1920 / 223 p. 11 (Deutscher Reichsanzeiger) scan diff

Heutiger | Boriger Houtiger | Voriger Heutiger | Voriger Houtiger | Voriger Pons) Reg | Rur3 Kurs Kurs &

[Dutat Voriger | Heutiger | Voriger Heutiger | Voriger @urs urs Kurs L Kurs Kurs

_ _

Ilse, Bergbau ….. .1 [409,906 G „50b Peter3b. elektr. Bel. Si tei B o 65 6 .1 |320,00 B „50 do. E E Jeserich Asphalt... 1 299,006 G (375,006 G Beoate Spinnerei .| 8/12 | do. orz.-eAkt., A [e 131,006 G hönix Bergbau ..| 8 | I.A.Ivhn, Akt.-Ges. 2 238,00b G [230,00bG | Julius Pintsh.…. ./14,7 15 Max Jüdel u. Co.|1: ‘1. [260,00d G 242,00b G Plauener Gardinen 20 145 Jülîs i C Spizen AUL S do. Tüll u. Gard.|15 |20 Herm. Pöge Elektr.|17 L 2

2 i E , axis Etsb.-Ges. ‘]8 | 1.6.121 —,-—? miBait Nachener Spinn... 540,00bB | Disch. Schatbau. [20 120 n Lind, ne, 2000 e [27s | Eivdb. 900,450! 4 | 15622 |—— |— germg ey E Ee Nutne fa 124 s Bulle Ñ Accumulat.-Fabr. .|: ‘0%b6 | do. Spiegelglas ../20 |25

do. in Kronen s do. : T : E R A O OO Dein) owos1 M —_— Dan vat „B... 217,006 G . Steinzeug... 12 do, Sen, 126 L 2 1E ma O (2 I oon 10e. voil 95,2566 | Stldösterr. (Lomb) Iwa.-Dombrowos1 „44 1.1.7 | ——5 ziger Privatbank auer Ron»... L | A NUEREena x

D n! e Adke G 00b do. Ton- u.Steinz.[11 [14

Ital. Rent do. 1887 15.8.9 | —,— —,— do. 1912 un”. 1922/4 | 1.3,9 97,50 G 1 St. = 500 Fr. „Kura Ene °4 I ä ° Darm Ven baa Aden tee Sa ae 7196, O A N le

Ane L. T 2A F6 2908, 89, dé, See V IDE E Gld Naa: Moskau-JIar.-Arch. 4 } 1.4.10 in Guld, südd. W. Adlerwerke _| do. Wasserwerke ..| 3 | 5

Maroïtan. Umi10 Zürich Stadt 1889 Ln e L RE nom o oéle 1 LAX 93,25b | Ver.Arad. u. Czau. Mozskau-Kursk 19,4% 1.5.11 do. Marlstüce A-G, f. Anilinfb.. do, Mollêmwaren „125 180 m C 202% A ¿gp L, VE, | ° S x

| 5 w gf 194 | 1.5.11 ; 2 —,— do, f. Bauausf. Ttsch. Eisenhande!l.|20)/15 1 St, == 405 6, do. do. 12 unk. 22,4 | 1.2.8 | 92, 95/700 in Gld. ô. W. Man Ses 1511| —? p Dessauishe Landesb?, 535,00b | do. f. Bürst.-Ind. R. W. Dinnendahl|10 |15

L ib.-DbI. 100 £4 Asfiatische Bk, s 9 i k , 91, 96/85] 1.4.10 £4,600 G do. Pr.-Akt. Nicolaib.-D A o F Deutsch-Afiatische Bk, ittm-Neuh.u.Gab.|22 (82 Merode (8 Sonstige ausländische Anleibe | u do Ves oh 127 008 | £300 | "in om L R etn. "u 1 | A n Tr d | Begins Denn Zom 6 bo. 200 „[ boa | d Budapest. Spark. 1.5.11 |—— |——- Pr.Hypoth.-Akt.-Bank| a | Kursk-Kiew do do. 1889 *4 | 1.4.10 5 T Deutide Ansiedl, B eo grexanderwerk Cn [o j 209,000 G | PortasUnton, Prtl, 6 12 do. 82 100 - | i Chil.Hp.G.-Pf.12| s | 15.28 (635,000 |642,00b 1904, 05, 07, 09/4 | versch. 93,5006 | j Mosf.-Kiew-W. Süd-Westbahn …. "4 | 1.1.7 9 0 316,00b | Alfeld-Gronau Doe E EDER 8 1-6 Ei | aut Cte h Preßspan, Un do. f 20 ; Dn.Lmb.-O. S.4 do. 1911 unk. 21/4 do, 97,50 G 1 Sl « 400 A gei ehe * rers [156.12 o DUEs Da Li ti as Alg, B. Omn.-G. . do, Vorz.=A.. 6 112,25b Faliw. Aschersleben S T4500 Preßspan, Unters. „12 do. 04 4Z 4200| do, |i.K. rüdckzahlb. 110 LLT | —— do. 1912 unk. 22/4 | do. io . r 13 [15.68.12 5 «Bank Berlin 142,00b |138,26bG | do. Boden-Ges.. höchst. D.63, kdb.110 alker Maschfabr. . s do. 2100 | do. | do. 4 do. do. 117 | —— do. abg. m. Ausl\{. E ari 4Wien U RZU A [121A s Dt. Hyp.-Bantk Be 170,506 G |165,00bG | do. Elettr-G. Dresdener Bauges.| 5 | 4 S L Kammerichwerk ( E n 7 (899,006 [699,09 Hag 25... 44 1.1.7 E a0 s | do. Nationalb. Leit Hd 6 Kandelhardt Aut , r. Na3quin, Farb./30 j j Norw. Staats, 94 do.Inselst.-B.gar. 1,1.7 , rj. 125. « «4/4 1,1, Canada-Pacific y= do. do. ser 1.1.7 U do. Pal Bank y (Dtsch. Edison=-G.)| do, Gardinen 358,00b t ardt Aut. Rathgeber W 8 [L 30,00b G 420,008 Lo L LOOGAGOE So BI Ser G6 E E do, da EirlE s O i I LL7 E E ueberseeishe Bk. 698,00b 00b do. Häuserbau Dürener Metallw..|15 [15 /450,00d Kapler Maschinen . , , “ao'o0v Raus e REE g, 0 R (250,006 8 do. 100, 20 » Don.-Negul.100f! L m. Ausk\{ch. rz. 120|/4%} 1.1.7 + y do. Ablief.-Sch.o. do. LL7 7 i vie 1—6 Alsen Portl.-Zem.. Dürkoppwerke G 614,00b Kasseler Federstahl 25 (1. A uad E nee Sans ord'TEo [268.186 ger 4 1s U. 87 a R ie 3, R a | 8000 Div meg S, pn Ds Diskonto-Kommandit 20000 16800n E par Do Elsen Dees E Keula-Eifengite U 212,00b G |212,00b Reichelt, Metall 75 20 [1.1 [741,00 [730,006 G op : 0. d ta 0. | enusylvania . S do. 1.1.7 Bank in Francs 9, U, Dra N N é : p \ A. E. R or. (12 : G, bo, S m I: ER.oO D foi do. £--DBL, 10908, cas 1.1.7 92,50 G E A a Koslow-Woron. 87 */4 | 1,4.10! —,—° Lei f. I. Me Aan, Giesedcke da, D enhütte. 12 280,006 O Fed V. T homad1 15 [1 oa O A Reiobot Beites ; n : O LELLA .Gldr. s v o. do. 0911./10, i 4p o. do. 1‘ 3. , v E lder Bank-Ver. —,— onegen ...... o, Kamingarn ….| 8 299, ' 0A pg Leg E D ! Â Nei in 124 (1 (630, i do. do. 200 . u Y Holländ, K. K.-L. s Pr. Hyp.-Vers. Zert. [3% versch. Ame Sa . E d 1889 4 | 1.4.10 E Sficiee Qred.-Anstalt 176,500 [180/00b Ammendorf. Pap.. do, Maschinenbau 270,00b [274,50bG | Kleinbg. Terr. Brs[.| 0/0 , S an u. anin «2214 . 400008 416,000b @ do.Fronenr, “, 1St.-100G.h.W. E Pr Pa B S Lans Anat. volle S, 1-2 Lodzer Fabrikbahn 1 : Goth. Grundkr.-Vank —,— /173,00b | Angl. Cont, Guan Duxer Kohlenver. [10 i E Ren T in Ota E 4261500 | Rhein, Braunt, ..(12%/20 | 1.4 (821,006 6 (821.09b do. lv N. 2000 5 Ê 24 20D B Jütländ. Bdt.gar. —_ v a. 20e 1 Ét. = 408 4 Mort, „Kasan 1909. 11 do. Péivatpant 144,00Þb [139,75 G | Anhalt. Kohlenw... Dynamit A. Nobel15 331,50b [925,00b A AURARN ä r i doc Gia writ G bid Lon a A 326,908 8 Di : N Moa S, E d Eu h } É . 5 YÞp.- l Rate R , 1 A. erual «Be E 5 DILC ees ein [9 . ' , do. do, 2000 24,00b : do. ‘ba “e. 5 t y do. Serie 34 unk. 30] 4| 1.4. do. 804 S, 1-8 do. 1911 ukv. 21 L E A Abts j | höchst Div, ete 118 Kolb u. Schüle Bw.15 j 341,00bG | do. Elektrizität „..| 7 | [1,9 199,606 8 198,00b G do. do, 200 2 R do. do. S, 5 do. Serie 23, 26/35 ; cu OnaIE, a s 11 Pannoveriche Bank. 202,00b [202,00b | Ankerwerke [12 Kollmar u. Jourd.|23 |26 | 1,5 D O) DOL MENNLN I E 180 n do. Silb.1000f6,? 27,25b Kopenh. Hausbes. do. Serie 17, 18, 24/31 Jtar Mert on Moxrau- A ra00 do. do. neue 198,000 1200,00b | Annaburg.Steing.. 303,90b G |297,00b G | Köln-Neuess.Vergw 66415 S Le he B 0 :101300,00 Hildesheimer Bank . U GE Bi F RNEREE Gußstahl. O,

p ps

E (00 G 50eb Ga 347,008

h p

550,00 G 354,75b , 390,00b G 333,000

244,00b G |240,00b G

293,006 [288,00b 262,000 [286,000 360,005 6 344,000 G 305,00b G |304,50b G 263,00b Q [|257,00b G 346,006 G | ---y—

n n t jut « E

Lma erre

2 ft i A4 P S

O Ö

Polyphonwerke .… . „16

Kahla, llanfb. bG | Pongs Spinnerei ./10 C Us REENR. 1310,00b G | Poppe u. Wirth ..|12 |20

La A A A pt pi pt erd ps js pt t s ps ote

2 t9 I

S i i ifi pA je

2 b de

7

D

E [L

Z bara ja gat ba

man S m

L

. mh S

2s

16ck +4 R C0 r Ae B04

e

.

De in n O n n Ls fs fm Da Les LO

mm

b F \ 22ck Se D a 1 js

a îs I A O | l,

.

T9 LO O

| \

L D

Eckert Maschinenf..|10 Egestorff, Salzw... [12 Eilenburg. Kattun .| 5 Eintracht, Braunk. .|22 |: Eisenb. Verkehr81:./18 Eisenerz Akt.-Ges..| 0 100,00bG | Eisengieß. Velbert. /20 Eisenhütte Silesia. |14 480,006 G | Eisenwerk Kraft ..| 6 287,00b G do, L, Meyer j. Co,| 6 265,00bG | Elberf. Farbenfab..'12 Elektra, Dresden. .| 0

449.00h Elektrizitäts-Anl, .| 5

515,00bG | do. Lieferung .…../10 G 560,00bG | do, Werke Liegniy 5

\

bad bi D D 2 ia M A s jt bes A 99 d a p p je

da 9ui:558 hut pu Gui hes Ged Zus: /hus duch: eus: ded: dul fut «

Si fs j js fut jt jus

S G bes 8 —y

4 4 3 8 taa do. do, 100, N 41; agen do. Kreditv, S. 3 do. Kleinbahn-Dbl.|4 1St.= 500 Lire do. do. 1910 ® 202,000 0 T1 'odd Donat er 0015 (17 80D (980,00h Q do. do, Vorz.-A, 0 | 0 310/00b e , do, 3% : rsbank 292,00b G j Köln.Gas- 11, Elektr.| 0 | 9 131/006 G 130,90b G do. Möhelst.-29. 13 [20 _— _— L e T ais 529,006 G [82 Kölsch, Walzenguß. 12 1. |—— do. Nassau Begw..12 [12 [1.1 414,506 |406,00b 504,50b König Wilhelm „-- 12 |12 |1. 726,00b G O Ie E 6, 25 En Odod 0 1176,00000N St U r è , erie « . , A 150090 Q (550:76p | Kbnigab, Lagerh...| 6 | [1,8 19800b@ | =,— | Rheln.-Westf, Ind, 0 | s |11| —— |—, 275,50b [270,00bG | do. Walzmilhle 10 1 |241,00G [241,00 G 0 du LEO Ls |1. t aaa 384,50b do. HZellstoff 15 (1. _—,— g d. o, Kalkw.. 1 (602, 3 500,00 3120000 360,00b G Königsborn Bergb.[13 [12 |1.1 730,006 [710,006 do. do. Sprengst. | 2/2 Ol 280,006 432,000 1498,00b Königszelt, Porz... „115 488,006 “ata 4 o Frege «0 f 445,506 “ita dts get Kontinental | David Richter [10 2 —,- A is ‘Ásphalt-A -G.. «ol: 0 1,1 |200,006 G | —,— Riebeck Mont. -W, , 12 350,00 @ 210/00b G |205,00bG | Kont. El. Nürnb. .| 0 [0 (14 |—— |—— D, J, Riedel 2 182,008 : 68:00 d O e 139,006 G |120,50b G Gb dtitter Wäscches] s p 32,006 G ¡Tett, Li è 7i,60b |168,00eb G 0, Vorz.-A.| 3 | ! 39,0 20, zr.Ritter,Wäschef. s 5 232, A E Untern Bic 9, 100,00» els do. Wasserwerke. . 0 —,— a Nockstroh-Werke , d (23! 233,006 @ 64,75b in Francs Körbis8dorfer Zucker| 6 S L S U Latten « 0 Ee Elsäss. Bad. Wollf./10 | 405,00» @ [389,006 Gebr. Körting | 296,60b G (254,50b ombacher HUtten" 01 By 1002/0 —,— L GIpas n Co. “l 314,750 (312,006 G L K 243,500 B |238,00b G | Ph. Rosenthal Porz. Fh , 0NDanA 1,00b G 5m, u. St. Ulrich „| ( s VE) Vpss 498 L «f 860,000 G

, lib: pes | Rosiyer Braunk. ‘7 894,00h 6 | —,— Erdmann3d. Sp.../10 267,756 268,60 B Kostheitner Cellul..|17 360,00b G [365,005 G bo. #+ Zuderraff., - hz 931,900 G 470,00b G |470,00bG | Krauß u. Co, Lok.) 8 Z

290,00þ [280,00b G Nuff. Allg, Elekt. , O ZES 394,76þ 1394,00ebB | Krefelder Stahlw..| 0 —,— Rütgerswerke... « « „|12/ 41,1 14 239,096 G 415,006 G [476,006 | W. Krefft 10

do. Mittelmeer. . do. do. o 4 S ie Si iee Moskau-Rjäsan S Port.unif.v.02S,3 ——° i Nrd. Pf.Wib.S1,2 do. S,11,12,14unt.23/4 uxbg. Pr.-Heinr. é Mosk.-Wd.-Ryb., 97

do, 3 Spez. k St,} 60,00bB : Norweg. Hyp. 87 do. Serie 15 unk, 20| 4 b E a E do. do. 1898 Nio de Ianeiro09] | 1.6.12 | —,— —° { Dest. Krd.-L. v. 58 |fr.Z. do. do. Serie 4/89 ent De Podolishe ukv. 21

8 4

do. Pápferrente *] 41/ O Mex. Bew. Anl. S.PauloEsb#Au!} 5 Dig gesamtkdb. à 101

do. , do. K.-Ob1.S. 2, 6-10

ie

L R O ia ea F Le 3 Jud J A A

l

i114 |

is

E D A L Kieler Bank 137,09b G (134,506 Aplerbeck Bergbau. Do Dao neue 131,00G |128,50G | Archimedes Leipziger Kred.-Anst. 163,50b [162,000 G | Arenberg. E ff

.

A S l,

=I d A L nf H bs n ba m A D _DckS | D

a

Lüb. Komm.-Vank 149,906 | —,— Arnsdorf. Papier . Jurentburger intern. 150,000b G 155;,00B Uschaffenb, ZeUsto f in Francs u, Papier .…..... Medklenburgische Ba iva —_— Augsb.-Nürnb. Mf. B

do. do. neue do. Hyp.- U. W.-Bank 286,006 |2834,00b G Mecklbg. - Strel. Hyp. —— —— Bachm. u. Ladew.. Meining. Hyp. - Bank 149,00h [150,50bG | Vad. Anilin Soda. Mitteld. Bodenkred, . —_ _— Baer und Stein ., Lit. A- Balcke, Maschin. do. Kreditbank... 155,50b G 163,00bG | Bamberger Mälz. . do. Privatbank 179,006 Bk, f. Bgb. u. Ind. Nat.-Bank f. Deutschl, 173,506 G Ser. Â-C Nordd. Grundkr.-Bk.. 118,50 G Banninug, Maschin. Oldenb.Spar-u.Leihb. ] ije 202,00 G Baroper Walzwerke| 6 Osnabrücker Bank... 162,006 160,000 G | Barz u. Co., Lagerh.|12 | Ostbank E u. G... 122,00b G |j20,50b G vam ode 18 [15 A Daum; „15 do. 0. neue —— —_—— aug. Bl. Neust. i.L.joD j weiler Bergw. 12 A Mea ja Pesterreih. Kredit. ….| 6% 90%b 92,25bG | do. KatserWilhelm i.L.jo D] 1.10 ' Essen. Steinkohlen. |14 15,0 b, Krefft Le eb | 1 Stk. =320 Kronen do. f. Mittelw. i. L.|0 D|46 p. St. Excelsior Fahrrad, |15 300,000 G [285,000 G | Kronprinz Metal [15 5 L 5165,00h G ; do. Länderbank 88,50edG| 86,000bG | Vauland Seestraße| [0D] 1.1 Ï Gebr, Krüger u, Co./15 232,00b G [279,006 G S 0 [1a beodob |970.006 I 1 Stct. = 400 Kronen Bauv, Weißens. i,L./m.T.#6p.St Kruschwiy Zukerf.|20 333,000 1333,00b Sachsenwerk 120 [11 | (37 2,00 A | Petersbg. Disk —,—9 | —,—° | Bayer. Celluloid. [10 [20 [1.1 Kunz Treibriemen|25 409,75» |414,60b | Sächs„Böhm. Portl 4 | 8 | L1 285,004 (235,00 0 15 j do. Internat. .… —— |——° | bo. Hartstein-J,/ 4 | 0 |1. Joh. Faber Bleist..|15 |20 |1.1 (245,000 (848,000 | Kupferwerke Dtschl. 10 ee 260,006. | bo, Tap Es A n D 20s O LOLE J Ÿ Pfälzische Bank 131,00b G |131,00b@ | do. Spiegel-u.Spglf./25 [40 | 1. Faç, Mannstaedt.… 17 | —— —,— &üppersbusch u. S.|14 wgs pu s do. Gußst, Döhlen. [21 dn 006 d eg s A do, Hyp.-Bank S Bazar Genußsch. 54 [4 þ. 00b A. (765; do, Vorz-Akt. —,--- —— jet Schalk. Herd ; do Thie Mir g (lz [12 | 11 (274006 [274508 —, , Ÿ Potsd. Credit-Bank . 146,00b 6 | —,— Bedburg Wollind..|10 |25 |1. Falkenstein. Gand, «7 |369,00b (969,50h | Kyffhäuserhütte „..| 6 219,766 210,006 un S t s 1.7 1464,50b 6 430,00b G 116,50b A Preuß. Bodenkreditbk. 138,00b [138,25bG | J. P. Bemberg {20 00bG | Sein-Jute-Spinn.. .1 332,506 6 |325,006 @ do. hes 7 606,600 0 1450,00 @ 116,506 j do. entral - Bod. 169,00b G [170,00bG | Bendix, Holzb, ...| 0 Feldmühle Papier. 1 /400,00b G |397,00h S E 9 10 L des aae e per 5 j do. Hyp.-Atkt.-Bk, e 127,00bG | Carl Berg, Eveking| 0 Felten u. Guill 10 |15 |1. Os Oa I L Bde O a Cru Pagen 10620006 P vie 4 i: do, Leih. konv. ; S Jul. Berger Tiefb./20 ¿ Filter 1, Brautc,| 6 |12 |1.2 299, 298, j E 464,26 Sarotti, Schokol.. %/580,00b |548,090b Î do, Pfandbriesbnk, 144,50b [141,606 | Bergmann Elekt. [12 \ Finkenberg Portl.,| 5 | 6 [1.1 | —— —,-- Laurahütte …. 844,26b Q 1378,50b Q | Darottt, D. 11282 096 G 281. 1.1.1 | —,— | Reichsbant (einschl. 149,756 G |150;006 G - Berl. Anh, Mai. :l12 Slen8burg, Schiffb. 7 |333,008 [344,00b Leipaig, Grdbs.-Bk. 128,00b G |127,00 G L E fs by 2M 1.5.11) —— 2,Ubschl.-Divjch.f. 20) do, Cementbau i.LjoD Í Flöther, Maschinen «1 |979,50b 1378,50h do, Gummiwaren 14'096 G É Schaefer Bl ch 1 |220 0060 G 1.4,10| —,— Rheinische Hyp.-Bank S do. Zichorienf. i. L,|i 08 5 Frankfurt. Chaussee -1 | 94,00bG | 94,00bG | do. Pian. Himmer. S L On SScba Su A o. do. 1.4.10| ——° O do. Kredit-Bk, 135,00þ G | —,— do. Dampfmühlen Frankfurter Gas... d —,— Sager Vaxraang n R lera Porte] lag T6b 8 Et, 19 Berliner Hypot.-Bank fündb. 1/22/84 vers.) 90,506 | 90,506 | Neinidd.eBehemr ard 14 N S S S D E 1 Vorz-A. z 97,000b B Fraust Buer fabrilh | 630006 | Leopoldgrube... 265,00 G (260,00b@ | do. Vorz.-Aft.| 4 | —,-— 12 S o 4 U 26a 100 100 Teutoburg.Wald-Esb.|/4/ ——- lis s D, „A, f . , L N Cet Pert p Een ann 1a C plS ezeoe e legema | n do, Sre 0) 17,7) 00306 “99808 | Fshiplau-Sinkemideld 141d —— |—— | Amerikanische Eifenbahnbouds, C ogau | daa o nen: Sit a She 7 bege G 2 A E ooo. "— j G , Do, 299, LA Z E s ; Schieß We “1, 505 G 13 A do, Sea E OO Deutsche Klein- und Straßenbahn- Russ B. f. ausw. H.. o |———° | do. Holz-Compt.….. / 272,00bG | Friedrihshall. Kali 469,008 | Leykam-Josefstal |L1 | , C TER Se e 7 Mans En e do, S. 17-18 unk, 22 « | 96,006 Deutsche Eiseubahu-Stamm- und {huldverschreibungen Sächtsche Bank % |170,50bG |170,60bG | do. Jutesp. Vz.=-A. Friedrihshütte 7. 1118 1130,00b G A Écles. Bergb. Linti 6 | 0 |L1 ee bo, S E neo Stamm-Vrioritätsaktieu j ee Ctr.P.TNef. rz. 1949 do. Bodentkreditanst. do. Maschin.-Bau (12 R. Frister, A.-G. -|35 294,00b G in Kr. ö. W. Schles, Vergb. der u, 1er? t do. S. 5, 6, 19, 20 kv, ? Allgem. Dt, Klnb.(102{3 |} versch 72,60b | 72,50 @ do. Mortg. rz. 1929 . do,

1896 25er 11 k, 26 95,00b G Schles. Bod.-Kredit.. 130;00b G 129;00b G do. Ne Froebeln Zuckerf 17% i 465,006 | Lichtenberger Terr.| 0 .1 | 60,756 80,006 G St.-Pr. . e unk, / , Lol. U. „1100/48 93,09 82,60 G N . 3,1927 . Ser u, 1er 11 do. Serie 1/32 86,00 G Aach,-Mastr. abg.|10 1226,00G |1225,00G | do. Lof.» u. Strb./100/4% b G Chic.Burlg. rs 48

j ——- —_—— tinve’s Ei in.|/12 [12 |1. 5,006 G [275,605 G 1.1 Schwarzb. Hyp.-Vank v « Vorz.-Utt E I 12 mes ee d ai She Gin E S 115 4 à 1505,90b t Se x „36 é p&|3050,90b G 3050,00b do. do. 1034 | 1 94,00b B | 92,26 G do.RocktIsl.x3.1934 do. Landesbank —— 9 do. Spedit,-Vecei: 292,00b R Lini en erg Stah 15 f (920, 1595, do. t, E.-A, 1889 abg. «{ §0,805 6G | 90,50b Said M Y 78,75b 79. 00b G | Bad. Lok.-Eisenb.|100/4%/ 1 E Im ColoradSouth.1935 580 a 2 do, do. Vorz-A] Gaggenauer Eisen.| 8 s 290,00b G Carl E a Zes pa S.1,2 25 TWIOE do. do. | d 865,606 G Brölthal ...….... U S 33,50 G Bergische Klnb. 06/103 1 84,00 G Denv.RioG.rz. 1936 Sibirische Hdkbk.. —— —— Berthold Messing . Gasmotor Deuy ..| 7 249,T5h Linge chuhf (12 lbs S : h 5er , do. do. M gen Elektr Hochbahn. 101,766 [100,75b Q Berl -Chrl. Strb. 10044 1 96,50b G do. I.u.Ref.xz. 1955 Siegener Bk. Ls I —— 155,00eb G | Berzelius Vergw. . Gebhardt u. Co. ..|38 ¿ 630,90b G Lingner Werte «15 [16 |1. [29 irn 294,15 «u f do. 2er . Komm. Ser. 1, 2 95,50 G 3% ; 125 H D. 10214 | 1 89,00 G ocarril. rz.1957| fi Südd. Boden=-Kred... Beton= u. Monierb.|15 Gebh. & Koenig .….| 0 2 260,006 G |255,00bB | Yinte-Hofm. Wagg |24 22,875 /449,/5p 449,000 B ühlenwer 1e do. 5% Vrz.-Akt. 1 /100,25b [1C0,75b G do, y Ferr d - do. 1891 S. 8 do. do. S. 3 unk, 80 100,00 G 1db. zu 1104 Voth.-Gels, Strßb./103/4/| 1 87,00b G rz. 1957 1 1 1 1

{ |

T. .

O m

| | E

Rumätten. 1908. 1.6,12 | —,-— í dest, U.KB., 2, 3| 4 do. do. S.1, 38,5 80,u06G | _1St. = 500 Fr. 4E Rjäsan-Koskow .…. * do. 1928 ukv, 24 1.4.10 /127,0CebB ho, Kom.Obi.S.2 Nh. Hypbk.66-68,88-85 100,266 & | Sard, Gekundarv. F Rjäfan-Uralsk ..94 7 do. 1889 4000 : rüczahlb. 102. do. Ser. 119—129 Ci B tan, 1.1 120,006 (125,008 | do do 97, do. Lat. Spark, 8. unk, 21/23/4 | 1.1.7 [100,106 G (100,266 | Wes S aire G Y do. a Poln. Pf. 3000 R. ; do. Ser. 130, 131/4 ! 1.1.7 100,100 6 |106,25b G 1St.= TIS L do. 1000-100 R. do. S. 50, 69-77 verl.|34] versch.| 85,506 | „,— Süd-Oftbahn 1897 # Anr Tei do Saber u 4e 1ao 0006 | 500,0 | Eisenbahnscchuldverschreibungen. | do do 10" nl. -4 o. Re-ObL, 1913, 14/4 | 1.4.10} 99, 89; ulDdver}chYreivunge E a y 91.4050, 2025 87,50b Naab-Gr.P.-A, 2 ¿ do. do. .......... 8% 1.4.10} —,— —,— ; sen N ch j s Wladikawkas. 1909 Ä do. 810 8 do. Anrecht. S aus8gest, b. 31. Dez. 96 Bee gige C 2 1912 ukv. 22 A do. 405 ins Schwed. Hyp. 78, R.-W.B. S.1,3,5,7,7A |4 | versh.| 98,7566 | 97,75bG | Landeseisenba E 6 38 in R « 1913 ukv. 23 94. 4050, 2025 ,„ v 103,50b unkv, do. do, Ser. 8—12 a do. | 98,75þG | 97,766bG | do. do, G PILA See T 1885 do. 810 , 103,50b do. kündb. große do. do. Ser.13 uk. 22/4 | 1.4.10/100,00þ 6G | 99,50bG | do. do, La 3X 1.1. i 0s 1895 do. 405 - 103,50b do. mittel, Ueine do. do. Ser.14 uk. 20/4 | 1.1.7 [103,006 [163,006 | Vrölthal. Eisenb. 189042 1.4. N 4 1897 9 96.4050,202546 Ï3 U do. Hyp. abg. 78 do. do. Ser. 2, 4, 6|8%/ versch.| 87,206 | 87,306 | do do ISOON 144. 2 : 1898 do. 810, 2 5, do. Städt.-Pf. 83 do. K.-Obl. S.1 uk. 30/4 | 1.4.101103,006 ‘103,006 | Elektr. Hochb, rs. 10) 102,006 | 99,506 | Änai.Tis,1tv1020046 do 406 ,„ 15 y do. do. 02 u, 04 E äch. Bdkrd. Ser. 8/4 | 1.1.7 [106,006 [100,00 6 d d Hn ‘106 18, 92756 | 92,5006 | do. do. 2040, 98.4050,2025 22 , do. do. 1906 do. do. Eer. 4/4 | 1,1.7 | 97,506 | 97,50b G n D 1 “a 02006 | do. do. 408, do. 810 , 13 5, Stocth.Intgs.Pfd. do. do, S.12 unk. 24/4 | 1.4.10| 89,156 | 99,766 | do. 07r3.105ba.Tà, TOL4 } 1,5,11) —, do. 2kv(Erg.)2040 do 403 1885, 86, 87 do. do. Ser. 1, 2/34| versh,| 86,306 | 86,30G | ?o. 09, 10, 22 r, 10e 30,000 | 87,500bG | do. do. 408, do. konvert... do. do. 1894 y do. K.-ObI, S. I uf.25/4 | 1,1,7 | 99,506 | 99506 | bo. d e308 ) 81006 | 81006 | do. Serie 8... do. do. 400 . 9T%b L Ug.Tm.-Bg.i.K, A Echles.Bdkïrd.-B.S.1-5/4 | versch.| 82,10 G | 92,10b G D. Tiadt BUÉ; 06 f L Egyp. (Keneh-Afs.)95 do. 1905 ….,... 6 do. Bod.-Kt.-Pf. —— do, do, Ser. 1-4/8// do. | 82,75 G | 82,75 G | Halbersiadt-Blkbg. E O Gotthardbahn 1894 do. do. 810 M do. do. i. Kr. Schöneb. (Bln.) Hp.14 do. do. 1909 _,—

do, do. 405 „D do. do. Reg.-Pfbr.

m UNE, LE oi s Cid E bea 91,00b G de. 1884 fonv. ... .|35}| 1.1. —_—,— Jtal. Eisenb. gar... do. 1908 405 do. H.-B.-Psf.97 1 dieies Schwarzb. Hyp. e Bk. p G dv. 1895, 1903, 1906 do. Mittelmeer

do. 1910 405 . do. Spk,=-Ctr. 1, 2 È aud ens Serie 2-6, 8, 9 verscch.| 95,006 6 | 95,006 G Halle-Hettstedter ... 4. &vorno S.C,D1u.2 Rss.-Egl, A, 1822 2 o o q do. Ser. 10 unk, 21 h; 95,00b G 95 00h G Sm Gta 4 |1. A R do, [leine z do. Serie 7 unk. 15/3}| 1.4.10| 88,006 | 88,006 | Krefelder men ahn. S 9 cld. Eljertb. 18996 E a Pfandbriefe u. Schuldverschreibungen | do. Serie 1/84 1.1.7 | 81,006 | 81,006 | Nremmen-NeuruppE = Nortied. CIRM L o. tj. er tiícher Südd. Bdkrd. b. S. 43/4 | versch./103,906 [193,00 G coraare - 2 , Í do, do. 1er“ deutscher Hypothekenbauken. do. do. b. S. 50/84| 1,4.10| 92,256 | 92,256 „'| Lausi E Os. t —_ d e B: « A,1889 2er 1 Bayer. Hblsbk, S.4-——6/4 | 1.1.7 |—— |—-- |Wesid. Bd. Sex. 1, 2, E 7 | Shweig, Bentr. 1880 ver u. 1er 2 O o. S2 u 16 28 s E. 11 M Bel4 [O 00200 H00E0L G Nordk REe nier, obi 7 | Sizil, Gold 1880 i o.Hyp-u W,-Bk,vl. N31) versch.} —y— —_— do. do. S.11 unk. 22/4 | 1,1,7 „SCb E Or s 7 ü Ser u. 1 er 12 do. unverlosbar N85} 1.4.10 dais Lth do. do. Serie 3,4 d 1910/4%| 1,4. E Süd-JItal. A-H ,

bs

| |

do. 80d do. 400 90. 4050, 2025 do. 810 do. 405

t a de 0e fn 0 e ol E10 hs E ¿V L IRT (Di Ma: 0M D i 4 b i d O C

p f A Fi

- . . .

14114 le le 00

o

| |

fm M on bn 7 Le L Em Ge L Sal

Î

0 lm Mf

ŸÔ°E 4 §5 send. Sub sud fu: Sud: seid: GuS: fers: Fu Mes: Fus fas: Bus fe S z E S . S A E

S _ ne

fs fue fu fa fes Le D J ck24 J 2 I 4 I

E f r fut 1 fet fert

E

{ |

000

Mr s je p pa

: M H

S d S d | Se d Se (4 20 J 99

{l

E DADE A2 O2 111

ira | 1m j M —2 00 A -

fk D

b j C N f fl f fut bat E: S DBP Sah fat N fra o n f fs 00 M pi pi js .

bs gnt pri fat pmk fri frei fr

Ds - de n

La

Ld

c

et OoOoOMOoO

. E Haa oe ad

.

Tk I fund Jur: S

do D

T

P jus jut jt bs jt ba Ent pad jk fend fark fab fund Gk jnS fred

D D D

af bs I

b ps p pi b js pi prt fk k pk fb jereá farb fr b E E S D E ck ck E Mm t s M

« .

A A D”

S S

E ck A 6s ckch Pt prt pl pet fd jd fut SA G S J J frrk ferti benki jrcd p _ . m

24 00 ZA M m F b ps

co = R ps, O5 bme: I

7 t t p s js

e0000

t

11 111

- 00000000008 m 2

||

l} || 00900

000

.

A ps jmd pk

1 L 1

F]

f p j p i fk pt jd bt ft 5 a

bad J J fs N bnd J db Fd A A

-

F]

965,00b G |657,09b G höchste Div. 4/7 kdb. 105

M 7

000

4.

000 pl n 2 E b o

00 L

A i m

1

00000

o

P ea Ld Ee EE LD F 2 j

E pak D e Sm

330,906 G 230,905 G 231,0356 * 394.0056 ! 565.000 G 575

235,00d 252,9006

;

Le

J I]

N I Prt f N S E E

1.1.7 ; 1.1.7 bo: SteR.1-2621/ 1,9,6.9.12 do, Vrätn-L/64 20 5 1,1,7 do. dn. 1866 S ‘1,8,9 do. Bod,-Kred. ® do. fv. St,-Oh, 10 Ecchwed.St,-A, 80 20400240200 F do. 2040 n.408/6 do, 1886, 5000 do. do. 2000-500} B do. 1890, 5000 M} 8 do.do.1000, 500 Mt 3% bo. SbeR, 1904] 81° do. 1906| 8 . do, 1888] 8 Ecchweiz. Eidg. 12 unt 21) 4 bo. do, 3 do. Eisenb.R. 90] 8 Serb. Goldanl. .| 4A 4 4x 4

E MRYELEE 1 2 nr Ltr Ia Brnschw.-Hann. Hyp . do. do. Un 174,00bG [173,00&8 | Bing-Werke [18 Ceinwaidar Eisen 10 R e n Gf S I L E » Ie rnschw.-Hann. Hyp. Li i - —,— Danz. eleft. Strßb./103}4 | 1, 93,10 G inoisCtr.rz.1952 Ungarische Kredit. .| Ei 208 E Birtenwerd. Vz.-A,i,L,mT} 1. Gelsenkirchen Bg. .| 6 «L /355,00h O L O A ; Séloúf, Schulte ..| Se O TSA un A Halberst. Blantb, | do 9919 unk, 26/0014 | L1, 938,106 | do. StLouisr3.1951 1 Stck. = 400 Kronen Bismarcthülte -...| 6 j, do, Gußstahl|10 | |1.8 (659,60b8 [559,000 | Ludw. Loewe u. C0./20 |18 1.1 (970,000 6 (774,00 @ O eiber ¿In do. Ser. 26 unk. 22 4 97,75b G Lit. A—O….]| 4% : 74,50G | Dtsch. Eifenbt. S.2/102 95,75 G do. Loui3v.rz. 1953 Vereinsbk. Hamburg 185,00b G [182,76b@ | Richard Blumenfeld) G, Genschow u. Co,114 1 | —,— O Hermann Löhuert „25 115 | 1,1 | —,— 276,005 @ Lao Ce 1A Warsch. Komi. „..-: —_— |——° Velt. Ofen …,.|10 |12 | Georgs-Marienh. „| 0 ‘7 |990,000b G /399,00bG | C. Lorenz E E 1 E Gboica: Bo do, Dist, Bk. S, 1—4 —— |——° C. Blumwe u. Sohn|7% [15 |1. Gerb. u.Farb.Renn.18 «1 /430,00b @ 1420,50b | Lothr. Hütteno U. 5 3 omburg u. S5.140 Westdeut{che Bodenkx. —— 129,006 | Bohum. Gußstahl.| 5 GermaniaPocrtl.-Z,| 8 [240,25eb G 237,00b G Bergw.-Verein 1,7 008,009, FOgOOK E Os E lo Miene Bantverta .| 5 | 9% | 017 [61d | Boden, Vodtahn Vorz Satte Wor Ciafen us s (2 Coo a ENOE | Shniet Metai == 400 Kronen : a ; ¿udau u. : 5 |1.1 330, 220,09 SMunebec, Zretan = L Hntonfant 71,008 Boeddingd., Rein M 62,006 | werresh. Glashütte!) 666,00b G |565,00ebB | Giüdenscid Metall (1.5 (899,50b [405,000 | Schönwald Porz... s 1 Stck. = 400 Kronen n i C Po laD L 3,00b G | Ges. f.eleftr.Untern.| 6 185,00h G |180,006@ | Lüneburg. Wachs. ‘7 [280,006 G |274,00bG | Sermann Schütt. .| Württ. Bank-Anstalt. —_|[—— | Gebr. Böhler u. Co.12 |12 |1. (548,000 G | Giesel Portl. Zem. 17 [12 |1.1 268/0066 273,00@ | Luther Maschinen. T Ra | EEiRae u Galodeo in ( do, Vereinsbank „, 151,000 G | —,— Borna Braunk. ….| 6 | 8 |1. 345,006 | Gildemeister & Co,/22 .7 380,50b [375,006 do. do. neue ‘7 —— |253,00bQ | Shubert u. Salzer30 2 20/50b &.7,10- 12,1 416, al fs R T L M Koblz Str6b.S.1,2/103/4%| 1,4.10| 98,25b 96,25 6 S E Boas M oD 89,50 U OOLG LiSirtäee T R A 25 |1.1 (400,006 G |389,75b Heinr. A. Schulte. L: E Fg , ti dul 8 5 do, do. 1054 | 1.,4.10| 89,00b „Pac.S.Fr.T.rz.5 f ' Bösperde Walzw. . ' adbach Z s Fris Schulz jun. .|25 |25 |1.1 (345,50 |344/ do. S288 u La 0A | Rom En LA a [a | auten Gtuten n [0 | Ee: | Shuldverschreibungen von Vanken. | Ktn vei. s hs [206 800 | „Mncites L d R E Li S 12 Bi L do. Serie 13, 13 À 86,50b G | 87,0068 | Paulin.-Neucupp, R t bahn 1899, 1907/10344 1.1.7 | 93,006 | 98,006 | St.L. u. S. Fr. 1931/6 E Br.f.deutsche Eisenbw.|4 | 1.1.7 |—— |—- Braunschw. Kohle .[15 [10 | 1. 395,00bG | do, Woll-Ind.20 | E E p e elbe S Scweimer Eisen 1.7 /349,008h 6 330,006 G do voi E U A ces | LOUNA Pr «Akt. Sond, O. (Lal, On. L. D do O. Gor E22 a En: 6 220.00b G Sia Schale, [15 E E | dor Mahlen 60 /240,00b [230,006 G | Sed Mühlb. Dresd. 8 | |1.7 [217,006 6 233,096 j s ; i igniver Pr.-A. atis vvijic Magdeb. trßb. fkv.1108 TAMOL E diss shdo. B.u.Z.d.T.-G.| SUUL Ansiedlgsbk. 4 11.1.7 | —,— —— reitenb. Portl.-8. . h , le o. 1D [4 Y pit eis Ez 220.00 215. G. Seeb E. 12% |270/00b G |272,00b G do. do. S. 3 unk, 21 92,006 | 93,006 | Feinid ndf. - Lie- Dberrh. Eisb. 1911/1004 | 1,3,9 | 64,006 | 64,00 G rz. 1927|f3|t.K.1,5, © Landbank 10344] vers | 82,50b | —,— Bremer Allg. Gas| 3%| 3%| 1. È —,— Glauziger Zuer 118 |: 497,60b |486,006bG | do. do. 250760 Eta: | Sroai Eirnbsolte Fs tes Le be S1 La 86/00 6 5800 6 Reinicte n A e V j), E Er Go C E dds i SF. B. G. lis : î andbank .…. rz. 10: i , , Gitdlauta ; 221;00b G Gebr. Goedhart...| 0 410,008 1409,75b C, D. Magirus... 2889,75b 270,00 B Segall, Strumpfw.12 do. do. Serie 1 87006 | 87008 | gint-Stadth.LA = ¿oon | Suaianboaln O LaI0 [T |ELBSWA 18.106014 | 1.5 | Bk. f. orient. EisenbscWl 11.7 [—— [—— | 8 Vultkan/12 |15 400,00b | Th, Goldschmidt 12 418,756b 417,500 @ | Mae annrbhr 610.006 G (le 00bG | Sieg, Eoling, Guts do, do. Serie 1 £4,00G | 84,00G do. Lit. B r 90,0CB Schl.Kleinb. S, 1,2/103/4/%| versch.| 82,10b G | 82,25 G St.L. 11. M.J. 15.894 |i.Z 1.1. i do. Wollkämm./15 |20 | 1.1 |450,000b G 455,00b Gört. Maschinen..| 6 260,00 B Ca e ert dlienes B CLA L E Biel s do e L Ecantung .……. :1 (831,006 |619,00b | Stettiner Straßb./108/4 | 1.1.7 | 91,766 | 91,75@ . T, Bresl, Spritfabrik. | 820,00bG 810,00bG | bo. Waggonfabr.. 17 401,006 G (2 Mais, lon], Ou E DMObS: 2 Stemena Gier ert 6 L, 11. Ausg, unk. 25 100,50Þ G 100,606 | Sschipt.-Finsterw.|11 [11 | 1.4 (184,006 [184,006 | Südd. Eisb. 95/97|100/34| 1.4.10| —— | 80,006 |F tat 6008 —, JInudustrieaktien Brown Boveri Cie.| 9 | 8 —— |-- E E ade 378,000 6 Mark“ Portl.-Z.. 3565,00b G |355,00Þ & | Siemens u. Salstc'12 Eu E S C: do. do. 1904/100/8%| 1.4.10] —— | 80,006 | eun t OES LT. ; 370;00b G U ; (Waden-SGwEa Gretbiitér Weits- lg 420000 G Sur Wf. Wab. s. 360,000 G (3ee00b 8 (Silefia Poutl-C.. 16 Franlkf. Hyp.-Bk, S. y I Es j T: do. do. 1907/1004 | 1,4.10| 85,50G | 85,50 G [ 20£ / 368,00 [370,006 G “0 Hiesige B reien. Um Yrane i u ! Markt- u. Kühlh. » 188,00eb G ebB | Simonius Cellul..|20 do, Hyp.- Kred.e Ver. Schantung Gen..| | [/6pS]2575,00b [2525,00b 2 | N aat do. do, ( ( ' S BDiellge Draue . Sohn. [10 |15 us Grevenbroich 12 (670,00b G Markte U. KUYlY, N SAENO S E E 4 Ver. Eisenb. Betr./102/4 | 1.1.7 | —, , do. do, 44% 18 /923,00b (835,00 f Berliner Kindl-Br.|12 10! Ung Sn 5 f 370,C0b G |379,00b Maschin. Baum.

116,50b G Serie 43, 46—50 89,00b G | 88,00b B s 9 bis i —, —— Brü Kohlenw. .|27 L L Grißner Maschinen\15 |: 865,000 G (351,000 G | F. C. Spinn u. S.|16 0 |. do, bo. Serie 51-52 v: —— ot ene Brel Borbmliosla | 2410| 88/006 | 00006 ¿ndische Klein- und do. St.-Pr.|14 ‘10/318,00 6 1318,00 G ine Vuiden d. W, ! Gr. Licht. Bv. abg,|i.L. 314,006 (312,006b( | do. Breuer 7 Spin ae Bois 84,30 G Deutsche Klein- uud Strafßtenbahn- : \ Ausläudische Klein- Böhm. Brauhaus. .| 9 1.10| —,— s Buderus Eisenw. .|7% | 7X 4483,50b G do. Terrain=Ges.,| 6 s E R

s Spreng H i G2 RD do. do. Serte 44 Ter O ; —— Sprengst. Carbonit]12%/ s s t S E , ; Buckau. 9, Stadtberg. Hütte. .| 6 o 79020 6| 3é6ua | do Ubi: 2,4 15110 104806 [104800 s Ausländische E Dle e Biebe”.| 7 | |L1014700b@ 145006 | Emil Busth, opt. I-25} 20| 1-4 (420,006 Grün u, Bilsingee.| 6 | 8 |1.1 ee © (2620006 gappel 500,006 6 | Siahl u. Rotte. (15 . L , Y G Sk 7 e E e e .. ° , , ch ° X P ch5 , 14 þ ck f do. Zólob11S,14 77,00bB | do. Pfandbr. Abt.6,7 97,006 G | NaMen. Kleinvak.| 7 [0 [11 [== Eisenbahuschuldverschreibungen. | r. | | | | M Engelhardt Brauer. 1.10/269,75b 270,00» G | F,W.Busch,Lüdnsh./20 j20 | 1.5 |380,00bG | —,— E. Gundlach... .|12 12 vie i Per 2h N O, SAN E S | Sa do, 400 FrLose é Ziehung do. Abt.9,9a,10,10a, AEG S! 4% L:L oba 8'060 a Die mit einer Notenziffer versehenen Anleihen Christ, Straßenb.| 100 [4 | 1,4,10j =—-— ge 4 riedrih8hain .…..| 6 10/155,00b G |150,000bG | Busch, Waggonfbr./25 470,00b G '460,000G | Alfr, Gutmann M.|23 |: R S R N O 4 Ung, St:-ÿ, 18 16 24,25b i Bea Gr g furt n og 50 p 1 E f t werden mit Zinsen gehandelt, und zwar: Schiff tsaftieu 0 Germania (Berlin)\i.L. 10 S 0rz,-A, F. Móguin u. Co.i2 1 445,000 G | Steingutf. Coldiß 22 do. ets ; y 38,30b 6 s A L A igen L 81.265b G 1 Seit 1. 7.14. 1. 9, 14, 21, 10.15. 4 1.12. 15. chifsahr L bié Sa its 0 O L, QUET E Co., N 10 ree N As Gabérit. i Gugdes| 6 214.00b G |220,00b G Mehltheuer Zülf.. |820/,00b G Stett. Bred. Cemt. , % » / . . « L. . , 6 7 s G i i y Weißbier . T , -eGuldenwerke . . Ÿ « U, & » e, H | s 5 do mter 19 6726b | do. Abt. 20 uk. 22 Allg, Lokal- u, Str. 105,00b G ck 1.4.16, §1.4, 17, 715,17, 115.6.17. 1.10.17, | Argo, Dampfshiff .| 680 | 1.1 (685,00b 187 andró We 1 y 10 5 j 10 10

J 1 L 7 Z t . Meinecke | do, Chamotte 10 11 12 131. 10.18. 1.11 A u ‘1 190,00þ [189,00b Löwenbrauer.(Bln)| 8 1,10} —,— fen Hackethal Draht. .118 |: 344,00b |330,00b H. Meinecke. N p L Moe do. kleine j 67,26b | do. Abt. 21 Uk, 29 Alten. Schmalsp. À WLEIO Mg 10 372 LAN L 5,10, 1, 0/50; | A UIE Une Pad 1:1 [184/25b [184,00b Patenhofer. [12 | |1.10/246,00b 6 |244;75b W, Hagelberg -..| 0 175,006 G (70,0006 | Merfutr, ol. 2610,006 610,006 | do, CEleltrizit.-W, “u E Eo do: Abt, 8 verlosb: Barmens Elberfeld. Ln A Eo amb.Reedere! v.00 L 42:00 Süriteid t a 1) (28475 28000 Capito u. Klein. 10 ‘7 /457,00b 458,000 G | Hallesche Ma I anon e Ra Milowicer Eijen- :| 50,00B | 45¡00eb G (ie t Vulkanwerke) | Co R L 6, 26,75h Fo Abt. 8 U B R d, Albrechtsbahn 1s 5.11 —— bg-Südam-Dp (6. 242,00b G 0 Sd ultheiß. ees hd 1,9 284,75b (280,00h Ga C: . [244,00b B R tai di g La 2 Si Mimosa G: M | 35/00b 6G 418,005 & N tot u Co. 2 1.10354 50b 349,00 G

o. mitt, u. ktl, d 26,75hb « i . o. N E 18 e Ti dies Hansa, Dampf E L 0 aroline, Braunk. .|30 —,— F. Ys i . 25, E Mix Uu. Genest... '00b G 2 f 9b G ; Stodiek u. Co.. 1,L1 ties b 20, Bon E a T Tho unoa S ie: Böhm Nordb, G.-O. 2 52;006b G Koph Dpjsch. Lit. Olss 60 | 1.1 S Num trt Carton. Loschwip . 22 410,006 V Ne CKaR 6 opeba [142006 | Mühle Rüningen G4r00b 1422006 Stöhr 1, Co, Kmg| [30 |1.1 504,00» [505,00b G de a f. d, 4 p ee dg S A ¿304 N E Ie E Norddeutscher Lloyd tri J Auswärtige Brauerekten. do. Masch. Ei Sas, T | —— Nt ira A 5 150,256b G (142,00 Miilh, Bergwerk .… P n l Elder, Gül, ls (az [1,4 (W40D0R 430,006 B TLIENNT QANDEE i , E in, BbL S. dia D i 05/C0bG (10775 Elis.-Wstb. sifr. G. 83 67:50b | Schles. Dampf. Co.|74|12 206, E Boum Viktoria. 8 230,008b B |230,00 B Pt C UMAG L Ele iein! T0'é0b a: 1480; C. Müller, Gummi] - /289,900b [288,000 G | Stolberger Binf ..| 6 |20 |1.1 /374,75b |370,00b G do. bru. 1x" 0s gann n O Dts[Ô. S 108,00b@ 107,766 1 E S 1000 Ee 00D | Ber. Glbeschtffahrt 101 0 | 1.1 325,000 [319,00 G / Borab: NAtilarac (9 10/237.006 | —,— | Charlottenb. Wass, 5 154,00b Doe aj SRS M 470,006 d” 400,00 A | Müller, Speisef. 348/000 1347,50 | Gebr. Stoll, B,=A 1.1 140/000 [141,00 do. 100 ffl.-Lose.. fr. t. —,— 20, Vereins LOLES Ge Berliner Etrb. 25/006 (125/256@ | Srá.Josefb.Silb.-Pr.?7 gd | Brieger Stadtbr..| 6 265,006 | —.— Charlottenhütte „112 S , O E Guts I 25/008 b Div. h.64 kob. 120 | vocdrdenti-Ldi 4 S R Se Gr Deilines Etn 2500) 125/2500 | Ged ub. 1000 % Schuldverschreibungen I vláner Gesu. 8 | |119/199006 (oxa0va | Chem: Jab-Sh is G S | 51 S aat (E Pat [27 hraowva (22a

/ Z i / is, Fd.-Nrdb : / enbr,| 6 ' do. Kom,-Obl. S, 1 Hamb.-Alton. Ztr. R N UA L Es e von Schiffahrtsgesel!lschafteu. ; DA Ser Ct lad

las ai ais Í St.-Pr. ak u y do. do. neue S : Lei B, S. F b, Hochb. A-Akt A is da Griesh. Elektr. 7 339,00b Harb. Eisen u. Br... 31 440,900 6 | —,—- Naphta Prod. Nob, 9 D Stuhlf. Gossentin. T7608 - Leipz. , S. F, amb. —,— j j ; 268,00b pet Ansländis@e: Stadtanleiben. cipz. Hyp.- 8, 9, 11 Porr Strb.Vor 4 95,00b G G Mudo s U Hamburg «Amerikan. Ï vai Din hoh do, U 2 20 Spies S iv div o. Salzk. L 100/44] 1.2, , C Bufar: 1886 konv.| 42 do. Serie 16 unk, 22 e ytikinda-Acad, 2 ' Packetf, S. 2 rz : J ,

Fa Sa La M bo lo fe

0 1 4 jed jed dd A ju dus A

Ï

pla jt bd Ft Prt ferti fr Prt Þrt Fr mm 22

J |

| | bm A G00

-

L

ck lo

do. S. 4—6, 10—11 4 s E zalle-Hettst, Lt.A 62,00h do. do, S.1/102/4 | 1.4. 91,00G | LongIslRlr.rz 1949 do. S, 2, 8, 5, T—9 d. —,— Seaeaolen Crans 4 |151,75b G |150,00þG | Düsseld, - Duisbg.|103/4 | 1.4.10 85,00 G Manitoba rz. 1933/44 „do. S.12—15,19,20/9% do. 85,2566 | Krefelder 0 —_, —_,—- Gr. Berl, Strßb, Nat.R.ofM. rz, 1926 DanzigerHyp.-Verein 95,256 | Liegniß-Rawitsh ukv, 21108/44] 1.2.8 86,80b do. rz. 1926 autgest. b, 31.Dez.96 Lit. A} 4% —,— —— do, , N. Pac.Pr. rs. 1997 do. S 00 80,00 G do. do. Lit, B 4 ie Lee ufv. 21/103/4 | 1,1.7 | 83,000 | 83,76b do. Gen. rz. 2047 Dit. Hypbk.(Bln.) S.4-6 i , R I Lübeck-Büchen „. .1 |147,25bG |147,25hG | Gr. Cass. Straßb. Dreg.Rail. rz. 1946 do. Ser. 24 unk. 23 ¿ 102,00bG | Medcktlb. Fried.-W,| 8% —— —_,— 1899, 1909/12/105/4 | 1.1.7 | 90,00b G | 92,00G | Pitts. Cinc. C. 23. 42/4%

do, S. u. 1a konv, Pr.-Alt. f G. Lpz.Strb. S.1,2/100/4 | 1.1.7 | 84,25b | 84,266 | S.Pacif.] Ref.Mtge.

-10j tri .T ¡225,006 G

i d 24 zul-gi D

i 00008 22 R E Sa f þ4 jea

E J T

ain E E endement

|240.009b 148,90B /470,090b G

fe

- m

Mon N Dor

R R

Haa jr þ is h F Þ

T0 L D bm T T D jh 4

—,— —,——

Lo bo o Ls fo

E LEDELSSSE SLSV

Haa Ohr h

O

2 None 2A

i

L

It fort S

+

O

G [E 372,50b G |369,00b G 254,00h G [348,006 118,006B /117,00b 460,00b 1458,00b 325,006 [328,006 G 313,00b G |310,50b G

254,006 [255,00 G

bs b n - 4 ha 2

S ep P a E E E TE Cr

-_—

.

m M s o s M A

Ha R R A -

do.aumort:St.A.95 Siaméhß, Anleihe. Spanische SchUld Türk, Adm do, Bgb.E.-Ä.1 do, do. Ser. 2 do, fj. A.

do, uf:1903,06/35

wm 4 s

H h H jt ja T3 A

A R

«

Ao

ck 7

_ [4

ba

T R

.

S S 20 bs 5 T [N

/270,006b 6

Pr b

50 T T A ; mm A DR E

| 75,008 j /420,00b

[2010,00b [2100,00b E G 425,00b G

335/006 6 335,00 B 292:00b B |295,005

fs d

6 C5 C 03 A V 5 D C5 05 E E P O Co P P

Hrrr pet ja Ah . - 9 . c

1 d“

m _

o b mt p ja

[1

Hab RR D dd Fes

_ b 2

ars

D

[s

.

In Di fes ti ft Ta Q

I a L4 An dea

T T T A

P s fs jut fd fend jed

M A A p i b A p p i p A R R M R j4 pi ft D R IM S s

S

O

b s bt dl dad fut port ¿fa brd fd Jed S E hr RRRo

| |

O ©

D = E b I —Ï t

F E ree -M Mr

Hr a Es E e E D

Z [7 eo M

pel jt j b A ja 4

m S n R

E M r a L

QL

Fs fs fs Fus Pas Fs F (ia n © A s s M

1 L T 1

[N E

O r ..

-

9 1 1 1 1 1 1 1

Fe Pre Lb f ft foni ps drt fort Fi b N F

r èo bo bo 14 Ta Fa La ide d En br

/ do, Grünau. [10 Harkort Bergwerk Nat, Automobil... - 237,005 G (225,000 G | Sturm Akt-Ges. - Heidelberger Strb, s i L i S. 4 13.103/44 1.5.11/101,60b 101,00b Ditiserd. Dieterich. 806 2 4 Ntedl, Syp.S.1 T6125 En Dest. Lokalb, Gold-Pr. Ö ,

0 0 0 “Pa St.-Þ. b G -1879,00h Nauh.säuref.Pr.i.L. ip eg Südd, Immob... G 0 _,— do, von Heyden ps do. Bata: 361.006 254,25 Nettarwerke .…….. PSOORO 00e a „| 83,75 G Hildesheim—Peine A A l 22

do, NBerio tei ooo Sratber Ctocins, ; 60,500 Ndd. Lloyd 01,08rz.100|4| 1.4.

Pa Cen e Seil les do, do, SREIG, ° S o do 09/86, 04 ry 10014 | Ld.

147,00b 147,00b do do. 200 Kr

inie via gidas do. Milch .«---+-- p S Schiff , 9 i St.-Vr., 271,26b Neptun Schiff3w, . ; G B 240,000b G} —,— do. Weiler... ch-- “grit Beritan 6 200 260 360,50 G | Neu-Finkenkrug 130,50h —,— ZON ‘Chi: f do 29/00B Krefelder Straßenb, A B Tekleubg. N do. Serie s unk. 22 101/00 Q Magdeburger Strb. , :| ; Serie 1 E 116,256 1116,25 G do, Nordwestbahn. 2 Gia do, do. konv, 2

9 | —,— —,— do, Ind. Gelsenk. t S Mâte ei I MaGUWaimew. 1A,

95,60 | | ;hemniger Wertg,| 8 | Saper Eisen 1 Sl. 967,000 @ L70000 | Neu-Westend A. —— 48/006 | Teleph, J. Berliner

; 10] —,— |221,60bG | Chemniyer Wertsg.| 8 Ÿ , O A Srocenw: ia E Teleph, J. Berliner

do. —,— Marienb.-Beendf. 10/195,00