1882 / 279 p. 8 (Deutscher Reichsanzeiger) scan diff

JIY, Dr.

78 00G * Hörd.Eütt-V alts . [7250B | [Tnowrazi. Steins. 42,00bs* | |Kaiserhsf-Hôtel . 103756 RKarisr.Durl. Pfäb 113.50 B Kette, ElbDpfsch. Kön.Wüilh.Bgw.V 95,00G Köhlemann ... 73 50bz Königsbrg.Pfäbn 98,75bz Königsb. fd. ObI.

Fn

Div. pr.

157 75bz G PosenerLandw.B. 5 00G Pos. t-Bank .

100506 |Rh. Westf. G.-B. —_—,— Sächs. B : 157 25B Schwarzb. B.402%/9 119,80G Ung.Esc. u.W.-B 88.00 G VereinsbankBerl.| —- 108 00bz B Warsch. Disc.-B. s T

0

A P) _.—

0

1881 S E Versloherungs-Gesellsohafton. Rum. 69% Stamm-Oblig. L Tinean. 115, N dn, Amen Conte 10k 1/7, 149 75bz: G Der Cours verateht sich # pr. Stück franco Zinsen. Russisech-Englische 1877 —, : Gol te 73, Oest. Goldren » Voges Goes 1/1 joL75G lerie 9j 70 | 70 (8450@ C E Turi D Novache (E. T R Gutbiis C 21 20b -Münchener Feuer-Versich. lo S i » z j ¿Ee Bn L 126 50bz S Rückversicher.-Ges.. . 20% 45 2150G » 49/9 Gold-Rente Gan. k Peuts 81.30. 8% Reute 000 Kt E 114,25bzG Berl.Land-nu.Wasser-Transp.-V.-G. 20%) 25 14006 Ungar. Papier-Ren*e /a amort. Bente 81. Rd Sey gu ie pur adpun 28 905 G liner Fener-Versicher.-Ges. . . 20%| 22 19006 Orient-Anleihe II. . , : 1872 115,10, Ttalienische lo nte 89, d, e A e 0. [165 00G miar Hagel-Assekuranz-Ges. . 20%| 5 600B d I. . . 54,806: G 808, 6%/o ung. Goldr. 1035, 4% do. 733, 5 °/e Nennen de A n, /7. [103 00G e Lebens-Vers.-Gesellschaft 20% 27} 3100G& ___} Bergisch-Märk. E. . —.— é Franzosen 742,50, Lomb. Mien A L 0. Téioe, D

0/97 50ba B Cöluische agel -Vers. - Gesellsch. 20% 0 304G Freiburger E. 104,90a105,10bz Türken de 1865 !1,80, Türkenloose 55, Me As E E atte: R s ula 200 po 660 G wang 98-3098 70bs : L 50,00 Egyp S T rg age erg 2500,00, Banque de Paris

j 5 S -Ges. 2 Mainzer ; s M, 4A. UU, S R, 76 Bo G aao ad S ots 200/° 16 1985B Marienb.-Mlawk. 119,40à20,75à19,60àà20,60%2 1092,00, Banque d’escompte 580,00, g auf London 25,225, 36,10bz2 G Deutsche Feuer-Vers.-Ges. z.Berlin 209%| 9 895 G Mecklenburger . 183à85,25bz Paris, 25. Term E ah A t 4d 992 75bz G Denutscher Lloyd,Trsp.-Vers. Berlin 20%/9| 16# 1280B Oberschlesische 256.30à58bsz „Boulevardyerke r. 3% Zes E nle e Ho E 125,00bz Dentscher Phönix 20% 31# —- Ostpr. Südbakn 83,30à84.10283.90b» Italiener 89,877, SUETO 11,85, Türkenloose 55,50, neue Spanier S Deutsche Transp.-Vers.-Gesellsch. 20% 0 R. Odernufer 179,70à79,60à80,40à25bz 637/16, Egypter L I x (W. T-B) ehtnes-Conzeo 56,25 G Dresdener Allgem. Transp.-Vers. 10%| 50 1600 Böhm. Westh. S New-York, 7 Ce _ R E ( C E pa w. —— Düsseldorfer Allgem.Transp.-Vers. 10%| 15 1350G Buschtehrader Babn , 75,80bz Wechsel anf Berlin 94%, Wechsel au Lou e ; h Lu 172 25bz G Elberfelder Feuer-Versicher.-Ges. 209% 374 4300 G Dux-Bodenbach . 121,10à22,25bz Transfers 4.84. Wechsel auf Paris 5,223. 33% fundirte Anleihe 67,60 G a“ Fortuna, Allgem.Vers.-Ges. z. Berl. 20%/| 124 1000B Franzosen 589à91,50bz 1015, 4 9/0 fundirte Anleihe von 1877 1187. Erie-Bahn-Aktien 357, 75006 2 Germania Lebens-Vers.-G. Stettin 209% 13} e Galizier 130,60à40à31bz Central-Pacific-Bonds 1145, New-York Centralbahn-Aktien 128, 132 50b G P Gladbacher Feuer-Vers.-Gesellsch. 20% 0 8006 Elisabetk Chicazo- nnd Nortk-TWestern Eisenbahn 149}. 1

oS8

Kaschan-Oderberg gar.

RKronpr.-Rudolf-B. gar. .|5 |1/4.n.1/10. „St. do. 1869er gar.|5 |1/4.0.1/10.|84 20G 01d. Sp.-BK. 409 do. 15 [1/4.0.1/10.184.206G Osnabrücker Bk.

15 |1/5.0.1/11.179.25G Ostfries. BK. 609% 1/5.0.1/11.|85.00 Petersb. Disk-B.

1/5.0.1/11.|89 70G Petersburg. It. B./13

do. i 1/5.0.1/11.|80 406 Pomm. Hyp.-BK.

Lävorno-Florenz 1/1. n. 1/7.1279,006 Posener Prov.

Mähr.-Schles.Centralb.I.|fr. Prenss. Bodnk. B.

Oest.-Fr.St. alt gar. p. St.|3 Pr.Cntr.Bod.409/9

do. do. gar. 1874 do.|3 x Pr.-Hyp. Akt.-BKE,

do. Ergzungsn. gar, do./3 |1/ / Pr.H.V.A.G. 25%)

Vesterr.-Franz. Pr. Imm.-B. 60%

do. II. Em.|5 (b. 1/ 1104. Reichsbauk ... Oesterr. Nordwesth..gar. / /9.186. Rostocker Bank .

do. Lit. B. (Elbethal)|5 / ; Rnuss.B.f. ausw.H. Ostrau-Friedlander A L Sächsische Bank Pilsen-Priesen : Schaaffh. B.-Ver.

Raab-Graz L van 4 115/ Schles. Bank-Y. . Reich.-P. (Süd-N. Verb.)'5 .0.1/10. Südd. Bod.-Kred. SchweizCentr.u.N.-O.-B.|/41 1/41.1/10| „— Ungar. Kredit . . A A 100 F.|3 11/1. u. 1/7.1284,75B V.-B. Hamb. 409% do. do. neues=80M4/3 |1/4.0.1/10.|284,50G Warsch. Kom.-B. do. Obligationen gar./5 1/1. u. 1/7./100,50bz G Weimar.Bk.cony. Theissbahn .. 5 [1/5.0.1/11.184.25G Wien.Banky. p.St

Laa J wr

pruá Pr Hr H C p M p A Ma ¡a CON V Mm Pa 1j Pr Djae Dm S

_—

dad

[uy P-ENA= o

p Ben nI J wh P 1 H P 1j a r r r l E f r E E

M

90 00 B Westfälische . . 38 25B Wien Bankverein -— Körbisdorf. ... 119,00 & Wien. UnbE. p.St. 206 00bz G Landerw. u. B.-Y.

108’90bz G s Lang. Tuchf .cony. 123 00G : Industrie-Action, T E,

76.25 G Mixyidende ist ereni. für 1880/81 rvesn. 1881/98 A: M) L.a. B.G.Lichterf 1/1. [86.906 Div. pr./1880/1881 : Leopoldshall Ver. 1/1. [109,90b2G |[Aachen-Höng. . . 1/i. 145,00bz G do. Stamm-Prior. 1/19.7.1149 40B Aach.Burt. Pfdbr. 1/1. [50 00G Lothring.Eisenw. 1/1n.7./93 50G A.-G.f. Bau-Ansf. 1/1. 1610096 Imeckenw. Tnechf 1/1. |63.25B Adler-Brauerei . 1/10. 132,00b2 G * Ludw. Löwe & Co. 1/1. 122106 Adler,Portl.-Cem. La M.-Westf.Bgw.V. 1/1. 188.106 Admiralsgarten . 1/1. E 60bz G Magdeb. Baub 1/1. 1108 60G Ahren's Brauerei . 168 25bz Q Magdeb. Bergw. 1/1. [132,006 Alfeld-Gronan . . . 197 50B Magdeburger Gas 1A Allg. Häuserges. 30 90dz Magd. Strassenb A O Anh. Kohlenwerk . 198 00vzG Marienh. Kotz 1/1 73 O Ann Pabr Ohl. A Maschin. Freund 1/1. 5bz & nnener (Gussgst, Fo ebz 1 Hie s Aplerbeck. Hütte L.

E 99,90 B do. Wöhlert Ung.-Gal. Verb.-B. gar.!5 |1/3. n. 1/979 10G Württ. Vereinsb. 9 ; G Arenberg. Bergw. R e a A Ung. Nordostbahn gar.|5 .0.1/10./77.10G Es 4 0000 Pt i 2 do. do. conv.

: p Industrie - Aotion. ; R do. do. Oblig: 2 E M gar. 1/1. n. 1/7. 8 N A (Dividende ist vot. für 1880/81 reap. 1881/88 angegsban.) As Pfdb. P E do. Anh.-Bernb. Vöorarlbe E 84 60G. Div. pro|1880/1881 0. Obligation. E do. Berl.-Anhalt Forarlberger 184, A.B. Omnib.-Ges.| 4 D do.Kampe, Wetter Baltische 184,50 G Berl. Br. (Tivoli)| 3 é Oba G Mechernich.Bgw. Brest-Grajewo 188,00 do. VUnionsbr. . 20,25bz Mecklenb. Masch. Charkow-Asow gar. .. ./90,00bz Böhm. Brauhaus do. Pferdeb. do. in £ 8t. gar. |—— Berl. Masch.-B. . 10350bs Mend. &Schwerte do. do. kleine [—,— BochumBergw. A. 7,40B Mercur, Príl.Cem. BUE Temes E 188,75 G 0, G do. B. 7 50bz WMöbeltransp.-G. . . . 1n s —— 0. t öl. do. do, kleine „186 50bz do. d E 7195,00 B ee j 0. do. Oblig. 99s Nähm.Frister&R. Sosse Russ, Eisenb.-G. 2./63.70bz Cölner Bergw.-Y. (0,00 G Neuss, Wagenfbr. Ivangorod-Dombrowo . /7.180,25 G Commern.Bergw. 62,50bz G Nienburg, Eisen Jelez-Orel gar. .. ü :

i 11./89,25B Dessaner Gas . 0. (54 30b= Nolte, Gas- R Sen a E. Be 2 Deutsche Ban . [151,75 G U V bligat. oslow-Woronesch gar. 194. = | Donne k-H. . |—.— Nordd.Eisw. do. Obligationen . ; O. 39,00 B 0rd Biew.Bolle

10./81,09bz B Dortmund. Uni Nordd. Kursk-Charkow gar. . . 1.189 75b= do. St-Pr. ALA A Kursk-Charkow-Asow .

D 181,50 B do.Part.-0. rz.110 Kursk-Kiew gar 199,10 G Gelsenk. Bergw. do. kleine ... 199,10 G Georg Mar. Hütte Losowo-Sewastopol . .. 0,/75.00bz do. Stamm-Pr. Mosco-Rjäsan gar. . .. /8.1101. 60G Görl. Eisgenbahnb. Mosco-Smolensk gar. . 11.192 00G Gr. Berl. Pferdeb. Orel-Griasy /10.]— ,-— » Oblig. 103 rz. Poti-Tiflis gar 1/4.0n.1/10.|—.— Hann.Masch.Fab. Rjäsan-Koslow gar. . .'5 |1/4.0,1/10./99,606 Harkrt.Bergwerk Bjaschk-Moreczansk gar.|5 |1/4,n.1/10.|88,60bz Farpen.Bgb. Ges. Rybinsk-Bologoye . . .|5 |1/5.0.1/11.182 10bzG Hartm. Maschin. do. II. Em.'5 (1/1. u. 1/7./72,00bz Hib. u. Sham. . . Schuja-Iwanowo gar. .|5 |1/4.0.1/10./89,00B Hörd. H.-V, conv. Warschau-Terespol gar.|5 |1/4.n.1/10./93,006 KöniginMarienh. do. Kleine gar./5 |1/4.0.1/10,/93 75bz [Lauchhammer . . Warschau-Wiener II. .'5 1/1. n. 1/7./1100.00Bk f. Laurahütte ELRA do. . Em.5 1/1. n. 1/7./99,00bzG o |Luise Tiefbau do. ¿ .15 11/1. u, 1/7.19440bz1 *| Oberschl. E.-Bed.

do, í ./5 1/1. u. 1/7./94.00bz Passûâge-Ges. ,

do, . Em.|5 11/1. u. 1/7/9250B #| do. Prior.-Obl. Zarskoe-Selo 1/1. u. 1/7.162,50G Phönix Bergwerk

do. do. Lit. B, K Bank-Aotlon, Rhein-Nass.Bgw. Div. pro! i&80/1881| Scherin Aach. Diskontog.| 6 | 3 4 | 1/1. [103106 Schles Vas b.-G Allg. D. Hand.-G.| 6 | 7 |4 | 1/1. |81.00G Schles. B. 8tP Amsterdam.Bank| 7t{| 74/4 | 1/1. 121.006 do. Part.-Obl. Antw. Centralbk.| 6 | 6 4 | 1/1, 1105 50G Stolberger Zink - Badische Bank . öt 5910/4 | 1/1. [116.006 Stolb, Zk. St-Pr. B. f.Rheinl.u. W.| 14| 2 4 | 1/1. 136,75bz Westf .Draht-Ind. do. conv.| 3 | 4 4 | 1/1. [76,75bz Wilhelmshütte . Bk.f.Sprit n.Prod. l 5414 | 1/1. 180756 Zoolog. Gart. Obl. Barm. Bankver. .| 64| 444 | 1/1. |10275B E Berg.-Märk. .. | 7 | 64/4 | 1/1. [113 00bz Berl. Kassenyver.! 99/10] 10}/4 | 1/1, |206,50G do. Handels es, Bi F S 1 RIL, Ps G . Makler-Ver! | 4 | 1/1. [1123,70bz® Cons.Marie | do. Prd. u. Hnd. 44| 444 | 1/1. [76,506 Oont, Piertot Es Börs.Komm.50% 11 1/1, [103,00bz Cröllw. Pap. cony.!

| Börsen-Hand. V.! 15 | 1 1/1, 1165 006 C5 y 0 Braunschw. Bank 4t| | 1/1. [99 50B Nichtamtliche Course. D o

do, Kreditbank| 6 1/1, In 106,106 Fonds- nnd Pfandbriefs, Dentsche Asph, ,|

do, H thek. | 5E Î 1/1, 187,508 Anhalt. [andr.-Briefe „4 | versch. |—,— Denneeem. Od Bremer Bank . (4/0/49 11 1/1, [107,800 Crefelder Stadt-Anleihe'4 1/1. n. 1/7,1100 00bzs Dortm.Bgw.StPr, Breal.Disk.-Bank! 6 | 1/1, 188,75G Diisseldorfer 9 4 [1/1 n. 1/7.199,60 B do. do, St.-A Bresl. Wechalerb.| 64 103.106 Kreis-Obligationen . . ./5 | versch. |—, do. Obligat. Brüsseler Bank d 9 145 50B do, do. : « 444] versch. |—.— do. Brauerei. Coburg. Kreditb.| 3 | 80,30bz do, R A A E Duxer Kohlen . .

Cöln. WechsL-B.| 5 ; 95,00 B Jütländ. Pfandbriefe . 4 1/1. n. 1/7. [Eckert Masch.-B.

DanzigerPrivatb.| 5 t , [111.106 Bisenbahn-Stamm- nnd Stamm-Prio | 1 M e a rit äts-Aotien!| EgellaMasch. Fbr, Darmatädt. Bank 5 1 . 1154 00bz B Crefelder St. -A.| 4; 6 14 | 1/4, [113 50b:G do. do. Oblig.

=- E otéfo

A r

2 en

b

8B BNNNBB

OOOO Er

prak J

LESLSE-SLA

oBNOoOMNAOOROL| Ice ml wol

r ol lwooao

olowlo N Ha a A j f A A A C En jf x f jn O r Pr A f n D E E E

eda e o Gd ede L s d

116,50 G Leipziger Feuer-Vers.-Gesellschaft 40°%/9 11000B Lombarden 7 935,50a3bbz Geld leicht, für Regierungsbonds 4, für andere Sicherbeiten 5/6.

1 . r j

50 G Allgemeine Versicher.-Ges. 350B Nordwest 12.00B. roe PollatVansioh «Ges. 202/0 Nordwest Elb- 379à82,50b7 Wien, 20, Nor Res, (W. 0 A A 13,95 B Magdeburger Hagel-Versich.-Ges. 409/o| Russ. Südw. o Ausweis der E L L a Cs n 56.00B Magdeburger Lebens-Versich.-Ges. 209/o| 470bz G Darmst. Bank. . ., 153,5Cà54bz Notenumlauf E An 29 O6 : : Magdeburger Rückversich. - Gesellechaft) t |— Deutsche Bank , . , 145,50à,75ba Metallschatz in Silber . ., 5A T0 E A S Niederrheinische Güter- Assekur. 1099/0! 7606 » junge . . —,— ; do. inGod. . ., E n E Nordstern, Lebens-Vers.-Ges. Berl. 20% 122 1275bz G Disconto-Cemmandit 8 196,80à97,75bz i In Gold 2ahlbare Wechsel . , ic GS E os 0A Oldenburger Versich.-Gesellschaft 20% 5 275 B Oesterreichische Credit 494,50à97bz POrteleA 2 O S A S Preuss. Hagel-Vers.-Ges. zu Berlin 20% 0 --- Ungarische L —,— DoOmbard L 2 E A, E Preuss. Lebens-V ers.-Ges. zu Berl. 20% 123 4806 Ung. Escompte . .. —— Hypotheken-Darlehne. . . , L E A Preuss.National-Vers.-G. zuStettin 25%! 15 800 & Wiener N é E Pfandbriefe in Umlauf . . , ) n.

i i -G. kf. a. M. 10% 18 —— Dortm. Union St.-Pr. . G 3 S S RNE E I Bhejnisch-Westfülischer Lloyd . ; 100/0 g 580B Laurabütte. . . . , 127,30à27,10à/90% *) Ab- und Zunahme gegen den Stand yora 15. November,

M S E Bn x e 8 Turken A2 2002008 E O 90 00 B Sächsische Rückversich.-Ges. . . , 0 f O 5 i -Versich.-Ges. . 20% 17 9250 Prodnkten- nund Waaren-Börse.

e E A aa 200° 133 | 1347/17606 Breslau, 25. November (W T. B.) Regeryirt. Berlin, 25. Novbr. 1882, Marktpreise nach Ermitt. des K.Pol.-Präs. 106 00bz G Transatlantische G.-Vers.-G. Berl. 20% 15 | 184/6556 Freiburger 104,75, Obersehbles. 256,85, R. Oderuferb. 179,50, Höchate | Talente 28 Töbz G Union, Allgem. Dentsche Hagel-Y. 20% 0 0 |245B Bresl. Diskontobank 89,00, Bresl. Wechslerb, 103,75, Schles. Banky. Pretaa e ard Victoria, Berlin, À.-Vers.-Ges. .. 20%! 21} | 22 24106 109,00. Kreditaktien 497,00. s A Ea Per T0 Kilogr ZTITAT S i E, Westdeutsche Vers.-Akt.-Bank.. 20/ 0 9 |625G a A C Eisenb. B. 65 25, Oest. Banknoten 171,10, ] ‘Pur Weizen mte ut R

62 (0b G Fonds» und Actien Io Las. FrankKkfsart a. M., 25 November. (W. T. B.) (Schluss- „Weizen mittel Sorte c I | 1/16/80

pará De

0 co nt 0D N E RERRRRERRRRER

34142, ,50bz

dee P do ade B

ol os r SZLZLBS BNBNOSB

r ep

.

W000 O | OV=ooO E

‘7.512562

94 25bz G

80.25bz G

192 00bz2 B #

[i

prak r

cir

1/1. [140 00bz Baug. Friedchshn

1/10. |79,50bz & do, Cr i,

L do. Mittelw 2 E u 62, 10bz do. Ostend. ..

G do. Berlin-Charl. 1 E [do. V, d. Linden 1/1. |— T. 94,00b,G |Berg.Mrk Bergw. 1/1u.7. 104,00 B do. Obligation. 1/1. 112,25 B Brg.-M. Ind.-Ges, 1/1. _ Berl. Aquarium . /1. [168 50bz B 7 do. Bock-Branuer. 1 |

D

E E ISE Uo D

pat

ry O G20

vér cit i O

ODDÞIDO0T0 |

‘70106

Lian

——Ad09 B 2400844185

ASRBRABAR Ee E E E

OGOOOEOOANY

i

RmOOÍO

S pi pl

r pk p p fk rk pomm pem pmk jdk pern mk fre Prm:

d Di e a Pt i B Bi ie P E E

Canad

[ey Pt

L dani pee

Ao E

5 b S ONMNTUWUORaAnanoOoouEetO

R OAARAOORRRARRROAAROR R A 3er

Sas pi pi Ce

/1. 157,00b2 G . Br. Friedrhn.

1 L 62,00bz G . Br. Schöneb. “1/7. 80756 . Cementbau 1/7 1

p t I t C

p O D DUND L

S pel jd R E R): [Mey

148,50bz G erlin, 27, November. Die heutige Börse eröffnete | Course.) / Roe E C e S p A e D ), [85 OOebz G in schwacher Haltung und mit meist etwas abgeschwächten Rubig, durchweg abgeschwächt. : Rollnóni mitto1 Sopta E 0 150 00bz G Coursen auf spekulativem Gebiet, Das Geschäft entwickelte sich Lond. Wechsel 20.34. Pariser do. 80,68, Wiener do. 171,30, Bo ¿dra éariüzen lovks R O E A 124-2 R l E 83 00G weiterhin ruhig zu schwankenden Coursen. Die von den fremden | Hess. Ludwigsb. 99, K.-M. Pr.-Anth. 127%, Reichsanl. 10185, Reichsb. GeE L Zt A Di E Le 0. [22 90bz Börsenplätzen vorliegenden Notirungen lauteten meist günstig und | 149, Darmstädter Bank 1537 Meininger Bank 90, Oesterr - N l Ee / —— t besonders wurde aus Paris feste Tendenz gemeldet. Hier gewan- | Ung. Bk. 710 50, Kreditakt. 2474, Wien, Banky. 3k Oest. Silberr. Givets uauiezó Forts É S E O 12A 2: 1A 85 T75b2 B nen diese auswärtigen Meldungen keinen nachhaltigen Einfluss | 658, do. Papierrente 65, 49/9 Goldrente 80}, 4 9/9 ungarische Mde eus Make E E 67 25bz G auf die Stimmung. Das Prolongationsgeschäft nahm heute die | Goldrente 728, 1860er Loose 1193, 1864er Loose 323,70, Ungar. Hie mi i E 13 | 30 59 00 B Aufmerksamkeit schon lebbafter in Anspruch, Staatsl, 224,00, do. Ostb.-ObI. II. 925, Böhm, Westb. 2514, Bit Zeriias R A A A 36 25bz & Der Kapitalsmarkt bewahrte ziemlich feste Haltung für hei- | Nordwesth. 170} Galizier 2623, Franzosen 2943, Lombarden 11714, Hike Said e 0 A a a NE 2 3-| 50 30 00B mische s0olide Anlagen, und fremde, festen Zins tragende Papiere Gotthardbabn 1174, Italiener 882, 1877er Russen 86, 1880er Russen Hen e E e O E 7 L 68 25G konnten ihren Werthstand meist ziemlich behaupten. 683. 11. Orientanleihe 537, TIL. Orientanl. 545, Centr. - Pacific Hein S S E i E : h 31 99 10350G * Die Kassaxwerthe der Übrigen Geschäüftszweige blieben rubig | 1118, Egypter 685, Türken 133 X O De O 2. 56 120,10G bei meist wenig veränderten Coursen. Nach Schluss der Börse: Kreditaktien 247%, Franzosen 2947, Ÿ demes , G R R N A nA 56 1/1 4,7,10 106.00 G Der Privatdiskont wurde mit 48%/ sür feinste Briefe notirt. | Galizier 2613, Lombarden 117}, Egypter 684, E EANE 1173, s E D N } y ) 1/1. 113 25G Auf internationalem Gebiet betzten Oesterreichische Kredit- Frankfurt a. M., 26. November, (W. T. B.) Matt.

pi Ot D i D O D

i

{7. 195,25bz G . Centralheiz..

71105 25b20 —- Cichorienfab. 1195,75bz do. Cich.-Prior.

Lak ani

91 00bz G Nürnb. Branerei . [104 00B Oelheim Pet.-Ind. .7/104,00B Oppeln. Cement . 97,90bz G Oranienb.Branuer. . [81.50B Oranienb. Chm.F. . 116 75bz Pappenfabrik . . 113200bzG [Pluto, Bergwerk, 92 75G Pomm. Masch. . 39.50 B Potsd, Strassenb. 22 00G E Eyrmont Pferdeb. s 1°. |Rathen.Opt.Fabr. 107,00bzB P Ravenabrg Spinn. 92006 » |Redenhütte cons. 18 00bz F |Redenhütte Oblig 123 80b2G |Rh. West. Ind. 70,50 B Rhein. Stabl Lt.C. . 9800b2G [Rostock Schiff. 139 £0bz G Russ. Masech. ObL i 218 O0ebz2B |Süchs.Gnssstahlf . 1122 60G Büchs, Nähfäden Ap e ächs. Stickm. . . . 1144 10G*® ¿5 |Süchs.Thür. Bgw.| 48,00bz do. Schnh.Webst.| /9, 195. 00B Saline Salzungen) 131 50B Secating-RinkÖbl.| 68 90B Schaaf. Feilenh. .| 117,75 B Schles. Cement , 122 25bz G Sch]. Gas-Akt.-G. 118 00B Schles. Kohlenw. 151,25 & SchlLein.Kramst.'! A 50 50G Schl. Porz. (Math.) 7/67 00bz do. Prior.-Oblig, 35,006 SolbrigSüchs.Kg, 57 00B Spiegelglas, Dt. 7(,00b2G Spinn & Sohn . 34,25bz G Stadtberg. Hiitte 17440B Stassf. Chem. cny. 81,90bz G Stettin Strassenb. 96 50B Stobwasser. , ,, 1 93.75 G Strals. Dampfra. ! , 130 25 t Strals, Spielkart.! (89 COB Sudenb. Mascbhin.| 1 69,7501 Stidd Immob, 49/; 101 90B Tapetenf, Nordh. LMEONPE Taruowitz .., /7. 150,90bz G Thale Eisenb. . , 1/1in.7.1100 80bz G do do, 8t.-Pr /10. 1156 00G Union Bauges. , /1, 131 00bz G Union Chem. . 1135,06 Fnion Tabak 1/1, |—— Vereinsbranerei 1/4n10— —2 Verein. Thür. Sal. 1/1. 1109 90buB _|Vorwürtahüitts. 1/6, |— Vulcan Bergwrk. 1/1 [— Warsatein. Grnbe 1/1, 89]— . Weiasb.(Ger.)env 1/1, 142 00ba do, (Bolle). 1/1, 190,50%5« do, pee N 1/4u10[97 60bz G Weatfül, Union 1/7, [81 00bz B do, do. conrv,. [ —- do. do, St-Pr,

o

L

2090 —J Aas he

4 ol al

O ; D, Ges, c . Sp. Schwend 120,50bz & i Pfordbbahs . Sped.-Verein, . Verl. u.Druck 2 LOIMATKE, :

odo. Wrkz. Sentker E D Berzelins Brgwk. 0 25bz& S Bielef. Sp. Vorw. 99 25bz o Birkenw. Baum. 7825B ch |Bismarckhütte. ,| 40 25bz2 G + S |Bonifacius Bgwk.! 128 00bz S Borussia, Bergw. 41.20bz Tos BrauereiKönigst.| 64.76ebG S doFriedrichshöhe 91 00G do. do. Obligat. 88 50bz Brannrschw, Jute) 38,25bz G Braunschw. Kohl. 745060 do. Pferdebahn 165,00bz G Î Bres1.Br. Wiesner 106 90 B Bres]. Oelfabr. . , 1111,006 Bres]. Strassenb, 5 5 |1/2n.8.106508 ®|Bral. Wagg.-Fab.| 0 14 | 1/1. 199 25B BrsI, W g.(Hoffm.) 5 (5 | 1/1. [87 00bz B Brodfabrik . . , ,| 10 |4 | 1/7. [128 50bz¿@ |Cent. B. f. Fahrw. 0 4 1/4. 99 00bz G Centralihôtel-F 4

5 16 | Chemn. Banges.| 9 SulOOe 106 do. Färb. Körner]

Chnmmn. Werkzeng! Cöln-Müis.Bergw, | ConsAlk.W. West!

d M s P n E E e

On D a DO S pi C Baan pr —— prr prr jd co t f ed

tr

U. /7. 190,00bz B+ S do. Holz - Compt, L

1 ¿l 1

im r

M tom nor J Ou0r- M i r won i

p pre jem prr Prm prr fer Prem erk

F 22

O NO r

c

wr

r

œlll

Kartoffeln , G9 4

; ; j i ä Rindfleisch

: jen niedriger ein und gingen mit einigen Schwankungen ziem- Effekten-Sozietät. Kreditaktien 2474, Darmstädter s

Ur ata B lich lebhaft Ti Piiaéiden era tek s8chwächerer Eröffnung Bank 1537, Disconto-Commandit 1973, Oesterr. Silberrente 655, do. E E Js L, . 1/1 n.7 p gleichfalls befestigt, Lombarden still, do. Goldrente 803, 4%/ ungarische Goldrente 728, 1860er Loose A Kilogr E T 83/006 Von den fremden Fonds waren Russische Anleihen ziemlich | 1204, Böhm. Westb, 2514, Nordwestb, 171%, Galizier 261}, Fn Kalbfleiech 1 Kilogr É 1/4. 68.50 B fest, Oesterreichisch-Ungarische Renten schwach bebauptet und | zosen 2947, Lombarden 1174, 1880er Russen 68%, Gotthardbahn Hammelfeisdh 1 Kilo Da 1/7. [109 50bz rubig. 1164, Egypter 694. 0 R) Ä aa s 1/1. 143,50bz Éa Dentsche und prenssische p i ep TELREIIGAA bei fast, x as T der Börse : Kreditaktien 2473, Franzosen 2943, Eier 60 Sttick m P | 1/7 36 S. unveränderten Coursen ruhig, inländische Eisenbahnprioritäten „ombarden k 5 7

1/1 96 100 2 chwach und wenig lebhaft. Duisburger Stadtanleihe 99,50 bG. Franksart a. M., 27. November. (W. T. B.) a D per Kilogr. 1/1.0.7 D Bankaktien lagen schwach bei ruhigem Geschäft; Diskonto- Anfangscourse. Kreditaktien 2464, F 3}, E - 1/1 l, Kommandit-Antheile und Darmetädter Bank matter, Denutsche | Galizier 260}, Lombarden 1174, Egypter 698, 4/6 ung. Goldrente E E 1/1. 117,00bz.B Bank ziemlich fest, 3 3 : | 725, Gotthardbahn 1143. Matt. Dei | 1/1 195 60B Industriepapiere waren ziemlich fest und mässig lebhaft; Hamburg, 25. November, (W. T. B.) „Bahnen fest, M Schleie | 1/7, [96 00B Montanwerthe wenig verändert, Laurahütte und Dortmunder Union Pr. 4% Cons. 100}, Kreditaktien 2474, Franzosen T37, Bleie A N CIS | 1/9, [100 60G etwas abgeschwücht, Lombard. 292, Ital, Rente S8}, 1877er Russen 86, 1880er Russen Kyehoe ver Ea 12 | | 1/1. -— Inländische Eisenbahnaktien waren meist fest und rubig; | 673, II. Orientanleihe 524, III. Orientanleihe 52}, Laurahîitte 1284. t 7. M Ls . z e é S y s Bi a 11 E —— Oberschlesische, Ostprenssische Südbahn und Marienburg-Mlawka | Norddentsche Bank 1573, Berlin-Hamburger St, 381, Altona-Kiel Berlin, 27. E a N e a0 e p h Ens z | 1/5. 190 00B etwas besser und lebhafter. do. 2364, Diskonto 44 9/0. von Getreide, ohl N e * etro um un Í pi ri un) i

/D, 49 50 B Im Prolongationsgeschüft notirte man heute für Oester- Kommerzbank 132. ; don R I Es n E g Es M es S Es 120 75ba6G : reichische Kreditaktien 0,90—0,70 Æ, Franzosen 1,75— 2--1,75 A, Hamburg, 25, November, (W. T. B.) 2 él tr. Kind gange, D V Ie e, E A 63 75bz C Diskonto-Kommandit §% /), Laurahütte 0,275—0,30 °%/% Report ; Abendbörse. Oester. Kreditaktien 2494, Franzosen 7404, | 200 A nach Qualität, se e i per qus u t 173 006 e Russizche Noten bedangen 0—0,05 A Report; für Lombarden | Lombarden 293, Marienburg-Mlawka 1194 Ostprenssische Süd- | und per November é Er L E M, e A 59,00ba D (,30—0,45 M, Orientanleihe 0,15 9% Deport, Dortmunder Union, | bahn 834, Laurahütte 1284, Altona-Kieler 237, Berlin-Hamburger | Januar 5 Der S _ E , D bez, per ai- h di ° Italiener, Ungarn, 1880er Russen wurden glatt prolongirt. | 380}. Gotthard 117}, Deutsche Bank 1464. Fest. Dezembercourse. bez., per O uli E ns u, L iat Veanideé cis “G a e Alles mit Courtage., Wien, 25. November. (W. T. B.) (Schluss-( ourse.) Roggen oco schleppender 1 anf, 1000 Kil . T 47'506 Course um 24 Uhr. Fest, Lombarden 23500. Franzosen Der New-Yorker Wechselcours und die Berliner Notirungen ZROE Ctr, L Is ZEL E, T E ——— 231,006 591,50, Oesterreichische Kreditaktien 496,50, Dortm. Union St, Pr. | drückter, Schluss ruhig und erholt, j h 126 —143 „6 nac R E E 2E Tan M Mo a 82 25 B 95 25, Lanurahîitte 128,12 Darmst. Bank 154,50, Denutsche Bank Oeaterr. Papierr. 76.15 wösterr. 5 °/9 Papierr. 91,20, österr, 131--135, Je 3975 b ( F ee erf nos nas 121 00B 145,87, Disconto 198,50 Wiener Bankverein —,—, Dortm.-Ensch,. | Silberr. 76,85. öst. Goldr. 94,15, 6% ung. Goldr, 118,50, 4°%/% ung. | 139,75 —140,25 Ln 919 DEZ,, Per ¿i Tons Sr tas er 134, Aa: 59 90 B —,—, Freiburger 105,C0, Mainzer 9862, Marienburg 120,25, | Goldrente 8500 59% ungarische Papierrente 84,10, 1854er bez., ‘per C C Bes E evruar —, per Ap his Reckte Odernferbahn 180,25 Oberschlesische 258,37, Galizier 131.12, | Loose 118,00, 1860er Loose 130,00 1864er Loose 172,25, Kreditlooses | Mai und per Mai-. as a ae nes s vlà A Buschtehrader Bahn —,—, Rumünier 101,87, Oester. Papierrente | 173,50, Ungar. Prämienl, 116.75, Kreditakt. 289.10, Franzosen eanaas E me ah ogramm grosse un 106 90'506 65,00, Oesterr, Silberrente 65,50, Italiener 88.50, Russen alte | 343,00, Lombarden 136,00, Galizier 305,50, Kaschan-Oderb. 144,50, Os q nac a 4 R Ï wis Ged 1000 Ote 120 00bz B 83,50 Russen nene 88,50, Russen 1880er 69,00, Oesterr. Gold- | Pardubitz 148,00. Nordwestbahn 200,50, Elbthalbahn 221,75, Jafer arr mne E p G eia M. ‘144506 L rente 80,50, 4% Ung. Goldrente 72,50 Russische Noten 200,00, | Elisabethbabhn 210,00, Kronpr.-Rudolf 164,00, Nordbabn 2710,/0, Kündigungspr. , A per M 19 5 m. Loco Wene Y 0B D Russ, Orient 11, 54,25, do. III, 54,87, Ostpr. 84,25. Unionbank 115,75. Anglo-Austr, 121.25, Wiener Bankv. 110,25, nach Ha, pue eas une B T nom., per M er, 68 00G S Ungar. Kredit R, P, d E Ee tyr E 4 L i E SSENT Le _— per Ap 36: Ï l 8 : 9,05, Pariser do. 47,12 Amaterdamer do. 98,10. Napoleons ( L D. - 124 5— 12 b E E a SAREER E R E P Dan Pifeata TAd: Manon 58,40, Russ, Banknoten 1,16}, Silber- B HIE me Las, FUEREEN, S 198 0 6.751 Bergisch-Mürkische . . eun coupons 100,00 gungspreis per ogramm. M Bes, A Bresl, - Schweidn.-Freib, E E "Trans 919,50, i A nach Qualität, ie atmon Fan _, par E Dezember ; 38 508 Mainz-Ludwigshafen . 994 —1bz 100—1}bz« Nachbörse: Fest. Ungar. Kreditaktien 282,00, österr. Kredit- | 142 nom., per E 1 i E E S 8 Died b 114 006 R CLTA Ä a a 259—2}ba 260}— 3}b« aktien Sre O, FIRID N 2 1A ieren aa e e E R WAATe 19 50k te Oder-Ufer , enm, 26. November. L Mi i waare h 20 10bz G Galizior qo e 133—2ba 134—3bz Ungar. Kreditaktien 281,50 Oesterr, Kreditaktien 289,80, Roggeumebl fest, Gek. 3500 Ctr. En e, H La 89 50bz G Oesterr. Staatabahn. , E Franzosen 344,10, Lombarden 136,50, Galizier 305,75, Nordweat- 100 Kilogramm nnverstenert E, Dee 9 g

256 Oesterr. Nordwestbahn . _ bahn 200,00, Elbthal 221 25, österr. Papierrente 76,22}, do. Gold- | 20,90—20,80—20,90 bez, per November-Dezam „9 bez., e _ t E e aw un rente —.—, ungar. 6°/5 Goldrente —,—, do, 4/9 Goldrente 85,10, | Dezember Jannar 19,70 bez., per März-Apris—, per April-Mai 19, 72:00b1 G Böhm. Westbahn. . , _ do. 59/9 Papierrente —,—, Marknoten 58,40, Napoleons 9,464, A E Mai-Juni T ge, Gut s ât dai 163,00 B Wurmrevier . * E00 Darmatädter Bank , , 156—1}ba 157 3bs Bankverein 110,00. Matt. E mando per o D S - Le On Zeitzer Manchin ; 1137906 Dentache Bank . , , 1474—1jbz 148}—2}ba Wien, 27. November. (W. T. B.) (Sechlass.) terraps

- 200}—3 Ingar. Kreditaktien 280,50, Oesterr. Kreditaktien 288,20, | M Leinsaat —, 79'106 Aotlen ven Sten desindiiehen ° Ote, Kredit -daateli A bi Frenueta 343.20, Lombarden 135,78, Gattaler 905.00, Nerdmwod: Rubol. Termine still, Gek. Ctr, Kündignngepreis M [67 00B Wiener Bankverein, . bahn 200,25, Ribthal 220,75, doterr. Faplerrento 76224. 8% 91,30, | per 100 Kilogramm, Loco mit Faes a, cine Vaes M, 198. 50b« App. nom. rarteigeradl Dortmund. Union St-Pr 96—2bs 97— 3ba do. Goldrente 94,20, ungarische 6/4 Goldrente 118,50, do. 5% | per diesen Monat 638 „A, per November Dezember pon e, 158 bu@ |1; Centrlb, f. Baut.| 300 L Laurahütte, . . e 129¿—2vs 1304—36 Papierrente 84,20, do. 4°/o Goldrente 84,99, Marknoten 58,40, E f d pr Ses per Fi bruar- ( E e “P ens Napoleons 9,46, Bankverein 109,75, Anglo 120,75, Lustlos, _, “April —, «Mai 65, E x io Leipa. Wechalerb, E Sridate SRO Í _—_ _— "P Amaterdam, 25. November, . T. B.) (Schlnas-Course.) inöl per 100 Kilogr. loco ohne Fass —, cat 227 006 [Mecklb Bod.kr.-B, Ungar. Goldrente . 73}{—}ba 73t—14bsz Oesterr, Papierrente Mai-November verzinal. 642. do. Silber- Petroleum. Termine zteigend. Raffnirtes (Standard white) 108850 F Dg. R os E 19er Rum . 60L—iba 69}— 14ba rente Januar-Juli verzinal, 644, 5°/% Russen von 1877 874, Russ, gee Ctr. wit Fass ¿ü Poiten von 100 Ctr. Ge, O 111.00ba G en ahnb. T Rumänische 69%, j Präm.-Anl, von 1866 1194, Rass, grosse Risenbahnen 1184, Russ, « M per 100 K M e M, Bn 3 Ota G Fisenbahnb. Runsaische Noten. . , 200¡—1}bz 201¿—2/¿ba II. Orientanleihe 518, 5% Türken de 1865 10, Monat, per November- Le s e 46000 | ehem Fade, Lomdon, 25. November. (W. T B) Fen 48 ben, per Januar Pebrnar 25—20,3- 25,2 den, yar o mon i timo N Conaols 102}, Preusa, 49% Consols 2 /¿ Rénts | bruar-März . E

17, (48106 Tres Moed-D, Reniecho Nen. E E B8. Lombarden ‘114, 6% Rnazen de 1871 dd, S Russen de „Tormino etwas matter, Oak. 510000 Liter, Lün-

10, |—,— ; ; : 9,7520 1872 824. 5% Raseen de 1873 84}, Turken y : Liter Liter it Arns 2 Ceortiackañen E ee gn 34% fandirie Amerikaner 104, Oest. Silberrente 65È, do. Gold: | Loce mit Paes —, per diecen Monat 53,1—62 8— 52.9 per 14.7.6 Í Ä Ï E * Y D 1/1n.7.}—,— Gar Oenterr. Gold-Rents . —,— rente N 4/4 Ungar. Goldrente 73, Nene Spanier 62], Unif. | November-Dezember und Deaamver-Sunag Sre Ses bez,

x andenk ánuar Februar 53,.2—53—53,1 bex 1/1, H45C0B z Vesterr, Papier-Rente . —,— Egypter , Ott 191. D ges p r «Mai S4 5 bL6 544 bes. ote Ub

- 113 506 N E O : 1/1, 6.7162 00ba O Berichtigung. Vorgestern: Ksrler. Durl. D Silber-Rente . 640a 6 Lenden, 27, November. (W. T, B. Juli-

1/7. 167.005 B Pidb, 126,25 « Ger Loose , 119,75bi G Consols 102}, 1873er Ruésen 24}, bind 88/16, Lomi arden

D 0.0.60 0-0 0.W 9:0 8-6. 8.-W- V

OOOOIAAOODANnN WORNANPRROOION

a Do D 05] V U i T D DDNDOIOMN A Do

p

r

O O O O O O ooo o o Ea V5 O E O E E E n 4 O

cor

ror Ero

wor v

O fa V 1 M M Va C V CD M O3 Pr Ir 1 1 1E Pr 1E f E E

P C7) H pf D Jf Hi Jl P D Dn Jf CON fn 1E Df 3E 1E Dn 1Pm B Hf pf D Han (Pr 1a M 1 Mr C P 15x f Pn Bn Dn P

DRIO O REA SESS| SSSSZB| | ||

wr

"r Or

prr

Nr D p O 0

Go D a Cn

i Do R O G2 D H E p pl pk puri pur [S1 S281] | | SSS5SS5

b js 1 vil E PEPESEKA C pi tb ind pit

d on

P. 0.0: 0. De Q

_a _..

bd

5 40

_ D O C E Ms N O C jh. T P C C0 P I O C D

j j

g00‘8TT9nan y

O a I | O Du La

Mae OODO I

900 0!'Auoo,

n E

Cn l N 0 0

O MNMDNOI R O DNORNAN N H E

[p l ooSwoowtel omon] nor NIINI

O00 £0T1

| 06.04 nto!

_— E ck i p #

-_ —_ aa i ai i m en ai i p S

D 5 E E D E L E P O E E O L D E d S S d S E S

d - —_——

l owol el Î ao |

- e ey

-.—

do. Zettelbank| 5 110 00G Saal-Eisnb.St.A| 0 | 014 | 1/1 13230bs Egest. Saline .

Dess. Kr.-Anst.n.| 4 1, 194 506 Saal-Unstr. St.Pr.| 0 fr.| 1 Eilenb i) w . St.Pr. |fe.| 1/1. |—,— enbg. Kattun Dessaner Landb. h Zis Panlinenanue-NR.| 4 [4,9 4 | 1/4. |—— Elsasa. Wollmanf. 1422080 |Böhm.Nrdb.Æp.8 |— 41/1 N Co. do, Oblig,

Oesterr. Local ErdmannsdorfSp, 133.25bx (G , D, j /1. 128 Beoba (l ligationen, | 7 O 87 75G Breslan-Wars o 10. v | 12500B |Elisab-Westb.v.1872g.5 1/1.u 1/715630G E 197,60bz FranzJosefsb.v.1873gar.'5 1/4.n.1/10.185 60G Frankf. Branerei 129 25bz B Kasch.-Oderb. gar.G.-Pr.'5 |1/1, u. 1/7.199 50bz í

E Görl, Mach. Körn.!

132 75ba@G [Mührische Grenzb, (gar.) 5 1/3, u. 1/9172 006 Oest. Nordw: Gold-Enor [6 [1/60 1/12 (102 000 GreE- Zucker.) Reich -Fard. Gold-Prior '5 |1/4.n.1/10./102 50G Goth. Waaserw. .|

5 g Ung.Nrdostb. G.-Pr. gar 5 1/1, n. 1/7.96.00bz G & Hyan.| 10 6

Transkankas, Oblig. 15/6, u, 12.154 40vz B Greppin.W, conuyv. 1/4.n.1/10.|— Gummifabr.Fonr.

RES|

Dentache Bank do. . abz. Zins. Dt.Ef Hahn 409/, do, Genossensch. do.Hp.Bk. B.60°/ Deutache Nat.-B. | Disconto- Komm. | Dresdener Bank .' Eff,-Maklbk. 50°/, Ras, Cred. A... Geraer Bank .. Ger, Hd. n. Cr. . Getr.-MkLB.50%/, Gothaer Privath. Goth. Grundkr. B. do. do. neue 40°/; Hamb, Komm. Bk. Hb.Hyp.-Bk. 60% Hannov. Bank

Königsb, Ver-Bk.

Landw.Bk. Berlin

Leipz, Krd.-Anst. Dise.

LaEnk Kea Bj Luxemb, Krodit

——

oos l Oos colooaaconNn0o5E00| N05

93900 98 4°90881e

m _—- -

D

ae R

Senats | 5-2 L ÍOo0I 0

L

I

- "

S __

I 19, rann e /7, 69.006

—MOoalweoloslo e

mdr

t pan Dampfm, iener Tram 6, §0,90ba G V/iasener Dengor.

i f ai e a a O pin: A Jin: i 1 1 d Af e 1 m din D 1 1 n D 1 D D d n n | l Wn u v Wi CIN di vie fi Wi J êin pin Of D pin Wf o D D

e

O b 0a I LO U C d D pt

a

e -

“r ——

n 0 f dn n C n s d Wi 1 din i din 1 Ld n n n 5 1E a f Ân En Sn n De Du a n 1E n n C5 1 P fr P f

—— M M——————M M —————— +——

-2O |! | wo ISSEN

F

T TTTTTTTTTTTTTATTS

S S H E E E E

Buffalo-Pittaburg . . , Sonth-Miasonri 6 11/1 n. 1/7.|— do, Schwanitz Central-Pacific 6 1/1 u. 1/7.|— do. Voigt &Winde » «0 11/51/11 L1— do. Volpi & Schl

E . 6 11/1, n, Me Hag. Guasat.-Fhbr. St. Joaquin 6 11/4.n.1/10.|— Halle Masch Fbr. Southern Pacifie .. , 6 |1/L u. 1/7.|— ambg. Dynamit _Bank-Aotlon, Hamb. Strassenb.

Div. pr./1880/1881 Hannov L Anglo-DB., .,. L /L |-— Hark. Brüekenb, Bas, Bk.-Ver. , „! 1/1, 1146 50 B Harz. Eisenw, ey. Bayer. Vandelsb, 1/1, 1121 506 do, St.-Prior

Chemn. B.-V. , 1/1. 1802560 [Harzer Eisepbbd. Dün. Ldm. B., 1/1. 1113,50 B do. Ol

Dortm. Bley, 50% | 1/1 197,006 Hassl Bgw.Oblig. Kieler Bank 40°/, 1/1. 1125.75ba Boiarieeat zel Ï 1/1, 199.10ba Aa Dat,

f.

1/1. 196 50bs do. 1/1. [107208 [Hoehdabi

—— Mm —R— R

S t S Ss

O E E I

0 E E D

—_-

_— Saa

ame aol ooo

E L

eas l ga Ze n N Sm

e

Som

Co OoOHD

—_

a4 Bro

SSSSSSSES SKKKKK K K R

i

el!

Nicdereteds. Bk _|

wlawllo-oo00! Sur

R an d en e em e ÎR

Er: AMORODGEOL Da “dane Q “Ic I T E E! M: 0AM u erra E:

eili --