1911 / 261 p. 16 (Deutscher Reichsanzeiger) scan diff

RhHp-Bk.66-68,83-85 AarD DE Bal Geld 1 11 As Rjäsan-Koslow... ,/4 | 1,4, esd 7

do. 1911 unk, 21 : do, SEli.R N Rsälan-Urals? (89414 | 1:39 189, Se Mes i P A EAleS bz König Be Bera do. S. 50, 69—82, , Sard. '‘Set-B. “wle RD 4 [1 1 do. 1897/4 | 1,5, Dr. Kr.-A. f. Ï. u. H.| i.L, |0.D.[1,20G x lotte: ee do. Kommunal . 4, West-Sizilian, 31/s]4 | 1,1 171,90b;¿G D do. 1898/4 | 1.4,10/89/40bz Elberfelder A 54 | 61 1107,60G Leipzig. E Rh. R. T Bodenkr. Rybinsk gf | 1,9.12189,1 Effener Bankverein . 7 1129,75bz Lindenbr. Unna

, Deutsche Eisenbahuobligatioueu. Süd-Ostbabn. 1897/4 | 1,5. C ener Kred.-Anstali 81 éd ŸIITA b 1898/4 | 15. ner Kred.-An i sIE450bIG |Sindener a Brauns, Landesein Tus 1,1,7 189,00G do. “901 unks, I6l4 i Goth. Grundk. ‘Bank 9 174, 10bz Löwen. T

do. IX, IXA uk. 12 ITTT/34| 1,1,7 O / do. X unk. 15 904/33 Warschau-Wiener M 4 | 11. Hamburg. Hyp.-Bank 178,75b3G | Ti Dilser Eangend.

4 do. XT unk. 18 Á, y Bet. Eisenb. 1890 ti 4. j; do. do. ör4 | 1.1, z do. neue 173. 75G do. XIL, XTTa unk.20 5 10 09G 1900/44] 1.4. i do. do. dr «A, Hüdes heimer Bank . 148,00G Seer Genie

do. V Na s dern, «Ges. |33 0 do. doe üdesheimer Bank 171/256 aulsb. Spitta ' 4. , j b, Es o D Bt. Ti Roh 1. f

.101102,00bzG Cart. M\ch. u. F.|{. L. o. Db. 99,00G 10 163,00G Gaffel, Federfthl. 15 14 F P 261,00 et. bzB Gil, abet Bi 10 D .10 74,9 590 do. do. neue 1 1250 00G Grepp. D REE 10/190 00bzG |G arlttbg.Wass. .10/261,50bz Grevenbrois 0/77,75G Charlottenhütte 205,50bzG Srituer Masch. 14 Chem. F.Buckau 201.7sbz Er.Licht.By. ah. do. St.- f 203,06G do. Tecr.-Ses. do. Griesh. 262 00bzG Gr,-StxrehlCem do. Brünau .. 207,59vbzG E. Gundlach. do. v. Hevden 260,0063G | Alfr. Gutmann do. b 157,2 5bz® | Gutim. Masch. do. Diilch , 275, E aberm. Guckes ba. Otanb. St-P 140,00 adethal prabt bo, Weiler 282; 2,40bzB W, Hagelber neue S 160; er ¡G do. Ind.Gel)enk. 155,6 „6Obz "D. c s. Werke Alb. 508’00bzG al E Chemn. 8 rzg. j

81 9b 25 0D J ( Ka G 104/50B do. r taw. 457 N L Belleallianee

61,75G

O Great A gh. 291 R G Immob. Á oncord. chem. 10,00 et,

Concord, Spin. et, bz v, Mash.Egeft.

299,25G Aachen. Spinn. 1 1113 75G u Is Ln E 10500G | Accuamnl.- Sabr 124 1 291,003 | Gon Er E 108. E A.-F. Boeseu. K Tóet.bz do. Vorz.-A. orz.-Akt,| 1 13,75et.bzB ont. i

121 50bzG 4-@/Anilinis ¡8 307,25) | Ctbul MAE! Fo 5 106, ‘10b¿G Grôllw. Papierf. 12169 V G Gf 9 144 75B Daimler Motor. G 0 46,25bzG Delmenh. Linol. 11376 baG | 44 79,60 bz Defsauer Gas . 9 0G Gf. 112 1 1201,60bzG Dtsch .Atl.Teleg. 12 2%6,(.0bz G Adler Pil.-Zmt. Dt. Lux. Bgw. 126 0b. konv. u, neue| 3 1 1128,006zG do. ult. Nov. 121, 00G KAdlerhütt. Glas|10 180; ‘00b1G do. 63501-63500] - 124 10G Adlerwerke . . 30 445.50bz Dt.-Nied.Telegr| 6 120,00G Admiralsgarten 50,75G Disch ,-Dest.Bw, S LE a Vorz. fl, x 76G G Dt.-Südam.Tel exanderwer Ne Left 1

119,75b3G | Alfeld-Gronau . 120 0bs do. Non

Ung. (eis. T.) 25er L177 I—,— Dts{.Hp.-B.VIIT, TX

do. do, br u. lr L117 5/756 do. Kom.-O.Il uk.17 dos. Lose . 6 p. St.|—,— do. do. L L

do. Grundent. 1,5,11 192,10G A 2 e 13

Ausländische Kommunal-Anleiheu. Drei. Bit. „Obl. bl, gar: er. 1897 101 ls vp.-Bank

Se e D 1.6,12 196,90G F Hyp.-Kr.-V.S. 2

de. kleine .12 197,75bz dos. da. S.46

96; ‘70et. bzB do. 1895| 44 D deo.

6,70et.bzB | de. kleine 9 196,20bz do.

26 ,Tet. bzB | de. 1898 E do.

do. leine 91 ‘0B 1896 90 75G do. Budapester 100 00B

100 50bzG Ï s 09 do. do. 10050bIG | Fu #810002 96,00G Goth.Grdkr.Pr. do. L, V 18.

| 5002 ( 28 102,90bzG da. el da: M IXo

0 j 20L v. A 10 990B do. 1891 große do. Z,XIT uf.13/14

fd funk fuend oEE ©|[ana

Grie. 5 9/9 Pir.- Brie 5% 10000 4 do,

do.

d Gar Ql 10000

do, 2000 æ | 1,30

ckoiländ. (St. i. 1866 apan. An do. 100 4 do. 20 £ Do. RIL t do. Ser. 1 Jen, Merite seat. 31 ne

n ult, Sn do. am. Marokf.10 10 ukv. 26 Me 99 500,10002 ‘200,

ia 100, do. 20 do. 1904 4200 t do. 2100 Norw. Anl. 1894 do. 1888 S do. mitt. u. kl. Des T

a ult. Mon, do. Kronen-R, . do. ky. Rente .. do. do. D do. Silb. 1000 fl. da, do. 100 fl. do. Pap.-Rente .| 4! do. 1860er Lose do. 1864 er Lose S. Pn Eis. ar:

do. do.G. A06r T 19 Port, n: B I 02

pk pndé pern Ei En en pm Qn

DDR

D P O f D ee Furt 13 Jur F

S

- rde- p C R p pi 0 Be M 1 1E pn S Sn Em p M D Bn DEE p De D D IE p E J J J

9% M

e 84 ‘00G 146,50bzG 166,75 |85,50G 59,50 bz 418,06 et.bzG 155 75 135,00bz 176 ‘00h: G 109; ,50 50,25 133,00b3G 265,00bz¿G 142,80bz

fas

J

[9 -]

E

Pre Pert J J EO O buerá jrenk J I E

pem prt jut D

park puri fert Fd jurà CO'O D p drt jnk tou

8 tadt-Blfba. 09|4 | L1. X, XT4 | 1.1, mmob. Verkehrshank| i. (725,00 A E 11:7. (88, Wladik. Oblig. 190944) 1.1.7 [1012 Kieler Bank 123506 do. do. 1895,1908,06/34| 1.1. i | do, do. «1,7 189, Kiöbenhavns Grd. . .| 0 alle-Hettstedter . . .|84| 1.4. bo. Do. É, Königs. Ver.-Bank . 132,60G emmen-Neurupp, h do 1898/4 | L 0. 128,80G

Wittistocker t| 1.,4,10]--—,-- / Le A 106,00bzG Carfthen ‘Eisenb. E L : anat.Eis. T ky.10200,6 : ,10@ See e Kred, Non 169, Tei 040 omm.-B

Lübeck-Büchen 104| LLT |— do. 00. 4, i 133,75@

mee Been Hoi L do: TT 12040 * | 41 [14.10/97 9003G Lember Ban 20G | Ver, Artern

S ernigerode L, S h v(&rg u Magd e a erein ler Rie do: v. 1510 unf: ; 408 , 979066 | Märkische Bank . Witülerkcpper

410 N 103; ,25bz Wieshad. Kronh dend.-Liebenwld 4. ebl Frache A) 1,7 |- ,— Mecklenb. Bank 40%/; 124,0 0G Reinickend.-Liebe j L 4 4,1092, 25& do. Hyp.-u.W. «Bank 2

s - Finsterwld. 4, L Sotthardbahn D Ftai. Eisenh.-OD. gas 24/1,1,7 |—,— Meckibg.-Strel. Hyp.

Deutsche Klein- u. Straftenbahnoblig, „do, V Mittelm.-O. . s Cf Siu Di ta, Pup.Dank

Allg. Dt. Klb. (102)|3 | versh.]75,90bz A Macedon. Gold-Obl.| 3 |1.1.7 |65/25bz do. Kreditbank . do. “pot. «,Strb.(100 4101,10B 4 Fleine| 3 1.1.7 |—,— do. ult. Nov. do. do. uk.21 aue 102,10G : portug, Eisenb, 1886 .1,7 180,20G do. Privathank .

do, Doz 99,80G i E T 99: 1,7 |—,— do. neue Bad.Lok.-Eisenb.(100

2,50B E do, do. Rg, 3. |—,— Dittelrbeinische Deutsche Eisenbahustamu- und |Brl.-Chrl.Strßb. a 4

do. do. 99206 : Sat t, Fen gar Lff T U Met -Ben! A2 d: Ruhr Ad H weiz. Zentr 4,5 0 ( i Not «Bea L

aba pee P G Both. En: «Sir. O

9 Í 67,29

Aachen Mastr S Lu p 108

102,00B ; Sizil. 2 .4,10|— ,— ult. Nov. Süd- Ital, K H :4,10|—,— N. Grundkredit . do. Genußsch deti 126,80G Braunschw Lde} 86 60G Greseid. Sir, 18

102,25G Î Wilh.-Luxemb. IK . S do. Kreditanstalt . Brölthal . .…. Grefelder . 100,75bzG | panz, Elekt.Str.(103 A af ns Eisbt. IT (102 do. 1(102

e R do. 100,30G , : Amerikanische Eisenbabboude, Oberlausther B Eutin-Lübeck . . Frankf, Güterb. 54,20bz d.-Duish. (103 97,50bzG i babn 105

Oldenb. Spar-u. Leihh Osnahrüdcer Bank . DO ers M OUnditA 67,10b 138,00 do. ur “10A

5 D

e O zt O5

pu | wSNR-AROD

u

V E [E puá

SœS

I I L L L E nt f l k rk Pk Pr pk dd T

G 18,00 et.bzB Sf. Bbtrd. -Bk. 49 V G I-IV

do. Gw b. H.-Bk. T—VY T unt 1919 8/70bzG pu VITI unk. 1919 8,70 do. IX unk. 1917 8,70bzG do. X unk. 1921 8,70bzG a E unf. 1915

00,10b¿3G Gübd.Bodicd. D 43

00; 40G

Bsid. Botd L V, V 0;,00G do. 1.191 8,50bzG 4 do.VITTuk.1915 98,50bzG do. do. X uk. 1918 do. do. IT,.IV do. do. TX uk. 1916

D | Sj

bt

Ddo C0 wr

IIIeSlllle

ai

ÎR A E gens pat P Perl deen fert Pra ¡ark farb frnat park fred

Ii fremd J} Pat 2uuF Wtr Porn Punk Juen Pur: Ural Pert Pus:i Pren Feri Lens Tut I *

D I

S=I &Z

R bobo R j e

Punk J J A b P O

F pat Jans: pouk

C. 72:0

O N

t br 2 0 7 2 f O F a O L D

Ir dk Pr breri bnd brd fark 1A Pen fern pur pru bad Þ —_ O O S O pk ps D D s S I D S I d Wi

.

E E 4

100,00bzG : do. X uf, 1915 MOoRE | 2 url, Nov. : do.XTY XIVaut.1916 908

O

Jerk ford fue [u cs

EF burt jar Jrr derk

o o.

O Hi C7 E 1 1 ¡e Hrn

Dro jr j Ebe i e boLo

Purd funk O0

O i puná ph D O P a is S:

do. XV uf. 1917 do. XVI, XYTa uk. 19 do.KVIL, XVII do. K A C

T Y T ‘- 98/20bz ä do. z Fr et 1918 tav nens E Es S 401- 470 uf. 13 —— dal S: 471-540 uk. 16 ,— do. S 541-610 uk. 18 95 /70bz do. S 611-650 uk. 21 —,- do. S1-190,301-310 97.70G do. S.311-330 uk. 13 DEGA Hann. Bdk. IIl/VITT do. T unt 15

80. ‘50b G D un

Bl ‘00bG do. NIV un!. 1918

—,— do. XV unk. 1919

J—,— do, XVI unk. 1921

ie E : E Obl. Ï

E D. BE F S.FVIII

1

ck Sa

es E

i 00 N S D wée

[uy

HoNNnOoImS

1 PrA fk bad Fon Juend Pruci Pren oO0íIS0

100,90B g Chriftiania 1894 E do. 1903

(58 D Genua 150Lire-L. E N enb. 90 S.A E 906 unkv. 17

8 1900 SLS0MIG Wn 02 ut. 12

92'00G deu 1892 8 E i; Kopenhag. 1 94,80bzG | do, Toi 20/21 94/80bzG de 1886 E do. 1895 181,10bz Liffaboner 86 L, IL d Mailänd. (glleine rio A ir- 100, 10G do. 10 Lire-Lose 100,305 B | Mosk. S.25,27,28

G 5000RbL.

I66, 90 bz do. (ov. do.1000-100 n E .St.[10/40bzG | do. S, 30—33 Rio ee 09 ukv.13 5000RbIl.

S do.1000-100 do. 20-100 100,90G j Rumän. 03 uk v.13 101,30bz do. 1889 4000 4 92,90G do. 800 , 92,90G SosiaStadtuk.16 do. 400 92,90G Stocholmer 1880 9% 4050, 2025 , 93 75B bz feine do. 810 94,40bz do. 1885

do. 405 94, 40bz do. kleine 91 4050, 2095 , 1887 do. 810 92 4063 Benet.08ire- «Lose do. 405 ,„ 92,40 bz Wien. Kom.-Anl. 94 4050, 2025 91,60G do.Junv.-Anl.uk 12 do. E f 2 O, G do, oh E do. et.Dz Züricder | 96 4050, 20287 ü 92,00B do. 810 ,„

92 50bz Verschiedene auslä do. 405

x Budapest. Spart, 98 4050, 2025 91,90bz Dän, Ldm.-B. [V do. 810 91,90bz do. do. 495 21 200i N :Jus.B.-P A: do. 1305 konv. do.Kredv. Obl do. Don.-Reg. 100-8 «L Finnl.Hyp.-V. A

do. do. do. Gtadthup. K

do. 1000 20 oll. Kom.-Kr.-L. S

re 92'00bzB de Do: 93,25bz do. do.

B SOeE. fg pi

Kreditv.

[12 94 ‘25G Mex. Bew.K.-Ob

A d: Pf.Wih, Tul

_—_ Norw. Hyp. 1837| ¿ ¡ Oeft. Kr.-Lo\.1858|fr.

14—,— Pest U. K.B.1T,TlIT

, do. Komm. TI do. Vat. Spark.

Poln. Pf. 3000 N. do. 1000-100R.

10 87 ‘00et. bzG ortugies. Tabak

d Raah-G.P.-A.ex. 1896 25r| 3 do. Anrechts\{.

5c 11. lr , Scchwed.H.- Pf,78

ult. Nov. do. kündb. große

. k, E.-A. 1889 do. mittel, Ueine . L, IT25r u.10r :1.,4,7.10|—, bo. abgest. T8 5er 1,47. ; do. Städt.-Pf.83

1889 ler :1,4.7, é do. do. 02 u. 04

ult. Nov. _—, do. do. 1906

IIT 1891 .1,4.7,10|—,— Stocfh. Intas. 85

do. 1902 unky.15 1,7 191,80bzG do. do. 86,87

do. ult. Nov. 91}bz do. do. 1894|

do. 1905 ufs, 17| i 100,40bzB | Ung. Tem.-Bega

do. St.-R. 1-252 2193,60 bz do. Bodenkr. F

do. ult, Nov. [E EE do.

do. Präm. “Ä aus : ds, Rezul. D

do. 361,0 1,00bzG do.Hy.-B.-Pf.971

do. 5, Sticglih

do.Spark-CtrL,IT| 4 | 1.1 113,00G S —— do. 1894. 1896 po Bb: TürkTab-R-A[10| 14 | 1. do. 1904 unk. 1913

88,(0G S ; Scchwed.St.-A.80 do. ult, Nov. do, Kom Les 7 Raib a8 Pfaubbrieseu. Schuldverschreibungeu | 35 do 7 91

n do. do. 87, 91, 8%

pee 2040, "Os 2 : Deutscher Dypothekenbaunkenu. Do. De 1906

do. do. fl,| 83] Bayr: Holeb, IY- e LLA 100,.10G Pr.Hyp.-A.-B.Trz. 120 Do. 1890 gr.| 1345| 1.4.10/90,20G do. do. bs. do. fl, Bao, Hyp.- u. W. Gi ‘N84! versch.[91,50et.bzG : do.

dos. St.-R. 1904 do. unverlosbar N'8i 1.4.10190,00& h abg.rz125

do. 1906| Berl, Hyp.-Bk.-Pfdbr. vers{ch/96,50B : do. abg.

do. b9.134| versch.188,75G ; do. abg

; vecsh.|-—,— . 19094 unk. 13

S S R

91,50bzG ; x : 498,606 h unk.

88'00bIG R M s x 1909 unk. 19

96,26G i ; | 199. 9. 1911 unf. 21

A0 499,6 2 Koram.-O. uk.18

1 ih. do. do. 1909uk. 19

4710 93/,60bzG do. T uk, L s Pr. «V. A -KV

o. 0.

Ql 83/90 bzG v bis

24 59G 84 40bzG X uk. 15

=

E S. S. S

wm e 25

E E H jt eite

Lao Brüdcfb. 129,00 et.bzB

do. St.-Pr. 142,50G do. Brgw. do. 176 50bzG Harp. Brgb.-SG 7 1174,66bz p uit. Nov. Sal T4 ba 234,70bz | Hartn m. Maschi. 4 [49 20h

y t. Ma ; j

O27 26baG rtung Gußft. 1,4 148,75b3z : i74,50bzG ee A u.B 1 148, ‘10biG Ide 75bIG aier M isen. 7 68 ,Tobz

( I emann . 128 ‘25h G aB4AtuTIA81 by Hedwic3hütte . 156 ‘00b1B Es Heilmann Jmm. 128 00G 118,106 Dein, Lehmann 129 00bz 238,00G Heinrichshall 124 25G 112,00 et.bzB | Held u. Frandcke|1. 251 20bzG 180,25 bzG emmoor P.-Z3. 1 1127,00bzG 181 4A 1A80I bz erbrand Wagg. 01145,50bzG 174,256; G annnühl. 190,25bzG 199, 50G iberniaLer —,— 128,25G ildebrand Mh. 156,40B 189,90G Hilgers Ve e 201 59bzG 292,50bzG erman 93,75b 640 00biG Dirie, Fu 132 00b;G 104,20bzG neue 125,60bzG 901, 26G ieben geber 168,50G 143. ‘60bzO 9 fer arb. 139,00G o\ch, Eis. u.St. S oUG óxter-Sodelh, 379,75G do. Vorz.-Akt. 289,75B ofm. Stärkef. 147,600bzG ofmannWag 142.00@ LRRIESS Wte. 414 75bzG do. uli. Nov. 192,90bz A. Horch u. Cie. 109,00@ Hotelbetir, - Gef. 126,00bzG do. Vorz.-A. 38,25bzG® Hube Disch .

N

purá

# Dani Paci Jeck fremd fk frare fam fut 3 fun fu J F Junk furt Pei Þ

H EHS O

5 [Drefrycki

pt 7S S

co | 2r00]| NORO

ade Dez nien K e @ e

Predk pru fert fernt QE drk fern fk Per fer jernk C drk

S bo je bom bo jr L! S S SES

o

©. J =3 Ee

[ay ®

aa Las Do T0 Ia Ls ja IAAA

C2

D

S SSSA dD

| S]

S Co C3 H e H

ties 15 =— baé ——è L C CO H C0 D rin D

E ai O00

R E D O ubr“ vôt Dla, 33D Dn K SEm E Dn

DÉcR a e V _—J bi Fix bi C5 C0 A) S5 co _ —I=ADIA n w= pi br brd þ E 4 pri nd Pur p funk buni fru prt fru Jeck funk para Sk Jr Jen Jen 1 bk puri Penn 2] 60 2} Junt Prei Pri Prm Frgpi Panl l

D ODRS ZARRAA eeeZze

@

es p bai C pt

S

O

R O C M R E B S S

A —-

brand (O) fmd pern juni e} O pas

m D r mami D

K = E N S2) J E]

A N I R I fe 4 erd O fun QO i O o

mi

e .

bent part pri ek (0 pur jrrrk jerck jar rad jr jorrá send dran dark nab 5 :

e mun juni park prt pam

. « umd Punk June jer 4

2 A

S E E S

os es E F M E H N us C5 i2ck CA

fta ps pPis Dts La pin fd fs

98 ,75bzB 2 Galif.-Or. rs. 1918 101,75G Y Gir.-P.LRef.rs. 1949 t ortg. rz. 1929/34

Chic, Burlg. rz. 1927 do. RNodlkIsl.rz. 1934 fündbar 105 ColoradSouth1935/44 Denv.RioG.rz3.1936 do. Ref. rz. 1955 Ferrocarriles r31957/4} “NinoisGtr. ra. 1952 do.St.Louis rz. 1951/34 do. Loui3v. rz. 1953/33 FongIslRlr.rz. 1949 Manitoba rz.1933/44 B R.ofM.rz. 1926/44 f 4 ra. 1997

. Gen. rz. 2047 Oreg.Railr. rz. 1946 Pennsylvania 1915/34 Pittsb.Cinc.C.rz. 42

p [e o] D

S . fend Pruná S) ck

VoLo —_—_

- NRODO |

vé7s C 4 1 e) Es

pn fu O M O0 C CN P. CO Ct 5 C7 ha CO CE

prant prt

bt S O pi

k L E R C5 L ei P h a ck p [o [r [my

,

Narr | m| ACS | So | o

ib ri pk ra j

R A E N D fa

—J ps fund fri fri O) J O pi D

[a

Ostbank f, G. 129 ,90bz Ull.B.Omn.-G. 1 1171,50b ¡G Desterreich, Kredit i UUg.Boden-Akt.| [o. Db. |fr.Z.1116 75B Deut. Aspbalt do. ult. Nov . 4203bz do. Elektr.-G. do.Babeock u.W. do. Länderbank ar (v. D. Edis.-G)|1 269,00b Dit. Eis. Speisw. ßnigsh - Cranz pag Mae PFTT 105 D. 0D. ade S b, (105 Lübeck-Büchen . E Gr: ‘Cafi Rh 14 (105 do. ult. Nov. Et E Gr.Lpz.Sth.1, [1 (100

do. ult. Nov. do. ult. Nov. 2691à82 d Petersb. Disk, -Bank . 907,00bz G do. do. ae _- daStLi bs pe Gatgliti Mel Friedr.-W 53 113,75G db.Strßb.ïv(103 do.St.-A.Lit.A| 3 | 5 1041036 | Dig dp: Strkb 100

Do, ne, Bank. 206 75G do. Häuserbau 65.50G -

do. ult, Nov. 207142064bz | Alsen Portl.-3. 227,003 | L Steht

neue 198,00G Alum.-Fnd.50%/, 209,40bz do. Kabelwerke

Pléliscbe Ban. 2) 104, 50G Ammendrf.Pap.|2 7 1883, 50bG do. Kaliwerke;

Dot. Cr Ge 126.60 Amtsg. Pankow [76,500 do. 22001-24000

Niederlaufitzer .| 34| 34 39,50 Samlandhbahn odenkredi 0 Anb. Koblen: loseRiG | do. fin.u-Biachi Nordh.-Wern.A| 34| 33 76,00G Sl. Kleinb.1,T1 (103 Paulin.-Neurup T Hari Solinger Kleinb. (105 ali D R E bd l lng D Stet Sra e (100 walde Lit. A| 4 | 4 91,50G S D

Preuß. Bodenkredit . 162,00 bz Anh. Koblenw. 156 ,50b G of do. Zentral - Bod. 194, 50bz G | do. Vorz-A. 115,00 V Siciereia Rint.-Stadth. À 5 195, 00G s T (102 Ka, Lit B B 105 00G Ber.Eisb. S 6s

do. Hyp,- Akt.-Bk. 122 90b4 Cukerw Hnstgbg 116,90B i S 2E do. Leihb. konv. . 77,0063G | Annabg. Steing 150506 | dp S reue R ZzG do. Pfandhbriefbn?. 160,00bz Annener Gußst. —,— do, Waffenu. M. é Reichsbank 140,70B AplerbeckBergb.|1 109 25G do. Wagg, Leih. Schantung . 6 | 61 121 ,90bz 1 S. „Pacif ofCal. 1 E Ae t R: 12 114 ¡4 | 12 Bl kts F S . SP, e ark 220 B : : Ausländische Eise ac. r350 i] Sl 147,00 77 Gi. L, u. S. Fr. 1931 SthantungGen.| 517,53 -«pSk. e Ae EInA a6 2e 4 do. do. rz. 1931

—,-—- Rheinische Bank , 111,00G Archimedes . 127 00bz l E 2h Hvp.-Vank Arenbg. Bergb. 370/00b4G do, Walserwerte j do. do. rz. 1927 Deutsche Kleiu- u. Strafßeubahuaktien. Bübm. Nordb. G.-Ob, do. do, Ref. 1951 Aach. Kleinbahn] 7i| T4 1,1 1152,50G 1903

—— Kredit-Bk. 138.00G 3d 139 g a A —,— Rd Westf. Bodenkrd. 169,00 et.bzB Aschafenb. L, 2 Dommikc Ch. Gt. L,S.W.Trz.1989 Allg. Dt.Kleinb | 6 186 6 cli: «Wstd. stfr, G. S Gt.L. LEOS 1989 f Allg.Lok.-u.Str. ) n 36 Lehuantep, Nation. 100, 40G Sächs. Boden-Kredit 1432663G | B.f.Bgb. u. Ind. 4 119,75G Mo S DOl Ateitel Alt.Schmalsp.A 94,25G pa: Io R 26,10G SARA fh. Bank-Ver. . 135,50bzG | Bk.f.Sprit u.Pr. :10/435,00bzG Dfild Ei. Weyer

do. unk, 14 Badische Lokalb. pre ult. Nov 1354 b i L N Berlin-Charlba, wilotdn Kais. Ferd. Rordba n 11|— ALREBERE Res jer Vai Ftnahand ahn eile, Bank: Verein 153,50B BarcelonaElekt i :1 1135,00 V S Draht S e - . 0. od.-Kre —,— 1 1162,50h;

Beh Gelenk 140,00G 1887 11/98.25b4G Christiania Strüb./h014 1L€10 191506 | Sva rh 11676G Basalt, At -Ges. 1 [CCS [e C NORA Braunschweiger 135,00 et. bzG ey 3/60 Schiffahrtsaktieu do. Landbank 40% 123,50B Ba. Berl. N. i. L. .Z.pSt. 153,00 do. Röbr.-Fnd. Bresl. Elektr. 126,75G Kronpr. Rtubalssbabn S7 006 G Argo, Dampfscifff .(4t| 6 [41.1 199 90b Sibir. Hdlsbk. i. Rbl. 248,75bzB do. Kais. Wilh. .10156 0G 3 | Duxer Tun, Cref. Straßenb. E p vfitinda-Arad - 88'60bG Berliner Llovd S 1618 41 118,2 As Ugen Drn, Dn 122,75B do.f.Mittelw.i.L. 3. ; G n E do. Por rzellan 117 80bz G Kapler, Masch.

18 50G B Lofalb Gold- Vr. 1. « S red Bauland Seestr. - «Di 08,2 25G K Dynamite Truft 186 30b;G Katiorwiuer Ba. 6

tàl

G O i d D

N

A

do

TO O dD

,

Li [99'70b4G

Ul 1D bf 0E 1E U O A 1D 1A D Om

|

88 00bz G 545 00bzB 322. 50bzG 32,25G 1 162,90bz A 192 600 .1 1702,00b¿GW 199; ‘00bz 1964A99bz 204,75bz 196, COb G 102 0G 100,00G 14560G 133,25bzG 139, 00G 163; ,2993G 43,00G 443 ,0063G 219 50G 137 50G 99,20G 101 ,00bzG 138,00G ee 39,60 et, 125 ‘00bz G 180 25b:G 128 00bzG f 75G 245 00bzG 48,75 bz 130,00G 378,00bz 145, 80& 332,50G 137,50G 319,50bzG 132,00G 248,00b;G p 0,00G 90 ,00bzSG 102,25 et. bzG

195,2 500 325 00bz G 213 ‘50biG 162,00bzB 141,75bz 135,006z3G 133,00 biG 208,39bzG 196 0061G 334 60bz 312 60bi 180, Obi G 283, 75bì G 108 ‘00biG 128, 75G 224'00B 237 ,00bzG 120,20bz 68 50bz 194 50bzB 168, 79b1G 1631à63bz 1834,00ß;B 132/60 282,001 246.000 142256 1 27 00 S 8,25bzG L400 56. 00bzG 162,00bzG 334 50 bz s 259 ‘0bG 286,00bzG 119 50® 346,50G 129; 7óbzG 32 75bzB TT.T5 h 99 0bzG

104,10bzG 135 00bzG 133 506zG 110 B5bG 169 7G 83 00G

Ms Hr C15 S H des u e S l E E O TD O E57? © C ¡ns DEm: pf: Dîm Jn

R 4 wq

e

Le pak

S Wi S: N 7 D: e S M3 S S . Ti Lc] pn J pn J J 2] bund 25] Prt fund fund fand jurk J J J pan bent —J=J J =—J=Jck

Zj:

bunt bum Puk funk pad juerd jnck prná pmk *

o 3

Ee

C C5 ——AUO A frá I O

N .

a

N

r RRE S dst» gn ges id ifi» pitvs pr fi pin Wfa pit pfd pit Ai ps dis pf gn, pi dla Bie

at Eo bat A0 D291 H Jin e Hi Hins Mrs Con Cou Eo Eon Lot Got Pt Put Pt Pa Þ

1 nt Prt B32) Punk Jruek Ps Puck O)

[—,— do. L do. 102,60G do. alte Fa L 75bzG Mdl-Str. B. IT 3,70bzB t 20

do. A jt 914

do. L unk. p ;1916 do. XIT unk. b. 1917 . XT[Tunk. b.1918 . XTV unf. b.1919 . XV unk. b. 1920 . XVTl unk. b. 1921

¿ e unkv, n 4 é L r VIunk. b.191

do.

T G \ do. éi ‘bet.

S Nordd. Grdft. 111-V

B do. XIE unk. 1919

94'00G do XYV unt 1916

Be 30bzG do. XVI unk. 1917 2408 do. XVII uf.1919

do. XVIT unk. 1921 Efurt elekt.Str.

/ o T E E [ch.|89,10G 92'50G 9. e j. s 250G o XII unt. 1919/34| 1.4,10[91,25G Be S R versch./90,00G Er. Caffeler s 1,1,7 [114,00G Hamb.-Altonaer i Hamburger . ch.196,40b,G do. ult, Nov. Hannov. Strßb. do. Vorz.-Aft. eidelberger ildesh. Peine A agdeb. Marienb,- Sutf Medlenburg. kv. Niederwaldb. . osen.Straßenb tettiner.. do. Vorz.-Akt, Strausba. ‘Heraf

gr t

E23 D D C C5 dil pi bl di C d p (Sin gi bid das

R | SaRœ| A8 | | W| |S

- dv, 1m Di j ps Sîck E EE m

tôr“ #2 bi C ¡

5E Pt Prt Predi Pen Pri Prt Pert Prt r Pi É i S, R j P En P P C, E BO O J b 1 C

E EES

G E W E i 4 05 C f C5 D

V C5 E) U N Punai O D Ri de 1s

Dis i E F Pee Pet Ps S fi V H Vi aa riemen Jun Jin Ds fa ps Penck D

T Sf

wad e B02 Naa

o A

DLLLES D H dI i fs

d E R S

ats : D Pt pes Put I A E h pra,

E E odar

e

bas 4 K

Lg)

erc

tet

E

ti P t j jn je je 2A

s ves

. O d | enne

137,95 uberíus Bruk. 307,50bzW umboldt M. .

165/25hzG Do. Müble/10 | 112,00: Hutschen:. Pora. Li 131,25G Lens Spinn.| 0 180,50bzG Ilse, Bergbau .|24 163,50bzG Baug.St.P|12 206 00bzG eferióAiphabg| 83 197, 75b¿B do. orz -MEE 5 250 „00bzB 4E Kaliw.| 5

e dde

D e

O

Prt Pun fan frdk Pank pan jamek fers pu gm jur rur Jrr jmd pem pru Pari Penn Jud pn doencà Jeu D S Ss

R Gat e CSERO E

‘12ck Vi V2 fa. Hn Vf 1E 1E 3p: D D DE:

BDBRPRLE

SSS SSSS “de

90,75G do Disk. -Ges. 127,50bzG | Kumeß - Friede. 1912 5b

90,75 i: : ¿G

20 Niga Bei 1-1V 104 60b: do. ult. Nov. 92 3AIGATAI b D E

58'256 b1G ostoCer Bank 20. 120,006. G Bad. Anil.Soda á | 1,1 1497,50bz do. Vorz-A

88.26 b1 Ruff. B, f. ausw 155,90bz Baer und Stein 1 1420,00b3G | Dresd. Bau-Sf

80,00 do. ult. Nov 1563à1554bz | Balde, Maschin. .1 1254,5003G do. Gardinen

E D neue 150 25G Valcke, Tellerina| 5 7 1100,00bz do. Gasmotorer j, fische Bank . 159,50B Bambg. Mälz. . ‘8 [89,60G Dürener Metall 13

[E [ay

00 —AID

des

i —J

e s

OANAMADO

—_ —_— t O

10ck T CIS d pi —_——- C R park fran pu ) aur _— T EEZE j 160%. dls 6s, pas pên, pte po pes Bn Bs An jem On pie Sms D Din f Dn gie D pn K D. 0D JE ¡Ev

ES jd jd pk prr punk parat e

p O pi pi

E Cirorbet

Put Q J J I J [J Per La do

—_Z— _—I O E

prá

i i} int ft ln fk fr pit prt prt jt t i DO

A T b bb erb o) J A —Ick— J

OOOO0DO R p pt junk pn pm [A

| 4x 150 00bzG John [10

170/50bzG abla, Porzell./12 129,5U% Kaiser-Keller . .| 8 128 ‘00bz G do. neue| 121, 50G | Kaliwerk Al, 250,50G Kalker Werkzeu

D jees I [a / wes jf C0 ita Ry Ft S perá do

do. 1910 Kf. ¿nal 19

do. eis do. kons. 1880 5er t ler do. ult. Nov. E Anl. 1889 25r L 5r u. lr 20. OTT. Em.25r

« 5r u. lr

. ITL, Em. 257

É ör u. Îr

. TV. Em. 25r

L dr u. Ir M YL. Em.

L Es 25r lr

E Nov.

o

A punl 2] dund parcb J

m O—N-1 0000

S

Bd pu pi prt pad puri rk P ert Pk Pn p drn p prt Ln Pri Pl Prt drt fl Pr P n Pun puk dul nt derl P tut burt dd Furt Jt Pn Q Q E Foret Pert Prrdk Peck Predi Prt Jet Peck Pad Predi Pur Peer 2} F I F 2M J J M 1f N F I Pk Prei Jun

fut jed fred a5]

pi pr pt fand und jan durci ful fund fal fend Piat: Pead fe uad CIT jun fund bank pn enk prak

de do d

bk ek brei La I

ck 35ck CAS C4 C4 thn 5e pfd Dies 6 jifs bie jf bi pit. (s 1 6 gls (Nt (fs ja (t 1s (s (s pi a [n p C CI7 C74 [a

ri Irn Pet Pork frct fand Peeet Pen Peel rend freel rad Jae prr Jrmck fark fend Jra funk end Juni * Q: M

M 005 J q p No 1 u ues wea .

I

Danz.Elekt.Str. Dtsch. Eisenbt. . Elektr. R

Nov.

96,19G Deutsch-Austral. 161,00 et.bG | "do, Diskonto-Ges. 117,00G Bauv. Weißenf.|i.L.|fr.3.«pSt.[1190,00bzG | “do. ult. Nov. —à1862àtàibz | Feula Eisen BE Bavyer,Celluloid 138 |4 | 1,1 1196,75G Edckert Masch.-F. | 1.10[154 50bzG Kevling u. L 4 R do. R (200 E Œgeftorff, Slaw. 215,00bzG | Kirhner u. Go.|30 12 [174,006 do... HartsL= L B Eilenb. Kattun c a Klnbg.TerrBrs1/10 [10 2 [174,0 Bazar Genuß 999.00b¿B | Eintracht Brnk. .1 [485 00G Köblmann St.|20 |— 12 [18650G Bedbra. Woll-J.| 0 41,00bzG Sfsgiek, Velbert 7 179,75B KolbuSch.Btw.| 9 7x 1155 60 P. Bemberag| : E Eisenh. Silefia 1 [164,00b3zG | Kolm, u. Jourd.|15 en e Bendix Holzh. 75,60bzG Eisenwerk Kraft|(1 |1: 1 12255066 | 6d Walzena.| 3 s 10S Carl Berg Evek. : 82,50O do, L.Meverf.Co 4 [1,5 1125,75G Kön. Wilh. abg. 10 Ver, Elbeschiffahrt . 1 [66,50 et.bzG | Se ult Nov L Ls. _ JARIMeD 2B 301, 0G | Elberf, Farben. 1 1600 00b) q | do. do. Si-Pr [15 E O zv Unionbank. 8 I—,— Bg.-Märk. J Fe 78,50G Era Derghee E, . 121 60bz ¿G NEUS End. e Hamb,-Am.Pck. rz. 100/4 ult. Nov. ¿Ì T Sea s E 227,00B Elekt. Licht u.Kr.| 7 |i 1101136 ‘80bi G |Kfrig?k Sngerb) 7 do. ÎT 53.1004 1.2.8 [100,90bzB Württ. Bant-Anjtalt.| 7 | 7 Hn Berl. Anh.M| 11 11650G | do, ult. Nov) 1837444887hz| Kgsb. M. V-A.(t.L.| do. IY ukv.13 13.103/44| 1,5. 11/102 30G do. Vereinsbank | 7 | 7 [147,50G do, T MR f 820,09 G do. Lieferung |!0 1.1 1192,60b cas Sdalmüblcl F

Nordd. Lloyd 01 rz3.100/44| 1,4,10/100,75G Obligatiouen von BVauken do. Zichorienf.|i. L.|fr.Z.- 970.09b do. Kegnitz 196 7 d ® 0 1 { L d « IT n 20 de. 88 ub ga 26 ry 14.10 LUoS Bank f. deut. Eisenb.|4 | 1.1.7 194,00G 2 Éempsur. L, 121,506 do. Unt. Zürich 7 1194,75bz P R ain dd 0 |1 do, 1002 rz 10014 | 14.101967 E Cirbk. f. Eisbw. rz. 1098/4 | L1.7 [9475bz po. EaaE 1 12000 Em.-u, S. Ullr, 7 1101 25G KönigszeltPorg.|

: I (0G Deutsche Anfiedlgsbk./4 | 1.1.7 [93 25G ba: Va B 17 [103006,G | Esl.WollwVzA| ! 8325bzG | #örbisdorf.Zuck. Donau Dpf. 82 rz. En Bi Landbank . rz. 103/44] vers{.[100,40bz Rz \ 1 191906 Erdmannsd. Sp| 62,50O Gbr. Körting . o. 86 r3.100/4 | 1,4.10|]—!-- BEk. f.orient.Eisb.ut.17144| 1.1.7 I—,— D T ‘1 (87 25bzG SarlErnstS Go. R &örtin 1E fir

Bankaktien. Industrieaktien. po, Ae 4E NIdE0bG ( EfenSteinkoble]1:

t .1 1168,50bz do. neue Dividende [vorl | leyte ] Hiesige Brauereien, E Cuckenw.W. 11 ér 2 [46 25b Ercelsior Haber. / |295,26 25bzG | Kronprinz Met. | De . Fah.

Amsterdamer Bank [10 [10 et Dividende [vorl|lett|8f.|Z.-T.| / é: T 181, 75 et. bzB| do. neue Antw. entralbank . .| 8 | 84 |— Bel. Kindl-Br.12 1.10/24650G R E E 4 (2203004 ¡G | Fao. Manstaedt 157,00 et.bzG | Gb.Frügeru.G. Azow-Don-Kom. / d ge M k St.-Pr.|14 1.10/260,75bzG do, Rüd. SLE ¡04/5f B, wegs N it T 141208 zeruiwAueer. Badische Bank E Bos ko. u. neue LIOfU E do, Sped.- Ver. 1 0179,006G | Fein-JuteSpin. 15750G | Kupfer Dil : Bana Com, tal B U. raub, 0 n e s 0K A, 1 E Selm, apier * 184,00G Küppershuscb. 5 c om, —,—- o abg 5 Z 7 Huill, 93,00bzB Y Bk. f. Brau-Jnd. . 81,00b E De ierbr. Berth, Y Telsing (85 2a S [t, u.Brautech. Y Bank für Thüringen . 18%, 75bz EngelhardtN Berzel. Bergw. T Ae 75G inkenbg. Portl. 77 ‘90B i Barmer Bankverein . 126,00bzG Fricdrichtbain í Wien u Monb: 170.09bzG lendba. Schiffb 106, g H o. Kreditbank . 106, 75G ebhardt Bielefeld. Masch. 464 26 bz G lôther Masch. Y Baver. Handelsban? .|8 156,75G Germania Bing. Nrnb. M4. 20650 a bzB “abn oe) Berg.-Märk. Elberfeld 154,75 bz E, « Birkenwrd.VzA (i L.|i 05G Fat aue

pu ta dmn dres d ded C A L A bi pes

om MMNEOn

9 8

—_——_ puá O e“

132,25bzG Schuld —àl32,00bz A: : do. 141,75G . Nordwestbahn .

1944 ¿D konv. oa * do. v.19088t.A

110,90B. . do. L. B (Elb.)

—,— ; do. da. env ai A 9 09, v C

S ; G.-P.1874/5

me E da: fen, 2

975 ¿ Do, V

S Una. Stb. alte/8

E E E S Ee

pk pk J J Da

1 Hamburg-Am. Pad. 6 1 76,10G : amburg-Am. Pa | 134/75b D 1m Le 76,10G h do. ult. Nov. 134 44A136A134tAFHz | 1n9ar, Kredit-Bank . T ge Rhederei| 4 & L E Bércindbt amburg. ansa, Dampf\chiff.|10/10 [4/11 [189,90bz Wars: Komm-BE do. ult. Nov.\1904à191et.1894à1904bz |“ po V nene Koph, Dyfsh. Lit. O| 5| 5 [4/1.1/107,70bzB | do. Disk.-Bank' 1-IIl Norddeutscher Llovd) 0| 3 |4/1,1198,75bz Westdeutsche Bodenkr do. ult. Nov. 991A (ROSLAI bz Westf.-Lipp. Ver... . Schles. Dampf. Co. 0 H 64,00bzG | Wiener Bankverein

D

D

_— —. D

T T T O0 N

Ea SSE e @

d

|

|

E e 258 4

A

e

G5 de I

N D es us

O

L Æ [

93'20B

93,20 S A RVI—ZIX 98,40 bz « L 1 1A 40,50bz e uk. raue | K Er d 97,25bzG « uk. 97,25 0. XXVI uf. 1919 cie | S E 97,50bzG j uf.19 94'406; L XX ut.1913 94,40bz do. XXT[Tuf, 1915 (K ae do. kny.X1,XY,XVI E Pr. Gtr.-Bökr. 1890 1901

,

ine do. 1899 /MIPARN 1908" unf. 1919|

las do: 1306 unk, 1916 9120 do. 1909 nr 1919 91,20 o: La unk,

E do. 1910 unk. 1920 9150G do. 1886, 1889

pk

DORORNDEODIININNORPRNAIO O0

P 4 L

Ms M fund ank QAS 1s D e Fund V Q Punk Pk 0 0 3 fes C 1E ferk CIT O ft Jord Juri Jord Jork L e

£33 C53 pft= pla p pin g pi d j

raa T

Q pt prt pur j jut f, Put ar J I LO ua O

ED O DO bt bi

ali Fu ta K Sk

ck01 0 F f fti Pt Pt H CO O O A A A brnk Þ

NoOO _

s pi Pi f 1A Pri d Pu Prt P brd jf S p 4

Loo bobo bo b bobo e non j j M R RRRRNNDN 0000 Ao O O O LOLOES Prm fan Prunk Jem Prerck Jam Prmnck Peck feme pen prned pen: | |

Din D 0D 1E E D P 1E VEE R i R n i i Ink renck medi prmndk fred J QZU Perm Prnck

pa) J ED dect derd deri pur derd drk sern dark jerad puri fund j 14 ?

178,00B o. 1855 140 25G . Ergänzungsnekß 157,75 bz ; I 25, 50G ten-prie

183,00et.G dan ad. 170,00et.B Ung.-G 169,00G Vorarlberger . i La N Dux-Bodenba 122 86bzG do. i.Gld. 83. W. 63,00bz do. I in « .

Westd. Eisenb. [E E do. Silber-Prior. Würzh. Straßb. E dos. Gold-Prior. . in Kronen ..

do.

Ausländische Eiscubahuftamu- uud Que rag Mos T D ai ¡è TGenE Go ûs Uusfig-Tpl.ab 1.1 1—,— 9

10908 |Brimuectofalß| 6/61 | 11 do _Gilb-P8

U era E E: o

90,50G P: ult, No x aurer per, fr 195,10G Sap Kbflach . 7i 61 Kaschau-Oderb| 4 Kronst.-Harom| 52! bt Lemb-Czernow|6?/a| 6/9 Or.Esb.Bt.-G.| 64] 7

do. ult. Nov. Oe.-U.St. i.Fr.| 6,6| 6,8 | do. ult. Nov. Raah.-ODedenb.| 4 U t

pet pes l 1 j

B L | : r pf Dn pP 0 5E Din 0E 0 S7 Dêm Gm P 6B On 1E Ln d p dfe J 3 1 pDin Ps Ps Jra df d d 2D 1D 1E Je J

C E En R E TIES

ia aide irie pie E Ee Gi Ea R G O G E E tei i E NSEE E E ar e A I bt Lat Ir Ln m2 Mr Lord N N S Ain 0E tin, F 0 B ATSRC E:

J bunt J J bent J] bent = Q 1 e

ay

ml pn pm C C fmd prnn jer pru panà S S AM S S0 . .

O -—

C R P C I C 1 E” V ¡P Hs 1D Hs M 1 Se e 4 jet fue p jut derd pr

œ Fe

T R E E e E N E A C

OINDUINN

Opa _“

- bund purd j

R N

Ds V S7L, Punk Pt Junk C Jr Jerk Jork Park *

pam auen

rad pr pri frank fers s .

«J Prm ps Juni Prunk Prercá Pre 2 2}

OOMoOO E V

_——. | [51

2

C5 H 0a 1B ppen ad d

E

T R R A

Go _J G Ca pa E LLELEZ 1 1E E

158,50 et. bzB | Kyffhäuferhütte. 242 25h G Lahmeyer u. Co. 80.25bz Lapp, Tiefbohrg. 142,75G Lauchhammer . 286,80bzG | Faurabütte . 95,259G do. ult, Nov

230 ,00G Leipz. Grdbi B. 223,00 et. bzG | ds. Gumini . 298,00G doPian Zimmer. Tas 50bzG do. Werkzeu ug 182,00bzG | Leonhard, Brn

98,50bzG Leopoldsgrube . Gun 2G | Leopelddhall .

93 380b1G do. -_St.-Pr. 135 ,20b G Ley!k. - Josefstal 286,75 Lichtenbrg, Terr. 357 [00bz G Linde's Eism. .

tbal

7 wes fi

101,90G „ung. Sib, 1895 of, nag. L N

undi Pren puret fr rend [nd fre prr j * “a

p M Ms O V M DO O D “2

2 —_ R

s do.

L Naab-Oedenb.Gld. 83 e GSüdsft, B. (Lomb.) t do. do. neue E A do. do. Obl. 04 do. do. Ser. E BEAE Gr. r, Russische Ejsenb. 34 do. 0. s |BGbal A ias 20,00B Ur a 188

G do. do. —alotbs Moskau-Jar.-Arch.… . 1 A Moskau-Kursk . Mle Ellen

t: - gationen R, T 5F . do. kleine Warsch.- Wien.| 7k| 114 190,00bzG Oré-Griasi . 1887 do. ult. Nov. 1914A190 iet AtAtbz De DD, 188 do. Genußsch.| 42] 84 |fZ46vS1194,09bz Süd-Westbahn +Außerdem 15 R. Pap. “Außerdew 51 R. Pav. | Franskaukasishe Zr Balt.Oh. i.DU.| 6 | 6 [4 | 1.71101, 10b4 do. Ir| do. ult. Nov. 101¿à101à1014bz | Rosïow-Woron, 1887 Can.Pac.i.DUl.} T7k| 94 |4 | 1.7 1242,10bz dav: / do. 1889

do. ult. Nov. D425 ä) et A3tA2IAt bz Kursk-Kiew

ennsolv.i.Dll, 6 l[i.Rd14 | 1,11—,— Lodzer Fabrikb. ukv. 15 eutsh-Asiatische .. f o. ult. Nov —à1205 bz Mos!» asan09 ukv.20 Heut de i) U tri Dortne

A d-Nott. Hi do. 11 Int. ukv. 21/44| 15. eutihe Bank . . 3 Urte Sto d d «1 1 ukv. 15 7 189; do. ult. Nov. 261442604 bz GläausGelien

at volleLIT V 112,00bzG Mostau-Kw, -Wor. 09 d, Dt, Eff.- u. Wechselb. 117,650bz au ¿ do. do: 10 ukv, 204 4, Dt. „Dyp. «Bank . 157,00b ger® Gotthardb. i.L. |o.Db.!fr3.| 46 pS]—,— 4, ( de o. Nationalb.Kom.| 74 119/80 rfules asel alien. Merid.| 6 | 5% [4 | 1,1,|—,— Mosau-Ritsan. 8 190, D alästina-Bank| 6 123,00G esfiiGe o. ult, Nov. 1164bz oe. -XWind. “Rvb. 97 u Deuts e Ueherseebank 9 1168,25bzG Jtal, Mittelm.| 3,4|i.Rd!4 | 1,11—,— do. 1898 iskonto-Kommandit| 94 188,46bzG

do. ult. Nov. TTLATS4AT8b4 Pobolische¡Int. ukv. 2144| 1,5. do. ult. Nov, 188{A1884bz 9. neue| | 1183,30bz

1s zj 2 2 2 D

Bo O9

Co Lo 0 N Jh V Pans Fut J Lag fa Î7D us p

i t pi m i i i i i þ joné bart pt Ai fei Tes

Di

erliner Handels3ges. 167 ‘0b! ßnigstadt . 7 ult. Nov. _—4167a1664bz | LandrWeißbier Bismarhütte . 138,50 et.b4G | Freund Masch.kv Berliner Hyp.-Bank . 122,25bzG Eßwenbr.H.-Sch do. Kassenverein, 116'00G Münch. Brauh. do, Mafkler-Verein 112,00@ Pattenhofer . . ra l. Bank f. D.. . D./176,50 et.bzG | Pfefferberg . Lun chw.Bk.u.Krd.-A. 115/00G Scßneberger Bann, Hvpbk, 171,2 5bzB Schultheiß . Brat isk.-Bank . 109 ),60G Spandau. Berg Gri nee Ei alte e Niktori Sentr. Bank f. Eisen 4,80G i Chemn. Bank-Verein 109,25bz¿G Bochum. Bär Coburger Kreditbank 92,75G Brauh. Nürnbg.| 9 Com.- u. Disk.-Bank 118,00bzG Brieg. Stadtber 54 a2: ult. Nov ibz@A1186z Büchner Erfurt| 64 aitperein Neviges f Danzig. Aktienb änishe Ldm.- Ba ob ¿ 20 Danziger Privatbank 135/25 VOCUnD,, A Darmft. Bank Gld. . j do, e fe 1 : u ov, Def Landesbank g et e B

8

0 f DO C G

S -A SSL un

120 5C6bzG riedrishütte 90,00G Frister A. ‘G. 7 [20 9hz Frifter u. R. ah Bua 204bz rocbeinSuder 1 Bz 50G aggenau V.-A Al 9bzG GasmotorDeuk 218 00 ¿B Venbard u. Go. Db B “o mio 191/50b (a eisweid. Eisen 5 [G arl Lindström|1