1898 / 120 p. 19 (Deutscher Reichsanzeiger) scan diff

C) Restanten der vollslandia ausgeloosten Pfandbriefe der Serien T bis XXIX incl. | f Börsen-Beilage Von den in den vorausgegangenen Ziehungen VRREAIGS RLSLNA 5 ‘so u. 4 '/2 ‘so Pfandbriefen, owie den 4°so Pfandbriefen der Serien XYV1|—XXVI Y ° 9 n 9 E 0 9. T sind die nachstehend aufgeführten Titel bis jeßt noch nicht E E O G ind g zun Deutschen Reichs-Anzeiger und Königlich Preußischen Staats-Anzeiger.

î Ï Lit. L. 7 2 Ï | i g3| [4 . 5 Berta. Serie | gtoti| Seri | (n20z ada Sudd daun | Sarl | Son Beta | A8Itot Zonen EIgono zo0zoaee| aria s. D, E G ert 292425 | 49184625 | 50757324 | 51847825 | 53029622 | 5: | j j 1509" | Lit. 3. | Z4gy7gn | Lit M S XXV 48309825 50757425 | 51936925 | £80338? | 5364372 „\i_120. Berlin, Montag, den 23, Naî L it, V: 36 A 1924| 4004 42 | 43847525 25 it. K. L S Ds ; (S Aa MSNLAE I. DSAGSR O S M ZAZE S I M D s ARSTA S SZ T G Lit, E. | 2866991 | g4g81824/ 880618%| 409361 428281 | 48864515 | 4186292 | 44801 | 4721300 | 229220 D O Sa s Amtlich fesigestellte Kurse, | “io 5l| 14105000100 2 | Saarbrüderao:86 34 1: L L4108000- Lit. K. | 84912629] 982569 | 409716 42652022 | 438688 | 448625 | «2418715 | 4726825 | O Seri E R S E O rats M Ne Me, do, 1 11, 1895/84 | T4. St Johann St.A.8 11. Dann peride - - 1 veri (5000-20 |—— ; 28952718] 349412%| x; 11096424 | 49628125 | 49270125 aA 38e ; 48410225 erie .| 50870625] 52169825 | 53056025 | 58671525 | iu! . i . lenz. St „2 17 ¿Zneb, Gem. A.(4 | 1.4. : t * 14°11.4.10/3000——30 [103,4 O E ais aiOrea Mh a E E O e SERRS T 4548805, 472004" 4840669 508924? | 5219462 | 5309642 | 5367542 L E Eo o E A - Def Ae “A Peri@ 8000-00 [2 A | a84968 24 | 411240 42757025 | 4390522 | 449068 | 45 25 | 47306925 A E Ds D | Umrechnungs8-Säßhe. do. do. 1898/34| 1.1. ; o. bo. 96 4. —,- do. - [84 versch.|3 30 |—,— 384268 | 456449 O) 48427025 50894625 | 52199525 | 53097525 | 53706925 1 Frank, 1 An Me A Peseta S Dos M e GottbuserSt.A.89|22| 1.4. ees | SchwertinSt.A.97/3i| 1.1. ( / Kur- u. Neumärk.|4 | 1.4.10/3000—30 103,10G - bsterr. W. = 1, E VEoLs do. 96/3 | 1.4.1 geen “f Spandau bo. 91 : do. do. . 34] vers./3000-—30 |—,—

r 29362018 | 395028924) 1924| 41151624 42759325! 439182425 11 D L Or U l Lde C é 9 c L d Ä 2721 | 38625324 | 411516" 427593" | 439184? | 449072? 4731992 | 48431524| Lit. I. | 50916724 | 52219025 | 53144625 | 53736926 M os e T/Gl db, ib a6 10,00 d 1 Blk holl, | 20. j - Crefelder ‘do. 34 / do, do. 1895 Â. g Lauenburger . . ./4 | 1.1.7 |3000-—30 |—,— 1.4.10/3000—30 [103,10G

Lit. E. (3512472 | SoGg1524| 411666 | 4276902 | 4394512 | 4497742| Lit. u. | 47351225 : aat | 19921925 SEIGIAS S2 IO S R | A 2A : e - M, 48432326 | 49409326 | 50941824 | 52231225 | 53150826 5 25 W, = 1,70 /6 1 Mark Banco = 1,60 1 \kand. Krone = 1,126 #6 h 4 E I A R oel M OSgee| WIOLO S | 4849999 419392824 | 095802 | 52283925 | 531705% | 5876102 L X e U = A | B He T Stargard Sb... /34 14:10 50002001 Pommersche . . -4 a GULUA f: Q 20 24 D | 4d 2 (4 56 99! 0712 O z 95 A 72 A 5 D I 9 \ N E é ü Gs V » h . «o . , | 390929 9 440458? | 450056? | 45932725 | 4738731 | 48461925 | 49607625 | 5098562 | 52334425 | 53184325 | 5377572 Wechsel. Bank-Dizt, O 96/34 1.1. do. ho, 1906 é L 14161300030 103406 T L Dorimb. do. 93.95/34] 1.1. e Stralsundex do. L —- « » «[B4| versch./3000—30 |100,10G Teltower Kr.-Anl.|34| 1.4. ¿ - a 5 1.4.10/3000—30 [103,40G 4 34 4 4

E e C E EEEN

ie

_

î / E 38519342 | a1 2no4| 41277124] 42965425 | RQRT 2 7 ( I8D6" Serie VI Lit. L. 391603? L 440607 450078? 45986625 47419925 48471025 | 496368325 51062025 | 52351325 | 53188325 53779126 Amsterdam,Rott, 100 fl. |8 T. Lit. D. 31719518 j 391765? i S Z SAOLE 441063? 450180? 45995725 | 474833? | 48477925 | 49762426 59372526 | 53201025 | 53798524 do. a LOO M E Dresdner do, 1893/34 1,1. /

18801 Serie | 39381124 413597 / 481085 A 4420012 | 45059217 | 46083625 | 47451925 48520425 | 49767926 | Li 59418725 | 53203825 | x93 3 Brüssel u. Antwp.| 100 Frs. 8 T. Düfseldorfer 1876/34| 1.5.11 Thorner St.-Anl. versdh./3000—30 |99,90G 41363024 | 43162825 | 44942825 | 45060025 | 11 40728 al 25 | 289204" | 497679 t. K. 924187" | 932038" | 5380172 d do, | 100 Frs. 2M do. do. 1888/34 : Wandsbeck. do. 91 1.4.10/3000—30 [103,2

P Sorte | X G S0 242428 450600 | 46140720 | 4746685" | 4852682 | 49814825 51206225 | 5248002 | 5922812 | 598404 Indin. Plähe .| 100 Kr. [10T. do. do, L Weimarer St. 2 E

Serie : Lit. K. 413783? 43196125 | 4426832 | 4506452 | 46238125 | 474946® | 428536125 | 49864425 S O ave ENSSTS 0904 Skandin. Pläye . èr. [10L. do. do, E - eimarer St.-A. ¿L 9. do. versch.|/3000—30 |100,10G XXI Lit. H. | 99401124| 41395424 | 43248325 | 44305922 | 450890 | 4698692: 16% 48536125 | 49864425 | 51209025 | 52438124 | 53225025 | 538405? Kopenhagen . , „| 100 Kr. 8 T. do. do. 3. Westf. Prov.-A.I1|3 | 1.4. Sädsishe . . . .|4 | 1.4.10/3000—30 |103,30G

A ola E T oes Eee SOSE I 14860205 | 4087608 8128108) S444 092440) SBBLISES London iL 8T. do. 19 J 6 Sglesishe . . 3000-30 |—,-—

Lit. C. Lit. H. L 399112 482777 | 443069" 450927? | 46299124 | 475607 | 48611525 | 49896625 | 51293425 | 52450825 | 5325442 | 53840725 ; 12 3M. Westpr.Prov. Anl. 35| 1.4. do. « « « «/34| versch./3000—30 |—,—

358517 | 32592824| Lit, J. | 395193" 4328202 | 443534 | 451047 | 46309025 | 476077 | 18630125 | 4991152 | 51302224 | 52528424 | 53256925 | 5387 \ 1 Milreis |14T. Wiesbad. St. Anl. |34| versch. - Shlsw.- Holftein.|4 | 1.4. 193,20G A 24| 36080924 | 39676128] Serie [4832502 | 44369425 | 45106725 U C ASOS0 T 4091 1GA l BIBO22 920284 09929609*® | 5387362 do ds, |1 Milreis 3 M do, do. 1896 j - - do do. |34

Tit M | S2884520 4 E E ta 9694? | 451067? | 46356225 | 4760782 | 48645425 | 49970125| 51302325| 52545925 | 53258525 | 5 - R i : , , 4, , ; i:

6738612 39676224 45115625 | Laa741725 | 47626025 6454*® | 499701 51302326 | 52545925 | 53258525 | 53885726 Madrid u. Barc.| 100 er 14T, Wittener do. 1882 A. j S Badische Eisb. -A.|3F

Gi t x | Li E. | 99974950) X, ut K A S O A TEOA L 50031225 51317425 | 52583425 | 5325962 | 53903225 : E E Berl ; do. Anl. 1892 u. 94/34

; G A 1014 108) GORRO T ; a l ea aon E RSODOR 51324125 | 52623225 | 53263525 | 53903425 E : erliner L, do. do. 96 3 |1.2,

Serie X, | 331340 861414 ©| 899881%/ Lit. G. (4342272 | 444194? 4517632 | Lát. 1, | 477034 |48692725| Lit.J. | 51355325| 52652025 5396412 | pa Miu do. «(1 j O N ; T Bay. St.GisbAnl./34| 1.2, gn

Lit. L. | 833212? 36265324| 40106024 41557525 43433725 | 44423824 | 4519762 | 46404524] 477347% | 48700525 | 50110028 | 51356426| 52672225 | 5326582! En i 190 L L bo. Eisb. Obl, |3 .8 |2000—200/95,60G

OEno18| 33346324 | 36328224] 402089 24 Br 225 | 144 m9 25 / Le. 2 O U POLODOE De Fs DOADDOT | D j rs. ; ba au ne, 18 E us e Tezogon l e L07a7on 4870182 | 5011602 | 5136412 53281125 | 53935025 100 l 29 o wt enten 84

î 3473924 | 366786 02862! 94425 | 439540626 ry A449 : j Ov (4878422 | 50124025 | 51386502 Tit. L. | 53294725 | 5 25 L

33473924 | 36678624 | 40286224 | 4 425 | 43540626 5 925 S 0925 S 010900 53294725 | 5394 aa 4 l 786 E e A E A Ret O t 4881812 | 5012482 | 513984? | 52718525 53303825 58948026 do 100 ;

it. 4 O00 00 i: OOOL C | 0 9 4DOUDE 464 è 9 c) 25 | c 225 n S ; í n Et i 2 y 12659312 | 33648724 | Lit. L. | 403604 | 417794? | 435506? | 44584324 | 453143 Gie 47861025 L85804 | e i FLO 933246?° | 5396772 Sshwelz. M e qu. 3662223 | 3692772 Tue) 1GKRI Rio duzdane l 4589608 | 14 Cagnn 10 4888622 | 50133025 | 5148342 | 52730025 | 5333942 | 53983525 0. 0. „| 100 Frs.

- S S G a Lit 418147 || 485918 l 445889" 453250 46483725 479106? 48845225 | 50150626 | 51502326 59780123 Lie L Ftalien. Plätze 100 ire Serie | 337286 A 672 ät, L. | 419705 | 4357702: 44629024 | 453561? | 46545425 | 479348?® 48848625 | 50266825 | 1555826 | 59755325 N S 04 940208 do, do, .| 100 Lire XIII 33789424 | 3696912 | 40411324] 41987325 | 43583725 | 44652525 | 453717? | 46586125 | 4801272 48854125 | 0996425 | A 921998 939019? | 54028625 St. Petersburg .|100 R. S. Tie 1 | 8886912) 870196" | 4048471 4199862 | 435934? | 4469812 | 4537682 | 46685925 | 4801322 | 4 908020 | L) O K 927629 | 533723? | 54061125 s 4 2-4 N l N P L E iel Ae Eil 46OOSu| ANSYS l Ia) Joel LIODOO, T DOSSOO 016177" 008120. 58882088 2a arshau . S. 16903710 Lit. K edin R 420061 436008 447186? 453925 46700729 480314?! 48936825 | 50375525 | 51683025 | 59818925 204% 6 Zinsfuß der Neichsbank: Wechsel 4 9/0, Lomb. 59/6. | Kieler do. 89/34

T 4104392" | 420730" /436370®| 447202? 4539302 | 46832425 | 4811072 | 48983725 | 50390825 | 51683925 59820825 BE E ai 997 Geld - Sorten, Bauknoten und Kupons. Kölner do. 94/34

Serie 339169" 405060*#*| 421212? | 4366292 | 4472572 4539552 | 46870025 | 4818312 | 48936025 | 20498926 | Y O O 1094 3208| 584098 d 5413672 Mas —,— Belg. Noten . .|89,85 bz do, do. 96/34 E Ie 898607 | 5904989% | 5169892 | 5282202 | 53471832 | 54150125 Rand-Duk. E\—— [Engl Bankn.1%/20,475G | Kênigsb, 91 1-I11/34

Sovergs. pSt.|/20,44G bol Bkn. 100 F.|/80,95G do. 1893/34

_ 1

m ae A ck ck

lensbg.St.-A.97|3 lauchauer do. 94/3 Gr.Lichterf.Ldg.A.|3 Güstrower St.-A. ——— Iberft. do. 1897/3 —,— alles@eSt.-A.86/3 169,75 b4G do. do. 1892/3} 168,65G Han. Prov.1[ÿ.S."1l/3 —,— do. S. VIIL. . —_,— do. St.-A. 1895 | 4 t

_

mam a5 è

-—

do. neue . .|8 | 1.1, Brschw. Lün. Sch.|3 Landshftl. Zentral 1,7 Bremer Anl. 1887|3È do. do. J 1, bo, 1885 „i. 0 do. do. 1, bo, 1890... [8 Kur- u. Neumärk. |34| 1.1, do. 1892 . . 33 do. neue .. Li do. 1893 . . 34 do. 1896 . . ./3

do. i ¿L ¡ Ostpreußische . ./3#| L.1, Gr. Hef.StA.B,U/3F do. i M “a / do. do. 96 111.13 Pommersche . .. bd Do B do. do. i. fr. Verk. Ia Dr E Anl 868 / E o. St.-Anl.

n 3000—100/100,20 bz do. amort.87|34 0. do, do, do 915 PosenscheSer.T-Y l

do. YVIT-X do. do,

mo

Rot

wo

,

—,— Hildesh. do, 80 —,— do. do. V

216,65G Höxter do. 97/3 —_,— Karlsr. do, 86/3

,

5& |— do. do. 89/3

Sa

D e A (E E E E E E ge eee ger E, E

b D C0 DS O L c G E P L G Q R

wr Wr

emt anche Hari aci Pini en A É E N E i

Go Go G5 O S

A é aa Crt Miles Et R Md S At 22MM Ta

Go I C50 635 €55 E t

S

bad I Gand

o Co

(E)

do. St.-Anl.93/3

Lüb. Staats-A96 3 üb, Staats-A.

5000—200/99,70B Medl.Eisb.Schld./34

5000—200]91,30G do. kons. Anl. 86 t

do. do. 90-94/3

i

Sachs.-Alt.Lb.Ob. c .St.-Anl.69/3

D 40507924 9126624 | 43679725 4759725 i RROQA25 - 9h A R | XVII. 0E On "07 4212664 | 436797 44752 4689862 48986625 50517825 | 5174792 | 52824125 | 53486324 | 54180725 5639818 | 31295924 M48T8T P S2 G (Lialien, Noten 75,104 | Landsb.do, 90u.96 3 90818 ioaras N R i L A ; 2 MOGT72426| mRTr24| MoOnNnNI025 | MatAN 1125 j E D . C0, LU 04 D, Us O

256398 3429594 C 40630924 | 42288125 | 43755124 | 44790725 46979525 | 48218325 | 49048725 E 917675 | 949089 939341? | Gold - Dollars/4,19G Se Noten|112,35 bz Liegniy do, 1892 34 Lit. K. | 34352424 | 37323924 | 4074434 | 4937132 |437570% | 44796525 49180910 | 480918 4008782 | 51770825 | 52939825 | 53537425) Sunperial St.|—,— [Deft.Bkn.p100fl/169,75bz | Lübecker do. 1895/3 26591518 | 34562624 | 37891624| 40752724 | 4237362 | 437678! | 44808622 17159025 | 48939925 490878 | 907482 | 517773%| 52947425 | 53565925 do, pr. 500 g f.|—,— do. 1000fl/169,75bz | Magdb, do. 91, TV\34 | I wait 471590**| 482322°* | 491632? | 51818125 | 538026125 | 53585024 | E ES S L A

: 8 vollständi 3 ften Serien F E GEREN E E E S do. do. 500 g|—,— ult. Mai 0. do. 88 Aus den ebenfalls vollständig ausgeloosten Serien KRVTII1, XXVITII und XRXRIX sind von den Pfandbriefen, welche die nachstehend aufgeführten Gudun: Amerik. Noten ult. Juni Ai Ln, ga N oie as einzelne Titel aus früheren Verloosungen noch nicht eingelöst : A M N I N EIE Let, 10001.5008/4,1875G |Schweiz, Noten|80,80 bzkl.f ris do, landschaftl. a ad do. Tleine/4,175bz G [Ruff Zollkuvons|324,10G | Mindener do. . ./34| 1.4. Sghlef. altlandsch.

do. Cp. z. N.V.|—,— do. fleinc/323,90G | Mühlh.,RKRhr. do. (34 do. do.

1 \ 0 U L V 4 . aat 2 a ÉEre 2 r 1e / \

00226 | 09026 | 18826 | 28026 | 38026 | 49226 | 57526 | 68426 | 81626 | 90026 | 00026 | 14026 | 25726 | 36326 | 45726 : ; 2 s dg. A A a N 254 | 14026 | 25726 | 36326 | 45726 26 | 76728 | 89126 026 | 26 26 | 96926 26 | 96 | ; E des Lands | aao | 2ouss | Sanne (ois SaUns | U e 1E | 14326 | 26326 | 36626 46126 | 89820 Sd Beda E CU da Sunoo i caaia) Sun A0O| SEON | 020% 71850 | 8012| gOgie Zf. Z.-Tm, Stille zu : 20 | 0942| 1932| 28875 | 3886| 498% 57926 | 70726 | 82026 | 90326 f 0044 | 14826 27826 | 36826 | 48526 | 60126 | 77226 | 90326 002% | 09736 89 a STIT| 44226) 629%) 62826 | 71826 | 80426 | 91026 Dt. Rhs.-Anl. kv.|3X| 1.4.10/56000—200[103,10B 9 i do. lds. Li. A. 00626 | 0952 | 1944| 29526 | 38926 | 49926 58226 | 71526 | 8212 90426 | 01226 | 14926 28026 | 37326 | 46626 | 61026 | 77526 90926 Sf Or O | 22°} 44456 | B90 | 88796) 72426 | 81226 | 91226 do, do, |3Î| versch./5000—200/103,10bz i do. do. Lk, A. 008 | 10026 | 19626 2968| 39Z26 50126 58426 | 72024 82528 | 99326 01828 | {5326 98326 37426 | 47026 | 61426 | 78526 L E 0077 j 0392 19226 27426 | 44726 53926 | 638926 | 72726 82026 91326 do. do. c ver ch. 5000—200196,50 bz G e do. Ï Lt. A. 00926 [10126 | 19726 | 29726 | 39826 | 50220 58626 | 72526 | 82626 | 91026 | 01926 | 15426 29426 | 37526 | 47126 | 61826 | 78725 Aiaas Gde: h 1931| 27824 | 44826 | 64228) 64026 | 72926 | 82126 | 91426 do. ult. Mai j Münster do. 1897/3 do. do, Lt. O. T A A Ao ito Zas Ine | Saldo 2idaa 26 | [5526 28726 38126 | 47226 | 63326 | 79326 | 92026 Ÿ 01325 | se Oie Sa | Ai O E COOS O O Preuß Kons. A. kv. /34| vers.|5000—150][103,10B Nürnb, do. II. 96/34 do. do. Lt. O. E e | S pu | Zuuns | ends | dieie | Sons f Qineo | (ne Sons (E (O 63526 | 79424 | 92326 | 01626 | 10926 | [9826 eo R} Lo E R do. do, do. 3#|1.4,10/5000—150/103,00G do. do. do, Lé, O. 0182 | 109% | 20626 | 2088 | 41020 | 50926 | 59226 | 73826 | 8372| 920% ch 5726 29626 | 39026 | 48226 | 63726 | 79726 | 92626 | 02126 | 11926 | [9926 | 454% | 548% | 65326 | 73326 | 82826 | 92626 do. do. do. |3 |1.4.10/5000—-100]97,20B Offenburger do. 95/3 ; do. do. Lt. D. [1626 | [0924| 20926 | 30526 | 41115 | 51026 | 59526 | 73926 | 83826 | 92626 26 526 30926 | 39526 | 49926 | 64226 | 90026 | 94526 02726 | 1 { [26 D 2 O 55326 | 65726 | 73626 | 84026 | 92826 do. do, ult. Mai —,—- Spreu S-A 34 30@0—100199,50 bz do. do. Lk. D. 2926 | E 6 2968| 956" | 659% | 73826 | 84226 | 93326 do.St.-Schulds{h. 3000—75 [100,25 bz orzheim St.-A.|34 do. do, Lt. D. Sre Sch{chlsw.Hlst.L.Kr.

5000—100/99,70G do. do.

| 11226 | 21526 | 31226 | 41326 | 51226 | 59924 | 74026 | 83926 | 92826 | 06726 | 16826 30326 | 40126 | 59126 | 65126 26 E | G 30326 | 40126 | 50126 | 65126 | 8062! G26 a26 | 926 Aa96 | GiRo6 O E 2 0 946" j 029% | [1220 | 2062 | 45976 | 55726 | 66126 | 74626 | 84426 | 93626 AachenerSt.-A.93 5000—500|—,— Drin rov.-A. | 5000-—500/99,90G Ptn, Prov.-Anl. as Î d o 09. o. SEMIEriGe 4 o. _

Pm prr Pren jdk Porr fremd 05J] Prrenk jeh OOOO080 pak pan C

4058944 | 42265623 | 4372402 | 4478672° 46958125 | 48210225 | 48999828 |

8

Co C0 C0

404597 24 9169025 | 42 25 | Q2 405527 4216257° 4371512 | 4477184 46929828 it, L 3996 : 3 4692987 Lit. L |48996425| 50539025 | & 9524| 598289283 | - d UU | U | 517495 0282822 j 53487825 541 225 S | | 94 8 Guld.-Stck. l |

C ca s SSEE

D

_

d

3000—75 191,25G Säch|. St.-Nent.|3 3000—60 |[100,25G do. Ldw.Crd. ll-iNa,3/4 do. do. la, Va, Ta, T, F, Ila, SUAVI, 134 do.do. Pfdb.Gl.ITa|4 do. do. Gl.la, Ser. la-Ka, L-L, KIT-LTI u. Lb, 1TH u. LIA3E .12000—75 1100,10bzB do.bo: Psb Amt) 1L I I IBD Bl Eg 0.D0.GTrD. 14D U. «Le , 5000—100/91,60G S&w.-Rud. Sch. 8) , Wald.- Pyrmont .|4 Weimar Schuldv. |34 do. do. Tonv.|34 Württmb. 81—83|4

Ansb.-Gunz.7 fl.L.|—|p. AugMuraer fl.-L.|—|p. Bad. Pr. Anl. v.67/4 Ey en 4 5000—200/10050B | Fila-MdPr.Sd.34| 1 5000—200191,20G Pag Leone (3 übeder Locfe . .|3Ï —_,— Meininger 7 fl.-L. 22,30 bz

Oldenburg. Loose .|3 120 I—,— Pappenhm. 7 fl.-L.|— 12 |22,80G

Obligationen Deutscher Kolonuialgesellschaften.

T9 C5 C5 ift C5 Q C5 C5 1a, (P C5

u

E E I E E Le E S E E E E E a L E Ema n :

M,

- 4 A AIQLZ-I

Go Þck G2 D Sp

d

v

P a Es P Eb sf

bank funk J} J] pk jrnk C J [Ey

pk ckJ O

Ca þck. C20 gas C5 C5 fa C5 C5 Sm

wr

Ti S S G R E E E E B N T

S jk pak

5000—200/91,30 bz 5000—-100/101,75B

co D

do A t

| 11326) 21724 26 | 26 | 51426 | 60226 | 74229 | 84926 | 92926 392 24 | 31126 | 40926 | n226 | anR26 | S: | 11926 26 T0 T4 (nts L ETAdA Arch | 27A! U Ass | ANRd 26 | 17224 | 31126 | 40226 | 50226 | 65626 | 80926 | 94826 } 03126 | 11326 | 20726 | : | 46026 26 26 | 74726 : La Tao t 4284 T Ei hd 3/4 erd ¿r non | 17726 31326 | 40326 | 51026 | 67126 | 81126 | 95025 |} 03226 | [1426 2 1026 24 48125 | E622 | 66326 i Rel E M va 6 M S0 | È 46 | C E 0-2 ZZ28 G: 526 326 26 2 7926 626 | 2 2426 L 3 / ad E 28 0 50 | 2 ; 12226 | 22526 | 32326 | 42526 | 51924 61386 75226 | 84826 | 93726 | 08526 | 18726 32226 [40826 61825 | 67426 | 81626 96224 0342 v6 | 21426 | 31826 | 46426 | 56529 | 66426 | 75026 | 85526 95225 Yolda *St Anl. 26 | 26 26 | 49726 | 26 25 | 75726 | ar726 6 Tra (i aoSs | Suda 2 TSA T IEAA 0 35° [926 | 21726 | 33126 | 46526 | 56626 6 | 75226 | 5926 26 l -1889 ia E 324 42750 927 6142 | TOTES 85726 94026 : 3 32326 | 41126 52126 | 67726 | 82524 95626 03626 | 2% +4 9196 465 | 566 66529 75226 | 85926 | 95Z26 Augsb. do. y. 1889 | 32526 | 43526 | 53126 | 61826 | 76028 | 85926 | 94526 2 226 32426 | 41226 | 5: | 12724 | 22326 | 33820 46825 | D024 | Cat | S206 | Zaea | SUEN | derer St-Anl. : | | 26 | 26 26 RN26 26 | 96 | 96 Ï z C Y 53126 | 69126 | 83026 | 95925 | 03826 | 12826 | 22626 | 34226 | 46923 568% | 66726 | 75526 | 86126 | 95920 Barmer St.-Anl. x 2 | 468 H 663926 | 67026 | 75626 | gg626 | 96026 j Berl. Stadt-Obl. | j |

5000—500/99,90G A A f do.St.-Anl.I.u.TT.|34 do. do. IIl.3} grie St-A.92/4 egensbg. St.-A.

d 34

do. 0. Rheinprov. Oblig.|3

. V.VII.|34 do. L. X34

RheydtStA91-92|3i

1

145,40 bz

112,10b 140,00

133,50 bz 150

, 1], Folge

do. IL Folge Wstpr. rittersch. L. do, do. 1B. do. do. T1 do. neulnd L do. ritts. L.

A ft J bi O

O

et bi 1 be fm et b pm D B

S. * Pio

2226 | 68224 | 82826 | 95726 } 03726

——_——_— O . £

28

bo G2 Q

Q R:

+4 ie 32626 | 43626 | 53326 | 62026 | 76328 | 86126 | 94626 9? 326 | 41626 | 5 26 | 3326 | 33426 | 43726 | 53526 | 62226 | 76426 | 86326 | 94726 10328 Ÿ 26 2 26 | l 23 2926 | »26 | 96 9 6 R | [4200 23426 338 4 43326 | 53626 | 62424 26526 | 86524 | 94g26 [0526 Zu 29° T ETRGe | L E | era E N 228 | 34 26 | 47126 57126 | 67126 | 75726 | 86726 | 96126 2 do 1876—92 26 S ; S Ad Saal 2 a N OAba A E: l L e s Y F E] | “0 | L Z0 2 96 9 2 26 26 06 p 526 | »96 | e Ar L . 4 C s | 14526 | 02736 | N T +1 ee] n 86728 ey r [214 | 333" 428% | 5442" | 71526 | 84526 | 96926 f 05026 | Es 24826 | pt S772" | 67226 75826 | 86826 | 96326 Bonner St.-Anl. | [4826 24126 | 35028 | 45126 | 54726 | 64226 | T7156 86926 95223 | 1826 | 4 g28 S 806 a D Al | S L: B | [6226 | 24426 | 35424 | 45226 | 54826 | 64326 | 77226 | 87026 | 95326 | 12626 | 22526 34026 Ta [Dol E (SeR Eo O 15326 | 24826 | 35526 | 45426 26 | 65226 | 77626 26 | gng26 26 | 99926 026 | 43826 | 566526 | 73026 | 87326 | 99326 } 0562 | | 355° | 454 5496 | 652 776 87126 | 95826 12828 | 23225 26 | 43726 | 56726 26 | 88326 | 26 26 | 15426 | 25026 | 35626 | 45526 | 55026 | 65726 | 26 26 | ggg26 3026 | 23626 | 234426 de (R, O E O00 | 2007| 550*6 | 657 77726 | 873°6 | 960 13028 | 236° 4 44426 | 58528 | 75028 | 88826 | 99626 5828 | 15626 id 358-6 | 45726 | 55126 | 66126 77926 | 87526 | 96126 13426 | 94128 5026 | 44526 | 58726 | 75326 88926 | ac 28 058 16326 25526 | 35926 | 46026 | 55326 | 66726 78126 87626 97626 13828 26 | q 26 | 44926 | 59026 76026 | S E 0 16426 | 25626 | 36426 | 46326 | 55624 | 66926 | 78326 | 88026 98026 | 13928 | 25625 | 35726 | 4552 | 59226 | 76126 | E 16526 | 25926 | 36526 | 46426 | 55726 | 67026 | 78726 | 88423 | 98226 s 1

- ca O0

0 G5 G5 5 S G Go G E S

©

wirr wh Wr

6 | 99x26 e I 1 | 67726 | 76726 | 87226 | 96826 Greslau St.-A.80|:

jes | 24916 | 35025 | 4900s | Sai | Cid | 170M { 8772: | 900% E

26 | 24426 | 35926 | 49126 | 5g526 | 63526 | 77726 | ala Gr E erg G els R Bem.-Aia W wig:

24526 | 36726 | 495% | 5862 | 68626 | 77826 | 88126 | 97326 & ett SiA. 89 x RostockerSt.-Anl.|34 bo, neulnd\{ch.IT. 5000-—60 [91,70 bz D.-Oftafr. Z.-O. [5 | 1.1.7 [1000—300[106,60 bz500f.

24926 | 39226 | 49626 26 | 69126 | 78022 | 88526 | 97426 dio d trete E o : 25026 | 39326 | 49826 | 59526 | 69626 | 78126 | gg126| 9762 Ausländische Fonds. Dän. Bodkredpfdbr. gar. ¿L 2000—ó0 Kr. j Ftal.Rente(209/0St)neue|4 | 1.1.7 , 191,20bz | 33624 | 50026 | 5982 | 69720 | 78326 | 29026 | 97026 Argentinische 5°/eGold-A. 1000--bdo Pes, [77,7561 | Donau-Re uliez-Loose (b (117 | O f q 190106 Igr amar, 6% IIL IV.(4 (11,7

100 Pefj. ,75 bz yptishe Anlethe gar. . ü -- s B, c E 11.3.4

1900 u. 500 Pes. 166,10G do. priv. Anl. „4, 1000-20 L _,— do, do. «_« {3 | 116,18

100 Pes | 66,10G o: bo, Ce A& [LDYA - 1000 1% /000.M Karlsbader Stadt - Anl.|4 | 1.4.10

66,50 bz G do. do. L: 100 u. 20 § Kopenhagener zs ccdis

66,50 bz G do. do. pr. ult. Mai : do, 66/60 bz do. Daïra San.-Anl.|4 1000—20 L Kifsab. St.-Änl. 86 I. T1. Dn L L N L Lurenb.Staats-Anl. v.89 j 0. nd. Nis e , . - «e —,— | do. Loose M .. |— T t 5 Mipiländes ie E 96,90e.bB k.f. do. St.-G.-Anl;1882/4 0—405 A [—,— 0. dn 102,90G ; do, do, 4050—405 A Mexikanise Anleihe . . 5000—b00 „K J do. do. do. do. kleine

101,00G do. do.

101,00G reiburger Loose

99,25 bz G alizishe Landes-Anleibe do. do. pr. ult. Mai 99,25 bz G Galiz. Propinations-Ani.|4 do. do. 1890 99,25bzG Genua-Loose |— do. do. 190er 405 u. 810 A [99,25bzG Gehe t. y. 91 Sr. A.|34 do. In n Mei 10000 200 Kri 98,80 bz ed, » 81-84 6°/,i.K,1.1.04 Staats-Eisb.-Obl.

10000—200 Kr. 198,30b do. mit lauf. Kupon|— L 5000—500 h E i do 1) 9%. inkl. d. 1.1.94 7 , . B do. kleine 45,30bzG do. mit lauf. Kupon|—|-]r é

45,40b¡G do. 40/5 kons. Gold-Rente|-— i ;

1000 §£ 75,25 bz do. do, _— 32,30bz G

500 L 75,26 bz o gi do S E 32,30bzG

i on.A.i.K.1.1.94|— —,—

100 L 76,20b o 75G

43/75 bzG

76/40 do, d& m. LNub.l= 37/60 bz B i 5 do, do, yè. ult. Mül

T

E b Sck b bt —J b =J

pur fem pru pndk pen rc pk Pren Drmk jur Prok eck der Prm prr fri prr erk erk pur jurnk y D A A A J A A I A A A A A A A A I SASZSASASA

I bauk funk jund pem C EI CI pan pak pur pad

S Ld O

A fi J A A b bi A O A A IAIAA

00 —_— Ri P O Mey Go 25 o

s een c ai aws ei ge. a G G1 (1 f fck G0 C co G

00026 06026 |

N []

| : 25126 | 3624| 50026 | 5gg: 69726 | 7g326 99% | 3526 5426 | 95926 A La l Ne Ua E E | 783 89220 | 97826 | 005 Le | 292% | 397% | 50126 | 6022 | 70026 | 78426 | 89326 | g7g26 do. do, fieine 066 l 165 254° 50226 30426 | 70126 | 78526 89426 | 9gg26 do. 4359/0 do, innere 068326 | 16628 | 25626 | 50326 | 60526 | 79426 | 7gg26 | gares 920 do do. fleine 07826 | 16828 | 25726 R O O | TSQNO I OOONO |goaEs N f DALES | 1800 | dite | 2100 ANaIE E Stad | S) E |ODGN | BORIS do. 4% äußere v. 88 08526 | 17226 | 26226 | 428: T0 2s | 200 7 | 20227 | 80926 | 98g gee S 0392s | 17926 | 26326 L E 992% | 70726 | 79326 | 90026 | 99520 do. DO, o 89 7 L 26320 4312 51 126 70926 | 79726 | 90226 | gg725 E do. do. kleine 0392 | 1812 | 26526 | 43228 | 51226 26 | 71226 | 79826 | 99426 | ggg2s j Barlettaloose i.K.20.5.95 09126 18226 96726 B26 9 R on 9 4 9983 è s M S 43526 | 51726 2226 | 71526 926 26 26 3 Bern. Kant.-Anl. . (Die beigebruälien Aci | | 09226 | 18326 | 26826 | 43726 | 51826 ; E L L Bosnaische Landes - Anl Vie beigedructten Tletner 27 xeichnen die N2iffer - Verloos j ; Fr s i | s gedruckten kleineren Zahlen bezeichnen die Ziffer der, Verloosung, in welcher die betr fende Nummer gezogen wurde.) Bozen u.Mer.St.-A.1897 ) I : Bukarefter Stadt-Anl.84

7. Verloosung: Zinsend : st 187! 5 Verloosung: Kinse , 10 E N L E 1881 e Verloofung: Hinsende 1. August 1886, 20. Verloosung: Zinsende 1. August 1891 25. Verloo Qi d do. v. 1888 ä é 881. ae ies 45H . ( i 1091, 29. XÑC Ie J Zen h 9 » Ü G Ï : 7 1 y " 1, 1887, 21. 1 1892. ea looqung: Zinsende 1. August 1896. o o 1 d 4 r è s T s 1897. do. v. 1884 konv.

E R S R 2 aaa B R Ba T

pi pt

16826 | 26126 | 36626 | 46526 | 56226 | 67326 | 79426 88526 | 98626 17126 | 26426 | 36726 | 47126 | 56326 | 67528 | 79528 88624 98728 17426 | 26528 | 37026 | 47226 | 56826 | 67726 | 80028 | 89126 | 99126 17726 | 26726 | 37326 | 47626 | 56926 | 67826 | 80125 | 89324 | 99225 17926 | 27226 | 37526 | 48026 | 57026 | 67926 | 80626 | 89526 | 99626

-

2000 M 400 A 1000—100 45 Lire 10 Lire 1000—500 L 100 L 20 L

1000—500 L 100 £ 2% L

20—-20 L 202 10- Fr. 1000 u. 500 § G.

—_ S J =ckZ d —}

s en &o F

E E114

T A A

inb bobs n in ira M

m (A

18126 | 27326 | 37626 | 48523 | 57226 | 68226 | 80826 | 89828 | 99826 18324 E 37726 | 48826 | 57326 | | s | | M

| j |

Dn L L E I purk jus jurk pk jet _— ck A r! Bek S

2

Ft fun pet Lier J Lim J Bi Ss 2=ck= #22

Aar jueb As O _LO Fu b-i O

Funk fk Jank pmk Pn O J O DO I RO F b pen jus E pak pem drnk T jmd jak pk C R

"n

t ett 10 10 pi A

11, ë 1882 17 M 5 u u . u "” s E 0 , , . u 1888, 22. g:

u u 2 : 1883, 18. i " " «„ 1893, 27. Á 2 l 2 180K do. v. 1888 konv.

"” u i n 188 b, 19. q: z 1890. 24. 4 1895 do. DB, v. 1895

Stadt - Anl.

Li f 3 L HBSO: 23, H a L 2 80A Die aus den vorausgegangenen Verloosungen eingelösten Pf bri ind a i ‘den; die i i i g f ad Siadt - Anl C ( sung gelösten Pfandbriefe sind annullirt worden; die in den hier nicht aufgeführten Verloosungen gezogenen Pfandbriefe sind sämmtlich zur Einlösung gelangt Duvaener i A4 gt. i: tftädt. Spark.

Die Heimzahlung der gezoge N xn er T: c 7 ( gezogenen Xummern erfolgt zum Nennwerthe zuzüglic » laufenen Stückzinsen \vesenfrei E ; do. Paup verfallenen Coupons und den Talons L je zuzügiich der ausgelaufenen Stückzinsen spesenfrei gegen Rückgabe der Pfandbriefe mit den nicht Guen-ÄiresS0/0t.R-1.7.91 do. do, Zert, 259%

bei unserer Cassa in München, bei den H n Y } n à Ci B o do H 50 Ge do. do, Gold-An . 88

den Herren Merck, Fiuck & Cie. ; ot ¡ der Fönigl, D T in Mlrabera, fue 2 v TE A bct NGeu BEGGRCE A Ua LTSta Me den Herren Sal. Oppenheim jr. & Cie. in Kölu 5 : den günigl Filialbanken in Amberg, Ansbach, Augsburg “n Staates ergischen Bánkanstalt, vormals Pflaum & Cie., is Allgemeinen Deutschen Creditaustalt in Leipzig, E: R K E 2 P ug ' . i n Herren Albe1 . as ; V R Laden Ewa P: mtéerlen hafen, München, | den Herren Nümelin & Cie. in Heilbronn, vel Ricion aach T e Ca C do, do do; den Herren Friede. S R A n Ua und Würzburg, der Oberrheinishen Bank in Mannheim und Heidelberg Gesellschaft in Galle d CTESOE & Cie, Bank-Commandits do. Stadt-Anl. 6%/6 91 " L «L ie. in Augsburg, den Herren Wingenroth, Soherr & Cie. in Mannheim, Ó dem Herrn L Pfeiffer in Kassel do. do. 6% 19 L , y do, do po ult. Mai

E 5 A

p -

Imi punk ben dens dreck bk derk deck rrnk jn fer S Q ZIDATSE A DA u

r Lo tO O pu pa S

A H S

N

4500—450 20400—10200 M 2040—408 5000—500 20400—408 1000—200 « 200 fl. G.

1000—100 101,70G 1000—100 l. [101.70G

1000—100 fl. 1101,60B 100 fl, 101,50G 1000—1009 fl. T—,— 100 fl. —,—

10000—200 Kr. '%G

200 Kr. T BR Rilin 1000, 500, 100 fl, 1148/30 bz-

DE N P jt

“e

E do O S VL

S

bb QO QO A

Z Ps

dO dO dO dO *

d Jad do 22 0 S U S P E | T B DD RBP| | P

*

F Abe 2 22 ita

dem Herrn F. Benkert-Vornberger in Würzburg, dem He è i h den Herren Schüller & Cie. in Bayreuth und Hof, á der Dlnscomméndite Falie "Eide der Vereinsbank in Hamburg, ; d

der Bank für Handel und Znduftrie in Darmstadt. Girulidure 1 S0: Engelhorn & Cie, in e L O Trarredisen Creditanstalt für Handel und vis de pa 1 ibe L

e en, : vas

IL

dex Bank für Handel und ZJudustrie in Berlin (Schinkelplaß) den Herren Schmiß, Heidelber : : play), | y i , ger & Cie. in Mainz den Herren Dutschk do. M Nach dem 1. August des betreffenden Verloosungsjahres verfallene oder verf g it t ili iat ean | : i L A 2 gs i fallende, fehlende Coupons werden mit den entsprechende ital in Y 4E OUEA ey L rag Sa M S rkeicie les A Mane | aba iden aus der coupousmäßigen Verzinsung. Auf alle ral vei L August des betresendea Delta do. do. L O ae Bei Stiftungen und anderen aitatelmäbiae C Tate e O See de Ca A E Es Unterschrift) Ms E ind in unserem Effekten-Bureau, sowie bei sämmtlichen Pfandbriefverkaufsstellen und ( 3zahls 1 t 4 E De N, LebeliEte MEMNNTINNEN ' N ut Wuns von q Banf t iren “ole vos, tf pag M ira e L Ea zu haben. Der Umtausch der verloosten Titel in 83 1/2 °% ige Pfandbriefe 46 1806 uf diejenigen in der Ziehung vom 3. Mai 1898 ausgeloosten 4% und 31/2°% igen Pfa i ‘es Jnsti ¡ do. "r pon 189 in unsere 31/2%% igen Pfandbriefe cingereicht werden, wird der Couponszins für den Monat E n VON nis, welge bu ause ves Monais R Lai Ans ; cistiania Stadt-An.

München, den 3, Mai 1898, Die Direktion. in.Landm.-B.-Db. 1V

Drus von H. Kußner, München, Frauenstr, 20,

s Se

pmk =J J funk f J J fk funk F do

L

A pre pmk pon j Dub dek: dei pi path pack UE gra hund ns S-M

dent da

EwEZESESs

U Ed ip U U WNN

p

t pra prt dk

n o R

1E

2 L §000—b00 Pes. 134,80G do. do. i. Kp. 1.1,94|— 100 Pef. 34,80G do. do. m. l. Kupon|-— 34,50à,90à,80 bz do.GldA.59/0i.g. 15.12. 93|-— 408 e u, uteliate De 00ri: E 1000800 “i 92/80bi / do. lauf, Kupon 37/60bz B do. Papi er-Rente . . 82,00bzG 0. .15.12.93|-— -———_,— è k l M j 0 80, do. mit lauf. on|--— 37,60b B do. do. pr. . a A E eili e S l 34 i 96 25G do. Silbey-Menle . - - 102,80bz G olländ. Staats-Anleikße|3t 1%000-—100 fl. I—,—- do, E i 106,90 bz do. Komm.-Kred.- L.|3 8, 100 fl. —,— do, do, dad 106,90 bz50r.f | Ital.stfr.Hyp.O. i. a. 1.4.96/—| [r. §500—%0 Lire |—,— do. dn 4“ ale 9,00et. bz B do. ertif, Ce L o. 36,90G A.1l.f. do. do, pr. ult. Vía L a do, ftfr. Nat.-Bk.-Pfdb.|4 §£-000—b06 Lire G. |94,00bzG do, Staatss. (of) 88,70 bz do. do. do. 44 500 Lire P. Ÿ do, do. e e —,— do. Rente alte (209/49 St.)/4 §0000—10000 Fr. do. ev. L eina do, do. fein 4000—100 Fr. [60 bz do. Kred.-Loose v, 58 . ien ub do, do, pr. ult, Mai 91/30à,60 bz do. 1860er Loose .

[U SETE E

“A O