1903 / 120 p. 29 (Deutscher Reichsanzeiger) scan diff

Börsen-Beilage zum Deuïschen Reichsanzeiger und Königlich Preußischen Staatsanzeiger.

A¿ 120. Berlin, Sonnabend, den 23. Mai 1903.

T 1.4.10 D 300199! 11.7 | 5000—100/100,1 2000—500/101,20 Leer i. O 1902/34| 1.4.10| 5000—200/99 70G : ( do. XVITI T 50000096 20W Aibfenbera SULIOOE (L219 2000—200/102,60G do. iee R T P Eo 100 E : ch i 1903 do. IX, XT u. X1V3 | 117 | 5000-200 91,10b Liegniß 1892/34| 1.1.7 | 2000—200/100,25G Westpreuß. T L | 2000200[99 do Berliner Börse vom 23. Mai 1 zfterr. | SÉL-H. Pru.-Änl. 9834| 1.4.10 5000 200/1002208 | Cb eh. 94 1 120012 versch | 2000—200 D | do. do, LB3 LLT7 | 200020089 70G : 1 Frank, 1 Lira, 1 Lëu, 1 Peseta = 0,80 «_ Ÿ österr. I 0d, Oi L E 200 10320 G ans 4 1895/3 | 117 E B00 eh do. IT/3z| 117 5000—200 29,75G ae Ans L 2 D Gid, tüdd, W. O L T 09/33) 1.4.10| 5000—200/102,256 Maadeb. 1891 uk. 1910/4 | 1.1.7 | 5000—100 104806 do. L 1A D O 0 99 75G =— 13,00 « 1 Glo holl. W. = 170 d 1 Mark Banco do. do. ILTILIV 31 1.410 5000200 R e 1875/1902 134 vers G00 100 E B Tg Pl E 89708 = 150 # 1 sand. Krone = 1,125 MUEE S o. ‘+do. [S 1E —200/90,90bz Sh E 500[104'10G 2,16 ‘&« 1 (alter) Goldrubel 470,20 A Westpr. Pra An, E G E, S I a E 1894 31 As, 2000—200/99. 80G 4,00 « 1 Dollar = 4,20 #% 1 Livre Sterling = 20,40 # | do. do. u. 1/33] 1.4. 2 Ub Mannh.99,00 uk 04/05|4 verscch.| 5000—200 103,20bzG Sächsische Pfandbriefe. s AnklamKr.1901 ukv15/4 | 1.4.10 5000—200 103,60G d 1901 uk. 06/4 1.2.8 | 5000—100 103,40bzG rAteL 168,75bzB | Wensb. Kr. 01 ufv. 06 4 | 1.1.7 | 5000-200[103 20G do. 88, 97, 9834| versch. | 2000109 99,70G Lan D R A Ld Arasterdam-Rolterdam ar E: 16785 Sonderb.Kr.99 ukv.08|4 E O S Merseburg1901ukv.10/4 1410 1000200 18G A0 S 1410 (9990B O. » Î Fo Dpf | 5000 ; 000—ch h, Z E, Brüfiel und Ea M 2 GHB e O. 1210 10002000 100 50 Mes 1902,34] 117 2E I S AA, : oi As * 18595 s «Anl. 189: 5 ülh., Rh. 99 ukv. 06/4 | 14.101000 u. 500/102. : ? rect N 100 Ke: | 2M [u | Auen St-Anl 150214 | 1410 5000200 103,08 Ep 80S 34| 1.4.10 1000 u. 500/100,00 E E 4 | veslileden (9,08 Aalenische Plähe - [41-100 ire | 20 8050G Allonec 190L ant, D 2440 5000200 18G | Nülheim, Unfo, 1908/4 E E B O O Krit E M | 117 10250G n P T q 7, 1889/34] versch. 5000—500/99,60bzG do. do. 1889, 1897/33] 1.4.10] 5000— 20d (fv. 05 IXBA, XBA| 34 117 |9950B Kopenhagen E I IEDDID * | „do 188 189334 1.4.10) 5000—50099,60bG | Münden “1892/4 | 1410| 2909200 103256 | do. ufo. IXBA, XBA Tihgoon und Oporto 1 Milreis \ U T voi 895 8U LL ‘606 1ut.10/11/4 | vers.| 5000—200|104 70B TA,VA VIA, V ; Gordon E TE2 8E 20/44bz Alchasfenb. 1901 uf10 L 1612 Sa ¡NB j M I 186/91 2 veri O 100/0028 L 34 | verschieden [99,90B do. T A 20,275G Augsb. 1901 ukv. 1908/4 | 1.4.10| 5000— T5 do. 1908sg2| Ver A PEEA 5000-200[109/99L B Et n E 100 Pet 2M N Bideidet 1898 3 410 2000200 100,00G M Gladb. 99, ukv. 01 L E N 128 Rentenbriefe Do, 2 l ita U 187 9 1/4 | 16.12| 2000—100[104 306 do. 1900 ufv. 06/08/4 | 1.1.7 | 2000—200/103 . New York 18 | vista 14,1875bz Bamberg 1900 unk. 11/4 | 166. 5000—200/103 10G d 1880, 88/34| 1.1.7 | 2000—200/100/10G ih 4 | 1.4.10/ 3000—30 |—,— do. ‘E E T U L S A N L 1508 j 1899 34| 1.1.7 | 2000—200[100,10G | Hannoversche 34) verfch.| 3000—30 |—— Paris 1 A TDIN 1 as I BOSEG, s "1901 2tu 190214 139 5000—500 103 20bzG Münden(Hann.) O L e E A B Héfsen-Nassau' E # 1410 2000 30 L 0... EOTNE . 2M. : S RTOP Gala h E 5 Ñ 7134| 11.7 | 5000— - «84] versh.| 3000—30 |—— St. Peteröburg : . ..| 100 R. | 8 T. |= D T LOIS C O L. Naubeim Oeff. 190484 1410| 20000000 Kuronid Me (Bdu la | Lal 0 S do. he’ 00 N. | 8M. 218 80bz pu 1866/34) 1.4.10) 5000—75 [10130G | Naumburg 1900/4 | 1410| 1000200 100,00G u do. . ./34| vers. 300030 Schweizer 2ähe . . .| 100 Frs, 8T. 81,20G Berlin 1876 7882| LTS N O EO 101 20d; 73x 117 2000—100/99,0G Eu ciE RE O G SOO0 2A do. do. {100 Frs. | 2 M. Do do. 1882/98/31 versch.| 5000—100/100 90b Nürnb. 99/01 uk. 10/12/4 | versch.| 5000—200|/102,10G Pommersche... 4 | 1.4.10} 3000—30 aczinavische Plähe / 100 Ke. | 10T. [112206 do: Stadifon, 1900110 E24 200900100000 do. 1902 unf, 191344 | 1.4.10/ 5000—200/105,00bzG | Pommersche 133) versch. | 3000—30 Warschau ¿Ne ae A “R E S a Di 1902/34 1.1.7 | 5000—200/100 40G do. O NON E E S D Did 4 | 1.4.10] 3000—30 len T UE i: . 185, do. . L ( i : : do. 7E 100 Kr. | 2 M. ¡85,10bz Bielefeld N 1.4.10| 2000500 10380b;B Offenbach a. E A EN A0 I ‘B versch, i a P G 1902/03/44 | 1.4.10 2000—500/104 50G Offenburg 1898/34 1.4.10 5000—200/99,40G D a O N 34) versh.| 3000—30 Bankdisfouto. ; do. F, 1902/31] 1.4.10| 5000200/99 20G da 1895/3 | 1.1.7 | 2000—200/91,60G Rhein. und Wesifäl.|4 | 1410| 3000——30 Berlin 34 (Lombard 44). Amsterdam 34. Brüffel 3. B E 1900/32| 1.4.10/5000—1000/100,50B Oppeln 1902 1/3x/ 1.4.10| 5000—200|— B do. [3x| versch.| 3000—30 Italien. Pl. 5. Kopenhagen 44. Lissabon 4. London 3x, n 1901/34| 1.1.7 | 5000—500 100,10G Pforzheim 1901uk1906/4 | 1.5.11] 2000—200/102,80G Sächsische. .…. 4 | 1.410 Madrid d. Paris 3. Stk. Petersburg u. Warschau 4x. a 189613 | 11.7 | 5000—500; 92,00G do. 1895/34) 1.5.11] 2000—100|— SchlefisWE N 4 | 1.4.10! 3000—30 Schwed. Pl. 4x. Norweg. Pl. 5. Schweiz 4. Wien 3x. Borh Ruin Ee 14.10 O E G H tmalens A R 1E Bird 188 S 20 Es G 000— 5 | es -, 1! A . Geldsorten, Banknoten und E a P O E N 9980B Posen 1900 unt 10 LL7 S B N Le Münz-Duk) pr. [—,— Frz. Bkn. 100 Fr.|81,25 au 1880, 1891/32 verich.| 5000—200/100,10B do. 1/34/ 1.1. D D E Rand-Duk / S [oli Bla 1007 tagt, Bronb-1902 uto.1907 4 1.4.10| 5000200103 80G do: 1909 34 abZi-7 Ansb Gunz, 7 fl TREZ Sovereians . ./20,405G Ital. Bkn. 100 £81,503 do. 1895, 1899/32] 1.4.10/ 5000—100/99,50G otsdam Bon l Bad. Pr.-Anl. 67. (4 128 20Frs.-Stüke ./16,275bz |[Nord.Bkn. 100. Fr. |—— Burg 1900 unkv. 1910/4 | 1.1.7 | 2000—100/103,50bzG egensburg 189734/ 1.1.7 aver Prämien-Anl/4 | 16 8 Guld. -Stüe|—,— Oest DE p. 100Kr./85,406z3B | Fur 1868, 72, 78, 87/34 versch. | 3000—200/100,25B do. 1901, 1903/32 d Braunschw. 20Tlr.-L |—p.Steck.| Gold-Dollars |—— do.1000 u.2000Kr. 85.40 do. L 1901/34 14.10/ 5000—200/100,30G dot 889/3 128 Cöln-Md. Pr.-Ant (31/1210! Fmperials St..—— [Ruff do. p. 100 R./216,15bz Charlottenburg 18394 14.10 2000100102 75bzB Remscheid 1900/4 He ile C D S do. neue DGHICIT G T Ie e C 216000) | do. 1892 mo 4 1110! 2000—100[10g00N | Nhevdt M Sia L übeder 30 Tlr-E R) 14 | do. neue p. St 116,195 E Sp do. 1895 unkv. in P 25bzG j EL7 Meininger 7 fl.-L. . .'—|p.Stck. do. do. pr. 500 g —,— ult. Mai E do. 1885 fonv. 1889/3z/ verich.| 2000—100/100,256z3G | Rosto 1881, 1881/34) 11. | _40 El 0 12 Amrer. Not. gr./4,185b ult. Juni T 2A 1895, 39, 02 L/32/ versch.| 5000—100 100,25b G do Ft É r 5000.1 5 E 7 l-L —!p.Std . Heine . . /4,1975bz |Schweiz.N.100Fr. S 00E Coblenz L 10 ukv. 05/4 | 1.1.7 | 5000—200 103,70 Saarbrüdcken 18 + E G s do. Cp. 3. N. Y.|—— ollep. 100 G. R.1324,20 bzB De 1285 Pins 1897 #4 vers c 99,60G Q Ahaus 12G T EAIE s lgesellschaft. M Ia S SEE i Cobur, INSSH LL j ; 3x! 14. igationen Deutscher Kolonialgese Exal Bauku.16/20/46bz / Cévente 1901 unv. 104 1410 ea T M1807 LLT| Ga E Z.-O.l5 e | 1000—3001105,70 et.bzB Deutsche Fonds und Staatspapiere. Oen N 1889 31 1410. A Solináen 1809 ufo. 104 14101000 u. De S e Q (erie E | E 10 2e | eva Hi | 140 Ausländische Fonds. Di. Reihs-Anl. konv. 3 14.10) 5000 102258 do. 1901 unfu, 19114 | T7 ir E Pom. Bil 1410 Argentin. Gold-Anleibe 1887| 5 | 11.7 j do. 13k} verich.| 5000— y O. e O2 . É a g r 0. o. 9 2 A E Ms E a I d LL10 B E do. h al 1 Vis f E. L . 0p 17 o. M avg.ll. «A, Preuß. Tae Ee A 1410 200010102008 r 189631 117 50G Stra Ci untacie 1612 do. do. innere D T de do, - 13 | 1410110000100 91,90G Dt.-Wilmersd. uko. 11/4 | 1.4.10| 1000—500 103,80G Lion x 102 3 e do! fhfiere 1888 90400 {41 | 111 E S Dergden 1900 unt 1010| LUN: O e a P Ea AO do. do. 10200 d) 4 | 141 P ho. e "fv-uto. 0733| veri, | 3000 100 po V WLSSH LLT | 200020010020 6B Wandsbeck 1891 14 1410 Ee R A o: j : i y 5 «Le 20G Weimar A 2 j 408 Æ!| 4 14.1 3z| 15.11 do. 1900/33] 1.4.1 100,206 e Va: do. 1897 do 1560 uf OSIBH 1.5.11) 2000 do. Grdrpfdbr. Tu. IT4 LAUE E 1A Wieobaden R Ul 1.4.10 Bern. Kant.-Anleihe 87 konv. ; as do. A do Grundrentenbr 1/2 | 14.10| 3000100107220 do. 1879, 80, 83/31 vers ho. bo. 1896 unk, 1905| 44 | 141 “A. o. Orundrentenbr. Ee b . , 4 o. o. Y ans Girves Staats-Anl. ./4 | 15.11 Düren H 1899 ukv. 05/4 | 117 102,60G ad 1895, N O do. do. 1902 unfv.1913 44 |+ L17 2 A 31! versch. D T 1901/4 | 11.7 99'80B O a 99/01uf 05/0714 | vers. Bul A E A do. Eisenbähn-Obl. (3 | 298 do. G 1891 fonv.33| 117 E rm l r Nr. 241 561-246 5 €| L bo. Ldst -Rentenich.|34| 1.6.12 Düsseldorf 99 ukv. 06/4 | 1.3.9 G Preußische Pf 5r Nr. 121 561-—136 560 R O B o N S do. 188890941900 31 t 1900 Berliner 15 [ 117 300[110,10bzG lr Ne 120000} 6 | 1.1.7 (97,25bs s 4 o. 1888,90,94, i R S Se 17 | 3000— ,10b I NE E E: Bober Aal.87, S L Zenn 8285.599634 VER S 9 A 48 L 2000150 105/90 Ls Ghilen.Gold-Anleihe Ene Ü n 93/50bzG ‘/DOs 2, D. ifena 9 Uv. L, ' T A: 11.7 | 3000— 2,80 et. bz o. ; t 28 u Da 20: 98, 99/34] versh.| 5000— Elberfelder von 1899 200/104 00b 5 At E e 1.1.7 | 5000—100 eQUIS do. do. E z S 93,90bzG do. do. 1896/3 | 1410 5 L-IV unfv. 04/05/4 | 1.1.7 | 5000— 10063 D atl C NEOOO Go O Chinesische Anleihe 189% Da Tas do. Ddo. 1902/3 | 1.4.10/10000— do. fonv. u. 1889/33| 1.1.7 ] r PSRDES lp 4 606zG S. a8 kleine| 6 L [104606 Gr. Hess. St.-A. 1899/4 | 1410 Erfurt 1893 01 I, IT/4 1210 , Calenbg. Cred Fut 0sj4 | S 200 v do. 1896| 5 | 1,410 1100,70bz do. do. 1893/1900/34| 1.4.10 D180 14.10 DF 31 50000— ¿Es do. do. ult. t 4x | 1,39 192906zG Duiburaer SERA (R 2E Po, 1879,8.98,01 31 | vere, u Do fündb S j q (000100 —— do do ult, Mail “9350646497563 „Ant. p O. 1 99, 90, . L N A 50|—,— 0. y Î r R Do rort T9004 | E Flensb. 1901 unkv. 06/4 | 14.10 or es A 2000 600/101.00G Ste E T Ab E E do. do, OADIE E do. r Do ner 34 1.17 | 3000—150/10090G | Egyptische Anleihe gar... .| 3 199 E do. do. 93, 99/3! vers Franffurt a. M. 1899/34 do: Komm.-Oblig.|33| 14.10] 5000—100 100,30G 00/* PrD: Au 2 A R —- do: S idt L T RAIST Landschaft. Zentral ./4 | 1.1.7 [10000—100|—,—— do: A fleine . .| 4 | L E bo, Do. S L O 00a do. do. -4| 1.1:7 [100001001106 20G do. do. feine D do. o. reib. i.B. i do DOE: 8 S it Sctiis 16410 S s-Anl. 1899/34 rth i. B. 1901 uf. 10/4 P 5000—100/104 70G do. Daïra San.-Anl. .| 4 4. E ans 95/3 Bieten 1901 unkv. 06/4 Ostpreußische et 84 : 99,75G Finländische Lose... fr.Z 4 p: St. 88,25B Medl. S Glau e ee 2 S E B 20,106 go St. E ; 1A 4 h St.[35/25bzG L neen , G E A e 5 eiburger „*VO0le . .[r.5. : S199, d eie, A e dis h L L | Guc embe 4 E «Schw. 01 uf. o. 1 Aud, 5000—100/99/90G o. Propinations- a A E E 18963 Graudenz 1900 ukv. 10/4 doe (4) neulandsch, 5000100189 70G Griechische Anl 5% 1881-84 1,60/ 1.17 11/756zG Sachfen-Alt. Lb.-Obl.|3x Gr. Lichterf. Ldg. 95/34 Posensche S. VI-X |4 3000—200/102,50G do. do. Ban 1208 T ISEOG d Mg mein p 1 Halberstadt 1897 3! do. XI-XVI1 34 5000—100/100,20b do kons. E I 150l 1110 BaG O : do. Lit. D/4 / . kleine 49% 1,30| 1.4.10 |32,75G L do. 1902 do. 1902/34 90,00G do. do. kleine 0/1, S ' C E Ldskr.!4 Halle I, IT ukv. 06/07 4 8 E Si 10000-1000/103,80B do. Mon.-Anleihe Fr R L EENA G “da Se Mint, amen ‘1898/37 do. - C3 0000 10089 L0 ag I do Gold-Anl. (P.-L) 1/60 15612 [40/60G t.-Rente s S0 o. . c‘ L. d O. r do. annover 1895/34] 1. Stiche " R 3000—75 |[103,00G do. do. R, U ERNA 106 R E Ie E R A N 31 5000—75 (100,70B do. de L OONe 100) 16,642 119,60 ildesheim 1889, L 3t| 1. de E 0B U S E 10000) 4 | 117 [1037063 omburg v.d.H. 190934| Séhles. altlandscaftl.|4 I S E Od Ia 1 LUS 103,70bz Jena 1900 ufv. 1910/1 | L de landsch alt 11 3000—100!101,40G do. do. R r ea 0 én l 1897 3 ; de Ne A/34/ 11.7 | 3000—150/100,10G do. do. L P T Safieler Landesfredi| (O IONIIOO,0Oba “P AnoweWiln unk 124 | L Doe D Q O a6 Luxemb. Staats-Anleihe 85 4 1410 izorG gef S R untd 4 129, 200-2000970 | Rus: Iw 1D 1 E 0 | Mert, Anl, 2 1000 W0s| 2 1.14.7 101i cou Hann. Prov. Ser. X/4 1.4.10 P V. 1 ' 1889/3 | 1 do. do. C3 10ï 41065 de: do: 100Lv.| 5 1,147.10 101,80bz do. do. Ser. IX/34/ 1.5.11 s iel 1898 ufv. 1910/4 | 11 do. do. Dj4 5000—100/101, s 20Lv.| 5 |[1.1.4.7.10/102,10bzG T,VIII3 | 1.4.10 —— Kiel ukv. f) 28: Dia 5000—100/100/10G do. ‘8-Anleibe 180 410 [2% Oft Prov VIIT'u IX S E15 5000—100 D o. 4 a N La 0 N D s §000—100/90,60bz Norw. Staats Anleihe rf â ck Ol - : M c Qt I 0 Do A 00 A j dds? weis ' i é 1888| 3 198A dicat Brevins.-Aul [3 1.4.10/ 5000—200/106,20bz n De 96.96 1501 vis Sblesw.-Hlft L.-Kr.|4 5000—200|104,10G des Ms intttel u-feine| S [Las E Posen. Det S 1 306; Königsb, 1869 ufv 044 | 141 do. do. 81 500020089 LOL G Oest. Gold-Nente L [E UOE do. e Et XX1/4 | 11.7 103,40bz do. 1901 T unkv 1911 11 n R A g 2009 100 T0 E en do zu fine 410 —— I u.XXTII|3t| 1.4.10] 5000—200 Ea do. 121, 1892, 1895 14 E 1009906 De u late A 139 101,406 E 7 90bz LAVUL E 2 1 U el, : 5000 ' . Fr. A L 50G K FLVTT E i: 81 1410 100,90bz Fonsians OTuEs ide E Io: LÈ. Folge 3 5000100 99/90G do. konv. Mente a 15.11 [100/606 do. T, l versch.| 5000—200[101,00 et.bzB | Landsbg.a.W.90u. 96 1.4, do. n E p i