1936 / 112 p. 6 (Deutscher Reichsanzeiger, Fri, 15 May 1936 18:00:01 GMT) scan diff

ai Be eg at T Et rer tr S S L

natve 21811113 (ex ‘UdQuIaitt S3aQUVC l / : *uaQUI@ A 1a (a Gaben u Ln N P s g 8'897 ze 6 u0a BuvBnE *1pl9n15 (31 E E 1a(pl1n39 9aqitvquadsbinannplui 920 uaßunquaupl1aga1n «¿ßunaInplun ga uabunquaiMl12aUnPD 7E) (R uoa VuvbnC “1PIENR (ar U IPiSnN (gr ‘aQuIaIttaG) 10(p(JNaQ SaQULq1Ag alatquiaa1j1inj1nju240@ ‘Quai 1oQuad12A 10 l12aQ1n{pD (g

*u2IU12@ 12plina0 s3QuUvq1aasßunain(plu ‘v94a129q8VunaUn(pijuD-a11qUG e9PZ G Un uajat1qQuvIdA 1D

L j Z : 119410 a(pi11pa1-pUJUal0 uv u29a]1V 3 i uaBunq1a1(pl12gajnpck qun

-gßunz13auny, 77 9 ne * N 4 E x ° ckD 13 11290 L t p: 49 J311vY u0a Vun29val1a@ an ed i D

Bum paWiN T1, G Na VUVWn P 1 0alazgabuNZINPUUD N P29 16 QUN aiaggo atur 1mNE 9 U 108 vf | S op E 18 Ma Ba VRIUU M2 L § Koma UaBunIHuplLauUMBS JBlD (9 “ago jumteNreduogeI B e

7 FEE " V ( . C 1 Ur G10L4C agu 4131017 R 7 ç ( Inc * * 28 LO 4 E S BEE L 14 E “l A UVF V N f) U i L S I N ne

-1qUG T'9C2T AGM Qun vajal1gQueagbunF1aaun}8 M E n HOIS Mies T lb 87 2 E IPlnG (g ‘uaalaqsßunqnp(jus Bunbaj1ajuiG (pana Qun Uauaqabaq pquv sini t ut A M ua112p1lab u3uoj1 u la19Cuvi(, Hen dme gt e) v 21 M1 19016 (g 4914gguv{agbunz12auln17 1 L WR uog buvönE ‘*1(pl8n15 (1 *gaQuvzg ‘2j014quajud1gaQuvZ ‘ajon1quajudaqun1@ ‘Quai 12QU2a113g f t vpluiathe Pbdie S MMA ajan1gQuvidsUpck ARABECPRTENEN

| | / E 3 G s î Pal ank §0119 u3139 U) !

| | 0'2069T (zx [6'808 Ea || T'acT ST— Buvßn?ua1juiv(2@) O 1H 03309 ‘UagJan

16ER TTT (er C'OFFGF 9'92CT6 0' | ls ‘IPlU1D (x el A «F ¿ 2 6 0 GT9 GT "9 C 4 | ‘C0 g | E ) : Q | o 4 De | pr D, tio 1 4 I 2'980 2 I £99 §F | STTZ E G G06 E | CTFCFE9 | FL6GT | 6'966 0c | 6080 TF L'19F F986 £1 2'008 SFAFT| G'GCE GTA FIT iee G'LTECEIL F | 006 98C 9 G'Z8E LLT | G1 6091 F S'06G 8SI— ITTTTTTEST E pin - u f j GUGLOOLZTCG 121606 U 80 0 ) O? §60 0.0. ck 0 7A (, | 7 s - SBIETS 6 8E0 100 & 6819 S806 & | 1'6FF 80¿ £ F'OE2666E| 2'8C9 QN2 Ee 8 A E z : | TWITG (er | F188 || eg 4 Z q 0&1 6666|. &.629 80 ges Cat Tel FISETT C'SFLFE GCS69 |_£'8C20T | l FT0! 89987 (uv C9 L Cet 41 L ees puutgo FFL2 6086 | I'TL8 £ET& | S'6L8CETE | E‘LgLF rode e T ih 281 at MVIANY S EOE 0‘0 00 Gc P . Je E ————— i _Q62E £209 9120 | 0‘cst Fg 2 GIaE IEE G | 9'129FFO0C) c'GFO FFCT | 0/c08 8) (e M DONeO Ie E Pp voanp OGCET |C'T (GFFT |_ (g'orIT (Tse er | 168 D E F | 166 696 E S E ALOF 350 Aiimniztev(ag ‘9 ge 9 geg R N T T ; g ss e /_C0eE C'z18 zor | 2182088 | c'ogr age as gee | 6'918 ez i S 1) apa uvzaanualgozs 0% q ‘p 7'198 0E 1FLIOI | TPTIOI Dée d 60 £S0F 2 S6 \TeI69 T U N ‘88 o I T4 / i L M 961€ ecI ag | 6'109 608 | 10006 52169 * * I(paagbunjo E A s | | 16 F E 1H ; 1 F O | 1,000 60€ (123i8DUnjg1NID) MupaIDun Ta S'TF T'T9 Fe j E j 5 L I , F C1FP I r “e —— PoZ 07 O U C‘CF9 F 2 » E 0/9 g ü E 1p :) unjo¡an} j 4G j , P R S O 1 (G O ; e -. a L s | | | Ee E Ge | S F S vis uog än1gu1f zu In 92 002 6g‘C 0GF | | / /0 njgu!E uan 11 dgerl [09e || 2'591 G i I S 02/9 9 oss ; u2bunqza1p[12a0UN@|gBunz12Wny, ‘e 0'088 bi 690695 T £8210 |9'81920T | 827 8'96C 00T é nous (pup ¿27 069€ | e991 | 0'882 F 0'F6G F 0 F6GF s OEIEUi E S / : H S'STT FZ L'F99 T9 I'CI9 T9 T'CT9 T9 t 04 a R F 4 F SPF 8 G'L8ST 8 C'18T8 C'IST 8 e 0/o L s ; 2 L'TCI 68 E e T6T8 08 , Z'EG2 08 e a 19 2 | S 08 G ‘701 ¿ E o ( T * * 0/0 Fp uoa Inlgu1C 13113 1111 GT'F ots j (uauo1zvb11901vunu111035) uaquatuvguv1gny ‘z ias 7 s E | ofs N —— 989 F _|_Fec0 108 F | 'zI6 OFS F 100€ £886 FSO T 569 ra! : ju (abon, F UHUP/PIn S Lar E ck98 T'620 1F _ 209 R S L CFG £96 9c / / 6'T£6 F18 160) / S ° 0/0 F i / I &F 6ST | 60 FZ T 60L F L'T1C F !T)) 1 S Ca ea TÉST ETO6S oogel G26T9 | fTT E A [n O (20 A1 GLI Es L'68T Ela) €' | 192 S 69 1G FTSETITST 106 F] O ¿flau €10TST | Po egue | 8 eo 9LC8 £1OT | FFIE CEL : E 2 6816 L C T : ** * * 90 f 0a Ynigu1E utau1a 1ut zvß11901vunwurazg106) 2uaqöbaq aquvjuG ‘7 2'609 26 __ | To0F 997 : e I HV E G uv {uv¡uy ‘11 14gsdunp1ny481u7-2111/150

6'e08 61 | 8'610 82 | £'T9C 6 buvßn?unnR P Ee ros a[auqpuDjds/11 ( G I ET uvßn ; ' N ¿i ; ; / mog n? ¿6 89 49p10D'n ‘425u21U241n4114/82pUD] y

i i 696260 | 680SC | Es Buvs 6nf 4/000 088 T8861 688 : : ‘28e *

6'962 60 |_6'8C0 8E ‘878 99 F'SER T | 0'TF9 9 L'Z09 / | 0/29 S L088 82 C EHES L E E i

: 9 98 ‘C9 Bl 2/810 9901 0'297 / i 286 82T8 | 9'691 1088 || 988€ £08 8 F0c SFF& | 6 s s E

T9 S E A g 0/297 20 (a|_F‘19€ T t Z'6F9 ST | F‘0CZ2E(, FF98 2128 | £'0z8 £068 | 0'8TO0 8688 | L118 8IC S af En 4 dle de 2/2149PUv/4 23n1n}dsJun432p uoavp

7 P | R S E E O EE S Se 2 ¿ u T e 213}1qquv j 120 auuin Ula)

S E a S S L S T t N * * Juv\avzu1 G 9'0 E E: a n O G a * d

O'zOFeT | 9'TEEC | zol l 97 ‘ene / ¡ / E S D * * * * 9/0 ff uaa AniguiC maus 110 2E 3 TGc6ÔT |_ 9006 |£'802F (u12uJufuavvog 0001 11) Ort S

CIIE | 970 | Pee R e T ; A C23 C0IT | C618 690T 91099901 | F / 669 Tg Li C'O6O ET | 0O‘2168 || 8'919 2 Ce | 1/'9F8 C 1008 0T L 6 F FC9 F 5 Loe 9991 TOST erog 10 u 3 t, S S E Ee 2 0a fn 889 299 | 069 ec‘9 , : ; T1921 9€0T | 9'991 FOST | GFOZTOCT | F'ETS | O'9TISIE | 869 TLI T E R o is uog gn1gu& maujo zun 2 v2, | ad, eo „J 3 D Z z „28 O S E E ere S S e Sa 21311qQUvidsuo1zvUnbiz ‘p e © E l L s | s Ce Fe _IFTETOGE (0/208 18@ | T'810TT | 1'zg9 z9 Z'eFL ER P EZT - Mee E | gez ['98F lus T'9T L L8SF9TL | COSFG |GTFC9I6 | OTFL 9 T9 | L I O | GETO E “a2 A S s CTET L'FT Cz T'69F F6 a F0F 18 FTG2 08 c18P T | 6'e9F 6A CTICE 8'887 i S Es 0/0 g : —. L'a2E FET | F'6CS COT | 9'886FOT | 9966 | S'TIOCI - [T0 p 9 A E'LTF OIT 8'80F O0T FeEI6L | F'GBFG S

1936

1

invumzmvlo@ ‘111

Freitag, den 15. Ma

in,

Verl

iger.

10 TPF d + - | t‘ 4. j s L E i 61€ eTP | / i —— 8'709 6 7 199889 | T“ 969 6'107 62a FSIETE | 9 E

—_—

E man S I UNRE

E ——

E ——

chs- und Preußischen Staatsanze

_

O 99 co T 2

yam]

2oS Aa

o 11

C00 R E: 0C/F E ( Hud L au E O LAE : ; ga i 0C/F 0C'F 1FP Z ¿ i S E 2u2qI q aQuvIign1 1134 Pv) z T2090 8ST 56 9929 | FFoSCFOL | Fagc ero, | 2'696 9FF atectrd zin es T G P1MuPplpan s F 0 FOCF E : 0/eT 0/8T ck 0‘eT s E 1 :60 CF 8'890 6T G‘16T 8ST G'ZT s 0E £'89€ £F T'9FC F 1266 ¿T ¿Fe 0e ide de : 0/6CE9T | 0/6Cf 9T 0'6C€ 91 L 6 166 668 9 | £/9c0 868 9 F070 T60 G | O'CFS FEE F d TBer 09 * | £200 19 1'009 7E | £'ECZFT | | 66169 E _ * 9% 0 uo0a An1311€ unaus 111 FOT 807 ¿A 65 T FOT Z G 9/212gguviao@ 2u2gaVaq aquvjuS wS ‘T | €ÇOT FT 66 67 I COT h N (1 naja1agquvi uv ¡nvjuy ‘7 : 6 65 L. * * uajvilun7 uaquaj(pi1a 120 19vE

D

14 14

96€ | Q'NFF OF F EeE

Z H H A H

L A Hud r) R) ql

6F P Cz 08 G aAITL | C‘cS0€9 | L'cFZF

c'ET —_ _— 0'961

29 S n H

Ç

A D D

S 87 CFC8 9/68T 99 g LET C‘STG T 8S‘6F 6'C9T 67 L'e8C G 0'862,

9 28 T‘816 s | E L

_

14 144

©2 I t

T)

S

l

| 9/29 | C‘eT9

co ©I

_

co H

F 1E

2D: Ap] Ss CI O u 10 vid Das D r N m D dana] Le R d [9 I D H c (o)

Zweite Veilage zum Deutschen Rei

E

CEGT 9E6T | ua} vjjuv | uazuv;F | 11v44uv c g | uaunuv| | ua É S -1103 26GT 966T } uazTvzjuVv | uajuveF | 4Jv uv | 10G | 1vn29aN | 1 (uanvzju, | -31031g 121111 N2ay tav avn192 | uamuv4 | uazjvzjuzz, | 1192125 s n CE6T 966T ua11vzluv 411v44uv wu} um | ang |6yjuog | ppa: | -uajagy | uDq D | aqpinpa1 1416 S I 101g ‘Tg | 1vn29a8 ‘67 | uaz1vzju Ph zuv «1001

| H | U | R | aug | M m ag | aug | A | az | O | e | Bes vam | E | R | maun | ps | \ A | S 1n3F | 5 s U I 1 u0D 1 ' | ; ; : uvBn? JualaGI aas | apumnaT «(pl j «ua1u2 uaßunqza1p(22ag1nÞD 12 I 9E6T !1v (G un («an vunv]1z 4nvJpm1 buvvqn O I 9867 #10 6 u1 (‘aun Invz12a0n1F) T EER i Invzuinzuwvl2@ Paula] | M1aponas a(p(1n3F : das 5H

. S | “9€6T ?1V A6 ‘1g uv ¡nom (VungpoaplaaaUnp9 uv Inoun (r “(66 0007 u) 9261 fapyG ‘T8 o quI9 ‘023n314u131Cda3IVUNWWO2 QUn -uU2gaM 40A I1Il1I0)S s * i E a

ßuvbqoluv|a@

Nr. 112.

2'e2L 06 9'269 07 F199 03 eee UOQuIIWAN 3a(PllPYD A T S * * yjvzluvzurv@; alp1jzuallag- (‘azuat011@) zuvgoquiauiag alpl1326v@ 2'160 FT eo - JNVAgSAQUVF ajvununuoy a(pliqv@

6'STLLI 8'960 FT : E * ** * quvgjvunuwuoy alplzna& 9]v34u32011@ a(plzna&

A |

l |

e.

O‘LOF TT L'698 8

|

4

T O 15 9 00

.. . . u Ñ “U 2 M C Sr M lac “U “U

U u“ “U

unazljo&-B1aisaj(pD Fu1ga1§ 129 zuvgs2quvF

e  S 0 p e e)

. s . . s . .

eo * JuvgsaquvF alplupyl129216 uaßunvwuBß1D ‘allvz(1og ‘n -xvdD zuvgsaquvF alpl149jjau340@ *-* * * uailaj(pl2aQa1M6 “ao 219 anl allvzsl&-v12u1a01 ee ooooo * JuvgSaquvF 1apagng-bIngquagigI ** * JuvgsaquvF 139jalua11 * * JuvgsaquvF alplxnguanvF yvluvz19211saQUvF a(plxagouuv&

Uq€a3zanzjnzuago@ anl ajvazua

u“

FP‘PF9

N

.

AHEELR S L E L E E 1 1 Ll

[144 Ea E |

444 T4

F ‘765 Z6

“U “U

ajvazuafuajuvgs2QquvF alplznaz, **** zuvgsaquvF alpl1dd1z 79 f guvggaouPs a(plulag

*®0 °0 9 ch0 “0 »0 ‘0 20 0 -0 ck40. 70 10 0-0 .°:0 . . . . e “8 . -. . . . . . . . . ®

2/696 S T'o1e c T'L£6 C9 0‘T0€£ 29

. . .. 0/90 50/20 “9 .

*

L E H| ITTTII

BanguaqzG 1yvluv31Q21Y a(P11IVvID * * *** JuvgszvvzD a(pl1Bbul1nYT . (zjrgluvsnuh1aF) zuvgszvvzD alphb1aisplunva ooooooo JUVgSIQUVZF AMUAUK ooo 4j luvI19ga21sBunugags alpl1ddlg °°**°* 4uluvn1Qa1JsaQUvF alpl1B12quia14n18K apumlqunaßsnv& anl puwvla1agquvle sapl1pllagz

FOCELE C L E |

6-0. 2050 20 3@ go: #0 95D

F‘LTO FG 7'076 5

»0 23 420 20 0 40 ‘T -0 +40 ‘T ‘0 -0 0 0

09 _ 0 D cI T

1‘£€9 LF ‘01e 9F 9'186 88

0'eIz eL 9/980 F 6/906 £Z F'8F2 2G 2'861 9 L'FLL 9

F690 17 F'egT Lc T‘TE8 T £'TT9 T

C‘9TE 6T L'FTS LT 2'190 06 g‘190 06

8'L98 68 F‘LFC C6 2'eeL £

L'T9LOT 9‘TT9 L

L'OFF LT O‘FIE 79

F ECCERGRE C E

. . . . . 4 . . . ® L . . « s ® . . . . o .

Uagsa1& 10019 199 Yvzluzg-u9za(zod6i@& qun -uazua1qun1@ ooo * 1912g1uaja(140d6hG 19612d1aR

1lv(plzqv1D ‘u1313ajuvquaza(zad6@& 1au1j22@ 0 quy-lanagguvlg 12u1y12g

_— m e)

ERrERELZ S L E a

-_

E

I s T I

2'922 Tz E'TLF T& E 9'780 866 ¿‘886 F6T

970% T2 0‘9£6 I8T

H C E |

yvluvlauagquvlásaguvg apluipyD ; yvzluv1a11gquvl&saquvF alplu4na1t * 1agouuv@& Lu1ga1 120 11vipl3qvID E BanguaquvI@ FLu1ao01§ 130 11v(Pl40v4D ooo Jlv(plzqviljvizuaß a(plino1 * Aulnvz3aga1zG gun -229J asplidnaa o19 anl znzuzluß-119218 Ja34n1qualjogz-‘u1212a71091y aa(p1jzlv(plaazzia Ialplib1acusplunvi@ 21j2D ut! Sangoung sunzuazlanL s2€ Inz1zlu131921F sa(pyzlvipl2234116 E Me S D S pp S: O M E 13g0uuvÊ u1 11913a]1Ç312F ‘1lv(pltazg aalpl,unalsaqni& - uaßvhuaqnag - uabu1zzag - b13gua]vD §699 £ e * * AQDID ‘11913a}19091Y Aa(p1zlv(pl13zz12 1x0PluaWwa@ S‘LEF OT : : se Od ‘1213841921 Aa(p1zlv(pl12141G ao(pl1BInquaIPIXG 0‘898 97 : E * * * “Bffdag “ual(pvD u! 1121201199319 ‘1zlv(pl1234116 aa(pl1quy191D T‘LES T9 ; o. * UJQSa1T, ‘Ual(PVD U11213a41931Y 4Ia(p1jz1v(P{711a1qUvF 2086 T6 i 2 * * Funvt12qg sunzlvabz2vy(g lipyD ‘uh sag zuv@ alpliquyzlquvFg 6'189 87 * unailjo&-BiusajÞpZ2 ‘aci 219 anl quvg33a11921 39(P1]1vÞ|lquvF TEST FE ? i e E Ge « Vajvlzlogy Lutgaa 1039 z1vPplquvg 9/120 09T L'BIO ST oooooooo 6 (pual(pvD Ffuigoa 129 zlv(plquvz 0'810 96 _ ooo eere rene e ne e fe e (p zlV(Plquvg atpluuazljag-P1aisa1PD S'F6T ZOT 8‘298 8F j de fs e Haite E T Le Ie Ee E AIDIIQUOI SPHLOIS ** * allvyg-suajavT ‘1I1v(plaaz3118 asplizayunazg qun -Iny €‘LOT T + fe fe Me deine emed T R S HUoRquUoS PUDAE F‘L9F TZ S C E E 0‘E£C 0F eee (p4lv(plquvF alplidnaxdug T'819 0F o.» * (guajvvID uoalplidnaxd a19 nl z1v(plquvF-Jv14uU2D

eee o. “u

-

o.

e.

e.

d S

eo. . U u S-W

e.

e.

V d

c‘cI0 F 2'210 F 6‘990 £ I‘LET 6297 T‘LTO F2T

N L E T0

ck60 0S En

S 0 D e) D 00 vis 7 l

S. S i r

C H

ck I

T'9€€ 192 (er

ODoTL T T'ELF T O‘FFG 9

F789 T 9/LF8 g F808 £ C‘TET T 0'ZTF L'oIF £ S'TTZE 9 0'827 2

E 7 5E b d o o 0080000 0.0 00 06 Us R E R O R E

P L ECLDERIN

[I FEFEFERT E

[444 S1

0'808 T T‘860 9 ¿‘180 F‘7ST 8 G'TLT FT 9'E16 8ST 1'z [£6 8'99€ 98 6'CLT 98 £'9FF 98 9'128 F6 L TGF 88 8'€66 01 8'96F Fe 0/080 Fe L'L9L T S'LCT £E 7'276 T8 T'OT6 OT L'610 8F 9/789 2F 1'275 6T L'STT 98T 0‘F90 FST d £'690 86 6/£69 96 0‘C£&6 08 L'60€ TLI 6'766 L9T

S111

6‘'F2T 8 O‘LGF 9L T'9T6 9LT 6'99€ 78

0‘CZT T c‘6CL 6 T'L8L 6 F‘L9F 77 T'SET 66 I‘egIT 66 T‘LGE TF 8S'SLE SET T'00L LIZ 0‘£60 TF 7'916 9ET L'CLL TET

. ** *

L L E E L E

ELET A

Erste Veilage zum Neichs: und Staatsanzeiger Nr. 112 vom 15. Mai 1936. S. 4 1 m

S. 000 0 E a“ u“ “u

D E S S. S G u

o * 4j luviigaIy-zuvguazuazg alplznag

L Hf 812

4-44 L

124244046 auaßv142ßu1a / %9 %2 1311831 6vq U

Bunpag, Bunz1aaiin obnluoD u0avq

I VUUR. JAdÈQ UIWVA

6X6 0001 ut alalagguvlágjoßuiaL qun -zvugjag ‘-zavus(p1a16 ‘esBunzalil1J19026 ‘-su01zvaInb1g

ee6T Unbnyg ‘FT woa (Jaloßzuvgslli(pD) uazuvglanagquoldslliipa 129n saßalag saq 9 § Qun 6681 YNY ‘eT wuag sojalag-zuvquazahzad6@& saq 9 § ‘L76I 129uatag, ‘T5 utag saßalag-lanagquvlek, 529 18 Ayuaß alanagquvle (v

9261 fFavUG ‘If uw 0Inz131u3100331vunuuma2ç qun -U320Q5 4dQ uaSung1oI(pladgCInhPD A320 SunPag, 310 Qun 4nvzuun ua@ 4298 Bunlzoau(v2G ‘V