1911 / 190 p. 4 (Deutscher Reichsanzeiger) scan diff

11 2

Wetterbericht vom 14. August 1911, Vormittags 94 Uhr,

m

Nahweisung über den Stand von Viehseuchen in Oesterreich-

Ungarn am 9. August 1911.

(Kroatien-Slavonien am 2. August 1911.) 29

M 13/4[5 [6

Außerdem wurden am Markttage (Spalte 1) nah überschläglicher

Witterungs- verlauf | i S der leßten 24 Stunden Mearktorte

R, richtung, Winde Wetter stärke

Name der Beobachtungs- statton

| | 27 | K. Já8z-Nagvykun-Szolnok | 2| 2] 17| 3: 28 | K. Kleinkokel (Kis-Kükülls), | | Großkokel (Nagy-Küküllö)

K.Klausenburg (Kolozs), M.

Ain vorigen Markttage

Durch-

“Due |

Durchschnitts- pre

rs{chlag in _Stufenwerten *) Barometerfland

Verkaufte Menge

Verkaufs-

in Celfius

Gezahlter Preis für 1 D

Barometerstard auf MeëreÏ- niveau u. Shwere

in 45 * Breite Temperatur . vom Abend

Niede:

oppelzentner. vetauft

(Auszug aus den amtlichen Wochenausweisen.)

Motlauf

Au Fs pest

Klauen- | (SWweine- der

seuhe | sud) } Schweine

_ Zahk der verseuchten

Königreiche und Länder

- S

den

Komitate (K.) Stuhlbezirke (St.) Muntzipalstädte (M.)

[Ai T = en Q 7

Lck

A L Q e

Höfe

| Gemeinden Höfe

s - A

Nr. des Sperrgebicts

| Gemeinden

| Gemein

if n

M, F

| | |

a dO o

n d J 9

@. Oesterreich.

z Niederösterreihß ...,.

3 á 1 2 3

oto | worm]

Salzburg 1 SSTRIETIN O

3 l

l en |

D S E D V fa 25 5

mda i

9

p I

Krain

C G N CA DO M D D O5 I D A = Do k pi pmk pt jak O S ISTO— c

do S

D) pu

c )

O N

L L. U U Lis

O S DO dm

493 v 66 369 Schlesien -(—| 52) 272 Galizien -1134/2007

u |— 1220/5340 | 391-77] 987] —| | 11403] 1751] 14 | 69/1355 2| 2222/6284 -|—{167/5043 | 46| 661 45 740 29/2316

S Q L

co ca R C8 D E Co DO m C O O5 —J D U ia Lo D

c i

fa a L] C Co C5 DD du D I D n Let | O A N A O A o

1 2 3 4 40 5 6 É 8

S

"A Go C Ct prunb prund pu

Lr +5 ck E

»ck en E

H. !lugarn. K. Abauf-Torna, V. Kaschau (Kassa) K. Unterweißenburg (Als6- |

Fehór) -|—| 20| 99 St. Arad, Borosjens, Elek, | | Kisjenö, Magyarpécska, Bilágos, M. Arad St. Borossebes, Maria radna, Nagyhalmägy, Tornova K. Arva, Liptau (Lipts), Turócz St. Bâácsalmás, Baja, Topolya, Zenta, Zombor, Städte Magyarkanizsa, Zenta, M. Baja, Maria Lheresiopel (Szabadka), | | Zomber | 12| St. Apatin, Hódság, Kula,| | | Palánka, Obecse, Titel, Neusaß (Ujvidék), Zsa-| | | blya, M. Ujvidék ... .| 9| 4 22| 110 K. Baranya, M. Fünfkirchen | 2

(cs) |—] 40/ 535 K.Bars,Hont, M.Schemniy | | (Selmecz- 6s Bélabánya) |—|_—| 79| 416 K. Békésg Pa 18| 97 K. Bereg, Ugocsa —|—/206 1019 K. , Bistriß (Besztercze-| | | Naszód) St. Berettyóujfalu, De- recske, Ermihályfalya, Meargitta, Sárrót, Sz6- kelyhid s St. Ciéffa, Elesd, Központ, Biharkeresztes, Szalárd, M. Großwardein (Nagy- yárad) St. Bél, Belényes, Ma- gyarcséke, Nagyszalonta, | | | Yenke, Vaskóh ...… .| 1 8 44 K. Borfod, M. Miskolcz | 2| 2j 60| 490 K. Kronstadt (Brafss), Háromszék gu K. Csanád, Csongrád, M. Hódmezövásárhely, Sze- gedin (Szeged)

Zfif

K. Csi (Esztergom), Raab (Györ), Komorn (oniKroni), M. Györ, Komäárom K.Stuhlweißenburg(Fejör), M. Stuhlweißenburg (Szókes-Fehérvár) . ._. |- K. Fogaras, Hermannstadt (Szeben) | ._ _Gömöór 68 Kishont, | Sohl (Zölyom) . ..…. . |—|—| 57| 729] ch K. Hajdu, M. Debreczin | | | (Debreczen) 9) 45 K. Heves | 45| 496 Me U es ho 60006 81| 495

1| 1/173/1148] 26

|—]161|2062

| 31| 114

| 136

Klaufenburg (Kolozsvár 30 | St. Bóga, Botlänbány acsád, Karánsebes, Lugos, Maros, Temes, Städte Karánsebes, Lugos St. Bozovics, Jám, Ujmol- dova, Oraviczgbäánya, Orsova, Resiczabánya, Teregoba j K. Máramaros K. Maros - Torda, Udvar- hely, M. Marosvásárhely K. Wieselburg (Moson), Dedenburg (Sopron), M. Sopron I, K. Neograd (Nöôgrád) . . „1 2| K. Neutra (Nvitra) :. . .] 1 St. Bia, Gödölis, Pomáz, | | Waitßen (Vácz), Städte St. Andrà (Szent Eudre), Vácz, M. Budapest St. Alfódabas, _ Meonor, Nagykáta, Räczkeve, Städte Nagykörös, Cze- gléd, M. Kecskemét St. Abonyialsó, Dunavecse , Kalocsa, Kiskörös, Kig- lunfélegyháza, Kunszent- mitlós, Städte Kiskun- félegyháza, Kiskunhalas K. Preßburg (Pozsony), M. Pozsony es K. Sáros St. Igal,;, Lengyeltóti, | Marczal, Tab |—} 23| 186 St. Barcs, Csurgs, Ka-| | posvár, Nagyatád,Sziget- _bár, Stadt Kaposvár K. Szabolcs K. Szatmär, M. Szatmär- _Nômeti K. Zips (Szepes) K. Szilägy K. Szolnok-Doboka . St. Buziásfürds, Központ, Lippa, Temesrékás, Uja- rad, Binga, M. Temesvár St. Csák, Detta, s kirhen (Fehérteriplom), Kevevär, Werscheß (Ver- secz), Stadt Fehórtem- plom, Vi. Versecz («S K. Tolna K. Thorenburg Aranyos) St, Csene, Großkikinda (Nagykikinda),Nagyszent- miklós, Párdány, Per- jámos, Törókbecsec, Török- Tanizsa, Hayfeld (Zsom- bolya), Stadt Nagy- kikinda s St. Alibunär, Antalfalva, Bánlak, Módos, Groß- becskerek (Nagybecskerek), | A M Stadt Nagy- ecsferet, Wt. Pancîova K. Trentschin (Trencsón) . K. Ung, - St. Homonna, Mezölaborcz, Szinna, | Sztropkó |—1260/2015 St. Bodrogköz, Gälszócs, | Nagymihály Sárospatak, | Sätoraljaujhely, Sze- rencs, Lokaj, Varannó, | | | Stadt Sätoraljaujhely . |—|—|207/1045 St. Felsöör, Czelldömölk, Güns (Köszeg), Nömet- ujvár, Sárvár, Stein- amauger (Szombathéely), Städte Köszeg, Szom- bathely St, Körmend, Olsuißz (Mu- raszombat), Szentgott- hárd, Eisenburg (Vasvár) K. Weszprim (Beszprém) St. Balatonfüred, Kesz- lhely, Pacsa, Sümeg, Tapolcza, Zalaegerszeg, Zalaszentgrót ¿ Stadt Zalaegerszeg St. Alsólendva, Csáktor- nya, Nagykanzsa, Letenye, Nova, Perlak,StadtGroß- | lanizsa (Nagykanizsa) . —| 94| 763] 20 Kroatien-Slavonien. K. Belovár - Körös, Va- | rasdin (Barasd), M. Va-| | rasd —_——

1/:.S

| 1| 54/ 229 91290/1444

18| 103

“L P 6 288/1769

71| 302

I

54/8496 28/6860 30/1160 K. Pozsega 577138 K. Syrmien (Szeróm), M.| |

Semlin (Zimony). . 4 t

Veröcze, M. | | |

(Eszek) 1| 11 32/4366 K. Agram | |

Zäágráb 9! 31 71| 1321] 18

Zufammen Gemetnden (Gehöfte)

a. in Oesterreich :

Rob 8 (10), Maul- und Klauenseuche 2155 (48 706), Schwelnepes1

(Schroetneseuche) 124 (384), Rotlauf der Schweine 233 (482). b. in Ungarn (aus\{[. Kroatten-Slavonten): __ Roß 53 (57), Maul- und Klauenseuche 3509 (24 181), Schweinepest

(Schweineseuche) 1034 (3635), Notlauf der Schweine 367 (964).

Außerdem Pockenseuche der Schafe in den Sperrgebteten r. 2, 9, 12, 45, 19 28, 27, 98 29, 30, 31, 32, 33, 35, 38, 47, 48, 49, 90, 952, 53, zusammen in 47 Gemeinden und 71 Gehöften.

Kroatien-Slavonten : Roß 8 (11), Maul- und Klauenseuche 312 (47 938), Schwelnepest (Shweineseuche) 68 (441), Notlauf der Schweine 17 (47) Pokenseuhe der Schafe ist in Oesterreth, Beschälseuhe der Pferde und Lungenseuhe des Nindviehs sind in Desterreih und Ungarn nit aufgetreten.

40/6274

Borkurn Keitum

Hamburg

Swinemünde

Neufahrwasser

Memel

Berlin

Dresden | 763,7 Windsf. wolken.

Bromberg

Met

Frankfurt, M. 763,8 ND 2 heiter

Karlsruhe, B.

Zugsvite

Stornoway

Malin Head

Valentia

Scilly _

Aberdeen

Shields

Holyhead _ Isle d'Aix St. Mathteu

Grisnez

Paris S Vlissingen Helder D

Christiansund |

Sku desnes i Vardös Skagen

Hanskholm |

Kopenhagen _ Stockholm

Hernösand |

Haparanda WVWisy Karljtad Archangel

Petersburg

Riga Vila G Warshau Kiew Wien_— Prag

Rom

Florenz Cagliari Thorshavn Seydisfjord

Rügenwalder- |

__ münde Sfkegneß Krakau Lomhbhera Permanjtadt ret

Nevkjavk (5 Uhr Abends)

Cherbourg Clermont Biarritz Nizza i Perpignan - Belgrad,Serb. Brindisi Viola Lerwi e Helsingfors Kúiovo S Gf O Säntis - Budapest Portland Bill Horta Coruña

Maden __|_764,2 \Windst. heiter Hannover | 764,7 NO leiter

Breslau | 763,5 NW 1 wolkig

764,2 [Windst.

766,9 NRO 3 wollen. _765,8 N 4 heiter

_764,6 NO 1 halbbed. 764,1 |Windst. wolfenT, 763,1 W 761,5 |SW

7640 N Lheiter

Sali (n 763,6 NW_ 1\wolkig 764,8 Windst. wolken. | 764,1 NO 2 wolkenl.|

|

|

__763,9 [Windst. heiter |_ 765,4 (SW 2R egen |

l I ¡OND 3 heiter |

| l 7 | /SO_3/Dunft |

771,1 768,

765,8

| | p | |

T4 T be ter

ERREA | 770,4 [Windst. [Nebel

766,8 [Windst. (beiter | 21/0 |

23 4 766 2 1

c

l 1°): detiapes ! via

Windst. [wolkig | "1 1 | -

|

__21|/ 0 767|vorwiegend heiter 20/ 0 767|vorwiegend heiter

23| 0 [766 vorwiegend heiter 20

1 \wolkenl. —2 0 fre6 vorwiegend heiter

0 _766porwiegend heiter

2heiter | 23 0 765 _ziemlih heiter

_22/ 0 764orwtegend heiter _20/ 0 765) ziemli heiter 24/ 0 765vorwiegend heiter

19/ 0 764vorwiegend heiter

_20/ 0 764 vorwiegend heiter

4 766) Gewitter | 0 _764vorwiegend heiter 23 0_763| ziemlih heiter

V Ü

1

} 0/ 0 763 vorwiegend heiter

6/3

_765 Nachts Niederschl. |

|__ [(Wilhelmshav.)

13 0 771vorwiegend heiter

I

r CSieD:

18 0 767\vorwiegend heiter

(Wustrow i. M.) —_atemlich heiter | (Königsbg.. Pr.)

| | | | 764,5 [NO 4 bedeckt |__17/ 3 764\vorwiegend heiter

| |(Cass0)

My l 771} ziemli heiter

(C Magdeburg)

E O 2 14 1 1770 ziemli heiter

| | |(GrünbergSchL) —!_atemli heiter |(Mülhaus., Kis.)

8 i 4 Anl las / l | 763,5 [K 2\halb Gebt 19! 0 762 vorwiegend heiter

| | 768,9 (NND 3 vab bed.

| | ' 765,0 ¡NO 4 wolkig

19] 0 764

| | (Friedrichshaf.)

18/ 3 764|vorwiegend _heiter H | (Bamberg)

__meist bewölft

/ |_764,0 NO leiter - | 21/ 0 [763 ——

762,6 |[SW 2\Regen 767,7 |W 2'bededckt 766 9 |NNW 6 bedeckt

| AUN Ghalbbeo

635 B 2\wolkenl.| | 763,4 |DNO 2 heirer 793 N

E O Slbeiter | 762,8 |D 6Negen | 762,2 /SO lUsbedeckt 759,6 |NW 1 /wolkenl. 761,6 |Windst.

1/\Nebel 19 wolkenl.| 17| 0 halb bed. 20/0 bedeckt | 20/0

3|woltenl.| 20

| 762,6 |SW Zheiter | 22

762,8 \[NNO 767,9 |[Windit. 763,4 |Windft.

| 762,6 |NW

_763,2[NW 2\wolkig | 14 2A 2\halb bed.| 13 m0 Q |_22/ 0 [763|

Dunst 21

762,0 |WSW 1 [wolkenl.| 18

(765,5 |NNO 3 wolfkenl.!| 22 0 765 E 766,3 |NNO a4lbeiter | 21 0 es

: E U: S 13/ 0 770

[5/0 769 8/9 760

_[_761,2 |NW_ A wolkig | 21/0 765) 763,0 [WNW 4 wolkig | 19/0 F E 22 0 766

| 18} 0 765) E

15| 5 |765

10/ 0 765 _—

15| 2 762 E u E 764] A

L 764

765 meist bewölkt 765 vorwiegend beiter (A O

763

| 761,5 NW 3\wolkenl.| 23| 0 781

| 772,24W l bededckt | 770,7 [WSW 2 wolkig

2E : l H (63,4 |Windst. \wolkenl.| 1

Ll —fNT 16 —770

8! 0 768 vorwiegend heiter

768,3 |NNO L beiter 19/ 0 767

| 7642S | 762,7 |Windst.

halb bed.

l \wolfenl.| 20/ 0 765 vorwiegend beiter 21|/ 0 765

|_764,1 |WSW?2wolkenl.| 18 0)

762,6 |Windst. | 774,2 [Windst.

|

|vedeckt

763,1 |NO 1swolkig |_764,8 |NW 4hhalbbed.

] heiter

| 763,6 |Windst. |bedeckt | 761,4 [N | 758,0 (WSW 2 wolkig

|_760,8 NNW 1 beiter 764,1 |SSW 2 heiter | 1

7636 N wolken. 969,1 |NNO 2wolkig |

| 763,1 [Windit. |[wolkenl.| 24 3 [764 L |_ 764.3 |NO sheiter | 2H | 1 Nebel. | A8: —| En

| 765,0 |SW | 767,5 |W

*) Die Zahlen dieser Rubrik bedeuten: 0=—0 mm; 1

B = 2,5 bis 6,4; 4 = 6,5 bis 12,4;

6-195

C 31,5 bi3 44,4; 8 = 44,5 bis 59,4;

,. Ein Hochdrukgebiet über 772 mm fich bis zu den Alpen und Mittelskandinavien aus; ein südwärts vor

dringender Au \{weden.

Wüärmeänderu1 Osten hatte Gewitter, 30 bis 34 Grad.

wolkig |_23| 0 763 ziemli heiter 11 774 N

(Lesina) |_ziemlih heiter __

765,1 |ONO 1|Dunft | 20 0 764

21-0 a1 cls

29] 2 764)

f 762,6 Windst. heiter | 24| 5 763) L |_762,5 |[Windst.

24 0 762 18/3 D Co O a En 18| 0 761 /_771,9 \NNW 2 bedeckt | 12 -

| 761,7 [NNO 1 wolkenl.| 15) 6 762) |_760,8 O 765,1 N 1L1wolfenl| 1

765

& T 2 4

7| 0 764 8/0 763

20074

D : (Bewltter

——| —| —_—

== 0,1 bis 04; 2 = 0,5 bis 2,4; bis 204; 6 = 20,5 bis BLá; 9 = nicht gemeldet.

nördlih von Schottland dehnt

släufer von etner russischen Depression liegt über Süd-

In Deutschland ist das Wetter rubig bei 1g, im Süden stellenweise regnerisch,

das Binnenland

j i geringer ( sonst heiter: der eine Höchsttemperatur von

Deutsche Seewarte.

C E P A ap Sn uo n -

D

D Insterburg E k Brandenburg a. H. Frankfurt a. O. . S Greifenhagen . . P Kolberg . . Koln Bromberg , Breslau . Zte Neusalz a. O. Sagan JaUer Leobs{hüßz Mete A. Halberstadt , Eilenburg Erfurt Ktel, Goslar . Paderborn Fulda . Klebe 4 N 5 München . Straubing . Meißen Dia. Plauen i. V. Ravensburg U, Offenburg Bruchsal. , Mot Waren» Braunschweig Altenburg Arnstadt /

S. D D can

Nördlingen . Mindelheim Heidenheim . YNavensburg . U

Bruchsal .

Unt s c Zsterburä. 6 45 WE E 5 ZUCenwalde 6 «5 Brandenburg a. H. Frankfurta. O. Anklam A C A A Greifenhagen , Va Stargard i. Pomm. Sdivelbein . MOIDETA A 469 Köslin d

Nummelsburg i. Pomm.

Lauenburg i. Pomm. Bromberg Namslau

Breslau .

Nd a Neusalz a. O. Sagan

U Leobshütz

Neisse. . Halberstadt Eilenburg

Erfurt

Kie Goslar

Lüneburg

orn

Iba: Ke»

Aeu München Straubing Meißen

(1% v G A Plauen t. V. Offenburg Bruchsal. . O » Zaren Braunschweig Altenburg UIadl.

Sib Insterburg L Brandenburg a, H. . Frankfurt a. O. Stettin. , Greifenhagen Pu, Kölbérg . «

B 6 Namslau

Breslau .

Ohlau. Sagan S L eobshüß Neisse.

. Braugerste

. neuer

+ neuer

niedrigster M

20,60

5,00

bödster Á

E

20,80

15,50

niedrigster |

M

19,65 |

19,00 | 19,50 19,00 19,60

19,10

19,60 18,00 17,50

19,00 19,80 19,00 19,00

19,25 19700

19,00 19,00 20,00 21,14 20,00 22,60

19,80 20,00 20,50 21,60 22,90 21,50

19,00 19,00 19,30

Kernen (enthülster Spelz, Dinukel, Fesen).

20,80 20,20 20,80 21,00

21,25

15,50

15,00 15,60 16,20 15,69 15,50 16 20 15,63 14,00 15,70 14,30 15 00 15,60 15,40 15,10 14 40 15 00 14,00 15,40 15,70 15,30 15,00 16.00 16,75 15,80 15,20 15.80 17,00 16,56 15,80 18 40

16,40 16,50

16,50

16 00 16,60

14 65 16,50 17,00

16,00

14,10

3,90 16,00 16 50 15,30 18 00 16,70

hödhster M

| niedrigster M

e

Weizen.

20,39

19,20 19,70 19,20 90,00

19,40

19,60 18,90 18,30

19,00 19,80 19,20 19,00

19,50 19,80

19,20 19,00 90,00 21,43 20,00 922,60

20,20 20,00 20,76 21,60 22,90 21,50

19,40 19,00 19,50

21,00 20,40 20 90 21,00

21,29

20.35 20,00 19,40 19,80 19 50 20,20 19,40 19 00 19,50 18,80 19 70 19,00 18,40 18,50 19,60 20,30 19 69 19,70 19,70 20,00 20,00

19/50 20,50 211 21,00 23,00 20,50 19/20 20,30 20,50 20 80 22,00 23,00 22,00 19,90 19/60 19,80

20,40

20.60 20,40 21,20 21,20

ZE (D

| |

R oggen.

16,00

0:20 15,60 16 40 15,80 15,50 16,20 15,80 14,25 16,09 14,80 15,00 15,70 15,60 15,10 15,30 15,00 14,70

15,40 15,70 15,50 15,00 16 25 17,00 16,00 15,30 15,80 17,00 16,56 15 80 18,60

16,60 16,50 16,50

16,00

16,60

Prt 19/99

16,00 16,00 15,40 16,50 16,00 16,00 16,40 15,80 15,50 16,00

16.10 15,20

16,00 15,70 15,60 15,40

14.80 15;00 16,00 16,20 15,60 15,60 16,70 16,50 17.25 16,60 16,00 15 40 16,00 18,00 17,50 16 80 18,80 16,50 16 30 16,70 17,00 17.00 17,00 15,50 15,60 16,50 16,80 17,20

Gerste. | 19,99 15,00 17,50 18,00 15,70 16,00 17,10 15,00 15,10 14,80 17,50 16,80 19,00 17,10 16,40

\

Ab

21 09 20,0) 19,40 20,00 19,50 20,30 19 60 19,60 19,90 18 80 19,80 19,90 19/40 19,60 19,60 20,30 19,60 19,70 920.20 20,50 20,00

20,00 20,50 21,71 21,00 23,00 21,50 19 60 20,60 20,50 20,80 22,00 23,00 22,00 19,90 19,90 19,80

90,4 )

20 50 21,60 21,20 21,60

21,75

16,50 16,00 15,40

16,70 16,00 16,00 16,50 16,00 15,80 16,00

16,50 15,20

16 00 15,80 15,60 15,90

15 60 16 00 16 00 16,20 15/80 15,60 16,70 16,90 17,50 16,60 16,30 15,60 16,50 18,00 17,50 16,80 19 00 17,40 16,70 17,00 17,00 17,00 17,00 16,10 16,20 16,50 17,00 17,20

16,00 [5,00 17,50 18,00 16,00 16.60 18 00 15,00 15,10 15 59 18,00

16,80 19,00 17,30 16,40

LAer tes

1 000 180

200 570 161

wert

M

665 907 187 69 650 29 360

41

L 207 466 2 404

l Gl )5

29 623 240

1 069 1 390 142 570 150 393 5 020 900

42 100

102 150 298 21 160

L

1 661 150

für 1 Doppel- zentner

Mt

19,98 20,00

20,18 19,30

18 38 19,73

19,12

19,40

20,78 21,60 20,78

19,90 19 51

20,40

20,959 20,26 20,74

920,983

15:75

16,00 15,60 15.80 16,39 15,65 15 80 14,00 15,00 15,00 1D. (2 15,10 15,00 15 63

15,40

15,00

18,00 16,31 14,60 14,10

16 50

16,00

Dur preis dem |

M

19,98 | 20,00 |

19,92 | 19,05 19,21 | 19,40 | 19,35

19,00

1917 | 91,00 | 20,50 22,50 21,22 22,00

19,11 18,67

[4,44 15,00

Schäßun Doppelzentner (Preis unbekannt)

a Do D

S: 0 S Sck h: D G 0