1881 / 242 p. 10 (Deutscher Reichsanzeiger) scan diff

f E Ÿ Albrecht Éa « e gar a d ach . ea i er 200 UX- 0, .. q . TI. * 15 1/5 Blisah O . 15 1/1 R. 1) b a ih S A 1 e M R i E E Brdb L E n. 1/7. 85 00ba G A b 0. wigs gar. 103.00 D E 2 EW b. 15 1/4 O eu e * SIL Ém U O Doutache N E a aach É 15 /4. /10 3.60 zG L / Gamdrer : M: Em. (/Ln. (10 87706 Pte 1BeVs ar i G 19 1 U. T9410 EE M, r Bank. L E M s ac T D V 1 Ruin Î9: Lu dbr. 44 1/1 ü, 1/7. 34106 A774 F L 4 1 s meh) t emò fn 118 eraer Ba E Ss e Kagchan-Odo A Ser 1 S Ger Hd n Or. A 1/1. [230.00 p as n: S E M: (L Be: T do. udolf.B. ta 5 Se 99506 R 0 214 E 134 00bs B Le P be 0. Rae e 15 1/5.n.1 {7.19 50G hes Zettelbk. E 5 4 1/ . 97 B A. . f n-À Pr.(4 G do do. 1872er m 1/1. u 111102 106 Hamb Komn R D i U D S D494 g E N e T6 92,10b H ab Komn Be 5 61/4 1 1. 19 E He 34 S : Los nad 4 1/10. 2,30 2G ann -B Bk. 5 5 /1 7,00 B E B N i gar. IT gar 5 E 185, G NOV k.609/. 514 1/1. 112 bzB 4 Ahr erei 0 0 4 d “L É 15 Ä 10. ,00 T ni . Baz / 7 51 Ï 95 * A pri dabe J 4 1 t Em. 5 (n. E A ai 4 6 : 1 A Ë E 00h 1/1 [18008 Veat.-Fr es.C . Em./5 1/5.n. 111. 1/40 ips. d erlin 5 5 L 7:90 Z do t.R aaa F 0 Ï ‘00 do. E Centr N * E STA 185. G Tate Di An R F14 1/1. abe bzB S Anh othe erge ‘| gs 3 1 1/10 mag C L ux f 1E S2 40e S i 0 100OE B 3 he 11 B Magdeb, Be E 74d t.3 n. 1/7 2 25bz ENS . Kr m.B. 6 9 14 s 9 7,50 A ene abr erk e 0 14 1/ 0. 71 00B ch Magdehr Ber pr. 1 ie do. Sta do. 3 1/30 19 (820 E tens 10° 1A in 97606 tate de S 11 Cs S E L i Nord : L 1377 C nk B. * \ As l /1. [82006 S e 8 P 0 O O Us d 1/9 eto I | 51 8 4 1/1 S S S n.7 00 L enb e E, stra Lit. B eth. Em. B O ns O 2 n 1/1. 118 Obz Aug rg. Bergw S 5 1/1 E 4 Drr . Fr otz 7 8 4 d E "lbetha 9 N 50 s H S Lea T * 110500 d sburg. 1 i 1 28 81 e eund . ¿| 1 j! S N e L red 0 16 14 10 E Baug m: d 6 l A do. E / 0 4 T AN ch -P Prän i s 5 | /5. 1/9. Ba iederlaus 50 4 5 4 700 2G 9. Ci ¡5a au A 0 1 “19 25h zG& d 0. E cou. 0 s 8.00 [4 E : 18 ah 88.75 G Nord er a S 1 1/1. 154° bz do li helm N 4 L: 8,50 zG do Kam ». Oblig. 0 0 4 /4. I S * 4 do Bt B (Lom -N. Em 7 0.1/1 ; R Obe T E 6 S 4 1/1. 95 LIObsG do. ittel s 0 N 4 [1 E FHocd pe Bernb. aa 0 4 1/7. 58 60 6 S Hi ug 4 S N E /ilietés E S 4 1/1. as 2 E E F E 24,75 ochornie E S 5 (5 1/1. 12,2062 es Akt | R 1/1/10 63,306 Ein 0/106 E 94. 75ba B lo, Dona. 10/0 I 10N0OB Junt n uber 8 , 6 uis 11 50bs É E i Une Gal ta 1/42.1/19 0B E 4 544 1. 115/066 Bazar in harl 0 0h n 1 Uebeln deren 8 13h 1d R S entralbank für Liquidati D A al. Ve . ar. . 5 RN f : ita et esì er Bk. 16 1 4 1/1. 189’ bz erg N inden 0 x L. 25G S Verlag 4 0 7. —— zG bank en DA on L O ord B . | 1 .u.1 7.12 N P ersb sch E 1 4 1 . 54 10G d Mr C en 4 1/1 31.5 ähn H p.- (& E L 4 1/1 66, f Ba; nk be f do stb Gin . /1 1 /10:1886'9 eter “Dig Bk. 7 17 /1. 00 uns L Bere 8 0 L 1 50B N A A 4 L 66,10G . Tnd ute | findli F Q L ahnI ahn gar.' 1/5. u. 1/ 1986. 0G Pom sbur 18k | 41 4 1/1 98 6 G rg Obli ergw. 7 0 4 /1 1,25 Nie .LTI1S8 Stett! 11/ Sis /1 E . U n . auen ch ; : . E E: A (7.19 ,90b E R R /s 7 4 1/L Ia Be -M H :| f 4 1/1. B ie 8, W teru R 5 i 1/7. 28. 7 F 86 E 1 E IL Em. 6 148 eus 2 a N 5 L [1670 Berl. A Eon, U 1 7 (00 B Neu E 2 Af 25 Lei 6 19 en Ge j g . E gar. 1 . U P 5G Pr ne YP j /s/1 4 1 16 0 A E _Th4 /1 900 ol ur enfb 4 {1 74 G K furter M E 5 t sellsc / LaiemA E ‘5 U P 4 lad 112000 do. Bock-Br H 4 1/4 S0B L A E 0 4 1/1. N elan echs » (165 gi h | D s.-W ar. S (1/1. 1 A0 eO ous s Bodnkk 1:0 124/34 1/1. E îo Book-Brane i l A 17 B Not f: Blaon c L L C lactlenbnrs. Bos lerbant A s aften.* 4 O Are v.18 gar.'5 1/1. U. 1/7. 78 6 el N E B! 7 an 1/1 90.25 G L B ck-Brauer. 4 43 1/ /7. 18 650 Nordd G 31 4 E 1.00 G j Se L N Dresd. _3 Be E s i} h.-0d S Va P (78 0b B 0d.409/, 4 1/1. oi o Ca riedrhn. Î E N En 7 blig. E /1 2375 1 imersch slerbank je R —— j E erb 873 g. 5 /3 1/7 306 -| E E h 0 71 1. Too d Ce ah 2 1 4 1/ 7/99; 5bz 0e L g.| 4 4 1/1. 76' 5b . B E Des di 10 Pr. füy 12. x z Rei „No S Gde u 5 T u. 1/9. tal | |Rei A t.-Bk. 91 4 1/1 03 e “9 Cement 9 2 1 1 S G 0 R O olle 6 45 1 1. 3 S Berli erl. Ce Ee R t-BK. 0 Aktie für G TOpOE | V: ich ha enzb. Pr. 1/ ¿U T S 85 E Rei mm .G.,2509 » 0 S4 1/1. 56 50 G 0, Ci ntra. au A 0 9 4 /1. p D . GuESA Pe erei { 6 4 E: 0,00 zG Coe ner Ei ntrals 2 Ver ss 27 D g Nordw B i ng. N ar Gol (ga 5 | 4.1.1 /7 75G R chsb -B hu 4 1/1. 12 bz do ich Iheiz. . 4 1/10 56,00 ranier t.-Ind. 7 6 [7 84,5 G Lans I8eN R au O «t um at j Bal .Nrdo d. G E 11/1 1/10 0 ank / 2 45/4 n 1 90G do. dichorienfad. dl d 4 1/10. 59. G ahe iere eren + 14 1/1n. 80. 0B A, e O E ae =+ 93 Oeste R D » j B tis stb. old. Prior 1 . u. 1/ a äch cker R A 9 /1. 11,00 T . H -P nfab 3 0 0. [1 .00b P ie Br H 4 63 1 T 80,00B Nerd nber ‘hemi. bed n-Ges. L75 9 75G 0 D lo 8 L i Brest -Grajs Lee E 98/90 e N 74 M 125 30ba B o. ta cene 6 44 1A 2200 P a 4] i116 os E 160 62006 s - 39934011 L 4 0W- ewo: 6 15 | u 2 75G es B B.-V : 41 1/1. 90. e.b i p. S G 19 5 14 L. 7:00 om , Be Fi 0 0 4 - 11 À 4 ®) er isenb rik rik —— 600 drei pet au Krodi C à44 Z P 4 j S A D 1/1 1/10. 104 5 Südd. 3 ank er 6 4 1/1 [1 50G ZzB as Pfe chw es, F 5 1/1. 885 B Pot m. ZAN S 4 1/9 11 „80b er B Die rgwerk alias t 540 91. G Un ard : t. 03.1 ,50b f n W . D | . U, 110: 50G ne Bod M s 1 58 6 1 0.7 13.5 S rdeb end 5 31 1 19 90G Pr sd a erk 23 0 1 . 7,00 ZzG erf erlin in mat. , S 6 50G Wie E en j » 637ù (0210 S i Char! M 5 1/1 1/7 300 y ar Evót 4 /1 O do ped ah y {4 /lu 7.00 0 . St: sch. 4 /10 64,0 bz =y 0 er es ; —— i Sa - s à36 3b ÿ k d t, “S ‘U :198 G n gr las red 6 3 n.7 4,4 le Pav 0 5 n 110400) Prov. Tram ; 0 9 1 e E 8 A e 4 302 R oiants : 63748650443 f L S 2 1/719 „40b W H E 1/4 1/ O 0 erl A 1 4 /1 04 a: s8enb. 1 4 /1 15.90 S | o b rs dati A 05 rali r B pte . 6 bz ( 243 E N “nue tas gar L n 9 1B E 18 6 R a S Vi ‘n Dito 0 e) R Seen ies 0e ul S 6 1/4. E i | t S fend | 90 S Gute ank * SorL “cuee : d ents Klei 5 /3. . 1/7 120 W rsch b. 400/, 1 4 1/1 127 bz 0 Vielms ruck 8 10 4 /1 8,25€ ath tP S 2 /4 5,60 «G D eich wre r g T4 ,60G eva -Vere . 28 5046 à42,5 {e Gros: S9, ch ine/s 1/3 n. 1/9. 92 ta Weimar Kom /o 25 8 4 1/1. 92 0B Berz rkz e 4 1/1. E Ray en.0 E x 3 4 1/1. E S net der Zi erath =- 14.50 es Ala erein 9 7à290 19b 2,50b (4 Jel L a pri 11/3. u. 1/9. A ( ürtt L Abra 7 92/4 95 1. E Berzdins Bano 018 1/1. E E A 4 1/1. 747 G E : gerich S enen & S 9 Silber.) : L 2166 bz 2 5 N 1 LEoE P uss. Ki Kl St 5 11/3. U. 1/9. 97,00 B s ar. Bk con, 8 624 1/1 0e Bi lef 8; Bg er 4 4 1/1. 174 bzG S 5s 0 4 1/6. R Ge Gest dis 9, gelan ciell s B s iai-Hanas “A Sbz Cagnas Noverab j K a-o g igen sine! 11/3, U. 1/ . 939 as Ang insb. 5 9 4 1 1, 143,30 A p. V wk? 0 4 4 1/5. 83 00 B Rk enhü te c n. 23 4 10 . 68" 5B e 112.001 h Li Pr. g elt Ischa Es 2 r-Ren ; 9,60à 916e Dans er 128 ; eglo 0r0 ar. b.-G 5 1 3, u /9. Ne Os ES D 8 5 /1 P G ism W, Q 7 0 L Ra Rhe W ite Ou, 44 1 3, 09,20D : 2.00b ank P G T e ist ften Uni Goldre, te 66 “tg tbzG Cen ber 26,5 [F d w-W nes .. 13 | [3 . 1/9 5 T5 Z R, S .B 4 1/1. P Bisc arcktbi au . 8 5 4 /1 17.5 O est bli s 8 4, I zG 9 ZzG 97 r. B tion j eine we ngaris O 50 B 66) 67 4 win g _—93 j Kurzk 0 O ga . 15 1/7. U, 1/9. s D em alb P. S 13 8 4 1/1. 785 Bo ‘hwei Rtea 0 74 1/4. 42 S ost Sta] a 6 L 4 1/4 61.50 e B 0, . rden ch r e la bzG „10b K Ro , Per nuar 7 be Kurs "Obligations Aar, 15 n.112 E S L B 60h 8 2314 1/ (aas Bonifacins Tun .. 12 6 4 1/1. O en hl Lt d: s 0 6 4 1/1 0A I B v ckzahl an » e Gd - N 0 S1. Z Kündigun R 1882 Pe E arko ione gar |5 1/5u.1/11, 673 Dortm C o! 63 10 1, 2D Bornssia, Bav 4 0 4 1/1. E S O R 0 6 |1 1/7. I B S er. A ais ung Rana d - Rente 1.50à60 a E 0C0 a-Agei T No k-Charkow pf B 11/1. u, 1/9. Ge A jel . Bk Bi ‘| S 7 4 1/1 5.25 L i, B WwK. 0 5 4 1/L. 92,00bz 8.G sch. Obl. 6 4 /1,47, 11 B d. b. V B8Í8Ch Pavi ente 124,60 bz ez. nal preis ina 74 P vemb 1/4 9.\—., Lübec] v. 50° is 4| 1/1. [19 G 0 Fri Ei 0 0 1. E G s US88 . Ob] 0 12 67,1 0.00 : O «G n d à24 Nove per wage ränder Jan er-D do ew w-Âs0W 1/4 n.1 E üb Ba 509/60! 7| F 14 L 1975 d N i 4 1/7 20 äc . stahlf 0 6 H b i Be F r. IyP.-B A lo 7 Ei di 8 M er per nar Je Losowo gar 0W D | u [7 : M eck Br | 4 1/1 197,5 o, 8 TÍC 1gs 0 0 : .00 hs ähfä, hl. 6 1/7 5.00 4 n ab riin ®0 e n nt 78 (bz Ler iesen k, Apri -F zem R S aiai 15 1/5 : O87 78 s er B No! 6| 7 e L 12 50B Bra chul hshö t.| 0 0 4 1/1 101 6 ächs. Sti iden. 9 6 4 /7 18.70 G n A 15 nds rz. 1 N ; e 7 bz 16 75,25 18 L MER O Ter va Es ber 2 Mo omo-Somnatopo O Ma. 87 A Mies E OOET 0 104 14 E P 30G Braunseln. 7 hel 9 0 4 1E Oa Suehs Thür. B nl 3 S 6 V7. 163 O) s N 5. Ok = E Jn E 9 ¿0E 9—16 r 181-150, änd 1000 mine i A = 94 b Uog00-Smoler opol . 5 1/2:u 1/7. 96 10 Pi 2 924 Dn Hon Br ungohw. Tite N 1/1 B bz1 S A r. Bgw. 4 /in: O Seht en iter Halta d AK H B 18a18, E S tg n SI, T5 102-108 fest. U I ez. s de . 187. ; ‘| | 15 dz es! W. ut 9 12 1/10 .00b „8 ne . W SW 8 3 1 7.187. B pek ige oti al er. t ak bz Fe No 8,2 ei CTSI ez L.) 181 7518 19 ogr. ( Z. Feb per Poti o-Smolensk g 10 [1/2 E 1/8 87 aae E LLALE Bk. 14 5 4 L E Bres I e 4 /10 100 zG Sa cati Salz R 8 E 4 {7 T de ulati Me iru tu Di ie 1. B g Frei sf y. 2 5bre 1pe e l PEr S 189 5 S5 1 tek Tu "ms ; [1/4 j ; e ¿l | 1 O6 Kohl 8 9 1/10. 10 R S In u st 4 1/4 5 5b rem ion du ng Vg; e h n-F3 : t. reib aua 18 e u De be k ab Lo ündi ar- Poti Tits ee. . (6 1/4m4/10 100.608 Prenss. rit-Bank ü s 4 L 127008 Brenl. Stan Kohl) 0 | 0 4 | 1/9. 100.10G f E et U 14 168.00 H aneladve a e en ate E h Ti 10 E A 3000 6% age 0A def. 190,5 1 eo 19. Bja Ko gar. L e 15 11/2. 1/10. 100.6 bzB BE, W, Ss “| 42 51/4 e Ae E St abr er| 0 0 4 1/9. 192 Bu S S z-BinkÖbl. 5 É 1/7 68.00 B Ee Ver n Angebot un n n lautete E es E 67 A 10 Okt 8,75b 148 “re lo M aare Sina N d D u 91-19: Ctr ta R chk s gar. 1/5. u, 1/ A ächs estf. a 3 R /1, 9,50b: R aaen. 7 T 4 1/7. 195 56G ros chl s. C enh. E 4 1/7. 71 af r rkehr em und ich ten en m de Orse /o R 110 0 B 2,50 obe Z b t E, co b nach gef nua. ove ez. nd fi 194 Y | ybi ì its . 15 |1/ 1n.1/ 8.110: 5G B Deli B G Bl 3 4 1/1 95 80bz Brel. Wg g enb & 4 1/1 I O E Cont 6 4 1/7. 10 5b = eiche s bef Gebi ni pes eist n fr eröff Rus umä .00 resiaue Ob (V er-N 70 I Qu ragt x ember-; pe a ; R Belos gar, 4b /4n. /11 03.00 V War. L 6B 4 7. O Ti rod agg Fab, 6 5 t: 125 E g les iv tg | 1 |5 8 1 1,00€ L wied r De esti let edri ‘angs günsti m emd net 8. B E, 103 m ber 7. T e AaO Rai al. P S2 er-De f E | Schnja I OFCZANSK ga 6 Een n Vereinabanl R 21M “E Cont Be fm) c /10 52. 00ba G SehlLei CAO 18 5 (1/11 12306 S Ta S unbsdonte alie 16 atter ur N F Pran 03,40 Lar Roi . B.) O S er 1 V her ; W e goye gar.|5 1/41/10. O ar zburg. Bk. E 7 | (7. 06 Ce t. B ik m.) 114 1/6. 7 d chl in G . 6 4 /l.u A S A Der Was g'skä sich enu Co r re auf di und örse ederu est. an Stan 6 in Diokontobs 94 Um i \pril-Maij 147 Qual preis ermin 003 Per I 1755 î ars w ¿ .| u prt B W sch B P74 i. 4 1/1 59 95 nt. B. f. Pub 4 | 62 1 18 75B d .Po .Kr W 7 14 1 719 ,25 nla K be ufe da: d T servi ie a nplä m K 217 anrabß O sat i i 15 5 B: e 14 e fi Kil pri 55 f cha anow IT. Er 15 1/4 1/10. A Westfüli Di erl! 9 4 1/1 10° 5bz Che hrw. 10 2 4 /1 0.10 g 0. Prics Cramst, E 7 1 9,75 & A apita Ser ste nn die n bli Irt S ätze H Lo urt 85 R 109. zlos pe Mai 0'bB., 1470. 19 L 9g il-lai | W an-Te S E T 100 CEA se.-B. 11 6 1 (O00 B dl tralhôtel - Pr. 20 V4 8 G do. Prior. O0 7 1/1 32 00bz rate Mina Ilhat ti A Ra nid bel andere Hort: ndon a, Nl via 112 d. Rech por 1000 Ki E 140 dies s g ai N Ars 0, res r d u 0,19: 80 Wi B he 11 ‘iden 4 1/1 0.00 bz Ch B Pr 2 5 1 198 00 Spi Tig r.-0 e, .) 4 1 . 77 b Di Wa und ark di n 8sì Sti wei n di bei ng re ei Lu er W L 8 00 90, D, hte ; S , 149 , P en Per chäf OSSG | chau kl pol ._e[Ó 1/1 1/11 3,00 bzG Wien.Unbk ¿eal 9 4 14 L B bw ärb auges. Eu 3 4 /1 3,6 B pie bli A /1. 00 z G gem ie a E wi e U ich mm ite ie Un O Di 0 chsb dwigs ec - 14 : e En 0d A per il änd , er N Mo 1009 tsl : UD i Vi 2. U, 4, 00b wi .Un v.p.St "r A 4B C 1 . es. 4 L 62 60b Spi gel chs g. | 4 1 95 G E ein as r Erö em les msÄä di un oren m drin le est ank b hse . 0k , Ve Gd la eru pril- 0K 0gr ert G. Nov nat ! 08, d Ï do Wies gar.'5 e 1/7 89 50bz B icka bk p.St 54 15/7 115 CülurIsis. ö1ne £ ¿10 /1. ,50 Z g Inn glas Kg G | 0 1, 1 10G atdi en Saw röffn de fest atze ije C g; i Ve Ssätz gen- Ver err. 154 . 99: 120,4 tob at, B ata Ufers Mai tob L . Gek / emb 149 Kil (ie | do. T e ne z lpril anen 9 4 S. 11106 Bais rkeeng 4 6 |1 N ani Stadiber Soh Di. 11 F T L 109.00 mde, orten 1 S Verlan, E E R L, nok, 46 L er. (Sch Fn Wochs- un —. T N kündigt par Har Des E ekünd do. , Ex 15 1/41/1007. a M ank 6 8 4 1/1. 81 00G Coù ‘dis Borgw: 0 J 4 C a RA Stassf. Cle R 0 4 6 |1/ /1. iee bz akti uf E bei der ü ich Zin S ES eth dne alue b de 328 u Io S -M BYriSe lnas Es 39,00, terwaar P embe 9— 152 K ai-Ju erner per Loco Zar E IV En |5 1/1. 1/1096 29eb Ge S A.B 0 7 L 00B Co s. Mari “Woat 4 L 84,5 B tetti Ch Hütte 9 0 C 1E 3.2 Q Haltos f internat me übri ias t S Mi be chsch elan 5 R near. Silk 7 ädter Pr er a0 g Cour 173.00. c talarvdes er 1 r 52 Ct: s 14 Okto i . Em. ff 99 ag 25 | Be Q Di 4 1/1 108,75 nöt arie est. 0 0 L 24,90 St in em tte 4 1 B altu d F ati it ene gen as b rag ür h Bel nit E e U G err 18 ¿er Bi ragt ss.) .00 per gge 170 000 x M. r. K Tyr Ra 06-8 Y, Em.) 1/1 u. 1/7 ¡99,10 Z S Berl M Ind 0 4 1/ Sa ,T5b anti nhii S e 4 {1 e zG g oba S A 3 44 /5. f 00B iee zi ran ional 19/ eni Ge esse eude eimi ang tlich 30 Stbah nga oldr ente 0) ank th. 2 8 L {r ; ingci 100 umeh —18 Ki per N, Q ündat q Per bez humän elo VI m 1E S 1 {10 0G S=| d __ ib,- prol ostri - 1, ars 5 C do a B tt A 4 1/7, 10 tra ass ras8b. Cr 4 1/1 76,06 81e temli ZO8 em a g y 8chä. rn. Pa vische 9s. STS: St ente £6 Kredi 17 130 Wi E b S Ki 1 6 ilo Nov ua! gnt T: . E 15 u IT.| 325 0 P. -Ge [1879] 0- 1/1 ont. P rgw 9 h 1.00 g Is. er sb 0 4 1/4 34 b y m V ich en ni G r fei erü fts pie e 188 o T52 aat 78 L, edit 2% L iener d . B er ack ilogr fes M. Cr Rer, ug: f A.) _Sch a0 m.!/5 1/1 17 103 5bz _DE (Tiv 8,! 18 Ao 7 E Crö Pf Pri N pad 4 1/7 48 0 B tral D S (dient E /4 4.00 zG Re on erk leb nied ebie ins nde zwei re k s0olid C Ver N B) N 81, S1, Papi akti s Mei R 1er d .) A 24,6 , Pe gr. G nach ma. her- Der gaprei ) Bu huld E 1 . Ul 171102800 B hm nio oli) 7 80! tien “aa D lw erd ior 3 4 L 39 0B Sud s. S amn. 4 1/7. 69. G nten de eh haf rig t s e Sg ige 0N e ent oubardo ord 238 148Ohe E ien eini eich 0. 17 pril-3 ep N Ge Qu K De Zie is Jouth-Ilisson iversch 15 1/1n.1/ 1 2.80 n erl, Br nsbr, 3| 4 | x a. . Pa A4 q /1. 00 S enb pie pfm 0 6 . 09,00b D sch Y e tu er ei etzt rief Co Wwa nten ral-P U88 2D Wes 8,00 x eut 318 inge sau! 2,65 Mai -24,7 esen r. 9 K, Qual. 02 zemb sn M. E EER .1V/ 1106 80G : J | | pfp P. n De 4 1/7 120 bzG üdd g lk . é 0 4 1/7 “A ZzG H eu Wwa em m ; in ten 2 Ars ren i N aci en 144 aks do L e 66 F r B s 10 D, - o S M nun L n. er Mio E r. 6 /1.n 1/7. 102,506 Boch v ERE 0 | 3114 1 ankb flug cony 4 1/7 r .25 Maat I Mas art È 4 1. S O tsch ch u den ; Lom gin Oes Nnotir en 1m Gali Nach cifie 1 TSÈ i 0 Os 9088 % , Wi ank 015 Ps „10— ez. onat e 1 Cte aare 2 nat N er fd T * 1/7173 0 G d umB -B sl 9 0 4 n! do . Of - Ges. 12 4 4 [7. 3,90 B T. pete mm ch. . 2 3 4: 1000 ente g b he u nd Fo Mee trraint . De All- izier Set 12. Ïi tali 14 tb.-0 1243 Go ener 1041, rübsen Len 2320 D. N 5,50 Der Ki 18 2 _DOE -8 E 6 /6.n.1/ 173,0 0G 0. er ad] 4| 1/ 86 Dent enf. 8, = 4 1/7 D 2D arn nf. . 4009/6 1 9 4 /4 09 zi a Per a nd gehr nds en abe ichi r Pri L 283 inss ._ Ori E S1 1dr B L: SON Wi per .20 b No R _Külndi 7—92 8t. A Dou 6 N 1/4 .1/12.| OO0eb kl de Len 312 9 | A 1 90b De Obli abr _—-- 4 1 E T 50G Th owit: No /o 3 4 1/ 125 00e emwli riefe ege Pre éuki w War r spü isch rTi- am L, Lo der E g Galizi II , “86der ank- R S am 1900 ez emb A OA i ie 990 fog acifi wet. . 1Am1/10/—. F S N o. B. O1 R É) /10. 01.000 E igat. G D 11. lo2’75 U D rdh 4E 7 Da ¿bz G “po Vat Siam big, Russ! A A e Kr Mt L nl, 6 94 a er 814 per OO 206 QrrapA Kil or-D bez Ler M „Le C Ï ./6 L .n inge )ev M 888tahl A 4 | 1/1 154 .( 0G S Kan) S 4 1/7 92,75 nio fine E 0 /7 7,50 zG Ko ank st U en ms e dat Ves chwä in f edit- Jei den 9/0 g arde raa: OZ, ier 2834, Bö! Tia E di 100 A E iogr BzA Vi er neeis : rn : . . 0 /1 Dle ere C Ine 0. tahl 0 3 | 1/7. 1 00B 0. gw ph 0 4 1/ ° 16 5b Uni n B enh .. 4 1/7. 45 G B mm akti 1nd beh ätz St sisch sterrei äch est t- eihe 5 358 Con » 14 T id Ker I 7e +4) imi 08e Ege Kil att, gas me 2x O n Pacific «s 40 1/1. u. 1/7. 10: Ea 0m r B Oblig.| 2 | 0 6 [4 47 50 d do StPr. 0 e /1 N EN U ion Ätteas. 0 7 . 2 „10b ank andi jen ruhi au en a aats G er erer Be 583 ] ons, 101 0k 44 edi : r R Fr isch 53 B M ogr Geki , m. r 24 kt varat M s R IULR 17111237 |Deazan ergw R i e 4 1/1. 36 Tb M2 ."Bt.-A. P 1/1. 1135065 ee e T 0:li 1/1 E E A O S al fond S S rgisch - P 14 tover itakti Orlebtanle BIEOSER Fe! i a: L E n 18) tone | An y e 40 /1 1/11 A f s rn.B V | ! 1/1 1 70bz G e )bli -A.| 3 24) 1/1 45 },50b G Verein Taba E 914 1/L 88,0 B “Indnstz thei en , inla ana wi ihe ch-U d as Ï ch - 1. Orien Ry K eotit tien Stichteik SeR ebru S5 per 408 igt Les 24,05 No ns 4 j Di . 1/ . Ul L e 30b © t ue er ° “Wi /1 02 z G ux B ga “j gu 4 /1 5.50 zG re S & 1. 00 ruh us SC ‘ile weni E ie n ab ngari 89 JÎTIE 015 adit {W 31 e 91 ar 53 7 0 v mi 41 rrübz C b vem 2 T Di iv. 6 /4 u I -,— Z e N r G gw 3 5 | 1/7 7 00b E er rar t. 0 | 1/1. 10: B =|Ve insb R O L 4 1/ 120 & 8 hIg 5 Stri ¡wä Z nig dis ch sen ge ari 9E, Disko tan] A7 itaKkti T 87 ihe L Tes 3,4 kt it 000 IO E, ez, - J isk pr Bank 1/ 1.1 /7.1193 R . Ei ‘ed | d e ge zG ck K erei e 4 /1 02 l ¿GIE A 5 2 | 1. A pät z L epa äch iemlic] fe ch aftli e sch ‘isch Silb Jis sch Bl, m 91 tie T. B.) V 0E. ein. P be bobe Fas C E E . P y E B L Ju A /1 /10 13 1( Sz D nne isb 0 0 4 14 [1/1 ITT E ert ohl el ß |4 1/ O .00b S Vie fis Tite s —_ if 4 1/8 74 2. 5G er b aur pie er U lich at U e Ei iche twa wäc e W er i Ko8 es 5R5 E 188 31 c) auz 8 p Pe ö) er À Z., r-N is tE ündi er Ä | An terd A 79/18 oti 1, 1/7. 108 Obz _ arum L Ban 13 0 Dn L gell Madai 5 6 e 6 a do toria ür Sa) 6 4 1/1. 27 5G Ei efes ‘ahüt re W und 3 lebt uud isenb Pfan fes ht. don aal B 5 510f, 1591 La 830 8. Stil :OSCN (4 N etroleum 1 pril- per Poren A Kündi d gge Vats J ; tw am „(G 5 80 on, 7.110: 60b &- d un L 1 4 /1 02 ( zB d E J O Ae 6 [4 30 60 2 2|Vo 0 . Sal 0 42 T 00 gleict isen tigt te are in haft weni ab and- ter Wi Kurz gel arr / 221 ura? Oer R Fra É 20 prei iu Um 00 Mai ez bey obn di : E j j E Lo Bank 4 6 j 5 Z d 0, St d, U H 0 3 4 1/ . 10 00B E 0, sch -B 4 1/1 ° 9 bzG& orw bli tte dde 0 [4 1 10 83 I (+ fal bah und und n m mässiì , De n1g n-Pri u e g ien TZ 20 notir en P 0. 21 Ber ütt 1183 nz 9, P E Poat beh Kilo Ì 55 zemb und e F gung O0IRE e j B.f Ls X 6 4 | 90bz L do. Part.-0. Jnion 1 0 4 1 1 108,20@ E do. h.Fbr. 6 0 4 6. S 2 Vul rv. were E fr 1/1 E E 5bzG Va 4) Is E lebh Do eist es utsch lebha ioritä nd t. P 171 49 rungen: Kil F Ham 12TL. Ra T 77 A 01 M aten E ae ba er-Jan ner us z pri er i E B A 4 1/1 E E 0.1 0 2 |4 L 1 11845 Eilen do, Oblig. 0 734 1/ 0. 102,006 P Warsto Ee 0 L 4 L 5090 ewer Thür Lars h la “oru Verke Mals Di ten 416 ‘otersbur S M Teils 15 mb. d 4, N 3, IT 73, L N Pr. A i Raffir an uar 18 ove 3,9 f 53,3 3 Bk Spritu ; 6 t4 1/1. 106 eor k. .rz.110 2 e N 184.50 B m g Kae Î P 0 14 VZ 7900 L O Boten Y 7 4 1/1 S bsz ee L Ns öher gen . er ee ehr. Da isko L JarE 912 O R 54,75 0. Norddon Orig om- O Mr E 6 F 282 53,5 ho, M. 4 \ Me D 44 64 | 1/1 E As Ban ergw uis 4 FL, |,30b Dgch anns attun 5 6 /4. 0B e BIS8b n. G k.! 0 6 1/ . 7275 9 Co nha nger g-MI und schw nio ndert S L iki O Q Ls é Br 5 O ntan=- Per iritas flau E: De Gen (Bian ¿ E ez per v : y 5 4E 8,00 F g Vütte E 6 1/7 62 Z Fa weil dorf N 6 1/1 TIN S do (G rabe n 0 {7 „T5 619 ar It , Mai awk be ach n Á ; M ädt Lo Ab b T Br G m 20.25 154 ton el —- 100 us fl 18 er u A. eki Stan E per emb 4 l Ber Bankver. - 0 {4 1/1 125 )bz B 6 rl. Ei tam ütte 6 5 1/7. Ne G çÇon 11er Sp 2 6 4 1/4 «La 2.00b e d S er.) e E 4 1/7. 18 75B { 00. 82 i Bre inz- a ( lebt u nfa ont er mb enu urg age D d. sterd „20 4,25 a-Ki 88 r9 be Li au 382 gon 1 ündi darâ Lief Jan! er K E. 24 3 4 1/1. 111:00G ck Beg P m-Pr 5 7 1/ [f 32006 F01I -Sch Bgw. 0 0 (niol97.000 2G S Wei (Bolle) 0 4 1/1. 12,00b Lanrah E 2 slau- Lud Ie qu nd Dgs anw Ber arde âbörs 14 r, 2110 ‘aag Br. 5 Gd eler 53,95 pe iter R E: per Ae At L pee nar- | 4 Kaasen A 6j 234 | 1/ . [1 1,00G d erl P 4 0 -— 4 1.7 105.00 Gla Ee. a S 0 4 ¡i/1 97,00 x T estfä (La e) 22) 0 UE 4400 ZG 20nt0 ütte at. Fa au-Selneidnit ,30); en O still ape bh agtg gisch N I . 0k t Le e i r Ae 19 = bez 53 3 r di à O bez Noye c Q ite) Bg i i 0 and ver. . 6 6 Le 14 00 F 0. Ne ferd b, Ai 4 1/1. OaS G1 uzig E 4 1/6. 108 (¿3 do 1, Landré) s 9 4 /2 00 Dbe 231 128 redi r. eidni Ct fe stpr , sch äche W -Mä 9, T 0 tobe Bp 79,80 0B Gd März per a R 0/ igt . mber M. tr, Pr, C t Wi Bör: Pr er- es, 10 99/ 4 1/1. “rie an ig volle 7 5 {7. 135 0 z G oth uf ckerf. 0 0 /1. T S M Wisg da on „| 95 2 14 1/10 T mänie jesisc Be , D ien t, etc rgi er isch en hau eschäf 14 e 1‘ rie E A 11 -Yo Les 6,20 i. [199 g pril eze bez at 55 10 Lit ‘zemb e Tig : H rs d, e 5 9/ 6 T5b H n. M . 103 e _1i 4 1/7 97 )B Gra . Wa ¿ h 9 4 1/7 33.00 5 ied 0. con O 8 10 8.90 B Jes r N rgis arm 644 Lo . sche schi e Si ab ptet häft _0 292 nta edi T: Gd rk k 79 ,20 Gd 55 piri l mbe ‘1 55,83 000 er. er M) Rg i I Börs Komm. 4 r.| 16 ri 1/1 109 50€ e erp gen 9 14 7 1 00bz Gua ASSETM 1B8- 1/1 3,00 B4 S e I St-Pr. _94/4 1/10. 52,00 Aa 13.00, A LRs 18k, | 09 mba etw ienen fldbahn B G 8108 ktober La nleih tak D urz 40 Gd. 1 be E Es eve Li 25 be G 3 Brau Komn. 49 4 17 4 1/1. 115:20B S Harte Ber Fab.| 0 T U 10400B. E 24 4 17 63,25 B Wien. G as my 0 Li N . 144.3 G Zoidrew 1860 « Oes 50 122 173.25, E Q hn Ung apie alizier ee ne nrahüt E T 426 GdL, | 9 Wei E A April-M Novenbs g ündign E ; I lo , 5,20 = a n. B V M 5 4| /1 9,5 B R E yan 5 á 4 M 28,00 - Witte as. pfm 0 E 0. 44,506 1880 ute 0er sf, * Radi Prei D m 290 chwä was 13 Ar. Tren rg r fe (W tte L, 317 B n eiz 100 ril-M 1882 Lar De /o. 1Bg8 » Per F I do nsch, B V 1 4 | 11 199,506 E Hib. n s E 5 | n Br bz C L “dav, S1 46'90bs Vit A aa T 4 | 17 Es 10268, L ai Micha S A äche O Gold or go A Bas P L EA 1 295 E Zee S / 4 do, Lre e L 26 114 1/1 121 50bz 2 [Hör n. e t Tz 1/4] 175 50e Le imifabr Four 04 Al 1/1 Gde Wuva Tau cl u D 4 | 1/7. 13'6 O 25 R (ove 124 7: o I n. Dujon 8 Fr 1s | 123,50 A S S Sil Sviiza A ran u, 1/26 enmehl, N ‘Mai 53,5 a Li OKtobe s J Iw Sam E k i 1 4 1/1. T T: D örd . Sh schin. 3 6 u10 5. z G o Volet& Four | 3 0 /1. 39,00b E N'affent 74| 8 4 1/7. 27, 0b 243,00 tali , Ru Ru 124 nte r 16 e 106 Ba S ogr7 169/50. Pag 118. Sil omb ulati (8 [at baktaike z en ü S No 100° b3 be Ta ctobor-Nov M. &| an 41 5 s ), 25 z . H am n.' i 44 1/7 S do oigt nit T | C 4 1/1 68 5 z eitz revi fffe Fe * 7. |7 10 4 Sale, Be us88 S886 75 66 6.62 25 mk ; ZO8 1 ,50 Kr r L 8.9 16 ard tion chlu t, nlei n 765 ye üh 95 A S / 3 be enua D Fa j Breal D oth k Bi 4 4 1/1 1G D L f A » 5414 U. 11 75G an T8 &Win, 1} 9 1 q 08.006 er Mas nf.| „2 6 4 1/7. R U ren ug r ers u alt :QOU 00 O2, (s 0, E 105 en 67.0 _ Gali edit v6sE 0. A Q 8Pa/ u88C0 ihe 765 Tkäv er N 5,00 50 33.00 0 = E: ar-Fel or-Noveinhor f Bre L T 5 ere 1/1. 119 teeiiaie 3}! 644 T d k.f B an u inde 10 0 4 ey T6 (A8 agch. J 0 40/4 1/1. 42 bz G andel fe 78 U : Noten vex E E 25, 197,00, No izier aktien 173 1854e n matte urse,) 582, E otiz 0 Du —3 10 0009). O g E 5 4 1/1. 1 RCOG L SHAROE, enh. 0| 7414 L e [B ;-Gussst Schl 6 15 4 u 5700 De ¿l 2 0 4 1/1. 42,00bs tas ,00 it 650 Tn T N B Goldr Silber 142 9 99.75. TEO C0, L 328,80 368 (0, ee Loos Ves und R : & etti R epommch] 2 /o. fai-Juni 52,4 : : Z4 Cob S ful eule | 1/L E QUIO ütte er. .| 6| 8 4 N 122206 b m u88t.-Fbr. 5 8 4 n s r Con Versî b| 6 4 1/7. 9750 f Ung 50. B S zuszen mens E R us Dentse Lan stbahn i S croditlo: 192 50 j ente Bit 14 M Glo. | No No 000A E 4 H Cöln r Bank , a are | 1/1. E O Oberichl. E .. 0 8 |4 | 17 E S Harb. D Tad 0 5 i | 13 R TER G Aa rs ve ehe 6 4 1/7. 6 S N Q Buaekiichrds Orie Rene 81.62, 67 u- A D 5, Nordbddia 2 chan aus 2,50, Goldre n be- A Okto eize Brntti 0 0 30 5 hne Ba À ¡4 a reditb.| 5 6 E 99.00bz G anabr. i en. 6i| 4 L 136.50 d. Hanne ra 16 | 20 | | L 154,750 D matah rungs 1/7. 56.508 Dot 2165 100 Wia 93.50. Le Bean taa 57,75 23737 1-Oderborg 179,50 Ae 7 ree D nmehl 0 27,00 )—99.8 s : 7] DunzigerPrir B {4 1/1. 107 s 8 „Bed. 24 4 4 /L dd Ey an. 12 20 4 /1. 10,5 : B h, eye M e -G0s6 . [9 „0b 8 V 216.50. Ba Wi 00, Il R :rcou nsterd E L 75,00 Her ethl 358 0 rath 4,35 tober 5 53 1e R L a a Sa —26( .50 Z25# rPri O 5 9 Ï 1/ . 7,90 Pas . tahl e 4 N 4 j 1/7 104' )bz H ° B auge ei 1 4 1/7 104 0G erl.I ü .F en h M. 95,00 zB E erli or 50, ahn ene I uss r Elb POR R 5, rei S , U etl er 1 00 Dg Lo 1 P& L 54 L 0 Pr 0 eiz E E ul. ck .00 9 N Fs do va | 4 /1 101 & sag ar ps 0 S | 7. M D arz 3rü g. A 1/1. 9 A0 Be Ld cky eue de P so B Æ? be n-Á prä E , R 79 50 B . Ori en ente th a 1C er Lo L No bah 50 00 : Deut, ¿trole O Ee Ob Lzen B Rog Vein N 0. [L h t th.! 64 34 1/1. 1 70G do e-G A 0 4 | [7 29 0 )bz B d . Ei cke 1% 4‘ /1 27. G Ber. Fener- ers r-V r r. 8 haft Ei rgi nh mi u88 50 auk jeu 90 al Ag do ndo Ae n 2 00 Lom räm N r elle u p P J ogg eine r. 0' U Dea tädt. Bank 5 5 L 10'20h: Phö roe 2 14 1/7. 127 )bz ets senW nb 14 1/7. E d s S 2 0187 tek on B. Bre sch- «aran . Bank N va S 55,50 0, Ma T 50 nié 16,00 P ba l, D Oa pr. O] rühj ober 2. Oktb 0 S : Mar- 12° a n telbank 4 1/1 150,0 )bz G öni or-0 e E (7. 6 (00 arz St . Cy 0 0 19 T5778 ¿(B . H er-V V6 So 7 9/188 franc i M E Enten t Ag E aulk Ie E ien S Iark 25 Weci U 149,7 E E 7. Ok Kt jahr 252 tbr Ktoh eh! ned in E „Angt 94 5144 1/1. 91 a d ix B r-Obl L: F Es 14 | 1/1 56.5 bs e Hasel L I: on 0 4 /1 37 00B : D Le ers Q e 0 880 Bco C ainz chw kische! 4 für „S Fr Un n, 1 ungari noten Na Chse gar. 0, , Rer itze i "n, 1 tobe ober-N 55.7 O9 .-No er-N « gut i 4 Deu er ß 9 ° A R 0. d ergwerk 6| 1/7. r pte = B el B I8eN Or, 4 1/1. Aa 5 erl b G . 20 o 45 70 Zin )b -Lu vei “s 0 au 9 Anz gar 5. risci n 5 pol } : An on zer ita 4. r S8 No .70, ; ybr Nov F, do tach Tan R 54 54 1/1 98 5 B hein E aki 6 [44 | [7. 75b E einri gw bbd “E TEE | /1. 11 5.90 L b „Cö ens s8ek es, 2 9 [4 84 8e Es dwi dn, - Fre ktob ad Au osen K Okt, he P 7,82 GODE 118 E E: 50.7 pr Okt 25 vemb g Rüböl 178 em! Î z T A: 3 4 1/1. 9 Schering - t. B.| 6 ul | 1/7. 00G G Heinrichhall e] 0 S |4 A, 10G eR n, ny Age -@. 200%) 30 S E G ) Y Es eas reib. 1361 er 18 : Die, S E S aale ns 9,374 5, E da ( E pr Oktober. er Spieicns E har 228 f : de.-Gen E c Me U M7 096 Men Si) 6 4/4 1/4n) 0206 J 1A richsball 6 Zu 1E 0 Sl Color T l 16 2 110096 Thüringer hafen E A S1 aue: 9.25, Des T 4, Russ, Ba Paris 4,00, ¿0E A A, ver 53.1 leibas los Rio 28,09 j 9 7 1 71.80 es s Ï |4 /4 99 B | H 0. d «0 s 4 1/7 17 (5bz oloni ü 1-V R: D 10 92 000 ej r-U : 4 t—: bz s uk Gol , 0e Lo 37 «200 89 Ban uka er N p d ei A pril-M 53 1D 0 5 Kilog hi. j p.Bk “f 4 1/1 E A a 7 R 3 Se Ote ochdahl gwk 6 2A * 157006 A cky S d 2 [19: G E s : T E No MoS rMebeaggs n D . B.) 25 G 1 do E kika, R L ai 10 : B.) M a N C K S 44 1 Ai 1/1. 93 40B do. gb6. 7 3 4 {7. 60 Hörd ahl Prior.| 5 9 (6 hs 57,006 E E, A 5 6: 25G Dosterr. s L R Le Me Îneli Goldre R U A rden , 0 : 49/ tan L 5,61, u D5: 0k ark tobe 51,70 pr rühjah D? pr : 60/5 7 2 4 V . L ORT Stolbe pu E 5 11 4 | 1/7 d Hörd.Hütt E E ad S 4 | /Lu.7 96956 De T, rdia L 2 Jes e 385 B Ei dient dess . , iets Mt b z E r 188 ckung ent 3.40 1882 M 10A, /n unga: .26 , vänib 1 d L, b, g r. (V z P Nor E 0k- E V ats T 21,00 r „0 . i 4 | 1/1. i )bz B Kai Taz t-V « of I 4 1/1. 100 G t, I eu „V . 200 6 b Tr. Staatsb . E 484—] z E 31 A A e 90: Elb J, rents 76,78 N x Gold 55 Der Es ESE .-Nov pirit V. g emb 52 8: L | 1/1 172 7éba wW do ger Z bl 5! 544 | 1/1 7 res L S alte! 5 | 1/7. 1: 0.00 B De lovd ar-V -G.C O0 thin ord E [1 14b 10 14 Ins 25 thal ark 76.75 Gali Kredi o!d- 5,55 53.5 por. A Rog; br. FIVUS B . er 5 E j 4 | 1/1. O Westf e 4 6 | T E Eee E S Ls E ln A D ntsch Tes Gz vln20 /o D hm, We westbab i 1tbz Uit J O terd , Un 255 cnoton D Gol itakti . piek 1 d pril-Mai 52.10, d e 1,50 Ÿ | 1/1 R E E Drn EE 18 0 ry T N Oa t | at 1 A0bz Ell utsch.T Pübni B20 damtt A j 14341, : 101—1èbe Tuli do, 6 ara gar, Exc ae 8: ier 327 3 : Cöln, 15.65, gi 16 Cate, ) Lit d M y 2006 00 elmsh t-In4.| éi O 5 11 /L 8.7: bz G Köhl ilh ‘Pídb | 1 Gaits 4 Fb, 01,506 e Tra öniz erl. Me D te ahn A E L{—-14 16 —14hs Lo do. Papierr 14. 8C0 ngar, 2x, rente 9 N 68.80 25.00 E A 16: J, Art ai 1 7 A r li Des- 006 d og. G ütte | 97 5 4 | /2n.8 104 9bz G Könicab Bgw | 4 1/7 61. G Me p.-V y he ise che Ba Bank s dts Les 68}— Lo Cc ndo b, ente Oktob mpte Pa , Naz e 94 Ang! , | Bos ) eide Okt W vbr.-Dez TT N n ö/ j (F jart. O ‘| Se 5 1/1. 18 i - V! _14 1/7. 70:50bs Geri na, A erog -6 20°), S ank “E _— ¿—2bz K baren. M, 5 Ori Mai-No i ents Tor 170 p vou ober LLLas: Sra Rubol d ai 5200. : J N.A d bl! 0 4 | 1/1. 9 7.00B e Pfad. Ot | 0 | 1 . 91. b E er-Vers.- S0 : Wi rr es . A 14 81 rde s 9815 0 rien i-No (Sch 1e nte S b 371° „(0 n orene (V Ls ] l 0, Pp 200. 0K j L G 6 0| | 1/1 6,60 T „Obl. 8 0 4 /1 91,40bz Ta b a L V -(, / ien . K ellscha s 4s Ame 5 n 14! /16 kto tan ov. lo F 89 3,3 L pr. M Haf 21 nb M P ür er 53 060 rx. Okti F tbr c la | 1/7. 87 b e j L! | 1/1. Sa 00e adb, F. V z.B ‘90%, Do er redi chaft. _— }—2 meri 9 L, 3 be le v A8C es 2: (5, Wal 299 5 er Ves mi 5 D kt A Lach Mng. = 6 6 J 57.006 TEDE 13 s 4 L 00e S h Ei ula L E Mois Ruseen ‘o rens. A Beo) at E áe ai 29.20 aa 1 2445, 1 hiosi Zun ao. Marne x, | 5) n.7 31.90 bz u erf Nt | 5 /10. 39.6 G agd E AR 8.-G, /, 1860e ütte Ini in 6 9321 L—1 a 49/ 751 D 87: 8senN e C W , do. Si Pf - s 6.50 vemb r, asiger L , A er-N . L —- | 0 j 1/4 A 106 B B LuBG, Ie: Gn 0 9 4 1/1 . LAOTEE Mag eb. F Ae E a % C De r L e on St . tà34 ¿bz 5—10 Pla un . )ester 3 902 de Le No Si!be D B RG er E log Pri Mai A! n10/104.90 d ol | Bauver, 2| 0 | 1e 1 75b M de Mid lg.V 40), E 0086 . Pr. 0D 1758 G 12 dae r, Gold B T6 2 Lide 3 W 6böl 8,90, 23 25,50 s 4 | 1/1 04 00bs 0. dshall terf. 0 4 M /4 0,50 2G Magdeb. 1 r-Vers.-G /e 18e, , Goldrer E 1( N 751—: Aus diskor Gold zoldrent Tir 89 0, I e 1 ett L BAR 3.65, P fe ] 1/1. 706 bz B Tin ey 0 0 [4 1/1. R RO n Ee R IO aue: DO dre ° . Mr —dED P der nt 4! ren nte rken ,, 50 tal. 5°/ L WH erb 0 99 5 Mär pr. emde f As M L ri a] | 1 s 57 7 C No ebur e ers 900 . R r R dr nte 20 ¿àl10 792 ä ar B L te 77 801 â lo / ati aria! 50 Ärz r, Mai r lc 101 )B nuck ng.E 0 3 0 4 /1 C. C5 Ì O rds g nNA- G f umi u ente ° ¿à130 (— 2 E 187 39/ is ank 0. 771 L es 186 Rns« 0 Re 10n A ich S 17.95 al T 0b Lu enw. ise or.! t 4 “H A 9bz lde tern a ers.G. 407/e| Rus inisc 88eN . E D 2bz 6 (2 /g Am 7 14 flos B SPA 65 5E nte en Vot 5 L v Dr, O 23 50 2G E Lou U) b| 5 4 L/1. 2850 Pra H? cky e mag d s E 108 lo 116 mortisirb R sen h nier 15}, : ns S Chri Tai eia Ub Si: 18 L E i Wi , | 6) n '*0 Pr ag L 6 era. / e N g, N 7 084 A 187 Ur 85, sirb ober eute 262 31 0/ 1872 es i ae r M 15, er 21 ai M-Wenf B nekf. 0 j D 9% 1/7 E Le Es Berl. Ses Note 0. * 78,60 t à109 ee 04 (c Itali Rent O 99 4, é /0 fr ¿ 0Pe ansu geen res- orr O K 29 2) eb Bew ‘0. 0 j 4 1/7. 95 G Pr N ben (G Ge 209 . D @ a E EDQ 50 9— 4b tie: E N enisecl L 861 emu 2000 » "70 1nd. Kopenlagen- Ttimädóe. in! «ens tobe "1 E Ba A 4 Ï 0! T BO .10b Pr at s-V D 8. ae . 10: (N bz —- z Tür l bT7 pr 10: 1e A 15 Res ¿ Pfd unif. H hol en, - T Wi er l nb. | 9 | G 4 1/7 06.600 R T2 erl / : 034 Iba pad B Mane Wy rie 35 5j R 20/. Res . Ste 7 Aar m..| 799 ind 1881 : T H 4 1/1. —T by hei V-G F Be . 0/9 219 igs Á e L f ag uan Rent erl. Br anda . 73 - i 4 S | 0; L 4.00% Rh in. Wert Ste r. 209/4 Dar p Y 78.90— Ba A e di do. L 631, U 1e N D M F est A. L ON( s : 114 r 1311 E Sch in.-V ‘est, kfa] in 259), De IRaC, ] (hs T5 ,90—0 pee a ottomane 7 Prioritä “apt E LIRN C, B.) Hambur, E aaa W Wette Te d 4 3 1 V n B U T d e ne 7 C Ä an 0 ) L A W rz 4 r Tem; 1/1. O Thurin E Lloyd 10% Disconto. ank itimo-Oc (730. i5bs P, 25 Paris 74000, 0D 989 ( oldrents 781, R Zoe Swinemi j es Z 3.1 . ‘in 94 era 4 ; 1717 Trar ) C Bank 0 99 Ca Bs 220.09 : 259, 65,0 - f ; Anleih A x A S0 Ai pam e jet z 71 75G ugia er-V ücky 10 / ort nto-C , nurae 9A gy En 320,06 E Es 00, O, T Goldre ihe Me hrw 74 L 8 R S6 C lgiu Î 6 Uni aatl ler-Vers -G. 10% Cont t mge ¿ S e P )— 1 z an , 14 , A B dit 1er TEEDA, h E t, ente ÎE 3 mel A388 I { NNW 2 Regre t, =40 15 Culen.Alle D p ‘20 (anralitto - andit . 172872, ulti bz 385, 1 eva , 0k Bn fone Ie0O S 40m Cet A süns S 738 W N 9 Ma R, 2 Erf ) L t - If t 5,00 tali r t ne e 116 M, d Ar Sen K: T Ste 0 A d“ E leck 6 Victoria Berl. Berl 20 -Eng t-Pr. 1 fa 0k S1 D (V E DENE Spani ard, Niger do Karlaru E. 737 W