1875 / 298 p. 10 (Deutscher Reichsanzeiger) scan diff

S R L

Dix. O A F B Prämicns chifésè - Januar Februar E : ë 5 erzisch-Märkisch 2A N ESE FUAr, ertin, 18. Dez:mber. (Amtlichs Preis : á 2508 L oi | i Botlin-Üdrlifrar 2 O ltdbs. 81,00 —2,50bs vou Getreide, Mebl, 001, D ibum und Bien, All p pCangopreïs 310 M. Raps 10 Regalirungspreis 315 M. 16 75G Stadtberger Hüttd 0 | 0 Cöln-Minden 96,75—2.00bz E o Wetter: trübe. Wind: NNW. : ia Leaos vou 00 Pfd. 15,50 B Stobwasser .… . 5 | 5 : + « 98,50—2,50B 99,003 00 & Ctr atieg E Toriitns gat, Gekündigt 1000 Get A arkt Wan ee Davies C En, q April /1. 161,49bz G _W 7 150,00—3,00& 15110-4006 E525 4 L 3 f; 9 i per N Kilogramm. Loco | Mai 206,00. edlen e Deemtss arr er 199,99, pr. April- P ; * O5400-_5 G0 258000 T. d L. ark nach Qualität, 7elber (rother) per- diesèn Monat 199 | 148,59 pr. April-Mai 150,00. Rüböl 10 O, pr. Januar-Febraar 59 : z s , , .5 - - S E E A, : 0) Kilo 55006 ; 11650 _225b per Dezember-Ja1uar 199 M, per Januar-Februar 1876 bez, 09, a e ¿0907 {U Kilogramm pr. Dezember 29 5Cbz B j : 11,50—1,00B E 206 Er A bez, per *ärz-April— bez, per April-Mai S E c eat git ees S, pr. Dezember 43,50, . 19,60 G * A Bs N c Ie P M E 210 bez, per Juni-Juli bez, Eon, 18. Dez:mber rode j ——_—## / 39,00 —1.25G 1,09— 2 00bz Ctr Kündi e éo A Mk Termins fest. Gekündigt 2000 | hatt2x wir zumneist Thaawettzr. Die C In die-er Woche 29,25B.. Galiz 92,090—2,00bz 93,00—2,50bz 164 Mark ps Geps l rk pro 1000 Kilogramm, Loco 154— | war mitte]mäzsig. Abzüge blieben beschrä E Pr M, N 122,25. +- Berliner Bank A bez., pol 157. Qualität, inländ, 159 —162 Mark ab Babn | lick 1:ach; es bedan Weizen (nach jaali it) 20. Er P f Os “Dae a Baba Dés par dice M O box, uss. 165-156 Mark ab | Roggen 156150 - 146 M, Gereto 160-150 1M e S M, N M i armstädter Baz: 20 09— c £Z., Per d nat 154 à 154,5 à -154 bez, per D T E T2 M L N I—192—145 M, Hafer 170— | O 120,00—3,00bz 121,00—4,00bz wnden Ee à 154,5 à 154 bez, per Janda-Pabrnar ‘1876 Voges Gul O e, | L Preuss. Boden-Kredit 97,50— ane ‘2 Per Februar-März bez., per März-April he 27,50—25 O G den-Kredit ., 50—2,00b R : Es Seh: E AP Z., er 1] 27,90 ] s E Ce, Silberrente . . E F 98,50—3,00bz E Un 19s à 154,5 à 154 bez., por Mai-Juni-153 bez., per J E iy S Ai ti TAl:-OSCN H A J Kz N | ; Di 6 TomBardan T a E 1000 Kilogramm, grosse und kleins 135—180 Mark

F

S) Go

Div, pro

Brl. Traro.-G. 59% s do. Scawendy,| . 167,00G Kammgarn-SP. /2. 1103,C0B de. Papier-Fab, , 100, 50bzG ftdâo, Passage-G. . 19,50 B do. Pferdeb. . .. 76,50bz G de, Phönix Hasch. «109,70 do, Porz. Manuf. . |66,00bzG do, Viehmarkt . 91046 do: Vuleaan 50,50bz G do. Wrkz. Sentker ._1—,— Bielef. Sp. Vorw. - 140,25G Birkenw. Banmat. 56,50 G Bochum Bergw.À. 75,50bz & âo. do. B. 54,00 B do. Gussstahl! 98,00 B Böhm. Brauh,-G. 82,80bz G Bolle Gammiw.-F. 82,00 B Borussia, Bergw. 96,00 G Brauerei Königs& | 82,00 B do.Friedrichshöhe! —_,— do. Schultheiss . .| Bres]. Oelw.. . .| . 166,75bz G Bresì Wagg.-Fab.! 1/1. [70,75B Brs1, Wag(Hofün.) | 1/1. [70,50G Brodfabrik . . . .| L CGTOB Central-Bazar für | 1/1. 187,00G Fnbrwesen .. |-1/L-179,00 G Centralf. f. Baum. | 1/1." |78,00B Ch Fabr. Schering U Chemn. Werkzeug} 1/1. |58,00B Cöln.-Müs.Bergw. 1/1. 1125,50bzG j|Contin. Gas u. W. 1/1. |81,50G Cont, Pferdebahn 1/1. 1106,90 G Cröllwitz Papierf. 1/L F—— Dtsch, Eis u B -Þb. |— 1155,00bz do. Litt.B. | 1/1. [42.90G D .-Holl, Baur. Pr. | 1/1: [76 00B Donnersmarck- H | 1/1. |74,60G Daukb, Ofenfabr. | 1/1. 187,00 G Eckert Masch.-B, L Egells Masch.Fbr. |

Ia) Q! wWs!

Ey Gn e en © 5 R DAÏ

Potti-Tiflis gar, .. ... |5 [1/4,u.1/10494,75 G j Div. pro/187: Bjäsan-Koslow gar. . . ./5 |1/4.u.1/10.19840bz BreIl.MkL-B, 40% Ejaschk-Morczansk . . ./5 |1/4.0.1/10.195,50bz G doe. MKI Ver. 40% Rybinsk-Bologoye . .. ./5 |1/5. u. 1L 87.25 G BrsI. WechsIrb. .. do. IL Em.'5-|1/1. u. 1/7./79 00B Brüss. Bank 80% Schuja Iwanowo gár, . .|5 |1/4n.1./10.196,10bz Caro-Hertel 40% Warschau-Terespol gar. 5 |1/4.n0.1/10./95,75bz G Centrlb. f. Bauten do. kleine gar.'5 |1/4.0.1/10/95,75bz G Chemn. B. V. .. Warschau-Wiener II. ../5 1/1. u. 1/7 197,50 G Cöln. WethsL-B. do. Kleine'5 ‘1/1. n. 1/7./97,590 G Comm B, See. .-. do. ITI. Em.!5 [1/1. u. 1/7./95,50bz Däyv. Ldm.B. 80% do. kleine'ò |1/1. u. 1/7.195,90 G Deutsche HdL Bk. do. IV. Em.|5 1/1. u. 1/7.192,90bz G* S|Dtsch. Nat: B. . do. V. Em.|5 |1/1. u. 1/7./91,90bz Egl.Webs1.B.p.St. do. kleine!5 |1/1. u. 1/7.192,10bz Ess. Cred. A. …. Zarskoe-Selo |5 [1/1. u. 1/7.186,50 G Frokf.Wehs. 60%

N. A.) Alab. a. Chat. gar. f. |—.— Ger. Hd. u. Cr. Gali Extension 7 1/1. a 1/7.130,00B Hmb.Banky. 404 Chicago South. est, gar.!7 /1/5.u:1/11./74,00bz* Ha. De.W.B. 60% Cansas Pacific fr.| Int.B.Hamb. 40 %

E ain fr. s 2009B Kieler Bank 40% E area i fr. Bie at Königsb. Ver. Ek.

Port Huron Peniansalar .|fr.| S 3 h

Rockford, Rock Island .|fr.| 4.40G do. junge 40% South-Misscuri |6 11/1. n. 1/7,47,75 B Kwilecki (Posener] Port-Royal fr | S Landw. Bank) .| St. Lonis South Eastern|7 [1/5 u.1/11.30,00 G Leipz.Ver.B. . .. Central-Pacific 6 1/1. u. 1/7.|59,00 B Leipz. Dise. S Oregon-Pacific . . .... 6 |1/E n. 1/7.|75,10B Leipz.Wehs. 8t. Joaquin 6 |1/1. n. 1/7.175.10B Lübecker Bank el A Magîì, Bankyerein| : BanuKE-AKtlen. äfakl.-Ver,B.40% | Div. pro/1873/1874| | Metrop.Bbk. . - .| Aach.Disk-G.40%| 61! 64 4 | 1/1. |2450G Oberlansitzer Bk.!| Allg. D.-Hand.-G.| Q | 5) 1/1. ¡3300 G*® O24. Spar-B. 49% | Amesterd. Bank . .| 0,7 Antwerp. Centr B.| 5,5 B. f. Rheinl n. W.| Q | 0

4

5

ti en dip

fr.

fr

1

20. 60bz G Tabaksfbr.Prätor.| 2% | 23 [4 137,766 [Tapetenfbr. Nrdh.| 51 | 54 M4 | 41.

4

4

4

4

4

bs r

4.00G . LTarnowitz B ch0 36 00G Victoriahüitte* , 3 94 50bz G Vereinsbrauerei 0 9 60bz Westfäl, Union . 0 0 0 6 6

dr

59,0Ibz Weizsb. (Gericke)

—.— do. (Bolle) .|

8 00G do. (Landré)! 4

168 50bzZB j Westphalia, Wagg! |

168 00G Wien. Gasindust.| 61

43,25bz Wiss, Bergw. AÀ.! 0

109 00 B do, do. B. 0 3 6

Io RIDD

p

r

I Buchweizen und Erbsen Lliessen sich „nicht notiren; Kartoffeln wurden mit 30— : (pro 1259 Kilo) bezahlt; Lupinen verkanften eich war gelbe mit 1190—105-—100 M, blaue mit 100—95—99 M’ A 1090 Kilo.) Fehl unverändert: Weizenmehl Nr. 0 und 1 o | Qual j N anae darin Ou. 1 13—11,50 M. (pro 59 Kilo). es j | j : er 10co schwach behauptet, Termine geschäftslos. GzKkB Rofuaae Ae féevpy | mik Q On Montan bis zum 160.00b Versiohb -Gosollsohaft E resSlae, 18, Dezember, Nachm. (W, T. B) Matt, T2 OEE Kündigungspreis Mark per 1000 Kilogr. Loco 138 E E r Scaofaltnnritia in Ss 109.00bz S . VOTSIOBOrAngs- SosClsohaiton, relburger 84,03, Overschlesische 46,50 Br., Rechte Oderufer 181 Bark nach Qualität, per diesèn Monat bez., per Dezember- eset e 49,50B #8 (Der Cours versteht sich pr. franco Zinsen,) - 104,00, do. Prior, 108.00, Lombarden 195,50, Franzosan 525,00, L : 8p

9) 2406‘764

A fm C

162 GOB - Preuss, Kredit-Anstalt .

p - 9 V5 00 © bo D d

L

j l

-. Q

pRREA “ffa Ha bi pi bf bas pie Mas Va De Pes Mis pn Mm Mim: Dam pifae pm Pfi pla bm

. Wn Hm H f Min be ban Ham pm Hin ba [Pu Hf fins bus [s bas bas 1e bfi Df f dim

“ie Hs pf H M fre

51,09B Wollb. u. Wollw.| 178,00 Zoolog. Gart, ObL!

2)

M De s D

d

4 4 4 | 6 | 4 6

|

L i nd

S po Dia eor B I D

O A D O e a atte ta

z400‘82 Tix

Január bez., pr. Januar-Febraar 1876 be jer F t : d ) L L ei “2 i G M s M Z., Per Feobrnuar- Spiriius ° a e 4 iht. F E . 43,00 G „Dividende pro 1873/1874 L dna A S Brealauer WechsIerb. 65,00, Schlesi- E bez., per März-April bez., per Apriiï-Mai 165 bez. per | dem Âbetas iges Pa I pi bis ala S a dr e , Aach,-Münch. Fenuer-V. 20% | 51 | 56 [7650 G e (9, Kreditaktien 349,00, Laurahütte 67,25 uni bez,, per Juni-Jali bez. Verladungen Y l l fonte Od A E ihs- 124,00B Allgem. Eisenb. -Vers - Ges.| 23 | 23 [1500 G Behles, Vereinsb. 90,00, Kramsta 84,50. D Roggenmehl behauptet, G-küudigt Ctr. Kündigungspreis Spi i E S R s Made E E z Berl. Ld. u. Wass.-Trsp.-V.G.| 25 | 25 |700B ELanbarz, 18. Dezember, Nachmitt. (T B) Mark pr. 160 Kilogramm. No. 0 und per 100 Kilogr. Brutto matter. N E mie Dc OOhs, indarch nuwnterbrockes M 20 25bz G Berlinische Feuer-Vers.-Ges.| 22 | 221/1420B Etwas fester. E E Q E inkl, Sack, schwimmend -—— bez., per diesen Msnat 20,90 bez. per P erte E a Mae (A S VEDOE: E Berl. Hagel-Assekuranz-Ges.| O j 9841960B ies O R Sambaurger St, Pr.-Aktien 118, Vereinsbank Dav Mata 4/90 box, per Januar-Fobruar 1876 20,95 bez,, Bor Gotroidemark f ‘Bpiritns er 107 7 ter 5 « 55,506 BerlinischeLebens-Vers.Ges.| 2334! 24 |2000G An A déatichs 39 E Kommorzbank 824, Norddèntsche 1251, t t fogue 21,05 bez, per März-April bez, per ápril-Mai | Janaar 42 40, pr. April-Mai 45,99 t Mai rue b pr u“ nignage08 30 50bz Cöôlnischo Hagel-Vers.-Ges,| 0 | 15 10G konto 4K. §, do. neue 63, Amerikanische de 1825 94, Die- | 119 Augnak Per Mai-Juni 21,30 bez, per Joni-Jali 21,40 bez, per | zember 191,00. Rogzen pr Dozanis, S are iei Colonia, Feuer-V.-G. zu Côla! 55 | 55 [6375 : s “August 21,40 bez. 147.00, pr Ap 15900 Paus L Pr. Vezember-Januar 7 f 5 Concordia.Leb.-V.-G.zuCöln| 152! 16 [2040 G Internationals Bank 824, _,„Erbsen per 1000 Kilogr, Kechwaare 180 —220 Mark nach Qual i A Rep 152,00 : BHböI pr. Dezambzr 67.00 pr De- 6 Deutsehe Feuer-V.-G:zuBerl.| 0 | 5 1723B - Pra “Bib e E (N. T. B) B S 164— 178 Mark nach Qual. Rur aar 6,09, ‘per April-Mai 66,00. Ziuk fest. Wetter 1E Elberfelder Feuer-Vers.-Ges,| 373 37335C0b T flvatyerkKebr, Silberrente 65}, Lombarden 244, RKredit- . Can per 1000 Kilogramm. Gek. Cir, Kündig B 1 î 2506 Fortubn ligen V_-G ruBerl. Cy E 200E aktien 1703, Franzosen 6534, Rueinizche Bahn 114, Erda preis Mark. Wizterraps E Mark, Winterrfibaen Mad L S E, ois oma, A L) 2 50bz G Germania.Leb.-V.-G. Stettin| 10 | 12 |442G Märkische Bahn 785, Cöln- *:indeuer Bahn 94, Laurahütte 673, | *98t Mark. ; 85, pr M bei A pee Me 100 Pag O08 r, Jahnaz A Gladbacher Feuer-Vers.-Ges.| 124| 10 |—,— Schwankend, Umzätze sebr gering. N Rüböl matter, Gekündigt mit Fasz 909 Ctr., ohne Fass s S Dr: März 11,90. Voi, S [Leipziger Feuer:Vers.-Ges.| 96 | 96 [6210 B Frankfurt a. M, 19. Dezember, Nachm. (W. T, B, e Cie Sngeprels mit Pass 67,5 Mark, ohne Fass Mark per | = —CAraphisehe Witcerunzeberiehte. 2 Magdeburg. Allgem. Vers.-G.| 7 | 44 95,00 G 0 ita R acn I A S 09 Mark, ohns Pas 68. Mark, | |Tezap. | al ü 36 50bz Magdds Feuer-Vers.-G | 45 | 31 |2258G „Effekten-Sozietät, Böhmische Westbahn 169, Elisabethbahn C7 diesen Monat 68 à 67 bez, per Dezember- Januar 68 i| Ort, Bar, | AbwiTeup.| Abw| u. ane P as Magdsburg. Fouer-Vers-G | 45 | 81 2258 174, Galizier 1773, Nordwestbahn 1242, Silberrente 654, Ameri- 8 bez, per Jauuar-Februar 1876 68 à 67 bez, per Februar- | #!| [P LVM B. |v. M d | Himmsle- 44,256 b Tele Va] 4 6 297,00 Q Aer de_ 85 995, 1860er Loose 1155, Nationalbank 809,50, Da:mzt. | ; fac R Der März-April „Pee, Per April-Mai 67,5 à 68 ae O S Magdeb Siena Co 0 O Bank 1173, Deutsch-österr Bauk 85, Meininger Bank 8521, Reichs. | 2 06,9 bez, per Mai-Juni 67,5 à 68 à 67 bez, per Jani-Toli | 2 18. Dezember. agdeburg. Rückvers.-Ges | Î 319 bank 154"/,,, Ungar. Schatzw. alte 942, do. do. nis 93E gas bez., per Juli-Augast bez \ E O on age 3351 9a [dane (d Dodéeki

i n a -Ur, L| r ? .. 9 % .. 4 Qi a1: o fara 25 c 77 2 44506 "L E E C Bts | 6! 619975G Nech Sehiuss der Börse: Kreditaktien 1711, Franzosen 2613, Le:nöl pr. 100 Kilogr. ohne Fass loco Mark, Egli 19001 9,3| |Winêst:lle, ¡bedeckt.,

1,40B Tavdat E. | 45 Lambarden 974, Reichsbank —. Petroieum f-st, Raffinirtes (Standard white s 4 O 19. Dezember. 8 259bz P e TU Bein os Hi 0E Franukfart a. Fi, 20. Dezember. (M Ae D) sramm mIb F ass in Posten von 5s Barrels (125 CEY Gebt ai “g pr 339,8 G NN90,, sehw7 ganz bed, 89 00 G Prers Tabons:T G x Bartikl 7| 8 15756 Atfangzcourss. Kreditaktien 171, 1869er Loose Pran L Ctr. Kündignngspreis Mark pr. 100 Kilogr. Loco 27 a ae L 4,0 0#0.. ache, [ganz bedeckt, : Preuss. Nat.-V.-G zu Stettin! 95 | 19 [715B zosen 262, Lombarden 974: / Schwach. : E per diesean Monat 26 Mark, per Dezember - Januar 25 n n: —1,3 WSW. , schw. ganz bedeckt, 39,75 G Providentia,V.-G.z.FrkfaM.!| 12 | 12 1315G u Leipzig, 16, Dezember. Leipzig - Dresden 156,25 bz. Gd,, b acK, per Januar-Februar 1876 bez., per Februar-März 8 Sockholm 3366 |—19,2 Windstille. ¡wen, bew ölkt, LSEE Scblesische Fener-Vers.-Ges. 18 | 17 |[590bz G E E A. 200 Br, Lit B, 91,25, Br, þ j Dor April hes, April-Mai bex, per Mai-Juni | g 8kndoanis. (335 O L, 00s Podeckt, 8 00B Thuringia, Vers.-G. zu Erfort| O | 0 1615B Thüciagor Bank 79,00 Gd, Weimarisshs Bank 68,25 Br. On „Juni-jzli bez. e090 S0, hart. |Regen.1) rg G S : : Si Em E, er R i E rone A Gekündigt 40,000 Liter. Köndigungspreis 45,3 | 8 Prederiksh S s: Ope, 00bz Gz rivatverkehr. (Schlns itaktien L ; er 1X j À E É à 7 x GCTIKSO, | SSW,, sehwr, A 44.10G Äktien von in Liquid. befindlioher Geze!lgohafter. Galizier 205,25, I E. 6290. Pie E O bez., per Tidcen baut 488 E, UE De n E S oline. | ZSO., sch, 5) 60 75bz G Dix. pro/1873 1874 110,60, Napolec S8 9,14. Ziemlich fes. i à 45,3 bez, per Jaacar-Februar 1876 Hon, Per Vobituár-Mies O C ‘(338,1 +0,8| 0.9 259 W., sch, bedeckt, 11,50bz B I, Berl. Nordbahn . .… .| (5) | —,— Der Vérlust, den die Ungarische Kreditbank im Depot- 7 bez, per März-April bez, per April-Mai 47,7 à 47,5 à R Da E —0,6 SO0., 2h&, jnheiter. —,— do. do. St.-Pr.! (5) | 1.40bz gezchäfte erlittzn bat, s01l 275,090 FI. betragen. 47,6 bez., per Mai-¿uni 48 à 47,3 à 48 bez., per Juni-Jali 49/3 à D E ¡339 1/-+0,9/ 1,2 vedeckt, 20 50G +Pomm, Centralb.St.-Pr.| 0| —— SYien, 13. Dzzember. (W. T. B.) 49 à 49,1 bez, per Juli-August 50,2 à 59,1 à 50,2 bez., per August- E P . - 338,8 +1,9) 0,8|+1,- vedeckt. a dia do. St.-Pr.!| s : Börse schloss beruhigter, für S; ekulationswerthe mit ‘einer September 51 béz. : 7 Ki ant E US) Al W,, schwach. ‘bezogen, 117.00B {Crefeld Kr. Kempen St.-A.| —,— leichten Erholung. Renten begehrt, Valuta steigend. | „Spiritus pr. 100 Liter à 100% = 10,000% ohne Fass loco 7 Cöelin on L ( 99| |BBW., schw. trübe. 77,00B do. do MU-TT) —— (Schluss-Course.) Papierrente 69,40, Silberrente 73,90, 1854er | 49,3 bez. Gas Lcteh +4 Bei D, 080.,_ heiter, 51,50B TI, Aach. BE.f Hâl.n.I 40%) 96,00 G Loose 106,25 Bankaktien 922,00, Nordbahn 1785. Kaschan - Oder- Weizenmehl No. 00 30 à 28, No. 0 27,90 à 26,25, No. 0 u 7 Wilk 1 O Ss D. Más8 heiter. - „— Berliner Bazk ...,. | 87,00 G berger 123,50, Pardubitzer 137,60, Nordwesttahn 145,20, do. | 1,259,709 à 24,75. Roggenmehl No, 0 23,25 à 22,00, No. 0 n. 1 E sh, ./336,3| - (8., schwach, heiter, 25.25 B do. neue 404. .| 89,00 G Litt, B. 55,50, Kreditloose 166,25, 1860er Loose 111,90, Lom- | 41:29 à 19,25 per 100 Kilogr. Brutto inkl, Sack, Sehr stilles Ge- S nada VY E tei SW, ech. edeckt. 6 00G do. - Lomb. Bank.) 825B bardieche Eisenbahn 110,00, 1864er- Looses 132,20, Elizabethbahn schäft zu unveränderten Preisen, C Brem Ma  N SW., stille. |bewölkt 152006 do. Wechsterbank, 37,00 G 169,50, Uagar. Präml. 76,00, Türkischo Loose 30,25. erlm, 20. Dezouber, (Nichtamtlicher Getreide- | ginn 2370 | —0 880, schw. heiter. 283 00B do. Hyp.-Cred. u. Baub.! 0.20G Nachbörse: Besser. Kreditaktien 202,09, Franzosen 299,75 Bericht). Wetter; kalt, 6 Be Ga e E E SO.z. S., Schw, i 25,50 G Bres]. Prov. WechsI.-BK.| 67,00 G Lombarden 111/00, Gelizier 205,90, Anglo-Anstr. 91.90. Vnioubünk _ Weizen, Termine fest aber geschäftslos. Gekündigt 3000 Ctr A [00G 1,0 1,4 +1,7 S, sch. ganz bedeckt, 12,75bz CESER L f0O0hs s? Da eena 9,141. ; En gungapreis 200 Rm. f Glu, m O aen T 18 es S A Pan, 65,(0B anziger Bank-Yerein 57,00bz Sie, 20 - Dezezzter, Vorm. 12 Uhr 16 Min (W 0co 175—220 Rm. nach Qualität, gelber mecklenturge ove fa E A A Oa SCURON MELIDE, 91,00 B Dresd. Handelsb. .. A ——— Kreditaktien _201,25, Franzosen 298 75, ets E Rw. ab Bahn bez, per S rruw N L C l E 0,4 +0,9 M, ECR Fe bedeckt, 50.50 B Dresdener WechsI -BK, 101.00 G Anglo-Austr 92,25, Unionbank 73,00, Lombarden 110,50, Na- 199—200 Rm;, per Aprii-Mai 2075—208 Rm, bez, per Mai-Juni 6 Brüse€l . .. :/933,4/+0,5 —0,5|—1 J D. SCHW, trübe. S U, R T E poleons 9,144, Gedrückt, E 2104 Rm. bez. ? ‘s angs 334,0) 3,4 S de gs. bewölkt. 18,25 Hallesche Creditanstalt 45.50 ÆAmeterdan, 18, Dezember, Nachm, (W. T. B. Roggen-Termire verkebrten heute in fester Haltang u l E Be E E M O L) S0, mässig. Heiter, —— Hessische Bank ..,. 61,60 G (Sechluss-Coursa,) Oecsterr. Papierrente Mi:Novádliee rad. 602, fuhren die Preise eine kleine Besserung. Der Handel E is Oa 1221 71 | R e SW., echw. fheiter. 28,25bz G Int. Hand.-Ges. .... 36.50 G do. Silberrente Januar-Juli do. 644, Oesterr, 18fOer Loose 593, | dabei in den engsten Grenien. Loco-Wazre schwach zugeführt, | GTur, h Ey E URTO U E 136,00B Leipz.W.u. Dep.-B.40% 95,20 G Oesterr. 186der Looss 139}, 5 % Russen de 1884 101} Russ | fand nur in den besseren Qualitäten gate Frage, Gekündigt 500 RlOhacboure Is Ea NO0.. schw. neb? bedeckt, 5,60 B Magd. Wechsl.-B. (404) 91,60 G Eisenbahn 256, Amerikaner de 1885 Mai-November 99, 5% Türken 22. | Ctr. Kündigangepreis 155 Km, E Gut pa U Ll R Os, E 44.80 G Niederschles. Cassen-YV. 0.50 G London, 18. Dezember, Nachm. 4 Uhr, (W. T. B. A Loco 154—165 Rm. gefordert, rassischer 155—156 Rm. ab 1220., mäss, :halck bedéetf, 95 50 G Pos. Prov.-Wechelb. 1,00B Consols 937. Ital. 5% Rent» 723, Lombarden 91/4, 3 4 Lom- 4 Bahn bez., polni:cher 1564—158 Rm. ab Bahn bez, inländischer B. 8. echw. |bted,, Nebel. 3,90bz Preuss. Credit- Ánstalt 51 C0G barden-Prioritäten neue 9s, .9% Kussen de 1871 991, 5% Rassen 159 162 Bm. ab Babn bez, per diesen Monst, per Dezember- | 8!/St. Maihien ./334,3! S Da schw. ¡zenig b Ww. --1,40bz B Rhein. Effektentk, ,, 350G de 1872 984, Silber 967/16, Türkische Anleibe de 1865 241, 6 % Januar, per Januar-Februar und per April-Mai 154t—155 Bm. bez, | ———= etr Ta iabeE: or E O SW,, schw. ¡hals Bedectt, 135,00G Süchs. B.-V. (70%) 92,C0 G Türken de 1869 274, 64 Vereinigt. St. pr. 1885 1041, do, 54 | Per Mai-Juni 1534 Rm. bez, per Juni-Juli Rm. bez. , ) Gest, Abend S530, stark. 2) Gest, WSTW. schwach. #) Strem 16,25 G Schönheimerscher Bky, 20,40 G fundirte 1052, Oesterr, Silberrente 66, 6% ungar. Schatzbonds Gersts, grosss und kieine 132—180 Rm. per 1000 Kg S _Gest SW. schwach, Strom S, §8.00B Btett. Yer.-B. T5% 83 O00etwbz 93f, do. TE, Em. 944. E e Hafer loco -wässig gefragt, Termine fester. Gektindiot Ctr. A E j E E s i E 20 00G Südd. Centralb. (40%) —,— Platzdiskout 234 6. Kündigungspreis Rm, Loco 135—:80 Rm. per 1000 Kilogramm M Ort. | Bar, Abw | Temp.} Abw Wind Os 16,50bz B +Thüringer Bankverein [0,50 B 2 Aus der Bank flossen heute 93,000 Pfd. Sterl. Hez., ost- und westpr. 150—173 Rm. ab Bahn bez.,- pomm. nund | [P. L. |y. M.| R, [v ZL, | E R af 10. ¡62 OCetw B {Vereinsbank Quistorp 12,0betw G ZLonden, 20. Dezember, Vormittags, (W. T. B.) Aafangs- meckib. :61—175 Rm. ab Bahn bez., per dieser? Monat und per : : E 4,60G W echselstub. - Aktieng. 83,10bz G Courso, Conso s 9315/4, Amerikaner 1044, Italiener 723, Lombar- | Dezember - Januar Rm. bez, per Ápril-Mai 165 Rm. bez., ver C 50,00 G . Aachenér Tuchfabrik —_—— den 9}, Türken 24?/,;, Spanier 183/16, Peruaner 314, Wetter: Schön. | Maïi-Juni Rz, bez. E i i E +{Aitenburger Zuckerfb. 0,50 B Paris, 18. Dezember, Nachmittags 8 Uhr. (W. T. B) : Exvsen, Kochwaare 181-- 220 Rm. Futterwaare 171—180 Rm } Haparaná 50.25 B Arthursberg (Stettin) 025 ? Börse begann fest, echloss ruhig. t Vekaaten. Winterzaps Rm, bez., polnischer Rm. bez. 8 Chi «t ein 3 40bz Baltizche Waggonfabrik G50Bî „j; Schlusscourso.) 3% Rente. 65,774, Anleibe de 1872 101,10, | Winterrübsen Rm. bez., uckermärker ab Bahn bez. Ñ S einbean E 60,00G j.— Bergbrauerei Hasenh, .! 0,50 B gz Italienieche 5% Rente 73,00, Franzogen 658,75, Lombard. Eisenbahn. Rüböl zu steigenden Preisen gehandelt. Gekündigt 500 Ctr 8 Salatn. rfe i —,— Berl. Eisenbahnbedarf 131,00 G Aktien 243,75, do. Prioritäten 241,00, Türken €e 1865 94(0. | Kündigungspreis 68,2 Rm. Loco obne Fass 67,5 Rm bez per 8 Peter: P le 61,50 G +Baugesellsch. Plessner 0,80 G do, de 1889 137,00, Türkerloose 63,25. - " } diesen Monat per Dezember-Jannar und Per Januar-Februar 67 (7 8 24 E S i 3,50etw G +Deutsch, Cent.-Banu-Y. 1,70 G Crédit mobilier 197, Suezkanal- Aktien 746, Banque otiomane | 68,8 Ra, bez,, per April-Mai 68—69,3 Rm. bez. h SiOxöe Ei O —.— Elb. Eisenb.-Bed. , , .! —,— : 459, Société générale 525, Leinöl loco 58 Ln. 8|Frod, Led 1 1,9 E : 105 00G Internat. Telegr... S Aew-Kork, 18. Dezember, Abends 6 Ukr. (W. T. B.) Petroleum. Loco 27,5 Ru, bez., per diesen Monat und per De- | s /Helzineór. | E O E e 3 80bz G Metall-Industr.-Ges, . .! 0,25 G ,__ (Sehluss- Course.) Höchste Notirung des Goldagios 141 | zember-Jaxuar 26 Rm. bez., per Januar-Februar Rm. bez Mala T E 19 - R En A: 4,50B Nôrdend Banugesellsch, [0,60 G ¿ B niedrizste 133. a Spiritús matt eröffu?nd, al:dznn fester. Gekündigt 10,000 Liter Gl “02004 i 2 C olera E, E 20,40etw G Nienbúürg, Zucker ... —,— 23 L Zl ga anf London in Gold 4 D. 8351 C. Goldagio 133 Kündigungspreis 45,2 Rm. bez, : 7|Flensburg fg) Bis, “0A ' E O E 2,73 ä c Ha } j 20 0s 35 n S i 7 j A aae M 3 2 R it Vas i i lkt [Sag O E I Ae N E aler ü erg Sflzegr ee 17.00bz} /20 per 1885 116, do. 5 % sandirte 1171. 8/20 Bonds per Loco ohne Fass 43,2 Em. bez., loco mit TVass Ra, bez,, 7|Königsberg.|: 35[—1,2/8W,, stark. [heitae Thüring. Eisenbahnb.-G +WesteniC,-G.Quistorp Wolfswinkel Papierfbr.|

No

O U O S

NOCD BDP

R ODID

L L an r T

pi

bi v j m D

S b“ | 16ck Hi Him H

1/1. 183,25bz Ostdeutsche Bank! 1/1. Petersb. Disk.-B.!

j | T7 Ï | /1. |64,C0bz Pos. Sprit - Bank l |

L D D R N

Er H 6 r 1E H 1 V H r r r r

Fm

p by

- s E)

DD N

Petroleum

Barmer Bank-V. .!| Berg.-Märk. 60% Berl. Bankverein} 54 do. Kassen - V.| 29 | do. Hand.-Ges.| G64! do, 40 4 neue} 63! do. Prod.u.Hnd.} 37 1 Braunschw. Bk. .| 9 do. Kreditbk.| ‘0 Bremer Bank . .|7T/g| Bres?. Disk. -BKk.| 2} Ctr.fIndaH.60%| 4 | Coburg. Kredit. .| 4 | Danz. Privat-Bk.| 7} Darmstädter BKk.!| 10 do, Zettel-BKE.| 7,3 Dessau Kred. . | 8} DessanuerLandesb,| 104 Deutsche Bank .| 4 âo. Hyp.-B.60%| 5 do: Ul-Bk., 1 1 | Diskonto -Komm,} 14 | 12 | do, Prov. 60 %| 0 Dee c E Effekt. u. Wechsl.-| Bk. Hahn40 4 | Genossensch. - BK.! do. 50 % neue! Geraer Bank. . . Gewerbe-Bank . .| Gothaer Zettelbk! do. Grundkr.-BK.!| do. do. nene 40% | Hmb. BrlI.Bk.40% | Hamb. Komm. BK.!| do. do. neue 40% 0 do. Hyp.-Bk. 60% | 125/141/ Hannov. Bank. .| 7 Hyp.(Hübn.)25% | 175! 1 Leipzig.Kreditbk.| 93 Liibeck. Komm.B.| 5 | Luxemb. Kredit .| 87 Magdeb.Privat-B.! 82/9 Meckl.Bdkb.conv.! 0 do. Hyp.-Bank! 0 | Meininger Kredit.| 5 do. Hyp.-B.40%!| T4 Niederlaus. Bank! 63 Norddeut, Bank .| 104 Norâd, Grundk. B.| 74 Oest.Kred.A.p.St.| 58 Petersb.It.B.40%| 9,7 Posener Prov. . .| 73 Preussische Bank! 20 Preuss. Bodenk.B.| 0 Pr.Cntr.Bod.40% Pr.Hyp.-Akt.-BK, (Spielhagen) . Prov.Gwbbk.60 % Ritterschaft.Priv. Rostocker Bank . Sächsische Bank .!| 1 do. Kreditbank Schles. Bank-V. | Schles.V.-B. 40% &üdd Bod.K, 40% Thüringer Bank .

t | 1/1, 30,50 G Reichsbank. .. 1/1. [72,25 G Rh. Westph. G.-B.!| i 1/1. |71,75bz Rost. Ver. - Bank!

O Ce a Hr C C

p

j

pak oma | |

h N D

1/1. [202,00 G Schafh. B. - Ver.| 8 | 1/10.7.,/94,50G Stett MKL.B. 40% | 10 | [1/1 0.7./94,00 G Warsch.Kom.-Bk.| 9 | | 1/1. [90,00bz G Westfälische. . .| G | 1/1. 90,10bz Wien. Unionbank| 0 | | 1/1. |44.75bz G Zwickauer B.50%| 0 | 3/3. 175,50 Fagon - #chmiede] L A zt | } u. Schraub.-Fab.| T. „VUDZ 5 Fassfab Wunderl, | 1/1. [65,00bz G Industrie - Aktion. L | 1/1. 168.50bz G Div. pro/1873/1874/4 | 1/10. ] Georg-Mar, Hütts! 1/4, L16756 Berl. Br. (Tivolî)} 93}| 6114 | 1/10. ( Germ. Wag.Leib.-! 1u.7.1116,75 G do. Unionsbr. .| | | 1/7. 173.25 Ana L 97,00 B do. Masch.-B. al | | 1/7. / Gothaer WasserWw,! 79,10bz G Centrum Bergw.| 12 | A E Granger & Hyan 4 15 00G Chemn, Mascbin, | | j f Greppiner Werke! 78 00bz B Hartmamm. J 38 /| | 1/7. 153 26etw.bz B | GrossePferdebahn! (5) 93,50 G Commern. Bergw. 9 | 1/1. |97,75bz G Gnmzu-ifabr. Fonr.!| 76,50bz G Dessauer Gas , .| 133| 1 | 1/1. jad.167.50bzG| go. Volpi u. Schl, | 130 50bz G do, neue . | | 1/1 UUSTOO0G Hag. Gassst.-Fab,! 73,10bz Dtsch, Eisb. - Bau | 1/1. 5,50bzB Hamb. Wagenbau! 81,00 B do. Reich u. Kont. | 1/1. 70 75bz G Harkort Bergwrk.,!|

Eisenbbed.Görlitz | 1/1 B2,90G do. Brückenbau 107,75B do. Nordd | 1/1 B7.C0G Harpen. Bgb. Ges. 96 00bz G do. Oberschl. | L: 32.10 Heinrichshall .. 4 ._1°7,00bz G Gelsenk. Bergw. | 1/1. [116,50bz Hörd. Hütt -V. .|

189 59bz G Hann, Masch. Fab, | 1/7. 2400B Königsb. Vulcan .! 21,90bz Hib. n. Sham. .. 1/1. [44 75bz G Kön. Wilh. Bgw.V. 91,00bz G Kgs.u. Laurahütte | 1/7. [66 75bz G Köp.- Chem. Fb. .| 108,25 bz G Lauchhammer . 1/7. |2450B Köhlemann. . . .! 101, 50bzZG j¡Luise Tief ban. . | 1/7. |88.60bz G Körbisdorf . . . | 3475 G Phönix Bergwerk 7, 199.29 B Landerw. u. B.-V. 82,75 G do. do. Lit. B, 47.00G Leopoldshall Ver.! 92,00 G Sechles.Bergb. Ges, 85 O0etw.bzG | Magdeb. Baub. .|

112.50B kLfE do. St.-Pr.,| 91,50bz B Magdeburger Gas .1101,00etbzB |Stolberger Zink |! 22,00bz G Mazienbütte ... 128 50 B do. St.-Pr.

U Î 85,(:G B Macsch, Freund . .| 221,25 B Dortmund. Union

c 12,00bz G do. Wöhlert . 101,50 B Westf. Draht-Ind, 50,00bz G do. Aub Bernb. 119,00bz G Wilhelmshütte . .

] È 96,009 G Massener Bgwk. . 99,00 B (8.4 )Aach,-Höng. Mechernich Bgw.| 1475 G Berg 95.00 G Mecklenb, Ma: ch. 73,.09bzG A -Ges. f. Holzarb. 51,50bz Nähm.Frister u.R. 7.182 50bz A. B. Omribus-G. 84,75bz G do. Löwe , .… -| 100 50B Adler-Branerei. . 18,25bz G do. Pollack U, Fch 80,25 G Admirzalsgart. 15,00 B Neptun, Gas u. W, 126,25 G Ährens' Brauerei) 31.00bz G Neues Ber). Mess 105,00bz G Albertinenhütte .| E Neuss, Wagenfo: | S Allg. Häuserges. .| 71,75 G Nolte, Gas-Ges 101,50 B Arenberg. Baen: 4 S Nordd. Papier , 92,50G _ Balt. Llovd .| 31,00 G Nordd Eisw. Bolle .jabg. 166,50bz Bauges. Königst.| 18,25bz G Nürab. Brauerei . 95,50bz B do. Friedrichsh.| 44,25 G Oranienb.Chem.F 119.0Cbz B do. Hofjäger . .| 5,75 B Osnab. Stahl .. do Qily d 21,00 B d Ode 12400bzG Jo. Miitelwohn.| 2750bzB |Pappenfabrik „. 29,00bz G Od 4 8,.C0bz B “} Pinneberg, Union! 123,00 G __- Süidend . . —16G Pluto, Bergwerk !| 499,00 B do. Thiergarten! 1,80 G Pomm. WMasch. . .! 120 00bz B ». Thierg.Weste.!| Potsdam Holzfakt 80,50 G do. Dentsche S al á9,40bz G Rathenw.Holzarb.! 35.25 G do. Frankfurt . »| 8 57,593 B Rathen, Opt. Fabr. 90 00 B Ba 1 95,4 0bz G Ravensbrg. Spinn. 112,50bz Berg. - M, Bergw.| : 179,50bz G Berl, Agvarium .| Vereinsb. Hg.30% 105/,'111/ 11550G Ido Bau-Verein Weimarische Bk.| 5 .167,75etwbz G | 19. Bock- Branuer.! (A) Allg. Bau-n.| F o. Br. Friedrhn.| Hals Dk: .. J QU [ 4,00bz G do; Br. Sehönebg.| Anuzlo-Dsch. Bank} 0 | 39,00 G do. Cementb. . . | do. junge 69% | | 62,00 G do. Centralheiz. .| 124! 1 Badische Bank. | 7 103,75 B do. Centralstr. G.| (5) Bas.Bk.-Ver.40 | 6 . 184,70bz G do. Centr.G. jung.| (5) F,

Í

Ha pf bf Wfa Hn Hr fa pa [fre 1 Er f H pad bd C

1/1. |6200G Egest. Saline . 1/1. 1125 00B Erdmanusdorf Sp.

wir U jf C7 Hai “Ee Va Pr Mm Hf V fm Ham [4

d

a T

Li) wr Do I ODPNPRMOSE

O00 MWOOWNRODODOWIODIIDODIP

wor pi en c

E an V E 1j f elm Dim b Han bne D be n m bim Pf Das He Han Mm bli Pm Mr H pie M

4

L ECEL C

pk DON A A n

2 fr WS C t

er O

E E j

t

1E Vf Hf 50 H Wfa 1j 1E 1m H Pla Pf Hl Hf M Pr Ms pl Ha He Mi bm Ha M V Hf

î

Io

r In J I! f

Fi oROoOoMmE E DIS

dD 9

jo

| | |

or

V O or

l do OPODI D903

r V Df M bf f ble Mi par Mi f bEm Hie bfi fs Min b Ma 1e Mm Df bls b Hs Hr Hf [Pn 1s [far 1E Hf Hf 1s H Has Vf fr Sfr bf If [fr n D

Wanocoroo b—-4 =J D O9 M O |

pt i jd pri purrÀ pad

Or d J

L _—_—

n pund

C N DNIOD M n D DOOMRID

| | Ï Î Ï

s

Hef Pa hock

N NIDIDSRANN co R ANNIOOOODVES

pk

O DIOoCINOMO cD b

f f

DOININIID I —— D

It jd due mek fernt url

_

i i m

Go 9 car c

Ü

N J

r vico0 [ey

MmMOSDIWISPDOOCEPOOPDPPES

ortor-

e Be

N en O tod D I A Do

g ps r

—4 D

ree Pren Prt Jed Pa Jet Jra Pee Jae g t a S _ D

p

“D Go C dU

pn park per

Im ir D C F

I

J]

[e O V D e

e, en S

E (Pa Vf bn Pl ln Dîme Pfa bs H Hm 1 Man Hem Mim pr pf pie V pf pin Him V

bed ®ck

O

T od

en

m MODONAAR M ONDOE OONOOOPRODOODIADION=A D N D O s aris D

- “O

4 1 fas 1E (f Dle 1j 1am pf Din 1j Df f Dan im pan [fm ble fe din Pm par be [êt Df Dae Df Dee bf [fa pf pa:

——A J

2

—_ p —— R It preek pad fk Pran pet fan frem fezek fm Jama fredk fremck fee erm Pra pam senk ja A per

mi i d Hd H c L #0 S S Je D Br r U 0 Ae

r

19. D ezember. 11 - [N , schw. Nebel, 20, Dezember. —40 |S0., echw. ganz bedeckt, 3,6 Windstille, fast bedeckt. —0,1 SW.. schw. [halb bedeckt. —0,1 WSW,, mäss, ¡;heiter.1) —8,3 SSO., stille Schnee, 0,3 BW., echw. [ganz beleckt, SSO,, :tark. Regen.

r

Go E e

»astantin, [3

(d) A tr A

g n

O I C H Uo Cn

F A

2 r A

o

O

1

i

do C L C 00 G 00 s C) D D 00 I ut

ck O I S

wr o o O Os I V U

4

1 ck1 C2 0D

bd wr G rp -

O P EONIIOO

4 4 DOURNANORAR O DINN D

tor 5 J

pad sud

wr

ror

E E H

wo

28 09bz G Redenhütte. ..

60,00 B Benaissance- Ges,! 29 60 G Rh. Westf Ind. . 55,25 G Rostocker Zucker 97,10 G Sächs, Nähfäden . 38,C0bz Schaaf. Feilenh. | 1600 G Schl.WgbSchmidt| 99,00bz G Seh1l. Tehf Förster| 31,590 G Sicg-Rheii Brgw.| 33,10 G Sölbrig Sächs.Kg.|

MDODANDLLN I dr 1] *

s

E E C E OS D U LAR

G

s . S 20 L @ M C

Co M0 P D D

N pk

O a Lo e Mo HNRDON Ds N S

u o

Er V6 1 (f 16ck j bf pl Ds D Hf

S .- —“__“

20. fle 1887 1234. FErie- Babn 154, Central - Pacific 107#. New- per diesen Monat und per Dezember-Januar 45—45 rie : : c 300@ x E Centralbahn 104, n dis per A E oenDs 45,36 Rm, bez., April-Mai es Ra H es "12952109 De E 5Obz G; | per Mai-Juni 48—47,7—48,2üim. bez., per Juni-Juli 40 7|gioler Hafori E N r S Wien, 20. Dezemder. (W. T. B) 49,3 Bm, bez. E l Ca Eo | die Einnahmen der franz. - österr. Staatsbahn betrag i eizenmehl Nr 0 27.50 - 26,25 Bra. bez., Nr. 0 un 206 ‘éerlóteltS04 *) Die in Liquid. gerathenen Gesellschaften wer- for Woche vom 10. bis zum 16, D-zember 796,230 FIL, drgabeg U 24,75 Rm. bez. S1 7 6/Meserleucht S e Bk.f.Sprit u.Prod.| /1. 165,50bzG do. Cichoríenfbr. | 10 | 117,00bzB |Societäts-Brauer. | den an der Berliner Börse franco Zinsen gehandelt. in gegen die entsprechende Woche des Vorjahres eine Mehbr- Roggenmeb1 Nr. 0 23,50 --22,25 Rin. bez, Nr. 0 und 1 21,50— | 6|Stcttin ‘1335,0|_—2,7| Bech. Han. B.. .| 53 /1. 180,25bz B do. Holz -Conipt.| 8 72,00bz G Spiegelglas, Dt. ;| + bezeichnet gerichtliche Liquidation. einname von 153 690 FI, 19,50 Bm. bez., per diesen Monat urd per Dezember - Januar 8/Gröningen ./335 3| Dis Einnabmen der Karl-Ludwigsbabn ketrugen in der Wochs 20,95 Bm, bez., per Januar-Febiuar 21 Bm. bez, per Apcü- 6|Bremen . [335.0] Vorgestern : Rumänier 27,75tz3. Leipz. Wechs, 67,75B. Pluto, Bergwerk 60,25bz, Franzosen 524à527à526bz. vom 10. “bis zum 16. Dezember 174,154 FL, gegen die ent- | Mai R, bez. Add 3349| S D es Wóéhe des Vorjahres eine Mindereinnabme von wi I IE, prag N „Œpripr. Zig.) Wetter: Trübe, | GlBerlia .....13330|—0.1 | j E L 2 A , - ind: W, Thermometer: Réaumur. Weizen loco erreichte ;|Pose 335 7|10.7 Fonds- und Aktien-Ebörse. L Von Cen Oder N D T Ne Ne Reger y I S G M am heutigen Markte ziemlich unveränderte gestrige Preise bei einem An 33452 09 [Ge 5 i aktien verhältnissmäsig lebhaft, und nac schwächerem Beginn stei- Ultimo-Courss Per ultimo Dezember fix Prod Gesammtumsatz von 130 Tonnen, Bezahlt ist für alt fein glasi 6IT. “E. A Berlin, 20. Dezember. Während des gestrigen Privatver- | gend. Franzosen und Lombarden wenig verändert und rahiger, ? odulkten- undi Waaren-Bö&rsc, und weiss 131 pfd, 204 205 M., pro Schfl. 2 Thlr. 28 Sgr. 5 E E orgau «.… ./832,7|/--0,1 Kehrs herrschte anfangs eine wenig feste Stimmung bei sehr ruhi- Die fremden Fonds und Renten hatten zu meist behaupteten | Berg.-Märk. . .. T78,30à50bz BerlIdzz, 18. Dezbr. 1875. Marktpreiss rach Ermittel, d, K, Pol.-P 2 Thlr. 29 Sgr 8 Pf a LA 125/6 132 pfd. 200 gy N Aa W116 Breslau ... :/333,9/+0,6 gem Verkehr; später befestigte sich die Haltung und gewann auch | Coürsen rabigen Verkehr; Türken wurden matter, Italiener etwas | Cöln-Mindener, . 94,75et à94 50bz tian | Bel Q Mile 06 Sgr P hs d Thie 27 Sz 3 De h cas 8|Prflssel 335,8) | das Geschäft etwas grössere Ausdehnung. Heute machte sich hei | besser und lebhafter gehandelt. : Dortmunder . ,, 12àl1,75à12bz Von } Bis |Mitt, Von | Bis [Mitt 130 pfd. 198 M. Pro Schfl. 2 Thir. 93 8 9 Pt ita S T # 1 GiCdn 3998|—0,2| Eröffauag gleichfalls eine Abschwächung bemerklich, die erst all- Dentsche und Preussische Staatsfonds, sowie landschaftliche 129et.à130,75bz A P j j 25 Sgr., bunt 134 pfd 105 1E eo BeLA gr. vas I é r. | G6|Wiesbaden 1333,60) | mählich einer festeron Strömung wich;, die Course stellten sich j Pfand- und Rentenbriefe recht fest und ruhig. 71,25à4à30bz | ¡M S S Sommer 131 pfd. 186 M, pro La 2 Thlr 18 g L De L | GsRatibor …. 331,9/+0,7| aber auf spekulativem und besonders internationalem Gebiet zu- - Prioritäten behauptet und still; preussische etwas lebhafter und s 524à223à529bz Weizeu, 50 Klgr. 25| 9/96| Linsen, 5 Liter; 50] 2/—|[ 178 | 2 Thlr, 19 8gr. 6 Pf Regulirungs reis 126 pfd lieferb S 198 M 6[Trier 331,4/—1,4 meist etwas besser als Sonnabend, E theilweise in guter Frage. E L: _. . 195à197bz Roggen Z; 56/ Boh » M9 2—] 171 | Auf Lieferung 126 pfd, per April-Mai 208 M bös Boggin 31 126 E E D Der Kapitalsmarkt bewahrte seine seitherige feste Tendenz, wie Eisenbahnaktien, Bankaktien und Industriepapiere waren ziem- i 343,50à343à350,50bz gr. Gerste , 6 A2 » [-—-[20|—/27|— [24 126/7 pfi. 157 1574 M pro Schfl, 2 Thlr É Bor: #4 DE bi 9: Thl 8/Hayro 336,3 | auch die Cassawarthe der übrigen Ge.chüstszweige sich zumeist gut | lich fest und sebr rnhig. Rheinisch-westfälische Bahnen ziemlich 67,75à69à68,75bz Haf zu W. /16| 8/09] Rindfleisch Pfd.|—/50}-—/75]—'61 | 4 Sgr. 3 Pf Regulirungspreis 126pfd. Votéhar 149 M 6d. Ini 7\Carlsruhe . /333,6/ behaupten konnten, Das Geschäft und die Umsätze blieben im AIl- { lebhaft, Galizier and rumänische Aktien matter. i - « . 114à114,50bz E 51 9139] 9!17 Schweine, |-—/50]-—-|75 —/65 Lieferung per April-Mai 154 M, bz, 151 G. Gerste loco grosse 112 d Ae L bi 337,7 2 1 gemeinen sehr geriuegfügig, und konnten selbsf für die gewöhnlichen ì 22à21,90bz Hen, 1 Ctr. 166 Hammelfl. » [145 —j65 —/56 160 M, pro Schfl 1 Thlr 2 8gr. 7 Pf Erbsen e eas Put- E N E E s |2W,, mäss, [ganz bedeckt, mit Vorliebe gehand«lten spekulativen Hauptdevisen nur mässigen S Stroh, Schock 1501/50/50 Kalbfleisch |—/45]--.180] —'59 terwaare 156 pfd. pro. Schfl. 2 Thlr. 78 2 Pf. Bohnen 1oco i ntin, 342,1 3,3| [|N0,, schw. [|Begen, lang gewinnen. Der Geldstand hat sich Zicht wesentlich verän- Erbsen, 5 Liter] - 56 Butter 1/10 R 1/38 190 pfd. pro Schfl. 2 Thlr. 25 Sgr. 6 Pf Hafer loco 170 pfd. 177 M., | 4) Gestern und die Nacat Schnee, 2) Gestern SW. mäs iz

dert. Der Privatdiskont erhielt sich auf 4} % für feinste Briefe, Flor -- Mandel] 1|—} 1/101 1/06 pro Schd, 1 Thlr, 12 Sgr, 3 Pf, bis 1 Thlr. 14 Sgr, 3 Pf. Rübsen ! 2) Strom 8, gestern S. müssig, Strom &, 4) Glatteis. %) Glatteis,

_— bedeckt. —2,1/3., eschw. heiter.

|SW., s£chw. trü ‘e.

3,1 0., schw, völlig heiter. S, mäse, bedeckt, |[83W., mäss. trübe.

—1,3 8S0., echw. ‘bedeckt.

: |8,, schwach. neblig.

|SSW,, mäss. trübe.

—- [8.zu SO , mäss, 38, schw, ganz heiter. S, ECDW, heiter,

S0, schw. heiter.

SO,, mäss, heiter,

SW., schw. heiter.

|WSW.,, schw. |bewölkt.

-++1,1/SSW., mäss, |bedeckt.

ay pad jan fun

O ONDNOODDWD E O INOIDORIOIDOPRODOPDIODOOIOIISO

Do NIODINOOOODDIOODDODD

Go 22 o J] “J 00 00 m O

m S fl ent be inl fei P t jed Prt Pl fert j Pr l Pl Pr Perl lr Prt A Pr P derl jet dnl F fs f C5 H Pm De V P m Wim bla Dm DPm Mm He Dn Wr Dl Pfe C5 M ¡Îam [ir E Dl Di M

dO 9 A L

rort l jf ©

Î

S0 S

pi pr p p E

J J

vor

i i iy

n N pk |

Beo E A

bi Gd

Î

Mm

Un s . Sas

a al L O

bo DIDOANIIIDODUINS

o. tor M pie Wn li Pfan Mim pf pu pa pem jr erm Perm fac

4 p

- J

i) o Dl

|

bed Cy - C bet Q) band bed pru frem

|

do f Q Os

-j-

La] Od

E] 0 S

,

-

-

| O

D D T

|0,, 8. schw, [bedeckt 4) “T

-

D M R I O

3,1/8,, stark. wolkig.

0,8 SW., mäss. trübe, Regen, |&SW., schw, |ueblig,

|SW,, müss, [fast bedeckt, |¡Windstillo, |[bedeckt,5)

—- |SW., echwach, wenig bhewölkt,

do Go e

|

C Da ooo

E