1888 / 169 p. 15 (Deutscher Reichsanzeiger) scan diff

E I A E E E E R E E R M L K E I S A tat age fe s B R Ed, Zx

Æ

S EIR R S I I T E it SAEE

A

Qu aliz. s ne g E Kaiser Ferdin ana

Ka au-Oderberg ar. ss ar. Gold-Pr. udolfsbahn . do. (Salzkamr. )Gold MRN L S E prt.

Mährische oar

Mähr.-Shlef. Centralb. Oesterr.Ung.Staatsb. gar. do. gar. v. 1874 v. 1885

Ergänzungsne A

iat

do. do. do. do. do. do.

Elisab. Weils, Ga ie Fran; Jof Eier nt.

ftirchen-B arcs

do.

Chot. Neuf.

do. Gold.-Pr.

Desterr. Lokalbahn

do. Oesterr. Nordwestb. gar. . ld-Pr. Lit.B. (Elbethal) a i N Us rien

aab-Oedenb. Gld.-Obl.! E Pardubit . Gold- Pr. 5 Südösterr, B. (Lomb.) 3 do. neue …. do. Gold gar. 5 do. (Gold) 4

do. do. Ostrau-

do. do. do. Theißbahn Ung.-Gal. Verb.-B. gar. s

do. . Go

do. Go

00S»

1882

Obl. .

ld-Pr.

E S E R

Ungar. Nordostbahn gar.|5

B.F. 3 E -Defs. N do. 4

C

do. 11. Abth. 38 1/1.7

do. TII.rz.110 34 1/1. 7

do. IV.rz.110/34/1/1.7

do. V.rz100/3| 1/1.7 Dtsch. G Obl, 4 |vers do. do. |3é| vers Dtsch. Hpb.IV-VI./5 versch.

do. .14 |1/1. 75

L do. v. 4 1/4. 10

Dresd. Baub. Obl. ! (38 D Hyp. ME 4

E Mlorpbt: t 125

Meininger S do. Präm. -Pfb. Nordd. Grdkr. cv. Nürnb. Vereinsbk. Pom. Hpb.1.rz.120

do. II.IV.rz.110 do. do. do. Prß.Bdkrd. rz.110/5 do. lILV.FI.rz,100/5 do. do. do. M uk.rz. 1105 do. do. do. do,

do. do.

do.

4“ div.S pr Spo. A. G Ctf/42 do 4

D

Rhein. Hyp. Pfdbr. 47 do. fdb. 18874

do.

Eutin-

uUdw

Marienb, Mlawka do. p. ult. Juli Ml. Frdr. Frnzb. do. p. ult. Juli Ostpr. Südbahn . do. p. ult. Juli Saalbahn Weimar-Gera . .| Werrabahn. .. do. p. ult. Juli

Comm. Ob. 4 14 do. rz.100/31

Pr.Hp.AB.L 1 20/44

VI.rz.110/5

, Ult. Juli üb. St.-A. A . Güterbhn. -«Berb. gar. ! Lübeck-Büchen . .| do. p. ult. Juli M - Ludwigsh.

TT.rz.1107 II.rz.110 I.rz.100}

C

rz.115) [41 X.rz. 110) 41 rz 1004

rz.110/43 rz.100/4

i (34 fündb.| 4

S.rz. 100/4 rz.100 3s

do. (34

t)

31 1/1.

[2

t

Deutsche DupoHeren Pfandbriefe. 000150 1 100, S

Pr.-Pfdbr. I. 34 1/1.7

versch.

1/1 71 E 1/1.7

1/2.

1/1.7 1/1.7 1/1. 7 1/1. 7 1/1. 7 1/1. 7 1/1. 7 1/1.7 ver\ch.

1/1.

1/1. 7 1/1. 7

1/1. T6 1/1. 7 |6 1/4.10 1/4,10 1/4.10/5 1/1.7 |:

vers vers 1/4.10

vers vers

Ung. i tb. Otftb. I. Em.

do. Il. Em. Gld. Vorarlberger Aachen-Mastricht Samen IV. Serie

do. Italien. Eisenb. gar.

78,9bet bzG

96,20 i 7E h 102,60bIG

a Or Ee

1000-200 fl. ¿É 1000—500 f. Hl. |—,— 000 Frs

500 u. 1000 2500 u. 500

O m

104,95 nO

101 1,60bOLf 2000 u. 400 M

E ische Eisenb. . Ses Bas 1880

r

100 ,50bzG

E Serb. G “Hyp. S A:

Süd- Ztalieniche L Ee (Gold) gar. .

E

i

5000 u. 200 Lire

N

. o . o: T T T T S

1 kl. f,

[2

Brest: Grajewo Charkow-Asow gar. .

.do. Charfow- -Asow de Ma (Mena gar. .

1000—100 £

1000—100 £

Groß. Ruf. Eisenb. gar. Jvangor. -Dombrowogar. Felez- a _gar (Woron.) g. Bd M

Kursk- Charkow gar.

625 u. 125 Rbl. M. 625 O Rbl. M.

500 u. 125 Rbl. M.

Land

3

i 792het bzG

«E in £ kl. ark.-Asow Obl. Losowo-Sewastopol . Mosco-Jaroslaw Mosco-Kursk Mosco-Riâsan gar. . Mosco-Smolensk gar. : Orel-Griasy

Kursk- Kursk-Kiew

Südwestbabn gar. . Tal he “e

Warschau-Teres 2p ars. - Wien. II. ‘Gn

do. do. do. do. do. do.

do. klei Wladikawkas Obl. gar. . Zarskoe-Selo | Chicago-Burlington . Manitoba (St. Paul M) 44 Ae L

16 Oreg. Railw. u.Nav.Bds.| St. Louis Ark. u. Texas I.|6

bh. B S S T

Le D H.Pf.1890/4 | versh.|3000—100|—,—

34| 1/1. 7 (2000—100]97, ‘00G .13000—150 104, 80G ./3000—150/112 '40bzG ./3000—200/102,60G 1/L 7| [1000—50 [103,60G do. rz.110| 44/1/1.7| [1000—50 105 40G [3000—200 102; 50G [3000—200/99, 90B

4 a 2000—100 108 E

.Tm.

1/1.7 |: | versch.

Sü, Bodenkrd. |5 do. rz.110/44

Stett. Nat. Hp. Kr.| 5

Deutsche ‘Nat.-B. Diskonto - Komm. do. pr. ult. Juli Dresdener Bank . do. pr. ult. Juli Essen. Kred.-Anst. Geraer Bank Geraer Hnd. u. Kr. aer Privatb. . Grndfr.-B. do. do. neue 40/6 amb. Komm.-B.

b.Hyp.-Bk. 809/0 annov. Bank . ônigsb, Ver.- :Bk. Leipz. Kredit-Anst. Lübeck. Komm B. Luxembrg. Intern. Magdeb. Bank-V. N deb. Priv.-B.

Medlenb, 2 409/0

107,00 bz G

105 5,60bIG do. rz.110/4 |1/1.7

do. rz.100/4 |1/1,7 Südd. Bod. ees.

C N n ch to-

Vank - N

GKinstermin 1/1. zu 4°/,, au3genommen Reichsbank: 4?/z °/,. 1/1 R. 1/7., und Ae Bank 4 °/,. 1/3.)

Aach. Diskontog, Allg. D. Hand.-G. Amsterdam. Bank Antw. Centralbk.) Badische Bank . B. f. Rhl. u.W. cv. B.f.Sprit u. ats S Bankver.

DNDROONNDOo cor

1/4.10 1/4. 102

G “4

I ei IRNORNAROONNO

R D N DD e R OIRN Ion R “a

tb

103 ,40bzG 117,5 ,20bzG 120,50 bzG 1000 u. 500/1627: 162A161,60et.A163,10bz 123,25 bzG

130,00 bz G

D S

Laa

Bec

Brg. Mk. Ind.Ges Berl. Kassenverein do. Handels8ges. do. pr. ult. Juli do. Makler-Ver. do. Prod. u. Hnd. Börs.-Handels-V. Braunschw. Bank O O

o. Hannov. Hyp. Bremer Bank .

Bresl. Disk. - Bk. do. Wechslerb. Brüsseler Vank . Coburg. Kreditbk. Cöln. Wechslerbk. Dänische Ldm.-B. Danziger Privatb. Darm\tädt. Bank do. pr. ult. Juli do. Zettelbank .

Deff. Kr.-Anst. n

Dessauer Landesb. Deutsche Bank.

do. pr. ult. Juli

DD N if N DRMNNNL L nd

ip

Nat.-Bk, f. L do. pr. ult. Juli Niederlaus. Bank Niedersächs. Bank Norddeutsche Bk. Nordd.Grundk.B. Oberlausißer Bk. Oesterr. Kredit . do. pr. ult. Juli Oldenbg. Sp.-Bk. Osnabrücker Bk. . Ostfries. Bk. 60/6 Petersb. Disk.-B.

G CRRD

o N

teh

U ver\ch{./3

M C D dg om Sgr e En

E

dD 2 S Co

_

260Gold Thlr.

N 000 O 00ck

pk

I’ 000M O—Yick ck t

[G

On E R A c

reuß.Bodenk.-B. A 40% yp.-Akt.-BE. yp.-Versich.- Akt.- -Ges, 25 9/0 Wt. B,sp.St

1/1. 7 [2 i ./5000—200/102,70 bz G .13000—200/97,50 bz G 5000—100|103,00 bz G 1/1. 7 |5000—100|102,70bzG ./5000—100197,70G ./3000—100/100,80G

|,80à/60a152bz

o

on Go

C2 ps

de]

165,0 ,00bzG 8 164, 7A16, ,25 bz

ron.-E

p. ult. Juli:

0 13

Albrechtsbahn . | 1 Aussig-Tepliß . .| 15 Böhmische Nordb.| 6

Böhm. Westbahn! do. p. ult. Juli Buschtöhrader B.

5 GsatatE: 5 Dux-Bodenba .| 9

do. p. ult. Juli] - do.St.Pr. Lit.A4 9 9 3 6 4

do.

Gal.CarlLB.gar.

do, p. ult, Jul Graz-Köfl. St.-A. Kaschau-Q

ult. Juli! - Agram .

Lit.B

derberg|

5 23 1 6 9 7

ver\ch.

15 1F 2A 87 T/15) :

44 4 2

1 et 9 A

32] 41/614 | t 1/4] 6 [5,8014 | 0/0 4|

4 0 1

L

[17144

714 7H 7! 4

64! 4

3000—100/100,60G Rostocker Bank .

Eisenbahn-Stamm- und M E Ia tE ette

Div. pro! [1886/1887

Aachen - Mastricht! Faurs, Zeitz.

Crefelder

Crefeld-Uerdingen

Dortm.-G

Dt.Eff.Hahn409%/0!

Kronpr. Rud. gar. Lember -Czernow.

do. p. ult. S E Lokalbahn

Oeft. Nordwestb. do. p. ult. Juli do. Elbthalbhn. do. p. ult. Juli

Raab-Oedenburg.

Reichenb.- A R

bum

95, Go, 25à,60 bz 158, 00bzG bTaor ,90 bz

4 4 | 1/1.* «l 01/10 3 [4 | 1/1.

106/80 bzG

S4 Z 84,75à084,25à84,60bz

1000 u. 500 A 110 ,90bz 500 fl. südd.

169à168,75A169 bz #9 0I 4 O 40 bz

64,90à,75A65, 50et. L, 20bz ' ¡400 W 500 A [164, 90 bz 165,40à164, 50A6d 75 bz [102,10 bz G 99,25A98, 80A102,25 bzG

76, 2%à, od 50A,10bz

Î8a38, 7A, 40A,60 bz

Ung.-Galiz. (gar. Vorarlberg Ge )

B che (gar.). Doneßbahn (gar.)

Moskau-Brest gr. Rufs.Gr.Eisb.gar. de, p. ult. Juli

Mui oE

S E M. 125 Rbl. M.

125 Rbl. M. 125 Rbl. M.

1/1. 7 | 3000—100 Rbl. P. [60 N 4 7 13000 u. 1000 Rbl. P.160,25 bz 1000 u. 100 Rbl. M.191 0b 100 Rbl. M. 60 Rbl. P. 148,75à,50à 149; '50A149 bz 5 [5 |15/4.10| 1000—100 Rbl. P. A

1000 fl. holl. 132 25A131, S012 25 bz

_ pi

151,006G

| o | os o

Ms

4 ¡ 4,90474,20bz Warsh, -Terespol Warschau- -Wiener

do. p. ult. Juli Weichselbahn . .

Amsterd.-Rotterd. Gotthardbahn do. p. ult. Juli Ital. Meridional do. p. ult. Juli Ital. Aue o. p. u Lüttich- Oa = ¿

Dann alll|

9

¿1 63) 71 5 |1/1.7

| 6 [4 | 1/1.

* [104,00bzB W. [126,50 bzB 004126 50G

112 at 504111, 25 bz

125, 75bzG das, 75à,10à,75 bz G

u ¿| 8 1/1

T5) ail |1/1.7.|

Sf [4 | 1/7. | 12500—500 Lire N 70bz 124 R „75 bz

„83, 808 6d 70d, 25 bz 51, oa, 3059, 70A N

1: 2,40, 50bJB

Schweiz. ‘Enteclb

do. p. ult. Juli do.

f | K 4 d 4] 14 (1

St. Louis u. S. ra

do.

108/30 bz 91,50G 213,30bz

213,5042134214,40A213 75à214 bz 600 [133,90bzG

134à133,754134,25 bz 108,75 6¿G

86,90G 99,75 bz 114,75 bz 68,00 bz G 87,30bzG

200(Bco.|127,50G

113,30G

103/50G

. [137,90 bz

108,30G 116 60G 97,50bzG 117,00B 98,60 bzG 97,50bzG

,

/500A4Bco. 158,75 bz

69,50 bz G

l 158,00bz 5à56,90à57,90 bz

.P. 157,00 bz 4108,00 bz G

29,00 bz 114,40G 116,00bzG 137,60bzG 106,75G

106,00B 510,00 bz G 139,00 bz G 93,75bzG

Schweiz. Nrdoftb. do. v. ult. Juli Schweiz. Unionb. . do. p. ult. Iuli Schweiz. Westb. .

Westsizil. St. - A.

bea

T

2000—-500 M

1000—100 Rbl. P. |55, 1000 u. 500 A 2000—500 M 1000—200 Ma:

2500 u. 500 Frs. 2000-500 A

oti-Tiflis gar. .….…. jäsan-Koëslow Rjashk-Morczansk gar. U R Ä SQuis*Iwänews gar. 500 u. 200 Fa: 625 n. 125 Rbl. M. 625 u. 125 Rbl. M. 125 Rbl. M. 1000 u. 100 Rbl. M.|95;, 106 100 Rbl. M. 500 u. 100 Aa: 500 u. 100 Ao: 500 u. 100 Da:

500 u. 100 Da: 3000—300 M

125 Rbl. M. 125 Rbl, M.

99, VONE

S I I A S I T S T S

91,10et. bzG 114,50bzG

113,80 bzG 100/40bzG

Ruf\.B. f. ausw. Fs do. pr. ult. Juli Se Bank . S A -V.

Sive Bod. ‘red, Ungar. Kreditbk. . Vr-B. Dae 40/0

128,75bzG 8,18| |250Rbl.P.[5

55 2aDASO ,90bz

3000—300} 117,00 bzG

tp

00 =] 009 M D i [Std

[y ‘Sin L)

T

J ot

A O j

Westfälif che Bank

Wien. Bankverein do. pr. ult. Juli Wiener Unionbank do. pr. ult. Juli Württ. Bk.-Anst. Württ. Vereinsb.

| 200 fl. |—,— 109,00 bzB 178,50bzG

-

ODNDN D eoalo

Obligationen induftrieller Gesellschaften. F. g: es Stücke zu #6

, z 106,25 bzG 1000—200/104 ‘00B Ff. 1000 u.500[109 40G 10000u400|—,— 10000u400|—

1000 11.500

Bel Neust. ( Boch.Gußst. Buder. Eisw. Dess. Gas Don.Dmpfsch.v.82 do. von 1886 Donnersmarckh. . Drtm.Union (110) Erin, Gewerk\ch. . ist. CRßm (105) r. Berl. Pferdeb.

ug. enckdelWlfsb. 105 ali-W. Aschersl. v. Kramsta . Laurahütte Part. Naphta (Nobel) . Norddeuts\ch. Lloyd Oeft. Alp. Montan fagePart (102 edenhütte (115 Sev: er Me

111,50bzG 110,50à,111,25 bz

uur D O R OIOE

10320

1/1. 7 |2000—100 5000—500 103,806zG 2/1000 u. 500/102,75 bzG

101,50 bz B

T T

1000 u.500

Lian d

102,10et. bz G 9250G fl.f.

112/00 bz B

. 10/5000—200 1/1. 7 /10000-400 .10/3000—200

R OTRNSEISEEEONE

1000 u.500 9000—500/102 ?,O0et. bzG

101,90 6zG

_ck

Dia A Wstf.Grbv. P. D. Zoolog. Garten.

or orer

87,80a,90bz

2H [4 | 1/1. | Fay 90,90à91,25 bz

Altd.-Colb. Sk Pr Bres[. do

Drt.Gron o. Marienb.Ml[. 4 Ostpr.Südb. do. Saalbahn ; Unt.-Elbesche do. Weim.-Gera do.

T Me ift

Div. Anilin-Akt. G Allg. Electric. -G. e Kl.Thiergt. R \he Brauer.

Omnib.Ges. Berl. Anh. Masch. Berl. Br. (Tivoli) do. Unionsbr. . do. Böhm.Brh. do. Masch.-B. . Bochum. Brgw. A

do. do.

do. Gußstahl.

do. p. ult.

Bresl. Straßenb, Cöln. Bergw.-V. Commern.

do. do.

Dessauer Gas . Deutsche Bau Donnersmarck - H. Dortmund. Union do.St.Pr.A.L.A. p. ult. Juli Elberf Farbfabr.

109,006zG

115,50bzB 112,75 bzG 117,00 bzG 108,10 bz G

E cen a

T a pg SaEE

resp. 1887/88 angegeben.) Stüde zu

0

124/75 bzG

158,50 bz G 170,25 b:G 116, 50 bzG 130; ,10bzG 153 [00 bzG 296,00 bzG A ,80 bz G

s

lool&#ll|

P OPPPPRPREck Or E E No KKRKK

169,75 bz G ) 604163, 2b

118 §00G-

D O

O Ss pu [N

t

§.

Un.

pk h w-OOROOOPN

160, et. “w

SSSSSSSS_SSSS

R KKKKKKKK

| | OWOOOPN

S K

tg G2'T9L0L'79’unH.n

71, . | 1000 u, 5000 [144,00b ¡G

Koslow-Woron. .4 1/4. 10

T ] j Bgw.Täit.B.| v | |4 V 300 M 28,00et. bz B

E 4 | 177. | 300 u. 1200 [154,60 bz G 54] 4H4 | 1/1. 600 & 105,90bz Phôn.Vgw. Lat. B. | 116,106 Sha 0 0 | i P, | Pwd din O I A Mus | South D 01 L A S

Sg Se d Ss L | mon 10 U eti 2 Ee E A U 24

5 |— 5 L . | Georg Mar. Hülle! 21 f 70.0061B zub bae 0| 04 600 & hþ4,60bz Spand. Bergbr. .| 9 | 4 1000 174, LUS do Stamm-Pr.{ 5 5 100,00 bz B SUGL Ge, S 2 ¿|1 2E d E E o 7 S 1000 u. 200 65,00G L kleine| 5 | 5 300 M S | 0 ga 1000 [103,10bz b b. 43 4 600 M 143,75 bzG Laurabütte . F E Mi 600 M 108 ,40 bz 300 A 35 T5b4 S ae Q, ; il Z1 300 * 264,00 53G ; do. p uli Zuli 2 : / oQS 1204107,904108,90 Bz Stolberger r Zink j 1 } f e Fs 34061 .._.| Tè| 4 238,00 bz eipz. Br. Riebe e t-Pr,

Sra Straßenb. sl| 544 500 A |139,40bz Louise Tiefbau ev. 8 4 300 (689,064 Stutts Brn 94 9 41 e A ann. Masch.Fab. a i ¿ S e a Nordd. E 7| 54 1000 |122,756G | Widüler Brauerei| 8 | [4 e 160,006 I S 2370 [.Eisb.Bo| 0 | 0 14 600 & |[90506G | Wilhelmshütte. .| 6 | 6 4 | 1/4. | u. arb.Wn.Gummi| 1735| |4 1500 u. 300 A 237,09 bzG Obersch Gisb. 01 176,00bzG :

—- EGef 0 2 i 600 “k 101/0063 G PassageGef ev 24 3 4 H Us Dees (Amtliche Course.) Gestern: Harb. Wien.

irt ; 6 4,75 bz artm. Maschin.| 6 | 4 600 A 136,90 bzB Phönix B gw. LA.| 24 105 50B tl.Gm/_4 | 94 500 Æ [174,75bzG 241 6 B r penunoor 2 Nied.Kön Will. 11/42! T7 100-100 f D 102,30B tl.f. | Hamb.-Am. Ptf./4 | 15/5. 11/1000 u.500[102,25G Dt.Lloyd Berl. Aa 1000 A E ¿450B Nichtamtliche Course Orel-Griasi . . ./4 |1/4. HarkortB (109) 2 u 5 20 1000—200 9% A SUE Phöni S, V 6 25 Lor v s | 0 U.9 z 0 M Fo nun Pfandbriefe Oregon-Pacie i 17 1000 7 0 De C 5 1/4 c 0 bo 100, Ln e 10 ov. 1000 Mur 30 300 3050G : t. 4.10| 1000 § eue Gas Nolte . 5 |1/ a 7 G 225 |

Guten, Et tat. F ree B00 D ors | Srrêkern Paci 1/4 1am ca 20D | Mus Mate S 11 gon | ina V 2045x1099 A 20 200 soc0D

Benorf do. 4 H f 1. 7 /2000—500/102 60G Div. prol 1880/1897 1B Atien Westf. Drht.rz.105 5 |1/4.10/ 500 A l S 1075B

Duisburger do. ü A T 1500. 10 s Basel. T B. 9 A + M 500 Fres. Jn Liquidatiou bestublihe 1 E *) R a 60%/0v.1000 A4: 720 720 |

o. S ; - pp.nom.zurükgez E

P v. 83 do. 3 1/5. 11/2000—200/90,40B Di GrndsérB 5 6) 4 1E 1000 [106 3 50G Leipziger Diskontoges. . . [30046] Me E 180 E 3925B

Rostocker do. 32) 1/1. 7 /3000—200/100,10G Dortmd. L A 6 Landerwerb- u. Bauverein [3006| 2504 —,— E 0A Zauo r L pA 55 35G

Wiesbaden. do. |4 | 1/1.7 (2000—200|—,— Dresdner Bkv.| 113/751G Baugef. für Mohn, 13004, 468, 50b4G Mag ehr ens 900 00 Ar 21 | 20 |390B

B Hyp.-Pf fdbr. 4 1/1 5000—200]101,25B Kiel. Bk. 409/010 Nordd. Eisenbahn-M 1300,46| 160.46[253,00B Magdeb. Lebensv. 209/96 v.5 M E S

do. do. |32/ 1/1. 7 2000— 200/95,60G Pos. Sprit-B. 10 #) In Liquidation bei Gesellschaften werden sranco Zinsen | Magdeb. Rückvers.-Ges. 100 A6: 4 Nordd. Grdfrdtbf.4 1/1. 7 3000—100|102,25bz G rß. Lethh. cv.| 8 M4 1000.400/90,00bzG gehandelt; ift Küczahlung erfolgt, so bebeutet ber Cours & pr. Sté. | Niederrb. Güt.-A. 10°/0v.500 A4) 90 | 80 [1300G e E Verficherungs- Gesellschaften. Sir a Ne 1 0004| 36 | 36 (26B | 200 Kr.|—,— E 4 % E e . . & .

Sôl. ode «Pub zl 1/1. 3000—200[100,30G S Vercinsb.Berl 4 Dividende pro/1886 18 reu E 500 Me 37 37H

e 1/39 1000.100£ F Culinienen (oppe Gesellschaften. “Rüv.-G. Uo 400 A108 108 \rovidentia, 10 0/9 von 1000 ffl.| 42 | 10 (60G gy 1 100 e 0 500 Brl.Ld.- u. Wassv. 20% v.500 A4: 108 120 dhein.-Wstf.Lld.100/0v.1000 Ar 200bz

Mexik. cons. An [.6 [tiährl./20- 10004/92,90bz® # | Adler-Br. rz. 105/5 èrl.Ld.-u.Wassv. 202/0v. 166 150 Rh.-Westf.Rückv. 10%/, v.400 Ftr| 30 | 30 /420G

Mosk. St.-Anl. ./5 | 1/3. 9 [1000-1008bP[54,75 bz G Berg.-Mrk. rz. 1056 | Berl Feuerv.- «G, 20" 0 v.1000 A4:166 15 L Nütv.e Ges 0, 0 500 Ba 75 | 75 [780B

- Bk. i 1/4. 10/5000-100 fl. P.181,20G d 1035 [1/17 7 [1000 u.500 Brl. Hag.-A.-G. 20 /o v.1000 AZe:| 63 153 Saächs.Rükv.-Ges. 5% | S

Siln Gld. V5 |1/1.7 |8000-100RbP|58,60 bz G Bl Börs:103 441/4.10 A ebzG | Vrl. Lebenöy, ‘G. 20//gv. e f Sülef. Feuero.G. 209% v.50 Ker R A G

b r,- Aktien und Obligationen, Centralkot. rz.110 6 O 36 | 40 Transatl. Gütr, 20% v. 1500 46/135 (120 112606

Ee E Z.Tm. Stücke zu Dtsch. Asph.rz. 105 5 Ce l as L J 390 f Union, Gagelvari, 200/ov. 500 Ar: 400B

Dar L 7 100 u 100 A 6 A E Lebv. 209/0v.1000 Aer 97 Bictotto Berl 20/9 6 1000 Mr 150 153 3430G C L a 78 N Sfb. 6 104,25bzG | Dit. Feuerv. Berl, 90% v.1000 Aer! 84 | Wstdt\ch. Vi. N L 1000 A4. 36 60 11250G

Eisenbahn-Stamm- und Stamm-Prioritäts-Aktien.

Dividende pro| el [1887| N Z-Tm. H

Arader-Csanader . I Brünn. Lokalbahn| Canada Pacific. . Gaisbergbahn . .| Gotthardb.n.50'/0| Mckl.Sdb. St.- L 4 Paulinenaue- -Nè

Prign. E.-St.-Pr.| 45

Judustrie - Aktien.

94,90 bz 72,10G 55,75 bz 79,80 bz 45,00bz G 106,10G

s

(Dividende ist event. für 1886/87 resp. 1887/88 angegeben.)

p en-Höngen. . .. ..

. f. Bau-Auéführung

Berat conv. Adler Portland-C G gut Admirals8garten conv.

Ahrens’ Brauerei . : Alfeld-Gronau... ….

e Elektr.-Aktien neue

emeine Häuserbau . Anbalier Koblenwerke. e Gußstahl.

Aplerbeck Z. Margarethe Arenberger Bergwerk .

Ascania Chemische conv. Balg elo City.

d

E Berlin: Charlottb.

do. Berliner Neustadt do. Humboldthain do. Moabit . do. Unter den Linden .

Bar... so

Berliner Aquarium . do. Bolbrauerei . .

do. Br. Friedri shain do. Br. Schöneberg . do. Cementbau O

do. Centralheizung . do. Cichorien- Fabrik .

mmobilien-Ges..

do. Kunstdr. Kaufmann

do. B

* do. St.-Pr. do. S a eta do. Charlottb. Pferdeb.

do. Spedition Bartz

do. Spediteur-Verein. do. s Sentker cv.

do. Vorzg.-Akt Berzelius ‘Bergwerk .

Bielef. Spinn. Vorwärts Birkenwerd. Baumaterial Bismarhütte . .. . ..

Bonifacius Mer -

Sra Bergwerk Brauerei Kia do. Friedrichs

do. Shulthei

Braunschweiger Jute L do. Kohlen... .. .. do. Pferdebahn . .

Bredower Zucker Breslau. Br. Mptlener cv.

do. Oelfabrik .…

do. Waggon (Linke) .

do. Wagenbau(Hofm.) Brodfabrib. «¿ee

Central-Bazar f. Gub, Chemnitzer Baugesell\ch.

e L Körner. . erkzeug ..... Clr-Mü cid Wctaniért

conv,

do. Cons. Alkali Westeregeln

1886 1887|3f. 0 4

ck S

Err

eo

Den

N Pr

i, arate

ror

pk 00 P P I I ORNIOOOO0MOI0

do. Hol eie i

t Orr or S

an

öhe. .. do. S rbe R S

aolllIllI

ot

or : Fro

Ill aw l oerealll

OOONEP O

bd O

22,00B 76, 00 bzG

), 1000u. 150/125, ,00G . |500u. 1000

135,50 bz G 128,00G 84 50bzG 143 „00 bz 118,25 bzG 79 ,00bzG 180,75 bz G 93,50 bz G 96,00G

992,25G

88,590 bzB 114,09bzG 42, 25 bz G 116,25 bzB 104,75G 24,40 bz 163,00G 65,75 bz G |118,00G 204,75G 181 '50bzG 100 ‘00bzG 158 00 bzG 123,50G 87 50bzG 117, 00B 124, 50 bz G 75 50bzG 108,75 bz 109,50G 114,00G 94,75G

149. 50bzG 111,00 bz G 111 ‘00 bz G 52,60 bz G 159,00 bzG

805,09 bz

53,30G 122,00G 101 ‘00 bz 43, 10G

91 '40bzG 130, 75bzG

215 00 bz 82, 00G 105 ,00 bz N 00G 4,25 bzG el 95 bz 67, 00bz 160, 00B

Terolidirte Martenhütte] Continentale Pferdebahn. Cröllwißer Papier conv. Danzig. a R

Deutsche Asphalt . Dt. Ind.-Akt.-G. St. -P. do. Verein. Petroleum

ewol l lel t [B

Dortm. BergwerkSt. „Pr. do. Brauerei do. Lôwen-Br.P.Overb. do. Union-Brauereîi . .

Duxer Kohlen

# _DO. j Eckert Maschinenbau Egestorff Saline Eilenburger Kattun . Erdmannsd. Spinn. conv. Eschweiler is ai Façonschmiede E

IeolBSlloss Fr OESER E

pad

s

ck o

Lian

i O O5 M or

ankfurter s iesel, Portland-Cement Görlißer Mas ch Hane

Slauiger DUAaVE

[r

hd

0:0 0 0 #6

E Werke conv. rfeld.Terrain-G. rik Fonrobert . do. Schwaniß do. Voigt u. Winde. . M Volpi u. S agene Gußstahl-#F. cv. e Ma Dinensabrik Amerik. Packetf. Hambrg. ¿Rottw. Pulver] Haunover. Baug. St.-P. E Bergbau

do. ; Harkort Brückenbau

SoacollISllols|

O

—A pk

[S Woo Sr

arts a S E S ck

Harzer Eiscnwerke conv. Heinrichshall

essisch- -Nhein. Bergwerk chdahl .

E f f h ck ck O P E D D

Hüttenheim, Spinnerei . Inowrazlaw A N Fro Dot aiserhof-Hote Karlsr. «Durlach. Pferdeb. Q Elbe-D u. Thomas . ilh. Bergw. -Ver. Köblmann Stärke. .. [e Pferd ebahn

DNWPRMONOOROONEE WOOO E ck

Q 60 6700

Tad alza Tuchfabrik cv. B N

Lt

77,50et. bzG

eegpoldobel Sh ) [300u.1500|156,90bz -

nger ‘Eisenwerk - Louise Tiefbau. Magdeburger Baubank . St.- Pr. B Marienhütte Koyenau . : enf. Anh.- Bernb. ärkishe up ernither ‘Bergwerk . Tlenburger A cv. Meben und“ Schwerte .

M a - Gesell. neue Hlb. Stettin

i 139,00et. bz G /9. |300n.1000|290,75 bzG * 1300 u. 900/167,10bzG

wona Bl

122,50 bz G

10,009 110,00B 165,00G 144,00bz G 130,00 bz G 66,50G 84,90 bz 59,75 bz G 20,00bz G 344,00B 175,25bzG 264,00B 41 ,00B

78, '50bzB 103, 00bzG 107, 10G 97 .00bzB 82,00 bz S 77,25 bzG

114,50bz G 54,00G

160,90 bz G 154,00 bz G

92,10bz G 30,10G 99,00G 220,50 bz G 73,00bz G

177,50G 131,00 bz G 102,00B 101,10 bz G

226,90G

425,00bz G 67,1063 G 16,00 bz G

,

84/00bz G

117,00B 19, 90 bz

60/00 bz G

107,10G 3,00bzG 33,00 bz B 93,00bz G 38,90bz G 107,50B

70,50G 163,50 bz 14,90 bz 959, 00B 34 00bz 99, 75B 89, 50G 88, ‘00G 185,80 bz

16. '50bzG 336,00G

163; 75B

62,00 bz G 06 ‘00G 67 ,30bzG

246,00G

141,00G

Neuß, Wagenfabrik . Niederlausiger Kohlenw.

P PPPRPPOCORPPRPRPORRRPRck A

6050G 124,508 119/50 bz

obel. Dypn. Tr. Sh. :| Nolte, Gas- Gesellschaft Norddeutsche Brauerei Nordd. Eiswerke, Bolle! Nürnberger Brauerei .

Oppeln.Cement Grundm. Dranienb. de S A

Paprenfabrik. Pluto, Bas

Pomm. Mas inenfabrif| Porzellanfabr. Königszelt | otsdamer Straßenbahn) Rathen. Optische Fabrik) Ravensberger Spinnerei) Redenhütte conf. …. Rhein. - Westf. Industrie. Rhein. Stahlfabrik Lt. C! Rosißer Zuckerfabrik Rostocker Schiffbau . . Sächsische Gußstahlfabrik Sächsische Nähfädenf. . Sächsishe Stickm. Sächs. Thür. Braunfkoblv

_do. Swbönhere We A

d ú T 600 u. 1200

C0! C1000

300u. 1500

E A E

C Fa

M f f 1 (E P ck ck ck ck

Uw I=IWO= O o

A

ros | pt D I

o

Stlesisdre Canentfabrit Sl. Dampferc. Priefert| Schles. Gas-Aktien- Ges. Stlesishe Kohlenwerke .|

Slesische Lein. Kramst. Striftgießerei-Ge f Do

Solbrig Säbsf. Spiegelglas, Deutsche Spinn und Sohn... Stadtberger Hütte . . .| Staßfurter Chem. conv. Stett. Bred. Port. Cem. Stettiner Cham. Didier) Stobwasser Stral. Spielkartenfabrik Sudenb. . Maf inenfabrik

[4 e E J p

O

_— _— Vin Arn SASARARARck= S

cor

h pu S S

do or pr pa d pem brn jem jed Pre rek prr

ODNIIP

E Ed

or

Tapetenfabrik Nordhaus. Thale - Cisenb. St. Pr. . Titel, Kunsttöpferei . . Ungarische Waffenfabrik Union Baugesellschaft

Union Chem. Vereinsbrauerei E ;

l oouBl Bol llallllal

er e

Vereinigte Thür. Salinen B «Brauerei t a

Weisbier (Ses ;) cou. ;

(Hilse ein) .

Westfäli he Union conv. estfälis y L R

Wiede Dampfmaschinen .| | Wissener Bergwerk . Wittener Gußstahlwerk 4 Wurmrevier Zeitzer Maschinen ..

Berichtigung. \chweiger Kohlen 53,30bzG.

tp

S

_

MmIIORPRNIONEE

. [300 u. 1200/13

E F Lede koi

ODOoOD C es

p

113 ,90bzG

FRRRRORERRRRRRRORRERRRONORAE

E 0.00 S S

135,00 bz G 141,10bzG

—iibtamtiiée Gestern:

90, '50et. bzG

Founds- uud Aktien - Börse.

Unsere Börse trug auch heute, unterstützt dur die von den auzwärtigen Pläßen vorliegenden günstigen Tens denzmeldungen und die nach Beendigung der Ultimoregulirung ein- größere Flüssigkeit Gebieten gute Festic Theil, L in i gingen aber nur in DA edit

Handelsgeselischaf t denen fich einige Hbpotbekcenbankéi

Verlin, 30. Juni.

des Gesldftandes, feit zur Schan. ren spekulativen Titres.

Mitteldeutsche anschlossen,

93,25 bz 96,25 bzB 134,00bzG 60 ,30bz

129,2 25bzG 48, 75G 67,75 bzG 101,75bzG 73,90 bz 102,75B 101,75 bzG 156,50bzG

60,75 bz

81,50G 131,00bzG 111,30G 174,00 bz 83,80 bz

153,00B 24,75G 102,50 bzG 131,00G 131,25G 288,75 bzG 66,00G 206,25 bz G 119,10G 106,60G 31,60bzG 133,75G 154,60G 93,00bzB 119,20bzG 124,25 bz G 139,90 bz G 139,00 bzG 222,00bzG 445,00bzG

97 00bzG

,

121,00bzG 30,50G 139,00 bz G 169,27 bz G 115,25bzG 106,00G 110,00bzG

120,80 bz G 54, (5bzG 137 ,00 bz B 82 60bzG 65,90G 149,50G 5,75 bzG 125,60bzG 190,00G 81,50bz; G 158,50 bzG 69,00 bz 26,60G 111,50bzG 83,10bzG 238, 75bzB

den meisten Bankaktien eebobin fich zum wieder über ihr leytes Diskonto - Kommandites,

Kreditbank, lebhafter

G-V

Braun-

um.