1900 / 63 p. 22 (Deutscher Reichsanzeiger) scan diff

E ———

T ——— J val ü —-—

; 120 j y 2 k alté 38,40G nsa, Dpfsckiff.|14 | 1000 [183,10bzG „« y. Std.[119,00bzG 600 |—.—

Oest. Gold-Rente tend 4. 39 2bet.bzG Türk, Zoll-Obligationen + A - d h . D. di ¡E : R ate fene D G 31 L | 300 [91,25 bzG 1 106 25B (500/200 |230,75@ do. do. u N e G do, do. pr. ult. März —,— . XV, ; i D, R 20, v. 1885/3 | 1. , B450G Kopenb. Dmvfsch| 5 | 7 [1000fr.[101.80G 118,50 bz G 1000 [142.00 bz G

do. do. pr. ult. ärz P E 0s De U, . [12250G UL: Î fla . . D. U ; 37,70G Norddts@. Llogd| 7 [iD.|4 | 1.1 | 1000 1125 25 bz 15 60G 1000 |122,90bz

e if vo. do. vr. ult März 123,80à123,10bz | do. i |5000—106/32,7 -Oderbers| 4 | 4. i | :11/10000 -200]83,00G o. ult. März 125,20 bz 156,906G | Bk.f Brgb.uInd. 1000 [77 09 bz do. 9. it Mên T Undär. Golbrente roße 37 60 bz 13000——20(/93,00 bz Kronstadt-Haroin. . D. ; 5.11| 200 fl S. |—,— Ss Daml S0. 6 |— j4 | 1.1] 1000 199,75G 126,50bzG | Barop Walzwerk 1000 [238,75 bzB

do. do, s Bo 98'106 A cSittel 5 )J00— 100/98, 50G Lemberg-Czernow.| 6} | ‘5 11/2000 u.400|9810G | Stett. Dmpf.Co.| 7 |— |4 |1.1| 1000 |—,— —,— Barß, Lagerhaus 1000 |118,50G

do.Silb.- î e1000 fl. 98,10G do DOs E |5000—100| —,— Oest. 1.Stsb. Frnz. .D.14 | 1.7 1139,10 ‘S.-Pr.l4 | 1.1.7 |2000—400/97,60et. bz G | Veloce, Jtal.Dpf| 0 |iD.14 11.1 500 Le.159,20bzG 118,75G Basalt-Akt. Gef. 1000 [112,25 bz de 008 05 10G 0 4 pr. ult. März 5000—100/92,25 bz G do, pr. ult. März 139,50à,75à,60h, y . 1107,40G do. L fr. Verk. 59,40à,20bz G 87,25 bz Baug.BerlNeust 600 [111 50b; G

S 100A mte s era A x 5000—-100}/93,00G Oest. Nordwestb L.7 |—,— ' : 6. do. Vorz.-Alt.| 0 [iD.]4 | 1.1 [500 Le.]—,— 1129,50 bz do. Kaif. Wilh. 500 168,25G

do. pr. ult, März —— ro. do, e fl.f. | do. 4100000 100/100 75 bz G Oeft. Eibthalbahn K Has L iedland/s | 1.4 i 156 75@ | bo, Moabit Lia, o

. do. pr. "s x 1.7 |5 y . D. r / s » o. Moabit i.Lia. —,—

Giaatssch. (ot) - 76,76G do, On IRAE E “17 (3000—500/95,25G do. pr. ult. März li Ostrau «Veren . (4 | L1. L Echiffahrts-Obligatiouen. (39,75bzG | do.Ostend Vz.-A. 1200/60 [108,00et.bG

: Gal (GCarl-L.-B.) 100,50bzB do. G -A. (f. d. eis. Th. —,— do, 1908/4 |1.1. 0—500/100,60G ItaD E 4 [i.D.4 | L1 11,75 M E Don BP23 rets | 15.1100 S 1459 do.Kl Thierg.iLla 3s L 0ce da, Cane B IA A do. Gold-Invest.-An 100,90bzG | bo.Kom.Ob. uk.101/34| 1.1. do. i. fr. Verk. A R (S.)|4 |1.L : do, 86rz100/4 | 1.4.10/10000-100|—,— 145,25G Bauv. Weißensee 610 |575,00@

d oe Soosev L 336 0b do Loóse e Rhein Hvp-Pf. is Reichenb.-Pardub.| L2/r|i. —— „(Lomb .7 | 500 Fr. 70, b.-Am.Pck. rz100/4 | #8, 5, 11/1000u. —,— 149,10G kl. f. | Bedbrg. Woll-J. 1000 [126,10G ba, Togder ee 137.00bzG do. Temes-Bega . . —— unkob, bis 1902/4 | 1.4.10/ - ; Salzb. E. u. Tr.| 5 |ï. —,— y ordd. Lloyd rz100/4 | 1.4.10/5000—200|—,— |104,00G BendixHolzbearb 1000 [137,25 bzG do. do. pr. ult. März , do, Bodenkred.-Pfbr eien do. (2 2,30 Südöster. (Lomb.)| 3/s 29,10G do. 1894 rz100/4 | 1.4,10/5000 u.500/93,40bzG : 106 75G Bag.-Märk. J.-G. 600 [121.75 bz do. Loose v. 1864 do. do. —=— do.Ser.6482 unk.104/3¿| 1.1. ¿ do. pr. ult. März 29,40à,10h : do. : ¿ , * 3000x, 1000cr u. fl.f. | Solinger Bank . 127,60G El. f. | Berl. Anh.Masch 600 [230 60bz G do: Bodenkredit- fbrf. do, do. i. Kr. §4,00B Do. FSomm. «s Obl à ¿ Szatm.-Nag, . .. 4 e C G. Ner . [4 but O - , Südd. Bod.-Kred E do. Baz. GB.Sch. 600 870,00 bzG

Oeft. Ung. Bk.-Pid s do. Kegul.-Pfdbr, . —,— Nh W.Bdkr.2.I11I. i Ungar. -Galizische| —,— Eisb.G. «b. ; Bank-Aktien. Vngar. Kredit-Bk —,— do. Brotfabrik 600 |—,—

E R 5 fdbr ti do. Grundentlast.-ObL. 92'50G V, unk. b. 1905/4 |1.1.7 |: Ver. Arad. u. Cf 6 100,00 bz / d . do. pr. ult. März _— do. Cementb.i.L. 600 |230,50G do A T do, Hyp.-B.-Psd. 97 I. 96.00 bz do ILIV.unf.1904 3 4, do, Pr.-A.| 6 115,75G i i 2. t R Tae ee r EG R 4—,— do, Ea i. Lig. | 600 E ° . 7 20 r. 1V. V. 97,50b o unk. 4 , en. (Wel. 31, j . AOMmMm. D, S E o. Cichorienfb. . 221,090b do. Min. e do Spark.-Pfd Ï 99,90G gr.f | Amsterdam. Bank 200 fl. holl. |—-,— do. Disk-B ails do. Dnvfmübl. 4 |L1| 1000 |118,50G pee Pibbr. 3000 R. 127,00 bzB do. Elekt. Werke .7 |1900/500 |206 25 bz G do. To. 1000-100

ck ck pot. JO dw D D Pr | F S IITSS] E

f | Mx 16ck 16ck 1E V 16ck 1 16ck 16ck 1D

F Rd

2 A E Wi

A en a

jr pen pr froh pk fred jd jed Pm ho T D |

00

Pank proc

bo d

2 O iÞck 9 20

m N R Ü

as pas das I s f fri b I I#

ete e val J J J 09 00 _.— e |[mwÏe [P

P pat

nenen [os CLLE E punkt jed purck pr pru dard

m e P 22ck]

R 4

& "Q

A f

*

. b Ui

pmk fi 7 nad uk jun Jrr Pre jd purnd puanò prets S

L o I an O

vi 4E

pri tra pr pes 2

@ . .

F

brd 4

O O i =JckJckJ Woo

O WAND o

b QO QO b

O pt jd

"7: due fieob Jeud. doak

E | D a Pa bo ba bn

p-a D O De bls 8 o A g dba

do. do. Venetianer 30 Lire-Loose Wi-ner Kommunal-An —,— do, Stadt-Anl. 1898 37,90bzG Züri&er Stadt» Anleibe

D LG Türt. Taba@s-Regie-Anl.|34[i.D]

6 16 16a | 16 f Pm P 1P 1 O hend i R js

I. IL 92,25 b do, VIL unk. 1908/4 | 1.1. Jwangor. Dombr. 23 Sths.Bbkr.Psd.1/34| 1.4.1050 1150 S Ca Wiener Sul E Brdif La R e e 114,508 d 00,0 104,50 j 0, 34| 1.1.7 |2000—-100/38, Os E adishe Bank 20; 9, neue .7 | 1000 [200,00 bz G R 36 20G fl.f. iL/4 | 1.1.7 |5000—-100|101,50G do. pr. ult.März 431,00 bz T rb 116 483,90G ar.f | Banca Com. Ital. Bs i: a erich.|3000—150/39,30 * Außerdem 3,87 Rbl. Pap. + Außerdem 4,50 Rbl. Pay "i.eDe ./44| 1.1. -15Rb.|161,50bzB | Bk. f.Rbeinl.u.W. .4,10/5000—200/39,50G : —— arg Syuabuts ‘41 97. 00G B.f.Sprit v.Prod. bads, L [ Lôl—,— Do T ee b-1908/4 | LL7 (5000— 200/109,C0b) | Amsterd. Rotterd.| 44 i. D/4 | L1 [T7 Gt 04 ‘4.10: Barmer Bankver. 89/00 bz vo. do, pr. ult. März E S 1.134) 1.1.7 |(3000—200/92, Canada-Pacific .| 4 | [4] 1.1 1294,00b1 : : S j do. Handelsbank 26 90 bz : M l 31| 1. 200195 S E ‘è inge 6 [i D.4 | L1 E d A 500 E ZAe f——_— ck - . I, «D, D Le S D ' e 9 T E 7 á Warer. nDel8bT, 0 Vfanbbr. u. Schuldvershreib.Deutfrh.Gup.-Vk, 2°. RCV1907 SL| 14.10) ti do. pr. ult. März 143,00bz as eld Bera „Märk. Bnk.

Bs „Def, Pfdbr.[4 | 1.1.7 [3000—200/99,5063G | S&wib.Hpbl.Pf.1/34| 1.1.7 |5 di Jtalien.Meridion.| 64 | 6 [4 | 1.7 [=— "D. aar. Berliner Bank 1000 [117 50bzG do. Ludenw. Wll E R "1205134 LL7 13000—200/96.00bzG E S L do, pr. ult. März 137,30bz L do, Handelgef. 1000u.5001172.50bz Obligationen von Baukeu. do. Mas.-Bau

94/00G Bay.Hyp.u.W.B. ./2000—100]93,50G do.TTLunk.b.1902/4 | 1.3.9 |56000—100/39,90G tal. Mittelmeer| 5 | |4 | 1.7 [100,754 Mod?.-Kurs? 9000 do. pr. ult. März 172,70à 50bz Bt Dent R 1.1.7 | 1000 99.00G do. Neuend.Sps

300 1123,50G do. odenkr. 5,00 Lire |—,— Westfälische Bank 300 1112,50bz Wien. Bankverein 600 179,00bzB do. pr. ult. März 20 1128,20B k1l.f. | Wiener Unionbank 1000 1128,50G do. pr. ult. März ¡ 1000 195,00G Württ. Bk.-Anst. 600 do. Lagerhof i.L. [200 fL.fübd.|—.— do, Vereinsbank 600 |—— do. St.-Pr. 609 1156,60bzG do. Lichtb. Terr.

pur S

Las R | R REREEEE E i R E T:

D i t 5 fa DO Po P O (F

bd J =—] O DO

119,10G do. Gub. Hutfb. | .1| 1000 [155,75 bzG —,— do. Holz-Kmvyt.!| | .1| 600 [101,50bzG —_,— do. Hot. Kaisb. 4 |L1| 300 |93,50bzG |— | 200 f. |—,—- do. Jutespinn. 5! .7 (1000/500192 75G

do. Knstdr. Kfm. 14 | 1.1} 1000

weck dend puerò .

do. Liguid.Pfandbr. Bortugies. v. 88/89 4359/0 do. do. fleine do. Tabackt-Monop.-A. Raab-Grz. Pr.-A. ex. Anr. do. Anre(chts\ch. . Röm. Stadt-Anl. 1. S. do. do. fkleine do. IL-VIII. Gm. do. do. fleine Rum. Staats-Obl.amort. i: do. fleine do. von 1892/93 d fleine am. 1889 mittel fleine von 1890 mittel kleine von 1891 mittel kleine von 1894 mittel kleine von 1896 miitel do. [leine ú amori. 1898 . S{hatzanweisungen do. mittel do. do. kleine Rusi.-Gnal. Anl. v. 1822 do. do, kleine do. do. von 1859 do. kons. Anl. von 1880/4 do. do, Tleirel4

. ‘Do, pr. ull März! . Gold «Rente 1884/5 do. Fleine!5

. do. pr. ult. März . St.-Anl. v, 1889/4 do, fleine|4

I A funk J L

eau e.

CULO

| B RRAEE

LEESH L L

U

00

A5 S A

adl

115,50bzG 250,10bz G

428,00bzG 119.25 bz G 91.00 132 50G 129,75& 1015,00 167,(0bz@& 128,10 bz G 283,00G 223,00G 54 00B 331,80 bz ÆF 225 50bzG 1200 [118,00 bz G

ck died b fran fm Hes C PER E deé Juinl pak jau: daa sli: Sai: 1d Ui Ie brm form pmk pot Peri pern

94 90B ho. unverloosb.|31 /5000-—100/23,70G ‘38.9 |5000—100/101,00G do, pr. ult. Viârz M 101a101,104101h Smolensï|4 do. do. neue 1000 [169,709 bz Bk. f. Ortent.Eisb.|4 | 1.1.7 | 1000 Fr. |-—,— do. Paketfah 94,20 bz Brsch.H.|.-Xl.u.11.\: ./5000-—200/92,20G .1,7 (3000—150/97,00 bz G A N {4 [i D.s4 | E Mosk. - Smote : 97 75G do. Kassenverein 3000 |157,50G GtrbF.f.Gsbro.rz.103/4 | 1.1.7 | 2000 u. 1006 [101,00G do. Pappensabr 94,80 bz do, V. . 134 1.1.7 5000—200]92,25B do, 1.7 (3000—200|—,— es pr. G us 7 9a,00b do, do. 1898 2000—500/97,80 bz & do. Malkler-Ver. 1000 |[132,25G do.Nüdrsd Hutf. 82,490G do BV. u. IML/4 | 1.4.10/5000—-200/99,25G do, A n E h Di L-Z 9,80G , f 4 do.Prd. u.Hd.i.Ug. 82,40G do, WilLuf.1905/4 | LL.7 |5009—200/100,25G do. I, unk. b. 1905/3: 1.1.7 |3 l: M S 44 ||. D. T zan S ho, S : BoGumer « « - « 52,40G bo. XIX. , . 1345| 1.1.7 |5000—200/91,80G Südd. Bod.-Kred. 4 : 09 ae Urg: «17 i D. 11 S | Börf.-Handels-V. 3210G* 2 | do, XX ufk.1910/34| 1.4.10/5000—200/93,50G do. do, 34| 1,4.10/2000—100/93,00S Ee . Le ur. 43 [i. D.| «1 1115,90bz Uralst . . 4 [1.3.9 | 404 |—,— Brasil. Bank f. D. 32,40 bz Danz, Hyp. Pfbbr.|34| 11.7 |15000—200|—,— Wstd. Bdk.L.uk.1904/4 | 1.4.10/5000—100 100,00G N Pr. Ep ari L C 116 25àl16h x , 18 ‘5.11/2000—500/97,40G Braunschw. Bank 82,50 bz do, do. [4 | 1.1.7 |5000—200| —,— »o. do. Indb. IT.|4 | 1.1.7 5000—100/100,00SG -Pac. L [4 [4] L Ls kli, : * 189 ‘4.10|2000—500/97,40 bz G do. Kreditbank 82,20bz® 7” | Dtish.Grd. Gotha do, do. LIT uf. 190/34 | 1.1.7 |5000—100/92,80G Sa Se che Dirk 6 41 17 ,30à,40b4 Rybi ‘6 12/1000 u 500]/97,50G do. Hyvotbekenh. 82 40 bz Hr.-Pfdbr. 1.34] 1,1. Ÿ do. do.IV, uf. aS i; 5000—100]/93,40G D rD. i "Berk. [L L Ct AT i ‘5,11/5000-100RbL.197,70 bz G Bres[. Disk -Bnk, 82,40bz bo. LE: Abth. ¿Li de. do, V. uk. 1905/4 1.7 |15000—100 101,00G S8 g ae CaTb: 9 [E D.14 L1 1442 do 1896 5,1 97,60G do. TBedslerbank 32 00G* do, U. M. 13. 0134| LL7 |3000—300/99,10G Quel Zenta l D.[4 | 1.1 1144254G it "14 | L117 |625u.15RbL/98.50G Brüffeler Bank , 8280G | do. LL7 (8000-80099 25G »0IvosS:LP| 4 li. Dise | 1.1 1 t BEERA Coburg. Kreditb 2,59 bz C do, : el, I9,25 Dentsthe nbahn-Etamm-Aktica. : : E e A ; , 1r/3 | 15. 6. 12/12 oburg. ArediroL. 82,20 bz* do, VIT.uE.1203/4 | 1.1.7 |3000—300/99,80G N i Ie MERs  do. pr. ult. März 92,70bz a hau-M A L Com.- u. Disc.-B, 82,40bz bo.VII uf.1905/3i| 1.4.10 l Dividende [uorl lotte] .1g.-T- S Le Schweiz. Unionb.| 44 [i. D.4 | L1 —, L ta bos Credity. Neviges 32,40 bz vo.LZ ut.b.1-09|4 | 1.4,10/5000—106|1093,70G Aazen-Vtaitr, .| öè[i.D/4 | 1. 600) 131,90G do. pr. ult. Vèärz 79,80 bz E bo, Lrid E Dänische Ldm.-B. 82/40bz TL.f. | Dts.Grdsch.ObL.| .13000—100]99,40 bs S Altdamm-Kolb, 5 | 6 [4 500 |—,— Zransvaalbabn . 113] |4 | 1.7 [221,75 bz wh bo IX.14 R Danzig, Privatbk. 95 30bzG+4_,. | do, F. uf. 1504 ¡ch.13C0I—100][100,20 bz G Brnf w. Ldeisb, 500 1134,00G do. pr. ult. Viärz 223,25à222,250, 50h Mladik. Obl. 1885/4 | 1.L E Darmit. Bnk. Gld. 95,50b;G S do. ill, M. ‘ch./3000—1001 32 70 bz G Brölt GTE es 1200/00 —,— Westsizil. St. Akt.| 24 | |4 | 1,7 139,00bz do “bo. 13954 | 14.1 9750bzG do. per ult. März 95,50d¡G L | do, Wi,FI.uf.b.1906/34| versch. 3000—100/92 8964S E: - N H S a L 9750 bz G do. Markftücke A Zu Dtsch. Hypb. 11.-71.|5 | vers. ove alk R, 24182 10A181,60D 0b Deutsche Eifenbahu - Obligationen. do. do. 18984 | 1. 98,10G do. pr. ult. März —,— ° do, do, VIL4 | 1,1, „00, POION E : Es Zarskoe-Selo .|5 99,00 bz Darmst. Zettelbk. —,— Schultheiß . 35,2B bo. do.Lu Ta. v.14 | 1,410 Sutin-Lübeck (600 [61 80bz ege | Altdamm-Kolberg DefsauerLandesbk. 600 [124,50:t.bzB | Spand. Berg 99,50bz G do, bo. VILL.|34| 1.4,10/5000—200/92,75G Frankf. Güterb. . 1900/600107 90bGklf | ‘o, do. Deutsche Bank 1200 u.800|212,00bz Nereinsbr.ky. n A S alberit.-BUb. 1000/600|137,,0G | Berg.-M.ITLA.B 10200 u. 2040 199,40 bz B do. pr. ult. Mär 212,40d,25à 40ù,25 bz do. St-Pr pu0 / 408 [101,70G . pr. ult.März ,40ù, i , St.-Pr.

, do. do. TII.C. 500fl.\. 600

M t m f c

POAOTNSRREA | DE| | FERPERRRE | mm m R Ado

e

00 Le do. Spedit.-V. 1000 [110,75G Industrie -Aktien. A

800 113,25G Dividende |vorl.|leßzte| Bf.|Z.-T.| St. iu] do. Wilrm.Terr.| i 160,50 bz G (Berl. Union| 5é| 4 |4 1. 600 1[121,75bzB | Berthld.Messing 116,20bzG Bod kv. u. n.10 [10 |4 [1.10|1000/3001190,75G Berzelius Brgw. 112,10bzB Böhm. Brh.|114|113 .1| 600 1231, 50G Bielefeld. Masch. 140,25B u 43 .10| 300 [124 25bzG | Bing Nrnb.Met. 118,25 bzG edrichs 600 |128,10G Birkenwerder . . 107 10G 107,50 bz Bismarkhütte . E 112 50bzG | Bliesenb.Bergro. 115,25 bz G 85, 30G Boc.Bgw. Vz.C 93,80 bz G 129,75G Bochum. Gußst 278 75G 4118. 75G 115,10bzG do. i. fr. Verk. 0à77,75à76à78,60 bz 201,00G Bösperde, Wlzw. : 252 00bzG 115,00bzG | Braunschw. Köb]I ; 153 00bz G ge do. St-Pr. 4 (1. 172.00bG 122,75bzG | do. Jutespinner | T 196,506G 234 25 bz bf. | do. Maschinen 4 1. 215,75 bz 249 75G Bredower Zucker | : 72.40bz E 190 00bzG*® | Breest u.Ko.Well| i f . |290,00G 257,50G # | Breitenb.Zement 000 1140,00 bzG 158,75bG 2 | Brem. Allg.Gat 99 80G 23225 %G 2 | do. Wollk. .|2 41 318,00B 254,75bG * | Bresl. Oelfabrik| : 6 | 600 187,10G 117,26bG | do. Spritfabrik|1 / 1200/6001171,00bz G 222,75ebzG | do. W.F. Linke | 283,00 bzG 14075G =| do. Vorz.-A.| 1500 1103,50G 112,00G do. Kleinb. Ter. 1500 1132 50bz G 122,25G Brüning u.Sohn 1000 [120,50G 106 25G Brüxer Koblenw. | 100fl. 1399,75G e Brunsbüttel . | 5 | 1000 |119,00G 236,775G * | Buderus, Eisenw! 6 | 1000 [136,10bzG a Busch Waggonf.| 9 | 9 | 1000 1137 25bzG 200 00bzG | Butke&Ko.Met.| 0 |— 1000 190,70bzG 137,00et.bG | Carlsh. Vorz.-A.| 0 |— 170 00G Carol. Braunk.| 85| 76,75G Cartonn. Loschw./22 22 | 138,50G do. 1601-2600| |12 196,50 do. Mas.u.Fae.| 34| 0 140,00bzB | Caffel.Federstahl|12 | 180 50G do. Trebertrock.|40 [40 91,50G Charlottb. Waf\.12 |122 —,— Gharlottenh LtC|12 |12 4 | n a do.Nr 1495-2294| | |4 126 50G ChemFb.Buck@au| 0 |— |4 |1. 134,00B do. do. St.-Pr.| 0 |— 14 | 172,50G do. Griesheim|16 | 111,00bzG do. Grünau . .[123 207,50G do. Milch . .112 | 125, 50G do. Oranienbg.| 9 4| 342,00G do. do. St.-Pr.| 9 i 213 00G do. Weiler. ._./14 WIEL- 1000 98 50G do. Ind. Mannh.| 7 | 120,00G 124 40B do. W.Albert| 8 |— | 165/25 bz G 91,75 bz G do. Byk .… .| 84| 9 14 (1.7 | 138,00 bz G E Chmn. Baug. i.L.| fr. | 140.25G do. do. |— | 600 |—,— 210,50b¿G | do. KFärb.Körner| 0 M ILL 54,50G 185,00bzB | do. Werkzeug . ./12 14 |1.7| 208 25 bz G 118,00bzG | do. Wirkwo.M\ch{.| 0 E L 162,50bzG 166 50bzG | CiwBgs. St.P.! 0 |— 14 (1.1 iee mis 212, 50bG | Concordia Brgb.|19 |— [4 |1. 336,50bz G [62.00G Concord. Spinn./16 |— [4 |1. 218,25G 239,25G Gonfolid.Schalk.|/22 |— 14 |1. 392 00bzG 222,00bzG | do. i. fr. Verk. 393,75à92,50 bz 1000/500172 25G Cont. El. Nürnb.| 6è| 7 |4 1000 |105,00G CottbuserMasc./10 | 9 :

—A—AASA A O

pk prak

_— J 2 M C O D

Ode vip2eie

I LEERET R A bk park jeh E O

rig D: ΠS pk prak pund

Königstadt . Landré Wßb. D Moabit G06

1500 1130,50bz Mnch. B. Vz. 250 G. 1141,00bz Norddeutsche —,— aßenhofer .

| 1000 1]142,00bzG effferberg . zua 141,50bz nb SŒl.

do I

1200—300/123,60G 450

J C J 23 N 7) C0 G wp

S) O c: O e D MED

bard pak pi

T n i fn pn fn tk J A I A A A I A D hiesige Brauereien

O O00

TD TD D t b b |

o D D D N U EN U t Fa =—I] ad jeh perk jun puri S Pk unk pre fd pmk neh jer prak D

bek

——_—— _

O o O E E 1E 1E V f E 1E= 1 1A I 1 B H ck

S L G

bard e prak O

S R |

park porn pmk dena brd rek brend A O

3000— 300/9375 bz iel. G A do, 77, Ergänin. do. etne Egypt. (Ken.-Af.) Gotthardbahn . . Jtal, Eisb.-O. gar. do, do, kleine do.Mittm.O.fr. do. do, kleine Jura-Simplon. - Lvorno-Florázz . Macedon.Sold D. do. do.

Oefte de Minas . do. Zertifikate Portug. Gisb. 1886 do. 89 L, Rg...

p E pred hnk jd fund g jk Pud Pet Dur De D D enk fark Perk 5

prak prak pmk O O

o 0 I "e

j 60 i Z &önigsbg.-Granz 7 Dn e M3 LI d 2000 B00 | udwhaBerbad 1ST 2040 (96 2061G | Di Geno enschbf 600 [1124006 | (Bodumer Frkf, Hyp P XIV./4 | 1.4.10/5000—200/99,80G 2übed-Büchen 158,10bzG | Braunsweigische 408 |96,20b11G | Dt.Grundsuldbk 1600 [125,10 Brh. Nürnb. Hmb. Hyp. Pfdbr. |4 | 1.1.7 |2000—200/99,50bz do, pr. ult. März 168 00bz do. Landeseisb. 1. Ma Dt Hvv. Bk. Berl 759/9v.600][117 50bz G Brieg Stadt- bo. S 25! —310/4 | 1.1.7 |5000—200 109.00 b: Ptarienb -MIl. .| 2] |4 [1,1 | 600 [81,50bzG Brölthaler Eis.O. 1009 n.500Fr. 26,25 bz G DeutscheN i Bk, 890 [124 50B Dans p

¡dix | do. alte u. konv. 31 11.7 (2000—200/32,00) | „do,pr ult. D, ¿000 122/780) | Dorim.-Gron.-G. E S Deutsche Uebersee 1600 [138 25bz Def Feldsch1 f: s 1890 R. Em. 369. ; t h N T j : i L195 3tdscchl.-M: N e 4 Ela 300 E S RLA 5000 0.25008. 94,10bzG Diskonto - Komm. 1200 u.600[1?6 40bz E Dortmunder , do. Iv: Em.4| j Hann. Bodkr.Pf.1./34| 1.1.7 |5000—200/97,50& Ostpr. Südbahn| 3 |i.D|4 O e do. do. 189%

do. do, 1894 VI. Em. 4 | do. bo i134) 1.1.7 |5000-——200/94,50G do, pr. ult. März 91,758,60bz | Lübeck-Büchengar. do.Geld-Anl.strfr.1894/33| i do. ITI. unk.b.1904/4 | 1.1.7 |5000—100/100,25& 2shipk.-Finfiw..| 84110 |4 | 1,4 | 1000 [218 75bzG | Magdeb. Wittenb. : E do. pr. ult. März Leipiig B z| 1.4.1 L O U Died L. S d, 00 )| 0, o. F.4 |1.4.10/5000— 00, z r.Südb,1-IV. do. do. pr. ult. März! do. Ser. VIL(34| 1.1.7 (5000—200/93,00G Deutsche Eiseabahn-Stamm-Prioritäten. | No. “1889 do. konf. Cis.-Anl. T.I. 0 bo. Ser. VIIL. 4 | 1.1.7 [5000--200 101,50G Altd.-Kolberg . .| 5 | 6 [4 it 5,00 Stargard-Küstrin

S

Fn 6 n Sr 5. 1E o Er 15ck 1E bek D prak jermnb frank jene R” S200 E

O fmd J jauck Punk dere jk

Wri [e]

TO D S I T C C e

e .— 290M RNANA

E

L 2000T*n*1}

l,

p

1E LS=tLHS

RRRR n Uns

g je

G3 O9 a 25 o G3 G5 I A.

bk pad pk bad pel PrC C Ls PaU P IELET L A EA S Lt Ma PUCPE Ps D N

7 do. pr. ult. März 197a96,90à97à96,90 bz Dortm. Löt. §00 Lire 94,10bz G Dortmd. Bank-V. 300 127,90 bz kl.f. do. Union O0 Se Dresdner Bank . 600 1165,00bzG do. Viktoria 4040-2020 57. 00G do. pr. ult. März 165à164,90 bz Düssld. Adler 40á [5940B “”| bo. DBank-B. 1000 [120,40bzG do. (Höfel) 3000—500C|47,90B+ DHr.Kr. A. f.J.u H 1000 1125,00ebS kf. Erlang. Reiff 14790B+ Düffeldorfer Bky. 1000 1124,25S rk. Hennig 2000 u.400 34 20G* Duisbg. -Ruhrort 1000 1115,80G erm. Drtm. 2000 u.400|78 70G Glberf. Bnk-Ver. 1000—500|—,— Gevelsberg . 400 |[23,40z3G Erfurter Bank. . 300 1110,00B Glüdckauf .. 2500-500 Fr.[88/40G Eßen. Bankverein 1000 |127,25G Grünberger . 500 Fc. A Essener Kred. Anft. 600 1143,00ebBk.f. anau Hofbr, 1000 Fr. Ss Goth. Grndkr.-B, 600 127.60 bz G essishe… . . 500 Ure |— do. Privatbank 600 1138 75G ôcherl-Br. . 1000-599 Ltre] Hamb. Hyp. -Bank 1500n. 750[153,90bz kl.f. senbeck&Co

000 11.500 £161 10G do. Wechskerbk. 600—1200]120,80G lostbr. Röd. 3 / 750 |[128,30b1G Kunterstein .| 6

A nnovers{eBnk. 500 Lire |61,10G 1000 [140,00bzG Lpz. Br Rieb, 800—1200|

pa

S WW 2 v | 2)

wr

A O C33 E P

-

600/1200/110 00 bz G 300 153.50bzG 1000 |286,590G 1000 [148 50G

600/12001131,75 bz G 1000 1191,50G 1000 1328,90 bz

[1000/3001276 50G

1000 1183,00G

1000 |—,— 92,00bzG 98/'50G

174756

191,00 bzG

| 300 1176,00G [ 1500/3001176,70G

brnk pra gunk pru jut prb gr jk nd gu gek §urk fred hre

n rk j f (a fl fa [i r [i j î f j

A A br A A A A

SLL A Fot A PoL K Pk FZMPEN S S LSOYTOOI0S0

Ner M o

1 1E En 16 16ck 16 16 16 1 16 16ck 1 1 (P V 1 1j 1

2 100 D 2 Ac

F L T L114 b

do. do. Her .10 [11C0,40G M&l.Hyp.I.rz. 125/45] 1.1.7 (1500-—75 |—,--- Bresl. Warsczau| 3§| |4 | 1,1 | 600 93.00 Werrabahn 1890 do. do. Ler] 101,00bzG Bo Eb 1909 1.7 |13000—100]|100,00 bz Dort. E Î 24 E: 800 O Se bat.f. Wismar-Larow . de do. IL.R do. pr. ult. März E E do, alte . . . .35|1,1.7 (3000—100 92,90 bz Marienb.-M1. .| 5 |— |4 |1.1| 600 |113,50G Zschipkau -Finstw. erd D + Ie do. IN. 1891 100,75 bz bo. konv. . . ./34| 1.1.7 |3000—100/92,50 bz Oftpreuß. Südb.| 5 |— 4 | L1| 600 |—— ad.O.ftfr.g.LTI Staatsrente 99,29 bz do. LLuf.b.1905/34| 1.1.7 (3000—100/92,50 bz Paul.-N, -Rupp.| 64) 63 4 | At B00 baar Deutsche Klein- u, Straßenbahu-Obligatione t n L

k z 7 —,— ¿E : b A1 9-—10019 fe c Stro, Zentr. 1580 Lei Obligat, - Es Mtb «Strl. Hyp. (e ft E La a ads ild 300 |—,— A.Dt. Klnb. :4.102/44] 1.4.10/1000—500]102,80G kli, Sizil. Gd, ftfr. 89 | d d

0.

. Niko

E do. leine —,— &./5000—100]93,00b¿ G do. VIII. rj 102 1.17 |/500—1000 102 80G Lf. do, do. 1891 2000—59 |92,90bzG eutsche Kleiu: uud StraftenLahn-Aktien. do, 9% 1.96 E eri. 3090—50 139,60bzG ; do.IŸY—V1I.rz¿.102 ./3000—100/42,90b¿G Aas. Kleinb. îv.| 6 400 [134.10G do. VIlL.rz.102/4 .13000-——100198,00bzG Allg. Dtsch. KIb.| 75 1000 1133,10G do.Lok.-u.Strb.(100 |4 |3000—50 199,804 G Allg. Lok. u.Strb.|10 590/1000177,75 bz do. do. (10/4 3000—50 {[100,39b;G lt.Schmalsp. A.| 4# 1000 |—.— do. do. 1898 (1034

300. 1—— Barmen - Elberf. [125 235 006,G | Brl.-Ch.Strb. (024 .4.1C|000—100]33;00G Berlin-Charl. .| £3 143 00bzB | Dtsh.Eisbt. I, 102)'4 2000-——100/100;00S Berl. El. Strßb.| 128 50G Elektr. Hochb. (105)/4 5000-100} !C0/ 25G Boch.-Gels, . . .| 6} 139,75 bz Gr.Br1l.Pfrdb.(100)/3 5000—100/101,00G Braun‘{wciger .| 4 4 5000-—100133,50G Bres]. Glektr. 8 2000—200199,50 bz G do. Straßenb, „12 3000—300/99,00G Fref,-Uerd. ly. .| 8 3000—10C]29,10 bz Deutshe Eisbt. .| 30900—1006[100,00b,G | Dresdner „.…, 3900—100/92,00G Œieltr. Hob. 3000—10(193,00G Sr. Berliner 3000—100]/33,09bz G Gr. Caffeler . 3000—10(11€0 10b;: G LUald. DORex 3000—100]99,75ŒG amburger . 5000—100[109,00G Hannover « 193,40G He delberger . . 95 50G | Dildsh.ePeine A. )1100,00bzG Karléruher . 100,25 bzG Königsberg. 4.B 100,506, G | Magdeburg. A.B. ./3000—150]32,50b¿ G Cen E: ky, 3000—75 [113,75G Niederwaldbahn. 107,80G Botsdamer 115,00G do, neue konv. Schles. Kleinb. . Stettiner .

do. Borz. Südd. Eiseab. . Ber. Gisb.-Betr.

vf ¡ck

N

E E B M P F b i fa e bn mt l R A A A

O O a R

4 f fat ft a À O00

R E wr

er tz a fund =J J D t H —_ AOROIOENDNIAM

er mm

- co t es

S S mf es

1000 1.500198 00G Süd-Ztal, A.-H. do. feine

Transy.({Gd-D.)8

do. do. 1890

. do, 1891 ky.

. do. 1894

,— do. do, 1897

1000 u.500]98,50G do. do. 1899 —,— Wilh. -Lux. B. [X.

. Poln. Shaß-Obl.

i; do. fkleine

, Pr.-Anl. von 1864

L do. von 1866

, 5, Anleihe Stiegl.

do, Boden-Kredit . . do, konv. Staats-Obl. Schtoed. St.-Anl. v. 1830 do, do, v.1886 do. do. v.1890 do. do. v. 1888 do. Hgp.-Pfdbr. v.1878 do. do, mitte! do. do. kleine do. do.Gesamtkdg. ab 1204 do. Hypothek. abgest do. Städte-Pfdbr. 83 S@{weiz. Eidgenoss. 1889 do. Eisenb.-Nente . . Serbishe Gold-Pfandbr. do. amort. St.-A. 95 Spanische Schuld gr. abg. do. do, unabg. do. do. mitt. abg. do. do. unabg. —,— do. do. kl. abg. 71,29bz G bo, f, u, 1, 1906 do. do. unabg./4 | —-,-- bo, X1.X11.1908 do. pr. ult. März abg. 71,10à71 bz do. T, 111. 1906|: do. pr. ult. März unabg. —_ Pr.Bdkr.l.il.rz.110\5 Stochlm. Pfdbr. v. 1885 —,— do. iß. 7. fl, 13.100 do. do. v. 1886 —— do. IV. rz. 115 do. do. —,— L. M6110 do. do. -—,— bs E 6 do. St-Anleihe v. 80 —,— do. XI1V. uk. 136 do. do. kleine —— L do. do. v. 1885 do. do, kleine

e t A D N I A N A

tund dd trek ded 90 Les

C2 D had pk ees

pad jr pund pro

0 9, -,— Mein. Hyp.-Pfdb. —,— L U Ee de. do, 1905 276,00bzG do. do. 1907|: t gu do. VI, S E _ck 115,60G do.Tllunt.b1906) 95,00bzGItI.f. do. Präm.-Pfbr. E Mttld.Bdk.31.3,1906 - —,— do. 1, 1, 1906 95,00G do. d. LEL 99,00G bo. D L, 109,00et. bzB | do. Srundr.Br.ILI.|34 100,00et. bz B do. do. IIL 100,00et. bz B | Nordd. Grndkr. Ul. 97,10 bz do. i. T. unk. b. 1903 99,60bzG do. VI. unf. b,1904 es do. VIl.unk b.1904/3 do. VIIL. uk b.1906|: —,-- do. 1X. unk.b.1907/: 95,00 bz G do. X. unk.b.1909 62 00bz G do, XLI.unk,b.1910 .10 |—,— D erbe 924 200A Tâlz.DuP.- T./33 71,00bzG omm, Hp. V.VI. do. V. T. 1904

I D O

[—

L Des DBildesheimer Bk T 14025G Lindbr. Unna

105,30G Lindener . . .|20

riet Kieker n N r Köln. Wehöl-rhk : 11420G Müser, Langd 122,60G E D. e

100 § |—,— Köntgsb. Ver.-Bk. [173 40G Obers

1000 fl. Landbank 186,00G Oppeln Br.

, [91'80b4G Leipziger Bank. .

A Leipz. Kredit-Anft. R 121,00G aulsböbe . 137,50G eien gger

auswärtige Brauereien

è

Van) D —_

pmk fk S E prr brn do

S

| L

D Reid Deck Frid Dan enk

S t fm Vi 1 n of LSDE jf p B f | C | | 0 wr

Henk jradk jp para jed jor puri fund jeu prak prr prak fred derd

f bk J fd —JY J ft brt i J

U f b 7 jl a j bad C

N O

D

do Ked.-u.Sparbk, 2b Komm.Bk. ky. LurembvurgerBank| i Amerikanishe Eisenbahn-Bounds. Magdeb. Bank-V.

Calif, Or. 74.191815 | 1.1.7 | 1000 § |—.-— m Reb E

Ttr.P.1.Ref. rz.1949/4 500-1000 .46 198,10 bz G Me&Flenb. B. 402/» | do. do. rz.1929/3 500-1000. |82,20bz G edenb. B. 119 75baG | BVer.S Ne Chic. Burlg. rz.19 L 1000 & i Meett. Hn Dare E Oen Ee Viein.6p.B 800/e f z is notis L §5 Eli, O. Ee E L JoS)foulertit 117 | Mitteld. Been S CDDI Albrechtsbahn 0.Louisville rz.1363/3è i L: DIEE R h 107,70bz do N Kanf. M4°/o rz.180— . [ink Ky.1.6.4]—, e j ¿«70B E G L dane: m ra“ e ite E A Nat.-B. f. Dil. 84 | | 300 [146,75bzG | Accumulat.-Fbr. [10 Wade Dux-Bodenbah N.Pac Br Kten B 4 LOOOrE F do, vr. ult. März 146, 50à,75 bz | Acc. F. Boeseu.K 199,00b do, IL abo Men, 4 [1.1.6.7.10/1000-5008/104 00bzG | Norbb. Kreditanfi.| 1000 [125,10b4G | A.-&.f.Anilinfbr. 175 50b)G | 9 ur S Ten T A E S 0G D do. Grundkred. 600 u.1200/92,75bzG | A.-G. f. Bauausf. 148 00bzG do, Silb -Prior. Pitt B «T4 1464 Ó Nürnberger. . . 1000 1119,30S A. Montan-Ind. 6960 | L O BREDE, fl |—, Pittos.B.0.v.Bnf. 4 1000 § Oberlausitzer Bnk. 600 [11875G | Adler Prtl.-Zmt. R dis Sid O. 10000:20 Kr.}75,10G S. Puccoî l D E s berrheinishe . 1000 |125,00G konv. und neue / D Nag GN O. bd, 1000-500 Defterrcih. Kredit 160 fl. p. Admiralsgartenb

Cs 0, 0. i , z Das c 109,25G o 1000-5008 do. pr. ult. März 35,70à,20à,40bz | Alfeld-Gronau

L

Tr us L U U I Q T E P R ck 5 P

03 (P je L k f O Pa P om Q O

D ps pk pr pk S

135,C00G Gr.Caff.Strb. (105) 178 50bzB | Gr.Leipz.Strb.(100)/4 302,00B Oftd.Kleinb.G.(100;/4 110,1 Siott Stth b. 008 L 110,10 ett, ub. 176,80G Ver Gisen Eisenb. |3è

—,— räu .|1 124 30bzG Nostoder ..

112,30G Salvator 109,00 B Schlegel 125 00G Sc{öfferhof .| 194,75G S{hwabenbr. | 130,10B Sinner Br. 128,00bz G v. Tuchersche 112,00bzG Ver. Werder 115,80bzG Ver. Artern.

mp Ps,

jmd. J J J duk

© =4=—I=—A

—_—A O N Io S | 2 Do

S FATTLEFHTTTELN _ (e gund

Eer P ry

O0 amn “J

00 6 25 p es Fed Fra LA A Ab —NDIA O n Fk Peck jruek pee pen 5

L w Sim t nd fi D Pad pi A qs h pen d T D D S E T D

M C E E E

m i ibn Es L500

aues wt 14 J b bab A =L=2 l

—_

._-

bk jdk jrunk peredb fue pmk pem

r!

t g ja ° * b

1000 1243 00B Cröllwß. Papierf/24 [18 14 | L. 1000 198,75bzB | Dannenbaum ..| 4| 4 [4 |1. 1000 |—,— 1000 1139,80 bzG do. i. fr. Verk. E 1000 1137,00 bz Danz. Oelm. Akt.| 0 600 171,75b¿G 1000 1262 09bzG do. do. St.Pr.| 0 1000 180,25G 500 1107,00B Dessauer Gas 124 300 |215,50G 1000 1125,80bz G Dtsch-Am. Wrkz.| 1000 [134,00bzG Deutsche Asphalt|12 500 168,00et.bB 1000 1282,00bzG DG De iti 74 1000 1149,00bzG 1000 186,10G Dt. asglühlidt/60 1000 1319,.00G 600 st150,25G do. Jutespinner. |1 600 151,00bzG 300 1234,50b¿G do. Sviegelglaë 600 170,10bzG 250,90bzG do. Stng. Hubbe 1000 [100 50G

? 0, Steinzeug . 1000 1314 00et.bG 241.25 bz G do. Thonröhren|1 600 [168,90 bz G* 93,90B do.Waffen u.M.|2 283,00bzG | do. Wasserwerke |161,00tl.f. | Donnersm. H.kv. 111,00 bz Dort.Un.V.-A.C —,— do. i. fr, Verk. 106,00bzG | Dresd. Bau-Ges. 130,00bzB do. Mühl. Seck 169,00bzG | Düff. Chamotte . 118,75G do. Draht. . 56,00 bz G do. do. V.-A 276 00bzG do. Eisb. as 1050,00bzG | do. Eisenhütte .

L E E ‘quch, pi hau dund. ieab hand: dund dent dewb. hund: dant. fund, dank gat ° E UT S s Ra G

b pt Lo C O1 O

Ie EELLE T SLSE 11

J jur js pmk pu prerb jord

Fr

o Or

Pp A A En En Ea ba T DO A A I A It ZAA=S—AAQO

P 1 P 1 a 1 1 C 0 C3 V pa 1a pie pa V C

2: D Q U D

9 plan ta Q C S! fa ja C d t pw Led pes zud

t Tf pi E A

mor Bedede d B A S

A

r S - N ESSEDSS S5 R H s

G: 0G

C j 6e

° S .

1 jeh but ¡fs bend jerk prmck jrerk S jrmmk Pren fark aL inso SILLIG P Pak 7 f p P f S 5

wr dank Jerk bund prek -

neue 160 fl. Allg. B. Omn.G.

148,00bz | do, do. 1tpsl, 20 fl. G. Allg. Elektr.-G\. 300 (v.D.Edifon-G.) 500 d Nr. 42001-55000 1500 Allg. Häuserb. kv. 1000 Alsen Portl. Zem. | 600 Alum. Ind. 5099/6 250RbI.P. Angl. Knt. Guan. 250Rb1,P.|—,— do. i. fr. Verk. 600u.1200/126,25bz¿B | Anhalt Koblenw. 137,40bzG AnnabgSteingut lies fas Annener Gußst. . 138,60G Aplerbeck Steink. 138,60G Aquarium . . « - 163,606 Archimedes .…. 130,75G Arenbg. Bergbau

do.

s s Oefst.Länderb. abg. 1000 e |— Oldenba. Sp.-Bk, 1000 § Osnabrüdcker Bank 8 ante Ba

- euts&e Ban

500/10008 Oftfries. Bk. 6009/0

Petersb. Disk.-B. do. Int.Bnk.

Schiffahrts - Aktien. eters u.Ko., Kref.

Argo, D alzische Bank . Breslau H: 6 ; Lt 1000 e do. Hyp.-Bk. . 4

144 09 bz 138 25B rbe “s

_—

u t 2

pi

„Pr.

. _- .

78,50bz G i, 5000—100]92,50G Mettd, Œiseub. 132,90bz B ls Cnt:

5000— 100 S Würzb. Straßenb 132,00bzG Kail Ferd Nordb, ./5000—100192/00 bz G ¿ : ; E: 2000100101 906. G Ausl.Eisenb.-Stamm- u.Stamm-Prior.-Aktieu, ae D On 86 5000—100192,50bz S Aussg-Teplp « (15 t. D.4 | L1 I—,— do. do. 91 5000—100/99,50 b; G BGöhmisGe Nordb.| 7F |i. D.14 | 1,1 |—,— do. Sisb.Pr. 89 5000—100/101,00bz G do. pr. ult. März —_—.— Kronpr. Rubvlfsb. 5000—100 92,50 bz G Brünn. Lokalbahn| 6 | p 17 I|—,— do, ( Ï. 5000—100193,40bz G Buschthörader B.| 13 (i. D.|4 | L1 C Lerb,-Czern. ftfr. do. pr. ult. Mär 299,504302bz ! do, do. fl.

bund bum park þd O

do. do. —,— do.X VIT.rz.1906 Türk, Anleihe 1865 B, . do. konv.,r;.1907 do. do. C i‘ 27,45G Hr. Ztr.Bd. 86/89 do. do. pr. ult. März 27,550,495 bz dé. 1OOL e elt do. do. Di Ab " 123 40 bz do, 1896 uk.1906 do. do.-pr. ult. März 23,45d,40bz V B00 L L do. Administr. . 5H D 93,75G do.1899 unk.1909 v do; feine D, 98,75G do. Komm.-ObLl. do. konfol. Anl. 1890 13. —,— bo, 1896 uk, 1906 do. P Anl 1890 e. T

I br Al funk A fk p D A 1 pri 1A fruk pr pk é drk rel

v

J bt

ps E L Is Fuad dad hand Cy J0n =A=JA J bs

S LILSTI Ses

E E L L H

A O5 A E S M ZA Hi p pee T ED L A A E |

1006/3001214,00 bi 1000 1157,00et.bG 1000 186 00G 1000 1143,00bzG 1000 1166,50bzG 1000 1295,00G |270,00bzG

mor

p =J [Ps doi Dad P S

O

Dla 1000 [134 00bzG | Pomm. Hvp.-Bk. Chines. tüstens 3 |— [4 |1.1| 1000 |98,00bzG De t Dreb, Vamb „Am.Pack,| 8 |iD.]4 | L1 | 1000 [1128,50bz do. Zir. Bd 8090/9

o. ult, März 128,40à,50ùà,40 bz | do. Dyp.-Akt.-Bk.|

P p m f t 3 p pk ab —] I I

O n

eia lE r A A A M L M F dk Puck pern pen Pemed porn Fru fund dard Juni Ea d Sd uy brd brd jmd frank 5 J i R t Am O

Ferrer R A E

S * P 6 P E f P P fm r O 1 T P P 1 Em O0 C

Ss] S|