1891 / 92 p. 17 (Deutscher Reichsanzeiger) scan diff

E E

1000 102,29G Süvöster.| ae | 15 | 500 Frs. O 906, | Weithselbahn. . .| 5 | [5 [154.9 [1000—100Rb1.P.[80,80G M Bn Ree: Gs ¡4 | 11} 500 Frs. E , «O 1 14D 1000 F E Ung.-Galiz. (gar.) 200 fl. S. |—,— ; Schweiz. Nrdostb.| 6 | [4 | 1.1 | 500 Frs. 1147,60S H 1000 8 item Ves A fan. 10 D 102,40B Amsterd. -Rotterd.| 64 4 | L1 | 1000 fl. holl. |—,— 0M See. Z 4111.7 | 500 F 147,40à,90E4 S altishe (gar. 125 Rbl. M. [72,80b d ific . hs o. -Pr. | [43[1.1.7| r. 1-—,— 1000 # A Donebahn ( S 125 Rbl. M. |[103,80bz Gotthard in © u T1/s| =A i 500 Frs. 160,30 bz Schweiz. Ünionb.| 5 | [4 | 11 | 500 Frs. [118,50G U s: 6 n Ivang. Dombrow 125 Rbl. |104; ,10B do. p. ult. April 160,60à6 let.A60,90 bz N p. ult. April S a 118/00à, 30 bz 1000 § 93,70B Mosfeu-B Brest gr. 125 Rol M. |77'90G gtal. Meridional | 7 T i L E i SRNA E S o . U , Bie re E toe . E D. Russ.Gr.Eisb.gar. 125 Rbl. M. [133,40G do. p. ult. April) 137,60A,706z | Altd.-Colb. Sp E Sr E A 1000 113 60G do. p. ult. April —,— Ital. Mittelmeer| | |4 | 1.7 | 12500—500 Lire |—,— Bresl. Wrs{. do. 1000 7 109/70B Man SUNLSE 3000-—100RbL.P./91,30G do. p. ult. April 100,70à,89bz | Drt.Gron.E. do. 2 A s s 10525G de, große 3000u.1000RbI.P/91,39G Jur.Spl.cv. A | 4 1.1 200 Frs. —,— Marienb. Ml. do. 16 Ne 86 60bzG ‘uit Avril 91,30à,50bz do. m.V.90-91| 200 Frs. |— Medlbg.Südb.do. [e Pa s 96 0E ari. - Terespol 1000 u.100RblM.[104 ,00 bz do. do.St.-Pr.| 4 1.1 500 Frs, —,— Ostpr.Südb. do. {5 O s Is do. do. kleine 100 Rbl. M. Lüttich-Limburg . 4 | 1.1 500 Frs. }26,30bzG Prignitzer E 108 40G Warschau-Wiener| 1 60 Rbl. P. |249,10b1 Luxemb. Pr. Hnr. 2,30| |4 |L.L 7 500 Frs. [57.75bz Saalbahn 1000—500 # j do. p. ult. April 247 40d49,25448,90a49,10bz | do. p, ult. April 57,50à 60bz | Weim.-Gera do. L

1000 § 600 ]88,80G Oberschl. Ee 15 1.7 | 1000 [122,00B

1000 5 102,601 Dividende is A g dit Gee Sil 1500 [120,00B d Eifer b.-Bed. S ,00bz (Dividen event. für 1889/90 resp. 1890/91 angegeben.) esto alzw j o.Cifen e 600 167,906 i ior. - Aft iaati 1000/6000/173,75 bz G do.E.-J.Car.H. H 1000 138 00G S. Bs “UgE A Ss

1000—%500 fl. Hol. [100 50G Dividende pro |1889 1800| gj.|Pind-/Stüte ul Elberf. Farbenfb.|15 00—4 : Erdmnnsd. Spn.| 6 500 192,75 bzG do. Portl.-Cem. 1000 [169,09 E E 0 “(Adler 1.10/1000/150[/105,75G | EschweilerBrgw./114 300 |134,00bzG | Opp. Porl.-Cem. db iao0 E Spring. Valley D.. L L 1.7 | 1000 §8 |—,— 1000 Frs. 102,10G B Moabit 1.10 300 [58,50G löther Masch. 1000 |110,50bzG | Pass.-Ges. conv. 300 |74/00bzG 500 u. 1000 Frs. |102/30G Bock 1.10/1000/300171,50 bz G onrb. Gummif. 300 [83,50G Beeis Masch. 1000 |99'00B Bank-Aktien. 2500 u. 500 Lire [56,60bzG Böhm. Brh. 600 1249,50G raustädt. Zucker 1000/800/107,80B hön.Bw. Lit. A. 600 191,00 bz G Div. s 1896 Hf. S7. Stitckezu 500 Lire 57 ‘00bzG Bean. 600 1139,75G reund Masch. c. 1200/300|/252,00G do. abgest. 600 [108,40bzG Erf. Bnk. 665 M0 e n, 4 |L1) | 300 [—,— 500 Lire 87/30B ilsebein 1000 179,00bz G rister&Roßm.c. 300 |92,00bzG | Piectschm., Musik 1000 1 Kieler Bk 60% 944 |L1| 600 |130,10G 1000—100 fl. Holl. |—,— Königstadt. . 1500/300]128,00G aggenau Eisen. 1000 |—,— Pluto Steinkhlb. : 1600/800|149,10 e bzG Pof. Sprit. Bk. E 300 100 F1. Holl. E Landré E 600 1154,09G Gelfenkrch. Bgw. 1300/600[156,50 bz G do. do. St.-Pr.| ! 300 |156/90bzG Bens, Leihh. cv./10 | 8 | 500 Frs. Norddeuts\ 1000 197,10G do. pr. ult. April 156,10à,75à,60bz | Pongs, Spinner. 1000| T 8E) 844 | 3000—500 A |84, '%5G : Vorder i; 1000 183,00G E 1900 95,590B Sächs. Bantges.| 6 7 0

H

iadà R T la s : : iedr.-Fra “By 5000—500 A [—,— Dest.-Ung.Nrdw.Gd.-Pr.|5 De e Tit, S E 300 M —_— ( do. Lit. B. (Elbethal)/5 do. Lit. E.. 0000-27 & 197,70B S D l, Zwgb. 3000-—300 A |—.— en-Priesen h Sen grd) l 300 u. 150 # |100,50G Pa ete Mb Obl. Orea gide bbn .| 1500—300 # |—,— Reichenberg-Pardubi E 4 1500—300 A |-—,— do. Gold-Obl. Rbeintiche 600 M —_—,— Südösterr. B. (Lomb.) . lie E 1000 u. 500 A |—,— do. do. neue Weimar-Geraer . 500—50 M —,— do. do. Gold gar. Werrabahn 1884—86 . .| 1500—300 # |101,00B El.f. do. do. (Gold) Wismar-Carow

=

California Oregon B Gta BGEE rz. T8 K : 18 L ae S ' cago-Burlington . . : O Denver Rio Grande . ; 65/50B Sllinois-Central fl. S 104,75 bz Kansas-Midland 4 Frs. 99,00 bz Manitoba (St. Paul M.) fl. 89/75 bzB MOLACReBRRE T 2 89 '90bzB ti L 400 M 102,90B D N) s

ZUN 7 S 9 do. . 1 M E S: S Railw.Oreg. u. Nav. Bds.

: S A Na o: h ou acif. ofCaliforn. e ie Mas St. A Ark. u. Texas T 625 u. 125 Rbl. M.|84,60 bz G St. Louis u. S. Francisco 625 u. 125 Rbl. M.|101,60bzG do. do. 600 93,80G Aachen-Mastriht . 600 94, 50G A Eisenbahn . 600 94,00 bz do. kleine 600 95,00 bz Gottkardbahn ; 2000—500 A |94,70G do. È 200 Zau: 99,00G M Eisenb. -Obl. gar. 1000—100 Rbl. P. 176,10 bz do. do. kleine 1009 u. 500 A 189,70B do. Mittelm.-Obl.strfr. 2000—500 A 195, 50G König Wilh. III. Niederl. 1000—200 A: 1101,00bzG do. do. kleine 600 93,80G Livorno-Florenz 600 M. 95,50G Oeste de Minas 2500 u. 500 Frs. |102,50G Portugiesische ai 1886 2000—500 94,70B do. 1889 200 Zu: 101,00bzG Sard. Obl. ftfr. e I. TI. 200 Zu: 97,80G do. do. kleine 200 Zur 95,19G Schweiz. Centralb. 1880 500 u. 200 4: 1100,60 bzG do. do. 1883 200 Zu: —,—- do. do. 1886 625 u. 125 Rbl. M.197,25bzG do. Nordostbahn . 625 u. 125 Rbl. M.184,90G Serb. Eisb.-Hyp. Lit. A. 125 Rbl. M. |84,90G do. do. Lit. B. 1000 u. 100 Rbl. M.|102,70 bz Sizil. Gold-Pr. steuerfrei 100 Nbl. M. 102,70 bz Süd-Italienische 3 ; 99,30 bz do. j 99,30 bz Transvaal Q gar. . O 1888

des

O do

Eis O O0 Cho O Mo “1 0-=IA 2 J

500 M E Mrs 600 A 5425 bz | 600 A 114,75bz Lf. | 600 A 112,:0bz j

—A 1 URI J J J jd J brd =J J pr

500 v. 100 Á |—,— Ung.-Gal. Verb.-B. gar. Ungar. Nordostbahn gas do. do. Gld.-O. g 200 Fa: 92,00 bz do. Eisenb.Silb. Anl

5 81,40G Vorarlberger 3000—300 A [100,60 bz 1000 u. 500 A [102,00B 15 500—100 A6: 193,50G B -Grajewo 8 4

pk O pk J] pu J pru pan pur J) pn prrnd pru

O

500 A 30,50 bz 300 114,50bzG 300 A. E

390 M 105,00G 600 96,50G

I I and a O-S

E oONSROISENrE R o O RNPRNONN

p pk | S Q

t

k ps pad J J

Ik bk juck per pad prak pmk pernk þ

4 1 1 1 1 J 4 1 1

i D O O

Uen

Böbm “Nordb. Gold-Pr. 4 Buschtêhrad. (Gold) Obl. 42) Dur-Bodenbah

do.

do. TIT ( Gold) b P S, 4 15

Elisab. Westb. Gold strfr. 4 do. do. strpfl. 4 do. do. sttrfr.90/4

fin Josefb. Silber-Pr. 4

O I [9

As

i i i A r A S

Er FrbeR O E E d

100 Ba: 93,50G Groß. Russ. Eisenb. gar. |? 1500 u. 300 A 1107,70G Ivangor.- ombrowogar.| 300 Æ 108,00G Koslow-Woronesch Obl. 4 300 Æ 100,60B do. Dil 4 2000 u. 400 A 1100,8IG Kursk-Chark. «Asow R 3000 u. 600 # |—.— : 98,90 bz Kursk- Kiew 5000—200 fl. S. |—,— Losowo-Sewastopol . 200 fl. S. —,— Mosco- Jaroslaw. . 300 fl. S. 87,75G Mosco-Kursk 300 fl. S. 83 80 bz Meosco-Rijâäsan gar. . .| 200 Ba: —,— Mosco-Smolensk gar. . 1000—100 fl. |—,— Orel- Ey 1000—100 f. —_,— 200 fl. 98,50B Dol iglis gar 200 f. 80,80G jäfan-Koslow | 5000—200 fl. S. |84,20G Riaschk-Morczansk gar. .| 2000—400 „e |100,80G S rae E 300 f. 81,30 bz do. TIT. Em. 5 ( —,— S({uja-Iwanowo gar. 5 81,40G do. kleine 76,60bz G Südwestbabn At L: E 84,75G Transkaukasishe Obl. gar. 3 82,70G do. do. kleine'3 79,25 bz S, gar. 5 81,90 bz do. kleine 2 . S. N A arsdau-Wiente S 1 2000 u. 400 A 00,50 bz 2 D, er ¿ 9 1000—200 A. 36,30B Wladikawkas Obl. gar. . 125 Rbl. M. 97,20G 2000—400 A 195,70bzGEL.f. | Zarskoe-Selo (5 125 Rbl. M. 95 25G do. A 1890 200 fl. S. 93,90B Wilhelm-Luxembg. Bahn|3

Rbein. Hvp.-Pfbr.|4F! versch.|3000—100|—,— Dt.Eff.Hahn50%%| 11 300 1119,75 bz Se Bart O6 600 1116,00G Wiesb. Kron. do. E A090 L versch. 3000—100/100,60bzG | Dt.Genossenschbk.| 8 600 |[126,59G Sani. Bk.-V.| 5 450 1116, (60bzG Anilin-Akl.-Ges./12 Deutsche Hypotheken-Pfandbriefe. do. do. .. . 37 vers. 2000—100/94,00G Dts{.Grund[chbk.| 1000 1116,00G Bank-V... 8 | |3000—300/120,2 0B klf. i A.-G.f. Bauausf. 3.F. 8.Tm. Stilcke zu et do. Commun.Obl. 371.4. 10 10900—5001/94,00G Dt.Hvp.-Bk. 60%] 6} 600 |111,60bzG Südd. Bod.-Kred. 8 600 S Adler Prtl.-Cem. Anh.-Defs. Pfdbr [4 1.1. 7 |3000—200[101,60G S&les. Bodenkrd. 5 |vers{ch. 3000—150|—,— Deutsche Nat.-Bk.| d5è| 600 198,00bzG Ungar. Kreditbk. . 12 200 fl. |—,— Admiralsgartenb Braunschw- Hann. |4 | versch. 5000—200/100,59 bz do. do. rz.110/4} vers. 3000—150/110,70 bz Diskonto - Komm.| 14 600 1195,40 bz do. pr. ult. April L Allg. Electr.-Gf. do. do. 1331.1. 7 /5000—200/92,80bz do. do. 4 |vers. 3000—200|—,— do. pr. ult. Avril| 195à195,50à,40à,60à,40bz | Vr-B.Hamb 50%] 11}| 11 200 6Bco. Angl.Cnt. Guan. Dt\ch. Grd. Gotha! | | do. do. I. 3E 1.1.7 3000—200/95,10G Dortmd. Bank-V.| 7 300 103,80G Warsh.Komm.B.| 9 | |250Rbl.P.|—,— do. pr. ult. April Pr.-Pfdbr. 1.32 300 [114,30bzG do. do. TI.34/1.4., 10 5000—200/95,10G Dresdener Bank .| 11 600 1146,75 bz Warsch. Disk.-B.| 8}| 250Rbl.Þ. e Aplerbeck Steink. do. obne Zb.-E.'3 300 |113,59G Stett. Nat.Hp.Kr |5 |1.1. 7 |[3000—150/103,75G do. pr. ult. April, 146,75à,90bz | Weimar. Bank cv.| 88/11 | 300 S ; Archimedes . do L E 300 1109,20bzG do. do. rz.110/44/1.1. 7 /3000—150/102,75bzG | Dresdener Bk. -V.| 8 1000 1117,75bzG | Westfälishe Bank| 65) 6} 450 [1142 Arenbg. Bergbau do. obne Zh.-E 3009 1108,40G do. do. rz.110/4 [1.1.7 |/3000—200/99,30bz do. Kr.-Anft.fJ.uH| 11 O0 E Wien. Bankverein| 8 | 8 | 100 fl. |—,— | Barop Walzw. . do. I. rz. 110 3000—300|100,80bzG do. do. rz.100/4 [1.1.7 /3000—200/99,00G Essen. Kred. -Anst.| 600 1123,20B do. pr. ult. April A Ee j Bart, Lagerhaus 44 do. ohne Zb-E. 3 3000—300|109,00G Südd. Bod.-Kred.!4 | ver h: 2000—100/100,90G Geraer Bank . 600 |67,50bzG Wiener Unionbank| 84| | 200 fl. [103,50G / Baug: BrlNeust. do. N 3000—300/99,00G do. do. [371,4. 10 2000—1001/96,10G Geraer Hnd. u. Kr.| 300 113, 50G do. pr. ult. April S S do. ohne Zh.-E 3000—300/98,59G Gothaer Privatbk. | 600 [116,60bz Württ. Bk.-Anst.| 7#| 600 |—,— ais. Wil do V R 1003 3000—300/93,70B Goth. Grndkr.-B. 600 190 50bzG Württ. Vereinsb.| 74| —| 600 |—,— i S Moabit . do. obne Zh.-E. 351.1. 7 /3000—300/93,40G Vank - Aktien. do. do. neue 40/0 600 ]95,60G 4 do. Kl. Thierg.. Dts. Grdsch. Obl 4 vetid. 3000—100/100,80 b; G (Kin3termin 1.1, zu 4°%, au8genommen Reith3bank: 4 /, % 1,1, amb. Komm.-B.!| [20046Bco.|117,00B Obligationen von Banken. Brl. A.Omn do. do. 13}! vers. 3000—100/95,406bzG S Rostocker Bank 4 */, 1.3.) b.Hyp.-Bk. 80/0! 750 1130,75 bzG E senb. . 4411.1. 7. [98,50G do. Anh. Masch. Dtsch.Hyb.IV-VI. 5 | vers. 3000—200|111,00G Div. pro 1889/1890] Stüce zu 4 annov. Bank g 11220 Bank f. Oriental. Eisenb. . ./45[1.1. 7. [98, do. Baz ¿A.Gel. d 4 7 '5000—200/101,25 bz Diskonto |—| 500 |—,— ternat.B. Ber 2,50 bz O L: o - T 410° 300 101 26G Le junge u. Je 42 52 1000 |101,60bzG do. pr. ult. April O Obligationen industrieller Gesellschaften. bo. Charl, Pfb, 0 1000—200/94 50bzG l and-G. 19 6 | 300 |—,— Königsb. Ver.-Bk.| 01,70 Z.F. Z.Tm. Stückezu : o. Elect. Werke agte s 2E Ä 9 S. : 68,0063 Leipziger Bank . .| S As S rz. A H P 10) abo 98,75 bz G | s. M 9 E 0: 2000— 00|—,— Amsterdam. Bank : 200 fl. boll. 1157,50b Leipz. Kredit-Anst.| 199,80 nilin-Fb. rz. 1! E o. Gub. Hutfbr 2 A 300 I—.— S Lüb.Komm.Bk. cv.| 118,10G Berl. Hot.G. Part. 45 500 u. 200|—,— do, Holz-Compt

. 2000—200/101,30 bz Anglo-DeutsheB. L —200/94,00 b ntw. Centralbk. 300 Fr8. |—,— brg. Intern.| ELARE e O 1 S nG a0 2000—200/94,00 bz Antw. Centralbk 300 Fr , Luxembrg. Inte Berl. Neuft. (105) 5 |1. do: mm. abg.

A 500 9 .3000—100/100,409 bz B f. Rhl. u.W. cv. 390 103,00 bzG Magdeb. Priv.-B.! 106,50et.bzB | BoG.Gußst. (103)| 1500 102, 50G i D ‘Sutespinnerei 3000—100| —,— T B.f.Spritu. Prod. 600 66,25 bz G Le L | 123,10G Buder.Eistw. (102) 1000—200/104 ‘00ebGk.f. Ñ do. Lagerhof 3000—50 |101,30bzG Barm. Bankver. . 600 |113,09G Medcklenb.B. 409%/o | 105,50B E 0A 500 |97,25G | do. do. St.-Pr.

300 |128,00B Baseler Bankver. 500 Frs. |—,— Medckl. Hyp.-Bank | 131,59 bzB Des. Gas (105 1000 u. 500 106, 50bGIIL.f. j do. Masch.-Bau 3000—300|101,00bzG Baver. Handelsb. 10000u400|—,— b do. Neuend. Sp.

200 fl.füdd.|—,— Mein. Hv.B. 50/5 | ( 102,75G Don.Dmpf\ch.v82 1000—100/101,00G Berg.-Märk. Bk. 600 1118,09 bzB Mittel, Kreditbk. 6 103,70bzG do. von 1886 10000u400]---,— j do. Pavpenfabr. 3000—150|—,— Brg.Mk.Ind. Ges 600 1103,00G do. pr. ult. April —_—,— ‘Donnersmardth. . 1000 ie / do. Spedt.-Ver. 3000—150|—, Berliner Bank. . 1000 [112,75 bzG Nat.-B. f. Dts&l. [9] 1125,10 bz Drtm.Union (110) 1000 u. 500/112,00G i do. Wilm.Terr. 3000—1509|—,— Berl. Kafsenverein I 3000 1136,25G do. pr. ult. April 125, 25à125à125,20bz | Grdmannsd.Spin. 800. es i Berzelius Brgro. 3000—300|—,— do. Handelsges. 12 92 1000 u.500|148,008z3G | Niedersäch. Bank 54] 6 | 104,50et. bzB | Erin,Gewerksh. 1000 1102,70bzB Bielefeld.Masch. 3000—150|—,— do. pr. ult. Avril 146 4Cà,30bz | Norddeutihe Bk.| 12 | 8318 Har, 50 bz rift. &Rßm (105) 1000 u. 500/103,30G Bismarkhütte . 3000—150|—,— *cko. Makler-Ver! 10 |11 1000 1130,80B Nordd. Grundk.B. | | 87,50 bz r.Berl. Pferdeb. ./3000—150/100,50bzG do. Prod. u.Hnd.! 300 laba. —,— Oberlausitzer Bk. | | —,— bus. Amer. Pf.

©

b » . funk ch

J J Fd J brd 00 id Mi fd J J J C bd bk funk fr j

OO

G pi p k d prt t rk prt pr prr brm perk jrmá Ss s

s Sa L E SASS T R E NN R

00 p —J j jd —J t 5

S R ami E D

_GS

ünffirhen-Barcs gar. .5 | aliz.Carl Ludwigb.1881 E do. do. 1890/45 Kaifer Ferdin. Btordbahn 5 M do. 1887| 4| do. do. gar 4 KasHau-Oderb. Gold-Pr. 14 do. A t 4 Kronprinz Rudolfsbahn .4 do. (Salzkamr.)Gold 4 Lemberg-Czernowiß strfr. 4 do. \trpfl.'4 tährische Grenzbahn . .5 Mähr. -«S(hlef. Centralb. fr. Oefterr.Ung.Staatsb.gar.

A

1 1000.400|111 79G J 1000 104,75 bz G 1 1

pk R

Tei

—J J p A J bd pk J J J t A] À A À d

300 [68 00bz 90,00G

S

1000 1132 ‘00bzG do. kleine j 300 1242,10bzG do. Stamm-Pr. : 1000/300|282 '50bzG do. kleine 1000 [154 ,00bzG Germ. Vorz.-Akt 300 127,50 bz G Gerreshm. Glsh. 600 1117,60bzG A Prtl.-Cm 300 195,90G GI adb. &S. Bg. 1000 [117,75bzG | Glauzi Zukerf 1000 [124, 50G Görl. Eisenbhnd. do.Mascbinenf.c. 1000 |—,— Gr. Brl. ls 300 |—,-— Grusonwerk . 1000 1154,80G Hamb. Amk. pt 300/1000/233,10G O pr. ult. April 1000 1124,50bz ambg. Strßnb. 1500/300]123,25 G inn B StPr. 1000 1183,50G un Maschnfb. 1000 /140,60G do. do. conv. 1000 174,25G do. do.St.-Pr. 500 142,C0G do. do. Litt.B.

600 |—,— Guta Dmpf.

| |

300 |529,00bzG Ge -Mar.-Hütte 9000 u. 400 A 191 /00B erberg 750 183,00G tavensb. Spinn. 134 25G Schwrzb.W400/0

E 00A tue 1e 5900—500 Frs. z h 500 Frs. 84 ‘00 bz JS Spand. Berg

R Tivoli... 1608 E 2 ; Union Gratw 1000 Frs. y/ j Vereins conv.

e ——

| do. St.Pr. 500 Frs. j : i 500 Frs. S j Victoria. . 500 Frs. 2,25 bz 4 i 500 Lire 85,70G | Ae 5000 u. 500 Lire 160,80G Bee der. Ea (daes E 500 Fl. Hol. 7 ] 1006 fl. us | Da f poefe) 1000 fl. 39, H A E Rieb. E AE icküler. . .

dk pre park Pndk fnr Pank Prrk umek §

1

1 | 1 6 4 [11

| = T1 300 |62,90b TH— 4 11 i; 300 [101 %G | Vereinsbk. Berl.| 0 |— 4 | fr. | 500 |—,— Ie

e N Obligationen industrieller Gesellschaften. 1000 |174/'90b; | Adler-Br. rz.105/5 |1.4. 10| 500 |—,— 600 |84,25B Brl.Cichor. rz.103/4 | 1.1. 7 [1000 u.500|—/— 500 |73/50bzG | Lrl.W.-Börse 103 42 0/1000 u.500 67,506 Gf. 300 |57,75G Dtsch. Asph. rz.105/42) 500 [103,25G 1000 |9125G Dortm. e 42 7 600 199,75G 300 [121,25G Friedrichshs e Br. 4 |11. 7| 500 |[103,20B 6800 |150'10G erm N «Cm. 4 | 10 1000 a 600 [151/25G Königsb.Pfrdb.105/5 10/3900—500|—,— 300 |[174/10bzG | Ruff. Maschinfabr. 6 | M 600

600 [94406 E i 600 (107 506;G | In Liquidation befindliche Gesellschaften.)

1000 192,00 bz B Zurüickgez. 600 |264,50bzG | Leipziger Discontoges. . ./30046| |[—— 300 !192,00bzG | Bauges. f. Mittelwohnung. 3004| |—,—

7 9 T *) In Liquidation getretene Gesellschaften werden franco Zirfen n 16 26 E ¿int ist Rückzahlung erfolgt, fo bedeutet der Cours a pr. Stckt.

400 155,60et. bz G Jndustric-Aktien.

1000 127,75 bz (Dividende ist event. für 1889/90 Le für 1890/91 angegeben.) 1000 136,50G Dividende pro | 8 S S S (81. r "Sttzu 1000 [111,00B -—_ em.

1000 |146,50bzG | Aachen-Höngen . 600 127,10G 600 [141,50G do. conv. 400 [40,580B 1000 |—,— Alfeld-Gronau . 600 |—,— 600 1116,10G Allg. Hâuserbau . 300 198,50bz G 300 1138,00G Anhalt. Kohlenw. 300 194,00G 500 1120,50G Annener Gßst. cv. 300 [127,25bzG 1000 1228,00bzG | Ascan., Chem.cv. 600 |162,00G 750 |104,75G Bauges. City cv. 600 |-—,— 1000/600/69,80 bz do. St.-Pr. 1000 |—-,— | 1000 |118,00bzG do. Ostend. 600 [70,00bzG 600 |—,— Berliner Aquar. 600 179,50G 300 166,49bz do. Cementbau 600 [125,00G 300 1125,75G do. Cichorienfb. 300 1[153,00bz 600 [127,00G do. Lucknw. Wll. | 1000 98,00bz G 500 175,00bzG do. Wkz.Sentk. 300 I—,— 1000 /91,50 bz do. do. Vorz. Akt. 300 1153,50G 1000 [111,25G Birkenw. Baum. 600 [70,25bz G 100 FI.164, 00B Brnschw. Pferdb. 500 116.00B 600 129,50G Bresl.Br.Wies.c 150 135,25B 600 125,00G Brodfabrik . 1} 600 1201, 50G 500 Le.169,60G Carol. Brk. Offl. | 300 |92,25G 1200 1170,60bz G iee Baz. f. F. 600 [89,00G 1000 1131,50G hemnig. Baug. 600 |—,— 500 150,10bz G do. Färb. Körn. 300 156,00 bz 300 1134,75G Contin.- Pferdeb. 300 |115,00B 300 |100,75G Cröllwß. Pap. cv. | 300 [144,00B 600 [116,10G Deutsche Asphalt 500 178,25G 1000 1150,10G DtIndAGS.P. 300 1259,00G 600 191,75bzG do. Verein. Petrl. 1000 |—,— 1200/300/128,50G do. do. St.-Pr. 1000 120,20G 300 154,10bz G Eilenburg.Kattn. 300 171,00B 1200/300[89,00 bz G Eppendorf Ind. . 1000 |—,— 500 1131,25G açonschm.S.-P 600 1142 10G 1000 |100,50G rankf. Brauerci 500 [33,00G 600 |104,50bzG elsenk.Gußsthl.|/10 1000 |—,— 165,00 bz G S: / 1000 |—, Glüdckauf ... {0 104,09bz ellst -Fb.Wldh. 1000 D do. conv. | 5 1680,00 bz G E E Grepp. Werke cv.| 53 105,90 bz B Berichtigung. (Amtliche Course) “Sostyent Gr.-Lihhtf. T.-G./14 aas 4 450 1138,50B Aachen - Mastricht 100,50bzG. Livorno : Florenz | Gumf. Schwaniß, L 4 1600 1125,19bzB | 64,10SH. Süd-Ital. kl, 61,00G. agen, Gußst. cv.|1 80à25,50à, 10A25,25 bz le Maschinfb. 3: 1000 [81,50G ne hall 180/300 |90, 70G \.-Rhein.Bw. 600 114,10G ele, -Drl. Pfb. 500 189,00bzG König Wilh.Bwo. 1000/600/294,00 bz G Königsb. Masch. 300 [156.00E Vio, Vort At z ° . - o. Borz.-UTk.

600 |119/50bzB Nichtamtliche Course. Langens.Tuchf.cv. 600 |262,00ct.bG Levk.-Josthl. Pap Lichterfeld. Gas3-,

300 [92,90G : 300 (135,00B N und Pfaudbriefe. Wass.-u.T.-G.

300 /229,00G ; 3.F. 8.Tm, Stüde zu 4 Lindener Brauer. 500 |[195,00B Duisburger do. |: 1500- 1000|—,— Lothring. Eisenw. 300 |65,00G ildesheimer do. 1000—200]36/40G Mas. inb, Bbg. 600 |165,25G ainzer do. 1000—200]95,70B Me. Wb.Zittau|19 1000 176,00bzG Mannheimer 9, 1000—200/95,80B® Meckl. Maf. cv. 1000 |136,50B Regensbur urs. o 5000—500/85,00G Msbeltrges. neue 1000 |130,00G Weimarishe do. 1000—200/96,25G Mösll.u.Hlb.Stet|- 3000 |226,00B Wiesbaden. do. 2000—200|—,— Münch. Braußh. c. 600 |—,— Danz, Hyp. A bg 5000—200/99,75G do. do.Vorzg. Akt.

3 2000-—200192,80G Niederl. Kohlnw.

1000 |—,— 1000 |122,50G rCibder. pf 90 5000-—100|—,— Nienburg, Eisen. 500 Fr. |—,— Nürnbg. Brauer.

1000 |[108,50bzG | Vern. Cant.-Anl. 2000 /400|/202,00G Dän.Bdcrd. Pfdb. 000-30Kr|—,— Oranienb. Chem. 1000 |1105,00G Mexikanische Anl. |! 200—20 £177,40bz do. do. St.-Pr. 1000 [131,80bzG | Desterr.-Ung. Bk. 6000-100 fl. P.|87,26 bz omm.Mf Er 600 [86,50G Pfälz. Hyp.-Pfdb. 2000—100196,10 bz G Poigr Stre enb. "660 688 ,00B do. do. conv.

69,90 t t. 1000 10L 2061 G Eisenbahn- Stamm- u. Stamm-Prior.-Aktien. Raudw, Walter

1500 196,75G Hi. n

1500 1100,50G Rednh.S.P. LtA 300 1100,50G Rhein.-N\). Bw. 500 196,25 bz G Rhein. Antracit . 1000 [122,60G Rhein. Sthlwrk. 1000 [107,75G Ricbeck Montntv. 1000 [108,75G Rositz. Brnk.-W. 600 1120,50bz G do. Zuckerfabr. 600 1174,25bz Sächs. Kammg. 600 1148,50 bz do. do. Vorz. A T 300 [243,50G do. Stickmas{h. 1 1000 [151,25bzG | Sähf.Thür.Brk. 1000 |1110,25G do. do. St.-Pr. 110,00 bz do. Webst.-Fabr. 500 1[117,90B Saline Salzung. 500 177,75G Schäffer &KWalk. 600 |—,— S R 300 145,00G eringChm.F. 500 [137,8061G | Sbles Bab Zink 300 |101,50bzG | do. do. St.-Pr' 1000 [105,10G - | do. Portl.-Cmtf. 1600/300|/278, 75B do. Kohlenwerke 600 [130; ,10bzG | do. Lein. Kramsta 400 [142 '25bzG Schulz-Knaudt . 1200/600 169;,10bzG Seck, Mühlenb. 600 1[178,75bzG Siemens, Glash. 79à78,75à79,25à,10bz | Spinn und Sohn | 600 [150,10bzG | SpinnRenn.uCo 300 111,30bz Stadtkerg. Hütte 300 137,60 bzG S Cbem, Fb 1000 186,50bz G -Brd.Prtl.C. 500 1121,40bz Stett. Ch Didier O 1000 |140,50bzG | do.(n.)Dampf. C. 600 [167,50B do. Straßenbhn. 166,75à67,80à,75bz | do. Vulkan B. . 1000 1151,50G do. do. St.-Pr. 600 |—,— Stolberger Zink| 23 1000 1279,90B do. St.-Pr.| 7) 600 [13,00B ThaleEis.St.-P.|14 300 121,25G ThüringerSalin.| 3 1000 150,00bz G do. Ndl.u.St.-I. 300 [166,50B Titel, Kunsttöpf. 81,00G Ung.Wfff.u.Mun. 107,00bzG | Union, Chem. Fb. 36,25 bz G U. d. Und., Bauv. 113,00G Veloce, It.Dpfg. 100,00B Vr. Köln-Rottw. 136,10G Ver. Hnf\chl. Fbr. 139,90bzG | Vikt.-Speich.-G. 122,00bzG | Voigt u. Winde . 107,50G Volpi u. Schlüt. 74,10G Vorw. Bielf. Sp. 121,00G Wester., Cn\. Alk. 215,00B Westf.Drht. Ind. 160,90 bz do. Union S.-P. 28,50G Wiede Dampfm. 54,80bzG Wilhelmshütte . 163,560bzG | Witt. Gußsthlro. 214,00bz G | Wrede, Mälz. C. 85,70bz Wurmrevier. .

O s A A

J] pk pk pk p pr

[Ey G A1 n Sj] i A d d d A p A M4

RPRPRRPERPERRONOIíIRR

pk C ch It i tk P Pud dek P d prt dri þ Hr s H S A An N N O N

O

O

O0 ooo

O pr J prt p J] pk pk pk pur pk pk pr QO bk J] bd

—J bd bt a 2 OoOmOos

R E E o

D do. do. gar. v. 18743 do, Do: y. 18853 do. Ergänzungsnetz g. 3 do. Cho. Neuf. T. I. 5 dr.4

. 43

d

15

E

20

E

P P P P RR R

1.4. 1,4, Ll E 1.4. 1.4. h

pak ph D) O IMHRNOIN RXRRERRSO

Mm O —A A G s

do. do. Gold.-‘

do. Lokalbahn-Obl. bo. DO: Gold.-Pr. do. Nordwestb. gar.

f

p O Mo A Po [T P PoOoS

A] 4 p p A ja

=J

ris ero T PERRE dik pak CIR P JE-LIS L G 1Pa Hd feu: CUY! 1Ni Peek CIT. Prt L I NEA

E E I | m O O O S

i i t

aa

1000/500/68,50G arb.-W. Gum. 1000 |S1,00bzG ar.rt. Brückb. c. 500 1176,25bzG | do. St.-Pr. 1000 1143,20bzG | do. Bergwerk do. 143,90à143,50bz | Harp. Brgb. -Gs. 600 1168,50bz do. do. ult. April 1000/600/114,50B io Mschfbr. 1500 1430, 50B arzer Eisenw. h 1000 190,00bzG do. St.- 1000 194,60G ein ,Lehm.W b. 600 179,00bzG emmoorPrtl.C 1000 11309,00G erbrand i 500 188,00G ibern. Bgw. G 1000 1122,00bzG do. pr. ult. April 400 1420,00 bz ildebrand, Mh]. 300 1215,00 bz oPdahl Bergw. 600 1[131,00B öst. Farbrork. 2 600 1197,00G örderhütte alte 600 1145,75 bz do. conv. 600 189,50G do. St.-Pr. 500 [180,25 b1G bútter Wagenb.

tor Pr E

E O9 m M M N

prak dD V

| ——

D . * . . Si l

I k Pk Prt pmk D pet pk pmk pk pk pmk pn pk prt pet pre pk pl p p rk jk rk bk

&- ..

_

1 j ror E

[Ey el

m N00 A OTOtINIItNOO

| E

Order: dr pt S 22°

Hmn

omn R RoS SoR S C

C H

P POIPRPRRARPRPPRPRRRRORPRRECREREE P R RRONRRDENONR R NN E A D

Uo S ln 10r-1 S S

ck | ©-I

[2] 7]

E

311, E11. 11. 1. 11. +1. 11. H L1.

raub fd: Jed enc Jack prak Jana Jou pan

Zoe Hdd -

100098RRBRRN r = E

E

P Po RCREPPoEE RRE

| 9200 E

fd

c Ink Punk Pk prt bk pumdk D pel pn pom pmk p Pk jk brd pmk pk pr pk fueet P Pk Dn pmk ek bnd Pr unk jurk dn tet dk jk dck bnk

Otto

Lian

O

El ad Rad G E 0:

El do. da cv.4 11. do. De t 1, 11. 11. L

N OO

[uy

p l pk pk p t pmk prr pra pre Jed pmk deb pre dk pem

—————=

. 1173,75et.bB | Hüttenh. Spinn. 1000 1126,50G ugo Bergwerk . 600 195,75bzG Inowrazl.Steins 300 1119,00bzG | Int.Baug. StPr 600 1446,00G S Asphlt. 1000/600]87,00 bz B Kaliw., Aschersl. 600 189,90tz B Kapler Maschin. 600 [116,00 bz Kattowiß.Brgw. 600 1266,75 bz Kaufm. Knstdr. 600 182,50bzG Kette, Dpf.Elb\ch 600 1103,80bzG Keyling u. Thom. 600 |—,— Köhlmnn. Stärke 1000 [123,25bzG | Köln. Bergw. . 500 1119, 50G Köln-Müsen. B. 1000 1140,25G do. do. conv. 600 1143,00 bz König Wilh. cv. ._ 182,00bzG do. do. St.-Pr. 300 1130,60bzG | König. Marienh. 0à31,25A30,60A31 bz | Königszelt, Przll. 300 [114,80bzG | Körbisdorf. Zuk. 300 131,25G Kurfürstend.- Gf. 600 |—,—- Lauchhammer . 600 196,90bzG do. conv.! 900/300 [122,25 GII.f. | Laurahütte . . 1 600 1[74,50G do. pr. ult. April 1000 [141,00G Leopoldsgrube . . 300 1169,80G Leopoldshall 600 1106,10G do. do. St.-Pr. 400 |[137,00B. Lihhterf. Bauver.| è 100 fl. 106, 50bzB | Ludw.Löwe& Co. 1000 |111,00B Louise Tiefbau cv. 1000 1157 ‘00bz G do. do. St.-Pr. 300 1118,00bzG | Mrk. clb 658 600 [11 50bzG Mrk.-We 400 [17; ,10bz G Magd. Allg. Gas 1000 118, 50G do. Baubank\1 1000 178,80bzG do. Bergwerk 1000 190,60 %z do. Straßenb. 1000 1125,00bzG | Marie, con. Bw. 600 1142,50G Marienh. - Berjb. 1000 R Le Bergb

r

4 4. Dresd.Baub. Obl! 4. Hamb. Hyp. Pfdbr. 4.

do. do. verf L

l ck

S

F

do. do. H Ml Hvpbk 13.125 : 11,1. O vers do. Hyp. u.Wehsel/33/1.1. Metninger 1 Ls 1

1500—75 |118,50G Badisthe Bank cv. 300 |—,— Magdeb. Bank-V.'

c i

O D R S

co

WOOIOMNMIANS= N O A s M M NEA NN

Sfr E

H ESEE )

Gl

Ort RAIDON S vg TSF

ORNWRRB | S |

do. Präm. -Pfb. 4 Nordd. Grdkr. cv.4 1. Nürnb. Vercin8bk.'4 1. Pom.Hpb.l.rz.120 5 1.

Do. L IV LLIODO L1. do, T1310 D ;

Li L ve

Pk pl jk (Pn k i d A i L A I A jn

Am pmk pur prr ONINIOMON=IORO

prak pmk

TPRRPRORRPRRRRRRRR Eo ERE pad O

d

| Co 7 pu

. o

E S H m O O

G I A: GO I M 00 99 | wWwOOOUuLUIRPNINN

N E E

r O I 00 M “I

do. Il.rz.110/4 do. T.rz.1004 do. neue rz. 100 4 do. TIL.IV. neue 4 do. conv. rz.100 34/1.

Pri.Bdkrd. rz.110/5 1. do. lILT.NLrz.1005 | verf do. rz.115/431. do. X.rz.110/421. do. rz.100 do. XIl.rz.100 do. X11!.7xz.100 dd, E

Pr Ctrlbdk. rz. 100 do. 1890 do. do. kündb. do. Comm.Ob. 3

i A 2 —J E O

O0 t

E

2000—100/101,50bGEL.f. h BochBgw.Vz.C. 1000—b00|—,— j Bochum. Gußst. 5000—500/102,60G i do. pr. ult. April 1000 1104,75G j Bonif. Ver.Bgw. 1000 u. 500/103,256G Borussia-Brgw. 1000—5001102, ‘00G E Brschweig. Kohl. 1000 u. 500 103; 25G klf. E do. St.-Pr. 1000 u. 500/102 50bzG ' do. Jute-Spin. 1000 102/90B 4 Bredower Zucker 1000 |—,— h Breest u.Co.WU. 500 u. 200/103,60G L Bresl.W.F-Unke

820 1102,75G À Bresl. Oelfabrik. 1000—100/103,50G 2 do. Sa: ¿ 5000—200]—-,— iz Brüxer Kohlenw.| 7

1200 |[101,10B El.f. Y Butke&Co.Met. 3000—200] ,— L Cafjel Federstahl

1000 |100,75G j Chemn Werkzg. 500 u. 200|—,— : Commern. Bgw. 1000 u. 500|—,— / do. do. con». 5000—500|103,10G i; Goncordia Brgb.|

1000 e E Consolid.Schalk. 1000u.500|— N Gourl Bergtork. .|

600 [106 3 00bz E Dannenbaum .

| Too Al. S. |[254,25bz P N Att.

253,404252,750254,70à,40 bj | Deffauer Gas .

100 fl. S. |—-,— / 200 fl. C. M. [93/6063 j De Ea 200 a 00h R V Thoneöbren P, E o. Thonröhren 200 E 78,80B E Donnersm.Hütte

imp mam

S ap bere: griqthe f O A L Ms “T ca D

Pro

n a

rs 600 S 300 177,00bz 300 |102,70bz 400 |248,00B | 500 [193,50bzG 500 |140,10tzG 600 [312,00G 300 [2 300 19,30 bz | 500 |83,00G 600 [41,50G 1000 |81,50bz G 000

,

pk

pk pk pk jur pre pet brr pk pk pk pk pmk pi pk pk prrd i jt P

1 T RRAE O R fee E R Ta a a

pk p pk pk l t pk d H =Ay i Jt i J J]

ela;

[3000—150]94,20G Börs .-Handels-V. 12° 13} 6090 159 00G Oesterr. Kredit . . —,— ___| Qug Henckel (105) ¡3000—75 [113,75B Braunschw. Bank 3 51/10| 55/«/ 300 1108,75B do. pr. ult. Aprik 164,10à,25 bg] Hendel Wlfsb. 105 ./5000—75 [107,50 bz do. Kreditbank . 6 61 —,— do. Länderb. abg. . G.194,80G ea Bergwk. |[3000—100/115,00 bz do. Hannov. Hvp.| 103,80G Oldenbg. Sv.-BE. | | 165,00 bzB e S rz.102 3000—100|110,90 bz Brem. Bk. Mrkst.| 112,00bzB | Osnabrücker Bk. . | 8] 134,40B Kali-W ZGeaN

./3000—100/100,70bz Bresl. Disk.-Bk.| 104,90 bz Ostfries. Bk. 60%/%0 74| 7Y| —,— v. Kramsta . '3000—100/101,75B do. Wechslerb.| 102,80G Petersb. Disk.-B.! 19 | 250RbI.P. 182,75 bz Laurahütte Part. 3000—100/102,50bz Brüfeler Bank . . 1—,— do. Int. Bk| 15 | [250Rbl.P.|157,50 bz Louise Tiefb. (100) 9000— 100/95,09 bz Chemn. Bank-V. 1096,70G E Hyv.-Bk.| 0 | 1200 109; 50G MsöU.&Hollb. 105 101,25 bz G Coburg. Kreditbk. 98,90bz G osener Provinz .| 6 1500 |108/90bzB Naphta (Nobel) .

103,00bzG | Göln. Wechslerbk. 99,00B Preuß.Bodenk.-B.| 63 600 1124, 50bzG | Nolte-Gas . 94,90 bzG Dänische Ldm.-B. 450 [114,40B Elf. | Pr.Ctr.Bod. 50/0 10 600 |154,10bzG Norddeutsch. ‘Uoyd Daunger Privatb. r. Hyp.-Akt.-Bk.| 6} 600 1121 '00bz G Oberschl.Eisb.105

94;756zG | Darmstädt. Bank 10f |250fl.südd. 144,00 bz r.H.V.A.G. 25%| 8 1500 |109,60et.by G en ePart (102)

S

t; =Q _—

Ort Öt E E E J

ollie Vie - D D i i aas

versch

m S!

4.

M 90 I fck CN vao

r S

O

D O

150 |71'25G 200 fl.168/75B

1000 11335G 1500 |285,00B B00 300 [109,10G 1000 [141,50bz G 300 [11. 52,50G 800 [L 300 /99,00bzG 300 |21/50G 1200 194,00G 500/1000/90,00 bz G 300 184,00bzG 600 [42/00G 300 S [16000/300: 300 182, 50G 300/1000 412%G 300 1111,25G 600 190,10bz; G 1000 1106,00G 150 1107,50B 300 |—,— 600 1166,75G 1000 |21,00G 1000 |¡—,—

r i i i i a a i

E E E L STeE

wr

1 1 A 1 1 1 1. J L, E, 4. 1, 4. L 4. 4. J. 1.

r E L H US H H CS E N

Ei 1, ‘1. L L L E 1. 31. L

Pr.Hp.A.B.I. 120 —,— do. pr. ult. April do. volle| 8 1500 1117,00bzG alker Gruben do. VI.rz.110/8 —,— f. Mk.-A. angm.| 104| 9 | 1000 [144,5 50 bz do. volle1891| / 113,30G UICNe 00 do. div.S.rz.100/4 | vers 5000200 101,30bzG do. pr. ult. April 144à144,70bz Pr: „Imm.B.p.St 74 320 |356,10G S A * s do. r3z.100/34! versch./3000—2001|95,50 bz G Drmft. Zettelbank| 4 [4,40 300 101, 25G cihsbank . | 7 (8,8 3000 142,80b G is t el Alt

V Hpvs.A.G. Ctf/4# 1.4. 10 5000—100/100,00G Dessauer Landesb.| 84| 84| 300 [144/40G Rostocker Bank . z 600 178,25 bz el gegen DS

do. do. 14 | vers{./5000—100]101,50bz G Deutsche Bank . .| 10 [10 | 600 1154,00bzB Russ. B.f. ausw.H.| 6,2 250RbIl.P.184,10 bz Westf.Grbv. P. do. do. 34 versch./5000—100194,60 bz G do. pr. ult. April 153,75à,90 bz | do. pr. ult. April 84,10a,26à,20bzB | Zoolog. Garten . Nd\chl.-Mrk. 4| 4 4 1.1.7 300 100,90 bz Dur-Bodenbah .| T7#| [4 | 1. Deutsche Eisenbahu-Stamm-Aktien. Oftpr, ‘Südbahn n 4 3 | 4 4 1.1 600 A 90,90 bz do. p. ult. April do. t ult. da 90,50a91, 95090,90bz | do. St.-Pr.Lt.A.B Pa A Met bt ee ZODOD B p eres Saalbahn .…...| §{| 04 | 11 300 139,69bz G Gal.CarlL.B. gar. ¿ Jaden - Mastricht N 600 G 171,30 bz Stargard-Posen .| 44| 42/44/1.1.7 3006 [102,10B do. p. ult. April

Alter ae (184 500 108,30 | Weimar-Gera - | 0 s 11 | 3004 st23,20G „Köfl, St.-A.| 7 | A

Altenburg-Zeîtt. 84/15 300 „4 —,— Werrabahn. .. | 3 | 4 n 300 A 76,60G S oDberbera 4 1. :

Greselder S 500,6 |104,25B a ari l 77,00 bz Kronpr. Rud. gar.| 4 L 200 f S. [90.20G M doe ult Avril

Crefeld-Uerdingen| 0 500 4A 40,90G ' SentberaeSternow. L 20 A S. 107,25 bz O NN

S E E 7 1E 106 60A 75 by Ausländische Eisenbahn-Stamm- und Stamm-Prior.-Aktien, | Best. Ung. Stsb. 270) =4i 500 Frs. 1109,25 bz Dortm Un.6300

Eu1én-Lüb.St.-A.| 14 O bz do: p Aen 100,258 404 268,75 by | do.St.-Pr.Lit.A.

Halber Gütexbhn.

Mak t 0 600 A 54,00 bz / msi 5 Oesterr. Lokalbahn| 4 | |5 | 11 | 200 fl. P. 178, 30bz h do do.pr ult April

alberst.- 000—600 A 1105,50 bz Aussig-Tepli 184 20 1.1 abg. a. 300 fl. 8.W.4 EE A l

udwh.-Be.'b, gar { 9/5 500 fl. südd. |225,:0b) | Böhmische Norbb.| 7 D e A S Bs Düs, Chamotte

Lübedt-Büden - A. s n l e O 20 do. Elbthalbhn.| 54] [4 | 1.1 | 200 fl, S. 1101,00B Düsseldorf Wa do. p. ult. Aprol , 168,904169bz | Böhm. Westbahn| 74] [5 [1.1. 7 | 200 fl. ö. W. |—,— do: D ull Ave 100,606 Düsseldorf. Wag, 13

Mainz-Ludwi wigsh 4i| 4514 | 1.1 | 600 A 1119,70 bz do. p. ult. April —_—,— Raab - Dedenbur 20 fl. S. je agent L €5,75 by do. Aovd . s do. p. ult. pril 119,70à,80bz | Buschtêhrader B.| 9}| [4 | 1.1 | 200 fl. P. gau Reichenb.-Pardub, adl - ül 200.fl. G. M. 78'76bg Dynamite. Trust| 84 109,10e bz G ah Ms ult Apr

Marienb. Mlawk _— [4 | 1144 600, 173,25G do. p. ult. April 220,00a4221,75 bz / 158,90 bzG [lE.Brm. do, p, ult, April] M 72,90073,40à,25b4 | Gsakat-Agram . .| 5 | |5 [1.1.7 | 200 fl. G. 1103,50bi do, pr.ult April 157,80a158,60bz Nordstern. Brgw.

L E

E Er

EaLEE 20

E a O orms

Ee CERS

pi pi J t A A J O G S

300 1169,00 Ms\ch.u Arm. 300 180,25 bz Mech. Wb. S 600 [141 ,„00bzG | Mechernich. Bw. 600 1107 ‘00bzB Mend. LROE 600 1161, 95 bz do. do. St.- 600 181, 50 bzG Mix u.Genest. 81/50bz MölluHlb. Sb-P . 196,75 bzG Neue Brl.Omn 300 |—,— Neufdt. Metallw. 300 [68,50bz Neurod. Kunst. A. t.à069,10A68,50à,90b4 | Neuß, Tagen ee 1000/800/122,50bzG | Nolte,N.Gas-G. 1000 |—,— Ndd. id, Bolle 68,75G do. Jute-S n 165,50B Nrd .Lagerh.

m ba

fg0F'ZOI Fe

Pk fk Pod unk Pon Prk C) N ] Pri J f fd f f P Pl Pi 4 D) n d J

pmk R N N

P A Ps SOaESE

ps p nl pk prt jk pmk pk Pk pr Lk pmk jk pmk Puk pk Pk prr Pk pn pmk pk pk n

bnd QOC jen Jank jk i e

He S E FSIZETI T TITT L I T I S1

R E J n A

?909'1L’iles

Lo

Dunk pk pn pur pk pak pk D) prnt toe

J bi fi J J bd jd F J J Jrs

R R E gs dund Pak pak pu puerb pk pmk dund per dck

1000 u. 500 A 194,00 bz Albrechtsbahn A 20 T1 17 200 fl. S do. p. ult. April 8,25 by Dresd. Bau-Ges

[ay AONDOWIONAONNIODOIORNOS

pad P i Pi jerk et 1 Pk ÎP Drnk

E

1000 |126,60bz Dividende pro | S | S |8t.|8.7m.|&tute u| S N OANI Brünn. Sara G =6 1 L Ï [900AG175,50G- N

a ear ibi ia dG T s ai R s D

do

P R NPRR R EOERE

i

000 [165.00bz Gaisbergbahn . 4 |200fl P137,50G A Nb 300 171,50bzG Paul, NRp.St.P| 4 | 500, |—,— Sülei Dp

Dk pr pa P Pl Pt unt pt drk Junk dk pk Punk P per jn jn T rk jk dk Jn D rk Dr dk k p p Pork rk jmd funk pmk jd

Predi Pud D Jud Pemk Pk Junk 2] bernk 2] frck

undd pmk prt pk prrk pk jd prt pl jr 14 pr S L i i i A4