1928 / 184 p. 5 (Deutscher Reichsanzeiger) scan diff

- í nze e 4 ats À Q to. L t lustfon 5 L En 3 63313 11 37 a A R î S 43662 ewin Ï Hten . 673 4 56 nbe ï e Debe rate 2 uEA E u e ionguntosten l 626/30 eig re Leute Berit. i T n3 gust F Es tien dartifel, D er d 1112 : u M eze RM 47 Zl Hef 3 40 18 rste A E ate Beta es ate mdr g o EL de tri pe ; Las e Qu L 86 o, ‘Bilanz iva, L 2 L puns “itr e G Fe = S wW B fi - ¿ 99 6 me : rja 92 Z Mitt , T agi L 7 L 999 665 ignahme ¿ Bo li 1 3 d in, ellscha undstü t 50 T8577 Prod 2 L. Ju Ee 32 M r N O 8 c m E, | Rei 2 ] I Hhrung der Ver E S —— id 410 80 13 / 9 N ri vir uhru vo af R 96 ftiv aon 37 075 D 392 re e wi u über P E «fj 99 A “Borlag aus 93 3L E A 0010 [4 C. Lo fordern DuA S kapital L chnung A E e n E G A de ien “O e . C e O 06/99 chen e e: cute 0E S rat E e e D ftie a edi ae U gat E O | = 7 Ve ung di den A eil 23 ge- Sr un zem 2 371/89 Fa teria Zu ° 0 000|— 25 7. rdn 927 ten ihre nt L. isch z ti De Ma tan Le 50 00 en. 19 Vero E uf, vinnan N L A E 89 | 5 E, L lie e ber H N 0 10 “Gew ine Sey bzw. G . i G E "L C AeEE / Zor m 7. 60, a ilshe av 18 5 re Þpe N o 2 41 Eff iva, ä Ï 93 86 ck00 | Voriy \haf} eze M 2182 RM .M en teil m ihn N L So ° 390 sfi é A 56 65 | iger s D 65 itten 0uIg an ine zei 10 rm uf- ten [ / Pa N ° 06 Heutig Kur Y 4. sell 31. H E dri ch inn it e ver ; 0 ‘l fof ¿A 98. ulz ital . E 6 36 : ug eiw mi ern NM nd ngs n. Nai 192 ch pita S , 943 606 2: Di 8 C a 900 mit G n fe fiber caWstehe er ündu bid dax S ie fr ix 28, 1226 Ú e nd ar b it me ‘titete Ü eich ch d d S és Ma ar :| atftie fon C 19 H i nu ifaut Stücke übe na n E G E M ichs: | Aklienk A st 1.7 18200 (Lo kt 1, S 57 |z dne in et de ält wad 8 h st den nd. A rieb : [R dito a Au der era ; O 17 166 L én . s 400/39 1606 099/57 taush find bei E “erliner 1927, enttonto: ia n ríiand Wett bie, L11142 T. ug A 1 6 6 M S ch tu sch. er 12, —, rre n . rg, Vo br riger SUaN 0 10 1.11 bB nu . ° 14 5 24 39 R rzu n us ts\ ein d ft ver D L 000, toko E dbe r rfa Ä t lo E 10 U eb ech R 16 452 Peidrte mta châf 28 ellscha no r 3 32 0A S0 rr.- rie De cke Lllshaf E rei X10 q 4115 ustr ei. E E, 91 t ü L uft Y s A i E i K | Houtiger | Wittkop tlgerei A 24 d rl hm re . E g er ier ese H [- 260 3 nt 30, 872, 17 fto.- 8,23, ien tor ese M Ds rede M i 1 o| [17 ms Ve Voriah . N A E O nug na 4 lan sfo! M 0 let A ti Es ., Y (28 ume E A s dem Vor S N u 29. Otto Mltienese ‘njeaft auf o “ais Sgt ns E Y E is —— | E ein 1 2 L n 4 z , E A A 9 2 in G ; Ko Üi 92, ag x j Siz Ÿ S o pie [1 62,66 2E L 2 1.4 P pin N e Vo s N n 6 63 o 869l92 K nanditgefellfcha E A L EAE tio, m B s 11560 l F 1/04 Li g fensio Hitiangin i sak 1e QUO L TA 4 E 654 21 86 id K ai lín, C t g Daditor "Koh 2,88, Tas 31, etr : errhein| 0 0 L E 465 6 L Naftenbu ing ite a Cs i A L 14 5/45 025 E e Bey Qa s- | Ft K o N ietetto. 113 137, d er 3427 n Httederr 50, L 156b 6 uer Rast is d pherträg P S L 0 36,81 Kas 001 bl R L age ih Ore L Mie Ks R 98927, un z Þ . Lo EZN (Bs extil Rieder bme] s | 0 4 O 162 26b 6 uui rsih * Sens 165b0 E agte e S *10 53 ‘59 456 1 294 bei nk, in nv e H Re nn- to. 45 7 oth Le 19) hlek 6 ohle ilan A , LLAE E T xtil el u, Söh -| 6 1.4 Ee E d Ve RM : Ka 68 G ämi Tra E e. E O M7; 36 ba ien r u us on Ne n- [K 1 Hyp onto er foh uf. K fto. Bi fti De 100 421 29 Heu K Te le lu. 1óe , 6 7 55,2 5 jahr: [3 5G l ) uer d ° S L è 4 è T99 ft ve fha v im in uf. 0 ntk steu nta 56 gs s A E L 74 52 E 616 Ls A Dea U ter Feuer. 008 b) Fe D. .. S t . Hannover L Gew Er- 15 00 forre 8zins On 1128 eibungötto a eds S 2 009129 A C. ia. 0 L1 21M 408 B Gesd gerung: G b E.- en . en: R ° T S H m A nnb e À it bst I nto Hau 90, D 14 bschr Ge 4, Lu he L ; 371 Su ls Ver, eal 8 a 546 147b jene cbens-ie T c) uhr ahm R E G i de lin. Ne Een ne S Ko A to, A 43, 77,0 er F e S 4 92 371 6 E N ir. Bleiwe 3M 8 o |L2 |2 B E üctversi R er]. 3/2620 n E e A : be e E ich A el vek 57, L s Ka ich N Mf N R D L S R M EDONZLEEÄÉ PI O T R S - 3080 Thör E 3.N 0 L 40 vb E n-M Hic B N B siceg G kon e. S L . ° . 03 B ine ivi 00 1 uff. t. Re den rr.- la ser 07, 45 n to tebs 0 fel 2 6 . P 86 1.1 E Thir, Bl L E Hes E eaG ache tordstern Le . Ve A 0 stige tar 7 chm s A E 4 16 ur e RM 1 3 ci ie eri r | Ko eum Le 8 1 win fon etr en ed) 2 S 223 38 of 0 2366 1375B Thür. as, M L1 eie 1386b Uaen dstern Le S x va | Vnven Ph S E 04/4 87 000, A Ri 6 E ohl sfa E Ge rone n k De i i Zee M 6 r ael 137,5 Thür. G: Tieh.. lls L Ni250 188, e ia N 85a (E In gertr enz, nt B G 32 64 82 k 1 R aus igen, En, L 21K ietau ferv serve 46, erlu ERUN n S ebitutea Lee H L ‘iger ton-Equel 9,6 Aa 5b Tielid * Butter 8 6 1.4 E 89h 0 All Me tit 8156 85b G au A « .. S 73 656 95 mar vo in in besi rei E n. M fallre Ne 218, V A s 93 ens ebt tar ent 0 5 8 Dos Se A +111 138b a Leonsard Ti 20 10 ho 110/1362 E lianz Leb cloUseuran E 22th vuréd nto nas . A 76 854 anteilshein 3 D Er Tebtten ebe aus 1a 1926 nd Akt Inf en eo, D ven oblenz 2 En e O PTu ting-Rallb| 0 14 155,28 S Tate Utt-Ges.: 7 lane 0 6 E Les el-A u. W V E6A 926 Ko teiligung .. T 18 tei D Retr ih 100, Aa den 560, 1 B d. tur cST18, In K ile o 0 Heu K B L ing rps. N 1 O e Tr E Be a0 16 LA —_—— 99,5 do t U Van S fe ilig ° E . an ru1 e B n M ils au tali 4 trag inn- 27. If ara V 57 5 au ob N 4 00 | R R 1.1 IEL2e 240,5 3M 8 6 18 706 G . La S h bio bete A L o o 0 L eue ar R nte n e t It vor w 19 84, itsrep 53, en 7 ' g, B tom ort 45 ; St-Pr. ‘7 [185,28 : / i Scher (vol A wae: A L A e 57 Aktion 000, winna wüns 0g Ge ‘5 649, 1065 ins 2 ng Au nk ° 20 B OB'EB Segel S a “17 40/5b 215 76b S : s 53h 4 R Unf V. e N N pit y ben E C 64 Ak 1 Raioin ei ech M 12 64 önh 10 nz üßu a. are R 26 9 R ,6 Schle] { 8 lo 12 1 loaos 15, b Tus N Stble f 096 ort P E Len 6 3,5 Ka . a E . 2 r u ei s\ 3w em L, 15 d heke un bnü W v N 15 3 93 G Sch do. Bt en, 0 1 240, 2 b ly E S ie. 1 70v bG e erl is d A -S ct 308 18 í sg ° . c 9 769 0 al zu G ng g na a d 3 S er ot der ffen {si « x 9 71 3 Li leaén 109h S 1 euth L 10 1.1 D 0D Tuchf brik -Reg 6 LL p rf |22, s B rlin Rees —— 135b : lust Au ° ° . . 0,6 09 9928 Sticke mit eru elun en tien ir sten 2 s\teu yp or Pa l Pa o. +0 und 22 219 el 3B 4 15b ERO e Gas 10 10 1.1 215,7 _, Tülfabrit 18 0 1.10 a A Bn: 10 T Ei 15.) 6836 2206 Rer n: ad SS Eta rer: 36 12 392 94 S E ne Sti stell y Ak w n To 73 1 aft H E 1,13, 4. 78, its, ital h inn : 96 36 o | 0 L E Es Cellulof ‘B10 2 (11 s e Tür, es 0/0 1 (23,75 b nia, Ugen. (50 l bB 00 ämie C versie 76 96, bl 88 st Ex S { E. ben iche 487, \{ 80, ing 77,0 044,7 he n erte A Tae M 8 He C ha bo. Cellul Md 01011. 50B_ 5b Tür Saat 44/1. 23,75b 5,75 olo Ilg 55 Ent 185 p na T ersi 19 0 Di 10 e O vae er. thr ha fei E per 241, inbr nun 8177, 3 chön inse ienka eser Ge E 2 5 66 E E E 94D Do B A A 15 H s e O, Mols L, A 4 er A (2 E 6 21,6 -P L . üdv 207 22 14 eb\ der ttot v ie n esg 3 d Kör 1 ne ste 8 2 S nz n- ktien R e V 2A 5 88 0E n e L.1 B a O R eincalto Ls 355b ebr F. chem. fir 0 |0 1.1 rb 37,8 ‘esdn A es cer. ort E Af 5799 18 26 L son U tig n Vlosse D fall ern d aen bsko inn sten hefe inse A ebr iälag S . 421 1 Ds anzer u. Uo: 2 [14 L4 (92/76 67b 2 ein.r re.….| 0 1.7 E 475b6 E 710 fas 1451 A Dr er Angemein Li 6)20.5b 10480 ersi Es s bes A 2D 860, 80 Be pen h äre es et. ei, e ste f. trie Jetrichst/ 76, pot 3 Ges E Ee Fee J v Vassane nion ... oa a 173B do: Le tiwerte 0 ‘108580 147, ünion, fz, a Niro d A ¡Rück- 1, 4046/2080 66 G (dv u ritéile . ends on O Attion n chn sfr Sh dere Kto. nbe "Betrie 993, Hy 68, ; teu þ rüdla A 4 Heutig B ROIICgE tot r. N| 0 1 A do, L [h.N 0 8 R s 56G Un n-Gießeret. 0 0 7b “fe do. kfur Nüc d ersi 40 ¿ 048g 2 B N By er A te K S 2 1 56, 1 v H Akt ta ere sion en u in ble R 9 43, ri ck8- S sa e S t % G 3eip Ur inne {1 6 2:1 66, 526 do. erti ußs N I 4156 44, 5b 1nio -G Spi 8 1 1 E. t2 an na d r-V (f. gN 104 69 a Feu An . à . . 57 T 21 keit po vis d n a1 n Koh r o n 0, 13 ck Um ren L . ufi e | 710b P ters Sp fum e] 3 6 1.1 172B 152! o. T Gen ulte 16 20 1.9 147; |65,2 L tion auf. s 0 1 91,7 5b 6 Fr nko itversid, erun ‘71065 G —__ b) S -D. ih L S . . 1 730, 6/2 Den lde ion rot an J isio büh to.: nge 96,7 d ditü ft, bito n L erl 27. 3 (528 Pferiee Spl flen. | 6 8 [11 bea (2b do. oj neider ..| 6 2 1.101456 h Unter A E 6 |L1 121,7 R ss cer s 105B ) E. s L Ds E 454 mme ovis { G rov jien- Nietek sehzu 8 rfft efellicha De itore ° V 19 3/20 E D 6b Vir s | 8 17 (148b 01/75b S ditoij: Ee D 10 R 359,5b U ner P apier} 0 6 13 q E ladbat E —ck- c O Sa E Í 32 9 9 9/29 Sa Pr tau r erfo e P Aktie d tand *Golbma Gr sell SIAN ° n E e 36 Lt 52,5b 6 E lchönix Be önig N| 5 10 L.7 42b ap Su D x10 0 1 706 —, arzi erke Rap ui 6 150 S G rme e Ha E Se 8 07/5b apt ¡den an L è E è Lu 263, 1 92 02 0 ine Um de en e li n hen Fyns tur Go la nge ew tri m 73 66 29 L [17 E E bo. Br zints - 0 A pas Scbserd.V Metal 5 0 [11 60B Beithw e. Gu qa 7 151 6 15, Sen Feuer-V er Ali 7A 900 Tro er S : 17 71 08 140 H 2 der A tell üb ue Ma ara N x tie 6. G “Dee 55 56 j r L 230 : Pinnau m inen|10 LT 566 81, W. A, us Brae E 11 (8 Mh Vei Bilodr. Gum (9,28|1.1 1706 608d h 1 DeuerL rinz.) —— A P Rückv A E n T7 41 LOlSO ist eichu S die E N L 130033, O: d ; 92 S , 4/56 F i 4 162,5 a a 0 17 315b 6 5b Schönbu Sit L La | 2015 ‘do. Bl. rial, 009, E Sb 6 Seiarien do. oh Eins) oos E A E a 00 63,0 3/79 146 429 9 Ginreihun d brah de ist die ngs 4355, 59 erf stn r1 An- 31, 2 94 20 69 ü S QUIsaDtA d [10 11 | s Piitler Wert ird. 0 1:7 Pl: 61488 Sclduebe Neubad| 0 16 [1 id 20 a E ha 11 S2 41 De Leips Crt mie 16 Müdtvers. Es A Eo 39 S aTUs in wir Abigung en e, onto oie vdais Be A sa- er Ci 7 016/89 Y ReE t 6 [1 86b G —— Alla 1 Gard: s| [L iT6b la ba L -rean R Ste 15 e (M do, Bbh PrEharl 10 [11 e E i2beb S A (DSt el) —— 1018 b) E E Rd SN T6 4 82 A un ändig Ns Em S llt \x Pa we 349 000, Ka 8- þ 2 | 429 0168 D u e Lea y 1.1 (10,26 6 90b Do il u Ciofti. e L1 (471,78b 17856 Eqrisig. Gi, get 14 A0 e itel. Le 13 41,256 126 6 6 gdekur e ers. O) 1008R Ds : s s 09730 chn Shâ lgt ex [lten en este d er De 49 —, eich E 4 9 766 76 P N TUD Tüll i 1 lan, S Q. u. L feu Li ns h 11 (a1 b6 IOT.Eb ea b.-V e O 1008 ‘vers, T . Hs 2 70 re Au rfo d ste ig 5g si V 1, 1 0, R —, n .. 28 275 H) R 2 112 1.1 92b B 2 “E 8 1.4 E E S E D 8 26B do. Dit E 0 1.1 E EES Sraas F 80, 5 67,5 2506 ) GOE de La z 2 T 19, 000 n e e be 8ge rjen au n ind 3 Le TEO to 145, g Foste i: 2 E 632 6106 : Lorend 2... ns 0 1.5 90 G 25 Q Sernt. ¡Gummi 0 14 1A 178, Leo E AON aun 40 1.7 343d _ So L 8 0 L1 M 89b'6 M bo. burge R tiüde N é tesf 250 6 h c 5 E . Ms O : l v e E p s s i : s i G n p - N L venbrai R 1.7 72, V B. Pola x 21.10 16 83b ü ‘u Co... I Glanz f 0 6111 E 70b delateee (Stiicke kg 6 aa .. E . kun tien bei un igu e 6 E ew Ae 1 56 E. C Ber Ea 4,5b aron 3.4 o A 2126 b Tae 6 Ges. L A 16 0: Ch anta 18,42 Ln ut S LSES 5 S er. tettin A - isione 8po . A . E UL Ak ini ein tell t r 25 n nd R if R Tus 1 G to « e s 04 ' ° Böhm. d Metal 5 G [7 E “Ska weite E e! 123,5 6 Hurt e r N16 ‘8 1.10/28 F do. Gum Masi oh 611 88 bob aa T NSS d E Geb B bisio ran rf. E A Ss gen ten I Besche e S ihtet, de [4 ila ru de Po nto Ver Tust 1,79, ilkon Nontag 794204 ¿0 1sceid Dad. 1 [760bG 7,6b eiter tet 70 T E 109,5bB e Bwise. en N ‘0 E 3856 | do. Sen iinu BM 0 7 |11 220 a a g.V.A, uts E e Pro ) Rüdtve S Ans . s h 00|— ge en igun Be ie B e pfli rxs B bäu l, es Ver 909 ien- obil Mon . 7 e f Lidensche d 0 |L1 [70G 455b Ae e B (246bB L s r F 1476 do. Jute-Sp.0.08 017 Ls do. E e t Ri E A Ls » 00 0 L ger R D oige Lid O O A u S d49,09, 2 Le ds R “E aas A Lüneburg. 0 | 0 L1 8bB Ee a Bis 0 L1 (12 6 60 R 4 L7 576 bo, Lauter Glas. els 11 E inz. Res S dücfvers, S R S , Ae I 9 94/5 ARE nd. n E nse t e RM s 55,6 NM 468 a Au renk Disfo ber pp Lin Gas 0 g L108 R Pon 8 Dahn Zest 0/0 e 109 6828 Sch1 benbräu.. 9 p 576 do. Lausi L 6 a1 tordstern, Ug, E s 2008 b) F iv 5 i n C26 E 150 000 36 2 on n {i trag n V U U ni t [la to 20 N 12 4 en ab A j Wa ratur D zem Ca e 0 [10 11 gn 19d Pongs ut VeiladA ‘6/8 [L 75 G 106,6 S chwaber rf Hem. 9 T 9,56 I ho Send O 4 7 Reinisd-esis (f 40 es. 0B A P E A o ° D 29 va. v rde über Ma b iten die ei o 1 N 3 aner S Re 5 79 nto epa un De ul | j Bergwerf... A 10 0 Ls 9B 118,78b Bons TostVei a 68g 8 seb G 10: 6 E cwandorf Hsen.. 0 8 11. E do. tosait u Wand 128/ N Rheinis do. ers. Zie 200 Es 050 G.-D ers. é . . E e, ees 4 . 350 —— wo t 2 i j unaen de ger der mar itore E zu 53,9 ; 2 S dL R sen 48 Pa E 0 ä e (86.20d fra Roe als E . r 67, 5G „Sb Scwanebe E N 7 S T 14 Ao oie „Schimalu24 L; S er-V (voll ein inz.) 00 6060 c) üdv ten T 2A T O - P A nih A i RM 60—, di be 198 ah 9% 61 8 cen RM 26 3, 7 Zin a8 s Á F R Matin 8 11 11226 52% 6 Ls c::: 66 L fi aan Sch eet f Se L 25 6 do. Pinse ratend f 1 (63,58 e Hon ri (v 00 Binde N S R skof T T S S ¿ Dodol e bere ma besch S M 988 ßga aft n D 19 6 636, 74 “6A Ma mm O ng | do. es 8 8 5 p 8 1246 A. htustwer) rs.. 918 E 5b G A G. Seele it, N 8 [10 o do. orl Fra1 M. L. e chles. Erfu (2 Weimat 568 ung . o. E ° ° . T F it gs n R 1 Ma fr vo er 15 RM 4 Do Su er- che rfi “Diet A # Ÿ D. Ma igarett 71|/7|L 59bB e ‘reß E Unie 0/6 E ee A0 G 1.4 e Sil n. tbriten. 0 |L1 97; ut D E O vi ugd alt A as E T S i E 169 Leg fang, Ub ber ch S M a M Kre 20, V Es Vo fich 192 A M i bo Bd Rae "17 158 54b T e Z ey pas E Segal a f ‘1 047A Etuis M 0 elan ring âtae d E iets V ° a ° 5. N L 9 0|— mp; jen ü kto na gi s m R 8 17 n 17, d ch8 r er B 1 L «4 C. Vrz. Bigaree 7 2 6b —__ E Ls Le T e 83 G B Seidel U rt 1 A 0 A E E hfab el8N' 0 6 n 56 hu tisch ersi lber ngN —, Ne ern R 5 s ä S 92 z 3 86 E iei t O en en E ers Sun 78 M uer 51, un Rei to De -V 5 er H 20 do. cnemanntröhr Y 2 Lz b Q Pre ea h 12412 S Le ages br. Eeiffert Fygler 0 8 |1. eei S b-WesselA 8 9 rp TA L S A N Steu . en: 0 E é . L ° pot ellscha 29. erd Ung [ei zum ordi t A R nste 80 s g fon ens chaft, mb 20 Mannes Vergw, 0 10 L7 R 40b G D. useng -B.A 4 e 11068 95b 6 B Fr. r Sete-Cytle N T a do. ne a-L A 8 n 72.26b x rans Prets C insen ibung s A D .. ber o. o. 772 5IL ese m d esimm 8 "bie erf nich kay 3 kaf Lo 20 iftvortrag N nto aan. S ea ns. bth. (12 a a Ls Prel ! in far. 0 q S 11 B E Dr. n ert, 8 LS 13 L weEe v E 0/72 luion, “pi ersi te. unge i hre 8 . rve . S Í zem i c L L 100 Sa 2 zu sin Bes E E ns Be- Ms D N Sema eno to 670 ifffs gesel D io p A A ‘dinete o|olL 0b G 196 6 E fm 0 S 96b {16b6 iegen-So. atind| 8 S 4 ade En Met.. d 0 Ca R R er nit 6 Abs Haus re]e ee s De L S 1172 000 bi den n en. n, S Lee en. Kran 32, to 9 erl teb8u ko OR [43 Sch en 31, 3 23 98 : Marti: x. 8 HN 0 1 aner A S nol6 Ls E O BR Ta 010 t e do. Thir. Met. 6 s Lg Vittoria Fe ialw No l e eserv 2R 31. a s a « 900 wor lie erd g n un erd M E . V etr BnLone 41,77, E : 477 Pat S 197.75 2606 atbenow alte N O LL 118,75b 33,56 Sicviend u. Ber. T. S 0 ‘bo. Thlr, Me r.) 6 writ Vittor loni : b ie chert Prä denr s er Akt talre E o E ren über iche chmu t w en R eno Soll. ees 8un 16 6 hn- nz ° 146 9138 i Masch.S Nj Ma: 10 a 1 1b n En T7 E 33, N n V Ul.N 10 e E 0 Leb G do. ias Dr. 5 Li! V Ko 161 5b B E E \\ a) ha se. . Þ A L api Pete: Z A 7 55 g tär iht ee n e este dex ten Ba 74 5,60, Allgem. ps ila tiva. C s 79 99 f Mal R Wolj 0 A U U s Spir Too S E, 56 Geb. Simon de 110 li L 20, ots ditioriawerte s 1,7 11 +12. 126 B b) S bio ilanz 9, K pot 2 E Ls 04/3 er ere Bl mit är ga e RM ee Mo ; a 7129, f -| B Ak E ; Í 155 do. Vuca E 10 16 7 e P0ad B Rau MERLE ial E. 7 L. 283, e Simonius He ON ps Lf S N Te En, g* 010 L T E 49h Du Bi b . y fen s 6 383 eing A i ng ügun L N eg n sto 312 1,48, Han 77 ¿M Pro d Ss Ca R {9b Bu ppe itte. (10 4 L'5 206 1340b Reicherbra es A A E “Ea D N T a E E ; Most} L.7 2 E E 6 c) 90|— 3. an tore o. 37 dur ah rtu rfü bzü e ter nde lu f 287 ¿1 ub 13 N 50, De- a. E 6 d Ae E n B0eb B (TL7Sb S 178 83,75 E ny h 1/11 [108 6 Goni änd. Bd L Ant ô/0 L4 l47,6b E 65 lh 4 edi äge d e g Ve a di Ba e nen mar 1 69,8 D M fto. 5H, ér ng vent C 60 000/- ei 0 | 0 |L1 134,56 us b R L1 R ® Bob oan So ‘uo. 6 | 8411 28 T50b 6 Vogtl Jahre 6 | 8 (11 un Eb. Ant 6B "4 tio) Sue & Tekerte ur d 8 wi e: div E ia RM D to „Kafakto, t Fecibu an s 3 537/66 Ae id L1 171756 45,75 Reishol Don. V. 4 s 90/25b 152,5b 6 Son jen. 1.60 o| 117 L | do, N briti 0 8 [1.1 euts Sea] va. Milo: aLRNS Ve feiligten 8 u S N 60. V S 466 son A mis Zumm R ; E î Me do, Ss 8 10 U Y B E Reis E e T2 L E G do. 1.Ne an 0 1,7 16, 6 Ste Ls 0 44 Kamerun E „G. Erl 9 ti der z 1 909 6. \st, teil Er Ko E 6 nach chu RM tion 606 tonl U A Su trag s i i S 3 662 9 do. do. “a falio po L 220k 136 Nh.-Mair 'Rrast A 0 hi0 1L 154bB 154,5b Eee 2| (17 1186 : do. Haeffner. o | o [11 e: Np.St. S . L O00. a Laden A ape p (Mager R A hte 1748,62. De A nd [D Ma . E do, S s 1 N 1 25G eRei@ S 0 110 1.1 154 G E pre r Le abr. 2 1.1 Es Ln do. Ly P A 0/0 14 Ostafr. Ei RMp ichtu v * . L 0 00 [ls E. [t er e nate nun i I ts abr R fra M T4 G 54, ald ts Us Pa s ds G 00 6134 S. Meinete s N g E D 29b as 0 1.1 R Le i 8 l10 1.1 748 5B oigt “ag R p. 12 D vi =1£ pfl e . ° 9% 1 6 e steh ah nha iber o eka un ona to babn R L 79 S ch p l fon A * 9 49 H 2 F Me L 4 ì A . N e s E , V kt. ae [S 12 10 Dta ISES Ver . E Ae: S 9/8 C ° ez ien ü B x M ng on {8 to M 2 a ß do ita ve . . 2 38 S ur, Wol jes.| 8 4 bw Ga N pati: eie H 171 6G N Staßf. Che nesiaN 4! 77 G pr Portl: 0 [1.10 St.1 lets 2 Lr: ; 020/80 ng on. er. auTne s Ie a Ns N An mas} E Es i 09 Mertue, uk e Ges..| 8 H S4 188,56 23,5 E 1H H 145/5b Staß E E 0 ho IL E Sena Po le B E ° 001 39 tie idati iy D 1% Gon Ua ine ima us, S R, R ben, S 38, ftien R a : 57 Meialbant 1 zun 0 4e 311.606 1958 ‘bo, Chan orze, 2 [12 (1.1 D ? teatit-M Baggon 8 [6 {11 49, Borwobler Krs leg Sue T n Hi 304 Ak ida dP R pa E p lens ) 403,38, L P n-| 9 E a E #2 Tee g Me Lurg ufmann 0 10 [L 124k (155b bo. a. Vorz kt d e 24 6 tea urt Wag s [6 1.7 [1606 orw Berte. 1 L4 nke ‘7 Cn Ad [3 738 304 Zs u l S rha ng ige [au Bek 1 nserer be T 69 40 M 104, 07, 69 ise Ge L bert O un D Raufimaun 17 [1.1 12045 6 G x elst-W raxe) 6 Ô 6 Steiner 1 oten 8 [8 7 l4e6 D xr-Werk L ‘1 Ba Loren L 37 iq a fentlihu ge Ab m U m zem ge 69 79 l 2 4 E er adi ü A chn _ Neye au öhne di10 17 5 20,7: 121b G do. do. elt. 8 Nax 1 E S Au Co ttexN Mp. 1 E ene «W rag 8 9 2E ebi L 5 : n ar in tli 8an ten zu bei E nla 4 91, M M S ten 3 s e 7. Dieyer juSthnes 15 1.5 115 f do. Müb ate N ® 118 11 n. Ste in.ChamotieX o] 117 da O T D E ° 1928 eru in H öffen ci ae Tk runa “Dee A V: umma RM v U ¿reit Ae Ie N J OEE : N10 1101 E 13425 do. Spiegelal 0 E o4ib Stettin Ch Werts La 14158 Ne E T ria Gru itar Gas li ch , rate Le ß, G, R is der Sva en Al L RM 4 to 26 ‘ava at G 7. dito ä ga 9 4 Miag.U a8 d [Li 60.26 107bG bo. Sia fabriten. 0 si... (2866 Ta de A) 0 [10 [11 L e “10 MINE Ju rfi Pr. Lan [d B, int La N A V Oct e, éone-A 1927, avinn d Bre E Ls A Mimosa A: 1:7 00 Ea i126b do. ‘rltfabr b, 0 [2/14 69. 76b do. Elelt RappeN 11 (11 SÓ) egelin N er 14 Deela L Ve i ffi Ta r ge iken c | no Er lige E uh Aer E Miete A on A Ga ew g n E 41 Ÿ inimar ahl d [1156 e ». Tertils Y L1 (997 ; Doeewo einentiro 11 10286 S a7 10 M Ner Hen : Au R i r m ; [ih A A ider Bem s Kr ber 1 a- | (G g Le S ; Minin N] 9 1 [115 S Tex * Bauind. 9 L eog do age ls 11 1 bb Uu e Parn ‘1 [11 5 rg A î Lien ab am l ia die ist ider ru t iers 2469 0 n m Kass inn D 52 83 i Ta ene A 0 L1 11166 12,66 do. Hude tr, D « [48/1 212,6b do. Le: ten. 8 | 8 L1 A7ed B zegelin 1. hensB. 0 | «11 o ttin, [tic be C eT L te hf aria au über ri Wid A p cha ider 4 nen A ® Deze 000, g tg a 374 9 Nitteldtj ibt Dent 0 8 [11 (11 C L 6 do. s s “18 31256 do. foril-Bem N|6|6 1.1 S Wegelin 1 An Seis Tad te da igs D ud Al chu G leg H ch \ f ben Wide ells des wi er rt, lw "R 149 ito Reich Ge er as 33 10/9 Mitt n fabr ert 7 s +5 doe 56 Es E 8 1.1 31,25 do. E E s 10 1.1 L STeaE este! Pori 0 110 1.1 G 108 F 8 S B oni R n. r: er Nünchen, ver itta 0- dur llsha eb en Ge Ung r od c r tah H 31. M 000, to Bar Þ bet. E . T-B 1198 | ats x6 LI 56,86 L Daten “he (15 1.4 [1606 e lu. Co. N 6 (11 181, Ps I STA 1.7 gn 50,25 G : Ku 75b ”» K ff. itte ato ] 8u M Ge rde hes J ese lis er heb Ea de E S d. ide R 60 fon l un De träg E 12 24 70 118 20 R we ix L. 56, _— 0, „Sp 1,W N|1 0 1.4 S St iek u Kr {0 6 7 6 O Han voran 6 1.1 164, 250, B A iger 193, a Li id 43 No in e wou vo de rzu G {ch i ser Ex Ak r, Ú- n tan Þþ M eck M ne 926 über è f 4 93 hle Zerg 1m n 0 7 F d do HIU LE 0 6 N. todi Co., s s 1 Ea Lu d. n end, 5 6 —_— G 02,5 v Vor! Ï 8 u 440 ih st e le au chr un n d ota er u rfi df: N t\{ch N in 19 E c / G 7 34 Lilien N 6 1 © do. O: Co. 6 1 E Seen, MEE n o 9 L10775 Be alia-Dinnend. Ä L E '25b 1 f E b a 191, Re an Liq [ far ntl u e n 6 den. t ser \ er A eine N t N Vo S e) Pos to Gew 9, es ¿mie c ah 8 496/34 M e Kr.N 0 n, E L ep M E ps 5 1.1 [96 Bb We Sedan: E 1.1 p50 G 37bB / T RLSd R. erx Os rde An ftr str. ngela die nüb 8mä der L \ em mi ffek 8- Bi Fud q Bee L M EE den erer sten 48 9 94 Müller A 5b ; Dav ? Monta 206 1. 1066 Stoe ‘Stolver Pol 1.9 (149, Ht Dra Nh L1 (102€ 746 92bG à 19 b il D u 6: { sen t ein L ng for ionä E lt E ungs- ll. Geb 18,4 se 2,62, 3 31. me L chä rsih sfo E 494 Mi G E L 6 Bra edel, J. D 0/4 1.4 706 tolb Spiel... 0 8 1.9 Wes Drah tl,- cles Ln 1.1 375bB 7 5b L 166,5 m ft, Die om M-r Ro mi 192 g nu er Akti n p leg sell So ( M We 43 " ver per sam 60, üdve tun 8ga E . 41 00 Mi j 0 5 14 56b 6 Niebed D N 4 1.1 E. Gab Sp s 5 8 S E 6 1.1 A 160, g 1 25 ù E [A v die 11, n ung uf- or chs de vo sem i e inter Ges er lagen R 4 L ust t zu 923, 1D. al u x Ï 3 R M 0 |1. 56 B 109,75 E E 4 |27 1.108925 G Stra, zumobit N h 466d E di T4 1605b 6 ad ie SE S A 166, e eili al- lung E: B ute cen dA 434-6M Ada bei O E me Los KM erl E 758 00, 3. S A A Prd.N des 10 |1 1 Os HeTER E 7 1.10/160,5 Stral) Jm Zu ck83 \{. 1.1 E 1.1 160, utiger Laa us alti nage uid ener ch Uhr, ünh ktion la rebr un De k (in oder ten nser bei inte x | ko rk ent . V A 18 èM 70 Rae X on ibun é 3 30 4L male fta. Lz (1026 B 391 6 Rosirohe i Bres: 8 10 [1.1 n E e eye fh Wicütler fl u Gadsao ta s n b 3.Aktie then Gen Mo 9 Uh M e A Sah tand E 9) e bex h de Debitor nto Q T A Reids, 5 Abschre . E 60 ana I 8 9 E E. E Rosi fenthal Por. 8 110 1.1 4ob6 Sidden Bund t 1.1 Wies F. Uu. ing. 0 b as 25b 178B a8,A in l 98 fe meh 9 iats nser rdn der orf 1 ichs igun 8ge be 0 llen uf er- De stko 09 RM 68 1 NRM de t 8’ | 5, Ab inn 66 470/60 Na arfalmeta rzN 9 L 11 d 1 f Ph Nosentha! Le hl 0 116 1.1 der Sveusla Ti 100. 67 1.1 70b H. u. red. Mheing: 1 E 2b 192,5 202,5 à S, ung Ves dent 192 nun tar en u eso ung n V Re eini au der rlin e va erlu 469 7 U 7,88, to Reich 6. Gew 4 41 94 e LOaGIA #7 [1 a 27b iee G L E 2 [11 {83b Sd 1St.z. Ee lab : int eren, Me r TELS HarEeE 266] er i, P or li f il erd ag mig vo bes nk twe Be ten 1 2 et sei V t 192 87, api 48 nkon 2,—1 T dit. S 4 Me fraftw. S EEE E Rosive De: 2 [12 1 / èMf. H E b Wilm ¡ner e Ls 95B C25 03, B d sich g der H da Em w T eh g è 1928. iroba en in e un Ein inter- RY r 77,8 nk, 32 fen M 3 d E L 1 00 *N.S. cke af Ls n n S Ro n v Ae L Bab R ürth A p. ‘ai S peE d.- E GLTAA Sd OGES er er ß 0. [f te en tun len 19 tro chn z iert nt be 72 tie n fa M un K 6 ° 34 N. rwe ertr “a D 1 25b 1 5b G oft, ü ... Ni1 1.1 1283 Tak ürth er| 0 Á ET L b 5. W y Kre 3wW. G 64,7 G 1 9,5 20,5 à B86, V 8b lu 3 e e Ï r D G las ah st at. ine se zei bis E t. lier hi dex em 53 Af M Ba fen n- ag / en A T 1262 18 E 4 M L E our. Ta Berliner 0 | H 89,25 H 3 fäbertehez. na! 00 185,5 121 à 120,5 Rönig es vom G onsu nde tin, 1. Ent at. tsw L tsr ch | L tsfa be t eläß ver die uf RM fonds R 1fonto in oras ien Tinalm 1927. Neue R 11 E h Notopbot af. É 0 11 S aete ‘fianalierr..9. S 168A 75 à 575 à irte A 517b L 100k p aut B ng t der K iener 9, chtsr tsra ug tau af ben acist b ch ionär bla r waneai Wi 3 34, A O 1,7 E räm rich inna er t, NeuWeste ‘Elektr: s [8 [11 (180 ——a Ruter bente... 0 R li Teleph oser Jed. O 2000 220 A-- Int 3.dRB) a 198,78 H 130à1 i2ù 107 L Lea Needei Sri fich e Au e A ivie S d E47 0,— O er 69 09 ichs- Mera mb af a E d 15 2086 Zes E: : [11 [1316 E 1.1 #260 Us(Ind.§d0 hb. i Pea N80 18 _ 14ù 5 ,25 ù : Aufs E mo Dip laff, neben, 6 Aktien rh- aa run c À ay e rhaia ere i Bn N 2 A8 stig Mes usch S P 11 ——8 20kb E A 111 6 Eu 0 | 0 {11 E R Ga u A :D. E 13 à 51 à-108 p t Au t zu fici rald nder, Reb ‘Mün D sin A Du ng Midersp falls be ean er S o M 220 88, O RM 4 ada Son A A Nie dd. e tei A Z N M E Me N a 1.1 138,5 S tatt N oto St. iger fert Dire 185A 1797 r ie folg 4 siße lf tin. M ung in eiten N Wi er fall ist zurü d RM gele 8|N rk 720, 7 S 26 192 A mm 3. den ifffs tien us U t'Eprid-| 0 L L 508 s Rütge t... D 0 1.7 210b E Ats ey E e Dns 203 à 201,25 1088 1072 547A 371. erc ejla ann or udo tet ver nen Zw vero y oben na, ienu t z1 teile je an de ma 1 ata 19 n en Su per i Sch -Ak F e n, do. Meins mmere10 sz 1:10/130 N nwe q N 0 1.1 ee |.Te! ‘-Johtjal| 221,5 a: A 120 & 119,5 » tit b “B R ufm der R S for ei der lanz aber über h irku Akti sfris An r ch Tei über mar ma oni ber pe Quo ten 87, rlin g8- nd. tsra an do. oltämnere ¿4 11 6056 g Ls 2 sus 14 [1865 s do. Mb Jod t E SSTS a S 78,25 err Ka S eder, cio Au L Goldbi nh R 6s idi L übe as. ots erlust t Sten E Mie Sn Be ‘Vorsta t do. Wo abs. i 1.10/60, 106,6 do, usRDbtien.| 6 1.4 131,6eb G do étis A O i Nor ann Gle. 185d 25b 09,25b 378,75 à 27 7ù1 lo eer rtr ufma il B 8. r g. (439 ite nte L So f Aa ns z in legt rspr ü tien ider ehn ktie spru s Zan De nkos Ab 6 07 537 t, de Mee Ey a aas amp ftw. 4 5 L. c 106, T Bean Ba o 10 1.4 131 do. S E ; S 12 512b 1005A 10 L L L ZCEA z » tellve Ka Emi 1992 bu Z we n A 17 zur e H ese zteste \{ d ide eiche ak W nz ma ider ftie V 31. asu 90 4 ben. Sau ‘ferét ersich: 7 An Nordiee D Kra A 10/95b B 8b G do. Thitr:Poril “ble 118 1.1 En Kars 528,5 à 527 à Ber B Eise af. g 5 ,5ù 177,5 à 17 E A err ' tor uli lten an 83 vo äß O, mi G \pä tau un an htmäßig de Stam W c A ter- per T M Ha oR Vel t un dolf V D De ar e q L.10/106% 11 L uhl... E 10 1.10/131,66 ps tiger A b E es Ber. E: n A 268,5 à 2575 3, Stet 1. J A L em L hier rer A Um en, aft, St tmä men r der de un n- Han 99 E ald 7 tsra t A at du Carl i. Det i 0/81 Q [1468 do. We aungensto s10 L1 s20b 0220,56 6075 A132 Charlott Ttectrie e 4,28b 2195 à 220 6 a 288,5 à 257, brer D Zig : 27. db A S zuin rei D Le ied bi tai äre A oie 91,8 (591,8 sich era link r. E Nurn L ber. 0 111 da do. leben Mgen "6 2 Ea] r 6 Sù2 uss à 131 U 138,5 21957 Lis s Es 113325 5b Herr N I 19 ühru w en A ö inzu Gese o die pcan 0 Umtaush igen ih m A 4 S Auf rzie erz rwin D fa Fis. -BdfA A 1486 E Tat urthsa Ne jus 141 E d 223, E ih o7v 132 mer. Bens; E 269,5 8 270 [S0 L E E er A teilsGeinen T A en Qu o harren Ia ie (MOLn M 58 “oe ae rf Z S jeßt 0 6 mt E 6 L 1.1 A a1 1d iet 0,5 à E: 370à 271.56 3 S o, L Ste Liq ae mb for ils aus, 1 9 nser er Ok- ha sam 60,— r H de r je uch em RV RM M O Kom K efto lwe è E L 1.7 (40 S L EUE 8 [10 elf. ne HE Le 75ù 1 6 130,5d E SLA 5525 A6 b E Der E eze RKRM Ante 10 er R "Mau 31, icht Ge M und hen den dite spr dies 927 a S n: rau Dtr tah nz nd: He bB G SBEE beza, em L Den. atmen 1466 145, E E Ze E 57b ins aaa 1, D 90|— M n Kass r on. m ere n je R m spre Rit A ide n duns 1 mm 19 n O d S He e do. Gen 27s M 360d Sauer E Le Nüea ¿22 100 (60,75 à 6 | 2473, à 160,5b Deutsche Masch. - 17986 177,5 2 264,5 100% b En 3 37 R T in ter P A engere ite U G A S Bam isfeldorf, D nd, Le artste Js E/ 1.1 6 390d a S aa CaLen ca 61 A 60,58 5ù1 Deu he Mas. - 17 412258 A To0La b 35,75 665] per d 16 90 Ra O de ter ro bis { der und iw w Die tamm ih au eta hi i I üsse üsse 2 fta do. w. gl L A ES See Stb: SSA 532 A 151b Drit Lelita S 75à 1 E 56,28 Bilan i un 1 767 8 Akt an Hin er Lbe tau O ebr der bt. S die Mea N 100,— n Ze)el D u, O S N Dei: fen Kerl 6 S E 12 Es Bas Be R E 5025 à 50, 53,5 à Dynamit N Kr. 269,5 d 266 Mes sb atn 4ù2 Vi de MP 5 401 8814 war en, ein we R rrei i E blei von i wer illi 1 M C nau, anau, E Dele E Sue 6 L 122,75 06,5b Jul. Berger 2 ge cob 1,75b Ta T Elektriz Stein 259d 250. 2634 260, Pan E A Geb ngen nk- 42 7 8/4 rem un ine gur tau te t zu nz S Kakao baben, ‘eiwi M g trei us- l) Davau D ‘My.Siet A 0 É Ds 122, TE 306, Ju L Karlsr, erte 133A 131 7 2,75 iy iein. E 5b ut üde, ihtu Ba ¿ 9 3065/6 B con e iht Um nich nih ligte ftlo ha t habe R \cht, it \{ch a Adol K G, M Er: E Ea 07'5b Bars uldentoe L En à R E 4b ntirair t E Satine 0128758 à 99, Has (21525 ù 215, | dstûù inrî ed, de . 08 3 Ber tei 8 n zum 90 998 etei fra tlos ma n als ü tau bei tau ist. otti, A, do. è p.S es A G 307, n. ar v fe Asbe den 5B a Sen lie Papier Sie b 2 B A 215,250 33b 5ù138 Brun tebse t tän H 95 An 192 en M J B für raf ñ obe ilk den mge t Um ft i N one s d 1er Brouere 2 s12 |1.9 ge c Calmon elegr. A hab à 88b I, euGuileaume E, 217B 132782 1880 39,2 Vetr d Po E 0|— E T Bftober Aren ar Mao Salis id gle M ner Kr E. s Sanphol 2 12 iun er Ku Et 5b a A 88,5 Ea S it 133,5 i En 25ù1 k se un en, A G6 00 08 Fe ode von Okt un wer f n A der Fa Ur ‘Aktioa u R Orenstein A ier Vorig Disch -U Dam E a 8706 à b Gelfent, midt. Ss Senn b : ithab âte . 120 000— sin ag 31. echn nd, Mende N in 1000 A ktien tei st llscch D VSEN Dis tse M D 78.75 à 78.25 hn 40,25 E 15 rf ù 260b E 189,5 75b à 209 gu nvorr 120 92 5 Betr m ür N llt telle tre aso chn 188 RM den nua L August NErena . IT 1b Das e E, IBs 124B 2 1à1 Ges, A bau E E sb 083,5 Mare E 615 312 is zu f este é ch M e Er 4 Star 8 G 8 9 ug Dstw de S 51, b Deu einze olle nh. 161,5 5àù E Th. enetBergba 14 5 Àù 1,75 4B 1 S a 0 va, 0 5 1 1 T1 bi tung an ein na für er lesen vo r da n (ftie 5 5,4 St R L 4 124, 80, E LEREN D Les 21 14A G LAEA 5b sfi A 26 68 er un ils n d d ihre ih de A en iger fa 0A g aiiliee E A E B b 4b ne i; S R275 à 6 Ea 706: Pa S 305 B riüg nte rde en nd sen drüili in, "3 : tig Wb à 17 A ede 92,50 ob h N r n. 5,7 E S S dEO 25 d 5b l A 83 Ve t. A we E i pe dri rlin re s rtlauf E 7 Ra Eifenb.- ifitu Co 156,5 N Tay A 74,5 hilipp (chers! 126b G A 2095 106, 2,7 pita A nto 60 flär M 20 imm Li S t, Be Lo e let cu. Edle | 156, 5bB A TTK A Phil Ber he * 1126 1 237 20 à 12 b tenka i G tko 2 to er rte 2 st 1fa en leg al- C. D b 17,7 à CleW.S E. 88b à 22, Tiva à 74) Ile, Sarsadt E 106; 186 122,5 308,5 25b Alfti E Y rluf fon rklä NRNM Be ve sie binterlegt: loni F T A à 55,6 Fahlb mmersen 225A 75b v R gp a Lat 139 8137,25 (12325 à 122 à 473; Reser ren d Ve lust 27. F hes hen ten tsta e e 1 Ko ft, D, 55,5 5b Hatt Men Wr 40, E Y d, aue Ba e e E 10A 123; S 472 ù ¡redito un er 19 t s ü li eilig M fi gu r scha M et 5% à b 38, H H. ien. f, M. Es 153 à E eue Prt STAVEEE Ld ir 74 à 24485 inn- V er M 16/7 ese Bet der für Au me ell Sj Mr.1-60000 N à 17,5 E 5. cim. Eich M pri 1a ie 144ù e M E dant 474118 Gew ud 1b 34 8214 ih der 8, re ges öigS id 1-90000 7Bù 37,5 à 37%b Erin. ¡Werte A 75 95 à Sine at at B55 à E En L E ff o 3 650 9 | der l lt o den en Anl, S 17, 37,5 à Barto oje-Werte 0A 76 à 1 9,5 Lu nöfelderBergb tar 105, 470 à B84 Es 1 in1 28 6/0 ; bzüg ab n, loff Ft e S s 25 5b Hirs “Saab G E 55ù E 22b Ma Bfel eini R LT ad [ Seins [E 3 6 59 08 a e me «O s-A en. d. nl. Un üttidsung n 262 G Ho dörting _—, S b La E 106, 6,75b 151,56 198 09h b sb er 192 9 447 % | au re tor del Borstan tein 38/25b chh Gebr. E v 15 ¿L15220 S Metioas ET Is b Z ne 154 d 424,5 243,7 P us ; 88 13 S E x Bor 4s N Tualo 4. | 38,25 6b E Sia Bes Laas e 101,5b B 1226 12 A ani e) aaa E enes H r E rb A N nas B7B ù 3B, Krau ltt. 153, 97b T A Dre Clem S 3085 ù B b 10944 109, S ENs 42047 ortra n La : 239 “s De n Invest. 899 E A Emen S 195,5 à 1 5b 12, 5 ù'204Lb Obe : Chem. 308, Ren à 280b E 4 à 244 205ù lusty koste tale 38