1901 / 131 p. 16 (Deutscher Reichsanzeiger) scan diff

<

Wsid.Bok. ita s

aen m

Hr 16s ff ban Mim f S

F 5000—100/90,40G Deutsche Eisenbahn-Obligationen. | : s E

1.1 do. 1V uf. 1907/34] 1.4.10| 5000—1 1.1.7 | 5000—100 99/20 20G Altdamm-Kolberg . [4 1000 L1L7 99400 do. do 1000 u. 500|92,75G 3000-300 96; G : 300 Pa 600 u. 300 Livorno

ei i V uf. 1909/4 do. do. VI uf. 1910/4 134 34 3000—300 Macedon. Mes B00 E 4 Do,

E Ge a «do T C ‘81 Dividende |vorl|legt.|Zf|Z.-T.|] St. zu 4] Bran ‘Potsd.-Mad. A (rf Aachen-Mastrich . 600 1122,75G raunichweigische | do. Landescisenb. 1/33 ¡ee BRNO sch. 20 126 006 O Bröltbaler Eisenb, S 14 500 8 Ove de Minas Brnschw. Ldeiib. . 500 1133,90G do. 1900 unk, 1907/44 1200—500 P adl Etsenb. 1886 rölthaler 1200/300/58,10G Drtmd.-Gron. ‘Ensch 3x 5000—200 M O9 L L Ra. Crefelder 1000/50099 75G Me S 500 u. 300 |— do. do, T No. 1000 u. 500192 7 Sard. O. stfr. a. L, d 3000—300 |— do. do. fleine . 600 Schweiz. Zeutr. 1880)

Dortm.-G 153 006 do. 131 5000—500 Sizil. Gold stfr. fe

Danz. Hyp. Pfandbr. z

Grd. G Deut h o

m J

Duisburg-Ruhrort Elberfeld.Bnk-Wer. rfurter Bank. E euer Deatecrein ener Kred.-Anft NES Grndkrx.-B. Smd Privatbank yp.-Ban do, Wechslerbank annoveriche Bank Hildesheimer Bank ieler…: Köln. Wechslerbank Königsb. Ver.-Bnk. Landbank Ad Leipziger. LOE ; o dred nt. 1000- get 4 Krd.u.Sparbf. N L. L ib. Komm.-Bk. fy. E E E Luremburger Bank 160 fl. ,60bz Märkische 1000 fl. 92,50bz Magdeb. Bank-V. T B 2,90bz do. Priv.-B Tai ,T5bz Maklerbank , fl. -90bz E Bk 40

E _ J

——

115,10G nterstein 115, »,75G Seipa, Dr. Rieb. indenbr. Unna 1140 ,00G Lindener . +6 s, „T Münch. S<hw. E ,00bzG Müser, Langd. 30,00 : [Nürnberger fv. 0 [04 506zG Oberschles. . . . N 150 Oppelner Br. . En 4 H aulsh. Spitta | 08S osen Hugger . 39; 75H eichelbräu . . 100,10bzG E [Nostoer . 113,255 2 [Schlegel 117 50bz G 21S öfferhof . 149,80bzG M S iu : 179,50bzG Sinner 1 104,506 V: Tuchersche. .|1: 133,00G pin Werder. . 9710208 E: Fan s icüler Küpp. 123,004 D) Wiesb. Sonbe, c 103 00G Accumulat.- Fabr. A 5 06 a A a0: Boeseu. K. 22 f. Anilinfbr. 1: p : 122006 L-G.f Luilinfbr. / 1 228.00 et.bzG Differd.-Dannenb! i 1200/400/18,006

o ors

Cont. El. Cottbufer Masch.

Cröllwß Papierf. Custodis .... [1

Dannentaum do. i, fr. Verk. YAnE Oelm. Akt.

St Deimenli h essauer Gas Dtich.-Am. Wrfk Deutsche Aspbalí Dtsch. Atl. Telegr. Dtsch.-Oeft. Bgw. Dt. Eis. Speisew. do. Gazallihlicht| do. Jutespinner. i: 600 1128,00 do. Kab. lwerke . i, E 112" „006 J Gegr Alalae ita 2 : 1, 0

. Stng. Hubbe ä 1000 j do. Steinzeug E ( ; 1000 T

do. Thonröhren|11 1000/600[137,50 $ do. Waffenu.M.'18 ; 118 ‘00bzG do. Wasserwerke| 7 \ 1009 A 06G

I} S

do. do. D do. pr. ult.Juni abg. pr. ult. 8 nnana,

« Tüuk. Anleihe 1865

r S f > x Haus Pik dezid ini mAANSAS _——— ——— 00 00 ——J =—J wor wr

Dernt Pueek. Prets frem Perm

E e

E :

aid has deck GnL IIT GN De E O1 l i 2A

[2 T E

mm

OoDP

16: Jf, durcli Siek Pad Jaandl "Dun dund M unk bund J J J J J Í A SS 2A I

o

eg

wm N00 O CSISEEES

Z

ige Brauereien

t A

D. Grdích. L) 49/9I/Z J, do. 4% A./O. do, 310/ J./Ï. do. 34% À. /D.

S bum bum 5

do. pr. lt “Juni istr

E

G VS: igie=ndiigr ati

-—

wr

ä

Zix!

ga t

N00 Ven roe 104

kleine .….

tons. Anleihe 1890 privileg. Anletbe 1890 Dtsch. Hp.-Pf. TV-VI oll-Obligationen . do. do. ŸVII

do, fleine do. do, Lu. Iafv. do. Je ult. Juni do. do. VIII «Loose ... „!fr.Z.|46 p. “Si So do. A UuL b, 1905

e. “pr. ult. Juni bz d X uk. b, 1908

. A ents große 11 [9 obs, do. XT und XII

8

eess

R rey | SÓ] | E

R ESE >>

do. pr. ult. Juni Juni 6068, aIE 50bz | „Do. do: 1896 34 do. do,

150,50G Lübe>-Büchen gar. .|4 Ua 600 [55 25G Magd.-Wittenb. Akt.|3 Dalheef -Güterb. 26 do. do, 189 c N alien. 2000—300 |—, N fleine -

1000/500 90" 75G Mectlnbra. Fr.Frz.-B.|3t

alberstd.-Blkb. . 1000/600[107,00G Niedrbl.-Märk Akt

Königsba.- Cranz. t 500 |134/50G pr. Südb, 1— E ate AAO

Liegn h -Ranvitsch. 1000—200 90/75G L Transv. (Gd-D) „D,) 1406 1000—100 |—,— f do 1891

1000 I— Do, do. 1889/33 Ludwh.-Berbach . Stargard-Küstrin . 0E

Me V An Wismar-Karow . . .|34 2000-—200 |—,— j ad Aa 1894 Marienbg. -Ml. , | 600 174 ‘70b Zschipkau -Finsterwld.|3} 500 4 do. do. O do. pr. ult. Juni

74 70875 Ao ,00bz do. an Niederlau/siß .

1000 [74,00bzG Wilb. -Lur. B. TX 1 "200 Fe : Mb. 0p. «Bank ] Ostpr. Südbahn ; 600 188/00% * trl. Hp-Bk.

i L j | : e l 98,25G ba VEUE Nun 88, 10GA88à88, 40a,10bz Deutsche Klein- u. Strastenbahn-Obligationen, Mun -B.80% O LeILO Apt S P E s 58/60 bz Dort Un Pa 6 16 3 1209 190 0063G Zichipk. -Finsterw.|114| [4 | 1.4 ‘1000 1206,00G' x L | j gs : Rae 5 300 111: “dd G konv. und is 153,25bz Dr K E E13 61à 50a, 0A 76ùd2 ,25bz » c L s ¡ H C S 9 E D, 4 res - pur Deutsche Vifeazw lamm Peiortmen, d e V 0 2/11 T L T De : Amerikanische Eisenbahn-Bonds., s 1g: ult t Bun et.bzG Alfeld-Gronau 85 45G do D, Gardinen 19 i 2 .1 [1000/3001170 Altdamm-Kolhbg. . 500 1125, 25G Do. IX 13, 102/44| 1,4.10|/ 1000—500 [101 508 Calif.-Or. rz. 1918/5 L117 S Nat - B f Dtchl| s gt s 1000 104,25bz G Allg. B. Omn. -G.1 | : 143, 75G MühlenSe>| ( Bresl.-Warschau . 31 31 600 [86,00 do. 9 u. 96 rz. 102 \./1000 u. 500/93,00G : Gir-PL Ref. 1949 4 1.28 1500-10, 1006 P an do. pr. Ul Fil 1200—300 125.80bz (H Allg. Elektr.-Ges. (15 / j 202 00626 Düsseld. Chamotte T 1500—150 99; 10b G Brölthaler V.-A.|— 1200 [102 ,90bzG do. IV—VI 73, 102 1,7 [1000 u. 500193,00G do, 13. 1929/34 12 1500- 1000. Niederr. Kr. VILE 8 H 125,50à 0b; (v.D.Edison-G.) j 2,00bzG do Draht, 4-0 5000—200 000 Liegniß-Rawitsch 1G 1000 |—,— Do. VIIT 13. 102 | 1 1000 s 109,50G Nordd. Kreditanst. 1200 124; 00S Allg. Ginserd, fv. f 85 0063 do. do. N.-A. Ä 5000—200199,00G Marienbg.-Ml.. .| 5 600 112,20B do. Lok.-u. Strb (100) 000.500 do. Grnndiead E 114,00bzG Alsen Portl. Zem. |2! 199 80bz do. isb. (Wag.)/20 /25 5000— 200/99; A) Ostpr. Südbahn .| 5 600 |—,— do, do. (103) ‘10 | 1000 s 103,1 10G Nürnberger E ; Æ 1200 190,006; G Alum.-Jnd. s % 1000 Is 13 37 75 b G do. Eisenhütte 115 2 ; 1500—75 [114,00G B E: .| 54 500 |—,— do. do.1898(103) h) E Oberlausiker Bani Gt a 115, 0068 Angl. Ent. Guan. 1000 84,606 zE G Maschinenb. n : 3000—100/99,00G rignißer 44 / 1000 121,50G do. i. fr. Verk. z Be Koblenw. 9 15 160 fl. P 117, 75G Anhalt. Kohlenw. 1000/300195" 75G O: 10 li.D P. 215 95 756 Fnabg. Steingut] 1000 193'50B dert Mach? He 6 200 fl. G a, T5 bz Annener Gußst. 1000/300 115,006. G Egestorff, S lz x G2 9 1000 Fot So Aplerbet Steink. 600 |[10300G Éllenb. Katte: S 1 300 Dat Kies abg. 600 160,//5B Eintracht Berrav. 4 19 0a 131 10G Arenbg. Ber »rabau 7! Det 14 S Elb üs Noten, i He 26 E 11 —1500 [110/256 Ainsdorf. Papier 1000 117, { einen-Ind. ; 000 4:10 1000 u 5008|— Oftfrieï.Bank 60%,| 7x 1000 1117,50bzB | Acania, em. F. 600 [11200@ | Gegr: Lieferung 117,00G 10 (1000-500 s]1i6.70G Petersb. Disk.- Buk.|153 dea R Aschaffenb. Pavier 1500/3001190 256 etra, Vresden 60 50bz G 511 [1000 00a, D do. s Bat 132 /s) 250 Res A 124.906 En A Met. 1000 [12750B Eleftcditn were m G 5. ( c é 5} | a a Œ L rizität K 00 NQUEL 00,00 1000—500 [100,00G St.L. u.St.Fr. 1931/6 zu N 3 1 n V fiche Bank 81 P2COe00 1198 100biG Bk.f.Brab. u. Ind. 1000 38756,G | Gleft. Unf Züri 16,156, i 5756 Pomm. Hyp -Bank : 1200 P 106 G Bannina M\<fbk. ürid 00 f j 125 006.

7 [1000 u. 500|—,— E do. do. rz. 1931/5 7 1000 s 1115 1000 1113 00G Em - l Südd 410 2000—500 (92/00G St.2, 11. J.-B.1989 7 1500/1000 8178,90 Preuß, Brodenkred. 600 (13125646 | Barg: goalgwer!| 0 | 1000 [10450bzG | do. Silesa 104,00G BOOLL S Ver,Eisb.- «B.1,I1(102)/ | 2000500 |86,30G do. Ztr. Bd. 80% 9 | < 600 15990 cr.b G | Bai, gegerhaus| 64) 6 ( 1000 [101 25b¿G Engl. Wllf.St.-P. D O 1000 BNO Westd.Eisenbhn.(102)| 1000 [96'00B : do. Hyv.-Akt.-Bk.| 6x 600 [9000S Baug Beil Nou 424 E 105,00 Erdmannsd. Sp. 5 j o. Imm -B.i.Liq.| : pr, Stick (130,50G do. Silb T4 14 2,1) 600 [131,006zG | Carl Ernst & C 1000 |122,75bzG Schiffahrts-Aktien. Le 5 U do. E Wilh.| 1,4/ 1 /4 |1.10| 500 un 9. l 1900/) 00 21364 ult hiffahrts-Akftien do. Leihh., konv.| 6 000—400 |[105,006zG do. f, Mittelw.| i. Lig. |—|ér Z.| 200 60,00bz G Eschweiler Ph

E, y i do. Pfandbriefbnk | 61x f 116 2563G 126,00(B _do. Eisenw 4| 21206,20bz S Ausländische lge Oa A Argo, Dampfschiff: .| | 8 [4 | 1.11 1000 1103 756 Realkredbf Litt B | l 6,2 5b¡O do Moabit # Lia. A B) 700 900,006 . Eisenwer 100,50biG E S Breslau Rhederei .| E | 8 | O P Fater Joh. Bleist.

fr. | 1000 E Reichsbank [10.48] ¿ 7 do. SftendBa.-A.) | 1,1 /1200/600/87,50G 3 | =1 | Albrechtsbahn . 211 300 fl. |—,— Chinesische Küstenf. | 1009 f Rheinische Bank | 000 154. 766zG f ads Kl. Thierg.i.L.| 1 05 50/005 upon M Stett 7 1000/500|166,50G do; :11/1000-200 fl.|—— Deutsch-Austral. D. 10 12 125,00bzG do. Hyyp.- Bank| s1 | h auv. Zeißenee| i. Liq, |—|fr.3. 710,00B Fabrza. Eisenack | 3000—800 101,10bz Hamburg-Am. Pa>.| 8 10 8 L

enck puri prnn enk

mo SSSS

Jal Ps PSAIA Dad de D R n es Dio C S ISI —— o So

-

R

bk prak jrnû J

rem tor e

BRSSS | | ets]

BR A R FERERT E [uy Do

o

E s d t amd anm am mi bmnk fremd p fri D frrek Es Si . E M z

SeeEs

_— p

pu D

—— -—

—— bk fern rem bemerk *

1200/600l13 137,00 et. bzG | Werrabahn . . 1890 do. pr. ult. Juni

tors

mittel 99,10b Dresd. Hyp.-Obligat.

99/50 Fuff. A v -P fdb

am y dbr. .

b do. E

93 ‘60 (G o. alte und konv

93/59bz do. Unl b. EAEN

83/60b do. unk. b. E 83, 30( D. B “Pro. 4

102,80

E be: unf b. 1908| 102 , 30bzG do, TV-VI g 06/4 102, 30bzG Leipziger He 02,390bzG do. 101 ‘00bz » do. 1297 ‘00B

: Mei. Hvp.-PTra.125144 419,10bzG do. unkdb. b. 19094 96 ‘00e, bzG do. do.

87 ‘600

Pn

Am N A

D

R Éleine do. pr. ult. Juni Kronen-Rente . .…. E kleine do. pr. ult. Juni ente 1697| G -A. (f. d. eis. Th.) é Sold-Invest.- ne Eisenb. ‘ind

p. enh. „Süber-Anl. Y [ Grundentlast.-Oblig.| 4

o odie i. K, 20,5,98|fr.3Z. Bukarest Mer. St.-A. 1897| 4 Bukarester St.-A.1884 konv.

do. kleine do. 1888 fonv.| do. kleine| 4 do. 1895| do. Eseine| do, 1898|

do. kleine!

Budapester do. ; ventar St.-Gold-Änl. 8/4 do. do. 500 £!' do. M ps E o do. Stadt- „Anleihe 1891|

Co

E

t E OERE

ITIO ror ror C3 r i He »> j

Pk H pk S i Mi fut Prei bf

dund duk J pi pi je sr

O TD t i i n i im

Om A D den H

OoD

ors

BRD

L 2 L Î

ros

41 84 3 )

Ik pmk fmendà fern prmerà R n R

o

———————— _— _—— bald denk juail

t i I) ei ê A A

4

4 1000 u. 500[93/00(8$ ïc. Burla x 1927/4 41 1000 u. 500/102,40B Sie G. 1;1996 1

4 1000 99,80 bz S JFllinoisCtr.rz. 1952/4 4 1000 199,80b l do. St.Louisrz.1951|34 4 1000 100, T5 s do. Loutsvy. r. 1953/31 4 1000 u. 500/102/50B j i Kans. M 6rz.1937

4 | 1.1.7 [1000 u. 500|— E do. Zertifikate|— 4t| 1.1. 1000 100,7 75bzG H Manitoba rz. 1933/41 4 | 1410/1000 u. 500|94,50G N. Pac. Pc. Lien|4 | 4 | 1.4.10/1000 u. 500 d ,„0bzG do. do. Gen. Lien: “fg 4.10/ 2000—100 |—,— Oreg. Railr.rz. 1946 14

4

)/4

31

41

41

4

3]

4

4

R] bund bank

Tb D O D D bd pi bi T E

E

as I I e t n r i i > N N=J O [ep | or

Err t R

Ii inni fi br funk bei s f m R O

S D I

300 |—,— B T A. (100)

; t 3

af¿enbahn-Aktien. Ra: T do. es 5

400 1131,00B Crefeld, Strßb. o

1000 1104; „0B Dtsch, Eisbt. T ( 1 (

| o R s Obenheini<e. . | 6 ink. Kp. 1.6.94] —]— Oesterreich. Kredit 114 A do. pr. ult. Juni! 100€ Ea do. Länderb. abg.| 6 7.10/1000-500 s/103,90G ph denburger e 5.8 1/1000-500 s/71,50 H o.Spar-u.Leihbk.| 8

10009 F Osnabrücker Bank Tk | 1000 s

R t S

dp N

DBRNNDN OND

3000—100]98 75G L 3000—100[91/50bzG Deutsche Klein

87,60 do. fon Zt 3000—100}91 '50bzG Aach. Kleinb. kv.| 6 S7 As do. 11, "Tut. b.1905 33 3000—100/91,50bzG Allg. Dtsch. Klbg. 87 0bzG Melenb.-Strel. Hyp.!4 | versch.| 5000—100]69 70bzG Allg.Lok.- u. Strb. h om Bai A R N Pes | Save Tati 86, M Hyp.-Pfandbr.! di 11,7 | 2000—50 191,00bzG Zad vofalb.. 86 20biG j do. II n 1410 3000—50 198,00bzG Barmen-Elberfld. 1: 86,25bzG do. do. unkv. i905 31 vers<.| 3000—100191,00bzG Berlin-CGharlbg. . 89,00bz do. do. unk. 19073} verp. 3000—10011,00bzG Berl. El. Strßb. .| : 78 ‘0b G do. VI L | 3000— 50 99; 20 Boch.-Geljenk. . . 78'000 do. VIIunk.b.19064 | 117 | 3000—50 199,50G / Braunschweiger . 178;75bz do. VIlTunf. b.19114 | 14, 0 5000-—50 199,70bzG Bresl. Elektr. 79'00b: do. Präm.-Pfdbrf.'4 300 |131,00bz do. Straßenb. 10/59. B Mittld. Bdk. 31. 3.190631 )| 5000—100189,590G do. do. neue 91 do. fleine| 6 40 50bzG do. unf. b. 1.1.1906 4 «44 5000—100197,75bzG Crefeld Straßenb. 10 0 ; do. pr. ult. Juni 40,25bz bo. T 30.6.1907 4 | 5000—100198,00bzG Deutsche Eijenbt.| ! j

ere

—=—=—————>> S ——N

ri ed Pt Pt Pk ffe M Pet ffn H Pet Et Et Pi J 4 i: SA Pad Dis J S R S E

E A

F

rôrs

D D M i

500/1000]164; „(5bz lektr.Hochbahn (105 1000 |—,—— Gr. Beil.Strßh. (100

. 1000 1106,00G G Be Casfs.Strßb. (105) 1000 1212 ‘00G Gr.b S LTI(100) 600 [136;00B Magdbg.Strßb. (108, 1000 fp Kleinb.-G, (100) 1000 12 de 3, 50bz 0. do. (102) 41 500 123.00B Salandbahn 102)/ 1000 1140 /00B é Schles. Kleinb. (103) 400 1178/25b Stett.Straßenb.(103) 1000 - [165/106 Süddeutsche Eisenb. .

D pk pri prr jr jr _—

wee

) pak J funk frank 2] 2] Pre fam prnn pmk prak

1

9

1000 11. 500|—,— : Pittsb. B. gar. Pn. 414 :10

1.1.7 [1000 u. 500|—— S. Pac. of Cal. 1905/6 {/ 1,4.10| 2000—500 1104,80b;G F do. i 1000| i do.

1000 |—,— i do. rz. 1, IL 1000 199,00G St.2.S.W.Trz 19894

Ostbank f. H. u: G.

S O

R R N Es

0 [1009-500 s/106,506zG | Ostdeutsche Bank .

—I—J—J—J a

D L; Darig: Pay ex ca

t _

1 Hl 16 1 1E HE H Es HES E p

S

—_— ——— E m

bm pad Drum pmk pre j pem

D D D D pri D t m} res k per

O o r

iem

26,50b;G 66, 255

135 75G 217,75bz

130 ‘00et bzG

223,25G 141 ,T5bz 121 00biG

109,00bzG 149/506

Ink pmk ferm J] m] fis ri brei: brm prr:

o

m B LIIRBRHNHC J J] bd bunk puri buná O I

E S,

G do. IV 1.119094 5000—100199,00bzG Dresdner Str.-B.| 84 Christiania M lfr.3. E do. Grundr.-Br. 1T 34 3000—300/90/00G Elektr. Hochbahn d Gothenb. St.-A. 91 S. A| 3 90'25B do. do. 1114 3000—200/98,60G Gr. Berliner 12 Helsingfors Stadt- “Anleihe [34 | 86,50bz Nat. «Hypoth. -.- G.| ä Ge S iseler s | 31 do. 900| 4 91/90B früher Stett. rz. 110 4x | 3000—150|—,— r. Sailcler I MUbatr do, | 1 99208 do. do. rz. 110. .| | 3000—200|—,— ambg. - Altonaer| 9

Kopenhagener do. ;/3 3000—200|—,— amburger . do, 1892| 4

0 3000—200|—,— annover | 44 Asagnar do. 86 I, IT| 4 |

kleine! 4 |

| 3000—200|— eidelberger . 2, do. | 3000—200/77,75bzG ildesh.-Peine A| 4 Mailänder 45 Lire-9oose ._!fr.3.l do. 10 Lire-Loose . Fe

| 3009—100/96,00bzG Karlsruher . . ._.|15 Neufchatel 10 Fr.-Loose . . .|fr.3

band Dent

10

pes (L IGA pu H Pi

X +1

A O BOLST

O DIIANDRA N

L D(F d

puns O D

G or m

7 E L

1

4 [1.1 4 |1.1 4 1.1 1 |1,1/

J lei D |

Li É: Paal do. E 4 do. L Une. b, B 2 l. do. onv. r U A

i fon do. do. rz: 1003 | L Nordd. Guundke. IIT'4 L E

14.

L:

É

T,

1.

L

E k, E, | c 3 79,50 bz as Böhm. Nordb. G. O L 124 50 Rh.- -Westf Bodki d.! | B | a Bazar Genuß <., F | fr.23,! j 690'00G Falke \

50-150 fl.|—,— do. ult. Juni! t biGAI2E, 25bz Rostocker - Bank abd.| 0 ES t 89'906zG Bemb. Woll-Jn.|-8 | 0 | i 1000 1105.00G Fein-Inte Aketre-| 9

„HOb; B S , | Russ. B. f. ausw. O.| 8 250 Rbl. P. [116,50bz emb. Baumw. | s 6| , 1000 Fèldm. Cellulose

Be ( | | i do. pr. ult. 2D S endir Holzbearb.| |—| 1000 107,00e S S 300 fl. |—,— 140.000 d d C y 116,30G Bg.-M(rk. X.-G.| F R T 600 1115/7! Bag O E 6 V Bin, ¿

| ette, D. Elbschiff.| ! 54| 5 M4 83.906 Sächsische Bank SNS

| ' ' i 3,90b; Rb 142,50G Berl. Y g | ;

300 fl. R Koph. Dpfsch,Litt.C _ [10 Kr.[101 20bzG Schaaffh. Bank-V.| 123'806zG o ul: Ma 19 16 | 1000/600/179/006bzG Flöthber Maschin.

[10000-200Kr.|76,20bz B Neue Stett. Damvf.| Í ( do, P avi} L) 600 148/00 Frankf. Chauff

7| : do.Cementb. i. L.|— |—| 600 1201, 50G do. Clektr. n m

do 200 i Norddeutsch. Lloyd | L) 4 | 1170 00 et.bzG Schles. Bank- Ver.| N ans | 3000—300 |79,40bz do. ult. Juni 116,80A,60à117bz | Do. Bod.-Kreditbk.| 1487908 do, Ces t D iT 600 1161,00G Frauftädt. Zucfer| © .10/2000 u. 400/100,50 et.bzB Schl. Dampf. Co. 1.1| 1009 181,00G Schwa1zb. H.-Bnk.| 100,00bzG do Dampfmübl.| 5 3| 1000 S Fenn L No, i 3 ) —,— Freund Masch. k.|:

0/3000 u. 600|—,— Veloce, ,Ftalien. Dpf. 4 |11| 500 Le. 138 O0et. bzG do. Landbnk. 409/ ol 1075 "e ) 3 (,90B do. Elekt.-Werke|13 0 1080/500178 75,62 o f 99,50B E GeT Nb 7ER Solinger Bank 120,00bzG do. Gub. ‘Hutfb. 10 2 O 178,756 Friedrichshütte . 110 | 0 200 fl G : ata E —, s Ungar. Bod «Kred, E a 156,7 75G do. “Holz-Kmpvyt.| 4 | 2 600 Gen Fried.Wilb, Pr.-A./15 300 fl. S. |—,— do. pr. ult. Juni / | | do. Hot. l. Kaiserh. 95 1000/300/82 108 Frits Bt abast.|— 1 1000-100 1|—— Q N Schiffahrts-O Berbk Hamb. 0 Jy zow | do. Futevinner.| 31/0 4 | 17 [10000006 | Wide Bed Mx 7 “100 LI—,— k: Shifssahrts-Obligationen. Wars. Komm.-B.|10 G E E do. Lagerhof i. L. | Y U. Î 1/1000-100 fl.|— É 9 n do. Disk m 20 oe P. T Akt. u. St.-Pr.| | Gasmotor“ Deutz/10

.10 J h 5,1 M pr.St.]—,— Geisweider Éi

17 10000—200 9875 bzB Hamb.-Am.P>rz.100/4 |[15.5.11'1000 O Westdeutsche Bank! | | "T i do. Lichtb, ZErT.| è, Liqu. é pr.St.12000G eiewei arf ifen/20 ‘7 [10000200198 75b;B is do di M ñ ien ZaR 105.00bzG “od Bn S. Fe E 14006 do. Lu>enw, Wll] 64 61/4 t Gelsenki: ‘<. Bgw./10 af ] | 11

1

„1

5,1

5,11

)

i Do.

R do, :

500/1000|50/00bzG do. Silber-Prior. 4 |

500/1000 159,40b; dh Gold-Prior. 4 | 500 152,00G 3 | | 500 165,75bzG Dur: ‘Prager Gold, -O.|5 | 1000 |153,00G do. 3 | 1000 |—,— Elis. Wstb. stfr. 6 ‘83/4 | 1000 100,00G do. do. stpfl.4 | 500 130,50B do. do. stfr. 90/4 1000 131 50B Frz. Iosefb, Silb.-Pr.|4 1000 - Fünff.-Barcs gar. . .|5 1000 56 75bzG Galiz. C. Ludw. 1890/4 |

2

A S

L iva S Dux-Bodenbach i; E

—————————

[1500 u. 300|—,— ansa, Dampfschiff.|14 1

C0 mt —J —J]

S D | |

7 ‘4:10| 150 fl. [—,— Hansa, Dam Rhederei .| 8 |

A «T t.

| 3000—100]196,00bzG Königsberg. A, ‘B110 | 3000—100]96 '60bIG Magdeburg. A, B/10 E ‘60 be H Medálenburger kv,| 5

5 do. IV 4 Kn.) 903 4 Fiane | t eres J do. unk. L » 106 D do. VIIlL uf. b.1906 31 98 ‘00G do. TX unf. b. 1997 3}

wr

M

Ki

Ï

Eg

——

1

F

41

————

|

| New Borker Gold-Anleihe .| 7 | Röm. “Stadt-Anleibe IS. do. do. leine ¿ do. Do. AEVIELT d do. do. fleine| 4 Sto>holmer do. 1880| 4 do, do. kleinc| 4 do. do. 1885| 4 do. do. a R s. do, do. 44 Dk | Venetianer 30 Lire-Loose , fr.3.! Wiener Kommunal- Anleibe| 5 do. Stadt-Anleihe 1898| 4 Züricher do. S L BLI

Fu

t t t] t MOTO t t é QU

3000—100190 20biG Niederwaldbahn . Î 3 3000—100190,20bzG Been Straßenb. E c o. X unk. b. 190914 | 3000—100¡97/60bzG otsd. neue tonv.|13 S do. XTfdb. unv.1910/4 | 1.17 | 3000-100 97/60bzG | Slef, Kleinbahn] ! 99/90G Nürnb. Vereinsbank .|4 | versh.| 5090—100/100,205 MRTLEE : e s be 100,108 fälz. Hyp.-Pfandbr.!| 31 vers<.| 2000—100/93,80G do, Y orzugê-U.| 6 ) E omm. Op. V, vers<. 5000-—100185,00bzG Sudd. Asenbabn| 2 i ' M rich.| 5000—100185 00bzG& er. Zlenv.-Detr.|

L ae Tx E Ie e 2000-100 S200b2G Westd. Eisenbahn) 1000 116,2 et.bz G Kais. Ferd Zordbahni! 7 126/006; do. XI, XTI 1908/4 | vers<.| 5000—100185,00bzG Würzb. Straßenb. 1000 1132,00G 4A S E d ‘1105,60 do. Is, IIT 1906/34! veri<.| 3000—150]80,10bzG ú j Kaich.-Oderb.Gold29 4 96,10B Pr. Bakr. l, IT 13.1105 | 1,1,7 | 3000—75 [112,75G Ausländische Eisenbahn-Stamm- und s Da > DH —— ITT | versch.| 5000—75 1107,50G Stamm-Prioritäts-Aktien. do. Silb.-Pr. 89/4 D E - T 1g. 1 206 Ia T EE Aussig-Teplih 5 , 15 L F Kronpr. Rudolfsbahn/4 89,25bz * T 5009— 10018 10:5 Böhmische Nordbahn .| 74 \i.D.14 j 1.1 do, (Salzk.)4 88,0063 * XIV ut 1908 2000 100198 0064G do, Pr L IU: Lemberg-Czern. ftfr./4 —_,— “X u 92 5000 100190 508 Brünner Lokalbahn . .| Rd P do. do. stpfl.4 Mj 259 * XV unt. 1904: 5000 -100/90/30bzG Buschtherader Bahn .| 1: i L; vit Oest,-Ung. Stb. alte 3 B do. knv.u XVTut 07 3L| A do. pr. ult. Juni]/ do. do, 187413 |

j do. XVII uf. 1906 b.| 2000. 100198 00 B Ciak.«Agram Pr.-A. .| 5 [i | 4 do. do. 18858 53 D S AA Is: A2 Ev Ca. 50 a R, - - do. Ergänzungsnehz!3 p do. XVIII uf. 1910 3000—100199,00bzG Graz-Köflach | 6 —,— do 189% As) Pr. Ctr.-Bdkr. 86/8913 5000—100190,80bzG e E / Y G

86'90bz do. 1894

/ <au-ODderberg . L s do. IT/5 31 5090—100190,80bzG Kas / - e f E / E 96,50 do. 189 unk. 1906/3 5000—100191/00bzG Kronstadt-Harom. . .| 9 1. D, ° do. „Gold: rior j: 98,00bzG A

R Lemberg-Czernowihz . .| 6t ) .11—,— CJdo. Lokalb. Gld.-Pr. e 5000— 100} 4 1UeTg-e pin L - 1899 f 1909 Ns E A A Oeft,-U, Stsb l, irks, 9/10 Î D. Ï E fe do. Nordwestbabn . f Ee 1901 unk. 1910 5000—100/99 0b G do. pr. ult. Jui , _443,108,50bz do. do. Gold-Prior.|5 | L A9 n Kom.- Sh. 87,91: 31 5000 100194 00b¿G Oesterr. Nordwestbahn! 54 [i.Rd14 T7 T—, do, do, Litt. B(EIb,)! 5 j 91'30G do. 1896 unk. 1906131 5000 100/94 /50b3G do. pr. ult. Juni! E a Ostrau-Friedland . .|5 do. IT! 91,30G do. 1901 unk. 1910/4

5000—1001— Oesterr B.Elbthaldahn| 6 1104411 Pen] riesen . , 8 Ae eal, Ovpbk -Obl, _ Pr.Hp. AB.1.4¿%I/I / J

(5.1701 [104 206 do. pr. ult. Juni ia ide aab-Dedenb.Gld.83 Oesterr. Kredit-?ooie 1858/f 3 t p. St do 4% JI./ iG 1701 184 50bzG Raab- Oedenburg N 4 | 1.1 125,40bz Reichnb.Pard. (Silb.)|4 L.Z - f . N «J 4 y f Oest.-Ung. Bk.- «Pfdbr. do. 4% A./O. .

Verk. Südöstl. B. (Lomb.)|3 A i(4.14.01 84 00G 6 do, „S i. fr k es Î E o B ois Pester Komm.-B.-Pfdbr. [1 1 92/50bzG do. 34% A./I i.C.1.7.01 176,75b Reichenb -Pardubit ; “e do E Gld hl x do. do, ITT| 4 92/50bzG do. 831% A/O.—| fr3. | iC.1.4/01 [76256 Südöfterr, (Vomb.) | 2/ »5'20bz M > dep “ata? do. Kommunal-Oblig, Il| 4 92/50bz S do. Zert. 41%J./J | fr.Zinsen 1100, 80G elg A gie ee M O E o 1 1 1 i

R

i

|

I E I ER E I I P SRIHÍ S

Ï Ï j

o

—————————

> M bf V 1 Prt S

| NSTj CuANODN| A

Z

B U U i A i D

bnd rk D)

wee

C —J00 —Iif> 0D —ACO CO—I

on

T R | O

1000/300178 # | 1000 1000 | [1200 /600 1000 117 1E eS j (4à174 25à, 10à 50A 1000 11S Se {| 28 ee 5 129256 :10| 1000/500]1 1300G 1000 155 20G 1000 111600b;G 1000 1107756 1000 168 75G 600 1000 72,006 600 1500 | 1000 600 1000/6 178: '50bz 1000 168, 50G 300 1204 1000 1152, S 1000 158,7 5H

a, P

| Ï

j Ï

T E En f E 5 E E— VP VE> PP> H HE> H D P E M VP H HP P P P H Pr H P P >

1B vf V Mf Hl Ml jn 1D He Ml Pl ME bbn Ae M Wle H

Go N

S

E Z A p i in

22ND I]

s

“Dén Sni Zt K. Pre 20 ita

—_— bund D Mo

17| 7

C dund Junt - pi =J} do

á j N Ç q P 1000 96,25G do. E r Be

5000-200 fl. 94/900 Nordd. Lloyd rz. 100/4 10/ 5000—200 |—, Wictälische Bank] 64 | 6 | 1500 u. 450 |114/50G D MedoBan, 1 y 4) 1200/600[193,00bzG | do. Gußflagi14 11: ea m ito s Sue s Ee rein} 8 | T4 [1000—400Kr.[—,— do. Patetfahrt| i. Lig. 2000/400 L George? „MarietaBi110 | 10 } 40bz9 ) Juni ads gui do. Papp ; L E ans 0 Stamm- -Pr,/10 10

—— | do. Unionbank! 81 200 f Ed 0. appenfabr. 64| : 600 194,006 V,-N | i N 5.11/ 10000-400 |—,— do. pr. lk bu E 1 do. Rüdrsd Hutf. 4t| 11 1000 [65/2508 ermn, Bft _| 44) 44 ( 500 Fr. |9040G do. 86 rz. 100/4 1,10/ 10000- 100 Württ. Bank-Anft.| 7 | 600 9 | 50) Fr. [87 00B do. Vereinsbank! 7 600

L,

T:

ha )/5000-200 fl.196,10b do. 1894 rz, 100/4 | 1. AETADT E n O4! L : baid

Vantiche Landm.-B.-Obl. V 4 L do. | 3x I,

4 Bodenkrdpfdbr. ad 34 Donau-Regulier. 100 f-2| 5

Finländ. Hyp.- Ver. Bex

n. p r t m C G r r m C

[A

), 2. 1, L, 1

—_—— 100

e A S DeraD M s pu J pu O

4 E Don. Dpf. 82 rz, 1001/4

—_ t Ml rf bin pn pf fin rin pf

——

-_-

4 y - , Gef, f, el kt 10 | E do. Wilm S/A) 8 1 1,1| 1200 1112006 Giesel Portl A 13 |8 1M Bertb: 1d Meins t Cd rf. 9 1801,00bzG Gladb. Baumw -20 62'20B Berzelius Bo, rage G Ï 150.80G e Spinn. aba.| 5 82 < L Cre ragaw.| 6 5 G (j o R Bank-Aktien ; Bielefelder ° 95 116 : 89.00bz Wollen- Jnd. 109,00G : Obligati g Bielefelder Masch. /25 |16 (4 | 1, 183,508 9000 u. 400[100/10G ligationen von Bauken. Bing. Nrnb. Met.|14 [14 4 | L 199 505 Glauzia Zuerfb.

D e [v g vis J x i G li>dauf V - Y F (2000-400 98,356 ividende | vorl. leyte | L j Bank f. deut. Eisenb.l4 7 1000 « Birkeuwerder . . {0 - ¿ 45 0064G Gérotaaes a8 p [8 x 9

“J J J J dun pem B

-

e do. Spedit.-Ver.| 9 | 8 3 ; 117 25G Serres ‘hm, Glash.| 6 10 |

wr G

_—_—

í

“s P

i i f D s is wi Vils pin pl Vin ri pn pie

T T

s

[Se bototo tet m m m O3 S T amin

L b 4, 4, 4. V, P s 1

Gan Ds C en _————

_—

do. fund. Hyp.-Anlei Holländ Kommunal- Kred. Ital. Hyp.-Obl. 1899

ph ftfr Nat. E -Pfob.

es

d RIed L D Lrt iia Les rg iu

E

=—- —_ T Lo m

mm

Pren pre J) D pn e Ì dent «J dend Le J

3 la is A

Aachen. Disk -Ge | Í a E (E; . 11 „p ' Bis g 19 » 107,50G + Le. 5 5 1000—500 [13 100 Ctrbk. f. Esbw. 13.103/4 | 117 [2000 ismar>hütte , [19 [24 1000/60096 | mte : | C E | 1, u.1000|— Blieî : i 226,00bzG Görl. .Eisenbalt 8 1108/60G es Zentralbank 7 9 t. D.) 200 fl boll. ; 'andbanf r4.103/44! 1.1.7 | 1000—200 100,00G g it E 6 8 107/00 et.bzG | Görl Maik L - 1e —, 9 k EREE S“ Ir. f L ° 200 120 40B ) g | B Einen Badiiche B O: ( j A 300 E Bankf.Orient.Eisenb.!4 1.1.7 | 1000 Fr. 194 50G Bochume1 Cubi: 163/16} d 500/300 177,7! 564 (otbaer Waggon! 1e 84 | y ar (Som. Îta jt [2500-500 Lirc d ° 7 do. 1. fr. Ver Ï 7 25à 1TTàT 7; i 108 Y 75/60G Bk. f Rheinl. u. W.| 64 | : 1200—300 |—— Bösperde, Wlzw. [10 [10 i 1000 1! G Grevenbr. Masch.j10 |

5000-200 fL]—,— Bk. f. Sprit u. Prod 600 71, 50bzG Braun‘<{w. Kohl.| 8 | 9 J 600 160,00 Ä Grißner Maschin. |13 S

Jütlands Krel ed. Obl, V. Pr do,

-

tete tS

—— en Em Em Ps L C andi ind LOCAdetid Si] | ms C U O T pad fand pn bt br ae N -

mt nin ml pre pueecé pn prt mb J pt pur

Nord. Pfandbr Wiborg

| Ï

= —-

4 34 3

4 4 4} 4 3 4 4 3}

und ass ais G h I bens bens ders Frs deus O

- S B C 4 / c » + N A e î G vid Q F I M A do. Handelsbank | | "oe [12425 et.bIG Industrie: Aktien. do. Stamm-Pr.| 9 110 4 | 11) 600 11740061G | do. abg. 0 | 0 200 PeE 5 U Fr, 1 Jay I ; 8,106 . Jutespinner. /15 000/300[151/0065 c i : »60bz 9200 fl. & S 105.008 Bayerische Bank .| 6 | 1000 95,10G Dividende [vórl|lezt.[Zf.|Z.-T.] St. zu 4 [ do. Ma‘chinen .|18 | i 600 189'5 50bzG Gutts LerrSes. % 7 ® 400 1340 00G 11/2000 u. 400/95, bz B Bayer Handelsbk. 8,05 8,05 200f[.f 1000. Berliner Union! L [ > Bredower Zuder| 2 | < ' 600 4 itim. Mas<{<.1 915 h 1000 179 006 200 fl. S. |—, Bera ‘Märk. Bank! 84 | 34 | 1200—600 [149.205 Bock kv. u. n.110 0 39 [1000-200 fl.|—— liner Bank T-186 1000 102,10bzG Böhm. Brauh.. (1141 á v0 Handelsges, 3 [8 1000 u. 500 1148 50bz Bo lle Weißb Li 6,12/625u.125R.|—,— °o. pr. ult. Juni 148à8 50à148à8 25bz rihshain | 5 7 |625u.125R.,1103,00B do. Kassenverein| 84 | 84 3000 146,10G Bs, T dt N 101 600 98,00B do. Malkler-Ver.| 9 | 7 1000 115/80G Geride Weißb.| 10! 2000—500 |- do. Prd.u.Hd.i.Liq.| | 300 Germania . .| Î 10 1

R L L t L t

Fro eu Fu

_—

I

|

Y bus. pst pu pad pf dent ass CIO

p ps D)

dund jun. jun Lz A I In L O

_

( o U 16,75bz Haacne r Gußstabl G6IR j 1000/50080

Breiten! li | dis [T1 1000 6000 5 Halle Maïctinfbr.133 [36 [4 | 11 [1200/60 01 S004

203 00bzG Green Ae Gent R N Ï E D RO i: do.Ün fr. Pom.M (10 | | 71 | 11 [1500/30 74 906d

77,008 L E Ta Ï (F Hamba.Elektr. W.| i j

113, 506 B Bresl “Ocliabrif 5 6 600 17720b4G Hd. Bellealliance!| 5] 6 H 1000 150250

116 M5 do Sy itfabrif 10 . Í T4. 10 yÿ Dann Bau St.Pr Ï j 500 7 35 B

4 | 1 4 4 1 1 4 i A As 0 4 E f 70 00G do. W. F. Linke.16 1200/6001172 755 do. Immobilien| 7 | 1000 105,75B 1 4 1 1 4

1,10 600 110800636 | Breef K 1,10/1000/300160,00bzG rern. T9, ToeiT,

Ds“ -_- - ps

4 A C d) o MNoprh «s f do, Vaterländ. Spa-tase 2/4064 “q do. 49/9 F /F fr.Zinien |85,00bzG & do d . ult, Juni T1 00ER Ung. Gal. Verb.-B, 6 Polni e Pfand br. 3000 R 41 98.00bz B do. 49%, A/O - fr Zinsen 84,4 bz name Maa 0 6 , Torarlberger do. 1000-100 R | 44 | 98 00b4G do. - 31% J./. |— fr.Zinsen 177,00bzG Ver. Arad. und Cian.| 6 Portugie Tabak-Monop -A.| 44 jw fas do. do. 31%A O, a fr Zinsen 76,60bzG F do. 7 “Pr A. 6 aab-Graz. er Anr. 24 90/50bzG Pr „dp. N «Zt 19054 LQIO 5000 logau 00G y E do. 44 e eine fe. 3. p. St.P380bzG 31 { u 90,40 T L M Schwed. Vev. ‘Pfandbr. 1878 109,106 p: Ptd B XVN1 1905/31 f 9040 Warschau-Wiener . . .| 2 do. do, mittel 100,106 do. XVIII unf. 1908/31 5 00/90, 50bzG do. pr, ult. Juni do. do. fleine 100,106 do. XVIII unf. 1908/4 10| f 98,70bzG Doe (E do. do. Kündiguna ab 1904 98 35bzB do. XIX unk 19094 1186 O98 TObz (S T0. Gen.-Sc<. do. vpothek. abgest. 78 R doXXu XXTuf1910/4 (4. 5000— 100k /90bzG + Außerdem $8 Rub. þ Sg eobr, 83

Sibi Gie fandbriefe . Stoctholmer Pfdbr 1885

do, do. 1446 do. do. 1887 do. do. 1594 Ungar. TemesBega po, DEIETeE «Pfandbr. do. i. Fr. do. Regul. iber s

do. p.-B.-Pfdbr. 97 do. Eyart Vf tbr. IY,

-_—

9-9 999

J p

102,00b Gr Russi che Eisenb. 3 115/000 Juang.-Dombrowo .|44 i Kosl.-Woron. Obl. .14 E do. do. 1889 4 280,20bz Kureok-Chark.-Ai. Ob.'4 dls do. ._ do. 18894 |

j

Lr i

T L dd ters ns eus dratd heut dent feu vêi Mi ps pt C3 vi D D S De A T Le (

pad V DD

1} - 5 g 0

e er È == = r Me j

rom nie m ne im pi

ai R

I

» G 300 13102566 lag k j 106,00G do. Vorzuas-Ÿ Ï znn 2,200) do. a. Pr. |- 8 i 500 329/0064 do, Kle ab Tere| 6j 1200 (2250 Harba.-W. Gum [12 |1 7 |1500/: 993 00 7 bj

{ l

1500 148,506 Harko 1 1000 [114008 do e StPr| H Í 109,006zG l I

7 Y E 20400 —600|—,— ocbumer 1000 [107506 Hillebeia . do. abg. neue!

0! 2000 1,500 18;60b Be «Hande ls-Ver.| 74 | 6 600 101,25bzG 2000—500 [98,506 ra'il. Bank f. D./12 1000 1158,50 [Kaiserbrauerei.| 6 126,25bzG Königstadt tz 25D Brürer Kohlenw 16

0! 2000—500 [97/90bzG Braunichw. Bank G/| 6 300 118,00G 100,406 B

10! 2000—500 198,00bz& O reditbank! 64 | 6 300 109,50 et.bzG | „Pandré Weißb.| 9 1] 3 725 at runsbüttel .… /5 1000 1105,00G i! s ( e ; ( j Harp Brab.-Gei 10 1 600 133,75 München Brb. 0 GIA c 06 B Buderus, Eis.A-C! 6 1000 1103/10646 Ia E ‘Vert

1 1000 u.500 do. Hypothekenb i Ï E B C s 1200 —600 +4 Bb Pie nhofer . [12 12 4 11, Í 196,006 Bd „Waggon. 9 | 4 4 [1110| 1000 57 064B Hartm. Maïchfbr | 7 |

8858| 58

Q

I 4, 4, él, l, 2

4 1 1) )

-— =1

96 006zG Bríming u. Sohn! 7

Na noreten

9 006 Kursk-Kiew

0064 Moskau-Jar.-Ar<. . Moefkau-K.-W, gar. . Mosfau-Kurek

—————- _ pr "TH) ——

L.

L,

1

1

I

I

1

L 100 fl. 1116,00 do. Braw. | 6}

¡— do. Klb. Obl u l 4/31 Id 50 Cerdame M Eerdant, C Ga T6 B E 1 97 50bz G do. unf, 1908 z natolische volle. .…. 1 188,75bz e j þ ¡ay do.Kom. Ob.ufk. 1907/31 / do, 60%); : 1 088,40 Mo C Get L, Juen a do. [I unf, 1910 : do. - pr. ult. Juni 88, 50ù 40bz Mozkau-Wind.-Rvb.\4 | 1 a T1

]

1

L,

1,

1.5

1

1

1

1

14

eh ien man gent gti see pu

wr de

- _—_— S=S>Sl |

—_ =——_= S

A T P E

2000—500 |— Bresl. Disk -Bank 1000-600 1106,59bzB fefferbera. . [13 [14 14 75 1000 [67/50 4 500 F dog E L 38,7566 Cal A äbef (O artungGußstahl| 8| 1500-300 [111.005 S nb Sl. 10 [10 (4 | 1.10/1000/ 300]175. 5009 | Gailsb V-A 14 (ol 2/08 | Harper À u: B. 25 R q N A [t e! T C Î )/J >21 O06 G C B 7 Be G 2D aper, fen .. 300 91,755 0. 12701/157 Tas ; arolin. Braunk] 84/14 4 300 a A [228 1000—300 [116,75bzG S EE E t | 191 1000 1210,75 Caitonn. Loschw [22 10 4 1000 POS Hedwigobütte. 16 | 1200-300 1120,25G Vereinsbr. fo. 12 i |L10l 2000 1110,00HO | do. 1601-260012 | 5 |4 1000 1101506 cinciheball ads. 19 5 4150 do. St.-Prior 14 j 4, Í 211,00bz do. Maïch.u. Fao.| 0 | 0 |4 v Î rich: 5

1

x S K

11 1000-200 Thl 98 00B Bn a Bechslerbank 10/ 2000—50 27,206 eler Baak

l 10 1 10

- _— --

bic: Dou Zat

0 1000— 500. ‘a Soi, u. Disk-B 2000—500 97 90G nit é

9 401 99, 206 2dm.- 2000—500 [98/00 » Hendia, Privatbank 2000—/500 96.0066 mit. Buk Gld

j Rhein. Hyp.-Pf. 66-68 Canada-Pacific .. . | 5 | 5 14 | 1,7 110230bz

83—85 unf. b. 1902/41 | 14.10! 2000— Ö do, pr. ult, Juni! 102,10à, 50410102, bz Orel-Griass

do. 31) vers.| 2K 92,50bz Gotthardbahn .…. . | 6 i. D141 11 |-- E

do. S.69-2uk 19043}| veri<.| L 92! ( do. pr. ult. Juni! 0 0bz RNiäsan-Koslow

do. Hyp. „Kom. -Obl[.13}! 1,4,10( 2000 93,004 Jtalien. Meridion. | G/s li. D.14 | L7 E Milsan-Uralek

82 30bz Rh .- Restf - Bo »denkr Eo. pr. ukt. Junil| L 136, ¿0b iy b 0A

I, 1IT V, unf. 19054 j 1090098, 10b46 Jtalien. Mittelmeer . d 5 4 17 do do

| O EMA do. 11, 1V unf. 1904/31 5000- / do. pr. ult. Juni] i (100,00b4 Nvbinek

b! 97:00h do. VI unf. 1908/34 Y 9, Jura-Simplon .…. . | 4 [i D./4 Bud: Ostbahn . ] [49 10 do. VII unf, 1908/4 | -100098,50b do. pr. ult. Juni} * isóá 500 [98/00bzG pr. ult. Juni 131 60 Dan 2

Pa do. VIIIT unf. 1910/4 99,00 do. Genu i<.| 0 | (fr P 15/00bzB Sit, Wesibabn 7 - i a Zettelbank! : Ï zige

Türk. Tab -Negie-Anl. Aba. 8 i.D! 4113 |—,— Sächs\. Bökr.-Pfdb, 1131 do. St.-Peior | 6 4j i. D./4 Tranofaukas. Obl. brl3 16, 335 Rel M - er ‘andeebk.|

do. do. pr. ult. Iunil isen do. do. Tunk.08/31 Luxemb. Pr.-Hnr. . . | 5/4 | 9/4 95 a0b1 do. 1rl3 [15612/1126 Rb[ M Deut de Ansiedl. 109,50bzG do. do. TIuntk 09/1 | G do. pr. ult, Funi g 941,90G à95bz Watiebau-Wiee 10r14 17 | 1250 Rbl. p de Bank. 9 199 406 do, de IV unf.10/1 | i N Par. Lame e „6 1/4 161 13 196,25b do, do, br4 | 1.1.7 | 626 Rbl. |—;— „Fr. ult. Juni] 199,25à, 40à 19949 604,256; ult, Jun 300 z

andbriefe und uldvers | Sleï. Bodenkrd.-Pf. 1 | ve 3090 os 80ùà,30k,50bz 12% Î E un. Wechsel! 3! ; 14 2065 V Sh reibungen do. IV unf. b, 1903/4 ( 20006 Sard. Sekundärbabn .| 5% | 5%,4 | 1.1 |—,— N s 1X4 "E 1040 E 106,70G D Venossenichbk.| 6 1200600 108 00R E

4 1 4 i Seme E R do. V unf. b, 190514 | L i, fr, Verk. S6 Wladik. Oblig. 1855 | OON O E IAE Di duvBe Wi 4 600 (1112 | : : i 17 11254 ( 2 Obi Erlanaer Reif] 1 | 11/4 [| [un | ' v gentralbahn Pei 9 41 11 F O Es. TOOSl4 | á 500 [97 t. Hyp. -Bk Berl | i 600 111 256 #11 | ; do. Byk. 9| j 195, 10 i L ranffHennina| 7h] 8 4 | 19| -, |—fr3.| fr e [5D Zu Baug. i. L. ifr.3. 209/ 4 | 4 4 4 4

-—_— wes p _

1‘ j 1200 |— elios, Œleft. Ges. 11 | 7| 1000 1186, 50G emmoor Pril-3. 15 [10 | 1000 117350646 engstenb. Mas{<.1 5/0 71 I 294 50 brand Waga, 12 112

90 0b (5 (119 j 300 [11200 et.bz3G ibern. Ea 113,006 o W001 54600 Iz —_ 4 Y ildebrand Mühl.113}] 94/4 dzs Aver, eda l10 7 ] 65, der 4 do. N 4 Is 1 1500/300189 i Eger do. Weiler. 14 | 1 ino “d. B O Ll . p do. Ind. annb.| 71 4 | L1) 1137565 P nar WeN/10 110 4 | 1:10 | do. W. Albert/121/1214 | 11 159/0610

I I R N E T]

De

„1500 127.0 G Niktoria 1000 233 00bz G Cassel, Federstahl 12 i 250 G. [131/006 A

6:12) 1000u 500 þ 25bzG do "nult Juni ; R Brau. Nürnb. 5.11/5000-100R. 98/0061G do, pr arfftüde 1000 1132,006zG BriegerStadtb. 5

H, 4. 4. 4 4 k, 3, 5, 4