OCR diff 030-1908/754

OCR 2017: tesseract-4.0.0-alpha.20170703/030-1908/0754.hocr
OCR 2018: tesseract-4.0.0-20181201/030-1908/0754.hocr

M 159. AMW) 150. Amtlich feſtgeſtellte Kurſe. Scblefiicve 3118.00 3000- . _ _ . . ._. _. . . . Schleſiſche 34] verſch,| 3000— ° ſche «2 : 30 91.20G Dortm nd 91 98 . FFI 179173733 “Jm 191,20G Dortmund 91, 98, 0: Berliner Börſe vom 27. Juni 1908, SKÉW'SHYÉU"' "81 383130 MM 970-073 DIFÜWU'ÉZZ? 7776 ZZZZIWZZ'YZY IÉMMWM“ 14-19 _ -__ ra u. Inni 1908. Stlcitto Gebiet: {0 Taf Bt ſan | Duadeu Bod 0A | 1220 2000 Nürnb Ap Ott IS Ae | 1440 S ra, u, 1 Peſeta - 0,80.“ = 0,80 4 1 öſterr. - " - “ ' 8 .1.7 5000-200 920 9- unk. öfterr. Anlei t ; f S 1) 117 | 5000—200/92,2 o. 07/08 un? 17/184 133,9 5000-1 „_ 888888888888 1.01.5114..W. .. .. 9118114080JMſ'“1“.*1*.'7<e*3"7."*““199 ...1, 88: 888888 88-8 ...... 08088 1o_0_1.93.................... “0 - 12.00.74 1011111111128 H 170 FW. ſüdd. W. dv. 1111. 31118103. 2000-1100 92'5001 DreSd.Grdwkd.lu.]T4 "xſ" 3009“ 91-998?) Offe'nbacba M 19033 1'1'7 ;..1 „. [Wand.Krone1-='1,125“<z ? RuYYNWZ YYYYLLFbö-M Tx Jerſch. 5000-1009255043 , dv. 1111. 711111. 144 »13.7!" 5000-1Y T'; do. 190715; 1111199722 YZF 5000 Y) 1(“ txt) G')ldr“['el'=3-20--- 1 Peſo(Go1d)-4,'00 .“ doſ do. 111711 r184 FZZ «FZZ 99'" dFÉo'x-YUÉ'M 1-4-10 . -'- do“ 1902-0531 12410 "208 | 1.3.9 | 5000—100|—,— E C E L s S E i E . . . l 131? JTZZUYWL) 27704075)- “ 1 Dou“ " 4-20 *“ 577011 dÖ-TWMZY 05 31 1:41 5000-100 FWG Z'o.Émkdr-Ék111/117 é Ze???) 3000-1110 "; OFFUHW ' 173717137 1'4'10 : z F. á 1 o. c v g C r E Le: 7 7 . LEE A S S e E N alter Goldrubel = 3,20 4 1 Peſo (Gold) = E Etn esfrd. 4. 100|—,— do. do. VIT unk.16/4 | 1.4.10 e do. 1902, 05/3x| 14. E E e B Zt 1 Dele = 0 4 | R 104 1210 00 S a naar 24 | 1410 200 Ofeabuzs - - 18 L510 200020 / Die einem Papier bei'efügte Bezeichnunng beſa “ -' Uandkted.4 beigefügte Bezeichnung X beſa, acſ.-Mein.Lndkred.|4 | 1.1.7 5000-100 “_- DürenUWÖx. )']9014 11 ,- do: | 5000 —100 R Düren 11899, J 1901/4 | 1.1. L ESEE do. ULD.IT s ; 1 1.5.11 „ - , gt.!)aß at, daß | do. do. k „9 . _'_ ' *-7 fonv.3 E ; 1,7 | 1000 99,00 18953 99,0 1895/3 | 1.1.7 | 2 __ uur befttmmteNrn.od. er. = nur beſtimmteNrn. od. Ser. der bexEmtſſiou bez. Cmiſſion lieferbar ſind. S.-Weiu1.Ldskr.uokt.117)47 1757171 3000-* 200-“- D717ſ710101§77f1891 71781979 é ZH„“ find. S Wein Édökr.uk.10 E 1E 3000 —200|— — Düfeldorf E s E s 1000 “-_G OZZY" ' ' "19922737 14-10 W200 . . E A « + +1902 N/34/ 1.4.10 000200 X Wechſel. do. do. 111. e uf. 184 1.5.11 3000-2001000003 05.190511'111'11111114 --9 5000-5009800V forzbéjßx'U'190337 1-1-7 Kfterdam-Rtößterdam WJ" ZT. 168,55sz SdZÖwrszkud M, Y 8-8-11300011-10009190111 do.1900,0'7118.13/'144 YYY" ZZZZTLZZZZ-ZZÖ do. 1907011191733 1311 LJffel | 1.5.11) 38000—200/100,00G ANeldO E Nr ur 114 | veri. | 2000—200/98 00a E E mſterdam-Wotterdam| 1 | 2 Hi 168,5663B | S wrab Rud. dkc. 31 LLT 8000 u.1000/91,90b3 do. 1200 Gnu 13/114 | veride 8000-200198 40G ſoribeim 7 ant 1314 | LET Bräfel und AtZtÖerven FZZ x5_ Antwerpen 100 fes. | 8 Y?“ FZG do.So:1db. 8118110531 véxſ'cb. 1000-7303 _'T YZF 8890 94 0111808 IT 111870181 LWWMZZZYZ PFr-Tt'taſen61895“1$32k YYY & ' 9- > 2 M. -,- " [0'90G Db Pud in 84 veridh.l 1000100 —— d 8:90,94, 00, W181 verids.| 5000600 23006 Ben ic T : : o. a2 M Div. Eiſ [) b [' ' Duisbur' ' “ Eiſenbahnanlei S Duisburg « . : 1899 / ' - Plau 1903" " 1000 kz***)-weſt - - - - - .. Plauen 1903 u1 21000 Budapeſt aeaen | 100 r. 8 Ke, |8 T -- Vergüch-MäckiſchTTZ “" “ "MW?" 1 4 177 Bergilb-MärtiſcILi31| 11.7 | A Cs a L O E en I I S een 40e E Se 5 1.1.7 | 3000—300/93,00G do. 1907 ukv. 12/134 | 1.17 | 1000 - “* ““'“ 734 14-7 [98,00B do. 1903/31| 1.17 Gei S : E 2 <weigiſhe . ______ - 100 Kr 2 M __._ Braunſchwei „ſtb- 48 £| 1.1.7 3000-30093,00G do. 11111. 12/134 117 L do, 1882, 85, 89, 9634| 1.17 | 1000 98-002; do- 19033; 1_1_7 Cbriſtiania......' . ._,_ _ _ „01 e.. 1 |—,— Poſen .… .…. . 1900/4 1.1.7 ___ Sbritiania ég: : || 100 fice (10 E: [8125G Magd. » Witienserge 8. 1:17 | 5000--500{—— A O s do. 1888888991531 117 1000 _-_ Poſen....„19004 1_1_7 Italieniſche Pläße. .! ZZZ Ye 18T" 812543 9782211717770 WWW“? 31 117 600 -" Ddoj 19 79077877“ 14-7 1000 -'- F"“ 7905 ""k- 1905 unf, 124 1-1-7 KFZ" !: do. | 1.1.7 es é do 100 Lire | 2 M -'2- WWW:? ronZ'.rz "31 1'1'7 MWM '" CMY) 990311137091117Ü 7'7'71 MMM 977MB 1881... 1894' 7978723 I 778-170 |—— Wismar-Carow i. » 34 11.7 0100 L Eiſenad G atv 09 N14 Lr 2000200 97,50G oiädam N 1902 i O G en Ÿ T IE E, T R E G enagen ...... 100-Kr. 8T. 11,15 *" " «Le ties s .. E: Le d Oporto 100 -Kr. |/8 T. 112,1563B Provinzialanleihen.| ; Elberfeld . "** ' -- -,- - -- UJabon und Ovorto 191181831 14 . 1899 N14 | 1.1.7 | 5000—200/100 uedlinb,03X ukv.18/4 | 1.4.10 fia porto 1 Milreis |14 T. -„- sz Brdb .Pr.-Anl.188Y37137Yin7T11707M1 “ EerelZonZF 0892389731 |—, Brdbg. Pr.-Anl. 1899/33 P10, 5000-1 do. fonv. u. 1889/31| 1.1.7 | 5000—200 00,00G Regensburg 08 uk. 18/4 | 1.6.12 London c A E L M 1 0'385bzB G: daft, SR 4 132 5000—100 Eſbina 1908 ukv. 174 117 MM 1000005 RYFJZ'ZZrWY-Y' FT 131? 1.85... ......d'é.. 188888“ “8888 271-385..B CIT“ F?,WIMWZ. 888 500.4... (882591903 “".-9888 8127 50410939 88“ 977014838888 "888- o._......... 141 3M.20:30G do. 511! 341113 " 5000" - E1110.......1903i "7 2 “-" Rem'ſth'd1 1'2'8 -,- “ NKU?) und Batscoelona W Y. 1? Zé 73.1009 Hann.P:.4.7,11.111-4* YYY.) .Mo-ZZZ 811101113923, 1901 NF FFF FM_WZZZ _; RheydteFM'YZZZZk FY.) W&W Z9.5051G New York 5000—200/97.75B de 97 N 01-03 05/88 verſch. 0 E S 3 M. |20,30G do do XXI/34| 1.3.9 | 5000- : Erd... 190381 1:7 | 5000—200—— Remſcheid 1 s ' 8. 7195814182551; FZ“ “z„ «FFF FFT 5000-500 EFZ: 893 “YZF 1.4.10 1000-200920001 RFZ'ock 1881 189138 1.1.7 E — mêabrid ind Baycelona| 100 Peſ, 14 F [7210G ode A V E EV L | 1410| 2000200 Erfurt 1888, 1501 NIL| LL10| 1000200 Mee 1900, 1899/4 | L4.10/ 2000—200/98 20G S Bort 18 |à vista/4,1826bs do. do. S8 1210 5000—500 R A Os L210 1000—200/92,00G Roftod . „_'_sz 1001 1881, 184 3i| LLT i p r] od 2s | 22 krI6B Oftpr. Prov.VIÍT X /4 117 | 5000—100/9850G do. 1s s _ ZYX. JJV OZHUYco'v.71Ü-K4 (1:70 5005000-0_7ZZ JFG Fo-YYYW. unk 174 14170 WWW IZKF Fo" ' 7970“? Y 7177 WTM **" .......... | LLT | 6000--500/88,00B e «1881, S LLT | 5000100 — E S2 7 . , , „_ „_ T-FZ ]_1_ 5000 “ 181, D Do! X31 LL ' o. , „98,013 " '. o. ' ' _ 683118881180“ :: :: FW 8" 88:7?- é-LLG 398131848388 71-711 8; 8278 5000-8718 ZZ.?ZY 51.5188... "88888; YZ) MPM 3833“ LIZYI'ZW 'S" 111137183 77770500011000_ 1). ., ' _'_ ' '. -- 5000-2008, ' .. 2000-2 “ * nua-- ]„ ' '" steizer Pläke' '. .. 188 R's. ZZ?" 811511103 PW“ P'F“*""1A8'9§ L* 117 MYWÉYY 887077190277?" énYk'YÉT KFZ MZR DYE SsteberZG 1837; 37 177 M00_200 o- 83, 98, 01/3 | 1 0. 1 ga E E 4 Llo S [s gg N 21410 2000 | Sſ-Iabanna.E 188824) 1.410 8000.10 do. 100 s. 2 M -'- 0811801111111);st " do" 1'899 " 5000400 99 305 n s z E 4,10| 5000—200/89, s 1.7 | 2000—2 G d W" * 1'4'10 * . - . - 3 1.2.8 ' lAStadx 4217 111.174 Z? <FI181159151119 103) R 10 Z' 1_12„_15V “MMW Z. 'I???) M&MIIWG ZZ“ 190119 (7373; 12711 3000000 ZZZY-Z * dJ" 7137771790811? 3 FZZ “* " " ' ' ' ' ' * ' ' una.S. L s S ed eiger Plête : ; | 100 Kk- Frs, | 8 T: 85:00sz do: WZ 1'1'7 ' 95-507?) Fraüſtadt. . . . 1898 '" '"“ "":,- SckZwe " ** 1'4'10 -___.an .. 8- «W...... - -- - F;...MBÜ. ....98 88:88 8008048888883 8380818088888 88:8 T. |8115bzG Poſen. Pryona- S8 | 117 200 105,006 Brant S0” unt. 184 | 1410 20000 S Siböneberg G i. 96 : 117 | 200200 0. do 254 100 rs | 2M Rheinprov.XX S / \ 4. —200/99,30bzG em. 9634| 1.4.10 S E einprov.XX,XXT do. 1899|3x| 12,8 | 5000 ‘ do. Stadt 04XN ukv.17/4 Ba holm Gotbenbura| 0 R |8 L 112,15B „FXAT u NNNT verd 2000 20G E 1901 N2H 139 3000200 ti “do, do. V7 N uts 184 1410 e 77100 Ke. | 8 É. |86,00bzB : XXX36| LL 200/95,50G ï 9. —200|—= Schwerit 34| 1.4.10 E E e M. Sa o ITVILS XIT- A / deedug (B. 1990 S 1410 2000200 0810B Solingen 1891 16.10 L 1410 Berlin 4 (IMMO (Lombard 5). Amſteröam 3 Bruſſel Ik MIDI d?“ 7 UHF)“ 1'3'9 5900"200 97:75G SpT'nd 190211kv.124„ 14-10 ÜÉYFÜ RMIZahenzPl. 5. K_openba «10. 9871011116! do. U?UunmzY "KY?“ 5W50090-50G YrſimwardeSyWÉZ FZZ) MM 83302523 do. “"' ' ' ' FFII; Zj FZZ 1 . A XXKIV- o. uk. 19/4 | 1,39. | 5000—200/97,75 D 902 ufv.12/4 | 14.10 Shriſtn sk: Stalien Vi. L, Ben 6. Bon do. E zi L 5000—500/90,50G günienwalzeSo N H 14:10 20090.25B Sr E 1895 31 E N Warſchau ß. Sachrzd 89, Pans 3. t. Petexsburg 6. S E Paris 3, St. Petersburg u. daW unk. 1909 31 1.1.7 2000-' 500907505 rtth. do. XIX unf. 1909/34| 1.1.7 2000—500/9075G rth i.B. 1901 uk. 104 14:10 2000-2011 MFG Star grdi. 011148953; 1:44.) Gewſorteu*Ézan7k'noé-Y>b« quétensé. Jo. YYY! 11173“ 1.1.7 5000-5008750b FZZ- 190717 1901.41 1.4.10 2000-200_' © SFM «1190 1111119114 117 5000-500 10/4 1410| 2000-200 E Stargard i.Pom. 1895/34 1410 Geldſorten, B L C U E A do. Nee eis 1.1.7 | 5000—500/87,50b SuE S 1901 33| 1.4:10| 2000—200|—, - Ss al1901 ufv.1911/4 | 1.1.7 | 5000—500) = , , “6 f c a ¿ T7 Münz-Duk.) ze—-— [Ensl Banf, upon i | Sól.-H.Prv.07ukv.19/4 1410| 2000200 Suda E I l 110 6 2000S I E Sovereigns ./20,365 - “ . 's “ . “_ . ' ' NVWW-FF1ÉL“'" Engl.Bax<n.1>2ä318553 531-8814070111194 13870 57007[]0_7 ZZ0é_ GelſÉn11907KÜYJZ FY.) ZZZZZZWWG Sthtin Lit. 10, 690.8 Y 1440 55888; Soverei „8 F“Y5 “M"“ Bkn. 100 F“ 81-155 do“ dv- 9838 1-4-10 5000-2110 “ Fr.\81,15b do. do. 98/34 1.4.10 5000—200|—, Gießen ----- 1901'4 (39 5000-1012 ZZ'WG do- . 67’ 19014 | 139 | 2000—100(9300G do. 1904 8112031 1'4'10 5000- 90814- tücké'167265b: "1:1 Fk?“ FY WMF“ FZ'YZZZösJkÉRY/ZHZ ZZ YFZ 5000-5000_20 "" KZ" 1907 "";".9111334 147") 2000-500 YZ SIUIZZ 1'0' 1895774 1778?" M “G _ _. ' '_“_ - - - e en Lit. Q34] 1:4:10/ 5000— E r Eh | Fe E (gien O La O | Siu g E 102 z TStüce|—— : . 3 „Lande entb. 4.10] 5000—200|—,— . .. _'_ - 1.4. " - u k. g 9. unk. 1 " „77 JJZZN „_ orwe N.]WM.112,15G Weſrva-UMUW 1.410 MWMjW-Zo Glauchau 1894190338 1.1.7“ 1000- 89-70bz do. 19021137Z1 ZZZ «1.1- .1.-- ?F*'..“1888Y§*8888*V 88 8888588 888» ...... 0008 8881888888800 0008888888 310831000000 ? ( o.“do.vr.500 _:_- Ru'ff 1 f A E orwea.N.100Kr./112,156G | WeſtfPrv.-A Uu 14:10] 2000—200[98,60G Gleuchau 1894, 1908/31 E E ELE do. 100 , Z - o. uv. “1015000- 95,10G o. 19627 34| 128 | E Ee E A R | R A El S R u [140 F per 00e — u}. do. p. 100R. 214,106 I 4.10) 5000—200/95,10G 0. v. 174 1917/4 | 1.1.7 5000-9013 9720 o. Ukv-19164 1'4'10 NMR" GZ do .d -v.500R.214,10 z do. 1111111111731 1.4.10| 5000.20.) 90'4005 131 __410 89, 1, G „_ 1895 & _.4.10 5000- in 00 _ -21525bz do" 139-53 R.214,10hz do. T78-10ukv,1581 1_4_10 5000_20 9076005) Gorltk . , 19004 14:10 5000'-LW | 5000—200/97.: p ufv. 1916/4 | 1.410 ' Txier . - . . . . 190331 1'1'7 200 ſmeßN _4 * * 9- - U-LR:213,9001 do-U ...... „3 1.4.10 5000_ ' v. 1900 WLW Vterſen ..... 1 " ' „__ MMZ. 8r1_.1§b1 S3 ult. Iun1-- „ Weſwr.Pr.911-1uk.124 1.4.10 3000-200 é'éG Graubenz151001111110Zi YFZ ?YZZZZZW'WG Wandsseck 19077013"? 1370 200" „_CWN 5,3 _-_ S wey.N.100931.,112 155305 do. do. 7-71131 1410 3000- ' Gr.Li<terf.Geu1.189531 11110 100 97.850255 Weimar .. 18893; 1“; („00“500 Belg.N.100' *r'81'10b Z FWWFZZ'100 r.._81, ()bz Krejg- und “Sikadlanleiben “_'_ p. 1214,10 do DosILIILIV. | 9, 97,20bzG ; E, R un (2 Sr E e E ſe e B aen m Do! Nu M L098 S 1 O 13 | 1.4. ‘ 0. i ierſen 1 s R O N (eimen E e N E s p E Det L I; [S en, 1 T5 a D Q A L E t a D106 D G 71818063. 7e, E I Güſtrow . . . . 1895 ZK 171.7 W.:?Y 9272078 WieSbaden . j9'00_0] 4 FTD) 1 e Rae i LELO 200 Dän.N.100 “1: 117220713 doocp'kleineG'l "1"-" YYZRYIZNUYZW 1.4.10; 5000-200-_ :derSlLeHFYFRWY 31 20D O Dän. N 100 Kr. 112.2063 L ep. Ge E Auramr ln 1.4.10] 20002001 — aderölehen . «1903 31) 117 JHJJ Fo. YZZZFZv E do, 1203 M ukv, 164 14.10 - ...-„- „ r. - 1,17 500200 _'_ en _ v. 4 1.4.10 500“ “ , o- „ 11.124 1.410 883878811118. 8888888888888 1-4-10'1200850000200119 880888891802 3. 8000- «8909888888 8819088888374 188 0008000 DJH. ReicſJZ-ScbakZ “ſ“ÉYlekZFZU-U “WZE Fe11§119000711118773 ZZZ MFM ZF'ZJY !)».€ 1887511;- «8917777. 1870 MFM) FFG W113! r : E a Kr. 1901/4 | LL.7 | 5000—200|—— agen 1907N ukv. 12/4 | 1.4.10| 5000- T D ufv. 12/4 | 14:10 Deutſche Fonds, Kanalv. Wilm. u.Telt. 4 14:10 2000—500(98,00bzG alberſtadt 1897 VX\8x) verſth. A Por 20G do. 19080 rüdab.8714 | 128 5000200 Diſch. Reichs-Schats Me gyG Teli Fr 1000 Gang 19 4 14.10 200020098006 Me 6e O O L U G edo: 95, 98, 0180038113xe "JW * - o- 1.4.10 „ 1: “12199“ v. 6, 61, 03 N81 L410) 2000 . 9. 1431045 1999; o. „1901 " - do. 18“, 18 '" - orms. „.I " K:" auf 14107" ab“"? 11" “.IN-3767- ZZZJG M<mS8-an1.1W T* ZZZ “LM“W-U'MRYM"'* . do- JZMZZY 7171771" MZZZJ YYY do- 1908 1111179987. 174.70 ), 1901 4 ' do. 1836, 1 A, , S A E E a i LLIO 0 G | pam Ee A deg O S d unt 124 | 1410 d daj 1410 fR0i 170.08/100 00G do. 3; 147077 1g1.7.08100.00G d:“ 1902 11119024 1.4.10 5000-200 W'00G “mel"k- - - - - 1898 34 1.1.7 3000.590 _'_ dm 903 05 38 verſ . .. . 1411 “8288888808 ..: " 8.88 8. 88-80 000800000008 88.8..W- - - 888880 «00-000 + 8881881888888“ .. . preußScbav-Scbeine-z 12127 ne22024 | 14:10 5000—200/38,00G ameln e» » 1600/8 Le | 8000 200 do. eonv. 1892, 189488 Le : 1Z7T1299f50§303 Altenburßzs99, 111.114 ve'rſ'ch? «FZZ YYY - arburs oL'EÜ-“19033Z 1T4'70 MHZ,? 9755 1134 1.1.7 E i| 1410| „ 1.4.09/398 ch 1893/34| 14. ’ annover. .. . do- . _ do- .; 1.4.10 1.10.0810000Z8 Mona 1 1 11111. 114 1.410 5000-5100 982593 ewelberg19Ü7Uk-134 1-5-11 E j A Ep . 5'25G PreußSchal-Scheine/4 | 1.1.7 | =# S 0G Altenburg 1899, ÉuIT L Lci, E S ; arburg a. E.. 1503 Zt E10 E 91/50 E O L ‘ Do do. 33| 1410| 7 1,1008 100.00G Altona 1901 ukv. 11/4 | 1.4.10| 5000—500/98,25B eidelberg 1907 uf. 13/4 | 1,5.11 ä e Preußiſche Pfandbriefe. D§R0<8913118111184 1.410 10000-200 99.809101 . Fo-YZZL U unkv. 194 1.410 5000-5008-'_ 1111. 1903 34 1.410 ' © Berliner .. . „5 117 „3: F3 ZZ FY -10000_5000-ZY ZZszG "Zblda71889-FYY vLeZſé. 5000-5011 _:_ YKÉZDWÜFZZZ BF :_ J: ..... ...-41 1Z1Z7 Di Reichs AInt.uk18/4 | 1.4.10/10000—200/99,60b¿3G - e L IT unfv. 19/4 | 1.4.10 5000—500|—,— Ie: 1903/34| 1.4.10 29G Berliner... 5 | 1,1,7 O pa ven 10000 O Apolda 7 1889, 1898/84] verid.| 2000500 E eilbronn97 Nuky; 104 16.12 2 do, ano T do, ZultIuni : 8220636 | Aſchaffenb. 1901 ut. 1014 | 1.6.12 E erne e ¿n 1889, 189532 | LLT | 2000—200/92/00 A Preuß.fkni.A-Int.uk 18 x 14.10 ngsbua - 15014 1410| 5000—200/98/00 dier e - - + 1896/34 1410 202008 do. ult.-Iuni ' 829017773 Achaffenb. 1901111104 1612 30002100 91-W Udcsbeim1889, 189513? 1'1"7 2000.500P500 "-“ do: ' Z 14-7 kahſKInmUZ 31 YFU) FßsburFM. .k9014 1:4:10 5000-200_" öZterwfz. . , . 183777 12410 20092000) do Nux: . neue... E Ea . o. verſch. . „41 1,1? 3000750 93_ unf. 15/4 | 1.1,7 | 5000— f ohenſalza . o. ve „ - 101.154 1,17 5000_ - o en a- .. 31 31| 1.4.10 _-"" o o. "3 1'1' 5900 do. do. 2 9 „erſ d E U D 3 | verſ do. 1889 1897 053 -' 200 99-60G omb.vdH 11111023 -" 1889, 1897, 05/33] veri 200/99,60G omb. v.d.H. kv. u.02/3 E do 1, " * '*7 «198/117 do. 1.11.3190 ' Baden-Bd“ 9 *Wch' W200 90-300) 1900" ' ' ' *"ekſ ult. Juni - -.- ' 9- Baden-Bad, z| verſ<h.| 5000—200/90,25G 1900 atv, 19 i verſ{. S , do. ...../3 | 1.1.7 5000-1011 „„den 1901 MM.; 4 [___7 BamberÜWÉFIF 1113511182. 2000-200 90809) Y,? "Z"“ YZFZY Z.? 1000u.500-- CJUÜS-Frßd-H-Zßk 1811850000400 ___ F:" |/5000—100| o S ola 1-117 Baden-Baden 98,055/34| verſch.) 2000 200/9080 eut: 1200 A: 1B02la L 1000 u.500|— — Calenba. Gred. D. F 34| verſdh./50000—100|—,— E unf. 184 | 11.7 A 1908 "YFZ 1-1-7 Bd“ 1903 88 (6:12 WWW Z': 320101911901 unk-124 117 20004100 _“; Kur- » NWKTUZZT 'JeZſé'50000"100"" 1111! 11.9294 1900 ““W“ “m"" ----18804 1.1.? 5000-20098'1 “' “""-Zi 1-1-7 . 9000 M 34| LE.12| 2000 100l—— Kailersl. 1901 unf. 12/4 | 11.7 | 2000—100|—— a a Ber B LLT: 0000 6000E 0 do 92,94, 1900138 Lll armen. 1880/4 | 1:7 | 5000200 98,10G e rube 1907 uf 134 1,28 | 2000: 90,00G S T R Vi da. 10 uth. 1034| 1410 do. 1191831 117 . . 31 1.5.11 r 20 N L 1 O S do. 18994 117 -0G Karlsruhe 1907 01.134 128 ' G do Komm,.Ohl' fo, 1902 0081 Li: SORLIE, do. Komm.-Oblig. 4 ' 88 8888 88 1888 888" 88 | 14.10 5000 —100198,75 do. 1907 „8901-14 «...... 888888G 8 8.308.803. „...-., 11188888 00: ukb, 1531| 1.28 A R B —— Kiel 1898 ukv. oOlg S200 86,75G E N do. 1896/3 | 1.2.8 do. 1901, 1904,05/33| 1.3.9 S 90,50G do. 1904 unkv, 14/4 | 11.7 E 98,50G Do Mas 1.1.7 |10000—100|—— Bavern .. “8. 8888 " “ . . . u _] U ' „ „_ „ - _ " + - ‘¿4 1,5,11 Berliner 1904 I N4 | 11.7 900/89,75G do. 1907 N unkv. 17/4 | 1.1.7 | 5000 O 26,10G do. ba E r 117 do. unk. 15/4 | 15.11 do. 1876, 78/34| 1.1.7 . 98,90bzG do, 1889, 1898/34| L1.7 | —500/37,60bzG | Oſtpreußiſche... 1.17 |[10000—100/81,50bzG E L R Ee [ala a E Iva enl E R d e n e +4 84) verl, o. 1134| 1.4.10 i ónigéberg. . . 1899/4 | 1.4.10| 2000—500/97, do. 1217108 | LLT | 5000 do. iſenbabn 3 128 Do: Sdlokamm. Obl 32 LLT [20000 L D 10 unkv. 114 | 1.1.7 2000200 98 30B Pommerſche . _ LT" 1907 "WWF Fk ZZZ F:“ 73077881779174779677 1110771?) WW HFKG Kid?! 1819Y04ukv.k191Z2 77771 2WM YYY LaYdſcbadeZm'tr'al' "4 1777015000_0000_ZZZ " . . . „ ' - o. _ 4 ' * v ' ' * --_. Bayern .4 1.5.11 Berliner 1904112157Zk YZ? W500 89-75G do.190727?1?1k?1.172 177 «700 MWG ZZ- Zo“ "ZX 1'1'7 1111. unk, 154 1.5.11 do. 1373 7931 ./34 L (10000 91,50bzG Bruic.-Lün. S. VI134 117 - 98.90bzG dv. 1889 1898 3; 1'1'7 :" "900988081368 Oſtpreußjſcb "' ** 1-17 10000-10081501110 8 .. 188 88 8- 38.008.811 M..... ...-8888... 881 9“ 1.08. 1004 31 WWW 88-188 " ' * ' 8-88 “5000-1000 0 o' “___,„_„, ve _ o. LIF 14,16 - ong el...18994 1:4:10 2000. ' do“ ::::: ., 5900 ZZ'YYYYYU'Z; ZZZ 7113" HYZY'FU 31 1.1.7 20000 «YIM JZ" 1990? F"?“ 824 1.1.7 MWM ZZZYV WWÜÖL --...31 YYY 10000-“17Z0 91,508 G vmſ'cb -L1'in Seb “31 1'1'7 doſ do. 1899 1904 053 1'1'7 5000-5000 200995083 511891 92793014 ***-7 9000-500981051 do"eu1. ----3 1904, 05/3 1.1.7 10000-75 z do, ' d'o. "1713 1Z4'10 Bxelefeld | 5000—200/97,50G Do. 1891, 92, 98; 0113 E17 200057000098/10 04 bd: « « ««-/8 | 1,17 [10000—75 ) S S 14410 Bielefeld 1898, 1900 47 FY.) LMM ZZ-ZZY ;Tonßanz ( ..“. («ZZ TYR 30-40V “'I" 'Klgmndb-Zk 8-87, BZWUDUUUIZJJZZ 31 LFZ) Vixen 41701? JYZ/FZ 1.410 2000-500 982003 ZZZYZZLZUFYkz-HZZ 1.1.7 3000-200 97:50V Poſeuſcbe a H 5000—200/89,00B Konſtanz - « .. 1902 Bs verſ. 30'40B o. neul.f.Klgrundb.|34| 1.1.7 BremerAnl.1908uk.18/4 | 1.39 telefeld 03/08 4 | 1410) 200020098 20G on 6 1ddoTutv.104 | LL7 | 3000 200/97 50 Poſenſch E rene “ 1887-99/34 verl. Ee Ele L | 200000 n roi I E Be /81| 1410| 2000—200/30'25G pſenſde S 71-114 1:17 113) 113“. 1905111111534 117410 Yo um". . 19023? (I:) MWM“) JÖRG _.an enſ a' . Y 1903 3x YFM MWM YFG do; 211.ij 1.17 H1111.h1111.189<;. ÖMZ 1380 ZZ.“ . . . “19011907? Zz 1.4.105000-1000 96:25G !ÉxranÖ""1§ZZZ* I R do. do. 1906unk 15/84 1.4.10 1000.200_;_ „" .. 43 1J1Z7 SeE 1a ¿ « - - 102 31] 1410 °9'25G Lan en a +1908 Bul LLT | 2000200 NSG Ds D N e do. 1 J? "rganoS Q"191075 Y 117 do- 1896 3* 1177 WWW 907577) MWÜÖÜLM 47 7773 2000-200 977513 > " LZ! 177 dv. x P O S0 06 2 1.4.10/5000—1000/9625G R E 190222 1.4.10] 1000—200|—,— Ds A8 111TH amburger St-Rut 34) 1.58 do 0684| 11:7 | 5000--600190,75G Bee E berg Gem.19004 | 14.10 j de: E [1LT do. mo 00 | 1.1. B -Rummelsb. 9918 1.1.7 | 5000500) —— ate 1200/4 | 14.10) 2000 —200197,75G Ds » C/34| 1.17 o. 1907 1.111.154 ukv, 154 | 1.4.10 ZYZYMYZSMW 1.410 1000-200 89:7501 MWF; 810€; LF? 21 1.1.7 2000-200 _:_ 5771370 .'.“ 133 117 10000-100 Jo'WUUY'ZZYM4 1'3'9 ' ' "19013; 7318 5000- 100 98.00G 5o.19890.941900'0231 LF 200976079 B R E ‘410| 1000—200/89,75G Liean e S I TL 2000—200{—— i ¡1 B/8 | LLT [10000—100 do. 08 unk 18 M veri ndenb, a. O. S, LL1O| 2009—100|90-10G 1 1200.041900, 02 31 vori E Sid alie. 4717| 600012 D E f vet, Breslau 1880, 1891 B R 2000200190 75b Lübe... 1895/3 E 2000—500| 89,7óba do chealte""'4 1'1'7 3000-75 113: 1886:1902Z7§e17ſſY7 BUMM 1880.189131ve'11'cb 5000-200 907 Lübeck" - - * „1.177 2000; 500807501 do) ."MZk 1177 5000“75 MW C Tis 8 Ll7 E Hefen 1899 unk 09 4 FM; Bromberg ...1 24 unk. 094 | 1.410 98031) Magdeb.1891ukv19104 1.1'7 5000-100 JZ" do. ne'n'ef : ' "4 1'1'7 5000_ Ko. 19061 «€ 911104 1:17 BZ70190011181I151; JJV Zx 1'770 5000-100 902505 YZ" W&WMYYÉ YK) 55808-900 93'5ZY SQL:!- altlankxſcbaf'tÜZ 117 30014715) "' ' 37 1- 0 Ca el ' ** 2000-100 97Ü60G do) 75 8086910217 " “209980083 ' *" * 1-1-7 3000-60 LINQ tLMYMZ " >“ dT. "1868772789373 1'4'10 ' 9 WG Main 190011411219102Ü "Zi?“ 92-207'3 J:" 7711177)" * ZZ, 1'1'7 . aas- :: Brombera gs; 189918 14.10 98,00 Magde I u e 11% 12000-2200 98,50 do, neue... 4 1.5.11 do - - >01 Kverfcb. 3000-200 90,750) | LL7 | 5000—76 do. 1906 gnt 13/4 | 1.1.7 Burg 1900 unkv N as 14:10| 5000—100/90,256G do 9078118111 1902 E T E L 5000—200/98/50G Seſ: altlandſchaftl.|4 | 1.1.7 | 3000—60 do. 1896-19053 verſ, Cafel…… ala 0E do. 76,808601 02 81 LNIO| 2000100192 20ba d O L17200 väb'Staais-Anl. 19064 | 15.11 do. 1866, 73, 78,8784 veri.) 2000 2000 TSO V fa07git Kut. 164 -- 98,00G ., | 139 G | d v- 1 1.1.7 do. do A8 N o. do. 1899 31 1.1.7 Cbaäottenb 1889/9931 1.4.10 5000-200 90,600) doſ1888 91111 94-053 1-3-9 98,20G 11: Jo. 133 1.1.7 50004100 M&C?“ 18953 1_4_10 d 1895“ k 4 verſch. 2000-100 99.75G Mannheiu't 01501 41 verſtb. 2000-200 89,80V !) * o- 4 1895|3 | 14.10 Chalons: 1889/99|4 | verſ<.| 2000—100 99756 A E S IION 34) verſ<.| 2000—200 39'80B O do. C4 | LLT 100 Mel. Eiſ.-Sbldv.70/34| 1.1.7 ſ.-S<ldv.70 3; 14.7 do. 190711nv.114 1.4.10 5000-100 ___. do 19073071! 114 o. e unkv. 11/4 | 1,4.10| 5000—100|—,— Ds 1006 unk Hh 1.2.8 5000-100 98,00V do" do. (33; 1.1.7 Zo 12on ZZR 05 ; 1_1_7 do 18851un71'1'811374 1.4.10 4000-500 99,00bz | 5000—100/98,00B ba do. C\3{) 1,17 da 0-4 01,0831 L D 1885? U N 4000—600/99,00bz do: 1907 unk'124 Y.?M 5000-100 98,256) d:" F“ ZZ unk. 1E T4, O A S E A L T 0000-—100 0, ,94, 34| 1.4.10 9 onv. 1889134| verſ<.| 2000—100/95,50bzG ; i 1.1.7 5000-100 ' ' ' ' . 981 : D D LIZ Oldenb, St-A. 180 24 CLT Ie 95, 99, 1902 00/84) verſ. 5000—100/90/75b3 do. 900 1908/31 L: A Do O S DID|- TIT s oble v.97, s . , zG ' 190: ; j j: | e atbaCr 19004 | 1410| 1000 200/— Coburg . - ' ' --- 1902 2h veri. 2000100, Marburg . _ . 8.1... S... 11- 88 8.8.8“ .:. 050038020588 888. ...-200888888888 8 8888888 000- 98- 8- 08 888 K S'Gok (*EUR-7570072 77" «().. ZZLIZYW'NÉZY ZZ v1erſcb. 'VW-200 91-505 Mar'burg. . 190321737 v1er10 WLW MMG Scéiesw-kat L-KLr) *? 1'1'7 NÖM SUR 1903 N31 110 2000200189 76G EWlezw.-Dlii, 2-Kr.4 | L1.7 E E Beate 1 S ebun 1 6 j ' 0, ukv, ili 7 C eri, t 4, Scwrzb.-Sond. 1900/4 | 1.4.10| 2000—200 E do. 94, 96, 98, 01,03/34| verſ. 500 E Mülhauſen |- S 1.4,10 Bron a euſariege ee T4 T Württemberg 1881.88 3 “W * "-"* ' g ' ' " 1900 * '1'7 3000-100___ “119.8..10190111111104 1'4'10 20089-“5G do ' ' 13 ' 1'1'7 . " .:. 98.8 "“W- 5000-1011 8890110 “87.7" "190011111 113 8880 5004500986085 11 1895 115003111880. FZWZZ 88-753 do“ 13" T* 888 G ZYWSW'LM4 1810 2000-2110 "“T 11! 9.4. 99 98.01.0331 vérſ'ck». 003038? Mde“"(1“9'0-77C'Z9LL4 1.410 0 ;ZZFZ Wdeſtfäliſcbe . .'..4 11127 mbergLZIÖ-YZF >1131111. Mßſ- ZMRYÖLYZFZZ (431 1.4.10 2000-20098,00 Mül'beim. RY7U18997 17418 NFZF do“ . """" L* 117 5000 M Hannoverſche. . . veri. 200 — Cipenid 1 09 1608 £1410 2000 200/9800 Mülheim, Rh. 18994 1410 en R A S T O iſche i A. 4j Es . „Ü ÜZJÜYJJW 990001 81111111819001181.104 124210 ::: ?,Z'1904'1899ULZ'4YZ 98, Ls i 18 Hannoverſche uſſe Rentenbri | Sottbus 1900 ufy, S3 31| 14.10 “87008 FF 115808331 1127 HedÉn-N __ .....3111erſcb, 3000 30 __-_ d.„ 18883; 1.410 5000-500940005 be-RUH11889073Z 1.3.10) 01,005 11 11T 11:1."8; lg 3 E do. 1306 N ufo. 114 | 1410 8.00B do. ÎL Foloe 34) 1.1.7 5900-10.) 1.8 „98 «430000... -:- 1.8... 888 1'1'70W5000-25Z'098009 ...... .. - - oe -Naffau’ 0 | 1410| 300090 E de 1889181) 141A O0 O tis, Rubr 1889, 9731| 1410 R bo IIL Bolge | 117 | 2000-100 pen-N nan - 1:00 8-88 88.0.1038 KFr-unde.(Brdb.)4 1.4.10 3000-80 H'Hetb 05 do.1901'/06'u'111',11/124 »e'rſ'ck, 5000-2011 98:000) ZZ" lWég/ZÉYko/ZZZ "FM; 98:9003“ WWreuß 1:11?“ 3 17177 W100 81:50 LWo. _) » Sil verid| 300080 |—— Grefeld 18958 | 14.10, S Sol | do. 1900/01 uf. 18924 | 14.10 g da do, 31 verſ . 3000-30 9100853 S1 117 | 5000100189 256 Kur-undNm. (Brdb) 1410| 300030 (99 00et.bzG | Z: A 0E uts 11/124 | verich.| 5000—200/98,00G * E 114 verl, 95/90bz Weſtpreuß ritieiG. 1/3 L.1:7 | 5000-—10081.50 M do. 1 111120174 1.4.10 5000-8100 98,00b G dv. 1907 un1'134 1'4'10 M_-_ (34/ verſ. 300030 (91.00G p. Info, 174 | 14.10 5000—500/98,00bzG do ' „“'“?le 147 W200 9285089 POlen urger . . . . .4 1.1. 3000.30 _'_ dv. 1907 unk. 134 | 14.1 a E jeſtpreuß, ritierſh. LBL/ 11.7 | B 200191806 Lauenburger « « 14 | LLT | 3000—80 |—— do, 1876, 82, 8831 verſch. 8833| verſ. 93,50 do. 86 87 88 90 94 31 ' ' MWG do" 86, 87, 88, 90, 9434| verſ h 22,00G do. 8 37 1'1'7 MM) 91-80!) S d?merſche . .4 1.410 3000.30 99-00G do. 1901, 1903 38 LB/34| 1.1.7 5000-200 89,60G do, 189799030431 "SFZ | 5000—200/91,80b¿G ommeride . : - 90-20G do" do“ FZ 1-1-7 5000-200 83.008? 811181111118 ""'? JM; MW Z0L2023 DFW“ 1904108817 31 YFZ YFM 98.4051 M.-Gladb.'99'19001174 "1“1'7' ZZ-ZZY 1112 „Z' 1]? ZH ZZYJZY ZZÉZG „...... „ - 4 | 1410| 200020 99'00G do 1901, 1903/34| 1.1.7 | 6000—200/89,60G do. 8997 99/03. 0434 ved: 2,206 do. do. Ne T7 | 2000-200 83.00B p he. 7 O VÉIUI 800080 [98/908 Danzig 1904 ukb 17/4 | 1410) 2000200 M-Gladb, 99, 190014 | 1.1.7 E dodo T 117 | 2000 20083.00G 6 C 0p 6 N 8 . __ _'_ ' * .. _ 4. —,— s «Le Ÿ . __ c A, H , PZeYß-ſ -------3k verſcb- 3000-30 ZCZZb G Darmſtadthuk,14-1 1.2.8 2000-1100 9880G JZ 1880 XYZ 38 117 2000-27“) 97.900) JZ' "eUlJUdW-ZR 1-1-7 5000-60 88,20FG do. 1<e “"'"“31 1e.4_.10 E a S L@ | 3000-30 98;be ZZ" 189731 920 | erat 1907 ut H 128 | 2000—200/98,80G dae A880 1200 | 1.1.7 | 2000 200189 75G do. neulandi. 2E 147 | 200020 88 20b,G reußiſche «4 1.4.10| 3000—30 |98,80bz do: 1897/34| 1.1.7 2000-2009130023 „„: | 2000—200/91,00B do. 1899, 14303 31 1.1.7 ZWIZZZZYÜG - o. _ 1903 3 1.1.7 5000-2008000 80.050» 001581881. 1.8 M _889811802188188'W5004888882W 3808080110010 1:17 200-011 9358 83.85.0884- - _; Sä'fiW do. 31 verſch. 3000-30 9078005 D <.-Evlau07uk.154 117 5000-2011 97'20G 8111130791111." "7" 19023 1'1'7 WM "*" deandor' 1117-1103. 1'1'7 """ 13“ 99-30G S? .___„4 14,10 8000-30 „) D,.Wümer5d_GM994 e a Es 89,75G / o. IT/8 | 11.7 | 5000—200180,60 bein. und Seit 1410 1000-9 _9- e1_. 1 1.4.101000-2003975G * - „1,7 1111114 9960G <eſiſ<e „ * 0% | Dig 1902 i uerib/ 2002S | Mle oann) 1897 114 | 00-2002 | Pianvbr 1X1 ß Z S fe Do, (34) veri.) 200080 9020G Diſ «Evlau d? uk.15 4 1:17 | 5000—200/97,20G Mer i. Heſi. 1902/8 121,7 1 99..-0G 5000 =200 pan br V -RV L Ea ooo S d s 14 1.4.10| 3000—30 5 „„Wilmersd.Ger1r99 4 1410 1000—> 9 , E i 1,4,10 1000—200 89,75G ¿T unk. 14 99,60G <leſiſhe , 411 99,20G Dortm. 07 „ .. 08 8,6065) Jaumburg „10001831 117 2000-100 9075 X 4, 00198,60G Naumburg97,1900kv./34| 1.1.7 | 2000—100/90,75 do. do. l-Y Zk 117 ' „ . . . .. .410 3000-30 99,300) d 11111. I-XT/3{| 1.1.7 : e «e «4 | 1,4,10] 8000—80 199,30G uv. 124 | 1.1.7 5000-1100 97,700) Neumé-nſtec 1907 117 1000-00 “ G do-Kom.-Obr,7-714 1'1'7 ' - NWG 11. 071711111. 184 1.28 5000-5009790G 9" 1199/01" " “ ()“-“ do. do | 5000—500/97,70G Neumünſter . 4 " "nk- 19074 | 1.1.7 S do.Kom.-Obl, V-VI/4 | L1.7 ‘1s L0G do, 07 N ukv. 1814 | 12,8 ) 5000—500197,90 e S 1,7 | 1000—200|—,— do. d 1,7 | unk. 13 99-30G . . 199,30G . .cn. , 197,90G Nürnb, 99/01 uk 11:00. 5000-1400 98.40G 1.1 1,1" 1.10 31 FH unk.14 911ng . ' ' -- . 91,10G verſh.| 56000—200198,40G ta T s Ce unk. 14 |99/60G E 1 L1G