1900 / 188 p. 11 (Deutscher Reichsanzeiger) scan diff

roe

| 414 | 90 ,00et bzG | Danz. Oelm. Akt.| 0 | 9 139,00bzG C 188411 1000 15500 do. do. St.-Pr4 0 134 F 121 75bzG S vveiner De. T2 L O 76,00G Dessaner E L F 4

D 9 | ? j 00 s N L 149, 10G = Yauleh. Spitia  8L 4 140, 25G Deutsche An Deali(1 12 2) 94 5 Z Reichelb brâu 112 |— 4 | 199, (29h Dtich. Atl. A 8 1%, L 50G e “111 (11 4 | 110) 182 50G Dtich,-Oest. B i 137, 06G : | 4 11.10! 151 00S Dt. Eis. S SprEL 28 | | i0L 50G ZSabfertof L 112 14 4 |1, 203, BRG Do, ee 12 | 113,20G É [Schwabenbräu| 8z| 9 4 |1. N 161,50 Bi Aaladi 8 117,50G ÉsSinner Brau. 15 [15 06 241,002 * Stag. Hubbe | 164, 00G Ë V. Tuchersche 12 |— 1000 r v badi Steinze1 1g {13 189 256zB | “Ver. Werder .| 0 | 0 7000 i . Thonröhren]11 11900 | [inler : . (14 (14 (4 | 111 1000 A o Bree S7 172,00B Wiesb. Kronbx.| 5 | 5 S 20 004 G L ein D. fa 12 : 3,606

1000 [127,508 E ort. Un. V. Lf 6 7 A 40225083253

1000 1222/20083 | Dresd. Bau-Ges,/13 13 4 | 1.1 1000/2001182228 1000 191,00bzG A Sed\10 |— |# | 1. 1000 194,008

Teld.Chamotte| 0 E 1000 [170,00bzG Draht 0 \—# [1 1000 1000 183,50bzG e ( Saczloo 0 7 | 1000 GOC 50bz y ) ( 200 310 00b2G Eisenhütte .| 8 |L i 1000 191 WAS 500 1219,40bz

- Span. pr. me Aug. abg. . J Bri. H. RIX [3 o. pr. ult. Y 866 B unga, do. XX uk. 1910 Au, Ande 1 Danz, Hyp. i Î 0. .

do. _ Pr. ulk Aug. Detische Grd. Gotha do. do. REDSE Le do. do. pr. D Aug. do. Adutinistr.

D De TO do. konsol. Anleihe 1890

5000200189, 08 Deutsche Eisenbahn-Stamm-Aktien. Deutsche Eisenbahn-Obligationen, | i gtal. Eisenb.-O, s! S4 | ; Gie E | 5000—200|—, Dividende [vorl leht.|Zf |3.-T | St. zu M] Altdamm-Kolberg . ./4 | 1.4.10/ 1000 j j N „O.ftfr.| 4 [1.1.7 [5000u.S 421,70 Gand MEonO 5000—200|—,— Aachen-Mastrich .| 3t[i.D/4 | L1\ 600 |—,— Do O 1000 u. 500/—, j po, feine * [ck10 i : do. Wechslerbank Altdamm-Kolb. 541 14| 500 T—,— Berg.-Märk. I[T, A, B33 3000-300 ] l ¡Si “e U | j Hannoversche Bank 300 [112,30G Brnschw. Ldeisb..| 6 | 64/4 O do, do. I, C. .|6} 300 : ura a e 2A B Hild ¿heimer Bank| 7 300 |107,10bz Brölthaler 1200/300|— Berl.-Potsd.-Magd.A 4 600 u. 300 Me ld-Obl.|3 | 56 T5 Kieler 3000—300/98,10G Crefelder . 1000/500 102,5 50G Braunschweigische E 3000—300 |—-- ; : do. [9 1A 00 50 04 Kzln. Wecbslerbnk.| 3000—300 92; 00G Dortmund „Gron. 600 1158 ‘00bz do. Landeseisenb, T./34 500 pt inás . . «1 |[r- 2-1 / r z Königsb. Ver.- „Bf. : 3000—3001 28, 80G do, pr, ult. Aug, 169 0 S 00G 4158,50bz | Brölthaler Eisenb.-O. 44 500 | Zertififate ._- .| |f: 2-1000 4. 40062 106 SndbauE j 29 privileg. Anleihe 1890 VII uk. 1903 3000—300/9 9,00G Eutin-Lübeck . Dortmd.Gron. -«Ensch.| 94 5000—200 : Y 99. Fisenb. 1886| 3 [1.1.4 N 29 006 Seipziger Bank do, Zoll-Obligationen . VIUT uf. 1905: 3000—300/91,60G Frankf, «Güterb. D IOLOG Halberst.-Blkbg, 88-90 4 500 u. 300 |- “a0 T Ra. -| 4x [1.1.7 2000 u. 4002S C E do. do. kleine . Tx, IXaut: 09 5000—100/100,00G R Blkb, 1000/600|—,— do. do. 1884 fv./31 500 u. 300 o: DO Rg. -| - 2:1 i N do.Krd.-u.Sparb fin do. do. Ee “u Aug. : Ä Grd\ch. «Oblig. versch. 3000—100198 20bzG Königsb (Cranz. 500 it do, do. 1895/31 1000 11. 500|— ,— 2 E «Led f r x c : is Q; Tb. Komm.-Bk. ky.| 8 do. 400 Fr.-Loose | . 1108,80bz . V, VI uf. 1904/4 | vers.| 3000—100/99,00bzG Liegnit-Rawitsch 1000 |—,— Lübeck-Büchen gar. „4 3000—300 T do X MENE E E 1000 F Luremburger * Banf 10 | do. do. pr. ult. Aug. 108,20b I, I 3x) versch. 3000—100]91,10bzG Ludwh. -Bexbach . OOORL E T—,— Magdeburg - «Wittenb, fi 600 É weiz. n D Fr. Ungar. Goldrente große D P 10 bg do, VITLVITuf.1906/34| ver\.| 3000—100/91,10bzG Lübeck-Büchen 1200/600|— Meclbg. Fr.-Frz.-B. ;

Le

funk ja D

_—

ck N 00

[7

pi see rene

—_— . ps

135,00 160 00et.bzGS 87,00G 1000 1282,50G 1000/600 139 5bGfL.ou 1000 1224 00bzG 1000 1121,900G 6090 1216 00b5G

D ONDOAN E ba

E I F ERERE

A M N wes

bd puri pri frei fmd feme rek Pi uml jam pre duc S c E ._.

S JMAL WL Bw mm A A

mm m i bobo D bots S

a eA dik _ADSD-A dek dre erd

adisaiti juni Pink Jans: jevt: fori Jer D D E A A

m m r m mm B

——

Vemeà Prok Punk penà * b

pm mlm D

my | 0A

—_—

) —,— Nes Boe „Fabr. E e 900—600 |[118,25G f.f. | Acc-F. Boese u.K.(11 [11 Ge at 107 20B A-G. f. Anilinfbr./15 |15

_— 2g a S E E a R E E

-— rem E

wr

s 1 O C0

4 4 4 4 4 4 4 4 4

Märkische N A 500 do. do. mittel 259bz D, Hb. PN ATEAIS | Veri, 3000—200[110,908 do. pr, ult, Aug. 141,964140,90bz | Nieder\chl,-Märk. 300 do. Do. kleine 25bz do. VIT4 | 1.1.7 | 5000—200/98,25G Marienba.-Ml, -| 24] 21 600 172,75bz | Oftpr. Südb. T- v4 do. do. pr. ult. Aug. E do. ba, Iu.Iafv./4 | 14. 10 5000—200198,50G do. pr. ult, Aug. 71, ‘00472 ) 25bz do. do, 1889/34 T Kronenrente 18 loo do. do. VIIL3z| 1.4.10| 5000—200/90,75G Niederlausiß . | 1000 170,80G Stargard-Küstrin , „34 1,4,10/1000- zransv. (Gd.-O.) 4. f / wrágggert aeb ot 10 |11 £00 S dler Prtl. -Zmt.| | o. 90/40bzB Elf. | do. IX uf. b. 1905/34| 1,4.10/ 5000—200/90,75G Ostpr. Südbahn.| 3 | 3 4 600 190 25bz, Werrabahn . . 1890/4 |1000—100 |—,— E do; 39 E, Le E b.StrlGp-Bt| 7 |7 1000 1118,00bzG “Tone und neue|14 |25 do. pr. ult. Aug: do. X uk, b. 1908/4 | versch.| 5000—200/99,50G do. pr. ult. Aug, 89,402%54,90bz | Wismar-Karow. . , ./34| 1.1.7 |2000—200 |— do. do: U 14 e Tag» 19050B Mein. Opp.-B.80%/0| 7 300 124,75G Admiral sgartenb.| 4x| 43 Staats-Rente 1897 .| 34 a1, 80/50B Elf. | do. XT und XITT4 | ver\sch.| 5000—200/100,00G Zschipk. -Finfterw. [4 | 1,4| 1000 1208,75bz Zschipkau- Finsterwld.|34| 1.4.10 500 —,— L o: 189 G A S Mitteld Roh 51 | G1 1000 1108,25G Alfel d-Gronau 8 | 84 G,-A, (f. d. eis, Th.) i «Ae 74068 "n Dresd. Hyp. -eObli at. Do 1,4, f 5000—500| e n H M do. 1897 A S U 1, N E d agr itteld.Bodenkred.| - c 300 109 25G Allg. B.O mun. (H, 10 13 Gold-Invest.-Anleihe E L 10G klf gr O pee Pfd x V O85 8 TBbs 4 899/4 [14.10 . |90,50bz Po. M 9 / E Alla. Elektr. E 15 L Loose 4 amb. Hyp, - Pfdbr, 5000—2 (bz : Klein: u. S «Obli 6 B IN. 18 1ER oUO Or Miilheim a d Rubel 6 100 102,30G (v.D.Edison- Grundentlast.- Oblig.| 5. A A Î do. S. 251—340 5000—200 100,00 bz Deutsche Klein- u. Straßjenbahn-Obligatiouen, | Mült tubr| 6 |7 1200-300 139306 1A Zuferb. Iu: 2000 200191, 29 ba Deutsche Eisenbahn-Stamm-Prioritäten. Allg.Dt. Kleinb.rz, 102/44| 1.4,10 1000—500 [101,60G Doe A i 131,80à132,20 6 759,25à,50b 5000—200091,50 bz do. VUI rz. 102 11 ‘1.7 |500—1000 [102,10G | Amerikanische Eisenbahn-Bonds. Niederr.KrVet.uK.| 7x | t 1200 1124,00G o. ult. Aug. o BE 506; G 5000—200 93,00 bz Altdamm-Kolbg..| 6 | 5 [4 | 14| 500 [—,— do. IX 13. 102/44] 1,4,10 1000—500 |101,30bzG : i Nordd: Freditanft| 8 | 8 1000 [119,50bzG Ent. Suan : t; F dert taîh.-Fb.| 5 |— 1 1500 [4160 B 2000—200/95,00& Bresl.-Warschau .| 34| 34/4 | 1.1] 600 |—,— do. 9 u, 96 rz, 102/4 | versch./1000 u. 500196,80G if «Or. 13. 191815 L I ‘do. Grundfred.| 44 | 5 | 600 u. 1200 91,298 E fr. Verk 6 1000/300 100,106 Ggeitorf, Salzfb.| 63 98 ‘el 300 186 08 2000—10092,00G Dortm.-Gronau .| 8 | 84/4 | 1,1| 600 [156,00bz kl.f. do, TV—YI ri. 1024 7 [1000 u. 500/96,80G S P L Ref.rz. 1949 2.8 500-1000 —, | Nürnberger . .| 64 | 64 1000 1116,40G I nhalt. Kot nautl 4 |— (4 | 17| 1000 182,29B Cilenb. Kattun .| 15/4 | 11 1000 [185,00bzG 5000—100/99,00G Liegniß-Rawitsch | # |—|4 | 1,4 1000 |90,00G Do. VII. 13. 1024 10.1000 u. 500/96,80G bir. rz. 1929|34| 1.6.12 [500-1000 —,— | Oberlausiber Bank! 63 | 64 600 724 250A Annavg. Sterngut S [14 | 1711000/300|—— Eintracht Bra. 1000 169,00G N L450 S Dan «Ml... 9 | 5 7 . M0 0E Do, Lof.- -u. Strb( 100) 44 7 11000 u, 500 101,25bz j Chic. Bi lg 13.1927 14 S s Sberrbeinisce . . 16 |6 1000 y. 115,25G SUee E Bul œ 14 y C00 Do neue . B 1000 900—150198,60@ tpr. Südbahn. | 9 ¿le O —— do. z (103)/4 7 1000 96 906; B G.rz1936/4 E 000-500 —,—- Sesterrei. Kredit!10 [114 160 fl. E TAOREO E R 11 200 G 1675 5000—20089,70G Paul.-N.-Rupp. . 6 L G00 do, 1898 ( 7 0ba ff, Denv.Rio B13 (952 4.10 | 1000 § |- Ea 305,902206,103206b 2 O j 1000 |— 7 ' I l |

pr db derk deb derk 4

Magdeb. Í l DO I 19414. 59,10G | )7,20 2 {nilinfbr. 15 S E (Sat R E L Vieman- Jud. 5 8 f L E e E M 2 { S L N {I - L s L I 0 ¿QUO F - do. 3A al ) 1000 fl. —,— Meclenb, Bk. 40 500 124,50

t as —_——

or ars e)

ani pem mei per jem Pee frem prek

25 G06 . Kammaarn| 0 / 1000 2: 5 O Maichinen .|15 16 j 1000 1154 S e. A E 1000 151008

j Koblemw.| 9 | 9 4 , 00 J Ss ‘glenw.\ 2 : 10£ 1148/1063

4 4 4 4 4 4

be beme hre Pee eel N per prt rek jrrek

O05

300 185,00B

1000 1208,00bzB 1000 F. 151,50bzG

1000 190 25et.bzG

T Y

SSE

r DO wr

do. alte und konv. |31 ——— l DO: G V, LOODOE Do Un D, L Barletta-Loofse i. K. 20. 5, 97| | p. 17,50bzG Hann. Bodkr.-Pfd. Bozen u. Mer. St.-A. 1897| 4 | bes 1000x do. do. 1! 31 Bukarester do. 1884 konv. | 45 | 8730G F do. IITunk. b. 1904 do. do, kleine| 44 8730G S Leipziger Hyp.-B. E33 do. do. 1888 fonv.| 4x 88105 S do, do, F do. do. fleine| 44 88,10G do. Ser. VII Do. Do, 1895| 4x | 84,10bzG Do, Ser. VIII do. do. fleine| 45 84 06G 1rf. Med. Hyp,-P.Lrz, 125/41 A0. dó. 1898| 44 00bzG! do. unkdb, b. 1909| do. fleine] 4x | 88.0082G 1rf. do. alte Budapester do, 4 do. konv...

S bck duo bew bes T erd rad prak pur

E O E En _= n p 2 pu puri prak

do, do. 1898 (103)|4

Toni V 2) Pernk

( ( | 1000 T i) T 1 o Ae . 7 PT, Il 4A. 2 ? d v Ani ä 18 1 L 1000/ 0 121 T5 (F i 5000— 200 100,00G Prignißher 6 ks 14 A 300 N Bad, Lok.-(E,- A, (100)/4x/ 1000 99,60G f R ut8sr3.1951 31 Le Ÿ i” do. L rb. aba.| 5 6 200 fl. S. E c pv b u G5 5 |4 L. 7; 1500 5 0 B Lleftra, ä 1000 122 75B O0 T0 Berl.-Chrl.Strb.(102)|4 [1000 u. 500|—,— E iller3.1953/35 ; e Oldenbg. Sp.-Bnfk.| ( 3 300 L I Yrnädorf. Vapier| 5 | 6 |4 |1.10| 1000 5,90B Elektr. ummer 7 1000 1100 59bzG 3000 —100[100,00G Disch. Eisbt, T (102) |4 01000 u. 500/96,40G do.Louis ers T fr. 3. lin. Ap. 1.694]—,- S8 fer Bank! 7 | 7x | 1000—500 |—,— ArnsDors. Mo Le QoO E Clekt. Lichtu. Kraft] : 1000 155 15bzG | 4 00100 91'00G Elektr. Hochbahn (105) 4 0/1000 u. 500 E io Jet A S 713 0064G Ostbank f. H.u. G. 6 | 7 LEO (S T nb. Papie erl12 (12 |4 | 1.1 1500/300/221,00B Liegnis - - 1000 Fr. {12 5,00bzG panien pit Ds C L N O B s; Dl F915 Stv d A Hr. B ) O31 0! 200 ( O G » 1933143 E 1000 § Lo P Di tiíche Bank. 000 1, 108 —botzx Met N ¿ 1000 00 Buenos Aires Gold-Anl; é 88 41 Do. IT uk, b. N E 3000—100 91,00G Deutsche Klein und Straszenbahn Aktien. G E B A e E a412 5G R ; g ‘q S N Lie .B. 4 1.47,U 100 -90 T Lu, L Ot rie. B 00/1 TL : 600 m Bal, U. reit Z4 : # 4 7 1000 Tos 146, 50bz zG do. do, 500 £/ 41 73,30bz d A E N A 1E RoON Aach. Kleinb. kv.| 6 | 6/4 | 131,30bz Gr.®pz.Strb.1, i10100) 4 N. Pac Fe: bien B13 [12,58 5,1036 | Deter Diet -Bnfk 164/5159/5 250 Rbl. P. |—, alt 1000 |—, de de do 10S H | 1612 schdj | Medenb-Strd- Huy. | veri 8090 1000/01 | Kla: Did ia 5 fe | 11| 100 rio | Waortbg i, (1004 M Do D 0. £| L ¡ ) 90. do. 134) versch.| 5 3 VUDZO Alla L ».(10 | | / 167 00b;G Oftd.s§ (H, (100)/4 | 3 51750 z( do. Stadt-Anleihe 1 1891| 6 o Mein. Hyp. «Pfandbr. 31 1.1.7 | 2000—50 |91,50bzG illlg.Lof.- u, Strb. 10 10 Pre e 10001167,00bzG ftd.Klelnb.-G. (1 ) 0 S

pad F A nor | C

p

E L J Pn A] Pri F ] rk O

P E E I E E, Ik A prach denk jureà

Ink pmk prnn jk pmk pk Prem pmk Prem pmk lk pn fndl drk fk rem pk rk þ

H E H R A I - -

:

(F (oËty1

b J

| dD | D

l l E f E P P

2E i t G

1 - 1 1000 :

i‘ If f Brahb. u. Ind. Ls LAS iyi ute

a 5 Railr. rz. 1944 LO, 12 , TE 5 Zanfk14 12 250 R P. O E Bk.f A I A 1000 145,00bzB

Í L T s anr Vin (d 3 1410 1000 § e E E Ma E 1 2 Q 1200/600 133,00 Baro E N ; / 1000 110 60G

1 ) L, Ph - E - LALT C Lik s i

e init GL b 1000 agd LAAIO Bax ß, - Aft. «Ges s Ea 1000 107 50bz

Î

1

1

7

7 [1000 u. 500

10/ 2000—500

T 1000

4 1000 e 7|

l

I

T

E I

ck |

drn fand pad unn fut Jem punat Junt dend: Jae Predi fene met jrk Paci rent

bme dne ph deme Pee pet Peel pet preee

1 C S nalsp. A| 44 41/ 1000 O (100) 18]

do, do. kleine| 6 1,7 137,50bzB do, A f 1.4.10 3000—50 |99,00bzG Bree 124 h L 0 [216 50b¿G do. Do. pr. ult. Aug. c ,2et.à37,10bz Do. 190813 versch. 3000— 100 92,00bzG Bex Tin-Cha lb 53 B ) j 5 Christiania do. 4 —,— Do, O 3 versch.| 3000—100/92,00bzG arlbg. .| 9 |

Genua 150 Lire-Loose A do. VI | 1.1.7 | 3000—50 [99,00bzG Berl. El, Strßb.

Y B Gothenb. St.-A. 91 S. A| Boch.-Gelsenk. . .| 64 Helsingfors Stadt-Anleibe | R do. do. 10] 4 Karlsbader do. (4 | Kopenhagener do. L Ss do. do. 1892. 4 Liffaboner do. 86 I, IT| 4 do, do. fleine| 4 Mailänder 45 Lire-Loose . .| do. 10 Lire-Loose . .| Neufchatel 10 Fr.-Loose . . .| New YBorker Gold-Anleihe (6 Rôm. Stadt-Anleihe I S4 do. do, fleine| do. IT.-VIII, Em.| 4 do. do. kleine| Stocholmer do. 1880| 4 do. do. fleine| 4 Do. do. 1885| 4 do. do, fleine| 4 do. do. [8 Venetianer 30 Lire-Loose . .| Wiener Kommunal - Anleihe do. Stadt-Anleihe 1898| 4 Züricher do. 0E!

/1000—500 [100,40G M S ac. of Cal. 1905/6 | 1.4.10 1000-50 H Pomm. Hyp.-Bank| 7 | 7 1200 137/7563 4 9126 L. S, 4 : , Y 4 } A 9 C y 9 : 75h} ¡G

1000 12 Schles. Kleinb. (103

A Ca

r wi

0 2000-500 | | 2000—500 _ 1000 95, 50G

1000 s 2 c B Süddeutsche Eisenb. ,

1000 1000 1000 1000 2E 9 1. 100011 1000 D 1000 [101,00G 1000 199,75et,bzB 1000/5001: 59 00bzG 1000 1133,00bzG 300 375 00 5 1000 1412/00bzG 1000/300 156,10G 1000/300172,75F 1000 199 00G 1000 184 25bzG 1200/6001150 ,00bzB 1000 1214,75bzB c Danbid 0 |4 | 1.1/10008r.|103,256 hwarzb. H.-Bnk.| 4 20G Holz-Kmpt + | 1,1| 600 78,00! e 1.110 1.1 [1200/600185 00G _ s y Kopen). Dampf 7 | 5 |4 | 1.1/ 1000 [9450G do. Landbnk. 40%) 6 | 7 O L E 0. t. Kaiserh.| 4 | 5 |4 | 1.1 1000/300186,75bz e E 86 25à,50085,25à,80à84,75bz t 11 \ ITTILD 1. L 9 07 ONL x é D U j 0 Le L R - 1000 145,00bz 1000 * 1120: 5b 750 1120,25bzC t 1500 [132,00bzG 9,11 300 f. aa Eo Ls A I IEEN a Norhf Gamb j )z ¿ O N T ir. ÆpSt 18M 2 ends ec. 744] ins .5,11/1000-100 fl.|—,— L do. i fr. Verk. L R Verbk. Hamb. 102/,13 950 Rbl. P. |— do. Lichtb. Terr.\ |— E11 | 1000 [99,506 Ds. fleine 10 |— | 7 1000/500 E 5,11/1000-100 fl.|—,— s Io. Va r Mar Bailil0 [104 | 250 Rbl P Do, Fen (14 | 14 | 1,7 1200/6001204,75bz Germ. B.eAtl a] o 1000 [132,00G 1.7 [10000—200/95,50G s Bestdeutiche Bank 00 [1202 Do P Ei T4411 [1 1000 [122,00bzG 1.7 (10000-——200|/95,50G E do. Bodenkr.| 5 | 51 1000 P Do. e t 199 [32 (4 | 1.4 [2000/4004 1000 |125,25bz 1 0/5000 200 i 94/80G - Schiffahrts-Obligationen. Pestfälishe Bank] 63 J E Bapvenfabr.| 71 14| 600 102, lapb. Baumw. 6 |— 4 | 1.7 1000 91,00G 1, 0/2000 100 96,30(H Ami Vck 12. 10014 [15,5.11{1000 u. 500 h do. pr. ult. Aug j E E: E E Mee. S [Di L 600 1136,75G do, E 7 1000 19325bzG 300 fl. I 92,75bz par E L. L inn 14 | O0 M j i Unic nbanfk Q Q1 M) nl. - O Peti. M : 11 1200 7) R i l r da E e G 600 125 40H : | 300 fl, S. js ordd. C 10014 | 14.10/5000 u. 500l— . vr. ult. Aug : ,— 5 li Sai Lig (fr ÆpSt 175 1898,00bzB Glauzig. Hue.) [5 E 1500 E 500 Fr. |87,30G Lo F Vürtt. Bank-Anst.| 7 | 7 60 S Do L Snall2 (11 |4 | LI| 1000 }151,00bzG& ludauf D i L 1000 104,750 Gr. E ps …. Swe Wrx 1 4 | 15,111 10000-A 2 4 } insbanf Iu R S ne! Mdaprih T4814 | L O 1 Iz BDOPP? a hnb. g f 933 00bz Fr. 183,10G Vol Pl e. 10014 | 14.10! 10000-400] —,- | E e Cic O 95 |4 | 11 1000 1245,00bz G Len 1e, “n )/6001200,00bzG 0 Fr. 84,70G ¿ne E | Deteie t Mot 12 114 (4 | 1,1| 1000 ! V0 P Mai chfb. T0 L 123 50bzG 10000- 200|78,75G n e 1010.4 14 600 - r W s) po 121 00bzG | 200 fl, S, E 0 ita a 14 l, I MIGNO 9: 9 Obs y UPRaeT DCL 05 151,50 e4 9000 u. 400198,90G Z Y . - ionen von Banken. Bi: FURTLIE Es 1 | 11! 1000 1[146,00bzG Gr venbr. Masch, 10 17525G |2000—400 95 255 F Bliejenb. Dergv- g 4 | 11! 1200 175,00bz Grißne! c M ann. 12 A 3 E E aa ividende | vorl. | leßt Bank i t Eisenb.|4 | 1.1.7 | 1000 n DoOM. DA, D (163 1500/3001183 25bz 5 tex. Dauv.| = es agen \ 00S s ——Sig x f 8 | 1000—500 |127,40bz E? f (Fbw. 13. 1034 | 1.1.7 [2000n.1000——_ ohumer Gu 185 25à84 25à85 i 319,00B 200 fl.-S. |—— e O 19 1D L Gol F-— Aandban “13. 103/44! 1.1.7 | 1000—200 1100,20D3 D A I lEaies t | Ler —— D o G E e 4 Ameri E 20) Fr. j s T Ï Bösperde, B13. | 9 / 1 r, Gut Ls N F Nh | 150 i S: S. |—, E Bn. s Teri] 30 - us G L (C ADOO Be E Zraunihw. KoDt 1! 600 1164.75bz Hage ener Gußftab 99 j B N 50G i D Ce FALLLL G i ZNN Qt Hs ani , ILL, C oi Z E ck A -tamm T | « t L R I n A Ha I) nthr [52 400 71,80G s anca Com. Îta 84 12500-500 o E a 100/3001159,75bz me achn 108 00bzGtLf 5000-200 fl. S8 e E LT: va R S1 120 j 5A Do. Zuri T i 18 14 14 (M 190 00bz do. In.fr. Po o Mw Í 139 75bzG 500 Fr. 67,2 bz E B! f Spritu. Prod.| 24 | 24 O Do Ta. T f e wer uder| 2 1 | 1.4 600 A Ñ E a E Ens ) | 51 0 118208 0 500 Fr. 67,259G h RarmerBankverein!| T1 ( L S O E H E. tell | i. Lig. |fr.ÆMpSt 50 [230 00G 5 I ú ck+ Li Î 50C 96 50G | 200 fl. S. 101 ,90G | “do. Handelsbank| 75 | 8 LUUO L “F ndustric-Aktien. E Lc eE GEL U L 0 Tobz Hann. Bau Sk. Pr.\ * | 51 ) 110 75G ‘119000 u. 400/91,25bz fl.f E Dai Maf 16 1.6 100 100,00 93 2 n i Dele D a G IE| L] 88,75B do, Immobilien| 62 ‘7| 500 [295 00bzG 200. S. l ¿fa E a S anbeläbki8,05 8,05 |200f.\.1000A}—,— Dividende |vorl|legt.|Zf.|Z.-T-.] St. zu : Brem. Vas.| ° [2 [4 | 11 00 998 00bzB do. „Mass. E : 45 00G c ' h Ul P A 1MO—ROO L 11 Fd 3 50H Do. L. e [4 P , z 1ra. Vcuylen c 7 5000 fl. |—— É era.-Märk. Ban! f R E 1100 V G I Bresl. Oelfabrif| 1 4 |16 79,00bzG I ( 1 | 500/300|243,00G 7 ho! 009 E ri fet M auge 1000 109,90 bz 1.10/1000/300/175,00bz( reél. elfabrit] - 1 1011200/6001173,60B Harbg.-W. Gum. Lb 5 a C VRRE A OCT T ant L ( a 1000 u 500 145 30bz 11 G00 00G O0. rutsaDri Z P : 2 1200/6 5 173 75H zut Bri üdb. L 2 102 ,00bzG D x y ( do Zand ne Î i A 4. tig adm ge LA 200,4

pr -

Q O;

1000 Ver.Eisb.-B.LTI (102) 500 - Westd. Eisenb. (102) 1000 400 1000 900 i Albrechtsbahn 1000 do:

14 4 1 1 4| do. VIlunk. 6.19064 | 11,7 | 3000—50 [99/50bzG h | 4 _14 4 4 | E . . . 3000—200/99,25bzG Dresdner |8| 814 |1, 1000 002 Böhm. Nordb, G,-O, 4 4 | | 4 4 | 4 4 4 4 4 4

: 99 95 Braunschweiger .| 44 1i do. Prüm. -Pfdbrf. 4 L 300 |129,25G Dra O Mittld.Bdk. 31.3. 1906 3x| 1.4.10/ 5000 —100/91,50G Bresl. Clektr. 1214 do. 11: 1906/4 5000—100199,25G do. Straßenb. | 2 | |

L 19A

l: 15 12 1 104 ( D ÿ 11 1 17

A A, U ¡U li Lal 4 4. 4, 4, A Li 4, J J, J L 4. ¿Ui Cn

Bit fanni jed fuecd feme: fran: pet fer Panik: junil: jeaad: fand’ iri deenk amb Jena frank Jerk: fred S

Ï 600 1140 00bz Stett.Straßenb, (103) L | Î I

D

14 50G 0. K Es L A E ck14 6OO 00S I 11 ( 1 T TT F D I s 2,10G auv. s I E 770 00bzB

ria kite, att P N do, do. T4 5000—100199,50(G doe O UEUe| Bs S E Non, E do: do. LV 4 5000—100[100,00G Deuts E 66'70G do, Grundr.-Br, [T3 3000—300/92,00G eutsche Eisenbt. 67,10G do. do, [4 id 149 00B Nordd. Grundkr. I 4 112,60bz do. IV, V unkb. s 25/00bz do. unf. b. 19044 | d 4 VTTunt b. S 410G o. V UT, V. 06/34 | S106 do. IX unk. b. 1907/33 | Hannov 94/10G do. X unk. b. 1909/4 | 3000 100/100,00G Béidelber 94 10G do. X1 unf. b. 1910/4 | | 3000—100/99,75G E b Deine Al 4 E Nürnb. Vereinsbank .|4 | versch.| 000—100|—,— d an “ie 10 Pfälz. Hyp. «Pfandbr. |3x| versch.| 2000—100/91,90G Shn Pi “Â,B110 Pomm, Hyp. V, VI/4 | versch.| 5000—100197,80bzG M A B| 9 10 do. VIÎ, VITT 1904/4 |verich.| 5000—100/98,50bzG s R Ai do. TX u. X 19064 | versch.| 5000- 100 0199,25bzG N el ale ky. 94 L do: X, XIT 1908/4 | versch.| 5000—100/99,756bzG | Piedgewadbahn 0 103,60G do, “I 1906/34 U 8 000 -150/90 90bzG E ‘Tonv.|13 93806 e, | Pr. Bdkr. I, T 13, 1105 | L | 3000—75 [113,75G Scbles. Klei n V 1 do. ILV VIrz. 1005 | 5000—75 4107,60G Schles, Kleinbahn do. IV 13, 115/44] / 3000—100/115,00G “o Bin zugs-A. D Las AL L 50G orz gde do. E rz. 110/45) E Da Eb, Südd. Eisenbahn| 6

z14 | G Ver. Eisenb-Betr.| Do. XIV uf, 1905/4 000—100199,00G Q 31 2000—100/90 75G Westd. Eisenbahn 61

E

L

E;

N É do. {| 1,

9 50bzG O l 5000—100/90.75bzG Würzb. Straßenb."

1,

Ei

1,

j L G ) 6.00b VDazar el R Ae L 4 f 1000 118 75% 9.11 200 fl. R 4 C LIEGS E O O 97 )O bz Bedbrg. V n S Ie 1000 12 '00bzG 5,11/1000-200 f.I—,— Í e j : enGe Sa a / a0 D Um ( [1 1 L 7 |3000—300 197,10G do. Hyp. l ) R A E t ]

m C5 pem Predi jenk pen J} D A

1 1000 119/ 00bz (5

Ms s

4 pi Prt Prcá Preeé ffs D D

————_°

é i O E eum A p (9, LOCITT, DOLLLY, E r NANGA : f x (5) A A a ua U 5 750-150 fl. |—,— “L trt 100 UOO.GOO N oftoder Bank aba. 4 M I S ‘Bara 1 1 1000/600 1204,50bz V mut dAtr V Kl L d i tadt g 4 Pi h R ILT “G . L g 7 . Mal. 190 t LA 2 e

' L ATGL R tas 4 {11 1000

1 1 4.

-

L

4 f E L d, L | j Flektr. Hochbahn| 4 | 4 1000 Dur-Bodenbac )00— 1009 5 ( B : x Dux-Bodenbach f | 3000100 982565 Gr. Berliner . . „18 [104 N ad d 4.10 i É J: Li

n en

uus

0 150 fl. 196 952 D. P F T: 4 1) j r n VL, . E e » »L A 1 8) - 1500 u. 300|—,— # reslau Rhederei. .| 9 E E L i o. Brotfabrik] 6 | 25/2 | S c 209 90G 300 fl. s N KChinesische Küstenf.| © a T6 L0G Sr rA Mb | GE | T 600 133,25bzG do. Gementv.l. L. a l Sl 600 1507,00G

300 fl. | : Am. Pack.| 8 E L O V T Saite lg Z do. Charl. Bau! i. Lig. |fr.ÆpSt j

40D I ) 3000—100/[99'30G do, Neue ....| 1200 S Ed G do, ITI

0! 0! 3000—100/91,10G Gr. Caffeler . . .| 4 | 31

1000 101,296 do Silber-Prior 3000—10091,80G Hambg. « Altonaer| 9 E 6 i

1000 |- Gold-Prior. | 1000/500|162,25bzG va MEEIE

1000 [91,00bzG \eraacr Gold

1000 148,50G E Pas E

R a Elis. Wstb. G, ftfr. 83

mai dek deen dere unnd doe durch deem proc derd deek drm pan derl

5 g

/ 10000-200Kr |73,00G Y “do. ult. Aug. A E tve E S 60 |—-— do. Cichorienfab.| 2 | 2 4 | 14 1000 [114,50bz6 9300 r t i Hamburg RheDerer.| (zj. r 1000 TE5O GOG A Ranfte-Ner | 71 3000—300 |144,75G ; do. VampfmuBi.} 2 | 2 [5 | 17 11000/5001188,75bz 3000—8300 |75,70G A Zanía, ŸÎ chi 14 4 | 1.1! 1000 L les. Bank-2 : 2A L Fleft -Werke 1: L

Vi e É L ET I, 4.102000 1. 100198,40bzG 1.10: k. d. L, L

Ei K L. X 1, L f L L i. L 3000—100/[91,80G Hambuxger.. . . .| 8 L

Le

En F E E EEEREERRAPRRRRAAR E

: R S C pmk pk pern pmk reen Jerk premck jumeó 2]

1000 3000 u. 600

10000-100 fl.]—,— S eue Ste y Lt Cu 7 90K E Tes ; 12 ) | j 2 g 7 1 71 50h; D H , 0 5000-200 f[.195,75G i Norddeutsch. Llovd .| ( (E A E az ank: 1 S h Si 7 71 600 Lan | do. Juteipinner.| 92| e l T000 165 50G E stahl 0200 fl. & fet A Do ult. Au : “5 j QUL C e i | do istdr. Kfm.i 43 45/4 | 1,1 L E Geora-Marien-H.

300 fl, S. 19425G flein

¿ N i do. do. tpfl. 500/1000168,00bz;G do, do. stfr. 90

/500/1000/165,00G Grz. Josefb. Silb:-P1 900 153,25G Fünfk.-Barcs gar. . 500 159,50bzG Galiz. C. Ludw. 1890 1000 T Kais. Ferd.-Nordbahn 1000 N do. do. 1887 1000 1107,80G do. D Gr 500 1126,10G Kasch.-Oderb.Gold 89 1009 129 50bzG do. Doc: 04 1000 141,00bzG do Silb, «Pr. 89 1000 |—,— K ronpr Rudolf: bahn 1000 1124,75G i do,: L e Salzk.) 1000 1127,00G Lemberg-Czern. stfr. 5000—100190,75G _do, do. ftpfl. | 5000 —100/99 00G Vest.-Ung. Stb. alte 3000—100/100,00G DO, do, 1874

n, S

S jf ¡s H G3 T

D O O D D OODOD

N O T T i p p jt t’

brs rand dran puaald prrcd fun QzE Ot po

as

-

enk Ly E

E

D

C t

pk pre prrmek

a I Pun Jnt P

en S

Budapest. Hauptstädt. Spark.| 4 Bulg, Nationalb, Pfandb. I, IL| L E andm.-B.-Obl. TV |* do. IV| 3 Da Bodenkrdpfdbr. gar.| 33 Donau -Regulier. 100 fl.-L.| 5 Finländ. Hyp.-Ver.- Anleihe| 4 do. fund. Hyp.-Anleihe| 34 olländ. Kommunal- ere 13 | tal. stfr. Hyp.-O A 96) |

do. \tfr. Se Bk.-Pfdb. .

do.

bmi mad c Scene Predi Pen emc Pm m jc red e Je aa Juen: Prem Jean, rem fern E 0 e D700 e D:

Mbck 5 Eck j°ck j ck „ck ck

do. XV unk, 1904 34 do. XVI rz. 1907/3

3 Eck E E Hf Hl ln Eck p Q s C

R,

bo. SVIIL 7a. 1906/4

er 1. É 4. d, 4, Li 4, I E

mm

Do, “raa C I

C pk pem pm Pre Prm prnn

T do. fkonv., rz. 1907/33 versch.| 3000 100/90,75bzG Ausländische Eisenbahn-Stamm- und do. do. 1885 an Pr. Dtr. «Bdk. ‘86/89 135) versh.| 5000—100/90,70bzG Stamm-Prioritäts-Aktien. Do. Ergänzungs ne

—_—

—-

[Ey

do. 31 1.4.10| 5000—100/90/10bzG do do, ‘1896 do. 1896 unk. 1906| 0 1 do. Do: T

A)

D) mi CO J J J J bund funk

o

| 5000—100/91,00bzG

t

L eg pmk 2 M H C O I I

Aner PrE:

1.1,7 Aussig-Teplit s (10 L i do. 1890 1.4,10/ 5000—100/98,70bzG Böhmische Nordbabn .| 73 | 714 4 | L1 |—— Do Ao feib: OIRE do. 1899 unk. 1909 4 1,1.7 | 5000—100/100,00bzG do pr. ult. Aug L do. Lokalb. Gld.-Pr.

E j . ult. Aug. E

| 14:10)

P4213 I pen D

O D:

4

A do. Komm.-Oblig. 34 5000—100191,20bzG Byltumer Cobalbab G 4 Pi 2 do. Nordwestbahn . N do. 1896 unk. 1906/3 5000—100/92/00G Buse Dein (18 '| 18 0111 [—-, do Do Tie BUGIb ' Pr. Hvp.- «A, «B, I rz. 120| 41 Ü: L 3000—150|— - ba. pr. ult. Aug. a ¿ DO, Do, .Litt,B(Glb.) A do. VETTS XTI| 4 | veri ch.! 5000 -200 98/25bzG Cs\ak.-Agram. Pr.-A. | 5 5 l 7 : Ostrau-Friedland e t do. XY- XVITI 4 | versch.| 5000 - 900 98,80bzG Gaisbera S | | 0 é M 14( 00bz Pilsen-Priesen E ! do.XTX-XX uk.b 1905/4 | versch.| 5000—100199,10bzG Graz-Köflach [#71 L Naab-L Oedenb. Gld. 83 , do: NUT NEV 13x) versch.| 3000—200/91,10bzG Kaschau-Oderberg . L Reichenb. Map, (Silb, doXXT- XXTluk. 1905 3x] ver\sch.| 5000—100/91,10bzG Kronstadt-Harom. . . | B Bl 11 i Südöstl. B. (Lomb.) L e M l 3t. 1905/4 Lu 4. 10 5000—100 97,00G Lemberg* (32 zernowiß . 3 3} Li 5.11 - an DO, G K De ue 93,00bzG D R X h 2 versch. 5000—100| A Oest.-U. Stsb. i. Frks.| 61/| 5 11 A, des vi. 93. 00bzG Pr. „Do, B. VII 1 05/3 31 1,17 5000—1( i 91,29G do. pr. ult. 7A à138,S0à,‘ 9a, 60à,75bz U G E No b «B 93,75bzG VITI unf. 1908/34 1,4,10/ 5000—100/91 30G Oesterr. Nordwestbahn| : A L t B 89 93,00bzG do. XYVIT unf. 1908/4 | 1.4.10/ 5000-—-100/100,00B do. eal Aal E Ung. Eisenb. G.-A. 8: 95,20bz do. XTX unf. 1909/4 | 1.1.7 | 5000—100/100,00G Oesterr.B. Elbthalbahn| 4 | 11 |—,— a bs 95. 506 klf doXXu.XXTuk.1910/4 | versch. 5000—100/100,00G do. VEUlL Aug.| —,— Do. v0, L ARS 9. 44 75245044 T5à45,10à44,10à,4003 T A4 1101| 300 95,50 f. | do. Klb. Obl. uk. 1904/3x| 1.1.7 | 3000—500/94,00G Raab-Oedenburg . .| 4 1,1 131,40bz Ie i 5000-100 À S : do. pr. ult. Aug. 61 3000 [149,00G Bolle ein 4 | 5 (4 |110| 600 N - Us avi j DO. aner nj (T | 28 1 196 50G o |FriedriMhSDali 2 I D

r

nOoODUu

O O DO S It h H fs fet Wi s U C D C on rente bots - Lc

D n

Fütlands Kred, -V.-Obl, V Do. do. i at do. do, Ee

Nord. anne, Wiborg T|

do. 10

Norwegische SupbL.- Obl, Oefterr. Kred.-Loose 1858| Oest.-Ung. Bk.-Pfdb. ..….| 4 Pester Komm.-B.-Pfdbr. TTI| 4 Do. Do. ITT do. Kommunal-Oblig. ITI| L do. Vaterländ. Spartasse| Polnische Pfandbr. 3000 N.| do. do. 1000-100 R.| Portugies, „Taback-Monop.-A.| aab-Grz. Pr.-A. ex. Anr. _do. Anrechtsscheine . Sch{wed. Hyp.-Pfandbr. 1878| do. do, mittel Do. do. kleine do. do. Gesamtkdg. ab 1904 do. Hypothek. abgest. . do, Städte- Pfandbr. 83 Serbische Gold-Pfandbriefe. Stodckholmer Pfdbr. 1885 do. do. 1886 do. do. 1887 do. do. Ungar. Temes-Bega do. Bodenkredit-Pfandbr.| pye ; E, Regul.- Pfandbr. E Hyp.-B.-Pfdbr. 97 1

Spark.-Pfdbr. IV, V do. IT

—_— t

C5 Es O C Er H H e 0 pmk pen jr lo fem James men Pee jer N

|

e

p O )

J dmn dert Perecb Perm fremd pem pee | Q

[t

Le

E ep ded 22 t

C1 I I H L P I S

e

16 Mh

_—0%6

S a fs C 2m tom

M P

M e S C

j 1 1500 [101 25G do. St.-Pr. | 1500 1152 00bzG de. Brgw. Do. 1i 1000 My Harp. “Ten. «Ge! 1! 100 fl. 1455 00G do. i. fr. Verk. 1

1

1200/600[107,25bz 1200/6001174, 50bz 711

an

8 8 8| 8 | 7

16a je Fs Frs Lao jr DOLS J

y Fund pril am} onJ

ewe

ma toe - L

1 po g'e SE L 3000—500/100,00G Nf | 594 do. Eis.-Silb.-A. j B A 83,60bz Do. __unk. 1908 L A e do. Ü fr. Verk. ' N A 9 N s “pu é C 1000 120) A 1000 23 30G do. Kom. Ob. uk. 1907/33 ] 3000—500|—,— Reichertb. ‘Pardubikb. - j l 7 2 Borarlberger 3,9 [1000-200 fl.|—, s do. Makler-Ver. l 200 ei 500 11

i

D

tors d _— I

a T endi remen P Sprach med rena per Pre:

T 7 [A7 DaT3,: 50à75 40AT4, 50bg4 f 900/600 137,00bz G

1000 [112.008

200 [150 90bzG

1000 1252 ,00bz

1000 1: 56 00b¿G

1000 916 00bzG

300 1142,50

1000 1134, ‘60G 1000/5001149,75bzB

1000 81, 50G

1000 1153,25bzB

300

600 194 i 10bz Jà,50à93, T! 5à95 25094,25bz

1200

17350G 1000 |—,— 1000 1137,00G 1000 [107,758 1200 J: 55 00bz B 1000 1869, 00bz 600 I—,— 300 16 (60G

u 18

Le

1000: Ftrer- Hartm. Maschfbr. 1000 lol 75bzB HSartungGußftahl 1000 199, 25bzSB Harzer À U. D 1000 115,10bz Hasper , Eis E ¿e L 1000 173 50bz(S Hedwigs hütte 600/1200167 50bzS Hein, Lehm. abg. 300 1157,30bzG He cinrihs Lj 1000 239,008 Helios, Elekt. Se 1000 1121 00G Hemmoor Prtl.-Z. 1200 117,50G Hengstenb. Masch. 1000 1187,75bzG Herbrand Wagg.!1 1000 925 00bzG Hesi.-Rh, Bergw. ) ) 1000/300 267 25bz fk.f. | Hibern. Bgw. ¿De \.i1 1000 193 90bzG o, L [E Berk. D 96 25H do. euel |— 1500 0860G Hildebrand Mhl.1134| 1000 |—,— Hilpert, Maïchin. 8 |— 1000 #164 00G Hiri ihberger er gf 10 ] 000 1181,00G do. taïch.| Tt4| i 1500/300 177,50G Hochd. V.-Akt. kv. Le 1000 1201,09G Höchst. Farbwerk. 26 1000 112025G Hörderhütte, alte] |- 1000 1158,00bz do. fonv. alte! p 1000 1126,00bzG do. L ‘mi J L 306 00H do. S ri |- 100 364. 00G do. St Pr Litt.À 14 300 |—,— Hoeïch, Eis. u. St.115 300 [149 50bz Hörter-Godelh.. .| 1000 1134, 00bzG Hoffmann Stärfe|12 1000 Hofmann Wagg.| S 1000 286,7 75bz Hotel Disch. . - -! 1000 Howaldt-Werke 4G] 1000 06.2563 G Hüttenh. Spinn. G1 1000 32:00h. Hüttig, phot. App. 10 1 837, 50à338, 643342 25bz | Huldichinsky [12 | 1000

7 Li 1 | do. IT unk. 1910/4 | 1.4.10) 23000—300 s S E u Tr, » 1000 1000 bz uderus, Ei). À, 6 300 106 00k l E 1.10 600 1 8, 95 - Bui s. 5 aggonf. J C 1200 90.00G Bukke u. Ko. Met.| 0 3900 1212 00bG fl.f. | Carlëh. B.- “e 19 1000 1249 00bzG Earolit n. Braunk. 83 1000/300118 A 25bz Gartonn. Low. [24 1000/3001230, 95S +2 | do. 1601—2600/12 1000 139,00bz (H 3 „Do Ma ch.u.Fag. 0 300 |21400G S | Cassel. „Federstahl 12 1000 124200G j; Trebert ck. 40 1000 88 00 7 Gharl ottba. R aff. 12 1000 180,00bzB Gharlott: E Tát 12 1000 1130,50G Chem. Fh, Buckau 0 9! 1000 1[104,00et.bzG do. do. St.-Pr.| 0 1 101000/300]123,50G do. Griesheim/16/ 1.10! 1000 |101,00G do. Grünau. 112 1.10! 300 |—,— do. Mil „12 1.101 10 F, do.Oranienb. S{P 1.10/300/1000|—,— do. Ee M7 1. 10/500/1000/194,00G do. Ind. Cre j 1.10| 1000 |133,40B do. E Albert 1.10 1000 166,00G Do. E e “e 9 1.10| 1000 170 70 00bzB Chmn.2 Baug. i. j 000 1130,50 do. 20 100 194 00bzB do. Färb, Körner 5 1.10| 1000 1122,50S do. Werkzeug - „12 1.10| 1000 |170,50G do. Wirkw. d. 7 Ö 1.10| 1000 165,00bzB City Bas. Ste -Pr. a L110 1000 Gou Brb. 9 N Sis: i e b l R E Mas Concord. Spinn.|16 1:10| 1000 1121,00b Gonsolid. SGalke22 1.10 1000 Nas do. (fr Ser | 100 .00b; S Humboldt Masch.| 73 T4 10| 1000 193,00G Gont. Œl. Nürnb.| 7 | 000 116 00G E 1 S 1:10) 1000 904,00bz Cottbuser Mascb./10 | 4 is 1E L0G; Me R Ed 110/ 100 P } pan rot 6 F T 1000 1[107,00bzG Inowrazlaw Sal B 5 ( n s T} e 77 L 10 115, 25bzG Vi fr. Verk.! 754106,50bz | Int Baug

171 1000 [193,000

f C

E - - f Do. PrD L Le iNAR 108 50G

. . s o Ee Pei Perm CT berr ferm erren ret pern S a 2

O

A D J bt ft funk fich frank fk O fen J J nd A] J] I =I I X

6-0 U

A Rhein. Hyp.-Pf. 66-68| | Südösterr. (Lomb.) . 25,10bz fis senb.| d e c gg 5 | 29,1003 Gr. Russische Eisenb. E unkdb. bis 1902 4 1.4.10 2000—100 99,50G V: P lk “S 29,20bz Fang -D ombrows | 4i 96,75bzB E [32 versch. rk 90,80G Szatm.-Nag. . 4 Li Pre Kosl,-Woron. Obl. .| 4 97,506 l.f. 5 S.69-82 uk. 1904/33] versch.| 5000—100190,89G Ungar.-Galizische . . .| & F LIT |— do 1 Ds: 1889| 4 94,50G 1

1

s p Va pl V

12/625u.125R.]—,— E Eger 6 | Th 600 103,25G 7 |625u.125R [101,60bB gr.f E Brafil Bank f. D.(112 li. D. 1000 16S 10/ 600 —,— s U B DE O 300 113,008 10/ 2000—500 [95,10G E L Qeblibauti i ; 300 [11,00 c Landr Weißb. 7 |20400—600]94,90bz do Sunotketenb.l Tk | Tk 600 [199,20 2 etl} Msrnchen. Brb. 10/2000 u. 500|—,— al Diäk -Ba L | T3 200—600 [110,00 Naktenbofer s i

1( 1( 1

6,

Dem fra erd Jd eere ed fred Prok e

Beau

_—

R6 Man 6 Maat 34) 1. 4.10) 2000—100/90,80G Ver. Arad. und Csan.| 6 | 6 [4 | 11 [101,25G Kursk-Chark - As.Obl.| r Ns 7 - LWesls, - Bodenkr o «M E | 908 R " "TRRg| ¿ E L,LII, V, unf. 1905 0 5000 —100198,25G ct : Pr.-A.| 6 6 1 1111,90G q V A do, i 1889| G do. IT, IV unf. 1904/34 5000—100/90,30G M e A do. VIunf. 1908/3! 5000—100]91,00G Jwangor. Dombr. . .| 5* |i.R.D./4 | 1. ; Mosk 1) e A do. VII unf. 1908/4 5000—100/99,60G Fursb-Kiew-. …. 5+ |i.R.D.4 [1.2.8 |—, Mioeta E A do. VII unk. 1910/4 5000 100/100,00G Warschau-Wiener . . .|244 | 264 14 | 1.1 |—,— Moskau-R A p Er, n E 4 2000100 A1 206 E P N Aug. 2 Mos Ia Smolensk. 4 0 do, 5000— 91,50 *Wußerdem 3,37 R ay Auße 4,50 S Pay. | Wind.- *| Da do. A L 5000 —100[101,00G Außerdem 3,37 Rbl. Pap. 7Auierdem ) Rbl. - Pap. Modkau- Wind,- Ryb. 4 do. do, IV4 100/,00G 0 f S Sclef. Bodenkred. . .4 do. IV unk. b. 1903/4 dd. T unl b, 19082 dd L do. | do. IT unk. b. 1905/34

Türk. Tabacks-Regie-Anleihe| 5 lt. D14 11.31—,— Schw. Hypbk. Pf 1 1

do. do. pr. ult. Aug.| —,— Do: Li

do. I] unk.b. 1902 24 oo. IV unf. b. 1909/- Stett. Nat. rz. R 141 u do. rz.

todél: Pfandbriefe und Schuldverschreibungen Südd. Lit in

Deutscher Hypotheken-Banken, ; witd. Bdk. Pl 1904 i

do, fndb. II s do. I uf. 1905:

1 d, 4, l 4,

O D D O P I t F

ta

S

A

I

Lo t 2] Pi ft V A A H A C

ADA A A

2,8 | 2000—500 196. 25bz Ff. f o. Wechslerbank| 6 | 6 1000— 600 0/ 2000—500 [95,50 eler Ban 3 : 0| 2000—500 [95.2 25bzGO | 1/1000 11. 500 | 2000—500 96.00bzB FLf. »,11/1000-200 Th1,195 40H L 10/ 2000—500 195,50G E 4,10| 2000—500 [95,40G âzia, Privatbank d. 10) 600 h -mîit. Bn R Gld. 4,10/ 1000—500 do. pr “ult. Aug d, 3, )»,

bk Dem denen derk

j Ï

It jau pern dend rend bed ded Jerk duen Pk derd N P

hiesige

Zi p chù 220 ry L

000068

|

wor poaad ? d

MEck C5 VEck HEck Hck C Eck ck ck ck ck ck o j 1 Ï fa rf 1Pck rf 1e P He H H f V M D

4 4 U, 2:8

D 55

A t G ves

p A emc ree Pre Pech emed Pen Ven

pk A

een Jen fred Punk m] Pans Vit pedk e

Q vick bO C0 Eck Co pon de) b

C3 P ck m ror“

ich N Ldr m. «B

|

Om SS bm r cl paread rcma Jod ema raa roe Na Jb bi, hb eck tictibdi fis

z VOSTE A Ae ey

rz 4 i oln T S

10/ 2000—500 [96,30 bz de : Vg l EA 32,00 0b 9 404 _— i do. pr. Aua. J Z A 31 60à,T5A,CUD3z 2000-—500 (96,40G i Ze tre! sbank fl 4,80) 2 O Sora 2000—500 [95/40bzG Deffauer Landesbk.| 1500-—300 118,256 ’/1000 u, 600/96,26G euti Ar edl. (8 18 1000 108 10G 116000 100 ,195,75G do. «l TeS 1000 200 1186,00bz 2000—500 [95,30G Deutiche Bank. . 1045 [11 | 1200 u. GUV O0 É 62%u,126RN./96,75G agr. | . yr. ult. Aug.| : E A e S T9 ; 6 2040 MDI, M, A (Ff. U. N Rech iel 7 L 300 1: r 5 z|&r [anaer è iff 12 Jf Mh E M, e | G : (Geno ofe 4 richb f | S J 1200—600 107, 60bz Ij zl j F1 ankf. Go nniga 1 360 Mbl i | Dt. . Grundschuldb bf. ; 1000 123,50G oie 1. Dortm. 69! ) Nbl! i Hyp.-Bk. Berl 600 116,80 g E berg 19% Rbl, |—, | Bt Dee Bent 6 1200 "600 Les E itanE. 2 4040—404 108,60B Lf. Deutsche Uebersee| 8 1000 G

3 (Grünberger 126 Nbl M.,196,70bzG Diskonto - Ko an [10 1200 u. B A 10l f 30bz Hanau Hofbr. 9000-00 106,40b;G . pr. ult. Aug.| 73, p:V 9

e 00h Hessische . . - - 2000-00 195 0G Dortmd: Bank-V. i 1200— 300 1230 Höcherl Br.

4 00 100,00G | Dresdner Bank . A5a45 A0À 253 Fsenbeck u. Ko.|

| 1 » M s (N L O H 1 C L D hs o T0 Anh.-Dess. Pfandbr. 4 | 1.1.7 | 3000—200/99,40G do. do. IV uf. 1907|: 5000 —100192,00G do. pr. ult, Au 140 26bz Zarskoe-Selo 126 Nbl. M,[98,900bzG | ea ult Aug. » DLeS Kunterstein... 6

e T unfdb. 1905/34| 1.1.7 | 3000—200/91,00G - do. do. Vufk. 1909 5000—1004100,00G do. Ndost.St.-A,P,| 44 | 5 [4 | 1,1 1 Dr.-Kr.-A. f.J.u.H.| 116, 30bzGf1l.f Bay. Hyp.» u. W.-B.|34 versch.| 2000—100/92,60G do. pr, ult, Aug, 88,260,400 by Anatol, Eisenbahn 1 1,4,10/10900 u, 9040[00,90G Düsseldorfer Bkv.| | 12 20.00bzG E Tr Unna! Ti do. unverloosbar|3}| versch.| 5000—100 92, 20G Scchweiz, Unionb, ,. (44 | 5 4 | 11 |-,- do, do, kleine 14,10 408 984 208 Duisburg- Ruhrort} | A 110,50 ier 20 Berich H T-XTITu.XV|34| versch. 5000—200/90/00G Do. pr. ult, Aug. I do, U@rgänzungn, 14100 2040 M496 i Elberfeld. Bnk-Ver. L-L Ja 121,75S Münch. Schw.| 5 XIV 34| 1.1.7 | 5000—200/90,00G Transvaalbahn . , . „11t (4 | 1,1 117450bz by, flélnc| 5 11,410 408 04 BODS S Erfurter Bank. .| / i 110,008 Müser, Aanad. 112 4 XVI u. XVIL[4 | 1.4.