1908 / 241 p. 25 (Deutscher Reichsanzeiger) scan diff

O E I R E O O R A C N TEIR E OENEOENTANIDATANO E T TRSEO T R T E RTEE E TEOE G N SESE EET- D

5000—100198,1 5000— 100/99 ‘50uiG Ausllindiiche Eisenbahusftamm- uud Va „Ung. Stb. 1874 7A Berliner Makler-Ver. 113,00bzG gndwärtige, Brauereien Brnschw.Iutesp. 18 [14 14 193 00b¿G ammp Éti do. 1885 Bôri. Oahdels- Ber1.2 7m Bochum, V A O Bredow. Zuder' 0 i041 43,3

usfig-Tplaba 12 [13 1, do. Eraänzungsney G Brafil, Bank f 4156 50G Brauh. ürnba,| 9 i Li0[151 ,00G Breitenb. Zem.'12 [10 Ÿ 125 /50b1G Böhm. Nordb. # z do. 7760 Bruschw.Bk. a aru Brieg. Stadtbr.| 4x Brem. AUg. G3.| 54! 54x 92,508

BrünnerLofalb| 54 L do. L Il 106 25G eann Büchner Erfurt S do. Linoleum'12 17 180,90B

Buschtherad. B18 [183 j do. Go 96,40bz 108,25G Danzig. Aktienb.|1 do. Wollk. 266,50G

do. ult. Okt. Raab-Dedenb. (0.83 10/74 60bz 104,50bzG | Dortmund. Akt. 20 Hreal. Spritfabr 20 | 294 59 et.bzG

58 10biG

2 U 5 i Reichnb. Pard. (Silb. do. Union 0 o. Wagb.Linke/18 315,,0b Giak. Ag Ba 6 T Südöst. B. (Lomb. 110,80bz do. Gifteria 8 do-Borzugs-Att 4 10180 102,50bzG Coburg. Kreditbank . 86,25G Com. u, Disk.-Bank

68,50G do. ult. Oft. 92,5063G Creditverein Neviges 78,90bzG Dänische Ldm.-Bank . 79.20 Danziger Privatbank 79;30bz Daruit, Bank Gl1d. , is E Markfticge 80,25b t t 105d Defzuer Landesban? 5 s Dtsch.-Aftatische öcherlbräu Deutsche Anfiedl. „. olsten 79; ‘00bz Deutsche Bank : ugger Posen . 2 ONG s R eler SGlobbe (10 68,90 - u. Wechse eler S{loßbr.!| on Dt. Hyp.-Bank . Klosterb.Röderh| 2 79: 356 do. Nationalb.Kom.| 7 König Br. Beeck| 8 7900b.G Deutsche Ueberseebank T: Kunterstein . . .| 3 E ‘0b G Diskonto-Kommandit 15, Leipzig. Riebeck|10 | O do. ult. Okt. Lindenbr. Unna| 4 S: Dresdner Bank . 84 | 7 1145,25bzG Lindener .…. „[16 80'30bzG do. ult. Okt. 145à44,90à45,25bz | Löwenb. Dortm.| [12 85 Dresdner Bank-V. . 6 1100,40G Merzig Brauer. [12 79 00bzG Dr.Kr.-A.f.J. u. H.i.L. oD. 2,20G Müser, Langend. d | 79 ‘0b G Duisburg-Ruhrort . Epe Oberschlesische . 80.00b;G Elberfeld, Bank-Ver. ê 107,46G Oppelner , .| 797 ‘70h. Erfurter Bank 7 121/00 et.bzG aul3h, Spitta! 79 ‘1062 ener Bankverein .| 7 118, MS eichelbräu . .[1 79'30b! Effener Kred,-Anstalt si 159,75 Roß & Co. . "i 79/9 Ini Goth. Grndfr.-Bank 154,00bzG | Rost. M. u. Obl. 1 79'20b G do. Privatbank, 6 128,00 Súlegel Bo. 104 79 50D. Hamb. Hyp.-Bank . .| 8 170 7b)B | Shöfferhof 79 2063 G annoversche Bank | 7 134,75 Schwabenbräu . 110 | z ildesheimer Bank .| 8 153,75bz Sinner 16 16 08 Immob. Verkehrsbank| 149,75bzG v. Tuchersche . .|14 [14 E Kieler Bank 127,00b¡G | Ver. Werder ab.| 0 | E Kjöbenhavns Grd... .| 7 —,— Ver. Artern . .| 6i| [4 Cont. El. Nrub.!| 0 | 81 90bz Königsb. Ver.-Bank . 122,25B Wicküler Küpper/14 10 4 do. Vorz.-A.| 35) 84 00D, G Lanbbank 106,00G Wiesbad. Kronb| 3 |— [4 (1, Cont. Wasierw.! 75) 83 '50b¡G Leipziger Kred.-Anst. 163,00b G Cottbus. Masch.| 6 | 83 50bzG Lüb. Komm.-Bk. kv. 121,00 Aachen.Spinner]|10 [12 [4 | 1, i Cróllw. Papierf./14 | 84,4063 Zuremburger Bank 165,00 et.bzG | Accumul.- Fabr. |12 ¿1244 199,40bz Delmenb. Linol.22 | e Märkische Bank 104/508 Defsauer Gas .| 8 L Magdeb. Bank-V. . 111/00b¿G 1210 65,10bzG Dtsch. Lil Teleg.| 7 98 25G do. Priv.-B. . 118,90G A -G.f Anilinfb. 22 [22 [4 264, 00bzG Dtich. Lux.Bgw.!| 98,50bzG Medlenb. Bk. 409%/ . 130;00B neue] | |4 253,60b abg. u. neue|/10 93 ,0b¿G do. Hyp.-u.W.-Bank AG. f Bauausf.| 5 | 0 4 57,10bz do. : ult. Ok. 98,25bzG Mein. Hyp.-Bank A.G. f.Bürst.-J./10 | |4 1341 50B Dt.-Nied.Telegr| 6 1 6 98,25bzG Mitteld. Bodenkred. . A.-G. Mont.-J.| 3 | 0 |4 70,40bz Dtsch.-Oest.Bw.!| 9 [11 El 2E 4 Kreditbank . D A.-G.Pappenfb. Li 434 65,50G Dt.-Uebers.Elekt| 9x! 9 E ult. O ft. E AG, fVerkehr8w! 9 [11 [4 162,50bzG do. ult, Okt. 70,40G Mitielrheinisde. 114,60G AdlexFahrradw.|25 25 [4 295 ‘T0bG Deutsch. Asphalt/10 | 9 101, 70G . d. Rul 104,25G Adler Pil-Zmt | | Dt. Eis. Speisw./10 | Bk. f, I, 117,50bzG konv. u. neue|10 157,75bz do. Gas8glühl./22 |— 61, 60bzG 117/25à 40bz | Admiralsgarten 72,25bz do. Iuteïpinn. 15 15 62,25G Nod. Kreditanstalt . 118,75bzG do. Vorz.-A. .| 83,00bz do. Kabekwerke| 7 | 6 do. Grundkredit . 104,75bzG Alexanderwerk .| 75,00bz do, Zin. u.Wachs/15 [15 Oberlausitzer Bank . E Alfeld-Gronau 98,25bzG do. Spiegelglas) 20 |22 Oesterreich. Kredit . #1199,25b1 All. B.Omn.-G.| 1603,006b¿G | do. Stng. Hubbe) 0 | 0 do. ult. Okt. i à198,25à 50bz Bua, Boden-Akt.| 'o. 4120,75G do. Steinzeug .|16 14 do. BTern ans Elektr.-G.!| do.Ton-uSteinz|10 10 do. ult. O E (v. D. Edis.-G.)/12 iT 221,50bz do Waffen u.M./20 /20 Cldenb.Spar- u. gcibb) 9 2 ESCD do. ult. Oft. à 50A, 25à21bz | do. Wagg. Leih|10 [114 Osnabrütcker Bank . | T4 1: 8,25 et.bzG | Allg. Häuserbau F 99,60B do. Waizerwerke! 5 | 3 4 Ostbank f. H. u. G.| 7 S ,00dzG Alsen Portl.-Z./1 208, 50G R. W. Dinnend.! 0 Petersb, Disk. Bank. 12 10,8 [1 56,25bzG Alum.“ «Jnd.50° lo 26 +09,25b¿B Döring, A 9 4 do. Int. Bank . 108) 110 134258 S Ammendrf. Hay. 1E i Pfälzische Bank. 100,60 Umtég. Pau oW- lo. 11237 75bzG | Donnersm. H. . 294,50b¿G do. Hyp. - -Bank| 9 188,50%3z a [.Ct.Guan./ 7j) 7 109, 50 b Dort. Un. C abg.| 3 57,25b3G_ Potsd. Credit-Bank . . Kohlenw. 5 | 0 | 100,25bzG do. ut, D __595,7T5à57,25b4 Preuß. Bodenkredit . e * Vorz-A. 16 |6 106,00G do. Vrz.-A. D (5 | §9,600 do. Zentral - Bod. Ankerw Hngstbg|10 | 128,00bz Dresd. Bau-G\. [ 137,75B do. op.-Akt.- Bk. Annabg.Steing./12 L 161 ‘00bzG do. Gardîinen|15 [1353 190,06 et. bzG do. Leihb. konv. . Annener Gußst.| 6 |—| 92,75G do. Gaëmotoren|11 |11 do. Pfandbriefbnk. Aplerbeck Bergb.'12 [12 156,00bzG Dürener Metall./10 [12 165 5, 10G Reichsbank Aquarium abg.'i.L,| 4 149,00G Dild Eis. Weper|22 | / 299,00 et. bzG Pein abg. . Archimedes . . _.11 | 161 ,25bzG do. Eisenhütte/13 |— 1138 50bz do. Kredit-Bk. Arenbg, Bergb. 45 45 443 ‘c0bzB do. Maschinenb.| 6i 8 97,90BG Hvp.-Bank do. neue| |— 417 00bz do. Röhr.-I. alte/15 | 143,09bzG Rb -Westf, Bodenkrd. 150 \0bIG Arnsdorf. Pap.| 2 |— 75,90 Duxer Koblenv.|12 14 205,25bz&S do. Disk .-Ges. 131, 20S Aschaffenb. „Pap. 10 | [135, 75B do. Porzellan .| 8i' 85 108,25bzG 101, 50bzG Rosen Bank abg.) 114 ,99 Baer und Stein'25 321 60bz G Dynamite Truft/10 10 156,50bzG 2,60G gra B. f. au8w | 129,60H Bale, Tellering) 122’ 00bzG do. ult. Okt. E é red ult. Oft. 129,25à,50bz | Bambg. Mälz. —,— Eckert Masch.-F. 140,25bzG 92:60G Säbfishe Bank . T B. f. Bgb. u.Ind.| 28,50G Egestorff, Slzw. I 10 152,00G Zus T5 Sächs. Boden - Kredit l 142,00B Banning Masch. 51 00B Eilenb. Kattun. 8 0 96.50B —,— S Bank-Ver. .| 84 7 | Ct 25bzB | Barcelona Elekt 113,00bzG EintrahtBr w./20 [2 £12 00bzG 93,75G ult. Okt.| 134/25à1 33 758134b3 Bartz, Lagerh. . 123, 50bzG | Eisgieß. Velbert 7 96,00G SBles. Bank-Verein . V | 156,75B Basalt, Aft. «Ges. 84,50et bzB Eisenh, Silefia/14 160,50bz —,— do. Bod.-Kreditbk. 155,30S Bg. Berl. N. i. L./oD|f St.|—,— Eisenwerk Kraft 11 168,900G 75,80bzG Schwarzb. Hvp.-Bank| 5x 114,25G do. Kais. Wilh.| 2 | 10! 158 ‘10bzG do.L.Meverf.Co|11 125,50B St.L.S. W.Irz. 1989/4 | E —- do. Landbank 40 %/| 8 125,50G do.f.Mittelw.i. loD fr pSt.f 258,00G Elberf. Farbenf.|36 98,00bz St.L.TI.J.-B. 1989/4 76,00G Sibir. BOS E Rbl.| T 200,00bzG Bauland Seestr. f G fr. 3. e I do. d neye Í 286.00b3 Solinger Bank . . K. auv. Weißens.!i # pSt.,{1346 do. Pavpierfabr. 87 Tebuantep. Nation. | 1.1.7 1101,16bz3G Südd. Bod.-Kred. alte| 8

169,75G Baver.Celluloid|13 [13 [4 | Ti 150,00G Elektra, Dresden 24 | 71.00et.bzB Ausländische Kleiu- u, Strafienbahu- | do. neue | 7 |16850B do. Hartst.-I./10 |10 [4 | L1 [14400G & | Elekt Lichtu.Kr.| 7 119303 obligationen. Ungar. Kredit-Bank .

5. E Bazar Genuß\ch Y 5 do. Lieferung .[10 170,00bzG :10198,10G Christiania Str§ßb./100|4 [1.4.10193,90G do. ult. Okt.| D

—_——_— Bedbrg. Woll- E, 0 3 do. Liegniß Ld 99 25G Schiffahrtsaktieu. a 9 A 165,00B I. P. Bemberg| 7 07025bzG ®| po. Unt. Züri! 9x1 178,906zB

1 /sl

Kras, Dampf\{iff. .| 5] 4 |[4/1.1 |6: 3,25G a Disk Bank 1 47 N

PactE Bendix B 81/50G Em.- u. St.Ulr.!| 6 90,25G -Austral, D. 8 8 41.1 [— Wesideutiche Bodenkr. T

Bg.-Märk.J.-G. Enal. Wollen, . | 138,00 et.bzG Bergmann Elek. 1 283, 3 25bzG V-A. Lit. A | 96,50G éa a B Pak. '4/1.1 10,8063 Westf.-Lipp. Ver. . . 71,254 ult. t U! 106,208106bz | Wiener Bankverein .| 74 |

103,16G Berl. Anh.M\{.|1 2105063G | Erdmannsd. Sp 0 68,60bzG E do. ult. Okt.

5 T4 T 129,90bz do. Brotfabrik i. L. i. 85, 50G Carl Ernst&Co. = r 129 25bz do. Cement i. L. o.D . 1240B Eschweiler Bagw |1 1% .00bz ansa, mpfschiff.| 6 [411.1 1115,75bs do, Unionbank! F naa pan do. Zichorienf.| E 117 ‘60biG ult. Okt. , 76115,75G ult. Okt.| —— do. Dampfm.| 4

E do A Benn | 150/00b4G Z J,Vi EssenSteinkohle ) z Kop. Dpfich, Lit. C 4 §1,50G Württ. Bank- Anstalt.) 7 717 |-— do. Élektr.-W./11 | 158,506z3G | Joh. Fab. Bleist. 15 274/50G

Neue Stett. Dampf. as 84'90bz do. Vereinsbank . E do. do. V.-A. ei 101,20bz Fag. Manstaedt /20 165, 50bzG

Norddeuts@{. Llovd. .|84! De do. Gub. Hutf.) 9 9 137; 10bzG do. Vorz.-A./20 7 2,00b¡G

do. ult, Oft. i 84, 70285 ,40bz Obligationeu vou Vankeu. do. del -Kmpt.| 74, 25G alkenst. Gard.| 8 13 4/:00V

Séles. Dampf. Co.| 5| 4 [4]1. 74.0063 ¿G | Bank f. deut. Eisenb.|4 | 17 E —, do. Kaiserhof i 44,506 ein-Jute Spin.|10 148,00G Ver. Elbschiffahrt . .110] 8 [4/1,11110,50G Ctrbk. f. Eisbw. rz. 103/4 | 1,1,7 606i do. Jute V 0 102,50bzG eldm. Cellulosc{12 152,25G Schiffahrt8obligationen. Deutsche Ansiedlgsbk. ch | 1.1.7 do. Fudenw.W. 5 82 50G elten. u Guill./11 153,50bz Hamb.-Am.Pck. rz. 10014 |15,5.11498 75B Landb. uk. 10/15rz3.103/4ij vers. 98. ‘90bzG do.Masch.-Bau|14 244 50bzG Finkenb. Portl.|12 150,50bz R B O Ln [Bco 1 | do Ma 6 E

o. TV u 5,

dd. Llovd. rz. 100/44| 1,4.10/98,25b do. Sped.-Ver. +4 08 unt.13 r3.100/44| 1.4.10 98 25bz udusftrieaktieu. do. do. V.-A.| 5 L do. 83,85, 94rz.100/4 | 1,4,10/93, 25bz iefige Brauereien. do. Terr.u.Bau) 19 ac do. 1902 rz. 10014 | 1.4.10/93, V Dividende il s Bf |3.-T.] Bernbta. Masch!

Ie Donau Dpf. 82 13. 10014 | 1,5.11]—,— Berlin.Unionsb.| 5 j [4 | 1,10/99,40G Berth., Messing 10

do "86 rz.100/4 | 1.4.10|—,— Bock kv. u. neue; Berzel. Berge.) é

B auten 5 Böhm, Sat d No Mb (20 e [10

E Dividende | vorL.| legte] BolleWeißb.abg| Ra b. Mt. 18 12 77,00bz Amsterdamer Bank .| 11 | 8j |—,— Gebbardt i: E VzA!| 0

0|—,— Antw. Zentralbank . Ti | 74 —— ebhardt | Bigrnbütte 2% |

Badische Bank . .| 61 —_— Germania. H /

BRR Gt Ob 1905 400 «6 1.4.10 189,80bzG ortuaies. Tabak-M - Is. do, 1905 L [S0HG Kaab-Graz H d -A, A. ex. fn: S do. do 0E 1.440 L Siwed Hup.-Pidbr, ene a H Bu Nusl-Eñal. Anleibe a: : 1.3,9 h do. kündb. gr. O g 1 ) 1,8,9 L do. mittel, kleirte

1859 1,5,11

do. tons. , Anleibe 1880 5er 1,5,11 181 40bz L Städte-P fandbr. ¿5 A ler 15.11 do. do. 02u.04ufv,12/14 de Á do E e t. Okt. T do. do. 1906 ukv. 1916 s E erte u. S 47 z Serbische Gold-Pfandbriefe.

do, do. t of 7 —,— Bos Es D L IESE do. Anleihe „1889 2r ] ; s, 2 ' 1854.

o. o. x u. Ir Ungar. Temes-Bega .

91 ‘00G k Ey 1890 Q. Em.26r do. Bodenkredit-Pfandbr. L ¿ r u, 1 do. i. Kr.

106, 00bz i de TTT. Em. 25r do. Regul Pfandbr. 91 25h L . o do. Lp. B.-Pfdbr. 97 Ï Kreditbriete bis 117 [100,008 Ny do. Spark.-Gntr. 1, I do: vis XXV | 33 | verscieden [91 25bzG D Türk. Tab. ¿Regie-Anl. abg.[ 12

Bad.Präm.-Anl. 1867/4 | 128 | 800 [145,30bzG L Do o. ult. O Oft. |

Braunschw. 20 Tlr.-L.|—|p.Stck. 60 /168,10bz So: amburg. 50 Tlr.-L./3 | 1,3 150 1138/50bz do. übeder 50 Ilr.-Losel3z| 14 150 |[154/50bz G Da Oldenburg. 40 Tlr.-L./3 | 12 120 128 ‘9053 E ba Sahsen-Mein. 7 fl.-L.|— Sie 12 1[30,75bz | ]

Augsburger 7 Fl.-Lose 2E r. Stü |29.50G Cóln-Mind. Prim, -Ant.| E “T 133,10bz J ; Ser Pappenheimer 7 Fl. Lose] T | e pr. Stüa —,— : ler

bunt Punk O00

Pre Bdfr. XXTV uk, 164 XXV uf, 1918/4

E XX uk, 1913 P ATTT ut 191

Pr. CGtr.-Bdkr. 1890 do. 1899 unk. 1909 do. 1901 unf. 1910 do. 1903 unk. 1912

. 1906 unf. 1916 . 1907 unf. 1917 . 1886, 1889 Í 1894! 1896 ¡l . 1904 unk. 1913; . Kom.Ob.01uk10 « do. 08 unk. 17/4 O L N 96134

do. do. 31 Pr Hp. A-BIrz, 120/35

E

_—

S E

f pa drt des

Woo E m 5 2250" F O

Maa) 7 eD TETE OS

we-

e mm net Jad Feet Jus fuond Pun erd en] J)

I Q b pk s fern puri a I Pa Ce wr or O0 D

n d

T:

do. Kleinb.

Brown Boveri 11 | STAniRAA, u.Shn. 10 | Brürer Kohlnw. 15 | E Buder. Cis. A-C| 8 f Hi 80,75B ai feu onf.| 8 |— 4 é Buske u. K,Met,! 64! 644 Calmon, Asbest| 6 | 6 |4 Carlshütte Altw| 7 |— Carol., Braunk.|25 |28 14 Carton. Loschw.|19 [19 2 1601—26009! 9 | 9 | do ‘Mafch. u.Fag.! i: L, 0. Db. Caffel.Federstbl. 15 [12 14 neue! e— j Charlttba. Waf | 14 | Charlottenbütte!10 Chem.F. Buckau|12

do. do. neue! do. do. St.-Pr.|12

do. Griesh. ŒL.|12

do. Grünau . [10

do. v. Hevden'10 do. Hönningen|10 | do. Milch . [15 |1 do. Oranb.St-P/10

do. Weiler . . ./10

do. Werke Eb 32 do. do. Byk] 0 Chemn. Werkzg.| 6 Cóln. Bergw. 130 | do. Gas- u, EL| 6 | Cóln-Müsen .| Concord, Bergb. 22 Concord. chem.|13 Concord. Spin.|10 Consol. Schalke'30

105,00B Düfseld. Adler 91,75B do. Dieterich! 11 107,90bz do. Höfel . ./10 108,00b Franff. Henning! 9 120, Germ. Dortm. 12 120 Gevel3ber r ° 22 2,00G Glüdau clicke

anau ofhr: 126,5 ,0bzG enninger eifb Ô ercules Caffel eisische Caffel .

au-Oderb| 4 j do. do. Kie E 5 i do. do. Obl. Lemb-Gzernow| 7 | 6/,|4 do. do. Ser. E Oest. Nordwftb| bis 5i [4 | 1, Gr. Ruffiiche-(&ijenb. do. ult. Okt. ang.-Dombrowso . Oeft.B. Elb-1b. útl 5514 | 1, - rsk-Chark.-A. 1888| do. ult. Okt. do. do. E Oe.-U.St. i.r.| 6,6| 6,614 | 1 11140 S Spoetgu mde, „Arch. .

do. ult. Okt. 60à,90bz | Moskau-Kursk .

Or.Esb.Bt «G 616 [4] Ltt bzG | Moskau-Smolensk . do. ult. Okt. 11125àä112bzG | Nikolai-Obkligationen

-Oédenb.|1%/e| 1 14 | 1.1 126,50et.bzB do. do. kein Raa Be e 7 l Orel-Griasy - 1857

¿ 750, 00G 170,25bzG 170 ),00G

199,50 et.bzB 151,00bz@ 34,60 99,00bzE 112,09B 398,00bzG 271,090G 147,00G

Ï 95,30G 196, 75G 184/25G 280), ‘00bz G 113,2 25 bz 185; 75B 180;,00G 185,75B [240,00bz 150,00G 152,50BG 139,60bzG 235,00bzG 177/00G 149, 10G 410'25bzG 59 50bzG 92 ,T5et. bzB 429 00bzG 101 00bzG 169, 25bz 321,75bzB 17 (2 ,09G 170;60bz 120'09G 56,75G 85,50bz 12S 25S 8 0G 208 „00bz 244 75bz 161,90G 118 ,0063G

1.7 150,006zG 151,00à150,25à 60G | 1,1 1107,80G

1,1 1183. C0G [1,1 1145,706;G

126,00bz G N17 3, 75G 360 .00bzG 194 .00bz 93,75G 170,906zG 283,50bzG 51,50bz 209,00bz 143 75bzG 285,00bzG 165,00bzG 43,50G 135,00bzG 141 ,00G

Mtb —AAckA=A=AI 2e r

wr

èo R K

bnd jut

1 1 1 1 d MP V DEn: VPn: bi V u E @) et

C M f ¡s s

Fs pad pucd pen J J J Fides

e

e

D mm W - _- 0 H 00MNN

Lob

1 Pk brr pen und jmd jak b abo tobt bo

OOMOO

p p A jd j p 0 24 F S L pi N w—

[ay J J} but Jud Juri

Uur

eee am} bk n] drr Pr jk pre prr purné j S

E

CoWN 0000-10 Tai mon

mm mm mm n

S EETSS

x 20 Rei K U B24 T : ¿ 38,30& l u.Tr.| 34 o. dóôi Pfandbriefe und Schuldverschreibungen i 13/4 | 1.1, S Wi. 0 0 [1 o e IN Deutscher Hypothekeubauken. O 174 a E do. ult, O Okt. 22,90b Transfaukafiihe dr di dI8b.TVunk.11/4 | 1.1.7 | 5000—1 : Szatm.-Nag. 5 ; o. r do. Fu, V 124 | 44 | e 100 59406 ves. Sey :y zuf184 [1 : h i 7 I PIROEEEo. Ie! Bav. Hvp.- Le W.-B.| 3 E 2000 100 92 B pr. “Pid6. D XVIT\4 u Z - Kursk-Kiew . i ali h Drrie-Sas Anteile u. Obligationen Deutscher Kolonialgesellichaften, | d9- : ult. Okt, do. unverlosbar/34| 1.4.10 5000—100/92/40G XTX uf. 09/4 | 1; 97; ‘60 Warsch.- Wien. 97 D Lodzer Fabrikbahn. . Kamerun @.G.ALB3 | 1,1 93,60G / * 1902 unt 1E .T. - Berl. Dip D TREN 8 versch | 5000—100|—,— do KXu XXTu19104 E do ult, Okt: 0û97 MostawKnsan E, Mats | 11 | 00a | d de * Bn, | R he ate verd) 00 IMec | de EEE unf 1814 [T A0 O YS E ao R en | B G u. 120% Rüdtz. gar.)| do. Staats- seat Sl 8 03 do. VI uf. 14/43) vei 7 5000 100 10110 E 4 T E 1915.4 100 97, „20bzG Muferden 616 141 1.7197,60b O -Wind.-Rvyb. 97 (v.Meidb bere | 0 B do. do, ult, Oft E t IT uf. 144 | versch.| 5000—100/97,f0b3G | bo. XXVIII uf 1917 4 Tas do. ult. Okt. 97,30à 25650bIG do. 1898|

(v. Reich ficbergestellt)| | d ¡ | | 5000—100/97,75b3G | do. XXIII unt 1912 Can.Pac.i.DUl| 7.1 7, 14 | 1.7 1173,75 Sjésan-Fodlow . | do, Promiei Anleibe” 2E 5000—100 24 0G bo, XXVT unt if: 1914 21 do. ult. Okt 17 T3BIGA1TS 908,75bz O O 1894

L. do. I uk. A Lee E 3. do. K.-Obl. I uk. 18, i Do: « 1897

Argentin. Eisenb. O E Gas —,— 64 Stieglit L Anleihe . «Le Brschw. Hann. XVI 1. S RXXIV 11 i E 191 si Penns G DE Es kus 25bz_ do. 1898 s A. 100 ‘s! | 106,50bz E oDenrKreDit. ¿A | 5 s Ie F X L Kleinb. n Í Rybin 3? do Va 90 2| Do. Tonv. Staats - Ou at.! 3,8 4 75 30bz Y c « ein ObL . Amsterd.- as Süd- «Ostbahn 1897| a l U E a )0bi Shwed. Sl Bultibe d O , 4, : o. Kom Ob.irl N ua Ie do. 1898 unkv. 09/4 do. innere Gold 1907| n et. bzG E 1890 «De e gdet.b G . s 4, - Kom Öb. Luf, 104 0 ult F do. 1901 unkv. 154 do. Anleihe 1887 , || Bo. etri 1904 ‘D. „00bzG . do. IV unk. 1912 34 HBCEDEAGE Warschau-Wiener 10 r4

do.

4 11 E l do. i fleine| do. do. 1906 F es 1343| v / 31 Ï Gotthardbabn 7,4] T 14 | P do. do. 5 r'4 8s 1ER do. RX uk. .1910/9 : do, Lira old N Lte

R Pet Pun Pa Pert Pert a Trt Prt F Prt | t Pt M I Pet Prrdt Predi Jeret

N hobo S926 bo ent Þs J J - O

[Ey It Pt Prm Pi Prm Pt prr Pt Prt Pt pmk Prt Prt C C blt ft fet dk Send rek jet Predi Pre Park pmk Preedk | ae Pen Pererdk jer D jeeÀ Jed pk dk Pren jer fremd pee . T S . . *

O * T . E E R I E C C B E E S R Cs L Ce

S E

P k pk pet pmk pi pra b A

L OO0ONOOTNOONPOOOOIIININROOS Dra m 5 R a « .

S

1 M Do 1e t Pt D 1 He | T0 O Ps lte die C Eon Do U j Bin Ft drt L | Dn T D n Pt tre En En Co T0 L LO

a

d A bau la Lab is Eis baa bu a abi a bia ta LIROEATALALA L L C D

Ey S I Od N l wr

L T E

w—

o

f Hi Vim 1 V pl pla pn D pl dln ps Vi pên Smn Ds be bse in D bre Mm be pf b pn D plan Em Df bam pf D Df Dm fm Dl Ffm dn V

b b js m A

Cn on a8

e A t

O ODDOOS Ve ] C5 C c

ps qr m N D

O ie in f f f Lo Eo Fa L El

D t O O

E E

A4

“y D Vblien. Merid. 616 61 LH-&- do. do. Je

Scbwei, Eidgenossenschaft - I R P 117 : do. V unk. 17134! 1:17 00G do, ult. Oft. 128,10@à,50bz | o x, L Unkv 114

Gi is QUeN ‘Rente 1890 4.5. Disch. vp. -Pf.[V- VI/5 | E: , Rhein Pop 66- S, A ege 3 ] 3,4 ¡4 | 1,1 |—,— Wladik. ‘Oblig, 1885/4 Î

e | 83—8 #10] Ns |

Se uk. 18 3; D bo T E 14:10 75G da, Sev 5 bs 88 84 |veri, j êurb. Pr. De :HenriG/al 6 14 | 1, 2A L406) d E L pam!|che uld una 1.4.7, o ppe om.- do. ult. : { do. do. gr. ‘a N LET d, T Eut L A veri, Rh. W c Boden Sard. Sek.-B./5?/5|i.Rd/4 | 2% it

do. 2 n abg. LET: do. XIV uk. b 1914/4 | L 6 do. VVITVILA A4 West-Sizilian.| 0/0 [4 1 (80'256;G Anat Eifb. L 10200 ? o e. . s 9 Do E Ot. abg. do X, KITIA uf 13/32 E : Spe A uf. D g Eisenbah ligationen. do. do - Ma d“

rk. Admin.-Anleihe . . 5. f VIIL, LX (31 4 106 : Le unk. 1915/4 un rz ein 1/34 do. do. 408 4| vos, do. 1898. . Bagdad E.-A. L ; : í : do. X unk, k 19184 An eSEt en E o TErgärzungsn., do, do. 1902 unkv. 1918) E / Konfol. ¿Anleibe 18ò0 «D, Kom.-O.TT uk. E | 14 .10 I; IV 3x do, do. ITI 3 . do. d

Bulg. A «Hvpoth.-Anl. 92) . unif. 1903, 06 ukv. 13) 3. f ey do. uk. É EHEN : SÉbs B Lire x 09/4 do. Es Sevi (Keneb-Af.) .| r 941 561-——246 560 i 39 O0et. bz do: do uk. 13) ai do. ‘Po; TV unk. 10/4 Brölt. a aeg l 45 Gotthardbahn 1894

5 fe a P EEL-GE f 100,59bzB . 1905 A 3,9 182,00bzG Fi L HopeB ank KIV 5000— po. De. 34 Crefelde Eüjenb, «Ges, 3 Mal. SPLINr O. (ar. lr N f 2 20 000 56 | : 200/97,50et.bz3G Sl. Bdkrd. det. I-Ÿ 4 gréelder Gie 84 ky./34 E es

r Nr.

Ghilen.Gold Änleibe1889 gr.| 44 | do. do. 1895, 55.1908, 06184) Macedon. Gold-Obl. do. do. mittel| 4i | alle-Hettfiedter . Ï feine! do. do. feine 44 | emmen-Neurupp.- do. do. 1906| 4j |

Chinesische Anl. 1895 500 £| 6 |

| |

|

Fn Hie 1 1E VE m Dp Ul d Ml Jun fa b D bf DE bfr b f pf P Pn Me fn pn ME fa Dns Js ps H pf

pk

N] n Ârt Pt Prt Pert Pert LO Prt Pert bt O Pt —Y N DO Pt t | Trt Fs

i: abg.| do. i abg. f do. : innere! do. do. innere kl.| do. äußere 1888 1000 2! do. Do. 500 2/ Do 4 100 2 as 20 £| D Gef. Nr. 3378|

eia. Kant.-Anleihe 87 konv.! Bosniscbe Landes-Anleibe . ,|

07S 4 E C T Es d S S E M S S: 0-20 s

Funs J Jn J I ert Pk ns Pt Jrs A

bs C D

11ck O wre

O s

t Pk pet pen pen fre fra

“E

b

—I 000 wr

C.

m —2

We-

J P O O

J dum Pren Pud fund Pn OOooOo0O

O

wer

o A NAOMUONO— 0000 W000 V 1B 10 1E 0E Lf Pr DE Dn 1e 0a D V DEn: VE _

s Ba da bna I—AJ

e a jn

282A

F Pt Penet Dts Dts 2] Pert 2} Pomr Predi Pre Pent

Pas Jin Fk Fus Fa Fra Fat J] dend J J J] J J J GOOîD

M

A

©- | 008

l | 100,50bzB : j fr. 3.|4 p. St. j . Hyp. :9 | 5000—200|97 70G : do. . Ok i | e 34 S 20bz : große 4 1.7 192,00G K N - L | 5000—2001/97 50G ift V4 |ve

A,

M A M A R R R R R R p

90,50G da DD, ittel 4 | L 2,25 nf. 1909/4 Sre 00G l do. fleine| 4 L 5b an ey S 4432| 11 VI unf. 1912/4 7,20bzG , do. ult. is Goib Grdfcd. De A , do. E unk, 1915/3t

do. i Portug, Eisenb. 1886| 3 1 . Kronen-Rente 3 1 1 1

do. os 7 20

do. Marl = Sard. Gisenb on 4 SUwes J entr. 1880| 4 old

O

D

Wittstockter ukv.1910|3}

Lausiter ESisenb.-Ges.|4

Lübeck-Büchen gar. ./34

RSIE Wett de 4

or ernigerode 1889! :

; 97 Zschipkau - Finfterwld. 34 D do. 1891| 4

00G Deutsche Klein- und Straftenbahn- | Süd-Ital. A-F : 24

obligationen. Wilh.-Luxemb. IX ,

VE 1 Allg. Dit. Klb. (109)|3 | versch.173,50b Amerikanische Ei

: D 34/1 do. Lok -u. Strb.(100) 44 versc/99,75! in Doll

n, EEBimd Sat O 1E Ps | Gb ER E

E iten 7 197, R

14 | 1.1.7 | 5000—200 L Bad 2A Strhb(100) 44 1.1.7 [100,25G Gr Mas 1929 31 L eutsche Eisenba amnzi- do. o. E Chic.Burlg. rz. 1927

de S 401-470 uk E 2. l de Eieatahitam Es Boch.-Gels.-Str.(103 u 1.7 [101,40B do. RockJIs1.rz.1934 4

do. S.541- 580 uf.18 Div1denvs lvorlleht. ggen! St. z. 4 | E u en v

do. S.1-190 301-310! Aachen- Fcaliredt ti 0 600 105)/4 | do. S.311-350 uk.13/2 do. Genuß\{./104,4 ay 3./4 p. St.[92:00 103)/4 Hann, Bdk. [IT/VIIT| O Braunshw.Ldeisb.| 7 | 6114 | 11 500 (129: 25h : 6réeld. Sich 103) dl ti p2-UG do. IX, Xunk.1913) | ( Ee S Z M E 89 0G. Danz. Elekt. Str.(103)/4 275 10! î / Crefelder i i /500/125,50 \ 2 do. do. 1891| 6 H E a8 - 18 4.10| ) Fut T ibeE L G 600 33206 di is I Z 109) 1 o. o. :1.7 [101/506;B . /3t| 1.1. 92,50G ankf.-Güterb. . .1 /1000/500|—,— üsseld.-Duisb. (103 A Oft. —— ô [35 A dalbers t-Dlanktbg. | Elfte Bodbahn 105)! Christiania do. Lit, | .1 /1000/600|130,00bzB do. C7ra.105bz. (101)! Do: o galle-Gettit. Li. A 4] 1000 189,00bz do. 105) Genua 150 Lire-Lose x niger G ana i 4 /1000/500]—,— Y Gr.Berl. Strßb. (100)! Gothenb. St.-A. 90 S. A Liegnit-Raw. | 4] 1000 199,90bz Gr. Caff. Strßb. (105) do, Dil F L L —_—,— Gr.Lpz.Stb.I, IT (100); Ludwh.-Berbah . PELSOOA E Magdb Strÿb.kv(103)| Lübeckt-Büchen . .| 8 1 |1200/600]— Ostd. Kleinb.v.95 (100)| S | Era » i | 2, s ° einb.1, | Medckl, Friedr.-W. J 1000 Solinger Kleinb. (105)! Niederlausitzer .. 4 | 1000 Stett.Straßenb. (103 Nordh.-Wernig.A ¿ h : Süddtsche. Eisb. (100 Paulinen.-Neur. .| 7 i 500 do. von 1904 (100)! rignißer .. „, 6 i Ver.Eisb.-B.LTI (102)! inidend.Lieben- Westd.Eisenbhn. (102 walde Lit. A, J : 5 i West.Brl. Vorort (103)!

A it-Stadth,L.A Ausländ. Eisenbahn: Sant. git. A-R.) 44 424 | l : S Alhrechtöhahu ebo Zschipk.- Finsterw. ' Eli -Wstb. stfr. G. 83 Deutsche Klein- und ae O sfe;:86 Aa. Kleinbahn | 7 y T "Josefb. Silh.-

Allg, Dtsch. Klnb.| 4x aliz, C. Ludw. 1890

5 (4 4 4 4 6 Allg. Lok.- u. Strb. R : Alt. Shmalsp. A do. Ferd.- „Nordhahu 5 14 4 4 4 13 3 (4 15

mONNN

A Md SASI A A Le 3 Tia

D

100 u. 50 £|

e

Ms 4 H bs C S, Bao

L)

. . . .

.

wo do.

O

E i R Sr D EEE

pi pk e

105,6 ,00bzB i; do. mittel 1 Uetne| S:50/31 j v

101,603 v) do 4 E fit [4 | 1.1. mstb.Bdfrd, U do. K | d ie A es i 19094 1 . Do do. X uf. | 1.L 98,20G . do. VITnhISI 1

L

A k Stagtz-Rente 1897

09,20 bzB i q d, eis. T.) 25r or .V0bz 97,00bi

C

pi

2 J il

D:

En FEE

E E E S

n e s GES. S - roI

Leere U Jus Fa 1 Pa Ft —IUO I A] P] M M Pt J] Pert Pert Ps Prt dns

S b O Cy b

do. Eis.T Tientsin-P. Int. Ret do. 1898 500 u. 100 e 4

ult. Okt. D Din e Staats-Anl. 1897 Egupti tilbe Eniaye G priv. Anleihe .…. da 25000 u. 12500 Fr. do. 2500 u. 500 Fr. Finnländische Lose do. St.-Eis.-Anl. . Freiburger 15 Frcs.-Lose alizis “4 Landes-Anleibe . dys. Propinations-Anleibe Griechische 49%, Monopol! v E „500Fr. 29. 9% 81- 84 5000, 2500 do. 500 d9. 5% Pir. «Lar. 90 10000. do. do. Ao u do. do 400 , do. Eh Gold-R. 89 10000 ,„ E 2000 ,„ do. do. 400 Holländ. Staat3-Anl. Obl. 6 Japan. Anleihe IT unk, 10 dd, DD 100 Ly, do. do. 20 Lv. do. DD ult. Okt.

s

L Mt er O

e

do.XTV

Ma Mm t A L O

m de (L —_—

8

D

S 4 M v 1e A

O

bed emed bend dent bend denk Pre Pera port Prendd Pra Pren seme erd fend erra) aer serm —ahzeii brem t t E

Bozen u. Mer. St. .A. 1897] á Bucarester St. -A. 1888 konv.| 44 do. do. Fleine| 45 do. do. 1895| 43 do. do. kleine| L do. E lind do. do. Fleine! Budapester do. i Buenos Air. Stadt 88 10002] 4i

do. do. 5002| 44 do. do. 100£| 45x do. do. 202! 4

If wr

P _——_

A prrA dund pan bra co J D O ps | bi 110 O bo »w—

wr

* P R O C Co Cn nen

A pad puá

E C

K

s v.1911abà105fdb.| 101,25G Colorad. South1935| 4j E JllinoisCtr. rz. 1952/4 tas do.St.Louis rz;1951 34 95,25b do. Louisv. rz. 1953 34 99,50 LongIs[l.Rlr.rz.1949 4 192,25B Manitoba rz. 1933/45 96,00G Nat.R.ofM.rz. 1926 4i N. Pac. Pr. rz. 1997/4 On Rie. 2 1946 4 reg.Railr. rz. ennsylvania. 1915 3i| ittsb. B. fal r. Pns.'4i| P ERN L NESE | | |

St È.u.S. #t. 1931/6 | do. do. rz. 1931/5

do. do. Ref. 1951/4 |

Otto a

M H-N

K Q S

S O o ee

1

Mm O SAGAÁO SJ La I fes bs Fs Js C0 A °

DO DO O D

—I 1 N

J] Put Punk Jet Jered

Es

Q

b pt pr pet pmk Pre dek bem Pre je Pr jet Tai bus Lea ctt dais Fed A Pubiend Lid fred cY

MMMND A ——

D

|©| [B KK E E E E T Vi via Dm Mm M En D

C O O b pi p p prnd þ d

a

T |

OOMOOSS

5 do. E unk, 1910/4

4182,00G do. XT unk. 1914/4 R: do. Serie E, VIT .|3 A do. X unk. 1913/3 Medckl.Hyp.- Pelrs, 12616 do. kdb 94

1910| [4

1912/4 1913! 1914

I OMNMOIMNNUOAN-

SQSAI

O TI S O R

do. do. 1906 unkv. 17! Helfingfors S Gn. O do. o.

do. do.

¡ Karlsbader do.

89 80à, 90bz Kopenhagener do.

9,70bzS L 4 E ANaboner do. | 1812| L do. S 4 17 1707

A Mailänder 45 Lire-Lose . . fr. 3.|4 p. St.|—, . alte konv. IT, IIT

9 0 Lire-Lose .Z.14 p. St.[20'8

1 ‘oba Moskauer St.-A.S.25, 27,98 | e P Str.Hvp.Pfdbr. |

101,60 bz 1000. Fa do. do. ;

N do. S.30-33 ukv 13 5000 7 Is 2 2

“ol do. .34/35, 38/39 5009 i Mein, Huy ePidbr ut

E /

U 1000——100 : do. VIiTunk. 6.19114 | 4 4 4 |

O

bk J] J bt furt pk pk fk jr jun e] t) J brr jd

wr D

"d _- I E S 006 0E T C6 e

nom ot fm m m 1M O 1 P Ti n

m1 I

Ï Ï ï

S 00 00 dD M

f dd bauk d fork pk MA dend dent bark Denk derd bd ddl det dr Jb derd p b þ | _ UO

S ver | 1

J J I O dres duns fund eut fred pad p

k pur juni p ps dund da D D d pk pk ps

Js j f 13

1 i Do DO M D N

O n 00 T pes N

| Es UO

s

7

Mie R J] Fd J J J f] dect fend Pen fund O I

n | | Bo A= div di bl Dl D D Ds bl Dns p dn 1a df pPns JPs n Dn E C Es

uo

ög. Stalienis&e Rente konv: gr N feine da do. ult. Okt. do. do. amorti. ITT, TV Mexik. A. 99 20409, 10200 4 di do. 4080 ,„ de. do. 2040 , do. do. do. d9 do. do. M, SLENAON 1854 o. o 0 R. L.

If Go »

AAAAR

dund

a i Co i je À S S Si S -.

I mdr

Hud

I 0 O O K'

t

Q;

E

—E=

bs

e Et

=&@&@

pm jem Pet per e eth je red Pr Perth Perth eth Pre pen Pee jam pee

N S P Pert Pet dent bts 2) n] Prt Deret Prt Prt 2} Prt I) Pert Jf

I

-

M

E bt fmcte dmck dek dun

t —_

G E

=«IJ J

pk pn Punk

,

P PLARE d 1 P bt Pk Pk pn Pr pk pk jur I ad ad aud qun Ma! —_ —A=—A=A=A—A—J

Il b

_D m brm rend ermd ferm eren jeh

M 00

I N E Lan] E l E O

De Wr wr m

O I DI bs bd pad ps ä Pt Pas Pera Pert Q Pt F N] Prt Prt

o R

| |

70ck « S: Ta O 0:70. Q20 S. D 0 Ln . H Fs n fi D ot i 1s Pn A t 1 C, e Pt 1s P Prt Je ft O 1 de Hf 1 Pn Tk Pn Sf 1

Con ti Q v

1

Sofia Stadt unkv. 1916| E do. IX unk, b. 1914|

1 i Stoholme Stadt-Anl. 1880| do. XT unk, b. 1916| Oefi Gold-Rente 1000 fl r aDEE n tleine s R S aae L 101A

“ey 200 f, ia ix

i Okt. G Do. o 1 G do. XTITI unk.h.1918] 3 4% E E Bie et, L utt do. do. R 3% 3, do. X unkv. 1918 3;| 1.1.7" 500 : Barmen -Elberfld. do. do. Venetianer 30 Lire-Lose . _St.E Präm.- P T0 E Beth in bars B do. Silber-Rente 1000 fl. Wiener Kommunal- Anleihe) d 1 Mitt [d.Bbkr. | | 96,5 Braunschwei ph Ba. do. 100 l. do. Inv.-Anl. unkonv. 12| l do. 1V unk. b. 1909 ¿ Bresl, El “indi ° do. Papier-Rente do. Stadt-Anleihe 1898 4 L do. VI unk, b, 1915 0) do, Strai enb.

. 1860 \ 54 5 Züricher d 1889| : do. 1864er Lose f [zue Budapest. init Spark.| L i at Ee ing 0 97775 Dan, Elek Str. Sao auto Eisenbahn t Gold 5 94,30b;G Bulg. Nationalb. Pfandb. Il f , Nat.-Hypoth.-C.-G. 4, ? Deutsche Eisenbt. 4 gie aa 4 Sri S 0G Dänische Landm B.-Obl. IV E | früher Stett. rz. 110 1 ENE „PNNDahR nt St-Obl d 22 T do. Insel. Bdkrd, -Pfdbr.gar. 3j 1 : i; 18 /98,00G Gr. Berliner . . ¿ / Bodens .W. o E 1889 4000 4 do. Inselst.-Krdv.-Obl.STX]| 4 v s E L, A do. Ul O : 5 do Ut X E L 800 Donau-Regulier. 100 fl.-Lose/ 5 A do. B I I s 8 Gr. Caffeler . . I Silber-Prior. Io, do. Finnländ. Hvp.-Ver.-Anleihe| 4 3: 8 | 147 ambg.- Altonaer 000 do. Gold-Prior, a F 5 | M. 1000/500[178,006zG do. i. Kr.

do. do 400 o. i " do. 5 | amburger .….. dos. do. 90 4050, 2025 Holländ. Kommunal, Kred.-L, F : po, FUE do. ult. Oft —_,— Dur-Prag Gold-O. ; 1000 |—,— nffirhen-Barcs .

m 810 al, Hvp.-Obl, 1899 4 L Ë 9a d L . XTfdb. ufv.191 / U eeT do. do Jütländ. SoEE Pfdbr. agar.| 3 L 4 do. Vörz.-A. . | 1 1009 168,00 ) Tütländ. Kred.-B-DLl ge L s. * XY unt. 19154 | 1 Hinetd-Peine A A) 0 R L d 2 d I Ï eine R v ‘3 g ónigsberg. S rb: Kopenhag. daudlef,- Pfdbr. | 4 i E v vers ; 89‘ n aer n reditv L * X unt. 19S) 2 t i BEBI N E pi Fen P ande H 7efE Ne gbgn Oesterr. K op 3 G} 5/43 1.1, 00/113,00G Posen. Straß G: Oesterr. Kredit-Lofe 1858 fr 3./4 p, St.|—, 1.7 | 3000—100|110'00G Steitiner eft -Komm.B.Pfdb,. ZLII 4 2, Do TTTT V! .| 5000—100/97,20B Eer ommunal-Oblig T X j 1910| 5000—100 97/20G Bd G: do. Vaterländ, Spatfasle| 4 3,9 |9: 4. 5000—100/97/20bzG See à S Polnische Pfandbr. 3000 R : 5 do. XXI uf. 1913/4 5000—100/97.10b Î Ver. Eisb.-Btr

do. do. 100-100 S] ü do, XXTI uf, 1915/4 | LL 106 Wünb, Elsenbahn

_—

p S 20 E D

d bnd pk jd C pr puri P Pk Pr Pret S6

-—— Lj o H O I —J wr wr e“ D i i M 4 C

Kronpr. Rudolssbahn 00G Oeft.Lokalb. Go D

bs dln bli bi pa Ds Mm p Er m LEn VED V

E do. Schuld\{.. E do. do. 20 Kr. —,— Pilen-Priefen Ii E Ung.- -Gal. Verb. -B. orarlberger

103,00G B 123 },C0bzG i E S Zus “1508| 3

bmi pam jeth Predi Pram sed rem Pre ere jer em E A E —] J p J drt bnd jrnd ] f] bf bt

[a IONNNO

r

78,75bz®@ SlInsbg. Schiffb.|12 e lôther Masch.) s 1.1 1109,00G rankf. Chaufsee| 0 M raustdt. Zuer| 7 136,50bzG eund Masch.|16 199,00G iedrichshütte .|16 | 182,40bzG iedrichssegen . 7 | 6 65!

7 He ns Mine Vis V De V j 1E V V D | Vf f vE rf Vim M G

Prm pk pk pn pk prt pen bo j js En b bo E

161 .00bzG 125,5IbzG 158,2 2E 5G 312; 25bzG 129 30bzG 109,25bz G 106,60& 128" 50G 100,00bzG 90,75G 183,00B 164,00bzG 187 80bz 7.90à ,25á,50bz 80,2 5bz G 45,00bzG 67,60b;G 179,75bz 116,10 + 221,10bz 128,10bz 139,00B 127,59G NsS 52,50bz

et

e OtOONN

4 L E20

wr

w-—

Pk Jh Jeg } edi i per Pat P mati Perth Po Perth Pra Jemen Jem Joch Pen Jraeeadh Jena Jp rent S2 C

aa wow mm mm 1

ϩ | an P 1E E

+ e Q S G

DSLE S -

O

75,90G isteru. R. abg. 132,75B FroebelnZuerf. 285,00 et.bzG | GaggenauV.-A. 187,70 et.bzB | GasmotorDeut| 6 40,90G Gebh. & .König|20 [16 273,00bzG Geiswd. Eisen.|16 10 20,25bz Gelsenkiren . .|11 12 30,00bzG do. ult. Oft. 105,00G Gelsenk. Gußft.| 0 |— 52 25bzG Georgs-Mar.H.| 0 | q 219,90bz do.Stamm-Pr.| 0 | do. 18,75à19,20 bz | Gerb. Frb.Renr [124k] 124 4 BodgBerl.No: d ag 5 120,25bzG Germania Po 4 8 |—Á| do.HchbSchnhA| |o0D 100,60 & Gerresh.Glash.|15 115 4 Mog, Kuriírstd.|0D| 122906 Ges. f, elektr. U.| 8 | 8 14 igw. Terr.| |o fr. Z./120,00bzG Giesel, Zement 18s) 12 4 Gb. Böhler u. K.|16 |1 .1 |233,50bzG | Glad. Spinn. . a4 Bösperde Wlaw.| 9 |— [4 | 1.7 [106 50bz Glad.Woll-Ind. Hy 64] Braunk.u.Briket| 9 |— |4 | 1.7 1183,50bzG Glas-MSchalke!16 [14 [4 | Brns{w. Kobl.|12 [13 | .1 [253,000 do. St.-Pr.113 114 | 263,00bzG

Pt Q Penet Prt Pre Pre Pert | Bac] Il lo

E E E E R E E E E wr: wes

G TERD

Ii Pi bt pee Puk jut prmdk een pern pnk bd pam P . . . . . . . . . . . 2 3 ® dund N

_-_— M————— mm

M V Vên Ven 1D Em V Dl P M Dl Dl pf DE Dême Mle Dn DPin p Ds D Êmn Dl De Dm Dîrn Dên d

O0

Bliesenb. Brgw.| do. Vorz.-Akt.!| Blumweu.Shn.| 4 Boch. Bgw. abg.! Bochum, 4 16t i

. 405 " do. do. 91 4050, 2025 do. do. 09. do. do. do.

Do. do. do, Do. do. do. do. do. E Da 405 do. do. 98 4050, 2025 I Da G L DA 405 i Uk 1905 konv.

C5

Ind jdk pem Pedk Pemdk Prt Punk Puk Junk C) S

94,00et.bzB | Banca Com. Jtal. . —,— ilsebein . —,— Banca Gen. Rom. . Bk. f. Brau-Ind. .. Bk. f. Sp. u. Pr. abg. Barmer Bankverein . do. Kreditbank . Bayer. Bk. f.Hand. u. I. Bayer. Handelsbfk. .

S aiserbrauerei 69,00bzG Königstadt .. E LandréWeißbier| 124,00 et.bzG | Löwenbr.H.-Só| E Münch. Ra 6 104,00G aßtenbofer . . [14 | 152,50G fe erberg „112 | Verd. „Märk. Elberfeld 153,75bzG Swhöneberger „1 110 | BEE iner Handelsge, 166,80bz ultheiß | ult. Okt. 166,25à,10à,50 bz | Spandau. Berg! e _ Hyp. Bk. Lit. À 118, 50bzG | Vereinsbr. aba. /104| do. do. Lit. B 170,00 do. St. t-Pr. |124| do, Kassenverein 126,50G Viktoria. 1 6|—

1000 : dn Silb.- 1000/500 tembero-Exeri fe. ; 1000/500/159,60b do do. stpfl. 1000 dest Nordwestbahn . 500 [158 do. konv. 500 [—. . do. v.1903Lt. A 1000 ï, . do. L. B (Elb.) 1000/500 : « do. do. konv. 1000 « do. do. v.1902 1000 . do. G.-P.1874 1000 . do. do. konv. 1000 i 2. „do. ap

C aaa tai * . e N Eer

V Es

F ENI S TEEELT T H

A AIAAAIZA O M O H D U M O C I N

L

——_— I | O wr

O R R Af Of 1 4

be bli bls bls bs ali bis ln ps bir V E D 1E E

pk pt Prm J

De Jak fremd Jm ern Jen Junk .

HoLLLLOREEE wr N O N A=S

S S e O ee wr we- we- -

Dat 1 fet Prt Pert Ten J Prmdk m} J 0 1 Pet F O N C Pt t I O Prt Prt i Prt Pert Pert drt M A I) Pt M J Prt Prt Prt

E T)

RRP Enn E E

A —— bk pmk pad A D ik jk pr pre rand ja

.