1901 / 224 p. 16 (Deutscher Reichsanzeiger) scan diff

C R a I E E S E M

j Hyp.-Pfandbr |4 Wstd. Bdk IV uk. 1907/34] 1.4.1 1,60G Deutsche Eisenbahun-Obligationeu, Zal. Eisenb. -O. gar. 241 2500 Lire |60,75bzch Duisburg-Rubrort! Spanishe Schuld gr. abo. - Dung, bup-Piandbe E] 1. do. do. V ut 19094 | 1.1.7 | 5000— 100/99 50G | o. fleine| 2,4/1.1.7 | 500 Lire Elberfeld .Bnk-Ver.| miti aba. abo. L -Pfandbr. 134 1. do. do. va 1910/4 L 1LT 100,00G i Ret 4%] | 14.10} 1000 j .-O.ftfr.! .1.7 /5000u.25008./94,890G Erfurter Bank. 3E o. 3 fl abg. N Berg.-Märk. IIÏ, A/B 3E)

| LEIY : 93; 496 j s ¿ i 4; p Effener Bankverein, do 06 .TTT, i 4, 000 Fr. unabg. . do. V 3 Deutsche Eisenb do: do: L C 8h

Go otb. Gend A dfr.-N do. F ey c Dividende E egt. E G rn 1 99/9 L Braunschweigische . .|42| Privatbank M ult É e unab D uf. 1903/4 | LL Aachen- Mastricht| 6 117,75B do, Fandeseisenb. T 3E Sia Hvp.-Bank| 1 Anleihe 1865 B . : do. VIIT uf. 1905/3z| 1.4.10| 3000—300 § do. Genußsc.| t Pes z 4207,00G do. ITT. unkv. U do. Wechslerbank! s do. C : do. IX,IX a uf. 094 | 1.4.10 Ï Altdamm-Kolb. .| t E 126,75B Bröltbaler Cisenb.- -D./4 Hannoversche Bank! ey d ult evi Dt. Grundsch.- -O. alo Z.:| Brnschw. Ldeisb. .| e 64 A4 133,10G do. 1900 unf. 1907! at ildesheimer Bank ie E D ; 31%i—!| fr.B. | ; Brölthaler . . . .| 24 24/4 1j T Drtmd.-Gron.-Ensch./3x]| Kieler Bank . .| do. ult. Sept. do 4% aba|—| fr3. | , Crefelder 45/5) 4 | 1. 71,10b3zG | Halberst.-Blkba.88-904 | Köln. Wechslerbank | 91 ó0et.bzB dn inifix. / 97" ‘75bzG do. 34% aba. —| L Dortm.-Gron.-E.! 8E 8314 E 151,40B do. do. 1884 fv.'31| Sau. Ver. Buk.) —,— minisi E 98'20bz Disch. vpb.- -PIV yi 5 | do. ult. Sept.! E do. do. 1895! 3L| ; Landbank 114 50G Ï ' ‘L Anleito i856 r -ty do.30001—40000| U [14] L T LausißerE.-G. ukv.06/4 | 9.11} ; Leipziger Bank . | 3,60bz ou'ol Anleihe 1890 do. Eutin-Lübeck 2/24 /|L1) 50,80G Lübeck-Büchen gar. .4 | 4.10 500LI—, do. Kred.-Anst. e | 162,79bzG Boll Obli ationen . do. do. Frankf. -Güterb. | éi (44/11 E Magd.-Wittenb. Aft.'3 | .7 [2500u. do. Krd.u.Sparbf.| | E n fleine do. IX uf. b. 1905/33] alberstd.-Blkb. .| 64| 5 4 | | E Medclnbrg. Fr.Frz.-B. 3E] Lüb. Komm.-Bk. ky.! | 125,50B Ver. Werder . 1 | E ult. Sept. do. X uf. b. 1908/4 ha r Cranz. 8 14 1 LE| S Niedr\{[. -Märk. Aft.4 | feine . Luxemburger Bank| 10 | s 42 ‘00bzG Ver. Artern .| 63| 7x14 | 400 Fr.-Looîe | 30b do. X1, XTT uk.1910/4 Liegnit-Rawitsch.| 31] 33/4 | 1.4| 1000 |93,00G Ostpr. Südb. I—[V|4 | Su. (Gd.-O.) 88 Märkische Bank. .| 7x | 88,505 Widcküler Küpp.|14 [14 i u C à Dresd. Hvp.-Obi.gar.|3 Ludwh.-Berbach . 104/1044 [1.1.7 f. |—— do. do. 1889/34| do. do. 1890| 4 |fr.Z. - P92 Magdeb. Bank-V.| L) 116 25G [Wiesb el b (6 Gold-Rente große| E: ff. Hyp.-Pfd. XIV 4 S e B i) t FURe E A | GT| 61/4 L 12208 Sar D NAtia s do. do. | 4 |fr.3. 9: do. Priv. B.| s | 85 25bz G Accumulat.- Fabr. 10 | 5 ‘Hell : b. Hvp.-Pfdbr. 14 | | 2000— o. ult. Sept.| L 98,9 errabahn | Ie Tie 10 00G do. S1 ZIOu 05 4 | O 99 fe Marienbg.-MlI. .| 2è| s 14 | 1.1] 172,0064G_ Wismar-Karow 3x) D, do, | D. 92,90bz Mens, Bk 400/6| 8 | 120,00G A.-G. f. Anilinfbr. 15 15 | do. ult. Sept.| ; do. S.241-370 uf.104 | do. ult. Sept. 72,60à72,25bz | Zschipkau-Finsterwld.134' - do. do. | fr.3. 92,80bz Hvp.-Bank|11 | 179, 00b3zG | A-G. f. Bauausf.| 7 | 6 ; ; 4 Niederlausiß . . .| B | | 1.4 G Wilh.-Lux. B. TX 11,5, ._-—_ M16. Strl. Hp-Bk.! | 7,06S A - Montan- Ind. 8 | 0 Yo, M Sat] ; e Deutsche Klein- u. Straßenbahn-Obligatio Mitteld Bodenkret| 12206 | L-GPappenfabr, 82 5 o. ult. Sept , eutsche Klein- u. Straßenbahn- gation eld.Bodenkred.| 61 | Adler Prtl. - Zmt. Mp, Finsterw.| [E144 LE] F s do. Kreditbank! 6 | 103,75bzG k P Bb \17

Ÿ / onv. und neue!25 |1 "12A 121 Alla. Dt.Kleinb.rz.102/42] 1.4.10/1000 u. 50059,75bzG Amerikanische Eisenbahn-Bonds. do. ult. Sept.| —— Admiralägartenb | 4 5

do. van 13. 102/44] 1.1.7 [1000 u. 200159! TöbzG Mülheim a. d.Ruhr| | E Alfeld-Gronau . .| 8i 11 2 Deúisehe Eiseubalu-Ttamu Boy nes, 1. 102/42 1.4.10 1000 u. 500/59 75bzG Galif «Or. 13. 1918/5 | 1.17 | —,— Nat.-Bk. f. Dtschl. | 1200300 [97,00bzG | Alla. B. Omn“G, 13 10 O De Alam Gotba "2 aud { LI 000 95 u.86 13. 102 4 1000 u. 500/53,50bzG Gtr PLRef.r3.1949/4 S do ult. Sept. i 97,00bz | Allg. Elektr.-Ges.15 |— | 97 50bzG Bresl,- Ar E 31) S Ey 1200 1025 50G do. TV—VI TE 102 4 j T: [1000 u. 500 5350bzG E Do: L 1929; ¡34 ,— Niederr. Kr. Pet. uK.! R (v.I D.Edison-G. ;| | 5000 —_20OsT t S G1 1/1 1000 L do. VII 13. 102/4 | 1410/1000 u. 500/53 -0bzG Chic Burlg.rz. 1927/4 —,— Nrd Sreditauit. 2 | 1000 Allg. Häuferb. kv.| 54 G | 2000—200197'20G Marien N. | 600 |114,405 do. Lok.-u. Strb. (100) 44/1. 1000 99, 7923 Denv.RioG.rz 1936/4 L E Grundkred.| | 83; 75bzG Alsen Portl. Zem. /25 [19 150075 E Oftpr. Südbahn 600 |[109,75bz do. do. 103)/4 | [1000 u, 500)96,25G JllinoisCtr.r3. 1952/4 | E Nürnberger Bank .| 87,60bzG Alum.-Ind. 50 %/13 [12x 3-/1000F/147,50 et.bzG Du xer Kohlenw.| 9 | 3000 100/99 Paul: Südbahn . 500 105/00G do, N 4 | 1.1. ; do. St.Louisrz.1951) 34) ag U Obe:lausißer Bank) G Ti 116,00bz Angl. Mk Guan. 5 [9 ; 1000 |79,25S Dynamite Trust .'10 | —100 99 75bzG Paul.- -N.-Rupp. | 1000/300 5,00 Bad. Lok .-E.-A. 100) E A do. Louisv. rz. 19 53/34 —,— Oberrheini? GeBnfk.| 6 112,40G do L Verk | R LE fg l | 3000—100/99, 75bzG Prigniter . O0, Brl.-Chrl.Strßb.A.B/4i| 1.1. : ' Kani. M.49/%0r3. 1937|—| —- Oesterreich. Kredit! 11 110 D Anhalt. N 6 1000/300194/50B Eckert Maîch.-Fb. He E 3000— 100/92/00G Deutsche Klein- un traßenbahn-Aftien. DD, : DO): (ola A j ] do, Zertifikate|—| 4 E do, És ult. Spt ; 4a3 9024 25bz Annabg. Steingut| 0 1000 |62,00bzG Egestorf, Salzw. Bukarester St. -A.1884 konv. 85,30G u 35 3000—100) 92/00G Aa. Kleinb. kv.| 6 | 8 H Crefeld. Strßb. (103)/4#| 1:1. N Manitoba ra. 1933/44| 1.17 | —,— H änderb. abg.| 6 | 6 A rh Annener Gufft. [10 1000/300|—— Slenb. Saturn do. o. kleine A do. I1, Lir uf 6.1908): 3x| 1.1.7 | 3000—100/92 00G Alla. Dtsch. Klnb.| Tk 19'2563G Dtsch. Eisbt. T (102)4 | 1.4. i } Pac. Pr. Lien/4 |1. s|—,— Oldenburger Bank| 63 | 63 107,80G Aplerbeck Steink.| 2 600 186,75bzG Eintracht Bergw. e 1888 foun. 4 E Medlenb, -Strel. ou. 2 ersch. N 51,75bsG Alla. Lok.- u. Strb. 10 | 143 00bz Eleftr.Hocbbabn (105)/4 | 1.4.16 1. do. Gen. Lien!3 1. 72,10bzG do.Spar-u.Leihbk.| 8 [10 | —,— Aquarium abg. .| d 600 159,75B Elberf. Farbenf. 18 do. eine ¡T5 do. do. u 1 | 5000 )48'25bzG ( 00b; 72,10 : do, 1895 Mein, Hvp.-Pfandbr. 3 1.7 | 2000—50 |92/00bzG Alt. Schmalsp. A.| 45/2 5 D

ein ..| 4 | 2 [4 |1.10| Cont. Wasserw. .

| ; Cottbuser Masch. 9 [8 [4 |1.10| 70,50 F Cröllwiß. Papierf.'10 | E 210,5IS Custodis . . .13 |1Î: 4 —,— Dannenbaum . Fr im fr.Z. _,—. do. i. fr. Verk. Pans Oelm. Aft.| 0

St.-Pr.| 0 56,80bzG Diiuiich. Linol. 13 130,00 zB Deffauer Gas . 2 131,508 Dtfch.-Am. Wrkz.| 190,00bzB Deutsche Asphalt 12 180,50G Dtsch. Atl. Telegr. L 123,75bz B Dtsch.-Oeft. Bgw.| 8 171,508 Dit. Eif. Speisew.| 7 14350G do. Gasglühlicht|33 181,00bzG do. Jutespinner. [10 205,59 et.bzB | do. Kabelwerke .| 8 43 29bz do. Spiegelglas! e do. Stng. Hubve| 219,00G do. Steinzeug . 17 84 00S do. Thonröhren LL f 119,80bzGB do. Waffenu.M.!18 | 102,00H do. Wasserwerke| 7 924 ,T5bz Differd.-Dannenb!| 5 93,25G Donnerèm. H. kv.!15 38/00hz Dort. Un. V.-A. C} 7 S1 T5bi B Do L E Bt Dresd. Bau-Gef.|13 118/25bz(B do. Gardinen/|12 ) 183,50bzB do. MühlenSeck|10 1200/ 600|— Düffeld.Chamotte| 0 1200/300 145, 50bzG do. Draht O 1000/50017 1/80bzG do. do. V.-A. 11 do. Eisb. (Wag.) 25 1200/300181 00bzG do. Eisenhütte .|15 |

1000 1183,00G do. Maschinenb.|16

"e R D

411111441

indenbr, Unna! 7 |

Lindener . 21 21 |

Mün. Schw.| 6 /64 [4

Müser, Langd.) 1124 |4 ¿[Nürnberger v.| E are Oberschles. {9 Oppelner abg. 12 |— H boi s Spitta| 8 | 8 4 j

pk S pr ph erne mISEP

vers

107553 66,59 H

205,00 9

148 505zG 1904,75 H 129,009 53 131,25:H 331,56 » 114,25H 90,62B 150 00H

00 [251,00 8 1000/600]|119.755zB 1000 |133,90bz 1000 [123 5 (D,

t jt N] 1] Éd UickI00 D ALIAS wr

D (I T)

pad p

106,6 ,60bzG 135,25G 25G

eo

O

S ERE trr s s

- Qs bum jreenak jeradk 5

osen Hugger .| 8H 84/4 eielbräu . .|124| 14 Rostocker .111 111 4 Súlegel ... |9 10 14 Schöfferbof . 14 124 4

f

Ma H r H Hs f

—_

E E

O

Sard. O O ffe. R 4 do. do, fige 4 S{weiz. Zen | Sizil. Gold ftfr. 1889| 4 | do. do, Be O «Italien. A-H

pn pund unk bund

N

_— O=MNIOANN bk prá pre Pk S

mm Se S AEES

1 Pet prr Fern Jrr 2] Prm ack T) D

s

| &|

@) O O ini O O I | 2D

pk D

puri p r 1k A p D P P d pa I d derk i P a d j jdk derk G zz e

pet per d rek prr prr 2

A A bek pre prak pmk *

pm prak p jch

do. do. E E 93, 103 Maklerbank . 7 91,50bzG Ácc.-F. Boéeseu. F (11 |11

bk pre bek Pre park pk per park . T 0 E A E20 E Q 20 A SL C90 s

J J J dund dum I SEEEE

4] P

l 123,5Ibz B 1200/400/12,50 9 600 1176 D 5H 1500 [45,5 45 13( 13: 13:

e] brd 2] prt pet pmk Pr pem prets T) urt

| 5 |

j

o. kleine/| 6.12 193 30G do. S.46-190unk.05/34 do. ult. Sept.| —,— do. S.301-310unf.08/ 35 Staats-Rente 1897 | L 82/75bzG Hann. Bodkx.-Pfdr. H G.-A. (f. d. eis. Th.)| 3 | 1.1.7 |84,10G do. do. L Gold- Invest. «Anleihe | 117 O, ?,60bzG do. ITT unk. b. 1904 44 | Eisenb. G.-A. 1889| 2. do. 1IV—VI uf. 06/4 ! do. | [R 10°,80bz Leipziger vyps -B. E/3t| do. 2. 102,90bzG do. do. F uf.06/4 | do. 2. N zG do. S ULS L

B: -Silber-Anl. | i H o. Ser U Loo fr.3. L, t.1301/25bz do. Ser. IX unk.10/4 | Grundentiaîi. Oblig. 4 5,11 |—,— Medckl. Hyp.-P.Trz.125/44|

do. unkdb. b. t Barletta-Loose i.K. 20.11.98|fr.Z.|4 1—,— do. do. Bozen u. Mer. St.-A. 1897| 4 !

ata fait

i ck ck ck f A ck ck e

Kronen-Rente . . . .| 6. 93" ‘20bz do. alte und fonv.|3# d

; Ee A

1000/300 [1000/: 500 1900 1000 1000

1000 112,50bz

1000 5,0

1000 1[113,00bz

1000 186,0I5z 5

1000 |—,—

10 L 1149,50z 150 à149,T5bz 1200/600180,75bzH

1500 1140,039G

300 |—,—

1000 1196,09 5

1000 1282,50 S

1090 1275,50 §

1009 |—,— 1000/5001117,25G

1000 |—,—

1000 |2,20B

1000 197,25G

1000 139,00bzS 1000 Fr.11163,098

10009 187,50 S

1000 1119,00 H

1000 |—,—

590 I—,—

1000 27 7,00G 1200/ 3001175,0C dz(H 1200/ 600}

pad pn D

,

pi i i R j

A Do. do.

bd fand G] e] e] a] id unte

bs

M Gm S

| | j j | |

P bd prr prnd bruck pk pk prrá pr

_—

M R R R

S

a eeEREe

+1; _

bd jf

i PECCHECE C ZEEESRCCCCEEA S CEREE e

1AM]

N

D D b pi bd D V N

B or E rfe Hf E M - . . . . . - . . . Es B J chÌ did fund fueti find pu pncd. dem O wr en SD|»+2| | 2 M

106,80G Arenbg. Bergbau 7 ( 108,00bzG Arnsdorf. Papter! Ascania, cem. F

's| 250 Rbl. P. |—, Aschaffenb. Papier. 1 | 250 Rbl. P. |—, Bâäru. Stein Met. 1 1200—600 s Balt. Elektrizität

6

9

6

1

9

Bk.f.Brgb. u. Ind. 0 5

G

6

0

C Gr. Berl.Strßb. (100) 34| Oreg. Railr.rz. 1946/4 | Osnabrücker Bank| 7x | 127,75B Archimedes 2 1000/500/148,00S do. neue. 83/25 Badische Lokalb. .| 4 106,00G Gr.Cafs Strßb. (105)/4 | 1.1. Pittsb. B. g 6 ar. Pns./43 Ostbank f. H. u. G.| 7 1500 |525,00bzB Elb. Leinen-Ind. do. kleine 83,25bzG do. II 4.10] 3000—50 ]98,00bzG z 152 006; Gr.Lpz.Stb. I 100)/4 | 1.1. S. Pac. of wh 1905/6 | | Ostdeutsche Bank .| 7 1000 1117,60bzG Glectr. Lieferung 128.00G Magdbg.S Strß6b. (103) 43 do. 1906/6 Oftfries.Bank 60%] 7x 600 [111,006zG Clektra, Dresden E Ostd. Kleinb.-G. (1004 do. Ff R / Petersb.Disk.- Bnk. 15/5 1500/300|— Elektr. Kummer 1

l

4|

gra 100) 33 112,50B Do, Do : E Si 19894

Go l H D U S D H. r

1] J

@

| 124 83,25bzG do. do, unkv.i905 31 versch. 3000—100/92,00bzG | Barmen-Elberfld. 128 83,25bzG do. do. unf. 1907/34| verich.| 200010002 0bIG | Berl. Gl Strob. 2 89,25bz dó: YI 3000—50 199, '50bz G Boch.-Geli “a8 6 73,80G do. VIT unt 6.1906 4 3000—50 [100,00b3G | Braunshweiger .| 44 73,80G do. VIT unf. b.1911 4 5000—50 [100,20bzG | Bresl Eletty. | 8 74,60bz do. Präm.-Pfdbrf.|4 | 300 }129,20bz do. Straß enb. 14 Ae E n uk.b. 1906 H 0 E do: Do: 0e 38,10bz o. unk. bis 1906 L ( _188,20bz_ do. IIT unf.b.1907 j 5000 —100)—,— Deutide tas end 4 75Gà38,20à38bz | do. IV unf.b.1909/4 5000—100—— Dresdner Str -B.| 83 in in p Grundr.- Br. 1 31 N 90,00G Elektr * Dobakn L: t.|—,— do. E Sr. Berliner

l Nat. -Hypoth.-C.-G.| E ea früher Stett. rz. 110/44 I do. neue E —,— do. do. rz. 110. ./4 3000—200188,10bzG Gr. Caffeler . nee do. 3000—200187,10bzG x A “Alt RIs 85 30G do. T unk. b. 1905/34 3000—200180 00bzG Fomas aonaer 92 60G do. konv. rz. 100/33 3000—200183 89bz (S ambuvrger . do. do. rz. 100/13

ea als 3000—200 76,50G annover

70,25bzG Nordd. Grundkr. T4 3000—100193,00bzG eid Cuerger 4 do. do. fleine 70,60bzG do. 1V,V unt .b.1903/4 3000—100/93'00bzG E h.-Peine A (f Mailänder 45 Lire-Loose . .!fr.Z. 1—,— do. VI unk.b. 1904/4 3000—100|— Gar ex ris 0 ds. 10 Lire-Loose . .[fr.3. 4 p. St.—,— do. VII unf. b. 190434 3000—100]89,1( 106zG E berg. J, B 10 Mosfauer Stadt-Anleihe .| zerich. 91,00bzG do. VII uf. b.1906134 3000—100189,89bz G M gdeburg, A; B Neuschatel 10 Fr.-Loose . . .|f ckt.130,25bz do. IX unk. b. 1907/34 3000—100/89,20G Did burger fv. Róôm. Stadt-Anleihe 1 S. 39;,10bzG do. X unk. b. 1909/4 3000—100197 50:H tiedern 'aldbahn . do. do. kleine 99,10bzG do. XIfdb.unv.191014 3000—100197,75G Posen eu Straßenb. do. do. ITI.-VIII 99,10bzG Nürnb. Ver. IX-XI11'4 5000—100/100,40G Potêd. neue konv. do. do. kleine

100,750 Di. Hyp.- Pfanddr. a verich.| 2000—100193,80bzG Schles. Kleinbahn Stocckholmer do. 1880

100,75b omm. Hyp. V, VI veri. 5000—100/72,10bzG | Stettiner

do. do. kleine -, s do. VIL,VITI ‘1904 j ric. 5000—-100172,10bzG do. Vorzugas-A. do. do. 1885 6.12 |—— do. IX'u. X 1906/4 | verich.| 5000—100172,10bzG | Südd. Eisenbahn do. Do. kleine 5.6.14 do. XI, XTI 1908 L rer 5000— 100172 10bz6 | Ver. Eisenb.-Betr. do. do. 5,3, do. IL, ITI 1906 veri 5000—100/68,50bzG Westd. Eisenbahn Venetianer 30 Lire-Loose . | Würzb. Straßenb. Wiener Kommunal - Anleihe

do. Stadt-Anleihe 1898

Zuricher do. L

Budape ft. Haurtft adt. Spark. Bulg. Nationalb.Pfandb. 1,11 Dänische Landm.-B.-Obl. 1V do. do. Ö „Do Bod enk rdpfdbr. gar. ¿ Don qu-Regulier. 100 fffl.-L,! Finländ. Hvp.- Ver. - Anleihe do. fund. Hvp.-Anleihe! : Holländ. Kommunal-Kred.-L Îtal. “d «Obl. 1899

do. L «Bk.-Pfd b,

DO.

Jütlands Kred «V ,-

do. do. do. do. T Nord. Pfandbr. Wiborg E

Do, do.

do. 1898] 4

do. kleine! 43 Bairipettex do. Vos dar: St.-Gold- Anl.88 do. do. do. 500 £ do. Do. do. 100 £ do. do. do. 20L do. Stadt-Anleihe 1891 gu. do. kleine

do. ult. Sept. Christiania do. ; Genua 150 Lire-Loose . Gothenb. St.-A. 91 S. A! 3j Helsingfors G “Anleibe 3 do. Karlsbader do. Î Kopenhagener do. 1895| do. Do. 1886 ¿ do. do. 1892 Lissaboner do. 86 I, II

futter R i} be bek Peck Prrrá L m} O O fri prredé fer deenk rere

d

bi D) J 0 [e

6) D

[ay

do. Int. Bank) 12 Pfälzische Bank . do. Hvp. - Banf!

N O “mda O

p i DOODIR

1000 / do. Sieg L 1000 26 50G do. nt. Zürich 1000 5 [ 1000 1000 i: gl. WU 1000 0,75 Erdmanns 600 1128 50bzG Carl Ern t & Co. 10 500 154 25hkzG Eschweiler Br gw. 2 2 .[Æ pr.St.|147,00B _do. Eisenwerk . .|221 vr.St.1610,00G Faber Joh. Bleist. 9 L 1200/6 00187 00S Nürnberg ÿ 15 r.Z.|4 pr.St.|48/:00B Façon Manfstaedt|35 Lig. |—fr.3.|4 pr.St.[638,00G Fabrzg. Eisenach| 6 + |— fr Z.|46 pr. St. 691.00G Falkenstein. Gard.| 7 0 14 |L1| 1000 19040B Fein: Jute Aktien .| 7 6 F

1000 |119,00B do. Licht u. Kraft 51

tor ror ar

E Samlandbabn (102)'43 1 (108) St.L. u.St.Fr. 1931/6

70'008 Stett.Straßenb.(103)'4 000 u. 500/98,40B do. do. rz. 1931/5 | M —_——_ Pomm. Hvv.-Bank 159 75B Süddeutsche Eisenb. . 3z| 1.4.10| 2000—500 [91,90G St.L, TT. J. -B.19894 | 1000-500 #178,10bzG Preuß. Bodenkred. C Ver.Eisb.-B.L,1I1(102) 4 | 1.1.7 | 2000—500 |[—,— do. Ztr. Bd. 80 9% 103,00G Westd.Eisenbhn.(102)/4 | 1.1.7 | —— do. Hvp.-Akt.-Bk.| 63 ——— Schiffahrts-Aktien R E C t rissr en. o. Lei onv.| 6 300I19Z: SAUE Ausländische MEEDANG R r fandbr riefbnf| 54 i 5 | 14 | 1000: |— ealkredbfk. Litt. B! 0

e Ae 95! 50à196, 25bz Albrectsbahn Argo, Dampfichiff. . N

1190,25 Lr Breslau Rhederei . | 1000 15,00bzG eihsbank_ Z. b. 1.1.021190,25bzG Chinesische Küstenf. 1 1000

1)

126,00bz Sles. Kleinb. (103) 45

Bar ming Michfbk. Barop. Walzwer? 1 A 2: Barß, Lagerbaus 6,00bzG Baîalt - Akt. - Gei. —_—— Baug.Berl.Neuft. 104,00G do. Kais. Wilbh.| 1,4 113,00&zG do. f. Mittelw.| i. f —_— do Moabit i. Lig.| 153 30bzG do. OftendVz.-A.| 8 i.

O O O D D M R M i R R R J] O 0 E

L È z

=| j V En ri V ri l V lam Wm Wm Vim pl Mf Plum bim b b bs M

1

_— m0

e

k pk pee ree Pra pr rend Pre prak erme Serke rere reen Prrerdk Pre, J a] bert D fund 2] J

-] R T =| œ| eal A] |

arr

L

[a G

G

Gi Lecbilead brd dund Juks ‘J bu J a m s Vf rf V Vf E f fn Vf Wb r D P P bf bli bf Pn MPck rbe f f i i fn dba in vie i Him vf 1m H Hi 1 = HE= 1x H H H f r A Pr e He He pm pr red Ph Pet dh rem me Pad Pera Prem pee m spre reer Pre Predi serer Prem erme T n Pm Puk n] bert eni} en] Prk burt url pf prt n] l A C

F +1; o)

p E E s ps pt pt Pl Pk pk Pun drk brt rk +

E A E A E f Win En E VEn Hb Ee VEm VE 1E V D Mr E Hf E fx e H ck Hck Mck H H “ck

n

R Dm ent fet fert adt beat det Perm Prehm hemmt ermme Perm Prem Pee ertb ere Pk pur n

1000 1000 10009 1090 1000 D,O)L 2 u. 1000/128,25bz 1500 172,90bzB 1000 | 1000 101,00G | 1000 166 09bzG 1000/500/150 ,10bz H 1000 90 00 H 1200/300 1000 121,5 50bz 1000 96, 50 »H 1000/300173,75 H 1000 1000 38/0064 5 1200/6001 1000 133,89bz [1200/600157 ;0004 3,75à157,50Aà15 6,25 t.bzG 1000 69,75 bz 1000/750193,59hzS

1500/300 116,09 5

)/1000 /500|—, 1000 1148,25bzG 1000 195,003 1000 195,00bzG 1000 .—

600 —_ 1000 » 00 B 600 12 )75B

1500/1000 189 00bz B 1000 199 50.5 600 )9,T3b3

1000/6001152 T75bz 1000 |—,—

1500/ 3001115,00 Y 1000 h 1000 1110,.09/H O "1 00S 500 179,755 400 1333 00B 1000 I Obi

1000/5007 T5541

1200 /6001318,0051G

1500/300150. 0b H 1000 1144 109 1000 _,—

500/300 181 00S 1000 -

500/300 1262. 596;G

1500/3001274 0053

1200/400/100,50H 400 1121,00 S

1200/60083 1058

1200/6001148 3)bz

306,5 i 90à 1 18à118,30b4

1200/6001116,50 9 1000 174,75bzS 300 167,00b4 Ÿ 1000 11109,30b 1000 1170 596 1000 _,—

300 114250G 1000 138,80bz G&W 1000/500108,00bz H

1000 H5,90 9 1000 1105,10bz 9

1200 6001: 50 50bzB 50à150,90à119,9%41593,10bz 1000 —_ 1000 “a 1000 -— 1000 [128 2G 1000 1200 14Ï 2 Ib 1000 600 6,504 9 300 n11.00H 1200 A 9B 1000 b1.908 1000 25G 1500 NW9)dz 1000 9 T3b4 1000 W005 300 1000 Gs 1000 TIMLOS 1000 N1850bdzG

500 W50B

38 50bzG do. Kl. Thierg.i.L ——_ Bauv. Weißensee] 114 75G Bazar Genuß...

86,00bz Bedbrg. Wo -In.| 8 Ha Bemb. Baumw. .| 6

——_

Vi fut Pet Din Pert Prt Pt Pee Prm Permdé Perm derr 2m) drk bf dret duk brd bk Z

|

0 S E S T4 O0

1000 90,00G Böbtn. Nordb. G.-O. Deutsh-Austral. D 1000 120,2 25bzG B Bank

1000/500 163 80bzG Ren za Î do. _VD, S. 1000 [116,30 Rb. -Westf. Bodkrd.|

-- . TI j «L, . a s N f dck - ' Hamburg-Am. Pa. 1000 [110;00bzG oftocker Bank abg. 1000 E e O 1A ¡ 9560 ; 4 do, j L Sp 111,004110,25à 50à109 ,70bz | Ruff. B. f. ausw. H. 1000. Es do D 2 ase l . 199,00G Hamburg Rbederei | 8 1 1000 eze L Satt E Sept. FOOE— i A e Hansa, Dampfichiff. | 1000u500[125,0 e Bank . 1000/20 3 477,40bzV Elbschiff. 4 | L1| 300 80, 10B Schaafïh. Bank-V.| U Ri Zn

I wr -_ Ee

a|#||

Dem und Preas fund dend d DO DO bd

dund pad dund duns pra pn unt uns pa lll b O O0 O

L 6 4 |1,.10/ 1000 |—,— S | Feldm. Cellulose .|11 —— Bendix Holzbearb. 9 | 15) 1000 |—,— S | Slensbg. Scbiffb.[18 | 117,75bzG Bg.-Märk. I.-G. 7 E e Slöôther Maschin.| 9 | 111,50bzG Berl. Anh. Masc.| [16 (16 4 | 1.1 [1000/ 600 166,00b1G L | Frankf. Chaussee| 0 | —_—— do. Brotfabrik| : 3z| 4 1 /1200/600/131,50G do. Elektr. .| 64 142,50G do. Cementb. i. L.|— |— |—|fr.Z.| 6 195 00G D | Fraustädt. Zuer|11 142 50G do. Charl. Bau! L Mg. fr.3.|- -.St. 137/000 == | Freudenst. u. Ko.|14 do. Cichorienfab.| a L 2 _— Freund Masch. k./21 107,00B do. Dampfmübl.| 5 | 3 4 | ) 94 00bzG Friedrihshütte . [13 117,50G do. Elekt. -Werke|10 |— | .7 [1000/500156,50bzG Fried.Wilh.Pr.-A.|15 153,50G do. Gub, Hutfb.| Vi 10 l 1000 1142 00G Srister u. R. abgst.| | —_,— do. Holz-Kmpt./4 (2 4 | 1 on 60,25 Fritsche Bchb. Lpz. | L s | —,— do. Hot. Kaiserh.| 5 | 5 4 | 78,70B Gaggenau, V.-A.| 3) .|—,— do. Zutespinner.| 0 |— “f 90,10G Gasmotor Deutz 10" 350 E Es do. Lagerhof i. L.| | Geisweider Eisen|25 | | |950 Rbl. P. |—,— Akt. u. St.- -Pr.| é pr.St.|—,— Gelsenkirh. Bgw.'10 | 1000 —_— do. Lichtb. Terr.| i. Liqu.|— H pr.St.|2000G do. 1. fr. Verk. | | 1000 112,50G do. Luckenw. Wll.| 6}| 64 1000 199 00G do. Gußsftabl12 | | | 1500—450 1112,10G do. Masch.-Bau.|13 |— 1.7 [1200/600155 10bzG Georg-Marien-H.|[10 | 97 30bzG do. X n. 11043 j 000—1001112,00G | [zk Í ( 400 Kr. |—,— do. Neuend. Sp.!| 4 | 0 1,1 /1000/600|56,00G do. Stamm-Pr.|10 E do. XIII .10| 5000—100]98,30bzG | Au fig-Teplihz 5 1154| 11 |-,— Lemberg-Czern. ftfr.'4 5. 300 fl. S. 193,60bz do. 1894 rz. 100/4 | 1.4.10] 5000—500 |—,— do. ult. Sept. _—— do. Padetfahrt| i. Lig. -.3./2000/400|— Germ. V.-Akt. , .| 44 8,20bz do. XIV uk. 19054 4.10! 5000—100198,25bzG Böhmische Nordbahn .| 74 | 614 | 1.1 |—,— do. do. ftpfl.4 | 1,5. U T. G. —,— do, rae 100/44 410! 5000— 500 [102,00bzB do. Unionbank 8} 200 fl. |-,— do. Rüdrsd.Hutf.| 44] 14 5 1000 167,00G Gerres hm. Glasbh.| 6 85,200) M E: 13k! L 5 00192,25G do. ult. Sept. —— Oest.-Ung. Stb. alte 3 | 1.3.2 i —_ g s y do. ult. Sept. —— do. Spedit .-Ver.| 9 | 8 1j 600 —— Gef. f. elektr. Unt. j j Ï | | |

D

(F)

1000/290/30,00bzG Dur: -Prager Gold: O.|5 : 7 : —,— FET, D. ; s 1000/500/130,00bz 3 | L1L.7 13000—300 |81,50b; C 1000Kr.97,60b3G | S&les, Baat-Ver.| eon E E Wstb. stfr. G ‘83/4 4,10/2000 u. 400/100,50G Norddeutsch. Lloyd . | | FanS 110 50bzG do. Bod.-Kreditbk | 1000 Ba 7ER do. do, ftpfl.\4 | 1.4.10/3000 u. 600\—,— do, ult. Sept. 111,00à110,50à,75à109,90bz | Swarzb. H.-Bnfk. 131,75G do. do. stfr. 90/4 | 1.1.7 10000-100 f]—,— Sál. Dampf. Co. .| 6 | : M IOOO E do, Landbnk. 40% 1/5

. nt Peti pre pt pit pla prt pem fremd Perth per Perth park pern: N} J red deck n] m] m] F I I) I

g d

1000 |—,— Frz. Josefb. Silb.-Pr.!4 5000-200 fl.|—,— X Solinger B

' s j Frz. : -Pr. ; No sf. i ger Bank . .|

1000 |59,50bzG Fünfk.-Barcs gar. . .15 200 fl. S. |— Váne Ztalien, Dpf E Südd. Bod.-Kred.|

5000-100 fl.|96,00B do, Vorzugs-Akt, 1.1| 500 Le. I—,— Ungar. Kredit-Bk.

1} 300 fl. |—— s do. ult. Sept.| 1/1000-100 fl.}98,60G Verbk. Hamb. 80/0 94 | 18 (Sts | aîlcoe 17 O E ReG ol Bant ih 1 4 198,00 DzU ascz.-Oderb.Gold8§ E 8,10bzG Schi : i 5 do isf. Bank 104 11

1000 11241,00G dis Ks QIIe 1( 00. 2000 98 10bzG chiffahrts-Obligationen Weideutite Be 6 5000-200 flL.|—,— Hamb,-Am.Pck.rz.10014 [15.,5,11/1000 u. 500[—,— do, Bodenkr. Si 0/5000-200 fl.]—— do do. unkv./44| 1.2.8 | 1000—500 [101,90G Westfälische Bank! 64 100,40G Nordd, Uovd rz. 100/4 | 1.4.10! 5000—200 |—,— Wiener Bankverein| 8

IOoOLwIWIHS| A | S i 1 A Pre O O Pk Predi 2] Peck bere n} Q) ]

.10 .10 1000/500/126,00bz Galiz. C. Ludw. 1890/4 F 1000 1129,00G Kaif. Ferd.-Nordbahn'5 5,1 1000 L do. do. 1887/4 1 1000 130 90bz do. do. gar. 4 51 F

7

I

1

T S TE

Co ie Vi M Mi Vin M E E D c

Go e

pt 10ND N

& | |

-

Co e N w—

U

75bz Pr. Bdkr. L, II rz. 1105 | 1.1.7 | 3000—75 |113,25G 106 60bz do. ITI 5 ! verich.! 3000—75 [107,75G

do. Silb.-Pr. 89/4 96. 00bz G do, IV rg. 115 17 | 3000—100/114,50G

Ausländische Eisenbahn-Stamm- und Kronpr. Rudolfsbahn|4

D D O10 NM0-1A-AD A

Stamm-Prioritäts-Aktien. do. (Salzk.)|4

r do. fnv.u RVIut 07 31 ver 5000 100191,75bz Debet H 28 1E 1D E do. do. 18743 | Li 50) F 88,806 Don. Dpf. 82 x3. 10014 11 10000-400 |—,— Württ. Bank-Anst.| 7 600 E do. do. V.-A.| 8 |7 é 1200 Giesel Portl.-Zm.|13

do. nv A 07 vori. 5000—100191,75bzG Busïcbtberader Babn 13 4 L1 |-— s do. 1885/3 D.L L Pr. 87,40B do 86 rz. 100/4 4.10! 10000-400 |— do. Vereinsbank! 7 600 -— do. Wilm. Terr.! i. Lig. fr.3.|MÆé pr.St.1710,00G Gladb. Baumuv.| 6

—_— do. XVII 1 f. 19064 | L1 _ 100198,30bzG do. ult. Sept. . Ergänzungsnetz|3 | 1.3. í r. 188,60G Berthold Messing 11 [10 Ï 1000 143, 50H do. Spinn. abg.| :

G00 do XVIII u 1.19104 L17 | 5000—10099,75bzG 5

99 0bz Pr Cir. "R G31 Y 18 O 13}

1896 unk. 1906 33

- 1 l t t t t U Q

4 pt pt pt D t Det

103,50G d, 1895/3 | 1,5, 10000—200/82 80G

S Ei pt prt prrnt perdé C Q

iat «Agram Pr.- E 4 J O Berzelius Beraw.| s | 1 é 500- 172,25bzG do. Wollen-Jnd. 0 4 e ae L K I, IT'5 | 1,5,11| 200 fl. S. [108,906 Bauk-Akti Bielefelder Maîch.125 [16 i; 1000 s Glauzig. Zuckerfb. Graz-Köflach . . …. . «| 4 do. Gold-Prior.14 | 1,5, 2000 u. 4001101. 50bzE ant-Uttien. E Bing. Nrnb. Met.[14 [14 i; 1000 187,50G Glüdauf V.-A. . Kaïchau-Oderberg 4 4 (1,1,7 |—,— do. Lokalb. Gld.-Pr./4 | 1.1.7 /2000—400 98, LObz( Ÿ Obligationen von Bauken. Birke e¿Rwerder. . ./ 0/0 600 winn Göppinger Web. } e e s Ez : n te y i 1000 4 Bismarcbütte .. 11

H

_,— | do. Nordwestbahn 5 | 1.3.9 | 200 l. S. [107,006 : Dividende | vorl. | lezte : ti eee 24 |— 7 (1000/600]170,00bzG Görl.Eüfenbzhnb. Gas | do. do. Gold-Prior.|5 600 108,70 5 Aachen. Disk -Ges.| 8 | 8 1000—500 1128,00B Bank f. deut. Eisenb./4 | 1.1.7 G Bliesenb. Beraw.|11 | 6 i 1000 70,008 Görl. Maschfb. k

| 9 181 | 200 fl. holl. |—— Ctrbk. f. Eibw. r3.103/4 | 1.1.7 /2000u.1000——_— Boch. Bgw. Vz.C.| 0 | 0 11 1900 b. Gothaer Waggon o T E S Antw, Zentralbank| 7 | 7 U Fe F tandbank ra.108/44| 1.1.7 | 1000—200 1100,00 Bocbumer Gußst.|164| 1500/3001160,00bz B Greppiner Werke 50 fl. S. |—,— Badische Ban 7 7 300 -— N res e ia - T 9 ).20 4A ( 95459 0A T5à 5 Srevenbr. Masch 200 fl [74/60G Banca Gon Jtal | 84 | 84 (12500-500 Le [— Bankf Orient Eisenb./4 | 1.1.7 | 1000 Fr. 194,106 Böéperde Wle 10 |— f | T7 1000 Ot G E Grihner Maschin. 9000-200 f.|—,— Bk. f Rheinl. u. W.| 64 | 3 | 1200-300 T0 Braunschw. Kohl.| 8 | 9 1| 600 [156,008 S8 | Gr.Lichterf.Bauv 500 Fr. 173,40G Bf.f Spritu. Prod.| 3 | 5 600 164,25 bz do. Stamm-Pr.| 9 [10 1 [1200/600/167,00bzG S | do. abg. §00 Fr. BarmerBankverein 74 | 74 | 1200—600 |113,75bzG do. Jutespinner. 10 |— 1000/300/142,00S do. err.-Ges.!2: 200 fl, 10S PDIE go. Handelsbank| 8 | 8 1000 110/256 / do. Maschinen .|/18 /20 4 [1200/ 6001137,00bzG Guttsm. Masch.| 1 2000 u, 40093 ,75bzC Bayeriiche Bank .| 6 5 1000 69,10bzG Industric- Aktien. Bredower Zudcker!| 24| 600 5,00G Hagener Gußstahl

Gaisberg

ck—

n, Wh

-

? 50bzG 2 DObzOG ),20bzG 100,00bzG

» 100,10bzG

dd J

do. 1890 . 1

| Kronstadt-Harom. . 9 | do. 1899 unf. 1909/4

Î

j

Ï

j

Lemberg-Czernowihz . 6! E Oest.-U. Stsb. i. Frks. 5/16 z 6 c arr H |

ObzG do ult. Sept. 131,70Bà 60bz | Oftrau-Friedland . O Î

5

e 5

%,00bzG | terr. No rdwe stbabn| 54 5314 d | Pen Denen O 102,70bz3G | do. [t. Sept. z aab-ODedenb.Gld.83 3 i

)3

pu L)

do. 1901 unk. 1910/4 do. do. Litt.B(Elb do. Kom.-Ob. 87,913} do. 1896 unf. 1906134 do. 1901 unk. 191014 | Pr Hp. AB.I. T aI/I do. b A do. h do.

2, Ob 5 ne

0b j T9 2 b I O D M bz

200 fl. S. |-,— Amsterdamer Bank é

4 î

1 0 2 Min in pt Hn pl pin dent deut fin dund pin E a} wt pet a}

—_— i et fe Ie Hre Het et t fet fet C

eto tos

1 1104200 | Oesterr.B Elbt halbabn 6 414 1 1, j | Südöfil. B. (Silb. 30,50 | do alt. Sept | Südöst (Lomb | Raab-Oed E. 4 12 ; do. do neue

| i. fr „Verk P hea | do. do. Gld.-Ob1.'5 | Reiche tb „Par i |

s R O et t ree get seat (pat emt Pren L

M a Ì p pt Dre e Prt ut pet 2 Ì i M

d d

Norwegiïche Hvp.-Obl. 1887! : Oesterr. Kredit-Loose 1858'fr.Z Oest.-Ung. Bk.-Pfdbr

Pester Komm.-B.-Pfdhbr

do, do.

do. o unal- Oblig

do Vaterländ. Sparkafic Polniïche Pfandbr 300U t do. do. 1900-104 Portugies. Tabak-Monop.-A. Raab-Graz. Pr.-A. ex. Ant do Unrecbtsicheine Schwed. Hvp.-Pfandbr. 15 do. do. mittel do do. feine

-

(0)

LOUOTLEND 4 dees dts Prt peet f dund pÂis I N

-. .—

®) vis

do. do. do 1

-

| Ung.-Gal. Verb.-B. .15 Baver. Handelsbk.'8,05 [18,05 |2005.5.1000,4|—,— Breest u.Ko. Well. i. Lic r.Z.|4 pr.St.|60;00H Halle Mascbinfbr.|33 | Vorarlberger Bi erg.-Märk. Bank 84 84 | 1200—600 1146,75bzG G Dividende [vorl|leht.|Zf.[Z.-T.] St. zu | __ | Breitenb. E 11 dz L 1000 82'508 do. Un.fr.Pom.M bz | m h ean s Y ; Berliner Bank . .|7 |5 1000 79,80bzG Berliner Union! 4 | 5 14 | 1,101 600 1104,25bz Brem. Allg. Gas.!| 6 | 4} 1000 172,90G Hambg.Elektr. W.| | Gr. Russische Eisenb.[3 | 1,6.12/629u.1D9Rs=—— do. Handelsges,| 94 | 8 1000—500 1132,90bzG Bock kv. u. n.[10 ‘10 14 | 1,10/1000/300|155,00bzG do. ‘Wollk 00 1-0 1000 1174 90bz Rd: Bellealliance [1 ep -Dombrowo zl .7 (6291.12 200 do. ult. Sept. 132,75à,10à,40bz Böhm. Brauh.|114[11} 1,1 600 Bres[. Oelfabrik 5 | 31 600 168.10bzB dann.Bau St.Pr.!| 41 [.-Woro n. Obl. a L J do, Kassenverein| 8} | 8} 3000 143, 25G Bolle Weißb. 1,10/1200 /300171,00G do. Spritfabrik 10 12 ) 1200/ 6001170 00bz do. Immobilien 1559 4 4 900 195, 100 do. Malkler-Ver.| 9 | 7 1000 / Friedrichshain 1.10/1200 /600[97,00bzG do. W F. Linke|16 [144 300 1176,00bzG do. Masch. Pr.!2 rsf-Chark.- A. Ob./4 | 1.1.7 [/20400—600135,102 „09. Prd Ln | 300 —— Gebhardt 1.10| 1000 [107 00G do. Vorzugs-Akt.| 44] 41 1500 1101,75G Harbg.-W. Gum of | 1 28 [—,— do. 1859 4 .10/ 2000—500 F Bochumer Bank. \ 7 | 61 1000 1102,00bzG Gericke Weißb. 1,10| 500 |59,00bz do, Kleinb. Terr.| 64/124 1200 [122,008 Harkort Brüb. k | | War hau -Wien E 264 [15 —_,— | Kursk-Kiew. . z 2000—500 : N oi s Vori „Handels-V T6 | 6 600 96,75GH Germania . 1,10| 1000 107 50G Brüning u. Sohn! 7 | 7 1000 J do. St.-Pr.| 8 FID | do. ult ‘Set . / | M tosfau Jar Ar. 4 Z000—900 [9 i JUTI Brasil. Banlk f D. 9 [i D. 1000 fang Hilseb.abg. u. n. 1,10} 1——2000 [86 00G Brüxer Kohlenw.|16 [22 100 fl. |—,— do. Braw. do. | y 5000— 100199 ,75bz d S —' fr. 3. |—, | Mosfau-X.-W, gar. . 4 2000—900 195,000 Braunshw. Bank! 61/4] 63 300 hi fins Kaiserbrauerei . L1| 1000 [119,75G Brunsbüttel .. [56 1000 1105 00G Harp. Brgb.-Ges, do. do. Kündigung ab 1504 3000—500192,00G uñficrde ub. i 2:Rt 5/1aR | Mosekau-Kurek . b e O 5 1000 u.500 |—, do Kreditbank! 64 | 6% 300 107,50G Königstadt . .. 1,1011500 /300195,90bz4 Buderus, Eis.A-C| 6 | 9 1000 191 50bzG do. i. fr. Verk do Hvpothek. abgeft 3000—500199,00G | Außerdem 6,5 Rub. Pc Mosefau «Rià san . . .'4 2000—900 [—— „29. Hypothekenb.| 74 | 74 | 1400—600 125,50 et.bzG Landré Weißb 1,10 600 1194, 50G Busch, Wagaonf. 9 |4 1000 —, Hartm. Maschfb1 do. Städte- Pfandbr 3000—500195,75G | - | Moékau-Smolens!?! .14 H.11/1000-200 ThLE )DI VDresl. Disk. -Bank! 74 | 4 1200—600 70,50bz&G München. Brh. 1.101 1200 179 25G Butke u. Ko. Met. 213 1000 57,50G artunaGußftabl Serbische Gold-Pfandbriefe .| 5 96,25 nf. 16 3000-300102 50b:¿G | Amsterdam «Rotterdam é "mi | Moekau- Wi nd.-Ryb. 4 0 2000—5009 9 Bn Wechslerbank! 6 1000—600 198,258 atenhofer . 1,10 1200/300¡18i/,50bzB Calmon, Asbest 15 15 1000 1169, 00G arzer À u. B Stodholmer Pfdbr. 1555| 44 | L]. 6 Rhein. Ovp Pf. 66- | Anatolische volle. .…. 6 3,00bz6 do. do 1898 4 0! 2000—500 19,907 (grufele r Baak . | 84 500 Fr. Pfeterbera. 1,10 1000 1238,25bz4! Carlsh. V.-A. 010 600/1200 25bz4G asper, Eisen . .13 1200/ 3001156,50 et. 63G edwigehütte. . . 1000 1146,00B ein, Lehm. abg

O pt m pet 2} m} pee c} fet demi pes

-_

|

bo bo U

5 de L L

1 O r E CIE Ps

E ps | | U) I Des des P e r eo

-

Le - d

1] (F) t _ (ind and dund pad [e L000 0E -— oe] i

«s

ved nd und end i fti Det pre eat (prets (emed red redi Zet (nat Sped erma end sren led enth math; rena math ed ph Sped eee Fend: ends Se; r Spre Pprendh Jp P; Js dh spre i rb Ph Pera ema Pn Pi Prm spr spr (emed sere pk pre rreedk Pm Pren Prm pmk! drmm Predi drk drk s Es A s 5 ; T RUS S S S

Sr eo s i i i ls i p V O p p p p D p pi p p D Vi p p pi p pn D pin pi li pl ps D pl V pi rb

ace] cor _——_——————_

- _—

R 5

—_

Brauereien

—_— —_ —_

v t t et P et ln ps pt Mi ais vis pin wia pi p pi wll v pl pi wi lin pi

p J —_— E, - D f S S Ï -_ spunb iva mat unt jem amt É g zen _— 1 F Î

do. do. 1586| 4 9,11 L, | 8W—S ur 902 4.10 2000—100/100,00G | do G 5 14 : ,10b Orel-Griasy 4 600 _, hemn. Bank-Ver.| 64 1500—300 95 25bzG Schöneb. Sl. SGUELEY. M

Dc do. 1587| 4 9,9 9, j i R L 2000— 10092, 80bz¿G | do. ult. Sept. 2,40à, 106 M 1889 4 0! 2000—5001|—— Caoues Kreditbank 300

Do do, 1554] 3} V | do. S. )»-S2uf.1904 3} v 2000—100192,89bz& | Canada- Pacific eo] d ¡ 1109 50t | Rjäsan-Koslow. . . . 4.10 2000—500 97, (9 Com.- u. Disk.-B.| 54 | 6 1000—300 106,00G Spand. Berg

Ungar. Temes-Bega . | s D | Hyp «Kom.-Obl 3} 2000—100193,20&G | do. ult. Sept 09, 40à 60à 50bz | Riäfan-Uralek . 3,9 [2020 u. 404 D DI BVreditver. Neviges] 74 | 7 1200—300 1116,75G Vereinsbr. kv. -, Kh -Westf -Bodentr | Go tthardbahn ads P 3, ] 53, » do. do. 1 5,11/ 2000—500 Dänische Ldm.-B.! 2000—400Kr.|—,— do. St.-Prior

do. Bodenkredit- „Pfandbr 4} i do. do. L Î N | I 111, V, p 1905 4 5000—100198,00b1G | do. ult. Sept —,—_ do. do L 0. 2000—500 97; t az nzig. Privatban!k 1500 E E oes

do. do. i. Kr.| 34 81,30bz | do I IV unk 1904/34 5000—100191,00b¿G | Italien. Meridion é P41 17 IH—,— Ryvbinék 12 2000—500 [98,0901 s rinft. Bnk. Gld, | 2%0fl |-,— Bochumer 1124) a | do. Regul.- L-Pfandb1 [4 | do. “VI ung 1908134 5000— 10091/50& S do ult. ‘ept 137 00B Súüd-Ostbahn 5,11! 2000—500 19 39DIS do, ult. Sept _— Brauh. Nürnb. t: Hvp.-B.-Pfdbr. 97 1/4 91 20bz E ha 0 unf 1908 4 5000— 100199 00H | Jtalien. Mittelmeer . l 7 110390bzG do. Is 8 2000—500 197,9 Ÿ do, Marfstüde! 7 1000 1116,50bzG BriegerStadtb.

do Spark.-Pfdbr. IV, V! 44 54,000 | do. VIII un! 1s 1 A 5000—10099,60& F M ult ept 104 B | Süd-Westbahn . . 1,7 [6 „Tóet.dI do, ult. Sept. 117à116bz Danaiger . . . .| do. I Il| 4 9,00 | Sächi. Bökr i 5000— 100194 508 | Jura-Simplon . .… bi 11 99,76b4 Tranéfaufas. ObL 5 5,6,12/6259 f do, Zettelban?! 5} | | 300 —_—— Dessau. FIdichL! 6 | G e Me ren ntl ul 5000—100194,506H | do. ult. Sept 99 30bz@ä99 0b; | do. do. c 259 Tre angs Dessauer Landesbk.| 7 | 1500—300 1113,50G Dortmunder . .[20 |

Lab-Regie-Anl. abg. | 5 i.D14113|-,-— I: A o. I unt D 5000—1001101,60W | do. Genußich.| © t —_ Waricchau-Wien 10r 1, 20 O, O E Deutsche Ansiedl. .| 8 |8 | 1000 106,00bz Dortm. Lôwen!1: Zu 31

do. ult. Sept. gu. | do. do. IVunt 104 5000—100/100,//08 M St -Prior j —_,— do. 00. 1,7 | 625 Rbl. [100,60 utihe Bank . [11 [11 | 1200—600 [19200bzB do. Union/18 | 1,10/300/1000|— do.Oranienb.StP|12 |16 5000—20098,00 B | Luxemb. Pr-Hnr. …. | 9% | 5/%/4 s8,50bz B do. do 251 100/508 do, ult. Sept. 191,75bz&Gà,90à 60A, 75b4 do. Viktoria|12i| 124 | 1,10/500/1000 167,80G do. Weiler . ._./14

SchlLBdfrd -Pf.1-Îl1 4 29 E 126 Oba 4 7 audbri nd uldverschreibungen do. unt b. 19034 5000—20097,80& I M0 ult. Sept _ 89,50,604,40bz Di. Fo - 125R.[99 2 ba Eff. u. Wechsel] 8t [4 | 500 101,75bzB Düsseld. Adler] 8 | 8}/4 | 1,10] 1000 192506 do. Ind. Mannb.| 71] 71 ERELEAR MOESE G 5000—100198,106 | N par, Borzugs-A. 3 195,00bz | do, X, XI un 2000—500 [8 2564S Genofsenichbk.| 6 300 1101,75bzG do. (Hóöfel)/10 [10 s4 | 1.10} 1000 172,00B do. W. Albert|124/12}

0,25bzG do. ult. Sept 97,50à98hz | Wladit. Oblig. 17 (625u.125R.199,/ B t. Grund\uldbk.| 7

50/25b) 5 | Sard d. Sekuntärdahn.! 6 _ do. do. —500 [98,102 g t. Hvp.-Bk, Berl sl 0 25bO do i. fr. Verk ; do. do. 97 0 2000—500 5, De cheNat.-Bank| 8

1 50W | Sámei ¿. NO.St-A,P I—, do. do. L 4110| 2000—500 |98,80di tichelleberseebk.!

5,4065 do ult. Sept L I Zarskoe-Selo . . . . „1 125 Rbl. M|—,— Konto - Komm.! 10 |

R

1

4

4

4

1

i

1

4

4

1

1

4

1

4 |1,10/1000/300/169,50 Carolin. Braunk! 84/14 4 | 1,9 /1000/3001206,00bzG Cartonn. Loschw.'10 | 4 | 1.10! 1000 1138,00 do. 1601—2600! 5 4 4 1 4

1 4

1 4 | [4 4 4 4 |

m} wet Q) Pert Pee

3 E 3 pu pad §2)

| 0

1000 168,00B einrihhall . [10 1200/ 600|—,— Velios, á, Elekt. Ges.| 7 1000 117740bzG Hemmoor Prtl.-3./15 1000 12,75bG& dengstenb. Masch.| 0 )/1000/ 300285 75bz Herbrand Wagg. 12 1000 : Hibern. Bgw.Gei.[12 300 1111,00G do, 1, 7. Beer 1500 110,75 Ÿ do N 63001 - 61600 1000 T—, ildebrand Mühbl.| 91 1000 1152,00bzG ilpert, Maíchin 64 1000 1159508 Hirichberger Leder|10 1500/3001175,25G do. Maísc.]| 5}! - 1000 1150,25 ochd. V.-Akt. kv. 15 R 1000 1104,00bzG Boese Far bwerk.!26 [N 1000 1154,80b4z örderbütte, alte! n 1000 1118,00b4 do. fonv. alte 4 pr.St ' do. neue! 9 «4 pr.St.[—, do. do. GSt.-Pr.| 100 do. St.Pr.[Litt A 14 4 300 [97,25bz oes, Eis. u, St.[16 4 1000 196,0vet bzG Höôrter- Godelh.. .[112 4 1000 132 00bz( Hoffmann Stärke!12 4 1000 126,2BbzG Hofmann Wagg. 224 4 4 4 4

1.10/ 300 1202, 50bzG do. Maï(. u. Fags.| 0 |— 1.10| 1000 [228, 0bIG Cassel. Federstabl/12 [12 1.10| 1000 [70,90b 18| 1000 [130,10

duns ua dund O S m 0 Un de O CO e L E O D C3 s S O E aud Ï —_— L t m pet Prt it 1 m U 3 CIO n} n pee Pee (a. } n} Pet Pert P anni} Det Prt 2} Prets Prredt: Pernti Pert Perm Pert: pet 2} 2} 2} 2) pre

41 do. Trebertrock.|25 | 0 J Charlottbg. Wass.'124/131

1,10 1000 119,256 Charlottenb. LäitC! 0 |— 1.9 | 1000 |92,50G Chem. Fb. Buckau!| 0 | 5 L 10 1000/300 118,50G do. do. St.-Pr.| 0 | 5 116 1000 180,25 do. Griesheim/16 | 5 1.10/1200/300/333,00G do Grünau .[124[14

|1:10| 1000 1203,00bz do. Mil. .[14 [11

©

=} r 2 M

w'

—ILO pt I I -— Tes S

1 t) } e

wt ed ires end int wnd innt idd eret Ina: gent) jut jt m} my vil umts m}

Ei 1

f t wt d s pst ut ert Än tet

10 O 10D (P 1D 1E I du (P 10 1D af 1D (Po ¿P (P af efi P 1

—_ J

Ap Deutscher Cg R | D Y uns b. 12 31 Anb -Defi Pfandbr 4 LLE T N C d c do. Il unf 19% 34 do. 1 unk. b r 1.1.7 3000— 20 25 o. IV unf. b, 19097 N Bav. Hup.- u. W.-B.'34! verich.! 7 96, D | Schw4b. Ovpb? -Pf, 1/34 do unverl looëbar jz! veri! 5 - | do. [Il un? b, 19064 Brich.-Hann, 1X X1 3j i g -200191 /60bzG ¡ do. Il unL b. 19024 do. 11-1X X11.KV 3 000—20090,00bzW | do. IV unt b. 19994 XVI n XVIl4 0 5000—20098,; / Südd. Bodkrd.v.S.43'4 20 d do XVIII uf. 19064 7 5000—20029/ | do | : 56, De ult. Sept.| do, AIX 7! 5000—2OO 6 i id Bot. l un? T9 4 O0 10005 0 | Eo é ifi ( —| fr.3. 1158 00b4 gs a E : j 20 4 É Li x, Kr af grs 5 | X u. 19108 5000 A A O T1 fabb 7 M000— 100 0M 159 24655655 25 b gupti. (Keneh-Afl.) s Se A. [. B, Tc 4 f\eldorfer i n

—_——————— M

Tft dees R L S -._—

D D _—_ck M E. U. J

-

2,0 0 n m din m P

k | 107, 60bzG | Í 120/509

5

5 Erlanger Reif] 1 | | 144 | 1.10 1000 F- do. But... ..1 9 |— 8 | x

8 124,10

G

5

8

8

Frankf Henning! 8 | 4 | 1,9] 1000 125,006 Chmn. Baug i. L, erm. berg 12 113 4 8 ree N obe do. do M Wevelsberg . .1 9194 0 2 VOb4 D äârb, Körner| 0 1200—600 172,00b¡G Glüdauf . . . [11 [11 4 |1,10| 1000 122,506 d O rkzeu 10 172 7,25 2A 2 20A det. á2,10b4 Grünberger , .| 4 | 0 [4 |1.10| 1000 |—,— do. Wirkw.Mich.|12 1200—4/0 Hanau Hofbr.| 6 | 6 [4 |110| 1000 s City Bg!. St §12 | 1200—600 Ob O peisi L | b 4 L 0/1500/300 Concordia Brab 21 N : 1 [1 [1

A S 1-1 M

.

Br s s t t in t Ü t t t t

wt

S, D 15,105 | do. Unionb. i g - | 0 ult. Sept. ) 20G |