1881 / 128 p. 11 (Deutscher Reichsanzeiger) scan diff

Alb E Bode agg S do er o e eld Dux- do. 0. 45 11/5.n L ir Es an me Bt L ‘le 11/1. 1/10. 90G fki estb missì (fr. . u. 1 187 Gal irch 187: sÍon f u. 1/7.1 .O0ebz 0. » „u. WDZ ch nb: 0 ear. 11. Em JAn:1/10 Sd: L. S N G O . TIL Is | .U 187; zG do: eNO88 ahn | 4 Gs Ren I . Em. 1/1 . 1/7 10 B o.H 8sSeN n! 14 | 10 1/ Le dbalE V. E 5 11 0,1 194,3 do p.-Bk sch H 4 e Kil b nhb.ch m.5 /1 {7.19 O 0bz G ag Nat .609/ 1 9 14 1/1 A do ahnI.n, Pfdbr. |5 /Ln. 1/7 4,30 Ae oB. z 16: . . .TI T. } 1.u 1943 bz G D cont O 6 3/4 1/1 4.70 (N. Rai do. . Ser.!5 1/ ¿ T/T. ,30 Tes 0-K .. 5 . 13 „(0bz A A. S et n S S N at a 2 (L Pie E erd No ‘Bé l5 i 1/7199 70G 88. - none 40 10 1/1 T ens D-QEN ngen . 1879/1885 Ee Ruge räbahn (5 (1 2/0/0870 E E g 9 | 9 14 ¡1 [40951 “A E Holz L

| r -Rudolé-B- ay E 77 99.706 Son V Bark N AA 1/1. (222/008 A-G. f0 t s S (4 & Lemb ff 18696 E ine 170908 Gothaer: E 5 2 Ze De 22200 as 0 84 f i E G M E erg 1872 e dar h 1/4. u. 1/7. „25b oth r Zett r... 9 L 128'0 bz A erei .| 0 4 1. 3,75 B P do g-Czer 2er r./5 1.1 184 ZzG d .Gr elbk 0 4 /1. .00 on! sgarte 4 n 1/1 63'5 E ¿ ga 1/4 /10 ,50b 0. do undk 4H 5 1 97 6 bz Al n's B l 0 4 11. È „50b f do cs. IL r. 1 u.1/10. 860 E on R B E /1. 188, 0G pr ra A E ge S S1 20G Gei A

"F do. Lar. a /4.u.1 186 60. Lo C40 ‘4 1/1. s pag * iva L d L 1/16 E Sarionh iv. p f Tos r. I S 1/5.0 /10. 86. Obz B .Hyy mm. B ol 5 54 1/1 61,75 Z S Alt ius mi 3 411 10. 33"7 G asch Kotz r.1879 { E IYV. Em.|5 1/52.1/11/9/006 A 7 51/4 1/1. 112 N o Anh Hünsorgos. 0 Qs e D G do. h. Freund I: 1880)

G Oest Bas 0s 3 Em.!5 1/50.1/11 87 90b2 Königsb Bank /o| 61/ 7 4 1/4 98.00 G d Ank. Keblonmerl 0 084 /10. Ms 9,10 do. Yöklort 10 La e do -Fr les, Centr R 1/5. .1/11.18 ,80b andw _Ver-Bk. x 11 96,1 bzB S A ener S 4 1/1. |8 50b do. R A E 1 ¿ LSEN rab. S A 6,3 Z Lei Bk Bk L 4 E. „10b D plerb Gu |— | 1 89,00 ZzG d do. onv 0 4 /4 Cn E E (11/4506 Leip. Kri nat 5 4% t 136,250 —— 10 1/{u7 37, 00be do Kamps ovlig.| 0 4 | Y/L 67 50ba ere Diana. Sas do. |3 eg N T Lübeck iso. ; 110. 9 i 1/1. 105,506 Arnehuneer Dien s E 4 1/7 11 0,50bz G S 0 E 1E 1/1. 19,90b ü R E O 2 E O a: pin E, E f "eute ai mit d „Nord I 1D U 1384 95 zG M b Pots it .| T 4 E 40G 0 g. Pfdb Olo 1/1. ——— M .U.S asch. 8 4 t 5,90 G , Berli L Ost 0. Lit E Em.!5 e 37 25G Maklerb rivatB| 10° 6 14 1/1 164.00 Bays Obli abr. 0 4 1 4: S N ercant chwe O 13 |4 1/7. 60/50 +Cent iner C iquida Ostran-Vri D atb. gar. 6 1ER e Men Vans S 814 1/1. C n do 2 Oantlea. 1E D Es e e reg Da R 7040B Fcentealbankf ir ant Hen 5 euen 1/3. 1/1108 ba TeE yp.-Ba lo O 54/5 4 1/1. E äo. City Rahn! E 4 E Mo eas S S E 1 1/1 169 fe bank g Bau ank | eflndIlioh Rei -Graz Sen D 1/50. 1/9./9 5,30bz O 91 16 4 1/1. e do. Mittelw. . | 0/0 d L R 5 G o penpa s N |4 1/7 26,75 bzG + Ind. S1 S zurfckgeza 4Geso Senvediad N räm.-An] f A VIO, E ab e M 1/1, 11625 do. Ostend 10/004 n.710 0064 Q E n 1/1 vie Frankfurt H. 60/ 195 Usoha S R N Anl) 4 U Norddentac A 5 4 1/1. 138/00bz o. Ven: E 1 90bz G Nienbu gabe. - 0 14 1E 126,25 Fig e a W /o 155 A n. fon.) do R E 64a 6975 N ntscleBk. 6 414 1/1. E do. Bein. Cha: * 0/0 4 A 7 G olte A Ei r. 0 3 4 1/L S + E Woshalo Dre n.3B E as do. omb.) D 4 R P Oberlau rundk k. 10 6 4 1/1. 102 50 Baz S0 Charl. 2 L 4 1E S bz G N ás S GAS 31 L 41 1/1. E Moor ed Nar ans esd. St J 50B B . ¿ . «U. ° L S S UV . zt Ls ' F 4 , z . L E Je 1 .-Pr -112 re Meth eue S0 g E10: A S Siz Bk. d 10 4 | 1 O Bare ly inden! 0 | Y 4| L L, A C f 4 69/40b2 Thüri bare, Bolenkaoiit y as E ras S sIan Un Obiignilonen aut V e 86,70 G Oldenb. Spar zk 4 0 4 V Os ‘erg Mrk B S U e Nürnb. E 2 + 1/1. r Das er nkredit-Bk, E t eiburger 2. Juni R R A 1/40. 1/7.1288.7 snabrü Sa B E 1/1. R Bre. Obli ergw. N /1. S ppeln Brciozat 6 1/7. N Berli giacho, Mie nkverein 270 M 9,25, age Ls Di. g. Not Verb_B. D 1.1/1 288,75 h a Bk 1 §4 . (66 ,00b A igation. e 1/1 7 ,25b E erei z 6 1/1n. ¿0A ie „Centralatr 2 api 93,00 Sehlezicch Go 50, O (W. T

7 do.0 O rb.-B O /1.u 0. Ee P riesÌì er BL. 16 11/4 L 6,00b VA C erl L Ind on. 6 E 1/ 112,00 ZzG 0 anienb ment 7 F 14 /1u.7 79.00 B oepni igenb ass T e 23 G S E Di ldrent bersch . B.)

I A ee E 1/5.u E O E 0N sche Bk. 7 1744 1/1. 95 00bz do. B e E L 4. 1115 bz G “het Ad t 41 624 1/1. 106.75 cie Ch ahnhbed en-Ges, 6: ,00bz G Ds A A Ds e 83,00 les. 22 Fest D Von do. n I. E gar 1/3 .1/11.18 20eb etersb Disk -B. 41 7 4 1/1. 6195 zB do E | 4 6 1 {7. 187 .00G apPpe t “Omn F 0 1/10 50.7 bz Nord nberg ann arf s, 400 M. 3,90b /o un 9,25 ankyv obank 1880 0,75 Re (E arlb T E 1/9. 9,10 zG Dorn S -B.1 (ei 5 L 166° Obz do Br. Vriedr 4 45 4 /1.u.7 ,00b Plut nfabrik F, 0 4 0. T AOS Wi deuts att d Fabrik E 31/50 ZG gar. G R 1012 E Rue Séh 5 (N.A erger . Em ar. 5 /4.u.1/ R * Po m. H . It. B 71/5153 4 /1. 56,50b o. Br ried Cr. 9 1 BAES 99 50 Zz G P o, Be rik 0 4 1/9 10.75 is8ene che Ei unfab: Fabrik 5 137 G Fra oldr st. Ba 111 BL Bree] te 0d f Fra ) Elis P 1/1. u e O aas z Pee Pr, .- Bk, 14 U 1/1 115.00B do. Cel L 9 2 4 | 1/1. 7870B E ergwerk. 27 0 4 1/10 65,75Bt S *) E fs Risenbahum . 40 M 137,25bz Fest ap dg Banknoten | E: Ki vor aaen ! Pran osfob.7-1 18 gar. 1/ O 79.75bz S [Pr Ontr B E N (54 1/1. (118,00 a Cementbar 0 4 | 1/1 52.00B R O 4 A 1/1. 14906 S ¿er Vadlini in n pt. E 285,0 174 Lond t a. M. 175,20 rosl. Wochals S Ctr.

V Kasch “derb. gar. 72 g415 1394 S O L SS L Fr Out Bod 4 7 0 4 1/1. 118,006 do. Oentralheiz ' 0 9 4 1/10. E P tsd, Strassend, 11 1 4 | 1/4. 29-00bz P erfol erliner n Liquida E . S Da D har w Ee s aue alerbask entan] Li 5 MührizchoGr: gar 3gor 15 [1/4 T Ra R D Pr HY Bod.40% 0 U M O 0 Cichorien ab. A q 1/10 Ms Rath ont Pf w.-Co. M 1/1. L0G D Les E ation gi M A ANO E N . Juni. (S L Hnakae 105,00, 5175 bez igungsprei R Rei . Nord b. gar. G.Pr. 5 L U/AO F , Obz N P BVA t Bk. 9x 644 1/1. O do. E ab.! gs 1 I 51/40 M A ferdeb. S. 3 4 1/1. 62,50 G ; bezeich eutet A e 12,25bz G B nk 10L 102% indener 90,46 chluss noten Laura- Can bez. pi L gra 918 E Un ch.-Pa Loe Y 1/1. 1/10. 1,00eb Rei Tan .G.250 Q 874 1/1. —_—— Z do. I 01z-C 0r. 4 s i 1 / E Ravensb pt.Fab 1 DS 14 1/6. 46,00 * net g Ler Co nN8eNn nen & 1 TERS Es 5 Oest Reich St.-A. Pari Course 75 Nov er-Olri per Tati E: e M E g. N rd. G -Pri M5 11 .U.lL1 189 20 ZzB eich -B. 6 ‘o 4L| 1 . 1109.5 do mmobh ompt 4 E S G ede rg s aDr. sl 10 ° 90. G 2 erichtli Aan gs esell 1,00B unga ein 1 err.- sbank . 152 iger d .;) (W k: embe ober i-Au E Tas

: B Balti rdostb E /3. u 8 E Rost Pa 0% 2 17 {1. 19 50bz G A Sp.8 Ged 21 5 5 1/1 77,75b Red nhütt pinn D 4 /3, 90,90bz e iche T pr ndelt Ischaft 9.00 Ung r, E ¿ungar 1497 {4 B o. 81 T ai Ro r-Dez Ee, por di o 198 t eve R s .G.-Pr ior 5 1/6.n.1 (9. S S 8 21 M L A p. Selwendy e O 1/1u.7 E Rh onhütte P E s R sch Berli Fo Liquid Stek. ist eine 1 werde s R ee rente ilberre Bank 7 f, Hosziachs Wi O Jigungspreis zember S E D —238 G Cildas E gar. 1/40.1/10. 106 80 Sche A 4 U h L O e ie 10 5 4 1/1. 104,00 Ehe E a 1/4 [70108 N A A Via ation. è Rückzahlun, E atal 24080: E O g E44 iener inländ preis co still, ez. L a nach fs o AUA I 1/1 T0 5,30b den aa E O ea, 1,00 O L E T2 35bn NOS 4 E E iger e u und E 1 Ee A d «e &, Papi L M e wigsb do E E L, EA , per O Sept naeh Gala Tue do W-As0 H 15 . U. 1/7. 103.00 ZzG chles _“BV 6 S 42 1/1u.7 o do erl. n erein 101| 1 4 2. ad o8toc tahl L 0 6 1/ 7 90.0 bzG D vorla günstig tung ni. Di Akti ung 23 1880, 339 Daln ,_ do er Loo apierr editakti 71, M . 972. Tal, 5902 914 ; e as Etobe embe per Ju alitát 0h s L g gar, N 198,40 B Südd Bank-V. U 1/1 S do. Verl. n.Druck S 1/1. 89,90 B Russ M A O 7. (106 E E S i E ien-Bö 59% Be B 1821, Ostbahn-Ob1. S S n 1E i-Augu 2,5 b L O Oas matt rov ni-Juli t Char] d St. ga 2 -1/7.90, Dsz Un BoUK 80) z & .7,/1 ,00b N ie 4 634 V0 (3,25 G . Mas ib 6 Er 6.00B 8 “edrigot G U ntepr E nord » „Centr 188 ombard No n-Obl. 1864 t, G , Wi geor eptem R 10) bn u 196— Gekü S Se 4 rom : 5 (1/3: n. 1/7. Tb B R T K 0%) 8 344 1/1 00 00 2G [Biele kz. Sentker E . 1189 O Ton 6 6 2017.00 pekulati ¡ias ein ut n, w E S@- Ge al-Pacifie “U rdwe 0 6 Les E 1 E ber-O n, ge - nd K E E E F do -Kreme E E 1921 ZzB -B E 8 6 4 1/1. S Biel elius Ee 4 4 /1. 8e. 50bz G ächs usssta U 6 s 1/ . L Mitte tion hi ein U getzt elche in die e eröffn alizie 2 I 1134 Sbaln 1 96 0086 nte 83 9—173 ktob gor Juni-Jali 19 b S 6000 , Per

44 D Aa /3. u. /9. A S M 1/1. S B gwk 0 2 1 O0etb A hIf, ¿n E S gelte Nar Börloned in A Gee E ete i or Des R R . Orient Italie 1815, Böhm M e L er 176 186 b i 198,25-197 Qualitä Ctr i Md ah m gar B 1/3 M 1/9; Li 5G Wei ch. Ko, 09/0 2 4 ale 113 OebzG Birken. Va 7 4 1/1 109,50b ZzB SU ana E O 611 e 8 .10b On nd, E belan eben s auf n frem ziehun in ab e, 5, Lon E Bör anleih ner 93 Gie Wes , E tag bez 715 ez., 95-197, dies 1tät ge Kün

\ Ga Jel s8e Ru 0, E St |5 1/3. ü 1/9 Ia 2 Weimar BkL.cony 7 6 4 1/1. L A Bismarck Bann 8 514 1/4. 50,00b z G do E m. L 3 S 4 /1n.7 3400B yst kon as Ci langreichen o TEC spekul den g den ge- Bard bas ly arden se: Kr : e 591 d, 1877er N Ki Haf Wn S OKTRagl Per E S Aug 9519 it gefordert,

M Jelez-Orel g Eise leine 5 1/3. u. 1/9. CER B S (N rit. Ve .CONV. 8 4 1/1, 143,10bzG R ite 0 6 |4 1/1. 3100G U - Bgw. S 4 1/7. E goli Der E E chte ch weltorbin woih rsenplätzen Gulicie An gSCours E 1134 editakti & 11, Glies N f hint Cart - C P A gus n 97,5 Ds 203—

Wi! Kolo J L nb.-G./3 1/3. 1/919 79 B L roinsb|_8 4 TL T S il. Tuchf. L 1/1. 87,00 G Soatln Sal: chnh.| 8 4 E E ko E E Or E E a zier 18786 rse. K 3. Juni en 3114 ieRialieihe ordert. ngspreis L e r 1000 ile L September P

1 Au eat . u. 1/9. 0,50 * Bas, B zlo-DB. s 4 1/1 #7 A At O L 90,00 E zungen a 1/7 8,75 nten lagen Ms n E zu- L ar. G Kreditakt 2 F E “Dor eis 155 f ar ieru reti tober - Nove: Z Rie do Wor ch A, {7.9.1 191 OB+ A Ba; k.-V B 8 | 1 . 171,75 B 881A gwk 0 4 /1 99 B cha 2-RinkObL, 1 193 9B Die K sich und be e wi sich 8eru ritt , da di U mh (8er old takti (W. T ranzo 14 D, (D dies 5 M. ermi é ogram | No , Per E Kurs] -Woronesch ga 5 1/5.u. /12.6 20G n Chi Halb, 6 15 S /1. 198, 9bz Branorei] Bergw. h 4 1/7. 22.90b Schl af. Fei Obl 9 4 (7. 1 ,90bz weni a88aW mei fre wahrte eder et etwas vg der Um 2 Lomb ambu Urs Russe rente ien 3102, B.) sen 33 47,5 b bez. sen Mo T ma In gros vembe

1 P M Kursk-Charkow 8 1 gar |5 1/3. 1/11. na D Daa 7 S 60% 8 2114 1/1. sa pet 0 0 1/1. 100 L Scl es. E IU amtes 6 14 1/7. 101,00B M A M peN gut E f gute was b lebhaft Stimm die IL arden rg. S 9. I 76. S 40/ L Fri 11, L Ang , Per G O 155 tt. & se und r

! M: T E rkow en , A 1 19. 4,50G N Ld -V o 63 4 1/1 92,00b 0. rolrichshöhe 0 0 1/1. i bz g 11. Gas T 1 5 1/1 19,90b feinst ndert er übri ehau esten Festi esSer 8 er Un A No rient 983 .-Pr.-A i. (W ubig Un nzosen M is lo E Cp okündi Klei

| Kie au died 5 11/4. n. 1/7. 92,25 E m. B... 5 7 11 ala 6 BAN ulth ne 0 4 | 1/1. 44,9 Ses -Akt.-G. L 1/1.u 98,90 2G n Bri und r gen G pten v Zin gkeit tellen die | 2 rddent anleihe E PB gar. G 3294 Mona O sti st 15 9 b O ne

4 N -AÂs0W ‘9 4.0.1 19710 2 «(Vf . Bkv. 50° : 4 /1. 18: B nsch a: 9 4 /1. 18 ,90bz B chlLei Kohl G. 61 1. n.798, 0G Kredi int efe n rubig eschä 1nd th s t für hei) 635 sche e 53 er , Kredi ) S oldvente Lo te l co 13 ill, 1 þ Gs nach 6000 fe Los do. gar ow .15 1/5.u /10 8 O00bz S [Kieler v. 509/, 7 5 4 1/1 84.00 raun W. J . 9 12 1/1 89.50 g ein enw 7 ¿4 /1 „Tob itakti ern notirt, D äftszwei eil trage eimi do do. i 177 (f Ru itakti chl ente m- mber- be G G ez. , Per Quali ( C 0! Is ? «Ul, 184,8 G iel n-M lo! 71 . 111 4 G Br sch ut 4 0. 3 e bz chl.P .Kr | ets 1 L AIDC zG Z08C len atio . er Pri weig Wels nde isch , 2721 P ¿ ? ITI Ss8eCn tie uss E r-Ok Z., 141 ekündi , Per Juni litä tr.

4 Moseo. Ra kleine . 9 A 11/11 (9500B C Ties aklbk s 14 H 7,00G E w. Kohl. 8 9 4 1/10 7,90b do orz (Math. 4 /1. 7 ,00 G h V Ey alem ation e etw Papi 5 724, Altona: 59% Am Ori 914 u 312 abges ' Erb e a J M. digt Sept ni-Juli t ge- l Moseo-Rjis ‘astopo] 6 1/2. M e S Libecker Bank 2A 754 1/1. 93,90 G E Ap L 0 S 1/9. 191 75G edo. Prior Math.) e 4 1/1 A wieder E ah Gebiet diskont en im e bes As L allona-Kieler Ameri rientanl. 1880" Fr chwäch gef., F P A uni-J „nach O embe 1 L0E— B A j Q i: D bS Sn / i Gan ° ; A as ——= A f : I Ser F , Ie B ‘ikan nl. 57 0e anz t. utte er 100 ul Q Ctr. r-Ok

E S A A be N 1/2. u 1/8, Ls bs adt Banker 101 4 1/1 118,75 G N ne er| 0 41 1/7 140,00 Spi rig e 2 4 e e thei Von d etwas R Cs ginge wurde gemei n, | Bank est. 9 Jn er do ergis er L r R Tan 89. Rog A 0 Ki : nalitä obe n “eit r ensk gar. . 5 1/4.x 1/8 9 :20bz B D Nat:B fDoutacb 2 944 1/1. 104,00 der Strassen 73 [4 1/1. 121 E Spiogelgla s.Kg. 6 | 0 4 1/9 97'509 S L vas gowinnen. Sie as n Oe mit 2 0/0 en und Fran ni. (S 1697 ch-Märk. x, Rh Laur US8SCN 8 o. R O D p gef. ündigu

E Poti-Tiflis Et 5 11/2. 11/10. (8200€ iedersù Sittäohl. 1 d 1/E 131 J ral Wo (fo, ab Gh s i/ : 143,0 B SEA J & gol Dt. 4 6 (6 1/1. 7,50 isch-U zu L Ponda rige mässìÏ sterr o U Papi B N chlus , Disk do, ein-Ei ahütt 4% Fol Sa 1 S m. K -August ngsprei e Jäs 18 g .. . D U 182 zB * Po säch chl F c 4 1: [a : 5bzG B s 2 -Fab 4 4 10 S 0bz B tad g t. N [1/ 0d bzB nga e etw ond r ei g 1 Un nga ierre nten leb SCOU onto 116 isen e 10 ' —9 ack 00 Ki ri na och ust E 1 eis EL Bj an-K gar 4 1/5 . 1/8 2,00G 02 sene 8, Bk. H 3 4 1/1 R rodf. Hoff 8 51 1 , 113,50 g tbe ohn 0 4 1,4,7: 4,00 _Deu risct as 8 W n, k ebhaf! d U 13 O nte 7 gut haf rse 921 0 D bah 8 7 40 P Kilogr. N ch Q waa dies

| Jas s gar 5 1.1 102.25 [D Po rLa k. Tv, , E C abri m a 5 |4 /6. A bzB tas rg. ; 0 7:10197 G ruh tsch 16 Anlei öhe aren on t u ng 3 00 old G7 beh t u ) (W. a! Berli n gt. 0) 40 b er d ogr. N Gekü ual re 1 , Pe en l R chk-D 0W 8 1/4 /11 2,25 S s. Spri ndy 41 4 1/1 R, ent ik . :) 62 1 89,50 g sf.CI üt 2 4 1/5 00G J 1g, V 16 U nleih rer N Russî nten m: F ar. Toodé 186 rent „T3, Si au nd W. lin-H t. tob ez. lese Nr ekün 1, gefor 7 r Se

t ybinsk [ore gar 9 11 0.1/1 196,00 G =- Preu prit-B v.B 3 5L| 1/1 94. Cen . B. f. F .. 2 3/4 /1. 13: bz & tetti 1em tel 3 1/1. E orau on E P en 1 Noti ussgigch ADaN ran 00s8e 1 64e e 117. ilbe ptet stei T B amb er 25 . per n Mo .0 u digt ordert 920 p- Fu _Bol Canal 6 /4n.1 0. 89" G* 2A Rh as Tooî ank l _91/4 H 1 00 B Ch tralhô uhrw, 10 9 4 1/1 4,10G Stob In. Gtradnt: N 4 /1. 33'5 G belebt Ober ändis reuss8i agen 8 Z Zie ne Ala! r weit e 130.00 94 E L008 7,65 TreRte gend ) . E Oelsa ,15—25 E 27 nd 1 =" Ob . nach

Lf: Schuj do 0goye gar.|5 1/4 u /10 82,60bz G 8 . Wes eihhaus| 3 4 1/1 17,75b d emn ôtel - Pr, 9 15 |4 1/1. 88,90b Str Wasse rassb 0 4 1/4. 16 50G t zu schlesìi chen das gelmack bei gel leihen er- 163.70. Galizi A e 175.9 1854 77,30 , Elbth Mb, n 5,10 b ugust 60—27,50 100 K QuaL

j " Schuja-Iw TII E 5 1/4.1 1/10.19 Schwarzb B S eius 1d 1/7. 101/00 z G Ol, TVärb Baur Bi aa d 1: E St als. Da E Ee |4 1/7 9,00b Di Der e ische H riorität taatsfo bei U, fester O N izier ‘editaktie 0, Kr er Veo Oesterr al mat L Rübö inter Per 1000 E pe 4 A a O | schan-Teres - Em. 1/£n.1/10 (02 0002 E L 1/7. laat 0. Värb, Körner 41 V7 169,4 S ampfm. 208 1/7. 97/00 Ls D okale 8) Tee Raue: nds w A und | P 70, Kordmesthaln n 356.00, F E (r | di hol behanpt: Ee N S gsprei

4 -T ga 15 1.1 192.00 Wa sban . BK. R : 59 . W S I 6 G Aa A 0B ud piel m. is 1 . 197 B nio Ko Spe Berli ind B are igem errei ank 1 20 stbah Rd ,00 ose 17 70 ren , Mo mit F aupt M. ogra er-N be er J 1Verst. 18 R è Wa do eres r, 1/1 /11.18 00bz G W rsch kBe 5 4 1/1 90G öln-Mü erkz P 4 1/1 3500B Si enb. Y kart 4 4 /1 „O0b U n et mman eculati rlin-D ergi n re Verk el- Kredi 42 5 , Böh n 20 ascha , Fra 79.50 18 te 945 nat V a8 ptet. G , Wi mm ove Zd uni-J tenert F rschau ane ga 9 1/4. U. 1/7. 7,00b estfä . Dis rl.' 6 1/ . 1103.25 Con üs. B eug 7 E 84.75 oG T; Tasch E 3 4 1/4. 119.5 zB nd N LWas dit l10nsmM regsd gische cht fe ehr P edit 37 0, An m. W 7,70 u-O0de A 1 Un 60er 50 Per g 1, per E eki interrü Gek Lee DLBO L 7 5 i: 1-Wiener Ae 1/A0BaO S Wie Bad c.-B. 115,104 4 | 11 L Set Cons Ma E g 4 L 4: 7óbz G apt 113 | 13 e A 50bz G A T N arkt T st, und aris as E A E gar _Loose pe epte A indigt ma V 90 é do iener gar.|5 1/4.u /10.19 ,90bz B E H 1/1 4 1/1 7,25b zZG [C ns. M .W.W 12-0 d 1/1 3,00B Tg; etenf. . 409/ 3 4 L 9,20b ndust albank er u sche war i 1 Le Y nd | Duk Lr age d D ustr ahn 3 R bah, 15 50 O se r Nov inber-0 Jali 5 Vals 1900 Ct 2 tri i E jk Gs T1. «19 1/4. 10.196 00S ien.U nkv.v Sl 6" 04/;'4 1/4. 11295 ont, arient Bút| —= s 1/7. 91.25 T G Nordh. 0 13 4 1/7 43,50 z G b Der riepapi für nd Bank im Al! eigend alle- B aten 0 46 eutsche 149 £ 16,00 bahn 51,50, omb ien- L, vember- ktob 2,2—5 is tr. A Sh ündi 50 be 4 . klei [D u.1 196.9 D 00 Zwi nbk p.St' 6 ¿H , 5G Crö . Pfe ütt En 4 T4 d 5bz G hal 1tZ É 0 1 845 bz eleb Ei pier i; De ägsì ; L, gem : u ankn 553 ,35 e Pl, 0, Wie No 209 ì Pa arde einöl De er 54 L indi n igun Z. j do ITI eine/5 1/1. u /10./96. Obz bz ickau . p.8t 9 4 1/1 14.50b Ee ferdebahn 2 4 1/7 14,50 Vaion Eisenh. . 4 (1. f 90b H t; et R E ALUER utsechl ig leb a A nd oten 1,17 Si Am tze 5715 rdbah 9,09 Mbl or F Dat ae S bez. 52,3 100 Kilo eh Odd É. s. Em. [5 1/1 1/71 E E 2 8 4 1/1. 76,10 “& [Dad Pv! Gaus, wis L 24,00 B 10 ion B Le H 7 4 1/1. R S was nakti lich b and a schwä r Elbth 175 ilber sterdam: 57,15, Panlive A D 4e u N E 00 Kilo 54,7 be per C bz. E Lo —. i . Klei 15 | «U I 1103 nk 7| , 1105 Obz D pfpfl onv 4 4 1. 125 G nio au 5s 0 1 188 00B urgi g (+ öhe ienm eh fest D , Do äche ente 9 al 2 Coup mer 19, verei 00 prin E n Pos un Tilo 7 be r 0K . per J OST. 3 52 2 L do IV eine/5 1/1.u g 40G 0 4 1/1 5,75b ankb ug - Ges, 12 4 4 1/7 25,25b Uni n Ch ges. 0 4 /1. 50B Du ische 4.90) ers arkt auptet er. E rtmu r, 1,70 42,75 ons 100 do Lond ein 137, Uni z|I M6 pr osten E 106 Z. tober Juli-An per 2,3 A6 # Zars do. v Em 1/1. ¿C ges AB Di 0 4 1/1. Z do. , Ofenfi es, E 1/1. 65,60 Zz G V ion T em. F 4 1/1 116,00 x-Bode Ober )z; cheine war zi und ndere ädter nder Wie . , ungari (60, 96,95 __We 7,00 ea Jani-Juli 109 von 100 ert. o ohn r Juli-August 52,8 ba, 4 i koe-8 . E 49 11 ‘1. 1/ 103,4 Be daile Indus 1/1. —, Den Obli abr E . 93 bzG erein abak . . 3 2 1/8. 60,5 bz O enba L n Be Ziemli rubi Ba Bank 0e n, 3 arisch , Mark Na S 11098 24,8 b li Kilo Ct Raffi e Fa ber 52,8 b

| D - Em./S M1 :1/7]103,4 „18 G: ron 79118 -Aoti E ortm.B: Tab | A 0 1/1. 164,90 D 10 ein. T] nerei 6 4 1/1 1,00B L 03, O um 23 e, Br Main nhalt O len [P ES ZoseN Kredit: (W PLOTTE G 5790 05S 4 bez. per 0 L Ae L ekündi tandard Lief Î bez k I ol E A, 1/7/1108 49 S Böh 3e (Tivoli) T on. do Bew StPr. 04 | 1/1 100001 O aa 414 G die U 4 Uh N nich U E D nts 91 V Bs Spiri T oco p a erung : fs Chi .) Calif uldver . d 1 . 1. 1/ 103,4 bzG S öhm nionsb )) 3 | 4 4 âs: do. d tPr 0 9 L E „00bz G e Es al.| 0 L CED conto 994 10 reditakti Schw chwei wigsh inger t un nug. G 9,50 70, G len 3: B.) 30, 40 , Russ. Liter piritus r-Nov eptem , per di Ctr ite) pr —,

weig Vau if. Ex rschr, 6 /1 u T E EO S Berl, ] Branh r..| 0 31 1 o. 0b St.-A. 3 224 1/1. 36 S Vorwä ligationen 4 fr. L. a Ober 24,00 8,00 tien 6: anke idnitz afen , ] Berlin- verei oldrent: Oest, alizie 93,60 /oung . | Loco Kündi höhe ember E C ¡esen M Kündig Ctr. mi F t outh xten —— 1 1/7 03506 ©5 B . Mas au ¡4 (1, do. li : _— 1/ 98,50 „T5 B V ärt tlone 0 4 „VOb m sch] ,00, B , Da 91 00 nd, L , Galizi Meck 1n- n 13 te 91 P er 320 Un gar. G o mi igr r be 51 ] f dign mit Ï Sou Roy W 810n' _[1/6.0 172.00 s ochu ch.- 8 9 0 1 84 00 Du B gat. 0 4 L 8 0G ulc shüt n| evi 1 15 Z änli es818 er rmst , D omb Zie ckle Am 6.50 423 aple 0.00 gar 01d Per s it F Inge Zahl ' be Per at 2 ngs S R th-) yal (70 est, fr. 6,u.1/12 00bz G p d mBe n l | /10 9% e) E xer E 2 6 |4 1/7 9,25b « W an B te 4 {Li ,90B 0 er 104 che 2 sche 1 é 168 ort arde r (S 11- S „N 27- M Tr GHLEN A . Kredi - Tuli dies ass P Is t, Joi Z., Pe Sent 4 be preis L St. L [Lis80 (9/0) gar. 7 | L: 1103,25 E 0, rgw.A. 34 9 4 1/1054 00€ cke ohl el 6 1/7. pt ¿N arstei ergw 0A 6 1/7 69,40 « esterr 50 219,00 16.95 00 mund n 228 9), | I Oest erd apoleo arkI e Ao editakti le A M ab 57.5 esd No Sa Z., pe f Central. Soutl (f 1/5.n —— bz do. do. B, 0| 3 4 1/1 15400 Ege bt Unoed «1 D 6 11 /7. (23,75 = Veissb.(G G bm 0 1/7. 8,90 s S Goldren 1860 Oest. P Reckite! Frei Déftouls Uni ,00, F e err. P am, 2 E U O 5207 Un usgtr tien 35 59 b ngust onat, gelauf Mb, pe t ruhig ember Oltobes ï St gon-Pacifie astern f 1/1. n. 1/7. 123,25b 7 Cölner 0. an 9 0 4 | 1/1. 80'50 Eg 0, äo ch.Fbr.| 6 0 4 1/10. E [A do. (Bolle) G 0 4 s 5 aud [ 6012, 19 Be, Dia D 67 156.75 10790 3 164 Si 83 7E 129, O I, Os de Mai (Schlu rückt g, Papiorrents Tann e 8 l Vei icündiznngascb E er F Sou E, E 1 1/7/108,0 a E Berg ig.| 0/4 1/1. 92106 E ; Oblig. S R 1/1. L S |Westfü (La o) 22% 2 4 E SAE 241,00 Ei T Uia-o1 12, ‘0e L 50, Dis- Türken de Prüm.-À ngar i-Nove 88COUT: L N E ae (obe R A0 E N: 00 /o = 750

L thern P E ag h ats Dessauer b 2 f ey R dis Sd E 41044 9,79 B E O R 2 21 L 2006 E E iosiachs Noten 9 éntène, :Guia izier OREE I 75 ia fes 1 L E A 63 (75, Bank- s ZTA4LDTS, Novemnba n E TT—5T4 57,2 R.

F -PEREEE 6 |1 1. n.1 S Dt saner ergw. 3 15 11 1/7. (65,00 rdman a A 6 1/1. 107,50 Sl Ae Ee nion 9; 2 4 1/10 8,00B oldrente S N L diezgtn 9 1,00, R Goldr Silber 39,75 (D, Wien 1885 ientanleik 1806 199) 10 vzl, 6 W. T nKk- Wei 018 100 mber —, bez gust-Se E N 1 Va " C s 2 /1. u. {7.11 B, F Ls O 4 14 | {1.07 5,00 G Esch nnsdo tun 6 6 |1/4u1 30,0 bzB 2 do. do. E 0 81 1/10. 48,25 e 80,09 it 63 ug. I 08,25 u88 rente rente „_Ru- Lo er W 5. ha 08 1321 03, 5 57, d B) und 1 eizenme D Titae ay ., Per ptemb 57.5 be Bas s L 1/4 T 4,40 on ti Bán 0 1 10: P weil orfs 2 4 /4u10/! „00bz G S Wi 0. 8 nv. E 4 0. [4 25G „VI. 0.00 A Teatitio TII en n 892.7 67.6 C ndo echs 52, R 1 R , D9/ o. Silb 97 75 98 0 ehl N 4 b ràl per N Sept er 5 bez L

é 16 | 0,1 4109, Obz D Ners Ba 13 : 4 /1 225 G aço iler B P. 2 1 197,5 2 V iede t.-P 0 |4 1/10 4,05 ,00, B stit1l . Ori eue 9 0D: V: 62 50 0ns8 n, 2 el 10 , Uss uss o Rus ilbe j T5 De No 00 3 00 0 0Vve emb 59 3 Di pe j 1/1. u /10.11 29bz N ERE uj 0 13 4 1/1. 96,50 A gw 0/0 4 /1. [103 JbzG* S Vien Daiuinft “Ara 4 | 1/7. 132 bz Solitiahri Sa S A 59 4,50, Ngar., /o R 160€. Juni 1,00 r E sen Vo rrente über 26,75 27,00. 305 lo = mber-D êr-Okt N # Aach Di a 1/7 1 0,75 G do. RunS, rek. 1 0 4 1A O Gla Msch d.cnv 2 4 1/6. 56 00B = Wien, Gas, pfm. 1 e 4 1 9.1 00G Darm ehrader 9, Wi ,50, 0, Russen neue E 2 ck Exc l, (W A Eise n 1877 O b per i Rog 50—29 10 000 )ezemb ober 79 # All . res pro! Bank u 05,00b do. Pa: „Pr. E or 9 1/ . 175 bz Gli uzig L 0 [4 1/1, Aa D Witte Mea St. 6 L 17 Obz Dent st,. Ban Ultim E S ERA Bahn S387 B . Orie n 5 9/6 R 7) 50 922, En Pécu T, B eihe A tetti ezahlt 00 Da 00, N /o. f 55 S | f e D. N C OEIO n Gels rt.-0.r. A. 1 H E G ickauf uckerf. 0 0 14 1/7 32,75 G Su on: Wang 7z 4 [7. 17,00bz G Dis sche B k o-Cour Hie H 3,87 ankver ae O ussen /o R Thau z) Fes 95 BO Anu Getpela Ia ogr. B No. 0 28 02 L e j De and 1 D 880 n, Ge enk. ;7.110) l u 1 [1. 5 bz 2B Gil Wann f! 0 wis 1/1 54,00 B S|Z urmreyi affenf. 7,2 8 14 1/7 55,90b D conto- l ge. , Ung ein | re irte A de ussen rden 1 0/0 t. /o gust reide . Juni rutto i 98 75 9.00 obns | tw nin Beni! 5 6 org M ergw.| 6 L 2A 2,40b Gran i Pag 1. [30,00 R U :4 6,40/4 D S Î E 1A Per ulti P C O E E 5 (40), do L N E ) —28,00 | Antw. Centr R E 4 a S 1E 1/7. (88/7: x Gr ger & Hya 2 4 4 1/7. |21,6 R N r Masch. . 404 | 1/1. S E E A N \ E Andr 1E S0 T I Rübd L L: "Pack, ‘Be E f Ca trb. (n ) T 6 14 1/1. de E E] S 5 [1/1n. Aw Greppin.W com 5” q [E 1/6 21,60bu @ D ch. . L E S S b StePp, 16490864216 95 Juni fi Paris [echsel Aer L N 0, ‘59 alte 11 Itali Spirit 100 Kil 182, Herb Weize ) . Pei 0. 0 und 0 I, Bl . Rhei ank .| [5 7{4 1/1 104,80 Gr. B isent 1-Pr. R 4 10.7. T d mmif Conv. 0 5 !4 1/1. 15,90b er C Ve s 4 {7. 4.00b QUNES ü r, 994.25 As x 25,42 notiru t: L0 nga Türk /9 Run 115 ienis P itus ilo 2,50 st 21 n ne M d1 8 kfgs einl 0 6 1 88.1 6G . Berl ahn | 0 4 1/1 350 x q. F ifabr nv. 0 , 161,( Z our rsioh 1/7 14.00 z G rient- nglis ¿ ¿89 5à3 D Silb 8k ngen : /o L, Gol en d 8SeN k G0 che r. He loco gr. , pr. H 0.00 pr. Juni arke S e p . U, W.| 41 4 /1. E L E b.| 3 N 1/7. 192" bz B Ln R „Fonr 3 '4 7/1, 61,00be G Aa 8 Verst erung 4 1 0 54 G Anleihb ische 16 d 90a 60àT7 aT5à2 Z A er B15. Pete : De unif. E drent e 1865 de e do eat 5 56 4g al erbst 1 ; R uni 217 ent | Berg. rit n.Prod, 0 l 1/1, 122606 Hann. Ma: ferdeb.| 7h 9 5 | 1/7. 8410 do. iva. 14 0 4 L Anch.-Un “evt v pl ai 08 00k Ungar.” A 108 204107.90 2,75K3,28 Lo: der B PiAted lolo Ens Uner T6L N E A N Ba On Berg -Múrk. | ct 4 | L 2E Haas F 2 2 41 V7 SIOB do. Volpi Winde! ‘6 0 4 1/1. 156.00 Snen. F nch. F N A 6Ils0h (00bzB bs pri Pau Mde 76,307 7,90b 1203 e S iskon 35. Plätz 767. O 39, | Ve Spiritus L EO N O Ube Ln Pgul j 4 | D 1/1 119'25Q H rt.B 1.Fab.! 9 4 (7. 00 B ag. G ins e' 6 15 1/1. 56,006 erl ück eue e pr. S afto O 1d-Rent 59,4 75 90bz L b Cons m, 3 088 t 1}0 e 2,6: rr. G /a sf. us uni eum ali 5650 8 n pr. uni 2 uli- do Kassenver 7 GL' l 1/1 B 25G pon ergwe J 0 5 |5 1/1 84.00 Hall ussst chl 8 4 As 487 G Be IA.n.Y vers r-V.2 ro'187 tek R ergi hrade ente 4 s it z arden 1 01s 1001/, A A /o. 63 o1d- P pr. Ju L (W pr. H 6.50 eptbr . Herb 201,00 Y Hand ver. .| 6! 4 L zo7 artm Bub Gee] ‘4 fun 1/4ul 913 0B Ha eMasec! Fbr. 5 4 1/1. L B rl. Ve .W.-T Ges. Vol .T 91188 ranc Bergisch-Märl Bah % 8 ,30à60 z rente 13/16 1/16, 1 i. (W te 15 00 , Wien POoven ni 55,50 T. B erbst 8, pr. J Oktober 258 00. . M els .| 89/ 7 4 1/1 50,75 s M (os. | Ee 4 u10 50b mb ch.-Fab. 0 5 | 1/ 35.50 erl uer-V r.-V 90° 0 |7 o Zin M ibur rk A: 010 30et.àß W 103! , , 1873e T 0 1185 » Dae A 3 50 ) 25 Gle Ca. F 1 do akle ges, 10 99 R 75G Hi n aschi A D 4 1/7 107 .( z (G Ha: e. ah! E 4 L 107. bz G B . Ha, ers -(4,2 /o 45 70 sen ain ger . ° 84! à80bz 30.10 ette /16 rken er R è B.) Pfd 85 sark jüdi . Tauni N g Aus 54 50 Bör: Prd r-Ver.| D | /104 1/1 I ODD örd Bg in. gs 1/7. Ras rae St ynamit 16 | 2 4 1/1 Ly Na: gee E E 3 45 8325 G Mocklen n ‘50à83 “S bz zor Schö Obat 173/16 üben 90 . Sterl , b Gs f (W Juli 55 gust 57,40. T E & 5 N I 6 p j ! J z 275 0 uy » E n 9 .‘ R en A2 . 55.9 57,40 Börs Komm Hnd 16 | 1714 e 1140S Königi V, p u : 1/7. 111 hs B E L 7 rassenb, 12 0 4 1/7. |1 B L LERSERS 20% E 95 [100 Obe lenbur, 12 à90 trotz aris, 5 aris Ur s ?/16 ex 3Pes1 Feier T. B ,90, S A2 41 T4 1/1 85,25 Laucl in Ma On.) 4 ui Ÿ Laas ,00bz B H rk. B aug S |4 1/1. 18,00 B* 2 Ps H Fen ers.-G. 20% 94 | 99 1000 R rschle "ger 108.2541 „à90bz der H 9 Juni ente aner. fi Ttali L REDO anu, 3 tage .) pr. Anu un and. V i 414 | 1/1. 108 Teba La 1ham rienh.! 0 2/4 {7. ZEE arz „Brücken, L 1/7. 219,00 e. |Cöln agel tes 10 | K E ph Ode Sische » 98à L 5à107 1 39/ öhe d uni. 82, und, ener 92° Y i 58, eide . Joni wege gust 5 do schw. B V 2 11 4 | 1] ° L: L urahíü mer . . 6| g 4 1/1 124,40 do. isen enb! S 4 I 143 de B Col . Rück -Vers -G.409/, 9% 5 G hüri rufer T 16 Lde 872 11 amorti ler (Schlu , Preu 1067 29/16 Veize 60, d E (W n heu 56.20 do. Kredi ank 41 15 4 | A 7 ,50b F rei TiaO J 0 8 4 1/7. 93.90 bz Har . St W, ev. 0 Wi 4 (8 12 00G s C onia F Vers 8.-(, S0 ct 971 l B Gali nger 9 6,25à65 Obz Ung A isirb. Re die g 88CO0Ur 88, Co! Ungar Lom- Juli N pr 0. Pz. ü L g . T B te id , É Bren Ea 43 4 | {L 78 Seba G bers tefban Tg E 1/1 108 TES e St.-Prior. avid 4 1/1 E Concord pr We 27 I 1 t Ga 3020G Todes y 219,75à 35,50à66 Tomb olâr. Italie E SNEES se.) ( 1801s 10 Gold Juli 207,50 Juni 2 ugust piritu N or Dee ev Mi 434 1/1. E Oberschl, E.-Be h l E j e e pBisonbhd. 1E 1/1. 15,00bz@ T Dent Veuer-V- “ata 200° 4 | 0 [330 O gz 219,75A18 50875 S n A M 8,37% IOnaDA W. T 02. Schön A 15,00 «Septbr. 57, 100 gen kei Bresl Disk-B E O 64 | 1/1 166.256 as LILEOL) (0 2A Ur 26 BOLS ERNO LORe B 1/7. S ERS Dentacher Fh 2G Cóln20/ 2E 8 330B E P TOCAIBE S3ba i 65 17 senban ussen d Es es g i 8 S pr. Se] Rogge! 57,30 Lite N D 8 o | 1/1, 5,00b Pass0 ¡A s 0 4 h S: esa Rh, Bo D l ads 4 1/7. 1150et Deutsch.T ‘7.6 2B 5 | 55 560B Gute 69/6 Zus” q fa Ban Crédit D. -Aktien Ba 1877 9305 0 Min teigend gur. opt pr. 7 pr. Se r 1099/ Ee EED 94 /u4 | 1/1. [9 102 ae do, Pt 4 F 20 I Ee E e’ |Ho o. do. Bgwk.' 1A 1/10. G mate ren Ver ‘20% 16 | 16 7000b Un n. 60/0 Stamm-0 4 D SOLSCORGIR 1755.00 De 285,00 I gt Gene on Roports, ober 53 O Soptbr.-Okt! pr. Juni Cöln, V Bank | SN 64 1/1 (06008 E air Ges 1/1 4 | V1. 92 bz@ 2 Hochdahl Dilee| Vial 31.00bs Fortuna E 20/0 35 9 2000& S vai Krad * 440441440,501 e Data Oman ar 761,00 , do. Priorit Veaz R le 00. Zin Q yr. 56,00. Set reditb.| 5 64 | 1/1 106,806 nix Borgwer 2414 6 | 1/7. S S |Hörd.Hütt-Y Ad 1/1. 101,006 L A 20/1 0 | L O Franzosen i GAA 340,50bz S R gypte Al ce Bei rp oritäten 291, dr, 821, L E e Me G | | ° ' é l ais 50, E E J S 1. L L Fe 5 ¿(E TOàM 50bz 4 T e 83 r 38 B panie en gen S8 91 gatz! 0c0 unt Danziger rivatb. 5 9 14 1/1 101.25 Rhei do. Li erk An h 89 B A Kaisorhof _ Iiot 5 6 1/7 134,50B ladb L G 20'/ 0 314 1817 OURnnTO L b“ 624à19 bz Gol ürk 5,00 9,00 ociété r ext 91.00 827 50. W lot pr. J rivatb.| 5 2e L 105/00bz A G t B| 0 ¡441/40 R | [Koblen f. Hotel (6 1/Ln: 9.1 Lalos, Me 0.8 20%/| 10 1B jener Bauk L ,50a2 LAL E R t ae: 241/ 00, Türker ett N do ger D i 5 E L 15 ,00b cheri s.Bgw. 0 4 1/4 [224 Köh ilh.B otel 0 4 .n.7/10 Obz M pz. F er-V tett 200 10 374 5B Itali r Bank-V „u H 31à 21bz P te 79 086 Ed A anqu rale 41/16 Dea f S erberi Vette Deas Zetti Bank! E S 1/1 54,00 zB Schles. Be gw. is 410/96, 0bzG K E L A 4 1/7 103,10G agdeb ‘ener-Vers.-@, Vel 1: 21214550 G nk-Verein. 61à54 29,50b ari t. 2,7 ypoth e de 727,90, do. i n | Stati rich S S arren 5 504 Uh e hles, Bergh.- 4| 3h 77. [81.00b önigsb. Pf N 0 [2 T. 27: U urg. Allg Y 20/0) 5 1000B esterr, 8 in 266 504585 E s, 2 1 Pee M Paris 18 lo, intér L L ges C a. 9 . |—, E E F 4 R 81/00bz N _: 09 7. e L S / 5 E r. Silber-] (io 50à2 58,50 19,65 uleva . Juni car Me L T rédi , 221 n, 0 Gr: n: d. Mos hr ew. st, 1! 5h) 7 t 1/1 “s do 8 (G, 11 1 ® S bz TNEESa d, Obl 8 4 1/1 62.75b Magdeb. euer g.Vers 02% 2 0 ( 56G » P ber-R S . 41bz 7à25 5 bz Get 9, a vit L (W W ech ,00 S t foncier Mu spiegel d. E j org 9 Juni ej 3| 514 1/1. 109.10 Stolb, R 51 Sue /1. 6775 [anderw. n. T a E 1/1. 29.00ba G agd H L Tau Ges 100 1010 G Cin ._ 93à92 ,50à26,5 38 ér. 249/ iener erkehr T, B gel 5 T1, Ori Ba ier | A llaghm ie rodec, in ens, i 1881 44 | 1/1. 1672 (F erg Obl. 5 974 1/1. 7,75 B ng.T .n.B.-] 142 4 |1/ . 136,00 2G Mag Are -(4,209/0 5| 7 10 )B 5 A 67 60b 50bz 388,12 /16, u 93.75 30/ ) 5,181 ricuta nque berde ore | S wo 31, i : ,25b do er Zink . 5 5 1/ 169 Li .Tuecl V, 3 5 10. [14] bz C N deb en 1s. lol 3 72/ 800 Goldrdi i „70b 4 M ngar. ,_ Ti o Ro L 40 nleih Chri een | us | t A 110.50 Z Westf. ink 92/44] 1. 19 00b chterf f Conv! 0 1/1.n.7 41.90 F Nord urg e a 2 30 751369 & S oldre 50 67,30 Z Flo est . Gold ürke ente 8 /0 U e K istia H 767 x . 93.00 B O St-P i A 9 15 | 1/1 96,90b z Lu.B Ba onyv!| ch 0 4 8 T 01d stern L itck e “909/, %” 95 2% G ngari 60er nte /o R à 103.2 It »VCNZ rent n 17.55 7,05 ngar openl nsund! 763 Ww W F «abs Wilhelmahtite :| l 5 5 11/2u:8 104,406 Taae tiRids arer 0 | 0 4 | 11 So E Oldenb, V V G De A jd 6 | 10 2625B ische Loose . 82 ,20bz Pallas , 3. e 103}, 1 R O ' | Stockholm. 10. 8 ive, lin O Gal adt nd.| 9) 5 15 1/1. Pes do poldsh chterf. 0 4 1/1. [65 0B E Hagel ersich Berl. 20% 1 10 380bz Russì, Gold - Re 2,80à75 New-Yor 59/ uni. ( i, 1877 enloo eihe y Ha olm. . | A 7 * R S A S 5 | 1/1 1 06G Fs, R all Ver| 3 17A 35,00b E u “Que: 200 E t E D ee 5bz di s S0 En W. T ér Ruaser Mg Bat ah n E WSW bed A / Gl 6 | 4 | 17 9,00b E E 0 1/1 lao'75 2B E x. Berl. 20 0 1 Bes e No er-Rente R O V'echs sel Hte Lo e L S 72 Moska1 a. e 54 S E =40 do \ 6 | |4 1/7 84 90 zB Luck ing.Ei rior! 34 4 [L 4075 ees at.-V -G.z erl, 500 0 121 310bz G ten nte 80 à60b dirte el auf auf B Juni 60, G 952 euie Gee. “N 71 8 V 6 heiter R. j | 6 16 1/4. t Lud enw. isenw, E 4 H. in R 200/° 90 RA 12006 iu : 80.268808 strto QOS Paris S „Mein old 20,3 , Egypte . Quee a p E 9 bedeck 13 5 |5 lu. 114,908.bz B M tp 1chf. 0) 5 | 1/7. Pag d A ol 11 0 2906 uli . 2 L 004906 25Le ork Ce von 1875 L ot 188CouTA 4. x | Br town 77 E 59 80 7 D t 17 1/4016 107 T o &Co| 4 |— 4) 1/7. |€ ,00b F [Snein.-Y R T 25% SUENRE P 09à20 E entral 877 1 % f E (V Helde E | E bi us 10 10110459 Sedob Bem o. 4| 6 | 1/7. 98'25ba G = [7eul “Weatf, Bu 109/1143 24/57 m Ls 8,75 us Lo R U undirt A LE, = E 0,9 76 e S VELE ; 01104506 Magdeb. Ban 12 4| 1/1. 4400ba B pr 10 14s 18, 850B Ber ieclgeilecio eian E ndon, 2. J 151%, ¿Erio-Balm Anleihe London Sylt er 768 REDUES S E M ebn ergw. A 4 /1. A = Parvery, r-Vers.-G. Q Su: öln-M örli sch 8e, N alres « Juni. o-Kizenbi C 041 4.831 Hamburs l 764 NNO S 6 agd E | 30 | 1/7. 127.00 bres LG.-V n 74 650 D e L J a vat r (W 50, Central-P 40/4 ‘fan. E Ei O W 2 D . Otrass Aas 3l| 4 44 . 80 7 bzG =&| Vi n, All V, B rf.200 ol 22 —. [16 B E den . uni 18 Baa numl!a 2 Ba E 143! A cis fan- Neuf münd * | L | M s halb l O enb 8 | 4 L 7 T75bz G S g. D.Ha; erl 200 1 17 20B isco e Ba . 117 881 P rvorr uf. 9 DRRO ) 2 ific 117 M ahrw e.) 163 NNW 3 bed ved.1) it Eis 1 7| 7h V1 100.00) i Vas ag -V. 20° 34| 131/1390 Maia Lud “_ MAU 1B ortefenills A v R E Ta 00 NW E 1 714 | 1/1. 109,00 a 26 n 5 (625 6 Oben esellschaft : eik L Guth _ BRAE 26726 w “r ppen | 76 V 2 E ) é /1. 1128, B* (Ge rs,-Ak -G.20% 1 15 320G ber udwi achaft li 18 d Tes Di 95 9: 000 Abn - papegaare 0 |W 2 hei 5 ) 129 00ba gch bzB 200% 2042 280 R gige. : 998—5à2 t—14B Notenreor ftaai 9 485 A 1 000 Ka ster... | 7 E 1 edeck é , bz 102.9 J Bo n- 0 8 211/62 0G heini , Nord E d Y 998 5à2 is 2 Re nreser aats M0 Sa Abn. 392 000 Pfd Karlsruhe . .| 766 | V SW L heit t 3) 16 v. out ies L Bein. Na westbahn —5u29— 3 SienSD l N Z . St o. E e E : Sb Ulti 120,00B e 6 “fp Rhein-Nal F lis T ervngs- Sicher 17 056 000 Al „33000 » m G 64 lis "L leite 2% Z timo-C B gwk. 2 ar Reichenbers S A 2 Zta E il 2 cher- 3 679 e 66 00 e 7 p ermg : E 468 En - wolkenl 92 0OE orm. a S G rg-Pardubit: y i atn 1 Cle entverhältnis 000 Abn. 000 7 s “9c l Î 6 N 3 bede 5 s Rouen Bew. B m Ee che rdubitz . ia 00—13 B Woche aringhouse-Un 15 876 000 Abn, „oos " S o of E N 3 pdCnSs “10 che I raun- 0 st . E . A —— P es V se. U 6 der 78 000 9 B n E . | 3 | W 9 [hei ckt) i eas T 07 este ädter Bank L ar orj ms Ret 9 res! “ee! 76: |W 1 eiter L S 5A Oesterr. Krodit-An A 1454 34143 S N Jani, Pam A zu den Ararine R Ni V'Aix A 763 N 3 halb L 18 enss. teen notalt 171 —3}àù zB Ba . (W. e 43 Mi ge assi ert. R C E j 2 \wolki ed. 18 enen peln fes „Mami T aareorrath T A anairen: 451 fe: E R E mbarde! edit 71—3bzG t—12B E . Zu auswei h antepraahes —— ‘| 762 o N E Tbl 19 a e E E 1734—4 P umt-Vorschlisse 4 d edy chende E, Seegan 763 N E 3 GEERLS 7 —4{b or d M acl n : w 08 ' ( ies O dos Stani ss Abnahme e 16 884 000 Pre Gié Sitdlicl i Die Dunstig, led culos| 21 E nunge v Mugoba Fili 25 785 000 M ruppe i e, E Sd 1 ed E 21 n Ser Priva ilialen O 3 N die „Hover on V én aud f Thau lig. 6 Be Pr rivaten . 15 185 000 / T A imm für ichtun —_ fr in 4 G1 ) Gest N odukt —— A 13 22 Star: E a Wi A Süde bis Gatte di O FaLSE » 8.0 enm- « WE O. turm rmisch Rg inds est n uropa preus n geo eizen O E A a Waa 60 000 d , 13 = E T ens türk: 1 Öst oen, 3) rdnet : 0 ' tli d r wig, 5 = fri Vas G er ittel- N ¿Oel Potrolon D Ks E r Ueb ri, 10 = stark E jeder 08, Pas L e. E n die a Ly pot akt arker Stu t Q‘ lei m ad Spiritns) y atürmisels 50 prossion ber dor Wit arm, U = Je aas, 4 G C = j Gekündig on | im mischs wostliche lad iber Centralonropa, heftiger Ea han: aner E Es Les ve orden R vielfach Ueb fe beträchtlich zu- tlich m W trüb er Ce sta ich zu- im et e /entr rk 1 ter di m ale e bi den die ,_jedoc uro bis R AHAE d Gacdans utsch s entha m. art 6.