1923 / 286 p. 18 (Deutscher Reichsanzeiger) scan diff

[ a

782 TSL 08L GLL SLL LLL OLL CLL FLL GML TLL TLL OLL | £18 068 608 SGE 128 978 Gf TZE 27€ ZZ2 TZf 0Gf GIS SIS 806 906 706 706 006 868 968 F68 68 689 859 259 989 689 F89 €89 689 T99 059 019 829 LL9 919 | LIE 9T8 O8T GLZT SLT LLT 9LT CLT FLT SLT GLT TLT OLT 69T ZGL COL GGOL TOL 68L LSL CGSL E8L I8L G19 F119 229 T9 GI9 TT9 0T9 609 609 209 909 209 F09 £09 S9T L9T 99T C9T FIT C9T G9T TIT O09T GGT SET LGT 92T CCL GOL £0L TOL 669 L69 269 GL9 019 899 709 109 009 ¿ZF2 97G CrS FFG SVS GFC TFS OVS LLY 9!F G | FST ECT GST TSI OCT GFT SFT ZFT SOT ZOT 90T COT FOT LOL FŸS9 079 869 969 T€9 G69 919 TI9 GI9 Lf 6LF GLF TLF O2F 69F 89F L9Ÿ 997 £9P ZLE 928 GLS Fg | ZOIGLT £86 G86 186 086 606 806 106 906 206 F06 £068 1L 862 €6F 16Ÿ 68F Z8Ÿ 28P £8F TSF GLFY 47 O00‘0E nf E9P £97 19f 67 LGF G IG 1er Ger 068 888 E L - ZC£ 0E 8FL 97

olo1agquvl& uobzo/, b 21@ (p : 050 8FO 970 ZFO 0T0 Ÿ16 T6 026 896 996 £02 TOL 669 269 69 “CFG SFG LFG 97G CFS TTS SF2 GFS TFG OFG 623 ] 06 6FG FFG T6 Fe Tre Fe 6t6 ec Fec ctc 06G 6Cc 926 C26 C9 LEI TE9 669 Lc9 Cc Ge GES 8GI 264 969 Cd 16S G6cS G3 TGS 068 619 812 LIS | Fzc 01695 696 8F6 TF8 8£8 LES 968 FG8 £68 G88 068 878 Lc8 £09 668 268 6G S T 912 STG FIG TIC 01S 602 £02 208 908 0SFOT 6FG SFG LF6 | 968 C8 IFL ZUL 90L Cal £29 TE9 6£2 883 86F 98F F LLF STE ; £20 T20FZ T 602 20L 976 £76 C6 L6G 076 666 SEO L166 966 C66 FeB L6G G6 T2686 | 168 FGS EdS 918 FIE EIE GIE TIE OTE CLT ŸLT SIT VIT EIT GI9T 189 689 19 G29 C9 L 066 806 206 $06 TF06 £06 C06 106 006 668 S683 268 968 68 I9T 8CT LZGT ET0B8 €56 C6 LE3 026 G6 S6 LF6 T06 £06 206 £E£9 809 909 F709 709 63 668 063 688 888 188 988 G88 F88 688 G88 188 088 6/8 | S&8 988 C68 FE8 EE8 GE8 SFL O0FL GEL SEL TTIG 606 FOT E9T GIT £EG TES 66G LGG Co Ec 828 218 918 GL8 FZ8 628 G18 TZ8 018 698 $98 198 998 698 | I9T 9ST EST GET TET €20 T2062 C66 686 886 LEG 986 G86 T6 - S £08 108 66F L6F CGF £6 799 698 698 198 098 628 628 228 928 C68 F28 €G8 C8 T8 | 086 216 926 E16 616 016 896 £96 C96 GEL CEL O0EL GOL 9F9 CFI T9Ÿ 6CŸ LEF SCF TIF 607

T GFT ZFT. CFI GFT TFT GGT LET CEI GET TEI 6GI 121 G1 L Tol EIT TTI EOT 201 COT £OT TOL 660 260 £60 £60 160 680 180 £80 £80 180 620 L120 £20 £10 120 690 190 £90 £90 190 620 250 £50 £20 120 670 210 £70 £0 TTO 680 260 ££0 50 TE0 670 270 £Z0GET 186 626 L116 £16 £126 TZ6 696 196 £96 £96 196 686 126 S6 £6 166 6F6 ZF6 088 818 928 F128 G8 018 898 998 I<8 6F8 LFS CF8 CF8 TF8 CER L€8 £68 £68 TE8S 628 908 708 Z08 008 862 962 FOL Z6L CGL 882 982 89L 902 TF9L T9L 09L SCL 9CL FEL GEL OEL SFL 9FL FGL GGL OGL SIL 9TL FIL GIL OTL 802 902 FOL GOL 002 869 619 219 219 £19 Ti9 699 209 209 £09 109 662 262 62 £69 162 682 289 G89 £83 189 *622 L19 31G GLA TZG 690 ¿9G G99 £99 198 628 268 C28 £62. T2S 67G ZFE CFS £PS IFS 16F 6SF 287 CSF £8F ISF GLF LLF Q1F £LF LF 697 129f C97 £97 I9F Ger Lr Cr F GEF ZEF Cer SEŸ TGF GIF ZIF SIF EIF 862 96€ F6E 6E 068 SSE 988 FSE G86 086 G6FS TF6 Gre Ore 868 988 Fee GEE 088 SZS 968 Ff Gc 028 8I€ 91€ FIf Gie 0I2 88 908 F006 TOS 665 Ce Cas £€c Id 62 ZF0 Cie EF2 IFG LGET S6T GST TET Zal Gr €cl Tol ZLIT GIT SIT TIL 60T £60 160 690 180 £80 £80 T80 610 90 950 F20 720 020 S0 970 FFO GF0 070 610 210 610 £10 TIOSETT ¿86 086 816 916 626 0216 896 996 F96 796 096 826 926 F6 T6 06 8SF6 96 FY6 106 206 £06 106 668 168 668 £68 168 688 128 £28 £Z8 IZ8 6T8 LT8 S123 £18 TT8 608 208 608 £08 108 68L 162 682 L8L S8L E8L T8Z GLL LLL CLL ELL T9L GEL LCL £2, ECL TCL GFL LFL SFL GFL TFLZ 662 LEL SEL EEL TEL 6ZL LeL CaL EaL ZIL CIL EIL 902 002 $69 969 769 269 089 829 929 F29 329 029 899 FF9 GF9 OF9 829 ZI9 0T9 8099

SES SSES

ZEREBSEESRS

86T-96T GET LGIT. GCT GCT TE G L

SES

F

t= P ISS ISE

L

ti S t

D co 1 i » =

SBIS

SSSS Ss SSI

REOSL

Ö

SBASS

D r

S

2

S

B

S

E m SGERSSSBES SEESRSSSEEE

E s dene D B O Sf

G

S D t V

Z 8

Î SBBS8? LSL B29 P

e S gE ASESSZEC!

15 D S

SIESSSS S S S

SSES ¿28 SLSS

S

S B 8 S 5)

10 Len I 10 B T 10 t- pad Lo a 10 = u

E Ss

N C O r C dami [a ANS

i

GBHEY

Sh

BSS

8

S L

S o)

068 6F8 GF8 TF8 078 668 868 L168 968 C28 FE8 C8 Ztg 168 | FF9 SF9 C9 TF9 0F9 6£9 869 269 ZFG 972 CFS FFS Gr 0FS Z8F 68£ 28€ C8€ E88 TSE 618

068 668 868 268 98 £c8 FG8 £68 T8 168 0G8 618 818 218 | 98F 28F FSF ESF Cr GEF TEF OfF LIS 916 CTE STE GIE TIE 60 LIE CIE ETE TTE 60€ 20€

918 C18 FT8 £T8 659 C89 819 LL9 929 G29 FL9 £19 G19 TL9 | 808 108 90€ 208 Ff £08 £76 Fcc Eco Z6T 26T SGI TF6 960 1260 L8G £86 £86 ISG 616 La

029 899 909 $09 F09 F882 £82 C83 TSG 082 6LGS 82S 21G 072 | 690 $90 290 07088 TF6 £6 918 <8 EL8 TL8 C9 T9 GF9 GEI Lo ce £oc 176 616 LIZ

66G 862 96G GEG FES FZP L9F 997 9F F F tir GFF TFF | 082 628 822 L268 926 S Ir 197 6EF LEF TFE OFE 6E 20€ 908 66TZ6T C6T 9T O9T 8CL

6TF 81F GIP GIF TIF OTF 026 6FG SFG ZFG 9FG tro Cre O2 6£EE | TOS 00€ 9TG T3 FTG £TO GTG 606 CFT TFT SST ZET FET EET £20 FGT GGT OGL 8IT STI FI

86G L560 98T CEG FEG CECZG ISL 08L 6GLL LLL OLL 692 S9L L9L | 190 990 020 6F0 £00 20022 196 ZS6 I6 SZ6 166 926 S6 16 920 F20 220 020 870

992 G92 092 6G SGL 9GLGGLTEL OGL GFL SFL LFL OFL 6EL LELIEL | 0c6 TF8 0F8 668 868 CES F9L E9L TIL TIL 092 SEL CEL TE9 9FG £00 T00SST 666 L

CEL FEL TGL 60L 90296 869 169 L8G 98G F8S £83 82 I8C 618 | CFS SLF SFE LFE 9FE CFE £FE GFE 6S8 LEG FECOL 806 206 £06 L16 G16 816 T6 6

812 LLG 926 C12 TZG 016 696 896 196 998 C92 F9G £96 2982 199 | F06 £06 706 106 006 668 168 968 268 168 068 688 888 L828 988 06 816 916 FT6 GL

099 620 868 L4G FCG GGS GEG TEE 062 GFG TF3 078 6ES 82G | £88 F88 EFS C 6EG CES FES CeC CEI TES FCC 92F Fer SOF LGF 068 888 978 FF8

F629 FGS G68 TGC 07G STS £08 708 10S 002 66F S6EF L6F 96F Br | T9G 092 926 27 £C6 SE0 120 £80 120 £70 170 970-270 Fz0 £20

F6F £6F T6F TEF 06F 68F SSF L8F 98F CSF FSF ESF GSF ISF 087 | G70 T20<E E66 298 958 CE8 L6L 9612 259 98€ 28€ 08A 222 L122

6LŸ 8LŸ LLF 92F CLF FZF ELF GLF LZF OZF 69Ÿ S9F 29 99F C9r | FZG €17 G16 Il7 S0G €06 O8ST GLI S!T LLE 921 OFT CFT FFT CFL

F9F £9P G9F 19F 097 G6CF 9CF Cer Fer ECF G TeF GIF FIF 807 | GFT TFT OFT 6ST SET 720 020 810 210 FTO C10 SC0FL £26 028

FOF £OF TOF FZE ELE GZE TLE 018 998 296 628 8CE LCE 9E SF8 | 288 G88 98 GIS 608 908 108 908 C91 F9L C91 T9L EZL £69 C99

TF6 SEE L6G CEG FGE EEGE GES TES CGE TGE GTE SIE 9IE SIE FIE | 199 099 768 TI68 198 092 628 828 LCE CCL B28 S L 6ZE SZA j

LITSG GTS TTE 908 20€ F08 $08 70€ 10€ 00€ 662 162 962 686 882 | 125 926 £6T FZT OLI £80 760 180 080 620 820 120 810 690 890 GIS 166 687

S8T F8G EST C86 TSC 086 81G LLG 916 CLT £96 TIG L £26 | 190 990 29022 288 188 088 618 893 LES 988 S8 FESEA C97 £96 196 626 / O00f{& nt TET 660 260

110 690 290

*TFT FST OET ZGT 20T 6002/9 066 £86 996 196 226 T6 876 ! 926 F216 696 996 S576 GF6 806 £06 56 106 268 688 F88 188 910 FT0 ¿10 OT FF6 TF6 886 C66 G£6 876 C6 16 916 (068 618 ZIS 608 008 68L | 818 898 968 SFS CFS LES GE8 CIS ZIS 608 908 O08 £6L ESL LLL 996 F96 G T8L 6LL FFL GEL 9EL SEL O0EL L GIL F69 169 829 £89 089 £19 | ZLL 69L C9L GEL CEL TEL FEL F2L L LIL FIL £0L 869 TE£9 L219 886 986 F£6 G G9 FE9 FC9 TC9 919 609 909 £09 662 262 68G G3G_ 18G 19G 1FE | 999 199 $29 229 £29 979 TF9 £9 £72 069 LI9 G19 £68 06G ¿8G FL8 868 968 FS FFS 68G CES 81G TIG 28F FSF 9ZF 6CF CCF TFF SZF TISE 928 998 | F8G FLS TLG 892 60S £CC SFC IFC IES 9GC EIC 01S 106 £06 009 GE8 068 862 668 9€8 TEE GFE SFE CEE S6GT FGL L8T TST ZLT OLT <9T ZCI | FOF GSP CCF GCP LFF FFF 9€F SGF CIF 20F 00F L6GE 6E 6SE OEE FLL TLL OLL 891 GFT Z6T CST 6GI FoOT OGT GTT ETT 90T 00T 60 960 £80 910 110 | LLG CLS TLE 018 098 9c8 £2 028 LFE FFE SEE CES ZEE 6ZE F0L 02 670 070 280 920 020 1T01T9 Z26 696 096 FG6 SF6 676 £Z6 06 | 968 £ZE 0E 16e 62 6ST £SZ 087 ELG 017 192 F9T I9Z SCZ 9FZ C 679 LT6 FT6 606 906 828 £18 98 968 £8 028 CZ8 0c8 C18 108 06L | £FG OFZ L£6 ZS2 6G Fcc 6IE 661 FGL FST IST SLT SOT ZIT LCL 89G 99G F9S G94 CFC FS T S8L SLL FLL OLL 99L 692 092 9FL GFL GEL SZZ OTL 169 169 | GST GFT SET CET CST FOT TGT STIT FLT €0T 160 210 FZ0 T10 £20 £08 £06 102 66F L6F S6F £6 689 819 629 689 (69 779 919 019 £09 968 76G F8S 082 918 £22 | 090 720 180 £20 120 £70 070 910 Z10 600 200 TOOIF 866 LLF C1P BLF LLF 69P 19P C7 £96 628 FSS SFS CFC OFG 628 61S GIS 602 208 003 FGF I6F F | £18 66 ZS6 L16 196 F96 626 S6 9F6 FF6 LTG 9C6 SZ8 ZZE GIG h 0GF STF 9TF FIF GIF OTF SOF EFZ 08Ÿ FZF O¿F G9F 8CF FEF CFF OFF Fer 8GF LOF 918 FLE 19€ FFE | 916 268 068 £88 088 828 FC8 18 LFS FFS GFS OFS L128 FES 0£8 L7G CT6 £6 TG6 616 215 Ie 0F6 CIS 806 G08 166 986 C96 616 917 196 (Cc 027 LFZ e Lea | 168 618 TI8 808 £08 008 £6L E8L FLL 92L CCL CFL GCL CTL TTL 66T Z26T C6T £6T TBT EBT 2181 9 T6G 7c T LLT FLZT OZT (T TOT 9CT SFT GFT TET EGI FIT 90T | 6I2 069 Z89 829 FL9 T29 999 299 629 109 969 £29 ZF9 FF9 ZF9 0F9 ZIT OTT SOT 901 FOT: ZOT 0O0T 00T 880 820 690 790 220 020 970 £6009 966 286 816 ¿16 196 | 009 062 982 £89 G8 696 298 ¿92 622 922 £25 ¿23 £FS C‘ Z£23 L2G 670 2F0 270 £0 TFO 650 2€0 Þ26 076 166 666 TT6 £06 668 T68 188 T88 198 198 L168 FES 828 £18 | TES 662 TGS 09F ZFF F SEF CŒF cer 6cF Fer 888 SLE LLE 898 Ÿ08 F8L 6LL GLL 992 T9L CCL 02L TFL GIL F69 889 £29 FF9 869 | 998 -L7€ 9€€ €£E8 SGE GIE 9TE EIS LIE FO€ £60 682 C87 99T £9 669 919 0T9 009 966 286 LLG £96 2286 6FG F IES 66F £6F FSF | GFG 9FZ F ScG 0G SIG LIG 106 £00 8ST FST 0ST 9L CLF 69F 86F TFE TEE TGE STE TTE SCE 680 SLG 990 CCG SFZ TIEG | LCI EST GFI SFL GCT 6ZI STL SOT COT ZOT 660 FS0 FL L6G LTG 606 Z6T 66T CST 69T TET LOT T60 £90 800 CFO 080 970 | 620 920 970 G0 620 £20 720 120 120 FZO 166 FC6 126 9F6 L£6 F96 TE6 C6 816 106 698 F98 £78 TF8 £28 0G8 FI8 IIS F08 008 A 99 668 26G 62 18G £88 018 796 CCC F | LLL FLL S9L F9L T9 LCL ECL OCL LFL FFL T L82 02 FTS IGF Gf S0F 92 ZGF IcCF GIF TIF 90F 862 6E FSE | ZZL GIZ 9TL 602 689 F69 899 £99 G8 STE 066 986 £86 £16 696 Sa | €82 08d L1G 1G ZLC 692 998 G

Gs GS S

L

x D N Q D

1D _—

S

S N 3 Ql

28 “8 B 2 2

S S

Q H

3

N ä

i

I D vi

T

S

E F 53 ÑS N 2a

s 2 D s

2

T

PSSSS

As L 2 Î

8T9 919 FT9 GLG O0LG 898 998 8EG GGCG -TEG F T67 c6r 06F

-

O88 28 288 288

S <8 BS S288

288

B28

BSES z

t 0 0 S o

G BEES SISIBCEERSESR

EEFELREFCEEL E

ri I l [0]

S ZBBASS SSBSS ZSSS

I

O E O R O co C, O QI LO

2

Sg S2 g SSgS 2E

ÎS

co L S 3 S B Lo

12 <ti

LRBSS S

FS E E 5 28 H L H 5 B

SASS L G8 BONS L

L co Ÿ S8

S S8 L Î B S s

S S S S S S S 2 S

E ERT 2

Bs 8H s N Z 3

B

g 88

EELEIET B

2

8

z

Z

E

g

g

Z

2 S22EBRSSEEE

Z88

ZBE

FB8

E

Z8

ÑE

S8 S282 SE ZS8 S SEB SSÍEE ÍR L S N L a8 ZA A

T gA “N N 5A

B B S

S 2 S

2 B g 2 2 Z S S

E Î 58 S Z S 5 O L D

S L 18 dan

Ÿ

Lo)

2

D

B

K 2

S ESRZERNE =SE

22 223 L 2 S3 a: B 8 S m f. as E

4 GTT SET TTT 60T £OT

FC8-T28 028 878 9F8 FF8 GF8 0F8 978 F78 068 818 918 FI18 ZI8 018 908 908 S6L T6Z 68L L8L G8L E8SL T8L GLL LLL GLL ELL S9L T9IZL GGL LAL CCL CECL TEL GFL LFL CFL T _SELTELGGL LGL CCL EGL TEL GIL LTL GTL SEL £02 TOL 669 169 269 £69 169 689 189 289 199 6

_—_ [A 0

Z E Le

S Ë2 2 S

8 g D = S g S Z

S S

-,

S G8 L

LS 22 28

3 3588S ISDES

| au SSBES

o BSG p | dd O 5 u v t [Di

2 9 t 8 R

ti ÎS t D F wi i D

FS8 Y t 2

ä Â K N

G19 €29 119 699 G99 £F9 TF9 669 169

6T9 $809 909 626 L216 69G SES TEC 66S

D

8

B r

8 2 Sg B NSARgRS

l I T i

S8 E Z8 388

LS 2S88 SSSBBSISSBERRB A

Z2AS E

S

g

L22888 228

5 285

88S S288 Z

4

®

288 S5 288

287

B

S Z 3

E 28 E

E

ÎS

Îg

238 3 2

28S 288 23S

8 S BSBEBREBSS

2 S 28ER SGSSSERFZZE

228A S888 8

ZS

8

Z

2

S BS E

o W L co [d i 8 D Z

: g 5 5

Z ¿8 S L

28 SS __GJI 8

D

z

S

2

L

p SSEBBRBBSECBER E Eg

S S8 GE

S

D O

T

r h,

2

282

2E S 28

£5 2 f L S Q

S8 S8 LS SSS S

l

=

AAFEE D o s 8

EREEE S S L

D S 10 D 01 i (de) A e) Q 10 DIO Put] I Vin _— O «i r O Q Io ® Li e)

S S 2B +1 ÎS F S = 22A i S =-

S 2

S SNSERSSBE

2 B 13 S 10

F B SRRE z

E 28 SSRBSSS CEREREE

G

S L S B S S

L &

o

R

T GST TOT OGT FTI 60T 960 660 | Cc! TCS 216 FIS 0TC 108 660 960 970 810 010 0008& $66 FS6 | 697 99F £97 09F LCF FS 906 668 $68 TT8 208 T08 T6L ZZL 91 | 688 FSS GLE 9128 698 099 269 6F9 61G 092 15G £69 | TZE ZTE 966 16G 986 Lb CoF Cr SFF GGF L8E G92 | E8T 9ZT GTLT T9T SCT GT GFT FGT TET SGT GTT 6OT | 860 280 810 G10 89 T0018 266 616 SF6 TF6 | 186 726 976 186 26 T9L LCL TEL CFL

ZAZ

2A Z 25 3 g g

85g

B

Î S2 a8 25

[25 i 0I

v

S

S * co

SEZZSDD NEESBEESSSRRBB B S LBBKEESS

E

L s S BRCRZ9BES

-

SBES 28 S SB E 8 J S RFS28

12 B 2A

S S L

3225888 Z g

SSSESA L S

10 =H Ca Î dan)

F dan) SARSSSSEN Y D i = =+

ZSNSSS8

SAZ 2488 5

SBSSERB8 SSBARS

T ZSES

D N o

S8 28 # S D B © S

SSE2BSAEESNEZHRE SSFE SÉge L SS 2E

2 SSS E S8

SBBRLRBSBE FEEREELEFECE S288

5 S S

g S S

2882 BgS 2

S S 2228 Í8 2988 2288289

Q d CERFEE

EFEEE

S S5 2 L

Z Z8 2 58

2

S

m

#88 23 2B 28 2B B a8

L

ge

88 gu

B 28

SB EEETA F ERERE

S8 e i O C

S8

ZSBEE 22 V) ZSBSES Z

8 SSSSSAG

B RSSERSASS

S8

2388

7 238

9F9 FE9 069 129 V T6V C8F CLF L9Y 19F 9CF 5 LSG 69€ 6E 968 2E

S E:

S382 x 8 N 2 S 2

SASGSS28 S

ERASEZZ E 28 z8 S 2E8

2B Dai I D r F

Q D 82

2

720 Z10 ZI6 906 206 298 2289 8 L CLL OLL 99L GCL OFL ; L 889 £89 929 ZL9 LF9 j FT9 F09 262 16G LIS 709 86€ F8S 6LC ZLC F92 FCS 623 ZIS ZIS 102 008 96F £6FP FIC 902 108 86F PGF TGF 88F £8F 91Þ 99F Z9F SeF GIF FIFP OIF 068 £82 LLE £LE LOS Z98 TFF ter 92F Sar £IF 907 FOF 107 | 94€ T2 97€ STE 86G 26T 982 92 6IZ FIZ OIZ 2G SST IST 69T

C 608 FGE G8 GIE FIE TTE 6c 982 | 98T 0ST 6IT FIT C60 210 020 990 6F9 FFO 820 £20 120 020 FIO £82 FLZ LLZ £92 £ G TeG ST¿ SIZ ZIe 602 900 10G 861 | 900LL 668 £66 686 C86 086 C16 016 996 806 FCG 676 626 TLO CGT 761 06T E8T LLT FLI SCT CET TST GFT T CFT SET CST 6CT. | 976 TZ6 LTG 116 106 706 168 688 88 088 LL8 FL8S 198 298 929 9G “ZTT FIT TLI 80T £60 G60 120 890 F90 090 920 270 FFO 820 | SE8 028 <8 608 ZFL LEL £89 L129 ZL9 999 299 609 209 9F9 SFA £70 120 8T0 610 110 £09 F00 1002F £68 £66 068 L886 616 1 LGS OTG C8f 9LF CLF 268 ITE LEE CEE GcE 20€ 766 B86 00G FFE

*WVJIUIT

ISS2ESE Ä

8 25288

8 L 2 2 L è S

B E28 D È z S z 3 g ; 288 888 338 ZSSE 28

EE = S a4

SS 5 S 2

> S ÇI D L

819 919 F29 0L 669 069 SF9

S S L

ARSS 38

B

cI M t D D

ei D r r T 0 k ani l o

t S Z 2

Z S E 5 8887298

2888 af : 3 T s L E Zig 8g

ZZ 2!

SZB Z 3 : 28 38 S SIEES A agggBaSE

258 S8 8

uo o L > O

388 I 8

s ¿

EFEEEPEFIDEER S S

Z28SSEBZSE F 8

2S0BB8

BSR S

SSCRSSSASSSE Z

LES SBZR ISSR E

ISZS SEZ ÍB

28 E L = 2 B

S3 c

« 1 8

2

28 8

L

S Q S S dz d Q i S «h S S S S a8 N Q 2 D

28 58 Î i; 2zS 258

3 è 3

SNASSAEZSSESEIESSSZARREBSESERERE

B

g 488 S2 EEL SIB

J

i

e

H

O

6] 2218

e)

S8

Q8s

E

E

5D

Aus

SRD T)

S

S

S

S

s 5

!

2nkflam.

——————_—

013 015 016 018 019 021 023 032 026 038 023€ 42

068 069 074 677 192 109 119 12 113 115 E S s p 122 131 132 134 138 145 146 148 149 161 152 154 155 157 158 160 161 163 164 166 167 169 170 172 173 175 178 178 179 198 199 201 202 204 205 231 223 234 239 256 270 275 276 260 281 283 284 286 292 293 296 297 299 300 302 303 310 811 318 314 315 316 318 319 320 323 342 343. 345 346 361 373 501 502 504 595 507 508,

S E

IS8 SB8

2E E

z 258 5228

T5 S8

SRSSESEN SESF V S8 “SÉF 4M ESE8 B88 8

SBERSSEF S SSeBS

SSAERSER SEN S

279 280 300 301 325 326 705 706 861 862 894 896 926 .928 963 970 907 998

ESSSSZAES S SBSEBRRY SRESSPSEB S ESSRRSER S828

S | S S -

B

L

B ZE 58 E

V. Die sämtlichen 5'k"higen und 3], %igen alten Guts= n _pfandbriefe folgender Güter: a) im Anklamer Bezirk

2 SSESARZZE K

2A ®- F E S

ISERSS DSNS

SS S2 2B Z R L 7 SES ÊPE C D S8 0 E 22228 SISSSSS

Say

E

z

I

E S8SRdE Si

ESSSS S g S 23 ZE ERS S L S2E8 SSIP2RSF SSSSef ASES [Ss SI SEB28

Z S R R3

S S282

AESSSSSE SESSSESF S EEENEE

25

Cartelow, Kreis Anklam Pencun, Kreis Randow Dargebell, Kreis Anklam Priblow, Kreis Randow D S Dea

—_ 9 —_ [4] et L

zf S Ë

®

5

SE ZZSESSE ZSSSRES

S D S

974 975 976 977 978 987 988 989 990 991 992

S8 28 E Fg 288 EE 888 228 S5 ft SS

b) im Stargarder Bezirk

Bernsdorf, Kreis Borken Heinrih8dorf, Kreis Greifenhagen en b) Sämtliche S1 /g9 L i ge Úumm erpf andbri ef e. Bonin, Kreis Borken HermelZsdorf b, Kreis Tas : Ec E o Bruseufelde, Kreis Greifenhagen Kloxin, Kreis Pyriß Sallenthin b, Kreis Pyriß E S Diriar Y Ties Yaris Labes », Kreis Borkón Sallenthin e, Kreis Pyritz 2 i Í S enz b, i ) e /s /o gen Pfandbriefe : : Carnis u. Kl. Raddow, Kr, Borken Lindow, Kreis Gee ieGanes Ente Éreis Por n Cremzo1w, Kreis Pyriß Lübzin, Kreis Saaßvig Schmelzdorf, Kreis Naugard zu 10,000 A Crössin, Kreis Borken Lüttkenhagen, Kreis Saabig Schöneberg, Kreis Pyritz Daarz, Kreis Saabtbig Maldewin, Kreis Naugard Stargordt, Kreis Borken i Daber, Kreis Naugard Meesow, Kreis Naugard Teschendorf, Kreis Saavig zu 5000 « Falkenberg, Kreis Pyriß Molstow, Kreis Borken Tola, Kreis Saaßig E T E n r Ferdinandstein, Kreis Pyriß Müggenhagen, Kreis Saaßtia Warsin, Kreis Pyrit 272 270-278 Se R Garden, Kreis Pyritz Polchow a, Kreis Borken Weitenhagen, Kreis Naugard

Großenuhagen, Kreis S aabig Reppli i 513 514 5 15 7 mi T in, K reis Pyriß Wu fow 0

910 920 922 923 924 85551 B59 673 574 57

I

s F :

I F F N Ü R 2

ASSS LSELASSE

SS SESBES

Sf 25882 f EA8 5 S 5

ES ä

XS S8

L 4 SB 8 8

N E RASSSS SSSSSR L 2 S 2: 2 SEASSERSCE

S

AS g

S8 SELSSA

S S

Z

D taa D

SSÎSE S Î S 3 8

s

S

g SAESS

2

L L

S S

AZAGRSAS

c) im Treptower Bezirk

A itenhageu, Kreis Osten Lübgust, Kreis Neustettin Schwessow a, Kreis Gr

Arnhausen 2a þ e, Kreis Belgard Lümzow, Kreis Neustettin Schwessow Die d, “irt gr vere N Bandeko1w, Kreis Osten Naseband, Kreis Neustettin Stöliß, Kreis Osten

Bollkow, Kreis Belgard Parpart, Kreis Greifenberg Gr, Tarmen, Kreis Neustettin Burzen, Kreis Neustettin Pinnow, Kreis Neustettin Kl. Tarmen, Kreis Neustettin Campz, Kreis Greifenberg Plaihe, Kreis Osten Trieghaff, Kreis Greifenberg Dargislaff, Kreis Greifenberg Pobanz, Kreis Fürstentum Vahnerow, Kreis Greifenberg Draheim, Kreis Neustettin Gr. Rambin, Kreis Belgard Wustrausee, Kreis Neustettin Heyde a, Kreis Belgard Reselkow b, Kreis Greifenberg Bimmerhausen, Kreis Osten

d) im Stolper Bezirk

Bonswit, Kreis Lauenburg Labuhn, Kreis Lauenburg Selesen, Krei

Bränuow, Kreis Rummelsburg Labüfsow, Kreis Stolp Gr. Siltow, Kreis Stolp Wend. Buckow, Kreis Stolp Kl. Lüblow a, Kreis Lauenburg Kl. Silkow, Kreis Stolp Wend. Carstnib, Kreis Stolp Kl, Lüblow b, Kreis Lauenburg Sydow a, Kreis Schlawe

E rampe, Kreis Stolp Kl. Machmin, Kreis Stolp Symbow, Kreis Schlawe Dauerkow, Kreis Bütow Medeni>,- Kreis Schlawe Wend. Tychow, Kreis Schlawe Darfow, Kreis Stolp Niebendain, Kreis Lauenburg Vargow a, Kreis Stolp

Gr. Dübso1w, Kreis Stolp Nobkow, Kreis Schlawe Varzmin b, Kreis Stolp Gaimbin a, Kreis Stolp Obliwit, Kreis Lauenburg Veddin, Kreis Stolp Gambin b, Kreis Stolp Poeppeln, Kreis Rummelsburg Weitenhagen, Kreis Stolp Gesorke, Kreis Stolp Poganit, Kreis Stolp Wittbe> a, Kreis Stolp Giowig, Kreis Stolp Poni>el, Kreis Rummelsburg Wittbe> b, Kreis Stolp Gnevin, Kreis Lguenburg Quaßow, Kreis Schlawe Wittbek a b, Kreis Stolp Gr. Gluschen, Kreis Stolp Rambow, Kreis Stolp Wuße>en, Kreis Schlawe Gohren, Kdeis Stolp Kl. NRuhnow, Kreis Schlawe Wuße>en, Kreis Stolp Granzin a, Kreis Stolp Ruschüß, Kreis Stolp Zelasen a, Kreis Lauenburg Grgpi8, Kreis Stolp = Sallesfe, Kreis Schlawe Belasen b, Kreis Lauenburg Srunwalde, Kreis Rummelsburg Sarbske, Kreis Lauenburg Bdrewen b, Kreis Lauenburg K1. Gustfow, Kreis Bütow Scharnib, Kreis Rummelsburg Zigewiß, Kreis Stolp i Ali Gubmerow, Kreis Stolp Scarsow, Kreis Rummelsburg

Kvoppenvoaw u. Zdrewen, Kr. Lauenburg Schorin, Kreis Stolp

2 g fs s s s s

SESRENES K g

#SJ S8

2258Ra8 Z

B ZSB

2PSEER L 8

D [“) D [tq ®

(2°) bund o —_ P co ft Go [=] s ©

ft do ERSSE

L “O SSZE L A ESNGSSER Eg Z A

S ASSSSESSZSSE Ï

PASSARZSANE

SSSSASSRS

SES ÉZ28 SSERI ASSSB KSS SSS ZSERS NSS S

t E ES S E

EEERLREE ES ZE

2 [2 2 > 2 EASENS

«P SESE N F 2 ASES S =J J 4 SSKAD

V r) L O e u

S «J S

S É

m Co S É S

S 38

S È S

S

S

2E S S zS S S

af È SSZBESS 2555 È 5 2 >

T8se SE

£8 S8 S8 Sas 28 E SE5SE 5 S 55 S

N B D 1 S IS L S228 SLES Î 23 S2SEF oZ

I

D I J S 0 S Si

Do I D do J pak ENS do I I s a Do J] n do I [7 > D A do

BERESS BSBSESs Ée E L 8 8 f g g

2 S8 SBBR S SEZRSSBSBERZÄFEE

228228

S Âg 28 S ex

¿S Î L R 8 S É E 5

SSEEBESSBED

2SBBBSES

o 4 S m S rh pmk pan o pak do o prak [-

2 Si LERF

8 ES 88 S 2E S

Sg

L 5 %

T S8 fs

# S8

SSRE

SSENS

©

ESIFSSEENESZRHESSSE Z

SSSERSAESNZHNBREE

SRERESSZ SEISBE

2 _> 25 J m [=>) 2 2 o ERIS Pn S 8 SE

Ja E Es 28 S Sg SREEESÄSE

Z S As

juni > ®

& D 2 ey _—

I RRHSSRSS

S o F ie e

S8 Se af S S SSS SCRBSR SISFSES s SALE

b pak O

S88S3

aSgs gs R 2 T EEE a8 5 af Sf Z8 5E 55

È

E SERZERIRSE 5 s

S828 gt LE

28

E LER 228 Sz8 SZSEB T

S

D

R

S

3

S

è

5

Ï

B

K

L

2 88

L PBaSP S

& z g S. S RA Z S 2 28 L f 9 z

È F S S

Sf

äg Î

«J S à J S

2228 S EBRES

S

S

L D LBBAS

S Î ; 5 8 2B S8

> S S B L Sf SS B SSERSSBRR

E juni «2 I 2 WS o Ge! l jak B 2 2

EFS

E

S8

28 SSB EKEN S2

Ï

D

S Sämtliche Psandbriefe, sowohl die Nummerpfandbriefe, als au< die Gutspfandbriefe sind von den Fu- habern spätestens bis zum 1. Juli 1924 in knxsfähiger Beschaffenheit mit den dazu gehörigen Zinsscheinen Neiße X11 Nr, 17/20 und Zinsscheinanweisungen portofrei an die Kasse der unterzeihneten Generallandschaft8-

direötion gegen _Empfangsbescheinigungen, welche bei der nah dem Fäligkeitstage erfolgenden Empfaugnahme des Nennwerts zurüc>kgegeben werden müfsen, einzureichen.

E Weun die gekündigten Pfandbriefe bis zum 1, Juli 1924 nit eingeliefert werden, so werden die Pfand

Ba E s et der Säumigen in landschaftlihe Verwahrung genommen werden. Jede Ver-

: : E ung endet mi dem 90, Juni 1924, Alle gekündigten Nummer- und Gutspfandbriefe werden für kraftlos

E D E S ee at erklärt und fowshl im Pfandbriefsregister als an< im Grundbu< gelös<t werden. Die Inhaber aller ges

1 827 36005 010 042 048 067 083 001 097 kündigten Pfandbriefe werden mit ihren Ansprüchen aus s<ließli< an den in Verwahrung der Landschaft ges

23 128 131 135 138 149 180 192 200 210 232 235 nommenen baren Nennwert verwiesen und insbesondere die Inhaber der gekündigten Gutspfandbriefe bezügli aller ihrer Reczte aus der Spezialhypoißef an dem verpfändeten Gut für verlustig erklärt werden.

19 —_

s S SIS S2 ESSSSBS

L gs

RSRSNSZRE S S

ASBZSSESBBEA Ï

BBRE : R S 5 I

Z EEEF pt ES 2x8 S t KVRSS gB SVESERSSUESCNESRENS

EREE) S ESIS

28 J SWL 58 S28E82 828 8A ZS gz 2 3E

m

[--)

es «J SSSSRS

E #8 Su A S S EZS8 LESFR

d g L S È S K % fel

S

SSEENSERBSR

REBENSEZ

E

É

S

S

E 2

F y

F z

S

U 9 2E I S I

97 714

SEE SSR RE SSP S 2