1900 / 210 p. 13 (Deutscher Reichsanzeiger, Tue, 04 Sep 1900 18:00:01 GMT) scan diff

P E pr. ult. Sept. abg. . —,— Brich, H. XIX S2 (od 5000—200j89,00G Deutsche Eisenbahn-Stamm-Aktien. Deutsche Eisenbahu-Obligationeu. Sal. Eisenb.-O. gar.

ere 59000—200]91 91,00G d Flei cike Sb: ns , D. e Hyp. «Pfandbr. 3 5000—200|— Dividende [vorl|lett.| Bf |Z.-T| St. zu 4] Altdamm-Kolberg . n 14.100 1000 [—-— do, do'Mitteim. «O, stfr. do. C 25 75bz do.

5000—200|—,— Aachen-Mastrich . SHi.D4 T 600 do, do, 1000 u. 500|—,— do: ® do, fleine do. pr. ult. Sept. 25,75bz Deutsche Grd. “otba, : ) do. abg. . 4 |1.1| 600 123 3,00bz G Berg.-Märk. ITIT, D ‘B34 3000—300 /93,70B gura-Simplon . do. 122,90bz Pr.-Pfandbr. T/3z 300 /112,30b do. Genußsch. fr.Z.| 600 1267 00bzG do. do. IIL C. ./34 300 193 70B êiyorno-Florenz . do. pr. u Sept. —,— 3x 300 1106,50 Altdamm-Kolb. . 5141 L 500 i Berl,-Potsd. «Magd A4 600 u. 300 |—,— Macedon. Gold» Obl.| 3 Administr. 98,30G { 3000—300 98 29G Brnichw. Ldeisb... x4 | 1. 500 129,00G Braunschweigische . e 3000—300 |—,— do. do. 3 do. 98,30G d 3x 3000—300/92,00G Brölthaler . 1 /1200/300|—,— do. Landeseisenb. I fi O0 S Oeste de Minas . . .| konsol. Anlotso 1890 —,— i 4 3000—300]98,80G Crefelder 1000/500[101,75G Brölthaler Eisenb.-O./43 500 1939,70bzG do. Zertifikate . . .| rivileg. Anleihe 1890 96,50bzG j A uk. “1908/4 3000—8300/99,00G Dortm. -Gron.-E x : 600 1160; „T5bz Dortmd.Gron. -Ensch.| 34 5000—200 |—,— Porius: S, 1886| 3 Zoll-Obligationen —— * VIIT uf. 1905/3x| 1.4.10|/ 3000—300 91,60G do. pr. ult. Sept. 161,/40à %0bz Halberst.-Blkbg.88- 90 4 fleine —— D IX,IXa uk. 09 1 4, 10 5000—100 100, 00G Eutin-Lübeck . 4 ; 600 Par eSas do. Do, 1884 ky. 13x

500 u. 300 |—,— 188 d Rg. .| 4x

G / d 1895 34 1000 u 500 e do. do T

A . Grdsch.-Oblig.|4 | versch.| 3000—100/98,20bz Franfkf.-«Güterb. . .1 /1000/500 E do, do, 399 05 LUOU u, 0001—,— Eard. O. str. g. I, T4

ot Me E hs 1109,90bz ; D uf, 1904/4 | versch.| 3000—100 99,00bzG Halberstd.-Blkb. 1 /1000/600|— Lübeck-Büchen gar. „4 300 |—,— do. do. leine ,|4

do. do. pr. ult. Sept. 110,50à110bz do, V ¿34 versch.| 3000—100 90/903 G Königsbg.-Cranz. .| 500 137,00G Magdeburg - Wittenb. |3 83,90G Schweiz. Zentr, 1880| 4 Ungar. Byipreute große j 96,40bzG do, ‘VIL, [1 Viut 1 Í9î 6/34 versch. 3000—100 90 '90bzG Liegnihz-® Kawitf {h 1000 |—,— eva, Fr.-Frz.-B. ‘04 | R e Sizil. Gold stfr, 1889| 4 do. do. mittel 97,20bz Dtsch. 9b. «Pf, TV- V versch.| 3000—200[110 „00G Ludwh.-Bexbach . 5OOfL A, I—,— Nieder\chl.-Märk.… . | 99,10G do, DO: 1891| 4 do. do. fleine 97,70B do. VII L 5000—200198,25G Lübeck-Büchen 1200/600]|—,— Ostpr. Südb. L- iv 4 [S —,—— Süd- «Jtalien. A - H .|2 do. do. pr. ult. Sept.| E do. do. Tu, Ta fv, 4 1,4.10/ 5000—200/98,25G do. pr. ult, Sept. 140,90bz Do. do; 1889 34 2O Meine 9 do. Reute | 00. DO VITI33| 1,4.10| 5000—200/90,75G Marienbg.-Ml. .| 23| 2314 | 1. 3 E 3 ,10bz Stargard- Gru . [24 10 1000—200 : Lis (Gd.-O.) 88/4 do. 90 ‘70bz fL.f, do. IX uk. b. 1905 /34 1,4,10/ 5000—200/90,75G do. pr. ult. Sept. 3,00bz Werrabahn . . 1890/4 | 1000 —100 - , do. do. 4 do. De pr. ult. Sept. 90,80à,75bz do, S Ul, bi 19084 ersch. 5000—200]99,50G Niederlausiß . 3E| j E Wismar-Karow. . . .|3{| 4 do. Staats-Rente 1897 .| N 50B do. XT und XT1/4 | ver\ch.| 5000—200]/100,00G Ostpr. Südbahn .| 6 90,70bz Zichipkau- Finsterwld. 133 :10| 900 do. do. V 1 |4

13

00 wo

457,10G Effener Kred.-Anft 1200—600 [139 80bz Nürnber C ( ger ?v, 44] 4314 11,10 91, 50G a g E Goio. Grndkr.-B. 7 600 121,75G Oberschlei. . d 814111 122,00G ur De 0 0 PIBLB o 6 Privatban! 1200—600 |[130; ,50G Oppelner _ Br... 2 14 [1.10 S Dessauer Gas . . 124 e 192,29 Yan As 1500 u. 750 149'00G Paulsh, Spitta 8| 8 4 |1.10 134,00G Dtsch.-Am. Wrkz.10 ._ do. echslerban 600—1200 Posen Hugger . 8H 814 1,10 141:00G Deuksche Asphalt 12 4040--209 F R'RARa Hannoversche Bank 1500—750 {125,25G Reichelbräu “e n T 200,00B Dtsch. Atl. Telegr.| 02020 A Hildesheimer Bank 1000 137,00bzG Rostocker . 1 4 [1,10 183,50G Dtsch. «Oest. Bgw | 7x | o N A R 600—1200 |136,00B Schlegel . E 2 9 4 (1.10| 1000 [14975bzG | Dt. Cis. Speisew.| 5 E Se n. Vechöler nf, 3000—600 1101, 600 H Schöfferhof , .|12x 14 4 |1.10| 1000 202,00bzG do. G.sglühlicht/28 S000 Ld S SRON S er.-Bnfk. r au 113206 Ser s 2 2 1,10 e 159,508 do. Jutespinner. 12 4 , D, 2D anDi D Sinner Brau.|15 [15 19 1000 ¡226,75 j ) ( 2000 u. 400|82,10G Leipziger Bank .. 1000—750 [160,00bzG v. Tucheriche -12 |— 4 | 17| 1000 [211.00bzB | do: Sti Dubbe| 3 1200—300 [181 '50b4G Ver. Werder .| 0 | 0 4 |110| 1000 |57/75iH do. Steinzeug 13 „1000 118,75 Ver. Artern .| 5 64 4 |1.10/ 1000 102,50G do. Thonröhren|11 1200—300 135, 50H Widcküler Küpp./14 [14 .11| 1000 ¡236,00G do. Waffen u. M. |25 250 Fr. 163 000bz Wiesb. Kronbr.| 5 | 5 | 10) 1000 191,60G Ho, Wasserwerfe| 6 1000 18008 : 1000 108,00G Accumulat.-Fabr.|10 | | 1000 150208 G Donnersm. H. kv, 8 600 3,30bzG 1200—600 |118,75bzB Acc.-F. Boese u. K. [11 | 1000 125 80G Dort. pn V,- A. C| 1500 Á 0b: |

57,00G 71,50G 215,50G 104/75bzG 153 50H 113,00bz G 164 75bG 139,50(H 284 0G 13025G 159 75H Le i 6 200

S —_=—A—I

toe puri O0 wr

Fi Þ

A E Bs

ps A pumed pen pk pmk prr jft emc mnd rene Pank

ck A

O

wo

R E N Fr 1A I] Am NRN 4 f

—_——

M M D

E Brazterelen

[Ry

400 21,00G do. Kred,-Anst. 2500-500 Fr.|87,00bz do. Krd.-u.Sparbk. 87 ,00bz Lüb. Komm.-Bk. ky. H M Eu ‘emburger Bank Mae 1000- 500 L. 96" 20G Magdeb, Bank-V. 5000 u. 500 L. 59 305 Priv. -B. 500 Lire |59,30G Maklerbank E 1000 f. 90/10bzG Medlenb. Bk, 40° 1000 fl. 190,10bzG do. Hyp.-Bank 1000 fl. 190,10bzG Mecklb.Strl.Hp.-Bk. 100 £ [90,10bzG Mein. Hyp.-B, 80% 1000 fl. 190,10bzG Mitteld Bodenkred.

O A C O

ps C S E E E E s bos 0 A O O

Aa e E

100/600 |1 1000

a E ai E R R I

w— tôm Pred jrand pack

0ANAADIADDARNOAN=AOAY

D

t dde

p

R m 00 N

1 bak

|

1

1500 [104/00G A.-G. f. Anilinfbr. |15 |1! 1000 [23 Be E R ia G f Bau 7 O 231/00 H D U E Verk. | 94, Obe 500 124,50G A.-Montan- Ind.| 8 | 600 188,50B Adler Prtl, - Zit.) | 1000 115,00bzG konv. und neue|14 2 300 123,80bzG Admizalsgarte nb. | 4x| 1000 [108,80bzG | Affeld-Gronau. .| 8 | 300 109,00bzG Allg. B. Omn.-G.|10 1: 300 0b. G do. Eisenhütte .| 8 [15 E A 0. Elektr „*(Bes.|15 [l : 500 220 00b2G do, Kainmgarn| 010 1000 103,00G (v.D.Édison-G.) E | do. Maschinenb.'| 15 16 1200—300 133,00 bz (H Allg. Häuserb. fy.| 5 | | 300 18450G O Nee . 132,50à133bz | Alsen Portl. Zem. 21 1000 219,80bzB Durer Koblenw.!| 9

1200 122,90bzG Alum.-Ind. 50%[12 10 00 F. 1152,50SH Dynamite Trust .|12 | „1000 /119,80bzG Angl. Cnt. Guan.| 0 | ! 1000 191,75bzG do. "ult. Sept.| 600 u. 1200 |90,75(H do. t. fr, Verl | O Eckert Masch. veFb.| 516]

S C

2222 N

—_I=IckI

500 101 ,T5H Dresd. " feu (Bes. [13 113 1000 90,00B do, Mühlen Seck|10 | | Düffeld. (Shamotte| 0 | 0 | 1000 Do, DIARE O e 1000 do. do, V-W|— |— 600 do. Cisb. (Wag.)|20 |—

[1000/3001180,006 5 1000 [142 30B 19000 182 00 G 1000 192,00bzG 1000 105 003 G 1000 248,006 b 1000 205,00 I) 1000 1929 00B 1000 1145 10bzG 1000 1142 00S 1000 1181,25bzG 10L S 408

149à14 8,60à149bz 600 96,2! 5bzG 1500 142 00 5 300 181,758 1000 194 25bzG 1000 1174 25S 1000 1295 25G 1000 141 50G 1000 1000 {116 00bzG 1000 1100 ,00bz (S 1000 151 00bzG

1000 Fr.1124,50G 1000 1110508 1000 löl /0bzG 1000 I— -

500 6 d 7/95 (H 300 1230,7 5bzG 600 1 178 7: 5b zG 1000 208,90bz

R Rh

T J Mj A 4|

O 00

O RRA— n

E

J J Pud fund Junk} Pen fr u O

pk pk pt i pri j p i t R R n R R S

D S S

A

|

[n

r Dts

H C5 C3 H M E

doe

5 4L| 81 V

QNAN—I b

|2000—200 |— do, do. do. G.-A. (f. d. eis. Th.) 725bzG , | Dresd. Hyp.-Obligat./3x| 1.4. 5000—500| —,— do, pr. ult. Sept. 90,30à 70bz do. do, & Ms i | 101 70bz G Frkf. Hyp.-Pfd. As l 9000 —200 98,90G Zschipk. -Finsterw. i; 1000 1208,00et. bzG j / do, do. 100—20 £]90,10bzG fl.f. | do. Kreditbank do. Loose A Hamb. Hyp. - Pfdbr. h 5000—200/98,75bz Deutsche Klein- u. Straßenbahn-Obligatiouen. Y Wilh.-Lux. B. IX. 500 Fr. |—,— do. pr. ult. Sept. do. Grundentlast.- Oblig.| do, S. 251—340/4 5000—200 100,00 bz Î E : / i Mülheim a.d. Ruhr Is alte p (0083 E 4 01006 Deutsche Eisenbahn-Stamm-Prioritäten. Ala De einb rats Hh O L / Nat.-Bk, f. Dtschl. C G N Ln PERLIRES h DSIEO E G S A L E Ed Zit o. unk. b ; « S6 V do. TIT x3. 102435] 1.1.7 |500—1000 [102,00G i ; T5 h, ü Do. pr. ult, Sept. do. unk. b. 1: 5000—200 92,90 bz Altdamm-Kolbg. .| G00: T do. IX r. 102 44 l. 4.10 1000—500 [101,30G AMeritanisWe e MOEE Niederr.Kr. Pen 2000—200[95,00G Bresl.-Warschau .| O I do. 95 u. 96 rz. 1024 | 500¡96,75G Y Calif.-Or. rz. 1918/5 P 1000 8 I—,— Nordd. Kreditanst.

|

|

ma jm a rem: bi C e

A

do. Gold-Invest.-Anleihe|

A o oe

bem D)

T

on ou Don ck ck ck

G

-- vos

c

4 _—— - =

e C2 n

pk pu pmk prak rze prenets pu pre dd premnb sre drmm Prem ama fene pern L bt bi C M D D C s mi 5 0 2) Donn 5 Di S-M E R T uf e migt E E R

J] fi n n O C0 O m n n n m 2,

E E

I A

{ 119,00bz Hann. Bodkr.-Pfd. 1 : : : ) | 11/31 2000—100 92,006 Dortm.- Gron.-E, 600 | |—,— do. IV—YVI rz. 1024 | [1000 u. 50096,75G 6tr.P.LRef.rz. 1949/4 | [500-1000 ./6/97,40G do. Grundkred. 9000—100/99,00G Liegniß-Rawitsch | 01000 u. 500 alt do, do, rz, 1929/34) 1500-1000 4/81,10G Nürnberger 1000 [116,30G Anhait. Kohlenw.| 6 1000/300 [101 40bz fl.f. | Egestorff, Salzw.| 61 614

Barletta-Loofse i. K. 20. 5. 97]

t

r 200189 3 1000 }90,00G do. VII. 713. 1024 | dre |

| 1500—2300|89,400 Marienbg.-Ml.. [1000 u. 500 E Chíc.Burlg. rz. 1927/4 | | 1000 §8 ¡109,40G Oberlau}ißer Bank 600 Annabg.Steingut 1000 75,00 B Sab Gattun 11 514 |

| Bozen u. Mer. St.-A. 1897| Bukarester do. 1884 konv. do. do. kleine! do, 1888 fonv.| do. do. fleinc| do. 1895| do. fleine)

do. 1898| 41

4 fle eine) :

96,608 Do. _do, 86 76bzG do. ITI unf. b. 1904/4

586,75bzG Leipzigec Hyp.-B. E33 86,00bzG D, D; F’ - 86,00bzG E Sex. VII3 81,256bz 5 Ser.“ V4 82,50G Irf. Med Hyp.-P.Trz. 125/43) 84'90G do. unkdb, b. 19094 |

84908 1I1rf. 0o, alte —;— do Tov,

Grsr C00 tor“ 27“ O ors s

C3 ht M

ckn\ | 1500—150/98,60G f 00 dm do-Lok.-u.Strb.(100)/21/ 0 n 500—150/98,60G Ostpr. Südbahn. 00 I—— do. do. (103) 4 | 1000 Denv. RioG.ra 1986/4 1000-500 §/96,90G Vberrheinische 1000 [116,25G Annener Gußst. [1000/300 [12 Fi F —MAOIRY 2 V .M MU-: O, U : E AUUO L 3 7 { Braw. j 5000—200/89 30G Paul.-N.-Rupp. . 1000 2b! G V FslinoisCtr.rz. 1952/4 4 1000 s 1101,70bzG Oesterreich. Kredit 1 160 fl. P. |— Aplerbeck Steink.| ! 600 : 1090 006;G e O neue 1 u P Es | l dl

ORNNNPOIA 03

H bank bmi jf Punk brmek bs I) D) D 000

| a]

pad

-_

T) 1 1 1 1 1 I 1 1

Q

D D ps pi pri R R

Ñ d | |

m NN

tem e

| |

1000/500 /214,60bzG Elb, Leinen-J S O 1500 1605 00(H Elektra, Dres ¡den| 4 4 4 1,10| 1000 [105,50G Elektr. Kummer|11 [10 4 | 1 600 Elekt.Lichtu.Kraft| 5 | 54/4 |1. 1 /1500/300 217,00 G) do, Liegniß ..10/4 4 | 1| 1000 1127,25bzG Elekt. Unt. Zürich| 6 | 63/4 | 1} 1006 Em.- u. St. Ullx.| 73 41 1000 58'506 do. Silésiàa ,¿ [10.12 Ei 1 1 1 0 C3.

500 ——— do. do. 1898 (103) 4 | 1000 99'608 do.St.Louisrz. 1951/33 Do. pr. ult. Sept..| 209,90à ,70à211, 402210,75 bz | Aquarium. 600 154,008 Elberf. Farbenf. [18 118 |

l 1 Li 1 i ¿ | I 5000—200/100,20G Prignitzer | 14| 8300 |—— Bad. Lok.-Œ.-U. (100) 4x 1. | ; 11000 u. 500|—,-— do.Louisviller3,1953|34 200 fl. G. Archimedes 1 1 L 1 É

1500—75 ¡—,— E Berl.-Chrl.Strb.(10: L 4 Z

A

V L Do. Länderb. abg. | link. Kp. 1.6.94|— „- Oldenbg. Sp.-Bnk.|

Et T T! li) ET 1,7) ÉT|

p pr erk jt

1100 0 11, 500/96,40G A dan. M.4% r3.1937|— 300 17 70 00b;B Meine 9 : 1000 u. 500|—,— f Na Zertifikate/|— j 48.009 Osnabrücker Bank) oe l I Bergbau6!

) 2000—100 194,75bzG Ï Manitoba rz. 1933/41 1000 s 1112, (S Ostbank f. H. u. GB.|

1 1000 u. 500|—,— | N, Pac. Pr. Lien. B./4 0/1000-500 §/103,30bz Ostde utsche Bank .|

1 Bg 500 99,30G É do.do.Gen. Lien.B.13 | 1/1000-500 sl6 5G Ostfries. Bank 60%

1| 2000—500 [104,20G Fl.f. Oreg.Railr. rz. 1946| 4 2 | 1000 s 101,25G Peters jb. Disk.-Bnk.|16

1000 E Ostd. Kleinb.-G. (1( 0) | O S ; Pitts tsb. B, gar. Pni. 4x | 1000 s [114,60G Do. Int. Bank 14,

1} 1000 106,00G D D (100)|34| 1.1.7 | 1000 _—— E St. J. Vall. rz. 1900/6 | | 1000 § |—,— Pfälzische Bank .

1| 1000 }208,50G Schles. Kleinb. (103)44| 1, ¡1000600 100,20G | S. Dac. of Cal. 1905/6 | 1000-500 §/107,50G do. Hyp.-Bank

F600 140 2 5bz Stett. Straßenb. (103) 4 li 11000 u. 900 —,—— N do. i, 1906/6 | 1000 1,5008 109; 75H Pomm. Hyp ‘Bank

1| 1000 |131/00bzG Süddeutsche Eisenb, .|33 8 .10/ 2000—500 |—, N de. x3. 19126 | 1000-500 8/116,60G Preuß. Brodenkred.;

l:

1

4

1

0

1

j 2) 3000 100 100,00G Dtsch. Eisbt. T (102) 3000- E Q 2 Elektr.Hochbahn (105)4 | do, Fon, iodó 2/0 n S Deutsche Klei u- und Aa Or. Berl, Strßb. ( L T7 73,29G 00. U O A NE Ac [einb | G 14 | | 400 1131,00G fl.f. r. Cass. Strb. (105)4 | 3000—100/91,00G lach. Kleinb. ky. 2 | 1000 126. 00b;G Gr.Lpz.Strb.1,T1(100) U

r

Dn

| l ) 1000—500 |—,— Arnsdorf. Papier ? ; 1500 113.00G gr.f. | Ascania, chem. F.| 1000 116 908 Aschaffenb. Papier] E000 —,— Bär u. Stein Y let.) 53/5/ 290 Rbl. P. |—,— Balt. Elektrizität| ( 250 Rbl. P. |—— Bk.f.Brgb. u. Ind.| 1200/600 32,30G Barop. Walzwerk 1000 —- | Bartz, Lagerhaus| 1200 37 10bz G Basalt - Akt. -Ges.| 7 1! 600 137 : 90bz Bau«c.Berl. Neust | ( 600 197 50bz vert 600 |157,75G do. Kais. Wilh. 1 |144 1 io! 500 (76S Fab s Zehe L B E 600 1292064 | do. f. Mittelw. | i. Lig. |— fr.3.| 200 |141,00G "Bua ‘1000 00! Ee Do, Moabit iti. Lig. |— fr ÆApSt| 700 |— Façon Manstaedt /20 | T ) 1103 (90 do.Dtend V A.) 6/84 L 1 /1200/600 96,758 Fahrzg. Eisenach 15 | 00 115 00B ais Thierg.i.9. | gig. (e fr. #6 pSt| S 69008 Falkenstein. GBard.| 6 | ; : U n uv eee ( fr. MpSt| 6 585 00G e Ak | 1000- 200 fl. h Ea Bank 8,51/10,48 3000 155 75G Bazar Genußsch.. 114] 94 /— fr: E 770.00B eldm, ckellu oe “11051 2000800 |— d Schiff 2 Me Rheinische Bank .| 8 | 1000 99 25bzG Bedbrg. Woll-In, 1000 e öther Maschi ¿ Schiffahrts-Aktien. N h | Rae g S / jiffahrts- Do, Hyp.-Bank| 8 600—1200 |—,— Bemb. Baummw.| 71| 9 | .10/ 1000 1108,75B Frankf. Shausseel 0

Val 750-150 fl. _,- h Rh.- Westf. Bodf I { ; ; T1 r ; ec V y : DCIETS ) A 4 2B nir Anl T l } R 1 é 2 ) 150 l. T—,— E Argo, Dan npfsc hiff. .| 61614] 1000 1105, 80G Roft: e Sant abn l 1000 114 25G Bendir Holzbearb. 7 | - : 1000 #121 00bzG do. Elektr. s 7 i )

l,

l, A ma S4

Budapester

Buenos Aires Gol ld-Anl. 88 4 do. do. do. 500 £| do. do. do. 100 £| do. do. do. 20 £L|

Doe

s E

-.

73,25 do. [J] do. I As L G « Allg. D Sl L/4 Do N Medcle «© Md Os : aa 99 50 b¿G g. Dtsch. Klbg.| TE| T4) | 2 i N'10be E i e rid LY | versch. ch.| 5000 100 2 COBLG Allg.Lok.- u. Strb. 110 10 4 | L1 /500/1000/170,10bzG Magdebg.Strb. (103) (4,1007 QL| l 50 Tal 50h28 Alt. Schmalsp. A| 43{| 43 4 dt-Anle C | G 37 90 3 Mein. Hyp.-Pfandbr.|3x| | 2000— 90 91,50bzG Q N | do Stadi-2 ARASE tleine| 28 00h D 4A 4 | 3000—50 199 00bzG Pie E L G A 8 Sept 37 Tb: do. DO. 1905/34 versc i 3000— 100/92 ‘00bzG Î armen-(E]| [berfld Ghristiania do. 4 | 117 [—+ / do. . 1907/34| verich.| 3000—100/92,00bzG Bel l S gb Genua 150 Lire-Loose . i |p. Stück 142 00bz do. | | E 3000—90 99,00b zG n Sb S ßb. | Gothenb. St.- A. 91 S. “x 87 40G do, VIIlunfk. b. 1906/4 L 3000—50 99,50 bzG E en e Helsingfors Stadt-Anleibe .| A do. Präm.-Pfdbrf. 4 | | 300 1129,20G A N UGET do. 19C0| Hes Mittld. Bdk. 31,3. 1906/3x| / 5000- 100191,50G EOE S Ee Mr ] | 95 75G do. Ll 90614 | 5000 100199, 2 (S 00, ira E % Karlöbader V D | 37'40G klf Do, do. TIT4 | 5000—100199,50G e do. neue| 110 d gENE da 1892 ' : 5000—100 100.00G Crefeld - Uerd. ky.| 8

gs do. do. LY| 4 | L 0. k , 5 | 2000— 200199 (0 (S Deutsche Etsenbt.| 43 9 I 36 10G do. Grundr.-Br. 11/31 3000—300/92,00G ; ey ras e pes L 0 R 3000—200/99,25G Dresdner... 8)

66,40bzG Do, do. ITI4 Mailänder 45 Lire-Loose . .| |p. Stü Ds Nordd. Grundkr. ITL /

do. 10 Cire-Coose ¿Dl |Þ. Ss 14,50bz do. IV V unf.b. 1908) 34 | Neufchatel 10 Fr.-Loose . —,— do. VI unk, b. 1: 104 4 New YBorker Gold-Anleihe .|

101,75G do. VII unf. b. 1904/33 Rôm. Stadt-Anleihe T S.| 94 40bzG do. VITT uf. b 1906/31 do. do. fleine]

94,40bzG do, TX unf. b. 1907|3{| - IT-VIIT. Em.| 94 10b;G do, A: UNL, f 1909| 4 | do, fleine|

94 4063 G do. X] unf. b. 19104 | | Steltolmer do. 1880| Nürnb. Ve:cinzbank .| | verscb.| 5000 100 do. do. fleine) do. Do. 1885| Do. do. fleine/ do. do. | Venetianer 30 Lire-Loose . .| iener Kommunal - Anleihe| do. Stadt - Anleihe 1898|- Züricher do. 4

HO D D D

4 1000 1135 75bz (Fngl. Wllf.St.- P. 0

1000 105,00bzG Erdmanns d. Sp. 4 | 1000 106,25 bz(H schwe iler Brgw.

ros

n p p fa r pl jn f A +Ack pf pn M r px

D TTTE

)

1 E 1 L, Mp0 L E L E

| | \

|

O I ON h E

C E J J N e

A ALIZI

zl

500 |106,00G Westd. Eisenb. (102)/4 1000 196,25G | St.2,S.W.Irz.19894 | ! 1000 s |89,50G do. Hyp.-Akt.-Bk., 1000 1149,50G p St.L, u.St. Fr. 1931/6 | 1000 8 1[120,00G do. Imm,- -B. i.Lig.| N - (1) ¿ c e 9 dd 9 o ° e r M C ( 7 0 ), j 400 }[174,60G Ausländische Eisenbahn-Obligationea. i: Sa 7 A r as ; T E j S R G D Ld Lo ) §162 20 bz 6 anDDrteTbnTt,

1000 1146,50bz t | ) J ZOL L E : 1 6 [15.11 1300 fl. 1—- / Nealkredbk. Litt. B

| C

1000 1276 ,00f bzG 1000 h: 38, 00bz3G 1000 1118 25G

| 1000 104,00G

2 u. 1000}163,00et.bzG 1000 116 50(HB 1000 H01 00G 1000 94 50G

1000/5001151 ,75bzG 1000 14? 5,000 s

| 300 367 00G

| 1000 T U

[1000/300157,25b;G

|1000/300 68 50S

3| 1000 1119008 | 1000 39,796 [1200/6001149 50k

j l

| | | | | \

Co ror o

. C

l en

| 1000 1128,00bzG Ver.Eisb.-B.1,11 (102) 4 | 2000 ‘500 36,90G A do. rz. 1. 11. 1937/5 | 1000 1.5008/105,70 B do. Ztr. Bd. 80%!

ORBDRN ror

|

500 T—, Albrechtsbahn

D L i E AP T

T

r

1000 1107,80G do. E 1000 169,758 Böhm. Nordb. B.-O, 1000 111 25G Dur-Bodenbach 1 200/300/217,00bz;G do. IT) | 1200 1207,90bz do. ITI|

1

“L

3000—100/97,75bzG Elektr. Hochbahn) 4 4 3000—100/98 00bzG Gr. Berliner . ./18 [104 3000—100199 30 & Do, ne S 3000—100/91,10G Gr. Casseler . . .| c 3000—100191,80G Hambg. - Altonaer| 9 | 9 4 |1 3000—100191 80G Hamburger . .. ./ 8 | |

3000—100/100,00G Hannovér . ,… . | 4

3000—100/99,75G Heidelberger

99 80G Hildesh.-Peine A| 4 O Pfälz. Hyp. -Pfandbr. |: 31 vet \ch.| 2000—100191 708 Karlsruher .

Í Pomm. Hyp. V, VI/4 | versch.| 5000 N OLDIS Königsberg. De B ' S 0 I

S 1 1 k, l

[ad

| 1 L 1 1 1 l i l ] 1 ] 1 l l

No os

1500 u. 300 Î Breslau R ; 9 | S | 7 BObe | 500 87,40G Bg.-Märk. J.-G. O Es a Fraustädt Luder

l E : lhederet. .| 9 | 8 [4 |1,.1 1000 1127 50bz Nuss. B. S | En er A R ck A Frauítädt. Zuer|

300 fl. [91,90G | Chinesische Küstenf.| 3 | 4 4 | L1| 1000 [112,50bzG ‘do. s U e p 10 (8 1250 Rbl. P. |—,— Berl. “Br Masch, 15 8 4 | 1,1 /1000/600/207,75bzG Sreudenst, u. Ko. | —_ 1 300 fl. s Ï Hamburg-Am. Pak. 8:81 “1| 1000 120,50bzB siche B Zoe id L i T do, otfabrif 6 | 34/4 | | 600 —— Freund Mas. k.|21 10000-200 Kr.|—,— ) 1 ) 120 608 bz Sächsi'che an Vi ) 60) 132 75G do. Cementh, i. L] r.3.| 600 1208 00G Fried. Wilh.Pr.-A.|15 f do. ult. Sept.| 6 1 „T0à,G( bz chaaffh, Ba e 2 1( Ii N N I ror Le «Lll L. 10 L ank-V.| I )0O 129,80bzG do. (Charl. Bau i. Lig. |fr.4 48 600 1525,00B Frister u. R. neue| 0

(

P a ck Eck f Ee ck

|1,10/ 1000 199,75bzG do. Silber-Priot Í 1000 |—, do. Gold-Prior. 1000/53500 164,00bz do. s 1000 59 40bz Ô Durs- Pr ager Gold-O.

-

S 0. Do. G 4M do. Cicborienfab.| 9 | 9 l 300 E do abaest.|

1

»1

(

(

1

î

7

i

G chlef R Nov | 7 Ir A | N

102000 u. ‘0 Linkin J Fette, D. Elbichiff.| Z | 51| L | 300 77.50G 4 Bod: ank-Ber.| 195 H do, Dampfmühl. 4 El 1000 [114 00G Fritsche Bc bb. Lpz. 10 | 1 | Do. od,-Kreditbf | ), 90bzG DO, (lefkt.=We rfe 13 | - 1000/500 196 00bzB (Bagage H, I-U T (

1

]

s

Í

4

i‘

l

3000—300 17 i ansa, D amvy fichi ff.11 114 4 | L 1000 1154 ,90 bz z(H

S

+ t bs js und Ms pl oed bum jmd (fe Pirit emt uud pit P

4 T0 ck Elif. Wstb. G. ftfr. 83|

Î

R RRRREREERERERREE A

1000 1|— do. do. pfl.

1 l l 1| l l l L l L (

29H do. Gub, Hutfb. : 1000 1142 00B Gasmotor D euß 10 | ; Soli Bt ) ( A 109 0 0 ¿08 Ddo. Holz-Kmpt.! 6 | 4 600 79 50bzG Geisweider Fisen!20 1000 1213 506; 200 fl. S. i bo. ult. Sept.| 108.40à 20bz 0 ing jer Hue | 120 )—300 125,10bzB do. Hot. Kaiserb.| 4 1 | 1000/3 O 186 25H Gelsentird. Bagw.| 10 1 |[1200/ /600 [1950 hz : | J f Südd. Bod.-K ‘red. | 2 600 mr DO. Jutespinner. 4 | 1000/500 73,10(H Do. E fr. Verk. 195! 50a95a9 )5 6095 25bg | 1000 148 00bzG Í 1000 1195 Le

7 | 10000-100 fl.|—,— y Neue Stett. Dampf. Di

a p H s C Q S H H C T f f C

C H Hck

ror

14/

03000 u. 600|—, E ove Dampf | ? | ( 000@r HO01 75bh2:(GB g _ 2 | / 145 500/1000167 ,75bzG do. do. stfr. 90| 4 openh. Dampfsch.| : e | Ï T Ad 101. 75bz / Schwarzb. O ¡"Dub 43 4 | 3000—300 [102 0 5000-200 fl.[95,40G Y Norddeutsch. Lloyd .| 7 | 7x/4 | L1| 1000 [108,10bzG P E 0 E 8 Ü

|

O do. VIÍÎ, VITI 1904/4 | versch.| 5000—100]98,25bzG aag ¡deburg 87 75G do. IX u. X 19064 | versch.| 5000 4-100/99, BbzG Medllenb1 19 D fv. S L L bo L I 1908/4 versch. 5000 100199,7 75bzG Niederwald hahn .| S Ï V

103.90G Tf Do, I [TT 1906/33] | versch 3000—150/90 70b3( S) Potsdamer |— 1000

; “s fo ju » 7p L y É t. [13 Í | 99 Nh ( e | Pr. Bdkr. 1, L r. 110/59 | 1, L, ( | 3000— (D 1113,75G _do. neue kon B 92,00bzG fl, | P Do. [T1 5 | veri 5000—75 [107,60(B Schles. Kleinbahn El pr ä U l S ( l

500/10001168,60GS Grz. Jo tefb, ilb. «Pr.

[ny _

| 1000 148,5 0(H do. Do.

500 150,00G Fünfk,-Barcs gar.

Sh H 4, li L L L S | L 300 x pamb urg RNhed derei .| E O E 1000 104,00bz (H ‘do L S L, E 4, L f

pee pr pm pmk jem emed mh je jrrò rek

= D R A

1 1 1 500 57,00bzG Galiz. C, Ludw. 1890 300 fl. S. 193,50G E Schl. Dampf. Co O L Ol .1| 1000 194 50G ——=ck Kais. Ferd.-Norì Ddbahn 1000 do. Do, 1887 1000 107,25G do. O gar. 500 127 50G Kai\ch. rb.Gold 89 1009 [128,50G do. 9) 1000 145 T5(S do. iTl -Pr. S9 d 1000 E E Kronpr. R1 dolfs bahn!| 1000 1122. 30G do. Salzk.) 1000 *134 30G Lemberg-Czern. ftfr. 5000—100191,25G Ae do, ftpfl, 5000 - 100199/00G ckell.-Ung. Stb. alte do, 1874

3000—100/100,00G Nusläudische Eiseubahu-Stamm- und ut Î SRE|- 3 0, Do, O «

Ungar. K" edit-Bk. O le 200 f. “— do. Knstdr. Kfm.| 41] 43 | ) 168,80bzG do. (Sußsftabl/14

|

300 f Hs D E Ne oce, Italien, Dpf.1 0 | 0 [4 .1/ 500 Le, 150 ,10bzG

l 1/1000-100 fl.]—,— E do L} do. pr. ult. Sept. ; ; do. Lagerhof i. L. : 00 E Georg-Marien-H.|10 Y ti l Ra t: Vérk. Berbk. Hamb. 80%] | 200 M Bco, ——, do. Stamm -Pr.| N DO, i fleine/10

2

0 ) z-Ak 0 14 |1,1/ 500 Le 19 95G 750 9 )0TZUAS j I Ç , _ Ir s

Vorz gs Aft. S 17 Warsch. Komm,-B. 1025 10° | 250 Rbl. P. |—,— do. Lichtb. Let T fr. apt 50 1[2250G do, Stamm-Pr./10 |— L 1500 L 1000 96 5 (S Do, feine 10 j ¿ 20 7 11200/600/210,00bzG Germ. V.-Akt, .| 44] 41 n 600 Gerreshm. Glasb.| 6 | 6 | : “1000. 1 1

»ck |

|

1000-100 fl

u 125 956 5 A

35 20bz

C5 ck

ror

10000—200 s E A | ' e : É do. Disk. -Bank|10 [10x | 250 RUL P. ,— do. Luckenw | DL| G1

do. 1 3000—100/[115,00G LELEHE v s Do, Do, DO,

11 L 1,4, 1,4, do. X 34| 1.4, L 1,4. Él L

u

| y Io s) 10000—200195 60G d 3000—100 o. VBorzugs-A. \ 9,0UO) Í N oft : ) Q En a ) L d t v 01! «o Ml / 1 5000—100 98,90 53 S 11Dd. Ei'enb ahn] ; ! TBestdeut!che Bank ( B 4 1000 119 505 Do. Masch Bau,

5000—100|/98,90G er. Eisenb-Bet1 4 l

5000-200 fl.

l 11 00H Ln 5000-200 f.194 20G E Schiffahrts-Obligationen. do. __ Bodenkr.| 5 | 54 | 1000 /107,80G do. Neuend. Sp.

S D r

Westfälische Bank 67 | 64 | 1500 u. 450 [114,30G {l.f. do. Packetfabrt . 2000/400 [402,00G Gef. f, elektr. Unt./10 110 E 1000 | 600 101,7 (5H Giesel Portl.-Zm.|13 [13 ; 1000 | 11) 1000 Gladb. Baumw.| 6 h i 1000 L 600 |1,75G do. Spinn. abg.| 4x 54/4 | 1.1} 600 l 1200 |128,00G do. Wollen-Ind.| 0 4 E 1000 p 75 1908 00S Glauzig. Zuckerfb.| 9 | 84/4 | 16| 600 1306S L1| 1000 [154006G | Glüauf V.-A. .| 5 | 5 4 | L1| 1500 [10775bzG 1.1/ 500 101,50 et.bzG | Göppinger Web.| 8 |— 7| 1000 101,7! 6 5 L 1000 1246 25G Görl.Eifenbahnb. 18 i 6800 123250G 1000 1209,00G Görl. Maichfb. k.115 1000/600 20300B 600 |— Gothaer Waggon!10 ¿ 1000 /120,50G ? 300 117 60G 11 900 5M Y Aachen. Disk.-Ges,| 7x | 1000—500 [126,00bzGtLf | Bank f. deut. Eisenb.|4 | 1.1.7 L 1000 151256 s Y Amsterdamer Bank| 9 | 9 | 200 fl. holl. |190,00bz DLDE, f. SiVww, xa, LUNE | T 2000 u. 1000|—,— Bochumer Gußst. 163| 7 [1500/3001186 50bz3G | Gr.Lichterf.Bauv.| 0 00 j

L 1 [1 l; I

Bule Rational Phare T U, : | 5000—100191,10G Brett, Eisenbahn Vomsze Bündun, *B,-Obl. TV| do, do. TVY/| do, Bodenkrdpfdbr. gar. | Donau - Regulier. 100 fl.-L.| Finländ. Hyp.-Ver.- Anleihe! do. fund. Hyp.-Anleibhe Holländ. Kommunal-Kred.-L.| Ital. ftfr. Hyp.-O. i. K. 1,4. 96| do. ltr: Zertif do. ftfr. Nat.-Bk.-Pfdb. .

do. do. Jütlands Kred.-V.-Obl, Y o do. M do. F 4 Ne, Pfandbr. Wiborg 1| do. do. T Norwegische Hypbk.,- Obl. Oefterr. Kred.-Loose Oest.-Ung. Bk.-Pfdb. Bever Komm.-B.-Pfdbr. do. ITT Ie Kommunal-Oblig. T do. Vaterländ. Sparkasse Polnische Pfandbr. 3000 N. do. do. 1000-100 R. ortugies. Fa Monop, -A.| aab-Grz. Ee A, Anr.| do. BaGtdibeine J Schwed. Hyp.-Pfandbr. 1878| qs do. mittel! do. Hane R do. Gesamtkdg. ab 1904 do. Hypothek. abgest. . do. Städte- Pfandbr. 83 Serbische Gold- Plandbriefe., Stockholmer Pfdbr. 1885) do, do. 1886| do. do. 1887| do. do. Ungar. Temes-Bega s, Se «Pfandbr. |

prak pa pen pen pm jem fran jem m}

V Dum Jrmek bft Punk Pre feme Verme ©

14 10/2000—400 |—— E ; T | D l| 300 fl. S. 92,25G N Hamb.-Am.Pck.rz. 100/4 [15,5,11/1000 u. 500|]—,— Wiener Bankverein| 74 | 8 11000—400Kr.|—,— Do. appenfabr.) 71 11| 300 fl S. | Y Nordd. Lloyd x3. 100/4 | 1.4.10 5000 200 [98,00 * do. pr. ult. Sept. 7 —,— do. Rüdrsd Hutf.) 3 : 4,1015000 u. 500]—,— do. Unionbank] 8} 200 fl. I—,— do. Spedit.- er. 9 S do. pr. ult. Sept. do. V-A 8 ».11| 10000-400 I Württ. Bank- Anst. 600 ,—- do. Wilm. Terr. | i. L 1.10 N es do. Vereinsbank 600 —,— Berthold Meísing|1: 5,11/10000 -200 D i ") 1000er u. ff. Berzelius Beraw.| 7 11} 200 fl. Y Bielefelder Masch, /20 5119 [ Bing. Nrnb. Met.|/12 í

5000—100]91,008 Würzb. Straßenb.

des

L,

L 4, d

81,50bz do. V unk. 1904: 33 1)

s do. XVI rz. 1907/34

S Hs Q H

l S SGE 3.9 | 500 Fr. 186,50bz E Af 1894 rz. 1001/4 | 1.

' do. XVII rz. 1906/4 | do. XVITT E

0 S H Hck l r Er H Me r ¡a C H C

3,9 | 500 Fr. |—, u : 3.9 | 500 Fr. a E Don. Dpf. 82 rz. 1001/4 1,5 Li

123,50bz

I Pr. Ztr.-Bdkr. 86/89 .(34| ver ' Do; 1894 3

A

6 (

7 2

E E F

em Cs

D,

M——— Con

r)

dad ée

bk C pr pen ree fee Pera les Cm | ORNNRRA O |

C I pi

wr

5000— -100/90,50b3G eh) i 5000—100/90,00 ba G Aussig-Teplit 115 | 18 1 —,- n O [11 ! )00—100/90,20bzG Böhmische Nordbahn .| 73 T4 |4 j ara U s 8 2000 —100 98,7 0bz (H No. Pr. ult. Sept. ' A do. i Gold-Prior. 5000—100 100,00 bzG Brünner Lokalbahn : | 6 - 1 s do. t ofalb. Gld.-Pr. 5000—100/91,20bzG F 112 do. Nordwestbahn.

| Bus cht herad er Bab 13 ö do Do (Bald-M | 5000—100/91; 50bzG do. pr. ult. Sept.| A Do. Do, E De

D R O4 n d

E.

do. 1896 unk, 1906: 31

He S i , H C 1c )

94 0G do. 1899 unk. 1909 |

A do. Komm.-Oblig.

E do. 1896 unk. 1906/3! |

Pr. Hvp.-A.-B.1 rz.120/4x] 1. L 3000—150|—, Sfaf.-Agram Vr.-2 5 do, VIIT-KII4 | versch,| 6000—200/97,70bzG | Gag aran PreA, do. XV-XVIIT/4 | versch.| 5000—200198,70bzG Graz-Köflach

do. XTX-2XX ukb 1905/4 | versch.| 5000—100/98,80bzG Sah derbera

dd, L V DE versch.| 3000—200/91,00bzG Kronstadt-Harom. . . / : :

25bz doXX1-XX11uk.1905/34| versch. 9000—100/91/,09bzG Lemberg-Czernowiß . .| 64 | 6?

Pr. Hvp.-V.-Zt. 1905/4 | L 4.10 5000—100/96 75G Oest.-U. Stsb. i Frks. | G1/s| 57/10

93/00bzG Do. Do. ; Ne DE| | 5000-—100/91,50 De do. pr. ult. Sept.| 149

93,00bzG Pr. Pfd B. XV11 105/34) | 5000—100/91,10bzG Oesterr. Nordwestbahn| 53 |

93,75bzG do. &VIT unt, 1908/01 | 2000—T O91 20baG do. pr. ult. Sept. Ing, Eisenb. G.-A. 89

93/5066 do. XVIII unf. 19084 | 5000--100/100,00G Oesterr. B.Elbthalbahn| 64 | 6 [4 | 1.1 1- BRg Bes Wee Mas

95 25et bzB do. Z XIX unk. 1909/4 | 5000—100 100,00bzG do. pr. ult. Sept.| | L h

N doXXu.XXTufk.1910/4 | 5000—100/100,00S Raabs- «Oedenburg E 4 12 060 5 Do. DO. j

nor

A 00 400 LARE [ Bank-Aktien. A / Birkenwerder . ,| 0

i E S s ; Obligationen von Banken. Bismarhütte . .19

T U f. C. „0G i Dividende | vorl. | leßte Bliesenb. Bergw. |161 | 1000 A |—, : Boch. Bgw. Vz.C.| 0

Ms H His ¡fas Hn m 2 E P e P En Er vêx

t t 2

I r

E L É 110004 00/254,00bzG (Sreppiner Merke 6? L1/ 1000 1157,50bzG Grevenbr. Masch.|10 K

ckck [ny D

B G o

o

e n E, So r

1200 182 25bz Grißner Maschin./13

j bs Hh Ms

E ¿Ns O.

Osftrau- Friedland Pilsen Priesen é Raab-Oedenb. Gld. 83 Reichenb. Pard.(Silb.) SÜdostl, B, (Lon 1h.)

do. do. neue!

do. do, Gld.-Obl,

D A A S

vg

( 300 Fr. A, Landbank r3. 103/44| .7 | 1000—200 1100,00bzG „do. i. fr. Verk. 187à186,50à187,25bz | do. aba i l 500 N 300 E zösperde, Wlzw.| 5 | 1000 1139,75B" do. Terr.-Ges.| 9 |95 4 | L 400 1[320,00G 600 1151, 50G Guttêm. Masch.| 9 | ; 000 [10500G 600 168,00(B Sage ier Gußstabl] 6 ¿ ¿ 000/500193 006;G 1000/3001153 00G Halle Maschinfbr.|32 |3: Z 200/600 [388 00d 5 Lf 600 1191 25G do.Un.fr.Pom. M. 9 .1 /1500/3001111,00bzG 600 167, 00G Hambg. Elektr.W.| 8 |— i; j 145,00bzG 450 290, 00G Hd. Bellealliance!| 0 | 51/4 | 1 LOUU 11675 S 1000 |—,— Hann, Bau St.Pr. t Jl D 96,80 1000 188,50G do, Immobilten #1 L ) 109, 80G 1000 ¡222.00bzB do. Mach, Pr. B ¿ 500 131: 5,00bzG i 600 178 25G Harburg. Mühlen] 0 i 10/1200/600 173 00G Harbg. «I (GHum./12 i; 500/: V 2647 7! 5bzG ¿ 241 00G Harkort Brükb. E: T 5 Z 14 105! 50S 101, 25G do. St,- «Pr. 3 | 8E ; 149,80G dec. Brgw. do. E| |‘ [1200/600 1063 30bzG amin s Harp. Brab. «Gef : m [1200/6001183 40bz 100 fl. 1462,00G do. i. fr. Verk. 183,50à183 A184A183 25bg 1000 Hartm. Macht 1200/6001148,00bzG 1000 1108,75bzG HartungGußsftah1 1000 E 50H 1000 1106,25G Garzer A u. B 300 1151 00bz G 1000 1115 50bz Hasper, Eisen 1000 1259 006;G 1000 173,00G Hedwigs ‘hütte 1000 1! 54 250 600/ 1200167 40B Hein, Lehm. abg. 1000 1222 508 l; 900 171 ,79bzG Heinrihshall ra 300 14200 5 1000 _ Helios, (Fleft. Gef. 1000 Ki 31 An "5 1000 102,5 50H Hemmoor Prtl,-Z. /1000/50011: 38! 50bzB 1200 1110 006;G Hengstenb. Masch. ! 1000 172,506 1000 1188/50bzG Herbrand Wagg.!| 1000 1487 75bz 1000 214 25bzG Hess.-Rh. Bergw. 300 |—

0 300 f. 4 Ed Antw. Zentralbank| 7

U N Badische Bank . . .| 64 ) A DIEEE [2500-500 Lire|— Bank f. Orient.Eisenb.|4 | 1.1.7 | 1000 Fr. |— A inschw. Kohl.| 8 | (

o bm pem jeth mai reh ek jem prr V

F 1 1

1 7) L 2 5000-200 l o Banca Com. Ital.| 74 } 8x | , RRA de R h Bk. f. Rheinl. u. W.| 7 | 64 | 1200—300 j do. Stamm-Pr.| 9 | 9 v) Ir. 197,000 Ÿ Bk. f. Spritu. Prod.| 24 | 24 | 600 |75/00et.bzB do. Jutespinner. |15 |— „200 ör, 16(,60G N BarmerBankverein| T} | 1200—600 1124,50G do. Maschinen .|124| E 400 De 4 do. Handelsbank| 74 |8 | 1000 127,50 G Bredower Zuer 2 20A S l } Bayerische Bank .| 6 1000 100,00G Industric-Aktien. Breest u. Ko. Well.| i. Lic 5000 [101 90h E Bayer. Handelsbk.|8,05 8,05 200 f.f.1000 A|—,— Breitenb. Zement| 8 | 1000 il T H, Berg.-Märk. Bank| 8 1200—600 1147,75G Dividende [vorl|lett.|Zf.|Z.-T.] St, zu M | Brem. Allg. Gas.| 6 | 6 500 fl. [101,256 : Verliner Bank “e 4 4 d O 107,2 700IG nen Union 0.10 i | Tal 20 111,75bzG do. Wollk. . 25 | a : Q eMmla1 A do 9 100 f Y do. Handelsges.| z Wt 70b Bock kv. u. n. 10 [10 4 |1,10/1000/3001175 00bzB Bresl. Oelfabrik! S do. Klb. Obl. uk. 1904/33 | 3000 500/94 00G do i. fr. Verk.| O Ff - Do. E 8E ved Y do. pr. ult. Sept.| 148à7 9048 G08 30bz Böhm. Brauh. 1141 T! 600 216,00B do. : Spritfabrif 10 84;00bz Po I T2 O O Reichenb, -Pardubißb. .| 4%/;| 4/41 4 | 1.7 |—,— Ü dtcitCerie 130 1000.206 ESS Y do. Kassenverein| 7x | 83 3000 [146,10G Bolle Weißb.| 0 | 1.10| 300 [112,258 do. W. F. Linke/16 ura do. Kom. Ob. uk. 1907 | | 3000—500/93,00G Salz R U 4111 E Ora erger E ae E do, Makler-Ver.| 8 | ( 1000 119,75G Friedrichshain .| 4 | 1.10| 600 1116,80bzG do. Vorzugs «Aft, 43 A do, IT unf. 1910 4 3000—300|—,— Südösterr. (Lomb.) . 404 L 2675bz s h do.Prd.u.Hd. i.Liq.| | 300 —- Gebhardt 1,10/ 1000 1141 50G do. Kleinb. Terr.| 6 L R Hyp. -Pf. 66-68) i E do. pr. ult. Sept.) 26,75à,90et.à,60bz Gr. Russische Eisenb.| 9169 O A ien ( Bochumer B 1000 106,50(B Gericke Weißb.| |1,10| 500 - 190,75G Brüning u. Sohn] 7 ta —89 unk. b 10022 | 1.4.10) 2000—100/99,50G Szatm.-Nag S | 1 |—,— Jwang.-Dombrowo "6258 : 25R 100,75bzG N Börs.-Handels-Ver.| G [Wi 600 104,00bzB Germania .| 1.10| 1000 [109,25G Brüxer Kohlenw. 15 96 90B | versch. 2000—100/40,70G Ungar.-Galizische .. .| 5 | 4 |1.1,7 |—, Kosl.-Woron. Obl. . "104 Sah ] Brasil. Bank f. D.112 si. D. 1000 159 00G Hilsebein . 1000 167,75bz Brunsbüttel . ._.| 5 E bo: S.69-82 uk. 19d |: 31 versch, f 5000—100190,70G Ver. Arad. und Csan.| 6 | 6 | 1,1 1100,10G bo, Bo 1889 S R E Braunschw. Bank| 53 | 300 116,00bzG Kaiserbrauerei | 1000 1128,75G Buderus, Eis, A,B| 6 E do. Kom. -Obligat.|3{| 1. n 2000—100191 00G do. Pr.-A,| 6 | : 2,00G Kursk-Chark - As Obl 920400 600 942 25V do. Kreditbank| 54 | | 300 111,208 ¿Königstadt . E 300 A S do: Lit. Q. [its 94 90G Rh. - « Westf. - Bodenkr | Í A R do. do "Tagg! 10 2000 u. 500 do, Hypothe fenb.| Tt | | 600 133,60B LKandró Weißb. E 600 197, 50G Busch, Waggonf. 9 E L, IIT, V, unf. 1905/4 | 5000 100/98,30G Kursk-Kiew 9000—500 [95 ‘60bzG Fl.f Bresl, Disk.-Bank| 73 1200—600 [104,90bzG München. Brh. [L 1200 |93,00bzG ck | Bukke u. Ko. Met.| 0 T do. 11, TV unk. 1904/33 5000—100190,10G Iwangor. Dombr. | 21 é Bes Moskau-Jar.- Arch 0/ 2000—500 195208 do. Wec hslerbank Di 104,20G Patzenhofer [1.100 300 [212,00bG Fl f. Carlsh. V.-A. 0| do. VIunf. 1908/33 5000—100190,75G Kursk-Kiew 5+ | 57 py 13 a e Moskau-F.-MW. t 0! 2000—500 95 10bzG | Brüsseler Bank . |8 | : é i Pfêfferberg . 1.10 1000 [247,25G Carolin. Braunk. 82) do. VIT unf. 1905/4 5000—100/99,80G Warschau-Wiener 244 | | 264 | E 1 L Moskau «Kursk... | t Chemn. Bank-Ver.| | 500—i 110 80G Schonb. Scbl.| E 10/1000/300/182/5 50bG* =& | Cartonn. Loschw.| Do VIITT unf. 1910/4 5000-100 100,00G do. pr. ult. Sept. G N Moskau- Rigsan. A —,— D c 91, 5G Schultheiß . . .| | 1.9 |[1000/300/219 7! 5bGF Z | do. 1601—2600| 1s 9 Sächs. Bdkr.-Pfdb. L/3z 5000—100 91,00G do, nete «4117 08,8003 Mos Vit Siölènd E. / E11 1000-200 Thl 95 10G Som.- u. Disc.-B.| 3 1000—300 112 30G Spand. Berg ;| [1 10 1000 1139,00 Ei do. Mach. u.Fag.| 0| Ddo, do, TT 33 5000—100/91,50G "Außerdem 3,37 Rbl. Pap. {Außerdem 4,50 Rbl. Pap. | Moskau-Wind.-Ryb. j 4.10| 2000—500 94'90G Creditver. Neviges| 74 l 1200—300 120.00G eren br, fv. 1 /1.10/ 300 |216,00G m Cassel. Federstqhl|12 4.10| 2000—500 [95 00bzG Dänische Ldm.-B.| 450 —, do. St.-Prior.| Is 1,10| 1000 1239 25bzG # do. Trebertrock.!'40 | 1 9 4.1

22x) 2020

C E Cc E ODtOLUt

[uv

I e

15.11 l L3 ,90à ,75à43 50et.à,25bz

pp i 5

E N E R Is S s e Gens S308 Á “gte pi E d E De R SCT E Da E E C A E LI L R P

e @)

S 11 O

do. do, Do, Ung.-Gal, Verb.-B. .

H D D ck

LT I——

, ' , g“

, “19 , , t E

D

10 m 0000 Pa r r C H I C I H I P I

ror t

ck

| Le 1 1 1 ] l l ] 1 1 | E 1 l l l E 15 ] ] ] 1 l 1 | 1 ] 907131| y | ) ( z ie C L La : 1 | ' J do. fonv. 1907/34| versch.| 8000—100/91,00 S Stamm-Prioritäts-Aktien. do. Ergänzungsnetz| 3 |1.3,9 | 500 Fr. [84,2 Y do. 86 13. 10014 L 1,5 18 L K l 1,5 L, L 1 L E 1. L 1.5 L. 1 & # I É É

t F i a O 1A DO D A

L ck A ckck ck Cy bi p pmk pre pem Prm pem Pren

tors Dorn tor Den _—

pmk drmm

Gr? Gt? M es ck

S wms |

o dD

_-

N O a O C0 C

S ereien s

| 00 |

bo S es l l

C C D D s T U mi J U 00 D N cs

O N

D

do D O i

2 1 2

0| B 8 0

_ D pu

D O5

p

H R Ix 00 wirs

Ey

e S

1 1000 u. 500|— ,— E 3 |2000— £00 / Coburg. Kreditbank] 5

C E E H C A ck ck ck b ck (R R R H H df 1 R R R V H

Co N

1 1 1]

l

-— F D Î ge —— | 1 Hs H HP 1E 1E 1E Er Er E E E Ex

—_,

S 00 H

A Ot D i D [uy Sm PANRS,

A E r N R i dium arie E Zar E10 E M BEL cie E EOENEN

| tona |

|

| \ |

pt k P pmk pee pr prr Predi reer pk Park prr

L L)

O S toe

_—

Regul. Glendbr. j

da, : Spart -B,-Pfdbr. 97 Ï| 4 as R -Pfdbr. V; V| 44x do. 1 TT| 4

tor

E E E E E E Ma Hf ar Hr n R