1911 / 61 p. 20 (Deutscher Reichsanzeiger) scan diff

I

| i / l | 1

H EXTID N A T E) —— —— E SERT E A A I R

—— Brasil. Bank f. D.

76,75G Brrlcbw Bru Krd, as —_— do. «Hann. Hypbk.| —,— Bresl. Disk-B. aba.| 391,60bzG Brüsseler Bank alte/ —_,— Centr. Bank f. Eisenb.| | Chemn. Bank- Verein|

171,00b¿G | Pfefferberg . . .| 74/ 85/4 |1.101194,096zB | Bismarckhütte . 4 [1.7 I186,26b 116,00G Schöneberger .| 8 | 9 4 |1. 84 00hB Blumweu.Shn.| 6 i 62G Geigwesd. Eisen 170,75B Schultheiß . . 14 4 1.9 1267,5063G | Boch.Brgw.abg. -- |%, | 1.1 181 0b do. ult. März 109,80G Spandau. Berg| 4 | b 4 |1.10/139,00bzG do. Gußstahi/12 |1 7 1233,60bz neue Vereinsbr. abg;./10 [12 4 L 235,00B do. ult, fir i Gelsent Gußst. do. St.-Pr./12 14 s :10/258/50bzG Bodag Berl. Nor Gust. Genschow

Bittoia. O E .10/108,00bzG do.HchbS A | L ; 91 60bzG Coburger Kreditbank! : do do-HUbSHnhs O R

Gom.- u. Disk. Bank| . D.1117,25bzG Audwärlige Brauereien, Gb. Böbler u. K. 1231,00 Gerb-

do. ult. März| 1171146) Bochum. Vikt. . | 1,8 [124,00B Borsigro. Terr. S Gee De Creditverein Neviges |'6 T0 Brauh. Nürnbg. 1.101181 25bz;G Bösperde Wlzw. 114 25G Gerresh.Glash. Dänische Ldm.-Bank| 8 i. D./139, G Brieg. Stadthr. 1,9 1111,006b3G | Braunk.u.Briket! 222,76b3G | Ges, f. eleftr. U. Danziger Privatbanf| | 1133,75 Büchner Erfurt 1,10/115,00bzG a Vellignr Kohl 227,00G do. ult. März

E M E TRRTTGKEET T E T T Us S 56,25 Gr. Russische Eisenb.|5 ermm V AR E I a N Pr.Hyp.- «A, D 120 36] 1.1.7 107,00G Or.Esb.Bt.- -G.' 64]i. D.14 | La 2 a bo. do. fleine|3 7

Gang 063¿G | IürkIab-R-A]10 [10 14 | 1.8 l—— 34 versch./95,25G do. ult. März E | ang.-Dombrowo .|4;

Bern.K1.-A.87 kv. G do. Prâm.l 164 E t A T E ia 21 versch. S De U SL Ae GMRDIE N h | Fursf-Charf A, 1888/4" . 4 E L e M \ 9 ! 2 7

E L bo. 6, Sicans 2 —,— Pfandbriefe u. Schuldverschreibungeu | päbaaui versch. /97,00bzG | Raab.-Oedenb.| 4 |{. D. 2E t u do. 19°2u?v.1913/ h a tonv.St-Ob Y 38 90,00G Deutscher Hypothekenbanken. : do. abg. /34| versch.90,00bzG Sale, h a 2 11 19; 60 b1G Moskau-Fursk . (4 Buen.-Air. Me 08) 10) 90bzL Schwed. St.-A 80) 31 E TY-VI/4 | 1.1.7 1100,50G 1904 unk. 13/4 | 1,1.7 199,25G S E 1,0 ae Moskau-Smolensk. .4 D. 10" Int. 95,00bzGE 1886 gr.| 3k 92,80bz Bayr. ebt V 33 1410[92,00bzG 1905 unf. 14/4 | versh./99,20G E; t 4 T / Nikolai- Obligationen /4 do. 1060 u: 500 £ 71,40b3 | “vo. Ä 31 93,00B do. I n W.-BA'(3x] versch./93,90G 9. 1907 unk. 17/4 | versch. E S Be Arad. S 6 E / do, do. Meines do. 1092 176k O, 1890 qr 31 95,25G Bay. Hyp. u. W-BAi 14,1092, 80G j 1909 unk. 19 dhe 100/506 N Pr.-A is t h: Orel-Griasy . : 18874 do. 202 \ i ô D 34 95,20G I H „Bf, -Pfdhr.|4 versch 97 ‘20bzG do. 1911 unk. 21 B 7 100'80G Rie. [M (1 S E do. do, y O L

do. ult. März Ee * St. A ° odd : T Bert: Hop bg.|34| versh.190,00G do. Komm.-O. uk. 18 L. BUE Kursk-Kiew . - i 7 Ee 40bz Süd-Westbahn . . . .4 . ner E1 Bula.Gd-Hyp. S ; 906 T E 86,90G do. do. 1909uf. 194 | 1.1.7 0126S | | Warsh.- Wien, 9 atb Transfaukasishe br/8 15.6.12178,20B Darmst. Bank Gld. . Danzig. Aktienb. 197,60G do. St.-Pr. 228,76b3G |G 25r241561-246560 Jain : 1888 3 —,— do. 7 3 O 101, 50b;zG PrH- -V. “t. E XV4 | 1.4.10 98,80G do. ult. März Í E db: z do. x3 '15.6,1278/20B do. Markstücke| 131 bz Docintund, Al bz eve L d Herd 5r121561- 136560 104,00B Eke, Eidgen. | : E do, 1 E u 1014 verd. (ch.[99 §5bsG versch.94,50bzG do. Genußsch.| 4t|i.D.|f346vS1247,00d3z R E 1 1410107 T D: ult. 131bzG do. Uni 2x 61551-856 -—,— do. Etisenb.- „R 90 9%)! d.

S 5 R. V: Koslow-Woron. 1887/4 91,80B U L Union 91; d IV uf. 15/4 | versch. 999 5bzG pr. “Psdb B. t 98,90b¿G | Außerdem R. Pap. Außerdem 15 R, Pap. be Bo Dessauer Landesbauk| ( 116,00& do. Viktoria . Chil G es as E Gerb, Goldanl. .| S do. VIL 'VIO ul 18/4 ver\ch.199 50bzG bis XK n ros 90bz N G i \ 95 t s U 2 i 94 50b;G v. amort, Jo Ï

198, T ) 1,7 1103,75B e a9'e6 Deuts h-Asiatische . .| 8 |t. D.[146,00bzG | Düsseld. Adlex .| : 0bzG | do. 22,306 Bali.Ob. 1:DU/ & R Biet.byGd1084 bz L Rursl-Kiew 92,60bz Deutsche Ansiedl. . .| "N46756 | po Diet 97'00B do. X11, XTV uf.19/4 | vers. 100,00 bz s 1914 99/30 bzG do. ult. März Io C T t Lodzer Fabrikbahn . —,— R ; 969 Í E do. mittel S 13| 4 97,00V s 3 ver\ch.[100,50G do. XXVY unk. 90,0003 07 E 41, 71217, 900z® e i 9060| O84 DeutiWe Dank... , 1 . D.126 „bz Do. Oel A. leine 94 50hzG Slame Anl O | ads do. XV, XVI uf. S P 936 60G do. XXVII unk. 1915 99,60G Can. Bb s : 91816, GA2181Atät bg 5 Moskau-Kasan 1909 4 E bs E Ml 49701011 Frankf. Henning 1 ) 194 3 )e unabg.) D I uf. 16/31! 11, C | 100,00bz G do. U (Âr 4 S x do. do. E 91,70C ai rer E a R L Pf: G A 1906 )4,40bzG Pa eu O4 do. S 100,506zG do XXVII uf. 1917 \vlv.i.DIL.| 6 li.Rdi4 | 1.11—,— l z u-Kw.-Wor. 09/44 98 10 Dt. Eff.- u. Wechselb.| 5 11: 5,00 et. bzG | Germ. Dortm. 500 £ —— D R D, 4 X unf. 1919 100,00bzG | Pennsvlv.i —— Y P Rr a R O E IEI S A . Hyp.-Bank .…. 8 159,40 bz sberg Gyine), ido, 50 2 105.25 et.bzB do. mitt. abg. H 0 R IT uf. 00 | 1,1, 101,5 50G do. R XRXTu20 100'50G do. ult. Män N A 9 do. Do. 10ufy.20Int, (43 98,00et.bzB Di, Hyp. Bank e + r D 120 00G Bitte rage ae do. 96 500, 100 £| : 102,60bz do. M il, e A i Brshw.HannXV1 bis | #ch.199 40G do. XX1TIT unk. 1912 93,10G Amhjterd. -Vcott. : do. do. Riäsan : 91,60b4G do. Palästina-Bank| 6 | 125,70G anau Hofbr. . do. 50, 9% £| È 102,60bz do.ult. társ ag 87,50bzG XVITI X XI,XXIL e ‘90G do. XXVIT unk. 1914 93,90G Anatl.volleLIT L 7116 266 N Moskau-Rj R ola 2,108 Deutsche Ueberseebank| 1175,75G enningerReifh do “Mrz Türk. 19d. At i: 86,70bzG do. XXIIT uf. 15 0B Do V, N 9 490,105zG do. 609/o I-ITT| § (t. D. * d : Mosk.-Wind.-Ryb. © f Q1 A Diskonto-Kommandit| 9 |i 198,40bzG erfules Cassel. do-Ei! ‘Tienti-P| ! 102,40 bz do. Bagd Ger 86,70b¿G do. XXIYV uk. 184 | j A )G do. XXIŸ unk. 1912: 91,40 do. ult. März| Qr 2 1 * do, an: ai 91,60b4G do ult. März | *“" 198jatbz essische Cassel .| N f2l t 102,10bz do. do. 4,10/100,9 «Obi. 98/25G Gotthardbahn 6,61o.D.i.Lfr.3.1—- T i Riäsan-Koslow. . . „4 91,606 DiioneL Ai i D165 10b T N doGrg.. 10uf2 A 99 90bz do. Konsol, 189) M do. Ux | 1,2, 95,50G Do. MUARDE 94'30G S U MAA E am i Riäsan-Uralsk 18: 4 E Dresdner Ban 9 | j ags z Ocherlbräu n ‘63 n 25 2 99,90bz do. unif. 1903, 06) 39 194,50bzG do ILIX, KA- V 100,75bzG | Stalien. Merid.| 6 li.Nd14 | L1l-— do. do. 1897/4 91,60G DO, A. ult. März 1 406 olsten .. . » 1 V E E i —— ukv. 1913 . dh XIX 100,80bzG | do. ult. März L0aR d f do, do. 1898/4 01209) Elberfelde AAUSS 6 6 109 10G nbe u O De o 0a A A Do U März) x i D {01/006 &tal. Mittelm. | 3,4li. Nd\4 | L1|—- Rubinsk . us 4 91,60G Effener A: | h 8 00b;G S vi fbr. | Eguptifche ‘gar.| i R 1908| 86,60bzG B Hvv. R 4 L bo: do. IX unk. 1920) O b. De: Me li. D.14 | 1 1 1146,20bz i d t “Ostbahn. 1898 4 E Cfsener Kred.- «Anstali 8x 1642 25G Klosterb.t Röderb : 31 | Do. S 0B o. «L, D unk. 1912 ) ux r. Henri|E/sil. 2. E E Ls M N É -Bc ( 4 25 bzs ¿nia Br. L 12500 0,1 25dóe 4 E do, 490 Fr. rLose(fr. Z./ O Es Disch, Hyp.- „Bk. IV-Vi ch .}—,— do. 4 IV unf. 9200 0G do. ult. März A E do. 1901 unkv. 15/4 91,60G M S am A 2biB Toms D do: 500 Fr.| do. ult. März) 13,80bzÒ KVIT unf, 191244 0G da k. 191 92,00bzG Sard. Sek.-B. d Rd/E | L117 Warschau-Wiener 10: 4| E E e Erhe Tunterstein . gi i a Lo vg A Ungar. G.-R. gr. s G0 4 O0 be I do. T u. Ta fv. 4 199,008 A E ti N f: 4 92,256 West-Sizilian.| 4 [i. D.14 | 1,1 79;,00G do. 1) D Hamburg. Hvyp.-Bank| I | ( 35,10 bz Leipzig. Riebeck fien änd. Lose . do. mittel] 4 Ai 28 ) 1D, 4 | versch. 99 00bzG Do. DOD un x

—— erse Bank .| 74 | 74 [148,006zB | Lindenbr, Unna| 4 J | 93'906 annoversche Bank .| Ti 40,00 bz nna| 4 fee E t 2. 58;10B do. fleine| 4 cis E U 146 40bIG L Deutsche Eisenbahnobligationen. R E ildesheimer Bank 171,760 | Lindener .…. .|12 | retBurg. 10UL.e d E CRGR

i C 99 60G he | N N Fu b. Verkehrsbantk| i. L. | 1100b;G L Do ( dr + Már is (5 199. 70G d 7 L E Braunschweig 2 : l u g9'701 nmob. Berkehrösbank| i. „L LUUDZ ôwenb. ctm. [10 aliz. Landes-A.| 4 L do. K is "Mente 4 LOIL S7 da S Ae 04 verd 100,00b G do. S. 50, 69—82..|t S Landeseisenbahn L/84| LL7 n i n 92; 70G, Kieler Bank. T4 125,70B Merzig Brauer.| 9 do. Prop.-Anl.| 4 7 E dh: B fleine| 4 | 6.12 191 '80bzG do. XVILL, XLX uf. ib |ve o 100'00bG do. De E 1335| 1.4.10191,20B do. do. ITT/35| 1,17 Wladik. Oblig. 2 00B Kjöbenhavns Grd. . .| 0 Müser „Langend.| 6 | Griechische, Feen li SRD S B ult. März! : T A d do: T „ANT uk: 214 A 10020G Rh. - Westf. Bodenkr. do. do. 1904 3| 1110 B Ba 99 90B Königsb. Ver.-Bank | 7 135,750 Oberschlesi\che .| 4 v0, 81 I Or. | 1,19 i do. St.R. 1910 4 | D, Sl ARRES E XTILXTILA uf.13/32| versch 93, 3%5bzG T E HLA, \cch.199,00bzG Brölth. Ga 1900 41 141 A do. do. 92,00bzB A oed. Ánst.| 9 A 0b: G A S e Í D 0. £000,2500 , 1,60 53,60 t.bzG do. do. 1897| 34 | ö V T, TX 31 14, 10 90.00bzG £ ° 99 '90bz G Do. 0, 141 9,200bzB P31( D 414IV) S es I), Dpilta| 9

11

L

U

14.1

| |

186 90bz 214 106 Ù 2141 à214G

= D

u

_— A _—“_—

—J J fra fun : S 2

pon 85 F

O 2ST

E e

ck

_ A R

116,40bz 302 40bz 90,50 241,09 et.bzG 172 ,90bz pu À ET, [P 21a173bz 161,25 bz 134; 50G 128,5 B 241 30bz G 127,00 A bzG 167, 50bzG 229 80bzG 192,90bz 54 50G 192 00ß;G 245,00B 13 2,00G 160 20 bz 190,00 bz 111 50 bz 261.7 {e 9 bz 107 ‘00biG 310 00 131 30G 116 25B 112.00B 97,10bzG 95 25G £6 00bzG 41: 2, Sb 155,25 bzB 141, 40b O Li 50G 110 00G 67,25B 138 30bzG E 3,40 bz 204 ( L 0 bz G 136 00 et.bzG 192 50bz F 38 ‘90bz 189 1 JbzG 8943 189 50bz 179 00bzG 71 50G 49,00bzG 181 25bþ¿G :152 00bzG 191,90bz 184 50G 144, „00 bzG 141 ‘80 bz l: 0, 10bz{S 58 ‘00bz G 127 M 50bIG } a 7,50bzG 188 -50bz S

160,5 E 195 60 bz ¡G

¿(5

EO ut pmk bet I N d D D

1] rei fund J bens Q N prak jonutò pmk prak pmk uard Jrr

prak þrt jd prrmá pern pre uni emc penatb

S 4 S e M9 S

pat pem ju fis Pi eeà jf 8D) é z

e i O j

wem

CIT T bera bak prak fam fn pt erni prach Jra fat jer fumok Junk o T: bt b He Ct O UIT COt M M but funk C) N

prak purnk R p T M C D P C D

a S dôe4

1C 354/50G do. Jutesy, 346,50G Bredow. 31 uer 112 50bzG Breitenb. Zem. 90,2 2G Brem. Allg, Gs. 263,00G do. Linoleum 158/00G do. Wollk. 136,50B Bresl.Spritfabr 146,80G do, Wegh, Link: M 00G do. Vorzuas-Akt. 9,79G Brown Boveri|11 c Bruchsal, Masch. |2 0/69,60bs Brüning u.Shn. Bs 00G Brüxer Kohlnw. |‘ 113,25G Buder. Eis. A-C| k .160,00G Em.Busch,opt.J/1 196,00G Busch Wacçc g ¡07 N F 01154, 06G Bußtke u. K. 96,50G Calmon, Af ibe es 39,25G CarlshütteAltw Tad Carol. Braunk. Z( 156,00G C arton. Loschro 79 10G Do. ohne Gnf [. 185,60G do.Masch.u. F a 79,20G Caffel. Fed dersthi. 241,00G Charltibg.Waß 186,06 Charlottenhütic | 175/50G Chem. F.Buckau 12 141,60G do. St.- Pr. (12 101,06G do. Griesh, Œl.|14 76,50bz do. Grünau . [10 111,50G do. v, Hevden/10 206,80bzG ». Hônningen| 8 75,00bzG Do. Milch 12 188,00B do.Oranb. Si-D| 9 |— 159,25G do. Weiler A 33,00b¿G do. Ind.Gelsenk.| 148, 79B do. Werke Akh 222,2: 5bzG (3 bemn Mer 55,90G Göln-9 (1

7,25bzG Cöln. Beraw.,

D 00m | A Ic S RNOA

299, 2b 3G Giesel, Zement 86,10bzG Gildemel| fter&C}| è 113,50G Jhs. Girmes&G 95,59 Sladb. Spinn. 184 00bzG Glad. Woll-Ind 284,70bzB Glaé-MStalke 1341,40hzG Glauzig, Zucker 585,50bz;G Glücfauf V. -A. 107,00bzG Gehr. Goedhart 153,00bzG Sórl. Eisenbb, 20 370,00bzW Srl. Masch, ky.| 6z —— Goth.Wagg.Vz./10 —— Grepp. Werke .[10 118,506zG Grevenbroich . .' 0 263,00bzG Grißner Masch. 14 0223,75 bzG Gr.Licht.Bv. ab. 0 109,09-« do. Terr.-Ges.| 99,00et.bzG | Gr.-StrehlCGem| 121,75B E. Gundlach. S Alfr. Gutmann 433,008 Guttsm. Masch. 245,90bzB W. Hagelberg

194,506 Balle ala ; Be.

pr i

M M P pas pin [Pa pf pi pr R T L

L -—

rei

D . D S A Js M D n M 4 benn fai emed js pradti Predi Pen pem Sia Dmer Prem Predi Jork James prets Pren

-

e do. K.-Obl. T uk. 18/4

d T OND

H H H 1 fg ja 0 Pi bt DO b I T5 LIO N N PR- fs Jr Hs C P

Ao era O De

Pet pk rek Pri L o Prm pk pern drk jed pomedi pre prrndk fremd prt jk park Pernct jrnck drei dru E p pri jed jer prerdk

S jd pri pri jen jrrnab ©

prak pem aren rel C C D u e E L ani

D

| [) d bi pi d ias 3s pn dn (Bas pf 1 V dfe Df D j Df °, Î S

bn m A R A =A I O

3 b H O N OD A Ct

de

pri bai pern Pr pre prr juni pern sere rek fart Sid: I E E ck20 - S S E E S

pumok Q Co

L)

ei

—_ Q J 2

C3 pi Co G

Wi S

1 r |

-

_— pmk

pre pom pu pre Go t Ur j E ERE A R

O O pl bk —- dD bd

do. 4960. 80B do. Komme Ob. n l 91 00G do. U unk. 17/ 86 60bzG do. 5 91,00 do. VTILI unf. 18|

Gia [4

wr

m

t J bi J I I S

(—) m ORNMM No

prak prr: S

i C

mi pm D) D i

K t

——— F T eo E

L

pak jut prx L —I bek C S

uo dotS | —| P GY bocd J

om MUInaco | S

Hs CO d

Er

R

ti ermm: Jrr Pre Prem Pre Pre Jem Preis rut: ere Pr Pre rar Pran Dai erman pre fmaek femetrl Per Gama Jerk Jr pern: Pren job Pera Punk Sf rank pru rand rek Prem Feri meb emen e Jer mak Jak Pram Perm Form Perm Jnt fun nen real

@

imi pt pt i i S R E

L A

, è P: N ,

D

L ND )

wee D j

p pk S

264,00bzG alle Maschfhr. 256,50bzG amb. Elektr. W 184 00 et.bzG F.H.Hammersen 201,25 Hdlsg. f. Grdb. 22,256 Hd Bellealliance 268,00bzB Hannov. Bau

195,00B do. Jmamob. 195,90 bz do. Masch.Egest. 168,60G Harh.-W. Gum. 258,00bzG Harkort Brüdkb. 52,50G do. St.-Pr.| 223,50 bz do. Brgw. do. 172,10bzGW Harp. Brgb.-(ZB, 505,25bzG do. ult. März 87,9UB do. 600 88,008: B Hartm. Ma\chfb. 459 00G Hartung Gußst.| 89,25G parzerW.A u.B 323,50bzG Dasver Eisenw.| 2239,75bz;G C. Heckmann .| 157 00b¿G Hedwigshutte l 365. 00B do. neuc|

80,25 Ron Jura. | 0 108,005 Dein, Lehmann 110 | 154,10G He inrichs hall ¿D | 88,756 Held u. Ft ‘ande|18 18 | 227,00bzG Hemmoor P.-3.| 4 |— | 295,00B Herbrand Wag. 8 [174,25b¿2G Herraannmühbl.

M

E

a

D “e, (e

"— Qo r

p Ot p

N i R] rk Pen Pert Peri fk Q O) Pur fk Puk DO brt lrt I F J I QO

J =—J urs

| |

ia do. do.

pmà pr prari prak =S

—,

l l

fs ga pîz Man d vin bs S En pin df p E Dr pl D S Ä Tig É h Ea d pl Dan Da D

S Bres S

_—

n M OMmRaOINOONINíiINïn

m Cr? ers - o

d

per pak prt

90,0L A A E [XA L E i F Bes. 34) 0192,00B L L è t Z 134,00 Reichelhräu . . .[10 | Ko 500 , |1,60 53,60et.bzG E E Ie s | 117 [77906 R Kom. ¿O h 10 100101 10G G4 IX, chi P 15 17 199" '40bzG Grete iee 094 99'10G f Lüb. Komm.-Bank . .| 0bz&G eichelbräu . . [10 do. Pir.-Lar. 90 L A E 2 . St. aal do. D. u 9), 70G do. XT unf. 18 S. 100, „00G do. 1884 | O do. Do 2040 ,„

10000 6 1,60 52,70G do. Lôse do. do. 70G do. XIT unk. 204 | Ll. 100,50G an B, 1895,1903,06| 3 |89,50G O R 4

p _—I=—I L La E Aa E R E E E E E i i s A R E A TZi en MNIDON

—,— Luxemburger Bank .| 100,00G Magdeb. Bank-Verein! 100,40G Märkische Bank .. | 100. 00G Melenb. Bank 40%, 100,40B do. Hyp.- u. W.-Bank 1 —,— Medcklbg.-Strel. Hyp. “ats Meining. Hyp.- Bank| 7 145,50G v. Tuchersche E Mitteld. Bodenkred. .| 53 106,10G Ver. Werder ab.| 0 0 4 cow. 2 do, RMrebttbant 6 122,25bzG 3er. Ariern . .| 6 | 6 4 104, 50G do. Gas- u. ÉL —,— do. ult. März E T Wickülei Küpper] 77 4 154, 75B Concord. Be c1ab. 67,10bzG Mitteld. Privatbank .| 7 126,256bzG | Wiesbad. Kronb| 0 | 0 4 91,00bzG Concord. chem. 1: 68,50G Mete uische dub (4 s O | Concord. Spin.| 7 78,90bzG ülbheim a. d. Ru r O 99,80G _- Blas Confol. Schalke /20 | vis Nat.-Bank f. Deut\chl.| 64 |i. D.[132,70bz BUbUsrieattien, Cont. El. Nrnb.| ©

3. |—,— do. ult. März 1324 bz Aachen.Spinner| 4 | 6 [4 | 1.1 1115,25bz do. Vorz.-Q.| à | Nordd. Grundkredit . 3 1[129,25bzG Accumul. B [124 4 234,25bzG Cont. Wasserw.! 8| do. Kreditanstalt .| 125,25G A.-F. Boeseu. K | Cottbus. Masch. 3 | 9 berlausißer Bank .| Tz - —,— Voiz. „Akt. n 10,75bz Gröôlly. Papierf 112 | Oldenb. Spar-u. Leihb| - 1186,75G A.-G.f.Anilinfb.| 18 | 384 50bzG Delmenh. Lino!. 113 - Osnabr E Bat (4 139,50G A.G.f.Bauausf.| 5 |- 114,50bzG Dessauer Gas .| 9 |—

2 89'50G Ynat. Eis. [fv.102004

; 00b;B v0 O 118/00 et.bzB Rost. M. u. Ohl.[10 | A Schlegel Boch. .| 9 124,506 Schöfferbof . Lt 0 292;,00bzG Schwabenhräu hd : 110,00G S Sinner |

G s

S

C06 M b O M N p

—— —— I S m pt DO HD H

t juni —J I Þ De.

semi prak jer fremd pre jur bend erni, Pence eem pern pmk neró purrati form Prem fremd Peer seredò Pre rarmò Prm Prm Zk Pork rech jdk Pre Pera Per juni Proc jem Premacò emar jen ema: bank puri jen jm frank emc prmná jer po » s . - T2: R S

I Prei Pr J 2] Pri Dare Pauek Prt Pren J Pre F V Prei furt Prem Tat Pru Punk Jerad Park Predi J 2] 2] dra Jens CID bunt J

o f t ck þ

ck Co C2»

N do. Grun dentl.| M 93,50B | do #9; 180 2 {0G 4 18 T Kommunal Anleihen. S L S r 99 40G do. I N \ch.191,50G Halle-Hettstedter A OH I do. [Ifv(Erg)2040 do 400 | 1,60 G Mer. 1897| 4 1.56.11 |—,— Frkf. Hyp.-Bank 99 80G G Sächs. Skr. ¿Bk T e A halle-Hettstedter de vid n i D 89 Bozen, Mer. 1897 M do. Hyp.-Kr.-V.S.43| 80 n s alle-He / i BY 0 i ded 410 E Bucar. 1888 fonv.| 44 | 16 98,70bz do. d9 S.46 99, 30G D: %.192/00G r b -Ges.!4 a Eo aupI. ee As M E ; 1895| 44 ‘39 197,70bz Ñ ; 100,10bzG DO L Ss L), Lausißer Clen e pri an i Gotthardbahn do. 2000 u 1,30 41 90bz e O fleine 41 | c L 97,70bz fa do. Dv. 109, u L Bdkrd.-L - Y [d | T). 99 00 bz G Lübeck- -Biüchen gar. i 91 40et.bzG Ital. Eisenb. 2 | do. N 1/30 41, 90bzG L fleine| 44 Lg 7 (9500b4G do. D 60 40bzG ps 8 / L-IV i ver) b. 60G bübed-Büchen gar. 9140 2 N olländ. St. 1826| © EIZEQIE 90. 1898| 44 99,0 )bzG do. 0. 100 50b zG Schwzb-, H.-Bk. TI—V4 | verih.|39, 000 R G cuiatcoVs M “do. Mi » S Ao 2 4 2008 do. f 93, 20G do. VI unf. 1912/4 | 1.1.7 199,50G do. 1910 unkv. 2043 Macedon. Gold-Obl : O

bed pern Prem fei Pran frank Pren rak emed Pren Pran jor jen jeh jd Pwd Pramnc jene

g j

L E _—

E Se _—. c 0 T O O O

las es A Dies 154 v4 O4 A |

pi punak Prrek o00

eo

pa

Q S 60 D ck B E S A E M E EER puuk Puncd prak pen am) prak femck bunt fred pud en] en] bund fand fund e] pu prt

p

porn ferenb p i P La pft

E ps Co Co P C5 C3 M ri M pf ri

E D

J euB J

ibi:

É 6 D Me, 100 §| 44 98,00G do. feine! D i i inf. 1919/4 | 1.4.10 100,40G ? 41 # do. VII un , Neinickend.-Liebenwld do. kleine]

118,00G do. IX unk. 1917/4 E Zschipkau - Finsterwld. 34 Portug. Eisenb. 1886

s 80G ; C | 01/50 do. X unk. 1921/4 100,80 „11. Straßenbahnuoblig. do, 1889 T Na. 1 R G do. vit unk. 1915/3) t e Deutsche cie h S fe ahm | T R 99 10bzG 91,00G Allg. Dt. Klb. ( O4 Fer ; Sard. Eisenb. gar. L, T

[, a 6

p -

r eme p per ret erd pre Pr

R D 32 f ag h n vgn enm 20 £| 4x 98,00G Budapester 1

E ult. März Buenos iss 3

do. Ser. 1—25| 4 92,90B do. 88 1000| 44 j

Ftalien. Rente gr.| 32 —,— 09, 100] 7 ,

do. N 32 —- e H

do. ult. März Ss do. ; l E do. 1891 große | 6 I 1915/4 |

e E 269] 5 100,10b¿G do. fleine] 6 104,10bzG de U uf 1916/4

Mer 296 00,1000 99 50bzG do. ult. März| i 101,00B M KVY ut. 1917 4 |

100, 50G GAbGrdkrd. Pr Df. Lj 31 O |33| A O 1 81) 110 D 97: 00bzG A | 97 10bz do. IR, INa 4) 104,10bzG do K KITut.13/14| ¿

a Ie] J me} F J Fd J fb beti A Ca EiA fand fun Juan m

A A J pn pr I LOLO =

D

n D

T E

F i l iri iat bis Fs ps A E S

spat punkt

S

bs ) dund ÿ

s ri: ck

199 20bzG Südd. Hodérd. b.S. v 1100,20G Do. Lof.-u.Strb.(100 44 verich.[100,90G 99 20bzG V Dn. b.S. 50133! )y/91,90G do do. 7 95756 | Sizil. Gold 1839| 99 40bzG Wstd. Bdkrd.1 JLV VI4 | s. 99,00G Bad.Lok.-Eisenb. (100) 4 z| 1.1.7 100 72G | Süd-Jtal. A-H 99, ‘10G do. do. VI Tut. 1913/4 | 14.10 S0 Brl.-GhrlStrhb.(100) 4 43 L 1 99 40h; j Wilh.-Luremh. LX 5 7 N i ITy E: 1918 |4 | ) d el Q do 4 l v 1 S 7 128 F) (H Y {O 756 Î 3 C F | ais! V E: R R O 1E | Meiniania 190 4 | L do, KFL Va ub 104 L 7 10020 | do. DVR ut 1918/4 | 1.410[10020G | Bow.-Gel\-Sir. (109) 43 1.1.7 [102,50G Amerikanische Eisenbahubonds. | Dn d. Srebit 110 li D.1250bB | G M i e S L S erag A ) n Ò R E RS D 903| do, X s 20/4 | ver. o T .134| versch.190,80G Coblenzer Stra enb.| | Dollars. T ult N E ADIDLI V enb 96 50b1G o E SNE i 901 0 Mia U 2 ,| b j 99,50bzG D. ia 1508 A R dd TNUL 184) e il, 60G I da R 'u.19 316) a 1.1.7 191,60G Cob ena L IL (108) 44 1.4.10/102,50G Calif.-Or. rz. 1918/5 do. eilt, Mini 63 li. D.I-- A Bub AG f Betrbrer: 12, 12 | 218 28 1E a 5501.6 u E Bioctig Bent 1s do, 1908200 #7 94'00V Gothenb. SA if 4 E 1 :1.7 [99,25 bzG Deutsche Eiseubahnstamm- und va d (108) 44 L17 [102 25G | Gtr.V.1.Ref.rz.1949 4 | do, a A AdlerFahrradw. 25 E 564,00bzG | Dt.-Ni ar| 64) 114,00 et.bzG Hiri, Kupfer . do. A R A 33 L do. 1906 unkv. 17 Ham S. r 470 uk. 13 : 59 '25bzG Vrioritätsaktien. Crefeld. S, (103) L 102,25G | do. Mortg. rz. 1929/33| Petersh Disk -Bank 6 |i. D.[210,25G Adler Pil.-Zmt.| | Ae Disch.-Oest Bu. E n 229, 209G Hi irschbero,Leder'10 | Norw I N Y R Helsingfors 1900| í S 471-540 uk. 14 99 /50bzG Dividende (vorl let B Z.-T | —— Do. Elekt. Str. (10: P E z Chic.Burla, rz. 1927/4 | Do. Int. Bank ö L Bn B fonv, u. neue/ 3 |- 127,10bzG Dt -Ueberls. (Floti (10 (i.D| 184,25 bzG Hochd.V-5 f fp. 0| de n M s i e 1902 ukv, 12| 4 &.541-610 uf. 18| 100,00bzG Aachen - Mastr.| 0 “UE i 22/2200 Bons: Eisbt I (10: : 10[101 50G E do. RoŒJsl. rz. 1934/4 do. ult. März E 2114à bz Adlerbütt. Glas 0 183,00bzG do. ult, März| J 184à 1844 bz Höchster Farbw. 27 Def. So! 1000fl.| 4 98,30 bz adi G . S.611-650 uf. 21 100 5E do. Genuß Q: 2E 00D S dor C )196,10G - Col E en Pfälzische Bank. 4 ho 901 ¡G B 1 SA En 0 99, (O Deutsch. Aiphat| 4 147 00bzG Hösch, Ei, u.St.| 114 |L } 168 20bz ú| ; c K \ dei R Ep x s H »oloraDSouth19: C C - 490, JUDIY o 0r3. N, do. 206 fl 4 98,80bz Karlsbader 1 14 4 E A A C h E Beta N | 87,00bzG Düsseld.-Duisb, Ua i L 101 95G L Denv. RioG .rz.1936 -- ) d. Hvp.-Bank| 9 | 198 00G lrandérmett 0 Bo; ult. Mrz, R 1892| 4 i B 4 99; 50G va! E 106, 10bzG Elektr.Hochbahn Gg Fo s do. Ref. rz. 1955 28,10G Potsd. Credit-Bank .| 745 | 75 1120,00G Alfeld-Gronau .| do. § -R, 93, 90G Kopenhag. | 98 40G GtnE Bdk. UT/VITT| Grefelder . «+1 79 0b do.07(rz3.105bzw101 99,59G ; ; C 04 1( E 8 |8 [164,50G A BO 5 | : G : do. Kronen-? 93 ;10bzG do. 1910 unkv. 20| 4 Î do E X unk. 1913/4 19975 bzG Eutin- «Lübeck . | bz 58 O f E 100) 99,20bzG / Ferrocarriles rz1957 21 24 10G Preuß. Bodenkredit Q 0 , 90G All. B.Omn.-G.| 0 |- do. do. Vz.-A 104 6055 ofmannWagga./40 |— | 20 R Haa dh E 188 z 34 Zua v4 X12 E Ln 15 99,90G Frankf. Güt erb.| 68,00et.bzC s n (105) : 0191/40B ZllinoisGtr. rz. 1952 4 | Si A do. Zentra! - Bod D.) 9 - [191,50G E. Boden-Akt.| so. | d do. Jutespinn. |20 297, 00bzG Hohenlohe-Wke., 8/9 00 Silb. 10 9690bz 67 IL 7 s do, XIV 10/100,00G Halberst-Blankb| E ‘Berl. Strhb. 100) 0/99/'60G Le n ane e E S T Edii-O)| A do. Kabelwerke] 7 N, Gat, Ga 9 218i bz V. 1 A 2 JVO, U D C G j s Sv, r3, 1I00|05| D. C) L | | Tou, N ( 9H) | (i 9 | N6.10bz do. do. 4 difsabon “fle, ne| 4 | 80,70bzG 93.95 G n iiLitA 69,10bzG Gr. Cass. Strßb. (105) i 5 8onaslRlr.r3 1949/4 | do. Pfandbriefbnk.| 8 | L E do. ult.März | 362 00bzB da V N d) 5 104,5 5b: S do. Pap.-Rente .| 176,60bz Mailän d Abbir-L. f fr.Z.|4 p. St.[—— 91,50G Kbnigsb- Cranz 137,50bzG do. do. unk. IT( a S i ? Manitoba rz.1933 43] Reichsbank | 5,83| [142,902 E O E ues a) id 46 1019 0B d 1BeL e, Soil, Z./ S do. 10 Lire «Loseisr. 3,/-# p Si. add 101,00G Liegnih-Raw. E Vie N L N B Be 10074 | BREG he Pra Bani 64 | |117,75b¿G M po tiban, s 319,/76b4B Polecind Brnk. 9 | 149/90b¿B DO. E s Mos. S.25,27,28| | 41100,50G 0 B ag! 14 L ; . Pac. Pr. rz. 1997 0, De DAnl o l Je Mj O | M8 161 40bz Humboldt e 1-8 8 142,20L,G S. Paulo Eis. 5 b 100 30G 5000RbI.| | Vei, E i 99 70G Q -Bihen | ( i. Kleinb.v.95( 1024 i l do. Gen. rz. 2047/3 O O S 138,00G Alum.-Ind.50/4]/12 |i, 268,00 bzG do. Waffen u. M 379,75b¿G do. Mühle|10 [10 156,00 bzG do Do 19 9 100/40bzG do.1000-100 | | veri. 85,60@ 99, 80G do. ult. März| “i Samla ndbahn (108) 102 59B A Oreg.Railr. rz. 1946/4 Rh.-Westf. Bodenkrd.| 31 | 85 1168,50bzG Numa cf.Pap.| 12 |‘ 389,00bzG do, L agg. Leib./12 |— |4 | 1.1 192 50bz Hutschenr. Porz. 11 L 175,25G do.G.-A. B02) 8 3 do. S. 30-——33| | G5 491,50G Med Fricdr.-W| 9 ba 5 S a R h. a Pennsylvania 1915/35) do. Disk.-Ges,| 7 | 1129,75bzG Amtsg. Pankow| 196,30bzG do. Wale erwerke 8 |— d [1,1 1102,00bz3G Hüttenb.Spinn.| 0 | 59,90G Na Míra| ukv.13 5000Rb1.| 4 E do. 91,50G do.St.-A.Lit.A 10 2,00bIC Sol t Sti ini 103 Pittsb.Cinc.C.rz.42/4z) —, i Riga Kommerz T-ITIl| 64 i. D.1116,00G Angl. Ct. Guan.| 6i|- 116,50 G do. Eiscrhand t 128,20bzG Ilse, Bergbau 24 141,75 b-G do, i T A, 3.|-1s p. S 11,75et.bzG do.1000-100 |4 | M ed. Hyp. -P. I rz. 12! t ees Niederlausitzer 36,20 Stett. Sra eno. (100)!3x S.Pacif.ofCal.rz. 12/6 101,00bzG Do do. TV neue| si. D110 50G Anh. Koblenw.| 5 | 142,00b¿O R. W. Di innen M O 55 30bz Int.Baug.St.P 12 | 215,50G Do “q d A : S do. S. 34/35, | j N E 99'30G Nordb. -Wern.A| (8,79G Süddtiche. S! ¿î A rz. 1955/4 94,75G Roftocker Bank abg.| 7 | [121,75G do. Vorz.-A.| 6 | 115,00G Dommitß\ch{ Th | 3 142,900 3G FeserihKViphabg| 84 137/0063 Rio A A ar 3.12 1191,10bz 38/39 5000RbI.| 4 O. e e0G E Nt a YoiAl 93,25bzG Ruff. B. f. ausw. H./10 (i. D.1171 ‘40bzG Ankerw Hnstgbg| 0 132,75bz Donnerêm. H. [14 309,00bzG do. Vorz.-Akt.| 5 | 100,00 bzs do 2 nd B 101/10G do. 1000-100 | x N B do. T do x 191: 162,75 bz Dôringu.Le 74 95k Fefsenit; Kaliw.| 5 | 7 1On8| | 101,80G SofiaStadtuk.16| LUU, ZUDÔS T

i 1903| 5 ie als 0 V Do Lo Ls 29 400 000 4 »| 4 92, 90B Stockholmer 1880| ? T «o 191

l Al » 10 N do 800 ,„ | 4d 92,90B do. Heine t 166: 2 199'30G do. vis do. 1919 4 r » N 35

E

D

1 | 1.1.7 199,80bz 6 Schweiz. Zentr. 1880)

pk ps D T a E E C

n fa

Pri Pri dret Put Pre Predi Js Wf Pre F Pueni Jt I F

S pa 1 v j

n [ay CO O O u

O00 Mf D E

E Died at Pie vf fe - i fe D

s)

L IUN D

pam part jed pre C frank jeh g Mis C

L ai M MP f Mid Ml Pm 5

vi

E 1A j P n p

1e Ms O DO 1 N A {

bund pra pre pu pem pad fra fmad pund bund df s J bund pk prenk

6

pre

bk puri pan pak E fern jed been je uk Pn U À A s L A s

ck

D es CO ls LO D)

do

F j

p

pack jou drk brand jam

D s n n Ick bun jrcá C) J

528 ,00bz 30 D '95b¡G

|

R

Aa e

V p O

|

e, D [a

|

73,50 do. Bahco&1 u. W. j CHL/1 50G Höxter - Godelb.| 0| r Dt, ŒEiî Spei g 0193 TD\H Do. Bor 4. „Akft.| do. Sai T8 f 669,75bzG Le fm. Stärkef. A

i L S:

1

A L A B E A S E En 5ème pi vin H

L And

R

71,00bzG 199 40 53 615,255; G

91

S 2 w--

ps June Prrá m} Premct 2 F Predi Pee emel Prark 25} Permná: dund

| bo] Mckck M Pr E E f A, h ph mk ermer dura rad pr t

p

D |

pt p k t é

dus duús pra bai pern pumedti Prorá Predi Prerzi eret Pram jam Permatd pre Pren Jeb uned pern redi fam per pot mend pre ermme pereen per prenci

B t t Pre rek jn

D. —_— - js der Â

90 i, Zt

. T S Q S: P pk pet C32) pel Vin bis D N D p S: %@

A 1p Co J J dd J OO =J bmi

O u

do. Lin.u.W i d é A 274 a2 74 bz | do. Spie aelzlaë| 269,90 bz do. Skt einze ug 09, (0E d Tk tbobr.|2 5 222,10b;G do. T: on-1 Steins

S S r o

pur junck J

pu pri pee jrerd porn jem pured Ct 9 Ae f C pt C20 bnd O fd bret Jomk J Ei

T 5D

una _—_

++=

j

Î

pra pom pre pen jrunt jet fred prenb jun jed

J

O

C5 2 wr tor

Qs

D C praná pet jmd pen pre meb pm pas pn D as

L D D vi. 1p f V E P V P j v A O S A E M I

via afi ¡f ifi dm dn pit pf D D 1D d D Sf E H

T Uen

au i pt pmk per prt preá

prd pre dek prt a EE t A TATE A (F)

@ A E 1 H 5

O2

-_

Q 15 e O 7

,

h 3 C3 H P

6 wr r 22 j Î

{ (F S

G a0E

wt ar es E Da a 1j

O5 |

r

d Mer

adl pet Predi emed rere pad

N N

G N ¡f C5 C I Mf J bent S

I

do. von 1904 (100) 31 O S.Fr.T.rz504 | 99,50 bz Ver.Eisb.-B.1,11 (102) 4 T t Siu En 1931/6 Mestd.Eisenbhn. (102 B olós: R S Do 12 19815 94,30G Bestl.Brl,Vorort(103)/4 | G0 i i . 13.1927/5 105,90B Ausländische A tobligationen. o. do. Ref. 1951

99,30G Paulin.- «Ne urup) 99,40G rignißer . . 99 40G Prianiie Lieben-| 99,60G wa alde Lit. A 100,50G Rint.-Stc dth. A467

20

V is Vin V V Mm C E Cv Q U Dr ent bt jt 4 ps f fi t t t i A

i D 222 i in e d 1

- do. ult. März! 171et.bzBätätàlbz | Annabg. Steinga|12 do. neue| —- |i. D,[165,75bzG Annener Gußst.| 3 88 40bzG Sächsische Bank .. | 8 155, 509bzB Aplerbeck Berçh |10 81,40G Säch!. Boden-Kredit| 7 145,50G Archimedes . . .| 4j Schaaffh. Bank-Ver. .| 74 (i. 1143/60b; G Arenbç „Beta b./133

Do. ult. März| 143?àt bz Arnsdorf. Pap.| 53

dOTDT

1(,9,75b¿G 91,25bzG do. :¿ „A? 153 50 140,00bzG Dresd. Bau-G\ 139,258 do. Gardin 15 393, 50G do. Ga motorer 1170,0063G Dürener Metall, 12 ¡ DALD Eis Wever|20 195,90bz do. Eif.u.Draht| 6 903,50 bz do. Eisenhütte 121,256;G do. Kammgarn 299,00bzG i S R

—]

C jens Prt b Pumdi p D C D T ps Pet C5) Punk Prnné V prt È E I

A A Jos 110 Kahla, Porzell. 12 Kaiser-Keller . .| 8 E Kaliwerk V\chl.| 9 214, ,00b FalkerWerkzeuga| 7 |

78,60 G Z Kapler, Mas\ch.| 0 |— 178 00bz G Kattowißer Bg.| 14 |1‘ 175,00 Keula Eisenb. 2 ( 132,298 Kevling u. | a1, 00G Kirchner u. Go0./2 7E 188 Klauser Spinn. 0 |( 99 9B 971 S fl: A Fe Bri 10

992 50 bz (H A - 12 4/006; G öblna na “St. [16 [c 36! 9, 25G namitie N l 1 110 t 1O( 30 )j G 2 t 1 (F h Bt1 19).

en

4 |Áá

105 ¿5 « 37/006 ¿G 7,00! 3G i 36 80 bz Q L 5G 60, 256:G z{) Gb; j 8 50bz 9,406 524 O B 148: 50D Ch 126 1,2 5G 141/60bzG 348, 00G 134,60G 264 50636 343,90 bz G5 1002 25 bG 190, 25bz G 111.46G

199 10G 331 50G 211,75bzG 1 95 5 b: G

! 84 50bzG 136,50 b &S 142 50bz&G 39 10 bz

477,00b,G (82,25 bzG 20,0016 112,50bzG

s | S

E iri fend C) rek fenen pk puri Vis J 2m

T I Ii:

S,

Q

[wr —J —] J J) bend pend per

| | | l | | | | |

E T T)

4 ( i

S x / DO, 3E t 7 105,90B h l Dt.L.S.W.TI-13. 1989/4

“a 400 | 92,90B do. 1885| d S4 do 101881. 93 50G do. “Li B'4,67 135/00 b;B Me chtsbahn 0E Aa St. L.S. S S 4 h 90 4050, 2025 , | [95,50G do. Heine! ; do. alie konv. I, ITT 34) 1,1.7 90, 50G Schantung . . 6 li 34 BA135bz 98/40G E ck1p 5 Scbles, Bank-Verei T1 | 155,5G g P

di As 3210; 4 95 80bz DO. 1887| tir S R Mckl.-Str. H.“ „B 1 [T4 | verih.[96,75G do. ult. März s A b;zG 0 Böhm. Nordb. G. «L )b, 4 DOSE E Fehuantepy. Nation.| 100 25b:G Sle Bod "Dereln N | E 162 E G Aschaffenb. Pap. L 405 , | 96,00bz Venet.30Lire-Lose fr. Z. D ad D do. 01, IV unk. 20/4 | versch.|1( 10,00G Zscivk.- Finstw.114//12/4 | 1.41277, 000z®V Do D, 1908/34) 1.1. 97'40G do unk. 14/41 6 75G do. Bod.-Kreditbk.| 8 | 63,90B Aumeyß - Friede.

ce |

I b Pa I ZIBHS

M Aba A s I Ia A A

bank pet | Punk C pk pat

s -Anl.| ' C 3x1) verich.|89,50G E »St.1170,00B Eli\.-Wstb. stfr. G. 83/4 | 1.4, Schwarzb. Hyp.-Bank| 55 | 1115,50G Bad. Anil Soda: )50, 2025 Wien. Kom.-Ant. 2 | 96,50et.bzG Ix| ver! : Schantung Gen.| 5|—|fZ4pSt. l) C A ° P M do. Lan 8 | 1122956 Das 95 n A 1898| 4 | 117 [5406 Mcin.H- Pil VLVIT4 (versch. 29,00bzG Deutsche Klein- u. S do do, Jui IS | 1 96 75G Ne Le u. Straf/eubahn- | „9. I R 16 k @ 1938'95G Br E N Ü FES 0 y E Rd E VITI LX uf.b ver\ch.1I0, 0 DZT Aach. Kleinbahn] cil 4 (5 do. r ed obligationen. E E Bn Q 1999 95G RasÆo Io ort 99,20 üridber 1889| 34 | c A v0, Pa C 1,1,7 |99,60G O A 138 50bz 3. Josefb. Silb. -Pr.'4 | 14. L NR XhrisHania Strb [10 99 506 „Do, * Neu 7 l S OEIS Balcke, Tellering Aa 3 Verschiedene ) , Fonds, e F Uns L iei i 17 99'60G Alla. Dt.Kleinb | t 4 Sra. S G. Ludw. 1890 4 1,7 195,00B Christiania Strfb.!100[4 [1.4.1692 50G Siegener Bk.f.H.u.G.| 7 | 125,10G Bambg. Mälz. . l , ( | M F 20 Z Oi D,

62ck pl 2fd ¿De di da afdn pin pn ¡Ban ¡Sn 1D

8310

405

z

2a pla. Vie p la Me V pr pur jed per rni pre fand jener þ Ua m Ps 3 Pt Pt t Pt d Þ

| œo

2025 B10 4

405

2029 y 810 ,

405 , 2025 à 810 ,„| 405 , 195 konv.

tès. ck

F int beni jam jpend prak punt an)

1 LA Gan 5 Spark. 4 | 1. ® 9 1996 Allg.Lok.- u.Sir. 1 c G, -Nordbahn!5 dl, EN 1E Koe b D M4 A Sudd, Qoden-Nred. 0 Þ : B.f.Bab. u. Ind.| ( 2406: Din. L E I 4 Ka do. S d A1 f 11 100: 0G Alt.Schmalsp. A| 43 7 e biig Nl M h ag B07 4 415. Schiffahrtsaftien. do. Diskonto-Ges.| 6 | 118,75G Bt Spri u.Pr.|26 Es D 34 ¡ Z va N atieY 1 19204 | 1.4.16 100,40G Badische Lotalb,| s E 1 1108,00G do. A A Urgo, Da mpfschiff 44] [4/1.1110100G | Ungar. Kredi t-Bank ./10 |i. D.[—, BanningMa|\ch. e 96 lt. D ral 187}A1875 bz E ‘Fns\.B.-Pf.c ar. G do. K Uni. D 3x! aeb: 90,90G Barmenel Elhberf.| if 1 Kronpr. Rud olfs bahn'4 4. 95,25 93G z Deu ¿t-A Nustrci S 4 Ei Be 18 25etbzG Do ult. März i —, Barcelon Elekt. 138,7 (l: 5bz Eckert M d).-#.| S 169 50bzG Sid alzeng. do.Kredv. ObLIX do. X unkv. 1913/34| 1.1,7 |91,60G Berlin-Charlbg.| 9 | l 146,00bzG do Salzk.)/4 | 1.4.10/98,00bzB | Hamburg-Am. Pad 6 i.D!411.11143,10bzG | Vereinsbk. Hamburg ..| 9 i. D.|—, do. neue| 133,60bz Egestorff, Slzrso |:9 174,606zG | Kön. Wilh, 1 - 1 es F J 5 4 J

j e I T

, Se ,

'

20

|

k mi Prem per derts mend ermme meme fab jar Pr per Smd furaté reren Jord juni jemand jer medi jm:

bund =—J pur pf O J pru pet pmk 2m

“-

E a]

Ml Vf Dl L Pa pr L D Pên p Em D pa n V ian Dia pl Dm pf M D

b C b S

s E Zelienk. .| 6 |- - 196 50G f ult. Mär: | 14 143 A 5 b I ® 5s V? L 4 Lt 4,50b E 16‘ bz 61 Det. bz -Regz.100fl-L| 12 1137,50B Boch.-Gelsenk. | 6 | Nagykikir da-Arad d e) Lol UOUS : ut, E i 216 J484bz | Warsh, Komm.-Bk. 10 i. D. Barß, Lagerh. .| [2 144,50b¿G Eile nb. Kattun .| 2 09,50 do. do. Si. G1 er. VIS Don.-Reg. do. E Y äm. «Pobl. e ( 1 25 00B Ock, Lgofalb. Gold- Pr. 1 4 96,29G ü Harab1 irc ]. Rhed eret 4 S G i do Disk .-Ban [T 12 i. D. 201,2 5 bz G Basalt, Aft .- -Ges.| 5 É TLA 110/80bz G Eintra ¿cht Tren | 45 O Ob G Dn Marienb.a | 123,75bzB do SQUI S c 1,7 177,00bz Han )ampfs{iff.|[10/i. : 73,50bzG do Do -JAL [t. s Bg. Berl. N. i. L. |o0D|f1 Z3.#4pSt. [51,006 Eisgieß. Ve 107,00B do Vorzg.-A.| 6 | Ats do. 200 Kr. : A w Do. A “ult März i 1491744bz 5 efideu tse Bodenkr.) 71 | 1157,25 do. Kai. Wilh. 174 |1,10/65,40bzG Ei! enl b (68 25bz ¿G Kbntgs b. Lac fon Al f 131,75G do. Nordwefibabn O0 L Koph. Dpfsch. Lit. C| 2/i.D/4/1.1 ,.00bzG En ests,-Lipp. Ver. , . „| 6 102,60G do.f. Mitte telw.i.L. oD fr Z.6pSt. [- Eisenwei 19 75G Kgsb. M. V.-A.|i.L. 114506 do, DO, fonv./34| 1.3.9 |-—-, É Norddeutscher ANpD D411. 170 Wiener! Vanlde rein T4 in. Di—, Bauland Scestr.| |oD r, 5 112,75 bz do. L Mever Á 28. 006;G do. Walzmühle| 8 | . 4 oor L. A % an 9.1903Lt.A 1334| 1.3.5 G Z do. ult. 13 ; 0, do. ult. Yearz j Bauv ‘ißens. i. L. Z.M4pSt. 00bzG 508 ,00bz do. Zellsto! F120 L Nordd. G1 dkc. TTL-V. A, Elektr. Hochb. 128,25b¿;G Do 90. V. M5 i: Schlei. D (5 t 14| R Nh » ‘Inuionbank E t e X S 13 14 6 1 1119 S0t ) TA L MNc ) 92,20bz ütl.Bdk.-Pf.gar.| r 9B q j Z | ver Vg! 50bzG M Ç Do L, B (Elb D, , Wei. amps. | 4 [00,00 DO. imonbank. 8 it. D.l—, Baye :@ elli o 10 ô U bz 72,00bzWC Königsborn Bg. 1 T Sil. Kred. Dep V| } 195,25G do. Sn z, t. 19194 10198 75G do. ult. M är 2 ; 1143 00B Do o. do. konv. 31 D, ' b Ber. Elbeschiffah: (411.1 }68,60bz D U —_——__ do. Hart 3,11 Li 9 25G 120,00bzG Kön gézelî Por. 6 S DO. A A L 1915 7 199,25G Erfurt.elett. Str. 4 [1 1 1199 50bzG do ;. do. v.1903/34| 1.,5.11—,- i A : Württ. Bank-Anstalt | 146,50G Bazar Genuß _| ÆpSt./1 007 7bz 135,75bzG isdorf.Zu.|1 196,30bzG E X V unk, 7 [100,00G Gr, Berliner : «| U 419944200 | do. do. G.-P.1874/6 | 1,6.121—— i Zóh)iffahrtsobligationen. do. Vereinsbank .| 7 | [147,60G Bedbra.Woll-J.| 6 |— 4 |1. 59,70 b,G S 195,00 bz K: 2 Kopen Hbes. «Pf 100/20bzG A li A 01109,50bz So Do Do, TOnd 0H LOAN— t Damb.-A m.Pck, rz. 1004 7 5,11 99,50G J. P. Bemberg| 0 | 3 4 1 88,60 bz F 9' ¿dit Les O : 5 Sr. Gaielel s : f: Ats 1903 Lt.C|34| 1.6.1‘ f A do. rz.100/44| 1,2,8 [101,70B Bendir Holzb. 0 |3 9 194,00bzG [92,90 b4 Kreditv. LTIT P (nf, 14 1,7 1100,50G amb.-Altonaer| I| , @ Do. . V, ( 81 60b \ va T 19 2108144 1B 375 ; i E O E B H Bi ah 192,90G Mex. L RAN 1 511 195,40bz d Y , 4.100200 Hamburger 10 |i.D'4 | 1.11201,00bz Oeft-Un , Stb. Bes 34 G N Nordd a T Ed 041 S0 100 50bzG Obligationen von Banken. SulBerg“: Tiesb 96 1204 |L A di : ä ) 5.11 [99,2 : : 5 190 006 mburg : Í 13743 | 1.3.9 179, # ordd. Lloyd01 rz.100/44| 1. ,: ¡ Tiefb 2 1 [903,90 bz