1924 / 182 p. 4 (Deutscher Reichsanzeiger) scan diff

« A ETT AUCR RCIREN Qu I:

M INILA K: FEENEN

chaft

tiengefellf

(f §4

ë k « ° a x ü

E

2 D T T M EO E L E pE L

B Ad I L V ENET CMEIW C T O:

A

S IMSEE UDN M BBA S D403 MVEY L) SOCTORAL T H POC {M S Ma E CET Me

H L: CEE:

erve G MECES S A UME A D ME D E M E A S I I NAID A Fe - R

teh ura a

Vorstand.

M

ufsichi&ra

“..

Ver

sl

Afïtiengese

11nD

(Hervwinii

T C D WRAL E, N B t I A A C C T D Sa O 24 O I T N C OI C I E ONVOS. I ALE MORABE M M S O AARE * S A TISO E E N A ÉA T ST S U POR A AUEO M M pr D Om

nögen.

Ÿ

e

» 4

rOnuntg

L

Q eS D

D

\ Vorzugs orzugs

é

dehnung

berschusses.

U

| ¡

3assiva,

P

iesery

Y

C,

ctun

6; U

F

WVerpf Karl&rti imme

d

K

O00

Mi

1(

1 61 )

GA 30 )

5 080 28 098 Of

G

Bersichexungen

nen,

í y H

l 1

agen iht erh:

tüdI

Y 9

J.

De -

19

emver

0. J

L

D L

L,

q per 3

rechuin

Verluft

D

G

; 4