OCR diff 021-7940/463

OCR 2017: tesseract-4.0.0-alpha.20170703/021-7940/0463.hocr
OCR 2018: tesseract-4.0.0-20181201/021-7940/0463.hocr

«*.* /“' I| “ „ „De A m cher Reich S — P 1 Z Î ger F B A ¿iti T L E 31 «N e110 I N Ma z 4 E i | p f y S pr h s y P„ ! (“„ ,- ' „ . * . . * „ K. / f K ta V6