1902 / 38 p. 19 (Deutscher Reichsanzeiger) scan diff

j 1880 Bien A E

g. es

10200 u. 2040[102,20bz Duisburg-Nubrort [408 10225bs Elberfeld. Bnk-Ver. Erfurter Bank. .. 906 ener Bankverein ls G otb. Bene, z o rndkr 65 ‘00bzG Privatbank 65,00bzG baus, Hyp.-Bank 199/40bzG do, Wechslerb ank 99,40bzG annoversche Bank Fr. |—,— ildesheimer Bank —,— eler Bank . 60,50bzG Köln. Wechslerban? 62,00B Königsb. Ver.-Bnk.

j Land ank. 26,75bzG i 68,50G do. ret -Anft. 92 ‘25bzG do. Krd.u.Sparhk. 29,60bzG Lüb, Komm.-Bk. ky. 197,805 Luxemburger Bank 97 ‘80G Märkische Bank . . |—,— Ao, Bank-V. —,— riv.-B, - Mutlerban |—,— DTECRE, Bk. 40/5 —,— Hyp.-Bank 96,70B MAlb. Strl, Hp-Bk. 96 90bzG Mein.Hyp.-B. 80% 96 90bzG Mitteld. Bodenkred. 96 90bIG do, Kreditbank 96,90bzG do, ult, Febr,

5 00bG ein . [uis ,00G Leipz. Br. Rieb

br. 108,25G Lindener 141506G | |Mün. Shw. 125,50bzG Müser, Lanad. 124408 G S eenberger L

B L S 4 l 1 8 6.006) G P abg.

158, 50bzG

11160 et.biO et. bz

5,90bzG

2 6G

173 0b G

127, 50G

95 00bzG 1 75G (

10G Cröllwih. 10 202766 | Cuftodis B

25bzG do. i. fr. Verk. 107,00 et.bzG Danz. Oelm. a 1/506 5 1820 Delmenh. Linol. 9,00G Dtsch.-Am. W M

136,50G Dtsch. Atl, Telegr.

Dtsch.-Oeft. Bgro. A asglühli do. Jutespinner. do. Kabelwerke . do. Spiegelglas do. Stng. Hubbe do. Steinzeug . do. Thonröhren|1 do. Waffenu.M.'1 do. Wasserwerke Differd.-Dannenb Donnersm. H, kv, |1 Dort. Un. V.-A. C do. i. fr. Verk. 1000 |52; 70bLG Dresd. Bau-Ges.! 1200/ 600|86,50bzG do. Gardinen 1 do. MöhlenSeck, 1000 1129,00bzG Düsseld.Chamotte 1000 [86,008 do. M 1200/600|124,00 et.bzG | do. V.-A. 1200/3001155 2b do. Cisb ‘(Wag.) d S 14 „00 63G do. Eisenhütte .

do. Maschinenb.|1 1200/ 300[101,00bzG& Duxer Kohlenw. 1000 1195,00b;B Paas Truft 1 8-/10008 157,606 ult. Febr. | 1000 194 Z5bz Edert Masch.-Fb. 394 Toù, ,80 bz Egestorff Salzw. 90,00bz& Eilenb. Kattun ¿ 74,(0B Eintracht Bergw. 111 “g Cerf, Farbent, 91,00b do. Papierfabr | 7H 160,75 bzG Elb. Leinen-Ind.| 0 172,25 zS8 Electr. Lieferung| 514,06bz Elektra, Dresden 112,00 a bzB | Elektr. Kummer . 116" 50G do. Tat u. Kraft 165" 00bzG do. Liegniß . 136 ;50bzG j; e Züri m.- u. St r 28'00B do. Silesia 93 00bzG Engl. Wllf.St.- -P. 123 000; Erdmannsd, Sp. 99,07 bz G Carl Ernst & Co. 98'40b Eschweiler Brgw. do. Eisenwerk . Faber Joh. Bleist. Nürnberg [15 1 ps Marstaedt! P

Transvaalbahu 11è ¡i.Nd¡—! fr.3. Pes Anatol. Eisenb.-O. T do. fr. Verk. do. do. fkleine

dn Berin Febr: —_ |— |—| rg 1749 d da ITErzigunam West -Sizilianisthe. 1 li. D.14 1 11 TL G ; Ertes: (Keneh-As)

Gotthardbahn Deutsche Eisenbahn-Obligatio Hal. Essenb.-O, par. o. s Ven, do. Mittelm. -O. ffe Altdamm-Kolberg . .|4

do. do. Ee do. i E ra-Simplon . Deutsche Eisenbahn-Stamm-Aktien. Berg.- Märkische 11/34 Dividende eeelild B18: St, zu M] Braunschweigiiche . .'44

ivorno 6,00G oge chie d PNRIERoE Gold-Obl 3 3,00bzG Aachen- Mastricht 600 [128,006zG E LeCen Ï iC.1.101 |ch— 4 t 4 p, St. st221.00G Beile erb:O. 3 Oefte de Minas 5% od.1.4.01 [—,— 1900 unk. 1907/44 3000—

Portu A T 1250 ortug. Eisen „00 E Drimb. “Gron Ens oi de. 1889 2 Ba. g. 1000/500/86 00bzG | Lalberst.-Blkbg 28-904 do. do. 600 170,506zG po, do. 1884 ky.|31 Sard.O. ftfr. g. 1, 1 og! 726172 75A,10bz | a9, do. 1895/31 do. do. leine . 164,00bzG s } LausikerE.-G. R Schweiz. Zentr. 1880 D 55 80bz G Lübet-Büchen gar. Sizil. Gold ftfr. 1889 tant do E j Mectubra r Fr B. N Süd-Italien. A A - C U In | BrRL Mt Ah t Seen Fe r. Südb. I—IV ransv. 1000 192,00G do. do. 1889/34 1890

500 500 do. do,

10a E Stargard-Küstrin . .|34 1000—200 [95' do. do. 1891 140408199004 | Sive Eratürioid: Bt LL0| “Log! Io de I

a Sab 40a ib d i d 1899 96 70bz Mülheim a. d. Ruhr 102 7 T5 Alfeld-Gronau .

Sa 14) 1 ov “fl 40a 90bz Wilb.-ur. B. IX -- Nat.-Bk. f. Dtschl. 109,76b G6) | Me B Oum-G.!

Ostpr. Südbahn .| 3 4 81:10h Deutsche Klein- u. A 9 ult. Febr 106 2 g. Elektr.-Ges, ult. Febr. 82à81 50à,75bz ei, Niederr.Kr.Pet.u.K. 3, /6b4G oy:D Gdison-G)

do. & Nordd. Kreditanft. Häu Si@ipk- Finsterw.(114/13 [4 | 1,4 | 1000 1191,50G Q „Dts do, 010 102 Zei S Amerikanische Eisenbahn-Bonds. do, Grundired, 96/00bzG Alsca Portl: Zen |1

Nürr.berger Bank . 101,00G Lum, n 50 9/, 1000 § |—,— Oberlausiter Bank 119,106 Anal. nt. Guan. 500-1000 s —,— OberrheinisheBnk. 115,256 do. i, fr. Verk. 8740G Oesterreih. Krediti1 221 00b4 Anhalt. oblen ai do, ult, Febr. 0020 00822061 Annabg. Steingut ine ta do, Länderb, abg. pu JEE Annener Gußft, S. t p Bank A Aplerbeck Steink _— do.Spar-u.Leihbk. 14165,25G Aquarium abg. ,— Osnahrücter Bankf 132,10bzG Archimedes . 113,00G Ostbank f. H. u. G. 107,00bzG Arenbg. Bergbau as Ostdeutsche Bank . 104,70bz Arnsdorf. Papier D Ostfries. Bank 609%, C Ascania, chem. F. 102 10G Pererób, Disk. Buk, 6 Aschaffenb, Papier _— Int. Bank Ô 129 ) 75bzG Bär u. Stein Met. |1 —— Pfülaitche By 119 /0bzG Balt, Elektrizität 108 ,30G do. Hyp.-Bank Brgb. u. Ind, Hou, yp.-Bank 18/4064 Banning M\chfbk. 108,50 reuß. Bodenkred, 156,90bzG Barcp. Walzwer? 97,00G do. Ztr. Bd, 80 9% 164 ,(0et.bz B | Bark, Lagerhaus 12,C00B Basalt - Akt, - Ges, 126,00G Baug. e Neust. 108 80G ps Kais, Wilh.| 121,90bzG Mittelw. 155 60bzG vabit i. Liq. 49 60bz E OsftendVz.-A. r p do. Kl. Thiera.i.L 119,75G Mauv. Seißenlee

93 35bz S5 ch.. Bee E ¿ Boll-In

C0

13420010 10/5O

500/200 110 ‘00bzG 10900 75

XITX . XX uk. 1910 Dan. Hyp. “Pfandbr.

Det e Grd. G t dees

O

.10 .10 .10 .10

in L Pom Jenn Jeck Ten | [=ck*

Am A 5 d

G ak S Dri Pet Peck Prei Pun

—— m————— Ds Bt DÉODE et Pr Prt 1 Prt Drt Jck Jerk 1 Jerk df df Df Î

1 fn ja j f F Fn

St.-A. 95

Spanische Fipuid gr. abg. « unabg. .

oq j mitt. aba. do. L Ds. do. x H. abg. do. do. unabg.

DH : Febr. reh

ult. Fe r. as.

zit Anleihe 15865 B

do. C. do. ult, ebr.

O

1 ies ft P DO C D S ad

—AAAII A J br f Fa ba ld Laa taats Du E

ps D IGHA aRN um

Drt Pet Pen Predi J Penct Prend I

o

1] D dD P Puk Puck per 5 Pren * S S255

S

M E D P Juri Pr Perek Jor Pr

do 0 e

O S | Zes | | co

-

Fie ias aba

__ O

io Wi

E

T T

j ith —-

S drk rak Pak Jae P

e La] m N

E S S 2

Altdamm-Kolb. . Brnschw. Ldeiih. .

punt jen

L

do. do.

do. X uk. b. 1 7 do. N1 X ut, 1910 do. do. VITI do. LX uf. b. 1905

Deod, Oa - 101 1.00biG Eh Hsar:

in6 40bz amb és Bp Mf -Pjdbr

115,964112,25bz | bo: S341-3707 16 101,25b¿G do. alte und konv. 101,40bzG do. S.46-190unk.05 102 10G do. S.301-310unk.08 70G | “Pu bN D —V.L UL, 97 30bzG do. do. I E do. do. TI 89;75G Leipz.Hyp.-B. F uk.06 101 50bzG da, Ge TX 015 j o. Ser.LX unk.10 MLNS |. R ehras y o. Ser. VII uk.08 101 /80bzG Mel, Hyp.-PTez 125141 101 ‘80b G do. b. 1909 Eisenb. «Obl, Silber 101 ÉOG do. V 1910 Loo 1 E v. St.[330/25bzG do. alte u. konv. . Gennbentlatck „Oblig. 4 I ut b.1905 Barletta-Loose i. K. 20. 5. 99 : Ml.- t.Hp.49%, J/I. Bozen u. Mer. St.-A. 1897| 4 A do. do. 4% A./O. Bukarester St -A.1884 konv. 5. do. do. 34% J/F. do. kleine 5,11 193,10 do. do. 34% À./O. do. 1888 konv. 6,12 [9 5 Mein. pp. “Pfdbr. Il do. kleine 6, { do. do. 1895 3, ,90bz do. VITunt f.isbé do. kleine 3. ,90bz do. VUT unf. b.1911 do. 1898 i Ô do. do. fonv. do. eme L 60F do. do. unky.1905 Budaester do. Le de 3, ps do Es uenos Air. Sta 6. -Pfdbr d do. do. 500 £ 6. p Mittld.Bdk. uk.b. 1906 2 do. 100 £ 6,12 175 do. I unf.b.1907 do. do. 20£ 6,14 j do. TV unk.b.1909 St.-Anleihe 1891. J: : do. unk. bis 1906 do. seine .1,7 137,60bz do. Grundr.-B, Ill Ds,“ Ult, Febr. 37,25à do. E Christiania do. .1,7 1102,00B Nat. - Hypoth. -C.- G, Genua 150 Lire-Loose . 3.|4 p. St. früher Stett. rz. 110! Gothenb. St.-A. 91 S. À 3, U do. do. rz. 110. VERndiors Stadb-Aul, 1900 : 7 do.

do.

| aemnen era D, L p openhagener 0. e d

E do. E 3 | LL - Nordd. d Grund. Ti

do. do. 825| 8 V unk b. 1908 Aniaboter do. 86 L N14 e. Vi

E unk. b. 1904 ¡ do. fleine eine| 4 J 3 O X unk. b. 1909 Mailänder 45 Pire-Loose fr. L do. X1?fdb.unv.1910 do. 10 Lire-Loose . do. VII Moskauer Stadt-Anleihe Neufchatel 10 Fr.-Loose . es: Btadb-Auleihe L S.

do. do. do. Stocfholme: do,

ba: _y -4

9

34 A ier 30 Lire-Loose . Wiener Kommunal - Anleihe! 5 do. Stadt-Anleibe 1898! 4 Züricher do.

Budapest. Dauptitädt Spark, Bula.Nationalb.Pfandb. 1 [1 Däniscde Landm.-B.- -ObL.ÎV o, do Bodenkrdpfdbr. dhr. gar. Binlánd * Regulier. nländ. Hvp.-Ver. Unie: fund. Hvp.-Anlei Holländ. Kommunal-Kred. n vp.-Obl. 1899 do. stfr. Nat. -Bk.-Pfdb. ä

do. 0, JIütlands Kred.-V.-ObL F _ _ V

Y) Nord Plandbr Wiborg o

Nd »vv.-Obl. 1887 FerE, Kredit-Looie Ea

f. -Ung. BC-Pfdbr. . Pester Komm.-B.-Pfdbr. do. de. 1 1 do. Kommunal-Oblig. Il! 4 do. Vaterländ. Sparkasse 4 Veiuliche „Pfandbr. 3000 N. 4t| do, 1000-100 R.| 4} E a T abak-Monop.-L. 4j aab-Graz. Pr.-A. er. Anr.!| 2 do. 1 Aurechbts#icheine .|fr.23 Schwed. Hup.-Pfandbr. 1878 de dc mitiel de. do, Hein do. do. Kündigung ab 14 do. vpothet. abgest, 78 do. tädte» Pfandbr. 83 Serbische Gol andbriefe Erochoumer sabe. 4 j c deo. do. de. do. Ungar. Temes-Bega | do, Bodenkredit-Pfandbr.| do. do. | do. do. i. Ær. do, Regul-Psandbr. . , | do. Hyp -BPfohr. l do. «Boer Piave 7 2 do. toe

pi rk N

ao] |||ae-Ao at dank deri de sd drei B D D I A D G G

t ckS P B T Cre J E Ene r,

des des Pei nel duc dm *

do. konsol. Anleihe 1890 C Me 1890 Zoll-Obligationen . do. feine do. ult. Febr. 400 Fr.-Loose do. do. ult. Febr. Ungar. Beate große h mittel os leine do. ult. Febr. Kronen-Rente . d Yleine ult. Febr. Staais Rente 1897 . G.-A. (f. d. eis. Th.) Gold-Invest.-Anleibe E.-G.-A.89 10125

1e

do. Eutin-Lübeck . ankf.-Güterb. . alberftd. Blkb. ; ônigsbg.- Cra Ceanis awits. Hi ars et Ben -

5 S C i,

3 jf jf jf

L ‘e ns Wieee ih nbr. Accumulat.- Fabr. |1 Acc.-F. Boese u, K |1 30001 eo: A.-G. f. Anilinfbr, A.-G, f. Bauausf. A - Montan- Fnd. Adler Pr abt er m 111,90bzG konv. und neuc|1 Admiralsgartenb,

I A I A A brt bt I f A jd

_-

n «oe: bzB

G 1500 L Tor

58 10à,40A67 ; 1 60bz 1000/3901162, 50G 1000/500[167 258 1000 [152/00G 000 61 00G 61,90 bz 70,5053 S 212 ‘00b,G 145, VES 105,00B 170/59G 174/'90b 173, 250174 à173,6 608 ,90bz Ia ce G j 85,00bzœ 169 ,00bzGS 310,00bzG 144, 00bzS 26,00bzG

50; ‘00et. bzB 1 S0et. s 11/2,50bz S 39,75 4123 00S 99,758 126,50bzG 25,2909 65,10bzS 127,00B 203.9Ibz 123,75bzG

20ER

wn e

eSlllI1II11|+18#S11 lol 1oo

E 1 vf | 1E H 1E 1E ARL SE H D D 1 O 1 D O O O O V

s Pes ps fezs Pa Pas. 2 Mao P E Co Cos = I O ibi O O

L-L

V

e Pun fs mnd Punk Jf O0 Om S pk

K 2

1A] t brd Pk Pk

f P pa

b bn V pf pin P fin Sm R A E

[e]

A1 A vors

ol ollellgllilalllea Ta

I brm pur n] O0

_—

N NRAORmAPANDANDOA

T ame a Pet Junk Drt fs Dent Jred Prt Pert fs d e TUTODUTUTOLO fs f mi ft b A U Uy J rk A A A A bt J

t O D R

e: _ A 1E E Pr 1 1A Ml M 1 M M M A 1D M M S M M bin Di pf M b Dla De M M n

F I I I frank F fri Juri N eret Î gy dert Perk Perk Peck Denk

lll ©

doe-

E

| S

R P

Ds. do. Certif 44] vers. ! Calti.-Or. 1918 Deutsche Cisenbahn-Stamm-Prioritäten. | do do do, 4 | versch. 25bz 0 Gir.P.LRef 11.1949 Bidamm-Nolha. 15 4 do. do. 103)/4 S Bio my 1927 L chau .| 34 1| 600 |—— do. do. 1898(103)/4 Denv RioG.231936 3000—100[100 75G arrutaler V.-A.| z .1| 1200 1102,50G Bad. Lok.-E.-A. (100)/44 §llinoisGtr. R, 1962 §000—100 [25,0004 rant S, D : O 6750 Brl.- U -Gort Birüb, A B 41 do, St.Louidrz. 1951 2000—100/26,00b3 Ostpr. Südbahn .| 5 :1| 600 |[11050bzG | Grefeld. Strßb. (108)/41 Manitoba ra: 1933

4

4

31

do.

e

d =ll&sllllils all!

dus DI

E E S int Polke 02 E N ON=NTNAI

_—_—.. pi A S||œo|na ©S|| 2220|] |

R REEEES A A J =ck= I J

C2 ne

o] P

72/90bzG aul.-N.-Rupp. .| 53 41 500 |—,— Discb. Eisbt. T (102 Manitoba rz. 1933

65'106 Prigniker 4| 44! | 1000/3001 —,— Elektr Hochbahn (105 N. Pae

Gr. Berl.Strßb. (100)!

Deutsche Klein- und La E Gr.Cafs.Strßb. (105

Kai. Meinb, kv.| 6 1200/400[122 00bzG Sr Ei 109) 4 L

500020 [102 006 Allg. Di. Klub. L | LI| 1000 116,50bzB 00) 4 . do. do. 100 31

O z 154,00bzG Ostd.Kleinb,-G. (1 j 100/95,80bzG Alt. Sebmalip, À. T : 106,00G Samlandbabn B 43

A ck r

r. Lien

do. do. Gen. Lien

Oreg. B. gu 1946

ttsb, B, ns,

Pae. of 1906

do. E 1906

do. , 1912

Si 2 S.W.Irz.1989

99 00G St.L.u.St. sr. 1931

h do. rz. 19: do. Imm.-B.i.Li 2000—500 34 Ob Sti 11. 3,-B.1989 9. 5000—100/97,90bzG Z ens, Ver.Eisb.-B.1,11(102) 4 86,80bzG Ee A R do. Leihh, konv. D -Gelient. : 1676 | Weid Gleabbn Go | 1000 [95,006 L andYrleshnk.

Reichsb Bresl. Elektr. 133,00 et.bzB cichsbank

do. Straßenb. 180,40bz E Aktien. Hyp -Bank Crefeld Straßenb. sländi Ô s Crefeld Straßen 10475G Ausländische Eisenbahn-Obligatiouen. Argo, Dam L1| 1000 Rb-Wesif Bodkrd.

traßenb. b Roftoder Bank abg. Dresdner Str.-B. 179,75bz Albrecht8bahn 5 Srtnan 2 Idar 1000 N

E bre D a6 E Chinesische C 1000 }, B. f. ausw. .

1900/300213 25bz Böhm. Nordb. G.-Q.'4

,75à213,75à214à213,10bz | Dur-Bodenbach . ..|5 ‘j 1200 209,10bz do. TÏ5 1000 83,7 ¡ 75bzG do. : TIT)S | 1000 do. Silber-Prior./4 ' / 1000/500]17 76 3 59bzG 9. Gold-Prior. /4 | 1000 43,00et.bzG 13

_——

loo] 11515] | 2595|

Fs Did ZUA D IICRE: PrA dai pn deR D d? : Am mg R A D C

Ae O S

grpiigogos &eEA Tee I BBERE S0 S R m

S

e _

I —A—J s S

—_—

et pr Pr pee et prt drt deb pem drt jet umb pre deme dent derb det dund eund dund dus —— ———

O

A I, Fa jt i eide s S S

300 [132,75bzG armen-Elberfld. bz Stett Straßenb.(103 5000—100/97,50G Bel dbariba 1200/600/14090B | Süddeutsche Élenb, 31

wr

ck_4

li

do. Hyp.-Akt.-Bk.

E C E E ERPERSEES J J J Pert den ferti Predi dera Fuma June

——— m: TO

© wll

ee

mrr Fi Ph 10 Font bun Jf Fus Jrs Js de [t jf Jf jf Ferd Feet Pri Jra for Peri Ps Pn] bunt] 24] bunt n] J] burt e] e] brt brt prr F e] n] I P] I

| j ¡

- ce —_— Q

O | | sf

m Sm Ra B Q )

m S

T A rit;

p p n n n n D

abrzg. Eisenach] 4

alkenstein.Gard.| 7 | ein-Jute Aktien .| 7 | eldm. Cellulose . 11 Hlenebg. Scbiffb./18 lôther Maschin.| 3 anff. Chaussee! 0 do. 6 185 20b3G E ;

_— P

G R

Li

p— p O s T O A —— E

ce

e. «a5

e fe Se Ee fn En D Ï [ck====ck=#=]| | [ck|[] f n 5 E E

500 .| 250 Rbl V. 113 60bz 112,25114à113,30bz | Bemb. A 127,59bzG Bendix Holzbearb.

1000 124,75bzG Bg.-M 124 .75bz; G Berl. Anh. Mai 140,80bzG do. Brotfabrik 151,75G S S E: 0. arl. Bau 106,6 60G do. Ficborienfab

00G o. Damp

166 75G do. Elekt. -Werke —,— do. Gub, Hutfb.| -—,— do. Holz-Kmpt.!

_. .

Elektr. oibahn 4 '4 ee, Burcider N 11 li.D 0. ult. ebr |

Nr. 99937-114236|

Gr. Caffeler . 132 |

bg. - ltonaer, 9| mburgec annover idelberger ildesh. ine Al arl8ruber .

Fpaiadberg. Ä B Medlenbur: A; B

I enburger kv. P 2606 Niederwaldbahn |

? P osen Straßenb. 3 ELLE F | Bot: neue nv:

O

T do. ult. Febr. 1000 122 25bzG Sächsische Bank

à115à113,90a114,306z | Saaffh. Bank-V.

1000 193 10 Edle, Bank-Ver. / Bod. -Kreditb?k. Swat H.-Bnk. do. Landbnk. 40 %/, 2,70bz t S d. üdd. Bod.-Kred.

As 2 60bz Ungar. Kredit-Bk.| i (1 00G do. ult. Febr.| Le. 14 Verbk, Hamb. 80%| 9 510 e, 190 00G Warsch{. Komm.-B.|10 1000 139,25 et.bzG do. Disk. ‘Bant 11

Deutsch-Auftral. D. 112 Hamburg-Em. ‘Febr. [10 f

L L | 1,

l unt Dent dent È,

e de Ln in i î O 1D * dîn l Vin VE P RAONRNO A

7 | j | j

O wr de

_—_ druad dru hund dun P fr

147 00bzG „… | Freudenft. k 210,00 S reund Maíc. k. 2 1575 006z G riedriéhütte . 13 187 00bjG Fried.Wilh. Pr.-A. 15 94, 70B Frister u. R. ab 188, Töbz itshe Bchb. E 147 80biG aggenau, V. t 3 641561S u Deut 10 T ua uns do. Hot. Kaiser J eiéveider Eisen!25 . do. D, 30,906; G Gelsenkirch. Bgw.|13 2 an 7M do. Lager o L do. i. fr. Verk L Westdentiue Da Baut E Akt. u. St.-Pr.| —— do. Gußstahl/12 A | 116,40bzG do. Lichib. Terr. i. Liqu. St.|2450bzG Georg-Marien-H. 19 Westfälische ant | | 1500—450 [110,608 do. Lucktenw. Wll. 8k! 1 do. Stamm-Pr. 10 9 Schiffahrts - Obligationen. Wiener Bankverein| 74 [i. D.| 400 Kr. do. Masch.-Bau. S 10 199 00bzG Germ. V.-Akt. . .| 4j 100,00B do. ult, Febr.| do. Neuend. Sp. dis 78,50G Gerreshm. Glash./10 100,00B Hamb.-Am.Pck. wee, 15,5,11/1000 E n do. Unionbank] 74 li. D. do. Padetfahrt i Lia Ges. f, eleftr. Unt.

a e f f fe E 0D n nl V rêm VD 1E f V B | Er En V R D |

ælIlI=»o|

00

A L

E 4 | [4 A A [4

Keie, D |4 Rote Dpf Lite C u D e 4

[4

4 |

4 |

4|

G A JJISISI J J g. J i t e Tito itttaaat matt ©| | l =| [92 Ï ck7 M LULD fa bs Las En —_—

A M M: N

Neue Stett. Dampf. | 8 i) Norddeutich. Llovd ,| 84|i.D Do. ult. Febr. S1. Dampf. Co. .| 3 |-

Veloce, Italien. Dpf.| 0 | do. Vorzugs-Akt.| 0 i, Ver. Elbe- u. Saale|[10

1000 |--.— 13 | 1000 173,00G El Wib. stfr. è' ‘83/4 | 1000/500125 25et. bzG do. do. \tpfl.!4 140,00bzG m. Ie e N 145 25G . Josefb. Silb.-Pr./4 | 54 90bz nfk.-Barcs gar. .15 14! 5,00bzG aliz C. Ludw. 1890/4 | Kais. Ferd.-Nordbabn!5 do. do. 1887/4 Y do. do. ar.!4 | 131,00B Mid *«Oderb.Gold894 | 129 50bzG do. 91/4

S

I S w—

O10 0MPR A R NN

——- “s omo Be

E alicia eiu E

==

t l O7

J but dund ax] n] J J ax] J brut J J dund fund

R

TereER

-_

fa m N but n I u Det L O Pet Peck n} Predi ert N DO A A A Pt t Î g A An

li S1 —_———_— ————

pf iti ret Demi Peeetd pre eee C

a Y et rer det 2 Y demn demn!

aa

S

174,30à17 75,504,5054 1900 22 80bz 1000/7 112/50et5zB

122,50etbzB 114 50G 161 „10bzG 112/5661G 101 „0b1G 26,00b

101,10bzG G a . 0 ./ D.

bvio S L

L D a

—— Ls

S

SOADAF E E LZSE : E s Err R E | | [ ZEEE

0 03 T3 T M 1a i S

“Q “eier SSSS IMM=

T wu

la . 34% A./O.|—!| fr.Z. | i.C.1.4.02 |— es. Kleinbabn,

it do. B. abg. 4%9/3,2 verich.| 5000—100[86.50bzG Srnluer

E do. B. abg. 31/0/28 veri. 5000—100|—,— ;

99'00b Pr f Bdkr. E La, Loe (001 18, 206 Ver Eisenb.- *Betr.| 55 50bz B R Silb.-Pr. 89/4

106 40b4G s IV n. 115 115 -00bzG Westd. Eisenbahn! 95 90 bz Kronpr. Nudolfs&bahn'4 | %6,00G do. art ra. 110

ZE E; == m

tot OOCODLT O SES

_— n et) t

E SS

e .

Prt d Mis 3 C3 73 Mf Ms Prt S7 Eips R Prt Pet Pet Pert C0 C70] 173 Put Prt *

Ét

P : | :

99 50biG do. do. unkv.|4t| 1,2,8 | 1000—500 1102 ,00bzG do. ult. Febr.| do. Núdrsd. Hutf. 1k! 73'50b4 Giesel Portl -3m. 99 75G Nordd. Llovd 190/41 1.4,10| 5000—200 |103,30bz B Württ. Bank-Unst.| 7 | | do. Spedit Ver 8 |— —, Gladb. Baumw. 101,89G do. . 10014 | 1.4:.10| 5000—500 do. Vereinsbank] 7 | y do. do. V.-A.| 7 |— ,— do. Spinn. aba. 98,L0G do. 1894 rj. 1004 | 1,410) ra as do. Wilm. Terr.! i. Lig. 2 C ooAL E do. Wollen- Ind E Don. Dpf. 82 ra. 1004 | 15.11! 10000-400 |- Pertbhold Mesfing S —_ 146, 80G Glauzig. Zuckerfb. 93,75bzGS “do. 86 rz. 1004 | 1.4,10| 10000-400 _,.— Biele ius Bergw O, 0b G Glüdauf V-A

Die felder Mai 16 12 205,25bzG Göppinger Weh ae Obligationen von Banken. z. Nrnb. Met. 14 | 188,00B Görl.Gilenbahnb. . [93,70G Bank - Aktien. E Bin enwerder . _— Görl. Maschfb. L S. [11 T5bzŒ Bank f. deut. Eisenb./4 | 1.1.7 | 1000 4 Bismarcfhütte . 24 12 235 00bzG Gothaer Waggon

s

E066 E R

G S Rep

Würzb. Straßenb.| 119 758 do, (Salz?.)'4 10022b1G Lemberg-Czern. ftfr./4 | 0/100, 404 7) Ausländische Eisenbahu-Stamm- und on de A 101 50bzG Stamm-Prioritäts-Aktien. E 102 OEG Aussig-Teplih abgest. .| 15 [i. D.14 | 1.1 do... Do, IIUDIO 5000— 100/96,00bz O Böbmilcbe Nordbabn .| 6# [i D.4 | 1.1 do. Ergänzungsnehz 3 5000— 10 95,10b1 G ult. Febr - do. 18953 5000— 100/95,10b Brünner Lofalbahn . .| 7 4 | 17 - do. I, IT'5 5000— 10% 101,000 Buctherader Babn .| 11t 4 | 1.1 do. Gold-Prior 4 5000— 100/102 4 ult. Febr —,-— do. Lokalb.Gld.-Pr.!4 5000— 1001102’: 0bzG gelinarem Vere, « 105,00 et.bzG do. Nordwestbahn .'5 5000—100/96,00bzS isber; 5 5det.bzG do. do. Gold-Prior.|5 5000— 100196 0E gas ip do. do, Litt-B(Œlb.)/% 5000—100/96,206zG \ au-Oderberg —_,— Ostrau-Friedland . [5 5000— 1001— Kronstadt-Harom. —,— ilsen-Priesen 5000— 100/97 80h G Kemberg-Czernowiß . 15, ,11}—,— aab-Dedenb.Gld.82 5000— 106 68/006, Deft.-U, Stsb. i. Krfs.| 8%, ‘i Neichnb.Pard. (Silb.) 4

3 tg do. ult. Febr 1477 0ù,25à 50à 25h; | Südöft. B. 2,00b¡ G ter: n 6/30 Deft ute. Nordwestvadn i Li 1-,— y

_ po a. ooo

T IAZ

Os

——

—_— -__ _—

114,256

88" TG 229, 005A

D pt pt Dent Dent 2} 2] 2) Pert Predi Dent 25] dert beni

E

30G d 5

. XVII uf. 1906

11 1 E * XVITLut 1910 u . XIX uf. 1911 Dn :

141,00bz¿G do. fnv.u.XVIut.07|:

I fen Pr. Ctr.-Bdkr. 1890 102,10bz do. 1899 unf. 1909 G3 M5 do. 1901 unk. Ia li 100,75G do.

( do. 1894 11 103,006 do. 1896 unk. 1906 C do. Kom.-Ob. 1910/4

SSSS PSFP

A 7 * | | 02 |

eaen SE J C Ce O C5 E E E 3 T 00

roch E -_—_ 12 d Lu S A

S Ï

, 1110,20b1G E B L. R E, 2000 10 Bliesenb. Beraw.! s | 35 (0b Greppiner t 102 398 Aa H 8 | D| n es 125 5063G | Landban? rz.108/44| 1.1.7 | 1000—200 [100,606 Bod me en ee 7 18 : Ax e L Grevenbr. Mast. 10030G místerdamer si. 200 oll. |—,— cchumer 6 J0ds Brihner Maschin. 1 108,398 Antio, Zentralbank) li. D. E _— Ban? f Orient Eisenb 4 1117 | 1029 Fr. —,— ia G A „70ù ( 0200 .25à1 8, 7569 25à19% | Gr.Lichterf.Bauv

108 90b4 Bank. s -— Bósperde, Bil, 10 | 1000 1115,606bz ch° | de. abg... 107,900 Bone al i, D.| d, Braunichw. Kohl. D do. Terr.-Ges

C —_ | 1 300 174,00bzG do. Stamm-Pr. 1 Guttsm. Mai | 85 G0 bz do. Inutespinner. 10 S Bankverein! 74 | | 118,09d4G do. Maschinen . Î e Maictinfhr. - do. V Pandelebank, 5 8 |—| 95 50et.bzB Industrie - Aktien. Gredowex Zudeer A do. Un fr Þ

averi\che Bank? Df 75,10by@ Breestu.Ko, Well! i

i Bayer. E 8,05 | | h —,— Dividende |vorl]lezt.(Z!.| Z-T.| St. zu M | Breitenb. Zement E Metz Es

Le i L - 1E 10.01 8500S ult. Febr -— ,— de. Bank! 1M 147,25bzG liner Union! 5 | 5 14 | 1. 110506zG | Brem. Alg. Gas. 4i gan Baz St.Pr

p°6,00b4 L i.G.1.7,01 |—,— Oefterr B. ElGaadu 11 1119256 y do. de L E De n, U au 11 A : Brcel. Delfabrif 5 A nebilen : a M h i id ult, Fi ng.-Gal. Verd 52 20b4 rau ri ai

S 195,7 f 2G . e o 10D 411001 102 10G Maab-Dedenbura ; H j 11 129 90b4 Llorar rlberger ; b gilt Sebr. 2 L 1Ohg D) da, Spritfabrik 12 11 bg Gum. 1 (i ® L @ E L —— —— x Ri 1 | 02

G 00bzG . u A 120 bi u 40d Neicbenb Pardubih ¿ 17 pu qu Gr Mussiicbe Eisenb. 3 5 k 1A Ï 114 0065

%,00dzG b de. T Ii ) i L 0D Selb aue. E R E 4 4 pr.Stück [59 00bz

98,2 0b1 1 g U údöfterr. (Lomb) i 1,1 120 80bz wv 1106,75

is [x O [URG

7 7 300 [11750B

| 300 107 20W

| 1200—600 1137.75G

| 1200—600 54 50bz S 1000—€00 1100,90d4B 500 Fr, —, 1500—300 1100 25G

| 300

j 61 i D/ 1000—300 ! T1 | | 1200—300 jl D.! (04007

£00 k D. 260 fl

i D 1000 1137 90bz 137,7ó8 30dz 300

| 1500—300 110004 | 1000 K 17 [i, D.| 1200—@90 1211,75bzB S 5061 Gh „Î Tob4 IUT O 1900-600 106,25dzG

l 9-952 E

#8 zt @

=

A F

I-11)

118,0064 30ck» 71,7 DSz ¿82 ckdz H 1200 50% L) S 1500 (500403 Wo 100 100 50% 0

G C ck

î Ï

vin s 4e CO CO

SS_S

L T EE LSS x SS * app

S 222

———————— M r —— ———— T O T 12)

S

T T Es F 2A J ret n prt Prt Prt erat: Prets Dent pt m m} Ì 2} ent CII n dert 2 Ÿ det dei det dert Ÿ O

P ub dund an gus gus M? Fu ps pu dus du 5 dias mals bus D

L Jir

2

00

s

96 00b1G

e D get gnt gere guntd geneh pad) gs dantd uad) Bed) untd Send) dunad) Due dad. Fumald Sud prret) daneben) dres suend dera þrned drnn F F E E

Durs Durs dres Durs Prt Durs d 3 O Pud LO J J I J ford dees 2

Ott O

Ruy

R R m O

G | | |@S|o|

7

Q

4 p.

e

ck O E .. E -

_-—

04 1 p p p

e e et t et se ft cet et set fet fee (hrt seat senen get (pen set prt sre spat spre spre mth Hern Here spe rath Hre Zet art spat spr Senat Spri [pra sre seen prt) reti eem Pomm Semi Pee Spei Femd rent nene

EUFERCEREEEEECCER E CECEEEEEKEEEECCCCCKEERE

t-) [L s 0 gd g g P m e t _—

Ï Ï

W. F. Line 144 E Vorzugs-Akt. 4i do. Kleinb. Terr. 124 Brüning u. Sedn. T Brüxer Koblenw. Lirunsbü Buderus, Ei A-C 9 Buicd, gent [f GButke u. Ko. s

en. Aobest ied TV.-A. C rolin. Braunk 14 riona. Loichw. 10

do. 1601— 5 I L Lia

12 |— 4

T aen 2

Y

2 TTETT

58

O bs CE LO O

ï A, Brü. k | de. St-Pr | do. Braw. do.

1 L

s G ZLEE P

Ta | j

* S E D P O O Ls O D Ls e en fn f in m em E

98,80

97;20bzG 428,10bz

M 1 bt burt LjO I De 0 O -——

U p ns t art dant it 2 de

nd dus J O S O9

. Urad. und «' an do.

Zir) O

_——_ _— Gn F [D

CRrA E

l 02 Einw

} F W - 12M e. ©

E -— O |

Eoues 7.

Eo i «Kasan

4

4

p qo i 101,75bz ¿ Moskau-K.-B. gar i i

4

150.6005

1%, 19er n O

270,258 141300 ogs U) R F

e) A ——

So Je jel

-

ESTRTTTTTET N

1m de. Klb. Obl uf 14 8; un « reo do. Kom.Ob Uuk 10 4

S. L A

C - .-

76 306,106 506t bz G a Gen. -Sch@. .| 6!/w(i. D.113'4pSi—,— Ma R i a Uußerdem * Kut. Pay Moskau-Smolenek .

Amfierdam «Koticr dam

G ti  .— fau- . J Unateliihz volle... è j 11 [xzobs E E “ay Tou 5

(i —_— ——

B E E A 6 E

_— 1 D ps D 1D P

-—Ì w. ©

T dog aT mod T dus ddt t dad tAs H -

I T T

naftend Maid | Ferbrand Biaao de Heñelle n Go 2

de,

G

H

S5 ck =98 = S e GZ

2-2

Pl L1 4 Obs trel-Griaî ult. Febr A GOà 40H E do. E T 17 0132564 RNjásan-Kodicw. 112,54,19et.5,40hz } Mélan-Uraletk . Li 508 de. do. 169, A do, de. Rybinsk 4 Ï 2% 251 Sut-Dftbabn 17 9%520bi 25h L1 [—

œ mins :

P DDD

-.

L s t s e A s (J s s q Ÿ e} g a Ÿ Dae ues q.

. 2

G4

7,40b4

/00bs ¿0b Abz T8113 |—,--

t It Dent O) et an Ÿ aud Prot a} S557 P 4 gut pt gut gut Tus ps pu ps Ÿ

I] 1 |

-—- E d d d L e

s i) e. p m S wt 4

©S il

e A . T n

2 Md M ——

De __ feae-n L aba [07

p

T T”

—__ :

f4 Ap aus

ri -16bz

I

22. ._.

rir Pr E F - da wet E

[

4 I} D

s S Want uned arat anes, Wt) duanat rve ain aden i P L irt aid n Wund unab unn iat anb Mind ijn aut L Wet a L L L L E E L L s

Int gent ¡arat spre irt fet ft nte t dts Pes 19 Pt Prt lrt [s 1 et det de 0

Ï EZE6° w* «o j Was i

[wwlwl

VPsaudbriefe uud SOUOweritreibemgen Deutscher Hypotheken-

14 ESES Gee as 4 | 1.1.7 | 2000—2004100 : d l j, L b 1906134| Li7 | 2X0—200P4. 100 ‘ié Si L (4 a2 «u W.-B.5) | 00-1 §20 d, 1410 S de. u | : us - e ÂE, B Sd d Li Suk LIU 100020 [100,00Þ ut. 1964 117 | 5000— 10L00LLS e T | i i920

s! |

[

Y Ì —Ì Ÿ Ÿ Ÿ 7. ne ._Ì wm a e m e

SSA

d L Π2 _

|

Ga L

-—

F autwlirtige Branereten p p ps gus gus Zus (p gus gus zud Zub pu E t E t É d Î L L E e

s ]

P n e z--

-

—— m _————— C D Lo L A T E01 k l L L e D L A D A L d dn L

+115 +4 D D E

Î al

wle

P