1905 / 62 p. 99 (Deutscher Reichsanzeiger) scan diff

Deutsche Eisenbahnobligationen.

Braunschweigische zoo TT 34

do.

Brölt Eisenb, 1890 Ñ o. 1900 unk. 1907/43 Crefelder Eisenb.» Gef. 3x

34

5, 1908 3. alle-Hettstedter . j emmen-Neurupp.- Wittstockeruky. 1910 3t LausiterE.-G, uky, 06/4 Zschipkau -Finsterwld.|3

Halberst.-Blfkh do. do. 189;

Deutsche Klein- und Strastenbahn- Ss Are

Allg. Dt.Klb..60%/abg. do. ae u Strb. 1001

Bad. LÆX:E-A. 100 Ds Strßb. A.B do. 102)|4

Boh. «Gels. Str.

Goblenz. Sue L

do. Grefeld. Strgb. Crefeld, Els S Disch. Eisbt.

Elektr. Hochbahn 1

Gr.Berl.Strßb Gr. S b. Mag D g. Str E. Ostd, Kleinb.- Sue Klei ein Stett.Straßenb. Se A Ver.Eisb.-B

Westd. Eisenbbn. 102

Ausländische Eiseubghu- E

Albrechtöhahn do.

G.-L

Bon Nor, 190

Ou Been

do,

r-Bodenb. Ti, 4 Se do, Gold-Prior. .

u e u80

t, oh, Gab 8) M Silb. P: @ronvr: Sade hn

7 fx gember Gr stpfl

Gld.-Pr. Def 0. Nordwetba n

e do

D * ,.19038A 20: po, Lit.B(Elb.) do. do. do. fonv,

o: do. Gtnatiafygs

riesen

Pill edenb. G Reid E Li Silb, Süd st. B Ql (Lomb.

do. po

os, gon

do. es gurit-Ghail «A, 2

Kurdk-Kiew . Lodzer Fabrikb.

Moskau-Jar.-A det:

Mosfkau-Kasan .

Mosfkau-§ tiew-Wor,

Mosfkau-Kursk

Moskau-Rjäsan . Modi An Most O: “Rb, d

Orel-Griahv.. fes R E Dit n

Sybinat

Eci “187 1898 bo: 1901 unkv. 1 16

Süd-Westh Tranafaufas. M

N Warshau-Wien | 10 T

do. a da:

—— ce

C02 o co Ie

S

E I N E E=— +

A S

o

J

S

E E R tor

= R E

as

No vors

e do. k do. do. v.1903Lit.C De O S: 1574

S 1074 ors

Gold-Prlox \trau-Friedland.

O Ser. É a D. Gal Verb. Bis Vorarlberger . «

Gr. Russische Eisenb. wang.-Domhrowo .

-_-

di es do. do.

do. do.

do.

do. do.

do. do.

po:

do, Se Italien. A-f Wilh.-Lux. B. 1X

Denv.R

Pittsh

Ser. A

ch-Austr Dumburg-Um. Pas

ansa,

Sl, D

NNadit, DUUEt a

Zarskoe-Selo E S

Anatol. Eisenb.- -O. 1

D TErgänzungsn.

Egypt. (Kench-Afs.) . Gotthardbahn Sa Eisenb,-O. gar.

L]

2 Mittelm.-O. stfr.

mm

S

Jura-Simplon gar.98| Si N Peer on: Gold- «Obl.

Portug. S 1886 :

Sard. O. f a T, é

Stbrveiz. Dent 1 is Gold ftfr. a

Da R | E

R

m, pl I G ps

Amerikanische T

Calif.- Qr. ra. 1918 G Nef. T3. 1a o. x3. 1929|

SUS lg rd: 1927

1

IllinoisCtr an 1999 E

isv, r; DES LongIsl. Rlr. 3 1949 S oba d 1933 R. ofM.rz, 1926

N. Pac. E Lien do. do. Gen. Lien Oreg. S rz. 1946

ck R ck01

e E

South Vach o of al. 19

S

do. Ser, Ban 1905 do. 13. 1906 E 2 B

St L.u. S. S 1931 N

o. Re 1 St.L.S.W.Irz. 1989 St. L. 11. J.-B. 1989

Tehuantep. Nation.|5 |

E E S

E Daa Damp Bi 0A : (L) 1d i

a h derei ./0 Be

Kop h.D dit © C0 jiD oph.Dp i Neue Stett. Dampf. F Noel Ls

l B 1 N E

Ver. L abrt:

Schiffahrtsobligatiouen.

Hamb. Am. Pck. 2 200 do.

Nordd. Llovd. S 1

do. 83,85,94 x3. 100/4

do. 1902 rz. 100

Don. Dpf. 82 rz, 100 do. 86 13. 1001/4

Bankaktien. Divibende | vorl. | lets

Bayer. N O N Berliner Bank

do. ult.

Bochumer Ban

Brasil. Bank f. D Braun! chw.

Dänische Ldm.“ Darimit. do.

s ¿ z E O Ne SES S ESSR S

do TX do. X, XI unkv. 11

S 1 1 | 222002020 2e 2e 2 2e 22 D l s

ame E ntw, Zentralbank Badische Bank . Banca Com. Ital. . Bk. f. Sp. u. Pr. abg, Barmer Bankverein . do. Kreditbank . Bayerische Bk. abo. -

DDNRHNOE t

S a)

rf. Elbf. . do. Handels Jes

do. Hyp. Bk. Lit. A, do Do TBIL B do. Kassenverein .

do. Maller-Ver. do. Prd. u. Hd. i. n

IOMOES C -—

S

QAARNIRNA E I E Ps

Bôör!.- -Handels-Ver.

ank gutitni 28 vypotheken Bresl. Dig B. abg. do. Wechslexbank . Brüsseler Bank alte Chemn. Bank-Ver. Coburg. Kreditbank . Com.- u. Disk-B. 0. ult, s Credityer. Neviges

drs térs c/pa 204

Pre

Danzig. But, Gld bank ;

Dt\ch.-Asiatische Deus R Deutsche Ban

Dt. Hyp.“ Bank

Diokontoromnm

Erfurter Bank .

n Grndkr.-B.

Lib. Komm.-Bk. Märkische Bank Priv.-

Medlenb. Bk. 4

Nat.-Bk. f. Dtsl do.

ult.

Osnabrückter Ban Ostbank f. H. u

tfries. Bauk .

Do Leihh. konv.

Man che abg.. Disk.-

Sbhfes. Bank-Ver. . Schwarzb. H.-Bnk. Solinger Bank.

Südd. Bod.-Kred. Ungar. E

L

Dessauer Landesbank

do. e März neue

do. Dt. Eff. u. Wechsel .

Deutsche Nat. -Bank Deutsche I

_ I Cor

o

do.

Dresdner Bank ; do. ult. März do. neue do. Bank-V. .

Dr. Kr.-A.f.J.u.H.i.L

DuibhurgeNuhrort --

Elberfeld. Bnk.-Ver. .

=——

S l L]

E E —=-

E

Essener Bankverein . é Essener Kred.-Anst.

Dans

Siri Hyp.-Bank . do. Wechslerbank - e Bank ildesheimer Bank . Kieler Bank .……. - Königsb. Ver.-Bnk, Landbank .… Leipziger Kred. ae

i r

Luxemburger Brnk

Magde, h, Bank-V.

©

R SAS =

Maflerbank i. Lia, j

[L LOES| r

do. Hyp. Bani Mein. Hyp.-Bank Mitteld. Bodenkred, . 22 Kreditbauk . ult. Mülheim a. d. Es

ult. Män Nordd. Kreditanst. . do. Grundkred. Nordwestd. Bank Nürnberger Bank . Oberlau}ißer Bank . Oberrheinische Bus

AanNAIAI N -._ A ani

[S L ai

[108 75G

E d ck

R L S G S S

152.00bz E 1193,00bzG

O

.1159,00b

5,50bz 107 00bzG 7, 75G 113,75G 118; 50B

127 40bz 164,50&zG 160, 40bzG 125,60G 168,30G

| 18

137,75bz

F ¿wll a

2

Sl SS

| (E Fes S

114, 50G

129/30bz

121,00 110; 00G

7 107,60G

Et

-

0 _—-

Q Kredit .

e Länderb. abg. O G SE denburger Bank do. Spar- u. Lei E 9

She B Bank .

te sb. Bank ir Pei ° Int. Ban

pfüliiche Ban, E i

Bodenkred. . preuß. Zentral-Bod. de Hyp.- Akt.- Saa do. Imm.-B. i. Liq

| E OAER

fandbriefbank Reichs S Es

O Hyp.- «Bank Nh.-Westf. Bodfrd. Rostocker Bank abg.

Be

4119,75bz 119, \7obi

181 25G 148;75bz

_.

132,006 4161/00bz

E

L D _—— [red Ia _—- S ka S S

Ao |

| BAN E A 9 L

NN Pt

do. Bod.-Kredithk.

ck Co wes

do. Landbank 40%

0-3 Lind

-.

do. t. März E Gamb: 80% Warsch. Komm.-B. . do. Disk.-Bank.. Westdeutsche Bodenkr. Westfälische Bank Wiener Bankverein .

ck

E ———

M C000

“A L nd

i.D. 144 S

do. ult. März I Unionbank . ult. März

Würit. Bank-Anst. do. Vereinsbank .

T L: LIT T

E

10G 144 50G

M A

44 1,25bzG 156,00G

126,25G 189/,00G

zl EPAl

143,40G 119 §0bzG

Obligationeu von Vanken.

Bank f. deut. Eisenb. Ctrbk. f. Eisbw. rz. 103/4 Dt. Ansiedlgsbk. uk. 07/4 Landbank uf. 10 rz. 103

100 ,40bzG 100; 256 104,90bz

wes

Jaa S

D DOUIOIIPDANNDN

wor

92,60à,T5bz

s

d, 608, 908 75bz

S J e. n S S

As Bas . EESGSE Ga Ra Es: t 2 J =-

J 18

OoOSEEEEIEELI

Z | ;|

auswärtige Brauereien

p A M 00ck A H D wes D

193, 3 b0et. bzB

O

111 ‘30et, bzG

i

O R 00 E

123,50bzG

Ma A Et

1292129 ,10bz 120,50bzG

109,60bzG Achen, Spinner Accumul. -Fabr.

A. S Bare Mt

A 7 So nre

S [-7)

4 A G: Bauaus 4 8óA à Toù ,90bz f: S

Sar] | lll rar

Anle Ptl.- -Zmt. Admiralsgarten Alfeld-Gronau . All.B.O

A Elektr.

ao 00AN

[115]

124 /50bzG 103, M G

i _ N

4 107,5bzG

wr

als, Lilferb, fv. Alsen Portl. -Z. Alum.-Ind.50%

_—— orm 0

m Ia 7)

Buder., Eis.A-C BuschWag. abg. Butkeu K. Met. Calmon, Asbest Carol., Braunk. Carton. Loschw. do. 1601—2600

Cassel. Federsthl a g Wass. arlttnh. Lit. © Cuegs F.Budckau o. St.-Pr. fn O eBE, Elekt. do. Grünau . do. v. Hevden . do. Hênningen do. Milch [1 do. Oranb. St-P do. Weiler . . 1 do. Ind.Manh. do. Werke Alb. Do: B 4 Chemn. Werkzg. City Bgf.Pr.- Concord. Bergb. 1 Concord. Spin. Consol. Schalke do. i. fr. Verk. Cont. El. Nrnb. Cont. Wasserw. Cottbus. Masch. Cróöllwv. Papierf. 1

Custodis

Danz. Oelmühle Delmenh. Linol. E Gas. Dtsch.-Am. Wk. Deutich.Asphall Dtsch. Atl.Teleg. Disch.Cur Bat, Afkt.u.Vorz.-A. Disch.-Dest.Bw. Dt. Eis. Speisw. do. Gasglühl. do. Jutespinn. do. Kabelwerke do. Lin. u.Wachs do. Spiegelglas do. Stng. Hubbe do. Steinzeug . do.Ton-uSteinz do. Waffen u. 2 do. Wagg. do. Wa Cn R. W. Dinnend. Dmer. H. fv. Dort. Un. Cabg. E a [Ea Verk.

d Bar Dresd au-G\. do. Gardinen a Eis. u. Dr. do. V.-A. s Eb, b Weyer) do. Eisenhütte do. Maschinenb.

do. Porzellan .

Angl. Ct. Quas Anh. Kohlenw.

E

Annener Guß t. AplerbeckSteink. Aquarium abg.

Arenbg. per

E N P H

So] | | S©c06S] | eee] on] |

R R | A] E M H Bn H H H E R r 1E E

ub 70b 0

184 10e ho ei bz

Eis

.1148,00bzG 1 O 908, 70bz Bie En B. f. ning) U. Ind.

163/50 et.bzG 119,75 et.bzB | B

Dea EEZ

br A

Ba, O Kais. Wilh

bo ckstd.Vz.- -A. o Bauland Seestr. Bo Wei s i. L.

Bedbrg- Vol -I. O

0G ,60bz 64 |i.D.[142,10G

B SSI

E “Brotsabri 3

S Ls O

- Gub. Hus 103

PELSTS

4

D E bh

do. do. Luckenw.W. do. Masch.-Bau

do. Rüd. Huff.

r

(Berlin. Union od fv, u. n./8 Böhm. s Se b Weiß Die Bierbr. Friedrichsh. . Gebhardt . Gericke Weiß. Germania . ilsebein . aiserbrauer. Königstadt. Landr Weiß.

hiesige Brauereien

Pfefferberg. .

Spand. Berg| 7 Vereinsb. abg

do. ult, Mee

iktoria .

oLN

Br A

R A RS f INRNPERORRDD

O EEZE L.

Lac

s

S

co

_

Tit Jud a j

chöôneberger|10 Schultheiß . 22

12 do. St.- Pan E

Bank f.Orient. Eisenb.|4 | 1.1.7 |—,—

Judustrieaktieun. Dividende |vorl|leßt|Zf|Z.-T.]

1.10[116,50bzB N 9 151; 75bi G 198,506

100,50G 10/161 20bz 107.90bzB 95,75G 10 63, 120 G

—— O0 S —-

n S.

Fris a i Aa Ne

1 9 2 z le 163; 200i 1 2

F S EE N S

do. TeëranBaul Berth. Messing|10 Berzel. Bergw. g Bielefld. Masch. 25 Bi enwrd, "DzA

Bliesenb. zit:

FEST E EERSI R R RARARARARRAARRARRPR R RES| |

S H S

| E

15S S

Bösperde E Braunk.u Briket Brnschw. Kohl. do. Stamm-Pr., do. Jutespinner. Bredow. Zucker x

Brem. Allg. Gs. Bresl. Oelfabrik do. Spritfabrik do.Wagb.Linke do.Vorzugs-Akt.|

Brüning u.Shn

———— ||]|o0w-22

nos

= Er |

0 26850bi G

Dynamite Trust do. ult. an Eckert Masch.-F. Egestorff, Slzw. Eilenb. Kattun.

Eitorf. Kammg. do. Papierfab

do. Licgniß

do. Unt. Zürich Em.-u.St. Ullr. do. Silesia Engl. Wollwar.

Erdmansd. Sp. CarlErnst&Co. EschweilerBgw. do. Eisenwerk . Joh. Fab. Bleist. Fagç. Manstaedt do. Vorzug Falkenst. Gard. aae Akt. eldm Celle

S Hlitber Schiffb.

löther Masch. loraTerr.-A-G rankf.Chaussee raun Zucker Frerichs&Co. reudenst. u.Ko. reund Msch.kv. riedrichshütte . Friedrichsfsegen .

1rd. 1, Stier u.R. Abs, Frit\cheBuchbd. Gaggen., V.-A. GasmotorDeutz Geiswd. Eisen . G T Verk. Gelsenk. Gußst. Georg- Mar.-H. do. Stamm-Pr.| 5

Glückauf V.-A. Görl. Eisenbb. Görl. Ma\chfb. Gothaer Wagg. Grepp. Werke . Grevenbr. M. . Gri E Masch. Gr. Bv.ab. do. L Ges. Alfr. Gutmann Guttsm. Masch. W. Hagelberg . ageiter Bs, e Maler amb- E Nr. 501-1809000 dlsg. f. Grdb. Hd.Bellealliance ann. B. St. P. do. Immobilien do.Masch.St.Pr arb.-W. Gum arkort Brükb. 2 Es Pr o. Bragw. do. arp. Brgb.-G. Verk.

S L R

o; L

| =

ll

Fat [S4]

D | FRERR

do.Masch. uFag.| î.

| 89 R O

L

--

p on

mrr PR

——————_

—_— t

E Er Sm Jz fark fa pur bund fei part,

Mel StISSTI H

I oj elo S Mm M AT

e

pes a R R A R R E A

Hl

L

--

ps AOWAOINOEIID —_—_—— D S

M tos M O m

=

[a lele E Err R

A A P H P

omas C Haine li ini

—— On

_ I

p D

oOoO005

Duxer Kohlenw. |10

PaR Ii pad pas L L A E Dm N BR A

on

ck

E REES S

Me A Wp

EintrachtBrgw.|15 E Cisgieß. Velbert| 73| 74/4

|

Elberf. Sthe: 2

E: L

Œlettra Dresden m Elckt.Licht u. Kr.! 5 do. Lieferung „| 8

| «5 | S

V.-A.Lit.A1901þ 8

R N

i i i p j j P P d P L pi i j jd j j jd j P j jl jt m t

O m A O3 Fs A Hf A A bl a O O

S

M An m ia

[i D

E LLZERS S| I ch|

ey nAoOANSOSoARNANS

aa

Rem OSR

_

Sr,

A 00

Gerresh. Glash.|11 Ges. f. elektr. U.| 3 Giesel, Zement| 4 Glad.Spinn.ab./10 do. Woll-Ind.| 5 Glauzig. Zucker| 6

L, aforn L e S,

têrs d

SS| |||

D n

tes

Lil

Di k pk 1k pmk p Jud Mek juudk jun pi pi l j jur jk jk j A i R i R R S Punk Pari J J Fund fund Fund Jrr J R V E T3 T S R SRAT 0 A O M

DOONRNA bu

du O