1923 / 286 p. 17 (Deutscher Reichsanzeiger) scan diff

vis F cis

Fz 028 896 296 396 T96 LC6 96 FEG 2Fa 9FT TFo 86G LEG | 698 £22 FOT C2TE9 F66 896 C6 208 Z6L TEBL FLL OLL L9L 8EL 97a Gaz Ed 106 006 TLT O!T COT GOT TIT O9T 8CT LGT COT | 261 029 969 C69 TE9 089 226 TCG 062 ELF GCLF CFF 9GF Far CcF FGI GCT TGT SFT ZFT GFT TFT GGT CET GET SoT SOT STT 160 | S186 898 99T £9T 09T 260 8F0 670 C70TD 866 996 826 876 126 £0 08069 FIT GTIT TIT FOT TOT F660 760 160 680 8980 980 ! G61 F6L 0GL FIZL 802 2012 909 T09 G82 TSG CES G2 ZCG L6F 96F 680 920 220 £20 T20 690 890 990 £90 690 790 8F0 ZFO cr0 | ESF c8Y ZIF FIF TTF TZE FEE GEE 0EE SGE ZGE FcE cZoE 60C 100 680 260 960 Fe 60 080 650 270 970 FcO 770 OTO CTO €TO | 207 FOG TCZ 007 Z6T 96T FOT Z6T OGT 6ST EST Z8T £80 22009 ¿10 61089 866 966 £66 166 066 886 156 £66 86 786 T86 626 | F66 168 026 996 616 816 698 078 S£8 168 FGS 208 E6L 062 C9L 826 926 G26 616 G26 026 696 196 996 696 696 626 826 C6 | 169 £9 Tc9 619 819 882 ¿62 FOS 702 98F SSF 9G8 T6 Fe F<6 066 676 LFG 9F6 FFG SFG TFO 666 866 266 Fe6 TE6 066 | Cas SGT 90T T 690 £F0 860 £T0 TTO 90062 166 9€8 128 FI8 876 976 816 916 CT6 616 TT6 606 806 $06 F06. T06 006 868 | ZI8 0T8 T8L 292 992 0F9 6659 69F 897 IFE FTE OTE 60€ 90€ 208 968 F68 £68 068 688 988 288 £88 188 G28 8128 £28 FZ8 T28 | 183 ZFG G Scc S8T GET IST FGT Ol 610 210 Tc0SS 766 G16 028 898 998 F98 698 098 628 928 258 E28 168 6F8 8F8 CF8 | F96 686 ST6 908 6LL 819 £26 CFG TFS LLF 60F SOF cOF 682 Frs 1F8 078 868 C68 TG8 8ST8 TIS 108 208 L FSL ELL | T18 018 226 FTG SLT T9T GEL 00T 660 6FO 6T0 600 S00LG 898 LLL OLL ELL WL 691 891 992 F9L COL GEL LGL CFL GEL TEL | 098 628 G68 26L LEL SEL TEL 069 £89 669 9LF 9¿F For cor GGL TTL LTL 9TL 902 COZ 602 669 169 969 689 889 £89 629 | TGF CTS 266 768 067 L8c92 L119 T19 019 £99 £99 199 099 7F9 219 C19 €29 699 629 629 679 279 FF9 GF9 079 969 €69 G89 | 079 C9 Fc9 619 FOG GFG FFG Ca Fel 9TF ZCE Z80 087 997 92G 969 769 619 819 TI9 609 109 909 C09 T09 962 16G £62 £68 | 8F7 Zer 255 T ZST 0ZT 7OT TOT ZG0TF Fe6 T66 066 006 T6G 06S FSG G8 088 62G 929 226 290 C98 £96 628 068 £ra ! 988 96L 92L CEL 809 FIC c9F FIF SIT 686 CCE TFE OFE TOS F6G 662 86G CEG CTS EIG 008 667 S6F FOF 06F 68F 287 Wr Cr | 66 £GT 0GT 060 SOIOF 896 196 Fc6 E18 108 ELL F89 LLI9 829 L2F 297 99F F9F 69P 09F Cr LCP Gr Gr GSr GFF FFF TFF | 929 TG9 079 169 T69 CTG TFS FOF 826 GIG O0TG 980 F£0 TS0GE Of Gr cer CoF O0GF 9TF SIF OLF 60F 90F SOF 662 966 068 | 216 G18 028 GC8 058 ZF8 98 GF8 078 TE8 868 LZ8 Fc8 T8 T8G 626 226 C6 FLE TLE G96 69€ GIE 6E SGS CCE FGS GEE | 618 8T8 CI8 FI8 TIS 708 GFL T69 799 G19 €99 82G CTE GIF 026 CFE TF6 TF6 OFE 966 6G GEE TEG 6GS FGG £G2 IG8 918 | 9C€ 108 966 (T6 7e 07e CIT TIT Te0 610 STOSE 666 066 C68 606 $08 906 F0S TOS 008 263 966 085 6/6 216 0/6 Ccœ T20 | F68 F88 Fc8 ST8 G29 869 L169 FE9 C69 069 669 L179 C79 69 159 06 L2FG 9FG Fro GFG 0G L266 9656 FEG GEG 086 606 I1C6 SIG | ST9 SFS C07 SFE C6 CEE EEE FCO FST LIT 9FT FE0 CCOLE LF8 61G GIG FGT S6T 88T LZ8T G8T 6ST 08T SZT 9LT QLT TZT OZT | GFS GF8 9CL CoOL EGL LIL TF9 079 FCF F ESTE TTIE 60€ 086 916 29T 991 F9T T9T 6ST FST TFT ZET CGT EET SGT 961 £80 220 | 206 F06 <1098 276 Fc6 ST6 LI6 G16 016 888 188 FBS £88 088 020 F70 070 800 900 $00 10029 966 F66 066 686 8126 916 | 6128 L118 S128 628 G18 698 898 298 F98 798 098 868 128 FC8 026 696 G96 F96 €96 096 06 6F6 9F6 CF6 TF6 0FG 166 966 | £28 068 678 278 C8 C8 TF8 868 LE8 FE8 -868 618 ZT8 F08 066 F1T6 616 T16 806 906 106 006 268 268 F88 £88 088 618 618 | GOL FT9 T8G CLG LCG TOG SFC CFC GES 6G2 STG I9F CCF LFF CFF 618 018 898 998 298 S8 FG8 6C8 T8 028 £F8 IF8 668 888 FE8 | FFF OFF SEF CGTF FIF TTY 966 FOE G66 TSE GFG OFG SEG LEG £68 068 668 168 £78 618 918 F18 $T8 608 808 G08 962 FOL ¿L | CEG FEG GEG 066 9c6 OLT OFT 06 TT STT 190 070 TE0 T6L 062 F8SL C8L 081 SLL TLL TLL E9L G9L SFL CFL OFL FEL SCL | LTO0GS 296 926 G26 666 F06 95 F8L GZL GTL 169 £69 €69 LGL GGL TOL STL LTL GTL TTL 60L 802 FOL TOL 008 169 69/989 | T69 889 899 979 98F Cr £86 T06 006 T6T 68T F89 189 089 899 199 T99 669 269 929 £69 629 8F9 LF9 S9 CFI | LSTFG 8T9 709 86G

TF9 079 269 969 669 £T9 £79 209 £09 709 E6G 862 265 £63 162 | 08F STF 26S F9E £9E

680 L186 980 8G FLG C94 F9G LCC 908 6FG SFS CFC SFS TFS 86S | OST FFISS 616 126

169 G6G 66G TEG 06G FcS 6G3 079 619 GT2 019 109 66F 98F | 0c70TE 68 Tc8 TI8 208 008 Ft

C8F G8F F SFY SEF GIF EIF TTF OTF 868 168 F6E 666 ELZE T6 | 006 LCG 926 €CG C26 Fac 916 GTI6 6ST ZTTES FLL

9E LCE 0FE 666 7GE C SOT ZIT GCTIT 880 180 280 680 180 | TZ8 266 066 9867 826 180 08087 II6 696 806 £06 706 668 868 080,920 £10 720 T10 690 0F0 $80 180 180 080 170 960F9 F66 | 968 F68 c68 T68 888 188 F88 £88 T88 618 G18 IL8 828 668 968 826 $26 F96 £96 926 £66 TE6 0 6 816 $16 TTI6 206 | 26825 096 626-!F6 6FG LFC CFSGT 979 8ST9 209 F09 209 077 616 868. 968 £68 688 888 F 8 96 h GI9T SCT FGT OFT GEITZ 698 19€ TFE 682GT G88 968 618 FI8 GFG TFS 66G 206 ZL16 910 266 FCG TISZE 8LF 92F FZF EZF LLF 69F 89F COF F9F GCECT CECPT FoL ILT O0FT TCTE9 268 LLS GL8 $18 TL8 ! 669DT Z8T 9000T 082 G6FL 9FL GŸL 98T GFTS 6GT 9CTT

/ 000L£ nt

‘682 88L LEL EL CEL | TO6SL ZL1 »v!TOL C8F 08F LLF 9LF F2F CCF FOF FSG E87 C82

TL 602 802 101 902 202 | 670 £7082 606 806 906 218 918 G18 668 G68 T68 068 658 878

Q 69 169 069 889 L189 989 | 278 978 £68 8LL LLL OLL ELL 091 CEL FEL GCL TCEL 179 979 CT9

909 G69 629 629 T29 6F9 8F9 LF9 | FGI9 889 18 982 068 618 818 FZE 662 962 166 963 266 F6G FSG C8 F9 0F9 689 869 169 969 269 279 969 29 j 86 187 796 T97 8CZ Lc 922 27 760 T60 060 180 980 280 210° T9 8T9 L219 919 GT9 FT9 £T9 809 209 909 | T10 690 890 290 190 090 620 920 £60 F20 £20 720 T20 020 6F0

T09 009 66G 869 6G F663 T6G 069 682 88G 989 | 8FO LF0 9FO CFO FFO €FO GFO TFO OFO 60 SS0T L 982 CSL F8L GLC FLG CLG GLO TLG 01d 69G 892 1298 998 C96 | £82 6TL 8STL 202 FOL £OL ZOL TOL 002 669 869 269 969 £69 £69

096 626 868 208 90G G64 VGG EGG 28 TECITS | 769 069 68S 889 189 £CS TCeC TES 06S TF6 OFZ 6ECI L

7 000€ olo1agquvi>& u23Bb1/, C 21@ (x

‘wv13un za1ti2gszl1viplQuvI ‘]

zavaif qun 1ßS1QUnz2S S2z20mUU92N7 52Q ßunzyviava U9S9S 21/o11g9Quv1( oquobjo] u12gvYug uoQ

Àbc6l ynÇ ‘1 wni / Gunugaosz1viplQuvJ 10Q 382 $ 520 / qun1@ nv uoqaoa uoljojavoslo1agquv]e uozßb1qQunzos Gunz4vfpyz anf 120 Yvjuy sn /

8 S2 Ba

I =H D

3

-

ESSRSNEZ EEPEETE SNBISBEB RESSSES

c

‘C261 a1aguioaoN ‘62 uoo ‘u13123S

‘lviplquvz uoiplaoumo> / aoQq f : 5 : F ‘u30 1191389 9 av vunzgvL n236 ‘s ‘226 94va1u32h2K ‘g * 1y vunvuQunz oipyzuolb@ | 09 P Mois (A ‘8 19 px sagiola najoiunas nten a0 wan 9e tat na

‘2UIoN-IavYuol1D ‘a ‘s

*Uo1Iz04105z]viplqQuv1zvaoUI@ oiplaouwo|#-*4>

‘Cajai u3govavanv’ 24aut (ju ag1oautopisu Inau 3u12 423391 qun nv gve a] ‘313zmvli3219> 2p114Þ33 320} Vunviquny 9310 pxne_na131jx3a uabuni1oauvuztopi

T S f »guiC S ‘u3zzvgavjnv zju s2vvazagzvziuvs 820 vunzgvy 319 q11a1 vunzaatuvuzapisu1t? 439 Vun139/3¡JuJ2I9P1W Ao G10 EUVS]JVVIS uolpl14na1 d n-SULONT U2(PpIJnoC@T unSet D D. DIloq10QUOG j E “‘u3012a1 / L31336 1vI1>v25 uy -vv2z9eA”2CUI1491 a Qa1ar- auj2P{SuUI& -3117319128PH12n? pu ant

158 154 155 156 157 158 168 164 165 166 167 i 171 172 173 174 175 176 189 190 191 192 193 194 195 196 Die 5"/ so igen Pfandbriefe

1 342 $00 845 346 347 248 349 350 351 352 353 354 355 356 357 356 e f t : 880 894 901 902 965 131 133 135

ISSB

I

S SSSY V ARSA SSEA ASSB

N N 2

J

J S S [2 J d]

J] o en

J S5 28 S2 “S8 S8 2 28

SRESSER SILEAA 28

S2S8 2B

SSSP

SSSS 3 A8

Z5 2) E

JES

BGS

ZABR S8

S Z S 2 S

697 718 719 720 731 732 733 734 865 867 878.

AS S m D SSS

5 S gs S

zu 500 M,

970 971 972 973 1 117 119 121 123 125 127 1

13 014 015 016 | 210 211 212 213 214 215 216 217 059 060 061 062 | 371 372 373 378 380 495 497 499 12 113 114 115 | 892 898 894 989 990.

zu 200 A

E S SES Î 5 S z 3 3

S R 2s 2 S SSEERSE A8

JESEBES

N

s ga E8

g

S SAB8 SSSSR

SR g Î L S

S Ses

a8 S

LBSSBRRRSRRBZE SEBSESARERES

-3 [9 bed bt pra

R 2 B 2

D 3 8

f

é SERS

09

c F

88 m »J

SSARRRASHASBEE

SSSSREZRE

2 S

R e

ib

en

c

en 25x88

858288 SEBENES

x 5 SESRSESESESSEB

GEZSERASSREEZSS

2Z8SBZEE Z

SSERSEÑES

2SBSgR LSS8 S258

1 “J S S _

16631 17062 097,

23 S8 L S z N S

2832 28882 FRZERGSESZCEZENZEE ABS

S EEEZCENSEE

| B. Der Bezirksdirektion Stargard.

Die 5% igen Pfandbriefe

zn 1000 M

61 62 64 141 145 241 , 291 297 R 7 812 326 527 586 639 644 2483.

FARASE RSARZSSE ESIESEE ESIFSSS

SSESS SSSESE

ZEPSRENAZZERERA ZSYARE

EFEEREE

S FRSEF

SSSTESeS

S

AZSEGZESSEE 5

T SSSSREE SESSEE

2 ® 2 ry S D S «J

4 S

K us F N S äg S8 I S

8

SSSRSS

SSSSES ERSSNESS SESISSSSSEER USSRNERSSZRSEE

9

L S S S Ï

Die 4°/g igen Pfandbriefe

Die 51/5], igen Pfandbriefe zn 1000 M

zn 1900 M

265 266 267 268 269 270 271 272 274 975 977 278 279 : 2 280 5 282 283 284 307 327 328 331 332 334 338 339 340 341 E ria e E s a Es i 358 859 360 361 363 364 i 4 375 376 377 884 386 387 388 329 207 76 377 378 379 382

S5 T8 R N 88 A8 28 Z 2 g Z 3 J J

S8 28

A S

2 8

828 s

S

s

S

S

2 8 S8 R S LBZ 2B

S8 E B22S88 Sg SS s E R o S o ZE SBS ISS8

I2gBSEE 2

Z

-_ Zt Sa L

22828 D

s js i en SEBSSS S S ° 8 > 2 R S fa

EISSEE S SEES

SSSE8 S

S2 SBS EER S2 L ENBESER

ARERSLE S SSBRESRS

N 28S

2BS2As B ERCEAEERSEE

L GERSRSRSESRISSESERE ESIS

NSE28SRESA #5

zu 5004

S988 S288 gs

S on i

2828 2228 2Sg8S

E <EFEP (SSSSZ

D _> 2 I E Ea E ILSSRS I 8

g S SEERE8S S228S

E ZafERZes Z E ss BES @

eRSSES

EEDS

104 120 122 124 125 126 127 130 131 i 139 1409 142 143 144 145 146 224 295

297 238 239 241 242 244 245 246 247 266 267 268 269 270 274 275 276 277 98 300 301 202 367 368 375 376 395 396 9 910 512 513 515 516 517 570 695 696 702 708 704 705 706 707 708 709 710

en i Gi

E 28

“d

226 23 248 24 278 28

L223 Bi 28S E S8 2LASSSEREERER SASB

28 SESFS D l pi

2A

3

S

: :

a :

S8 ZENSERERSESEZ

J On bs =] Do DD C C9 S: 1 f D SEUBNEUS

S Z

_ -

I] Or

[ry

=I CN D i

S <8 e

D

S

S

28S

Ss Y

i S J i J O S Y

o I B S R 3 <3 S N e) 2 8

7

: j ë

2

NRESSSE

SSZECASSE s ZSUENES s

T8 Fs BEB ZSE88 48 TF8 S8 288 58

E BSSS8

S EBES Ba

24S

f

g

JS 28EBRS

2228 NSS

Sz S

>

De

>

S

er) ESBB

711 767

J do

1

b a S

T58 T59 TOO 761 762 763 764 765 766 TTI TT2 773 T4 779 780 781 783 784 785 916 918 923 973 974 2000 034 036 037 054 055 057 090 091 092 110 141 4230 T 243 244 247 248 253 255 256 257 262 264,

ZE8 ZZSSB Bz

z

2588

=

S

2ETSEREZESEZSEBSEZHR

EZZSS S RRS LSSEER, X

d LBRSS S888 ZSASES 228

BBSE z s

INI

bad 2 on N bet a © >) M “J

Be

s

B SSSSSERERRSSSBERSRERI

222828

ZEÉE SBSSE

38 g BSB E F 28 Z 38 83 23 898 838 8 e L S s S SEB S2 S2B

I

SESNSCSEBSSS

888

s

SSgE

SINE

SSEE

S2 8

en burnk 27) Cn n O

_> 5 S

V8 Ws N

3 <8 R

Ñ

Ï

N

S8 ZSEEBBCSEREN

FEFREEHS O Gs

SBES

Q D I [A O 3 C5 B s Go

SUSS 28 2 No F & Z

P

1 =9 B Sens e D

2 S SEZES

S L ZA8

R

SRSAESA 8

S

NRBES IRS ESSSBS

Sg s s J BRSEN S32588 SI2SSE SSgES ZREEC E

S S 3 À > ® es

S M

ZIgEER

E 2 art V E va 2 S bo SEISEZE

3 288 K L

282 ASSAgEZE S

S SAR =8

S

3 NSESRRS

L 8 2EBSSS

2 SSESARGOR SPSSCEREENASSHESEERI

BSBE 2

= D L N S 8 S a K S

S 5 B S

B S

g B 8 ags

ß S Go BSBB E

Li] 9 M [0 o) N [1 N N

Z EEFEETE:

SES88

8

2

8

ZEZyO

CEELE S FETE 2g S FELE

L L

ea ESAS A S a pk D

S

D

S

[d]

C

D

S2

a m

Mo

S8

auA 2228

BZEB

$8

SASB N

ZESEESS BIgSN BIEEN

B S

g SSSBS SSZEES À EREEES :

SSBB SSES

NENB SBRBSBSSEE

SESRSBAZSS

S

park bak

6 117 118

pl A o

8 FEEREELEH N

2

SSAR BSA8 22 PSS8 2

S

S LR SRB 2 [4 12 b B

È F S S

E SS6S9 È S288 EESE S888 ES SS3 S s V

5 S8 S 228 ¿fe 58e ¿g 48g zEg

S358

N S S

28

28 44 8

28 8

28 x

D. Der Bezirksdirektion Stolp.

Die 5°/ igen Pfandbriefe zu 1000 A

g Ï

S8 S885

ZAB RSA

SBE SBE SBR

A on I >

S 28988

2 SS X 22 2

S S 2388

RNSER

F Z ZSSAB ETE:

2 V en 1 L

Co S «J &

E jd 1

b> >

A

®

S brd B bb C "S o

E S > © B Go N

S S S f

84 38 40 4 b7 290 231 295 434 437.

S

3 s S >

S8

Die 3!/% igen Pfandbriefe

288 B O

bd

5 Es s E S S

S282 ZESE ARSS "_ 288 388 ¿88 ZaS Z82 Bad Bas Z8S ASE

S

& P 8

do Co hak bad CH do A L _ S

P. E &

Jl

S

er Bezirksdirektion Creptow a. Bg.

Die 5°/ igen Pfandbriefe

zu 1000 « B8 210 218 487 488 499 968 972 1006 135 136 183 190 | 191 714 722 2028 3574 787 4200.

° —_ 2

228 28 Say 88

ZESE È AESS

S

SNA LISS SREE BEg