1897 / 254 p. 12 (Deutscher Reichsanzeiger, Thu, 28 Oct 1897 18:00:01 GMT) scan diff

A

Oest. Bs denkredit-Pfbrf. á | 1.5.11 S000 O e L Türk. Anl. D. vr. uit.Okt. 22,20ù, 10à,20bz 1 Oeft. Lokalb. Bold-Prior.|4 Dest.-Ung. Bk.-Pfdb. . .|4 | 5000—--100 fl. B. |—,— do. Ädminiiir. 4000 u. é [95,00B do. Nordwestbahn gar.|® PesterKomm.B.P \dbr.II. 8 19090—200 Kr. [93,75 bzG do. do. Fleine\ i 95/25 bz do. do. GoldPrisr. do. do. iun | 10000—200 Kr. 199,75bzG do. konf2l. Anl. 1880| b do. do. Lt.B.(ElIb.) do, Vaterländ. Spark./4 | : 10000—209 Kr. |1009,00bz® do. privile eg Anl. 1890; Æ ,— Ostrau-Friedland .. .. | 0 | |

A Ez M E R A P A ERE E E M: 101,09bzG Pr.Pfdb.B.XVI1/3#| vers. [2000—100| 100,50bzG 1 Chemn. Bk.-Ver.| 6 |6 | 118,80G Osnabrücker Bank| 7 E unkdb. bis 1905| | Coburg. Kreditbk.| 5 |3 | 300 192,259bzG Ostdeutsche Bank| 63 # N ai do. Klb.-Ob. uf.1904/32| LET lidas100 i Dänische Ldm.-B.| 6 |! | 450 |—,— Ostfries. Bk. 609/o] 7s | E do.Kom. Ob. uk.1907 134| 1.1.7 |15000—100]120,506 Danzig. Privatbk.| 8 | 7E | 1500 |—,— Petersb. Disk.-B.| 1s “ai ZED RheinHyp.Pf.63-65/4 | 1.4.10/2000—10(/101,90b Darmst. Bk. Gld.| 84 | 8 [250 fl.füdd. E do. Int. Bnfk.|15,12 1 E do. untdb.bis 1202/4 | |1,4.10/ 2000—100]—, do. pr. ult. Oft. Drilisee B „Kref. | 84,60B j do. do. [331 “8 99,00 bz do. Marfkstücke| 8} | 8 | 1000 1155,20bz fälzishe Bank . E do. 69-74 uf. 1504 1. 39 90 bz pr. ult. Oft.) 155,30à156bz | do. Hyp.-Bk. .. 77,10G do. Ser. 75—82 {. 99 90bz Darmít. Zettelbk.| 31/44 43 | 309 |—,— Pomr. L£yp.-Bk. 77. 10G do. Komm.-Obl.|3F| 1.4.10] —— DefsauerLandesbk.| 8 8 E S of. Provinzialbk. 107,40bz Rh.W.Bdkr. 1905/4 | 1.1. u Deutsche Bank . .| 10 | 10 [120906 u.600]202,90 bz euß. Bodenkred. 101 2% bz G do.unkdb.bis1904 .10/5000—100/100,10b4G do. pvr. ult. L Okt.) 252,60à202,90 bz .Ztr.Bd. 8098/9 Sid E .10/5000—100/101,40G Dt.Eff.Hahn50°/s| 7k | 300 1B; 09bzG Pr. Hyv.-Akt.-Bk. 103, 3, 30G do. E. 101,60G Dit. Genofsen\§bk.| 6 €60 |118,40G r.Imm.B. i.Lig. 103,30G Sghlef. Bodeakcd. —,— do. neue| | i 116,20G Preu Leibhaus . 103,50B do. do. rz.110 Dt.Grundschuldbk| 7 1609 1130.60G Pr. Pfan idbriefbk. ; 103,50B do. do. j. 3000: 200/100.25G Dt.Hypy.-Bk. 759%] 6 800 11625bzG | Rea reditbank . 4 0 1000 L HugoHenckel (105) 101,30G do. unk. bis S 102,80bzG | Deutsche Nat.-Bk.| 6 600 12G Af. b Talk B10 1000 140,80bzG Henck Wlfsb.(105) —,— : T do. _8000—200 98,75G Deutsche Nebersee| 9 19909 140,00bzG Reichsbank . .| 5,6) 74 | 3000 1i61,40bz Hibernia Hyp.-O.| T7 |: 102,6%BEL.f. 69 u. 125 Rbl. M. 192 40b do. E 98,75G Diskonto - Komm. | 10 | 12090 u. 8091198,90 bz Rhein. Opp.-Bank| S S I örderBrg iwo(103)| El : 103,10G 825 e 125 Rbl M. “né do. ITI. 135) 17 |5000— 200 99,25G do. vr. ult. Oft. 1982197 ,60à198,79 bz Rh.-Westf.Bdkrd.| s { 1000 |127,10bzG of, Eis.- -uStabl| | 1.4.10 101,90G : “06 E E 100,80G S&wzb.Hpbk. M 7 |5000—100/i00,59G Dortmd. Bank-L.| 6 300 17130,60G Noftocker Bank . .| E20 39, 29G SlseBergb. rz.102/4 [1.1.7 | 100,50G 2000—500 S E des. d& 1.14 |1.4.10/5000—100j104,50G Dresdner Bank. .| 8 600 156,25 bz Rufs.B. f.ausw.H.| 0,325 P. (05,75et. bz B JInowrailaw Salz/4 | 5 100,00G 90400—600 M 160 90b Stett.Nat. rz. 110 145) .7 13000—150—,— do. pr. ult. Oft. 155,80à156,25bz | do. pr. ult. Oft.| : 105,20à,50 bz Kaliwerke Aschrs[./4 | [1000 u.500100,50G E lien D E R E |ambrert 7/7 wo (ale (Sar f 4 B [nue (E e R T “7 Ai 7E L d, DD: .100/4 | 7 12000—200l— —,— Dresdener Bk.-W,| | i 123,30 bz Schaaffh.Bnk.-V.| 7 | 38 | 148,75 bz Rönigsborn (1C | ,906 S R do L unk. b. 1905/34 L. 7 3000 2002 80 Bt do.Kr-At-IaH. 19h 9 | (300 1% | Shaasb.Bnk B_ i ot) eror, | Sig Wilh, D LLT | 000 102006, et / G y red.|4 | 2000—100/100,106 berf. Bnk.-Ber.| ——¿001125,10G es .Banf-2 er.) 38,00 bz & ried.KrupP ( 2.10G E E E e H E (2000_100|99.30G | Effener Kred.Anft.| 7 600 |144,50G f. | Schwarzb. S-Bck| (5 105,b0et bzG Kulm, u Ko. 104 7 | o (191,00G : 101 6061 G td Bdk. uk. 1964/4 0/5000—100/103,89bz G do. neue] . [140,50G o. Landbk. 40%! 5 |5 | ! 103,250 aurahütte | 1000 196,70bz 100 L O8 0A V. do. fndbIL (4 1.1.7 5000-—100|10150G | Goth. Grndfr.-B.| 4 600 |126,00bz | Südd. Bod.-Kred.| 7 | 168350G Louise Tiefbau . .44| 1.1.7 | 1900 |—,— 9000—500 F 1012 D d9.do.TII,ufk. 1905| D 5000—10 100. 30bz E neue 40%] 4 600 1112,20G Ungar. Kredit-Bk.) 11 | | l. |—,— L.Lôweu.CGo.(100)!| [1000u3000]103,20bz G s h 1,20bzG do. do. [Vuf.1907|31; 015000—-1001100,70G& Privatbank| 6 O do. pr. ult. Okt.| : —,— Maf. Brgb. (104)! 1000 p A 1000 k [10L,00G ILf Ham Hvp-B mf 2 | 5 (206 120/180 80G Tf. | Weid Komn éb 11 | 101 250 RbLD|— Cn n s, 99,76 bzG x C E i; o yp.-Ban 00 u.7 Q f omm.- 1 £250 Rbl. P|—,— aphtaGold-An 9,75 bz C es E Bank-Aktien. do. Wecsterbk 110 | 8 (600—1200|132,20G do. Disk.-B.| 7,2| 7.5 250 Rbl.Þ|—— Nauh. säurefr Prd (4 | 1.4.10 | 1000 |109,30bzG 9000—500 {0149b;G (Kinstermin 1. 1. zu €*/z; au3genommen Reihsbank: H. "1. 1 | HannoversheBnk.| ¡50 LaS Westd. Bodenkr. A 2s | 1000 1121,66G Nolte Gas 1894 .45| [1000 u. 5001 —,— 1000 u Do K 101 40EG u 1. 7, Bras. f. D. 4% 1. 7, und Roftocker Ban? 4 */. 1. 8.) Hildesheimer Bt. E : R 2 H 74 De E 124,00G Norbd.Giow.(108) 1. /2000—200 E i: N | 11 táde zu Köln. Wechslerbk. 105,60bBII.f. jen. Bankverein| [200u D 54 Nordstern [E ( 103,75 101,20G Ee | 100 s 11006. | bo, pr. ult. Of, A Oberschl.Gisb. 105| f 1200 |104,70G | |

500 1148,C0B Defj. Gas 92(105) 44 7 [1000 u.500[108,40G 1000 Æ |[118,00bzG Dtich. Kaiser Gew. |4 | 1000 [100,50bzB 600 124 29B Dtsch. Waf. (102) 4 L Li | 1000 102,20G

[250 REL.D.|—,— Donncrsmarkhütt./34| 1.4.10| 1000 195,75

,4/250NbI.P.|—.— Drim.ÜUnion{110)|5 | 1.1.7 [1009 u.500f111,90bz 1000 1129,80G do. (100)/4 | 1.1.7 [1000 u.500|100,00B

12000 /800]141,79G Düff. Draht (105)/44| 1.1.7 | 1000 |105,40G 1000 |—,— Elberf.Farb. (105) 4] [1000 u.500/107,90bz G 1200 155,25bzG ŒL. Unt. Zür.(1 (103)/4 | | 1000 Fr. [191,00G 1500 1107,60G Grdmannsd.Spin.|® | 1.4.10) I E 600 1142,23G do. do. (105) /3000 u.300|103,00G 600 |172,10bzG E (105) 103,60G fL.f. 600 1133,60bzG elsent.Bw (100) )102,20G

|& p. Std. Georg-Mar. (103)| [509u. ——

|:000—4009 Hag.Tert. I. (105) | 102,40B 1500 Harpener Bergbau. Z 102,00B

umd juunk

pat J] D I

C! jj 16a C M M p p pn pk pn ti fa fas Us r În J J WO O bund punk bmi Fur bund O O ba dO_ dee 2 O

400 400 400 1000—20 # do. 41. 1000—100 R D 67,50B El.f. do. do. do. kleine 100—20 f aab-Oedenb. Gold-Obl. En Liguid. Vf Fanbbe d 12! 1000-—100 Rb. 65 90G do. do. pr. ult. Oft. - Reichenbg. Bes Portugief. v. 88/39 449/g fr.| | 460 u. 2030 P 32.75bzG do. Loose | 400 Fr. - [115,9 90 bz Südösterr. Bahn (Lomb.) do, do. fieine|fr.| 406 32,75 bz G do. do. pr. ult. Oft. do. TabaF-Monop.-A. 4) 1,4. 10 406 M —,— Ungar. Goldrente große Raab-Grz. Pr.-A. ex.Anr.|25| 15. 6.10100 K = 150 fl. S.|95,60 bz do. do. mitte do. Anrets\ch. 1833,40B do. do. fleine Ra. Anleihe 1 steuerfrei 500 Lire G. 34 10G do. do. pr. ult. Okt. do. IL.-VITi. Gm. 500 Lire S. 94,10G do. Kronenrente . Rum. D. fund. 4000 #4 do. do. do. do. 20090 A —,— Do: Do, Vell Okt. do, do. 490 ,— do. G.-A. (f. d. eif. Th.) 20, do, 4000 101,605zB do. Bold- Jnvest.- Anl. do. do. 400 4 101,60 bz do, Loofe do, do. von1892/93/9 4000—400 # |101,75bz do. Temes-Bega gar. 0, do. Fleinel5 | 400 M“ 101,75 bz do. do. kleine dg, do, von 1889/4 | 1.1. 5000 L. G. 91 80 bz do. do. do, do. i 1000 L. G. 91,805zG do. Bodenkred.-Pfbr. 2D, d0. 500 L. G. do. do. 20. do. 50090—2500 Fr. 92'10G do. do 9, do. 1000 Fr. 92,25 bz G do. Negul. „Pidbr. u do, do, 500 Fr. 92 25 bz G do, do. Sold-Pfdbr. do. do. 5000—2500 Fr. 191,80bz do. Grundentlast. -ObL bo, do. 1000 Fr. 91,806zG do. Hyp.-B.-Pfd. 97 I. do, do, 500 Fr. 91,80G 50. Spark.- Pfdbr. IV. V. do, do. 5000—2500 Fr. 192,00S do. do. L E d2, do. 1009 Fr. 92 60 bz Benetianer Loofe .. do. do. 500 Fr. —,— Wiener Kommunal-Anl. Bag do. V 5000—2500 Fr. 192,60bz G Züricher Stadt - Anleihe|3#| 1. 6.12 1000 Fr. ,— Rjäsan-Koslow 4 1900 E 92,60bzG Türk. Tabacks-Regie-Anl.|104[104[4| 1.3 [5000-200 Fr.]—,— do. Uralot 500 #r. 92,60bz G bo, Do. Pr: ult. Oft. —,— Do af E Anl. v. 1822/5 | ° °

l H r e R M Deutsche Eiseubahu- Obligationen. Rybinsk

e. h e S L Altdamm-Kolberg . 4 |1 4.10 1000 4 Sübosibälni .. -- -ch+ do, ? N A TTEN 102.756 Bergisch-Märk. III. & D 34/1. 3000—300 „6 Südwestbahn gar...

54 ons. An N 102.75 Be do, do. E O 8H 300 Á Transfaukasise Obl. gar.)

MINE R R R L E 4 [as | mite ne 1

D Do. L. raunschweigi —300 „é Fs ar]cau - ener er

do, do. nl. Es E | 10000—100 RbL. P. br do. LandeseifenbahnI.|3 500 A i; do. do, ver

- do. pr, u T 10000—100 R6bL. Brölthaler Eisenb.-Obl.| 500 A , do. E Ler

: | E Dortmund-Gr. „„Gnsch. f

3, * Goid, Rente 18845 1000—500 RbIL.

Halberst. Blankenb. 88-90 es Wid ikawkes Dblig. 1888 c »alberft. Blanken u. 300 - adikaw S g. 188 do. 125 Rbl. do. do, lonv, 18841!

d lt. Oft. 500 u. 300 „S do. do. 1895 00: Do, U: U bo. hô. 1895 1000 u. 500 do, da

20, Sit. -Anl. v. 1889 1.8.6.9.12| | 3125— 125 Rbl. G. Lübeck- Büchen S 3000—300 M Zarskoe-Selo do, e R E | t 625125 E S Magdeburg - Wittenberge 600 ; California Oreg. rz.1918/5 do. E Il. E do. 500—20 £ Mainz-Ludwh. 68/69 0e 600 „é ch Central-Pacific rz.1898/6 m L E do. do.75,76,78fv. 1000 u. 500 „& 199,806 do. do, rz.1989/5 do, do. 1894 VI. Em./4 | 114110 3125—125 Rbl. G. ns 8 do. 1000—%500 ' do. do. I. prol. b.1.1.98/5

4 4 | Sevete Pfandbr. 1I—VY {45| 3000 Rbl. P —,— do. Zoll - Obligationen —_—,— Pillen: -Priesen

_/

r

wr

A r c Da

wr

T Ltre ati: ert v E U

erar ao

O

115,40à116 bz do. do. neue 1000 F 103,30G do. do. Gold gar. 103 30G do. do. (Gold). 100 fl, 103,50G Ung.-Gal. Verb.-B. gar. ,— Ungar. Eifb.-Gold-A. 89) 10000—100 Kr. [|—,— 5 do. do. 1900—100 r. 1100,40B l.f. do. do. 1C0,40 bz E do. 10200—408 A 192,80G Ifl.f. do. Sifenb.-Silb.-Anl. E 1102,25et.bzG | Borarlberger 100 fl. 274,00 bz Sroße Ruff. Eisenb. EBÁR L es E fl. E Iwang.-Dombrowo

2000 1 1060 Ke: (90D | ho, o, 188 10000—100 fl. E d E Obl. 10000—200 Kr. 192,25%¿G Kursk-Kiew 9400— 2 S Moskau - Jarosl. - Arch. E L ‘Mosco-Kiew-Woron.gar.

10000—500 Kr G Bs Mosco-Kursk 2000—209 S ES Mosco-Rjäfan gar. . 2000—200 &r. [99 Obs Mosco- Smolensk gor: 5

30 Lire 23 00G Moskau-Wind.-Ry E D

1000 u. 200 fl. G. [108,75G Orel-Griasy

R

pk D 0) if 1 I a

E T3 D W A i N A

i P M ONPR

7 u G A E Y Ep VE L Soi area ea Oren a) Ra pr e a er N ai d Le R os A “a ares fra: 2 ¿ #. at i B N MP0 wegn D i

E S C a c

0 pi dk ps N fued fend J J J

O dO

e Ter D Mnn E at e

Or

Jima: je: frei: dav: Heek ei. Juoat pri pmk pre prak frank rere fred em bert prt jar me pre pan fre Prem prak rh fee feme park rene red prechen proc derd, fend fmd Jed 1 feme pam frem ume acer dh fre ford fern jeh Jens rad Jemen jer ace erar ed Joer Jank prak E s

Lide en

Do [4] m O N I | D G O O j

bark pak pre (unk ra m a pa

e

A TS S T O T S Os G I: Go G2 E Orr O -_

00 “J

O0

Na tren Aera

es s wet

«‘ C Err E g E wr A my b f P C0 00 00D 00 N O A A A

D

5

wW

Punk funk Punk park pk park park E J J

OOMDOOIOR

‘114°n°2000T ‘7s

edt dicti amd gy m ¿o pi

I

D (G) , . . . * . . i E On

Ter R

E

wr

ad o

eide E fia itc ditt gor B: ¡B M R E F E S E B “r Pf A I FIONBER

p p R O R A b f (n O0 R F A O bad D b O QROOMRR MOS

on

wr

—_ b J þ

9% R c - 6 1000 1140,50 Königsb. Ver.-Bk. E u 629 u. 125 RbL D ads Aftero E el g |8 34 200 fl. holl.|—,— D | Landlonk 119,90bzG | Wiener Unionbank| 84 | 8 | 200 fl. [—,- do. Cis. Ind.C.H. 1000-—500/101,10G E L M s G iw: entralbank 6 300 Fr. |—,— Leipziger Bank . . 50[190,10bzG do. pr. Ult. Okt. i i ——_— do. Koksroert(103)/4 10900 102,20G 1E 1 | Badishe Bank . f O —— Leipz. Kredit-Anst. 211,60G Württ. Bl-Anst1 7 |7 | 600 |—,— Oderw. Obl. (105)/43| 1000 1102,70G 625 Rbl ———— | Banca Com. Ital. bl 500 fre |111,25bz E ¿U E E do. Ba: 4 | P O oa E R 0B d H 7 110100404 E : f: S üb.Komrm.Bk. kv. 3,106 a otien 6H j | ; 9

O E 1019 Bi A es t 600 T Ï A S Bk.f.deut. Eisenb 4 E 7 1009 M [160,20bz G feferby, Br. (105) |4 1000—500|106,60G 110,00bz Bk.t.Orient.Eifb. [4 L d | 1000 Fr. 199,80G udckd. Ankl. (100) 4 1000—500/190,00G 108,10G Obligationen did ieder Gesellschaften. „-Z. Germ. (100) 4 1000 [100,10G 107,10G A.G.fMèt.J.(102) 4 z 4.10| 1000 1100,80bzG Rh. Metallw. (105) 4 4 | 1000 1101,60G 109,00B Allg. Elektr. Gej. 4 10 1000—500/101,40bGI.f. N. Wstf. Klkrw.(105) 44 | 1000 104,75G 175,60G AnbalterKohlento. 4 | 1000 /100,60G Schalker Gruben ./4 | 1.4. 1000 1102,25G 140 10bzG Anil.-Fabr. (105) 4 10/500 u. 200 —,— S udert Glf.(103)| 44 4 1090 1105,80G

4

43

|

S Lor R R f eo tot P D | bom bo lo to jo Lo U fe F ja La f En D L Ln —J D m D =NIUM=NCN 00 00 “J

J

p [7]

m M00 01 A A-

OD

o

Stri S N R H AURA pn

ESER mit

B G bk ° n R P

=2=J

O c

Wo E d Or

S ; | B.f.Sprit u. Prod.| 34 600 165,90 bz LuxemburgerBank e Rel S | Barmer Bankver.| 65 600 1139,75bzG | Magdeb. Bank-V. 2000—500 A |[101,40bsG | Baseler Bankver. 6 | 7x | 500 Fr. |—,— do. Priv,-B 2000—500 A 1101,40bzG i Bayer. Handelsbk. 8.05 (8.05 [200 fl.\üdd.]—,— Maklerbank. . 125 Rbl. M. 1[102,00bz | Berg.-Märk. Bnk.| 7i 600 1159,90G Medcklenb. B. 409/6|

E E : do. neue! - 1200 1156,40G Meckl. Hyp.-Bank S Ln } Berliner Bank . 1000 |111,5065G | Mcklb.StrlHpBk. 1000 # 99,70G do. Handelages.| 1000 u.5001168,75 bz Mein.Hp.B. 7029/9

N p oro bo Ur Un U i fi f fra f fun

AOPPUOPT 7 RNGS Ea aaE E SESEEE wg reh e T T T T A T L. A OOD wr er

depo

M O o N N hi J

2A

| e | 130,40G Berl.Zich. F.(108) 4 [1000 u. 500 103,60G If Sulth. Br. (us) 500 u. 200 106,75 baB 1000 85,90bz G J v 167,40à168,80à,75 bz | Mitteld. Bodenkr. j 106.50bz3G | Berl. Elektr. Werk 4 |1.4.10/1000 u.500/101,80bGkl.f. | do. v. 92(10) 4 —200 [106,75 bz Le S 99,296 E L Maiecein 3000 f1302G | do. Kreditbk. 200 112,00bz | do.Hot.G.Kaiserb.44| 1.1.7 500 u. 200/101,20G Siem.u.Hls. (108) : | do Gold-Anl.strfr.1894/34| do. | 404 A 99" 7hebE [L.f. riedr.-Franz-B.| 9000—500 M Chicago-Burlgt. rz.1927/4 1000 # 91,90G Z do. Makler-Ver.| 1000 |[124,50G do. pr. ult. Okt. A E ;| 500—200 [101,00bz B | Thiederh.Hyp.Ob./45| 1.1. 1000 1100,50B ® do. pr. ult. Okt.| Ostpreuß. Südb. T.-IV.| 2000—300 E Deunver-Ris-Grd. rz.1936/4 1000—500 # |86,20bzB j do. Prod.u. Hnd. 00 L Nat.-B. f.Dts&ld. | | 200 1148, 60bzG.- Bochum. Brgro 1000 196,20G Uns. Lokalb.-Obl./4 | 1.147.10/10000-260 Ar. [39,50 bz GkI.f. A Me 1896/3 [1258.11 | 404 |—— Stargard-Küstrin 1892 . 500 u. 200 f |—,— JIllinois-Central rz.1952 4 1000 # N Börs.-Handels-V.| 600 [109 50B do. pr. ult. Okt. E 30à148,25à148,75bz | Bo 1500 |105,25G Westf Draht 108) 4 L 1000 |104,00B do, do. pr. ult. Oft.| E bab A ooo 100 1E Kanf.-Midl. 49/0 rz.1937 fr. inkl. Kup. 1. 6. 94 |—,— | Brasil. Bank f. D.| 1000 |15650bzG | Niedersächs. Bank| 0 300 [114,75B Buder. Eisw. (102) 1000—200|102,00G Wilhelmshall (188) /44| 1.1.7 1000 u.500|104,80B do, kons. Eis. Ma [4 | 11476/3125 u. 1250 Rbl. G. 103,50bzB ata E E M antike g iz Fr 1000 s 103. 30G . Beam, tio! O Nordd. Kreditanst.| | 1000 |[117,20G do. do. (103) B aßenbahu-Obligatiouen. North. Pacif. Pr. Lien Bd. 4 | 11er | 1000—500 § [(89,50bz i L 10900—500 « |103,80G fI.f. do. do. Gener.LienBd.|3 | 145441 1000—500 § |57,60G Ì Bresl. Disk.-Bnk. 1000 u. 500 « [102,00bG , do. do. 1bi81921/6 117 | 10008 —,— J ba: Ves ée 1000 u. 500 Æ {02,00bG ¿ Dit -Railroad rz. 1946/4 | fr. Z. | inkl. Kup. 1. 12. 93 |88,60G i do. Wedzslerbank «: 1000 uv. 500 A /|10300B , S B. “Sa Penns, Z A S ê A J Brüffeler Bank . 1000 1.500[109,20G do. 1894ri100 10/5000—500/101,25bG LO0D 1 SOULAE T N SO0g: Drt L F s | 5 T Schweiz-Zentralb.| 64 [7 [4 | L1 | 000 Fr. F 2000—100 « |100,404G | S.Pac.of Gal.rz.1905-12/6 | 1.4.10/ 1000—500 # /105,70G Ï OestNwb.ult. Okt _ 125à124b j . * 1000 u. 500 t03,50G Syring- „Valley Laii 1000 î E E Deutse Eisenbahu-Stamm-Aktien. do. Elbthalbahn| DF | 5F |4 [ LL | 209 fl. S. [131 25 bz G do. Pr. ult. DE 140, 40ù, 25 bz

E : do. pr. ult. Oft.) 131,50 bz Sas E 1000 Á E S E 1931| 1000 7 LIS Ae i Div. pro|1895|1896]|Bf.| B.-Tm. Städte zu Raab - Oedenburg E411 Non S [6B St.A.u.abg Sn Lags k | Ll | 500 Fr. 112,20G

2 7 P | | r R R A Z m6 t ts , 600 115,90bzG do. i. fr. Verk.| —,— do. pr. uït. O 112,25à,75à,40 bz 1000 u. 500 « [102,60G fl.f. | bo. bo. 1.1931 1000 # 97.60G Aahen-Mastricht| 2 13 4 | L1 i | L E. L H 2000—500 « [101,00bzG | St.LouisII.Inc.-B.1989 500 u. 1000 # |26,40bzB E ¿ns G N Reihenb „Pardub. d L 200 l L-M. e L E 75 bz bahu-Obligationen. Aachen - Mastricht o 1000—500 fl. Hol, 99,90G FLE. Y Brauns wW. Bos 41 500 é 116,80bz G Südöster. (Lomb. L l 4s 14 Z 500 rve. 5 60bz Tr ranésyaalbahn . ¿ Q [13 [6 | 1.7.96] 1000 i holl. 1214, 00D 200 54 —_,— Anatolische Eisenbahn . 10200—408 „« 192,90G SBrölthaler . |3 1200—300 do. pr. ult. Okt. : Gà,70bz, Nov. 35 30Ga20biG do. pr. ult. Oft. S 214,40à214b1 1000—200 fl. S. |—,— o U fleine 408 4 95,00G A Cref 500 « |111,5064G | Ung.-Galiz. (gar.)| 5 | 5 S|L E MWeitsiziLSt.-Akt.| 3s| 3 [4 | 1.1 | 500 Lire |—,— 3000—300 |100,90G s I. STIRREMaNE 2040——408 „« 189,50bzG E Dortm.- Gron.-G.| 609 187,25 bz V Ber. Arad. u. Csan.| 6 | ¿Us 100 f P. 116,50 bz Deutsée Eisenbahn-Stamm -Prisritäten. 500—100 ae |—,— 408 M 89 60bz G j do. br. ult. 2AM 187,50à,25 bz do. Br. e 6 «(0.9 100 A. D D. 123,25 bz G Altdamm -Kolbrg.| 4,75| 45 500 Es E 100 D: N AEE Ggvpt. ( Keneh- Affuan) . 20 £ E i Eutin-Lübeck . 600 4 99,29 bz ; - e E T Breslau Warschou| 2,05 600 „#6 36 (00bz G 1500 u. 300 A I—,— Gotthardbahn 1000 u. 500 Fr. ]101,60G j raxkf.Güterbahn| 34 1000 u. 500 199,25 bz Baltische (gar.) . Bn 12 ol. M, , Dort.Gron.Ens\ch{. 600 4 182,50 bz G 300 f. —,— Ftalien.Eisenb.- ObL. gar. 2500 u. 500 Lire |57,590B Y [berst.- Blankb.| 54 1000——600 A 136 00bzB Iwangor. Dombr. 5 H | ¿L 125-9WL Marienb. s Mlawka 600 % 120/00 bz A V. CPDe feine 900 Lire 97,90B | Königsbg. - Cranz| 6,8 500 A |150,40bz Kursk - Kiew . . .114%| |5 1.2. 20 £ Oftpreuß. Südb. 600 # |119,30bz 82,50G ra Mittelm.- Obl. ftfr. 5000 u. 2500 Lire |97,20G } Ludwh.-Berb. gar. 9 500 fl. südd. |247,50bz Moskau-Brest gr.| 3 (3 | 1.1 | 125 Rbl. M. Paul.-Neu-Rupp. O P do. kleine 500 Lire . 197,40bzG Lübeckt-Büchen . .| 6} 8090 „M 167,00 bz Warsch. - Teresyol| 5 | .4.10/1000u.100RbI.M. iPrigniger 300 Æ S 38/2564G Kön. Willen LTI. Niederl. 1000—100 f. E do. pr. ult. Okt. 167,00 bz do. do. fkleine/ 5 S | 1.4. 100 Rbl. M. trafienbahn-Aktien. 102,30 bz gr.f. e Florenz S Pm Marienb. Mlawka, 2F | 3F | 6009 «A Ll iu Murg Dae 185/6 4 [1.1.97] 60 Rbl. P. Aa. Kleinb. kv 150,00 bz 1039 : L eor | do. pr. ult ¡90D do. pr. u d : 1200 Á 140,00et. bz B 102,25G Macedon. Gold - Priorit. 4040—2020 Æ 157,75 bz G i : 300 100,90 b 6 o. neue 0, z a d. e Meg 404 |598506zG | Da Edi 3 600 & [97,9061 Ber Me GO as 1435064G e de Mina N

31 ; E 3000—500 A |68,80bzG i 98à97,606 Amsterd.-Rotterd,| 4 | i: j s E neue y . 139,25 b 100,10G Portugies. Eisenb. 1886 2000 u. 400 A [60,50G do. pr. ult. Oft.) E Ì | Canada-Pacific .| 14 | 2 |4 | 1. ç 73,30bzG Allg. Lok, u. Strb. 500 u. 1000 6 210,00G —_——— do. 89 ex Kup. 1.10.96 204,7

2000 u. : Z do. ult. Okt.| 73,602,70A73à,73,25à,10 bz do. neue :

do. 89. I. R 2000 L pa e 73/906, G | Ausländische Eisenbahu-Stamm- uud SEtamm-Prior.-Rktien. Gotthardbabn . | 72/5! 64/5) : 500 Fr. t Alten. Schmalsp. 1000 #4 A —,— bo. L 400 M 11,00G Aussig-Tepliy . .| 15 | 15 1 [abg.a.500fl. ö. W.|—,— E 149à149,20bz | Barmen - Elberf. 1000 S E Sard. Obl. ftfr. gar. LAl “600 fr: Fr. P RA | Böhmische Nordb.| 84 | 54 150 fl. P. |—,— A Meridion, & 8/5] 63/54 | 1.1.97] 500 Fr. O u RE L A o“ O 101,00b do. do. etne D ; i —,— o. Pr. U L O y 173,0 99,60 bz fl.f. | Schweiz. entralb. 1880 N D ] Brüna gotalbabn 54 A 200 F S Ftal. Mittelmeer| 5 | 5 [4 | 1.7 [12 500—500 Lire]98,10bz Bresl.Elektr. Str. 1400 Á 287 00B 100,10G Serb. Cisb.- Hyp. Lit. A. 500Fr. (er Kup. 1.7.95) —,— | Buschthörader B |11t | 1 200 E E 102,30G Sizil. Gold - s 500 Lire 88,70bzG do. pr. ult. Okt. A VE 100,40B do. do. 1891 E i —,— Süd- E A—H. 96,80G kleine

a aiet do. pr. ult. Okt. 97,80à98,25 bz do. Straßenbahn 284,90 bz Jurc-Simplon j 4+ [4 P15] 200 Fr. 188 90 is S E N éj 1000—500 Lire }93,80G i Gle 5 200 f. G. |110,75bz do. pr. ult. Okt | 252,40 bz Tref.-Uerd.Lo e O 5000 u. 500 Lire 161,66G Dur: B verb 55S 151,00 bz do. Genußscheine| 0 K f B | i; —¡— Dresdner Ee H, t Se La do. 500 Lire 61,60G Gal. CarlL.B.gar. 4u/| 5 107,25bzB do. t. -Pr. 44 f 4x 4a E 500 Fr. —,— E es „Pfrdbhn N e“ D

E Transvaal (Gold- S a ree f ULE DUAS terbery/ 4 5 |6 a L VA G / o B . y a u er Ls 2E do. do. 1891 fe. m: E 5 500 214,00 bz G 10000—200 o 189,20bz Lf. do. do. 1894| do, do. pr. ult. Okt. 24,35 bz do. Cho. Neuf. I. T1.|5 200 fl. S. L do. 18974

—,— Lüttich-Limburg . 1.1 500 Fr. 47 60 bz mbg. .Straßenb. | 35) ld 11 500 Fr. 111,80 bz eidelberger do. 1000 fl. 99,10bzG Kronstadt- 660 od 8 «O bo, Uulelle D, 11 1390| 100-0 L 2% U, do. Ung. Gold-Prior. 4 2000 u. 400 A [103,70G Wilbelm-Luxembg.B. 1X|3

—— Luxemb. Pr. Que. l 104,00 bz P pr. n Oft.| a1 19-1 V; Thiede 10111 00126) A 1 VOA 100 £ 162,00bzG I Lemberg- jernow 64 | S ac. Vorz... .| | | i; verschieden [5 9 r 1000 f. 99,10bz G ODeft.11 Stsb. 53/6] 61/5 do. pr. ult. Okt. 50,10à,30 bz tettiner do. | E A A - | 7 00 fl. : G D.GO fü. fW.uk1906/35]| versh.|3000—100/100, 6G Mein.unk.bis1900/4 | 1.4.10/3000—50 [101,00bzG | Pr. Bobkred, T | | Deît, Nordwestb. E D S Panperte uu das Dtsch. Hypb. i115 | ver? ©.|3000—200/111,50G do, unk. bis1905| 34) versG./3000—190/100,00bz G ri.100 unk.!b.1906 100 80bzG Industrie- Aktien. (D Dele eldst| 9

O

mri

M i D =AWNNNIO

2000—500/106,00b@fI.f.

p

e - cn wr

ay o we-

R R a a ta d R I 1=2=I}j

S S B Ss S E O5 E S SSIE S Ci

S

¿ 100,60G Zoolog. Garten . 600 u. 300]102,75G 500 189.00 B Schiffahrts- ‘Obligationen, 1000 |101,60G Don.Dpf.82rz100/4 | 1.5.11/10000 -400|—,— 1000 1[102,30G do. 86rz100/4 |1.4.10/10000-400|— 1000 b.-Am.Pck.rz100/4 | 16.5.11/1000 u.500 SNEN A 44A

4 300 |—,— do. Grundkred. 7 4 228 e Gentr.Hot.TI(110) §800 1137,80G OberlausizerBnk.| 6 | 6# 600 1122,00B Charlot. Wafferw. 800 118,25bzG E Kredit u ü 113/160 fl. Þ. 1222,25 bz Chem. Weiler 102 ¿ 116,70 bz G do. vr. ult. Okt.|221à,90bz,Nov. E 20ù, 10A 222,10 | Gonft. d. Gr. (103) 600 #107,70G do. Länderb. abg.| 7 | 6 |200 f. G. | Dannenbm. (103) 500 Fr. |—— Oldenbg. Sp.-Bk.| 11 | 10 | 300 |—,— Deffau Gas (105)

| Z D A Wismar - Karow do. do. er'4 | do. | 625 Rbl. G. 103,60B do. do. teria | do. | 125 Rbl. G. [103,50bzG Deutsche Kleinu- do. do. pr. ult. Okt.) —,— AUg. Deut. Kleinb. (102) do. do. ITIL.!4 | 114730] 125 Rbl. do. do. (102) N Staatsrente!4 |136.913| 25000—100 RbI. P. |—,— do. do. (102) pr. ult. Okt.) e do. Lok.- u. Strb. 103 do Nikolat-Oblige at, .4 [1.5.11 2500 Fr. S Berl.-Charl. Strb. (102) do, do. Tleine 4 500 103,75 bz Gr. Berl. Pferdeb. rz. 100 . Poln. Shay- N '4 T. —,— Gr. Leipz. Straßen-B o. f.4 E 150 u. 100 Rbl. : 198,00G Ostd. Kleinb. Ges. (100) 9, Pr.- Anl. R 1864/5 100 Rbl. 194,00B do O0) . do. von 1366/5 108 Rbl. P. Stettin. Straßenb. (103) , 5. Anleihe Stiegl 5 uy u. 500 Rbl. P.[75,50G Ver. Eisenb. -B. (102) ; E | 100 Rbl. M. G. |[121,50G Ausläudis U [1000 u. 100 Rbl. G.|105,50bz Albreczisbahn gar. Séned: St. Q 28 1880 3 20400—408 A |—,— do. / do, do, 1886/34 5000—500 A |100,50G Böhm. Nordb. Gold-Obl. do, do. v. 1890 84 2 5000—500 A |—,— Dux-Bodenbach 5000—1000 # |—,— do, | 10 Thlr. —_—,— do. zl | 4500—3900 „« 1105,60G do. Silber-Prior! 4 | 1500 105,6€G do. Gold-Prieor.'4 | 600 u. 300 Æ 105,60G do, 13 i 4500—-300 «A [102,60G fl.f. | Dux-Prag. Bold -Oblig.'5 D N | |

ck Q T

pr B O E E L La

T J =J f A J O

S0 . .

26 n 0001101, BB Nordd.Lloyd rz100 10/5000—-200|—

Di ie Wor 4

eee E

‘Y14 n 1000Te

ba p ; =J

Naa SFFEFE. R R r

Om E S

[Ey on [Ey A

mm A5 OOO0O0

wi

I pernk pr ber jeerk rak beck enck jk Aa!

pk pk

fend 1a fai Jud 1

O

E of T4 s f E E E (P P

00 O bd jd J J b O J ba

do, St.-NRent.-Anl. .

do, Loose

do. Hyp.-Pfbr. v. 1878/4

do, do. mittel|/4

59. do. kleine'4 do. do. Gesamtkdg.ab1904/4

do, Städte- Pfdbr. 83/4 S{weiz. Gidgen. rz. 98/34

do. 1889/37 50, Eisenb. Rente . .13

G bek prerk b P

bo io D ja bo jp ja è

t

t

O

pi p pee o bre pmk pak deck pak jak pu pad pem . 2 R W-S G *

1E 15ck M 1 V V

¡E

E ELECCES pmk funk pmk pmk pru

den | erer S1]

s

3000—300 A |—,— do. do. |3 1000 Fr. —,— Elisb.Westb.Gold strfr.83/4 |

10000—1000 Fr. |—,— do, do. fen fl. 808C—808 Sr do, do. steuer. 90

Serbische Gold- Pfandbr. 5 400 M 92,10G Frans Iosefb. Silber-Pr. do, amort. St. dis 954 4050—405 A 164,00bz B

Spanische S@huld . . . „|4 114710 /24000—120008 es.G.|—, Galiz.Carl Ludwigb.1890

do. . . « «/4 |114.7.10/ 6000—4000 Pes. G. Kaiser Ferdin. Nordbahn do. .. . ./4 |114.710| 2000—1000 Pef. G. do. do. A do. pr. ult. Okt. do. do.

Stothlm. Pfdbr. v. 84/85/4{| 1.1.7 | 4000—100 Kr. Kasch.-Oderb. Gld. 4e 89 do, do. v. 1886/4 | 1.5.11) 2000—200 Kr. do, do. 91 do, 09. v. 1887/4 | 1.3.9 | 2000—200 Kr. do. Silber - Prior. 89 do, 34 1.4.10/ 1000—100 Kr. |—,— Ann Le do. S. E Anleiben. 1880/4 | 16.6.1353 8000—400 Kr. |104,10G Salzëäamm.)Gld. do. do. fleine|/4 | 16, 6.13) 800 u. 400 Kr. [104,10G Lemb, Gc tei do. do. v. 1885/4 | 16.6.1231 8000—400 Kr. 1100,00G do. do. steuerpfl. do. do. [leine'4 | 16.6.13) 800 u. 400 r. 1100,00G Oesterr.Ung.Staatsb.gar. vo. do. v. 1887/34| 15.3.9) 8000—400 Kr. |—,— do. do. gar. v. 1874

per 4 Anleihe v. 65 A. kv./1 | 1.3.9 1000—20 £ do, do. v. 1885|

do. do. B. 1 | 1.3.9 1000—20 £ —,— do. Daa do. do. Q L] - L339! 1000—20 £ 24,40bz El.f. do. Do. E80

m gi

O

Fl E E

m fa a U fa " Saale! it M 3

jk p a

ünftirchen-Barcs gar. .

fa a im (s)

O:

A A AA A A bt A

O T E E R Ps b Fi f

pmk ckck

Me] prak} dek frmd fee beuk: prak, pen jeeck ded Jevek fik und feme: pam Jerk jeeak pie a ded bank prak jed þ | El D wr

2.1 f F j A b b 2 t A L A P

M A mm OO C©©O

s i O O ba to m g O ON [uy Tom =IMoRO | oOINN wr

i

ppa O Es N

O00 wre Dit

in ta r b f wr

U SMR N Ss | S SASAE M

S Gl ur. BABA IS

L

1 1b O f f C j f f f 1j

| O-A

| WON wr

n bn Un o Uo uo Uo U U if jf Fa Ful brd pk p O O O O pk pak jumk jumk J “I dank jed jemek funk pre jem buenh Smd dée derd dem rank brend bem

h A A Fa f bel f] Sf bub ferk bek J

} í

16ck f f fm 16 1E 16 f 1j 1A 1 fm D 1A D 1E P M 1E 1 1E O E

[10 50 11

74

| 500 Fr, l f ¿ Tr nas | do. vr. nil DIL 142,40à,75à,50bz, Nov. 142, 704143A142,756z | Sard.Sefundärb.| 6,4| 6,44 | 1.1 | %20 Lire [101,75B klf. | do, Von, 1000 « [121 50bzB do. do. VII.|4 | 1.1.7 |5000—200!100,50bzG do. do. 1907| 34 verf ch.|3000—100/100,00G do. LN.rz.100ufk.1906 103 00bzG in3|Sticke de zu alds{ch|/16

I—,— bo, Li B! —,— Ber. Eisenb.-Betr. 1.10] 1009 1132,00G Schwabenbr. | 74 | (4 [1.10| 1000 [137,50bzG | Archimedes . .7 | 1000/600[156,00 bz G [1,81 1000 1—,— Sue Br. e 9 | 1000 |261,10G Arenbg. Bergbau 1500 [780,25 bzG Arb.-Deff. Pfdbr.|4 | 1.1.7 [3000—2001100,60G do. do. L.u.Ta.kv./4 | 1410| 300 [100,90G do. Präm.-Pfbr./4 | 1.2. | 300 [136,80G do. ZI. ri. 100 98,80G Divibenbe pro |1896/186|8f- Îm, Dortmunder 267 [1.10/ 300 |—,— Ver. Werder| 8 | 4 |1.10| 1000 |120,25bzG | Bär&SteinMet R E ta unkdb. 1905| 3E 157 |3000—200/10:.00 bz G do. do. VIII.|3F| 1.4.10/5000—200]98,50G E As 34 1.4.10/5000—100/100,10G do. XV. unk. 1204 {100,00G Berl. Unton! 72 E 600 [125,00G Dortm. Löw. 125 O Ver. Artern. | 6 |— 4 [1 1000 A e E E Bay. Hvp.u.W.B. 3E vers. 2000—100{99,40G do. TX. unk. b.1905/34| 1,4.10/5000—200/100,50bzG 111900 4 1.17 5900—100/103,50G do. IILT.TI 1.1.98 3409/0 100,00bz G Bosbr. konv.[10 | (4 |1.10| 1000/8004{173,50bz do. Union|18 [1,10] 200/1000 —,— Wicküler. . ./13 |— 14 [1.11| 1000 |281,50G Bartz, Lagerhaus s S do. unverloosb, 3È| versch./5020—100/99,40G Dresd. Hyp.-Dbl./34| 1.4.10/5000—500|—,— Mttld., Bdk.-Pf. 1.4 | 104,00G doll do; 100,00bz G Böhm. Brh.|11 |124/4 [1.1 | 600 248,25B #* Düff.(Hoefel)| 9 [1.10] 1000 |176,00bzG Wiesb. Krbr. 64) 4 .10| 1000 [103,80G Basalt - Akt.Ges. ou 104 60G Brnschw. Dnpov. | rff. Hyp. P.X1V. 4 |1.4.10/5000—200|100,80bzG | Nordd. Grndkr.lü.|4 | 99,80bz G do. Tk ab1.4.98 34/0 100,00bzG Friedrihshn. | 0 600 [110,50bG ? ip A 7 : 54,00 (-XMI. u, LV, :/5000—200/98,50 bz G Dumb. Hyp.-Pfdbr.4 | 1.1.7 | 99,90 bz do.1V.V.uf.b.190 E 13000—100/101,506G | Pr. Zentr.-Bdfr.- | Germania . .| 1000 |128,09G Frkf. Hennig | 7 do. ZIYV. |[5000—200/98,70bz G do. 83 uf. Ri 1.1.7 /2000—200/100.70bz do. VI. unk.b.1904/4 | 103,50 bz G Pfdbr. 1886/89 ilsebein . .| 7 1000 [127,00G Germ. Drtm. 11 do. .10/5000—200/100 ,80bzG bo, QHE, « 8E L )—200198,30 bz do.FVII. unk.b.1904/35| | 98,80G do. unk. b.1 aiserbr. . .| 6 1000 130,80G Glüdauf . 10 do. /5000—200 103,50G do. Tb, ; aEl l. 98,30 bz p S EE vt.b.1906/34 | 100,25G do.94 do. Königstadt. .| 74 1500/3200 139,50bG Hess sische... |5000—200]99,25 bz G do. unf. b. 1905/34 1.4.10/2 100,25 bz s /3000—100/100,25G do. 1896 uk. 1908 Landró Wßb. |13 600 1209,50 bz lostbr. Röd. 17 Dani, Hyp. Pfdbr. 3 [5000——-200|—,— Hann. Bodkr. Pf.I.132 L | 102,25G Nürnb 5 Vereinsbk. |4 ./5000—100/100,10G do. Interims\ch{. Moabit . . .| 44 1500 [109, ,75 bz Ste 10 ¿. Br.Rie L di 6 ep t 1 1 1

i005

1.10) 1000 1107,00G ceumulat.-Fbr.|10 | | 1900 [191,25£zG S P 1,9 | 1000 [139,29G G. f. Anilinf. 124 124 500 1237,50G Kais. Wi [1.10] 1000 |220,25G „G.f.Bauausf.| 5 500 |36,50bzG en Moabit . [1.10| 1000 [195,75B NA.-G.f.Montan- do. Kl. Thierg. 1.10] 1599/8300] ,— "Mid, Litb. A-O. 1000 1132,00bzG | Ban». Weißens. [1,10] 1090 1245,00B Adler Prtl.-Zmt. 2006/600142,00G Bedbrg.WAInd. 1.10| 1000 [132,25 bzG Admiralsgartenb 1000 17150G Bendix. olzbearb 1.10| 1000 1201,10G Alfeld-Gronau 600 [151,00bzG | Bg.-Märk. J.-G 1.10| 1000 |153,60bz | Allg. B.Omn.G. 12 | 00 (199 50B | Berl. Anh. Maf 1.10| 1500 |399,50G Allg. Glettr.-Gf.|13 | 500 |263,50bzG | do.Baz.Gen S. 1,191 690 199, 50bzG dto. neue 1000 1253.25 bz G do, Charl. Bau 1.1 | 1900 [136 2G | Allg.Häuserb, ky. 34 300 |32,75G do. Cicorienk. | 1.10| 1009 1122,70G AlsenPortl.Zem.|14 | «1 | 1000 1247,00G do. Dampfmühbl) 1.10| 1000 |[147,C00B | Alum. Ind. 50/0/10 10 1 (1000 li 153 25bzG | do. GlektWerke i.10| 1009 1127,60G S Guan.| é] | 1000 172! do, Gub. Hutfb. 1.7 | 1600 [198 00G V0, 4 fh Verl: Gerl Holz-Kmpt.| 1.10/ 1000 [188,25G Anhalt Kohlen. 4 | 45/4 |1.1| 300 do. Hot.Kaiserh. 1.10| 1000 [103,10bzG AnnabgSteingut| 14/14 4 d 1000 181 50 bzG do. Jutesvinn.| [1.10| 1000 [182,90bzB | AplerbeckSteink.| 5 | 214 [1.1 | 600 127,00bzB | do. Knstvr.Kfm.| 7j

ia fn 16 1 16ck 1j fa 1m D S E i

500 148,25B 1000 [160,00G 150 1105 00bz 650 1430 00bzG 1000 1127,75G 1000 1134 50G 600 1129,50 bz 600 1193,00bzG 600 11289B t. 500 1419,00bz 1! 300 |—,— | 1000 [136,00bz 7 | 500 1267,75bzG 1000 |165,00G 600 105,29G | 300 7! 9,80G 1000/5600 10 1000 [3 ) 0bzG

ls |

S8 —— Fe 16a fa (fe. 01A V 1Pm Ma f

R), 10 D

TI hach pi A S dundk ded pu sea N

. . co * Sn pRS E S

bub bb C J S S9

| o Tis i | T

A

| S4 E CN pt I R

i

‘12000T« ‘10001’n144

Brauereien

A

Rat lait

t a p aeg i pa

* .

s

| tow

M I EA SAZISASI

pu punk pre pre Ï , } ck-À

do, |5000—200|—,— do. do, ILi34 |[5000—200/100,60G fälzische ./2000—-160199,20G do. Komm.-OLkl. Mnch. B. Bz, 1200 1105,50 bz G 0/5000—200/101/,20bz G omr.Hp.1.N.19004 | verf. 3000—150[100,806zG | bo. 1896uk. 1906 ndbr. Unna) 0/5000—200/104,50bzG | do. 0. Ti Mlunt.1904 4 Ä 5000—100/102,60bz@ | Pr. Hp.A.B. 1.120

DiS. Grd. Gibal | | Leipzig.Hyp.-B.E.!31 Dr. Fie L./3#) 300 119,70 bz do, do. F.|4

do. . Abtb. |35|

do. Ti, V T3, 110! 351

do. Y. r4. 16035

do. YI, 14

do. VIIL. un?.b.1903

do. YTII.

1000 1109,50 bz G 300 1260,80G FIlf 1000 216, 25 bzG Nürnbg. Br. 300 |216,50bzG*® Oberschles. . 1000/3001275,30G+ Oppeln Br.|/ 1000 1142.25G Paulshöhe | 300 [166,50bzG Do lhelbria 2er 1000 1195,00bz G Netchelbrau . 1000 1171,009bzG Rostodker . 141,00B Salvator . 4 A 142,00bz Schöfferhof .|125

Ae aßenh. abg. De erberg .|1 önb S(L. S ultbeiß . Spand. Berg Vereins konv. do. St-Pr. . j \ Viktoria. ./5000—100 102, 20B Brauerei Nürnbg ,10| 5000—100 98,00G BriegerStadtBr

1

S prA pra port D H pt ¡E

Lindener .

Lj fe f J hi b J]

E Buqueereien

[1500—75 —,— do.TX.uX.uf.1806/4 | vers.|5000—100/103,75 bz S do. TilL-LL 13. 100 .7 138000—100]98,00bz V, L: TTE Do: [3H ver]. 3000—-1501109,50bz B do. L-L unabg. M 0 nf, bis 1900 7 13000—100/98,00B Prs.Bdîrd. rz. 1106 5 | 1.1.7 |3000—?75 |112,75G do. uif.b.1900 abg. 3009—300 101,00G v0. . bis 3 .7 12000—100199,50 bz do. l. 7, L rz. 1005 | | vers. 5000—?75 1107,50G do. UL-I1 uf.b.1905 3009—300/102,50bs G do. do. I. |34 1.1.7 |3000—100/99,50bz do. IV. rz.115/44| 1.1.7 |3000—100/115,50bzG | do. XIII, u. XIV.|: i .10/3000—300/100,50G MFlb.-Strl. Hyp. 4 |versh. [5000—100{103,50G do. X. ri.110/44| 1.1.7 3000—100|111,00G do. I-L uf.1905 | Dts .Grdsch.Obl. L 2000—100/100,23,G | bo. do. [34 vers. 5000—100/100,50G do.VII.gf.p.2.1.98/4 | 1.1.7 3000—100|99,90 bz Pr. Hp. Vers. Zt.|

do. L unt. b. 1904/4 | vers®./3200—100/103,4961 G Meininger ab1.1.38| | | do. Nil gf.y, N 4 |1.4.10/3000—100/99,90bz do. do, L905

do. bl, W134! veri, 2000—100/93,00 bz G à 34 9/0 abg.14 | 1.1.7 |2000—50 198,00G do. Îz. o 1,1,7 |5000—100/100,50b4 do.

«|

S j Ì

auswärti

| 300 1112,60bz Maa. L Hyp. rz. 125/42 3000—3009 103,00G do 5 S S Si 3009—300]/98,50G

ps,

Fnd deck dre dund

2 J A be I p jk rek purck fund pre prak

ps U MTMODuTHID j T0

wor

S L

OODN

4 L. 1 T k, Â. 1 1 4. 4.1 1 1 1 1 1

E pen E

bid Jed park bird Puck jak pr fand jer

co Tt

-—

T pee fred pad jam prak park prerk d * .

H S Ubi. lik dro 3j A :

J D T t O L

r

E En E

ll rer EEEEE E EEE

dm TF TX TE E

O

7