1903 / 94 p. 40 (Deutscher Reichsanzeiger) scan diff

Prt É bt Pet vi I D

E at

Bacon BDeaucoocumSounm

dus go Sw

20 f E evi Ee

Too Ta | oco

_—

o rerer P OSE

ol lel]

(3E Ï j J

D

t . M ON R

—_

_ do

lz ERSoolol|| 1 E58] || o

:

ens dere pund: eri:

DESCCECEE

A. Ti f f f E e E e Di Win din Din ns Vin Vin Wi ie n die“ F P en t in pt pt p t t t e

= E

cout S

_—_

J F ck ck E + t l

ps pra pes ps prt fs pn ps dd geei

aal

Saa cos | o d e n pin nf ie d IdI

—__—

| «ger

aeuoc! i

Da Ley! -Josefst. Pap. Ludw. Löwe u. Ko.

e a

do St.-Pr.| 1 Louise Tiefbau kv.} 2 do. St-Pr. Lübeck. Mafchinen;

i e i T ARO

L

ps ms 0D K

F Zoom

E

E

Ben. Ci

2 E

Geor e Ela ck

i T l ckS Fiat

l elæ]| 3e

e pr L o 1. fe

a C

—_ T D

|

W—

IESj aje] wr w… ea

5 gr S E

S

p) wit l as It 1 fet Dres brt ed I I ICO C Pt I [2

R t 1 Uft Dee Dort Prt É Prt dert Pert Pert Deer Pet I U derd Prt

E dani L

af

wm Ê gy t bret per Pert I

[500/1000{115,200zG 1000 |— 600 [66/7564

M Get. bz

A)

1000 /4000

O Too | R CEuP

B 6 f 6 8 f f vf vin ns nim m fm 1 M: Wm Wr - H Titel Ei UE

S

Feet Len Pet Jerid 223 Predi Peer 2 ben C) 1% CO

os | co05u000 S8

do

2 Slala|loco] wel cor] o

pay vf Qn F E i

do. Kammg. B.

anon l oe

br dôs

t E Ao ISONCIERLN en

Sächs. Wbst.-Fbr.

d tut p pt jeu dert jens de jed Pk Pert frei Jens fr ferde drs r d eret Para eni Prot Vet rets Vere 100 F Deer 254 ernt a F 10 1s 2 J Der P dert:

s G" L)

S| cow] A

E ad B fn f f Din E vi V M e V 0m 1 On Vier 1 An 0s Ae V Dn, Dn

n Ss _ bent C7S fe D e e

gnogg-SEmog

do. Elekt.u.Gass. da B Bp do. Lein. Kramfta

Fa O

=| wol l«“gckollisoll

_ i p

ree

edern:

e

Eee

Zh

E E E

_—— —— _— É- S

|=-

s ders derk

5 Sihßendorfer Porz. Spinn u. Sohn. SpinnRenn u.Ko.| 0

O0 0006 R O

Dent dene rect: finn

Stake u. Hoffm.| Stayf. Chem. Fb./10 Stett. Bred. Ze 7

Peoene| F U fert li Pes fd Q

Sind nb dert direk jer

| È

4 0 4

do. Bulkanabg, St-Pr. u. Akt. Stovwaffer Lit. B.

Ii

-— a

cas | mANUIN

N Laud Ì it t mt rj un Hnd 2m unt Prets 4 2

p Dns pk ird grd n

ball

ee q En E

mona] 00 Cam

E. ERERCE

S”

pt —_

MEORES

Spr 5

s | ei auco graël ens] SockS| Dr E E S E E E E e s E de

Ï

S

_-

fn a

PFERESLESES

per port É dee s beg bt d

| 32 i

m ior BoouoconR| c»co0 Ama E Sam 2 p

wi i

1200/6800)

1000/500058 1000 [11508

1000

1000 1199 50 200 196,754

1200 ‘1131006

1000 1900 1000 1000

1000 1000

Too] | a

. L 0D A

2 ESSE

o 4

f

5.8

1000 u. 500/101 77 1000—500 M'75@

F S2 E E SSEZE E S

T EE

FNEEEE E

Lg 5

S e

dad ded bes 3 I

S7 e

2

_——

2 BES t dk get ut dens ded (red gt Ly f m f t Îm d det

S A

I inet

D, J n ert m t D eet

S

re E 2! Erdmannsd.Sp.(105)/4 |

rifter u. Roßm. (105)/44; iienk. Bergw. (100)4 |

EEER

pes P

b

E

2

pn

1000 |— 1000 [1120,6054G

Fp —=— 22ck

104,75G

1000 [99 50G 1000—200 [109,105 G 2000—500 1100 0904S

1000 Nl

1000 1100: 1000 Nl 2000——400 100,754 G

1000 6. 1000 1104,75

1000 111 u, 0 L 1900

i u, I 40h40

1000 A S ) 00 e ü, S001 1000200 [101/60 2000—-500 1103 75G 1000 16 %bG 1000 38,50dz@

[3000 u. 300|—

1000—500 L

19/1000 u. 500 10/1900 u. 5009108 75B 1000 u. 500/106,00zG 2000—500 M

Ai C 50G 4 u 1000 (89 16 a s Lite Sen 000 u. i Ee ) u. 500 —— O S O ns py , OO (H) F as E T 100 u 200i 2e

Deuts f Kölnîi ute 1160G. D ei Ser einersch.-Sel. 4370S)

Wilhelma Magdeb. Alg. 1400bzB- Facon Mannstädt 10,50bzG.

7

SGZSSRARASE

KOL S SE

E

Transport-Vers. 2025G.

agdebur Fee err Vei. 1070D. VErfurt 3100b4 Victoria zu Berlin 6500B

Bezugsrechte :

Berichtigung. Vorgettern: oe 100,70byG. Gebr. Krüger u. G. 1302 tigung irrtüml. Gestern: 2

Lose 154, Norweg. St.-A. 199 Oest. Pap.-R. kl. 101,10G. Stan 85,1064G. Russi. Präm.-Anl. 19 dk. Pfdbr. —,—. Rjäsan-Ur: ? 103,756 Rositzer Braumoys

Tr Zucker 104,50bzG.

U

Fonds, und Berlia, den 22. April L hrächere Tendenz, welhe eo getreten wär, . Eise - enaît k Aeilnmcs ‘anth in Ko wurden, tvenn an stabe, in Miileidenschaft gezoge welche zur Erklärung der Ahschwä lagen nit vor; man erörterte i veränderter Dispositionen r zogener Eisenabschlüsse, ohne 26 n ob diese Umstände aué ata ab

rude Bankaktienma:

lagen ziemlich fest, für Türtiss Verkaufslu ragegea lagen Bf 3% war 0

böber beadit , Der war matt. n ltc |

Die f die E

Det E Berlin, dea 2. April M

nee T A itc!

der do. 112—111,75 Welzenmedl (p. 100 kg) Nr-

19,00. Unverändert, «i 8 d ted us 48,70 im

o