1908 / 12 p. 19 (Deutscher Reichsanzeiger, Wed, 15 Jan 1908 18:00:01 GMT) scan diff

Bad.Präm.-Anl. 18674 ! 1.2, Braunschw. 20 Tlx.-L.'—ip.

Pamput, 50 Tlr.-L.13 } üUbecker 50 Tlr.-Lose! 3!

f

Bôörs.-Handelz3-Ver. i.L! It Pr Auswärtige Brauereien. Braunk.u.Briket/12 Brasil. Bank f. D. . 874 10 [150,00bzG |Bochum. Vikt. 1 8 18 4 / Brnschw. Kohl. 12 Brnsch1w. Bk.u.Krd.-A., | 197 Brauh. Nürnba. 9 110/158/008 do. Stamm-Pr. 13 do. Hvpothekenb.!| fi | 1141, ‘25bz Brieg. Stadtbr. ) ( do. Jutespinner. 12 Bresl. Disk.-B. abg.! A 105.0063 Büchner Erfurt, 7 Bredow. Zuer 0 do. Wechslerbank| 6 | 11047 Danzia Allienb| 7 | Breitenb. Zem./12 À Brüffeler Bank alte! B 4A Zar 5E Dortmund. Akt. 20 Brem. Allg. “Gs.| 51 Centr. Bk. f. Eisenb.| 6 | F 103,00G do. Union (25 |: do. Linoleum 19 Chemn. Bank-Verein | 6 | [104,00B do. Viktoria) 8 | do. Wollk. Goburg. Kreditbank .| 5 | 94 50et.bzB Dífeld. Adler. 5 | Bresl.Spritfab: 16 Com.- u. Disf.-Bank| 65 .1108,70bz do. Dieterich|11 do. Wagb.Linke/18 do.- ult. Jan : 108,60bz do. Höfel . .110 | do. Vorzugs-Akt.| 4j 67, 20bz Creditverein Neviges| Frankf. Henning| 9 | do. Kleinb. Terr.|i. L. 268/25bz Dänische Lèm.-Ba T erm. Dortm.|12 !1 Brown Boveri/11 Danziger „Privatbank 113,10G Gevels fi Brüning u.Shn. 10 A IAsT300bs Darmíît. Bank Gld. .| —— Glügauf Gl en Brürer Koblnw. 15 T8 75bz do. Markstücke} 127,75bz anau Hofbr. . j Brunsbtil. L. uZ.| 85,30bz do. ult. Jan) 127,50bz enninger Reifb| 51 Buder. Eiï. A-C 8 79,00bz Dessauer Landesbank] 65 | 103,50G Hercules CGafel 111 Buhke u. K.Met.| 63 82,2063 Dtsch.-Asiatische .. 4139,00bzG | Hesi ie Caffel .| 6 Calmon, A'beît! 6 79,2063 Deutsche Ansiedl. 132 ‘0B Bolte lb rälf CarlshütteAltiw!| 6i §5,70bz Deutiche Bank . 231/10bz M Carol., Braunk.|25 TT, '90biG do, ult. Jan. 1994230, 80bz | | Carton. Loïw. 19 77,906zG t. Eff. u. Wechsel 100,69 Ä do. 1601—2600| 9 80/0063 G Dt. Hvp.-Bank . 137,30bz Fiele L do.Masch.u.Faç 77,90bzS do. Nationalb. Kom.!| 11325B Klosterb. Moe 2 C asel, Federthl. 77,906zG eutiche Ueberseebank| 9 146,75G König Br. Beed| 8 77,90bzG Diskonto-Kommandit] 9 ).1172,00bzG Kunterstein - Ps 78,0 00bz 0. ult. Jan.| 40à171,90bz ipzia. Riebe ti 90bzG Dresdner Bank 1138,80bzB_ Sind enbr. Unna 7 77,90bzG do. ult. Jan. 39,25à137,60b3z | Sindener . . . .18 16 77,90bzD Dresdner Bank-V. . 102, 503 Eowenb. Dortmn.(12 [12 A E D T .Kr.-A. f.J.1 u. H. i.L. «10: D.! 2,256 Merzig BYraue r.12 ih 86, l9bz Duis sburg-Rubrort . T Müser, Langend. Ö Elberfeld. Bank f-Ver. 105,50G Obverichle M abg, _ 87;00bz G Erfurter Bank . 116,00G Oppelner . s4,10bzG Eñener Bankverein 116,40bz aul3b. Spitta al 7 Efiener Kred.-Anstalt 155,00bzB Du elbräu. . .10 110 Goth. Grndfr. -Bank 149,75G Not: & Go. Î 99 do. Privatbank 121,00bz Rost. M. u. Obl. 11 [11 Hamb. Hyp.-Bank . 169,50 et.bzG | Schle gel Boch. 103/103 4 do. Wechilerbank 463,00G SHebof 18 |— 14 Hannoversche Bank 132, 50G Swabenbräu.'10 10 4 Hildesheimer Bank . 152,50G Sinner R 101 ‘80bz G Kieler r Bank 124,00G v. Tucher be 14 14 4 102,60G Kjöbenbavns Grd.. * E | Ner. Werd 0 4 101,25bzG Sônig ¿h. Ver.-Bank . 120,25G Ver. Arte u 16 101/420B Landbank . 111,00bz Wicküler Küpper 14 E ipz ziger 162,50bzG Wies bad. Kronb 5 E Lüb. KFomm.- Bk. fv. 121,00G auhna 69,20G Luremburaer Bank 4162, 00G Bacon. S Spi inner 10 | E Märkische Bank . 105,256 Fabr. 123 Rd E Maadeb. Bank-V. . 122,00bz (5 î - 62,90G do. Priv. -B, e 121, bz 3G 66,00G Me dlenb. Bk. 40% 127 7 006 83,25 5bzG do. Hyp-u.W.-Bank 1 954/00 et.bz G| 96,00G Mein. Hvp.-Bank 138,25bz E Mitteld. Bodenkred. . 89,00G E do. Kreditbank .| 116,75bzG L Ns do. ult. Jan.! r A Mittelrheinische 117,60G HILATS Mülheim a. d. Ruhr 108,00G T Nat.-Bk. f. Dtschl. .| 4117,50bz_ : E do. ult. Jan.| 117,50à 49bz [8 1000/6800 —,— do. Lof.-u. Strb.(100) 44 vers. n 25 Nordd. Kreditanstalt . 114,75G 1000 193/60G do. do. (103)/4 | 1.1.7 99,10G 2 : do. Grundkredit .| 105,00G _- / 1000/500|— Bad.Lok -Eisenb. (100) 4 99,00G Amerikanische Eisenbahubonds | Nürnberger Bank 110/,6063zG G do. do. (102) 4 1882 P Ctr.P.T.Ref.rz. 1949 4 | S E ult. Jan.

300 Run. S TEA E [1.1.4.7. Pfandbriefe und Schuldverschreibungen Pf B. t Drt E E E | 1.7 1145, E Gr. Rusfische Eisenb.|

[3 |

120 172,7563 E ler 4 |LLAT. Deutscher Hypothekenbanken. j 4 | 117 | ‘20 ult Jan ¿Da 1 11118 825bz d E

Oldenburg. 40 Îlr.-2.'3 | 1% IEOAHE| e N IIT 1891 Da E 124 115 R 4 | 1,410 0G Or Eb B-G do. do. 18894 ur L,* 2 e L ; 8. L —,— | 5 j j -Far.-

Sachsen-Mein. 7 fl.-L. |—lv.& ck.! 12 23, 35bz / i m 1902 unkv. 15 l LUT L, biBHG do. IT u. V 13x! 1.4.10! 5000—1 5 | v Kaab-Dedent 1% i.D.4 | 1.1 131/50et.bzG Mar ech. E

Augsburger 7 Fl.-Lose .| | pr. Stü [31,00et.bzG «do. ult. Jan.! LIObz Bav. Hup.- u. W.-B. 34 verich.| 2000—100/92,75G / 4. 25G do. i.fr: De | 1.7 1 Moau-Smdleit 14 |

- ' - Pard.! Cóln-Mind. Prâm.-Ant.! 33 | 1,410 135,00 0b . do. 1905 unkv. 17/ 7 do. unverlosbar/3i| versh.! 5000—1 8Oet x : Reichb. - Par ¿|1D.14 | 1.1 75,00G Nikolai-Obligationen 14 | Pappenheimec 7 Fl.-Lose! | 4 pr. Stück M x Siam Rae D 1-252) uf De Hyp.- Es -Pfdbr. 3 | | vers. 5000—1 50G hz \ 60l Sal Gs 0 0 [iD.4 | do. fleine'4

: I 28,10Gä28,00 bz Orel-Griaî v .. 18874 | Anteile u. Obligationen Deutscher Kolonialgesellschaften „Prien Anleihe 2

270,00 et.bzG e u “ala E R B j 5 Stat. Nag -| 9 (Bi | | E 113,00bz E aats 6 IEN | Ostafr. Esb.-G. Ant. 3 | 1.1 | 1000u.100192,40bzG * Stieglitz, 5. Anleihe . h 1L'IV uf. ih. T7 2-O0et.b Br Arad. u.Cz.| 6 | 1D. üd-Westbahn . eich m. 3% Zins. | | . Boden-s§ ‘redit

do. ITT, IV uf. 15/4 | versh.| 5000—1 Î o Go O 104 | 6 liRD4 | 171114 L, 00bz Transkaukasische A a 120% Rüdz. gar.) . konv. Staats -O bligatl

P EDE Î -A, 107,25bz do. I uf. 16/3t| 1.1.7 | 94 do. do. VI unf. 174 | 117 ú N do. PL | j 72,00bz Brschw.-Hann. XVL,| | | do. De IV unk. 1912/34] 1.1.7 | 94 7: Furéf-Kiew . 42 | 5F [4 1.2. do r Dt.-Ostafr. Schldvsch. 35 1.1.7 | 2000—500/93,60bz Schwed. L mene EEN XVIT d 1 31 Ne (v. Reich fi | o do. 3

XKT S, Wien: |LD./4 | 1.1 104,75bz E as 2

XVI 4 | verich. 50bz do. Ï Warsch.- - - Koslow-Woron. 1887|4 cberaestell)| | ZOC 92/25bz do. uf,11/4 [50bz do. “5 ITI unf.1912 334; do. ult. Jan.! A O do. do. 889 1cergestelut)} | Î Ñ Q E A T u Ei. 0 |i.D Mp 192

O. do. 390 ; » . L, 98, o. do. V unk. 1733 do. Sen 15° urin

do. St-Rente 1904 —— „X u. XE._/34/ 1410 : S Rhein. Hup.-Bk.65-68 | * Außerdem 13! R. Pap, f Außerdem 2: | Lodzer Fabrifbahn . do. do. 906 | 83—85 do. Do. 1888

E . ¿ Balt.Ob. ¿D 5x¡ 6 14 | 1.7189,906; a O U A S G Se A 82,50et.bzG XIX el do. S. 50, Qu ult. Jan. A Moskfau-Kiew-Wor. ./4 | Ausländische Fonds. Schweiz. Eidgenossenschaft . —— do. XX uk. 1910/34] 1.4. | do. Hyp.-Kom.-OD do. Eisenb.-Rente 1890 Argentin. Eisenb. 1890 ..

| ° 506 an. Paci Dll. ! 4 ! 1.7115840b Mosfau-Riâsan 4 e A L JED T Danz, Hvpoth.-Verein E s Rh.- Westf. - Bodenkr. | a va ult. J 158,75à,50,7! Mosk -Wind.-Rpb. 97 4 98,90bz Serbische amort. St.-A. 95 81,00bzG do. ; 44/4 : I IILV,VILV | 1. D do. g be 7 4 70bz Siamesische Anl. Int. uk. 13 92,10bzG Dtich. p.-Pf. -VI1!5 | veri.! 3000—200[107 7 00bzG o. do. ;

penniulo. iD T Sl Î L ' L 1 1112, B do. do. 1898 4 | 99,70bz Spanische Schuld unabg. . .| 101,75bzG do. do. ult, Jan e Lu. Tut. 4 | %,70G

ult. Jan. 112,756, abs Rjäsan-Koëlow 4

do do. gr. abg Éafia d.-Rott.| 4 [ï. L 1 do. innere Gold 1907 97 10bzG do. do. mitt. abg. D VIE N l vers. 5000—200196. ‘70bzG Ana valle L @ é |iD. 4 11. In ps T4 | do. Anleihe 1887 1090,90B do, Do L aba. l : XT, XTT uf. 1910 4 | vecih. 5000—200/96 70bzG S uT [t. Jan.| A Rybinék M 00 ne 10020D do. ult. Jan. abg.| —-— : XIŸ uf. b. 19144 | 1410 . |[975063G | do. Gs hardbahn |7,4| i.D.14 ; 1. Süd-Oftbahn e O V N 28,2063 Tür. Admin.-Anleibe . -- - 87,80bzG XV XVI uf. 174 | ved. 7/758 do: de: Po. ult: Jan do. 1898 unks, 094 do. do. abg. fl. 99,80 bz do. Bagdad E.-A. T 85,70bzG do.XIII, X111A uf. 13 33! versch. Sl. Bdkrd. r T-Ÿ ; p L 6 | G41 L7HST 256; D o N T do. do. ere fl. S wi Nene at DaA 95/10 2G Ea T do. I—IV Ï L Pull Jan. —à135,80à36,50bz | Warschau-Wiener 10x 4 . do... 00. innere T 94 '80bzG do. unif. 1903, 06 ukv. 13! 95,10bzG do. Kom.-O. ll uf. Schwzb. ¿pup V do. ult. D: ri W do. . äußere 1886 1000 £ 92,00bzG do. do. ult. Jan.) “s do. do. S do. TV unk. 1909 do. do. 500 £ 1905 G do. ‘do. do. VT unk. 1912

item. 3 !i.Rdi4 ie E FEZ do. do. 5114 92,90bzG do Jal T Sam: —ATI Toù 35082563 do. do. 1x4 E “s Po. po. 44 E 93,60bz do. 400 Fr.-Lose A fr. Z.| 4l006G | Dresd. Bbf-ObL g do. VIT unf. 1915 bz L 0 do. I

Lurb. Pr. Henri 63/5] i.D.14 | 1.1 1120, do. do. ITX14 Æ p. L 120,808,006 do. X, XT unkv. 11/4 94,40bz do. ult. Jan. 14425à143,90bz | Frfff. Hvup.-Bank Sard: u i 5z[i.Rdi4 | : Wladik. Oblig. 1885 4 do. do. Ges. Nr. 3378 85,49G Ungar. Gold-Rente große | 93,50G do. Hyp.-Kr.-V. Südd.Bodkrd. b. S.43 Mest-Süilian. 0 | i.D.'4 L 1 74/00bz do. do. 1895/4 Bern. Kant.-Ankleihe 87 konv. —— ; do. mittel 94 20bz do. do. do. do. b.S. n do. do. 18974 Bos nische Landes-Anleibe . p : do. ; leine 94,30bz do. do. Wstd.Bdfrd. L, I . do. do. 18984 do. o. 189 S j do. ult. Jan. dO do, V uf. s U e do. do. 1902 unfv.1913 99,30G . Kronen-Rente pier E E do. e L E: N

Bulg. Gold-Hypoth.-Anl. 92 ä : do. mittel u. fle ine 93,30G Gt hG: dkrd. Pr. d E 9,60G Anat. Eisb. T 10200 46 2or Nr. 241 561—246 560 P TE ; do. ult. Jan.! —,— do. C E do. do. V 89,60G do. do. 2040

5r Nr. 121 561—136 569) 6 102,50bzB . Staats-Rente 1897 . [83,00et.bzB do. 110 3000—2300/99 80G do. do. do. g 3000—200/97, L, do. do. IV

89/60G do. do. 408 2r Nr 61 55185 650 1 6 102 506;B . G.-A. (f. d. eis. T.) 25r : d : R 76,60bz do. IY IXa uf. 0 5000—100/97,50 do. do. 5000—100192.70G do. 1900 45

. 5000—100/98 0b Ó i Crefelder Eisenb.- «Gef. 33 5000—10 98,25b ¿G Halberst.-Blkba. 84 kv. 31 0 5000—100/98 30G do, do. 1895,1903, 06 33 . 3000—300190,75G Hall e«Hettstedter Z „31 ) 5000—100[92,00G Z Éremmen-Neurupp. - O O Deutsche Eisenbahnftamm- und Wit Hoger Bos, l 3,T5 nrits ; Lausiter Eisenb.-Ge?! 5000— 100/97 00bzG Prioritätsaktien. Eébec-Büchen gar. [31 5000—100/97 50bzG Dividende [vorl|lezt.'Zf[Z-T | St. z. ] Meckl.Fr.-W. P.-O. 07 4 ;) 5000—200/89,50bzG Aachen- Mastricht 5 14 | i 3 Nordb. - Wernigerode 4 5000—100/90,25bz ¡G do. Genuß. 104.4 #4 p. St.}100,00b; Zichipkau -Finsterwld.13z O t 508 Braunschw.Ldeisb.| 7 500 138,756 O 106 07'508 Ÿ Crefelder 000/500/141/00G Deutsche Klein- und Straßenbahn- {0 Eutin-Lübeck 600 83,006; obligationen.

[1 98,25G s aa | 2000—200/93/50G Fr [1000/500 ' Allg. Di. Klb. 00 verich.172,90bz

| 2000—100/90,50G Lit. A—C

H A 5000—200/98,70bzG PeniadbeEccns 5000—200/97 '80bz H Liegniß-Raw. S 10 | gas Serbas

300191,90G -B 5000—200/92,00G Sup Derbach i 1500—75 |—.— do. ult. Jan.

Medckl. Fciedr.-W. S ertaufler L Nordh.-Wernig. A Paulinen.-Neur. . rignißer 3000—100/93,75G zar (al D 3000—100839, 75bz G Rint.-Stadth.L.A 4 Zsr. bis bo: (Toy OtB 1 4; 3

bz P3100 241, 00bzG 192506

@) D B 2

band jed D M o

41,90:H 138 00bzG 91

18

[I

m

91,555

1,50G

218. 00G 95

T jn = pas G E 14 S | G M

c O

1 (O:

s « Ms V NOIAIIES Ii A Sem R SESEZ S M A l n c

bet Prt Prt Pert Predi Prert Prret ai} l] derad durad 2)

D

M D i Me O UU U js Vin m b D C Eis

[Ny —_

e.

[Si | | 1E

e

O D

ss LEt, R 91, 25G 109,00G 70 I, 50bz zG

_.

E

ESE SES

Junk, O

D 18

S E A S E E E R H G T I T O A S U C U O T S E E T I

M —— do I _.

—- dd D

20: 50G 142,75bz BT ! “S 219,00 et. bz 273,-0bz

J

wer

ck—A 3 S

c) &©)

Vis Vin V i vi Vim Vin Vin vim V Vi Wi Wm V dlm V H V bf D M Wm Mm e Vim Hm V 1E V E Vi V l V Dl G E Vim dln V Dl Dae 1m de Vf di D V g

wr = _.. T _. bme bend ded emed sert Pera dere dere sere sere erma ree Pet eee dera Parent Dread Jrrma Predi faant jrrec dend duen mf pt j dh je Parade Jena Pren era jer pan E 24-20 L E S S0 S 1428-0 E E

. ton 1 0 O O F hs 1 J erd O N wr

ooo ——

J] J J

N

ti Hn Dio Fs Ls js Lo Do DO U 3 He În Lm Pr Lo J P

t

Ms Mm M M M D O I O O I O S E 1 N

E

E

bt pat pt je t Pari jt fk Peri fei f let fri rk bd C

O

|

I O

96,506 96 5 S

8 I N b t I n L DSEE 2D

S

p s

d

AIIAS band bank jak L) TS C

N |

C D D D

B

108176 ,50G ae 25,00B

Ss m Br P

Eo Lobsbo bn p

E So iat jed fat G0 A C L f df dfe vin i SECO E Hm C C

Meg M H H f pla e

Ä es =nOB-BBB O

A T _S&

Pr tr Nd dr 100 Mir

e

T d

Font SAZE na

GOOoOO0O0 E

a G N brt Pert Perl Pr

mek prenk drr —1—J I _

o s

dn bft Junt df dds mk Jord CÙ, 1

J dend J bind jun J J 1] bert Pt Pert mi] e] mi] m] D] n] m} Prt Pre fer Pud Predi O derr derd derk O dum a} J QO berr Perncd 9

His Mis C0 H Min Hs M M He H Q U C C C

H Wr wr

52 50bzG 30,00bz G

—_

R

b DO es b jt t m O O N Pt

Gent

_ s n 5

7 O7 A e Deutsche Eisenbahnobligationen.

5000—100197 60b;G Braunschweigische 5000—100197,896;G Landezeisenbahn I 35 5000—100/98/,00G do. do. TTT 35 90/60bzG do. 1904 É 5000—100/91/50G Brêl h. Eisenb. 1890 45

_— —— S D C

Wr ee

l

139,00 et.bz zG 320 5 Obz 179: G

174, 50G

401 K bz

o S E E _—_

Wr wr

S] Pt e Par Dort Pert J J lars dard bered I

oe] |9C]|||

0E 10/15, 50b;G 10 1 4 (0B .11:176,00B () 68, 50bz zG

wr R

I O O irn bl A l bd þ [E W.

Fit Jrs Fab fai ja fk ul be Pud lli SARSA Ge L D D

dund juacd dund bk pet unk

d" G: L 026A: 62-6 M t bei Pt fel et jt C O lm Vin bend Jank bn þ

S: S-W e 0E & 7

M —— O

E do. BErgänzungsn, do. do. 408

T7 ŒEagvpt. (Keneh-AF.) . 89,25G Gotthardbahn 1894 89,25G Ital. Eisenb.-O. gar. Was E do. Mittelm.-O. : Livorno

A Macedon. Gold-Obl. B27 R do. fleine —— Portug. Eis enb. 1886 99,80G do. 1889. T L. Rg. T _do. do. . Rg. ard.Eisenb. E 1 T Schweiz, Zentr. 1S80 zil. Gold 1889

D

wr

L)

1—20 000 do. Dr. 1. 17 Ghilen. Gold-Anleibe 1889 gr. —,— v R do. Do. mittel 88,50G . Grundentlast.-Oblig. do, do. kleine 89,25bzG O O 1906 84 60bzG Bozen u. Mer. St.-A. 1897 Chinesische Anleihe 1895 103, 00b3 Bucarester St.-A. 1888 konv. ¿: Do, fleine 104.2563 do. do. kleine . do. 1896 500 u. 100 £ 101,10bzB do. do. 1895 . do. 50 u. 25 £ 101 10bzB do. do. kleine ¿O ult. Jan. do. do. 1898 . do. 1898 500 u. 190 £ 95.70bzG do. do. fleine ; M. 50 u. 25£ 95,70bzG Budapester do. ult. Jan. —à95,I0bz Buenos Air. Stadt 88 1000£ Dänische Staats-Anl. 1897 —,— do. do, 500£ Egyvptische Anleihe gar. . . .| : —,— do. do. 100£ do. priv. Anleihe el Oi do. do. OUL do. 25000 u. 12500 Fr. —_—— do. do. 100 do. 2500 u. S Fr. —,— do. do. kleine Siunländiithe 2 26,90bz _Do: do. ult. Jan. St -Eis. -Anl. . Christiania do. 18 Freiburger 15 Fres.-Lose . .139,00bz do. do. 1903 vet Landes ¿Anleibe ; Er Genua 150 Lire-Lose .. Propinations- -Anleihe! 4 Gothenb. St.-A. 90 S. A Griechistbe 49% Mono pol) 1,75 49'906 zG do. do. 1906 unkv. 17 Da. 0D, 500 Fr. [175 49/90bz G Helsingfors Stadt-Anl. 1900 do. 5% 1881—84 i. Fr. 1,60!

: 7'80bz G do. do. 1902 do. 5% Pir «Zar. 1890! 1,60 46,906 do do. do. 41% old-R. 1889! 1/30 37,50et.bzB Karls zbader do. olländ, Staats-Anl. Ob1. 96!

E Kopenhagener do. 1892] apan. Anleihe IT unf. 10! 43 88,50G do. do. 1886} do. do. 100 Lv.! 4x 88,60 bzG 0D do. 1895/ do. do. 20 Lv.| 43 188,80bzG Fisaboner do. 861, IT 00. D ult. Jan. do. kleine D gut s A Ï 81, 106;G Mailände r e Lire- «Los E talienishe Rente fonv. gr. 03,70bzG do. 0 Lire-Lose . . fr. Z./4 418; S -Str f do. do. t. Jam E E R M: j 2 fooas v9 L 1000 [275,506 d. Do. U —,— A E do. do. 2, 1.03 193,406 S Magdb. Sitrÿb.ko(103 do. amortif. If, E F do. Ser. XAXX—XXXTII do. do. 0 1.10.02 193 10G Ostd. Kleinb.v 95 (100) : Meri. A. 99 20400, 10200 4 100,90bz unkv. 1913 5000 Rbl. Mein. Hyp.- Pfdbr. IT y Samlandbabn (102 do. do. 4080 101 ‘40bz do. __1000—100 Rbl. el, VL- V 14 .' 3000—50 |97,106zG SL.FKleinb.1, [T (108) 41 do. do. 101,70bz do. Ser. XXXIV, XXX?, . VIiTunf. b.1911 4 0 5000—50 [97/30bzG SolingerKleinb. (105) 43 do. do. dos do 102,00bz XXXY H XXXIX „TX unk. b. 1914 4 5000—50 197,50G Deutsche Klei É Í Stett.Strakenb. (103) 4 ae ne #00 " et 95,9005 .bzB L 1 unf. b. 19164 5000—50 |98/106bzG eutsche Klein- und Straßenbahnaktien. Süddtiche. Sib. Gs Norw. Staats-Anleihe 1594 XTT STIL unt b. 1918 4 08! E Aa. Di Klub B ç | L1 M00 142,00B Ver Eis, BLI( (102) 4 do. Do. S3 L Q g. V1! in E R ) 193,590; Westd. e) 102) 4 do. do. mitt. u. fl. —,— i R unkv 1913 31 2000100 B Rd Allg. Lok.- u. Strb. 4 1000/500{140,006z O 'enbhn. (103)'4 Oest. Gold-Rente "E F do. Heine —,— Präm.-Pfdbrf. 4 300 132 75G S Ep a 91,506 do: do. ult. Jan. - Veneti ianer 30 Lire-L Lose le 390 )B mtititd Hdt dr T 190914 Ae ASED Barmen -Elbe erfld. 1000 [99,506 Ausländische Eisenbahn- j : d L Anleibe| 5 1103,50G do. ÎY unf. b. 19094 9000—100/97,00G Berlin-Chaclb 1200/600|—— obligationen. do. Kr.-Rente A Wiener Kommunal-Anleihe 103,50G do. VI unf. b. 1915/4 5000— 100/98 10G erlin-Chaclbg. 200/600—,— do. ko a ee 96,60bzG do. Inv.-Anl. unkonv. 12 97,10G do. 31 5000—100/91 00G Boch.-Gel'enk. 1000 /137,00B ts do. 96,60G do. Stadt-Anleihe 1838| 4 97,00G do. Grundr.-B. I4 3000—200/98 00b;G Brauns chweiger . 1000/500|—,— do. Silber-Rente 1000 f. 98,25G Züricher do. 1889| 3x —,— do. do. TI 31 3000—309/91 00G Bresl. Elektr. 1000 |—,— do. do. 100 fl. 98,25G P F E Nat.- Hyp oth. G.-G. , do. Straßenb.'11 A do. Papier-Rente —,— Budapest. auptstädt. Spark. t —,— früher Stett. ra. 110/4x 3000—150 Crefeld. Straßenb. 1000/500|—,— do. 1860 er Lose 151,60bz Bulg. Natio alb, Pfandb. I| 6 100,20G do o L A do. do. ult, Jan. 151,60à 75G do. do. IT' 6 : do. 1864 er Lose Z.|. A p. St.[—,— VOuN iche Landm. g -ObL IV]| 4 .1,7 195,60B | 35 Portugiesische unif. ÍTI 02 ; 3 L: 64,.00G do. JInîíel. Bdkrd Pfdbr. gar.| 33 do. do. ult. Jan. —,— do. Jn'elst.Kass.-Obl.S.IX do. do. TTT Spec. fr. Z.4 110,80B Donau-Reagulier. 100f. -L, Rum. St.-Obl. 1903 ukv. 13 100,50 et.bzB Finnländ. Hvp.-Ver.-Anleibe do. do. 1889 4000 A 58,99B do. do. do. do. 800 89 ‘40bz Holländ. Kommunal-Kred.-L L, Do: D. 400 89,75bz Jtal. Hyp.-Obl. 1899 do. do. 90 4050, 2025 92'60B Jütländ. Bdkrd.-Pfdbr. gar. do. 810 93,50 bz Jütländ. Kred.-V.-Obl, V do. 405 , 94 50B do. do. Fs do. 91 4059, 2025 88,00bz Do: i S do. 810 89.00bz Kopenhag. Hausbef. - Pfdbr. do. 405 89,0 0Ibz do. Kreditv. ITI do. 94 4050, 2025 , Nord. Pfandbr. L LiborgT u. IT do. 810 90/60bz zG Norwegische Hvp.-ObL[. 1887 do. 405 90/60bzG Oesterr. Kredit-Lose - 1858 fc A1 do. 96 4050, 2025 s8,40bz Pest. U. Komm.B. Pfdb. E do. 810 do. Kommunal-O blig. IT do. 405 , 88;40bz do. Vaterländ. Sparkasse do. 98 4050, 2025 87 ‘90et. bzB | Polnische Pfandbr. 3000 R. do. 810 88,4 40bz do. do. 1000-100 R. do. 405 fiaab-Gr Tabak-Monop.-A. do. 1905 fonv. 88'50G aab-Graz. Pr.-A. er. Anr. 88,50G Anrechts\cheine .!fr. 88,00B Schwed. Hyp.-Pfdbr. 1878 88,00bz do. do. fündb. gr.| 88,00bz do. do. mittel, leine —— do. do. abgest. 78 t do. Städte-Pfandbr. 83 do. do. 02 u.04ufv.12/14! do. kons. “Anleibe 1880 Zer 80,20bzG do. do. 1906 ufv. 1916! do. es ler 81 rds Serbische Gold-Pfandbriefe .| do. ult. Jan Stocholm. Intgs Per, 1885 * Gold: -Rente 84 8r ü. 4r | do. do. 1886, 1887! go ler do. do. h ult. Jan. Ungar. Temes-Bega ; Anleihe 1889 25er . do. Pei -Pfandbr. ; ör u. 1r! do. i. RLl 18990 TI, (m.! do. Regul.- Pfandbr.

I N M M Wi Mck O

4 UO K Lei bk jed ereck pr dend jmd dumcd pre

I f l t Pn

3 . 4 - 4j

S

e D) Z

ers

k Dee je jh jenen jremed pt dee ee Ph Jt aat reh Jed Jt Je dh eth Jer Jena dati reti jeth dam ee eee Jae Pat Per ret dera jer jeh C1 Q duard onad dam jound pam dund jmd dera junas denad jene jenes A 00D E26 S 7a S G . . .

E do. X XTuf.13/14 94,00G XITTI uf. 1915/4 do XTV, XTVauf.1916'4 | RELE do. V V, As 3 do. U 3i 97/406 G Hamb HvypS.141-340 94/606 S.341-400 uf.10 94/80bz B S 401- 470 uf.12 h Ds S 471- 540 uf.16 95,00bzG do. S.1-190 391-310: do. S.311- 350 ut 13/32 Bs Hann. . Bdk. IIT/VIII do. IX, X unf.1913/4 90/20bzG do. XT-XTlTunf.15/4 90,90b do. XTV unk. 18/4 101, 50bz do. L

A3 “f 503 12. 00G ST VObz 127 60@&G 97,25G 218,00bz 228,00bz 159,75bzG

115,00 et.bzB

., 0.

O O Int Jus D

—_) E Cw G-A

11 1 J J

wr O i

rur wr wr M r . bund J) * e

S

ck d Pud arien

éa fa | R

T S

0E —_

P 1 N 00 E A A

LACA

a m, =]

[IER pm dr

T" =

D S A ank S 5 C ® F

E R E

“r

4 rz

O , (903

ft. 2 “99

2 G

Ma jf f F r m a j a p pt 1] d

Dund dunnd dunek unab dund derd deme pre jur jurrad jak P

ay O N N M H M s c

eSMOOHODORO s G

b l O p S us W T4 ia die i im in vim M M Va Mb Mb Mb Vi D

S

IIOIREAR A via vf Vi dle VÉm dlm Dle VE [E n I n t P Hm

N t 2 j | | #0 |

e [my

s Pi i cis

e. Cc a

‘(Gs

B 00

It r pern er jdk preet agy Def Prem jer jen dret Pre pern dr s G 6

64, 0Obz G 71 006zG 152,00bzG 272,00bz

i d,

A R A pk pee ph mend Predi nend brend sere dure T0 E: 0 0 6 P S 02 027 R S

C L 28 C0 wis! De pu penk m] J] 4 p a] m P jer purd brend 2] A) J

Co 0I O P _ bed C D

-

ror wir unk bund S wr s

_. L F

Lau a) ani ami am Rb P i pri b b t bm b dund dund tund T dem fS

(

a B 6H n Us

S Bo Wo d X, c e c

fr.

) pet

Ler)

Is js Mt bas mm] Dent Pee Peck Lc::G 2

—4

O

ry c.

a ey T e 7

D

-

I a!

T S t N

ey Cy f

O O O T O r

11/8

er affa O | Mi bi Mm V p a Vin M M rb pan M M M f Hn d Vi M “f M

P

vi D a ns Di UON d D nt furt Prt Jnt Dr dr Pr Si Pn Sf 1m 1s ban df | 1k e fs jf Prt În Pr Pr Pt Drt fn Con Don O ffs V C00 dim 1s bis D fas rk Junk O fs ddn

S SSSSS

E S ge wr ur O! |

166,00 bz

M 253 82 0063

100,00G

q

bd C5

R RBRRRUR tot D R

dund b penk C) per p Q O d C5 s dund dund A J] m] bunt dert jrná jr COO i per pu pen ree pru e p t pf J] m] bt bu pur m] bt —__ d » 23 ei e e S = “3, My

M es

..

360 00d; (8 184 00b ¿G 104/8063 17 1,00bz

Bo 50B

15 15 1 17 1 12 17

"

it h } As,

E

E 0D

—s D @) Die —_—— e gr wr O

R i

co)? g

R es 10H wr

wr

dd J O

do. R IX unf. 1910/4 do. XT unk. 1914/4 do. Serie E, VIL 33 do. X unk. 1913/3; Medl.Hyp-- -P.Irz.125 do. unkdb. 1909 Do. do,

do. II do.

do. IV do.

do. V do.

do. VI do.

do. T do.

l derd premd dund brend denn ded AeBa S R Doro ry c

Mr mdr d N

T

Z.

T

4

1

1|

11

Z

4 100 E Brl.-Chrl.Strsb(100 44 100,80bzG in Dollars. Obeclaufiker Bank || ied: R eiterrel reDIt

Tao L Bot.-Gel’.-Str.(103) 43 101,25G Galif-Or. ri. 19185

1

Ä

4

4

4

A

4

4

A

1

4

ran

»w Uo" 7

A Qn H 000 H

Demi bund jeacd jundk del jeand duc dre due QIY dund

I L Q A ON I: n

5 | o D | L D wl111

D

D

wer p dund

ry E R: r; ry ry N e

r D

1200/600[183,256; Gor p A (Les 000 [105,1 Strßb. 19 44 1000 1103,10G Crefeld. Str 1000 161 0bz „do. unk. 14 109) 45

do. do. rz. 192934 i do. Länderb. abg.|

E d [t. Jan. 19, 50G Ghic.Burxla. rz. 1927 4 | e S 1 Odo 6.S M SUpb 50G do. RockI3zL.r3.1934,4 | 84,30bzG 8 denb.Spar- u.Leih v. 191142bA1Ó5 fdb. Osnabrüder „Bank -

E 229,75bz G L :06zG 248 59bz 15325G a 97 Obs 48 50G 139 25G 142,503 290 25bzG 62 9 2,10 )bz S á 25à62 -10bz 17 Ϋ 5G Z 139,50B 208,50G 146,50G En » d ZTF B 8/3 )bzG 1 16 00bzB % T} M 5 7 198. (0 ObzG 116,259 14 31, JObz 161,408,10bz 139,00b¿G 150,75G 118 50G 366 25G G 176,258 164, 60bzG 127 50G 50G 627,00bzG 106,00bzG T6 00 bzG J 113 D, i 75b3z

(—)

r

S: 0+

tim G1 D O

4

175, 95H 139 00B 118,00bhzB 167 -0bzG 6 147 25bz 190,09G

1 15,00G 144 10bz 181,50G 113 80bz 110,00bzG 134,30H 152,10bz 100.00bzB 133,60bz(B

148,25G 131/30G | |

Vek wr O0 b QO D O i S 19e

ps pi be F @ . band bund jd jr)

A 22 E S E E

pt t A

O

O

E Danz. Eleft Str. /10) 4 500 134.006 Dt E 8

wr Wer wr

wr

1000/300/125,00G Died -Duisb. | 105

91,00b; aO Es *- (105) 31 t „Doz I) 0E 108,00G G Sck+ ( r. “Berl. S trib. (100) : 107, 50G Gr. Caff. Strb. (105)

i fe a A

D 00° Lir

Sl

Mm mb D S D: Vie vie Vin vin i dia vim Vi Mia rin Vin l vi l V Vi ias Vin Mm Me Vi dls Wn Dl Min M l Vi V Wên Dle V

k pen jer O iris O hs a pad pad pu I O

) bed D

INANU N bnd

ry “o bs P bert brd

btb) =) I bd prnn deren fert bea Pat dete Pee Pren red Deren ed Dra rere Denen dend Pee derart Peer fee drm

«Mm Ha C C H H C M m Mm O Co T

“t LOLO G

00

t ry 5 ry F A - e

|

S 9 S O n C) I bas CIO M Gy) C o |

pk per pad pem Jar jer reen duk bt fue derd eral jurek M 4 M J] J CO J J jed eni] dund pat juni Þrt O) N ; brd e

M a Fand C15 Pm Jam Vin Ped CYO P EA

IL Dry c Set,

I A _— —— dum fred Jed 1 J J 0

2. 1.03 bz.1103,10G S Qu A 00 )| 1.10.02 |103,10G M 1000 PreA Gr.Lpz Stb 108

,

wn

105.00B 161,50bz 98 50bzG 158, 25bzG 121,90G 163,75b E 717 00:

S1, (0G S 42,00bz G 7,00bz 115 9082B 34 (O 5 94 T5b ¿G G 9 50G 114,00bzG 112,90B 79,T5bz 1309 00G

[m wr |

Zichipk.- Finsterw. 1

—— t | |

_— P A

p pl p ree vi L E Le bund puná C

E 1M NDOHNONIAR O

m M pes J bd J

L

n

M i

2 E ———==ck t

N ns

bun À G S

bd pmk pur punk ——— —— “A

O O n i j ———— D

_— M

ts La] En E PE y

2888888 2 G - y r 74: ‘ps = t “ck

fia Stadt unkv. 1‘

ockholmer Stadt-Anl. 1880

/ do. fkleine do. 1885

2 E É . a T S 2 L

wr —_

115,00bzG 41137,40bz3 JetàT7,10à6,S80b | 140, 10G | E 5MS | 136 00bz | 36,10à135,25bz 151,00G 153,00B 118,00G 123,00B 115,50bzG 173,00G

| 7 006.05 [Ostbank f, m Golorad.South1925 44! 77,00bzG H. Denv.RioG.rz.1936/4 | 2 / BUEEN s Disk. E Hs! IllinoisCtr. r3.1952/4 | E fälsi be BF do.St.Louis rz. 1951/34) P Pfälzische Ha E do. Loui3v. rz. 1953/35 s do. G O D LongJzl.Rlr.r3.1949 4 E Potsd. C redit-Bank . Manitoba rz. 1933/43 | Preuß. Mente edit . Nat.R.ofM.rz. 1926 43 —,— do. ats Eo N. Pac. Pr. rz. }100,00bzG do. gp n Do, Gen. rz. 20473 115 69,00bzG E “eza 01101,00G Oreg.Railr. rz b Abl a Reichs zan i G _ (3 S Pennipl: Bigar Du 43 E] Rhei inische abg. : 100,00B dal. 13, 12/6 i K 0188,75G rz: 1955/4 88,75(S Dt. . Fr. 19316 91,80bzG ra. 19315 89,00B 0. do Cn Ep 506 Sts S V 2 1989 O t LIL.I-B. 1989 4

. Er 4 7 og A #-1 © +3 ; Ves. ass S. o2 n S Sr c Un RRE brend eret sea dd derd Jr Great Dr Pee Pran drnead T L aN

Dre);

75/50bzG 86,00bzG 71 00bz zG

uantep. Nation.!'5 1.7 1101,25G

Ae L A

. s ° Le A dit fue Junk bft» bf jen bs ZY di dak: pfîts pad dein dds tfi LFS bnd J] J bac pund e] dend P

Br D

T lars E o

RRRUS,

i

m M a, o

Sd

T

J dend en] J n] em] dend dend fred jd G I D D S wr

O D D D A - dr Se r

H

v

I fa ca ck 2

4 ry

Ma Ma C0 I O a a O O O

PAHA ea bs Qu des drs Hs E O I e D O I

|

a) C2 a L

J _

N

Wi: fre

M dund dure dund heark dund ags J 3 h

00 —A 00 G e D O

¿A - 5

9 wr o- Pen bret pt n] déi O m] ft bet Det fee 2 P Dur dera c} n Y derrrd den

O0 S 3

bh bt dd dee Pet fra Pee ded eh fee Pei ei ar adi ement Park prt ae:

(9);

L

wr

Ausländische Klein- u. Straßenbahn- obligationen. Ghristiania Str8b.100'4 11,4,10195,00G

wer

Le P

Mi Ml V Va Mi Mm Vin Vf Én Vi Mi Wn

E | 9e | ch | | tos |

4 UO

I D O I O A Ha 1 7 i fo "b E S a 2 Mb dle Mi V D DEck E Mm Dim l Db Vin dl dle Dm Mbck Mb R Hie i H He M M bn M S, | s a | pa

Wal N Le L L * ® 4 @ .

dd

[4] - c

t fe j e b] b J)

bd pern deme p Perm dmck O

—J'OI das O J J J J J furt fund fund |

Q

Mr nl

E)

| (N

O

dund dund juni pre dend jeu din O DO Hes Ma Q bek S b QO bs brd Pré N CO

E E

S T G S SIEE

1 t t t i

(9): t «i Air

ti ti 1 L - R, L,

M |

1000 |—.—, J Frz. A 1000 103, 0G Galiz. s EU dw. 15904 1000 {122,906 Kais. Ferd.-Nordbahr

1000 |142,00B do. do. 18874 1200/300/171,00b¡G do. do. GAT: va CLOUDS Kronpr. NRudolfsbahn 4| |

1090 1101,000¡0 do. (Salzk.)

L C Oeft. 2ofalb.Gold.-Pr. 1000 500 187,80 ei.dj8 do. Schuldsch. . Lar auc do. do. 200 fir.

1000 L Pilsen-Priesen .

1000 [72,60bzG Ing. E [, Verb.-B

O

O F hr Nord 1000/500f21,00bzG Böhm. Nordb. Gg 1000/500/156,25bz Dur-Bodenbach

1000 106,000 do. Il i. Gld. s. W.

220 Lo e do. Ul

E p : do. Silber-Prior.

1000 E do. Gold-Prior.

O 140,00bz do. L Fr O) Q L urs N P 117,002 O Î 11H eeres Kasch.-Oderb. Gold89 4 |

5000—100 94 25G Westd. Eisenbahn 1000 61,2 25h do. N Lf 91 4 .| 5000—100/90/00bzG Würzb. S Straßenb. 1000 [113,756 a,d0, Silb.-Pr. 894 | 0! 5000—100/97 -30bz G R erg- SER: 4 | Oest. Nordwestbahn . 5

do. do.

2000— 207 Danz. Elekt. Str. 00200 Deutiche Eisenbt. 2 00199 c Elektr Hochbahn! E L0G Erfurt. elekt. Strb. o O E Gr. Berliner i do. ult. Jan. Gr. Caffeler . . Hambag.- Ou 10 Hamburger ie 410 Do. L A Hannover

do. Vorz.-LŸ . Hive ed E A Königsberg. Strb. 3009— 100/113, 00bzG Magdeburg.Strb.

O Marienb. -Beendf. 3000—100/111 MES Medcklenburger fv.

Niederwaldbahn . Posen. Straßenb. ; Stettiner

0010 O | elo Eeabatn 5000—100 23206 Ver. Eisb.-Btr.Vz.

r wr wr

I I e Gd Lp

4 c:

do. Schiffahrtsafktien.

Argo 0, DBULAGE ff. .| 5| [411.1 74,10G

760 Ham bur m. 0 i.D 25bzG

0720S do. ult. am 120,75à 1,7561196; | e Dis Ba B

9;10G Hamburg. Rhederei —— West eutihe Bode ent

Ga Hansa, Dampfschiff. 125,206zB | Westf.-Lipp. Ne A

82'00G do. ult: Jan. 258.1254063 Wiener Bankverein .. C

ait Koph. Dpfscb. Lit. C' 5|i. 91,00G = : 1st. Jan. O 50bz

s Neue Stett. Baneos, 3 i ionbank R | do. Brotfab

L Norddeutich. Lloyd. .'83'i. 108, 3 00bz F E ult. Jan. - | do. Cement i.L

S do. ult. Jan./108,40à7,75à108á7,50à,75 | Württ. Bank-2 A E E | do. Zichorienf.|

90 0082G Schleï. Dampf. Co. O | 12,06 “do. Vereinsbank 1149,60G | Ds. E: O chi M4 ( 5 s do. r.*W. T M M R G e od von Vanken. do. do. V-A n n L Bank f. deut. Eisenb.|4 | 1.1.7 {—— | do. Gub.

E Schiffahrtsobligationen. Ctrbf. f. Eisbz j LONEA Ibs 97,60b¡G | d. D

979% Ö ( 99,256 Deutïche An 1gébt. 7 193,50G | do. P.Karte!

97,20G Van O. LE: S 100143 Sh 2E 1002 3Shs Landb. uf. 10/15rz. 103 44! veri. 199,60bzG do. Jute V-A

78'00B Nordd. Llovd. rz. 10045 1.4.10/99,90B Bk. f. orient.Eiiv. uf.17143j 1.1.7 199,00G ne 2 L do. 8,85,94r3.100 4 | 1.4.1096,10G do.Mc 96,00G do. - 1902 13.1004 | 1.4.10196,10G Induftrieaktien. | do.9

As L Hiesige V / | do-Neur. Kunst Hientge Vrauereien. | V, Donau Dpf. 82 rz. 100/4 | 1. cs e A. 0 do. 86 13.1004 | 1.

09

Gry dnn em

R, 4

138 00G t./950 00G 47 006zG 92 006:G 912 G6

ck— ——

163,00G

es (V;

Do. do. “do D Nordd. Grdkr. TTT-V 4 Do, VA '4 do. X unk. b. 1909 4 do. XTfkdb. ukv.1910 4 do. XII unf. 1912 4 do. XV S 1915/4 do. XIYV unf. 1912 3} Do V. [31 do. XITI unf. 1912/3 31 Pfälz. Hyp. 7-Pfandbr., 133 Pr. Bdftr. IV rz. 115/41 do. S: Ld, 110/43 do. E A 14 do. U 1910/4 |390,00bzB do. XIX uf. 1911/4 29G do. XRT uk, 19134 E DO. U 5 93/50G do. XXIV uf.1916'4 T 4 XX uk, 1913 3t E XXTITuf.1915 3?

p 7 P i b it Pet Pi pl jt Pré jn fr Pr jut

M HNNO S S S E E L S G G @ . S S0 R L M A E Ml pt pt pf pt Pet prt k Pr em em un] pl Pur Prceá Pud bs Is S I Sa

I] I] J

9 | J v D s

y 5 E

pl ps S Deo;

1;

133,00G 102 30G

1 S mi t bunt db

s “(5

b

D —+ wi

i i S i i Vi Wf ls Wim VEn Via Das Vin M Dis Vim Mis Dl V Mim Ms Dl b Dl Dl Dis i Ms V bf V bet pet end Pet Pren red eme Pet derd deren derd derd deerdb bret red dere ert

J b J O ir ry ry

A M R | i i

I M t n D D D M s O QIO P jt dk Pt Pré N U T

F Vei E

N 1

an P bt t A jt 0c DED

257,00bzG 191 00bzG 188 00G 41375G Í 119 00B | Séeweiter ¿Ban 105, 50G doe Ae 177 T5bz

191 0bzG

131, 50B

S3, 5bzG

71 00bz

81 ‘00bz

y [3980G

96 00bzG

999 7 75bz

N10 D010 0100-1

wr wr

D |

N

2 a E h O ey 5 Guta Sts Gués Ae À 25 5 5 5 O Ra 2 7 a t 1 L 7 Dm V - -

Cnt

S TN

bd in i T Lt

[Di I;

duad pen jund È

i i S Laa» B

U T

r B L TT bund beendi dert pered derd dear

ck Fri (9;

» D

111,80G 34 00bzG S4 (i «S

li D

1s Hie Hin

i9 _9! 1 6198 N

187-

1 —1

D R Pl

A Ea E D E E 06S 1Min b jf A b pf Pt l P i H M

——

D)

es pri p pad M

pk je pet dk frei pee jed pet enk: D D D

pad prá O

« Ce e im 2 a 5e ¿7

i j

wr

) C

t P] A i jl

m 1124 f

S O A

P S

* (D Mi M pf O CIO M CO Hm C) CIO 1 C E C

dye

11

bet pern bret Pet brr Per ferdá dr E bet Pt bee prt 2) Perl bek

S

S

O 71 | T

es O

CICS C E E O E R

p p pa jr q M L ) n B bt E) D C0 Him n U D O m O C

bee jen I

188756 158, (0 G