1904 / 275 p. 31 (Deutscher Reichsanzeiger) scan diff

zum Deutschen Nelhialige i ci und Königlich Preußischen Staat aalsanzeiger.

Mi 20D Berli in, Dienstag, den 22. November 1904.

| Amitli | Berliner E ssgenete Kurse. Se F Ges Frank, 1 fra, 1 m 22. Novembe : do. O 34] 14. P ie ra, 1 Lôu, 1 Peseta T 1904. Wesit-Prov-AUL.1V t 31 14.10) 5000— 200

= 1200 « 1 G voll W. O i 110-4 do do. TLULIV (84 1410| 5000 00 200|105,75 5G E ) ukv, 19104

V4 = z L 1 0 M aA J . Se N A Froñe - 1,70 4 Gl, südd. W. s A 00000 E R LL7 | 20006001 4,00 4 14 A Goldrubel E 3190 d 1 Rubel = O E Pr. A VIut 12/4 10 5000— —09208G abo. s 101, 02/84 117 2000—500 E | Sólei E 4 1 Livre S Á eo AntlamKr1 —YVII|34| 1.4. —500l— öln 1900 unk -V31/ 1.1.7 O 03 ei. landsch Amsterdam We terling = 20,40 Fl .1901uk .4.10/ 3000— E do. 94, 96, v. 1906/4 1 B 5 203 do. afti. A[3 | 1.1 „Rotterd e 40 6 | Wensb. Kr. 01 v.154 | 1.4 2001—,— König B01 03 ‘4110| 5000— 8,20b do do. C14 1.7 | 5000—

v. am Sond ukv. 0614 | L "10| 5000 , 3b. 1899 . 33) veri E z . DO: LETA 4 10087,30 Dra und a ces 0 F 5 i 162020 Teliow.fr.1d00unt 15 4 8 2000 0 ddo. 1901 Tutv. Sn 1410 E 10220bs I do: G 117 E A T Budapest F I Ls 5 s S 80,é5b G Agen Siu 1890 i O v 1001042081 as 1901 L E 2s 1410 E Es 101,75b G O do D 111 E 10087008

S Í S Anl, ti L s AT -500/98,2 S) 34| 1.1.7 01,75 Ballenische e 100 Kr Br nl, 1898/4 | 1.4.10 ¿G | Krotosch. 1E 90OT u 00 17 2000—500/98; 0G ledw.- olf, D838 | 1.1.7 d z Plähe 100 Lire 2M. [ris d e E 1410 5000 —5001102,00G Sndaug: a. 36 4 1.1.7 | 2000—200197,7 706 / L.-Kr. 4 117 30 pan M0 L sas aen a M S I i ao T8, |ffume 0

E A 1‘ Milrei 8 T. [112,05 O 1889, 1 114 | 14.10 5000: Len O. 89731 14. E E L G eon Mie E apita o D 1.410 5000 500/108. 40G ÜdbienberaGem 1828) 1410 200200 57806 o 1 E LLT e Lu Bering 12 8 I. [2035 flu enb. 1901 uk. 10 D 1.1.7 | 1000— 98,30bzG Ludwi 18923. 1.4.1 A 00G 5, IL Folge 117

adrid und 2 Barcelona 6 Des 8 M. A gêb. 1901 zue: 1908/4 es E E: 20. gsb. 4 I 1200 vf A 2000 200A TOO do E Folge 117 New P 100 Def 4 I. [59,40 Bbden-B 1897134) vers 5000—200[102 6 G übe 902/31) 1.4.10 2000— 200 „10 Do Folge|4 | 11.

do A 1 Pes. | 2 M bz Bamb E " 1898 31 B 5000—200 02,60G Magdeb. 1 E O O0 Ae L do. 0 131 47 Paris U 14 a 4176 Bai eau ‘4.10| 2000 98,256 E E 17 | 2000 z00190 500 Westy do 8 117

E - 3 5 175B 0. 11/4 | 1,6.12| 2 200/98,25G M 1875/1902 1.1.7 500/90,50. reuß; rittersch. 34 117

E 100 Fx 2M. |— Barm 1903|3x| 16. 9000—100/[103 508 ainz 1900 1/33] veri 5000—100/102 G , do. T3611

Ei - Vet ps A L 10 Frs 8 T d en 1880 6.12} 2000— 103,50G 888, unk. 1910/4 veri. 5000— 103 30G do. do. 3 A F

erôburg Hs 0 Frs. 9 M 80" ‘95bzG Ba 1899 uk». 1904/0. 4 LAT Sao 98,20G Man 91 konv. 94/3 ELT O 99,506 do. do 7 i 147

Swe 100 ee (Le Or ao 190214 | 189 2000. 200[101,008 ttmbeiny 1900 uf O5 veridb| 2000— 20998 IORE do de D8U Le

G Plähe. E, R M do. 76, 2 87, 91,9 4 | 1,3,9 S N 100,80 b do 1201 unk. 06/4 1.8.9 O 98 40B do. do gi 117

Gfidina e. 100 Fed. | 8 |80; er "60431 LIO 5000200 101,00 doe BSGST A 128 [2000 C8 do. neulandsch T T7

ische Sli: 100 Frs. | 2 M 80,85B Berlin 18 04/34 1.3.9 5000 500/98 40G Marb 1a Be| VeUIW: Ee 101/10 s I el

S E 100 r. | 10 T. [112,0 do, 167020604 1410| 5 500/98. 406 Meriebua 1903/84 144 100]98,504 e Eb-Dupe Gr V B T7 E N 00 R. | T. [112,096 do. 78/34 1 5000—75 [100,00 4 Merseburg1901 34) 1.4.10 198500 do. Kom brI-V834

Do A i 8T 00G 1882/98): 17] B000— 0),00G Mind uky.10/4 | 14. 5000—2 0G m.-DbLI 1,1.7 | 2000.

“ais Bi 100 RA 8T. 8490G do, Hdlékau um. Obl 131 1416 5000 100/99.70bIG Mülb Nb. E a s 1000200 105 25G Landw. P C i 11.7 | 5000100|99 20G atn Ca Malta 0, 29 a E e e hs B qy SAsfe Vlandbeics

0 mst 0. S, 0,00G do. „uf.05/4 | 1410| Z 0b . ukv. 05XB : E Madrid 4, paris %. Sf. Pelersb ean 9 Brisid |W 8 4 E p 06 L ie | X Eu h äb uis ers E G Bt R s E a E [e C E Rae S oten und C ien t Bent R 1902/33| 1.4. 2000—500[1C2 D Sd EERO : 200/103,7 Kreditb A Soverei E [Enal. Bank oupons, do. O 50G do, 1897, 9984| versch. 200010098 20G editbriefe ITA-IVA, ¿ls

s. n. 1 2/20,33 1501/31 1:4.10/5000— 98,10G M.-G 903" 0413| verf 5000— 28,50G e R KKRIT A erschie.

20 Fr3.-Stü ./20/32bzG rz. Bkn. 100 Fr. bz 01/34) 1.1.7 1000/1003 «Gladbach 18 versch.| 5 200/98,506 do. ukv. 0. A en 199,30G Gold-D, Stüde—— tal Bkn. 100 L. 165 85bz E E 6d E do. t». 06/084 | 11.7 5000—200/101 s VA VTA, VIL VIIT See O Inbierial ars Deft.Bk. p. 1008 81,10bz a. H. 190 f Is O 00/8790 G «do. 1899, , 88/33 17 2000 SOIIOI I O X _RUT X s AT E O do, ran S E E 1:3000Kr. 84 84,96b1G Brealau 1 1E O On 0 Münden (H E E20 19G X -X X /

E l 1.84 880, 18 4.10| 5000 02,10G ann.)1901 1.7 | 2000— 98,40G 3 R S) d E10 16, 5B do. bo. V. E 216, 0 b n 1 ufo. 1907 E SROE S C 28006 D Heff. 1897 31 n 2000200 SgE Dane Reute 99,30G

& « E A Ha Q 4.1 E L do. feine gr. eh Ss ult. A 216.25 bt Bur 1900 unt 19104 E 3000100 E Naumburg 27,1900kv. a HHIO 1000— 200 O Hefsen-Naffau On l Le af 300030 1102.30G

; 825bz weiz.N-1008r. (80/80 do. L S ads 0G Ln 002 ut 1013/12 8 f 100 «+4 | 14.10 3000—830 199 E Skand. 11808063 | S S B 00/102 70G d E E E 98,75G gur u d 3000-30 I

elg. D E Zoller N. 100 Kr.|11 harlottenb 1134| 1.41 000—200/98 s 91, 93, 96, 4/4 | 1.4.10 200/103 f Nm. (Brdb. versch. ra Dän. N. 100 (60; N ollcp. 100 G. R. 2.006 : do. 99 urg 1889/4 L 0 5000—20 30G . 97, 98134 4.10| 5000—200 70G e 1410 200030 1 112,0 do. fei 323 30 b d unkv. 05/064 4.10] 2000 0198,30G of 1903 versc.| 2000— 104, 60G S o... 1384| ve 0| 3000—30 [10° Deuts 5b E 0s ä o. 189% 4 | 1.1.7 100/102 enbach a. M. S 2001/98,10 Voi E 3000— 102,30B 8 Snti0 Fonds 29,00 bz do. 1885 unkv. 11/4 | L4 5000—100 240G do. 1900/4 | 11. 5000—100188. G muterse.. L11127 N 98 90 Voi 05/4 und ¡Staats do. 1 konv. 1889/34 4,10/ 5000—1 102,60bz Offenb 1902/34 .1.7 | 2000—2 30G S 4 | 1410 30 |— H versch. [1 töpapiere Tob 895, 99, 02 vers{ch.| 2 100/104,00B Dae 1898 1.4.10| 2000— 1 pas Puleni E 34 3000—80 [102 3 reuß. Sha 1904/3x| vers 1100, 306 L lenz 1.1900ufi 31| vers) 2000—100/%9,00 E 18 34] 1,4.10/ 5 200-98,10G S 1 veri. | 3000— 102 30G

Mete Anl, fon, ai O Co t 1 Le 200000 Ans B Mh Llo 2000 20e * E bn 20-9 [0:00h0G

dos 9 Bart 5000— G Göpeni@ 1901 1909/21 1 P 5000— G Yforzhei 3/81 LL S 1.4.19 20 [98 00G.

do. 194 versch. E öpenid 1901 unkv 24/-1,1.7 )0—200/8 18,5 heim 1901uf1 LEY ibe a1 3000— 90G a8 ich. | 5000—2| net Goth unkv. 10/4 7 | 3000— 10019 0G do. ut19064 L n. und Westfäl. vers 30 1102

ult, v 00/1015 en i. L 1:1 1001 4 | 1,511) est ch.| 3000— 10 v t E ut 218 De (ei 1 0 (Bic L cie E

9. . j D 9,5 300 ufv -1014 T L A L E S 2 104 | Lo) 00G Den 120A 117 S Le A

ad:St.-Anl.0L ut Na | 1.1.7 E ati 1 88 1410 2000200 B Regent 1854, 190884) 117 Vledwig'Gliein, 4 “i vaj@| 0090 do 42A 3x/ vers 3000-200 « do. unkv. 1911 17 | 5000— §1 20G ensbhg. 1897,01 1.4.10 A 0 1) 0! 3000— ; 94/3 ch.|-3000— 104,10b E LIT 200/1 -03/34 n8b.-G 34) vers 30

do. 180 u U 120 S Den at 108 H T 200 E emstfeit 19004 18 Augbhurger 7 ff ea N

do. 104 uff, 124 H N N AINS Dessau 1807/2H 1.17 S0 98308 Kheudt IV 99 ut, 0E 17 Baver. R N vei Bier S E Tres 10028 S Rae 2H 1410) 2000 200/98,50G Rost v.054 | 1410 Braunschw. ae e

aver St-Anl. ut.06(4 | L511 8000200110 a Daa E 5000 0 28,506 oftod 1881, 1854 2H 1.17 e Pu

bo. Gisenbahn-OUl.| di verit./10000— 200 1B0yG de Mum 94| verfa | 8000200 10520B een 188) 111 Biber 20 Kle 9 E

„Renten. |3x| 16. 5000—200|— 93131 11. 5000— 100104 G S 1896 1,7 Old A Brris-bin SE V 117 002 10008 | do Gagt L, 117 O |S Sohann 190201 1.1.7 |3000--800s98/2 e Bremer Anl. 87, 690 di 14.10 S do: G 1912/18 A vers. 2000100 100,30G S neber Bee ; 8601 1.17 Obligationen, Z —lp.Stck. 120 L do. 92, 28 1.2.8 | 8000—600199/50B Dien f 1990 uts, dol4 1.4.10 3000109 10200 E 10 H LLT, 3000 100/98 E n Kolonialgesellscchaf -

P») A 1896/3 vers. E 99 '50bzB do. & 1901/4 f t 1000 3,00G Gypanda 2 ukv. 12/4 L 10/1000 u. 50 ‘00bzG A Aus t.

2 1410| 2000200186 90b! B E 27 1000 NE0E S R 410/1000 1 gOOh rgentin. Eis Sländische Gr dess Si-A. 1902/3 | 14.101 0500/869063 eldorf 99 ukv, 0 L 102,506 Star E E do. E e Fonds,

S O LeODES bzB do. N é L 1000 targard i. 5/84 1,4 20011 do.

N ba 1D T OEO0 500/86,90bzB 80M, 1900.08/31 H T EAU 0D O 102,20B S 911 1410 T 10 00ba do. S 2 E s | 117 „Probe

E. N & c A . A A j „An 2 ch4 amburger St.-Rnt Ant. d A 5000 200/87 87:00B 20 1882,85, 89, S at veríd,| 5000--600 08259 S N 0B 8 1:410 E 102 80G bo E E 117 204,508,00bs do “do. 8h M vers 5000 200/105.40bIB dad R N Le Le Eluligai 18ND 0 A S (d abg d | 117 (oras6

e De “TODA B L 9/2000 600000 y E O O IE 1l E 98,20B Eh 1054 | 1.6.12) 2000—2 28496 L «A S EA :

do. St.-A Da IB E T LIO are gr 1600IGd! 30G S L | 5000 200 S ta 1900 uts. 19114 | L41 O0 E E Dn AURES G 2 139 [928001 do. S L 188618 | 1511 abz.81.10,04/99.40 f o fonv. S L17 | 5000 200|—,— N E 1.4.10 5000—200199,50G do Bo: 20400 | 41 13,9 E

| do amort.1897/8 | 16. 5000-— 50087, G Ibing 1903 3t/ 11,7 Eo W Taae 1.4.10| £000— 102,80G do: do. 10200 4| 4 14.10 191, et.bzG Lb e do. 1902 .6.12| 5000— 00G Ems 903/34| L1.7 | 5 900/984 anddbed I LLT 200/98 de. 2040 14 14 D b.Staats-Anl. 199921 1.39 O 1898 01 L 1410| 1000200 9810B Wies: 1888/5 1.4.10] 2000. 19G do, do. 1 408 «41 1410 [91 O0et s, A 191401 T L E 99.09 Efien 1901 unt Ö 1410 1000200 29406 E Aa ¿'| 1410 1000 O Bod Gantenleile 87 Pons 4 | 1410 93/00-101B edi. Gisb.-S 5/3 | 1410 G 99/00 : unkv. 19074 4,10| 1000— —— ah: 95, 0, 83/34] vers 2000—200l101 0G S nische Landes-A: onv.| 3 4,10 185 25b

Al M TS Sdo, t E 99,00B do. 1879, 83, 98, 01 a T0 OOO E OOOEIGD A 98, 01, 6813 versh.| 2000 101,30B A 117 ¿G

do. N Anl. 86/31 1,7 | 3000—600 24 Ms 1901 unkv. 134) vers 1000/102,10G S itlen 1882 {/ 14,10 Oa 99,10S do. do, 1902 unk. 1905| 4 128 |o6 Ee Les E T OEIL E SOod E 20AIE i E O T L EN 200/99,1 Bulg. G E N 60bzG do. do. 01 34 1,410 ch 100 —_—— Fr g . 10 2000— 8,00G do. uf. 05/074 Be 1000 , 0G E old Hppothe- 13 41 L S —,— Oldenb. Sl.-A. 19 dal 1410 2000100 t E a M m. 1898 128 20 200 E do: tonv, 1899, 1894181 7 2 ao 10 2hG z dr. Ml 661-246 560 : .1.7 1101,25bzG do. Bod.-Cr 1896/3 | 17 ( A 1,3,9 99;10b c LLT L Ne GISGIE 36 560| 6 114 La Sahs- r. P T . 100,40 1903/2 2000-200199 10 be : 1 551—85 1 V vibaS ub 5 vere. 5M Ra 1900120 ä 14.10 2000 0 93 10bi O ; ch A „Pfandbriefe E Ghilen Goid-Anleib: 200 s 117 A o. Landeskr. un 1.4.10 5000—100 1068 1.410 97,754 E E R 2 117 î d e1889 ar, 44 | 11. bz 20714 | 1410| 2 100,26G 0BSU E11 2909-200 N s “U É | 3000 _300I s 0. 11/117 S 1410| 5 A deeniwald 15.11 100,90 E 4 300 mittel) 4 1,7 193,25 Sti Eh Lt 1 E dirt i.B. 1901 q e Leo S B13 z a 21 11,7.) 2000160 s Chinesische Anleihe 1898 ül 117 5408 «Unl.69 34) L17 | 15001, 9900B Gi 901/84 1.4. p d do n 17 L b LLL P St Rente . B L 100 102,40 ießen 1901 0184| 1.4.10 102,40G L e R BIEL 5000—100 0bz t Is 1896 560 kleine| 6 | L 7 bzG Glau unt, 06 13 39 09 C ; «/84| 1.1.7 00110240 do. d u. 100 2 LL7 [1049 e O Nov versch. 3600u.800 G au 1894, 1903 3,9 9,00G gleuba, Grd, Gs B T Ra 50 5 1 104 90bz N Lotte 3x 10018810 nes 1901 uk 1 L 101 20G ed. Fut.05/4 | verf do. A 0.25 £/ 5 4.10 199, 95h a Sond. 1900 L117 bzG v.19114 |1 98 404 1D vers{.|1 do de 1898 5 ult. Nov. 1410 199/206. Lan 4 S :4:10 408 2. 3 ch. 1838 v 99,20 Weim. ta 34 ete 2000200 R Gri 1900 unk. 1808 31 1,410 10300G gur f D: K tindb “+1 Le do. «do. E u. 100€ 4 s “1 W! 15,11 000— 100 4.10 25G : o. M11 p L 3. ‘0b ürtt. St.-A. 81 Bil 12 3000300 Graudenz 1900 ufy 1 es 900/34) 1.4.10 103 50G de. Se A Sul L147 Dânische Stäat „ult. Nov. 1,8,9 [90 40be Br 1/88/34 3000 E r. Licht 4 | 1,4 99,550 d e : pptild gon, 1897| 8 —290,2

pg: Pru: 180018 versch.| 2000 290|! 0000 Güstrow t Dl It 1410 1 103,200 0, Koum.-Oblig. 8i| 141 vplische Anleihe gär. (N gs P: utO7 gi 14.10 l bzG Halberstadt 1895/34 O 103,50G tand E {| 14.10 : j 40188 E d rov. Ser. [X B 1,89 5000— 100 s do 1897/81 e E schaftl. E 1 Tis E E a 189 [-—

| Dftv.Prov. n Wu IX 4 1410 5000— R 99,40G Lo L I uty, 06/07 Bi) 1410 75G ole ¡117 1414 ¡T Wi amel: , 1892/34) vers 5000—100[10€ reußif LLT H e Ls „A IX/34| 1,17 5000—100 1062 fim 18 f vers. O 103,60G de S 4 117 4 A E R N aer S va Ee r s . l: rut: 9, E A mmershe.. r ¿ Kein rov. É AenE 117 5000—100198 30 eilbronn 189 1902/3) 17 ___ |-- va dei N 31 S fr.3. X18 L BOOG E LOOISO oe A So BU00— 200 99,40B de T 117 41

de 3t| 1.4.10 500/103,506 ildedbeim OOBIH ASSE O 97,80G do. nf. 34| LL 1

do. F M t. Bil L410) 500080018 101806) A äl 17, po Poieusche e VLx 8 117 a R A —_— j R 10247 1360 y do. K, ZIL-XVÏ (Bil 1.4.10 6000500 208 omburg v.d.9. 1902 91 i| 1410 —— doe: e Bs Le f: XIX 3k v s 104 | 117 E : ¡ L117 V A A O N U Fupioraalan s M A 10 TSA d Ï A1 147 do, R, Xi, XIV3 | 117 5000000 /94 00 A RNRE 1897/94 1.4.10 10001.2001980G 6, G L : 3 | 1,1,7 | 6000-200 400G Karlsr, 1928. „nv. 8 117 200 B T E do. 1902, unt 1008| LIA do, O TT31 veri a8 E z / 1889/3 e: I 1,511 B T 5h 5 f B 102,79 et.bzG