1903 / 167 p. 14 (Deutscher Reichsanzeiger) scan diff

101,60G Norddeutsch. Llovd | 6 | 0 14 [1,1/ 1000 199,70b j Westfälische Bank .| | Ö 5 99,10B Si L D ult Juli] | : 99,30G Wiener Bankverein Gt | arri Das ade i: 74 ea es, Dampf. Co. 1 | 3 [4 [1.1/ 1000 17300G do. ult. Juli i "R üdröd. Hull 4 L Ver. Élbe- u. Saale 10 | 5 |4 1.1/ 1000 1109,75G do. Unionbank 6416| do. drs. Hutf.

Oeft. Silber-Rente 1000 {l| 41/5| 1.4.10 Neufchatel 10 Fr.-Lose . . .fr.Z. ¿ Nat. «Hvpotb.-C- G. L n N i L : E E ee ma A - s A E Rôm. Stadt-Anleihe I. S. früber Stett. konk (3 j guts ett Stub: (1 1170S Elis. Wstb. ftfr. G. 8314 do. P E E O i do. do. fleine 108, 10G Nordd. Grundkr. Il Gr. Berliner 14 | 1.1 [1200 /3001198,00bzG s 9. M: sv} o Siaats ente g Ms do. do. I1L.-VIIL 103,10G E 3000—100/100,2063B | do. ult. Juli —4198,006z F do, do. ftfr.

Da. taats\{. (Lok) . 82; ‘70bzG do. o. kleine 103,10G do. VIunk.b. 1904/4 3000— 100/101; 20b¿G Gr. Casseler 81 30G E 3. Josefb. Silh.- Pn

do. 250 fl -fose 1854 . E M | MlCGiinex po leine Rie “rene NIOiI f 100/102 LG| Koma.» Altonaer Vet i inf “T, Ludw. 1800 2, : eine —,— . XTfdb.unv.1910| 3000— 7 alls. :

do. 1860er Lose 155,60bz do. do. 1885 —,— T E 1912/4 3000—100 102 O E Juli 1000/6500 170,306zG E “do. ho 10

a L :

49,00bzG E gas. „Oderb. Gold8d

I | e. tiv

O _—_ O

54/50G

126,50G 158,25G 93.‘ (D( 284,50bzB 191 50G

600 71/00bzG 1000/600/225, 50e G

1000 29.4563 1200 |71/10b;G 1500/3001174, Tobs

1744175,30 +,25bz

1000 10S 600 [156/506 1200/600|174/00bzG 1000/300[171/50bzG 1 Pa bz

. —,— . do. Spedit.-Ver. Le Do. ult. Juli! E Samb.-Am. PELLIOOE (1281 ot E [2] S Berthold Messing —— „do. do. 13. 100/44| 12,8 |1000—600 [104,50 et.bzB | °°- DVBereinsbank| 7 | 7 Berzelius Bergw

. Nordd. Llovd. rz. 100 8) 14,10 5000—2 00 [104,20B M Bielefelder Masch. 100,00bzG do. rz. 100/4 100/90G Obligatioueu vou Baukeu. Bing. Nrub. Met. 100,00bzG do. 1894 x3. 10014 N; 100 90G Birke d [—— do. 1902 r. 1004 | 101206; B | Yank f. deut. Eisenb./4 | 1.1.7 | 1000 4% [39,10G do. Vorz-Akt T E | -20bz Ctrbf. f. Esbw. rz. 103/4 | 1.1.7 2000 u.1000[99/40G Bismardckhütte.

Dt. Ansiedlgsbk. uk. 07/4 L1. | 1000—100 /99,75G Bliesenb. Bergw. l 11:

D J D D D

9 0 H M J Jm M pi p ps pi pi p pi pi pin p pin pf

s a t rent n P Fed brd DO 00

p

a

bm pour pr pmk feme rena pem Prm:

do O I OODO

O

C I n b b brd Rh

@

98;00G . VILunt.b.1904 di .133,60bz A E E 134 XTIT unk. 1912 34

Polnische Liquite- -Pfa db : Alg Gi V d aadbr. . enettaner Lire-Lose. . Portugiesische 88/89 4x 9% . 2/50. '90et. bzG | Wiener Kommunal - Anleihe E ne Í 50/90et.b 20 Jnyv.- Aul, UNTPRY, d abg 0. Stadt-Anleihe 1898 R Staats- „Oblig. amort. Züricher do Y ; do. do. kleine do. 1892/93 do. fleine do. amort.03 ukv.13 do. do. 1889 do. Do, mittel 00 Do, kleine do. 1890 do. mittel do. fleine do. 1891 do. mittel do. fleinc do. 1894 Do. mittel Do. fleinc do. 1896 do. mittel Do. fleinc do. 1898 do. mittel do. fleinc

Ruf. Gia Anleihe 1822

do. O + tons. ‘Anleihe 1880 bet o.

do. Os ult. Juli

K pen per pre pre pre: ©®

do. do. ; ; ,— do. do. kleine XITV unf. 1912/3t 3000—200 Hannover 3. 3000—100 08G do. Vorz.-A. . 3000—100197,30 Heidelberger . .| T L 3000—100/97,60G Hildesh.-Peine A| 101,60bzG Nürnb. Ver. LX- -XT1/4 5000—100/102,60G Magdeburg. A, B 100,50 fälz. Hyp.-Pfandbr. 34! 2000—100/99 10G Marienb.-® cendf. S omm. Hyp. 49/0I./I.|—| fr.Z. | i.C.1.1.02 |88,25bzG Mecklenburger kv. do. A./O.|—| fr.Z. | i.C.1.4.02 188,25bzG Niederwaldbahn . Ge do. S 3. | i.G.1.1.02 181,50bzG Posen. Straßenb. ,60bz ; 7 B EGLA O2 81 ‘50h. G Potsd. neue fonv. 3000—75 |114,10bzG Schles. Kleinbahn 3000—75 108; e Stettiner 3000—100/114,756 do. Vorzugs-A. 3000—100 111 75G Südd. Eisenbahn 5000—100/100,90G Ver. Eisenb. -Betr. 5000—100/101,40B do. Vorzugs-A.

Uo b L _

ormen | DHERS Do pn fremd ki pre prremd e prem fedk jrmcb rere

tine jn il jf fa brt Fa jen O G C Mr p dees OOBOSPRSESHPOS O R

A EnS L do. Silb.-Pr. 89 G E Kronpr. Rudolfshahn

5! E do (Salzk.) 13 0E | Lemberg G Bien n. f

B E ftpfl 151,10G j Oeft. Lokalb Gld Pr B E Mo. Nordwelthayn 4 D i do. do: v 1903EL A 3 1000 (122256 i do. do. Lit. B (Elb.)|5 10 E E M de: a eun: 34 1000 |69/00bzG 0, Do, O, H TLOQIOS O. Da LS Westd. Eisenbahn 1000 |93.10G ' E E s, 2000100 103.00bzG ürzb.Straßenb. 1000 j | o. do. v.1903Lit.C|33 5000 —100 100,7 7! E Ausländische Eiseubahustamm- und ; O N Ans, T: 0 EUA 100 96 60b2G Stammprioritätsaktien. f ; dd 1886 5000—100/96/60b;G Aussig-Teplißtz abgest. . 118 “/s| 10 4 | 1.1 : do. Eraänzungsneh 5000—100 101 10bzG Böhmische Nordbahn .| ül O E L L J z 1895 5000—100 103: 20bzG Brêd: / ult. Juli) L È é K TIT 5000—100 103,30bzG rünner Lokalbahn . . 6 | D | 1. J Gold- ‘Prior. 5000—1001103 80bzG Buschtherader fe Zul 1113/s| 11 E | Oftrau- Friedland. 5000—100/97,40b;G do. M ult. Juli —, : D Driesen 5000— 100197 ‘50bzG Csak.-Agram Pr.-A.. | l S aab-Dedenb.Gld. 83/3 5000—100/105,10b¿G | Saisberg M O .1 18,50B Reichnb. Paro.(Silb.)/4 5000—100 100,00bzG Graz-Köflach D | | ú E A J Südost. B. (Lomb.)/3 100,20bz do, do. 96 ük, 06134 5000—100[100/50bzG | Sashau-Dderberg . a L do. do. neue|3 CAA Pr. Hyp. A.B. T 44 9%/'36| Kronstadt-Harom. O 4110006 do. do. Gld Obs 97,60bz do. 4 9/132) vers 4 91/00bzG Lemberg-Czernowiß . [4 [1,5 | do, Do, 0: 4 433,50G do. 3x 90 28! veri. / L Oesterr. Nordwestbahn| 4t| 43 |4 | 1, - / Ung.-Gal. Verb.-B. . E do. aba. 80%or3.12 4/ 1.1.7 | 4000—80 |118,10G A R R R Vorarlberger Gr Ren do. do. 4 | veridó.| 4000-80 |100,10b4 wee V M ult. t E Gr. due Eicas 1 8 SAN Ae do, DOo. 94) versch.| 4000—80 193,70bzG die / “S E H wang.-BVBombrow 4 S do. abgest. Zertifik.—| frZ.| [1700G De I E Ul Oa 16 1 LL T Fosl.-Woron. Obl 874 103,75B Pr.Hyp. «V.-Zt. ukv.05 4 1.410| 5000—100[100,00bzG Raab ues Zuli i ; do. 1889/4 bo O 34) versch.| 5000—100|96,70G aab-Dedenburg s 1.1 127,00bzG : Kursk: “Chart. -A. 18884 100,80G Pr.Vf.B.XVIIT uk. 08 4 | 1.4.10| 5000—100[102,00bzG | ete b Pee S do. do. 100,50G do. s ÈDE unk. 1909.4 | 1.1.7 5000—100 102,00bz G E Ret Brdb. i! (4 4 d. | / idr a : Kursk-Kiew 100.00G doXXu.XXT uk19104 | ve 5000—100/103/00bzG Sf M AUT, q 4 | 1.1 (64,00bzG i | Lodzer Fabrikb. .. 100,00G do. XXÍI unf. 1912/4 | 1.1.7 | 5000—100/103 25G pee oi Ag | L1 [1800e'.bzG Moskau-Jar.-Arch. ./4 100,50bz do. XX1II unk. 1912/3t| 1. 5000—100/100/ 75G do. N ult. ul j i -418,00bz Moskau- Kasan . . . .|1 100,50bz do. XVII unk. 1905/34] 1.1.7 | | 5000—100/96,60bzG eat, (Ag. N D | 1.1 [102,00G Moskau- Kw. Woron. 4 n do. XVIIT unf. 1908/34) 1.4.10| 5000—100/96/80bzG Ungar. -Galizische .. | 5 5 4 [1,17 —— Moskau-Kursk . . . 98/50G . XXTV unk. 1912/34| 1. 97 75G Ver. Arad. und Csan.| 54| R E Moskau-Riäsan | 1. L Li E Li

ÉEZET S Bm mm

[uy

Co A H Q Jl J

D

OODPNS tr

F 7 —— Don. Dpf. 82 rz. 100/4 | 1.5.11/10000—400199 405 Landbank uk. 10 rz. 103/4 ] —200 1104: Ds do. 86 rz. 100,4 | 1.4.10/10000—400[99 40G E Bobumer Gußft u 7 nkf.Orient.Eisenb./4 | 1.1.7 | 1000 Fr. 199,60G R T N 107.500 De Gr ARS . Bodg. Kurfürstend Sa Amsterdamer Bank| 84 200 fl. holl. I—,— Bibustviegtlien, Braunschw. Kok .193,10G Antw. Zentralbank| 7 00 Fr. I—,— Dividende [vorl] leh. |Zf.[Z.-T.| St. zu M | Braunschw. uo S. | 0/0 Badische Bank.

c 118,25 Aar Na T a a —— | do. Stamm-Pr. 2/606 Banca Com. Îtal. S Berliner Union/ 5 1.10) 600 108,00bzG do. 192,60G Bk. f. Sp. u.Pr. abg.

9500- j 7 Jutespi 2E R lis f E Bt Brug 19 | 15626 | do Maschinen - c 17, e 2,0 1 93,60bz Dar ma Tarn, 1200—600 121,70G Bolle Weißb. .| 0 T0 1200200 69 75G R Huter: 94,50bz Baverische Bk. aba. O s GiedriGshain | 3 8 E (O 100506 Tren, Be. Bas 94,80et.bzG | Bayer. Handelsbk.. 200f.5.1000 e] —— bride Weißb | 1000 1100,50 do. Wollk, d e0et.b3G | Berg.-Märk. Elbf. 1200-600 (156 25G Sia I 1000 8 10G C | ba bG | gerte Bin, 1000 |21,10bzG Hilseb. abg. u. n. | 1-—2000 [109'50zG | do. Wag 85 90be 6 andelsges. 1000—500 [154,00bz Kaiserbrauerci .| 73 | 1000 1120 50G do, Vorinea A 4 44 44 . [112,70G de H Be Lit A. 7015380 GA154bz Königstadt .….| 5 .10/1500/300/113,49bz do. Kleinb; Terr.| 7 | i. 03 0/101,60G 5 O Lit B. 1888 E DI G orre Bet) 10 0) 2 192006 Brüning u. Sohn| 8 S + : ] cen. Br j L A4 90,80G z.12 E do. Mater 3000 desen i l 10/1200 /300|222,00bzG Brunsbüttel us 0 [7406 de Predi Sa j efferberg 1000 243 40b3 der ) ajZuO | Rpaa dia ange s S RIE Es Ne | Bug E a 166,20bz Bô| [H A 99 20S ultheiß 237 60b:G Bußke u. Ko. Met. 60 00b 1 c D 9809 Spand. Berg . S M5 0A (Oh Ba a O | seren b 0 | Gali, Be 00 400/93 9 4K, do. .“SPTLOLr. G S n) a “200 fl. S. e do. Kreditbank 107,25G Viktoria 101 2G ions Lol _11000-200 f. 272 | Bree BiLS ehe 147,10 Bochumer Vikt. 122,25bzG | do. Masch.u. Fas. S adi G E Le b: f: is -B abg. 109/00bzG Brauh, Nürnb. ü! 119/90 bz C sel. F d stab A Brüsseler Bank 103 3,50bzG BtiegerStadt D 96,00G do, / ‘Trebertcod. : A FErEE N Danziger. . . .10/1000/ M 99,90bz Chemn. Bank-Ver. 96,50G Dessau. Fidschl 10 1000 |— EeE Dotteeh R G ) 2 (20100 L S Coburg. Kreditbank 90,206 Ha Dortmunder . . 10] 1200/30013 391 2 29G Cbariotteny, ie O 1s h 8,75 baG do. Union 1.10/300/1000]—— „D 2000500 ns, Dänische D „12000 12400ctbzB | | do Viktoria 1.10/500/1000]146,75G do. Griesh, Elekt 0e he r ? G L KL1.1119,80bzC üsse d 1,10) X 4 BR 2000—500 100,00B Dantig, Privatbank] 1500 110 75G do. Diet % [111 166 159 00G ge E | L 206 100 00% G Darmlt. E Gl ld) i 200 fl. 1136,40G do. (Höfel) |110| 1000 176,75G do. Miles Ben) | 4 D et. bz do. ult. Juli] Zas Frl. (Reif) ab 10 A IREAE i R 1000 u.200 99,90G Do, MARE u 1000 1136,90bzG Sue Henni 19 1000 E16 bzG o E 200 u.500|—,— do. ult. Juli] 136 59h Serm. Dor | | * N AA 2000—500|— Dessauer Landesbk.| 5 | 2 | 1500—300 1103 904; N, port, 110 1000 0G do. Ind. Mannh,| / 1| 1000-200 Zl. 100,20bz Deutsche Ansiedl. j S | 1000 129,5G Glicckauf.… [1110| 1000 [135 50G un Bas Albert f 2000—500/99 20G Deutsche Bank . | 1200—600 |210/90bz Hanau Hofbr. |1.10| 1000 |— Chemn. F. Körner| 0 2000 —500/99,90G do. _ ult. Juli] 219,70à,753,70bz | * Hessische Caff. . :10/1500/300]—' do Mo h a d 0 000 500 O | De: Wf u WeBsehtt [4 0999. 110449 bzB öcherl Br. . .| 10) 1000 |84/25bzG do. Wirkw. Msch.| A L200 100,003 Bt Genofsenscbbtk,| 0, 4] O 100,40bz« olsten 11 .10| 1000 3 00G City Bgs. St.-P. 2 —50 5 | . Dyp.-Bk. Berl. | V 126,75 gger Pos. . | 0! 10 38 60 eau bia T 2020 1.404 100 00et. bz DeutscheNat.-Bank : 1200—300 1100,60G ende u Ko.| 10) 1000 138,60 S P S arl 18 4000— 2900 100.00B DeutscheUeberseebk.| 3 | 1000 25H Kiel. Sch{loßbr. |9 10 1000 141 50G Etotn r 97 2000—500 99,80bzG Diskonto - Komm.| 8 | 85 | 1200—600 1187, 25bzG | Klosterbr. Röd. 10 [10 .10|/ 1000 16275G do: 1 i, fr. Ve t 2000 200/99 90G Dortmd Ba; C 16 1200—300 [112 Trg D) | ajRönig Aft.-G.| 7 | 7 .10/ 1000 1117,00G Cont. El. Nürnb.| 0 U V0 JUG | 2worimb. Dant «45. ) 12,75B Kunterstein 2x 3 10| 1000 00 4 d ain E R N —D0MIT.0G Dresdner Bank (6 | 1200—600 [147,30bz Leipz. Br. Rieb. (10 [10 .10| 1000 313.00G Cottbuser Masch. 3 als )0— 500 100,90bz VD, ult. Zuli) 147 ul 7,2 5 bz Lindenbr Unna! [+4 3 10 1000 33 09S N y G e 29u.125R./99,75bz Fe Bank-V.| 5k | 1000 100,25bzG Lindener [119 [18 10| 1500 1285 00G Eriwig, Pamerl ls , V E Ie cid ¿ 107 I 2 y j 25 Rbl. M r. Kr.-A. f. J. u. H. iLigq.\fr.3.| 1000—300 [10,50etbzG Löwenbr.Drtm.|134/12 10| 1000 N21 00 t.bzB | Danz Del St.P 0 125 Rbl .M.|— Duisb g- Ruhrort! : | 1000 109,00G Münch. Schw.| 6 | 4 10| 1000 197 755 D anz.Delm.St.P. 625 Rol Eiverfesd Bus-Ver. | 1000-500 /122,00bzB Müser A 11 |—\4 (1.7 1000: L Dessauer Gas 12 625 Rbl - | Srsurter Bank. . (6 J 300 c Nf beraer î e » s L ‘Ua ang E | Vefsauer Vas . 12 125 Rbl. |—-- | Essener Bankverein| 6 |6 | 1000 [110.00bzB D erger V4 S| S 1] LN : MTOOG Dtsh.-Am. Wrkz.| 0 —— R | L j L 49, zL2 Oberschles. . . . T4 F 1000 1125 50G Deutsche Asphalt 11 1250-125R.} | Essener Kred.-Anst. ( 1200—600 1155,80 Oppelner abg 0 3 10| 1000 17090 E t Si 2000—500 0bz | Goth. Grndkr.-B 600 140 00hb2G Tae U S | a s (0, 30bzG Dtsch. Atl. Telegr. | 44; 7 IROR, 10A ICA E. rnotr.-D.| ( | Ó ,00bzG aulsh. Spitta! 6 | 6 j 1000 1117 50.5 Dtch Lur Beraw i |620u.125R.199,50 do. Privatbank 1200—600 1125,50G NReichelbräu I i 1000 1[177'00G tih.Lur. T o, 0 10/ 2000—500 | Hamb. Hyp. - Bank ; 1500—750 [160 00S Roß & Co. | 8 1" do. i. fr. Verk 10! 2000—500 HOO 3 z | do. Wechslerbank Í 1200—600 191 É Rostock.M.u O 11 j

bk p pk jt pel ek rend Pera rend prr Perandk jem fer jr

b i D PPs

| 0010

Budapest. Hauptstädt. Spark.|

Bulg. Nationalb. Pfandb. L,IL|

VaniiGe Laudm.-B.- Obl, TV do.

Be Bodenkrdpfdbr. ar. Donau-Regulier. 100 Finländ. Hyp. ‘Ber.-Anleihe

do. fund.Hyp.-Anleibe Holländ.Kommunal- Kred.-L. Ital. Hyp.-Obl. 1899

do. stfr. Nat.-Bk.-Pfdbr. . 86, 5bIG d d

o. Do. (tv 86,75bzG Jütlands Kred.-V.-Obl. Y . —,— do. do. F \

do. do. i: 86; 70bz G Nord. Pfandbr. WiborgT u.TT 86, 70bzG Norwegische Hyp.-Obl. 1887 86,70bzG Oesterr. Kredit-Lose 1858

86, 70bz G Oest.-Ung. Bk.-Pfdbr 86 70b1G Pest. U. Komm.B.Pfdb. T1, ITI 86, 70bzG do. Kommunal-Oblig.IT —,— do. Vaterländ. Spankasse —— Polnische Pfandbr. 3000 R. 2 do. do. 1000-100 R. 100,20B ortugies. Tabak-Monop.-A. E Raab-Graz. Pr.-A. ex. Anr. e do. Anrechts\cheine i: do. Gold-Rente 1884 8x u.41 bis Schwed. Hyp. «Pfandbr. 1878 do, do, Ler : do. mittel Do, DD, Ut «Sun —,—— n do. kleine do. Gold-Anleihe 1889 25e1 : bine Kaus do. do. Kündig.ab 1904 vbh. L L ör u. lr| 4 . do. Hypothek. abgest. 78 do. 1890 IL Em. 4 do. Städte-Ffandbr, 83| do. ITT, Em.| 4 do. do. 1902 ufv. 12| do. LV. Cm.| 4 Serbische Gold-Pfandhbriefe | 1894 YVI, Gm. d | Stockholmer Pfdbr. 885 1894| 3x 1.1. Do. 00. 1985) ult. Juli| - do. do. 1886| 1896| 3 1[1.2,5.8.11|—,— do. do. 1Ba4|

ult. Juli] do. do.

‘E. À. 89L,TI25r.u. ¡10x 4 U T d 2 Ungar. Temes-Bega do. Zer! 1.47 m do. ONMLNO “Pfandbr. do. f i [1.1.4.7 do. 0. l. Kr.| do. t. Juli] do. Regul. „Pandbr. ¿4 do. LTI 1.4,7,.10|—,— do. Hyp.-B.-Pfdbr. 97 1| 4

do. 1902 ito 1E 4 1,7 1100,60bzG do, Spark.-Pfdbr. N V] ti do. ult. Juli do. do. L 11 | 98, (Db3 Nhein. Hyp. «Pf, 66- 68| | F Außerd. 11 Rub. Pap. Rjäsan-Koslow . ; 14 |

(V E i s j e Staatsrente S1 2A 4 [1,3.6.9.12198, 40bzG Türk. Tab.-Regie-Anl. abg. [83 [S E 83 4 | 1.4.10] 2000—100|100,60G Amsterdam-Rotterdam[3,185 4 #4 | 11 Rjäsan-Uralsk 1894/4 | N ‘olai- Obligationen 4 100. 10G do. Do. ult. Juli] —_—— O. e do dn è TodilSi| versch. L In E Anatolische volle... | 5 D : 97,70 bz do. do. IEA 1 | p .69-82uf. 1904/34! versch.| 2000—1( 98,50G do. 60%, 5 F : 97 80 bz Do, do. 8398/4 poln. Sthatki- Obe 4 4 Pfandbriefe und Schuldverschreibungen do. Hvp.-Kom.-Obl.|34| 1,4.10| 2000—100/98,50G do. ult. Juli 97 60à 70bz Rybinsk 4 | C aat 4 G L Ben Hypothekenbanken. Rh.-Westf.-Bodenkr. Canada-Pacific i. Doll.| 5 | 7 1120,50bz Süd-Ostbahn i Prämien-Anleih 1864| Anh.-Defs, Pfandbr. 17-4 4 O E I, TIT V, unf. 1905/4 5000—100/100,60G do. ult. Juli 120,75à 50bzG do. A MRE * 1866 D do. T unf. b. 1905/34| 1.1.7 3000—200|—,— do. VII unk. 1908/4 | 5000—100/101,80bzG Gottbardbahn 3,8 | 6, 1 119175bzG do. 1901 unkv. 15/4 Stie, gli, 5 5 Anle ibe 44 ; E Bavr.Hdls b. [Vunf. 11 4 1, 1.7 5000—100 103 ,80G do. VITI unk. 1910/4 5000 —100 102 50G s Do. ult. Y î 193A 1 L ,90bz Süd-Westhabhn Boden- Kredit 4 Hai dd L E une Is & | 1,17) S E 103,80G do. IX unk. 1912/4 | 5000—100/103,00G Italien. Meridion. | 6 | 6 |/ 1139 30bz | TranGautal. Obl. © * Tou: taats Öbliaat T Bav. Hyp.- u. W.-B./3x| versch.| 2000—100/99,60G do. IL,IV unf. 1904/34| 5000—100196,00G do. ult. Juli| 13 9 00bz 0 Sbryed St.-A l a 96,20bz do. „unverlosbar 34! deriG., 5000100 99,60G O VI unk. 1908 3k 5000—100197 90G Italien. Mittelmeer . j - 196 Ti Wa! sau- eb L o. 0. do. ver p h F oh do. IVu 1210/4 5000—100 03.25 B Jura-Simplo f d do 1888| 3 3 S Bie Hkr 1X 1410 2000- 200 101 0E G do. do. ZUURE 5000 1001108 50G M do anin 3 Q o U ) ¿t i G —2001101/50bzG do do. Tluntf 08!31 5000- 99 50G Sas pu 77 Speaaee y ‘Bente 1890) 3 4 7 [75/80bzG d T S Tia fs Me Schi. Bdkrd.-Pf L-IV 4 S OO 0 L a0 Quremb Pr. «Sur e e \ Y »j (D, z( do. I 3t| y rich. 5000—200 97,00bzG G p V Ï R V 5 . 7 1 TSRE d Volt Spanische Schuld gr. abg. .| 4 R —, bo, IL-IX E Tra X V 34 verf. 5000—200l 95,75bzG do. ne S TIE £000 E00 DE fer B O d eten: M, do. unabg. .| 4 i e pom do. XIX E 5000—200/95,70G TTT: L b. 1906 34 5000—100t9 70G R “fe Mid bo. ps mite abg.) 4 4.10089,20bz do. XX uf. 1910/34 1. 5000—200]96,80G do. IV unf. b. 1907 31 5000—100/95 70bz iêvaalbahn . 0. VOD, unabg. F Danz. Hvp «Pfandbr. 4 11 5000—200 _, SchwzbHyvpI1]1 uk b.064 5000—100 101,506 i. fr Ve1 rk 1 ) 4 8

A pk B E

D

S E

—_ 2

rer O

138,75G —— : e 1905 B65) MaG I f 1906 101,60G * V 19101 102,60G : XIX uf. 1911 104,80G X U L910 96,80B i NI S o. XV unk.-1904: ZIOT do. fnv. u.XVIuk.07 tg M Gir. «Bokr, 1909 S 0. J Unk. 4371, 75bz do. O n 1910 do. L903 Unk: 1912 99, ‘50bz G do. 1886,1889,1894|3z 99 76bzG do. 1896 unk. 1906/34 98 -80bz do. Kom.Ob.01uk10 4 do. Do O, O 34

Lo 4) x o tor

bei fremd pmk pack mrt Peer emed ferm erme red eme ermd Prem Pomr jem forc nacl pit i

e

R o NRROCLMRCTN| O

—— C r a C0 T

O

wr Go 0000 o N N H CC eiSeol

n D

r

n

NOD

J Pork J prak J en] brd bunt J D

œ m O N

O

10/1 0 0 0 0/1

tor= pak pur punack S) bk pmk pk pmk pern pmk pmk Prt pour prr C rek eck ema prr jd perb | fra pre deck jeh:

Lor K

O

pad

E PBE E E E CEERE J Hck C0 tr D D

E T E

E

Ot UL —_ L

HARRRRRRMCIE i bi t jt bf b

pt Dr

é 15156

[e O D

o [eck}

P mOO S

T S)

J pumdk and freu purek ———— pi

——— een

duad fred feind Grun fred: fri Eo EER

. —) . . 24A

D ck

O E E ER E E F E E E E E E E E F E Eee

r t i i i i m i i t n ti i A

Ss SDS

S

110 2 30bzG 55,25bzG # 50G 130 „75G

D

—_ —_ O ddr

S E [2

22

pru red rem Pretoria P Peri Pera jam med pem Jra ferm omi Prm jur Praeme jrceedhi Pre Prem Pana rem pomm fremd [rere eem jmd cen Preeca jor: non TTTT Am mm O

" C

prt pi bk CO CO pad pk fark fik fun brik J] J J J J J J J J =JeJ J ried eef

Q i jr prt prr fri k t i jn t Pa C0 Bo S E

IMTMMNM—A N I N —_—-

E S S AAS

S ec ip a0

E

brmnk pern pu bed O ek

T4

p pr +ck D

es

e —_— bed p erma rere mad Predi pre Prm ed Pren gi Prm prr pre Pre me sek Pr red ee frem deem rek Prm df

S 5 I U Ha f R a i ck C Q G —INNRNE

bir etz O

S M &

Lom

| C r —_

S l:

Io 6 C H f A H E ck ck ck a f A ck f ck fck A O O O: S

, , , '

—_— bund pen I —IJ

_——- A

ckz d

wr D

[e

—J 0 ddt J und bunt 2] bek O O I bs s S E S

d

197,7 „75G

3160 ,00B 70 80G

120,106 120,10G 151,00G 156,00B 180,00G

2 30G 200,25bzG 127, 50bzG 28, 59G 107,7 (5bzG 183 90bzG 131 25G 301 [00bz G 220 25b1 G 389 )'50beG 388 50à389 „50bz 60,00G 1000 129 00G 1000 193. 00G 300 1221,00B 1000 —,— 1000 168, 50bzG 1000 1147 T5 zG 300 Þ02 ,10bz 1000 131, 20G 1000 /500 119, 40B 1000 1111 75G 1000 184 25b z(H

p

———————M———

»ck S Sr OTS

r ck ck ck | “p | _—ck—ck=ckckck

O Prem Pre Prem prets pmk Peck frneks

O V2 O o do

—_ d E m O INIONANER-N-A

p

T id E É O G R G E I E A Meer a!

D tr“ wr

S

wr e D900

p d M M M TNND

f M A C0 Hck

——I

p O Lens

pi pm pen unk prr O fa D O I i

0

500

- (Gw) pmk

pi D

_—_

Pn Sped Perm an] ermd fr Pee pereec a J permneks

QO bk und J fmd

T B U H f M F O M n jf M Pn C

[20]

pmk prt prmdi Prn jf 2m} Perm ‘2 funk D

1

Ï ./4

' . Klb. Obl. uk. 1908 3000—500/101,60bzG do. Pr-A. | 6 | 6 4/11 1109%5G__ Moskau-Smolensk. .|4

ital unf. 1904/34 | 3000—500/96 00G Kursk-Kiew T Rd. [4 [1.2.8 —— Mosk .-Wind.-Rvb. 97|4

99'060 zz . Kom.Ob.IIuk.10/4 | 3000—300/104,90G Warschau-Wiener . . .|6,85 | 7,40 /4 | 1.1 1170,80bz do. do. 189814 | 101 20 : “unk. 1907| 34 3000—500/100,50G Do, ult. Juli 7 010000bs Orel- Griasy . . 1887/4

1 de G ¿L unt 1901284 3000—300/100,50G do. Genußsch. .13,85 | 4,40 [fZ| 4pS|— do. do. 1889/4 |

S wer

—-

M Co P C P R O A R wer

OoOCMmMmoOoO O00

I

i i m O-A I]

OîD

O

A N

a8

ia d fe f f V Dl Dla Dl plan pla D Va pf Dan Vf f fre E U

N M M

T

me e

00 H O O pk

I Mis C C5 E M E H M drt dirt fat dés deg beni dad dis duk

e ck | —Ì 01 0

pi pi L) D [a

__S

3 P js 1s jf C0 1s ffe jf O t S L A L Praguereten |

pt o

L D A A ak Lud u A d I

2 Prt Pert 2] Pert Pert CD32} dermté Pré dis

| a |

ett erme Smdt prets reh eth Peredh Prmgk ermei rene Prerndb Perm Preth rern pre e Punci s Jemct Prmnd Pud pf pft bftn bund dun

1000 1134 /00G do. V.-A.|/ 0 1000 1198,50bzG | do. i. fr. Verk

1000 129500 5 | Dtsch.-Oest. Bgw./10 1000 1175,75 Dt. Eis. Speisew./10 1000 1159, 80G | do. Gasalüblicbt! 7 1000 1206,00bzG | do. Jutespinner.| 5 100 233.00 et. bzG do. Kabelwerke 4) 1000 i, i DO. Spiegela las8/14 1000 10:4 50H j o. Stng. Hubbe! 0

1 1 I 1 1 1

E. 1000 1232,00G do. Steinzeug .119 1 1 G 1H 1 1 1 f r 1 I

s

-

| _-_ ps

.7 | 1000 189:90bzG

Q

r ry r ry D

_—

Ss

10! 2000—500 30b3z Hann i0ve! sch e Bank ) 1500—750 1122 90G Schlegel Bo od)

7 [125Rbl M |- r Bank 1000 ‘1138,90H Schöfferhof

1010200 u. 2040, 103 ,20G j Kieler Bank A 1200—600 L Schwabenbräu

10 108 104 30 bz | Köln. Wechslerbank i 3000—600 98,60G Sinner |

10| 2040 [103/20G | Königsb. Ver.-Buk.| ( 1200—600 1113 25G v. Tuche: sche

10/ 408 [103,20G | Landbank. 6 1000 1117,75G Ver. Werder.

7 20 L ; Telpatge: Dan! 1. K. il B 0, 60bzG Ver. Artern i

10/1000 u.500F: | Do red.-Anst.| 8 1200—300 1172, bz 5 Wicküler Küpp.'14 14

7 | 2500 Bire [71.7 Lüb. Komm.-Bk. kv.| 63 | 6 | 1200—300 [130256 Wiesb. Kronbr! 5 | 5

7 | 500 Li 71,708 Ar emUTA C! 7e 8 250 Fr 148 00G | Accumulat. -Fabr.'10 [10

î 6000 u 2500 2 T5h (8 Carti! h ani 1000 I TDh ¡G Acc.-F, Boeseu. K 4

7 | 500 8 102 7ER Maadeb. Bank - 6 1200—600 1122 90h | A-G. f Anilinfbr [15

10 1000 F; LO, Priv B \ 3 1500 94,105 | A-G. f, Bauausf.] 54

7 No Ki s D flerbank 1. Eta. I H pr St 17 00G | Y GA ff 1ftenind Â

7 4040—2020/ 1 L,» Medlenb Bk 40) 9/, ) 3 500 122 00 1 Mont- Tyy K abg,

104 S do. Hyp.-Bank 600 204 50B A -G Papp nf

Ungar Goldr: n groß 7 1101,80bzG ( T | y 110,606 G Dividende [vorlllezt [Nf Q„T.| @ +.1,10.98143,60G ein. Pup.-D 27/6 00 140 60G | Cdlcr Pril.-

do, it 7 1102,00B o. I, 1IV rz. 110134/ 117 | 3000—300[191 70G E T E E e R A alberft 7 u. 300 [100.106 do. Z fat r.3. 1000 u.5008/43,60bhz DTLLLELD, SVoDENtreD. I ® 14 1000 39,00bzG | fonv. und neue i t : L) 3000—. E Aachen- Mastricht] 64! 6 1,1 G60Ô i igs Bl! g j l 7 A ortug. Eisenb. 1 7 !2000 u. 400172 70bz( do reditban!t! Í 1200—300 111425 Admiralsgartenk

Q N01 01 00K do. nußsh.15 13} fr.3. M p. St.1236 00h12 dar Gh Ge 117 11000 » 500197 00 do. 188: Ag.| 44/1.1.7 2000 uy. 400 B R Alfeld-Gronau

L oONO j 101.00b4G Altdamm-o h s 54 r 3 500 E t a 15 4 11 U Vi S de do, M - r.Z.| iC Nr 4 : °) ilb ima d. Nut 6 ) 1000 108 3 Alla. B. Omn -G

5 do. X,Xaunk.1913/4 | 1.1.7 | 5000 103 25G rev, Sdeb e nl O DI CausiterE.-G. ukv. 06/4 | 1.17 [1000 u. 500/101,006 S: wb L 11.1.7 [9500-85000 2.|—, o, 57. R E 10—0 119 SbG | Alg, Eleftr.-Ges ]

A f dal 497 | q A Droitbai 4 1200/300 | C pp E g Ñ D do lein E 00 Lire Ll ui. U 9,4 | v.D.Edison-G

91,10b¿G de | 3E 1 Bn SARISS E Crefelder 3 Ö 1000/500/88/25 Gn o e L. TEB] As Ja da weis. Zentr. 1 5 11| 1000 §8, : Niederr.Kr.Pet.uK.| 5 | ! 1200—600 ) i 1.7

D E e e Bee 1,19D4 f 0 ul. 10 34 1 3000— H M O Nt A C Es qu Ie Magd -Wittenb. Akt 3 n 106 vi: Far 2 J 2 AL j L E g L 000 - : : ' y Í 11 2, 109 FD h (‘Wey c 1

do. g D 3 : 17 [89006 ub. Hvp.-Vfdbr : 17 ; N Drtm. ( St L ; : : Nedlnbra. Fr Frz -B [34 7 | 5000: ¡ 0 tsr. 155. 10/2500u 00e ordì ita! s 1 01 Al!et ortl «en j ) 4 11 j Obi D De 1 5 7 j Ï

wte —_—— 1 we- pa

_

I 1000 1144 B 10/ 1000 1159/75B J

tei —ch

bund bunt a] Ln J Ln 2] brrdt an} en) 2n]J brend pen bank J J

Wis L O5 1 e

t

do. do. El. abg 89'40bz do 2000—?2 F : D vis o | 9, do. do. Jj 2 —200— do. Ill A 4 5000—1001100 90G Zerti ifikatel - fr.3 1167 - do. L ut nag. | , Dtsch. Hpb.-Pf.TV VT/ 3000—200 do. IV unk. b 19094 5000—100[102 40G ee Zu r... f (ry S do. c “e F Je L 4 G do. do. Iu. Ila fv. 4 f 9000—200 101, 70G do. I unk 14 0634 5000—100198 50G Sizilianische Y 12/1 13/4 14 1.1 1388 30b¿G a E do. De V 1] Í LI 2000—200 100,80bzG SüÙ 1:3 M 000— 100 102 00G A, : [7 4 L -,

j l 39 16150 N : ) b Südd. Bodkrd. b ürk. Anleihe 166 B... 9,9 161,90G do. X uk. b. 1908 9000—200/101,50bzG do. do. h.S.50/ 2000—100/99,10bzG Deutsche Eisenbahnobligationen l VUU 108 101,30G l 4.10 1000 |! 17 )h4

do. do. ( . 3,9 134 00bz do. XI XIl uf 1910 verf 5000—200103/ 00bzG Wstd. Bd P TT fndh E

do. do. ult. Juli 33,9et.bzBä34 10bz | do XIII uf 1913/3} 3000—200100 60G E Is “T q ? 1904 4 5000— 1001101 20G

Do, do. D Ï 3 .TOb4 d VTTI 31 1 5000—200197 00h G L T N 09 4 L Ep 1.10 1000 y 500099 G08 do. do. ult. Juli 31, 70bz B31 8S5bz do. TA uf. b. 1905/3}| 1.4 5000—200197 00bzG do. d V1 u uf 191

do. Admin.-Anleihe c 90, 20bz¡GO do. Komm. Obl.uk.13/34| 1.1.7 | 5000—200[100,60G do. I uk. 1905/34 do. Konsol.-Anleihe 18 3 / Dresd. Hyv. «Obl aar. 31 000—5 s I SD

1000 171/508 1200/600131, 00G 1000 178,25G 1 600 117650B 1 1000 161 00G 1 1000 1260,50G 1 /1000/600/128,50H 1 1000 20250 F 1 4 1

S 499

-

et bt C1 O Mi Min pmk P

-

__ O

m o ry 2 ti ooo s

Dai S

î } ck Or Ï T - ) 1006 0,209 o. Thonröhren! 8

“s s pt ps

1000 14° 00684

J punnt an} bem

ck

5000— 100102 206 {M M) 1 01102 30G 5000— 100199 25G 5000 100198,10G

1 ZOO0OO— 300 199 A 1A)

1000 N14875G 1000 [147,75G l} 1000 1119, 50G Z./1200/400|—,— 600 210,90bz 1500 181 30b4 S0 30a81 bz 7 1500 1101 0b 1 [1000/300]194,25G8 1000/5001178 50bzG 1000 u 1000 10,00bzB 1000 55 00 biz 1000 11941 00G 1000 108 00B 1000 1000 1000 10 £ l 8 5a, 756 0b 200 fl G A 11 j i y : 14 [1200/6001130 00k - ê ie: Quit } Li 1QUO A (2,4 zestoi Uw.) 4 i} 1500 N36 00% 1000 wf R eir f Ï j Ï M127 8174 s S M L O, T e 1200/G00ÏIGE 9 Deutsche Klein- u. Straßenbahnobligationen. G d L | LO—, g reu Leibbl| 200 s Aplerbeck Ste! { l | lden I 900 198 nas Zon 0019, 20G do. ult. Juli g a Allg.Dt Kleinb.rz.102/44| fr. Z. [} i. (6 (h.-Lur. B. IX . | 3 [151] s nabiûüder Bank] 74 | 74 | 1000—500 | E EG 1.1 67,25 Eintracht Beraw.|18 15 14 |1 1000 1217,80G j 111 I O) R 4 ' H E D i B, B L TY G “Tur, é j J ) f : ra af 3 atte “u 5 O rin | d j x e i 99 g E | acin, Hvp-B. Ful di i 1,1, Tre IC pa A Marienb ® . 1} fr 2 11 Dc Dc 102 r. 3 j D110 08 , Cthan H u s } 1500— 1000 j Arenba : vanias ela 114 1 f R EDE S T arben. [V Ï 1000 4 E i S g (+4 ( atte Niederla : j "Bu de l aba } | verich.11000 u 500171 75h14 d " ie ; stdcutiche Ban! d 000 oe Unt A A R I S N L i V de wp tbr 12 ¡ j A do VIllu ? 08 j :000—200[103 20G Se vErigu ; i s 1000 r 4+ E ; "G 1000 i Eisenbahnbo V. Ofifriei Bank 609/, LON bi Ar C apier1 F | 119 00b46 lefktra. Dresden ¿ 1000 151 7 4 da IX unk 10 i l 000— A 4103,10G l G B (4 1000 u 00110 0 U 1915 9 R t 1000 8 : Petcräb Diak -Buk 250 Rbl. Þ ' s a, 3.) 04 L i 1 tr. Lummer 01 \— fr. 1000 10 406 - Ey 1 06:34 j N 100d 8 0G 1000 U " tef ra 1949 00-1000 8 i E nt Bank e) Rbl C aas | B va ent 2 ct 8 1.1 11500 164 4A iht u Fraft 5 z ; 1000 102 75G Vilut 0 S 3j 1.7 | 5000— X J8,90G 1000 » 00 500-1000 1—. Rg 12G edo mg ® Aae N d » 1 Dax u. St in Me ] i 4 111 [159,08 do. Licferuna 5 744 [11 [1000/5500 * 1500 va Ï 4G ñ é 2171 b j

; 1000 u. 500 1 | 1000 9 , do. Hyp.-Bank! 1000 E M Ben L QUEI A [O4 j Ove j do. Licgmy Ï l | 1000 4756 Ï 6 Ï do. 4 b. b L1.7 | 3000 102 40G 1 i. ie : : | Q P ' s do. Unt C ) Ï Bu as E E, r. Stadt 88 1000 s it 1 6 19 O E 117/85 1001109 40G Deutsche Eisenbahnstammprioritäten.

1000 500 S0

U M) M

R ry ry r » O

És id Geis dus pr dad prud pas CE dei pu dai due ind jk E" pad E di GAN R E HCRGSA bik fik bil pu

afts dd pt }

X)

: G L ga! O) d E A IV 8 1907131 do. privileg. Anleihe 18: D, Frkf. Hvp.-Pfd. X1V 1,10! 5000—200/101,30G : n uk. 1: :

1000

gent Peti dh gts: ti edi eret rend S: end pin pn pn pi | Pt p bls p Pt Pert Perm Peck Prei Pren T) T t e e is i Wis us vis Mis ali Md

63-0 Ht S M a

1 J Â 1 do. 400 14 «Loose , . . |fr.3.|-4 p. St.[129,80bzG Gothaer Grund-Kr rôlth. Eisenb i) 1.410) 500 A 76 ult. Juli à130et b1B «Pfandbr. 1134| 1.1.7 3 12220B Deutsche Eisenbahnftammaktien. ] a a9 07 I I

do. I

D

DO. DO ai, „Ui : Ï ì Ï

Do ronen. - 31 O A } A X N A y t q Ÿ L

S

1 1 1 F.3

F

r ry O ry 00D I

S Se s s de » 2D

do.

2000—2001100,75bzG 600 7 19500 u 5008 do Brundfred.| f S 1200—600 10 5000 u 2500 (1,20 Aurnberget Dan: Í 1000 M re 7 m veriaunther Dani 600 Wi y Oberrhb ) 1000 Â

4 A) 1101 G LeNnterreich. Kredi 160 fl. P

No » 101 00bG

L Eutin-Lük 26 G00 000 / 10: 9% kaz v L L

1

Da 1 vdIG | Frankf.-Güterb. .| 2t| 2 11 | 1000/500 : E E 4, AF ]

4

Ä

“15 00) 25) 0423 12

Ö i Qo TEL

2000 y 96, (001 Ha [bi rfte „Bl fh 21 Ï 1000/60011 ( T Ä

U 200196, (0 D Hall «Hettít at

E 1000 5000— 2098s 00G ¡

E A is ÿ.IIT uf 044 | 1.1.7 | 5000—1001100,25G Bor E - , T. 4) I, 2 1UD de VI uf 6G 4 L A 1115 101 00G Buecarester Se:E 19e L} E do I unf.084 | 1.1.7 | 5000—100110150G Ducarchier “A, 1 tor Ì do I unk.043 H Ä f I

1000/5500 1000

É» —— În c L E g

I 4 Ï

Ï ¡T M)

1000

}

- 612 51

e e p Ï D 1 VUO 1000-500 8, Preuß. Bodenkred 600 1000 Ft 00 10

1 j Ï 10 1000u 500 N j i g i 1000 s (V 1000) 5 Vin Ï 11 u 1 _ ty „A 1 Ì 4 u Ï

do. do 002! 44 | 1612 E E I , : Altdamm-Kolbg. | 54| 5t|—|frZ.| ! 1000 u. 5 do. St Kauis s 195112] 117 , 0. Ztr.-2 P 1 600 2 iarop. Walin j j 6A Ss L 12 l do L 10 ê t j S - L 8 Le Le 1.4, d U) î 102 Ob TR L G » I r. x) y 1000 u P 13.00 En a C u [4.1 7 Ld 1000 ü ; j - Hpp -Akt «B! 1200 C0 Ï h G s C erb L s s i R T | Ï D, L L. O00) a As N Î «“ "t 1/DI do 5 1 75 Ï U) 1 A102 Ob BarMau Di Î H) I T O B u ï Ï Î L Sat, 4 ke Ä «A / Ge Ï Y Ï A

A Í j Ï M pr. Dtud f a alt - At + Gei 1000

1

S Leibh. konv! 6 J 1000—400 12 10 Baus di, el 9 171 e ü y i y - 1A Î Ï

s ICC) 1000) 4 ; Da Imm +2 i Lig b 43 Ï G K Bz do. alte u fon R 116 O0 1 6 T5 rôstbal ï j j 11 1200 104 00G J1 y | Erdmannés r Lil 500

p D j j 1000 » 001 7 1000 9 t : Li 2 | do uf b.1905/34 1.1.7 | 3000—100f96 75bzG Liegnit-Rawi! 2 4 | 1000 N 7 1000u. 5009 _ h de s ine I I T «É t Gy 4 r r.Z U Ï 7C 00b4G Dic enba e f f; ¿ X) T0 10 L Cbristian ania E E ; Q ) 6 A /L r.3. |16.1.10000770.00bG p dbahn E fr.3 Uv j ti j i Me Licn 25/8,11/1000-500 9171,30 Nheinische Bank ) 1000 h 4 Do abit Ï 5 Ï Z aof s Qn s o Ÿ q j PLDCUI F I j | (oabit ä Ï g V E in j 4 Genua 150 Lix s i.C.1 54 00bzG pu «ade A ' r. Sb 100 1.7 1000 u 5000— 154 Î 6.14 1000 9 ' | do Disk «Ges | 7 1200—500 N50 40 Ï do. Ostend Vz «A ? A 1 Fh J Ei ECT a Ba M 120/900, Gotdenb. St- A ‘9 E ck i.C.1.10.08164 00bzG E A a 1000/3001 —, lagdda. Strb. (10 4 10/ 2000600 11 b „uêv. D. gar. Pn! 10 } 1000 9 i dec Hyp Bank c 1200— 600 Kauv. Bie t Mt t. 2 [u me Sis P00 0G E S E CEW 29 LUUY 230 50,9 n O O0 TOet h arg. X uttinect »Î " fr: 500 Tas L é Ï J of Gal 1905 10 1000.500 C Molt Nodkrd 2 . E i D VLEBA E F 1 Ï « Ï Facon ana H) I) 117 0b Helsingfo: - Stad t-An Ï Ï LVIA ' Ï i G x) I) L Ï . g s Nh. Me IOUITA » 5 1000 140 A i lame Harte in-J +41 Ï i f Ï 1 Ev «A 4 Ä Î 3000—20 [100 80b4G mlandbaß (102 1000 ' d , 1906 ( 10 1000.500 : | Noftockter Bank aba | ! A 00 10409 L avt Da uß! t 74! L 137,508 Fabria Elle nad 0 1000 i 0050 HO02 25h: 41 ih (104 i s M z'“ i 1912/6 10 1000-500 | D, V f : thn i “t | SGIST Cn I . L S t | Falkenstein Gard.!| 5 1000 1120 00G jz i: 2, T Í tleinb (1083 1000 uy. 500082 7 | ; r —ck s y Ruf. B. f. ausrv 250 Nbl. Þ_ 1134 75h41 e Furts A ion I 000—50 [103 30b;G eutsche Kleine und 1 NToOa naten, Stett Straßenb (108) z Ï 193719 11 | ein-Jute Altien .' 4} 1000 1102.00G

Ÿ Î * Ì i I V 1000 u 500 11 [1000-500 | ult. Juli 133 904134 504 | Bent T , h : j Ï S i - e 5 11 “Ü - - # i D Ä is 1X D E 1 Hi N Ì Feld & Iul o Î h G A) 4) 7 Tb A a imb j / y v iddtid its, M "11 41909 4 11 I) 9 its C n! K - N e iz G E s OICLLIR v. N O 10001126,00H d 5 14 4 1.1 | 1200 10041 146 Y s Ï ch - , E : D y Œ r 19416 7 Ae 2 Bart G 600 128,1 b z I M Rlenêbga Sb #h 14 ; 1500 D) » Thi

H 1000 u. 508 do, PlandbriefbnC| 7, 7 1500 } E F Kaii. Wi x 7_ 1001000. g Se 0 E Ä 4D Garl 11471 O 8 Nei sbank 000 152 206 Ï - Î Mle E V

Eichroeciler Brat = 4 11.7 [1200/3008

Ernsi & (¿o ! 9 11 Inn6

r P E -— Ì = } —] - }

(1

«be _

do do

do, do Karlsbader Kopenhagen

do.

do. Con

qu _

4 E _— E L un 2

Ém _—. _— Ên —. 4

1892

2 1886 34 1896 3

86 1 114

17 14 Ï Ï 1 Ï

e Le Se e 7

Le 7 t t a dn L)

nfv 1 305 34 eri. 3000— 100897 70bzG A t 4 t h (Fi 17 N ANN 1000 9 F h Nan N | f q: 10 » e A y s Í y Hy y 1, g tnLE ï i 19 x Y b ° P ' S D. Ans s ¿ O 129 40h40 c1attáan r if a 111 G E Ls i ay '

» Db C do u _ 1907 3i verich Z3000— 100197 70biG Bn j M D va fd Ei P - (9 L Dc : Î Ï 1000 4 Y N Ui r LaAmann Ti Í Í Ï d Äälêtbcr (ain! 4 1000 115.006

a i Á de im +Vfdbrf 4 O 125 50h R, i 100 heeb@ C isenbhn.(1( 1.7 1000 ° d h 1951 ¿ 1000 9 181 0 i k ult. Jul 450 129.40 dz 11 1000/00 0R 1E dz Flora Terr A G 3 2000 123A G

B UTID Ï E 1 E Î s T Y - Ï f ? E » D 7 m Ï H Ï Ï V LIRT T1 IMYT L tr r L f ul )

kleine’ 4 E 00b;G D p! ; F d. N E | 744 R 1A E 4 1000 175 60G Ausländische Eisenbahnobligationen. L StCIZ “B, 19694 1000-500 y | e. Dant-Ver. .| 6 | 2000—300 1143 75G | do. Cementb. i f L8.— fr 3! 600 75G “en e 18

Mal inder 46 üireLole tr a C d V ur L s 1 Ï s 0 l 100, Ub Î 1000 105 7506 Albrechtsbabn 1511 300 f 4 j c ed «Eredi 1200—600 11561 3064 E N « i Qi 4 ver Ste 749 bzG E AA ¿ E 8

10 Dire E ty 00k, os IY Ei, G Ee 4 RANA 11101, 00G 1! 1000 1153 00hb4 d | »11/1000.900 9 L Ero, Danesiss A130 11 10 : ] war i ‘Buk | : j 1000 101 1064 do. GCicborient + 10% T 200 190i TMS Fr A Maick el

Mostauer St-A Ser XXV, i do nd B. T i 3000 00G aQA O Berlin-Ghar a 1 1200/6001122,00b4 Bêhm. Nordb. G.-O 3000—00 |—. E din be "i üsse 0 104 j 1600 HoG Do, Tanty 76, 6 | 00 113,00B | d A5 il 1000 N00 6G Friedricbäbütte “10

G ü da "R Ï ü ü et trt f T rot eres -. # 9 2 ' Y a linge Lan s Ï Ï (F h J Ä a el s f P R E . br iy D

jelfe j 1000 Vur-Bodenbach 190-150 L—, S Deutich- Austral B G6 11 1000 14 009 è «Fre 1200. 900 1121,30G j LL SLLL A TLLT: C4 17 1000/5000122 501 Fried Wilb Pr -A! 5

j }

j

Ï

Î

j

-_ -_4

a Ì —Ì I

r e ooo

1000 14.28

1000/5 149/501 s) 1000 00G 1200/A 006

1000

O-

A F F t -1

-—

S S

Æ S

t .

AXVII XXVIO M O Î 113 7 j ] (K E, : de i