1901 / 119 p. 20 (Deutscher Reichsanzeiger) scan diff

ata

114 10G 115,75G

is: Pion 113 75G Müser, Langd 145 00S Nürnverger kv. 124 00bzG Oberschief. 130,000 Oppeiner Br. . s 147 00bzG u!sh. Spitta 10175 9 osen Hugger .| 8i| 34 120 59bzG Reicheibräu 137 25S Rosfto>er . 140,00H Schlegel . wWl'CbzG S erhof 114 20bz& Schwcb- B räu 118 99bzSG Sinner Brau. 150 50bzS v. Trcher he [1 180 NbzG Ber. Werder . 104 19H Zer. Artern 134 00S Wicküler Küpp. [Biesb, Kronbr. 97 99bzG Accumulat.- Fabr. 122 25H Acc.-F. Boese u. K. A.-G, f. Ani infbr. S Si f. Bauausf. A.-Montan- Ind, Adler Prtl .-Zmkt. konv. und neues25 25bz Admiralsgartenb. | 44 105 25bzSH Alfeld- «Gronau . 8j 112.20 et.bzB | Allg. B. Omn.-G.|13 Alla. Eïie r.-Ges.|15 104 L 75bzG R D.Edison-G.) 1200—300 [126'90bzG Alla. Häuserb. ky. 127,9) àl26 90bz | Alsen Portl, Zem.|25 123 60bzW& Alum.-JInd. 50%

Epan. S6. vr pr. ult. Mai abg. à71,30à71bz | Dtsh.Grd. otba YT o Deutsche Eiseubahu-Stamm-Aktieu.

9 _, dbr. Turk, Anleide 1 B E Dividende [vorlleht.|H!|8-T] Gle zu d | d do T Ín h ( O, ŸL “2 aid . H F és o. . e R m N vin de E O D d ult. Mai 7 ú -

Do, Toni D.Grdsch.-O 4I/I. do. Flei do. 4%/A./O do. toniol, Anieihe 1890 do. 34%I. /S. do. priviieg. An eihe 18920 E E A)

do: Zoll- Dbligation u: DiG. 9

do. fle ne

Do. E E A Mai 111500 L d.

D . o 00 e e

Lo, do. pr. ult. Mai 113,6 50bz do. up a Gold-Rente große [s T5 v pn

do “os V —I J wee -J=J w

Ps G ustodis g Dannenvaum . |- L 1000 30065 ; do. i. fr. Verk —à¿3a31 50à32 54 Danz. Oelm. Akt. | 10,000 G do. St.-Pr.| ( 65,009 Deimenh. Lingol. 16,75@S Les its ee „Am. T5, Deutsche Asphalt 155,(0bzB Dt:ch. Atl. Te- egr. Dtsch.-Oest. Bgw. Dt. Eis. Speisew. do. Gasglühlicht do. Jutespinner. 220 8! do. Kabelwerke . 61 00bzS do. Spiegelglas 106,00G do. Stng. Hubhc 228 00H do. Steinzeug . 91 00S do. Thonröhbren 128 25G de Waffen u. M. [1 122 50bzG do. Wafferwerke 239,75bz Differd.Dannenb. 97 10 Donnersm. H. kv. 66 25bzG A V.-A. C i. fr. Verk. 153 CObz Deead. Bau- Gef. 6 00 H do, Gardinen|1 167 00er biG | Diel Cbamotte O00ct.Dz Bunheld.Chamotte T 201,50bzW do. - Draht . 68,50bz G do. do. V.-A. : 82,00 dz 87,00W do. Eisb. (Wag.)|20 é 276,00G 192 9et.bzG | do. Eisenhütte .115 | j 157,00 bz . [143 50B do. Maichinenb. i: 100 50bz 24 00bzG Duxer Kohlenw. : 182 00B —,— Rae Trust . j 167,90bzB 98 50B ult. Mai 167,50à167à167,/ -0b4 94,00B Eéert Masch,- Fb. | hz 96 00bz O )11i9,50bzG Egestorff, Salzw.| 64| 9 ¿ 151208 101, 59G Ellenb. Kattun . -0 25G 60,00B Eintracht Brgw . 197 50bzG 19350bzG | Elberf. Farbenf. ; 303 50bzG 562 00bz Elb. Leinen-Ind.| 0 | j : 38,00 123 59G Electr. Lieferung | s 117 00G 113 75G Elektra, Dresden] 4 i 64,50G 191 50S Elektr. Kummer|1 | Í ) 154, 50b; G 128 00bzG Ele?t.Lichtu.Kraft 100,10bzG _— do. Liegniß . ¿ 47,75G 35 00bzG Gieft. Unt. Zürich j .1125,00G 116,75bzG Em.- u. St. Ullr. ¿ 105,00bzS 118 0Ibz do. Silesia j 129,00b3SG 101,80G Engi. Wllf.St.-P.| 0 | i 29 50 107 75G Erdmannsd. Sp.| 4 | 44 1 6825G 132 25bzG Carl Ernst & Co. ; 136,50bzG 61 25bz'& weiler E /20 4 222 00b@ 131 00bzG do, Eisenwerk . i: 148 75bzGS 900,00G Faber Joh. Bleift. Í 224 50& 91,00H Nürnberg N 51,00G Façon Manstaedt |20 | i 165, 0bz_ 725,00G ahrag. Eisenach 6 | i: 131,50b»,G 700,00B fenstein. Gard.| 6 S 113,10bzG ein-Jute Aktien 109 25G 67,59bzG eldm. Celluloïe [11 } 153,75B 110,75G ensbg. Schiffb.. 18 | 191,00& 115,756 do. do. 181,90 $ 184 50H ter Ma in. 91 00bz 139,25hz rankf. Chaufsee 17/0G 198,90G do. Elektr. IT 25e E Fraue, Zuter S 9 | E DLS 208, eudenft, u. Ko . IULU 104 75G Kern Masch. k.|21 pi i 4|L 350,00B

300 00b4z 000

2

Deutsche M A Aildamu-Netes O 1000 Be Märk. If, A, B i 1900 u. 500/92:75 a 9% / orno-Fiorens - do. do. Q. [34 300 4 Macedon Sold- - Obl Beri.-Potsd. -Magd.A 4 620 u. 300 do. Braunschweigiiche T 44 3000—300 j oes de Minas . ocn ezelenb. L a R j : Dee S 154 25à153, 75 röltha!er Ei enb.-O. do O01 40000 den Div: } Dortad. Gri -SuiG.i8) 5000—200 Eutin-Lübe> . .. 600 5540G Halberft.-Blkbg. 88-90 500 u. 300 rankf. „Güterb. . 1000/500|—,— do. do. 1884 fv. 500 u. 300 dalbersdB Blkb. . 1000/600/110,00bzG do. do. 1895 önigsb «Cranz. 500 I—,— Lübe@-Büchen gar. .

Legnit-Rawit:< 1600 4 Magd. - Wittenb. Akt. Wudwh,-Berbach

500.5. L UE Med>lbg. Fr.-Frz.-B. . 2übe>-Büchen . 1200/600|— R Lit A Aft do. pr. ult. Mai 186, 25à137 „60bz üdb. T-IV Marienbg.-M1. „| 22/i.D14 | 1.11 600 (71 bz R do. 1889/34 ‘Do. pr. uit. Mai Stargard-Küstrin , .|34 Ostpr. Südb v8 Dk | 1 1 600 600 f G S 51 to . S Z i ar-Rc j Ï ]

do, pr. ult. Mai h ¡ Zich:pfkau- Finfterw!d 33] 1. do. bo, 1899 Zip -Finfterw.| 114i! 14 | 14| 1000 1206,00 o. do. 29 E: Sir. Hp -BL

ih. -Lur. B. TK Mei n.9 p. 20), Deutsche Eisenbahn-Stamm-Prioritätenu. E S E P E E aae do “Krediten s E g einb.rz x] 1,4,10/ 1000— 140 0. pr. ult. Mai Mde Notba- l 2 [Bull | L 600 (63% do. VII 13. 102/44| 1.1.7 N Amerikauische Eisenbahu-Bonds. Mitthei a.d. Ruhr Liegniß-Rawitich |13/10— |4 | 1.4| 1000 |—, do. TX r3. 102/43] 1. 10 Nat.-Bk, f. Dt <!. arienbg,-Ml.. 5 I do. 9 u. 96 A 102 B do. pr. ult. Mai Oftpr. Südbahn .| 5 |— [4 | 1. do. TV—VI rz, 102 98 50G Niederr.Kr.Pet.uK. : Paul.-N.-Rupp. .| 53| |4 | 1. do. VII. 713. 102 Nordd. Kreditanst. _1115 50bz B Angi. Cnt. Guan. Prigniker .. ..| 44|—|4 | L do. Lok.-u. Strb, 404 do. Grundfred. 90 10G do. i. fr. Verk.

e duk U J

bura-Ruhrori Elberfeit Bnk-Ver.

v

Pa Fh J =J I

G Os E E L A D E I TEN Os Prunk bk c er vi

pri bo w D I

Goth. Grndkz.-B. doe va ban? Hamb. Hvp.-Bank do. Wechsierbank 46 ‘10bzG annover\che Bank u. A 64 5IbzG ildesheimer Bank N E n. Wechsierbnk. Königsb, Ver.- ap Land a: eiptiger à Bank : do. , Anft. do.K e u S a bk. Lüb, Komm.-Bk. ky. Luxemburger Ban? Märkische Mags, S

92 75G Matterban Li, M, Bk. 40/0 :192,60bzG Hyp.-Ban?

E jar pra t me T A .

ps drt brin Frs Jura A

| i [T

wWw Amwwr ia 1) ia) b O

.

T7 TOULLD Ln m s Pi I I F] I

bebt y . -

P Dm Ferd Jens 73 N

pat duk dit fins Jaa Ju Co T0 Z R v C0 e 4 Ds s

—— . Eo

pru pad punk prak TSDE af dfe dis ddl pf LIT D

E-ES \ 7 R L amn

E Brauepsian

T A n M n

127,09 117,50

153 00S 68.30 # 269,50G 138,75

268 25bzS 126,25B

18 0b 197 60bis T1,75b4

50à 252,69 hs ¡1173,00et.v2B 141,008 152,50B

d $0 M

be M Vi J Pk p

Ii DOADDA

pmk 9 . Cn 00 1A O0 00A O L D N M0 N C GO

22n

Do. m tte 98,89bz do.

do» do. fieine 99,10bz Dresd. Hyp.-Obliga doe E yE ult. Mai) —,— H p. E Do» onen-Rente . …. | Sre . a . N | 93,50G do, S, 251—340 93 30.H do. a te us fonv. $3,60bzG do, unt b. 1905 83,70bzB do, unk. b Les

A Haun. Bete Pfd. 102,39bz d9,

Dl: 102,30bz do. Il Sat. b. 1904 11 2,3)bz do, TV—VI uf. V 100,75 S Sa ¿ov „B, L 2/90 bz G 295, 0)b;B E M eet VII/|: 93,50bzG do, Ser. VIII

ak ew T E edl.Hvp.-P.Trz. 1 19 T5bzG do. unkdb, b, 1909

87 25bzG b: u

4700bG Med>tienb. «Strel. Hyv. 1D do. do. ut 06): 86/00b4G Ne n vf „„PfanDdÿüx. u 89,20 S 24 E do. unk. 1905 85,25bzG 83,75G E enednas! Zoe do. VIT unf, 6,19%: N do. VITI unk.b.1911 78'20b4 do, äm.-Pfd rf. 40 60h Mittld.Bdk. 31.3, 1906): 40 75B do. unk, b. 1. 1. 1906 40 40b do, ITT 30,6,1907 O do. ITV 1.1.1909 ¿26 do, Grundr.-Br. [I n Nat - Hypoth. C-G. 2600 at. - Hypot ( S üher Stett. rz. 110/44 99,25 9 da do, 18, 110,

DS,

E do. L b, ivò;| j

; dos. fonvs r Ds 69 40bzG 0 do. do 100/: 70 10bzG Nordd, Grundkr. , e p 0 unk.b 130 do. unf. 6, 1904 28,80bz do. VII unf, b. 1904: 99,60bzG do. VII uf. b. 1906: 97 60bzG do. LX unf. b, 1907|:

97 60bzG x 97 60bzG do. K unf. b, 1909

ps pes Pa i Fi pki An I.

As 391 d Fra ly n H Fand Pert Per

rECEREEEERE

a Es

D

do. Süd-Italien. A-EH, (Gd. Sas zv. (Gd.- Tran do. 1890 do. do. 1891 ky, 18594

had . A

Je

0 E 00 duel uen duk fee br

e S +2 bet a] J J

dO D e

doe do. Ueinc| do. do. pÉ. ult. Mai! do Statt Ote 1897 | do. G.-A. (f. d. eis. Tk.) s Eisenb. G-A. A

0.

do. do M do. | 45x do. Ei’enb „Siber - Anl.! 4t do, Gold-Juvest.-Anleihe| 44 do, Looje A do. Grundent!aft.- Oblig

TE r

S CS E ver we- Ee ES J J Le)

E V. TE VEx 1B E p 1E P pi Ee pEm Cin M pm D D V Dn M Mr D Ma De 1e

T

s.

Bani Fs n Pera Pert Purdt Peck Pert Jort Parr QN Predi I

1-2 m 00 —A N

de

Do 00 00A ffn A

N Peri Pk fern

sud pad þra

Lo

T I I I - :7-

pmk If pmk p jur Pee pn Jerad jene deeedk pre pern pack jam peenk . S. (D E S # Predi

——_

1

g S,

S pak s

lif.-Ox. ci. 191815 GrPL P.L.Ref.rà 190 4 Burl 1-19 1927 270 ur gie. RioG.4 n E L 101 5061G Fllinois str.r3. 195

St. tnuisr3.1951/34 1000 2 L00l r10bIO do, Touisv, ra 195334 A : Kans. M.#/arz.1937|— ertifikate|— Mrnitoba ra, 1933/44 N, Pac. Pr. Lien. B. 4 do.do. Sen.Lien.B.|3 Oreg. Rab r. rz. 1946 arf {ts ar. .Pac. of of Gal 1908 6 0 F et 1512 é de: E n. 1937/5 S: W.Trz.1989/4

9000 ï u.St. 3 19316 0-500 6 50b1B Gi do. rz, 1 281/5 E. 4 St8.1L J.-B. 1989/4

Barletta-Loose i. K. 20.5.98 Bozen u. Ver. St.-A. 1827 Bukarester St.-A.1884 h do. kleine do. 1888 fonv. do. kleine do. 1895 do. feine do. 1898 do. feine Budapester do. Buenos Air. St.- Gold-Anl. 88 do. do, do. 500 2 do. p Ds 100 £ Do. do. 20L do. Sbidt-Anleihe 1891 do. do. fleine do. do. pr. ult. Rega Christiania do. Genua 159 Lire-Loose . R Gothenb. St.-A. 91 S, À BENiRg rers I “Anleihe E;

Karlsbader do. Kopenhagener do. do. do. 1892 Daner do. 86 I, TI do fleine Melländer 45 Lire-Loose do. 10 Lire-Loose .. Neufchatel 10 Fr.-Loose . New YBorker Soid- Anleibe . Röm. Stadt-Anleihe TS. do. do. Peine do. do. IT-VITI, do. do. k. einc Sto>holmer do. 1880 do. do. fieine do. 885 do. do. Venetianer 30 Lire-Loose . Wiener Kommunal - Anleihe do. Stadt - An eihe 1898 Züricher do. n

S Ln N

r Rh N

3 Pud js QO A pi H

s Nürnberger . 115,00G Anhait. Kohlenw. 103) Oberlausißer Ban?| ( 121,506 Annabg.Ste: da Oberrheinische . 6 1:6 1000 117 75G Annener G Oesterrei. Kredit . 1217,20bz Aplerbe> Seer do. pr. ult. Mai 216, 70à,69bz | Aquarium abg. do. Länderb. abg. ._ G, Archim- des . Oldenburger . 1000 109 2 20G Arenbg. Bergbau do.Spar-u. Leihbk. Arnsdorf. Pap'er Osnadrücter Bank 124 25bz pra chem. F. Ostbank f. H. u. G. 110 7óbzG Aschaffenb. Papier Oftdeutiche Bank . 119,50B Bâr u. Stein Met. Oftfriei. Bank 60% —_,- Bait. Elektrizität Petersb. Disk.-Bnk. . P. |—,— Bk.f.Brgb. u. Ind. do. t. Bank . D. |— Banning « « « Pfälzische Bank 129,00bzG Barop. Walzwerk do. Hyup.-Bank —- Bartz, Lagerhaus omm. Hyp.-Bank 63,0IbzG Bañalt - Akt. - Gen. euß, Brodenkred. 133 70bzS Baug.Ber.. Neuft, do. Ztr. Bd. 809 16, 000zB do. Kais, Wilh. do. Hyp.-Alkt, Bl 9 60 et.bzG do. f. Mittelw. údc 1128,005H do, Moabit i. Lia. 105,75&H do. Oftend Vz.-A. 117 00bzG e] do. Kl.Thierg.i.2. Bauv. Weißensee 154 59B Bazar Genußich. 82 73bzG Bedbrg. Woll-Fn -— Bemb. Baumw 116 75G Bendix Holzbearb. 89 99G Bg.-Märk. J.-G. l Berl. Anh. Masch. 114 75bz do. Brotfabrik 143 80bj do. Cementb. i, L. 124,50bz B do. Charl, Bau —,— do. Cichorienfab. 143 50H do. Dampimüh:. 48 50G do. Elekt,-We: ke 100 10G do. Gub. Hutfb. 107,106 do. Holz-Kmpt. 119,89G do. Hot. Kaiserb. 156,60G do, Jurespi Aner.

do. | Bed. tE-A. (100) H Deutsche Klein- und Straßenbahun-Aktien. Br. E Strßb. A.B ;

43 Aach. Kleinb. kv. 6 128,59b¿G do. d 102 ha! ns Allg. Dtsch. Klbg. 6 104 80G Dtsch. Eisht. T (102)/

r

D D pak pad pu ® 1 A 2E Sts P am] J] p O —_ OIRN

V Pt Pms Pur Jerk Pur Jerk Ms Pre

L j 2 9% P

Lee)

SX C

Allg.Lok.- u. Strb. 159,256G Elektr.Hochbahn (105 Bl ouIS Alt. Schmalsp. A —,— Gr. Beri. Strßb, (100)/34 99,20bzG Badische Lokalb. 106,00G Gr. Caff. Strb. (105) 99 50 bz S Barmen-Eiberfld.| 124/12 212,50G Gr.2pz.Strb.1,T (100 99,70 bz S Berlin-Charlbg. .| 3 | 3 135,75B Magdebg.Strb. (103) 44 : 131 25G Berl. El. Strßb... 5 Oftd.Kleinb.-G. (100)|4 | 5000—100189,59bzG Boch.-Gelsenk. 6j 5000— 100 97,75bzG Braun\<weiger 1817 5000—100/98,00b res: Œleftr 5000—100]99, S do. Straßenb. 13 do. do. neue His Grefesd» Nerd. fv.|10 [10 Deutsche Eisenbt. Dresdner Str.-B. Elektr. Hochbahn| 4 Sr. Berliner . Gr. Casseler . . .| ambg. - Altonaer amburger annover eidelberger .…, ildesh.-Peine 4 aristuher Fenig êberg. A, B agdeburg. A,B ; 3 Me Menburger kv. : do, ZI. fdb. unv,1910 3000—100/97,60bzG Jtederwaldbahn 97,60bzG Nürnb. Vereins a: : | 5000—100 100.208 Potsd. neue konv. E Pfälz, Hv Pfan .| 2000—100/93 $0 5 Schles. Kieinbahn E A i.l 5 + 0b f Stettiner Pr 1904 : do. Vorzugs-A.| 6 0' u. X 1906 | veri. fi Südd. Eienbahn 9 75G _ XI, XTI 1908/4 | oerí.| Ver. Eisenb-Betr.| 2 nfk.-Barcs gar. _| E e. do, L TII 1906/34] vers. : 5 78-0002 G Weftd, Ei‘enbahn 1000 1117,10G tz. G. “udw. 1890| On | r h O E R is E do, IV ca. 115/44] M 113,90G da, EE “i q iei aciaints m do. X rz, 110/44 3000—1001110 90G Ausländische Eisenbahu-Stamms- und

XTII S K - rb. 89| 4E s, [4 5000—100198, 10bzG Stamm-Prioritäts-Aktien. D Ode i {< I o,

5000—100/98.00bzG _,— In C AN 5000—10091 00b2 S Aussig-Teplik 15 e do. Silb.-Pr. 89 do. A L 34

5000— 100/90 50bzG | Böhmische Nordbabn .| 74 |i, B: L1 [—,— Aroiwe Rudolfs ahn 89 00bz do kv.u. LV]1 uf. 1907/34 5000—100]90 25bzG do. pr. ult, Mai | E Lemberg-Czern. ftfr.| font do. &VT] uf 1906 5000—100/98,00bzG | Brünner Lokalbahn . .| 7 |i.Rd/4 E do. do. ftpfl. 065 do, XVID uf 1910) 3000—100[99 00bzG Bus<htherade: Bahn || 18 |i. D.|4 : Oeft. -Ung. Stb. alte] —,— Pr. Ctr.-Bdfr. 86/8 5000—100/90,80bzG „do, pr. ult, Mai G. t. do. i 5000— 100/90 80 bzG S Pr.-A._ j ce Ie do. 1885| 46 75 do, 5000—100191,00 bz( Bais . D. e, | 96,50G o 5000—-100/99 00bzG Graz-Köflach ; Ie T Mi e 0

ds. 5000—100199,50bzG Kaïchau-Oderberg . i [1,1, | «5 E do. 1901 unk. 1910 5000—100]99,50bzG Kronstadt.: Harom. . . D.,| E pa Gold-Prior, -— do. Kom.-Ob.87,91|3: (000— 100/94 00bJG ter nis. A E do. Lokalb. Gld.-Pr. -— do. 1896 unk. 1906|: 5000-—100/94,50bzG Veft.-U. Stsb. i. Frks Dil i 14 Ves do. Nordwestbahn . 91,10G o. 1901 unf. 1910 5000—100 101 89b4G Do, pr. ult, Mai j „_ 145,20à,10bz do. do. Gold-Prior. 91,106 Vr.H. UB.L.4i%I i(6.1.7.01 [104 259 Deren, L A s e do. do. Litt B(ŒIb.)| a ° 4% J/T. | i.C.1.701 |83,lhzG O T E E O 349.00bzB p L 1D. j iC.1401 *2.2bIO VeBnee R 6 li. D141 11 1—,— Brau Priadiand as i dos 34% J./J. i-(6-1.7.01 175,75 p.20. pr. uit. Vai Z E s pf 220M do. 31% Â./O |— i(.1.4.01 Ee Es s l li, D.14 | L1 16 90bz Reienb, Gl 92,50 ba( do. Zert. 44% J./I. | fr.Zinsen [106,00 0 L, IT. Er E x 9? 50bzG do. do. 4% Y,/ H | fr Zinsen 83,30bzG Reicht ent Pa: dubißhb. . 4/4 jt. D. i | L a S (Lomb | fr.Zinsen |83,09bz Salzb, E. u. Tr. H (1. D.14 | 1, Res do. do. Gld. „Sb | fr.Zinien [75.00G Súdöfterr, (Lomb.} | % li. D.14 | 1.1 232061G S “g: | fr.Zinsen [74401G | „d? „pr. ult. Mai E Ung.-Gal. Verb,-B | 5000— 100197 00bz&S zatm.-Nag. Eo Vorarlberger . | 5000—100[90 25bzG Ungar.-Galüliche ; | 5000—100]90 40bzG Ser Arad. und Gsan. i. D. 1 [102,00G 5000—100190 50bz G 9. Pr.-A. Rd} 004 Gr. Rusfische Eisenb.| f 98. 70b G m u ins a aas Roe -Wo ombrows „| 98 70bzG : z Kosl Foron, ObL . 5000—100 28. 90bzG Kurs?-Kiew | 5+ [i.Rdj4 [1,28 1

do. | 3000—50010: Warschau-Wiener | 264 [i.Rdi4 ! 1,7 | -, Rurdt-Gb art -A „Obl. S do. pr. ult. Mai 253,504 do. E ‘1889

Co s

E

2E E

> ps A

S Do a

De I R E L pt ps pet S S ps

bus J] 3 ®

pel j Q Bx S C E L A ae E A v via Vi v Ll fe be Mf

|

do _— A

124. 00B Do, do. (100) 3x4 120,00B Samlandbabn (10) 4 41

h J J

ly Pn Pa Port Prt LO I A O LO Prt Pert Pert Prt Puk O A

n

400

1000

500/1000

1000

1000

1000

600

1000

1000

500

1000 1140 00B Schie). K einb. (103)/4x 400 [176 50& Stert. Straßenb. (103)|4

1000 [165 60G Süddeutsche Eisenb. ,/34 00 Ver.Eisb.-B.T (1 02e 1000 [105.00B Westd. Eisenb. (102)/4 1000

1000

1200/300]2 1000

1000

1000/500 1000

1000

1000

1000

500/1000

j E

_—-——— C

b F f) | 9]

. S . . 75S

*

fas Js Jf Pt Fred dit Dk Jd Jf unk Pad Jf jft

4A Le

po jed punt rad puak

"—>- - Ô co

[4 4) a e. i ho | 2

N NS

>_—— m | i f 1l 1 E De 55> D f p e las s pl ps ps: Ml pl 1 pee pi pa ps pft pla ufen pl pn pf p pin pam p bs blen Dies ps Tei D pi nt prt bri prtl prt Pré pk rek Der

123 50bzG do. Imm.-B. i.Lig.

100,50bzG Ausländische Eisenbahu-Obligationeu. e. n Lon, 15.11 300 fl. 1 - ,— Schiffahrts-Aktieu. Realkredbk. Litt, B

11 (900 us ¡

O

‘e : eas |ac|2 É pa

Me botots H hrEBaRnRLIM M A D EHEEN, | M 0 4 M -— b | j

Uft» Jin Dl C30 br M CIO C wee UOUOUU A l 2 l b C0 0 U I

S 0-IN

T ad des M IEO P Böbm. Nordb. G.-O.

E Dux-Bodenba s |- de di 1 pt do. Silber-Prior. 500/1000459 59 ba L

500 152,00G do, Gold Bre: 500 |65,/5b3G | Dux-Prager Gold-O. 1000 [106.10G do, do, e PUlOs | „t 1000 157 S0bz S fin osefb, eir De

E gr j g __ unn ama | f

j Reichs an’ 1100-206 5 100,30B Argo, Dampfschiff. | 6 | 8 |4 |1.1| 1000 1103,75G Nie Bank .

L Breslau Rhederei | 8 | 8 1} 1000 1.1650 H Hyp.-Bant Fils Chinesische T1 | 4 Ao Kb, Weftf, Bodkrd, G Deutsch-Austral. D.|10 as 1000 126,25bzG MNoEe ank abg. 8 Hamburg- üm. p 8 0 | | 1000 1.22800, G Rufs. B. f. ausw. ae do e Q Mai 1 Ca Le E 2 Hamburg Rhe erer | . ri is ä e Ban de 6/10 Hansa, E 114 |4 |L1| 1000 [140 50G Ghaaffh. Bank-V. 79.406 ette, D. E'* ifi | | . -3 70bz 100 30G Kop D-fích. Litt.C./10 110 4 | L] 101,60bzG Séles, Bant-Ver. dne Neue St«tt. Dampf | © | /8 E ;1| 1000 [94 10G do. Bod.-Kreditbk. 10G Norddeutih. Lloyd 1000 1116,90bzG S{warzb. H.-Bnk. 96 75& do. ult, Mai à116,5à,40à,60bz | do. Landbnk. 40% S Sl. Dampf. Go. . 6183 ' 1 1000 fis 2561 Solinger Bank . 195 59G Veloce, Jtalien. Dpt | 0 | 0 [4 1.1| 500 Le. [46 25bzG Südd Bod. -Kred . 9 i. fr. Verk .| Ungar. Kredit-B?. e - Vorzugs-Akt.! 0 | 0 14 | 1.11500 Le. 192258 do. pr. ult, Mai G Verbk. Hamb. 80“/z 90B Warsch. Komm.-B.|1 do. Disk.-Bank 95,00 B Schiffahrts-Obligationen. Wesideutiche Bank

O Bodenkr. 195 90G Hamb.-Am.P>. rz.100| 4 |:5.5.1)/1000 u 500 |—,—

v9,90G do, do. unv. 128 1000—500 [102,00B etntge „Bari 2 i | 5000—20 |——

| N e r : m , 100] | 1.4.10) e M ns do. pr. ult. Mail!

90 A0et.bzG do. rz. 100144 1.4.10, 5000 - 500 [102,20B do. Univnban!| 84

do. pr. ult. Mai 7,60G Don. Dpf. 82 rz. 1 1,5.11| 10000-400 | —,— Württ. Bank-Autt.| 7 | 32'10G

I]

j 1

F N T E Me O C D P ed E E E T D Or T O N N TIN E e E E

e

2 . . Sra

pund bund 0 I

—_— t Nr

GEEEEEPEEEEELEELEEEE E EGEEEEE

* pt J

p M = pa c N

N

go N

geSs PrIS Geis R

I O M —7

L OOOO ETA

: S *

Se pet geen send rets spr Preath gernnth smt jet Prets prets rers prets D D S. D > S S 2E * E: + Mm Dm e —— > . 5 . d S

T ama T

pt pmk prtl pmk per derk Pk Pre 00

m M O

“A

Q i bs m P INMMI A

O F b m în 5 ULLOLI L

e]

J 00 20 I ww Lt L m —_—— 092 |

E = w

A E T SEA 0A M O A,

==

178 50bz iedrichébütte . (10 (13 |4 | L7| 149 00bzS 147,006 ed.W lh.Pr.-A.15 F (4 7| 132 9)b4 69 25H Frister u. R.abgft.| L 300178,90bz(S 43 50 bz Fritiche Bb. Lpz.|1 2 | L6| 110,00G 62,75B aggenau, V.-A. | 34/4 F Li 59 00bz; (H do. Knstdr E Gasmotor Deut(10 | [10 4 | 1.71 142,00bzG - do. Lagerbof i. 8, | Belientiree Glsen e E | a O 163,59 Akt. u. St.-Pr.| M Z3.! Sti —— Gelienfir gw [13 | ( 250 Fel P. —_ E do. Lichtb. ga | |—| L1| 185 N006G V L, È: Verk. “176,608 201 76,T5bz 250 Rbl, b _— do. Lu>enw.Wll.| 63 E e 97,00G do. Gußftahi/14 [12 4 | 1L8| 121 ,50bzG 1000 115 00H do. Masch.-Bau. [1 x 196,00G Georg-Marien-H. Tj 118 N (H s 113,80bzG .- Deuend.Sp. 4} i R e: Stamm-Pr. s ( Tr de 1500 o. Paetfahrt | 1. Lig. 3.4 pr vet erm. V.-Akt. . | 10) 3,0 [1000—400Kr. —_ do. Pappensfabr. i 600 196 00G Gerreshm. Glash.| 6 | 1j 155,005) -_— do. Rüdräd.Hutf.| 4j] 11/4 | 1, 65 50S Ges. f. elektr. Unt./10 | 1 118 00bzB 200 fl, 1-—— do, Spedit.-Ver s 117 75G Gie el Portl.-Zm. L 107,505, G —,—_ Ps. V.-A x 116,90G Giadv. Baumw.| 4 70 (0b G 6009 Wilm. Terr.} i. Lia. |—|fr.Z. 5 82 00bzG do. Spinn. abg. 7 600 | _.— Gcctbold Me sing]l1 | R 153 00bzG do. Wollen-Ind. Berzelius Bergw. 4 11) 89 (0b) W Glauzig. Zu>erfb. Bielefelder Masch. 4 |1, pt, Glüdtauf V. ie b! Bing. Nrnb, Met. T 9s Göppinger We A Bank-Aktien. Obligationen von Bauken. Birfeuwerder L 48 v0bz& Görl.Eisenbahnb.|18 1 7 Bank f. deut. Eijenb.|4 | 1.1.7 000 «» |—,— Biämar{hütte | 7 | 230 00bzG Görl. Maichfb. k [15 11 104 2E Dividende | vorl.| leÿte | Ctrbk. f. Esbw. rz. 1034 | L 20009. 10-|— Bliesenb. Bergw. | 7 117 50bzG Sothaer Waggon 10 A TOS Aachen. Disk.- Ge. 8 [t 1000—500 1133 10bzG Landban? ra. 103/44] 1,1,7 | 1000—200 100,00bzG Bob. Bgw. Vz.C.,| 0 |— | ch c m 00et.bzG Grevpiner W erfe| Thi! L Amfterdamer Ban!?| I si. D. 200 l. holl |—,— Bochumer Gußft.|16#[16/4 ? 1500/300 193,00bz Si eve br. M \<>./10 | Zu A1tw. Zentra vank| 7 7 or _— Bankf. Orient.Eiienh.|4 | 1,1,7 | 1000 Fr. 194,50G an e Ir ee, 3, 2 50à1932 “10 Ee ,7T5b4 Brian NUS a e ai 7 au HBôosperde aw. U | 9 4 r 76/0et.4O Banca Gom. Sal. 31 | 84 [2500-500 ire] —— Braun <w. Kobl. R do. aba... 0 73 50B Bt. f. Rheini. u. W.| 64 | 3 | 1300300 |—-— Industrie-Aktien. d. MAEEE 1000/900 [155 75h) Suttóm, Mascb.| 9 vi Bk. f. Sor itu, Prod.| 15 600 3 00G do, PAtelpimner. : 7 [1000/4 A H 0 moge aid} 2 N69 Barmer Banfvercin) 7 | 74 | 1200—600 1124 75G Dividende |vori|lezt.|! |[Z-% | St. u #8 | do, Maschinen . 600 85 000 da ener Guß tab | S i 105.25d1 C 8 18 1000 118,008 erliner Unl | 5 (4 11.101 600 1111 50by Bredower Zu>er| 2 600 165,25B alle Maschinfbr.|33 ) 406 de A S Baveri che Bank - 6 | 1000 [96,33 Bo> kv. 10 110 i [1:10 1000/30 p Hreeft u.Ko, Well. i, Gia, | 450 1680,00S do.Un.fr. Pom. M.| e (6 VDI

M C C V D O N

eo 1p.

bub pet

[l oaos

T

E R E 4

Us M 0 M O je 1

—— Aa ad Pr D l Al f ett Af A E “l FY E HS

-

Zee L 2

SS E28 r Q

Ill ana] nos | | Ams e“ 9.

* E E20 D S M S S: _/®- >20 So Ps ZL ina V Jt Pont Js Put Pt Prt Prt Pert Prt fut f Prt 1 t a t t S a a a f i i a a a a e a mi a n Pin w—-

pk pt pn jrrct pk jmd rk Park Peck Prdk Pru Pren ck rk pr Per Pren rk P Pk Jerk fr pur Pk Pm drk Peck Jerk Jrr Pren Parr drk fk Punk rk dek E G 5

W100 r fe 00A ri p V E V |

Funk] —IUU EO bs S .

S P V7 t 8

23 _——

=

S S7

=

S S =

Budapest. oauptstädt. Shiel Bulg.Nanonalb. Ffands, I, TIT Dänische Laadm.-B.-Obl, [V do. do. IV do. Bodenkrdp dbr gar Donau - Reaulier. f,-2, Finländ. Hyp.- Ver.- Anleihe; do. fund. Hyp.- Anleibe Holländ. N IUEERmIS Tod -V, Jtal. ovyp.-Obl. 1899 do. ftfr. Nat.-BL-Pfdb, .

do. do. 0 Jütlands Kred.-V.-Obl, V ,| do. do. F Do. do. V Nord. Pfandbr. Wiborg i do do, TI Norwegische Hvpbk, Obl, Oesterr. #redit-Loose 1 ODest.-Ung. Bk.- S E Pester Komm.-B.,-Pfdhr. Il do. do, S do. Kommunal-Oblig,. do. Vaterländ, Spar ase Polnische Pfandbr. R.| do. do. 1000-100 R. Es. Taba>d>-Monop.-A. aab-G&rz. Pr.-A. ex. Anr. do. Anre<bts cheine . Schwed. Hvo.-Pfandbr. 1878 do. do. mitte do. do. feine do. do. Geiamtfkdg. ab 1904 do. Etyotbe., abgeft. 78 do. Städte D: 83 Serbiïche Bold- Pfandbriefe Stocholmer Pfdor 1885 do. do, 1885 do. do. 1887 do. do. 18M Ungar. Temes-Bega . …. , .! do. Bodenkredit- Pfandbr | do. do. do. do. 4. K:.| do. Regul. -Pfandbr. do. Hyp.-B.-Pfdbr. 97 do. vart-Vibbe, IV, d. L

do,

=

-

E

_—

Cn C0 C0 A On D - —1— K e reti Peti Prt a} m} m] det fb pet a} frei dent f L A _

[2 M ————— ä

rrprrrraSUEEEEEES _—

_— “A A A RNAmOO 00ND

-

—_—

Pun .} pet LIn

77 TObj 136, 25G 102,00 bz 95 T5 245,00B 185,10bzG 108 50 120,60G 7 2 T5 Ÿ 158 60b1B 61 259 341 75B 79 50bzG 6 90B

do. 86 rz. 10014 1.4.10| 10000-400 |—,— do. Vereinsbank] 7

SSEEE

S8

t

SOS: T 7

e

p I R R n R i L

x

T T n Wf V pet Pt D Pet V T] Pert Prt bt Prt F I 00 Un O0 O0 D 0D H C0 M

s 5 I Peti Prt Prt Parti Parti eret Prets 1} D) Prt L) F 2 F F F Pert Pun i Mm Mm M R |

TTTTA att

1e _-

Prt Prt Penct LO J Prt Pre Pré O LO O LO

C O

SSEe8s

E R

ZE Zorn x2 72 ge

fi

99 F moo

S

pt J

#

®

2 5064S do. do. 4% A./V. 97 80B do. do. 34% J/I 97,905, B I, ps ginn E S Ls L l b j 9140bzG A

do. Zj p Pr. XVLI 1905|: —_ —— 0B. un! 1908134 _— do, XVITI unf. 190814 n e do, X[X un! 19094 94 20bzB doXXu. XKluk.1910/4 99,90bz do. Klb, Obl, uk. 1904/34 “r do, un!, 1904/4 | e i Rdi4 I 4 1bi do. Kom. Ob. u! 1907} 3j L h . F j ane A pin “I 4191014 : do. Gen.-S<. gg LDi—| fr. ¿28 Moskau-Jar «rc s s N b Hup. ph es 7 Auherdem 8 Kub. Pap. Moskau-K.-W gar. |

B b 1902/4 M Mie ° | rich. 2 50bz4 Amsterdam-Rotterdam; li. D. i Zcostau-Rjaian .… . „| i da S&.69-82 uk. 1904/31 vers<.| 2 N25 Anatolische volle . . .| li. D. 1 8 40bz4 Mosekau-Smolen8? , E do. Hyp. Kom.-Obl.[3i] L410 93, y do. D li D. 1 18 50h, Moskau-Wind.-Rykb. | eor u 9%. - West ,- Boden: | do. pr. ult. Mai 83,25à,60bg | do. do. 1898 82,25G L, V un! 1905/4 | LL R bz áanada-Pacific | 14 j 1,7 1989061 Orel-Griasy

P 1 L

S Ce RE =

Ml C V C CO C E C M C O C C p. Vin C O O Co CO C M rie S ed E D C C E D O G T OS R E G EN CR D E

I pl Dre Perl ret Det Pera Peti gere Pre; Sens enth” Pert emed Per: spre Perm, red: Prers Per” prets redi Feb Pre, ret: Prred, Pek: Preb Pera, Prers ernes per pre Pr eret, Pre ret, Pera derm ek denk denk

Bo Lo Lr s 1

P i p ps L 10 O D, pt Pert N F L ect CO DO t T)

R —— R n O90

Wo 1

m

m) 0-5 N

E G 0 189 00b4 Hambg. Elektr. W.| 150 25b4 A8 ande.bL18,05 8,05 |200fl.{.1000,4 Böhm. Brauß.| 1 600 195,00 Breitenb. Zement! S | 8} 1000 189 g. : n —+ T Bau?! j 84 | B4 | 1200—800 [149 40 Bolle Weißb.| 95 bz Brem. Allg. Gas,| 6 = | Cat A Berliner Bank . .| 7 | 1009 riedrihsbain 16,00bzG do. Wollk. 0 | 0| a do, Hand aae! | | 94 bhardt 122 00 H Bresl. Oelfabri?| 1 102 60 bz@ do. or. ult. Mai! Beride Weißb. 7625 % do. &pr ctarre 10 112 | 8,00dz do. Kasse verein| 8t Bermania . LvT 00G do. W. f, Line 16 H “Et do. Malkler-Ver.| 9 Aillebein . . -| l —_ do. Vorzugs-Akt 2h P do. Prd.u Hd.i Lia.| do. abg. neue! 102,75B do. Kletnv. Terr.) Si |1 2 8 40bij Bochumer xaiierbrauerei | 6| 29 50.9 Hrün:ng u. Sobn} 7 L 840b¡S Bôrs -Handils Ver.| 74 Kinigstadt. . .| 4 01 80bzG Brürer Kohlenw. |16 e 9 s

—_

Ï

104 50bz B 1000 n. 500 1152 00b4B 151,75à152à1,90bz 3000 146 25 4 1000 11590 H

106 75G 194 406 159 6G

i | 1000 1174 $0by ann. Bau St.Pr.| 4i|— 4 | L1} 95 255 51 600 177,25 do. Immobilien] 7 I A, 105 T5bz 1,10/1200/600 |178 258 do. Ma'<. P1./28 7| l 29 00bz 8

300 1217 00G Harba..-W. Gum. 12 | 1,7 [1500/3001295 00 et.bzB

1500 102 25G Harkort Brüeb., f t. 74 4, 111 00 H

1500 1149 0)bzG do. St.,-Pr.| 8h! 1| 400 1135,0)9

1000 1109506 do. Braw. do. | 6h! 7 L 109 90bz

100 fl. 416,00G darp. Brgb.-Ge'.[/10 [11 176 9) “- I do. i. fr. Verk.) TT7à176,50à1TTA176,90b4

1000 1107 00b4G Hartm. Mai <fbr.| 7 1200/600114 20)bz

Î E S -

SE Legi

-—

————M———M——M— R M —M— M ———

44

o o

lit fet a Y en 2 D Z

Î j j | J 1| 1000 [44,008 Hd. Bellealliance| 51 118508 Î |

_

-

S SESSSS Di

e

S

97,75b HWantré Weißt | 9 [11 | ) 188259 Brunsbüttel 6 Braunicw, Ganf 6 11850 8 ‘München. Brh.| é 4 97 00 % Buderus, Ciï.A-C] 6 1 000 1107 | 142,00 119 50G Panenhofer . „112 | 195 00S Bui, Waggonfk.| 9 1000 172 50G HartungGußftabl| 8 1000 Lt 133 25G fefferver | 234 8051G Butike „Ko. Met.| 13 i 1000 169 9 b, B Harzer A u. B ./25 [12 (3 5G [93 50h: <ónb. (j) 11795 G Calmon, Asbest (15 |15 4 1! 1000 [183,008 Hasper Eiien . ./224/30 182 (0b 97 T5 do, Wes exvank? s 106 10hzG B 221 00bzG Garlc-h. V-A. | Y | U !—lfr.3./600/120015,00:t.mG Hedwigshütte j 116 | 169 000 ps /0B Brüfseler Bank | 2701- 15700 210,759 darolín. Braunk | 81| [14 ( I K 300 161.006zG dein, Lebm. abg.|18 18 187 0 bz ,75G6 ähemn. Bank-Ver.| c —2300 [111256 Spaad, Gc | 133 50bzG Tartonn. Low [22 [10 | 7| 1000 212008 Heinriöball . . [10 | A gs goburg, K ant! d 300 92 60G Rerein&vr. b. L, 216 00 do. 1601—2600/12 | 5 1 7| 1000 [104 50G óe'ios, Elekt. Gei./11 h 08 10b1B Jom.- u. Disk.-B.| di 116, 50bzG do. St. Prior | 1,10 235 75H do. Mach. u Fag.| 0 ) | 0 7 | 1200 80 59h1G Hemmoor Prti.-3. 15 110 l4 i 22 ObyG 99 20d1G áreditver. Neviges\ 7i _—_ Giftoria ... |$| : 82 50G safiel. Federstaßl[12 [12 |i | L1| 1000 [187,256 engftenb. Mas 5 | 0 14 s 58006 p E [Bochumer . . 14 Í 166 25G do. Trebertro>. 25 14 | 1,4] 1000 1178 %bz@ Herbrand Wagg 2.112 112 |4 36 75bz 97 90bz Danzi »at _ Braub. Nürnt EY B 124 00G óbarlottbg. Waf.|121 1344 1000/3001295 00h Hibern. Baw, ci.112 115 14 | 600 117891 [58 194 Pen pan gus Ar!eg- rStadi: | 5 | G 110.75 Sharlotienb. LitC|12 | 0 |4 | 17| 99 4IhzG Ia, 1 Verk 179à178,20à 80b4 ’7,75b1 do. pr. ult. Mai À Danziger . .10/1000/300]119 00 Sem. Fb. Budau| 0 | 5 |4 | 11| 115,256 do. N.63001-64600| | [4 Pa s do. Mari ‘e 1132,10b4G Deffau. Fidi<i. : 1009 [9,004 do. do. St.-Pr.1 0 | 5 4} L1) 115,258 ildebrand Mübl.|134]| 9t 4 163,25G 98,50G do pr. ull. Mai 131,69 Dortmunder . 20 101 2300 |—, do. Griesbeiml|16 | 5 [4 | 1, iipert, Maschin.| 64 R —— Ee do, ian! n gu Dortm. Lôwen! 1: 0 1000 212 00G do. Grünau. [1241] 4 | L1) ¡64 00bz G Hitichberger Leder 10 131 0G f auer 851. do. Union 101: 1302 00H do. Milh [14 111 4 | L111) 162: e do. Mai 85 508 E he | np do. Viktoria 101! —— oo.Oranienb.StP/12 [16 4 | L 189 50bzG od. V.-Akt. kv 167 50 et.b4G us Deutiche Düfeid. Adler 6 116 09 do. Weiler . [14 |— [4 | L1| io a ¿chst Karbwer!.| 26 l90 14 ) [344,756 f, (Hôte ))1 6 176 50bzG do. Jud. ‘Mannh. Tul [4 0 114 I ) Hörderhütte, alte] | n 8,7 I 300 ¡15 70 ei] 1 L) 9 1 00G da. 124 124) 074, 60.256 do. !onmv. alte] | 4 15.75b4 1200—-600 [106 60b4G A . 154 50G do. Byk  41 128 75G do. neue] 9 19| 99 9B 1000 (068 em Der. is 11 pu a Gem. Es a) - - j -ifr.3. 211 00G do. do St.-Pr.| |— 59,008 600 112 10G Seveisberg : 111,508 d 109 00H do. Si Pr Ltt. A/14 14 4 131 50bz 1200—600 1127 10 # -Glüdauf . | .10f 1571 0G i 41 505 vei, Eil. u. St. 15 16 |4 26420 1000 12 5065 WSrünberget 10} | 52, 0b S | I LEI 127 00b4 I eGedad. 75 25 1200 y 800 11840051 anau Hofbr j ß .— 0s. Wirk. Si d 116.006 offmann Stärke 170 755B 183,007 7 4188 00b4 | ; defliche ... | | L [1500/300 108.00 et.b+ B tv Bai. St-Pr | 0 | i —.- ofmann Wagga.|: E LO | 1200—30 1120 50 [A eheri Br. L 1000 96, Det bzB Erneordia Spin 117 | L M 183 75h14 otei Disch. ,…. 102 A | 1200— Bo [äb 40b4 Holsten ß 1000 009 áoncord | 28 60G H otelbetrieb «Gei. A 148,00bz Fienbe> u. Ko.| 1000 59 75H donolid. S j 42 /0b1 pewa dM-Blerfe H 119 255 122 69bzGS

Dent ps C) pt J

98,20B Brauni<w. Bank! 6% Tau do, Kredit® anl R

"u 50bz OupoSenL.

1197 9 dz S al, Ban

I S E} 6

ac Dreautetreteu

S >-

f

D NRNEN die

oOoOmO00 L

ide do, LI, [V unf, 1904/34] L410) 5000—100/90 30bzG do. pr. ult. Mai] 99à98,75499,10A98,90b do. do.

90 3bzB do. VI unf. 1908/31] 1,1, 000—-100190 70e Dotthardbahn | 6 i. D.l« i L1 f, s E 0

8 25b4 do, VLII unf 1908/4 | 1,1,7 | 5000—100/98,508 do, pr. ult. Mai 163,50à,40bz äsan-Urals?

189,10b4 do. VIII un? 1910} 10) 5000—100199 00G Jtalien. Meridion. ; G/, 14. D.I4 1 17 f do. do.

das Gäci. Bdfr.-Vid®, 113:| 1.4.10 5000—100/93,00G que ggr, ult. M 135,90à,80bz Rybinsk

- d do. do. u" 4 —100193,00 alien. tte'mees / 6 |— 4117 I—-—

Ves TaEo E 2 Ma 8 ((D.4 11N—— do do. [I] uk.09 1,7 | 5000—1001100, 50G do e L 3 Tai ‘99 10b1 Slid-Ostbabn os e « V. o E A dos de. I uf.10/ | MO— 0 100, 00G Jura-Simplon... „| 4 [D161 L1 1 “-— 1

Schlei. Bodenkred.-P1,14 3000—200198,00 H do. pr. ult Mai] Süb- Westbahn

do. [V unf. b. 1908 4.10 —2098 00H do. | 0 |— [- f 13/60b TUnnecant. ObL ór Pfandbriefe und Schuldverschreibungen do. V unf. b, 1908/4 98 0B s E Ba i? i [- S do. Ir

do. St.-Prior | 44 |i. D./4 tscher x a L R 89 80bzG 2uremb. Pr. Hur. | 52% li. D.14 7 50b1Œ Warichau-Wien 10x Deutscher Oypotheken-Bauken do, [11 unf, b. 1905/54] —10489,80bzG do, ye. ult. Mail 96,608, 30497, 764,70bz | do. do, dr Anh-Defs. Pfanou., .]4 | 11 | —AX} dos. IV unf, b, 1907|3i| 1,4109 89 80bzG N. Pae. Vorzu a-M, E MIEO 0 4Ób4 do. do. 1x do. I unk. 1905/34] L] 000— 29 191 S <<rozb Hut" P! T/3 | 2505 j 95,75ùà,3}à 40bz do. do. Ix, Su Hvp-, u. W,-KB [3] oeri h} 1000—10 195 2) do TI unkb, 1906 i 198,20bzG | 0% | B41 17 Wiadik. Oblig. „nnerlgsshar | oer‘<.| 5000—10 i do. I unt. v, 1A 98 Ub S s ——_ do. do. L rid. é 000—2» 90. [V unf. b, 1909] (K) Schweiz. Senteaiiein. | S119 41 L1 I—,— do. do. M "_ Berl, ‘1X KIL XY| | veri<.] 1000—20 90 501 Südd. Boden-Kredit 4 | 4 i / E do. pr. ult. Mai o _do. do. E ü Nat, n u. XVIl4 | 44] 5000—29 do, do. 10) f 94 30G do. Ndost.St.-A p S |LD.4 | L1 111300B Za1 8!oe-Selo - ' ie Ueber‘ee do. KVIII ut. 1905/4 T LUEI vstd. Bde. l unf, 1044 | 14. T do, pr. ult. * 118,3%4112,50à,80bz E Ao - Bun,

do. XI[X E C h T Pndt L E e gr e D mie N do. XX nf. 1910/24 i j Í do. do. I! 1% [4 nion D

ult. Mai

i ' 101 30b4 Dortmd. Bank-#

Î E do. ul à96 i j i I

Dans, Hyp -Pf und“- |3i 15 do. do. IVut. 190713 H 10 pi Gai BON 118 liNdiÀ tr.3.1—, 9, 7bz | flnatol. Ei A, I 101 49b4 dner Bank ||

2 Lo 2 dent Prt Pee Were Prtd ect ÎLI Prets 2 f P 2} 2nf I f IO £3

G e d i C M l U C Wi E W LIS 1 V 00 U v

A D p M ren Wat Wund gea pan Waf ernst Snnned Brnnaid urnaad Pun unis ps rent e

. . . « * . . 4 . * . * * . <

nt Dig bunt Wis Win L Uls its Wt Éi B Bere Pert L gi0 Prets Pert Pran Prt: Peent * E

t— P L

M. t I e s e a s si e pet ut sp

FECESCEER E

O D D D PAEI

fe SSS

s des O) Z 7

bs Pn an D 15 Pon L 10 in 18e 10 1 Eon O L 10 1e D) Jf nt 1e 1e ns D a

C —M——— t ————— C

> >

erman M

1000 [110 0b 1900 u. 600 [202 75bz 30d, 10 50bz

D

Eer-agr “4 “4-2 T gt ien gt gund (pern end Db k Ds 3 2 Pert Leps Pur

—_

-—_ _

s A do. af: ul m E u. Wechie 8 30G Genofsenivk.

77 9061 77 9Ib¡G - Brundihul dbk.

G | A O0 M M-I*I

9. Pranereten

D D —.__— E p I En d D Dad

bus 1 1 js Pert Prt Pert Pert Drt a Y eet lnt et m} m J J d

R

ci

_

7 / | do. do ne] 9 114. 4004 i pr. ult. ut. Mai la do. do. Vutf 19094 7 | 5000— 10 v0. L. fr. Vert?.| TI s Deatitbe Grd. Botta] j | i do, do, VIuf.19104 17 | 5000— 100199 40G do. Zertifikate! | 14 |fr.A. 12 296 104 D abn 2 ces

Man L d 118,4 do. pr. ult. Mai 226 222) 754 00k T5b t. ch-AA.) .| y 18 00 Dit ¿A1Ta d. do. Ü J3i] L 9.502 Weß-Sizil. St-Akt. |