1898 / 143 p. 15 (Deutscher Reichsanzeiger, Mon, 20 Jun 1898 18:00:01 GMT) scan diff

‘hende Loose gewanuen je einen silbernen Eßlöffel im t erthe von je 5 Uark.

————tudes t ———————————————————————————

41 88 109 15 28 58 69 90 203 55 57 73 3 5 47 77 84 87 | 712/22 53 92 94 890 912 16 68 92. 23157 252 79 90 316 9% 45035 46 54 184 6 88 305 36 58 63 405 26 72 532 53 : Börsen-Veilag E

424 501 19 28 660 62 701 11 818 36 49 66 87 916 48 98 97. | 431 37 67 90 517 85 638 744 639 853 910 42 81 85 95 24000. | 74 612 15 25 28 76 738 58 806 37 48 55 85 963. 46014 68 1000 6 12 41 65 93 97 116 39 65 224 341 61 80 35 448 71 | 24097 107 98 62 84 215 379 98 473 559 65 646 85 706 45 61 | 150 207 89 96 401 10 15 33 66 81 86 519 65 91 659 75 87 um (U - 2 526 83 50 80 85 90 97 600 13 80 701 24 95 847 52 98 905. | 68 71 92 97 803 25 57 62 64 77 932. 704 41 94 810 72 81 965 99. 47040 60 69 92 242 95 306 27 î nzeiger Un dni l Tell zi d) ad 92 Nl cl f 2004 8 44 47 108 18 57 294 436 66 519 33 53 80 685 90 92 4 R or [44 45 54 65 95 455 566 606 7 52 86 87 749 79 84 88 91 820 . 727 36 99 69 92 812 13 25 909 58 85 96. 3058 191 203 82| 259002 7 22 68 76 149 84 94 233 68 57 68 319 27 42 | 69 93 916 44 60. 48012 67 103 9 29 250 69 376 99 505 8 16 83 90 94 814 27 317 22 661 83 91 731 85 95 99 823 87 96. 30 34 a 65 98 619 20 61 52 70 74 83 620 28 40 70 94 [48 71 90 627 81 95 738 66 97 809 23 99 918 29 34 56 98 M 143. Berlin, Montag, den 20). Juni 1898, 4104 21 62 209 329 468 669 79 81 718 40 64 70 806 22 96 E a M a Aae) p 28/45 622 E 0 d 28 B “775 A 2 49000. 49057 264 347 404 518 81 624 58 69 750 86 846 54 87 y v G O E E 21 82 Ö (2 313 d‘ M 52 6 ) 906 13 29 95. / rl.Gt.A.1.11,95 s : Laa 00 M Dl IB 94 54 TO8L dh 127 bl T0 202 17 44 07 19 122 | 06 14 99 9 amilig fesigestellte Kurse, | Ca Sis 117 soco woe 0200 | ERatE E I Le verde. (E 0 5070 85 106 7 24 26 32 34 41 231 78 310 66 79 93 426 78 512 36 54 98 648 55 719 85 9 851 56 85 906 8 14 39 69 i a ad Berliuer Börse vom 20. Juni 1898 do. do. 1898/34 5000—200]-— —- St. Joh 0.96 És: s 000-30 [103,80G Do A i D 44S ( g 044 63 ( 2 65 2 358 78 402 92 31 55 90024 90 139 43 52 54 65 292 344 60 69 444 52 79 99 . - 4 / :§09ann Bt. 2000—200|— s O4 ./3000—30 58 62 72 83 558 97 702 814 47 971. 60: 8 52 113 66 89 260 2 N 44 2 7 S E als e 24 76 u Ta as S 35. | B07 4 607 27 40 41 62 701 13 47 84 835 42 45 60 81 910 13 a A L Bri C e Wle Maa 2s L T Bi Schöneb. Sem. A. 1000—100|—,— Hessen-Nassau 4 | 3000—30 312 78 435 74 570 92 96 604/98 36 47 737 95 99 818 30 99 | 4 903 ea Ma C V O2 Go C O E )T d 9 OUI 90D A ) 99. % s E \ A Be Z N D De Ed L D 2E == 2,0 err. W. == 1,70 1 Krone österr.- o. O, o 2 —_ - do. do. 96 5000—BOOL— -— t E N A 928 85 59 71 80 90 96. 7007 10 43 88 136 52 72 88 209 30 | 29184 98 210 74 91 305 8 44 45 415 17 21 48 76 504 18 21 of. 1025 94 101 16 41 48 79 208 65 306 48 E DA o R T Banco evt stand, Ri A De A 97 3 /2000—200]- SchwerinSt.A.97 3000—100 E Kur- s Steumárt.|4 4 (14, S 2 30 42 Darmst, do. 97 2000 —200| -- Spandau do, 91 1000—200|-——,— do. do. , 34 versh./3000--30 9000—200/-—- do, ho. 18% 1000—200|]—,-— Lauenburgex . i A 3000—-30

E D T G L Ga O E é N u s Fe ; g 3 C o ( h 97 47 88 340 73 429 51 66 503 32 38 94 696 98 709 30 33 34 68 | 624 70 706 19 21 22 55 65 74 81 801 19 83 86 968 79. A T0 20,01 644.66" 729 89 807 24 26 951. 82002 30 42 1 (alter) „olbrubel = 8,20 #6 1 Rubel = 2,16 & 1 Peso 67 137 45 206 83-60 83 302 8 459 94 97 635 87 (1 03 068 4,00 d 1 Dollar == 4,26 M 1 Livre Sterling == 20,00 M Deffauer do. 91/4 5000-—200/- Stargard St.„A. 5000— 206|—,— Pommersche . 14 |1,4,10/3000—30 [103,40G 3000—500]- Stettin do, 1889 2000-—200|— ,— «_« «|2#| Versch.|3000—30 [100,10G , o. 4

D O MADSE Sb s -

f L Ls n fe Se fa n fn fu fra =J fmd

4

jem pat fach fran foernò lane pern jf J perack A

i

f

5

O0

_ -_

l |

p

E j Et Ps Pad 2 m

-

aa ————— l S 7 - -_ =-

E E E E EZE

©oOO

w E M -

E 1

_

ei omp s T a

bmck fals joaò fach rack dumb parmd jan dund Frei jemnck jacek dund uu prr pr .

| j

-_ -

J J m} derl bret prr a) bamb. deck

§01 16 18 40 85 915 36 79 80. 80083 90 112 63 75 87 221 319 37 C 305 75 411 28 58 80 8 505 ; ch4 68 74 87 137 54 95 233 47 300 56 63 76 402

x i rir ra Rx aARA c Q "71 30123 56 61 98 217 63 83 305 75 411 28 53 80 82 84 505 1 91844. 53024 68 74 87 157 94 95 233 47 300 56 63 (0 402

DE dp H L r g a E, A i a 30 38 44 46 ö1 88 605 30 70 72 76 731 34 74 7779 832 60 94. | 10 16 30 83 511 57 86 89 687 91 780/807. 9 19 904-27 59 76 sterdam, Rott. B 24 Dortmd do: 93. O5 sl O E es Age 43 59 74 97 258 71 79 837 81 945 72 93. | 31083 192 216 99 349 59 86 414 76 77 90 539 79 640 84 730 | 91 95. 54014 45 46 52 53 66 87 88 95 98 166 87 206 39 67 Mies 100 4 E Dresdner do. 1893/34 5000-—200 M )

66 70 84 97 528 98 68 65 98 630 61 707 807 11 14 945 72 93. 53 18 58 91 803 10 17 38 86 912 38 40 97, 32027 89 93 138 | 318 33 85 481 99 504 87 665 733 36 49 84 842 80 95 909 87. 1 ea E Düsseldorfer 187631 A p09, do, 1894 9000—200| —,--- poseusde . .10/3000—30 [103 10G

68 88 96 243 69 75 803 21 32 39 58 66 427 31 542 66 80 95 Brüel u. niwp.| 100 Frs. (8 L. A Düfseldorfer ; 10000-200 Stralsunder do, 2000-—200|—,— -/3000—30

: : 5 do. | 100 Frs. 2M. do. do. 1888/37 2000—500 Teltower Ke.-Ank. 1000 u.500|—,—-- Preuße Î 4,10/3000—30 103,2 20G

2000—500 Thorner St.-Anlk. 5000——200|—,— ./3000—-30 1100 10G

2000-500 Wantsbeck. do. 91 |2000——200|—,— Rein. u, Westfäl. 3000—30 |103,00G

1000 Weimarer St-Y. [1000—200|=;— de. do, |34| versch./3000—30 |—,—

1000 D Prov.-A.1Il| 5000—200|94 25G Sächsische L 1.4.10/3000—30 1103,20G

10030 44 65 74 80 89 150 58 79 201 14 62 64 75 92 336 | 22 59 96 243 6! E E L A ; 3 4, 1109 89-69. 80 87 800 39 64 96 920 89. 33028 30 04 0d 72 55006 11 1758083 970 311 44 56 77 984135 508 90 76 Skandin, Pläye .| 100 Kr. [10T. do. bo, 1890/37 2000—200 d, d9, 9000 200/100.40G E Es 1.4.10/3000—30 102 90 1000—200/- West; r. Prov. Anl.) 3000-—200199,70B {kL.f. e 3X] versch.|3000—30 n

69 407 29 508 603 56 93 713 55 805 9 40 98 910 58 81 94. e Pei e K Oa E N 9G 1NR C O G Ci o ) ; Î 3 11066 106 35 52 70 90 211 22 27 56 57 60 84 330 92 95 402 206 18 D 48 A pR oE VEA (1h E S 48 Le e ane 772 75 95 915 65 91.97. 560835 206 16 92 344 49 69 410 511 E - e «/ 100 Kre. 83 T, do. do. 1894/34 28 29 00 67 509 42 87 600 713 14 57 84 890. 12034 5898 90 9: A R Z m 34006 La 96 64 97 991 268 86 96 416 80.90 70.84 6079 720 239 50 814 28 42 902 98 57014 20 49 72 89 E ‘L 8:Ti Duisb.do 82,85,89/37 ; 94 T7, Too L S 0 99 1 9L 188 217 95 49 50 80 91 311 69 417 76 78 98 518. 86 695 12 3M/|]° bo. do. v. 96 34 3000-200 Wies ad. S t. Anl./3 2000——-2001--— Sdilón. H 2000—: / « Holstein.|4 | 1.4.10/3000-——30 3000—200| -- do, do; 1896/84 2000—-200|—,— do, [34] verfd./3000—30 I 1000 1.500 Wittener do, 188284 1000 198,60G BadFrENE -A.184| versch./2000—200[100,00G N riefe, do, Anl. 1892 u. 94 1.5,11/2000—20

009 24 32 36 54 94 1 Milreis [14T. Elberf. St.-Obl./34 1600—200 Beit. e 3000-—150[120,00B do. do. 9% 3000—200[95 '80B

99 148 91 208 30 79 334 78 431 44 52 88 513 18 29 88 645 1 4 | 94 57 99 6 Gr da A A A A TO A 68 71 705 18.25 61 56 97 841 940 47. 13021 48 94 102 18 S 9 11 24 17 90 O 1L 2786 99705 72 80 TS A4 D999 01 44/55 700 24 46 71 802-18.18 48 76 2:36 04 94. pa ilde Le N / 09 87 347 62 434 45 519 28 37 74 83 87 630 do. do, "1 Milreis 3M. : Erfurter do, (3. 3000—100 L do, A R 3000—300/114,00bz Bay. St, Ea, 10000 -200|—,— 2000—200|—,— do, C SA 3000-—-150/111,75 bz do. isb. O 2000—200 94" 75 bz

26 95 06 236 301 12 15 96 618 42 52 60 90 616 25 78 703 37 58118 213 17 25 5 Mavbrid u. B 100 Pes T f do. T9. !SÌ 0 72 78 83 809 30 46 54 68 75 967 68 84. 14084 42 47 99 07 77 83 104 53 67 205 19 38 97 300 454 507 17 47 | 62 68 84 88 705 28 26 34 88 819 47 67 70 71 81 87 014 35 Mabrid u. Barc.| 100 Pes. 14T. - sener do. 1V.V.24 3Z5( li 104 53 67 9205 1 8 97 0 494 D077 17 47 : t 0a (9 63 91 811 22 27 73 do. do. 100 Pes. 2M, do, DD: 1898/34 1000-—200|—, do 3000—150/105,20B 2 A : soo - 1D, 2 do. allg. neu 5000—100]—,-— do, neue 3000— 150|100,80 bz do. Ldot, s nene On L OLAS

349 O 40 09 82 910.92 426 37 85 518 47 70 611 96 ( G3 70 85 804 34 80 85 908 97: S7 9106 91. 59051 81 101 5 11-8383 66-202 7 j 7196 97/617 41 70 85 804 34 80 §5 906 25 40 87. 36012 y vista | . [. : Flensbg. St.-A.97|34 9600—20C|— -- do. 3000—150/92,70B A ; f Brf{chro. Lün. 9000—200|—,-— Land\{ftl, Géntral 10000 -150|-—-,— B E Ynl. 1881

80 755 73 99 99 816 85 87 936. 83 3 248 54 60 330 40 48 56 80 91 464 518 29. 36 | 87 464 90 535 38 618 22 63 66 763 72 827 61 934 66. New York .. ..| 1008 T2 ) 15 110 37 68 248 54 60 330 40 48 56 80 91 464 518 29 / Ls : Í 100 § 2M. Glauchauer do. 94134/ 5000—200|— do, do. 5000-— 150/100 30G b : E L L d 1899 2000-—200-— -—- da. do. 9000— 156 90,90 bz j 1390

e E E / 96 T1 80 89 628 48 55 99 713 59 830 32 37 39 902. 37051 do. S V A : _15006 114 T 07 293 96 309 401 DI I19 29 02 49 2 9 162 86.94 133 45.210. 82 91 314 20 2945 4145 58 88 84 524 648 60001 89 150 58 83 9920 35 45 61 338 61 65 492. 38 /9 Paris E A E L 8 S i S S8 A 9s IR Ne Oa 708 10 19 26 31 2A (0 B16 99 93 930 48 48 73 86. | 765 77 812 66 905 15 41 49 94. 38026 184 212 73 808 404 526 32 86 704 98 840 48 67 940 64 82 90. 61024 53 94 101 os P: E E Halberst, vo 159713) 3j ANNS 120 05 209 65 97 920 63 92 427 69 E Z n 2 [15 98 508 25 34 64 66 75 614 16 48 44 67 71 82 95 700 15 17 31 55 60 64 74 79 89 204 28 99 329 46 414 66 94 579 6683 Bubapest. 1284 g K L Hall (heSt.-9 6/33 FUD 10 A u NAS E O OS T), 17010 77 128 74 L Tap [41 76 90 94 811 83 928 54. 39062 73 81 109 26 48 221 936 | 743 89 99 845 61 912 36 07 75 88. 62028 59 91 131 81 S6 2 e d O L ELE ( ho R 6091s 34 1 598 84 52 48 M 600 10 74 u h 812 afl err 68 ti 62 423 540 66 97 726 30 52 84 86 95 860. 244 (79 806 16 9040 72 78 70 498 C6 70 48 O) 21 86 Wien, ft. Währ, e E L C Ga Pr En g2 «Le 4974 86 93/94 266 T5 306 59 95 465 93 527 58 74 625 36 76 m D dr alo da la a U ob Ca A a ARZ D Ce ë 29,65 e D tN Ld 9019 22 29.32 96 87. 19039 111 22 213 43 80 302 87 88 40014 60 99 146 08 79 2183 29 33 34 50 315 833 56 R bib C C S R GGA Ga S nei ‘bh pee L T A ij. Pläye | 100 Frs. 8 „T. „— h E A aué 3. T OOLS O0 d a E IIO n Ves o .| 100 Frs. 2M. o. St.-A, 18 l, n 1910 19 23 24 73 80. 64036 50 142 208 839 63 75 317 62 4920 talien. § pläbe .| 100 Lire |16T. Í Hildesh. do. 80/34 2000—-200|—,-- Kur- u. Neumäzk. 3000—150/100,80 bz do. 1892 5000—b00/-— do, neue , 3000—150/100,80 bz vo. 1908 ;1/2000—200 Oftp preußische Ae Rolas do, 1896 ; 1/2000—200|-—, pu e 3090——75 |[99,90B Gr. HeF.StA. 2 A , r. De. StA.8,1 o 2000—200 E 5090—-100 90 90bz do. l 50, 86 T _12000—500|—,- Pommeesde 3000—-75 [100,10 bz b O 0/1000 u.500|—,- do, A 3000—75 190,50 bz 20. t, fr. Nexk. 10/1000 u.500|— 0g, Land. -Kr, 3000-—75 |—,— Hambrg.St.» Rut. [2000—5001—, do 3000-—75 |-—,— do. St.-Aul.86

456 59 60 67 917 47 88 94 611 22 29 39 54 57 61 67/95 7021 69 80 529 618 98 72 704 8 9 2289 825 48 04 87 98 917

42 93 807 3! 919 24 9 56 T4 T7. 021 37 43 60 104 23 48 50 208 22 31 36 47 g E S a) O DADS Da 4

42 99 807 39 70 919 24 94. O d 41 i 9) 48 5 ( 02 00 88 90 98 539 47 636 43 51 67 91 708 30 53 837 71 97 bo: de 109 Lire 2M. D Ba: b R 3 2000—500|— eo, neulandsch 3 3000— 100/9990 t

/ A 69, L 1 o, rt.8

2000——-500|— --- do, amort.87

102 093 6038 59 67 88 764 66 852 63 915 47 57 77 91 92 95. 918 19 91 98 47 97 : E Z

20017 37 58 77 82 83 92 102 73 96 220 922 50 74 99 304 | 42052 1792 77 79 9202 35 3023 124 03/56 78.76 460 609 15 P T O E V M Petersb; irg „1100 M. S.8 T. z Dôrter do. 97/134 (100 R, S/3M./|( © Inowrazlaw do. 31

: [3000—-100]90 60 bz wo do. 9

2000—200|100. 10G Posen sheSer.1- 3000---200|-—,— D: St. „M1 nT.93

2000-—200|-—,— 00, T1-X (6 Z.

10 17 31 48 67 442 560 66 79 90 615 79 702 19 43 826 556 99 1 47 75 601 96 73 80 82 702 13 859 82 90 945 59 65. 43069 G oe : ; 41 ? 5 G7 72 78 Warihau . [100 N. S 8 T.| ot 216,00bz Karlsr. do. 86/3 Pferde sowie alle anderen Gewinne werden bis zum 21. Zuli 1898 für den Gewinner aufbewahrt. Die Versendung der Gegenstände an auswärtige Gewinner 2600—500 do 2000-900 75G O Ne L R ot P) j i S ; i ppe (p CRD T dai JUUU--Z00199, (D G Lüb, G -A.9 durch Herrn Carl Heintze, Berlin W. 20, neue. , . 16,21 bz uff. d do.y. -100N 216,206z | Magdb. do. 91,19 /5000—100 —,— P je. S i A RAA E do. do. 500 g|—,— 916,5 Weainzer do. 91 2/2000-—200f—,— do. Berlin N.W., den 10. Juni 1898. T S (T O nt ité Kar eri i. Note cli Juli 4s do. do. 88: 8,9 |1000—200|—,— - 7 s . J - ror , 4 (1 N ( Schadow-Straße s. i : 200u.59008/4,17756G |S&weiz. Noten|80/65bzk,f | do. do. 9438| 1.4.10/2000—200|—, —- Sie - i do. feine G 1028G Nuff, 21 E 323,50 bz Min Fe dn 88/3#| 1.1, A - a di r do. Cp. z, do, etne/323 '30G -ctndener do., E do, landschaft Fonds und Staats - Papiere. Pühlb. ge. o. 14 «Á. E Das Ses. N . Z.-Tm. Stlicke zu do. 1 A. —DUUj—— DG, 0 Ich kause Dt. NGs.-Anl. ky. 28 1. 4.10/5000-—200][102,75 bz München do.86-88/3F| vers ch.|5000—200] —,— ? o, lands. neue|3 26, do. 2000-—200/1C2,75 bz de, 90 u. 94/33 5000—200 do. do. do.

Die ygrossen goldenen Kaiser Friedrich-Münzen im Werthe von 100 M. für 90,— M. do, do. 3 | vers 5000—20095,50 Hz 2 Blobbate ua RETTS O Ld. Do, ult. Juni | M.Gladbacher do.|34 | 12000—200|— 0 Do, Lt A.

Die goldenen Drei-Kaiser- Münzen Ds s v p41) as zu (8, gs Preuß. Kons. 4. kv. 341 ee. [5000— 150 102,70bz Münster do. 1897/37 1.4. 98| |5000—200 100,40G do: do. Lt, A. do, Do, do. al 1,4.10/5000—150/102,70bz %cUrnd, do. [1. 96/3j 16 0,1 1/2000—200]-— do. do, Lt, O,

Das Paar silberne EssI&ffel 0 „do. do, do, | : 1/2000—200|—,— o. ds, Lt, O. D; l lb F 6 ff j 95 95 95 5 D 20. ult, di. /34 ; ben 4s Offenburger do. £ S H ü P ertn bo. „Schuld 1 9 3 99.90G do. do.

ie einzelnen s erne SS e #5 55 Racbène St.-A.93/34| 1.4.1 /5000—500|— Oft vek, Prv. D./34 1 Alton. Sts A. 87, 89/31 veri d | 5000-—500|—,— Pforzheim St.-A./3È|

4

Ï

pier S S0

O bk r R . _—

Ds d S x Wo -

s 5 2 W@

_

Q O J bank frei 7

- E

-—— R -— J Ei 02M

1 El

S s IZ

| |

U C S S E E EERERR

Purak famek uer c J anab fund frank O O00

Et a]

j j Î

e -vDp ede

|

î A 0 : A Mp

| !

c et E _ 5 O S f

j î j î A prr Lf

S

|

| ee p S

J 3 bra 2N J J J tund t

-_— e 5

D Gt

* *

- wt

*

D L A

r d tpr

pn D} funk an S

OD D d?

s S G5 S B a. C S

G -@

E e

ae

F Fa fp f s f s Ea Fu Lu a u a

A J A J

SOOO 500 5000—500

10000- 200/93 40 bz 5000—200|—,—

5 À J J pu

2

en ften Wpr up Nd Bt -

S

G S If C S C5 C35 if C20 C5 CAS 332 v ù

E G2 E ui rede utt

u uen mek Juen feme Jra, fred fran fc jeu, jmd farà L Ph

Pull Junk Jon proc pern Jed de fun t

910 29 38 63, 21013 27 1183 23 55 64 87 294 300 12 62 589 } 344 57 71 98 417 48 511 14 650 53 710 31 45 8083 55 72 93 65033 53 99 104 38 76 238 41 56 61 65 97 i) U 2

029 29 18 T7 29 99 05 71 816. 24073 85 108 4 82 209 48 | 99 946. 44064 72 84 88 136 39 55 63 76 260 306 23 36 44 | 414 76 555 624 78 96 704 93 46 47 74 811 59 979. 66077 101 Zinsfuß der Reichsbank: Wechsel 40/0, Lomb. 59/0, | 99. bo. 8913

05 75 312 44 400 28 97 505 25 27 87 88 613 20 40 41 78 89 | 48 52 55 74 492 794 878 939 36 87. ó1 79 203 324 429 31 53 585 88 90 634. Geld - Sorten, Vankuoten und Kupons. Kieler do, 89/341. M ir 1-D Duft] 8 |—,— Belg. Noten . ./89,60 bz Kélner do, 94/34

be L e. Or én Un do do ho je D

T T E E J f bt O fi j-a QO

ree

E E Ta E C E S S a L 10, A eva Es L tue R Edi

S

ait le G inhändi S4 : ck A z Nand-Di E. (2 Eng!.Bankn. 12/90/36 b do. do. 96/3è¿

Die Gewinne werden nur gegen Einhändigung. der betreffenden Coose werktäglich von 9—1 Uhr der Reihenfolge der Loos Eingänge nach“ von Herrn Carl Sonergs. bSt./20,35 bz Fri. Bkn. 100 F. §0 85 b B Körtgsb, 91 1-111/3#

E . . , r L, c) e . , c my y 4 ¿D 4 J z ; r C s y 4 wes « 189: 3 Heintze in Berlin W.. Unter den Linden 3, ausgeliefert oder auf Rechnung und Gefahr des Gewinners in Aufbewahrung genommen. Gewinn-Pferde müssen innerbalb 20 Frb.-Stücke 16,1 963 olländ. n 1E Sea do 8 1 u 7 L D E » a o u 1 ¿ d q up b Ta A L L s E f : uld.- Stck.|—,— ttalien. oten 7 35 bz : : 2 | : jein, andernfalls dieselben in öffentlicher Auction für Rechnung des Gewinners \ verkauft werden dürfen. Der Erlös der verkauften Soid - Doll ars 14,185bz [Nordische Noter|112,25G | Landsb. do. 80u.96/3| 1. veschieht Ir ipecial La n Dest.Bkn.p100fl 169,90 bz Liegnty do. 1892 t 1e) do, Lt. 900 et —— do. 10009 fi 169,85 bz Lib Ger bo. 1895/3

D e

2000-—500 5.11 600000 :11/5000—600 5000—500 5000-—500|—, 5000—500/ 5000—200f - 3000-—600 3000—100|—,—

£.10/3000—100]!01;,30bzG ersh./5000—100[102,00G 150075 24

Mi

E

-

R Ros

T De I bt fn fun O0

gn Ce

D: S

E Ir S E E:

rig G Mr v T

-_. A I

10 Tagen nah der Ziehung abgeholt

2

tw

(D

d prets and jed dund funk prent pucrk fa pam funk rat. JucA fre Ew E - »

S

2 S

. . -

seres mend, oma, Gama jur durch prornis jemals Ju Jui .

Gs G5 C0 25 Gd D

Dre

2000——200|99, 60B ted. if 5000—200]90,50G M an tons ML 86 T4 90,50G do. do. 90-94 3 3000—75 |—,— SäMf.-Alt.Lb.Ob. 3000—76 [100%G | Sid El res 3000-—75 190 80G Sächs. St.-Ment. [ch./5000—500/94,1CG 3000—8s0 [100,10 bz do. Ldw.Crd. ll-ls 1 (h. /2000—106] —,— O do. do. la, fa, Ula ll, 3000— 1501100, 20G VIl, Ia, X AVI, 134) versh./2000—-75 199,90G —LS do.do. Pfdb.Cl.ITa ri)./1500 1.300|—,— 5000—100/100,10bzB dodo. Cl, la, Ser.| 3000—100—,— la-Xa, XXII XIV-XVI) | 5000—100/91,80G u Lib, I] u. X34) versh,./2000—7% [99,90G 9000—100/100 „10bzB | do.do.Pfdb.XB u X13) 1,4.10/2000—100/99'90G 3000—100|-- do.do. Crd, 1B u, 1B/34| 11,7 |2000—100]99,90G 5000—100 91/80 bz Sch: D. Nud. S. 32 5000—106 §000—100 100,10bzB MWald.- Pyrmont .|4 7 (8000—300 R E, Weimar Schuldv. |34| 1.5.11/3000u1000 9000—100 °1,80b1 do. do. Tonv./31 3000u1000/- A G Württmb. 8183/4 ./2000—200 200A SOOL L Augsl .-Gu men L |— B 5,000 100102 00G ugöburger , 12 9000—100/102,00G Bad. Pr. Anl. v.67|4 300

5000-—100/100,25 : 5000200 S A Bayer. Präm.- A. 4 800

SOOR—. 6 ) ) 9F, Ÿ Braun{ck) W0 Loo

E 2 100,25 B Föln-J Moe e pr.S 300 ; 5000— 200110 C DHaraburger Loose . i 150 1134,00bz SOOO_SOO D S R CUNE 8 150 [129,10bz 5000—200/100,256 | Dreininger 7 fl.-L./- 12 260B 5000—60 1100 00 bz Oldenburg. Loofe .|i 120 1132,90bz /5000—200/40.80 bz Pappenbm. 7 fl-L.|— 12+

C

. D 2 CH ¿h pak pumá 3A a L&M

Q det

S Ca

E

1. L ° t P Ll Pud J ch0} dani pmk an. S

- * S o 6 A C

ved tg Wpr

H §42 Ca S

S E

L F

wp

e c

G Gs R Es 1% C5 fs E

rie

1,4.10/5000—100 96,25G o, 96— 97/314

17 7 |2000—200|—,— » 00, L4QO. 4.10 d [100,00G do. Lt, D./3 Li :11/2000— 100/99 25G « do, Lt. D.4 1/2000—10C er do. Lt. D./3 315009—200] —,— edin. Hlst.L.Kr. 4 5000—-100 99/60G do, [3 5000—100]-— -— do. [3 5000-—200/- Westf ie e 1 5000—-200|—,- do. 0 Le 2000—200 do. L.

5000-—500|—-, do, L Fi olg ze/34 2400 --- 200}-—, do, I1. Folge/3 | i. 5000—200/|100,00G fL.f, Witpr. rittersch. 1./34| 1. ¡9000—500/100,00 bz B Do. do, IB./3F| 1. 9000-—200/101,40bz G do, do. T 9000—200/94 40B do, neulnd\ckch,IL|

1000 u.500|—,- do, ritts. 13,

L L è F L L

X C3 a

r

per prurl parus. puné P”

E ai

E E pk uk a San A b

I tun jus e —z-

e, S

ER i 1 E do. do, 1894/34 1,Á.3 C) A —900—,— Pomm, Prov.-A. 3 ari Heintze aupt-Collecteur in H guclia St-Anl 117 [000100 | Bas pee U 5D Au 8b, do. v. 1889| sj 1.4.10/2000—100 —,— do, dp, “Lid do. 1.1.7 |[2000—100/100 00bz do.St.-Anlk.I.u.11./34 Barmer St. -Anl. 3L v erid. |5000— -D00-— ,— Do, bo, TILIAS Berl. Stadt-Obl. 3s [2000—75 1190.25 bz Potsdam St-A. 924 do. 1876—92/3j becfdh. 5000—100 100 25 bz Regensbg, St.-A./3 Bonner St. A B 1 7 L ck -— do. do. 34 Lirebiau Stk. eA,80 i Rheinprov. Oblig. 34 do. : do. V.VII.'31 Br mberg d E d5f 00 100 e L, .XI-XVIL8& Ca jclerSt.-A.9 (3000— 200 - 9. IL, X u,XT. B Charltb.St.A. 28 1.10/2000—100 —_, bepdtStA91-93 18 -— do. 1885 konv. 31 f 2000—100/99,90G Nixdorf. Gem 1000 1.500/1C0,10G di. da, T8 5000—200/20 80 bz Obligationen : Deutscher : Kofoalgesenlcaten bo, 1889/3 1.4.10/5000—100/99 ,90G RostockerSt. nl. 31 3000—9200]—,— 20, neulnd{.TI [8 5000-80 {90,80 v3 D.eOstafr. Z.-O. 15 | 1.1.7 [1000-——800]—

Ausländische Fonds. Dn. Bovtrevpivbr. gar. 7 1.17 | 3000—b0 Ke 1 Jtal.-Rente(20/oShneue/4 | 1.1.7 | 20000--100 Fr. 71,606 Ar zentiritshe5%/0Gold-A.|— -| fr . | 1000—%500 Pes. 179,90 bz Dr naue Zten alter. Loofe . ¿K 100 f. - do. amort. 5%o ITI, IV.!4 F E eT 900 Lire P. —,

« »(3§]| 1.6.12 {

ca j t tx N U prak daun po T A A Tr

R E

L

I

e D E Ee

“U

lo 3 91

O9

Pren Pramaò frank pam, Prmz, feme fem, bnen d bek ema fam pad huazk Sai Þ S ba p jar ded: Jaat bak paar Þ

®, S: S S Q S e Drt ai dnl Os aenk jm funk pf ¿Dts job L) Fe: pank fmd pad jk a 27 þ

S L EAZA

I R] N A N J l N AZ A I A A J

J jd ck O

09. do, eine|— 100 Pes, 79,90 bz Gzpptise Anlethe gar. .13 | 1.3. 1000 -- 100 L : Jütl. Kred.-V.-Obl. 5000 --.100 Fr. |—,—

do. 449% bo, innere 1000 u. 500 Pes. 164 60bz do. bei. S Cl ¿k 1000 -- 20 L do. do. 2 | 5000--100 r. I—,— Do. do, leine 100 Pef. 64 60 bz do. do, e Ds 1000 u. 500 § - Karlsbader Stadt - Anl. 10 1500-500 A 1102,30G

„1314 13 4 |

1000 L 66,10 bz do, do. A , 100 u. 20 L AORMEAG do, 3 500 L 66,10 bz do. do. pr. ult, Juni du, E 4

4

I E E 2 E S MUER e E E: M E C M EES M: L MEN le 1 S B T SIME 2M E E E N —- 4

O I T Dis EE L i E

1800, 900, 300 A 198,90B 2250, 900, 450 X |—,—

2000 64,20B

400 M 64,75et. bz B

C1 N

T

4:

T

10/ 1000—100 |—.— tck

td

do. 439 äußere v. 88|-— do. do. . |— bo. £9. 0 do. do. Fleine Barlettaloose v 20.5.95 Lern. Kant.- Bosn nf ibe Landes. a Anl. Bozenu. Mer.St.-A.1897 Br-lazefter Gt A v y.1884 do, do. kleine do. v. 1888 konv. du. do. do. do, v. 1895 do. do. Tleine Budazefter Stadt - Ank,

100 § 66,19 bz do. Taïra San.-Anl. 48 1000-20 L _—_ Lisab. St.-Anl. 86 i el 20 8 66,10 bz Ftrinländ.Hyp.-Ver. Nh (8; 4050 —405 A |—,— do. do. kleine 100 Lire 24 00G do. fund. Hyy.-Anl, D, 4050 405 Luxemb.Staats-Anl. y. 82 500 Fr. do 0E, v5 19 Zar = 30 A ,- PLOnander ea A 10000—200 Kr. 196 ,50bz vo, St.-G.-Anl, 1882 4050—405 M —_ « |— 2000—300 M do. do, y. 1886 4050-405 M Mexitani dhe Anleibe L 16 A. 2000— 400 99,50bz G do, do. e elt 5000--500 é Q. do. 6 1,1.4.7.10/ 100 L 99,00 bz 400 M 99,50 bz G Freibuvger Koose - 15 Fr. 25,60 bz da, do. kleine/6 |1,1,4,1,19 20 L 99,90 bz 2000—400 A [99 50bzG Galizische Laudes-Anlethe 5000—100 fl. n do. pr, ult. Juni 98,30 bz 400 M 99,50bz G Galiz, Propinatiotig-9 Anl. 10000—50 f. s dv. do. T8906 1,1,4.7.10 1000—500 L 98,50 bz 4050 A 99,40bz G Genua-Loose . 150 Lire bo, do. 100er/6 |1.1,4,7.10 100 L 99,00 bz 405 n. 810 A 199,40bzG Gothenb. Stv, 91 Sr.A.|: 800 u. 1600 Kr. |—,-—- do. bo, 20er]6 |1.1,4.7.t0 20 § 99,80 bz 10000—200 Kr. 198,90 bz Blkl.f. | Griech. A. gi-245°%,i.8,1,1.04}—- [ 5000 u. 2500 Fr. do, do, pr, ult, Juni 98,30 bz do. Hauptstädt, Spark. D, 10000—200 Kr. 197.80 bz do. mit lauf. Kupon|-—--| fr. Z, | 5000--2500 Fr. |40.10bzG do, Staats-EGifb.-ObL.|5 200—20 L 94,80B Buen, Aires 5%%i.&.1,7,91|—| fr. 3. | 5000—500 A [44,10bzG do. ò 9/4 tukl. Kp: 1.1.96|—| fr. Z. 500 Fr, s di, da, Fleine|5 20 L 95,00B do, do, Gert, 50/5 B —- 45 50 bz do. mit lauf. Kupon |- 4 500 fr. 40,10bzG Neufchatel 10 Fr.- L, . . „|—- 10 Fr. —,— do. do. H, 90/5 —— 45,50 bz do. &/oTonf.Gold-Rente =| fr. 33. 500 L 32,90G Ners Bete old - Anl. 6 1000 u. 500 & G. |106,25G do. do, Gold-An], 88 1000 L 76,20 bz B do, do, ---| fr. 3. 100 L 32,90G Nord. Pfandbr, Wibora|4 2900 u, 500 A 1100,80bGILf. do. do, do, 500 L 76,20bz B do. do. Fletnec|- , 20 L 33 ,00B Norwegische Hyp. „Obl, 3 4500 450 A do. bo, do, 100 L 77,60 bz do. Mon.Q.1.K.1.1.94/-—| fr. Z. | 5000 v. 2500 Fr. de, Staats-Anleihe 88): 20400 —10200 A de. do, de. 20 § —,— do. do, m.l.Kup. sas r. Z. | 5000 u, 2500 Fr. 44 25G bo, do, kleine 2040 --408 M

do. Stadt-Anl. 62/6 91 5000—500 Pes. [34,75 bz do. do.t. Kp. 1.1.94/—| fr. Z. 500 Fr. B bo, do. 1892| 5000 —500 A

do. do, 60/9 19|—| fr. 3. 100 Pes 34 75 bz do. do. nl. Kupon|—| fr. Z. 500 Fr. 4, 40bz do. do. 1894 20400—408 „A

do. ds, pr. ult. Juni 34,80 bz do. Glo A.50/1 i. 15.13. 98 . 3. 500 L Oeft. Gold-Rente . . 1000—200 fl. G

Bulg. Gold-Hyp.-Anl. 92 .1.7 | 405 Æ u. vielfahe [93,60bz FL.f. do. mit lauf. Kupon|--| fr. Z. 500 § 7 90b4G do. do. kleine 200 fl. G.

9 NationalbankPfdbr.1. x 1000—500 \«« 193,80G 500f. do. i. &.15,12,98|--| fr. Z. 100 L do. do. pr. ult. E do IL./6 [1,5 1000—500 A 193,80G do, mit lauf. Kuvon fr. Z. n F 37 90zG L Dn.

2 D.

Ch il 1883 ; 408 M —— do. i.K.15.13,93/--] fr. Z. do P ld.Anl 2040 M —,— do. mit lauf. Kupon B. 20 L 37 90bzG b:0, “t pr. ult. Juni

do, 40 L1,7 | 10200 u. 20400 A [—.-- Helsingfors Stadt - Änl ‘8 | 5000—500 finn. 4 /96,00G e. D,

Chin e Staats - Anl.|5f| 1:5. 1000 4 103,00B Dolländ, Staats-Anleihe/3#| 1.,4.10/ 12000 —100 fl. |—,-— N Ae E ‘1895/6 | 1.1. 500 8 107,30 bz bo, Komm. „Kred.-L. 2, ec E e T O bo. ee

F F _-| TU. 25. T s i do. S6 100 u. 50 L 107,30 bz 50f. Jtal. ffr.Hyp.D. i. K.1.4.96 : 37'80G do, do. pr. ult. Juni

| —2 29B® de Zertif. , F. 25. a pr. ult. Juri / ata 2 2 S d itr. Nat. Gl. Pfdb. 4. 5000--500 Lire G, 19450G |kl.f. do. Staats\{ch (Lok.) do. von 1898 ¿9, 500—25 L 88/20B ia o, ‘do, do. 4 Ï 500 Lire P, —_,— do. do. L kleine Chriftiania Stadt - Anl. 4500—-450 A _,— ia do. Rentealte (20% St.) L 2000010000 Fr. 192,10bz do, Loose b. 1864 Dân.Landm.-B.-Obl, 19 i; 2000—200 r. |—,— S do. do. kleine G 4000--100 Fr. 192,10 bz do. Kred.-Loose y. 58 , do. do, 2000—-200 r. |—,— 2h do. do, pr. ult, Suni| 92,00 bz do. 1860er Loose .

——— A A A ae Sn Io: E ce atc E

do (G) -

L, L 1. H 1 1

_

ll 6. 4. L L 1. L 4.

| p 45 Lire atis iitits y 10 Lire 13,10G 10/ 1000—500 L 98,50 bz

. S p. S

0

ee pi :

E

O

J j

tor roe 10 t

L o (F n

r R 0 cs Lu E A tim Sr B E R f ck &ck

—__— 2

Þ E T N D funk punò fund

G

Ott O I pi s frank jramà

P R bo EES bri frei D i C0 00 —1=J O S s

1000—100 1000—100

1000—100 f. 100 fl. 1000 —100 fl. 100 fl.

10000 —200 Kr. 200 Kr.

250 fl. K.-M.,

00 fl, Oest. W.

1000, 500, 100 fl, 147 7b

Ds F do dick: 00

20

A m =JI=J E L E E at

R R RR

DE —_— s

IDi1dek &. Co, Berlin N,