1889 / 205 p. 8 (Deutscher Reichsanzeiger) scan diff

ele Lit, D S ¡| 1/1, 7 130900—300 4/104, 50G [—— Pilsen-Priesen 4 4 j / 81,70B Warschau-Terespol gar. .| 1000 n. 100 Rbl, M.[100,40 bz üdöfterr.( 2/ | E ; _ i L i ; A Dberfd e E .7 3000—309 4/104,50G |—,— aab-Dedenb. Gld.-Obl. 5 « 70,60B do. do, kl. gar.|5 100 Rbl, M. 100,40 bz V y r: zmb) S S b ¿0 „160,006 5064 Vet Mes, Wee 4 500 172,50bz König A N, 178, 00bG do. Mea v. 11/47 3000—292 104,506 |—,— ReiGenberg-Pardubig . .|5 |1/4, E War M T Em. |5 509 u. 100 Fe 1101 90G Ung „Gali (gar.} bb [1/2.7| 200 fl. S. [81,50bz do. Üubeuer Hutfabrik 1000 |16175G æzni L M P. e E ae Ob do, » D. 1874|! 1/17 3000-—300 /104,50G |—,— do. - Gold-Pr.| 5 4. 104 10G do. D]. Gn. 5 500 u. 100 Me: |101,90G BaltisWe (gar). TLT S Rb M ies L e s L 92,76 b¿G do * v. 18802) 1/17 3900—300 -% 104,50G |—— Südösterr. B. (Lomb) ./3 1/1, . |62,00B do. IV. Gm. 5 500 u. 100 A |101,90G Donepbahn (gar. 1/8.19| 125 Rbl, M. |9650ct do, Hotel- Katerhof 300 |128,0014G | Körbisdorf Zuder 1909 [16570B do. 18832) 1/1.7 /3000—309 .4/104,50G |—,— do. do. neue .. ./3 1/4. : . |62,00B do. leine, 100 x |—,— Sang Dombeors 1/7 196 Rbl 96,50et. by B da: Suaok Se aba, 600 1117506 e M PS ReSte Oderufer L „E|| 1/1.7 5900—309 ¿s 104,50G |—,— do. do. Gold gar.|5 | 1/1. S. [102,30bz do. V. Em |5 500 u, 100 Ar [101,906 G Fursk-Ki T D P E 600 |110 75G e D D N Rhein. 2. 1858 u. 60S] 1/1. 7 699 2. 390 #& 104,50G |—,— do. do. (Gold) 4 1/5. 0 u. 9. 199,.0et. bzB do. kleine 100 a |—,— Moskau-Brest ¿r 17 | s E m So Inf, | A O ‘r. S R tauWbammer O 0D Stleswiger . .. . C] 7 18000800 M 104,50@ |—,— Theißbahn .. ......|6 i090 u. 200 fl. Y. do. VI.Em.|5 3000—300 « /102,25G Ruf. Gc Eisb.cer. 1/417 | 125 REL M (127 461 do. Mas&.-Bau 600 1290 00& Laurabütte m o PPAHS Thüringer T Serie | 3900—399 A 104 50G E Ung.-Bal. Berb.-B. gar. 5 | ( . S. 85, 50G do. Éleine'5 300 M 102,25G do. p. ult. Aua S ad 27,40 bi do. Neuendorf. Spinn. 600 119 75 5, B O Pz, E ; 4 or Q 496148,50) E Berl.-Stett. I11. Em. [1/ /4, } 3000—600 46/104, ‘60G —,— É Nordoftbahn gar. É 11/4. 10 85,70G Wladikawkas-Obl. gar. a 125 Rbl. M. |89,00bzG Russ. Südwb. dae: 1/1.7 | 3000---109 REL 74'50b do. Papvenfabrik / 800 119 005, G LeopoldsLal E 1/7. o à 147 e 99 5j Brel.-Sthuo.-Frb. M. 3900—200 —— |[—— Ndoft. Gld.-Pr.zr. 5 1/17 400 « |101,75G Zarskoe-Selo 125 ‘Rbl. M. [87,805zG do. do. große 1/1.7 (3000 1 1000 RbLY.[74 50 bi do. Spediteur-Verein. 800 [77,4051B do. 0 St.-Pre i S 61G N 0 1900—209 O T “e L 7 2A S |85,40G do. p. ult. Au ius En, A - GARE Bac. 500 1196006 | Sub. Yonue & Qs | V4 ae 8 E it P 7 Erm.= i do. do. IIL.Em. G, 5 1/1, 7| 600 100 30G California Oregon 1000 g ——— s ch. Ein Va Ioliboo 1 4,50à,60et à,50 bg Bisen T g A S B S anes e o. L 100 1 1.600/387,006zG Rheinische v. 32 a. ear 1/4. 10! E —= Vorarlberazer . 111/86! 1209-—Ó K S. [81508 ff. | Gentral-Pacific rz. 1895 s 1000 S 112,70G A do. kleine 1/4.10| 190 Rol. M 8 Bochum. Br w. A. §00 59 1061 G Bet U E t at T 29 118,00 63G zébabn g | 56 let. o1(H ali bre D 1A T a0 Saxe: 96,00 018 do. e 18966 1000 8 112,70G Warsau-Wiener 1/1 80 RE 19185 do L4 B. 800 29'00G Märk. 9 Maid. he E /7. eno N drs Böben Norbb. Bold-Pri 4 193,10G fl. | Brest-Gratewo. .….. (s (117| 200 A [97208 G do. e OB e aeO do. p. ult. Aug. E Ote do. Gußstabl . 7. | 800 [216,106 ima? „Westf, Bergn I ora Nordb, de E i - 86 [1/1 1000 8 114/50G Weiheltabn_ E a | S Alla, Sai £00 [97406 B Dux-Bodenba s 91,10 L i in ‘gar.'5 | 1/3. 1000-100 4 |102,20G Denver Rio Grande - : ú 8 A z r A 1 Rbl. Pay. Superdividende. | Bonifacius Ver, Bergw. | 300 [124,5063G do. Baubank . 300 [183,606 - wo 2 5 E 5 E D : 5 . Ss ' § tbe ï o 50 ) ra | 270 00 h: (G8 E E L feines 1/49 10 [102206 | Slinois-Central… . . 4 1/4100 10008 [10010 L e O: 600 (82501G -| bs. Bergwerk | S Dux-Prag GoldeDblg 5 300464 [108758 har 2: ementsch. gar, 15 300 Stx 100,60B Kanfas-Midland 4 1/6,12 1000 S 82,40B A e G LE P | A000 fl holl. 1155/0064 do. St.-Pr.…. 600 [99/50 G Marie, coaf. B “a0 S p ads U 300 46 101,90 54 do n £5 | 1000—100 4 [102,001G | Manitoba (Si. Paul M44 1/1.7 1000 8 98,90 bx Me Le 42 | E S do. Jute-Spinnerei. 178,50 b A Elifab, Westb. Gold sirfe |4 U ‘50G do. 5 200L [1020063G | Northern-Pacific L 6 1/1 7 e 113,60bzG a | 7 i (1/1. E A Bresl. W. F. Linke. .. 109 £ 102.198 do. L. 4611/4 10 1009 g 111,50 bs Stal, Meridiona!| 72/6] 71/5|5 |1/1.7.,| 5009 “a s O Breêl. Delfabriken. . | 685 u. 125 RbI, M, |77,90B do. cene N E 1000.2 103,40 bzG + O e O do. Straßenbahn . 625 u. 125 Rbl. M. [96 75 bz G Oreg.Railw. u.Nav. Bd. 5 [1/6 . 12) 1000 S 103,80GB do. p. ult. Aug. Alt 7,6 11 4 140,59 be Butke & Co., Met. d 900 Bir E 100,201 G St. Ioaquin Yalley 0 A 10 10090 s 114 25G do. junge) t °/5 | ( {59 | /7. /1 900 S 139,* O bz Tf. Chemn. Werkzeug 596 u. 125 Rbl. M. [102 25G South. Pacif. of Californ. 6 1/4.10/ 1000—500 § [113,805zG do. Mittelmec: | 4 | 1/7, |12500—509 Sire [118,754 C3 Sleéawerk 200 Ae 1100 25G St. Louis Ark. u. Texas 1. 6 1/5, 11) 1000 S 78 40bzG Jtal. p. ult, Aug. A 118,30 bz Cöln-Müsener Bergwerì| §00 éx 98 90 by Sit. Louis u. S S A 1/1. H 1000 g 115,75 bz Elttih-Limburger| 0 [0.2254 | 1/1, | 500 Frs. E | 4 54

a d

Ea

R D

tek peed pu Sl ot

A A D O

[Salo

4

Mt pl jeh Tf tren prak bed prend jaeul

e d

f Q Ca | fa Ma ¡P O

OOVP

A r,

g;

Mo | Mon coin 2

G5 O n N Ce

bund prak prak pur A pu pr ck Mi 1e 1 jf. 1Èn T P Ick Uj E Nf

SESRSAS

A D N

nan

tro

v O N A el

Co O U O

ne ditoi Mie in id Be brm jem jer d jenem jo pt neo Nck E Gen

de

a

brm pmk jn pee prmck S J l sol arr P pa ù do E.

d O

—_— E O J

BusStäbrcd. (Gol) Dol 4211/4, R Wbharfow-Äsow aar... 5 1/35 300 Zt 100,00G do. -„ 18986

S “Vididdge ESSE hd O [uy Mirita N jor dd r

- A poni j-À

pk prt prak

jd ed p Cr 00 R C A O L L 43 U M O p A

r puA pre . Dr

ifm e 6 L 1 De V5 fe D In O Vf Vf 1: Sf

. J L 4

350 94,10 GCO 3900 E35 L ANAN, L) V3 1000 160,75 b 820 »%6,C0B8 1259 u. 8091103 506; G 609 167,50 fs 1999 149 00G | 1609 182 P E bi 180,50à182,75à182,20 bz 1000 20 5 Ih biG T7 4

prud pack p

N N E T S B EE R p,

A A SZ

jut pes

= I 4

I, R B Ks G0 Cup C5

E S E

999 u. 30 1178,50 61G Mari ieh. -Koßenau 4 300 178,10G ‘Meernicher Beramwer? .| 600 194,75bzG Menden und S | j 40 148,00B do. do. St. 1090 1133,00 Jceurod. Kunss-A. 390 1125,00 bz S euß Wagen; Abe - 600 182,59 bz S oltez, Neue Gas-Zef. 600 34,50 bz », Tiswerke, d S2 68,1963 G do, Jute-Spinnerzei .| 606 32,50 tz S 0. O 490 149,001 : pr.

390 179,19 Fador. 300 124,50 53G o. Sisenb.-Bed, .| 600 1173,25 bi G . G.-J. Caro-H | 1 ¿00 143,00 bz \ do, NEUe 600 75,0054 S E, Portl. -(Lemen!1 75,10àT5 bz f velner r Dor il Cement! L: 800 u. 300|— ,— L S Be

2220 g. 409 s 110250G do. 2900 u. 809 Æ 197,00bzGfl.f. 9, Heine!o 5000-— 200 fl. S. |—,— Groß. Nuf, Gisenb. gar.|3 00 fl. S. —,— Ivangor.-Dornbrowogar. 44 1 200 A. S. 86,00et. bzG S D C E 5 3C0 fl. S. —,— Jelez-Griäsi (Wors1.) g.|5 200 Par —,— Soslorww - Worones@ aar. |5 1000—100 fl. 187,00Lz;B do. Obl.S | 9 —,— do. do, £2 87,40B Fur8?-(Charkotw B E 101,75G do. 97,90B ?l.f. | Kursk-ISkhark. E Os 79,20bzŒkl.f. do, 81/508 Kur3f-Fierc 191,75B Losowo-Serwastopsl . . | 76,80bz B Mosco-Iarosíaw . , .|» | 70,50G WMoksco-Kursk. . 75,25 bz Mosco-Rjäfan gar. 68,40b;G Moseo-Sinolens?k? gar. .| 84,30B N ee [2 —_,— 0. i; i do. do. v. 1885/3 | 81,10%z Poti-Tiflis gar. do. Ergänzungsnet g./3 : 81 00et. bz G 2a! fan-Koslorw | L Chog. Neus. Gld.|5 1/5: 200 fl. S. 107,256 Riafcht-Meorczansk sar. .|5 do. Gold.-Pr.4 1/5.11| 2090 u. 400 & |101,40bz Rybins?- BVologoye 0 Oefterr. Lokalbahn Obl. 441/4101 1900--290 Æ. * [81,508 do. . Ena./5 |1, do. do. Gold-Pr. V 3000—-4090 f 96,408 Zcuja-Jwanciwo aar. .15 (1/4,

d9. do. trysl. 4 Sins Josefb. Silber-Pr. 4

1A pt rek prak jens pel jun Duck jut

_— s dum

Aa

ckODOT

brd A jf pt

puerd per Jaa pad

ven Mail Died J dueò J “d

ünffirhen-Barcs gar. ./5 aliz. Carlhuowigsb. gar. di do. do. 1882| 4 Kaiser Ferdin. -Nordbabn!s | do, do. 18574 do. do. gar.! 4 Kasau-ODderberg gar. 19 E gar. Gold-Obl. 5 do. Gold-Pr. 1 du. Silber-Pr. 4 | Kroriprinz Rudolfsbahn ./4 | do. (Salzkamr. })Gold'4 1/4. H M 4 strpfl. 4 18 Mähriscbe Grenzbahn . 5 [1 Mähr.-S@{les. C Centralb. fr. Desfterr.Ung.Staatsb. gar. 3 do. do. gar. v. 18743 |

verk pur k prt dreh dee Dr part pel jen

S Odo m Sa Si M i V

v

d

wr

L C O5 Ex C Er 1a C35 D De 1x 1b Em (fr ee M (p Gas Ha Wn Gn Van I er Ce Ca Qr fr n fe Que fas M f f ck Mf C On

j mi pi 2A cki Ÿ l A dl R

purde jdk _— C32 C L Ed oe G N

wh mas j | o | Saro| A O lot Me A S

S N

225 A6 4ER j 2 uremb, Pr, Hur.) 1% 2 14 (1/1.7 509 Frs. ( N N 300 Sie 00,20G Aadher-Mafricht E 1/1. 7 [1000—500 FI. Holl.|—,— GSüweiz (Centralt, 5 | 1/1. | 500 Frs, 1136,75 bz do. do. conv. 100 £ 192,20G Gotthardbahn S I VLC 1000 56 1046009 do. p. vlt. Aug. 136,20et.à,40 bz Dane P. 200 Sha 96 9063 IV. Serie!» |1/ 1,7 500 u. 1000 Frs. 106,50 bz G Stweiz. ANrdoitE.| D411 1/11 500 Frs. [118,10G Deutsche Bangesell\chaft __600 „6 88,70 bz G Jtalien: Eisenb.-Obl gar. 3 | 1/1.7| 2500 u. 500 Lire 59,30 bz G do, p. ult. Y 118à118,30à,256, | 29. Aute-Spinnerei S00-—-500 fh 90,50 G do, do, Éleine'3 1/ 1, 7| 59,40 bzG SHwei. Unionb. . 4t14 | 1/1, | 500 Frs. 1112,506b1 do. Spiegelglas .

200 Sehr 94,10 hz S König Wilh. I11. Niederl. 4 j | 1000100 Fl. Holl. [102,10G do. ». ult. Aug. | 111 40à1126; | Donnersmardck-HPütte . | 0

A p D C

E C N

ta 1 pl eck prr Jam jl t

53 j i J

D 6 f j e d 15 1 f.

i O S

O

c 4

14 6009 10 () ht 1009

©|

[S wWOILIANDO O M ut

pu

C O W A

4,00 bi G

Sd: dn

2. ; 198,10 53 G S 6, 3.00 bzG Ie 19 17 L

S |

ah 5 pad pra dea P s e,

Ge C E E E

E d

1O0— 106) SThI, P. 63,90(S do. do. kleine!4 100 f Holl. 102,10G de Î esth N 24 S De ult. Aug. 000 U. E Âs B E Portug Fou . e [s F Séwriz. Westb. s Not Bergw. St.- E „u 04 3000—500 # 193,0 ortugiesishe Gisen 2000 u. 400 A 1102,70G ; E C 3 0 E d “oh 294 1000—200 S&« [99,90B Sard. Obl. ftfr. gar. I. Il. 2500—500 Frs. |89,106zG Bel Wei b p 114,10 bz L A 300 [1015061 W e S

42 3 50 4B (3 44 900 Dix 98,90 bz do. do. kleine 4 | 89'50G P (4.25 b G do. do. pr. ult. Aug. 100,80à,75à101/302101 6s 9. ua 4 | 4 4 4

00 10 63G 126 1064 G 13 8 00b ¿i S _ 194,00bzS 14, 390122 50 bz G 129,596; G 156,75 bz 139,25 5% G 133,90 bz 193,009 bz S 192,80 bs B 909 0063 B 123,00et. bz B 352,00 bz G 108,10 53 G 175,00 bz G 176,00 @ 201,00 4B 147 75b1B 2 239‘ 0B 1,99 bz 29" 3 ) bz 90 90 bz S 68 25bzG 141,20 65G 161,00B 134 506 130,00 b1 G 124,00bzG 131,75G M 380,00 bz 307171,C0GB 184,996; G 70,50 tz B

«.

142,00 bz

C A ais S T pk pud C eh

de

500 Frs. E Weitizll. St. -

HO C5

- SESESBREE

S_ D

p-k pak prach jam Dresd jur dee 3 1 i i A 4 i ui B M I l pri A A i deÀA —Ì

wir ——

20, n s

x

R. = dck|ck O ck

Il loo

¿ 2 j

Ma D E

M L O O a D H

o

, | 2E : 1 - ; 600 88,603 Swweiz. Centralb. 1880 O Marienb l, A S Düsseldorf. Wag... | 1000 [165,75G Plato, Steinfkoblenb 3500 u. 500 Frs, E do, do, 1883| 1000 Frs. N D Mel. SüBb. do. 2009—500 «A }90,60bz S do. do. 1886 1000 Frs, —,— Ostpr. Südb. do. | 300 Ben 39,90B do. Nordostbahn . ./4 [1/4,10! 500 Frs. —,— Suclbabn do. 20) Pa 31,4063 Serb. Gisb.-Hyp. Lit A. 5 |1/1.7/ 500 Fréê. 34,10 b;¿G L

F a 200 Se 187 7501 do. do, Lit.B 5 1/1.7| 8500 Frs. [83,406 Weim -G: 24

ei B ntt

117,90 bz Duxer Koblenwerke . 300 |—,— 9. do. St.-Hr. 00G do. do. con».| 1000 1124 00 b; & Rave ensbrg. Spinaercet S OE Dynamite Trust... 10 L 1171,75 3G Zedenbt îitte St-Pr. Lt.A.| L02900) da. do.p.ult. Aug. 71,75à170,25à173,20a171bs | Mbein-Naf, Bg, 0870 E Masch.- 0 u .| | A 2 S R ft Stable E 502 u. 300 Fa 99,80 bz Sizil Gold.-Pr. steuerfrei à | | 500 Lire 89 90G klf, Ca ehrs gestor Saliwe | D 20,00 D Mie ê Nentanmertïe Oesterr. Nordwestb. gar. . 5 |1/3.9) 290 Nl. S. 92 2563 E Heinc5 11/4 10 100 Zx —,— Elite S . 10] 5000 u. 500 Lire 163,30 tz Î Ber.Aras. u. Sfan.| ; ¿ P. 96,50 bz G Glberf. Karbenfabril . | 109945009 185,75 da G f NRoßter Brau: nfoflen-W | do. do. Gold-Pr. 5 1/6. 1 600 6 R Südwestbabn gut 14 [1/1.71625 n. 125 RbL. D 7, 199,906 G Do: tei ine 8 1, 6359B Frdmannéêd. Spinnerei . j O0 111,50et. bz V do. Zuderfabrik , do. Lit.B.({Elbethal} 5 | 300 fl. S. 90, 25G Transfaukasishe Dbï. gar.|3 | 1/8. 23/ 620 u. 125 RbL ? M. 72,95bz G Transvaal (Gold) gar. 5 1/1. 500 F. _Holl. 106,00G / AJudbuftrie - Aktien : Es#weiler Bergwerk 29) 137,50 bz G Rottw.-Harnkrg. Pulvtr Ostrau-Friedland .…. 9 |1/ | 200 Fx —_,— do. do. fleine/3 |15/6.131 125 Rbl. M. 72 59G Wilbelm-Lurembg. Babn 3 1/6. 11 500 Fr. 86 69G Es s Fonrobert Gummifabrik 94,05 Sâàcj. Kammgarn

E i (Dividende list event. für 1887/88 resp. 1888/89 angegeben.) Sreund Mas®inen conv.! x1214 75B do. Thôr. nam ¡D 3000—-100|—, Dt.Ef. Hohn : [1909| 300 1129,00B Au.B, f.cusw.D.| 4 | 0 [150RbL.P.]66,10 tz Dit», pro 18871358 |21.| 3. | Gilide un e Frister @ RNoëm. Nähm.| do. do. St.- Pr.

N 7 (2000—100|99 905 Dt. Genosfenihbk.| 772 600 1[13850G do. pe. ult. Aug. 66à86,10 63 ; 5 4 1/19. 11902 u.150/122,60 95 00€ «Fabi Deutsche Hypotbeken-Pfaudbriefe. do. Gommun.Obl 2) 1 16 1000—500/99 90G Dt Hup.-Bk. 60) Si) 68 680 [115,25 di Sächfische Bank .| 4 [V4] 600 ]111,2561B | Ahrens Dioalit ‘j 0 110. 500 [ao dot Gri Eisena | 100 [2100 | ali G N 8.F. 2.Tm. Sitäde zu & S4Hlei, Bodenftrd. 5 | y ./3000—150/104 09G Deut? che Nat O Ó ti! 660 |—,— Schaaffb. BÉE-V.| 6 | 4 450 108,75 bzB 1/19, 11009 u. I14112,90 63 Gelsenkirchener Bergro. 1200 n 6001162 09 bi B ( Fer & Waker Anh.-Dess. Pfdbr. 4 | 1/1.7 [3000—200/102,90G do. do. 13.110 45 vers. 3C000—150/112,00G Diskonto-Komm. ? (12) 600 [235,90 £4 Stlef. Bank-V. .| 8 | 7 3000—300]135,10bzG | 1/1. | 600 1311,75B do. vr. ult. Aug 90et,à 50a161,50à160,25bs | Sgering Ghem. Fabri? Brauns{w-Hann. 4 vers@| 5000—-200/102 25G do. do. 4 | vers. 3000—200/102,70@ do. pr. ult. Ang | 35,80à,60à236,10à235,60Lg | Südd. Bod «Kred. Ei G6è 600 149, 50G | 1/10. &0 [210508 Beorg-Marien-Hütte , | | 1600 43,00 bz SDlef. Bab. Zink, 5 Dtsch.Grd. Gotha! H H do. O L: (35 1/1, 3000—200/100,60G Dortmd. Bank-B.| ® | h | 300 {104,306 ee ‘Kreditbk. .| 8 | 9j! 200 fl |—,— Königstadt | 1/10, [15.00 u, 20401/159,50 bz s. feine... d 750 193,036 G do. do. St.-Pr. Pr.-Pfdbr. I. 34 1/1. 300 1113 50G Stett. Nat. Hy. Kr. 5 |1/ O resdener Ban? | 7 | 9} 600 [15450b¡G do. pr. ult, Aug. 135,50 bz : Lankré Weißb | 1/10. 800 [182258 do. Stamm- -Pr. 0 106 50 by G va. DPortl, - Cementf. do. ohne Zh.-E. 34| 1/1. 300 [H2,70G do. do. 73.110 44/1/17 1000—50 [107 69 dg. vr. ult. Aug. 154,60à 75à,60 51 | Br-B. Hamb 40//a) ¿l 97/200,Bce9.]—,— 1/410, 1060 1117,60B do Fleine..…. | 300 1106,50 5 b. Kobl [lenwerke do. IL Abth. 34| 1/1. 300 1111,00k;G do. do. rz.1194 |1/1,7 3900—200/104,50G Dresdner Bk-B.| 7 | 741 1000 [127,75 bz Wars. FKomm.B.' | 84 /250RbI[. Dif—,— 1/10 A0 Germania Vorz. - Aktien! 500 [16009 51G 20. Leinen. Kramfta do. obne Zb.-E. 3) 1/1. 300 1110,20G do. do. rz. 1004 | [1/ 1 3000—200 100 50G do. Kr-Anft. \I.uH, D L | 300 |—— ars. Disk. -B| 87 250RbI, P. |—,— 1/10. 19200 [140,005 G Ziesel, Portland-Cement) i000 [150,093 G ns, Glashütte .. do. .rz.110/38| L 3000—300[1 102,30 b4 G Südd. Bod.-Fred. 4 | versch. : 2000—109/101,258 Gen. Kred.-Anfi.| 4 600 119,759 Weimar. Ban? cv.! 300 101,003 G [ 1/10. | 300 353,00 bz S ZBlauztg er Zuterfabrik . 800 116,10 bz & Spin und Sohn. . obne 3b, (F314) 3000—300]101,50G dO. do, 331/4,19 2000—100[100,00B Geraer Bank .….\ 0] 8009 1106,00 1G Westfälische Bank! 450 115,00et. » G 1/9, 10002. 5C0/9293,00B Sörlitzer Ei senbabnbed.| 69 176,00 bj S 7 erer Hütte ; 4 3e! .7 3000—300 102,00G ‘Heraer Pnd. u. Kr.| 23 300 106,25 bz Bien. Bankverein; 1990 i. |—,— 1/10,| 10600 1168 50S do Mafstinenf. con.) 695 170,10 bz S Stafurter O Fabr. [3000—300/101,50G Gothaer Privatb.| 54) 0 1115 5051B do. pr. ult. Aug.| 93,90B 1/10, 300 142,50bzG Sccße Berl. Pferdekahn| 300 M009 Ste E /3000—300/99,00G Bau? - Aktien Both. Grndkr.-B. 600 188,00 bz Wiener Unionbank! | 200 fl. 198,008 1/10. 809 [145,006 GSrusonroerk .. | 1500 273,00 5G St cttia ex Cham. Di /3000—300 98,798 ; : e E 2 : 2 do. Do. neue 40 /g! 839 94,758 do. Pr. ult. Aug. 98,00G 1/10. | 206 ,— Hamkurger Sirakenbabn!| (0 3000-—1001103 00D | SinBteriia-U/T M 4 lee QuIgCtonren ReGRent Gia le 13 Da Am. 6 | 74 200,4Bco. 137,80G Württ. Bk.-Anst. | 1/10, | 1000 [119,096¡G Hannover, Baug. St. D. .13000—100/29 80@ L L S S A O 5h. Hup. Bk, 80%) 7 750 Würt. Bereinsb.,!| 1/10, 4000 1139,75 bs Hanno. Mascin. Fabrik E L 8 AaH, Di Div. pro! 1887 [1888| Stüde 11 Pannov. Vank D 790 1114,25 bz S | i do. do. E 5000— N a Disftontog. 500 178,10bz Internat.B, Berl.| 1900 1125,00; G A 111. | 1000 52 00B j O O 300 102, 60b¡G | do. junge u. abg. | —| 1000 197,00B do. pr. ult, Aug.| 75à125,75à125à125,26 bz Obligationen iudusftrieller Sesellsafsten 110 Is Idee E Wiener Gram 164! | / j | |

R S. i A J O

ny A

S jf j E E O F Df

k pad j jed 2 Or

r

Ire A

M A d N O O M G Co L 5

p

E

C E wr

badà jr pr ab pr pmk brd puuis pro dea Þudl prt fr bd leck jrmnb leck

fo, E M Be E »_

J

as __- O

S

à prmd C3

bas »

V I

[Es

Q 10 Yas Tyr C7

pa S

“d Or E E e B ace: Sie: M “J pol dh T em 4 derd E E E SLAS

A

oy--

v

E

Saite ir Se B.

4 N wer- e

“- Mr „Ee ffe Jn M n M Mm Ian Dm Ms Hin Dn O Mf ¡f Fn Wf. Ä (fm

| Ila |

C5 I] G o M h 00D t

17% 1. 1E n Ms f 1E 15e 1 C 1D D Pr U C7 len C de D P 1j O3 fa fe O d Ia N Na Lr P D Q O En P 1E 1 (a 1 1 I. tf U 1j D Vf P D N

C" | F Uo En

AAAA S!

Bock D | Böhm. Braukaus . | 14 | FriedrichS8hain .

vie Dos | —a-| [oor El

ene do M O 0 O V D 00ck E

_—— O

A 4

i Wo tr-

pur pad beat jemad Pk jem pk pem ac deme per prr pr À purrA drerl jr A

e q 4 -

9

R Pfefferberg Swöneberg S Schultheis Spandauer Berg”. Tivoli

Unton, Gratweil. . Vereins, conv

§09 E do,

U Victoria

[Ry N A DESA S o

[l

I

Dan E L S

—_ A

R

A w—- 1%

i gd verd tek Dk jdk Dra pan jed bed ÞrA pradi D pueh dr prt dam A dmced pad derd

Nu O l

L O N No NS

N

S SPv Ua I S H Sd R

gie

|Paollt|

pemk D Spo

E | f

trt

pr d L E 0 D O V T E A

C

O N O!

Oro

“f 6m ¡la f D M an Mm tan fr Ma 1E 1j C E Hr Cy Mf C d fa n V Hj G 4 Co

t

L T tOE= 1 Se 9E a

500 1147,75 6;B V0, Ct : 500 120,50 do. Vulkan B. 690 121,50B Stolberger Zink... 3900 137,75G& Ie: St-PL.. 500 102 00 b; B Stutia. Baumw. -Cpn. 1500 u.300/265 506; G Thale Eifenb. St. Pr. . 600 1133,90 5z Thüringer Salinen 400 150.89 bz; Titel, Kunstiöpferei . | 600 177,009 bz G Ung. Waffen u. Mun. . 1/7. 300 1182,00; G Union, , Chem. Fabrik , Ae, 309 32,90 B Unter den Linden Bauv T 3900 170,59 bz BYeloce Ital. Dampf.-G. | 1/41, | 500 1166,006;B Votgt U. Bde ..… . | 1/1. | 600 174,90 54 Volpi u. Sólüter_ 174,25à, 90306; | Vorwärts Bielef. Spinn. | 1/7, | 600 168,60bzG FBetteregeln, Cons. Älkali | 1/7. | 600 }38,105z 6 Destf. Draht-Ind. 1/7. | 300 171,50bzG do. Union St.-Pr.. . | 1/7, | 1000 1124,90 bz Wiede Dampfmaschinen . 1/1. 300 175,008 Wi fheliaghütte, s 1/1. 500 101,90 bj Wittener afftabliced 1/1 500 52,50 bz S Durmrevier 1/1. | 1000 S - : | 1/1. 1000 1150,25 6G Berichtigung. (Atmtlihe Course.) Vorgefter: D Pel A | 1000 132,50G_ Pfandbr. V. 63,50G. Hibernia Bergw.-Ges. pr. ult. 2 T5 | 1/1. | 300 [77,6051 25à175,75à175b;, Rhein.-Naff. Bgw. 135,60 53G

: E | 900 [155,25 tz Kevling u. Thomas . . .| 12 | 1/1. | 1000 |150,60B Landré Weißbier 182,25bz.

do. XI. . ./33/1/4.10/5000—100/100,40G Bresl. Disk. - Bb. 112,00bzG do. Lnderb ané) a5! 101, 79 Ei A Kramsta . . . .|5 |1/1.7 10009 u. 500/103,10G flL.f. do. Charl. Vferdevabn| 24! 66 168,10 61 F Eablmana Stärke h ASH | 1/10, | 3090 955 T5 : PrCitrbd.uf.rz. e L L 2 e T ; E A S Oldenbg. E K 1 163/50 bz B Laurabütte P art, 144 1/1. 7) 1960 1/101, 15061 G Stan 34 D 7 500 fr Ti erei Ls T0007. E R

. _— U Brüsseler Ba 6 | D. . [136,008 TVTl A ¿ ob 3 2, E . - Gant.-Än | 9 E E Es Tap 1/4202 K

po, 11004 1 190101408 Waun: Bank-V. v G ( 111/600 Siri, Bt 6 60%! 75 | G. e 1 n 7 1u A O Nichtamtliche Course. Dän. Bdcrd. fbr. 3z| 1/1. 7 |2000-90Kr/98,00 bz Wau? : Liktizr, Zenträlgt. r: 1104 |1/1,7 2,

do. 100,40bzB S Kreditbk.) 4/5) 3 13200636 | Petersb, Disk. B. Norddeuts.Llord 4 1/4, 10 5000—200|—,— 153x958 uns Pfaubbriefe. Griech.Mon.-Anl. 4 1/1. 160001. 600Fr./78,40 bz _ Div, pro[1587/198/H?.| 3.T|Zilide x54 Dit if. A9pH.15.105 5 1/4.

do unt S Cöln. Wechslerbk. | 97.70 bz do. Int. Bk. Obs. Eisbb.rz105 5 | 1/ L Z.F. 2.Tu. Stife zu ck do. leine 4 |1/1.7| 590 Fr. 179,60 bzs Base. Bl 89 2,00 Fre I —- Porim. Sergbaug, 6 6 d i J 1 6 : 0 204 m. Svp B 1200 137,80 53 Oeft. Alp. Vontan'5 | 1/1 j 101,50B Barmer St.-Anl./32/1/4. 10/5000—509[101,50G Medlb, Hyp.-Pfd. 34 1/1.

; 116,806 et(102)'4 11/4.10/209 102,596 Grefelder do, eri. /5000—200|—,—* Desterr.-Ung. Bk. 4 |1/4, 10/8090-190 fl. P.|—,— Dt.Srnds&-B' 6 |6 1500 6,80GB PafsagePart(192}'4 |1/4,103 Ñ n ; A S LIE E 600 [12480501@ S | Redenbütte (115) t arti 116,20G Danziger do. á, 10 2000—200|—,— Ottom. Zoll-Obl. 5 |1/1.7 |25c00-600 Fr.|73,30 bz Disc.-Com. n.! —- | 76 h / {1.7 |2000—500|—,— do. do. fleine's |1/ 1,7 500 Fr. [73,40 bz (Brf. Bk. 6682/5 E. 1/1 4 1,

mnd jd jurA 12A j

Dis. Gnie: Db

Of 6. Hvb, F. -VI.| do. do... do. do,

L C T Cr

E Mi tas: ti R Vi R

po

M D

B e D

j l 1

ck —2

o

U E

D

Bergische Dortmunder Löwen . Leipziger Br, Riebteck 0! Wictüler

7 (500 f Wiesbadener Kronen. 7) 500 [106,60G fkLf. Anilin Aktien -(Befels. 7 1500 !105,90G A.-G. f. Bau-Ausführung| c 0! |

E L: /1,

L 1090—200/104,00bGfL.f. Adler Portland-Cement . 1,7 |1000 u.500|—,— Admiralêgartenbad E Li

des Fe

Ote

[Ry Do S

tv

brend pem baid jrans jl) jun (mad pard pamls parat frdd pmk prak

Taae Bee A Bt wlo

pk ler (ea jdk jr

d Do: 160,30G Allg. D. Hand.-G. 4 300 164,50B Königsb. Ber.-Bk.| &00 1109,75 bzB 3.5. 8.Tm, Stütt zu 46 1/10, | 1000 [192,00 3 b, l ZE)

Dresd.Baub. Obl, : 99,75G Amsterdam. Bank 74 200 fl. boI./143,75B Leipz. Kredit-Anst. / M E a A

Harnb, Hyv. Pfdér. ai 104,606 Antw. Centralbk. 6 300 Frs. [117,50bzG Lüb. Komm. B. cv.|

do, do. ( 12000200 103,59 bz G Badische Bank. . 4 O S Luxenbrg. I utern.! 2:

u

1/11. 1000 1153,00B do do. St.-Pr.! 6 | 1/10, 1000 {1180063 Harpener Berghbau-Ges. 24 1/1. 500 |212,19G artm. Mas@inenfabrik | 1/1.) 600 192 00bij E Eisenwerke conv.| 1/1. /1009u.5099/116,009 b; G do. do. St.-Pr.| 1/1. 1000 [123,00 b4 G Hemmoor Portland Geru1. T. 500 |181 0964G Hibernia Bergw.-Bes .

peá R au ph

—_ D we-

è

pri pak pa trr pm 1A pk 1A 12 pmá J M4 1 but CO m) erl ui pu4 pnA plA (rà

E L S

A3

300 200,40 Anilin-Fb. 13, 1025/4 4 11/41 500 1107,50biG S 116,75G Berl.Hot.&G.Part. 45 1/ 506 u. 200/103,80G fL.f. . 1143,50 Berl. Neuft. (105) 5 | 1/

S Boh. Sußst. (103) 4 |1/ —,— Buder.Gisw.(1092)/5 11/

jak an E] bad nb

( l

F D rey- jd M D E pr

p Pm O

o Do /2000—200/190,00b¡G | B. f. Rbl. u.W. cv. 30 |—,— Magdeb. Bank-V. M rz.125 R 7 [1500—75 —,— B.f.Sprit u. Prod, ¿i 600 |81,10biG Magdeb. Yriv. B. E .13000—100/102,10G Barnai. Bon nkver. 6 600 1L111,00bz Maklerbank Meininger . . .4 | 18060—50 103,50 bz G Bayer. “Handelsb. S 7 200 f fGbd.—,— Medcktlenb.B. 408/9| —,— n Pfb. L ; A aats d He ae ¿4 a DE. 33 R E A ed G s 134,50B do. von E E

ordd. Grdfr. cv. 4 | 390/103,00 ba G o junge 1000 |117,30bz Pein. Hp.D. 90/0) 5 | 105,0063G | Donner8marckb. L O . ult. August : 148à148,25b dabl we

Rürnb. Vereinsbk. 4 | 1/1,7 /1000—100/101,006,G | Brg. Mk. Ind.Gef 600 |—,— Mitteld. Kreditbk. 43 306 1113,50 by G Drim. Union (110) 5 5 /1/1.7 1000 u.5001112,25G fl.f. Aplerbe@ Steink : 1/1. | 600 1145,09b;G | Socderbütte fe e - Pom.Hpb.1.rz.120 5 | 1/1.7 |3000—150|/101,00B Berl. Kassenvercin 3000 129,75B do. pr. ult, Lug. 113,70à,6063 | Grdmannsv.S U 11/4.100 200 |—,— Srenberger Bergbau 1/1. | 1509 1410,005G do. conv.| bo. I. IV.r;.1105 |1/1.7 (3000—150/96,00bz4 do. Handelsgef. 1600 u. 5001179,80 bz G Nat.-B. f. Dtichi.| s | [141, 70bzG Frin, Gewerk. ./5 |1/1.7| 1000 [103.80G Baug. Berl. Neustadt . | 1/1, | 600 |[80,10G do. N do. 1.rz.110 42 i /3000—150/93,10G do. pr. ult. Aug. 18Cà180,404179,75 bs | do. vr. ult. tug. | 141 25A 700 GO by Prim (10 O i /&, 10/100 ? u.500/104,10B do, Humboldtbain 1/1. | 1000 1146,50 Hittente] Wagenbau , .|

( 4 '1/ S

ul

= L EN

=o|| Art

Cy

V Sia U ia Co «1 6A fa. P Mie: 4

16ck G 1b (22 if O 1e Ma. 1 U V Ma O (f j Vf N pf ia Wn V VEX DÈm MEn M pf Bj. Mm

| \ | | | |

ck (d

Sa

r: --Ì Ss

122,75G Def. Gas (105) 44 1/ Don.Dmyf\{@).v.82 4 |

s puA fas,

o

peú

S |

4, 5. 11/10000u400|—,— Englo-Cont. Guano . | 1/1. | 1000 do. pr. ult. Aug:

M I D A E O U N

P

t D P fs CAI | O w-

5.1 /10090u400|—,— | Ag. Electric. - Gesell\®.|

p 5 A

E vom oO | Son | “O M

A

mad J N A C e

j

p n

do. 1II.rz;.110 [3000—300[92,00@ do. Makier-Ber. 1009 141,090 51 G DO DO, TUNGe | | 1200 1137,005;G Berl. Pferdeb.'4 |1/1.7 |(2000-—100|103,60bGkl.f. do, Kais. Wilbelrt . | 1/16, 500 111,40 b; G uttentcim, Svinnerei

350 pSt.299G Nicdersätf. Vank ¿ |* 200 —_—— arkortB4w(102) D 1/4, 10/1900—200/102,406G _ do. Moabit 6C0 1162,75 v4 Jtorbde utsce Bk! 84| 15090,éBco.1175,40 bz ara Henckel (105) 4311/4. 10/5000—500 105,106 fl.f. do. KleinerThiergarten)| 300 [105,25 bz Nordd. Grundf 2 Bo 600 186,25 bz G do. (105) 4 1/4,10) 105,00G B:rl. Allg. Omuib. Gef. 500 —_—,— Dberlausiger © 3 Q | | 8090 —— DencktelWlfsb, 105/4511 /4. 10) 1000 105,00 do, Anb. Mc\G. l... 600 1107,00b1B Desterr. Kredit . ¿| 180 fl. Y. [162,90 bz Liber Bergwf?k. 4i/ 1/1.7 [1000 u.5001104,25 bz E do, Bazar-Aft.-Ges, s 52Golb Tkr 109,50G do. pr. ult, Au. 50a, 40à, 70à,40b¿ v. Sept. | Kali-W. Ascherel|5 11/8, 19! 1900 u.500/102,40 b: G do. Charl, Bau-V.

S R R Tr E E E 2 fim: À a A p o

a [N mrk burk pet puale 0A jr que d d

do. I.rz.100 [3000—150/95,Cc0 bz G do. Prod. u. Hnd. Prß.Bokrd. rz.110 5 | 1/1.7 |3000—75 R Börf.-Handels-B. do. lLV.VI.r3.100 5 Es /5000—75 [109,00B Braun\chw. Bar? do. r3.115 4} 1/1,7 |3000—100/115,30G do, Krediiban? . do. Z.r:.1104è/ 1/1.7 (3000—100/111,25G do. Hannov. Hyp. do. rz.1004 |versch./3000—100/102,60bzG Bremer Bank .

S Oanr O PLOOON

| 1/1, | 1000 [140,004 B nowrazlare Steinsalz . L 400 15709,25G JIeserib, Asvhalt

1/1 300 [175,50 be Kapler Mofchinen . 800 1127,756¡G Kaufmann Funstdruckerei| 85 600 1179,00& Kette, Damyf-Glbichif.| 9

S Il

D

e

L qi n j nl 0 U U i | o,

t o

91:

DMARRIENNERNND

1

E

"2608 Rbl. P, ‘Fig M 2 6Rbl. D [140,008

tak dad Go

N D O N N C S

cis A

R N RORNOSN

[3000—100/100,00BV Darmst. Bk. n. |— 1060 [169,25 b; G Aamb.-Am. Pcktf.\á 1000 117,50G Sl e, Bergb. ÄÀ.-G. 43 1000 [228,E0et. bz | Röngst Pfrdb.10s 5

1} 300 |107,10G Oran.Cb.F.rz,103 5

do. Comm. Ob. 5000—100 100,40bzG | Dînische Lèm.-B. 6 | 64 450 [120,20G s Hyp.-Bk.| 1 1 i O0 Ruf, Mas@Gfabr, s al 1

Pr. Hp. A.B.T. 1204 01118,00G Danziger Vrivatb. 9k) E ofener Pro vinz | do, ŸV1.r5.110 5 5 /1/ 1 7| [3000200 11150G Darm'tädt. Bark | 250. DD. 1165,50 bt Preuß. Bedenk..B do. div.S.1z.100/4 | vers ./5000—209 103,00 bz G do. vr.ulti, Aug. 164,75à,90bz | ‘Pr.Gtr.Bod. 4097; do. rz.100 34) vers .13000—200 190,00G e f. Mk-A. anam.! | | 1165,60 63 r. Ovp. -AËt. Bb Pr. Hpv\. A.G. Cf 4 1/4, 10/5 5000—100/101,25@& do. vr. ult. Aug. 165,10à,75 bg ! Dr. H.V B, A.G.25°/.) Do, do 4 1/1. 7 |5000—100 E do. Zettelbank . 13,1 200 103,50 5B do. volle do, do, 34 e 5000—100|100,00G Dessauer Landesb. 4 83 300 1159,30G Br „JImm.BV.-e&p.S 4 Rhein. Hyp. Pfdbr. 4f| ver) ch. 3000—100|—,— Deutsbe Bank. | 600 [172,25 bG eisbank , L Mstodes L do. fündb.1887 4 | vers®. 2000—100|—,— do. pr. ult. Aua. 172,10à,40à,25 5: | Rostoder Bank . 600 1100,00bzG | Zoolog. Garten .!5 | 800 [108,25G E. L d. a | d Ie

witd. Fror. Frnzb.| 5,89] 64/4 | 1/1. | 100 u. 500 TTeL20R Dux-Bodenkach .| Tt| 7314 | 1/1. | —— Al. S. |[215,50b G Weimar. St. „Anl. H

0620606 YGL

wr-

f

/

i

S S]

600 1151,75 61G Sóalker Gruten\s | 1/1, 101,108 Düsseldorf. do. 1.7 S h

97 i Ry ls S6 Duis burger do. 1,7 (1509, 1000| —,— Pfälz .Hyv.-Pfdbr. 3F! /2000—100 99,80G Riel. Bk, 4002/5 600 129,200 Schultheiß Br 105 j 4.10/1000—200|— Ruf. confol. Anl 4 1.14710 125 Rbl. 9191,10 | Bos. Sprit-B, 5.11

C C s j e 5) bz llee do, [31 j 1 s 2 159006 E i 4 7 C E np 9.96 bo, 3 11 90099—200|24/40G Sw.Eidaen. Anl /34| 1/1.7 | 1000 Fr, [103,80 bz rf. Leibb. cv.| y

[v 1/ 1 [1 1 3290 [598,00G Westeregeln Alk, 5 1900 [105,00et. b; B Mainzer do. 134 1E | / 1

1

1 1

1

S0 I Ümtonsbrau, 131024 (1/4, ; 1000.490179,50bs

300 106,00 b: S

506 1107,09bG Ju Liquidation befindliche Besclstiafiern, ®}

C

[i

GOCF'TOT/ÏEA

_ els

J]

/

/

IIODO

.9 1000—200/101,60 6 Ungar. Eiib. Rente 41! 1/2. 8 1000—100 FL.198,10 bz Rh-Westf. Bk. 7 1900—200{101,50G8 Zürich. Stdt-Anl. 34] 1/6 12/ 1000 Fr. [99,50B S{wzbLB 40% [3090—200/101 '50bzG Vereinsb, Berk 50 50,1064 G

[7 12000—200/101,75B gr.f. Z i i Leivziger Dis sfontogef, . .| 300.4 ‘7 1000—200[101 508 Sisentabn- Vrisor.- Aktien une Obligationen,

R rut

3000 [133,60 bz Wstf.Grbv. P.-YD, S 0/1000 1.500 104 40G cimer do.

P O DEN i drt pouk end jdk derd pad pu: duk deck dend jd

00 do ey

g

O

s af eter Bauges. für Mittelwod Hn, 300 —— ‘Eisenbahu: Stamu- und Stamm-Prioritäts-Aktien. do, y. uit, Aug.!| 164,10 bt do. p. ult. Aug. 914à2172215,50b; D pu [chw.H. Hy.P.| 5000—200/99,808 8.Tm. Stücke zu é Obligationen inbuficieier Besellichasten. €) An Liquidation getretene EeselsHaien werden franco Linted Div. pro|1887/1888 Bf. Z.Tm. | Stüde zu NdichI.- -Vr k. gar.| 4 | C 300 A 192,10 do.St.Pr.Lt.A B 5 S (57 anz.Gop.s «Pfdbr. 4 |

|5099-—2090 102,70B Spring-Valley O. 2 T1 1,7! 1000 § [96,50G Adler-Br. rz. 1955 Ke S N —,— gehandelt; ist RüZzazlung erfoigt, ss bedeute: ber Cour3 é pr. Et AaHen- Mastricht 15 234 | 1/1. | 600 M 67,00 bz Díipr. Südbahn .| 0 6 2 890 „é 103,60 dzs Sal.GarlL2.B.gar. 34,10 bz do, do. |3é! . | | |

/ / / /

1. 7 |2000—-200]98,00et. bz B | Wi8mar-Rarow . 4 |1/1.7 [500 a. 190|—,— Brl.Ci(cor. rz.1025 | 1 1000 2.505 —,— Altd.-Colberg . .| 3 | 4414| L 500 M. 101,256 G do. Þ. ult. Aug. 102,10à104,25à103,25 bs do. p. ult. Aug. 84‘ 0G Altenburg- Zei. 98/15 9,1164 | 300 186,90 bz Saalbahn i | 8 200 „Á 51,75 bs Braz-Kêfl. St.-V.! Crefelder 5 42 | V 500 „d 112,80 bz Starga rd-Vosen .| 42 ¡431 290 „A 104,80bz G Kaschau-ODderberg Crefeld-Uerdingen| 4+ |1,3 14) 11 00 62,50 b G Weimar-Sera ..| 0 | 0/4 | 1/1. 200 # ‘26,25G Kronpr. Rud. gar. 86,70 bz Di: viber ibe pro/1887|1388 Sf. E Stüteew | Ar xhalter Kohlenwerke. Dortm.-@ Sron.-E.| 2 | 3414 | 1/1. | 90 96,20 bi Werrabahn... .| 13 3 4 | 1/1. 300 91,40 bz Lemberg-Czernow. . S. [100,906 Brünn. Lokalbahn pt 5414 | 290 fl &. [79,75b1 Annener Gußstahl. L p. ult. Aug.| 96,25à,10 bz do. p. ult. Aug.| 91,60à,30à,50bz | Deft.-Ung. Stsb. 3 | Frs, 97,40 bi Gaisbecgbahn 44 2 7 O Ascania Chemische conv.| 1 Eutin-Lüb. St.-A.| 4 | 1/1. | 600 M 45,00 bz G do. p. ult. Aug. 97, 60A,50 Li o 97,50à,40bz Bottbardb.n.50/;| Dr 4 LL| 500 #rs. 162 00 bz Baugesell{aft Tity co. Frankf. Büterbhn.| 63 ¿4 | 1/1. | 1909 u. 500 1106,50 bz Tlbrechtsbahn . .| 5 [L C 200 fl. S. |22,25B Desterr. Lokalbahn! 4 | 4 |5 | 1/1. | 300 i P 161 60G Jura-Bern Luzern, Bi s | 1/1. i 116.40 bz Do, _DO. Sans. 2 E O A t L0G S0 S s. 721.434 I | L a n 1384106 of (Aue s Sup g.| 7 300 fl. S O Paul.NRup StP.| 45 | S9 Bal E. t udwh.-Bexb. gar.| 14 |1/1.7 00 fl. südd. 1238,25 bz bmische Nord E E 406 e rdwesib. 4 | 44% |1/1.7| %00 fl. S. | rign. E.-St.-Dr.| ¿4| [6] 1/4, | 105,00 CEEES L + » «| E Du. «l T4 1 E14 1 4/1. | 600 4 196,60 %z g Bd p. ‘Qi: Aug. gl 137,90 4138, ,30 bz do. p. ult. Avg ed L O Vrign. G.-St.-Dr.| 4] ) / G h Ciborien-Fabrit ir o. p. ult. Aug. 197à197,604196,606) | Bö5m. Westbaßn| 74| T5 |1/1,7| %00 fl. 8. Æ. do. Elbt albbn. 3èl 514114. | 20 fL G. 70 bs uftrie- Aktien. - o. Cihorien-Fa MANn BOeass, 41/;| 43 E 390 A 1124,10bz do. Þ. ult. Aug.| U eus do. p. N Aug. Ï S Ee 96 ,8Cà, 25A, 40 vi E vidende ist E E 1888/89 angegeben.) do. Spedition “a o. p. ult. Aug. 124,10a 25à,10b4 | Bustêbrader B. 9 | 7414 11/4, | 200 fl P 1160 60bz Raiberb Dare «i 18/1 2900 f. S. 32, 10b¡G Dito, Pro LSRNLGSAEE 5-Lm, | Sils ¡n éé do. Werkz. Sener cv.| Marienb. Mlawka I A G00 A [67,25 bz do. v, alt. Aug. 159,75à61,50à61 bz | Reibenb.ePardub.| 3,21! |4 1A 7}| 200 fl. G. M. 72,50bz Aathen-Höngea ei Ca O 1/1, €00 132,75bz B do. do. Vorzg.-AËl.

do. p. ult. Aug.| . 66,90à68,25à67,50 bz | Sfaïath- Agram .| 5 |1/4.7| %0 fl. ®. 1102 20b; G dg do. -conv..… ..| 0| 0 ¿ 1/1 4 152,25 bz G Birkentoerd. Baumaterial!

Ey

106,06 Jb; Alfeld-Gronau

600 16 3, 00B Bra! un rw. Pferdebab T d 67,1061 Sisenbahu-Stamm- nud Stamm-Prioritäts-Aktien. Allgemeine Häuserbau.. |

300 106, ,D0bz! S Bredower 2u E 200 156,75et. 3B | Breslau. Br „Wiesener cv. 390 90,50 6z B Brodfabr i? |

| 124,50G j .

| s 600 [247,008 Brüxer Kohlenwerke a

|

|

|

111,50 bzG 55,00B 225,00B 89,75 bz B 102,40B 91,00G i53,00B 97,006: G 117,098 143, 00B 144 50bz G 131,10b( fl.f 97 60 b4

1

C ai

A 6% -J

U BE E R x cini 2 ) J

2 .

L I I

i fe C è Ua A 0 C B C D O

pel ‘* g -_

A L je jed c Ÿ Dk js pr pl pad 3) D I pt jet } S E S

—_ G

A

pa

C f 7 D e P C Ca

Go D wi tr pn p d ads prt au

a

§00 59,90B Saroline Braunk, Dficb. 109006 I—,— Central- Dazar f. Fuhr. £00 102 50G Chemnißer Bauges Us. 606 189, 00G do. Färberei Körner. . £03 123,00B Continentale Pferdebakn. 3 163, 50G Gri 5 Awtger Papier conv

| 119,09 bz G Danzig. De linüblen-Att. | | } —_.— a do. St-Pr.

H 390 194,50 bz B Deutsche Asphalt . é 66,00 bz G Dt, Ind. -Akt.-G, Si. D.

wWr-

T Lu. Q f f la fts 1 Dm d Dn 3D E ile. M

we- ] Si DRh.MRN I R I

A 4 S, Dae erre Vis

pr prak je A

S. v C: O

6 Ds Qn. fin fe ta 1D t C 16x. ths Ex 12 1 dzs

s pre prt park pri pu pr jer pur

| v o de