OCR diff 030-1908/616

OCR 2017: tesseract-4.0.0-alpha.20170703/030-1908/0616.hocr
OCR 2018: tesseract-4.0.0-20181201/030-1908/0616.hocr

«' M zum D .o m 14 e " ['Kid-FÄ!- r 1113“; RETT D. ut) : vg x I feſt en cit N ! ““Eld- 1Kir örſk geſte el *UÖ sſt" 2a ], FUgm Ute s V 11.5?) .a- eru- “ u, 7 PrOR 3 R ci = 1200 E R e vom lite $ Bi L, 1,50 i err. O 6 U, 1 K . a ., [('-lier“ YFM. [LP 8. I Ukſe ' - d o Laien) [LOR, P 8J urſe ? o [Y)G ſka kd. 1 P (r ffa [d W. Gteſeka Un" ' L] e 'ZJowwW-Kbolk= 0D“ sſ" 081 S uni 4 Î c 10 E R 08 ſter 08 T 19 S e n“ mDie , Tg. Pbel =rl)neW„ 17:85 FEM" “ cl N - Dieein 13. Pap. rone A R E d 908. wes Un f 0 .“ 08 Oleo! “ beſem exli ay) 32:1 1 ?W. 1 ., * do.'1<e . «„,-*I 8- 998 98 -. V E s e "ux: Payi=20 17?“ 159“ "“ le- 881-703"; daleswiq ekl' " a eNraer be"40' .a- Le avid Berli Ks eila Nee b 0,40" 5 Peſ 1R Ma<dd- W "Hol' ' - "* 1 ln * do.ktdam "od ! €.,“ 1o(Gubel V _ dſtejn “38 4,1“ D EeE B g-Holſtein. «[% | L in 7 g Z Sſ e W" “Ro _ efugteB Douold);=21(§nco Owa o. ' .4 verſck) JW beigeſügt S Ol ic: La 0 , on nl ' ““und „W WN)“ eM. ax ;4-00.“ do, g.| Unl- Zz 14-16 3000:3U 11er * do a [,e W11 4“ „46 Do niali tifel FRORD der der bex ollar =10 Mdenba. f Anlei 3j 1.4.10 N nner gl S E am e bez ihnu 49 d Sa “all elbe "erſ 300 aail. A verſ, 3001 30 9 St A- m e< z-(8Z.Un 920 ſ- "K nſ > 0-30 “0 sta d ntw : ab 1 0 do \-Alt „Kred. ¿ſtactli S a SEOS g e Chur: S do, ?)twekh 100 ſel. m'ſfioYK? beſ "“' Lo, "oAlt'Ld "'red'4 taauicſ; M IWW? g“ d WWP . _ . o, en 11.00 fſtl: liefer-Fgf- da erp L 0 fl n li beſa do. dtbaLa [).-Ob ZX 1-1_7 ek JUſt-l 99-00G D en Alt 0b 4 1 iche 99 0G N de ui S en 200 : Es S d aLa „Ob 31 a7 r Ini“ , _ ' 100 F 8 T arü ß Sk, do. ndesk l'Zk ve<< tnt 0-25G Dortm 8 0“ u , «MWK 9. _9 . _ Inſti Bie D f 1 E 00 rs_ 2 Y: 168 nd. “W o. 190 uk kd.4 verſck)" 200- e* kesd Und * „Fu - "* fl. 8T pt Dan e Io ndes [3 verſ ſtitu 0,25 ort 8 e P'lä' _ >80 rs_ FTC. "“_40G Sd„_ .-Mein'Z,0Z.(1)§4 14-16 WTO" y alieniſche Es 100 A T. 168 day | Sal do, WLWJL- 1902 e L verl E te. G D . Juni Î -- L LA A 1s [2 T. L S : L JeI8 E do. en 1300 1 nl ___ “bo agen dotze ' ' E abon lähe 100 Kr" 8 RE. 2 M 80,90 dJ-WSZUZL ndkéed 3x FWU) 50()0 100 Jo. M15 ; 80,9 S: D ndfed d N 2000100 E 2.19104 en 8.88- ** 88,- ., :, 908 8,98 2 88“ 5-89 S99: 889988889988, 98-89 «0,839 732088 99988, 88388 89,8. Mou ' Opoxt' kae X0 T* _.“: d<wk3bdo' uQ'FZéj Y.]?F 10899:25G o, 'Grdr 1ZZ03T ]:1Z0 * ' - M u 2 s n Fr 8 T. 20208 H m. dke N E 5000 S E E verſch =- pon nd Dpoils gr [10 2 E L a0 117 00100/9925 eêd.Grd 19081 L410 5 s a " __ dokkd'9' 9do- o LNK? ZZ? 882-0023 o' SOÜZYW- Z Z (Y] 30 - ubri : 91“50G doY'] ZZ" YYTUZZX Y'4910 a porto s “"., WYMD'Ba- ! ' -. 1988889998 18 T ILG Yersuch 'LdskZZZ-ZÖ 8598 «"Wo ." IZ?" ÉÜ-MÖ “3 "Ü" an ' ' ** „Y! "> “eſo“. 7618 JT“ 1119 . Mkaunſ'MäÜ D- 'kZY „4.7 ZW,; 95,751, "randx uk12,'164 1.17- e - Lire 10 E. E do. na 1 1 M -“_5G Magd “bwe- *ſchchü “>> 1000-1000 90?"- 188'V88153 1-4" vrab.-R s 18/4 1511 : AERE E do. En z S at E aa R us [5 fte ae nd >88 ., :9 .. 888 „ FY W878 WM 988882914988 88 ?xabnaxWZZo 91. 8888$88819Z8838L "9er0 88789,-x;'77,<,;88,<1 [* ." '":"-' E 10 aitze do Y Barceli E ees 14 . 2“ h max'. tied]: er-g' k 1" -7 leib () d' 905 , „ onv 1- 16 do. Zl!) Unk'Z/l . s? ekshu- '- ' Fseſ" ZZZ 70-30EZG B ro '"FrzbeZ 4.7 M- d“1900ÜÜ' 18 38 .1_7 Off Ns- . T. 1 BerallG n fred.134 N Z 0/99 Dür run Nut 104 Ler N R: zelona| 190 ¿3M 15G anae veri 0001.1000)9 L OO do E Zt N E ige ; E enn 190 Vel Î E os Meta. Wittenber 2 S S E a0 s „8, 07/08 unt. 17 4 . 9. . L. ets eral : 4d del. 45. O L S edenb. 3 LLT eiben do, 1 r w -3 1.1 - o. . 99 1, en 98 /18 "W Plrg >88 Frs JFK“ ÜébdG CJJYZBk-Un . P'ZT UF 600 DZLZZZWÜMYZZT „LHS d? FZR“ YYYZS ZX „13? «1908 _ Wu! ol äke' ' 100 rs L ‘onv./34 Lr offe to.06:06 17/18 fl e: S as e E 18 8 T' 48523 do" d kr-SWéovin' “7 I[)0-- dgbuk, “9440018764 verſ , Offen unk1.9003 [erich chmGdo _ 100 * A 2 _ 8'" H0. do" [Fx Skala 500_500 ,- d ].9 - ÜWZX 1 by burg 19 15 “172000“- 983'“ c E 90 Vas Plähe" s 70 8 2 E 1,185 Do. . 88 «8958889, 833 99; 88“- 8818-8898 889-8888, 88, 8, 88888899 199 -- 893"- 1998 858985888 98889“ 889? ' 9298898, 8898 89,39-W888“ *:"-"'. kg Pren Pro | LL7 E uióbug S8 verſ of 07 M. 1 Fl. M “"-__ do" 9.- ' Z 3 13" 5000-00"- '_ Elea * ,89' 4 1_]_ - P bel ] 83 1'4' 0_ Z“5G . -. 00 s 8T-_- Oſw- d 8F7k1'-9 a as S G; olm Got e 100 Kenko] 1 96 R 8 : = gd. do. A i S he 19 Sinn 905-* '-10 200 6800 .„1.„,__ 9.24-3 Ea<905903< Pe,-.131.42.e M4 ;ZZ ZZZ- 1Z Ye, MMG PFF YPYTÜQ Y'4ÜZ0 50004100 99,501) EKUÜWWUkYnz-ÉÉZT Ü'H 797339858-119ZZZZZ; PZ? 5Z00Zx200 9-9: t8823 WJYZÉLYZJMLYKY ZZ: 11878023 PxſoÉ-Yo, FIZ? 8828350009100 "_UÉG Eldkxi'ng KM.“ „1893 ? FIJI, Y.„ 1 1,39, ZMF FZZ) 200<_M9Z*ZZY M* M “['r 5 sk.) a 2 ' 8-4“- M' o, ' MZF “1,7 500 500 “_ m' uk1889 1“ -7 la “en 5 13 "1:7 5000_2() 90,2 veri ps s h 117 L e # A Se 00 8 6. adüFn )* mo M -90 do. Pr “ 4 11' 500-2 “ T. 80. 5bzB ann.Pr. A ae eiben E Ee 882 t 99/4 ve E dv. A A E E 5- v E S urg 100 Fes 3 -17 “m “. 9190 4 1-58 5 0-'0V M 80,90 Do Do V, E 31 2 -P 5000— B E Durl , 85 89. 12/4 L A . -_ b R. vvk 9.7 09_00 „_- rfu-. 917919 do.190- 5 11 00 200 -- MouScbweÉY-ä Knßſterda ,- zB bMÉZMN Z; YZ.» 5000 109 888“ EW? 1853. _ . 1903Z 1'8'7 poſen 3 Unk1„899 T9; Z'Z-U 20Q0_500 Z- WÜLM V N' PÉ1kisp§*"'““men$' N 2 15 8 O 75G E ala 100 s: S uts Oftp B do-UU'u FFF 13180 500“ E 3:9 100 8880993 Je" ZIM 19019033? ÜTZ F" "1“ 11-34 ML 2000420097? LFU s :,._ ankuo to<59 Fr 6. inxffel do, i:. 1.1'7 500Z:200 98'70bG do'1*96“-' 1901 Ura L E E He 90532 A A Ea : S T e. Pro) l 1,3 E E S N BS N Pforzhe 1902 31 4. 2000- N Van 4 1.4.10 ok,; M'UÉ 3; 14.7 1 10 97Z5G WNW 8899 m““, ÄPYZÜYWZZ' *)89989-88889888888 888 5999899 88888 5193889928888» geo Bi 100 Ke 8 8888 9999993'98881899-99893 98; 9993039908838 "88-188" gl. ' “Urg- 7 ); ! > 00 -0 o Ur“ 17 1" esen 50893 33 1" 07-50 “U >e_-27 . Va Co “914 u. U“ 9M 3 1-81'5090_ _bzG Ft- “ . “98,0 4 T. 1120 e amin. Pi É A 1541 100 e Elbin Tons. S : N S O 3x LL7 9 200/90,00G d Sk, mba U 8 112,00 Poſe rov. E 4.10 5000— E do a 1903 u 9 n irm E 9014 S 000— 0,20 dau 6 : Zialien 5) isfo E 6 B A Pa VI,VIL 3x 117 200 2E Ems 08 s 1899) Ee ans 895, t194 E G0 9020B DuGeldſo d sb F1992k9'1-7 5000- -_G -d„_ “Jt'41'87bz qu-VÖUÜWL Mus" ZZR W: “ 1,1570 5000-500 99“ FFMTM ' - Amſterd E rat RKheinp rovinz-A A 1h 2000100 5A Erfurt 1569 L L LLT E 1903 “1899 di 1211 2000500 S S e E s B — — A 208 Le A 2 do. 1 YZF „Y.? RdZ: NYQWUFZWZK Y.? 5000_ :j__ «UAF! «x_“sz NZA. Bln.1003x,81-3755 do-YKMTWU" 19050 a Ld T piſni-Ert —— ann obol ene Brüel 3 _ 200 95-00G do", 1907 - 190696 3, 1,433- RZMTW ' 1“03 (884 1.430 «“O-ZR __-- 8, 8.98-:_ 8899 988 88899 8998888899 8,8898 998, 99-899 88 8 889988 988898 99889“- dv-ueim do. S L1T N 19 G edo. 1dôe & _ “2 d9„ ' kn "ÖWKr-81F45 E: z Öl-H FF . 3x 1.17. 5000- “ 5G Fro“ 18984 14-10 Roſt. , „ 19033 vjerſcb _ SL,;ZZG , BÜZ“ * “T 41525 Nuſſdo- jWKÉ"“-5bö do- "Örv “ M38 1-1'7 500 Fraxſtad 1901Z38 1"410 d “> "189 34! “2-3" 5000“- 9' O otsdam s unf L LLî T 9/236 G DÜJY*ZÉ"4'1MHS 7.)9_'do_v K 85-0 do„02 do '07ukv 160 Engl, A cterdburg 6: - IIL-VIT T verſ 2000100 68,75G tbun unt 1 L 1410 Quedlinb.0d 41503 LLT 89,50B Mia 16/276 I, R L X SIV. 35 11G 5000 1 Se R E E L410 i 3 ]„1'7 _ 902 FWU: i', 190 Zi 1'2-8 do“ . 1881 189?4 [*]-7 50 500 _,_0G 9888YZL959888 88898885 988888889 998 8-89 ““Wo-M 98 99 98 98.9- 89888 889,9 8888, 89988 8889 888888; Zsz" Sch ' .Zu.1 :21,05 do ry t-R /15 * 1'4'10 00- Z"“ZUG :rſt FMN“ 1'4'1 "Jo “>> A 5000 ats Aera n, 1e R E 7 E 1h 2002042208 nt 2 e gens E E S E a Das R A exi — ays [906 „ie N E [8 18 MTO ; Wp o. d fn. 1 33 1“1“ 1008'_500Ö_9“" Djſ -*_bz Schwe!) Fkt“ I R_214„0053 do' ZAUuentb ZF ]" C5 di -Sprodtut 34 A 5000— ¿ ci s L .10 200 8,50!) kiheywal 12 [4-10 oſto S o_ bann , _ 1895 ZK 1'1-7 300 U _09 ,75G . „. _ „_ . . - ka-Zz 440 5000'_ 822 3 9033 N S 1/50 / Bao? : Se Ruſſ. do NE eun d UV deS 19034 9.10 >“ “'S 896 1“ -7 04500 75.50 d„é- R- ZouwstäNWÜm 44530132 do. do.?yoaz 4 1.8] 5000-20 -*_5© 9- 490 8.00 3; 193,9 »„ Onez „02 38 .1_7 590 20 925 G 98 98T 99889 8899888988 9 999 „ 8999888999889 „99.88 98,898 --_ 89988 999.899 doLSkadeéJGequ 99 99995988898899888 Ko. Mf L rv.07 V 3j 1.1.7 500 A 01 as 4.10 do <<Staa<e leine _, 'ZLZÜbbz WS?- >. 1899 U 10,11:<Ü,[7 3: 1erſ< WW-LW _:_ GÜLZMÜ 19 „U 19014 14-10 H“ do_ 0742711 - 96? 14.7 000U 500 Z0,60bzG o. FM, ab YZ“? ondz -.Z_'20,30Z d„évr-P'MÜ 9-15 Y ;;Yä 5000-2290 ZZ" Jo,?" . „RUTH; 12 T* 12240 SéxveY- "“'uZZ-FY LTM ZYFPÉW 8 98, S R e ali ee E a: 42 e E N iu S Ey do. do: 5 100R. 85/08HzB —— “7080 A 500) 000 00206 G 8? M„ 9? “89 '“ f “8988 '“ , 8998 938888 88899 90888889)0*„Z993988 8988195798938: 8898“ 9851"“9'** 99988988? 88 8889 ?888x998 ***" “- :>- 3 1.1", ax,- 1“ -1 lan MK: “ 1" 0 "9- ne au 912 1" * 0 "Lud 19 ick 7 1" 0 0-9- 853988 EMK? 8988!" YÉÄJ-wb, - 3898828998 '1J9Zkei9-3H 92880 MM Y“50G 89ſe8890118Z8- 83853? LZ“? 5,9 “9 028893980? 9:88“ MZFWV . do MDI t. ? 14,10 ' 11'7-d8199,40b * Mi:. il r_ F.]54nd S'Ü 3000_500_-60G „GN, 07 Ukv'19 ZZZ 1_4'10 Star ard ' ]Z924 1.4'1 3000"__ 9730») 998? 93" M* 8838 ' 328883999W * 8: 8888889388 88889888, :: 88899. "* 88888 889“ 89 9998 88988, 88:88 8988888888889 dokxuſWu'lt Jun 38 „440 :11'7312996Z0V ' o. 10'7WF99 1- .7 0038. ,- Gka'ud '--.1 013 1'1-10 tetnn 9119953 1'4'10 19088" 009 WV , qi B. 1898 S TES) Sagtbrüdten Ln A D 3000200 s 3105 Sh . 5,3u.1. „121 ,05 do. ry. t.R Bt 14; 0 00— E ürſten N uk. 04 14. . ' Joh 18! 33 É 1000 50 8975 Df 31,05bz S E me 214.0088 do. S entb 2 L 200 e N 1 12/4 O S 0. anna. L E L117 200 2005206 d, L Smet uni 214,30bi do: N ufe LEo0O O 5000 82256 do. E SOT 9033 159 2E S.02N/8 11. 30002 20S Jed Deutſ olle. ¡R100r Les S rydo. a 19004 1410 8000200 — Ida 1907 Suk 31 151 bo. Stadi 4A 18 3 1410 500 100 96 60b4 L E ia ile - N E a E Bea, E SLUAA M e „10 99“ do. D) E oud e. 1590 308 d {pr.P1 C ukv.1 35 410 LRZSR S d en 07N nk. 12 3x O <w do. R x A 2000-500 84,008 G po. do aba. ¿l LLT (f 2 A for He Eut B 1410 9000200 29,00G eds. 1ôó7° ulu18 4 BÚR Solingen A 1410 20002 [Dr | t E gent Es E — ein 14 1 di 122, n 4 L 170 daran: A 8 a 190 le 100 e E d M eitig B 110 20 53008 : L tut18/4 L fg i bi Sonder ilm. 15014 S 0 Görli A C ERTR A S 4.10 j 7,8 d do. urs T 17.081100 ; L ees 01 E : örliß v. 1 1/4 i E i; 18! 4 -4_1 5000-20 ]:. - M 900 z 1“ -7 14 100 1 91 0b De do o Li 11 k 1" „10 W500 8.50 9898, 99? 8 98'19999-89988-99988 88:88 4999 9998899* 91888 «898 w 99999889 89:88 : 8,9899 81988 9999098 099: 8 8888888888 89880 “00982888 989899888998 “8888? F8891990858?887888 "189988 91388 T'89'999988 899Z58Y 17888 WWMYC" KU: unZ*034 LN<:10000_)00([1 99270b do:1Y1 111 ÉZUUZ F-é13 BZT Ix-szG Y,]:7 _ dZ' LWS Ukv90 274 F'6:12 5000_20Z91,HZ d:- YÉOZonLF-x 8.137 LFZJLZZNZG YZldJ-1WÉYZ4 THX MM M; bz 14497 Y:;Fe'r WILLY ZK LIZZ WMZZTWY K:: 1904 uk'h1906 ZZ ve-1_7 3000__ 8Z,50Fz(< UUJJJM'b-L. „ : FZZZZ [sz 1000-9500 ZZ-ZZV ve'rchbo WYen': - . . 189§4 YYY) 5000-200 _“éV 99981999 88 889? 8-88“ 9893,- M 98 8 "8899019889? 898“ W8989 88-8 8898899"- ,' 88888 8888 WWWZW; J :'3 " 9, 1.4.09 100,00G Ta De Sale Ee anlei — Ba A 7 R Sd Ia Eh G : G T7 i y A : anleib Gra S 100A ‘410 St uk 1895/31 4.10 E 59 20B Eulen ul R E a 1.7.1 S Angen i 10 2 A 0020 5 Ss “ 450018 L1 ettin E 14 O E do. i Sniut 18 s perld. 11008 3950B Bo: as is 1410 50002) E Gridieui.Ge 1900 4 1410 Stu Lit. N 1903 L 1410 1000 200 38206 do. o. 18 erſ<.[1 . “91“ 100,00 Be 1 FL 1/34 14; 0 C E S ukv.1 33 1410 tt ias 20; 19134 17 1000200 98,50G Baden S 4 _„1'5000'_ 9“ '*0 ies ia : E 0a etnge . 1902 ï N O Pr +2 em1899 9 :* 0 “5 * 89 .. „,898 9889 8888 88 99898 899883899. 89889899 8.88 50898998 98988 9988998- 8888 999999988988 8“ 1.4.10 - 3 1-2'8 200-“ 083 “Ube “888897 0588 1-41 : git Q 14.10 2000 100998083 1'1' ' d" 1039111900 3 14“ 4306) "T “"k"- 15 1'298 5000"- "“I VZO" rUMIZ'WZZK 14970 5000-20091'ZZV LIZ“? NL 1ZZZ17ukv“?14* 1:1?“ Ö _“- ÜWwUW 8 Fre I A u 12 E Ee E e c Sn 6 s K v.92 a S n n L e L E 11 [e ane T = ne do, 19 9 fon! 4 85.11 5000-2009140 drmm "9418839 "Mb 200-“-G 1-1"? do- “ “kv" 64 1'“8'10 1000“- 90“ „TY M* «8917998 95“ - 88889 "988: 89988888888 8889 99889 8898988 88-99 9988998899 M'bſ „9.91 "-- d" ' 1'-2 90G 1 1 s“ -(5 983- “10 0_00 -00 n,Stenſ Z LUch - 99-7 9-1907 189 Le 100 1/80 zG A da 9 1889, 2E 4 -6_]2 MZR) 903 "4910 do " 1- 03 3 1-2 verſch 5000— 581 14. Bierf Ï ; 191 4 98 00 0, B do. r 4,190) 2 s 3000— 82500G Aſcbaffenb. 1 E 18858 14.10 O 2800B vei, e S 16958 14.10 E s 8 utb. 10 2 * 151 h (M do. l Si verió. 5000 500 5178B 1.17 : De G “ do MUM; 13.840000". *“Ébs do- 76 u„ZvM 94 14.7 20004 90'80G 1"5-12 dok 1908;- -1 3* "988 0098“ ! “_ doFÜÄZWZ MZK 1.642 5000-20010d00 VZ“)? 196828748274 1.137 5000-100 _:_?G k LMU) Zedo'ko unk-9014x 1.45? 2000; 97-60bz “_ 1908 gi 1410 8000200 E 5A S 3000 e T S E 4 È . M 1 9 cl 1 Ae e ‘ . 7 s \ do. . 45A E Lao 800020 da DON Baden-Ba ‘unt 154 A O 2B verd. iesbaden 7M S 5000 200 806 de B B S 92508 amb Badi 897, 15/4 4 2 1 «, __ „1 rb nv 190 E 10 4 do. 903 N 3 A 25,20G S rf 13S N A gs: «Baden 080 31 E 200 200 E L Ao A r ufo: 16 i S : E de: Eiſe é unk. 514 L5, E 91/40 armen ut.11 31 verſ 2 A do. N ukv. 614 141 E 9000 Brnj Ce 18 „11 408 d N iei ‘ Ti ¿7 d 12 1 0 -90 88998989 8089999899 _9999 “9988998 88998 -- 988998 988999989998 x ,00 S ¿1011 O d140B Do: “10A 61 5000200 8/006 12:1 Worms. 1879,80 124 1410 200 200 o 18 5u -993 1:310 W_._ 3 do: - 876 „05 3x ve -8 _ 9 ,- d 1.44 '- 1935894 Zi „94.10 2000_200 3,50 V “WSL-ÖTMZ Z; 14<- 5000- _..'_ dv:Hd16ka 190/98 3* 1'1'9 50 * 500_8-25B * Tklsrub 1.1?“ do_ner P Zi FF. ' ZHW WÜJZLSÜG “"I JIM 198338 1.488 5900_500 9897-58 BTZ- JnFY-ZFZZ Zérfx »WE-5009857, Kid,?- FIN ZMF FZZ? 83- --Z; .*“Ußiſzze' “7 .MZZ-ZoY M «FLY; FZZ Z000_500ZZ.10 doefeld LY lMWHZk 1'F-1ä5000-100Z9/75Y >18 FZÖZQL'ZZ 4,* 1:1"? do. : ' "; "Z 1 Pfkknx, ' 89'7ZG „“ [DTMIWH 12.7 WM „WG Yinßea y (YZ, $053 1'1-7 206005000 100 98,5% Fo. 198 u; „ LZZZZk 1.2'8 R s ved 10000 70h do. 1907 n 1EP 2000100 0G 48 do ne'u' - J ' - TY 1'Z-7 briefe 90:25G "Z; «1999, HW 8, „92880 988004933 93:2.“ 983818989-99889599388 8* 88:78 99889881029988828 9819880898889»? 89888. CÉW 88“ ??'89 898? 899008488 ' La G N 128 s i. tio: Vis 16,12 5000200 100,0 Berli 19 N -18N/4 117 | 200 100 its L g unk. 8H 1410 2000— 97 9062 Bd S 118 | 141 1000100 9106s E e 128 0 Ole: 1410 fon 06 E 2000200 100508 / 7: h I - “093 e9888 „9,50. do 11 1'-105000-200___:-3 Yoſ1 1unk' 48171 do. -C'-.'-' 1"7 000-300114 §9§9881$8n192 "989,9: 8888888889?“ 9989? 88888899 8889 888888988 KLIÉQW 89889 88:8 588 9.989“ 89:8 8989988888998 9,88 8899889989 889“ 9858888879988 9888888, 889,88 988, 909988888888 83? 8888898988 8:88 88,2 8, 89 88:88 898818998888885999 -- 06- 8'910 Z““;ÜG Vo- «es!; A e Lu 1 y En G 2E l á . s | n 3 182 2000200 E t S6, 78 ä vers. 50098 25B h O Berlin A veri. 2000200 5/00 A B Beri 5000 — S La E 1904 1 3 1'4'7 -“5G *"??8'189 u-v-14 -1'7 ]) mm'. LLT 50005 B aulrub Li D P E 2000200 8860G Gut L N 0 28 0 Biel ns Aa S gte c 1907 ut. 134 11 “38 erſ "?50000_1 91“0B dk ELF F8991 1eTſ< 5000-200 925!) (le 'H-x' Z 11“ "* K "ſtan 19921191). 1Z4 1.4'1 L o, d "ObeYeZ 14950 008 “50V M 89 31 -51' 5000_200997 HG" Bro s preaie l 20089 750 t d 128 A cin 5 M 90] k 1" -7 lkowſ z_ „95 .4 11- 0 andſcb B!), [1g 4x e d u A 1 . „000_100 2,90! 18909<wv 53' 14"1 MM-“É'G dmbe 1880 I na e s E po m0 ä 14.10 5000000 30206 S 190 4 4-10 and <-190'-. 01 1" "7 do aſtko- 1'1'7 75000413007-Lz “'.-Gb" S'ILnl-Y Zi 148170 50 di s 2 81“00 Bu?" rg 1. . . WIK Zi 8440 !:an Fe: «1 YUKON ZL „Eſ-7 * Odo: Zen-tr- „ :Zk [YU 3000- 005"... 8898889988888 88-8 8888899889 98889999 8899 9,88 88899"“J 9“ 988,88 899- 989988, 9 898 9888 7 " 3 1“ -00_500"-- o.'-. "4 00-5000 91/1064G do. bunt 25 e ver C E E E 117 2000-1 2 25G tals, 5-190, L 006001980 omn E z 1410 5000200 es atv 18 X unkv 144 0M ao: ba. Cu E E 3000150 114,2 E S ay 8 E E R H L E E e - Ê T a Le 1 rh. 3 .4- i<i9O"-" k'1:7 d' eo-"3k -1'7 500 e 20 F 9 1 8'b ' ! t-.U„189(;9'k "4-10 3000_ "".-. dv 12363“ - Q . 103'4K 14:10 La“ tenb " 26 1 As . Cu! «ju A2 A L b 1410 200 M - " ' 18973 1“41 P o, '*' "3 1-1" 10 0" 008 “75' * "“I-FWW]? Y“ DIMMU“ MG C8“9198m'72“799Z-194 81-40 LÉZI-“e-chérir-YMZZ 88770 "899988 :-L:-§ 8-1"? ZoZWWKZQ-éxébzG o I ?3 1-8" 2000-1 90“- "* eret U A PAO e S 8 do : h-1 150 38 "4910 .do.*“sbä'-- * 1"10 doſ “ * 14-7 0000-100"--- nd Un v 10 „75 E N Wis 1899/3; | 1 d 2000200 20h Breslau 1H. 1901/4 117 E out Ee ti 14:10 Land do 895 889 13 verſ Lub 1890ZZU0618924 "4.10 Ueux - “3 -17 5000__] 90 d._ 1881905 “>> 1000-100“_G do" 190- 99918» WP 14<- Meck * „Oblig. 117/300 100 8290B Diden E 22 15.11 E Es romb 1880 A L 14 Froto/d. 1 W R 1410 P 'N'-"'I; 1-1'7 30 008x207) * 6," ver [_834 “5000.200-'_ d-1885-uu «, „' -10 “Id"- “900'14 1.1" "ſenſ lgmzd'. 1“ 00-100 950z eu ſ<e P: 3* 1.41 : ,/95, 01/3 1.1.7 arat À . 9.4 Le Ea A do. „20, A; 27018 47 So —,— do. erg 54 9113 o 0 döber 200T1 00S 117 G B 3 t ¿184 141 3 0— 2 tis U 1 _- C o, 95 konkv_1„4 Lekf< do eh.],ZZ'L- „ NZZYZ 11'7 <e 000 S1/006zB But 1900 unf 189121 1410 Langenia erte E Oftp exa 14 14:10 0190/02 25 Breit Ae 3 [17 800200 38,10 ane. unkv 18998 veri, Leer S b 1'1-7 15000_75 100053G > “98888 -. 9989889998" 8888 983878 8381998888-18888968 8:88; 897199829999889199833k 89878 Z" „71-88? LN 1000000on00 ZZWYW box; - „ :. FRM 2000-200 :..-['IG Cöljkrg ' 17.997,15sz verſ“ 0 MY; 75-80U"kvnx* L D 196 s 114 [Y. ' ;,3- Zi 4 F4)“; 500047? 91'Z0bzG , . . . 3k v'4*10 fenbri 20091,__ do . _ . . . 9023i „SKY, don ] 86-9'107MZ 121.7 do" t. ])ZZ 111.7 W100 83,7sz -4 1erf< 3099e_fe, ,50G do" 1906“ 190038 "erſch' d„“ 907L'"nk'12 3 14-7 d„" .. „8,4 191.7 3090_10059“5 bz „4-10 3900_33Z Cs "9,4,99 U! O do, E 1.410 50001 5 2250 L e l Lao 3000— S 2°; ¡66672 10N 4 1.1 1410 Lichtenberg - - Ma'1888 M' 910 199 3j 1410 Da e... “R 11.7 S 20 20h e ¿i Jun 41 L S N 92,560G ago 2,78, E E Sens 2 G00 N I mne S ... i '-10 Sä' -- a2 2 banno l on Ate(9 14:1 I 90/75 s N 180 3 91.7 «20088019 verſ __ „ven 9: v. -7 u . 9 u 4 verſ > ]? 1 950 Mb- YM -“- Loth„YÉLMYZ-N [1,14 1.4.19 do"5988“81kv.9k4"164 1185. doſiſcko- " «Z 14-7 FW 1001007- 4 ve" rf10 3000-33 ___,- "Übul'U4unkv'1333 v1.1_7 do: 19025- 31585 3; 193€ E 5 igsha ¿nos 18 Le ria do. n e E E 0000100 T fa 5 mb L ui LL N do: “lte '- ZZZ [YF 0000"1000Z1,40'ZG 1.1.$"5000_3 |"“: Z"“ “900,88 NZZ ZZÖ- L““ 1907Ynk-1Y4 "Frſ'cb SJ?- "'93 ' "4 191"? 10“ ZYÉG 914710 3000-30 ZZZMG Cre?" "' 10 I 13180 MZH, 8“ "k" 129? 1'2'8' d„“ſ- 819998, -:'38 F-1T7 ' © LUZÖ- M“" 0 _1-30G ONYX) YZZZ E B erſ, E dèutli d 1410 S eas 3x 14-10 J-ÜeFrg. 904. j9983 193.10 do" “MUZ,“ ._ L 3000109 E ei Îhe Ol 1.41 200 i 95 E N her do. o 1891 uf 0, 02/34 L ſche S v.13 S 200010 100 008I6 Ci R verf 2000- 68/00 Es tet 9.18898 1410 d: N ver N E A L14 100 00G afau j E S Gim: L ved. E a4 bo. T Lu e R N S Ï 4.10 nbri 91'50 m ps Zt ve L 0. 91 11: o. D L 5000- 5 83/76bs verl 8000-0 1/50G c. idé 5 E veri. do: E L E eès, " Ks Hl O E S eas , 96 U i L Maunhei 1E uk f S6. ächſif Da 117 16000 1 1007 1 <. 3000- R oth i190 01 4 410 Do. eim v.94, 614 41 é do. <e Fe) L T 11 F 00 0,75 4 (F.“? Li 000 S Cottbus 16 jun 10 Si luctit do. 1906 u 405/34 139 do. alte B LLT 0000-100 d1 d0bad ri: Ì E ets 1900 e033 veri do. 1907 R E E S 14 T 100 S A 20a ;— do ukv 31 4.10 E Al 128" Blei. alts 8 LL 2306 E 3000 9 98889 888888 88888, 889 8898888389 8889 9987-8899“ 8889918892? 8? 8989 83! “89939"- “"*"8 887? kv-10'3000 “,3 d" ?u-1/1241"0 “uſ .95v-1oi eeh' d' 9." zk '-7 8988. 888888" 89.8888 9998 “989988 898 8887 999988 8,90 Crefe . 8888 9889998 88-99 83“ 89 98 88-7 88888" WZ 9888999 DTYLWZZZ- 8983839 „19-78 89- 7825498 "9999989“ 99988918? L": 93" JZ 8913? “4-10 W383 YYY Z„ 88, 1988185478 188 ÜF?- JHW- R “WYYZZ 8:88 ZZ: F:; ZZ, ZZZ, 90925 Deo" ***-183; FM 98" enabUäs“ 4 ZU SIM d"- D? 1'897 9900G Dr Fu 1902189"14 14.10 do'lMW' 10/4 1:1 ‘arb 1 1 S 12 T 8 Do, . 9-973k ]"4-1 do w.,Zo' ]) 1" "7 ' al eue R ï 48 6 erf 3000— 91 G D*"W'Ev'" ,0éZx 92.8 d' 19 Luk189238 14.10 do" * lft- L 1334 1'1'7 D„ umlau-«Z 189938 1.1.7 - 8“ 1-03 "10/114 910 Weſ "KUZ 1'1-7 W ers» uk 53 verſ 2000-9300 9.88; 907 unk. ] d feld 1889 T M UC 904 FED 4 1.81 „11087 v„ 4 „1,7 807-G-15k1cb- 299 .“87Unl24ve0 tAche d'31-1 Ü. NFNMZJZT 1.137 MW-ZYJL'FQG M'GLZN,88-90134 “[Ich. do_ - 4.1 . ' - 3x 1.1“? ukx'124 13,“ 20090“7'0Y d l“NAI 903'943: 1'4810 Z"" "“Ü"4 148 "[S.; 1:1'80 tan: Sp I T d 0 30 D E erſ g (90808 I 0 do, a: L A = Ln do gg 8 a 28 E idt 1410 1 - "-“„_5 Zo: “1900043; ve::ſ10 83“ U" ' - Z '.38 YU 12“ 0003500978990 M1?" 1880 19004 verſ d' ZJolg's -1.7 “8 98260Y M.ndeSW,x918884 8-1. ' Wb?" “TOF “ZX 84-7 88-88 898989 9999.88, 88 888 889888 8999999 88“? „_ “.A.-„_ Z- . 9. Oulv E D o do 4 | Ll. A 3000— 20396 d D 7 L E a v.10 ri d A E ms 0 2 Dana S E mien d L 150 E E 10! 3000—3 98, Darr ¿ , 19 Zt 4.10 . 190 1 eri vo. o. 3 .1' 9888998889988 88,98, 8.88 89 98988 89 9.88 N*'*r198'“'n*er'1 k,? ?8 F-1Ü7 d:" LFYN 8497 . /08;<-_110907-Z8 1232,“ MM Zo: d.,; kJ 1:89? “24 14-7 Wſ“ "ZO __ o' neulado- UZ; 1.1'7 YEAH -0-10ZJ9:75G Hoff Zb deTÖ,Z3 LL:“, 98888- 898 8- 9.8 * 8899 89-9 9888- C 1.7 L <. 90 arm uk 03131 veri do. 04, N Ï 6/4 1410 o. d 4 14 h N 200 __G [aud v 3 „17 93“ 9 (so. br.;YF et 1.1“ M10“- “84.8 .ZQG do E A, ul, af t 14 N En 20 19025 do _ en- “7 WWK“- 907 N F n R E 1 1 S Vos C/3 L1 NRE Deſſau E 1410 do. E Nl 141 etw Je Di 117 0G D.- Eu J 73 2:8 ¿2A 1uk. o 4.10 do. “Hlſt. Dis L T s 1 ais) O 2 t 0 c 1410 meitis L 111 d, N N 107 20 200 110 Mel N Ae erſ Bg es ; E uk 99 1L 9 1 006 «G 97, , 90, 3/4 14.10 0. 25 3 7 N ukv: 1214 A 20090720 do. ladb. 2 “08 dal A0 e P 1,17 . do:Kodo: M'M4 9" 08:06FG FQ Z'1Ob [- 4 F-LFK /0]80700b o, o, ?ZiMNZk „1,7 0 G 18/4 S or do, „:?-U T §.1k, FFLZ M 1900 31 a A its 134 117 128 E do: 60S 1900/4 verl do. l. Fol 2 „8 e Münd 1899 Tol 117 de I ge3i LI7 97 0G E , 91:7 44 99,3 81] F-11-7 Unk' ZISZY ' „7 unk: YZ JJ-ZZÜG . 99-600) -0 ML 1908 3x 117 Weſt e 3 L E Raubein dann.) 18 35 1:17 eINEEHE be get H 2 A 104 | T1 O d Ul E as A do. do <8 E ürnb. er, O G FA do. do. B'3 E E E L Es E do. do. T3 L A 1000 20019075 do. neulandl dh 11 verſ. 1000/98 A do, [6.081 LLT 5000 )—200 ei O O E 117 / 5000 ‘00: 98:30G é 00s I hefen- 14 e s E E 0 K „5 Z As 4 H 1 do. m F:TI 143) i: 180 n G do. E 2 1 "7 un 13 -IY J 14 14 99,30 d L unf 1 60G ATC unk 3 19 10G R 10G