1881 / 15 p. 12 (Deutscher Reichsanzeiger) scan diff

T E M V R N E E Aiorc ra E 0 wn D -Bos 7 H) Fur )Genach 2. V A r R O E r wt do. JOUSF L M /Dn É E R S U -DPysg « #4, L 1/1 n [%s 76 90G p a e, Tit, R. a 1/7 g5 JUM E S O T O R A Eljiz I S e 18 H u 120 5 60bz e 7 N f /1. u Le S3 5 A S E A A T r U I E Elias". -W ogib, EKmiszic ¡X 0.1/5 3 50bz Bp: Dis pn 2 g ppa Ann eri 10 P5 7 = Gs: Lis chen-Boren R F 1D g t ges L ï 2-B E SRF 5 M 50 5 ris ache 8791 a Al ari-Lud 872A 5 11/4 ha 5 T5bz G C v zs B rb, | 6 | 89, T do wigsb gar. © 1/2 n.1/10 bo. De G Cs urg. K ank .| 7 _— E A do. gar. 1. gar. 5 1/4.0.1/10. 85.70st blu. We rede | 1 H e - Far . Em. /L ). 185,2 bz Danzi echs] 5. 3 4 /1. 198.5 a E Qm do. x. T, K S R A E R 1/1 98 50€ E un Ema S P In T E E é vorl “G §4  2s 135 & P S E oi C me Gotthapi R IV. Ens. 6 4. L 1/7.18 00 eas ps M M 1/1 135,50G W Me ttkardba anb L E E S8 10bz D —— N BenB 5 ==] 1/ . Io Togtf D Tis. 55. L to ahn T.n.Ti abe (5 4.4 1/7 87.70 " ess. K ettelba: Gz! 4 1/1. 94 95 Wilh Draht 55./1879 agen s: d ° T Ger S 1/8 . L. 875 bz Des s T.-Àn E nk SL —— 4 A : M 25bzb 7, elmah -Ind, 1880| Dgs Kaiser-For Sa 5 l ‘n 17 95 75be  entsche Landb 3 | ( 1 E A Gart. Ob. UZ 4 | 7. C E O E: T2 SChAN 2rd „X V. Ser. 5 i/â. ul /794 0. E 3a ib. 6E) —— 1. 106. b¿G E “tse 4 / E Kr« au-FA8 01 19 L 0.12/19 00b fekt Dk bt | 1/i 06, D, 6 E 11 p, R T T B B R ESE N T 1:9 E L n m. 1/7 n 00baG U okt, 1. W- Q s UL 88158, (N. L E “0 8 1 es La M E E 6A 11 1992. 5b . Genosser A 4 | 1/1 00 S S 5 11/4 107 ari Die 226 D, | 1/1 41192, z (F d SSEL /o| | L „VO0et ) H he /4 T rienh » d 696 R . n.1 2,39 o. 50: Rach 4t f __ MAT bzG A s g.-Ber n- u19 50bzr B M L EEGI187 E iami/d 78 20be E L a E (G Bana 9 tun eiae S da, gas: T s a0 O A Le “l N M inr tri 3 1M „AD Vdhlert 0. ‘14 d : Far. L R [6 /5 (2/10 C9 ( z Es omm. 11 E 50bz G er-Bra ubr. E 1A 58 “_BE 00nv_ R e E e E s E —y E E Wi E e Es s : Em. |; Sul 183/80 E E E 4 40 Ä As Bran a0 O 1/4 9,50 cherni venk| O 5 T. 42 Oest.- Schles.Cantr E P 83,80 G G RT M S | 1/3 42,75b (lfeld-G ranerei 6 L 1 29; bz B Meck! ch. Bgw, 0 5 [1 /1. 168 d Actien Oest.-r. 80 «Contenlu, 8 :/5,0.1/11. s E 1 s 4 r D uy 2eS O E s Mend A EA 0 2 P 90G von n : °5 j E 10 tl d G Jothaer?z u. C7 S 4 1. 1128, bz 41 „Rott o. 4 B 4 T 2.50 0.8 sch vin 1/ .190,50 J. Berli Li do. E do. 2a e N (L. 0. 1/7 S Go Aar ZA E e! 1/1 28,00 lg ttenz.O 0 1 18 bz {Öb chwerte 0 4 ffn. B C iner quidati . zan, 1874 Q S S th rZotielbt. 0 4 . 197.95 bz G R Hänuserx bl _= 1/1 0.25 Us eltra; ert E 1/1 f f entzälbi Com atio Oest igaAabD 10/4 E 1/3 74.00 G £0 . Graz 16k) 5 s d 1/1 97.25 B Nen uSerg e E 4 /10, 164 bz ölL& ngp. - el 4 4 4, 147 Ibänk merz- n befi R TE P 1 S 39001 E L O 1. 189,25 Atlerbos 2 R (75bs Nähn A By [O I las rad T ndlloh Frans. S do: (8 1/3 /9.1381 Yz (F Hamb eue 408 D & l 18 209 G Ar erbeck USESL S 1/1 . 186,00 N m, Fyi Stet L/5 1 . 1229 Z G .. zurfck en G Oest o i. DUART 8 Ss 1/5 97 40B Hb . ÉE.omi D E E 4 V 58,00 & snb s Etitte 0 4 «U 99. B eus i8ter ti 0 4 (7. 18 06G F . 60?/ 19 genzaht escilscha err.No 0, IL 8b. 5 i /3, Q x 2e 370 30 Hyp B B brd bas 105 Ar erg. B : tel 2 R 1/3 .00b Ni 8, Wa u.R B 1/1 5,00b rankfart g 155 95 4 t ft do „Norwe S /9.1385 s O -Bk.609/, 7 | 1/1 19 50B E Grz W 1E . 135,00 26 L U S 1/1 E + Lei rter W E N 3 E en.*) Ostr Lat, 8 auth., ga 2 S T u 50bz B K nov. R C/ G1 4 1/1 0,75B SCAnNÍ LSOE Ofe O 4 1/7. 9% G Nolte, e. Eis r O |4 /1. 95 5B Meek PZISET A resdì g 3 Berün u Ostran-Vriodieator - 2 1/6.u. 1/1 S al: e N t fans 1/1, 92,70bz Rand Friede R 1/1, 5,90bz B v a N T 1/1. LIEE Schö E E uk je Ï St.-Pr. für 11 E S alp pa ta E 1.1104,5 z@& andw.B 6r-B « i T 192,5 Z Fatedehaln. 1/1 87.00 N g ee Ï 1 ,75 chönhei S erbank . . 10 Akti für 06 am Pilsen-Friosa ader al) 5 1/5 B, 1/3 8 ¿00 bzG Loi w.Bk. B BE. 2 4 i /7 2,50G do. Ci ächah G { 5 1 U bz & L ordd. Ei Obli- . 45 4 R 25 bz & Thüri elmers: odenk nk z Ftien Pr bur R run. 8 1/6.n.1/11, 37600 E, A L d L O do Mittolw E S 1/1, 73,00 B E ig| 6| 6 P 29,50 B D ringisch cher B redit-BK, 70 s N #;, 18 : N A. m.1/0. 66 di d,-An 4 O B d ittelw 802/, 1/1 14 00G Q; nb, Brau oll 6 6 1 (1,00 : D o B ank . 270 hütt E E . Ja O m -An] „fr. 0.1/10 R R Dia st.| 10 4 Y/L 103.006 0. 0g w7.809 0 4 L 52 Oppel rauer 16 L | 61 /7. 73' bz Berli erl Ce ank rerein f. le Ha tte 12 n20sen 100ë nuar S d-N. Ve 1.)/4 (15/4. [74.006 Lübeck, Kon A 1/10 95,75 G M L E L Me e E i L ult A B L ntralatrazuen-Ge E 23( e Z004: Bas (W. T E E tz 10S T Lom, Kro l ie [476 io: Boria-ouaet d |—hi IL E S A 8 15758 E 100 A 208 Bengal Nan ‘v Bl E Fin 0, L L ne )| 300F 4 4 i/d. 1/10 84, n B Mak D Ub 10° [4 /1 756 0 U -Chaxrl L T Le 33 ANPenf . Ohm. V. o 4 5 U, 101 2E | Dann ker Cl nufakt E S 2,506 sEonto ! rk. d Rhei 31, Kom 18 L i 12 tslos Thei OU)iaatione t Jed, 2 /6n.1/1001 .09bz B le lerbank 60//- B ais 4 1/1 109,756; Bazar 9 d TAbden 0 E 4 [L 6 75bz G Plato q abrik E 0 0 4 1 /9. 67 .00bz B S E I ¡2 E z Ba! 125 00 S Silb 3% 9%. 0, 115 n Eise mers D , Ln Ey ä Un E Vas La 1/7. 01. 50G U ekl. Hyp 60%// 90 | T 102 00 E aa E H/E ,75 G O BNE S 4 1/10 B S N igsber aétünfah Fabrik 9A 100 6G e MV , Berl.-H nb, d S editakti 2G V gar. .|5 /4.m /7.1273 eini yv.-Bank 30 4 R et.b g .Mxk Bera. e 1 64.00 ns i2Wwerk E E 15,00 So Nordde ger V abrik ik 1 00bz lo v ech ar amb o. 160L Angl T5 ien Bo Un ial, Ve N O 1/19 c 3 60b ¿ Inge ank 25 S J /3 37.50 zB do, Beoræ T4 À /l. - bz G Pots Vêas . 0 á E. les G S Sch utsch ulka s 280.0 40N K 9slnoti ren a 5 07 gl,-d 2 Lau kündi gge g. N R è 1/Lx 1273 z& H or Eredi Zt 4 M bz B Obli WE, | 1/ 35,10 P L 8t ch. j chles e Ei S 6 06G Wine 1A 2043 B pr. Ki ¿ 231, 4 do leut ura- ndigi ¿ n loc do _Norâs rb.-B. g O O U 60b Ni [yP.- adit| 0 =— 1/4 3,00 r.-M igati 0 ä V 85 bz Pro TRE 1 4 /&, 16 F D ische E E i N Ï 43 gen: logr. 15 , Altona ju 1e 76 nach O: 3000 0 fei . Oeætt Sthe &ar. 5 /5.n.1 AGIOIGO z F iede B. 401, Ü 4 D S (& B . Ind v20R. S 1/4 50b y.Tra: genb T 14 1/1 8.00 Kohl ahv . 175 bur 70.5 Br t E, 51 5 tona-Ki ge E: h Qu O ctr eine do Ea 5 (1/3 1/1118 ,50bz B Ns rlans I 4 4 1/1 30,25b arl. A ea 4 U 2 (F Pyrm Sw a a x 80. etbz B G 28 T5bz G gor We E A ondon la 50 Br Kiel d 4. 4 Ba E A Waar E E N E N „Bank! 6 | 4 | 1/1, 83,8062 G A H V Pyrmont Pfordob T E E | “D P e or Wohl 2 E E 037 Be E T E E B ere Mager rlberger A /4:0.1/10. U A E H Be E m.| 44) 1/1n.7 37.50b papa L, A 6006 2 | *) Di S 90 tes A ambu e Tiede 167 ,00 6a. gs bez, pe E Mauptos S m. gar. S Va 10,172 5 xe |Obexl E Wt N E Friedel 44 4 | 1/L 94.20G Es pt.Fabre 54 A P a2 | u O A R vab urz, E E S7 292 ] Don, De U E rar Age 1: eis 203 2 Termi (N.A E das, B e 1/7.171 S E S S 4 Hl. S n Br, riedvhn. Q 5 4 1 1. R S 92 & Sr E 5bz G L ; S E Bon Liquidati 800G e. rient börs p 18 E 207,50 & 9,95 B 67.40 5 a j 185,5 per Mai r Feb iesen zr inländ I3 5 M ins afi A, : Vie ¡Le Wie 4 2 ° SLIT ) | 5 ay è e b / - , i n, G2 I "— i a 99 t anle! 5 0, i nua xd 3r.. 79 5 r s ,D DEZ i- Juni rvar- BIOnat E Z0 Loc ter Vran ) Elis.-W 5 1/3 VG 85 M Olde Krd An E, 4% 4 L. E 8 O O 9 9 4 1G 60 E i, CORS 82 Ä 1 É. Les e E E franco Tin gerat 113.25 G . eihe 59 Eredi Ee {F a 3 719,55 G4 166 2 G Ger Z. uni 1c & März b 205 E 1000 19 G Raa zTogef: 7.1874 - Wle 1/918: 90bz { [0s nb, Sp pt, 14 4 1/1 3,756 da, Cte enthau O 9 [4 0. 53 5 bzB Rk. W tte ObE 8 4 /Â. T N bezei r Cou- ingen henen r E tien V Y d. gt 0 Gd klein arste fi T 1! =ck 05,25—2 I,D, L Sit Cw U. fab.y.i 2.185 2 25! nabr par-Bk N 1 54.7 Bz} (H G 2 1/10 50b Rho! ost g 1/1 .90b A ichnet 8- M geh Ges T © rie 25 -) t. Peter .? e 115 iae W 92.75 pe )4 be mme 4. Mühria Oderb . 873 g .|Ó 1/1 hs B Ostfxi ficker B S 163 M. E 36 5bz A S êa CHekgri S? 0 5 4 1/1 fes Z hein gt . Tod & 6 A A 38 00 z B gericl Ï DY: St andelt asellachaf tend ¡ustlos 9 18: N ntanuleih 512, 78- Hai 5 —- 205 aare D be Áp7zil Z., Per T 192 S Le E Ee O A A e 50G e AULO i E 449 S a s les 145.00 s itlichs Táqui ¡Li 0s Rieiaabie E E auuar, (F T L e a E f pan E por “ann 5 N 3 wi . K L/ K, / See rf E Miles: Gu L E LLES 4 4 4 M n » N —— 1G i û : ae E , 912 ® gungs O. U ch Q! gt, P - Jani 2 rg E Os Es e S N Di U O 16: E Prior E H 108 A Da R it E iquidatior L E jo Courso ware 7B In per di E S En T A E A E - . &P, L. Ü +10 L: Bil E, O0 | - Dre S i: i ens } 28 gkei War Y (& 1ütte rente bis 1a8e8 18 -— änd . gef 1909 Ki gli 188 5 Un .-Pard tens Va 1/7 7,00 B Po rsburg. I B. 171 4 Ï/1. 9,000 0, La Compt 4 69 5bz G Sue Qu S 0 S (1. 22 00B fi R E N ing orfolei P E A (on, E E E E N B 86,5— S Nrd . Gold 0 or.|5 Mul 192 20b P, mm. H T6. B /s| 1/1 113,50 zG äo T) G 9 5 5 1/1 75G Sä, .Guss bl, 6 —_— V ,00b aster H Înz mnd olgt 0089 1: Ung 2,175 edrückt 1reh iues-QC 4, Stil 153: 2,5 be onat 2 c ermi rft, lógrara ostb.& Prior. 6 16 AS 67 2G 03en iyp.-Bk 14 L : [90,50 G . Eamn ed, T 1/in. 104 50 8 os, E 6 18 ÚT, 115 or vem Ge altung 19, Janva van di 107,50 31,00 2arisch , Silberrer Böh üesige GOUres , 12 m0 Z, pe Ls 1E stil m gr .G.-Pr.œ 1D eas e ' ,106 Pre er Proy L O0 = K 1/1 50 B Sp. 8 mgarn 5 4 j 7.1104 B ächs füde D 6 Ut 121 „O00bz G i 1 Ge N und aar G MABzd S , Kredi 1&64 e Gold; rreuts miszhe e Abg ) Prim per E 145 ill, Gekü 0556 Ld Balti r gar.!5 a [0.1/10. 103 00b Pr e Bd e 4 L 125,75bz do. Pet aba do 4 1/1. 60 ,25B do Vi P E 3 4 /10.7 I A L L De mit A Dis Ke Îen-EB! No 86 itakti 9r Loo rente 1 73 9 che Bal aben bei preis 13 7 i-Juni ärz-Apri 167 Tekündis ¡ L O), c ; alk 12, Bt 2 y | E ; E 4 pro i As Éa É t S ord 39.75 ien 2 S6 1 09,25 K 0 nen e eia is 0C0 153 p ul Á igt —— L /1. a. 1/7 103 G Pr utr.B ak, B. B E 98,50b « do. 8 deb abn 0 f, 25G Sal ebet. Schuh. 8 á U/7, 16 ,00bz | R S Aa onig verä ige Bi Se 17: vrestbaln K 94,70 73 25 Kre 185 ete ) O nhal- per À 0 an E 15s nach Cts La 190 z G r. H 0d. 40° 9 pi S 56 z G d ped.-Y I 4 83,75 Saline & chuh O 1 6.09 wegt aucl eine ge: fre ‘eránder rae ¿réth 73.00 ahn Sena . Pr 25 Kredi Ae E pril- Loco verän: « 102 per Apri Qu tr, Chark rajewo . ),00bz Pr T, 4.40% 9 j 1/1 75bz G 0. Vi erei 103 all bzG Schaaf alzungen 8 d E ,VOB wegten 1 heut geschä emden zten C eröttnet Uni , N 188,5 E, redit] r Loo gehe Er ai 149 let 92,9 G pril-M 131, gef. ä 0Ww-A S « . «Ó [L A . H.V.A it.-BK, l i L/ : 1115.5 E m 8 A L/1 Schl E Va a 1/7 8,50 B Zer ich Ge e nich äftlioh 30rgen ours ete i D10u E ordbah ¡90 h erbe LLOTR os T 17 88 120,5 e (old Qual rbsen k E 143 . Gektindi M Bai 152 ef. do. i E x /1. @ Pr. Imm .G.2B9/. 0 Ul i 1, 193 0G B kz. C t. E V 65 00 ¿hles. C enh 4 1/7 92 25 | au m di schäft t anu e Aur vlätze en auf n mägssì 261,7 ank 116 n 2497 Ölisab rger 16,25 L 79,00 ,50, 186 e al, get Eer 100 M nach ndigt per J 52,75 do n2e8g C82, 9 (1/1 . 1/7,193 Röich m.-B 6 a 2 via M 1/1. 1 25G R d d. i a9 B Schl. Q ement 1 á E 102 etbz B j ug Plat o Mitte und Un ihrer egung a, Vorle 8pekal 51g S De N 50, K ethbahn 139,70 oinbardos: Ung t A DA e Futte 0 Kil Qual e Ch uni-¿ uli e R S S O 009B B S E 126,00b r E E T S T i 1 O I mw N E Becrritholt s D R aat Rae O L I E 27,75 ggonmebl flan. ogram E Lt Ra Far. n, 1/9. 1.75G 08tOCK : N U 94 2 2 Bixë , Sp. V L. [4 1/1 7,10b Schl. ein.Kr G [4 i/1 0,00b i ide A apt das d örsenzeit wied virthei E Mel- oup. 1 sterd Plät ust,126 adolf 50, Le dabier 18 Ga- incl k Pr O 165 —179 K » per die ündi do remen? kleine r 1/3 n /9. 96.9 S8ch 7 er Ba . B 4 V/L 86 5bz Bi KONWW CTV7 7 L % 1 , 59,00 Z chl, Po . amst. T 2 C 1 S z (F mei nlageB alsmark er Ye zelt griff erum i 1t her die 8 41 00,00 . do 9 70 58 10 ,40 Wi 165 9 ember zer 138 T- Da A Sack Le 1c0 an. G 179 “« ochw €SCR M gungs- o. do gch. gar Ü 1/3. É 1/9, A B Sch gischa B nK 4 L U V/4 E ismarck Baum. 8 4 E 2E â6. D; rz. (Math,} H 4 1/1. 76'00 : W el18b E und fe § O H eine Bof gehr austrat pe- thal E 7,85 N 1 Lond ien.Bazr Y Fran g-Czern 3,0), Me n Par E ekündi nach aAars 180 ouat Jelez s Faris E E A E E s m 01,50b B O A 1 (97.506 E S E S A R R N E S de 2 236,25, Peni E E E is 27,65 Pebr Ser d E E 220 i E 2 s D 1/3. R, 1/9. 96 00G fa) N Bai v O7, 3 H 1/1 7 E L Tuchf 12 E L E Spie ig Säcks 1g. g L 1/9, 95 00baz e O ai A Vis Zin 0 E A der a Nach: Á Papier ngarisch 0, “il S S 1186 0, Ung E bis 37'909 bez na:-Márz onat und und 1 Ctr gef. 0) é. na! Jeloz-Worones e 20/9 an 1/9. 09B O J d.Bod.K V s K l E Borus 2118 Be O Sie 4 1/1. 9 00B Spi gelgias Kg. 4 6 & M1 256 i ib 32 A unbed D Gaaata grn s tragend eit fu staltete tim- V Be örse: K ronte S0 E Bods é Banks akate 0, Pr (redit E Bee per Adori 27,80 S por Ja Per 100 Kündic I 0W- aach 2A, n E 1/9./-—-500 bS -B. Harn - 809/ E p 1/1, 1120.25 BASA E 1/7 9 09b Stadt] W& 80 E G Li Auf für fei deute äftsz ugfügi L Pavia heimi: Krodital 1 redit 0,60 nkredi Lolbn 10! 256 gil e E J »ril-M=i —27.7 ras s pt : do Worone 2A7 S 1/5 ¿1/9 92 0092 5B N Wa amb. 4 8 d 1/1. 19 95bz ranuorei! erg 0 4 L/ V 115 z Q tadtb Sobn 20 «4 »fisEz t 96 z Eröff uf int einstes nde U weige igem G viers k misch Angl roditatti 9, Ja aktien . it-Pfa 1.231 ,D6, SiIE 0, b. 2ten J uni-J v O77 70 be Peru ogr g8Pr8613 Kurs] Oblis noch r I R 92,60B a W rech. Ko: B 4 a ¿ 1/1 1,00ba B E E E S 4 i/1 A Stass erg. Hüttel d 1/6 75G | S ernati Briefe A e: chä S N r glo-Aus a gsdr 285,00 ndvriefe 1lDer- R Winterrap! 1000 n 27,7027 55" pe raar 27 80 —27. EASO Par R U 97, R T i j 5!) s E S l ional noti e auf n boi t DI en sie ents str, 12 284,7! (V. L A efe 9275 Loc Gel d )-Kil 10— E Mär 7,80—: ora, S Ci ar./5 i/1 2. 1/9,19 1Obz T Weimar Bl.00 M S N 1/1 106 00b do. riodrichshihs 0 4 1/1. A H Chem ite 3 1/1, 187. ehauptet ester em G tirt, D E L G, K jeh | 98,14 s 7,80 oe Des ö nglo-Austri 275, E! co mi flan ps M. Ggr R ärz-Apri 21,75 Kursk Charkow-Aäon “6 Van.1/0 994000 E mar Been 2 |— 4 | VL 133508 A 9 1h 1/1. 106508 é A [V7 58 79ba G t ster Hl gund ubiger E L N S124 Baholoan Ca T E lau Monat n “Gu L e g W gar OW. „3 1/6 n.1 195.0 2G N D8 i U 7725 B unechw, {ute 9 lz 1 . ¡32,5 s rals, ] G Oa 1/7 59,5 L und Haltu remden aft; oditalkti wurdo A ans 9.37, 8.35 E P b As Ae S ins S fc, 21,90 Los0wo Ela 19 1/1 1/1197, 0G Z|] A. )AR Ie i/1 25bz res!, ( w, Ko! 8 4 ./10. 0bz Strals, Dampf. 0 /T. |—. 068 still ug ruhi 12 Fonds ; Fran en N ras RAB Ü 37, B ; ungar. Papior Galizi S » per X per O L M, B Kündi Mos n A e 0 DVi u, 1/7 TERE s Bas Tp R 7 2 | 1/1 86 00bz G Breal. Jelfahr O 2s 4 1/9 L I Si Spiele 4 E 1/1 107 2 | Hal Deuts ig um; E M IES is echw Juli Oest Ln eia Gold jorrante izier 28 Tes dLai-Ju März-A E Kündi L _n; B ; : ° S Es s Z l Í E t S ° tsehs Ï ¿ E : : C - c 9 09 La J A - - bse DT ta My n 1D S A 1/8 10 40bz Bayer My Il LE 135 756 Brsl Straagoub, 74 ¿ Ld 10! | R Maa L 9 1/4. 208 H be und P , a8terrei Russis Lom: acher | R 1 #4, L apier D do N 129 r Co 72,70 92,00 L Pe al Per a 53 N ehrna , Per gungsprei SON - a. o. ° [F o | .. E . E S L F á z ies J i c s Y ¿hise cho À bards u88 622 rente ; Jan ,30 E42 0 , Silb J in etroloi LCK3 as 53 , Ä T 998 100 A: : Ds gar, 6 ae o Centrlb ub 60/4 8 41 : Brel. Wagg.-Fav. 6 L E Ea 06e a o 1/1 RLO / Rentnnielo m T E A Ga on | M S S A ; “Blbtbal 2337! Es E bes, per E H g # -Gri N S ) : S Rae a 1 . 2 47 / 7 R E m : : : A: i 88 4 1 2 9 her E s Dri] - E P ogr is Poti Tifia n Nek gar 5 (1/2 R.1/10 N Chemn ‘a At 814 1 L Brodf 7g (Hofän.) zl 4 1/6. S T N Y/o/ 0 1/7. 13 ,10 bzG i ceht fest u Ware cblaft go Staats ngarigehs in ziemli E Anl, Sl e vzs1 T, B ne L pr. 100 E 100 C 700 Bf Juni-J E 0A R A E 1/2. u. 1/8. 3,50 B Dän E N 1/1. (1430 OreleiRiita Ga) Si A 50B LAONLE ordh.i r E 5,00 et E n beh gehand fonds r evt Ss E A Aae .) (Sch l E A U N ai 53 —5: ebrn jäsan- N 9 (1/5, 3.1103 än, Ldm A L 43 00 Ma LES L 124 âls RNivanh ß] 158 wb lebh DKakti eilwei aupt olt; Wu aren fi 0080 Tit senbah 140 931, 50 do. S luss- P Per E: . Gekü {8ta Aas8 —- 54,1— 52 5526 Ri n-K s 4014 . A/Il 340B Kiel B 0 4 0 h G Cer ta J: 10 1/1 25b Uni Eigent u 1/1 00G 2B / aster : ien W eise t j A rden i est 914 nieit nen + R O , Silb Cou er an N, ekn nda 10 54 ; 592 jJasctl 0810W A 5 /4u 198 7 T er Bank E 1/ 112.00 ut. B i Ss ¿Â á 4805 z& nion Senn Q . 185.2 dene er; Di waren i etw 2 A andseh 1 in I ; ¡e 58 127 , 88 R erre 1786,) Val A nar-Ve Loc d rd wh Ï iefe bez 2,6 Rybi 1k-Mor gar 1D 1/4 .1/10 G 70bz B tibeck 402 ' | 4 L, 8.4 . B Chem . É Fuhr . 0 á 1/1 Bs 0bz G Uni Ban S M 0 1/1 1 : 50 5 De er B 1skent en 1m N lebh ndigchb aftlich recht 100d0 L) 50 E Rn ° Präm USSEN nte Tag . ali A pril E etrua Ì 99 Ctr h1te rung . chk-Uoreransk 2: 9 1/ C T ave Mag er Bk l 1018 v N 1/1 40bz do, Für p eh 1/1. 3,00B Union 00 mh 1/L 00,75 : eutsct ank E IIgem hafter ai Biddnb Pfa fester Tas ad W 9/0 O -An] E A Ui » Pa: e 97,1 h, E E 1 E Zur 4.8 E Ni d Bankvers! E 1/1 87,00 Oh Färb augen. | 2 | A E nion T em. Ee 8 780 bzG Z und he Ba O mandit einen T senbahr: nd- h C z2Œo echesl rken d rient-A Von 1877 9 De pirito : April Mai ez per di 12Öigun mit P Schui do, ogoye Zzur.|5 (1/4 1/10.|1 : ieder verein 3 4 I Ra d Chan. . Körn .| 18 ¿ 1/1 , Verei abak F /8. B 0 etwb - Pri still: nk etw audmi t, Darm rubig 2priori und A Cons0! En, 18 ;¿ KUÜT d 2 - Anlei 1868 13 D N 16 08 fest Mai 26° per iesen ngsprei Vas: a-[ O LT rf] c _— D. S A T s fraddli R E Ss s i ; L , 3 tät nleih ls 98: J 22 865 eibe 5 1381 Monaî ) Liter à or, 26,2 Feb Mc 2 na S Ware] Iwan D. K 15 |1/5 n.1/10 PY 20G Poseu Sche B 1 4 1/1, 12 50B K) L e F s 2 1/7, 18 ' Ver insbran . g 1/1. Gd s 2B rior. fest Montan as bosse irthschaf etädter Hauvt A e 978 83 aauar. 093 13} B E t na u er à 1 Gakfi ,2 Gd ruar nat 9 Ae schau omo ga n.15 1/5.0.1/1 194 00 B Po erLand L 14 1/1 26,00b S C3811 üs. Be ug: N 1/1 6 25b Vi ein. Th Nei L 1/10 55,00 G L Eis er. n werths L liche Bark ptdevis rden T, alia Preu Le (W n E , 2u83 De nd per 100 9/ kündigt »„ per Mai -März 7,5—98 m Be 9 (1/1 1,191, 8. Spri w.B E 1/1. 89,00 D S slina erer, 0 E 48 ZzG ictori ür. S 0 0), 182 | nen isental s theilwei Indu Ba sch en et de 187° alte E s8isChe 4 P B eissthai- Mai or Mirz-A; I 0e i gt Li ai-Juni 26,7 40 War do, Gr9SNOL 3 14a 1/7 1,00bzG Bh W it-Bantk . 4 d. L 879! bz B Con r Paz S Vel 0 ta 1 Á 1/1 1602 Vo riahütt ali Q i/i S 00bz G y B Obe ahnskti ilweise ustrie nk 910 ächer WAS A 792 91 103 eche ¿0 9 40/ Ql Rubi nat- ai-Tuni z-Aril nar- Le! 3000 0 Liter M , bez schau „hlaino gar. 1/4.n.1/10, 82,250b Wa ostf, G-B. “s É 1/1 ,25b Ie ag Mde ere a L/7. 86,501 Vorwürishtt : L 1% O LOh : ergis T 0) E M L 0/ nie Drea- | 9: M do. 39% d /o Beute fol) 051 Jae R E ‘ehrna lo. Zündi , per Juni- -Wi I /AU, B arsch G.-B S | T. 977 3 ont. Pf: anhitt,| 0 é. Mt 456 bz G ulec ätt 0 41 7 14 Z b Anh: che sische ren mei D weni iedrig 921 Rer 2s de 1 Q ite 86 s 981 AUgn O9 L Ax r 94 Loco indigang Ns do LON6r "n e 1/0 98,10G Weatfili DG A 0 4 [7 75G Cr ard k, E (0b W an B S 1/1 50G nhalter, Mainz-Lr Ost meist ortm ug Ye ger; Silb Ost: 103 803 L 6 L Os S gust 96 9 9—9 pril-MM A mit rangsprei e E i/4 198 4 S astfäli iec.-B E 1 A O0 öliwi abahn! 2 t L/i 30 Z Arg Bergw 0  1. 66 l er, Gali nz-Lud stpreu : abg under eränd 7 ilbe tarr. G O 90Z S omba H F piritus 8—56 59,4 1-Pgi 5 42h FVass preis do klei ./ó 11 n,1/10 O N Wien ische (11% 4 /7. 152. G d itz Papi E 4 | 1/1 „10bz Wei tein, Gr Ma l 4 1/7 908 F Cours jalizier wigsh 88Í8Ch o8chmwä c Uni ert r 514 . Golär oatotd, 59/0 9/9 R ardon 84 bayeri aas Oa 1 6,9 D Doz a D M do. 11 eines /1. u. 1/ .198,25b m Zwi Unbk. y.8t. a 4 1/1 00 B D 0. do pierf.| - 4 4 17 6625 eiaab(Q@ irube = | d 1/4: 14,50b i ranzo se um 24 Nord afen r SUdb eht; n on 8t,- | 2 Wechs euto 75 r. Silb ürken d us8en d 84, risehs Weis bez, 100 S per per O B Fel per dicsen . . Et 1/1 /7.1103 5 z ck . p.S Ea! 1 « 101 ankb ck00 eas 4 /7. 166.25 äs Jer.} i 0 U 1 29 zG& j La sen 47 26 U westb , Meck ahn amentli s 20.07 chselnoti Dt erre 8 1865 e 187 /9 Lor Ud e128 Näcl Lit A Au Juai O L ebruar fen do Ll ¿m5 [1 U 3 50b o auer Ba t| 6 4 A N 50bz Déntaa Ofenf av. 12 N 1/3 3 95bz B A, B uN, 93/ a 0 1/2 3,75 bz / 2 urahütte 74,50 e ahn Ell S bUYS Recht itlich er O Sb notirm , ßSpanie nte 62! 865 13 871 99 0m- nue 1 O N 18te W ter à 1 gust- 8 E 55.9 r-Mörz do. ry ne /L n. 1/7/103,0 G f ank R 7,50b Ns fabr, H e S E ( ry 21 1/1, 92,75 fd l Bergis P abe N arger, T F R A L ngen: D r 213, N A 28,00—: O E ‘oche 5: U Septemb: O . . Em.|5 1/1 1/7.11 D Q] Ol 2G ortz Asvh.| 0 4 fi. |— & Wes Land s F O & Be che 2,C0 itakti t S albah hüri uferb zdiak rsbaer eut O li gar s fundi üt D 26,50 30.0 53,4 0 = t bez : POr do Fl 4,9 n . U. 1/7. 03,00b S : 4 1/1 19 350B á m.Bgw.S v 0 A7 1/7 ¿lin 4 tföl. D nr) 9 9 i 1/19 00os B b; echte 0 11462 Dent ien 504 chwach n etc inzer, B ahn Ans d ont 3 g 243 sche Plä 0 uuif : Gold 1rtG »er N 00 Pr. 0, Rog 0 bez 10 050 Ï 2 Der E g gina 1/1, a1 1103.00 zB A.B Dix. 5; ndustr 1/1. 12,008 o, do .StPe.| G Va 157 00 0. do RÍON V8 E 1/10. 47.75 E mänier Jar E D; tschs! B 00, Do L T etwas ae S Fa er S . äbze 20,6 : Egypt rento B otiz Ba ne 100 toggenmoh 8,50 N 0%. 8 . ._ Em i/1 [t 10 ' (4 «B .Omnib ° 3g0|1 ie- A .[—— do. . SEA | 3 & O B h do . co s 0 t & 0, 144 bz f ITtali 022 Freib ank ortm omba iedri 3 ra k flo ,62 wr: er 707 186.7 erich zahlt 1Nlocr N N00 O0 LocCo 01 Saa Ueisle is 1/7 LT66b G arl. Br. ( P Eo LRIES P L N s I B G |Wied M E 900z E e 10uer 27 T urger E D e N ger. | 1872 R T sseN he Wien 1 N 1tignn Ee 28 50— ole skoe-Selo YŸI s 1/1 U. 1/7, E E [a do, Br. (Tivoli) 7 0 5 Eck x Kohl G 1 6 |4 1/7. 3,006 } 34,75 oss Da Pr. 0 _— [4 C “O H aen 73 (9 OE Papi chlesigch Si 209 Dis t-Pr 4,90 U 120 N nuar, ute 1(3 20D P G & E Haf n g G tto ingl 9,2528 37.50 S . m. [5 41 ö 101 7 © Böh nionsbr i) 9 -—— 4 Ey ert M R ¿l 6 f 1 / TA 50 «“ ien. G mpfm S bs 1/7. 14.25b j nssisch 75 , Russe ierrent 9 198 ì SCONto . 93,50, ngar. G5) It ies Re C T O P s Paris G rz er Per estor ° ‘ack 40 D X , No Rumä e Ie 1/1 L, Os ¡ 5bz L B m, B VEs Ä 31 2 1/1 gelleM a3ch -B.| 0 G j G 36 R bz G = Tigg 28s. P J 1 I S Ca 26 zG E Dar e Nc Veste 0 alte 0 62 09 G Mainz 1752 , Lomb 01d alianis ente 85 . B fa: St l ‘ec etrei bers März Ém: R G E 0, 0 . N e 8 A L Me AE S erl. M rauhsua 0 /1, 182.5 do. agch.P I 4 /1u.7 50B d . Ber „Sti 7 [4 1/7 26,00bz G f mst, 14 oten ch‘ rr. Gol 91,50 37, 0 alizi zer 94, 5, | doe us ente 93 sche 50 5,65, 3 (Schl erl, «J idem #5 18 -A eril togge aino N uná 1 A L UTS Se S |Boch 5 e A 50 B E D Fbr s E [102 00bsG Z Wil S i N Sabes i E S Geate A5 48 S 4,75 1865 132A t Du Ren L u88-Cou As L E Mgrks (N.A dyerschr.| {T.NT3 9 a5] d umBergw.. E 9 1/10. 87,00b gost, S . Oblig. E /1. 147 )bzG & icten. Wa B 0 b 8 T Mbtg i: : O 75,75, Ur ilberrente Ro- Cr 3,22 An AKE ungen nte ‘8170, O 8 u180,) F 2000 rühjah d, 2000 Weizen n (W. T. B, Juni-Jali E pr (6 [1 : . gw.A.| 34 ch |— 6 E dalino 6 4 1/4 U O e Waftenf. R ) : . Orient R Le d nto 83.95, B rédit mo 6%, Run 99! do ,70 1,30 est 2000 Pitd r 184 O Ptd. Zol] Oh Jali 18 N, R [8 [1/6,u S D E Ey 1/1. [123,0 Ta T 3| 66 e U A ie A N s | 1/7. |23’50 rións C076 1 E L E E as , Anleihe a e E 186,5 y . U, s . | E « N . : |4 es ; - [4 o L ngar. G (00, D 149) 145 c ott lie mänisc] De d 952 Or G 1leih Sen ollzewia G . Zollg önde ¡E Ouanns a E rgen 1/12.[100 Cöln Guss B. 0 g 1/7 123,006 anns attun 54 6 (1/401 35 T6ba oitaer Mas 0. 16 1/7. 23 50 E H Viti ,7ò, 1I oldrente 9808 458,00 lomano 54 660 jaclis Kente Priorit Fr S 100 9/9 los: S L orsis fan, 189,6 R Cansas-Pacif Weat 0B fr.| 0,75b Bk „Co er Berg atahl 1/1 74 10b schwei dorfs M 4 2 10/92 25B asch. D 4 7 5 00 ctwbz B L erg -MKK, - , « t Qr e 9362 â'escomp! Egy o 947 “a 3 ¿ente 9 A dna A nto 768 Wöbter loco O Pfd, 7 E . 180,00 togges un x Zar s 1f mmmor gv. R 4 « 0 0bz G Fa iler B D. 0 4 L/i Ae dies 4 4 B (+ Ÿ Cöln- [ärk, urse! ont Í 613 mp!e 7 pter i DetA S Spani 4, en 27: én 59 ' er: 54.75 Zoll „VOU, Haf j Pr unvoarä South. Calif E 7 1/5 f Des orn. Be S g 4 1/1 475B ÇoR - Se R | E N 1/6. 98 89 00 E Z 1/7, 27 00 f Rhei Mind Ce 11 Per 2 69 37 À) Türk 795.00 360,00 ociété er exté 3 9 0,00 RB Vrost 70, PpY oligewi Dr: Þ ter E D Jant rände: t t th-Wissonri E A Tan Déua J a 4 1/7 75B A Schmiedo 2 U. 6000B T L T 67.00B | Rhoinischo j 14 76200MTBEA i Pa e«nloose 4 Banqu! A r. 22 , Türken G anzig ae P 182,20 E ouis Son 4 9 fr. 4121,50bz A Wiob 18 E 1/L 74.75bz G Gdel.Msch Kön, T L avi V É 7725 B i fw diu —— A àT5bz auuar fx: A rûs, 18 43,50, que Ae s 8 633,00 do, t tár a Gotreids 18 Ja r n Spi 144 00, loco y U, E did e VhLUT S R s = 4 11 E Îlanzig. Zuokort l M orsfohorung- E Ee 176 5dv | E E 63200 1 Do fnoi dis 129,00 a E iris et 109 Tit . Jo "acifc S lg E 1104 o. St.-Dr Union 14 1 , [167 (Goth E i 1/3 e 3 Verte =Gesell : Lom s N f B00 7 /16 Eg 8,75 A 0 B chsol 25,33 I O P 01 r E ell»: g 1 eizan 10 P bjahr 56,6 iter Soutl aquin É s 1/1 E O0bz do P „Pr A 100 0 á 1/1 37,25b Ge L W H. 0 4 | 1 E s a Aa aht gi 3 sCchaft ÉR Y 1%aide Es 4a505àa5 Fa yypter è 1 özt nleihe 3 25,334 . Orier anq 70 Rogg pil-Mai unt, 180 Rehr loco 9,90 ern Paciós “1 n T Ls Ge! E 1/1. 5,20b a c E L 26.2 e |Aach.-M Divi ch t pz. Bi Ole i AureiiHo. d + 475,508 à504bz o Es 359,00, B orf éd E L fr r G u flan, E acióo éo 6 L U L123 elgenk rz.110 2 4 1 ¿ IBOB S Gre; or & U . 5 a 4 1/6. 26.25 G D Aach inch dend 7. SicE ez Italie toe, E 175 1475b Pra, /o Rou 9 Ja L Rui drent: 72 199 9: 16 Mai 1er , loco B sit 2: is 185,0 enige Umsat 5 | 1/4 o 1/7 1 9 75B G0 k, Be j a S /7 ck bz G ppine 1 4y a3 S 7 1/ 44.50 B . . Fenue 6 Ec . fra Î ner Cl. o 16 L ,50à17 7, nZ096 ute 8 nuar 11g, s 762 224 A ai T oder inläi di 202,00 C0 Bo r ausc atz 110 0 1/3 1104,00 rg-M ergw.| 6 R 1/7. 29 00 ummi, r Work 0 4 1. 183 (F erl.Ld ckver r-V 2 ro 1879 neo Zi ; 6 29.70a: 75bz rento ON 3,92 (Wi. T S U , Türk Ger ransî russisc] dieer D) per ochb SCeWAC Nonne 11/1, 0.110 bz do ar.Hiitte 6 5 /7. 19 bzB io ¡fabr. Fo: a 1/3 3 00b Ber? u. s,-Goa, A Voi 2 1880 ingen : G ON a21,9 I0J 764, U L 4, Anl, d B) 1garis en 19 erste it 184,00 L E r Mai unt Solie 1090 G 1/71101600 Görl Stam G L 4 1/1n.7 4,10b . Schw d revi E F 71 12 zG B r]. Fen Tr. a, 202/0| 70 ) j 7,7Töbz ,90bz Orient Ung omb 11, do 1879 sche G 3,223 lo::0 loco 184,00, i Transit 120 Pfi ai-Tn _un4 glas 162.09 01,60 ¡r1, Eis E 1 4/1 7.1101 2G do. V wanitz. 1 e MD R erl er-Vers. r E 1 R # E d arden 2: 1872 14 oldrente 1 140,0 125,00. inlüoligot 184 id, 162 E DaO 5 60G Gr sen . ] L, 906 ol W, t E - L . Hag erS.- S02/, M 340 j Prä Fi nleih 0, z 999 5 120 ente 960 5: ),00. S e ndisch 84,09 162,0 ransi g gad R S E E e E S R 266 | patt E e Hai 1 d E O “i QonOY g. D ¡SKONTO 879/1880| n, an . 10 b, 7 _— 10 7 199 H Q L L, iZ 1/1 —_—— « F CU1 -Cöln “V CrA.- . 200/ 4 |— É & F orlin-Gt rki üss , er enischa anuar ung : r 15 . Reut 87 Q e 70,09 0c0 oril-Mai R A pol- Ams . Han g. 80 n, M 3r il | 1 99.5 amb 8C2.F 0 Á L, g in . Ven G. 20%). 10 20! i 1-Görli ische d LOW- H cho R ua? g: Matt, Rusac 0es 5 87,7 208 otreid 18 Roi 138 i 190,0 PF l ste d.-G b —| Hark asch.F D [4 (7. 50G Hanno I 1/1 154 C Hage er-V 09/ 44 DES :0900G E: öln Mi rlitz . an Wechs ork ents 8 (C. T att, u88e o8ferr 7,10 208,00 eidema Jau Pr 38,00 190,00 . Apri Antw rdam. Bank 4 4 H rt.Beragw ab u A E L, 78,25 G anno guamit 16 /À. 178 00bz@ À öln. R el-Veri 6.20), 26 600 E D r ai Ew 188 auf F hsel auf Ber 18 Ja 89,6: 1 B) en de 158 (old- 100" Ki Ro a Mas bis 145,( erc Badi C Sans - cas 4 1/1 E Zorgwerk O [5 1/4 : 171 00 Hark Br Bang it| 10 a 1 T, ens s OIn. Rückrers. “os So nl A S C deln 3a ; 5ÌÏ 4B 1 von A E Berlin Tanua! 2, Gold ») 1877 es 59 Kilogr geæon {, „O T pr, 100 5.00, eins î s E . ° / L . . E B / . j, R N ) f 418 S s S 4 ¡L G 1 0 20 Z 09 gr, Pr, Erühi Y C122 D O A Hafe B us Bay (n) 4 1/1 100,00 artm b, G: 8 S |& nu10 105 bz G Har rileke . 0 4 | 1/1 00bz G L Conc Ee L Ges, (C 14 9 )B 4 V conto-(3 ank Fe! ; Cont 877 114 29 5 1 93 W T (W T 44. , ; , Pr Pr, Ja rühi p n Pr .) Lite ier . f. Rhei ank ß —_ | .- 180 bz G Hib . ABd 3A, 3 áâ 1/7 5 60bz G z, Bi nbau E 1/ . 188 5 : en D ordia (G, 202/ Es M 10bz t Jain Jesell N S uar E ral 3t L v2 , echse T B S 54.49 r Janus anua 1janr 19 r, Frükzj Ler S Bk.f S einl. u, W. 44 4 1/1 (00G Hörd 7 N i L 9,00b au P Be. 0 6 7, H 0B enut.F ;L.-Y.- a e zx 320b LERON, icchaft , 14 116 1881 aln 15 a M NE E (Schl 40, Petr nuar-F ebr 52 50 94,50 ükjabr 207 /o Barm prit n S 4 1/1. 115,25 & L - Sham, “B 1/7. 116 60bs M A O N A Ged G M Doutockue Pk -6.tlu2/ BE 1 are O A S hen 1107 f, au ° 8{—1B -1B 914, Chi i G R os zoIvAn pr dan A Mas e A * Bag A R S | / j ° s a 5 95DZ ( G, M B : Jeste SÍSCt n 17 ica 14 16 101; in (& OureC N enm pr. d 52 50, p: April-1 E 1 Ber E L0G 9 [4 1/1 104,396 önigin A MN prol 3h e Á 1/7. A Harz St.-Pri ol i M1. De Deutach T Phöni z.Brl Se 18 6900 Fi Rh err, No E 0 (61 1B go-Kis Cent 18, 4 (old 4,8 0.) 52 Mi 5 5D Januar ; Dr P ril-Mai » uni 19 . Mai-J p R -Märk (-) U ct ¡4 1/1 107,50 G yorm.D arienh. Q | 4 1 5 103 bz Hage] Rinonbbd 3 [4 Me, 00 G Elberf. .Trap.- 1X 9 "i 81 195 G É, R einiscl râawest* d as . 1498 B P enbahn n 2D 4 fi 81, Wecl “1 L Pr us P! auuar. 9,60. 5 rüdjah! 53 50 90,50, L s . t ry 1 . 139 5 Lau O 1 4 L, 75 B Hoi 1 Bg bd d 1/7 F Feu „Vers 09/, il 506 H Rhein- O Ô ahn 199 179 93 -—2 B erli rod 443 cific 10d. ÁÀ hsel EB April . Janug: (W. T nr 03,00 , ‘Spiri VüböI do AS8ONVEL. 6 4 A 50G T chhamm, ont 1 98,8 sinri w.Oblig. 0 6 1 ortn er-V 6.209), 35 dees Rei Nahe x s 1B —2a178 m ula T 112 N nl il resla il-Mai d ua“ 51 B 90 iritus Jos -: nver H A. 49 5 AUr mm 6 | 1/7 80bz G E chab lig e 1/7 24,50 & na, À ers.-G. / t i eich 9 ° = C a178— 18 J ten —— , ite | 5 (G Fau i 03 51 8 ) , pr. Mai loc do. ! andel ./ 89/ 4 /1 ), 50G [ui aht Or. b | . 1114,00 088,- M | A 4 l. 167: G ermaani .V.G G. 20 2/ 0 —— 7 R tenbe L x 961 2b avu I U ew- Tou 52 CC Sea) 19 9,40, 3 S0, . Mai-J E . Ma! 8ge 10 =— | 1/1. 109 nis tte q 0 4 ,00bz Rh e 1/10 7, BA G1 nia,L 1, 05 e/ Hi i immäni rg-P . as 9 T1 292 ar 188 nd W ork 2,0 idomark . Jal Mait pr. Feft un do R 8, 4 E H 9,00bz B 0b e Tisfh L e 1/1 do. d . Bgw! 8 6 1 , 135 9G adh Fei V.G.8 erl. 20° 40 175B Gali inische ardubit s 2004 1ébz D l Wa Mai , per 4 arkt) 8 ar . ebrua l Börs rd, n Hnd 16 —— 4 1/1 09,50 G 0 Cri chl an E 64 L Á i/ . [106 5 Bochd L. A, 5 =_ |4 L LE Sn 756 Leipz. euer-V „Stett, 90, 10 En T E D 1Z1er é Z ems 39 —2t4bz arktpr . Wre i 206(0 April-M : Spiritu (W. T zar §1.9 UTS, . Hnd A B E 6 4 7 0 3) 50b aki rior i 101 U . Fer era.-G. V, 1 E 300 G i JarrT l o o e 29—6 eise 1 B66 per Mai : l O y . B.)f 09, D O, G 2 4 21 8 175,00bz De, B 2 T Tae Y örd.Hütt-Y q S L M 1,75 G agdoeb A i Bas 9006 E F nstädter Bani : E "ms ür Wei E A I r E Roggen g en aes d. por Börsen“ Hand. V. Ta 4 1/L 102 00 P de, Stani O G4 E Q # Kaise ütt-VŸ, alto 5 O 1/7 a8 ),00bz G Hagd E R TS 40 5 E 60D geen Er A 934—Fb S » d Ar anda g per 100 K ¿rmitt, d Z ai 61 50 : 201 D per J lai-Juni iter 1 E nsch A l i/ . 1109 0 agsa. Prior. g 4 F. 10 „25bz as erhof - alto 1/7. 59,501 Uag eb.Fer g. Vers. e 0B h Jester Kredit- s 122— L _ : V Oizen gute g Kilog Tis es K.F V, POr Ma BAb3]I arua s 54.5 00 °/ do, Kred Bat A T S bz Eo t7E A 1/14 (48 Tebe I E T 4 | 1/7. O TEG Uag lob. Hagel-Ve L 1050 B L tr, Silbe: Ee E }bz ® Walks pee “mend | löchst 01, Prä ai-Juni 52 00 7 r 210, a0, ore D R A l E d pa ZEOS N | 1/7. 1'a8t 5 |Köhlem Bgw.V| 0 c | 17 C agdeb, T VAG “dry 10600 Franro R EA i t—1bz 93}— » O C el Sorte Ie 1G e W ; 52 00: Zink un L e A Jan.-Fel Brem han 5L a. 14 1/1 12 90bz önix B -ObL. l A A 6 1/7. 71 95 G S Körbis ann . 0 -— [4 | 1/6, S Magdebr Leben ers. G r 30 =— 1696 B : Ta n208en en-Kredit 5 L 1234 2B D REB U inge So 0 wr v6 rigsts étterberi , Zink auar-Fobre April par À ebr, Bre T ank ek. el _— (d 1/1, 160,25 ( do. d ergwerk| 6 | S V 85008 [Land O Tos 4 1/1. 59,75bz Nord urg. B 8-V.-G. I 40 | I 00G ambardea. _ Ra 2 E Zute Sort r | 96 | S gt ericht v Tiatalon f 1 fr A A 4 g Di 4 l l . 91 - 7 Rhei 0, Li G j 43 4 4 E B - P erw Sd is | Î 28 00 0 sterz ücky . 20°/ J E 2500 & 64A . E 9 Y F s roe mite O S 29 L / M tati j B G T VOL 8, We , , R 2 5 Disk-B . au 4 1/1 50 B g in-Nas it, B | {1/4 . 132.80 S ange . 8, B 4 B Li L „00bz G ldenb L V.G era, -G G b 295 E o 94— 1b 2B „V gen ge tel Sorte { 90 | 69 1 2s A 10ne 0 Baromat S Uhr n 19 etter: POr Apri ' E ank] 424 aa | 1/L 4,97,09 cheri 8, B V! 4 010/96, bz S [Lich ens, E = (4 | 1/10 1.50b Pr.Har( Vergaic! Berl, ea. ! ,00G L E Z L S ringe & G e i i 40 2 4 D, | ür. 0. d. M auf r Mor Jana : Schö pril- S —— 4|1 . [96,50 bz B gebl iri E 4 1/7, ,50bz ©oIL hterf.B chf 0 | il A 131, 2 Pr. agel-V sich. a Su 1 | 315 G : —— s erst gute §03 E I | 20 0 | Cbristi spisge! . Megraa-| gens ar 188 LDe 4 1/1, E Set E arb l ———— 1/7. 87,25k G .n.B.G. an90/ 2 4 | 4 183 ,.00bz G „Lobe G. r 8.209), 12 570 B J Bez G 944— eri e mittel orte S « T 20 | 18 20 K ristianeu R uo, tal i 581, 1/1 E Zz O 0. rzu. g E 1 |4: 1/1 47 90 z(È Leopol T 0 0 [4 1/1. S Pr.Nat n3-V.-Q . Berl, ah 0 = 11900 | F reslau 14bz s R geri ei Sorte / R j 20 99 2 E ann e limetar, Wind 199,80bz uet P St.-Pr bH 4 UL Ra do. 8 dshall Veo 0 4 E, C0 @& A „Berl 2 O): 20 1300 G | 147 0 reiburg n, 18 J s B ‘T Zat 10g Sa : 110 40 | 20 60 N en | (54 E | u Itolber art.-Ob 5) 4 /1. [14 G Lot tamm-P or.) 1/1 E - |Bhoi V.-G. U Scotain 260! E 300B : Bres ), 11 ger 109 75 anuar _ v afer mi e SozU GESO : {19 | S 0e [apar n.) 753 [050 Wette lem gor Zi 1 ams 14d 1/1 8 00 hri Prio 34 f: 1, 136,5 S eim.-W Frkf. in 259 L 530 G , 3resI, „Orie co V (W Hase uittel S e , : 20 ! T0 0) M9 ¿randa | 75 ON ter. | il Pératur do Zink 5 E 4i 1/ 96,0 bz G Luck ng. Eis r, 5 4 | 1/1 c 3,50bz G B Rhein, estfi 0.M 1 18 Ez Ñ Kredi Weclt ientanl ¿ bers ] . T B " Ri er . L 5OrtÍ S0 0 Ï | \ 50 J j 80 s 9skanu 58 | NO 1 11 U C Lur é St -P 13/5 J 5 l / Ls 101 )bz G Lud enw Tuche a E | 7. 20 00B E Schl -Weat L Llo a 10% 14. S 990 G Ÿ Ru itakti« E iho 61 les, 19 J Un Bicht-Sireh g v . E : o ¡7 | 5 20 j I e aas ° 755 |WSW d wolk 59 C.= elsíias Pr. 68/5) L S )1,00t w. Ld uchf O | M6 1/7. 69,7 | [Th s, F f. 10% E 88, Bankn 504,0 99 §1 25 8,75 entechi v Zeu E O F G 14/5 17 | 20 | E a 75° |NW b wr .=40 R /sì E | 1/1. N 107008 W.-W öwe &C 0 Á | E, 7 . 5bz G Q C A cky 10 cl 25 700 Z F anknote , I n 9.00 a, Bres , Rechto ieden 2 Erb Ÿ Ö 5 . 16 i 50 ( | 0 Helder H E 752 | W 9 ebel N b, G1 T4 32,5 B M daté. Bew.V E U 97.00G | [Tra ia, V.- era.-G, i p Cou uni Tin 212,3 urahüt Schlesì slauor Dis Odernf . D An E E y | 60 | 2 Sylt a 740 ___080 2 halb þ N I K 50G agdet gw. E 4 | « 06 anat -( . 200/ _74i 15B r80 fu ,35 to 12: 8i8(1 Disk ruferb, 8 Ipeis ° ° - : 15 | R 20 ° es : 2 |b ed 9 /1, 190.25 Magd ». Baub,</