1909 / 21 p. 37 (Deutscher Reichsanzeiger) scan diff

0. 0 1 s L P E M S : Bóörsen- Beilage | ihsanzei ónigli eußi Staatsanzei N zum Deutschen Reichsanzeiger und Königlih Preußischen Staalsanzeigel. M A : ï : Í : H | f Ï i , N « j , M f M 24. Berlin, Montag, den 25. Januar 1909. M | Î \ ; 1896-190513 | versch.!83,60G Bingen a. Rh. 05 L TT/34 1.17 Kiél 1907 ukv. 17/18/4 | 1.1.7 [101,10B Kur- u. Neum. alte|34| 1.1.7 196,50G i f Am Kuvse. | L rats: 11/101,60b Bochum .... 1902/31| 1.4.10/9: do 1889, 1898/34| 1.1.7 |94,00G do * “do. neue/3| 1.1.7 [95,60bzG F} Mintlich fesigestelllz Muse, (Ra s (R i E aaa A O gonDhis 1 O ; L Li T . G 95/3 | 1.4.10/83,00 do. 5/33] 1.1.7 193, ónigsberg . . . h: ,10bz o. Ee 4.10/94,80bz a örse, 25. Janua : Del È: Scbivs 70 31 LL7 {94,00 do. 1896/3 | 1.1.7 184,25G do. 1901 unkv. 11/4 | 1.1.7 |101,00G Do eibe «204 1A 1 Fcant, 1 gra, 1 9u, 1 Peseta 0 1 sterr | po. fon. Anl. 8635| 1.1.7 Boxh.-Rummelsb. 99|3z| 14.10[—— do. 1901 unkv. 17/4 | 1.1.7 [100,75G Landschaftl. Zentral .|4 | 1.1.7 s, Gold-Glb. 9,00 ‘46. 1 Gl. ósterr. W. = E e So: 1890, 94,01, 05/32 1.4.10 94,50G Brandenb. a. H. 1901/4 1,4.10/100,75G do. 1891, 93, 95, 0133| verich./93,00G do. do. . „134| 1.1.7 195,00bzG L Krone bterr.ung. D. —- 0 45 (6, 1 Mart Baneo | Oldenb. St.-A, 1208/88) 1-7-7 (5/20 do. 1131| LL10(04,600G Konstanz .... 190234 11.7 92,26G do. do. : 8 | 1.1.7 (8440bzG =1200 46. 1 Gl. holl. W.— 1/2 e. 1 Rubel =| do. do. 18968 | 1.7 8320G Breélau 1880, 1891/34] versch./94,00G ‘Krotosch 1900 Lukv. 10/4 | LL.7 |=— Ostpreußische . . -ch - 4 | 1.17 [10106 T0 4. 1 sand. Krone 10 4. 1 Peso (Gol) | S.Gotha St-A.1900/4 | 14.10 E Brombera .. 1902/4 | 1.4.10——_ Landsberg a. W. 90,96/31| 1.4.10/92,50G do. 71S LLT 198,608 | O 1 Peso (arg. Pap.) = 1,75 #- 1 Dollar | Sz hsische St -Rentel|3 ver\ch.186,30bzG do. 1895, A 1:4.10/93,00G A ¿a d 1903/34 Ie: Ea De E E A i 1 83,75bzG E E 1 Livre Sterling Ñ N N Do: ult. Jan n —,— E unkv. 15 E L E S E 1608 B A 20G R Schuldv. al 8 S4'60bzG E e einem Papier beigefügte BezÒ 1 1 Schwrzb.-Sond. L 410—— 4 QAE «ao 25 h C de eters ck L S «L, / M |- f daß nur bestimmte Nummern over Serien der bez. D z 60 do. 1868, 72, 78, 8734 vers. |—,— Lichtenberg Gem. 1900/4 | 1.4.10 100,90G do. «(8 | 1.1.7 186,00bzG M Emission lieferbar find. Württemberg 1881-83|35 versch.193,60b„G l 5 A si L ESG Lan E S 0 e N e neul.f.Klgrundb. g E 23800 ; i arlottenb. vers. 101, udwigshafen06 uf. 1 z 0. o. A. , Wechsel Preußische Rentenb i 70G harlo 555 unks. 114 | 14.10)—— ‘do. 1890,94, 1900,02 34) verich./92,40G Posensche S. VI—X/4 | 117 [103,10G O Hannovers «1 3z| vecsch.[93,/5B 29° 1907 unfy. 17/4 | 1.4.10/102,26bz3G | Lübe ce 1895/3 | LLT |—— do. XI—XVIL34| 1.1.7: /95,00G Amsterd.- Rott.| 100. | L [7 do af L L410 do. Le N unk 18/4 | 1.1.7 [10190b5 | Magdeb.1S91ukv.19104 | L147 fis | do. éit. Di4 | LL7 H007063G do. do. | 100fl. | 2 M. Hessen-Nassau - - + “3z| veri E do. 1885 konv. 1889/34| versch. 96,50B do. 1906 unk. 11/4 | 1,1.7 [101,50B do, A9 LLT 84,10G Brüssel, Antw./100Fr8.| 8 T, do. pin. (Brob.)4 | 1.4.101101,75bzG do. 95, 99; 1902, 0532| ver\c.93,50bzG do. 1902 unkv. 17 N/4 | 14.10|—,— do. " T4 | LL7 [100,70bzG V 0. o. 1100Frs.| 21M. Kur-undNm. RSZHU Se a 33 75bzG Coblenz 85fv.97,1900/35 verich]—— do: 75,80,86,91,02 N/3x| versch. ]=,— do. C3 L 93,50G udapest . . ./100 Kr.| 8 T. T7 do. A A Coburg . « - -+ 1902/34] LLT|—,— Mainz 1900 unk. 1910/4 1.1.7 |—,— do. : B13 |1.1.7-184,10G [M do. tas 100 ‘Kr. D N Lauenburger Tar Su o 4 1410 101 70G Colmar(El\) 07 ut.14/4 13,9 100,80G do. 1905 unkv. 1514| 128 E Sächfische alte 4 14.7 |—— : j N Christiania . 100 Kr./10 T. Pommersche Bul veri6.903//0bz3G | Cölu ¿p 1900/4 | 1.4.10/101,25G do, 1907Lit.Ruf.16/4 | 1.3.9 [102,00B E 3z| LL7 |9440G M Jtalien. Plähe 100 Lire10 L. D E E F Si dds do, 1906 ukv. 11/4 | 1.1.7 [101,20bz do, 1888,91f.,94,05/3| verich.93,00G E S 0a 3 | LL7 |86,30G M do. do. [100 Lire| 2 M. Posensche 31 verfch.(93 70bzG do. 1908 unf. 1314 | 1.1.7 |101,25b3G | Mannheim . - - 10114 1.2.8 [101,25G do, neue. . 4, ¿4 | 1.1.7 4101,10G / Kopenhagen. .100 Kr.| 8' T. [7 E O 4 | 1410[10L,70G 04, 96, 98, 01, 0333| verich.193,50G do, 1906 unf. 11/4 | 14.10/109,80b Swles. altlandschastl.4 | LL7 2 T Lissab., Oporto|1 Milr.|14 T. Preußische - - - - » 131) veri .193,70G Gópenid 1901 unfs. 104 | 1.4.10—— do. 1907 unk. 12/4 | 1.1.7 101,25 do. do 2 Of LET T M \- do. do, [1 Milr.| 3 M. |— do. d Wesifäl4 | 14.101101,90G Cöthen i. A. 1880,84, |- do 1908 unf. 13/4 | 1.4.10/191,00bzG do. lands. A4 | 1.1.7 [101,00bzB (M Sondon l E Rhein. und V2 geri. |93,70G 1890, 95, 96, 1903/34] 1.1.7 |—— do. 88, 9, 98/3z| versh./33,10G do do A3 1.1.7 |9490G N o A S Do, risch 0. 184 veri O 60G Cottbus 1900 ukv. 1012 | 1410 101,00B do, 1904, 1905/34] verich.93,10G do, do. A/8 | 1.1.7 |86,70et.b4B | Madrid, Barc. [100 Pes.14 S 4 | 1410/10L70G do. 1889 3z| 14.10/—— - Marburg . . . 1903A/34| 1.4.10/93,00G do, do, - C4 1.1.7 [100,90bz j o. do. [100 Pes.| 2 M. S E E 4 L E00 do. 1895/3 | 1.4.10/—,— Mersébura 1901 uko.10/4 | 1.4.10/100,70G do. do C/3z| LLT [94,50G New! Yort a A E S ieswig-Holstein. [4 | 1.410/101,60bzG Crefeld ... .- 1900/4 | 1.1.7 |—— Minden 189, 1902/31| veri.93,10G do. do C3 | LLT |—— do. Ee M hleswig-DHN En. S) gersch.[93,70G reie 901/06utv.11/12/4 | versd./100,80G | Mülhausen i. E. 1906/4 | 1.4.10/100,80G do. do D/4 | 11,7 [100,90bzG Paris s 100 Frs.| 8 L do. 4 D E O E do 1907 unkv. 17/4 | 1.4.10/100,80G do. 1907 unk. 16/4 | 1.4.10/101,00G do. do D3z| LL7 194,50G do. . : . 1100 &xs.| 2 M. [—-— ; E orde o 882, 8834| veri. Mülheim, Rh. 1899/4 | 1.4.10[101,00B do do. D!3 | LL7 |86,00bzG St. Petersburg|100 8 L. 7 Anleihen staatlicher Sni do. 1901, 1903/33] 1.1. do. 1904 ufv. 11/134 | 1:4.10/100,80bzG | Shlesw.-Hlit. L.-Fr.4 | LLT [100,902 _do. do. [100 R. a M Oldeabg, maar. Xred.|4 | versch. 101 50G Danzig 1904 ukv. 17/4 | 14. do, 1899, 190434 1.4.10/93,00 do. do. |3z| L1.7 [92,70G Schweiz. Pläße S S Do. do. 3x) versch. S do. 190434 1.4. Mülh., Ruhr 1889, 97/35 1.4.10/95,00G Do 3 | 1.1.7 184,75G o. do. [100Frs.| 2 M. St:chs.-Alt. Ldb.-Obl. 34) versch.|94,29b3 Darmstadt 1907 uk. 144 | 1.2. Milinchen ch: 1892/4 | 14.10 Westfälische . . . « - + 4 | LLT |—— Stokh. Gthbg. 100 Kr.10 T. [7 do. Gotha Landesfrd.|4 | 14.10 5G Do: 1897/34 1.1, do. 1900/01 ut.10/11/4 | veri.[100,90G do. in 3x| LL7 195,70G Warschau . « [100 R. | 8 D: [06G do: do. uf. 16/4 | 1.4.10/100, do. 1902, 05/3z| vers do: 1906 unk. 124 | 14.10/10125S D A 3 | 1.1.7 186,25 ien... 100 Kr.| 8 L. 989,299 So E REISIE N D Défsau 2 1896/34| 1.1. do. 1907 unk. 13/4 | 1.4.10/10125G do, T Folgel32| 1.17 195,70G do L ¿4000 Rel M do: do, 1902, 08, 05/3| 1.4.10/98.008 | Disch-Evlau 0 uk. 4 LL. do. 1908 unf. 194 | 15.11/101,00b3G | do. do. 3 | L17186 25G Sachs.-Mein. Lndkred. 4 1.17 41 2 D ¿Wilmersd.Gem99% | 1.4. do. 86, 87, 88, 90, 94/34 versch.|93,60bz do. I. Folge|4 | 1.1.7 [101,40G Bankdiskout. po: do. unk. 17/4 | 1.1.7 B Dortm, 07 N ukv. 1214 | 1.1. do. 1897, 99, 03, 04/34! verich93,50bzG do: do, 33! LL.7 |95,70G A : do. do. fonv.34/ 1.1.7 95G do? 07 N ufv. 18/4 | 1.2. M-Gladbah 99,19004 | 1.1.7 [101,00bzG do. ‘do: (3 | 1.1.7 |86,25G Berlin 4(Lombard5). Aimsterdams8. Brüssel 9. S.-Weim. Ldskr. uk.10/€ E 10G do, 1891, 98, 1903/33) versch. Gade) ‘1888 3| 1.1.7 [93,00bzG | Westpreuß. ritterich, 1/28 1.1.7 94,20G Christiania 9. Stalien. Pl. 5. Kopenhagen 93. | do. do. 3 1511194,00G Dresden 1900 uk.1910 4 | 1.4. do. 1899, 03N|33| 1.1.7 193,00bzG do. do. 1B/34| 1,1.7 94,00G Lissabon 6. London 3. Madrid 45. alies .| do. ch- do. H 2106 do. 1908 N unk. 13/4 | 1.4. Münden (Hann.) 19014 | LL7 [100,75 bzG T Doe do 13 | L117 |8425G St. Petersburg u. Warschau 63. Schweiz 34. | Schwrzb.-Rud. Ldkr. 22 T 22106 Do: 1893/34| 1.1. Münster 1908 ukv. 18/4 | 1.4.10 100,80 do. do. IT3z| 1.1.7 193,26G Stocholm 5. Wien 4. do, Sondh: Ldsfred.|25| versch.192, do. 1900/34) 1.4. E 1897/34| 1.1.7 do. do. I13 | LL7 |[6426G Div. Eisenbahnanleihen Leb Grdryfd En E A Naubeim i. Hess Dito. 2 T 3120B s S T L G . ? resd. Grdrpsd.LU. 2 burg I, / c, E z s 26 R Geldsorten, Banknoten u, Coupons. Bergisch-Märkisch. T1184] 1.1.7 197,00bzB do. do. V unf. 144/11. Neumünster . . 190 1.1.7 [100,75bzG Hess. Ld-Hyp-A| F Münz-Dukaten - + « - Pr0 Stüd|—— . | Braunschweigische - 4E E do. do. VIT unk. 16/4 1.4. Nürnb. 99/01 uk. 10/12/4 vers.{101, XIL, X 4 | 1.17 113[100,80G Rand-Dukaten - + do. 0E Magdeb.-Wittenberge|3 L 86,25G doTIL,LV,VINuf12/15/3i| verl. : do. 02,04uf.13/14/4 1.4.10|—,— do. XIV XV,XVIT4 | 1.17 [14/101,00G Sovereigns « «¿eno E00O Mecklbg. Friedr.-Frzb. 35) C do. Grundr.-Br. L, [T4 | 1.4, do. 07/08 uf.17/18/4 | 1.3.9 101,00B do XVIIT-XX (4 | 1.1.7 [16/101,50G 20 Francs-Stücke « «++ +- 16,35bz Pfälzische Eisenbahn.|4 | 14.10 101,30bzG | Düren 1.1899, J 1901| 1.1, do.91,93fv.96-98,05,06|31 ver\sch.194,10G do. T-XT33| 1.1.7 |. 192,60 8 Gulden-Stüde . « - « - R do. do. tonv. 25) 1.4,10194,80bzG do. G 1891 fonv./3#/ 1.1, D. 1903/3 | 1.1.7 190,00G do. Kom.-Obl.V,VI/4 | 1.1.7 BB|=,— Gold-Dollars. «++ «ire: S do. 20 Pv Bi 14.1010440b3G | Düfieldorf . - 18994 | L. Offenbach a. M. 1900/4 | 1.1.7 1100,75G do. VIT-IX 4 | 1.17 |14/101,00G Imperials alte . . -+-- 500° L EEA Wismar-Carow D S do. 1905L,M, ufv.11/4 versch. do. 1907 N unt. 15/4 | 1.2,8 10125bzG do. X-XLT4 | 1,17 [16]101,50G Do¿ e D S 4 S PAD E do, 1900, 07uf.13/14/4 | versch do. 1902, 05/34 1.4.10/92,80G do. T-TV 3s) 1.17 | .192,60G Neues Russisches Gld. zu 100 R}, Provinzialanleihen. do. 1876/34] 15. 00G Offenburg 1898, 1905/33] versch./92,80G Sächs LdPf.bisXX1I1114 | 1.1.7 [101 7E Amerikanische Noten, große E : b „Anil, 190814 | 1.4.10/102,25G do, 88, 90, 94, 00, 03/34 verich.193, Do: h 1895/3 | 1.1.7 185,20 o. “bis XXV |33|verscch.|94,80bzG do. do. 420bs Brdbg. Pr.-Anl. 299|31| 1410| ==— Duisburg . «. + 1899/4 | 1.17 [1 Oppeln . . . . 1902N/34| 1.4.10/93/10G do: Kred. bis XXIT 4 |1.1 N01 706;G Bäluische M I j S Gaîi.Lndakr. S.XXU 4 1:32 101,306 do, 1907 uit. 12/194 | 1. ce 1903134 L176 75bzG do. Kred. bis XXIT 2 \uerich.194,80bzG Dänische Noten 100 Kronen . 4112,45bz do. do. 3z/ 1.3. , - 1 002 NISU 1. 1907 unf. 13 1511/10075 s ; Englische Banknoten 1 L - : /20,50b3 do. do. XXTÑ 129 t 1906 102 N: do. 19600, 1905/31 E e A Ii ranzösische Banknoten 10 8-176560 Hann,Pr. A.V, B. E31 151 Eisena . . . 1899 N/4 | 1 irmasens .. - 1899/4 | 1.1.7 [100,756G ad. Pam E S olländische Banknoten 100 fl. L ¿ do. Do. E H S E Se Elbe E 1899 N14 | L Diener e E E L E Bl S EAUE t. E i Stalienische Banknoten 100 L. 81 2A do. Ddo. E E A L B s Peri 8 N’unkv. 1814 | L p c o08l3 T amburger a ir-L.2 18 157,75bzG Norwegische Noten 100 5 dr [85,206 Ÿ Ostpr. Bro v. T X31 LL7 [93,00bzG do. Ffonv. u. 1889/34| 1. Posen 25 1900/4 | 1.1.7 [100,90G Oldenbur M Eir-L. 3 12 [12825bzB Desterreichishe Ban *1000 Fe SEBORe Vorm ov VLVITA | La à Elbing 1903 ukv. 17/4 | 1.1. do. 1905 unk. 12/4 | 1.1.7 [100,90G Sachsen-M in. 7Fl-L'—| p.St. |84,60b Do: do. 10 RI214,70b n 1894, 97, 1900 33| 14.10|—,— do. 1908/3x| L. do: 1908 N uns. 18/4 | L1.7 [100,80b5G | Augsburger 7 Sl.-Lose]— pr, S1 ZACTA E Russische do. p. 100 Ros | Pojen. Provinz.- Anl. 31) 1.1.7 [92,706 C 4 1903/32 1. do 1894, 1903/34| LL7 193,00G C Mad: Pes Ant. 31/14 10 (136,906 do. do A Sia 50be e e oe 1890) LLCIBS) G Erfurt 1893, 1901 N\4 | 1 otédam . . . ¿ 1902/32 1.4.10/93,30G R S 4 1,4. -90bz o da G8 LRPICON | gle E e (E E 1 Di 1 O O | q Su Dedige Rimini Ls U RXXIÓ g en 25 11S A S egensbur uk. 18/4 | 16. 7 : e t: : Schwedische Noten E S: T EXIL U T3 B A ten 006 N unf. 17/4 | LLT Da 9T N 01-03, 05/3: veri.192,75bzG Anteile u. Obl. Deutscher Kolonialgesellschaflen. Schweizerische Noten R ci O Do: “X36 T do. 1879, 83, 98, 01/34} versch. D 88913 | 1.2.8 185,00 KamerunE.G.-A.L.B|3 | 1.1 94,60bzG Zollcoupons 100 Gold- lin 5 Do IT-VITX,XIT- : f Flensburg. - - « 1901/4 | 1,4. Remscheid 1900, 1903/31| 1.1.7 193,25G Qa Eisb.-G. Ant.3 | 1,1 |—— do. do eine XVII Í do. 1896/34| 1. Rheydt IV …… . 189914 | 1.4.10/100,75bzG (v. E m. 39/0 Zins. / XKXIV-XXVIL, Frankf. a. M. 06 uk. 14/4 | 1. do. 1891/33 1.1.7-192,75G 1. 120% Rückz. gar.) | nds KXIX 1384| versch.|94,00bzG do. 1907 unk. 18/4 | 1. Rosto . . 1881, 1884/31| 1.1.7 193,00G Di.-Ostafr. Schldvs. 38) L117 [986,25G Deutsche Foud®. do. XXVII unk. 16/35 1.1.7 94:00bzG do. 1908 N unkv. 18/4 | 1. do. 1903/33| 1.1.7 193,00G (v. Reich sichergestellt) i XVITE 188) LL.7 189,40b do. 1899/3 do. 1895/3 | L.1.7 85, Staatsanleihen. do.-XVIH/ e i} 1.1.7 189,9 i D 1901 3 See brüce 180A IS; I Disch. Reichs-Schak: do. IX, X1, XTV3 1.1.7 188,25 D. 5 aarbrüdcken .“. M 7 A . Reichs aß: 101,70G Schl.-H.Prv.07ukv 19/4 | 14.10|—— do, 1903133 St. Johanna. S. 02/35 LLT |—,— Ausländische Fonds. fällig 1. 10. 11/4 | 14.10 01'60G Po. _ 98/34| 1.4.10/93,50G giauttadt, . . 1898/31) do. 189613 | LL7 |—— Staalsfonds. B 24 1.41 01 75bzG do. 02 05 ukv. 12/15/34] 1.4.10, 50G - reiburg i. B. 1900 4 Schöneberg Gem. 2/33]. 1.4.10/93,60B Argent. Eis. 1890| 5 1.1.7 1101,20bzG FET Ie: h S8 E 10020G Va Landesklt.Rentb.|4 1410| 100,75bz do. O N SiS do. Stadt N a0. 1914 o E do. 100 £5 1.1.7 1101,20 et.bzG Meiciberets Es 1.4.10 103,00b,G do. (do, enl. T4 14101101 50bz gv: enwaldeSp. 008/31 S 190iN3:| 14.10 03 20D P Sd: E gent Lars o. d: Z4| versch.95,40bz Westf. Pr fb. 15/164 | verich.[101,70b3 Fürth i.B. 1901 uk. 104 S@hwerin i, M. 1897|34| 1.1.7 193,25 do. inn.Gd. 1907| 5 | 15,6.12 1100,30 et.b¿zG do. 0. 3 | versch.[86,20bzG do. V V Ut T3: 1410 do. 1901/3z Solingen 1899 ukv. 10/4 | 1.4.10/100,80G do Anleihe 18876 | T S Do N I : do. pr ITT,IVISi| 1410/93206 | Fulda 1 T nuto.18 4 olingen 1002 ufv 12/4 | 1410|10080G | do. leine b | L17 |== do. Shuhgeb.-Anl do. (ufs 15/34] 14.10/93 20G elsenk.1907 N'ufv.18/4 Spandau . . . . 1891/4 | 1,4.10/101,00G do. abg.| 5 | 1,1.7 [100,00bz unf. 23/4 | 1.1.7 |101,6063G | do. V 810-7" 1410/87,00G Gießen 1901/4 do 1895/31! 14.10—— * | do ba, fl| 6 | LL7 [100,20b¿G Preuß.Shaß-Steine do. vIT4 | 1410/101,10G do. 1907 unf. 12/4 Stargard i.Pom. 1896|34| 1.4:10|—,— do. iitere 4x | 139 E fällig 1. 20. 114 | 1,4.10/101,50bzG Westpr. Pr-ANL V3; A1 do. 1905/3 Stendal 1901ufs.1911/4 | 1.1.7 |—— a | 0D M i T A1 1,1,7 1101,50bzG o dot V B E Glauchau 1894, 1903/33 do 1908utv.1919|4 | 1.4.10/10080bzG | do. äuß 881000£| 41 | 1410 |—— Preuß..kons. Anl. ¿18/4 L OLS i dtanleihe Gnesen 1901 ukv. 1911/4 do. 1903/31| 1.4.10/93,25G do. et4L | 1410 E a e elculeibelX 1 A210 OIL S Kreis« und. A S do. 1907 ufo. 19174 Steitin Lit. N, 0, P/34| 1.17 |92,90G do. 100 £| 45 | 1.4.10 |96,50bz O DO ree V S Er fe O LLT IO660B Göt A 1900 L Etitaart 1M LLINLOO G | 22: Ges. Nr 4 | 1410 6 80er bzG do. ult. Jan. 869 analv.Wilm.u. 2 50 9. 5 o. unf. 13/4 | 1.1.7 1101,25 et.bzB | Bern.Kt.-A.87 kv.| 3 1.17 |—-— D Le i tod Sonder, Shrant 194 | 1410 1018083 | Gr Loc Gem.189%31 bern 1900 ufs. 19114 | 14.10/100,75 Boi Ses u 1410 [— do. unl. 18/4 101,80G Telt.Kr.1900, 0 1901 31 L 10 93,90G Güstrow « 1895 S 2 1906 o. 1916/4 1410 0 f G do. 5 1918 x 1.4,10 |—,— do. 1909 unk. 18/4 101,75bzG |._do. Do. 189 —oNOLOOG {Hadersleben . . 1908/31 do. 1895/31] 1.4. E do. 1902ufo.1918, 44 | 11 10h; D P A 1900 3 0G Aachen 1898 O 2A 141010106 Baden 1906 N ukv. 12/4 Trier 1903 3 117 [9300G S LERdE 3-| 117 R D E L F do, 1902 4 U ‘10/101,00G do. (Em. 08) unk. 15/4 an. 7 U L117 193. e A E A do. 1902 ukb. 1034 ——— do, 1908 unk. 18, L 1092,/5G Abecstadt 1 97,02 N|3z MBandöbec ‘1007 N 1410 10070G Bul Gp-Hyp 99 / do. 1904 ukb. 12/33 94,50bzG do. 1e versch,{101,00G alle ...…. 1900N|4 Weimar « .… . 1888/33] 1.17 |93,00G x 241561 bis O N90, ube E S E Altenburg 1899, L u. 101,00G do. 1905 X uf. 12/4 Wiesbaden . 1900, 01/4 | 1,4.10/101,00G 0 46 | LUT: T Bayern T5 liona 101 1 i S do, 1886, 1892/31 do. 19083 1IL ufo. 16/4 | 1.4:10—— 5r 121561 Bis E Cs Gen, e) ae JSTUIOLSOO 0D, 120 689, 1893,34| veri 199,290 2AA 1900 N33 do, 1903 IV ufo. 124 | 1.4.10[101,20B 136560 . .| 6 | 1.1.7 |102,10bzG A L j o. 1887, 1899, 895/31 S ameln... - z0A T do. 1908N rüdzb,37/4 | 1.2.8 [103,00G 2x 61561-86650) do. unk. 103,00G Apolda . - vór ut 102 100,75G amm i. W. . . 1903/34| 1.1. 50G do. 1879, 80, 83/3 versch. 95,50G 1e 6 | 117 102,10bzG do. Eisenbabr-Dhl 33) versch,[94,90bzG | Aschaffenb. 190" 014 100,90G annover . , . « 1895/34 1. do: 95, 98, 01, 03 N33 1.4.10/9420G Chil. Gold 89gr.| 43 | 1,17 |—,— do, gaienbahn-Obl.|3 | 1.2.8 |—— Augsburg. ¿e 10 117 1100, arburg a. E. . 1903/31 Worms . ¿ : « 1901/4 | 1.1.7 1100,75G do. mittel| 44 | L17- [91/60 Bib, Su V1 3 A Wi 1889 1607, 05/33 | veri 26 Ee urs do. 1906 unk. 1214 1.4.10 100,79G do. feine 4 | L117 [91706 G T do. 120, 192, D. do x) versch.|92,60G Boe 1906 E FemeAnL1Ó08 ut 18/4 T0 Baden Bade B UN 100,75G Ea A do, konv 1892 184 i 114 92,60G Chines. 95 500 £ s L E do: du 108 S2 A ved PONO | gen I | LE IUNG | B: O ai e. e M 1 O | gy g0 600,108 2 | TC10 P 0. unt 15/34 14.10, armen. - 7 5 Drteri sp 6p : / 4 / | Hamburger A Oa 14 0/88 2564S d ¿899 Jl N 1e : ohensa i 1507 3 ph La E 5 | 14.10 1102,60bzG 0. s y 5 : É e omb. v, d. Y. Tv. U. Ea G "i Á L E R N R E Rei e Stibtide u. landkeast, Piandbaide, | da W001 | 199 [0d 9. . 15/4 0/101, % s 2 1 \ 0. s ats h) j T8 ' do, Stu g Uuk, 18/4 9 [101,80bzB Beriinét, : E E 1 G Kgisersl 1901 unk. 124 O E s E E G! do. an a 44 | 1.3.9 198,90bz ; A Sch 0 L . 1 el T4 o. - onv. Ss j CELA “do. „unkv, 19/4 [15.1.7 [101,70bzG | do. 1882/98/31 veridh.192,40b3® | arlsruhe 1907 uf. 13/4 E O J S do 1887-1904 BLSObIG | do tam So B AL 94,4064 do. tv, 1902/08 3 D N | Ee A Lad Hefse i 19028 485,10bzG o. amm. [Dm e d * 1886, 1889/3 d . R «Ls , 0. priv. 4.10 \—,— f : T8994 tis do. / o, do... . (33| LIT7 194,1063G | do25000,125008r| 4 | 15.1 “do. 1906° 18994 101,50 do. 2031004 0513 99/50bzG Kiel 1898 ukv. 1910/4 do. Bo Ea 34'80V Ls j 500 DAL T do. 1908 t. 19/4 —,— do. 68 1900 4 1,1 d do. 1904 unkv. 14/4 Calenbg. Cred. D. V.\33] verih.]—— o. 2500, 500 Sr.| 4 | 15.11 1104,00G 08 unf. 18 s Bielefeld 1898, 1 E . D. F134) versch. |—, Finnländ. Lose. .|fr. Z.|46 p. St.\—,— do.“ 1893:1900 3 0G l F: G 1902/0314 | 1.4.10 100,75G do. D, E. fündb. Bu versh.l—— do. St,-Cish.-A. [nd E E