1904 / 66 p. 31 (Deutscher Reichsanzeiger) scan diff

A Minirkt i taatsanzeiger. ischen Reichsanzeiger und Königlich Preußishen S zum Deutschen

1904. Berlin, Donnerstag, den 17. März ¿ 66.

t. L-Rr.14 | 117 ledw.Hlft. L-Kr.2 | 11:7 0E | 14.10) 2000—5001101,506z | Sóble do. B 117 Na Sti Ira 1-14 2000 20019890B E 31 117 S do. 1891, 92/931| 14:10 2000200 E 3 117 Schl-H. Prv. «Anl 02,3 1.4.10 5 N O U A A 2000 200198 70G L C An sigestellte Kurse H ror Tfuto 0981| 1410 5000200/99,806; B gonftanz 1902 fo.1014 | 117 | 30002001108 10G E 117 : c . do. do. IVu L TY 34| 1410| 900189 006 tosch. 1900 T ukv. 1410 2000—200|—,— do. lgel4 | 11. Amtilihh fesige i 904. | po. do, ILIILIV 1.4.10/ 5000—200/89,00 Landsbg. a.W.90u 9631 1.4. 1000—200/99,10G E S ürz 1 . 0. v IT/3 » 10 3000—500 O A Landsbg. a.W. 1897/34] 1.4.10 Z 200/99 00B Do. 117 : vom 17. M S do. r.-Anl. VI/4 | 14 3000—200199/50G Lauban 1902/34 1.4.10| 5000— 102,40bz do. do. 13 | 11: Berliner Börse fletg =080 4 ‘1 österr, | d D Anl, VII34| 1410| 3 Ger t O. 1.4.10| 2000—200/102, do. itters{ch. 1134| 117 ; Lëöu, 1 Péseta = W. = 1,70 M do, Do, V U. 5000—200|—,— tg nberg Gem.1900/4 1.7 | 2000—200|—— Westpreuß. ritte Bi 117 1 Frank, 1 Lira, 1 M 1 Gld. österr. ld. südd. W. | ».15/4 | 1.4.10| 5 200/103,00G Lichten 1892/34| 1.1. —200/101,30G O, Aae 7 25 j; ld. 901ufs». 5000—2 ' iegnih 4 | versch.| 2000 g do. 18 | 11: Gold-Gld. = 2,00 W. = 0,85 A 7 1 Matt Banco AnklamKr. 190 kv. 06/4 | 1.1.7 2000—200|—,— Liegni h. 94 1 1900/4 | ver 0} 2000—200/99,25G do a 1134| 1.1.7 S006 Mere una, W. = 0 198 A 1 Bube Sonderb-Fr.90 ukv.08/4 | 1.4.10) 9 1000/104,80G Co ob. T 120234 T4 2000—600/89,75G do. do 113 | 117 = 1200 1 Gld. A one = 1,125 1 Peso = | Sonderb.Kr.99 u {15/4 | 1.4:10/5000— 500 do. 1893 | 1.1.7 5000—100[104,00bzG do. E 142 = 1,50 « 1 fand. E = 3,20 = 20,40 é | Feltower Kreis O 34| 1.4.10] 1000u.! S 10G Lübeck 1891 uk. 1910/4 | 117 O 0A 100,00 O neulandsch. 11/34 145 aa 2,16 1 (alter) O 1 Livre Sterling = 20, do. do. Ee 10| 5000—5001102, Magdeb. 189 1902 I/3x| vers.| 5 —500/104,20G 2 do. IT3 | 11. 2000—100199,90G , Dollar = 4,2 39314 | 1.4. 200A 14870/ 1.7 | 2000 do. .1.7 | 2000— c C a O go 100 | 1410 5000900 ho Ea S S 5 R h 1 di e L. S A0 0. 1893 E, —5OOIL do. 0, 05/4 128 E 1'30G do. 0 ie Platin andbriefe. Amsterdam -Rotter 100 fl. | 2 M. 81,05bzG oma 1901 ünto. 1/14 sch.) 5000—500/99,6 5 | Mannheim do. 4 | 13,9 00—100/101,75bzG HA1 4 103,10G do. do. en| 100 Frs. N 80 75G T 1889, 1893/34 U 1099—100/99,20G do. R uk. 06/4 | 128 50 100/99 10G Landw. Pfdb. Kl. 11A, E A 99,30bzG Brüssel und Antwerp 100 Frs. | 2 M. N De f 1895/3} 612 2000—200/103,25G do. 190 97 98/34] vers. 2000 00 98'806 X, N Tix 3L | 14.10 f do. 2 100 F | 2 Älchasfenb. 1901 uf.10/1 14.10/ 5000200 10250G burg “1603/88 L410| 2009. 2E | ufo 06XBA XIIA| 34 Budäpest „n. 100 Kr. | 2 M. 80,90bzG Aoah 1001 ut, 1897 31 verfd,| 2000200 99,10G Merseburg1901uk 104 | 14110 1000— 200 99,70G do. Kl. ÏA, Ser. Via. | do. N Cer 100 Lire | 10 T. 180,90 Augsb. 1889, 1897/31 T0 2000200 E U E 1902/34] verih.| 10 500/102 10G X, X XTV-X T : 99,306zG Italienische Plätze . 100 Lire | 2 M. 112,20B do. «Baden 1898/31 ‘6:12 2000—10010. ,40 Minden ifv. 06/4 | 1.4.10/1000 U. 500199 20G XVIB XVIL, ZXV || 31 verschieden 199, do. M T Baden-Ba 11/4 | 1.6.12 E ülh., Rh. 99 ukv. 4.10/1000 u. 500/99, XXIV, XXV || 31 5 do. 100 Kr. ras 1900 unk. 11/4 12/ 2000—100|—, Mülh., 1899/34 1.4. —500/101,50G XXI, A-TVA 102,75G agen S ilreis 14 T, E Bcmberg 1903/34 1.6.12| 2 200 o. - 1410| È F itbriefe ITA-IVA, 117 4 y Lissabon Len Oporto .| 1 Milreis A N Barmer St.-A, 158014 | 117 5000 300 101,506;B Mülh, Ruhr 99, uk, 05/4 1.4.10/ 5000—200 102,506 En Ex 4 | 117 s94064G do. t Le 3 M. [20286 1899 ukv. 1904/05 13,9 | 5000—500|1 ‘00bzG do. do, ' 18924 | 14. 5000—200/104:/00 do. ukv. 05 TXB VITT London 1L | 3M. /90b A fv. 1907/4 | 1,3. 5000-—500/99,00bz München 0/11/4 | versch.| 5 99,10G TA, VA, VIA VIL VITI, | ; 30bzG B A 14 T. /58,90bz do. 1901 u 6/34) versch.| 5 99/00bzG 1900/01 ut.10/11 ch.| 2000—100/99, CA XT-XVI XVIIT den 199,30bz Do R lona| 100 Pes. M 76,82,87,91, 96): 1.3.9 | 5000—500/99, do. 1886/94/34] versch. 5000—200]99,10G LXA XT-XYVI, XXV| 34 | verschie Madrid und Barce A M 1,19%5bzG | do. 76, 1901/31 1.4,10| 5000—75 106 30b do. 1897, 99/34) versch. 000—200/99,00bzG XIX, XXIITX3 briefe. dO : 1s S A L i 1866/34 1.7 | 5000—100/100,3 L do. 1903/34| 1.6.12 2000209 101,60bzG Renten 3000—30 1104,80G New Vot A 8 I. |8120B Berlin 1876, 78,34 1.1. 00—100/100,70b; do. : 044 | 1.1.7 | 5000— 101/60bzG - - «4 | 1.4.10) 3000— 100,10B R e S O 1 ep R E eni O 8 106 E M S - Holskamm. Obl. 1.1.7 | 5000—200|—-— B 3 1880, :1.7 | 2000—200/99! en-Nassau : . : 4 | 14. A0 30 1100, Do O o 100 R. | 8T. 9213.00G do. Sap 0d 4 1.7 | 5000—200/99,70B do. 99, 1903/34) 11.7 | 2 200/102,00G Hessen . 134) vers.) 2 30 [103,50bzG E E 8D |8080G De O0 Ee O S0 Edo 102,00G N den (Gan 10e [L 000 aaa O0 undi. Ore M 2000_30- 110029 do. he... 100 Frs. i e Du Viefeld D 1898/4 Ftir 2000—500 102,00G Münden (Hann. 1897/34 1.1.7 1000— 200(98 508 Kur- undNm. do. . 134) versch.| 3 Cd pr ae Schweizer Plíhe. T0 Ses. J M: [S Bielefe E 1900/4 | 14. 0) 2000—500 103,10G Münster 1902/34 1,4.10/ 100 10D ZE do. 41 L 2000 103,60bzG do, 10 D 1— do. * 1902/03/4 | 1.4.10 —200/98,75G im i. Hess. 1902 1.1.7 | 2000—100|—, uenburger 1.4.10/ 3000— Br enan E D E E a e gs S 101108 ; E 100 Kr. 2M L 117 | 5000—500/99 256 Nürnb. f 1913/4 | 14. 2000—200|— -— 0. 1E 4: 30 [100.1 S a0 G S ' Sonn 190134 117 | 65 00—500/89,00G do. 1902 unk. 8/34] versch.| 200 88,70G Posensche 34| versch.| 3000— 103,60G A 06 ) t 12D! 96/8 | L1.7 | 5000—5 99,75bzG 1896, 97, 9 7 | 5000—100 “A 1410| 3000—30 |103, do, fouto. issel 3. 1896: 0| 1000—200199, j do. 903/3 | 1.1. —200/102,00G do. ¿441A —30 1100/00b Bankdiskouts 3x. Brüssel do. laburg|3t| 1.4.1 100/102,50bz 16 1.1.7 | 2000—200/102, Preußische 34 versh.| 3000—: 400 s d 5). E 4. London 4. A N 1,4,10| 5000— 98,20G do. bach a. M. 1900/4 ‘4.10| 2000—200 98,90G do. E 2 1 1.4.10} 3000—30 10 ; Berlin 4 R Ea en 44. Lissabon Warschau 5x. Brandenb. a. H. 1901/34| 1,410 O O Sa Offenba 1902/34/ 1. :10| 5000—200]98 70G in. und Westfäl. 4 | L h.) 3000—30 199,90 géalien. Pl. 5 Kope St. Petersburg vei 4 Mien SL ai 1880, 189131 ved O OIIOBAER do. 188894) 141 2000—200/89,75G Rhein, R E E 103,606 Schwed. Pl. Le Norweg. P C E h, [Bredlau 4990, 1891/94) vers, Oos S A T 0) 5000—200l— ähe... 1 | 1410| 3000—% [10826 Schwed. Pl. 4x. fnoten und Coupon er E E 34 1,4.10/ 5000—100 Err do. 1902 Ti34 S 5000— 500 99,25G S Ee - Ly 4 | 1.4. 3000—30 1100,40G Geldsorten, Bau l. Bankn. 1 £/20,455bz Ee O D lG 20A Oppeln E, 2000—200/101 70G Se 134] vers. 3000—30 [103,60G z 9,73 et.bzB[Engl. 100 Fr. s Burg 1900 unkv. 34/ versch.) 3000—200/99, d forzbeim 1901ut1906 (4 1911/2 100/99 25G E [stein. 4 1410| 3 —80 1100,00bzG Münz-Duk) pr: [9,73 e Frz. Bln. 10011169. 35ba | Bu l 1868, 72, 78, 8T|: 1.410) 5000—200/99,30 forzheim "1895 34| 15.11| 2000 102,10G Shleswig-Ho 34) versch.| 3000—30 1100/ “2 S S Ba Holl. Bl. 100 £81,063 | Casse bura 18894 | 1410| e200 S o. 06/4 | 1.1.7 | 1000 9,60G G E O. B e E - Vsirs-Stlicte- 16 28h; Dei B 3 1008 22100IG Ghatlottenburg 1994 1.1.7 2000—100/102/00bz Pirmasens e 1008 Q LLT (0000 600 102/06; a E 300 [at Toh, Gold-Dollars T Russ. do. p. S f 216,30bz - do. 1885 fonv. 1889/34) veri. 5000—100 99,75B T 1894, 1908/32 1410| 5000—200/99,40G Bad. Pr.- ämien-Anl.|4 | 16 j 60 [146/80bz Smperials St. —,— do, do. 5 1R. 216,306; 00, 1895, 99, 02 T./34| versch. 5000—200L101 0B tabam 1902134 rich. 5000—500 99,00G B | Bayer. Prä 20Tlr.-L.|—p.Stck.| 300 1135,60bz do neue b Se 116 20biO I O O O8 oblenz T 1900 ufo. 05 4 A 5000—200]99,00G etaenaba 1897,01, 03 31 128 £000 Zol D 2 | Braunschw. ’r-Ant, .34| 1.4.10 150 1139.75bz do: d, p Se R E E eiz N.100Fr (8105; “o. 1865 tone 189731 117 | 8000109 99,00b,G | Regenobg. 19004 | 117 | 2000 2ooltd E | Cóln-Md. Tie 3 | 19 | 150 [1499063 Do D S Es Schweiz N-100Fr (81,05 M 1902/94) 1.17 | 3000—1 tit O 129004 | 1.1.7 | 5 0—500|99 25G L L T A 2 6306 de fee (u L I n, O | Ehen 101 nfs 104 1610 20-20 G A I O E Df B B do. feine \—— Zollep, 100 G. 2 324,00 bzG | jen i. Anh. 1880, 500— 300/9925 theydt LV 99 ukv. 05 1.7 1000 u. 500/99, ‘g. 40 Tlr.-L.| : 121 Do. Cp. 3, N. Y. 95 do. kleine... 1824, Cöthen i. 96, 1903/34 1.1.7 | 5 -—-500/103,50B Rhey 891/34) 1.1.7 1 —200|—— Oldenburg. 4 L. |—!p.St@Œ.| L Där N-100 Ke 112996; E Gotfbus: 1960 uto. 8g a 1240 2000200 A Rosto 1881, S f J 5000100 0'256 L Deutscher S Dän. N. A d Staa Ea 1889/34| 1.4. F —500/91,506 1.7 | 3000— ' LLZ 1 . L ouds un i 20b;G do. : 1.4.10] 5000 : Ses do, 9513 | 1.1. Lie ldvscch./33 Deut Fou versch. 110000 500/100 20b4G A, » 084 | LLT E000 E M ddl: 44 1896/34 1.420 0000 u 1000 ie e M 17 | pn a0 O4 verl 110000 -5000 S Crefeld A E db LL7 5000 200/99 10bz G Serien 1902/31 E 2000 200 (v.Reich fich Ausländische Fouds. 92,30bzG do. dox fonv.(34|- 1,410, 2000200191908 De I R RRU O 2000 200/00 10G ho 8988 1 :10/ 5000—500/99/40G le, 1 ale f S 92,30bzG ‘Di. Reichs-Anl. kon 134) versch.| 5000—2 89, 70b E E E E 9106 R Gem. 96/34 1.4. 3000—100/99,10G A our 917 0b do. aa e]C 10000—200/89, U T90124: 1.7 | 2000—200/99; T8, Schöneberg 7/34} 1.1.7 03,25G do. 2 92,10bz do. 3 | versch. —à89,503A,60G | po. 1897/34 1.1, —200/99/10G erin 1. M. 189 1.4.10/1000 u. 500/103, do. ult. ai)ina do. do ag eht —1501101,60bz Darmstadt 1902/34| 1.4.10 E 99'60G dw 1899 ukv. 10/4 | 1. 10/1000 u. 500[103,25G do. do. leihe 1882| 5 1.1.7 2 do. ult. März ch jersd.| 5000—15 ‘70b G do. 34 1.1.7. | 5000. 70G Solingen fv. 12/4 11,4. —200 102,00G S Gold-Anlei ; 5 DLA LEE, de M LLNO 000-1001 08 Di -Wumertd ura, 11/4 | 1010 1990500 s (ee 24 120 1000 Rz ej : | 114 PieeE o. L versch. E N 98 ; 04,700 A ZOO E ; S 2 " do. ul mi, 1.1.7 | 3000—200[104,00G Dresden 1900 unt, 19 E 2000200 10220 Stargard i P OLUS Lr 2000 300 99'80G do. A Tee 2 129 87 60D! .St.-Anl.Ö1 uk. erich. 3000—100|—-—— 31 1.4.10| 5000—10| i Stendal 190lukv.1911 14:10) 5000— ' o. : kleine A0 E Bad.St.-Anl fv. 07/34) vers. 200/100,10bz Dv. 1900/34 1.4.10) ? T L 1903/34| 1. 5000—200]98,75bzG do. do. 00 e) 41 | 141 7e do. kv. ukv. 94/34] 1.5.11 E 100/106; do. br. T u. IT/4 | versch.| 300 900/101, 25G do. Lit. N.,0.,P.31 R 2000—200/101,75G do. - äußere 1888 S 44 | 1.4.10 185,90bz e 1900 2E E E O E OA S d L E 1812 B T S 000i 10260G | Stettin t189%unk.054 | 1.6.1 5000—200/99,30G Do! Do; Mo 1 Ao R do. 1900 E 10/31| 1.410 O s do. IT un tenbr.1/4 | 1410 B E Stuttgar 1902/34 L 5000—200/104 00G do) e Du 408 «| 41 | 1410 88,00bz Dat A AROBR (08 S 0110400B | do. L I B O E horn 1900 ufv. 1911/4 n 5000—200/98,75G do. do. 8 L | 1410 [78,80bz do. E 4 E. 10000200 100,80bzG E 1901 L A 008 A 2 i f S 2A 1G do. Kant Anleibe 87 font D 1412 A H e 613 128. 5000— 00 E a 0000—20019970G ' | Ter E a L O E Bosnische Landes-Anleibe 4 | 1410 |—— b do. Cisenbahn-O 6 131| 16.19 O E Düsseldorf 99 u 187631 1541 O 99,70G Mane N ai s 2000—200 S do. do. 1898 unfv.1913| 44 | 117 100,50bz do, Ldsf.-Re IT34| 1.1.7 | 5000—2 E E 1900/32) versch. 0 /9940G iesbd.00/1 ukv. 05/ rsh.| 2000—200/99, E il. 92 —,— S0 L U Mann S I e U TIO A S e O €147 do, /87,88,90/34| 1.28 | —500/100,20bz } 99 ukv. 17 | 5000—2 5 do. Le 31| 14.10 j 2 . 121 561—136 56 es i 87, 88,90 11/ 5000—508 senach 189 147 c 1,25bzG ) 1882 T1134 1. —500/101,30G 5r Nr. 121 5 5 93,60bz Bremer Anl. 92, 93/31) 1,5. 5000—500/100 20bzG Cisen [der v. 1899 1/4 117 | 5000—200 au 3 Witten 07/4 | versch.| 2000 2 99,00G ar 61 551—85 650 le 1.1.7 193, O R Do S E 5000200 S7 0Dz O | Elberfe IV ufv. 04/054 | 1.1.7 D I R U al {l 1.1.7 | 2000—200/99, E 1-20 000 1.1.7 92,25bzG do: do, 189618 | 14.10 0000 20087 4063G do. fonv. u. 1889/31 1.1.7 | 6000—200/98,40bz do. S AR briefe ilen. Gold-Anleibe 1889 gr, 43 1.1.7 92/26bzG E E E E O E B TODIET 1410| 1000—200 S0 Preußische Pfandbr 501116,70b Chilen.Go Ls mittel] 44 1,1.7 192,30bzG do. do. 1899/4 | 1410 0 —500[100,40B Elbing 1903/34 1.4.10| 1000—200 20G : 5 | 1.1.7 | 3000—150 11:90 do. e kleine| 44 L Pai do: bo: 1598/1900 91 O 5000 0) E Grfart 1893 01 1-4 1:10) 1000_200— Berliner 4) LL7 N 103106 Chinesische Anleihe 1896) 6 Li 1025068 s . 1903| T). E 1, 1093 L A 1.4. 9956 e A 0 ¿ 16 ‘41 3,0 d Hamburger St-Nnt a E 5000000 E G Essen 1901 unt Bs 31 A 2000200 10L10G do: S L d S E 1BWbiG Ie 54 1896 S S 2 L 96,60bzG « ZoUUIE | 1,1. A 20G . 1879, 89, 99, 4 /1410/\ 200/99 30G ck Rene Qu 1.7 | 5000—100/99, L L t nz R720 do o 87, 91/34 versch. 2000 00/100 30G Cnöb. 1901 unkv, 06/ 126 | 2000— 20000 De B do. neue 34 1.1.7 | 5000 9'20G E u 30bz H fe 5000 200/88 00g Slens8b. 1899/32| 128 | 5000—200 99,50bz Do: a DO 0A 3 | LL7 | 5000—100189. do. do. . 100 È| 4x | 13. | SOLB [99 —500/88, h 2 O | Do Do j 200|— 1898 500 u. 100 1.3.9 187,60bz E n E B Evan A I | da do u A RORbeah do. do. do. 1902/13 | 139 | 5 A OOI E R O 5000—200/98,70G D D 34 7 |50000—100 AEN do. do. L18978 | LL IEEAeE do. 1902 1.7 | 6000—500E=—— do. 1898/34 1.4.10 è —200/101,10bz D. E fündb.34| , —150/103,00G Dänische Staats-Anl. 43 7 L399 f Büb-Staats-Unt. 1899 3 1410 S grauftadt O I D300 R gin A A 30060) 1001086 | C A 4A A S do do, B TLT | 3000100 E 410 [98908 do. alte... 34] 1.1.7 | 3000—150[100; a E —— S D E M 3000100 100,90B gürjiempaldea,Sp-9 L 1410 2000—200/10340B E 1410 200010019606 M E fleiue - 4 L —— do. * 1890/94: :4:10| 3000—100|—,— urth i. B. 901/3x| 1.4. —100/101 50G 0. / 3 | 14 s 103,40bzG : do. pr. ult. 4 [1541 b S R R La 2000—100|— 4 1.3.9 | 2000—100/101 50 Doe D, L E 4 | 11.7 |10000—100/103, do. C S o Stsaa00bs Didenb Si A 196 Zu vers 5000 100 10306 Gehen ui 1894, 1903 31 14.106000 200 10796 L 11.7 (10000 100I88 T0 Sinnländisde Lose - öl 15 Eda ¡-Alt. Lb.-Obl. )} 1000— L T 14 S 00bzG u A481 100/104. 756 oe A O —— Sachsen-Alt. Lb Sh 4 | 1.4.10 A ——_ ¿sen 1901 ukv. 1 3x) 1410 ( 99,00bz do do. 4 | 1.1.7 | 5000—100/104, & do. 15 Fres.-Lose. 4 | 15.11 |—-— S 2000100199 75G Gne 19084 | 1.4.10 5000—100f 0 Ostpreußische... . 1.1.7 | 3000—75 [99,10b cltii@e Landes-Anleibe. - T a0 do. E A 34//1,4.10/ 500 ——100/102,90G Beil 1900 unk. 1908/4 1.4.10/ 5000—100/99'25b; G Do R T 24 1.1.7 | 5000—100/88/40 G alige Se A 1,60 1.1.7 [40/256 do. do. 1,1.7 | 2000— S2 Görli 1900/3¿/ 1.4, 0—200/103 508 O E 8 LL 0000—75 199,10bz( do. L 5/0 18 1760| 117 [40 bzB Sabson-Mein, däe 31 A 3000-100188 4063 Gralibins R 08 31 1410 100200 99,20B Poulmézsche S s L 1000073 29S Griechische “ho O 19 1410 40b,B : ächsi Rente .|3 | versch. ZIZE j Lichterf. Ldg. 3H 11.7 | 8000— A D L S 1.1.7 | 5000—100/99, G Co its 141 b;G do. St-Rente .83 200|—— Gr. 1895/34) 1. 000—200/99/50G Cbe S 8 bo fleine - «1,30 1.7 143,50 t, März 1000—200|—— Güstrow 7128 11.7 | 2000—20099, Do L E Ea do. do, kle 1,75) 1.1L Stbwvrzb S N 0s 1410 Os 9 A Halberstadt O 31 e D 1082061G do. sche S E 4 t 600910099 9B i A Mon.-Auleibe d L 1e 06 Cn 16.11 300200 —— Galle T, IT ufo, 6/07 34 vei. 2000—0olgg L | Posen “ft D4| LL7 R do. Gold-Anl. (P) 160 18612 [35906 ti derd B .5.11/3000 u.1000|—,— do. 1898/34 1.1.7 | 20005 do. “A8 10 A s L Pleitté J Weim. Ldskred. u! 3t| 15.11 000-200] en 1898/34 7 | 5000—500/99'90B ; " 7/4 [117 [10000 99,50bz do. do. 1.96| 8 | 139 do. do. 81/83/34] versch.| 2 100 R 1895/34 Fa) §000—500/99'30B A " S ELT, B00 100/8840 ¿G do. d. Staats-Anl. Obl 4 L L Württ. St.-A. 31] 1.4.10] 5000— î an E. 1903138 1.4 N O E do, u 14,711 1D T olländ. te 20000 u. 4 1447 A 1899/34| 1. arburg a. 10/4 | 1.6.12/ 2000—200|— do, B/3 1.7 |3000— 99'50G tal. R. al 4000—100 Fr. —4101 75bz Brdbg. Pr.-Anl. | dit 0—200]99,80bzB eilbronn 1897ufv.10/ 1.4.10| 5000—500|— do. L 7 | 5000—75 88,40G do. -do. (t. März 1,50b Casseler e O B 1,39 E20) —,— értñe 1903 34 117 2000—200| 99,90B Sächsische .… . - e 134 E 5000—75 arie L do. Ult. neuel 4 | L 10 d Li E Vi 1.5.11 200020 LEA E ildesheim 1889, 1895/34 1.4.10/ 5000—500/98 75G G A S B e V Do; f. 0LIV. 4 | 117 E Hann. Prov. T8 1.4.10 E00 103,60G T6 1896/31 117 1000—200/99/40G do. tlandscaftl.|4 Le T Uz 4 amortif. 500 L 5 1114710 100256 D T L A7 2000100 282064 mburg v. d.H. 1902/33 1.7 | 1000 u 500/104,10G Swhles. altlan! T7 2000 —150[106 00bzG erik. Anl. 9 1000-5000v.| 5 \1.1.4710000 90G Oftp.Prov.VI1T u [X 34| L117 | 5 90019975 ena 1900 ukv. 19104 1,1, 1000 u.500|98,80G N andi: Md L 2000-10088 40G Merik. do. “00ev.| 5 [114710100 90G omm. Provinz -Anl. 31 14.10 5000 100/09 O0et.6zG di 1897 84 1410| 2000. 200 E 00/101,80B R La M N 101254 omm. LONa 31) L17 | 60 2D B razlaw 1897/31) 141 2000—100/104 26G ] 0. do S4 117 | 20001 01100/00bzG do, do. Lv. 6 150 L osen. xovinz.-An 3 147 O e AiserBl 1901 unk. 12/4 117 —900[101 50bz do. do. O8 117 5000—15 88 80 do. {3-Anleibe 1894| or | 15. 8 E o. do. XI/4 | 117 5000 900 101 25bz aiser 1900 unk. 1905/4 1.410 O 200/99,25G Do. - do. 3 147 5000—100 80B Norw. Staa s 1888| 3 12 i inproy, XR,X 4.10) 5000— Karlsr. 200k) Berich. 2000 2E do, L 117 12000100 101, E 18 1 128 -— o e 1410 0020 400 a0 S 18893 | 1511 20? G | do do. D 1417 E 1 e ic do. III, B iel 1898 ukv, 191 “17 | 2000— 20G , do. L117 | 5000— do. X Vith 3 11 o Soosozod [Midl 1898 uts: 1914 117, A N | d D L * XXIV-XX 7 | 2000— H do. L TO ' Do: Send. 19098H 1.1.7 | 2000600 E Da O E E do, IR Ern 117 800020018910 E do. , : 1,4,10| 5000 s Shl.-H. Prv.-Anl. 9834| 1.4. 1

+