OCR diff 026-1904/354

OCR 2017: tesseract-4.0.0-alpha.20170703/026-1904/0354.hocr
OCR 2018: tesseract-4.0.0-20181201/026-1904/0354.hocr

3- FaZE2ZZZZZZEZZZZEZZZZEzzezg zzzzzzzzzz s r AZ0ZZERZFZ Ì Erg e SF2BBBFE B ZEZZZZZZZZ H Le: do. konv. Staats-O L zizzzzzzz 2 Z ** *I "*.-***) b-td-o *Fa-Z »I..- L**UZL****;** F:- kk 3) Ölwßofe ſener „Kommunal- “Anlei Inv. 'An! tnkonv OGG.*"' . tf 2258 css f Gr Be f E S 14 fun Op > Barletta-9ofe ae Da e S ge A. 188i Se 4 enos Air, StadtS 1000 4 t D O Has dert tiges b 7 b bn jé 1 4 erre drs ==@ } pt m D E S It red rent Predi fend rort Jé D U SISISPSISI I I D L C T eret erei ert ft Irn pered jen Pei J J iee eet iem prt deem jet ——— — Fus jus D t pee dena reti prr tet a Lm ene Pi hert eret bres t pet ment am Tate tata D o DRNR pet prt t ct ret ————=—— 2 Moe wer _ -_— I _— [125,811 — 1.147.100 S L 94,75bz 99/9063 B 99,7564 28 90,50G A aria 5 7 [73/00b4G 1 1 „10 —,— 1 1 , ans anae „S n j u C, dus O met N mrn dto E D L prt Pre: c L E5 L L D v va e . Ft dus D P D ia — % # D TOTL T2 I S1 SS| ]| W en L S I miY ms Tz | | I [ | | | | Y / F - !*.-"“" «»,-„...*J." 1..__. » ** “' F;“- Waveſ! «5:50»: SML. "**)-“* udBodenktdeMtar DYSOHOWGxX'.““*.*-'...." de«4«|-.]-d'h-"'*:-'*“*'“** .- _- *v-op-o-cp-“y-Z-é «x*vs$*«* *!*-*1-1 “);-"»J'qxx-xq Foand. ndKommnnak-n ;,» QWMWO Nord. Pfandbr; WÜN- R „"UNFUKWYÜÖb 2 _— D ASA S J fis L E22 f n a pt L _—__— 28S _ Vit P WommB. do. Kommunak-Obljg. 111; Laien;- Polniſtöe Man? br. . TabadM P è= imi —————— M: MIRIRISI I fd LZ L me e [p C LLAAEE L Y J burt ui 4 & oan-s ! “57555>»7 777777777777777777777Z77777 VVd-o-c-o-ap-o» * ' ' "*.-)x- ""N“-».» ». Schwed. Hod. OMR" 137» _.... ?"!" .“.9'9' qq d-tp-t-c ;; zo 77777777777Z7 74.73.77.“ “.?-um.- „IMMS!- L::Fé::;::-Z::"-':: „**-U )- )* .; .- »“? OO-QS- [l.UQMTT 5777777777 " > »»hyx “*.*-".'"..- "vom- _- __ 'qu ) 77??? „_,- .???ZJU'ZJU'FJJZJJZJZJJ LT“!- *»5 do konv. Sxaats- Z? 7Z7777777$ H7777777Y€ kyßk PBH» . 7777 »H-VF >> """-"“"“Ü" bd" OJO“ . „,x;- . * «3 »“ »» Z »I)- *)qu *! *; »;qu , . «> ...-«...“» f ufo. 1910| s k " “M.. :::-":> §7777777777x7777777777 * ." WKM.1-9okeMQ d. ccnkſtexMyr S! 'A. 1884 kom). db» “SBSPP"-x .“".AMWSKN'Kd-s *] VQj-ev-o * „'*'-** (OL; .. 4 cm!!! Air. StaOt-B !000k UH . . , „'I-“.?." ***)-«„...;- kätätdx; d.o UlUuk. !) !!)05! Mckl-Skk Ovr. P'dbr ! ? !Zt'kööbzG S unk. 1912 32 er 30 Lire-Loſe . 9! ,szG 104“; 705,05 ]W ,40b 40) 102.90bzG 90sz „WG 100 .sz 100 „7-5sz 94!sz —== Kommunal - „W QÜY-UÄ) M, 7!)[)]k)§ oMjWI ) 7-)U*( , 0000“)!!! 10100é;03 !0! 00!!!» T)"),GMH M23!" G 89, MhZ") xk)! .:)00!)-50 10! Mm); Anleibe Inv.-Anul, unkonv. J ind jpaati jus . ;,!00!) .*»0 10100324 _ 05000-50 102,20th ! CWM !0370bq0) M?.éMx-x ! k.k. LWK) .=: „05,59 > „50 305 ,so 30) ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! X unk 1919): Nürnb. Ver. [IX-X11 vp. Peer 24 ) ! IKZ. T - TIFF“ $*$**** n-un'a QI FJ, .'"?"k'." "*.*" _*4-„*_--'-- .? «=> **) *«xL-Yx'qxv 1- * ] “**)-“x *: . TU? unk. 1912.33 *zL-a-t-a „ "IOO ' lej'uat 19'12 Nümb Bel ea Sat Südd. Eitenbabni Ver. 1x Rl] ov. Pfandbt-U * Sükd (*iémkgbx Vet (kikmb- "W ; _.Ot-Y: o. Tx) kad :: )()- kuk 07 pt. Cn- Vet: 13!!!) tm! 190!) Eifenb -Betx ! j abre ps O Da Pert fert Pet bert a Cn | 7 jm r Lad D Tis 1a Ca f S e e e dl O I I I bat bs | beo m a N O SBINILTI 10s fs 1 4 D olländ. E: 2a do DI o D Nord. pin Wibor, N orwegi e fee edfrle -Ob P E da, Vaterlan Sg Il 4 dv. Vaterlä Polniſche Pfand E : E 1 E rue } enne 9. XV fnv.u XVIut of'3 Pr. @tr.- Bdfr. 1899 unf. 1909/4 do. 1901 unk 19104 do. ]M unk 1012 1903 unk. 19124 do. 1886,1889, ee N L2=@ do. Vos 1 4 dv. 1366, 1820149083! uun>o0qee0munmknn““" Sm-mptluitltſaukm „* 1000 [11650 “ mda cic Z TARERHAa U _ * KuſſiaYTerliJ-x «M Aubig-Teplid a 10 J]. ' ) ', * Bsb-tim Mä» LL"! .» !. -* k pn ; JMMKLkUÜk HWRDI ) vuevthmxcxlzxa" "l; [i D. | 1 O Bébmiiche Nord 8 Sti 4 U Pri | Brünner Lokalbab 5 iRD4 [1.7 Buſ ſtherader Babn 4 11 !!.D: ] " C6»! > i. D.| 4 ult. April! Giaf Agram Prof 5 .). “ -7 UM m??!Ü.j, 0YY. ! Mm) ...... 54)! .. -]_. O:" adm) R ; 1 Maa 1 UtRI O Oderberg .… | 4 | 4 ,! 4 ! - -* Kronſtadt-Harom. [117 Kronftadt-Harom. _ . . | 5 Y!.D.x -: .'7 _T:::: ! .";k 2 „“."-.“".- O'::"'" I "***-“Kdt; 5)? !, ¡1 D.! 1 bera G) — | 4 VLO beat QO ler ‘2} bem: dane: Identi lerat: len D E l, pes Oeft B. D M, 6H i. D. !4 ! OMMSW< «QMMQUme ul.!!!) 34 . . Pt oddeB 1449.1sz Kaachmbnra . 14 | Oeſt.-N. Stsb. i fs.) S/gliRMD!4 ! 1.7 1D Raab-Oedenburg . . ! LTD. !4 ! do. | k [i D.14| do fr. nk, 3.2..-.*.*Z*-.- Q. . S*D abb, Verk. v7 rechtsſchei uf. 06 B Schwed. Hyp. Pfandbr. 1 ses Pr. ‘o AlB F U 9d 1E, n e fn mrt S Ba alzb, E ZZV 39 do. ang/ 12944 .T.... "“ Yxmemß & »I;- ZZZ" è E Bu » E E wh üdöfterr. (omb, «. Ï SSS Vert nfs ; Z.;:ZÄ x'] _- “ -- *** de. 414 fkn *. es - en L i F Om DD- i] t fn fa U — — _— do. d, + Ankerd, 14 . WUÜMIWU i nfterdam-otterdam 4 . r* - 'ebevoae 11.11" oo. » nn. 94 WOW!. 414 !“ l.!zkkulM !*.-Kom Di)! e atoliſché volle | 11 E _ Ee ZE5 [t do. D ult, Baltim-Obio i. I 4 41 E vp.-Kom. Dl 3! bo. do. Italien. Mittelmeer, 4! 3 14! 1.71“; Mittelmeer 0 A 17 l—— do. ult. 'lyril Iura- Simplon ..... dk. (Zchnfp'ckcinc do. St.- Privy Lurcm- b. Prxßnn. *]«d ;4 .. )!xéjmukqxx d,;y )!!! utk 1910! 39131»! uk. 1:24 Kl unk 13103! ! Sä<ſB.Pb.l1[uk00 ! M"][U ][)! [11004175 , 5010 40010301)»; )MÄ)* ") [!]“) FW;") * .")ÄÄ)-*]ſk ')). )!)[7; („5 *!kN-10!)_ __ )000-Wl «..» ...;-“._.".- ' „:DD-__ )*]*]-*_*- Saw. Sekundärbahn. ' 50. 50,“ 1.1 1-2: do i. fr. Wett. Transraalbabn *I April a! Jura-Simplon . ! !!!-' MD *! fr.3. !:;- do, kt.! Nerf! ko. Zlktkißkate! **! ** !“ !ka. [:,-: April! Weſto-Siziüaniſckx Genußſcheine do. St.-Prior.! 7 b, Pr.-Hnr. . .; "b! I 14 do. ¿1E V unf 1064 do. VI unf. 19104 | do r IXA uf, 124 | VI 1nf. 1908 31 SidiB. ph fe g 4! i: 00G 5000— 100/99" 70G | 5000—100/93, 75bz¿G | O 101,00b 5000—100101 ‘6064 | | 5000- 100102 00G 5000—100[102 70G | 5000—10095, 06) G | 5000—100L — oo0e-— 1007 p 1 lin Pt fet I I bas Las Lea 2 !4 ! ].! U53“ Ö. *;L-L _-:Z,'--'-5-".-'_.'_.-'.„_ 3;«7“9 I. _" “> "».-_...." L.- ' “YDHDB :)quw-s W'UUXU» Drau OWÜgiſM, 44 !. Sard. Sefundächahn - | 5%! 5/4014 | 1,1 —— do, Le: E. Verk.| Tranbvaalbayn “ú J 1ttiRD¡— fr.Z. 1 do, Ve [Ls Verk.| p Zertifikate -_ | —_ [ſ] [73 s April, Weſt-Sizilianiſche . M!!! MM: :? T 77 OWM.) «;;! 2 [*** [„I-'*'... 777777Z7Z77 777777 » Q !* I' ;- ...t-MTF? ! _- ...... **“1dM-dö1fi' &' „. :"."U _- !!!!!x!!!| * * _; _ "'"--.“".".".“ d;, * * * *- .. « 4 Dal 2 éééxééß“* xd» * '. *** *ab- .'"'"."" .“." *)“... ** DnMöeCMUE- MM M Zkka4h" rianitm'. 14 | 1,1 (45,008 D I Bend D d L È, Pect Min Prt Pet P P 7 E E: ——S À: Sudan elber 4 3 117 9000 500199 50 it Ld Da fn fie Doi Brau Ee 14H L, Iod! lite eret iri igen dert: —_ 5 | O-A E / 200-10 FE | 3,5, e iet s amn m m n L: E c Ea t s ns Tis Pet Veeti s ft zranFrSr Ss F228 - D N mi F 4 _— c î Id bonnb end emt iem. dient Gerd fem ers (ei Geer jn fe fn n fn bn t n 1 - |èg Fetbeit 7 F u E . .'.Z , PY“? I I Pit bers D) ertb I ard 23 PAI I 7 ——— — — Foas m He H T Page dad deln iy fe is in m _ Wn fn ——2” —_ _ S SLEEBEE A u C el _— Ds P Mi eet Lts i 1 ‘Teutſbe Eiſenb Bröltbaler hau | 3 D a s | S Klein- und U umi). thM' MM! 4; ux; ? „NUMMER :""ka “__|-„“_- ":*-.'“:- ». . _- »m- 2*-« !!!]!!o!!!! * *“ XQOQ ' “"you-«» ' * ***Öööddißu» “»da- A gon Dis f Mes) 44 a S: mmprioritäten. É S ‘henbahnaktien, t iet iet immt trek: L « N do. Lu? b. 1905 3 Mtl-Str. Hyp. Pfdbr'1j —_—— >22 L H P 1200020 101 "30h | 8000—50 [101 60634 B 0 5000—50 1109/2064 Los / 5000—50 102 7069 erd. 3000—— 100 L, | 500050 19 99 T L D Ano R s iert ar amd ad « - QQ]. *- .___ "_- 3T. :„- ' , , _* *KZZI „?:«74 ya!" " ]. ].] l.! 74 1,1 l.] ],! 1.4, :! „,x ... Kk 1,1! I E N imi O m t t —— = E s ie I Led 4, ZSEEE E BE ns A L, L 11 ¡10 11 11 1.1 14 1 old. nnn . x ,. leſklcmkadn] H 1 8 11 100 1 E A i 2 EZIA Z W * . . . . „! 'r; ]M ., ko Ve mas-A 1000 P v <4 l [6 1000 /500f- E Vo rzuas-A 1! 1000 L 1, Ï 1 F [1 L ori î | W“ ] ]. ] ] ]] ,),1]:' !( Nkik 57/ ! . .mem-eſebaßa“ MRD- .* UU Avril ! alt "1! bi.::l4 j, *) !4 :75 “! "" .? „...MY s,)kD1411.7|14-.7< “.Mi -XP)“;- 4 3] !““ nF).. Gy - Nordweſtbabn U iRDA | ult. April Ï ult. il! 5 [2:11 i, D. 14 1 Bil + «R 6 1, D. 1.7 U 7 it. April nlt. Avril April Deutſche Eiſenbahnbuuiiouw Kltdamm-Kolbn ,;34,14.,10!]Mu .!) ' ' Mäx“ andekiſmb. bj-Z]! .. E: Märkiſche andedseiſenb. 1 3}| 1.1. do. 11734! .. Ii 34) ik,