1876 / 227 p. 5 (Deutscher Reichsanzeiger) scan diff

89% +0629 66 „F6TE R F} I2ET —100T +1860'‘8& +2 —GT —JeTgTI + LFT'FOFE +11 626 1961870808 000'000'cT [000'000'08 000/000 zIICT6'2FL [O6L/L2TT (28669010 |TE9'L |69CEOLT JCETT (GFL09& (9T (6FC8 L8O0'CFT |88F 9016 OLT'26 IPPLOGEG@O |I808 0620L 0860 19181 4% vqual1g) o(plb1a1521 P] | 167 +6896 +JET —0GL M Gl +2 C0669 L8G FGS 12T +86T +] \[ezgTquaVo 0OCLE 10G2/98 [00F‘069 0CF'9 IT8E'SF 668 [6669 9 [CF 066 6E, GIL'ZSE'G (OFSOLS T 691 9EG 06‘) 918T]uqvqual1 1990l11G-2u1MG j 0218 +TOFFZT +89 ia OECIES E +69 T G —TST'GI -1TOS S 818/68 T 6G C881 +86 (6069 —| [g2gIuaBaB 07) [000‘009'1€ 000'E8F'81L (000'880'98T] 000'£Ea/29|60C'960'7 [10'690 |FCFTOO'LGL SGI F |STO/OGE TTIGOF É E 8G ‘C LTO TF6 |LGF' /£0G‘£19 LEFTCE [OES'2FGS6T [TCO'T (OLT'96F [zer lgzgljugvquali opl19u11n4D]08 663 —1S0F D [Gk T —— * -ITOL'9T F 091 O9 | “T - acl 1 O uabaVß | u'LTT 000'000'2€ |000'00C'1£ 000/000 18/000/000'T 198C‘808 (60a 9EL' 98 IFST'8 [OFF 996 FGOT 06: ea E —_ } OFFFS ; 061 FF 696 16G 000022/6z A 08G E 08T1 918T] ‘qual1 1091011F-]]V9 ‘q 66 —IFT686F HIT91T —|GFGEG + - +626 TFI F L188 —JFTITOI £9600 +ILGT 699 Lf —pe sr +]c28TuaDaD OCL'91P F OCGEGZOFTIOOO Cal L IFES'SCR SIF'IFFLTEISCO 9G 091 8E0/Ca[TI6 E (OTFTS9 e ¿ (0IF'66G'A GSF T 1000'e8€ ‘T FE6T69 (000060260 I8G1'1 009/690 TÞr 0G 928Thugvqual1 opluuroge ‘2165 j / | £90T+|609/70F +E9T 98262 +1 —| 00L'a2 +19F —FT6GI —1206/88 +/0FL0c8 2a +89 —(68G 81 08g C181Thu00aD O Ce I000'000'a1l 000'00c‘7z/000'002'06 00000016 000/008 v B TGI000'009 ‘FST 0096180 882/81 C6666 ¿6d 191F 6 O02F 082 2 - 1000'E 6IF (0L6'TET G90 etr OFF 869 GET FOE GI1'66 og‘CTE 918TPqual1D-121Nn-13408 21P]ST _— vas M Puallo 1p I pu CGI'e JOTE G e 88 6 G0 ( 1FG 186.91 L OeE j N He C06 |S90FT 92/89 9281FD D L n (L LG 2007 og ‘00F“ ‘00098 FC 7 £[000/009" [& 000'00F ‘1 (pou Vunu(paanve@s|pcze [890 T9 [86 38 ¿8 ? 00079 T (088 68 98 )9 I 10F7 PFGGG T0208 1901 11H aavangîna1F)-ual0(197 00G 000/009 Tz/000 0OF FT (00000098 P 8SST—IEFG TOL —- [0 ¿91 B26e 9018 ¡C8 - -GT6, L6G FF 86E, +2601 T F E E C281 ui ) ies Mpliakaitti dai ata Lanotioine ace oc9r l ) 1000‘00G‘ST O00 'OOS'ETILTC'ECOT I068‘700 [L19708 6F GI9TT 828,168 L166 Fe [2806 901 8 966 Fd 3c6 699 18 » 1190/2, loo'‘era 9281] vgn phnadlGec NENG [OOOOOR ST. 1000 DON EES E Le E ck 1 768 60G 1229 GOL O Pee —ero20e +r +1002 Hoe +8088 ep (G09 —298'8 +/620/0GF l +e [ref sc2glsuaboW Vg 0000086 l000'ocz'ea |— | [000'066'€T/000008'6 “1léßav ‘u ou ‘upanv@ |EGI E |FIGOOS I88F 1 81 96 6 N n 89008 [GIO2C 06G 0616 G19'8@ lag [928T| “guoli 1ourlou@- Gre ‘008‘0T/000'00G'2 veù anat i 01+ 106 e Y C gt N PICTI | 108 6Y For Neeeel O60 1e2 M Lp ne 28 u ain 9) Iunvj129 ‘ec ‘008 og! 007 ‘008‘6 0 000 008 G ou Vunucpaanv(z/|a88'6 G C ; } 286 ZF FOT G LCE 6E : P z@a loa'ga 918 qual1F 11nv i N E E E A | iets 799 +166 FE +108 —0I9 T ce - 4 s: 8111 L6F'EG , 9FO P m CIgT[u ub | g loo Ot'z og! ‘0096 0 [000‘0&6‘F 0000806 ver leze!T8I 10000096 [998F |zOFOEa |OFS [T6F'8A C [2G & [690T1 8FG 9FT l O8PFFT [Lu'TG 928TP qua - mun 4g UL'Gd 000'00F'7 (000‘0z6‘F [0000856 [000/0096 000061 [G6 TST (0000096 4 L b 4008 | 4 _s0Td e e O T L lcc60 + E N E 6s 9 ugDquöi1D

)FC 1687 Li Þ6 Y00a'T [000'00c'e [000'0c2'e [000‘0cF‘6 O FI000'000'F (000061 [000'99 [0c2'0z1 (000'0CF'6

ve'pgp'1 [000'009'a6T0c1'92F'p [00G EcO'LLT O00 OOT FLE

a1‘091 000'0C6‘£1

9982, [809920 J6F6 |IOEFL / FrOOr [198 (C1286 IF6G6T91 |268089ZI Gre Jeg, 9281 1azanlag - ua[nv(ga0}( *8 0c +0 LT6 —] E E 2 E S [& T7 —C¿gITuaBaD Da ar Era j s n U A R E 9181 ‘quali 1-1 16£ -—|16G/86G6,—/88 + 001601 : 9T£'96 —|T2 —|F82/8F —n81'ega +l00e'ece'er +2 a08'e wre O8 00

000062 eThOFC'z9C T ILFE'GLG |FOF9OF ae J6SF'OE |EFFCCO'O |FCST ZGGLEL | Gee IGLT9TE [6GFT (CalTes |OC6TFC'T (00S/20FFEG |C90T 6CFT9T sro'zeT Jo28I} Dg DangagDG e (62 F088 —IOI 202 - 182 6T —L +669 +I6IGFT —9OLGIFT —G +/68r +| |e2gIqubd

1OC'E6 OTO'EaI'6 |6F9/9 IOLT029 JELL |EGCCL = 690/00 [096 IFCFCG |OFI6L |0068ELL T (GOLGI Je26 g28If Drag P 620'ZOc 000'00S'E [LTLT OEZ/66 [10G

eg) 1000/00988 000'0CL/eT [000'0CE'6F

1“ 4 L i |C1FE = L6GG Q SZIA 096'91T O9L/CT0T 9966 ‘21 9281] ne gg1aBuvg- nao QIGCT6'CLF Lj we'TI : | 06CF-HLEG LL “TISST. +0907 - F611 G +1998 +T/116/809 + 661/6989 +89 O B uaßab vIG 01'786 ‘009‘8C ‘008€ 00908 [000'000/29a] Mel 9 [000‘008'eF 000009 0t]cT6 Ot 1) [FFL'CFE O00/006'E 796‘8 (180/96 8801 1001 [T 77 E j 9276 86T 666 OOL'TG9'T GLTTE9ST Ge OLET WEII 9281] loqnvi@-Banguoualg ‘q | OLL +|666/809 F/GOT 19002 : : 8128 F8 —I8 LIG/8 +]9CTGI FEE C806 g0g‘9 +7 +c281uaBaB ‘qul GEE'SEZ OOO/OOL'OBTICSS 8ST |FOG'GOT'CTIUCE G (9O0T FSST - CEESGLT ICF6G ELL'GGL JLOTGGG O6 GTIFOG 8G9'0GF 61008 9181/9249v11129]vG-g24Vv)(G B 0G baotgor t | 08 +GILTE 2E, —FFEGT —JEG —(6BL! 6608 —0ë R C081 T OLE A -+- - IFE —| C181 n E | ‘q 06'110 ‘000‘g 061 'Ta/000'001'T6 [000'008'9F 000062 Ta/000'0c2 TO0O0OO'C9IT I6TO'TLI 000‘00'9F [9Fa'L |TCOTLGT 166 009006 06 : TOGGET JCIF c98’GIl 8SFG'OET 9 2GFG 029 J T20 1928T] qua ND0uI10(- P UGIOG nos L6G ¡UOTOOS O0O0SL T6 s : S166 (696 ITT+0GG F G6 B L 7 Ge -1F 188'EFT +ITG 0608 6196 -+ FEC'CESLT + -/660/FE —PT S281 uaHoV 961/0000029 [92997 YooO'cETr |000‘000'‘6£ |000'000 FZI C29'99€ (089/086 '0L1]9FO'6T 180/0688 2s (66 GIG'T JGGT 180FBG |069T FSTOLL 168 1188066 1006 296 |FGLOGL, LLT : 11T68‘70@ Jor'99F 1928T]D 1obanquiv&-0juogs

FOLT— (662618 —I6CG, T8 e Gre |

RALY / A —108T —FOO C8 —196 6827 S Gee (968,8 86G TG 06081 —| |C¿g1juaVvaV q61/000/060'F sr'F8T ‘000001 000'‘006‘00I 0000002TT|0209c8C1! lees'cac 26006996 [CEETE 299/0120 |8C0F LCELF 6e S0 1608 8F9 |LESGIT JC8TO8STT OLG ‘T9E'ZIG GLET forpgTI [928T]qualis 1uaa1@-uJ9Y "q SGELT— |F9F PPFT —JIGF (6FFG 1 e b:

18666 —LLG - —Tal —8TS'£E —|L£9'92 9062086 C6 FL (8 +|c2g1uaBaV

v61TI0CF 0696 lro'FTF 'EaS'FTI 000‘000'81 |00G'£a8'a61 : LGG/ALF (FO9'OFC'CGTIOSF'CF (0 0G FET ST/996'C /600/FLE‘@ Je 292/281 198‘ |TOS'SEG'T |LG9T |TFF/2F9 G28 /FGFT F668 FGG 69/698 96266 19281 ‘o Daauaqu/M-110Y "v ¿09 F206 —1698 (6899 E -10L +08 +FOLE 16629 —PAS De +0089 —+ 1669 L Ç28TjuaaV

81Y90'zal Jag [OFT'1G£'6 8C8'ar1'a [0000016 6GFTLE'T Iroo'zzI le6T'c9e 000'008F [9t0'To 092088 ILLGE FSGTL 8s 1008 96e L FFGe ISFLTFO IJOGTEGG [0OT'9OEG |8GG'2 |FGSOET sorg 9281] ugvqualig 1Danquog P C8F +92FLLOT-+TILE +x9F0T A + 168081 +96 —|TE9/L —j609,66 0696909 He \p9e91 [ezgIjuaßoD 110000066 [991€ /000‘cr (000/0226 000'062'26 |000'006‘001] 0 |0 ‘062'20/000/‘0C2'10]0cz TFe'T JOTc'90€ 000'000'68 [26001 og Fe6G Gee T LTO 28e N i 86/66 I8EF |CLGLET ILIE ‘T66 |OETTZ9FS [ear |ISLGGI 9065 1918 ‘D 1219129u011 1 aouuvG|» T y f i ‘Ga 0000080 000002 0cIr9C8cF" ‘£80' Fe f e Eee 010T 66 gte 160 TT GLCS 861 : 1 ZETTOT | e 1008 4 SEL 0eS A IE'FGT z: ae G nva0D-2)vÖ 91/92€'161 T hr MO'GG ‘067/00/000027'07 (000 L L: i 26OGlrgG sar 896/070 (£20'£60'69 [1088 |TCGO6CE 668 260'FT |6 12G86T ILFE |GEG'G E P 8E j 36 [9281| DaIauaqn@-nvaoD-ayvGh LE'16VT he'p6a CGG1a [000'007/00/000'005'05 (000 T1 19 0 066 06 F9C‘SGF T 1896006 (660 680 G9 e, ee e O | „0H 068 Ie (Eee Ea 008 _s86e (062,96 pu'r6s (9281 D 1619 |GF9/C0G [C98 968/87 CIGT IGGOT [66 |OSF T FGL'EGI L E £9 [808/18 see 928T}D ‘u3049uID-JWIPNIMN “ualloj(plabqu p11 006 (009/606 7/92 6028 GFC —(GT9'C a G6 cd0'6I —LIE TOF, GST —GFS'E +prece G18g1IJua8a8 “quali 1200MPl FT A 6196 000/0006 |000‘000'6 000‘000'8T 1000'000'6 |000'000'6 (pou bunu(poaanveF 19118 |0GL 2 6E (68898 ; 0E T GITL'9T C61 1912/8 6GI FL 0GF 0E £9E 168 F 61 96 918Tj-UD-nvuaI@ - gqunuz10Gg Í | B. F E, M x | ELL : E : T wr : Ï E e j ESl L, : ps 0A N “Ves0r : B a L281 Bis E ‘00€ ‘fIQ / es‘11000‘008 [008 FIG O'F8 |008'FT8 C61 I8ETL ‘861 (0GF'eT ¡O 9FG 16 6GT |1GG6 Gu Fe L Ie 06 F 196 ) 9 qual1 12baaguoag unit voli E: 1 dh 4E ata Lee “26 T +1908 “TIFLLE -16GT +HFITF99 —+I8T —FS2 Ce —Ie20T —0LG ‘66 1FOS TOG E TF9 (62 LLG O uoßaV ‘quali@-a1a11nqug )OC'Gea 000'G9z'a [000927 [0000816 : C G 1000'49a'a (0000977 [0OG'2E I6G'LTT 2c0'190'4 JEGFE [2S'2FT I |CGGGO i 66 L |IFOT |66FF L6G 16601 909/62 066 86F E 106 BLLGE of 918 Thauadutoyg- F121 - 912101 | [CET—|G20/801 —OII Ds E T +6 —OSE'L —ICE —FOS'T —IGGE TT —102d 906, 61 —[608T Je2gIquaDaO CGIl' 18 ì 0000006 |000/000'9 |000‘629'GT 2 [000'000'€ [000/0061 looc‘za |F92'z9 00F'OGG'F E89 |6C9/9FE L228 (79TOL Ge T {619 |86F6F JIFG G61 689/686 |OFTCZI E [266 Fr2ea log [oz8IlD ‘uwguago@-9ngz0oD | 18 tagt Ps Doe De latte fi pie a Ot Ps 1 I T He R aa 1 ugrvglareg nann 011066‘ ‘G00' ‘c00'F 0921/8 0 [000‘600'‘+ [000/00 GE8'2CT F286C2/8 [208'F 808/996 1864 [88ICE C 19208 1696 [276 016 G96 © 9/969 ? 3 g 19281] hg E N lo lau ¡91 (96 +129T'¿8 +02 N E L1G oe T +1068 G888ST + 06202 I C1 +/6,% +00 F@ C28 D D ) ‘72c6'e oge 00'ae ; nez'oelnepir ror | ou Dunu(paanves |IFGL 890 0FT 08gI M S2 19 ¿10G GITGIT (092069, 001 1001 L 00‘CC 9181] «uaddo anqua1N_ is soov'eco'e 000/000 +6 (000/000 6&1 io 000046 S6I0CG TI8 T , E s E + IFF T Me E 16 EF9 E Geg P FGS'8I FGFG 062 6201 Fr 61061 —- a u2B39 W q S E v6 Cg ELT 7ecGLG/aL |Sa6'ET 202/060'9 096 T (GFL/SFS 9C1'8F JL6TT (CEe/STS |009 806686 JIL20,6GE 029 C6L OPT (6GF hs vo'eer J928TPuF 241v ‘v ( -nvIga16A 3 ee R R a A —\— [|&W. —9991 L £C 4s: e E +1 4 C28 daes 8 : ‘66 ‘68 [000/0111 [000'cces [000668 £989 [CC9 FLCT IeEPG'E [66906 F cOF/0I E O8I 906 8680 10800 TEGG 1688 i 00's 19281} D1PpPUPD- maun, E : ; C0! +0606 +16 +TTCLF i F9 066 C8 +19F6'61 +62 —G80F8LI —8I + 4 |c1gTluaßaD CLE'6FT (GETCOT'CE 6606 £9L'TCI G 8EGT (078060 91F 18P OFEFTT I6FL |FOO9LT LL9 66 6OGGLLTG G16 g loo'aea IgugTlgoag pliounmodaogs ‘3 | T —610T4 —16Ÿ —9L6 —1 f —|899 Gr —(190/6 —]696,6 Le T —61 +| [281ua0aB 98 1000'00G'T 0086 ‘00008 00000008 t GTC660'T ITEG/GFT (819 T9T'80 |6FS'C 868 M1 P68 |2F0/1U1 866 998 660 e 160 (09G FOT IGFGOL [69F MFOFT 1689 6GF ‘9ET po86I 9281 ‘119 31fuvgz-u11899 ‘o 8CF —(TTG6L —ITOT —8GE 21 —IIG Ne —26G'e —6L —OF9'ET —JGLSTT —|G9L600 G —re —IIELF —]— JSL8INP N) P8 [000/08€'T s'E ‘006'FE 000008 F€ FFCGEET Î6EE TOG 9IL'TES‘PE [9FS'G |GEE/GOL'T JEGFT GIE9FG 96€ F9L ZCT'TET 169 (TOL'EIT JOFG'ETT (E99/TTLGTI Je! |FIELF [E 928T]'D ‘9109-199 D-DavID ‘p £GG G |T9TOI [696 ILF = 2 4 EGET 8ST |FGSL L eF 686/698 98% (9428 081 9281 unp log-uaa11GH ‘9 08 |nvegun(pousgg07 689 JI£9 [68687 5 S 9 Ge 690 (0689'T6 JFEGLT [96G FG9, 868 ITLEGI [oo'8g 9281| ‘uoma@- ublPnG, ‘q W | L8GT— [0G 886 —I8EE —|T8G'GL 1906 —I2ET —(eT9'0€8 —J00& (C91 FF 991 26 216/600 —109 —IT96ET —] 0281 uaßaß "81000/0661 000/006‘¿f [00000829 000'006“zFlo00'ces (|Sc8'020 C6t'299'09 [2CSTE 60BeL 2 8EP'F |8GIFGG 29e [19's |8TE'986 [CIS'T (€FG/90F |O29/c8F (986 ZILBOT 146 886616 [WFEG 928T| D Pav 11D“ 11 "8 16PT—(GLP 886 —IGFG 628/09 —| S Goc S1 S 19016 19 0GG I +116 108 66 |gzgIluaBoB F2GFGGE - |000/000‘09 [000‘660'FT| 000000 ‘09|eze'agr'e |r6L'err 99F'06T'eTI|69G 80 EOI/ZEEL IEFS'E ITLF 26G S OULT ISFS'F9C [L99'T (ET9'aEr [90S'T6E |CFS'CZ8S'TOI JE9FT (0C9'62E S600 P928T| D I29PD agb 1160 £02 189608 —I68T —(C60/€8 8 —FOG'LE —F —I9TCT 0OT C20 Fr —I8TF@ —(0OS'C90'T —I6IT —6206 [C28TuB0 ‘8897 000'000'6 |000'000'cT |000F68'FS 000'000'01|000'889'z ICCF'ELT |ZTE'EZO'6L [99 F LFC/UGS'OTIZIO'E F99/6GE T EC1'FT 18007 |806F88 £6 |800/0GF 088 0e 008/2018 |88F |86GCIG A its 928T|qual1@Vanguww&-u1IF LLYT— f [2/8 F Ua 6696 S L +1826 006/90 +2FFT F VOB Ls 00F 066 TI 08 —+1S8F 6 IFEG +1C181TuaBaD ‘8FL'1T ‘e6C'PE (000‘00c‘9T/000/000'9T |000'£64'29 000/006'91/000/006'91Iceee01'T [628'z0e [ce TEGF9 |28T'AT (C6G686'E IEFLT 9TC ‘016 CIPZE LLELT (COTz2e [200 ITC6'G9T I86EL8T [008 FFS T9 8G COS'G11T Jee'2og 928T] qua 1110@ G E 0G + 0d PGEFT G06 +126'18 68F‘8 +2cr +CFFEL +CE +1809 + OTG'ELEGT +CI +1609 T Se C18T|uaDaV 000'00G'eT [000'0c1'eTOOO'OCL'eT (000'000'eF [E cs SIO00'OEL'ET 00D OSL STIOOO'CLI SLITFG G9G'F96TF |86COT 069, Tee8'T ITG9'T 19FO'z80 [00001 [6 [21F'O9T [9 |6G9TLTI |FGF OLL'EGE 2G J (CGELF JOFLT [9281 ‘gual}Daau3992J- 1111 Iv | 968F— (066/662 —6F6 1929161 P99 —(G6TCGI —1898 —FSP 69 z0I ‘GLI —ISTL 16G C6 —FFI —(88P 6G 6c —+JCL8TsuaDaE ‘069 00000006 000'002'T [000066201 000062 TElOOOc2a T JeGT'6LT O00'OCZ'ZL [OGT'EG OSO/TLO'G [280€ (OFGIECT 000/04 |G89'T (0EFeaL 68GT ¡OIS go [999/086 [008 TO9/GFT [62G [9GTLFG E I6EF 9ST ‘gualD 124JvQuG-u111 | 96er 968,918 A 661 —SC100 H 9G —06 6969 +FT1 —- OLF +668 FI +CFEFCFET +I8ET —OTO S +PO D C18TuaBoV ‘166'1 i [000/‘0CF‘8T |000/06F F [000‘00F'ST\co6'zrs |JaL8'TET FOFTSGLE 166 3LT (206 0‘ 01 / 06T/6T9 Es 18999 (CITI CIO'TCE (GIOT 1209'I6& lolaFIe [9GI'e69T9 [L168 |6CE8CG |I0/880 [928Tjugvqualg 1321-101116 : 000'008‘T [000'009'8 C1000'008‘T (000'008'T | [086'FI C66'L26F F |66FS N

CII86T'0E ‘eg Ca TF9 1000'FaZ/T (000'0CE'T |66G'GIG'E T 1000'Faz’T (00G'76T'T I86T 0E [ec'T6 10089608

18 1000‘0@9'’T [oo‘q ‘000'9£ - - 000'000'98£ h m E081

4 « s 4 4 : 8GTT |208'Gf ; 06 F96 (OFLOE ICFT |G96'F O6ZFEG [000'zOF6GG [F |FIG9G erTE 928I/qualD azlnqgugaaupIe ‘124]va113a uau -014J211@;-Jva1(ß 105 ‘A

A ia A 89FG— [906807 [T —[OTF'CEr / 000 968 8 006 C8 8280086206901 | 996 Fa 826 FC992199c'2 [106 60 | ER E 24 d et artas

£ 110696001 S s : E D | : t L : : : i 10660 ( vuiun 000‘00Z'TT |000/‘0ca’TT 000‘0C’TT car20 (e89'T68'0T (8CTET (B9GSeE IEG9T E Ql —8T —(8T9 —2IP —COGIT —20T —BeB@ 1826905 098 2062 —LOT 268 - A C281 R e He l 0E H G u Bre ful + R P 00 Paf sal anm 16G E (AST'8G 206 (C gte 9CT _F68 Far ¡C61 ae 8T [6 ) ower! 0 RCTHIRET » 1 TC1 | IFG F 96T E, Uet T Sat 1107 FGT ( 2ounoaiflong- uv 000'OFT'T : 000‘0F1“ n erer P Le Es P E P + +9TT 08€ 1p (6807 A Beta a t l 90G'GIT EFG'EFLT Aa GPEEGL (908 (286/01 I0I 6801 SIE Le Gat Pa “066 169% ces (9666 [agr [0281 Aa aauuna -? 0000689 : 008'162/F o60'zer (ce1'coc'r (0ceer (992/69r [1681 (0819 R Ner e +926 +/HO86F —OSLEFLT —s66 +101 H A j n Ps i L 90 [0G T 992/69r |I68S'T OSTO: e Fe eee 16998 9609 108 06 [189/18 |r're 928 82 rue T ‘6 [0000961 000‘0FE'a [000'09C‘T [0008S o98‘z8T |89£'920'c 4M LCETEE “oor 22/66 H B H £6 0’ [L E E E CCT 0E e C281 wvad tatut , i R 920'0 [9988 |CG/FEG L6G |8 [98 fe [006 [F094 |e682c9 (000T9og'21 [68 069er [2g [o8IF D" pIvs a6 Jae ‘000+ ‘GOG'z |000'006'T ‘019 000'0G's (000'006'T I629'00 Ier1'zIa |CFO'TFF'C E Sts Ras 6Pg 20 P “ee 6 +1827 or L 09F Cte + 096 1E6fT “t 610 CL8T imma / d ind il G lcgreRr eee en 2 eT JIGI'G (6ELGC eze (E202 |6FL/6IG'T OSFEIGGr |TE 689 126 Jy ‘L6GT [9'TGI 000/26 - 00000016 j - |000‘6FO/90]00C'2EG'T I166‘TOF |FFG'FTG'SF 202/06 869 06F T 8 C0 Gef 1 eat [0RLT ¿18 60e 66 2 51 66 —08 06 001 2619 g16 Le 06 j C281 D fl drsp / ras ‘000 angt 0 G T IeVAi STT (066, FLT (628608 [606 (099/CTT [66709 [009 21872 1090/1 LGT 0E [92 91-4 u V26E JeaeT 1000/0069 000'000'CT (000000'ersooe'2ee or6'ear ves ere1a [egr 8E 09 96! us Le 661 E 08 aa E 81, 608,1 _+08€0LE 5 e P ON Be bg D Pn E C E 6 ; e - (e 180566 |68F ‘66000 Ice ‘e ) nv@un poust09 N ORe A, ¿0er +|68 Le If —|8F —|199'96 +/6F 89G Pre —Bc9'268 H OPC T + o Ge Cid E Sh E E Ga e e 86T (006 TE e [9E80T |oe9 OtG/2eT Jerc'c9T (99F860TF [9Fc 161 STT 196 9281] 9119122116: 1926F ‘P ‘Po 4 tes v D y np 00! Argie VOO JUO S 10 E Le ¡U E —TFO6 —ISST' i —g f pw Ç i F91'8a8'01|eege'T J00F'828'ca0 006'08c'TOT00€/6CF'2c€] |f01 006'9€9'a2]r9190901} 292 26T [10 688 0F JEZO TE [6E 6E F JEFDG FCTEA JOLT 0ec'ce (cgeT (oTE6RE [T0 (To2’Ler [000er [OPPrOOTE [Fe IeresL [mcos [9iB, a Sni orie Bene. lou 808, I +9001 H —FOZT S £86.08 ad CGe C L e at E r Maf: Zeder [99 TOT |00& FGE'OT I6GF'E 090006 p9r LSELF T TOOAI F 8L4 F S AuISecI OIESOT S s 2 la S ‘6 [o'sg 1000001’ / / (080906 (6700618911009 8e (608 220€ Ie E oe —P _—996,5 —+1OFG —(6GL 601 —I29 —GLO,I0 —GG9E 08 Ves —re2ec Hur C281 "adet j 001‘z 1000‘0c0'r looo'co0'e looo'acr'e |— | looo'oco'r (oon'acz'z ler9‘c 180,906 (670/061 891/009 86 (608 110 £GIF89 20G696'0 |8ca (00G/CTE6 0F8'a s Jo80 |LF6'G 16 (69 G18 [o281]9 “¿oh “e 000‘ [000016 [000/0007 (000/0066 s6T9'e8 Jer2/TCI (000/0006 [1627 (292/801 |08SE 18616 0e 08 Gens ga 662: 8 [p61 _ 06 0 R SE e " roz E O D N 6 ‘a60'6 [0/6eT 1000/008'F9 | - - (000/008‘+9 |— |— orvr0re (oauetr (000'co2te lLr2iee CHEOCHE (Or 60 180 "5 “O O O E E 029 f00 f Gl 68S sul I : E I ESSE ; G @ [roe (6C2'ar [ror OOgT9 [G21 SIFT OOUOLG 281 logg OOFZL [zer [Ol g K cOrezeaTseu'cec'T [00c‘086'86E 000'000'0T2/008'086' OFEG— (661 826 —|908 CFC'COT —|EI —| La 20 LG28T 989 0OFLL |0GET JOLSTUIMQU D Pg q ; 6'8FG 00000001a/000/206'a1|696'6c (000/00 F2H28E Gg (2FL/GI9 CC/0OE F (S86RFLT (le FET —|068'6 +6CT OFFCIT —91Tats —06L'a6FOE +ILLT —l9PE9aI- Ie 0E C G 5 V 0G OG L( I9 C8 908 Ÿ 8 16G 76 or noco!oe | s, 4 S vie rnNed Ll, It 961 d 0 M L8T 39D ;T9'C 86'8FL'F 12e (000/208 0c0‘e |88G/0EE'E |600T OOL'ETL'T s0FE‘O6O'T (000OIS 20G T IFSLT |886'00€'1|2701’T 9281 qu Gn zu Dane ‘el 2} ‘ataagzvv12 JUN *Y LGET—(098'09€ +1606 —926/TTL + anae ta

——- 69600 |TCTFOGZGTIFG2/A 1C61/6£G'8A r i —— L Ore ieniis

x qa! 4 070! 10 7 16 » ) \,

166 L (006/FGT'T 968'T 12686T JeFG E [C 08T OOLG 6G 68, erar [0F69eNE Joer 2F6T jer ozgIp ug re9'92a (00808987 |628'e (92/80 rec (co [C [108 L E O e E e R e t

) 7 20! / N Da JVLG 94 07 T 6 LG 9G 66 IGGL'TY [oos gTjugvgqual1 o(plulloao Se1'96e [oce'zTe eal Tee (GTLLT HIBET 06019 HIT6 +188 /86 +169 060/06 +06 —BFELT —sF6L9 —(d90/62681 +/F9 90F9 (2g +lCz8Iuatob atl FSG'ILI (000/0008 16 T. CCE 18 G6 Ge 8G |86T [2IFTST JOIGT O0 IELT 00‘T (002/796 ISFF'SCF [000/L88'26E I8F8 [018/11 0116 928T| 11D plBu11440g-dvlJD 1000'CaT (000'00a7 [C061 96TFL FTC Ta! ZEQT E —__ 68 Fc 9TT |FOEL [6619 (099/2988 (01 LEC L Joo'e: 9181 a bgaIG ‘04 ugvg 906 96F ‘Sz A (0196 Gd 986 666 669 F 0FO GOT 0GL'9ES T 19G 66T'0T [oo'8I 918T/01016-2101(F ‘ql ul COG'ATT O6G/FSFGT [OFG'8 I9TL'EEG T [caL'T T 6 —F9G —/89 —/90FG —I90L'eE +0ge/T09'F +90 +2892 +| [ggruaBo -910VID 0 969 21 hie E 709 00668 I (00666 |68E‘6F@ [009'CIFFeE Ioo9 (CaFO6 soge 928I] uanuig 241v ‘e)-guagIG L eve cu6'oer 1e (eige Se e E 20S H Fe HRT 00e H Or L Hger, +0000eL +91 +H8FET + |28T/uaBaD (S OOT-LIOROOESTA E P E a 0012/8 [2G6'T [019,891 JOGT'E (009/026 JFTL/CO9 [000/000/86 6F6‘s (000/8C@ [18 9281 [uqvqual1D- avpatG-uw?(6 (602/986 £e6'892 2cel86a2T (COL'ZOT'OGITO9'z [097 45 5 1 OT8'T +8E +IETG/EL H —(C96/2F —060/s +/S2GLCT6 +98 —(£06/zo —|'ce +C28TuaDaD i O Den T 68a FeF leg D 96 F90'€ GT 9FLEFT ITOTT (866 L9ET IBTET 92T'6CC T [690/990 (086 089'ETE La, 1880908 seogLT'T [928T} qua D p NReI C9T'A16 |091966'6FE]6GI'eT [8c FCFEI9CI a 3 1, FIEE —G20/6€ —j69 , HITTOBET +6 —9FGF8 —FGFL +1966,6FG91 +69 —T86/8F —jvce +{c281T/uaBaD ; 1981 T—T9CSLTEZHTTOG p, 8e E L 9 166/88 JELG'T (8LLIE9'T |FI8S |TETLFOT G8F O6 (OOT'FGGTFG E18 |FFG'CFOTI6CSA'T I918ITISD-9uID ‘gquiazzangs CFTLC (6CF CSTZEICOT L FECGEE E E F09 OIEN 9 +126 166/666 +8166 —(628/866/78L+|296 —9TFOTE+ 9 CCG +[c148T[uaDa0 i S6F'ZLT (000‘0ST'€ , 9284 10107 CBT‘E JCGOT (2F9'GLIO/T TELT'OTG [OLT'16G'9T8 [a20'T 00G 669 TIe1/96C'T

SGSTET |TGEP19 T wg [9281| podnogg-B1agvuuR, P IE [Ep eel |928T]” quvaquozlngg-nvbng 3G90T [9281 S s a 1b 10 d 66'228 +1e / : u1)'s ELF'GET 08G '89£/9 e a Le N Ter q E S C F206) 1166 ——LO8F GIF/ZOT HIOTGLGES +86 —/600‘€ —| [8281 uad Eine ® Recer— Er es es n E O OcEEE J96F'STE OIST9GOI JOIL [22698 so'zs hozgIfhg9quagIG-g9un 4E [0c2/208 |a16'6CT'26 [C821 269672, (6822 |ez GT —ST —0068 —FE 280 eT +26 —28T/66 —T90/0T +/GGT'6GE/TT +eT 992 +)/ce +6281 uatad 6 (GTG/GET'26 16FB LT (6BE 066 L I6LEG GGT9C6 J9FI |000/F9 |T99'T (0CF/G290 Jeee (ELFOTE [LLE'Z9IF [00C/eCO'88T [ege O9T/erT ser9er f928T} ugrquali xplyvlloge G09'9TF 969'F86 T |CTI'CE (606'26€9 |ILLT E R E E +1LeT/9 +19C —198T/0T —LES'TT +/00F F866 +IGFT —/208'0—| [Cg T Se Ee Pt Eucote 6 + L for fel PR— Le uvor P S OOEME M f Pier - s eel S / t L ISIE Gee R, S 8L +681 —(GGE P96 —LE —68G/6F —IFFOOI —(09L/9CCFI —JIE —IFILEF oe C28Thua0as : GLG'FTG |E8L'TFG‘OGEIGLL'IT (80G 066 FOIFLO'E |FOF'L9O'E (68 |066'ZET [690'T |8E'06C T (006 |928'EFE'T |8FO'GOT |OFT/662“ 91 ¿0e C2 0c E T 9281] K * ugvguI E V E, 8008 (0008: uolpn LEFI— |LGFRCCG196F —ITCT8EE —EL —GI8'6F —8G8 —OTG/ECO —|26 e ‘c9 / B81 96 , H P |2GFPACG / 866 —6L G18 ,6F —18G8 56 C6 ) LGS LG 00100681 —IGFT —1696/26 —] |C2g1quaBaD ETV'686 (808'8THFOB/L2G 9E (166 286 FOSTG F (0B GOE'e Is 00O/CET IEFSE (66LDLFE ISHL'I 910 IGL (26F60G [00S LHE9OE (888 F0C TT9 [0'889 (9281| 9ual1D 1201G- IPL23gNG bacere aoitattrs Ubi S e Se, ß O T6 r 609'EE 096g OFT/206/18 —JFOT —698'96 [g2g1TuaBaD E dddbd 40 O 6eI |000,9€ [TOI'T 996686 [6661 |222/ Pee |CG9/z0F [099'799/9TT [LG8'T (688/01F Jez'zca J928T| ugvqualiD xplnvllv6 ov'éos lacteattice But S Pz (SLIOI JOOG 20G —BGr B O L —PECOe, U L C28Tsu2VaD J ugvqualu e P E N N (e PeLE JNLOE Ia LLS 129'T [698 Fes |OSI'8FF (F8G/70009 [res I829TIT [w'cer [ozgT/ Qua al E 668/096 |20'cc21G e826 |ECE FEC'C sCLL'E E L E SFL'T8 —I6GI —(E8L/CG —|EOG6L —L6G/LFL'OI —|C9 —CESGI -| C28TuaBaD E 21/19 [08 16 (6G HEC'O (GLL'E DOSGHL 90 (eSFET (60's I2TF2OF |0c9'T 996866 [09FGFF ITTEFGLS [ees POFLEST jsgr PoSThdnogaqu "u E vorz (eug gee 10e Zoe E lede L2CLE E HIFLOE -HISFI, +EFL/GOT HI6EG —(2TG69T —BOLIT +216 PFTBF -HITOT —GE9 T2 —|sFG +scz81uaad ‘uollozplabgu 1(p1u GeBT— 99/66 Les E oe 96 & [TF6 LLG 807 11861 00 )OLO9 T IT9G T (008 060 T [C68 9FG [000'EC6 Lr IFEG ILGAF'T9F los P98 [9g1gTlugvqual1) aplaogauuv@ pou BbunupaanviF [e881 [2296 [ICLT 286,19 —6 +GIC +826, (66662 —IF —LL6,L —699,96 —106F‘C96‘0T el +T16‘s +/[os‘e6T+]c2g1uaBoD F£6 P1209 +161 + 189 P 1g CGLOT 1269 T (OOLITE 1669 002 261 660/097 008/229 Jocg IgaSTOT jos'eGI |928T/9lD 1uum(M@-aNvG ‘q 198'z0F (168/908 'e6T/6FF T (08E/OFI F (89F/0 |C G ILT +96 —G6LIT +8 +/696/66 +68 —be dl +|PCC9T +ESFLLC/6T +I6ET GSE'CF +0002 +/C28T]uaDaB E ; 908 G 9F‘@ (20'002 (801 (C6208 [991'T |68'20E IFGLT [CG9'TFE JEEL'EGG [C86'009F9 [L10T |FCO'SOE [0'980 [928T/9lD 12v19aglguvag ‘e

1908 1000‘096'z 000‘08G“‘7 1000‘088'F - e

_——-

—-

- —_

“ry “12g S

Qui 0 m

"n

- ¡9

“gr

S D ck

pl

2 “las gag

nav

“quu unf229q “avz -aßv]jus “124

*u3uhjvqua3(l19 124 ßBunu(p12?9(@

‘lut22G 1 t

1911721220118 aßorg E

zuÍra “ula

[12m du (nz

‘45113 ‘195-38

| | |

—_— c

unvnze

“1

Î

|_zvu0)(G ‘410

i Fs Ss S *u3uhvqs1vv 9 ou | Nou R ufuv@d E ¿is E D wu wtvg s N wBVO mo ust ‘uon uu ‘uro uu ‘uo uUv@ 12J2Ut01NF uafuv@ D uofuv z E Gear Li A N 2. ¿JIB vun|unt126; 4294 uoyzvl1z zoquaat : a puunD D vuuunD R j E E S e 2 L E e od wt z ( t m E T «01|[2?u01 1B 2A M gazutiuiv|d i ÿ ; *§19 qul uapazzju(ve@ uazou]— Mita B L T E D u L D Ea M 33 j i j 0E R Es | 2M} szer d Ub uauhau g?gT 01d [qui 9281 oxd-Putag y ‘109 u 219 nul _______9nazoq omqvuu1H 31G _wUna 11919 S “TI F 6 V 2 E G P

»” | » »” » *muwavo118 ‘muwabßo115 ‘J0vzuzs | *14vrula *1240u10 11S 4 oace m) ——————| v3 n0NG B O6 E laa aguaqaGg 129 T O A t prt oßvzunz uv 136] z[nßnzz owzu 919 S ynbnnz zvuozg 0a S A 1n@ S E R 2vuv] ‘86 E Ee A lau l 8 I 928 PnVuzze: zvuo11g m1 (sua36v@ *‘13X3) squvIphzuaF uauchvqual1D 430 alliugavaD-95931432@ aa0 Vunzzoziuommv4huÞ

iri laommnzg aquainvz

enw

ce l d î