OCR diff 039-8480/446

OCR 2017: tesseract-4.0.0-alpha.20170703/039-8480/0446.hocr
OCR 2018: tesseract-4.0.0-20181201/039-8480/0446.hocr

'011111L 332 111113210121111113215 1]1 UNHITF 111 [710211va “230 21211; 2132111171) 1111111111101)“ 3131111121132 111.13;,]1*113_.113_..;19 321131111] (1111191436 ILG ' ']MUYW 11] 3111131113] >11) 313"; "([Z/01"- '.11]321_11:3115 “511112132 "172119 nvjxaaks “1111111; “10 01-511 17“ “1113113 111111211, 111 1111153113 É Wil: *vuta1L 239 Ulidgvhu1u121& 11 nvjs2a@ ul Pavai(pD ‘gab G10 G1agvl119 uuvutlnvyg 9jaaniajaag ula3djlv(Pp jo MuIlleg G 1Juoltad 2G - JajobiiD 111 312111)“ “2315 131111115" 311211027) 1111112)1111011111101) WS “(8 '.11Z „135111121321111Z “3211110113030 -1]111113' “1131011111101113xx “1111113112F5,> nv] BUT “111111115 111136112?» 09111 7 TUIÜUUUMYUW "6761 KUWAIT? "[[ “[WII-116 "69 "41116 *nvjxaaKx 1231130912115 33111031913211026 [18891] "1818041! "1231130611215 INC "Zfßx 10111233»? “1,11 1132 “01325111111111-5 '1132.12111 1132111730“ 5112 “Z "31 11122 01111111111111].13211111-013- 1.:2 011121] WF 231112 1]1 1511111111? 132 [ ']215 0] § “[ MD Jula 20 2D ‘(18/0& ‘Allopinoa ‘SnvÇ1ag -02(6) NVvISI28 ‘410W ‘H 0FZFT V ‘11129443 vanjaol 1 „5 1111 1132111130 2113233111] -1113 1]1 01111110? 313 “113212111 1112213 7171 _“00008: 0111 1-71 ---“011.10-9 11-311 1911012211110») “IW 11] 5161 WMWI' "11 11122 HWIWWWW »;«32 711111111916 (])-[UT :11321221 1130011301113 17321130 »[2] (8131110311: 231", [ “11131 0132911110111», 111 13131101$:.1311Z:11311115413113512123] >va 0111113»? 1.12 122111 J 011111131275 TU_[YVMHZIQUW 502 113€ "[ Uv]5d31@ Ul aJdnygs »geß 12431u2S 944040’ : nvalsuuviu lnd I ‘(8 ‘34D IofuueiaufpD ‘oquvluadad -1[un$ ‘UaIvai nbu1a¡D ‘Uv]]aLI0{) nv] -2918 ‘1933S uja910a 09TFL V :uabunaaQuviond *TF6GT AvnN3I90L ‘FI ‘hvjS2a@& ‘69 ‘19R ‘nv Ip1x3VS1u N aazl1ÿaaS]JIQuUvŒ@ [16897] ‘T ISI E ‘1(p110Vsjut)& Sv ‘TF6L ADNI9goS ‘91 UuoQ ‘VIogSsUnvI@ ‘uUoqaoai 119QUVdV ZF6I ‘2 ‘S1 mog BunjzutuvlxogdnvG 42€ Un]! -3@ (PangÇ 11 Bunÿv@D 190 J "11:13- “(ö11naa211111;1x'§.) 33111031913211063 [96897] “,a-11100 “Z,.mqsnnkmſl “131111121102 «212.119:131111110111139) 21111 31113an “:11312111111221 “113011n131113291321102? “1121113" 223122 211131 13111111 11111111, 313 '(UÜPH') ö111211321101$ “113011111 =311132913211v§c 21an)“ 223122 31151 301112381 "05. 1110 [1151 “115 1- 15-13- _1 :15111113211111377. *(1320É) 61111111321101711 11011309111115 1311103161321101'6 [9112-91] “1041111 “..?.autümpunag "LP]WBMUW IUZ "61061 101112311 “;( “1101111115 “111111181175 ' 32122“ 113001130 -1113 “1101111111. “ZWLU'ZW 111 1323215) 811013“ 1313212215 1.12 5112 101111233»& ';1 1110 121 01111143. 132 1321121113 1311311 JM: '1101111115 “3101119117. “1111.11th '06 “0121 :211J 01111121102113021T 21111 343212215 431213 1:11 “172 &' LILJZWLIJIQUVZ *ö11n1130111111111113J 3231111131133 'nzsqzug “40.141 “)[.llxll1§!J [18891] "11131132 1.122 Emmy 23011 111 0112121130301: 91T “11211301; '111 11316143 “1119111615 “UW “(1311213113066 “15 116 1' “16-0 :önnaaquyaaxx “ “5161 1121-1990 “81 1132 “0111291223095 123413061111m [ZZZJZ- "k,.läſlilözoqßßxſl „Z .I ,UÜ'ÉUWI ][x (1111)? (PLLD UUÜTU FULL; :1320211Z "(9 “11161102L]31(13Z> *? “3 “1132111317. 111 „011111211112 =532.1J)=1131021[12J_J aun :]111111111Z ( uaövxozxaT “1111.16 (13.145)“ 9911 7 :011110031111311315 “("-161 MWK "61 “Z *I “232111317“. 1211136911217. [58891 "5 “0 “1162111371 '11323_;2]13 111 111111153» 313“- “1111131511111 111 1111131111139) BT '2 'I “1139111385 [91 91 $ ‘T _ÎUD P 8 u 1n1oQUvaV Quo(paad| «Ua Jl BunjvD 91€ ‘Uuoqaoal 14013 #4 —000 082 inv 24°27 —‘000 099 19g ]v41dvzgunI@ SVvg Il! ZF61 AvnNUvY F] wog sIvAs1(p1|lnze s) Unjplo@ (Pan ¿uaÇaIaoal UaVvajoVu1o SaQUAaV -10] (S1a1l1BoR SIC T ‘32g) VaaggunvaGz U1 134334 431(F-0321Z]T- alp 1p Va v8 399 199 111 „1111691111131; =112110u1u121; 1237; 11301119“ [915 y' :UJtp]Ü]-TH;.) “6161 MUMOK“ "11 “'Z 'I “1132111317. 1231130911111z [16891] "8 "0 “110111111151 g Vunj12493 42J/10aIS]J0QUVS SvQ UY Tg WuWS *‘{bunx3QUv33) a4al1ba4aS8]aquUv@ [98297] “IdA}sO0 “ZIIQSUNB.ISI *‘vpunjauvé 4010-12 Anu2G Qun -gutagaF ‘:utajanziid® “uavunztazz3aasgjaquv@ ‘ugny qYaala® :1ÿol zoznuvJy vua1L 217; *‘(J2gv&) VanguaoauvI@ ‘u2vunz -a4j4IgSJoCuUv& ujny 4&1 TF1 Uno 06 V: 06 I V W- S 2 :Pun0guvII3A; *(13gv@&) LangquaguvI@ 1(p142V93u1IF 43ziVI31S0]3CQUVŒ@ [ces9r] ‘I9AVH ‘Zinquopucgg 1(p1xaVsluR S *ZFGI AvNAgoL *LT ‘Javut1]}@a ‘JADWS! ‘uaCI0a! UabvI10B -119 ‘JADU1]]}0 ‘JAVUIS51F U1 19990) SUVG x242G10dJ& 324 G61 AvnagaL ‘21 Wv 111 vmta1N 199 A4agvquHG anau s11a *32vU1IjA ‘avuts1@ ‘?pa1(p> *G& ‘bia -CQUZF bunaquviu3vo1F QUn 332430} -13]QG G 6K F 1I9l1ibaIS]aQULE *Punggavmtuu v anjzuallo F *WOSUDFS ‘AOId ‘LIVUUSIS] [FE89F] ‘40aja0g laag =-SaivI18 (pvu 111 Vunllvj40001)e 21 ‘uo *JY 1134934JI ‘Jvhzu38 -49@ ‘bangjapavG ‘36 ff6 V W-S : Pun13QUv13(F _ "1 110112] 111132 0“ “113111311 -132 3]]21Z. 31511102111111201 1322 1111112011: “31.02 3011102111111201 312 “11311311 111 11311111Z 1131011211013110 21111 1132111211111 -111 11111 1133 13110 11301111102111313< 3011] “USD :113110213 01111]]0-L- 3211311121 21111 9 "115 312 102 1 1311110" “511311123111311111 532 211010130315) 123111 120111 ;_[1 3211015110. 21111 UL,“ 1111 1131111013012113) 113211311112 -1113 1111112011; 1122 WULÉYUHMZUIJ “202 1311111210771 312 “21321131 WT “(][ “] “; »“ 111 1132111130 0011132811023013132) 132 1]1 5152 10111235] "0 11122 111112113J 2111133 “(16 "33.13 13111-3]1111111'-é131.1231.1L “(.-"9 111) 1511111va UUUYKMM Um 111-631 MINI) WYMUZUUUZLUW 6751382 “EF6T avN3goL ‘87 Uag ‘vangsla(pli@ 1h314289zu)A [££89F *ZETRLOS] OITOSIST D ‘C ‘ua(Ino@ U1 61113 P11D UUVvUi s 1100S :x0gvhuU “(g ‘aulsnvÇgoaup>2) ‘D I ‘u2hmino@ Uu „Punzeguvg -4019 - U34val]¡9Z& CQun -iguinx4D «“ u3bvz03123T ‘(13 (p1aHD“’ 9915 Y : Punvv1111303K ‘F6T Ivn1goL ‘G1 ‘D ‘J ‘uaginaA 1(21138S83iA [2689Ff ‘S ‘O ‘U3InDS m ‘ua2(pi0oj1o il! vut18 21& ‘1Ulojablnv 111 11D 9T *D ‘I ‘u3gtnos U! „ziv(pljalab -J}Quvuiog 443F u3bnD“ T9FE F :uatpl(0]215) “EF6T IDNIgOSS "T ‘D I ‘uagin2@ 190143911] F [T6897] ‘s ‘O ‘Ton H . ‘J Uuv140] 1419 8 “1130111112111; 1322 1312111811023132) 11131113 11111 11111132 TZ) '13]3Y,/110113L]21Z “1311111273 HUUÖ' 2011112111, “1111139; “12110195 21021111; 1111011110011“ "7, “[[]].LZJ “IWMQUJ HUUB' 11110111]11011'“'[ :1]]31]32 2111] 13121116111110132) 113211313111321131] UMF “1132110315 2113213122113 6301111132 “HYUMUWD «..:-32 ‘1991931 «12g 2911012 ob11jvGungeva 1200. utn10vUi ‘af 9B14jvquin10va ‘ 219 ‘Uualloay n2 uau1L Uua(pl1quvj5nv qun uo(pl1Quv] -11 1 § 111111 1112910 2771 -“00009 11113 71/71 _“000 01. 11111 19116111 -UUUV;Z 801 111 1101 1320118 “58 uma 111116118 (31118 “(111 “111131118 “8 16 “11115 13110 113111122111. 11321]1111323 1122 2311113$ 21111 011110113T1D “0112113121111D> Sumzvs- 3313110123132 111u 1111-23] "113-4379 „JÜJJJÜUUÜJ“ FZ? 29 14J@ 49]]V uobuna1vgUu1010 O1] -U0D :U311v(13 bUnllvL2 aquabzjo] qun © ‘16 210 10 J . ., . . 4.1 ** . “. . . _- "„A-k.k.: “)““ ..- .1 -. _ 1 “1132301113 1]1 3211011291101; 832 0111; -21<*5 3135 "11111325 “3211111129 ]1011 11110111 “WUB“ >11] 11191131] WTEWNMMID UML '1131]1.11112.1$ 1131113 21111 1312111811023] -311)_ 1131113 (1112 13212 131211]51]1123]31,1_) 13211 211112 UUUIW-WW 312 1012113 2] “11130311 _1312111511023]31§) 313123111 2111Z "[[ “8 §§ 12111 ‘suourgau1aJuUN sa€ Cuvzluabo@ xhour 111 1132111136 00111326111111113] MD WT 4]! 676] WUWZ "66 TUM HMI] “71-6 (])-LUS "(11 'US WUIZW “518 08 “3112111311105 “11111312111J “32111123T> 6111111021 1313111131p]3q Um 111123] 0131329 USUIPZ UMD 10669 U :uaöunaaquyxaxxx “1301392052113111 11323]1113x, 1132 231112 113012113 11021] -]13]3<1) 132 11301111230111111110,131?€ :1231] -1113_1]2132 23211 211111 1130011301113 123111 5111: 81 "1 5111111111118 “131111163 111111" 1111011111101; € “1113211; 1110 1131022151111 -211,“„ “011111111, 111111- 11110111111011' "5 “0,1112 EWS “201121 11221111; “13 1111011111102? “[ :1]1 1]]31]32 1312111811010]3<5) 11111J "5315011 =13211111kp11111110 5311 8 5“ (111111 811311131 2.11] 1131511111132 21111 312011 1123? 10111132 410211113]311) “132 131103 313 "1131311132 1113110 1312111511020313) 11323] 231112 11023] 1113136) Ul] WM 0] “111311911 WIÄUWYYM 011) 313123111 211123. “113]]2]23]311'20 15151 13211131113Z) “1 1110 1]1 0011132641021]]]3]38) 13T “0111111029 131111012031] 11111 11023] 0101370 "21-71 _“000 001 LMUWUUWZ 'WVUWUWW 21111 1131111113015 1122 3111202132311 “1121_1]111111112,1;9 “231113211311 :011)“ “31]0(0]3151300J “1121 1323] 1131121112 -31“1Z “113111110131 21111 113]]1_1]]113-23ZZ 113]]32 “1113215 11132 ]110 1130111112101113$ “113111113Z 1131313111131) 1322 113113013 11111 11211] :]]121Z. ;8113111231113111U 832 2111110130311) “121 “1111211111116 11.118) 11113315 “511611 113102901212113 111 0111111111439 .'1'3131111123] :32 11111 41023];]3]3ö112ctßuv.1$ 21111 133323335 1211123103211; 3.12 bungv] =132311101321$ 43-2 011111183 'UYJIJ 01111110113231110132124) - 01111111» '.131 411111113131] 11111 UUWMUIÜUMYUWT 21111 131323312 121112211113th FIZ 131; J 213151311111 -;32)131g 1132011133 1132 23.1112 113012113 1]02)]]]3]31§) 132 03011112301011111013$ :1211] :1113112132 23211 21121 1130011301113 123111 17111? 7111113» “*"-"WLW ]1015 1111011110011- :1]1 11]31]31] 131211]§1]02)]3D 1111127“ "1131311 -132 1131011112171“, 11131113 11111 1102312131113» 111 13121116110231311) 1131113 211112 1322 131 1111151170036) UW (1371111 W'WYMMD 312 211111 oquv1sn1R qun -uUL u1 u3d140zl10VDvjtID U9QUI11VG -JU9 wun1QCvìig u0a Punx(n15g91173@ ‘aitg Bun1(pvet; 210 ‘go 19 ‘01 ‘2 ‘a S8 u1 14aQuvaß Bu1z10gs11v( llg 124 111 cf6r avnagaßL ‘e utog An1Plo@ In “(F 326 129N-alnvIg-PiaganIL ‘c9 N Lunz]|v& 43zzuv4a(pjog i 41v(pl -JJ9l1a) IvJ1qUUDun0vW 656 82 Y “‘uazl1an]a1f 19360 194(n1511v(plo@ Uutaula nut 411144499 D ‘Ialogp/nvu9otj0ID ‘Jolu110F SuUvG :1llanzoa ‘Uy ‘1QquUvI@F CIvſP1e uuvutlnv2y ‘7 ‘UY19F ‘sß1aiqnF Suv& uuvulnvyg ‘T :11191l2g Quil 49xCn1silv(plo@ u9quI191119a1191! un ‘TxaQuvab Quo(paxdljuo Sabvil1iog -s1lvplyolog 520 f $ qun 14019 2] “1]]31]31) 1312111511021]311) 313123111 211137, '113]]2)2)]301)'.1 (".-112 101112315 —‘000 09 1nv 7727 —‘000 0g un jv11dvJ -ututDID SvVg 11 TF6T 19901] ‘7g utag 9njplo@& and ‘(61 ‘ul1DvL ‘8 M ‘113& 12]J]v u9a11n0o1 uoplhutop uag 9213413 QUn PunbnotaD ‘bunjp1azuD) Bunzlv@& 43zzuva(ſplog n z1vij4 -JJ213 ,„J49GTIVU0Z“ T6229 Y ocaticiaait ilden Bin dach adt i AA fdie Lia wae das A v Ú » 4 ‘ua(ploj1a 11 aqnvaj9 12DyY $29 vanzy -01 21T ‘U1132& ‘ognvajD J30Y uuvut -4nDbaSs :1h1 119409 aaaGnlsI/v(plog ung ‘Uno ‘udund qun AdaI(n1s11v(| -2) Uuau1d (pang A4ago a3d3I(n15j[v(P06 lau? (ang BVunzoaazaog 01e 1010119 ol ‘1194lag 1a36n1s11vlo@ oxaxhaut qui ‘TT ‘8 S$ ul Jaoqunvaß buffaja1ags11vM 111 -9Q 490 111 ÆF6TI IvNuvHL ‘6a utog dnjOl “2 1110 1]1 0011132511021213138) WS “0111100171131 “411114031911? UM ?EUPZUWD ';]INUIWIW _“(1011 ()x-[ :]01111111111.11101Z "TUNSUUT 21111 -11Z 1111 113110013001911) 113211311021113 -111111201 1162 UUU1(11„]18031-143$ “2112 011111 1110511 “213211?5 3132100326111 “3113) 1311 -11]02111111201 1111111112132) 3231111020101; :811311123111311111 532 211010130311) (15 “115. 13]11-3_1111111-211121312-13 “99 12) 111113$ “01111110J- 1314110123132 41111 1111-23] 4131379 nv*qzö:13-$:11111112101(; [9669 J :uaöunövaxnxanaxg “6161 WWAIL "06 “1111138 “192.“ “111116 “11114sz ;WUWYxm-jö [08891] “"A-WU "1130121 :13 150177. 111 123113081321102813113' 11132 21111 0213J "11122J IPZWZHUM 11132 132 “11312111 ÜUWVUZTZW 132 113 1132 21111 6111111011323111013219 0111111113939; 312 2011011301103 HM 312 “113-1111]]1*]132-3111 45131112." 312 111] 21121 0111100111113) 31T “1131011112151; 11131113 11111 1102312131232) 111 11111132 1131121 1122 1323J “11328sz 111 3811123Z 1]111Y “UITHILS Pan ‘(17 ‘419 4dud1g8 ‘98 08 ‘allo1lxalnvF ‘utnajau1F ‘olpiddoT) bunzlv@& 143zzuvIaplog Hu 141v(pl “1213 aagvIpD Nu F0289 Y ¿uabun12Qquv13 ‘10V1afuUvS(P1R uon uoae (pang uobjajao 11v(pl «11210 12g uaßun@ovuzuuv/@ :11] -Juolloxaa (pou qua uobo11obu1o 3(1U 5]IR ‘D 1 BangdvaiD ‘1a1zu198 140 UUvU ny E ‘mg utv uoalv(sb1a1 -QuF ‘B14n(g Javs uuvulnvzs ‘7 ‘bang -S1nT' ‘pluc omg ‘F uuvulnvzs ‘] :1l1 1jJ91lag 1oafnlszlvlo@g ung ‘saVvaA] -10as11v(plala S4 g $ (uu s110ajal (p11 Jaobuojaog Qun ov Ugo? 1bv119g bio log log 1onvy 217 ‘19194139g 1191]v Joagnls1!vplog) uagol (pang 11v(pl “19199 9219 gatai ol ‘31ja1log JoIhu1s11v(P! -2) 940I(out QUID ‘Ualloj(plobgv FC6I 12guIaIdo2 ‘F un 111 8011122Z 012310 2031010121115 '(kk/SL 31101» “KZWIPZUM-UUX'MTW “96 16 “*UVP öun110§6 1314u1112313q 11u1 110.23] =0353D= CUUÜUU =Iv16) 0161-69 €] "113211030" (111113111111) 536011132 «111211113168 89-2» 15 8 1.11 6161 1111119 -3.Z'1 “(_2 11122 1111]211322311023]]]3]3g) 2311113 "»“81101 "UZ 431131111808; “59 311 11111381) 6111111063“ 1313110123132 11111 11023] =]]3135) 39312730) IPÖUWS 8.1.6 89 J "131911181100138 199111 121111 1]1 113002213L 11113) "13 "(16 11111102 2311-52“ “6 [51112113112110231-111]13J> bun; =1vcxo aaxznyacpzaq YU! 1111113111306) 136011110$=11113211381D 981 89 J "1113110 1231 11111132 “11111395 “13009; 2202311Z 1]11111 «1.111» 'UUQNWMSD 193111 193111 1.11 13115110)1§* 1111112 “(1312111811023]3D) (_> § 532 17 1101215 832 151111231311?) 231112 21111 (;]n(0]]]3]0<;) 132 1311.03 31111111111321111) [ § VuvIj10gS11u( 11 I 19 “Vunllv& a391JzUvaI(plog Ju J1v(pl “11D 4 —000 001 :JDI1dbjuuubID ‘uobuntaIo@F QuUn uoanzuobR uag autqvuxagon “‘uoll[numo2g ‘go1azagquoau -D12F ‘aJl1v(plaBaoVvFg ‘10 lJoCal uau011g -2dD ‘Udjpuv2$ qun Ual(nj]ud3ga)g Uallag ‘U1216 wog Inv uobunz(pvI]X0F ‘Uall1(PD u9jajuuoV 1200 Uuauabio Pu 149v1 -11P2 :SuaugaurazuUN $20 QUVIlUIVIG) (CL 3111094910 ‘L AN?) UHI3G ‘*YIG v P3ivgSovialenF 11 Vinz4v@ T3zzuva(p( 3g Mul IlvépljjolabzaagsuvaT, Qun 1973093216 JIJ0ozuazu13g( 43g vunUv1 -zaganuvioat aag vina1L ‘uy vunllvjxacouvblau — bunzlv@& 491 -zuväIiplag zuu lv ljjalaözaagsuvIT; Cun 1343303310 I9zUazu13(6 €762 A ‘Jav1ofunv -S(P19)G uo(plznog Uag (pang u9abjala1o op ljalog lg uabun(pvumzuuvo@ : (1 -JU9lj010g (pou Quai uabvaIzobu1o 11! 516 ‘U1)I9@F ‘2990 Jay UuUuvuW1nvzg :zl1 11914log JoIGnIsIlvMloG utn& ‘19140117 -19A U9z(1an10I6}, uad Tul J1v(plu1ouIG 1 A9I(N1511v log Uou12 (pang 1260 191 “QnlsIlbp log laat? ping 11D(plalog ag Qa1a ol ‘11j9Jlog 1o1n1s11v(plo alxo Qu1D ‘ualloj(ploabgv Fg IvnNagoS ‘g wv 111 VvItx0gSI1uVD Nl) 19G ‘PunzlvG& 197 “zuvalplog ut 71vM (alo JIDUWS(Pp1a —000 0CL :]v11dvuluvI2D ‘Quvjsnye qun «U ul Usz1p1l1aVvjtIY uoQuI1v(1Ua -uniovïá Ung buna1(ulsga1140@ ‘ag bung (pu APGS a10QUalogsu1 ‘221 Ab -13]vquin1gva Bunuu1ao@ o(p1 nvgbvaiI@ A Sa0 QUv1luUIVIG) ‘(Fz I. 4aln-olnvay-(P110012 ‘C9 N) ung ‘Lunlv@& 434zuva(ſplag Hui 14v(pl - 11213) Nnvgbx2gmn1Qv T0262 4 ¿uavunvvazu1ona2g ‘P61 Aun390L ‘06 ‘U1jI9F *F9C ‘3900 *u1jxo@œ UP1aaVStuIao [08897] \EVLLSEL ‘uaß1o!l -10 bv u1 1(p1aoBS10quUvG S118 WAQ qun vá12F "Uto 111205118 UtaÇ 199 ‘uaInl Bunllvj120091)G 120 11F U9d€9 Qun ßun!lvjzxagauuBioa Bunu(p1o®@ 9210 gvlnfuauaß Ss1jv 919 ‘uabunllrg]xaca1u -B1’at 9210 anl qa1a; BunBean1D 21J ‘uatl1angaoI k Utau1o u 11v(plu10uto@ 11 14134172g uauU(1 u0g 1200 ‘U20S9IF u2 of1nÞP2 [luID ‘u3Cs31F U1 3vW0(F 100) :uajl1anzoI ‘(1F/68 94va1d -12Q01PD-u0a-]va1C]e ‘6 M 1119 ßunzlr@& 41a93zzuva(ſplag Ui 11v<pl 11213 - QuvYn3aF : SVIMO 06288 d ‘12a2quvaß (Bun1a1191&) Sabvaj1iag -s1lv(plalog 520 Fz S Ill ZF6I ff1pnag -aN ‘C weg Ynj(lagaaz1v(pl1jolog Pn “(RT/9T ‘3219 3a1lodivang ‘79 M 111190) Lunziv@& 13zzUuUvI(plog 31 141vépl 11912) 29311436) alplinaS 821682 Y ‘aoxhnlszlvplag hau 1Pu 111 UoßvGgajL 11nd ‘D ‘(12 wwuwvqa -19|100$ ‘6 Vanguazzaojav0D- U’) Vunzx :1v& a4azgzuyafplag Hu I1v(p(1ala9 439bvaInveF - uilaquabß1D C818 Y *1119]Jv 1Íal 11:41194 ‘U1]119@ ‘19h @F (v1 zl1anj «01 ‘IoaſmlsIlvplog) 1hout 11 111 113211030 610»11132$11023]113]3<5) „132 11,1 «1131 10117110Z 'S] 11122 1311023] 1213138) „132 611123168; (DMS "(9 9110111 4131221113 “8 “11,1 111113F “1131132101102131Z 21111 :23213' 132311111111] 211112111811)» bum AUE 431311143011“! MU YUMMIISD “ID P WUIUAYD 14113 806 62 T*] :uaöunaaquyaagz “6161 WUWL "06 *UUWLF “899 “MF “11114385 WZWÜRUMZ [65891] “""->08 “1132312113 4]! UUDWUVÉ' 23112311L 1111 1311110111» 318- 171111111115 “910993118; 41111305) 1116231031381!an 1311116 =öanquozuv1$ 301qu33638 80669 1aUsNnv1WF lun ‘(13ahn!s1]vplo@g) c $ 520 Ff Îvlge $20 Bun(p1211D (ang qun (¡1n(plnalo@ 120 1anv@ wuuuzlagun) T S ul 11aQUvaß BwajI9aSs110D [16 190 Il! @œF6L Avnuvg ‘271 wog 41911v(p| +-112109) 429 Yn1Plo@& Pan ‘(g odoail -191(0(G ‘8 M u ‘u9112gavnvglalT qun -(pa& 1o(p111uv| PBunax(n1snze) bunx 46G 4a9zzuva(plag zum 14v(pl1jalaG ‘0D WY 41314u211H IvY 80769 d ¿uabun13QUvI33 ‘TF6T avN199L ‘06 ‘Ul *£9€ ‘1916 *u1133@ t(p1aabozu G [62897] TTSOI ‘ua(plojaa 111 uuvuzav& (p1190914L an] vanzoa 31S ‘(‘azlzuveß ‘f1ohpn@ -«11119@&> 11v(pl1alavu3131& 13A4vG6 -vanguazuvj@ 314gv44303F 60679 Y \ *11124]29 un002319914:utSQuv1 -10@ n? qul 10vIluIv@ Uu1 1bocg LuvaL ano1utoßanutojd1@ ‘Vangsmm@ u: Jzuvig@ aranuòbunuadic ‘J1aea1jbjiutsquvuiliog ahout 711 Qui uuvuawunG& ang qun 12] PuauAaGg “(PLL ‘31lu93909 “dag ‘ogjaluaavag-u110@) I1v(pl113laG :13183]T 13407016 aaduivYg 68 8 * "11131132 111323115611111821101 225111? 2111] 1201011103 111 10215 91101 , 11131113011111120113 “151112371113; 11; JUMP 11,311130111111111213 “132011011128211101]12Z; 123111 123111 2111] 11110111130111119 111119 21111 131111112 231111113131 '<1-_1_,[ '.11]1131332 “4111-18 “98111113-1111116-181113M 4111441113135 „:"-117415 UNIQUE 3311111ny 561.352- 0 "012213J "11192 1113212 1110 111219 0111111011323111613111J 1101119 11132 11111 1511n]]0-]132311112110x51 132 111111133 1:2 1311111 1021? 21111 “11315121 :.13 01911113J 21111 111211" 11312311305111115 1132 132 01921371 21111 111211“ 1131511111101 »132311101321J 312 111] 21121 011110011 “MH) 30313115 31T “7/17 _“0001 n!? 11311111 531111111113 09621 111 1191 11111119? 11111691 -2-11_111c,9 80-3; :121111113112132 21211 21121 1130011361113 1211111 6116 "17 § 11321110 -30 ZfU 101111033 “JJ 11122 01111111111101132 411110131 132 0112113» 231112 1]1 [51111211Z 352; “1111111111119 47:11 «1100 01:61 [11V 7/71 _“000085 11111 11111611161111-181 SW 111 51-61 1111111110 15 11102 RUTNWYUW 131, 11111231366 (1111185 "071/11 31111118» 13011121136131J “N ,» [[!]-ULF “113111121]30 MJ 1122 231113$> 11010111313611311 215 3301th d P1êd1og ‘aitg u1ol6 Uw ujoH Bunllvjxs€go1ubiauß Poln wog qun Bunllvgaago1uzdnvŸ 390 vuta18 329 aazun Iva? qun ‘u9abja] «72 Biîdog qun ujog ua1(p11aBs1ue uoÇg 1099 Vifcog qun ujazg UaBunl|ld0] -aago1ub1aai 210 anl qaiagg Lunbbay “u19 2191 21 ‘#727 —‘0001 nf ua1zzv «¿agvquG 0Ca1 ul 1ÿol 110110? 1v11499 -QUnI@) SvG :1(p11zuall010g (pau qa1al uabv1joßuio 1m Ss]R ‘F S 1aaquv «2b ZF6T IvnUIY ‘eœ utog Bun1zuuvlaog -1dnv& 1020 Yr1plo ang 111 BunjvD G Pyſp10g 27 —‘000 0€z L inv #47 —‘000 028 ut 1oz1dvgQqun1@) Sva 111 GFGT avnuvSg ‘es woa S3vas1llna 520 Anla Pan& ‘(F/Tf 240112 1abanquo az ‘C M UNI3@ ‘Ud110(p[0B -nv@& Uag 921119) Uv(plzjalabua1z 416 4914npD P 31112012 08819 U 21110ÞD 088 19 4 / :uaöunaaquyan „ "6161 1011123L "([Z “111113J “399 "1qu 'u1141391 1231136912113 [88891] “1111-1611 “11323213 23111211321W 810112111“. (131113 111021311111 11110; “1112 0111121]2J 132 0110001131111] 132 110 3031311111 "5311511 4133132 1113 UJZ “113213111 1130011301113 »191115348130111121' 602 111 ]]2] «110211 11.132 611311) 11023111313011311315:11321311111111; „1112.12J.“ 0111118] 13]2]6113-02111132 :öunöx2111111109011112112z „ 7771 ""“001 3! &? 131.118 181 (11111 071 «0001 31 1191131142 001] [M]]ZU-WTMMV U 111171 213? 1011201211111» SVT T1111011130111110132 21121 1130011301113 12.1111 “5116 “1132111130“ 2113213120113 2111] (1233111111111Z) Ik 21111 ([VIYEVMUMD) [7 §§ “7/01 004911] ]110 122213 7711] (11111329 11111 0111111212 :.132320020113211321213 611111130 0111115112111 «111 1.12 315321, 1111 1011001221112) 802111 616] 101111131] "U 11122 510.151(01]]111z 1732 6111911313 [131113 '<1-:1 1101611121103 “("-9 111 1111-1316) YUPMIZIÜWUUJ = 313111111 :11L=31nzx_1u3]22Y „13230119 55115; U :61111132111113W “5161 TVUTAUL "05 “1111332 '192 “1215 “1111138; “1411396111116 ' “31112 1011110Z "[ 113] 1]023]]13]308]3211021 -U8W011111111:6> UND OUUÉ 195667 'UUWW “131121]D "230 132 231123?) 02311L 3211123 :1'113] 11113202111Z '<Z[[ '112.) 1311225131211sz “1511121131121 -102F) “1110113213221T 21111 811022133) 331113112323 “615 61111116) 189 86 7 :uaö11n132u1133171 "UWSF? “WUZUVRIUWD ?TISMVÜFJ 110.11]an 011132021153 "(J "1113111012 “09 111) »:an “1111111; MILL aun 31116 auxaxvaxsulpZ 3112131108) 181111 7 :öunövazuxznaxs "6161 111112936 “61 “11111356 “899 “ML 'uxxaaKz 123113681qu 195891] **!!!»le * "(S 300112 191119108 “611 0 “131810010159151150 1,1323an Lume 2un uuvch 1111117, 4311112112 uuv116 1an 21631 13111111 311 “1132111130" 1]1 011111102 ZW “1131311301113 131]0-2)]]]3]3D 1321131102 2311112]132 §]0 111 “UYLZJ “113231311; 21101L 131]131111323]13]3„1 “1761 WAND "[ 113] IÉV'MUZIWHW MC? 31131127 71qu jnvxk ¿uabunx3auvI3Fg ‘TF6T IvNaAgoL ‘0A ‘U ‘AgC ‘1910 *u1113@ tépiI3bSz1IK [82897] *UTL-TO 4 ‘Ugo (pnadl1ag19& SIvU0?(@ 591119 g]vGaouu1 Uuvz ‘zv bun(plaF 120 bun|[vjozun 420 Uv 9llaxazuQ "s91b11 -(Paaog U13 199g ‘uagI9at Uabvajabuto 4a1lh1VIIS]JoQUVG@ Sva ut Jal ((FavG) Vaag f) Tivipij2tabuazzF-uaaialz4uny „go vun1L 49lojsuaßauaaog :Punv1agunzuvsvun(plaF | A 007 ol @ pn1iD vor qun #17 -—0007 al n? Pu4S 00FT uanjvaagugu ut 1yv1 -40? 1vI1>&vjQUNI@ SVG :1(pvutobjuuv1ag qaiat Uabvazabu1o IP1U Sjj& ‘JaaQUvab cua(paadliua quil (jpoxutu1zD) 87 Qun (1v41dvjQURnag) F $8 ‘4 00LCFFT inv 190939 #7 001629 un bunugao -10gagvVgvuIqUIa1a1G Avutad VunB1z(p11 -0@ 32€ Bog u! 1v11dvzQUnI@ Sva Ill GFGT IDNAgIL e] tag S1vIS1(p1|!n}% S500 dnjPplo@ Pan ‘(g1 $vjdaioÿnz ‘79 M 1118? 41v(plyalavuaizzz&o - a1azjng -UL-aanvlu3ja 32pviZ 21 FC Y : Punx3Cuva3F “eF6T Ivn3gaL ‘07 ‘U *T9C ‘191 *u1Jaog tp14aabdzuao *|*F6I unuvS ‘T nal 1Ilv(ploaloVsja quu G -UdIvatz1n() J193D SUv& F237 66 V ‘U1119@ ‘J0U(P|D ‘goV Iq -19UPDZ VealIL aag :1hal utxogvquL “(ETT ‘41D 19l10oS19UI)1GF ‘Bangu9110] -10(F “‘Invz1aajog017 qun Snv((1og) 4actaupD ‘Q& avinG 18986 V ¿uaßunzoquvIiIA ‘uU1]39@F ‘quiavglauUpD 211011v0D nvallnvs :u13ogvhuL “(g ‘a1lozuviR ‘07 2 u ‘Uuny onaz@ qun 3313 Ccuiatve1au(pD 3zz0j4v4DY 1EFf TIT V : Punbv1z113n3?@ “TF6T Ivn3928L ‘67 ‘U1]29@ *TCEC ‘1916 *u1J43 tp143ÿSszu [97897] *UTLL-LO E i: ‘(7 94v312 12b120G ‘¿T O ‘12327(pp](pls0a1BUD) 142213 LuvIL qQun uuvtc@ Inv; J3gvquQ uuv2(6 Invet :1ol zozuv] 21 ‘1740QUDaV 1/1 vuUta1N a ‘Uu949142VU10 1211v(pl1]olo@ 1aguallvg (p1jual1od S1v 111 ‘uU1112F ‘TIo(P1a fUvIN I391l10uI0(Ppl191L TF6I 49901]G “T 124 1LvdplyoalabsJag -Uv& 912311J *uuvzc@ Invet 510 86 7 '1131311301113 1311021123015) 321131 8132 (1111111111311 81V 111993116) 881 V ‘113494400119 1911v(pl1j0lo@) 2QUI1 «104 pijugalzad s1v Ilv(plog Sva U1 21111 “1111131F 111 32132 “311113123 11111)- 21111 3111131Z ]110W 311131111012 UT "(7761 101111 M.? "1 1131 111191111913581821188 WMS “(321 ZJUUWWX "1131311361113 1]023]])3]3F) 312 111 131]02)]]]3] “11110U11110Y' “32002773 2311111321- -308110 1]02)]]]3]3g;) 132 e51111 2111] 11110111 231113251 “230 32015293 01101111 21111 3200211; 101525 "(18 331116 1311111111012 “511 qui ‘uU1j190@& U1 90129 ‘9JU194J Ing qQun 9111234Z JnVveſ 971noJl[nv2$ 91F *ZF6]1 AvnUu ‘vg T Hal 1v@plalobsjaguv& auallg ‘(zar afvallb1o@ ‘19191400U19 110(pl1jolo@ 210 Ul 1241v(p lol ‘uuvutl]nv2s ‘acvVa (p11U198 -aßsnv 11v(pl1jolo@ 120 Snv Qui uuvu -]0JuUaG@ ‘gab aqvbact v11v(, QUn 20vbagk 1v]5I “(Fg 991116 1ojan1guvaL ‘Z7]T 0 ULD) “('H -u19) ‘9D P MUMM “TW 20006 ?" IQUIYVC] (;)111191436 SW YMMD HVL U! 111 “UWSF “1111323 “(19-3 121118 3131115111116 3113118 "(7631113111115 “89 11118 “1131112111111 RW 21111 0102321217; *-IV1D 111 1131511111 811138) ][]WD 1111111112190 96616 7 :uaöunaaquyaag: "11111305 U] 32139 “WWW Igvboch ‘6 10826 Y aquazlvh (p1jualxad 510 11v(plo@ Sva Ul 111 ‘u1j12@ ‘01199 ‘gab 190ID 2191vBIV(6 auallF “(F6 ‘111191416 ‘89 MS ‘U21va1]Jv1 -2)(G qun -uvjjotao% ‘-S0vJ@ u1 uabunz -94113F)> IYvtD uuvutaaS 968 F6 V ¿uabun143QuUvI3F ‘u1123@ U1 239129 ‘1>4>111L 29 Iddaln1@ qun 1a(pxvutaoqu)za 01C1VY 9jnaj1nvy 2109 quil A9azlv(pl1jalo@) * ‘0F6GT 12quiag -016 ‘08 119} zv lolabs]aguv& aug 1vn499L *27 V9 PDJRIL ‘111490 Joguaho iPvu uaplaj1D S5VT £FC £2 4 k -2M) I2Qquatlv} (P1Juglaad $10 111 ‘U1130@ |-]nvs ‘uuvu(’g BiarquF ‘u2021pl |-ug “(7 ‘alvung ‘Taoquajho) 11180 ‘(79 ‘326 ‘agluvutjoa@ ‘Banguaz1014v(D ‘zuvanv1l|a12[10dD . qun -u109F) 1dd1i 1L 34 WWW???) 21111 132110111132111z 21210D 311131111011 312 21111 1311615111313» "0161 13an «116 "08 1131 1111231113135513111102 3-113]]I avmqu *;„z U32 *vaxsaß 'uxjasg, LWUWWWU 113111111115) WT 1:11: 1:9 J ] >11) 132111311112" 231012111311 81V 1]? “1411-1381; 611011" “WOMEN 0121211J “1131131931 ML “(1 "3111111118 119111191206) 6111185 "(39 "125 "11]u01u1]21F) “01n21u31121102D “120120113131132Z211n -1113JF> xaqxj :O 32 P aacpavmaacxunz 22011012 0113 11711190" 1111011101015 “111113175 111 “3111032111“; „2111223U5" JFF- [[[ 17" 2111 11323115 111101111329 11131113011111121217 __ “UWSF “12 "131 “113 “11111317; 111 211121217111 5111-77 “111101110on "230 110 311111101]; n-0»1»Z 3131111121132 :1111320211 "(3.13 32011] -]]303) “]30'3Z) UYJJJ “Zaugg uuvmaag“ ]SÜIT 3139106156110 667011 *7" :uaöunöquxanaxß "5161 WWW "81 “1111118 '899 '1216 “UUUW xépxasö81mjö [95891] "!!!-[4881 '11323]2]13 1]1 011111Y] 31T 'uumuwvy '6) 'D “680111 7 21111 aanvtpxx 11an 113123n311'1203 - 'T 'W 1a(pavmaagujad auv1Jvz& a1 Jnjuoy uuvulnv$ ‘uy Ul |Fjuvaozuig „Out“ CGFTET Y Pvquoa uuvuta& anamaobuniojdi@ ( ‘uU1139F 10d ‘129X ‘IG ‘U1]39@F 11 (PogagolR sub ‘uuvutbxo@ ‘gab Xavyi(g au nve nvas azjoaiziatnog :Uu1I399vQu "(a oval -1199D ‘19VaD) uy ‘Xav1@@ uuvua43G@& 19VaD 93434104] &ND TEFTIT Y : uabunvvazu1ona1@ “TF6T Avn1agaL ‘81 ‘U *TCE ‘3916 *u1jaag Iép1aabszuao [02897] *UTLAOS ‘ua(plojxo 111 vuta1N 910 ‘*uuvmlnvy ‘@ ‘D 60TIl V Cun 4anv(ip1DÞ (J¡19jF& UI3zépnajL]a@ — *T ‘IL 010 [[[ 7 "UT) I' ILMUUIÉ ;16 1.66 011 7 “1311112 11:38 906 901 7 143126) LuvaL 581101 7 “6n13v21v53 uan 868 801 7 “1311111313010 411111116 180801 7 “4331115 SUUWWL 3319102. “aanvapnxcg 112215 öuujqnvqnaöaaE 21111 3432121115 - aaagx 123312115 811501 7 “113111111161 01ij 606 00] 7 “1113127, 330.19) muvaxF 330159 11916 7 25161 3911-1966 "61 UM» 'UWD “z' 111140) “15 81116 7 “1323232321 012359 13202112 11923] WWW “431130" urjaqjxsks [11 ÿ ‘*aD P Ieviux13& 7W 266 0TT V ‘fulg 1968 206 90T V {4214H £uvIL 782 f01 F “gmavalvD uvnH £68 £01 ÿ ‘laoasjaag ang 180 £0T V ‘aazn@ SauuvgaL 4331(pve> ‘xanvxp01@ aaz& vbunzquvquavaIT qun 93za(jzo40)o — 43anT 1(p3491IT 8SFT@OI y ‘adung GJJvD 0c 00T V ‘113}D 23v39 aznvoa@ 33v19 LF9 1,6 V :GF6r Svnagog ‘61 uwe ‘ugaD P unI9H ‘6 8TT 16 V ‘330301(pD Va03@ a49gvguL t14v(pl -abuv@ ‘aapa& uja4ni8& 81606 7 “11111121 83111116 89906 11 “UH V ‘mn]@ Sal02(@ 899 06 ÿ ‘‘aD P 331115 2311115 231111317. 113102113111va 13111] UW 91106 *7' “4111111116 323112110119 1101133 4a3v@ C31113&T 93142333 Uaavataa1&ve 143111 33M 92F 06 V ‘IYvz4uzG 3(pl114avI9 uollad P UMAX “18606 7 MWT 8111113811110 “(1T- Napo F8606 Ÿ ‘augaD2 Ssn1uacjvA ‘D 82168 '7' “(131-1le 111111111130; 12188 17 “umuguaösz 2122233 V “(plang uuvm133@ L1c18 F “‘umnvquab1aL QJOdaIFg 299 017 ? “13233111u12B 'I 0F F ‘JapoqmaaL ‘J P *]I 1656 *7' :6161 WMW "61 M16 :11323121123 "6161 WURDE "15 “11111316 “192? “1215 “1411399; “1914358111110 [15891] «11.1551 "1131311132 11? 151112757) 2111231152 ..31]02)]1]3]31§) 11132 11111 1110]11131113_ 01111133 312 “111 1011213132 31] 002 “110030 -.132 1113113» 011112195 1]1 “UYWJ “13113525 "1195 ÜWMWW (LUTZ) WG "141313111 ;_132 11? 11301111121115 11131113 11111 1110] „411311130 0111115?) 312 “115112131132 1101.12] 1.11 111111110 (1311113116 W[UOUMW) 138,- <16'US-UIMÜUW-UWNVY *MMÜUWT) 1511126) 3' 8121113111116 11351111301212 :9113101121n32 2,1111 1130111113321113 MWG 111] YUMYUM) („760111 L“ ' "WAVIUWLIWC „123111111111 1]1 3120211; 010175 "1121301110 111 YUMYUID ***-ZH "(67 "241331171900 “2-9 117) ö11n12110211220u1-1W 31 11312111 0311121 34031985 V' 332321 981801 11 „ “111113J 111 32132 “5202011111112 2102132) 211111 13111113L 11324321 :21111] [ÖZIV] 4111.1le 1131];1111212]3L111F) "(61'11D 131111132219 'UJ(])1(]1_13 xl] UN:; „90; ()J) .ÜZ)“ ‘6 166 V :GF6I avnagoV "8T Id :ua(plaj1D ‘cF6T AvnagoL ‘T7 ‘U *TEC *1916 ‘utJaog tptlaabSstu]a [Fa89F] ‘UITL-LOSI ‘u21424442g n? b1140@ (p1a091IL 1041p) wg hum wvju10u0b pu 210 ‘111 1B614(pa12g alf Yvg ‘11D1/aV -100 11129419 vanjaI$ h 1 ‘U1JIO ‘1911998 ‘gab H1a021v)(6 91D T ‘197244 -10g n? uazl13nz01 Utau19 U Wwv| «u1outaß vuta1L 919 ‘P11(pdax0g UvJ4I39) 111 D1130@ (P1ago1aL Aa1vl100@ I2T (Fg ‘44D-v4lnbnz-ut1oh1wy ‘1ohjaduaT) v11109 P !!!]UÜYJÜH) ZÜUH 113213631 83 01111211]; 3132. “(Z.“, 'sz z1.120111312101111111.n3315 ÖZSZR L;) “110131111211013113 “89 515 “132110202119 Ü101213UJYTZ1J6313U1Z1J3F-20Z3ZF ??LSWFUY W[WÜULPD “611 Tx] “ULIWWWVÉ? UM 1W'UUijU4D) IUUUD [TUD 516 80 ';7 "1320211111131113 123111111111 1]1 ]V*(]-<1]3JF ([[]]W “021301110 111 1111211113118 318 “(91 “UV 13311111 01310111; “92 012 “001112110202102311Z> 1111111111109“? 'L "D 14115) 00118 7 :uaöunaaquyaaxk; “1111192; “111th (111181 1111011112011 :1320211Z "(z: “UD 132301] -U0]]J “11011312311L> 11111311“; “131311132 =81IMUÉ “pux-L UWSF 867[*[[ X7 91at02zvW(@ uabunaa1jalL -91133V1(pn3L Qun uadöunpaqu1a -fpvTD ant z31v(pl1jala 60 TIT V : öunömpaxanaxs "6161 WMPL “06 “UWSF 'lLL MUL 'UMIW ZWUIÜYUUW [85891] “1111-1011 '1132)]2]13 111 011111L 31T 1191315111» ‘40gvgulta111e a(joumunu 111 1111211113138 SZS 'uqu “11 zum,? nv6111xasöjav'11 685 66 7 19191815 1319 az(ploc nv ‘“lajoßlnv 111 110M 21G ‘(f ‘“ajlaolinv D ‘C9 N) vunjquvYg4oaxbula A P u3lanz ztautD azéplaoch Yy I2a@& C81 80T V : ‘U1J12@ U1 20199 ‘Snv(u111116 Cc1vÍ12@ un 1uUUIL Pagaag :QUI/ [22897] E uezl1anzoadjÆu1D ‘(e L ‘4D 1apuaday ‘ua(plajao 111 1012 ‘98 092 *aD P 13Jv(pl109 zan 142942 $29 vanzoxch, 21T ‘(26 ‘136 | Iagvluax20xv1nu31G 126 00T L ‘azluaul1QuvÎajRæ ‘89 MS ‘Jaquv}ga@ pu L Ha E |nvquaPD ‘£11 X ‘UuJ211vI0vS U J2quvG4a19) aamve JavH 61686 V *129vgu111211% xGaurunu 111 011111L ZW "113011083013211 WWW jvGdilogs Gm ‘Il0jaBlnv 11 11a 2G ‘(91 ‘34D 1aBang -Ualv ‘CG ON “Bunjoquvggoab(pn7z) uuvul1a& *L ‘D IavH 00228 V ¿uabun13Quv13 ‘11139 ‘Pu1L 611198 uuvulnog :1290vGU "(@ ‘34D 396pvg -Ual|F ‘nvuaçga11L) u1J43@ ‘4349344423g -SJaguv& ‘puiL (0106 86F TTT V : vunvvazu13n932@ ‘eF6T Avn1gaL ‘08 ‘U *TCS ‘1936 *uyYjaa8@ tlp1aavozu]a [6289F] *UILLO S ‘ua(plojxo 11 vu1L 231T 4lojoblno ill 1vplyala@ 21G ‘uayD *nt z2vxS nvgiulnaabjabn& 686 6 V ‘1(plajab 121 111 1112) 11132 11-111 0111111029 3311110123132 11111 1111113103196) 11139116 MMZ ux WWW? 1311116193162 11111 1111931113138 316 11111 VWL 11111 vua11L 21G ‘uabuvBabiagn u1n2@ u1 1D Utoe hu bunzlv& 391 J3uva(plog 1111 1vipljjalog 11129116 vunL u1 Vunz1vG 121Jzuva(plog Ju 4/vMplolo@ 219 mv vuta1L 11 111 1411611138 8112. “411111111101 =119=ULUU1UUM$ 474311115 86116 7 :1132312119 “13202111111311115 123111111111 1]1 113]1102 , 'UUNUZYO IZUZUZ :111131-11311102113221F 1122 222$ MUND 121-111; uaxjvxaawmxaxzjokk; 011101 7 .'1]2]3 1110 1100 SVT ‘Iv(plyal -3@:11Quvmmay .111391)& 81.16 V :ua(plaj19 ‘172a9v(u1119)]}& ahouunu 111 ualnv6 ‘ ‘11]0312/6> 94112IS |-uuo@-ua[nvGuoco@F Uag 000 aviln@) Xvt(6 U311vz43zvu143z{10 (F 101 V \1lajoblnv 111 1511111311131» US "UIYNMWSUO 4113671113136) „W 1131139 1162 U» “01 011111 *5V1UÜPUW2 0111113111313 132 1122 1]1 320112111 1130111) azxaxS 11222325 “1 „ og- 118601"? "(6 2116 "21211 012; 1113 0“ “111101111 :1“ 3] 13202 zxuipsxoaxxasz) 810 601 7 , '<9 331113 011122311211023» 311311111] MUZ; 2112213 “1113111115 113221220102122211111132110213? Upg; - 311312an aun ÜUUUUJIW Ho alaD 21G ‘uallaj(plabsnv 11g 120 ua uog uUL ‘05 MN ‘Voj1aalpn@) Vunza1z10@ 320 Uag 11 2CvVoci UaVnA | 437317 4a0C0234D ‘Sd ‘S 118601 V “(6 326 ‘ajoulPvx(@ 11218 ‘uuou :1Jol a109gvdl 411(p3z041z3]D 610601 Y ; ‘(9 921]v banguazz0jxv(D) a1aaun4 tan -u120(]% ‘1121143116 uolph1(c>vavozogd 1111 j2quv(ÇJe? | - Moana?! _ 1421123) 1131223111», “1131311301113 111131]021]]13]3D 9321111; 1613 131110] 31] “113211030 1]*1 ['UUYL 31T 'üumaaUaY -- 132111112 _ UWH) 113111113112 Mann; 111 1:01 17" '11323]2]13 ;_ſ1 3-211131D 21501? 532 01n1217ß 31T, "113231123]30§110 1]021]]]3] :zg) 132 SW 1]1 WWW “230 3 11113$ 3122-92 '<81 “1115121321102 “111153151 “1113 13231 3200201311321 21111 413111057, 1122 (],ZUUZF) 110211231369132UUÉ 31131111 “3011186-301113318 889101 7 7111131?) 0-11n]]0]1323111013219 011132; “1102 0132013“ 1211101232112- 21021312 01111143 132 .“ (dooyou SMD) '.“N-ZL. » . .*“... „1.- «,_. 9 1311111 1111131Z 1231130811213 1111132 v — zuamgay qun bunzaazaa@ — naoduL — 14ad?D L11ajgavG ‘191494421109 U14911v(pl1]9l2@ | aqu 1Jol 1zaznv4 all ‘143QUvab N vua!1V 31 *bunzaatzaog — 3a0oduiQ — t40dtD 1ajgaIvL 92QUIT TTT 10T V ‘uoa(plaj1o 11 ana abr saq vangoIe 21G ‘uagaouploösnv 11v(pl1]al -ag) 129 nv 111 1211098 ‘gß apuxI@F Bats “(87 ‘“UlsmjoßIng ‘4110215 ‘1116 1200! oafplvajua113& qun -u3utv@ vog 9912113) Uv(pl1jalaßsjaquv& antalja ‘a(plvJd:-pPmaa@ 889 F0T V ‘114194D bun([|v1xa0a1ub12aiQ ‘u1J43@ ‘nvg -U91]0& 1qUvIga011S CIvYIog vUIL 120 mai 7) tis bis ania oa oma atun 1141915 16(914Bs1utza ut1pg (q “0132 =11121? 011n]]0]132311101321J “UWSF “1102 0131100 1211012321111 21021311) 0111.11L 132 131un WR]1UWTW ;(]U-WUZUULF 111132 (6 :113011n]]01Ö1323111013111J 312 111] 1130121, -13 211111 “1111001111133 3261323312203 310.1“ '1132)]2]13 1]! WWW 21111 1513211121275 ‘B109 E ßun(vjaaca1ubloaid ‘U1j39{F ‘nvg -U9]]v& 1QUv4920]1& CIVYII@) vUIN 130 xozun Vaagutox@ 1(p132VsjuJ& u12g (8 N Dag as ô1° An] “uabßjal -1a q11a1 VunBvaju1F oquo(poxdlzua 21G ‘ua(p{0j1o 111 11301111]]0]132311101321J 312 211111 011131F 011n]]0]1323111111110€? 312 1111 ZMZJ (111127; 11443945 qun Vaogoaca ux uobun(|vjxoganib1out a19g qun u1jaaF bunllvjaoga1uz>nv@& aug An] aqoI@ ÜJJ16F * 832- 0111121213021) 313 '<15[ 300112.) 131111322122) 010113231185) 1102113]qu xauvaqaajxÉ 64112396) 818 96 7 "(8 311119111111116111152311318 “81 0.1) uaxax =3u11§Z S$9€ vanzo1d]joëu19 21G “(A1 94v31D eut “‘nvuacalIL) nvquazjv@ zQuvagagni& gavgao 81896 V “(6 911061 ab (1a1L ‘8ST ON) U9191 -ouuH qun 1131021231131-L 111u ]aquvq :512111) azvch 2122111311; :163] 131110] 311 “4102111115 1.11 [1111-th 315 “1111338 “0111136" (WEULIUQ «1113111132111316 WL] 111 4369411153 'UWI 313113111115 90716 '7' :113011111321101317; "[[]]XZJ “323311; 2311J) 3]]1230§01111]]3111 USW :1320211Z "(J '11Z:0011131L-201]11§1) “15132311221Z> 11111395 “11311123111311111 :zqnx=1]v111]vz “1131n022121j6 u3axvat(p(13¡L zu jaQuv( 403) I3zvv@& gqajogu1aW :1 ol 104nw]J a1l ‘Jaoquvab 7l1 vun1L 21© ‘uo ‘aJuv& gjchunog a1ajl10utIoz101L aag 111 4agvquß ‘azvv@& alaijauuja 99F 16 V ¿uavunzaaguvI3A ‘u1J39@ ‘opa PHD alni(Gobsbunllaur 10 :499vUG “(8 ‘31D-bv1Ca1L-av1in@ ‘VxogouaP2> una ‘uam(auxoazun ang - I1v13vF “‘ua3znvgLa@ qQun :131D ‘:(po& uog bunaqnlonjd5 24336 (p13H bvunm(oux3zunnv& 9 [11 ÿ u] U1 20199 ‘Uv1x018 ‘gb Sang ouajo@ u1a -a(pljoutjog, QUn 19v@ Lola} uuvu]nvyg : Qui] 491]vplolo “TF6I N FT 12 lvgpl1jalaDsjaquog auallG “(6/1 24va1 -191/0125 ‘27 09> uyao@ ‘‘aH ‘n aav@ uanzvzzagvlaggagnfaznizo Cf TIT V 0F8 8d d W-Ì 699 ‘Bunz]ov& aozzuva(plog Uu 11v(pl1Jolo@ ‘0D V 11003) U1Iv(G Uau(jauxo zun -a0nL „qun o1ajoganzvavdou-0119|[a1ug qun :].1135 “:P-213- 1122 611113211121115 32.131ß 23an öun111231113111n110$ 913,1 [[[ 7 "UNLIJ 111 32132 “1101121811130 811123) 311313051 111.1 -3(1)]43M1UG 21111 130$ ]3]2Z 1111011111103 :qux] 3311110111313» "11111 ]]UZ "11 313 111131111136513611112 3113118 "([Z-[.', 381111 --13;]Ü]-0* “6 (>> “!!-WW “UT) '" MUR UUUUUUUY-lx![1311119943116 („'-617111] 7 “01862“ -0znæ 420 Bunjzquvanun (panÇ uoQuv1ljuo jl1 uouthauxazun Sv@& ‘11197 -19 vanzoIdjaÆuU1 11 "16-0 "899 "011111106Z' 1311111112032 11111 1]021]]]3]3<§) “233 751 1192-21» 11111011]; 11311123111311111 -1211L „211111 231113211110101131150113021015" 21111 -2111]J 132 6111112-11011111111 231112 11321101]1113 1]! 1132123013121] HUS "11131 -13 0111121213911111 1]_1 “111113W “31311L 2113 10113) 2110111111011 1113$ “111113J 111 32132 “1192121111 11111012“, 1111011111101; 21111 MUM?) "2311 11922111) 01111111]; 1101] 411116" 211-1111 WWMUWD “5161 WM] «L “81 1131 1100112150500er W112 “(JZ 13111210Z) 0111211311211023» 1111413175 “'23) ‘uo ‘aPuaL 0134 ux uuvulnv2s uw9FG ‘Ua ul 90199 ‘1J5C01@ U1JIVI(G uuvuJnog qun 1QUu(pD “gab 132001 vuu1?(g nvaJ -]nvy :quil aazlvpl2lo@ ‘cr61 1Dn3g -2L ‘61 Hol 1v(plolóßsjaguvg auallJ ‘(86 Ia4nYyvZ ‘Pbangudzzojavg) u a2 ‘‘aDH P 11222119 1111301g: 11311123u :;131un12n-L aun 231313211110102313 011131123015 211n =21n]ß “1671111 17 :113611110011111311315 “6161 13111238 “61 “111-108 "192 MUT 'UUUW LMUÜWLUW [55891] 'Uli-Wil 'LPUOÜHIUW SVS "5761 “6 “1.1 “(Z' "T “U WMUWÉ TVT "61-61“ LVUTAIL "6 1110 1130011301113) "1132111030 7]? 011111Z 3155 “1131311301113 1101113013071) 312 111 11311 131]0-23]]]3]3<17) „132111311112 2311112]1.3ct 819 1]? “"IT *NEU-WAI U? UUUWPD 1.13 211; 1111011101019 "113231231313an [IUZIUPMD LW SW 111 IWUPZ "933 1111111119223 1310116 1111111001100» US “9D “[I.]-MUSS“ “UD 1326019 uU133v%(« uam(gou -JazunanL QUn g31430gantvIv42 -alaallaavy Qun -:0zuJ& FEF T V ¿uaßunbvazu13n32@ ‘ÉF6T AvnagaL ‘61 ‘u1o@ *TCC ‘1916 *u1Jao t(p1433S3u1JT [22897] *UTLLOEL ‘1(p140Vs]uJ& S ‘GF6T ‘& ‘11 “S ‘g Vanguo® u@ ‘EF6T AvNIgaL ‘6 utv uaßva1aßu1D9 ‘149QUvaß 111 vuta18 21G ‘u910414abu12 11v(plolo 210 UL au 1911/v(pl1jalo@ IoQualvY (pyjualxad 51v 111 ‘“SsD ‘Jolan129gg u! uumviPD Jagow uuvu!lnvyg ‘uaeo1(ploßsno ¡lv@IIlD 120 snv 111 4QuUIPD ‘gaß uuwuvIipS vul?(g 111291v(pl19la@) 21G *SD ‘jalan229J ‘‘0D P *mal-alp? 1111136183116 105 7 16-0" '.?)qu "l) “4 .J.]n-qmojl [1141 [16891] "132021113 1]1 1132111111111; 111 13]2111D MUZ") 1012; 11101112011131113 133 “0101111111901 .1131]11§* 211111 113111301123) (*230?a;$) uaipxnagQ; “quuD Wm: 111 7 :öunvmmxanaxx. "JWT 111111238 '1 “(11168511 öanqßn§11tvnjz ' „;(p1330731111zz [08897] "([I T.!Zl “J.!qußannßljf "1132312113 ZUUUYEWHMZWY 1131012113 3112 “J “61 1110 132 11111 1]1 120101111 111111110J 111115“ 811131113611J 832 01 21211110] 139?) US 111 611an9'“ 3311110123132 11111 110231 :n3]3önvq]31x 21111 0121317. 68 J :öu1113211113217. "FWT 1011123L “()J 1132 “1211101113 “1201111113 1231331173111sz [61891] “1011181147 "6161 1111119 -3-Z "151 1110 1136011301111) «20.136815 “avn32120111013 “1112n1g1 111181 :111 1132111130 ututva(ſpD v4u201036 F0& V W-SF *‘3UOTI ‘P ‘A ZINqUIOTII PVGT [T2897] ‘72gvhuL 111 011111Z 31T “132112111111311115 123111111111 1]1 111211111 ÜUL "021301110 1]1 111103361113 ua(p1110F U1 391QUD nud M6 Juv13gvl1u01l18 9G ‘(1014v4119v1 «ua qun jau (‘gavtaD) ua(pquag@ ‘xajQuUD v6 FFT_ V ¿Punvvazu13nag ‘Z6T avnaga8 ‘1 ‘(‘93b219) Lg Ens 1aavSszuz [0289f] ‘49 2ZALT ‘Zan qsnIsnen ‘ua(p|aj12 Bunullo1as1njuoyg u91B10l109 ZF6L ‘@ 'GL uv 1209 wu 11 10vzlu1%æ u1 unve {any Ssanauabußg S204 vIyJ0oIdD[ ‘29 2D ut vunz}v@ ax3zzuva(ſplog 11 14v(p{ -JJalabnvgqlaiz Qun -:u0j3@ 78 Y :PvuntxaQquvIA *TF6T AvnagoL ‘0@ Ud90 ‘T1av4lu1J@ *3CviluIIT 1(j129VSIuIT [6T89F] *IPVISILIY ‘cF61 AvnIg -2L ‘6T uv ua2BvajobuU1 9 *>>&#va2b117 ‘abnatagviilva$ ‘mhnj@ ÿ1aL :u1 z1aQuvaß 111 vuta1L 21 ‘IagvÇu11103111& alouunu 41 unjF Î11L “lojpblnv 111 11222 211111112"an 1]023] 213135513911110 3111111 US “185 “111 6 “2201301117. 1211136912115 3315116316132-1111-61 - “(1111213an “1,12 011111L 1131311132512 132 1311111 0111111132011)4 610 11923138) 5112 1191.11 163151568 JUNI" 1111011111102; WG “2323121005110 11023] =]]3-]3<§) 132 8110 2111] 113€? 11110111?> 21111 3139113118 1111891185 TIYVWWWD 11T "1111231 2130681320102 3-113]]I *01131113 “uqoZ “o?“ 'I) 1aaü1123 anqaxa-L 809 7 :b'unaaqmyaoxy "5161 WWAIL "61 1138 “111385 “vus1115 “0143156111118 1311'16316132110-13' [11891] “318041 “!?-110117 [81891] . "nammamoqtj 10-111 "Masdazmvaxg 132 Zum: 1123911693118 310 E!! 3202139 3u13 da&vaabuzd 11 ugoDS qun u(jnz@ 1110p} -12|aßs]aquvg auallo 21G ‘182 ‘6 V ‘>&vaobuja t(p142Vojua aajl1Va1S]oQUVG@ v ‘dde. ZUY' ‘1140 pua18 UaB14a(s19 320 Ia14Uun C AES s1v z1vla@ svg n! 1908Bag suUD& uuvulnv2s 12@& ‘"uaqga1(plobsnv 11v(p{ -1alo@ 120 snv qQuIl 19G 1nbßnz qun BaaquallG& ujah1nas 194101 T 4110p] -1)0laßs1aquUv& auall[@F *vu311I& ‘ujaD ‘& ‘D 123b1z0F (p1agataL 8609 Y ¿ vunax3quv13 *GF6T ADN190L ‘G] Uag ‘*hlaga ‘vuaz1zo i(p11absSt11JG aazl1Va1ojoquv<@ [2T89F] ‘J1S0 A4 ‘PITOITY [8T89F] Ì unm 1Pp1u 3114291241102) 129 98 az ng 319 ant aúvata@ 21123 011a1 è uz u2gvoun1s 219 ay aaz1aasjaQuvE ‘J 6F ‘ac TFGI uauazjvdjaßjuni 1auja wnox *‘uzo/ uaßuvß2S -u}o a azluaSzofujo 129 jag uzwu12¡sSunpnaujD wag 40a 2DE g uallnw uaßjotujo 2121lj1log, ‘Uv onazluaBßjofuJo 219 zwuwju uavjafuR, ‘448 011 21121 2 u2249 uu G9 Uag anj S$12aduaß13£uI0 66‘0 INazluav1afunR U 1921Gjujo 4 gz Pyivuau gs122dgSntag *uagaSaßgv g0z1act #29 (P119a11(Plu12 92ÿv132@5 929 SungualuzD aßjaogaaa 1390 Sun1(vef1v anu u2912M 21D ‘Mg gx Udz(04 uxowwnzG aujofu1D ‘7g oYvIlWJoGIISH ‘89 AAS 2NoIluUIB)aLUTO a1q aajoggvzlqjoD ani uo uz uoqv U13 310 ‘uv uoSunyazlogs uawG(ou uazzvIJuvIzjact, 2NO “(P1)vuaWw ag 1ajaÚgv1lqaD 111 ‘qjaVnallags aua 1agv ‘aúnqoÿgbunzoG 25 0£‘0 *squagv vvzua(Pag wagaſ uv zupPpP1D uavas *#2u293) (Pl ‘8 — ‘UoſPo]SP}21B10g5 qun ajanzuoz ‘12 =_ ‘ana196v1zU1og) (P2119 ‘9 — ‘ad1hBa21011n ‘g s ‘2911Sd491]0v(PluallouoD Þ — ‘ad9)l)Vaaguz22o0, Y = ‘201/152191(Þ2422In@ ‘& — ‘331h}922912quvG ‘] *3P13291#31v4uQ Jab1afuv ac apynaç@ sv@ an UWÜURUUUC '] 617 UU 6161 usuanvajsözuyz :auzs mnoxg U13] uzöuvözö -u13 311311u3813i'uw 132 132 u1m33195unpyxu1Y Wg joa aso; ;; 1131111111 uzöszuxz 313111113g, 'uo znzgusößeuw 312 zmmxu uaöxzkuzd "W 01“: 3113224113156 uamaq'mm 99 uzq- xyz xxsaauosneuw 957) 3n311u30139uxz 33351 1111311412110- W 91“: mvuou- xmaosn sw 032383320 221122: pq (pußzgcpzuza 236611an, 239 öunquaqu 381132122 3322 611111202313 mu 113233211 319 "W 91 113112: mztuumxc, au13ku19 “zg aßonjmßünxw “99 “g zyzxjus ]akuw 312 4312220112139 ag] unng, u1 "uo uzöunnzzygz u3u123u uonvyuvxjas, 31115 “Mnemon- sq 1314199101909 1!) 5111331131138» suqa :sqo 'xüoqsösöunnsß W 060 “squaqo SozuaqooW 1113231 uo :upcppz usözö aazhivaasjaquvqivazuaG quajöne d _ "sauaqaxkpyza, *g - 'uzfpvnihxaxsng-z gun :jmzuos '; - "anaszvuuxoszepuxzqsqxn “9 -- ".*-3111833130122“, *g - "33111833211ocp1u3112uow 1 - “33111531211131395 *g - “161115316161-0131621 "6 - 'auysdmsquxß "1 'ZVW'WNPÜUL JIÜYSUW (mau alpnnaa sua ay; Kazuoaasjaquvmvaxuaß 2113ij Fbv1agaaziibaasjaguvgzvazuIL $IvvI9 Uapltgnaaçt qun aabiatuvoqna tPunIg wn d Ï ï t ‘1Cvgluaza u! uoNveinv1F | 3. Well d - Iod]!quSWÜUSVQUUÜUUZUJL sme uaqmqnaaa aun aaogakuvsmkau uaqmnaa mnk ' *» _. , z/ 7601111116 111 uo.wc11nv18 * 8. WaZlen zum Aufſichtsvat. Aufſihhtsrat. 4. Wo [ Wahl des A-bſchlußprüfers Abſchlußprüfers für das G6ſ<2ftsjahr Geſchäftsjahr 1942. Akbionäre, Aktionäre, die _a-n 0161er Zauptver- Larmmlung an dieſer V R Ra teilzunehmen wün] ad en, wer- en 6111261210611, 1 re eingeladen, ihre Aktien päteſtens 'am 23. Niärz 942, be!] ſpäteſtens “am 23, März 1942 bei unſerer Hauptanſtalt Linz, Adolf- Hitler-Plaß Hitler-Play 11, 01061 oder unſerer Zivrigniederlaſſung Salz: Zweigniederlaſſung Salz- burg, Salzburg, Alter Markt 4, unſeren Filialen in Amſtetten, Badgaftein, Amſtettieu, VBadgaſtein, Bad Iſchl, Ebenſee, JFſchl, Ebenſec, Gmunden, Krummau a. 0. d. Mol- „dau, . dau, Mattighofen, Ried 1. Jun- kreis i. Jun: kreis, Schwanenſtadt, Steyr, Vöcklabruck, Vöeklabru>, Wels, einer Wertpapierſammelbank oder einem deutſchen Notar 1011016110 dcr 1101110611 G6ſ<äftsſtuwden während der üblichen Geſchäftsſtunden zu hinterlegen. Im Jm Falle der Hinterleg11112 Hinterlegung der Ak- tien bei einem Notar oder 611161 Wert.- einer Wert- papierſammelbank iſt 016 Bcſ<c1ni= die Veſcheini- gung des Notars 0106r odor der Wertpaxxwx- ſmmnelbank 11061: Wertpapier- ſammelbank über die Hinterlxs 11112 1011- toſtens Hinterlegung \pä- teſtens am 24. März 194 1942 bei un- ſerer Hauptanftalt einznrc-ichten. ferer Hauptanſtalt einzureichen. Den Parteien, für *die die wir ?lkti6n Alkti2n unſerer Anſt21t Anſtalt in ſtändiger VSTWÜH- ruwg Verwah- rung halten, werden Stimmkarten für dio H21rptv6rſ11mmlung die Hauptverſammlung nur da-nn 21115- Zefolgt, Wenn dann aus- gefolgt wenn ſie bis längſtens 3. März 1942 einen 0610111061611 ſchriftlichen beſonderen \{riftlihen Auftrag hierzu erteilen. Linz/Donau, 26. Febrn-ar Februar 1942. Der Vorſtand der Bank für Oberdonau und Salzburg. meiner [eßlichen ſeplichen Vorſchriften. auf, bei der Deutſchen Hagen. 3") Hagen, H zahlbar. zuſammen : zuſammen: merhauſen, Carl Richard Fu1tck6, Friedrich L6Wantoſki, Fur >e, Friedrih Lewantoſki, Werner Oſthaus, Bad Juſtizrat Dr. (W6ſtf.). (Weſtf.). Köln, im Januar 1942. 1942, Dr. Bork, Wirtſchaftsprüfer. Der auf 4% feſtgeſetzte Gewinnanteü feſtgeſeßte Gewinnanteil iſt gegen Einreichung Einreihung des Gewinnanteil- [cheines \heines Nr. 9 Vom vom 23. Februar die- ſes Jayes JaYres ab, abzüglich 10% Kapital- ertragſteuer und 50% KUF Les Guſtav Vogel, Dieringhauſen, 20. Februar 1942. 1942, Mühlenthaler Spinnerei und Weberei A.-G. Der Vorſtand. Georg Haſelbacher. Georg Steffen. Nach Nah dem abſchließenden Ergebnis pflichtmäßigen Prüfung auf Grund 061“ der Bücher und der Schriften der Geſellſchaft ſowie der vom Vorſtan0 Vorſtand er- teilten Aufklärungen und Nachweiſe ent- ſprechen die Buchführung, 061: der Jahres- abſchluß abſ<hluß und der Geſchäftsbemcht, ſoWeit 60 Geſchäftsbericht, ſoweit er den Jahresabſchluß Jahre3abſchluß erläutert, den ge- Szuſchlag 3zuſchlag hier- auf, ank, Filiale „agen, vagen, Weſtf., und bei 061 Geſellſchaftswſſe m der Geſellſchaftskaſſe in Dieringhauſen Der Auf 1231611111 [6131 ſick) Aufſichtsrat ſeßt ſi<h wie folgt einrick) einrich Ed. Oſthaus, Hagen (Weſtf.), Vorſißer; Auguſt Publ, Puhl, Voll- ſtelertretender ſtellvertretender Hagen (Weſtf.); Hagen Voväißer; Vovſigver; (Weſtf.); Oeynhauſen; Hagen > p Vermögen. I?.,“ 0, RA D Anlagevermögen: Brauereigrundftück Brauereigrundſtü> und Ge- bäude . . . , 750 000,- 000,— Zugang . . 8702,10 ""7""58 70'2","10 AbſchreibunM —758 702,10 Abſchreibung 158 702,10 Wirtſchaften und Wohn- häuſer . häuſer. . 2119 645,- 645,— Zugang . 2072,39 M 2 072,39 D121 717,39 Abſchr. 240 171,39 1 881 546,- 546,— Zuſchreibg. zrvecks zwed>8 Kapital- berichtig. 700 000,- 111106021116 Grundſtücw 000,— Unbebaute Grundſtücte Maſchinen . . 1,_- 1,— Zugang . . 30984,29 830 984,29 30 985,29 Abſchreibung 30 984,29 1,- 600000- 1,— 600 000|— 2 581 546 * |— 12 600 *- 600|— Zuſchreibung zW6cks zwed>s Ka- pitalb6rich- pitalberich- tigung . . 100 000,- Lagerfäffer 000,— Lagerfäſſer und Gär- bottiche bottihe . . 1,-- 1,— Zuſchreibung 3106>s zwed>s Ka- 1911210611113- 10000] - pitalberich- 100 001 |— Sonſt. Vcr- bindli<k. ] Ver- bindlichk. 1 427 638,88 Steuer06r- hinblick)- k6itcn Steuerver- bindlich- keiten aus Kapital- berick)tig.3) berichtig.3) 157 360,- 360,— Reingewinn: G6win1100rtrag Gewinnvortrag aus 1939/40 . . 31429,06 31 429,06 Gewinn aus 1940/41 . 478 644,31 BürgFchaften 480 Bürgſchaften 430 282,08 3 416 482 76 3416 48276 510 073 37 073/37 ſchriften; &“ 14 988,30 NAÆ 14988,30 pflichtung. ſteucr. ſteuer. 15 553 939 78 939/13 1) Rückzahlbar Rü>zahlbar m. jährlich 17.4? K. 20 000,-. 000,—. 2) 11.45 4500,- ?(11f106rtun2s02rl6ben, RAÆ 4 500,— Aufwertungsdarlehen, kündbar entſpr6<6nd 0611 geſ6ßlick)6n entſprechend den geſeßlichen Vor- ſeitens 066 Gläubig6rs des Gläubigers unkündbare Bürgſchaftsver- 3) 8) Darunter K.,“ 121700,-- LA 121 700,— Pauſch- Gewinn- und Verluſtrechnung Verluſtre<hnung am 30. September 1941. > weren Soll. Löhne und Gehälter Soziale Abgaben . . . . .. Abſchreibungen auf Anlage- vermögen ...... AusW6ispflichtig6 Stouern verndgen C Ausweispflihtige Steuern Sonſtige Steuern und Ab- gaben ........ E a E tigung . . 150000,- 150 001- Verſandfäſſer- 000,— 150 001 |— Verſandfäſſer . e o o o 1- Béiträge 0.8 S # lli— Beiträge an Berufsvertre- tretungen . . . . . . 11.71 & e... RA |S 964 456 69 456/69 47 641 66 641|66 637 193 79 19379 1 344 805 94 805/94 4 601 128 80 128/80 30 180 50 “ Erfie 180150 E Erſte Beilage zum Reichs- Reichs8- und _Staatöanzeiger Staatsanzeiger Nr. 49 vom 27. Februar 1942. S. 4 [47125] Sudetenländiſckje Sudetenländiſche [46664]. [46654]. __ _ "- _ _ _ _ _ -_ "“" ** __ Zu<er=21ktiengeſe_l_l_ſ<aſt. 5 s S S GR R 00 ER vas E M Zucker - Aktiengeſellſchaft. Bilanz zum 30.September 30. September 1941. SchwabenbéDqRBFtiextgeſellſchaft, FqupaLk Fenn S NeT Gefe ans SAgEE und ElſenbcThn- K.“.- Lx KÜZZQTZTZYUFTZIÉLUUÖ“ TU 31 _ 511112011112 *11 der am „onnersjag *- u MUUERE RMa |ÑN S e ox . age . . . ,- E Ed N __ Einladung zu der am Donnerstag ¿dias üſſeldorf. agen. . - __ —- hrun s N den 26. “Mäsz März 1942, um 1035 Uhé AnlageVermögen': _ M 5; Kapitalberithtigun 104 Uhr Anlagevermögen: j A [2 | Kapitalberichtigung und Aktien- Afktien-| Zugang . ._27327,10 kapital. . 27 327,10 121.221 ..... _, „_ 3000 . L 3 000 | 000 i vormittags in 0611 den Räumen der Haupt- 566021116 | Bebaute Grundſtücke mit: umtau >, 7.7 328,10 Z11_f11l)r11n2_ck?uk 96160“ umtauſh. 217 3828,10 Bang, e geſeb- 293 400 __ 0611021111112 400|— verwaltung in Brüx, Straße der SA, Geſclzäfts- SA. Geſchäfts- und Wohnge- Auf Grund der Dividendenabgabever- Abſ<r9ibun2 Abſchreibung 27 827,10 ] „. “U(HSU 0111 "IS.". 3 . " 327,10 L _lichen Rüd>lage L, fi 6. rdcntli n ordentlichen bäuden . . . . . | 303 500- _ - - ___-"' __ 8161161061012011011611611 __ I r. c)_ ſtattſmdendcn 1 500/— e ; E __| Steuerverbindlichkeiten E Nr. 9, ſtattfindenden 16. o che . .. he : z ordnung vom 12. Zum 194] Hat Juni 1941 hat der Auf- E1ſenbahnanſ<1uß. . . | Eiſenbahnanſchlup. . ] (: K20112106r1ck)t1§,ung ]0, 360 _.. Y2uptverſammlung .. I a. Kapitalberihtigung 157 360|— Hauptverſammlung der Sudeten- Fabrtkg6ba110611u110 | Fabrikgebäuden und an- 533 500 11<1612t 500|— | ſichtsrat unſerer Geſellſchaft in einer | Büro-, Werkſtätten- und G6w111n _ _ _ _ 475; (144,1 12-101ſ<en Zucker=Aktiengeſellſ<aft dibivind * | 478 644/31 läitdiſhen Zucter-Aktiengeſellſchaft deren Bau11<k61ten Baulichkeiten . " Sjßung — | Sißung vom 30_ 30. Januar 1942, dem Vor- Vor-| Wirtſchaftsein- . . . . _ ,_ m Brax. R — in Brüx. Unbebaute Grundſtucke. . 15000- Grundſtüce. . 1 0 s V 15 000|— | 0 s entf r6<end -; i des Vorſtandes entſprechend, be- richtun en 1 __ ]] „54 8]].l-9 rihtungen I 11 554 811|69 dnung: Maſchinen und maſchinelle "h age 6 or an ſchlage des Vorſtande Y ! ge e p “ g ' “ "*" Tagxsxr b l d E ias vie L A 1 _ i 223 500_ ſchloſſen, dasGrundkapital 500 | floſſen, das Grundkapital von nom. | Zugang . M Haben. 1" YZZÜÜJZTIZTFYTYYTT L?HYTZMT W61?3ZZZL .V6t0160s; un0 K*“ ._15008,91 Sao 7 T elecidied und s E Verfieilan ‘Betriebs- und K A 6 000 0007" 000,— auf nomſ Reichs. 15009191 JQHWZLÜTSJ nach nom. Reichs- 15 009,91 Jahresertrag na<h Abzug 0611311110 cTantr2 es des vertoilamgRantrages bes Vorſtan- Gef<äf102usſtatxtung | Geſchäftsausſtattung . . 32000- mark 32 000/— | Mark 9 000 000,- durck)_ AULIN)? 0011 AbſchrethUW ]" 000,— dur Auêgabe von | Abſchreibung 15 008,91 1[—| * der nicht „2610110611 (1118- _ _ 0 ?: *g*d & “([t s d s A f- B t ili 1111 5500- nom. K*“ 3000 0001“ zuſaßlrchen AWM nit geſondert aus- 4 des 16 8 ihtes des Auf- | Beteiligun 5 800 E E E VOO O guſäglichen Aktien Beteiligungen und zu Ve- 2610161611611 2111006110211. Be- gewieſenen Aufwendgn. | 7 210 080 25 ſiThtsſrlYeLZ fe111 071? )Ééſ<€iſtijhk e SUKlaugf061m'ög'e11: . . zu beri<tig6n. 215 080/25 S tdralds für bas ' Geſchäftsjahr : ‘Untaufvermidaën: O gs beri<htigen. teiligungen beſt. Wert- Erträge aus B61611igu1196n 41.4 30161 Beteiligungen 414 301 S1 1940/41 Roh- Roh-, Hilfs- und Betriebs- Nachdem Wer V61<lUſ3 (110,21. 56 dieſer Beſchluß am 21. Fe-| papiere . 3050154,15 Zinſenübcrſchß 3 050 154,15 Zinſenüberſhuß . . . . 23095516 .? | 230 955/16 9. Beſchlußfaſſung über die Gewinn- ſtof'fe ...... . | ſto... . 53283180 ._. | 532 831/80 | bruar 1942 in da? HandelsWOſtLr ?tn- das Handelsregiſter ein-| Zugang , . 583 717,35 Auß61010611111<6E111äge Außerordentliche Erträge . | 243 71407 ' 714/67 verteilung. Halbfertige Erzeugniſſe. _. . | 112 987 25 99069611 13015911 111, forderrx wrr hter- W517 5666116165126619669: 987/25 | getragen worden iſ, fordern wir hier- B O33 S750 Kapitalberichtigung: 3. Beſchlußfaſſung über die Ent: Ent- | Fertige Erzeugniſſe « . . . [23 605 30 ÖUk<„U„U[SW MUMM? an- 1k)k_A1)k9<k Abſ<r. ).65000- Aufwert11n2069 Anlag6- __ ] [21111112 | 123 605/30 | durh unſere Aktionäre auf, ihr Anrecht Abſchr. 165 000 — Aufwertung des Anlage- | _ i laſtung des Vorſtands und des W6rtpapiere | Wertpapiere . . . . . . | 349 925- ÜUWWWW" Ms„?LT,KÜPÜÜ[Ö€?1<ÜIUUI M0 0617111626115. 925|— | auf die ihnen aus der Kapitalberichtigung T0 vermögens . . . . 213300] 10 2161116181618, Eig6116 . | 2733 001/30 Aufſichtsrats. Eigene Aktien ..... . . . 14 428- zukcémmc11dcanſaizl1<e_n Akttxygege? 3111 «> 1 1116759111an 565 428|— | zukommenden zuſäßlichen Aktien gegen Zuſchreib ' Aufwertung des Um- __ ! N 4. Wahl des Abſchlußprüfers für das Gcleiſtete | Geleiſtete Anzahlungen. . 14 000- Al_bl16f6rung ÖLs GLWUJUUUWYUMMSS w cks g. [aufvsrmogcns , , 000|— | Ablieferung des Gewinnanteilſcheines ae ge laufvermögens « . 717108,-_2 . | 717 758 40 Geſchäftsjahr 1941/48. 1941/42. Forderungen auf Grund Nr. 48, 48 der alten Akxxenkbts zsum 361101511- 1-1554 811.09 5D„Ve1[<„ied?nes. [ _ d t vor] Men O N Hapital- T osa s1LiG9 A M n j von Warenlieferungen 11. 261 65315 ZYLUNKYJIVYL einſ< teſ; uh an zu- berichtig. ] 783 u. ai Guelia 29. oes 4g einſchließli<h auszu- berihtig, 1 788 001,60 | 5 251 87310 Nach dem abſchließenden 873/10| Ra bem abſließenden Ergebnis verſxqenZlkÜYxYxZ jvSetichnTleeckzTrFH-FFÜ SZTYWSM ' ' ' ' 5839 35 „in,Berlin: eft ‘das eds adéiten a L A 5 839/35 | in Berlin : bei der Deutſchen Bank, Umlaufvermö en:_ Umlaufvermögen: meiner pflichtgemäßen PFÜfWJ JJ] Prüfung auf oder Anträge ſteüen Wollen, müſen Kaſſenbeſt'arid"eikſc'hü'eß'KckZ ſtellen wollen, müſſen | Kaſſenbeſtand einſchließlich in DÉiffekldxxTi: _beiDM [DdUFfſchen RY-éinlfs- und emebs- 31811326 YÜÉZILT[YYéeZerUYFmSLYÜYJdÜZ ire Ge 2E S E und Betriebs- N A A A eters her ihre Aktien ſpäteſtens bis zum ":= 0011 oſtſ «>;- Ab- von oſtſhe>- und _ an '1 ae * Dant exiltale - eldorf, E e o . o_ ee 6 . . . . . . . . _ _ . __ . _ 12:11 | Gé i p f : laut des dritten Tages vor dem Reichstnklehabcn . . Ra ant tbabeh 0 15 456 47 W 116111 5391101111116 E. 456/47 bei dem Bankhauſe C. Ga Trink- FerUgeErzeugniffe - - - YZ ZZZ ]? teilthvUthikxarYZYMJ? NÜZFLYZHTY Trinfk- | Fertige Erzeugniſſe . „ « Das 208 E “s an va H O L Verſammlungstage 061 061: Deut- Andßxe Bankguthabßn; _ bei der Dent: | Andere Bankguthaben: aus, _ rT__chrt131711916r6 ._ . . . . . ſpre 6. _,ck_ tg_-_ 'cht 1010611 ' mKrefeld: 061061 i Wertpapiere s es S ſprechen. E g t, owie i in Krefeld : bei der Deutſchen Bank „darlehen, geſ1<ert durch abſchluß 11110 | Darlehen, geſichert dur abſ<luf und der 0361 )2f ;3611 , Geſchäftsbericht, ſchen Zentralgenoſſenſrhaftskaffe M Zentralgenoſſenſchaftskaſſe in | laufende Rechnung Re<hnung . . 78 83161 _ _ t t 0 e- B [j (J 831/61 i 2 E ¿s Berlin C 2, A 1-2 ' 1—2, hi 400 000- Ftliale 000|— Filiale Krefeld, Hypotheken und Grund- 61: 0611 Jahr6sabſck1luß 611211 61 , _611 er den Jahresabſchluß erläutert, den g “ " exlin C2, Am Heughqus 1-2, hin- | Feſtgélb « + - .m Zeughaus >"?- Jsſxgeld ----- ' ' ' R d 'b'd T t nVank 515 162445301 ſLZÜÖLn Vorſcbrifte'n ern1<l1cßl1< in Rheydt : bei der 161162611 Deutſchen Bank | ſchulden . 1 624 453,01 ſeßlihen Vorſchriften einſchließlich der terlegen und 01eſelben [118 dieſelben bis zur Beendt- Sonſtlge Beendi- | Sonſtige Forderungen „ _ . . 14 372 81 111 h_elx t. 61 er eu ſ<e [11 en_ 372/81 | in Rheydt : bei der Deutſche ſchulden . , _ _ „ 111111061: j gli j ung. der Hauptverſammlung dort 06: BMW, 016 061: Rechnungs- Ftltale Rhehdt. Zuſ<re1bg. T1v10660leltz120222606r20Z01xua1112iar 1942 aſſen- be- | Poſten, die der Re<hnungs- Filiale Rheydt. Zuſchréibg. E, A aſſen. abgrenzung dienen . . 487110 511111 4871/10 | Auf jede alte Aktie über nom. zwech Taſſe Korf. en «5 : 11 l- " ' zwe>s Düſſeldorf, den 29. Januc Sn s i î - _ s- K2p1tal- T101.-Ka11fm2nn = ô- Kapital- Dipl.-Kaufmann Georg »t Be , Stügzel, Der Vorſtand. Vurgſchaſt 061 Bürgſchaft bei der Teut- Z-P/é 1000, Deut- Fx A 1000,— entfallen nom. Reich , „ „ . „ .. Dr--Jn9- Erick) Forth. [chen V6rk6Hrs-Kr6011- mark“ 500,- zuſätzliche pre : A Dr-Jng. Erih Fort h. hen Verkehrs - Kredit- marf 500,— zuſätliche Aktien, wo- bertchtrg._7_17_75_8,_4_0_ 2342 21141 Wrrtſchaftspxufsr. _ . berichtig. 717 758,40 | 2 342 211/41 Wirtſchaftsprüfer. i Ludwig Stumpf. Emil Marſ ch. Marſch. | Bank A.-G. 12754000- 66101616 11211) 9116911601611 KAM 4000,— bei dieſe nah Möglichkeit in Stücken über | Anzahlungen fÜr für Waren Vorſt2nd: Tr. H61nz Wlsdemevék, - 3041-8U6; 63/1 1000,- zuſammengefaßtb Werdén und Rohſtoffſe Ä] . . [FF] 28 05611 Knrepkamp. W Vorſtand : Dr. Heinz Wiedemeyerz ; 3 041 801/84 RA 1000,— N da werden | und A L E 20 Gert Kniepfamp. A [47229] ._. ſollen, — | ſollen. Auf je 2 alte Aktien 0 er über nom. Anzahlyngen Ür n agen | Anzahlungen für Anlagen 5 Aufſichtsrat: Tr. Dr. Carl UVP???- Wupper- Leipziger Baumkvollſpinnerei, Grundkapital . Baumwollſpinnerei, Grundkapital. . . . . . | 2000 000- 525 100- 000|— | ÆA/ 100,— = nom. Ka“ 200,"- ent- Forderungen_auf FA 200,— ent-| Forderungen auf Grund mann, Vxxxfißßr; T1“. Öngo HEUkkl 116111). Vorſißer; Dr. Hugo Henkel, ſtellv. Leipzig 0“ 33- „ „_ (556161511666 Rücklage . . W 38. i Geſeßliche Rü>lage . .. 200 000- 000|— | fällt eine, zuſätzliche eine zuſäßlihe Aktie über nom. 01111W216n116ferun26n11. _ Vorfißer: Häns TULLN); KW:? FÖLÖUJ; von Warenlieferungen u. 2 Vorſißer; Hans Dilthey; Kurt Forberg; Wir [20611 [716111111 016 Wrchnaxe Z1veck260111106n6 Rücklage. laden hiermit die Aktionäre | Zwe>gebundene Rülage. 45 000- 72,71 100,-. 000|[— | Af 100,—. Auf nonx. I?.,“ 100,- L61ſt11ngen ...... 276113 02 nom. A 100,—| Leiſtungen. . . . « 276 173/02 | Dr. Karl Jarrcss; Tr. 211110011 W600611- Jarres; Dr. Rudolf Weyden- unſerer Geſellſchaft ZU zu der UM DMW“- W6rtb6ri<tig1111gcn am Diens: | Wertberichtigungen zu alle alte Aktien entfällt 6111 211116600 212 Fordeyungen ein Anre<ht auf | Forderungen an Konzern- 6211111161; W11061m ZMJEU; T1“. Norvgxt Fl?- dven 24-„YÜZJ 394F4 2,11€“) hammer; Vilhelm Zangen; Dr. Norbert ub: N D E L Poſten 066 des Anlagever- einekleZßenſpiHZvonbnomß RLIlHtS- anrnehmen .34 11.93.18 440733 40 ZUM. “ 942 „r, orm. 1m ()„U MIL, UU"? _“ 11106116 ..... R E “a E 440 733/40 | Zapp. L e )r vorm., im Fontorgebaude der mögens . . . 75000- U 75 000/— | mar -. 16 0 611 6112112611 S e s „ , Tü 'eldor 0611 21.76011121? ] _ LUPUJU BZUMWVUW'MULWJ- „LLWLJ- WertYerichtigungen —, ie oben benannten | Sche>8 ¡ Düſteldorf, den 21. Februar 1942. Leipziger Baumwollſpinnerei, Leipzig- Heriberihtiahsen zu St6116n 10600611 Stellen werden bemüht 16111, 11211) Mog- ſein, nah Mög- | Kaſſenbeſtand Scljnſsabenbféäu Aktiéngeſellſihaft. LMÖ'MM- ſt'ÜÜfMÖMdM dWsWHNJM E Dou Län Aktiengeſellſchaft. Lindenau, ſtattfindenden diesjährigen | Poſten des Umlauser- [11111611 0611 Umlaufver- lichkeit den Verkauf oder Hinzukauf 016ſer dieſer | einſchl. von Dr. W1606M606r. Knjgpkgmv, 159“ 0rdentli<en Hauptberfamm: Wiedemeyer. Kniepkamp. N ordentlichen Hauptverſamm: | mögens ....... .. ....…. 60 000- 750113611 000|— | Spigen zu vermitteln. REYFZUK „_.-=- ung em]. RÜCkſtLUUUILU ----- 40638114 116061: 016 zuſäßlichen Aktien Werden U- 0 e “ E E S A i Rü>ſtellungen . . . 406 381/14 | Veber die zuſäßlihen Aktier. werden| u. Poſtſched- [47129] 1 V [ ““?“chokdUY'MP [, 1“ - AUSWWJMWU KMW 2000- 1. Vorlegung: biGluſſes | Ansahlungen von Kunden | 2000—| zunächſt nicht nit übertragbare Kaſſenauit- gutbaben 58293-73 Hippodronx Aktiengeſeqſcbaſt. ' „or LIMA es «201652110111166 VUÜMÖÜWWÜLUW GWUÖ MMM UUsJEÜLUÉ- TLS AUÖWLÉMUI ÖM AWM BM!“ Kaſſenquit-| guthaben 88 298,73 Hippodrom Aktiengeſellſchaft, « Voylegung des Hes MU}es | Verbindlichkeiten a. Grund tungen ausgeſtellt. Die Ausreichung der | Andere Bank _ Frankfurt am Mam. , ,. 1111 194] 11110 d'Or VMM? dW Main. für 1941 und der Berichte des Vor- 0011 W216n116f6111ng6n 11. Stjjckß | von Warenlieferungen u. Stüce erfolgt n102]i<ſt 6210 g6gen Rück. möglichſt bald gegen Rü>k-| guthaben. 2 099 599 049,15 2 69] 836 01 | 2691 836/01 | Wir [20611 [116111111 11111616 PUMPE 2 YYZZWYWÜZTZ YYLYCYZSZÜFL'TWLU- „Yeſxſtunth 6111011<0611611 LZ ZZZ FZZ 1i6f6rungtdlelr T911651211$t11c1k1g611 durck) dix- FMſtFZSfZNTeHFYZUÉ . 55 84:3 6] „1110221? ÜF" ZFUZWAZ?anl1Z1182'rY1I1211111x1? ' . -* - 1:0 126, * k ' 1 1611126 laden hiermit unſere Aktionäre s Boſbluß fa} A. A vas E Mett d L s a lieferung der Felgen durch De Se S 6 6 16 16 461161n1gung 211 - Ürg ha ; 55 843/61 | u U am A ; 2 611 , - :„ ) r,111 Z; . _ v 3 YMMD REMIYMZÉ- Rotr ; Sonjitge DEervin jenige Stelle, die die Beſcheinigung aus- | Bürgſchaften 942, 16 r, in den Amts g B EE E 11 .f „ Poſtcn, dW S Entlaſtung | Loſen, die der 936110111112?- 116111111 1121. 'Die STLULU [1110 6919101191, * 155539397; 065 8131614 T1“. „01211. 8111110111? 9- M ' ÉſthUßÜÜffLZW U 61: dns). 12? NckUt-J (ZÜIWUHUUI BUMM . - Rechnungs- geſtellt hat. Die Stellen ſind berechtigt, [ares ogo[73 | des Notars Dr. Heer, Frankfurt a. M. 7 i R is bet A iſts | Abgrenzung dienen 47 695 22 695/22 | aber nicht 0610111113161, 016 Leg1t1mat10n ' *1_'_ TÜxmſxzdxgx LÜUÖUY verpflichtet, die Legitimation —_— | Darmſtädter Landſtr. 9, 1121111001620611 de? MW s Md e W ) I“ R“"IWW: ſtattfindenden v L O engen des Vorzeigers dsr der Kaſſenquittungen zu zu) Verbindlichkeiten. Hauptverſammlyng 6111. Hauptverſammlung ein. 4 FUZÖichtsratNWhl GJ'ZYÖk/lxskkkag 511106 60 Prüfen. Auffichtsratswahl A8 t M vrüfen. Grundkapital 135088 Wx" 9000000 TFgesornyxtgl: “cht _ L 60 A as S A en Lat aid : S 0 ' ' " j . -- - - ' ' Veri ti. 0. ,- -- i i Berichtig. 8 0( — — | 1. V01[1„6 66 0591 >15]ka 9-3 UU 5" Feaſhläfdtes?akYbſJHl-ÉJPWW W W RWUTWU , LZQLFZZYTÜFZF'Z? FYZZnFJZF 0011260? GeſeßliYegRücké- ' 111.1_Y161-15661161Uſſcs Vorlage des Geſchäftsbert<htes un ° Beſhäftsiahr S lie 908 | Reingewinn : 21 Vie 10d oe ben Bie Mien fn a des Jahresabſchluſſes für das Ge- Zur Yeilna-Hme 211. Pie e der H-guptver- „ 1940/41 „.___-_," 936'41 8313301 Hauptver-| 1040/41 77 93641 83 133/01 Prozenten des berichtigten 5121111216 9-- lage . berihtigten Kapitals ge-| lage. . . . 606 600,- [ÖJUMWÜ 1941.__b E t [1 600,— ſchäftsjahr n Exrteil d ſammlunq ſiwd diejeniqen ſammlung ſind diejenigen Aktionäre be- Vurgſchaft ÖSV DSUMHSU _ 6211060, | Bürgſchaft der Deutſchen __ | handelt, und es Werden glet<z61t1g 16 werden gleichzeitig die| Zuführung a, 2. 2361101111512011112 11 er 0 a. 2, Beſchlußfaſſung über t lun e 1311 ef? “16101121, 1016 rechtigt, die ihre Aktién Aktien ſpäteſtens am BÜUk KW 40001“ 304] 801 84 | Bank L. 4000,— 3 041 801184 | neuen Akti6n Aftien an dcnſſVörſetZ z1[1_5cT_Z)6Zl1n Kap1talbe- 293 400 900 FZTLWZUJ 211 Vorſtan 11 11 . n Den zu L Kapitalbe- E Ls Calauna an Vorſtand und Auf- Freitag, den 20. März 1942 Gewinn- und Verluſtrechnun Verluſtre<nun und Düſſeldorf zugela en 1111 get 611 rtchttgung ,- 000._ 1 _1ſ11_._ üb di Gene mk- zugelaſſen und gleich den richtigung — 000|— i on, Sa, le denno bei der “der Geſellſchaft, - g altenlteferbar. 8 alten lieferbar. Andere Rücklag__en _ _ _ _ 900000* 8. B61<.111512ſſ11112 er 6 Rüdlagen——_ | 900 000|— 3, Beſchlußfaſſung über die bei der Allgemeßnen Allgemeinen Deutſchen „AW | ——uu 20 September l | Für die mit der Ausübung des An- Rücklage 168565121 316.111. An-| Rüdlage für ſoziale Zwede | 163 500_ gungdCK “tBYxYn MW YIM: _Cre_dit=Anſtalt m 500 — S de Ds N Gewinn: Credit-Anſtalt in Leipzig, AufWendungen. K.,“ Z, WMS UU] di? ZUWHÜÖLU MUM 73,811 R11ckſt61l111126n Aufwendungen. RA |9, | rets auf die zuſäßlihen Aktien den | Rücſſtellungen für unge- ch1"'t?'ck[):1110I11 I aftsiahr 1941 g bei LMU einer Wertpapierſammelbank Löhne | «¿ne und Gehältßß . Gehälter. , 868 04] 26 B2nk6n entſteh6nden S0n0612106116n W110 wiſſt. S<11106n . | 868 041/26 | Banken entſtehenden Sonderarbeiten wird | wiſſe Schulden „ . . . 663 888_ __ LIAZFW 1 .. 91" fſi<tsrat yd“? | 663883 — ; alia A aid oder Soziale Abqaben . . Abgaben . . 6651010 diE Übliche PkOVifiVU 66 510/19 | die übliche Proviſion in AUWckWUUJ JL- V6rvindlick1k6116n: - ÜÜUMD FZL11Ö'[-11;1' 1111616. Anrechnung ge- | Verbindlichkeiten: ‘ Ra d L Bilam ties für das „HU emem „bei einem Notar FijjquZ *ſo.ja19 ZUWen- Freiwillige ſoziale Zuwen- bracht. S0f6rn jedoch 016 Germnnantml- protbéksnx) ](10 000,_ 5. FUE)! _65 [[?]-LZH MUELLER [)ÜÖM- „ , , „ 011112611 3 Sofern jedo< die Gewinnanteil-| Hypotheken!) 100 000,— 5, Da „des oLaP higterlegt haben. : or | dungen 4 35 657 50 [ckwine 657|50 | heine mit 61116111 nach einem na< der Nummern- 2211611612) [!)-188,30 QFZLU'YUJYÜHY * -- Bez11gl1ck) 060 Hmterle 1111 be: ZMA Ab ([ "b ' * ' „0.601 ". f0126 260r011616n V61z6i<nis 0610611 00r- Unterſtüßgs„- 6- _»„LLMW MLB; „ Wertpapjerſammxlban [)*-Lr LMM) [L)HEVTUYZSZUÜÜ 2 n 183 018 94 ſtel16110gc112111116n St6116n 01160211130- f0110-Z„K6ls TWWWM MUMÜLL- dle Nummern-| Darlehe1.2) 19 488,30 MOIS Es Bezüglich der Hinterlegung bei einer | yhreibunaen auf das An- folge geordneten Verzeichnis bei den vor-| Unterſtüßgs.- 6, Verſchiedenes, Wertpapierſammelbank oder einem 1 N A 83 018/94 | ſtehend genannten Stellen direkt am zu- fonds „Kels Diejenigen Aktionäre, die an [10612 ads Notar 10100 211f 016 Vorſ<r1ft wird auf die Vorſchrift in € 10 SkeFern von? Ei11k0n1m'en' - ſtändig6n Schalt6r 6ing6r6i<t 1061-0611 11110 $ 15 N e G 9 Fündigen Sihalter eirtgerei<t werben und & Wi606- HaUptvc1120111101112 télecéZmſTtelnxO Ftnn, Ab- Wtahas Hauſlvertanm Lg s Mg ua Abſ. 4 der SUZUKI verW1eſen. Sagzung verwieſen. Ertrag und Vermöqen _“ Vermögen "T 324 889 89 6111 Sclxiftrvcchſczl Hiermit nicbt 0610111106n MSVCr- ZTÜLYMIHW "UYU? „wd “ Kaffe 061: eipzig- den 24. FWW“Wc 194.2 BUMM 889|89 | ein Schriftwechſel hiermit nicht verbunden meyer- Le 1942 b Aa E Kaſſe der ein, Ven La, TUEE s l'Boiträge an geſéßüchz Be- geſeblide Bo- iſt, 600121 016 erfolgt die Ausübung 558 9117161016 8117111119 ...); _arz_ . des Anrechts Stiftung 25. März 1942 bei der Leipziger Baumwollſpinnerei. rufsvertretungen . tex! LT Le1pztaer Baumwyllſvknnkxel- rufSZerttetungen _ _ 3802 29 kVſtOUſtLi. M6 GewinnantcilſckWine 911.48 «VJ- , .. 8 802/29 | foſtenfrei. Die Gewinnanteilſcheine Nr. 48 e. V“, 254 202,80 GleUckWſt KU ÖFFNEN?“ 23 FL- Geſellſchaft zu f ASTREY 93. Fe- Der Vorſtand. Hetnrn cb Vorftand. Heinrich Hans. Zuw6iſung an die 2616011106 ““ ſjxxd a11f 061 Rückwite mitLLZFr ;??111512 HEP. Füwelluils anBe geféulite [ſind auf der Rüdſeite E Aua n Von AUJCſt. brkamxxFrt Angeſt. g is am . am. 611 . „ ' _ _ _ . _ _ _ 2 _ 1111106111 Main, den 23. : j E A 9 __ | mit dem Namen und der 16 6 LS 111- gegobenc *, " -- [WHU] 73 KißnrlJthlbng- Hauptver= RchkzlÖFn: 5000 r61<eks Adreſſe des Ein- gegebene Ar, 194d, O A L: G xibiver: Gee: 5 000 reichers zu Verſshen- Pf11ndg610. 1043,05 HtvaZZthuerlkZixtnYifxlilxcbaft, kam:?!lungZer verſehen. Pfandgeld. 1 043,05 On R E falmlieia *der Bank für Oberdonau | Gewinnvortrag aus Bei dieſer 0561626110611 f0106rn_wi_r dic Kau110ncnu. __ _ 9 __ Ter Volxſtand. F- Gelegenheit fordern wir die Kautionen u. L Sér Boxſtand. F. W > 611 66 1:2 er. eft h s rger. und Salzburq Salzburg findet am Freitaq, dcn Freitag, den | 1939/40 . . 5196,60 BLFYLH 30010 Akt16nfu1;_ſc6h161 GTCltNÖJſfÉ VKYLYJ 191 ..99,..6 5 196,60 er e N e ala eh a 797 299,26 27. Mär 1942 März 1942, um 12 11 “x Uhr im thngewmn. 31,1 „ ,- au, 1 1131 on 61618 , . _ . . - . | Reingewinn zu A 109,— auf, ſi< im Jntereſſe : Ban12602006z11Li11z Adolf-HitlelZ-Pws )- S E R E E L: Bankgebäude zu Linz Abolf-DillenPleg 1940/41 . . 77 936,41 83133 01 611161Verembxitlichxmg11111616121111611- 7611911911] TcrrkatZijkttctlee-FUJZYFZTZFJU 83 133/01 | einer Vereinheitlihung unſerer Aftien- keiten auf Eecugin Tiiengel ma Les Nr. U“ ]“ Stock, [1211. “ __ 1590 0535; ſt1'1ckel11ng 1111111<ſt mchx EMLZ YZFFW ?LYÉZM [40,900] ;;1 leuféordcru11'q. . * Tagesordnyng: - Wkkä e. _ 016ſ6r Abſchmtte 11110 )? z.“ ““ ' "_ 116 611111 611 11, 1, Sto, ſtatt. | 11080058008 | bieicr UbiOnitte in ole R U Buugna, 746990] 3. Aufforderung. N ; P Erträge. A u, ma t E u lieferungen Gemäß Bcfazlnß dcr H11111110611'2mm- ] Vor[2- e Beſchluß der Hauptverſamm- 1. Vorlage des Geſch ſts-b- 161101 H Geſchäftsberichtes des 9 61nverſtan0611 g einverſtanden zu erklar6n, 100661 )e [ „J 9 0 . „ . K ] . V tgnſd ?, & 0 nd e“ e, [) GSWZUUWÜWIUUsWW/W 5196 60 erklären, wobei je ferung E e R “V s é ns B “NaBs h- | Gewinnvortrag aus 1939/40 8 196/60 | 10 Aktien zu K,“ 100,“ (2116 11110 11110L61- [11112 00111 _]... „11121111 1.-_41_1011_106 125 0112 9" un' 'Ls-- “MM - Ausweispflichtiger A 100,— (alte und und Lei- ſung vom 12. Auguſt 1941 wurde das orſtandes und des JFahresab- | Aysweispflihtiger Roh- zuſäßliche Aktien auck) gsmiſ<t) Aktien, au< gemiſcht) zu einer ſtungen 132 230,14 Grunkxkapttal dcr (3501111111211 11241 ſ<luſ1es fur 0118 GeſtFftélahr 194,1 überſchuß ....... 156619018 Grundkapital der Geſellſchaft nach ſhluſſes für das Se 1941| überſhuß. . ..... 1 566 190/18 | Aktie zu 72,11 (000- K.A 1000,— vereinigt wer- V610indli<- wer-| Verbindlich- Herabſetzung 0011 17.71 819500, _ 6117 m1106m_B6r1>)t_0es 11f11<1sr2tes. ' ' ' ' von N. 319 800, — auf mit dem Bericht des ufſichtsrates. i it ſie di - " , ' ' ' ' -- ' [7.61 310000,- 011111) (1310516011112 0011 2 Beſchluß 2 [U11 uber 016 Gew-mn- Zmſen, ſorvett [16 ÖW AUſ 0611 WWW. Wtr 0111611 Ö Rir bitt an i RAM 319 000,— dur< Einziehung von 2. Beſchlußfaſſung über die Gewinn- Zinſen, ſoweit ſie die Auf den können. Wir bitten unſere 521111011216, kAkM . q! ] . ' “[ 1 1 [g " - , Wandszinſen Aktionäre, keiten i t | : | il g : : wandszinſen überſteigen 17556630 17 566/30 } von dieſem Umtauſchangebot WLitthßnd 262611111161: weitgehend gegenüber 8 Aktlcn ZUM “(LUUPWW 0011 [8 0611611111 111110 uber 016 Aktien zum vcennwerie von [e verteilung und über die Entlaſtung Außerordentliche Erträge. 1100_ Gebrauch u Erträge . 1 100— | Gebrau<h zu machen Konzern- 17,71 100,„_ Von 11.75 Z10000,-* 11111 d-es Vortandes ""V RA 100,— von RA 319 000,— um des Auf" __- z ' unter. 17,71 Borſtandes und des Auf- —— — h : tee» NR.8 287 100- anf 11.71 319011- 1111161 ſtchtsrates, * 1590 053 08 Jahreßrechunng 100,— auf R.AÆ 31900, dur ſihtrates, | 1 690 053/08 | Jahres8re<hnung am 30- SÜW 1941- 30. Sept. 1941, nehmen 527 220,33 Z11ſa1nme1116211112 0011 Zuſammenlegung von je 10 21111611 7,11 Aktien zu je 11.16 100,- 311 611161“ 211f 0611 “311- 02061 121116110611 NA 100,— zu einer auf den Fn- haber lautenden Aktie 311 17.“ 100,- herabgeſetzt. zu A 100,— herabgeſeßt. Die Aktionäre 10610611 [116111111 211f26- werden hiermit aufge- fordert, 1216 Aktion ſpäteſtensbis ihre Aktien ſpäteſtens. bis zum 31. “März März 1942 061 061 bei der Geſellſchaft in München, I.)]aximilianſtraße Maximilianſtraße 33, 6111- 31116110611. „. ein- zureichen. s Aktionäre, 10611116 welhe Aktien in 611161: 011110 einer dur 10 1611021611 teilbaren Stückzahl 611116110611, 610211611 [111 einreichen, erhalten für je 10 Aktien 511 Reichs: zu Reichs-= mark 100,- 100,— eine 116116 neue Aktie 111 KM 100,-; (0610111112111611- 11110 zu RA 100,—; Gewinnanteil- und Er- 116116ru11281'ck16i116 2612112611 nicht m<r 3111 AUÉQÜÖL. neuerungsſcheine gelangen ni<ht mehr zur Ausgabe. Aktien, 016 die bis 111111 9101210 dcr [cſt- 261'6131611 zum Ablauf der feſt- geſeßten Friſt 1111111 611126161511 10610611, [611161 6111261611016 nicht eingereiht werden, ferner eingereihte Aktien, 1061106 >16 welche die zum Erſaß 011111) 116116 “2101611 1101126 dur<h neue Aktien nötige Zahl 1111111 6116110611 11110 061“ G:ſ6[1[11).11't nicht 3111“ V01106rt11112 011“ 016101111112 061 Bctcikigtcn 5111“ V61f1'1211112 26116111 10610611, 10610611 1111111 Z' erreichen und der Geſellſchaft nicht zux Verwertung für Rechnung der Beteiligten zur Verfügung geſtellt werden, werden nah $& 179 des Aktien- 261'61166 geſebes für kraftlos erklärt. T16 111 Stcllc dcr fiir Die 1n Stelle der für kraftlos erklärten Aktie ÜUSZUſtcllkndV 116116 auszuſtellende neue Aktie 10110 016 0,56- ſ6[ljck12ft wird die Ges ſellſhaft im W126 0116011111161 Vcrſtcisc- 111111] VkaUUfCU. Fiir Wegêè öffentlicher Verſteiae- rung verkaufen. Für je 10 fiir für kraft- los kakäkké erklärte Aktien 10110 61116 116116 Akti6 211626260611. wird: eine neue Aktie ausgegeben. Der Erlös für 0611 Vorkauf dikſcr 11611611 Akti6n 10110 0611 Bktciligtcn 211526521111 0061, 1061111 6111 Nccbt 061 33111161'16211112 116116111, f1'1r RLÖUUUÜ 061“ II1*11*1'12*611 111111611621, Miinchen, 0611 IZ. chrnar 1012. Terr2111-N"t“rn .*1'6kéf'*a1'4 den Verkauf dieſer neuen Aktien wird den Beteiligten ausgezahlt oder, wenn ein Recht der Hinterlegung beſteht, für Rechnung derx Veotoiliaten hinterloat. München den 23. Februar 1942. Terraii?-N“t'oun (ſeli\ gft Herzogpark München, GUN. Gers. Der Vorſtand. Vorſtaud.