1912 / 65 p. 19 (Deutscher Reichsanzeiger, Wed, 13 Mar 1912 18:00:01 GMT) scan diff

e 97,20bzG Dessauer Landes * 6 1/96 76biG Deutsch- Wali i: Deutsche Ansiedl. .

47 114,00B 7 |—,—

7 97,30bzG Deutsche Bank .

1

8

1

1

4189,75bz do Unis Breitenb. Zem.| 0 135,25G do. Union Brem. Allg. Gs.| 54 Siaats | e { [LIOBGG | do Se "1 117806 | po, Bicterich]! | LIIE Bresl.Spritfabr/20

do. Hofe v

153/50bzG s 2 Ee do. Wagb.Linke|25 117,60G Gere Pornins | 41 Beta g j eri!

5c 120,50G Gev | R | , 96,25 do. Ueberseebank 1644 evelsberger 1, G Bruchsal, M 87,90 bz Diskonto-Kommandit 4188 0b) pee orf) % is ), Brüningu. Sh 10

4 4 4 88.30bz do ult. Min) 188 8 | 3H4 |1.10F-. Brüxer Koblnw. 21 E 87,60bzG do. neue _— Tw bz enningerReifb| 4 |1. 5 Buder. Eis. AC 5 4 87 ‘60b;G Dresdner Bank . iD. A Herkules Cassel .| | ° Em.B d at 107,9 90b Gla ladenb.u.S|10 |— |4 87,60bzG ult. März ft )bzG essische Caffel .| 1 / Busch L, opt.J/134/ 4 Pas 00 las-MSchalke|15 16 |4 g A1S6IALA4 bz Nag S 16 | 242,00bzG Glauzig. Zuder|14 [15 4

-

t

-

+

4

4

4

4

De Pf\dbrbk. nis. «Obl. E bo Komm.- bl. S

Anat. volle 1, 2 L do. 60/S.1 1-3 114,10G do. ult. Dän —àl18tbz Gotthardb. i.L.|o.Db.|fr.Z.| 46pS]—,— JiaeR, L A 54/s[i.R.D14 | 1.1 |—,—

o. ult. Var e Ri: Par alt Dän 3,4 [i.R.D¡4 | 1.1 1—,— een:

E är d gurb. Pr. Henri(6'/s!i. D.14 | 1.11154 10bz odolische Int. utv.21 8 do. ult. März i: 1547àtàiäibz äsan-Koslow . ) Orient.E.B.G.! 7 li. D.14 | 1.11152,75bz : Ni&san-Uralsf

38 U T0S330G Sard Seck-B 51 ¡90/4 E do. do. l- 33 \ ard, Sek.- vont 20 do.

Rh. Leute West-Sizilian. B D, 1 [2T6b;G Rybinsk do.

S 3, 9 TA

8, 8A, 99A 498,00bzG Deutsche da S

do. S. 10 unk. 15 98,50 Braunschweigische E 1901 unkv. do. S. 11 unk 18 99,00G Landeseisenbahn 135 eo i Warschau-Wiener 10: do. S.12, 12a uk. 20 99,40bzG t e6 3134 88,30G do. do. do S. 13 unk. 2 / 100,00 do. 1904/34 ¿ do. do. do, S. 2,4, 6/ 89,50bzG Brölth. Eisenb. 189044 de 5 Ad: Schi. Butid-B. S 3 do. 1900/44 do. do. do. N 99'25G Crefelder Etfenb.- -(Ges.133 Wladik, Oblig. 5 34 vers, Bu BY Halberstadt: Blfbg. E do. ; l. ted 4 | versch do. do. 0. do. Eil is B. 34| verich.|88,80bzG | do. do. 1895, 1903,06/33 do. do. Ciwth: H.- de S 2- ! verscch.98 G alle-Hettstedter Et __do. do. S. 8 unk. 1919 4.,10/99,50bzG remmen-NeurupPp. Anat.Eif. lt. 1020046] L S. 9 unf. 19174 | 141099 70G Wittstocker. . . . ./34 do. do. 2040, Bb. ‘1.7 1100,10G Lausiker Eisenb.-Ges. a D Dae 4.10/93,20G Lübeck-Büchen gar. 34 do. 2fv(Erg) 2040 , ba S1 8 :1.7 190,50G Medckl. Fr.-W. Eis. 07/4 E do do 48. Südd. Bodkrd. b.S. {{ch.199,20G Nordh. - Wernigerode 93,00G Egypt. (Keneh-A}. | z do. do V2 4.10/90,30G do. 1910 unkv. 4 98,50G Gotthardbahn _ 1891| : 11 100,10G Wstd. Bd. Ie 0 8 ersch. 23306 Rcinickend.-Liebenwld A e Ital. Eisenb.-O. gar.| i j 4 - : do. Mittelm.-O. —— Melbg.-Strel. Hyp.| 4

290026 Zschipkau - Finsterwld. ; 99 40G Deutsche Klein- u. Straß}enbahuoblig. ivorno s Meining. Hyp. - Bank| 7 : S uf. 192 Ti 100 00G E Klb. [102/3 | vers \ch.[74,80bzG j Micepon, Goid:Hbt. 1,1, S. Mitteld. Bodenkred. do. S. 84 N er 182,20G do. Lok.- u. Strb./100/44| versch. Loo | Portug. Eisenb, 1886| 3 | 1 j 78 Toet biB do. Kreditbank do. S. 9 unk. 1916/34] / do. do. unk. 21/100/45/ 1.1.7 7 198.606 J do. 1889 L Rg.| 44/1.1.7 |—— do. Privatbank . Een | Sard Eisenb. 2 19 T Mülvetoe nQe F : d gar. LLT7T )eim a. d. Ruh 7 [101,60 Î Schweiz. Zentr. 1880 | Bs Nat.-Bank f. Deuts E j Sizil. Gold 1889| 4 |14.10|—— do. ult. Márz| FOZL : Süd-Jtal. A- H... f 4.10/—, Nordd. Grundkredit .| 4 : Wilh.-Luxemb. S.9 .| 3 1,5. do. Kreditarístalt . 15 | | |

Amsterd.- Rott. E D./4 | 1.1 Gerb-Frb. Renn|18 | [4 GermaniaPort.| 0 | 0 4 Serresh. Glash.|14 |— |4 10 Gef. f. elcftr. 1. 5 i.D/4 P bz do. t. März 900b¡G GevelsbergHere 0 103,25G Giesel, Zement!| 1 135,00bzG | Gildementer&C| 7 (T,29bs Jhs.Girmes&C 22 s Gladb. Spinn. Glad. Woll- Sub 12 10

tis. ,10G Rug, G.-R. gr.

Eis mittel Stiech. Tj Ert m 5, R vis \ 5000,2500

b bs Qr fa O0 00 D

wee

R b t

_—

0/97,20bzG do. lt. 01880066 | Di Eff - u. M QÍN L 90,90bz Dt. Hyp. „Bank : 0127-20 bz ey Natio. Kom. 1 0

|

E

K do. G ,50bzG do. Kron.-Rente

54,50bzG do. M u. Le

do. - 59,00bzG do. Si-R. 1910 59,00bzG do. do. 1897 do. (eisern.T.)26r 57,90bzG do. do. ór u. 1r 57; ,30bzG Do, E A 57,906¿G do. Grundent.

Ausländisch

RUS (Bang a o 6,80b¡G do. / kleine

do. 1895

85100G t fleine o

us 2biG kleine

Rot bas Budavestet 1896 90/2bet.bzB Buenos 2 Aires 09 f R do, 1000 £ E do. 500 £ LAE do. B 5 206 do. 4 R UO do. 1891 große h do. leine

98'90bz do. ult. März 99,60bz

L istiania 1894 c Gh 1903 i Genua 10DGirGE.

l Gothenb.90S.A

a g gf: uny 97,00bzG e na ors 97.40bz . 1902

90/75bz

non FOLIR I d DRN bs pp An nom a A Am pas p A

87,90b do. Palästina-Bant

[Ey pel pu pmk S d D D. M Tai i fes fue 0 -TA d R I E

an:

.

OVWNN

des

5.1 F 3.9

das ‘#4pir -Lar -Lar. Var. 50 do. O "

do, /sGolb-R L do.4%Gold- E 10000 Æ

2 SS

A Fe t i n E)

Ea E

L A angs i 1 j 1 V

m, S IES1B [Sl EN 14 L ILE

do. i; do. S. 50, 69—82.

T R S

2,

fi

-Anleihen.

do. S E A Du Bbk.-Obl. 7,00bzG rff. -Bank 14 97/00bzG do. et ¿Kr-V.

97:00bzG

97; 97'30G 91 00et.bzB 100,25bz

Fund Lite fet

88,00% gs Kr.- A. f, F. U olsten [2 4, « È Bußtk EU; K.Met.| 6 M; | Î j 1 e Ee O E R a S, Et 2050G |FielerScloßbr.| 110/135" Sarton. Loschir 29 95 4 | 171 [888,00,G | Görl. Eisenbb./16 [13 08 bloß /1:10/13 Carton. Loschw. 22 |25 |4 0, E T E 171, Bi lad 4 4 |1. 97,50G a, Me Gnßise ch. gle 4 1 BeO n Gotb. Bie O o 10 10 c 127 [ ) terstein j So 0 Ma )»,U f | 12750biG Funteistein 4 Gafsfel.Federsthl. 15 7 M, P7126 S E 110 |— 145‘ G Üudenbr. Unna d Gharlttbg.Wass. 12 170'00b;G E a Chaulottenhütte, 83 Tis75% - |Wwenb.Dertn E E 12 118,75B Merzig Brauer. r.| do. Griesh. ( Fl 14 130,50G User,Langcnd.! 6 | 139 50G do. Grünau [10 100/46 Oberschl: fische , 4} 96,00G do. v. Hevden|12 P 62.006? E Oppelner ¿4c G 69 59G do. gj,Devden 9 En ‘403 Dani jh, t 92 25G do. S Milch - 12 A MeichelbrŸ: âu 201, 50G do. Oranb. St- P 5 T6’ ‘00b G u. ée 66,60G do. Weiler 101 ON Got M u, hl, 188,00G do. Ind. Gelenk. 10 123008 Sclegcl Boch. 9 | 158,75G do. Werke Alb.| 2 Las 00G Eman: - „0/ 91 10G Chemn. Werkzg.| 0 65 06 S wabenbräu. 8 151,0063zB | Cóln-Müsen 0 139 20G inner 236,00bzG | Göln. Bergw. .|30 102 O 9; v. Tuchersc S 200,25G do. Gas u. El.| 4 Sar Arten n 164 103,10G Concord. Bergb. | 11 E ¿ | 138,50bz Concord. chem.|13 bad. Eranb! 0 ! 38,590G Eoncord Spinn. 8

KIR onsol. Schalke|19 111, 25G |Gont. El. Nrnb.| 0 | 0 7h 351,00bzG do. Vorz. -A.| 4;| 41/4

; Cont. Wasserw.| 8 |— 4 1360226 Seba, Masch.| 3 | 3 |4

29bz ckrollw. Papierf./12 [12 | 102/,006zG do. Vavias! 12 12 E

tatt brta tedt

bri pen p pen pre ———

wr C E [v]

a S S

Elberfelder Bank- ‘Ver 88 ‘00bz Essener Bankverein . r Essener Kred.-Anstal? —, Lu: Grundkr.-Bank lies anes Privathanfk.

d amburg. Oup- Bank m annoversche Ban 101,60 et.bzG | Hildesheimer Bank. Ot R: Verkehrshank 59'26B eler Bank 189,50bz | Königsb. Ver.- Bank 97,00G Landbank

7,00G Leipziger Kred. A s s Lüb. Komm.-Bank . 97,60G Luxemburger Bank. ,| ( 97,00G Magdeb. Bank- -Verein

Märki! che L x Bank 4 Sp ) 91,50G Mecklenb. Bank 40% 8 j; do. Hyp.-u. W.-Bank 15

s S e

S

SSS SCD O O TO DD

D D p

[ck

‘46 4 48 4 .50 U 0. o. Mee f. 2 96" ‘10bzG : , 4 rz. 110 e 6.10bzG j S 6 7 25G 0. S. 9a 10860G . S.10,12 uk. 19/1 S. 13 unk. 1 2 T

H p Co nr wr a E

M

257,50bzG Grevenbroich. .| 5

U S ¡al

ti pi] n A

O E j pt bi a S

jak E E E

0/256,00G Grißner Masch.|16

D ATAN SLTELA de

D [a Jrr O

L

E:

i 229,50 et.bzB Gr.Licht. Bv.ab.| 0

1:1 [190/006 do: Terr - Gel 0 [0 : S

M 191/006 Gr.Strehl. Cem| 5 |— 4 | L1 [150,10G

L 253,/75G E. Gundlach . .| 7 |— 4 |L1 [113/00B

L 213,25G Alfr. Gutmann| 6 |— 1 199 50G 263,00bzG | Guttsm. Masch.! 5 |— 77 10bzG

A 158,50bzG aberm. Gutes [10 i : 138 50 E00 ¿G

1.11284 0063 adethal Draht, 9 |— 4 171 ;00bzG

1

L

T

[T

1,

H,

T

pu Ir Ge ata E “N

GIGIGIGIGIGICIC N

O

Italien. Rente gr.

fleine

do. ult. März am. S. 3,

M croft 10 ubv.26

Mer O

do. d do. 100,

do. 20, do. 1904, 4200 A do. 2100

Norw. Anl. 1894 do. 1888 gr.

Oeft G O00. o c 200 l

Le ult, März do. Kronen-R. . n. do. ky. e |

L D do. eilt ‘1000 fl.| g L. \ 1. E.

“S

Fri J J J ducck fert jene J I I p

tor Or a R Md Lia Fav Laa lia

D

Ét

E R R O O 1A 0 Tr O O E É E E S

DO DO DO DD H] fert t A O O fri beri F A bt

pp S o E

S

P RREEEA)

O don

S

. Q S

Lu

S E | [I

Jed Pari fark D

143 00b,G L Q | | 0 4 4 180 55 235,00G | : T'ól n f 6 67 60bz 441 ‘00bz 71,10G 66 ,90bzB 464, E 8 67,50bzG annov. E 292, 90bz do. Immob. 6 | O 1057 00biG do. Masch. Egest.|20 78 T5

7,00bzG do.Waggonfabr.| 7 101138, 75bz 4 „00bzG Harb.-W. Gum.| 7 140,50G 71,00G Harkort Brgw. | L 101 29bzG St.-Pr. | 206,10b;zG 1 O do. Brdb. 8 120,60b¿G 791 000 do. St.-Pr.! 140, 50G in De do Brab.-G.| L 199/00 et. bzG 147,50B DaimlerMotor. L 229 ;00bzG 0 T 4 O bs

e ¿P LST ‘0b.

47,75bzG Delmenh. Sol, 18 4 319,00bzG Hartm. .Maschsb. artung Gußst. | ; 19,00bz

4 i e : 5 100,40bzG . &.14,14a uk.1916 E ¿ S. 15 unk. 1917

0)

O A EEE

Jai Pil Jas prak pi pi —J S ters rfe tôrs tôts rae |

pa P Pr ESEN E man a

w-

418,00 2t.b ne |1, (S dieg | 11 1160:50bzG A

O

A1 J “S 16,16a unf. 19 * a E S. 17, 18 unk. 2 E L e 19 unt. 21 97;,00G | S. b, 8 R ETS o . 11 unk. 1913 R b.Hyp.S.141-400 Es ans do. &.401-470 uk.13 E ._S.471-540 uf.16 E S. 541-610 uk.18 Sj ADE . S.611-650 uf.21 97,75G . S.1-190301-310

ann. Bdk. S.

79'80G vann, S.9, 10 uf. 1913 7 180/00et.bzG do. S. 11——13 uk. 15 e Mailáud. 45Lir-L, t. A 00bz do. S.14 unk. 1918 100,20bz do. 10 Lire-Lose . St.132,25bz do. S.15 unk. 1919 100,60b Moet.S. 25, ZALES do. S.16 unk. A 8,00bzC N 9. do. ult. März! i i, Dis do.1000- 100 n 83,00G do. S. do. 3. Spec.|fr.3Z. 10,10G do. S. 3038 do. Kom.-Obl. S. 1 Rio de Janeiro 09 ukv.13 5000 Rbl. G D Leipz. Hyp. B. S. F'8

500 u 1000 £! —,— do. 1000- 100 u I TAT E: do. do. S. C do: “90-100 ,| E do. S. 34, 39, do. S. 11 unk. 1914 Rumän. 63 ukv.13 101,10b;G 38,39 5000 Rbl. REL A do. S. 16 unk. 1922 do. 1889 4000 6 93,50bzG do.1000-100 a do. S.E, 7

é 00 93,50bzG SofiaStadtuk.1

100,00B o. S. 10 unk. 1913 93 50bzG Go Me ieine med Hyp. Ta 113, 125

97'80bzG V, 95 00bz 2

4 0 : fleine i 4 92. T0bt 1887 M0 E Bernet. 30Lire-Lose|f j 1919 1 92/99G Wien. Kom.-Anl. * 1992 1 92,40bz do. Invest.-Anl. 93,00bz do. Stadt 1898 93,00bz Züricher 1889| 33 Verschiedene ausl

91,70bz Budapest. Sra E B Ldm.-B.S 3

do. 91/6003 do Inselst.-B.gar. zi 91,70bz do. Kredv. Obl. 9| 4 93,25b3zG | Don.-Reg.100fi-L 93,20bzG Finnl. Hyp.- V-A. n [o z do. Stadtbop -K 91,90bz 1909 unkv. 19 91.T5bi do. 190911 ufv20 91,50bz Holl. Kom.-Kr.-L. R Jütl.Bdk.-Pf. gar. E Jütl. Kred-BV. S.5| 4 Ae do. do. S5 91/70et.b3G | Q „(Vet.bz Kopenh. Hbes. Df ¡Sev git do. Kreditv. S.3 E Merx.Bew. K.-Ob ZEGE Nrd.Pf. Wib. 1,2 ; Norw. Hyp. 1887 Oest. Kr.-Lof.1858 Pest U.K.B.S.2,3| 4 do. Kom.Obl.S. 2 do. Vat. Spark. Poln. Pf. 3000 R. do. 1000-160 R. Por Ts Tabak dab Anrecbts{c, Ör o nre ) 1896 25r Schwed.H.-Pf. 78 Et do. inb, große i do. mittel, kleine (1E, 1880 do. abgest. 78 H E es do. Städt -Pi.89 r 02 ; uwe 93; 50bzG P. u 1906 ult. März —— P ntas. 85 : 1891S.3 ¿fg ptodh. Gnigd: 57 do. 1902 unkv. 15 E, do. do. Msi do. ult. März —290b Ung. Tem.- Bega do. 1905 unkv. 17 100 0bzG do. Bodenkr: k de St. 2 A E do. 0. ult. Arz iwer poviaew C f de Prim Me ion E o. do. 1,2 do. 5. Stiegliß . do.Spark-Ctr. do. Boden-Kred.| do. konv.St.-Ob. Schwed.St.-A 80 10200 A

s 40S] _——_ S

bi R

@ O! O «S

dD s,

—=ch

gmg ri i in E

O

J Puek Deck fand fem enc

ros Jane punak: pi 2m

. O

dD wer e _.

pi —J i

E T

rin,

00 S ANSAIAD —IQU—I=—J Nen

d

do: Do, | 103/4 H: d. Lok.- Eijenbf|100/4i]| 1.

Deutsche Eisenbahnstamm- und | Ba T Prioritätsaktien. Ds E Dn: 2 1 Dividende LRS legt| Bf|Z.-T.] Boch. G Strb. 103/44

Aachen - Mastr. 4G Golenate Strb. 103/41

do. Genuß\ch. 8 MpS 79,00G D ‘Ut 5 T5 elder StrahW N Braunschw Ldeils 6 1,1 1125,75G Gus 110314

6 R 96,00G L, O 70 107, 50bzG Danz. Elektr. Sie 1034 H M |

Eutin-Lübeck . 69,20bzG ¡VUG, SUGNE 2 100,50bzG | 54 10G 111 Frankf. Güterb. í mah id. - Duiba,

4100,00bzG tes

99,00b bjG Leipi Biantt - C 99,75G Elektr. Hochbahn|1 99 40G Hall.-HettstLitA 65, 50G do. 07,r3.105 bzw. 100,10G Königsb.- -Cranz 143,75G do, 09/10 unk.1923

90,50G Liegnik-Raw. Â| / 97,90G a1

90,50G s do: Bl! GrBerl Strb! 911 184,75bzG dass. Straßb.

e do. 09 unk. 14

8106 Lübed-Büchen 7 98,10bzG l Fricdr.-W 117,00bzG | Gr.Lpz.Strb. 1, 2 08200,G | A | Magdb. Strßb fv. 108 98,30G Niederlausitzer .| 33,50bzG Oberrh.Eisb. 1911/10 100236 |Nordb-Wem.A, e E 8 256 : fh :lan

T Paulin.-Neurup 0 Spl Kleinb, 1. 3/103 Solinger Kleinb. 1105

29 50b;G Pran er s i ; m 89, 90G Stettiner Straßb. [10 106,00G Süddeutsche Eisb.| 10

{.197,00G lde Ut. j .199/25G n Al 48

E «Stadth. 106,00G do. von 1904/100/:

134, 10bz do. von 1907100

188:590G D Lit. B| 43 5

498,30bzG Schantung . . -| 64i.D/4 241

00G | 20. ult März 2A 1E (bs | Mrd Eisenbbn. 1024 9 114 14 | 1.4 1277,0 e TVenvyn

09 00bzG | Slbipk.-Rinstw.112 114 12 | l _ | Mestl.Brl.Vorori 1034

5 L zt 99,00bzG | SchantungGen.[7,5|—|f34pSt.1168,00G Ausländisce Eisenba

(9,306 R guneate s Cat Re M Nee ctaanyn . Gi

Aa. Kleinbahn| 7 20 [44 150, 50G Böbm. An, G.- Pr

Y 1242 25bz T a Ste 8 |— 165 00b¿G El. Wid. ‘ftfr. G. 834 Alt.Schmalsp.A | 43| 454 —— do \tpfl./4

falb.| 1 —_ do. R stfr. 90/4 R ite 9 4 118,00G Frz. Josefb. Silb.-Pr./4

: - ; [4 —,— Roh C. Ludw. 1890| B Gent 6 6! (1 4 151,20bzG | Kais.Ferd.-N1db. 1887 Br ) eige [4 3 D) M an ger N Gi 4 125,60bzB Gietvi. Roe dolfsbahn -ó0biG Cref. Straßenb.| 0 |— | ie do, (Salzk. 4 00bzG Danz.Elekt.Str. 132,75bz Nagyxkikinda-Arad 98,50bzG Dtsch. Eisenbt. . N 111/506 Oecst.Lokalb. Gold-Pr. 92,00G S Elekir. Hochb. .| 5 139 60bzG | do. Schuld\h. . .| 92606 S O O00 “do. ult. März 2 ; “do. 200 Fr. 91,50b¿G « S IN A ANS 100,00G | (Erfurt.elekt.Str.| 7 | 7 [4 |1,10/141,75B * Nordwestbahn . 93.60bzG E 1.4. 1092,00 Gr. Berliner . .| 8zli.D4 | 1,1 1191,75bz Bai konv. 60bz Z 34] versch. A S N März! 1912 bz * Do vIOOBSEA

93,60bzG d EEs 11107 006;G à 1.4.10/90,506 Gr. Casseler . .| 44] 5 14 1,10 107,006zG i do, L S

a 0 | ph, Suo Wande 3 verl. #9,60b4G R D 20 [1 aenO 30: 00: T S. 13,14,17—19 4 | versch./98,00bzG ur A —à1881bz . do. G.-P. 1874

99,75 bz Sd 5 : A I8e L * S.21 unk. 1913/4 98,40G Strb 68,00G „Do. Do, TOND, Fd * S322 unk 19154 98:40bzG | anno, Sette 83'25bzG do. v.1903 Lt.C M . S.24 unk. 1916/4 0/98,40bzG cidelberger . S Oeft «Ung. Stb. ai 08 : S.25 unk. 1918 98,90G PrDet E es 2 187 T 96 unk. 1919 9 10b)G Maadeb. Strb.| 181,75G 1885 9650G É „ST unk. 1920 99 90G Marienb. „Búdf. 136,25 et.bzG . Ergänzungsnct/3 igt ._S.28 unk. 1921 100,00G Mecklenburg. kv. 158,25bzG Gold-Prior. 7 SEUEP ._S.20 unk. 1913 91 S0G Niederwaldb. 99 50bz pülen- PUeien. Sb G

i 93 unk. 1915| 92" (H Posen. Straßenb 184, 50G eihnb.Pard (Silb) ) i 08 i 89,10b4G 169,25G Ung.-Gal. Verb.-B. .|

t do. fnv. S.11,15,16 ; nb via Gir 2 188,106 do. Vor -Akt. 0 00E Vorarlberger 9070B * 1906 unk. 1916

, 1907 unf. 1917

1'40 . 1909 unk. 1919

091406 : 1910 unf. 1920

1912 unf. 1922

do. 1886, 1889, 1894, 1896

( 1 1913 Or Pfandbriefe u. Schuldverschreibungen do. 1904 un 101 —,— do. Komm.- 4 Sai Deutscher Hypothekenbanken. bo TOD. 6 unf. 1 174

91,25 avr. Hdlsb. S. 4—61/4 | 1.1.7 1100,10G do. do. 12 unf. 240 gt E58 2 u.16, f LLIORO N 206 do. do. 87, 91, H

4,90 yp.-u.W.-B. N/33| ver do. ) E e P L 1.4.10/89,80G Pr.Hyp. tos ois 113.120 gs Gr ges Berl. Hyp.-Bk.-Pfdbr.|4 | versch.196,00bzG do. 78,10bz do. bg.134| versch. O do. 102,80B ; g verscch.184,25G do. verscch.{100 50bzG do.

verch.[98,10G vers. 98,00bzG verscch.199,10G L c vers{ch 199; 50G ¡ 1907 unf. 17 A 99 N G L: 1909 unf. 19 versch, 1911 unf. 21 LLT A4 . Komm.-O. uk.18 L do. do. 1909 uk. 19 LAT do. do. 1911 uf. 21 Pr.H.- v «Zt, S.14, 15

wi G, -B,S.18—2?2 Px.Psy- 25 unk. 1914 , S.27 unk. 1915

. S,28 unk, 1917

. S.29 unk. 1919

L S UHLONE

26 unk. 1914 | 18, 24

d CO C0

M ps V V p C0 Cn I H r I T C D

E E _——

OlIl| E E

E Kopenhag. ga do. 10/1lutv. 90/21 93,00bzB 886

181 2 Lissab. 86 S. 1,2 Pt isa kleine

mdr 1e“ 0 E:

Ao m 00 00S

do. ‘do. 100fl.| 4/s do. Pap.-Rente .| c 5 do. 1860 er Lose \ do. 1864 er Lose L Z.| p. S. Paulo Eis. gr. 5 11 do. do. i S 1 L do.G.-A.08rz.b.19/ 5 | 1.1. Port. unif. 11 02/3 | 1.1

P e —— O

O0

er h A Oberlausitzer Bank —— | Amerikauise Eisenbahnbouds, | Hie Lin 24 Z : oll ( ( 100 60bz : Calif.-Or. rz. 191€15 | lars. L Ostbank f. H. u. G.| 94 20G | Ztr. L.Ref.rz. 1949/4 | : Oesterreich. Kredit . „110 96'50G / ortg. ra. 1929 3x E do. ult. März 99 90bz bic. Burlg, rz. 1927 L do. Länderbaukt C 97 758 J do. RockJsl. ra. 1934 4 s e do. ult. März 97 706; G : ColoradSouth1935 4x S Petersb. Disk.-Bank .12 89'25G | Denv.RioG.rz.1936/4 | do. Int. Bauk 112,8 |i 100,50bzG | do. Ref, rz: 1955/5 | 9470bz do. ult. März, 98 75G | Ferrocarriles rz 1957/4x/ 92,00G „do. F. neue] li 98 75G SllinoisCtr. rz. 1952/4 | Pfälais che Bank, abg.| 5x | 99 75G | do.St.Louis rz. 1951/34 | 100,50G i do. Louisv. rz. 1953/34)

0G LongIslRlr.rz. 1949/4 |

Hyp.-Bank| L Poidd. Credit-Bank .| 73 8 S | Manitoba rz. 1933/44 Laa Nat.R.ofM. rz. 1926/43

t Preuß. Bodenkredit .| 8 101 00G N. Pac. Pr. rz. 1997/4 1. as Gen. x3. 204713 | 15

D C.

c

O “O1

A-G. “guont-J 4 AG f. p 2 rw 124) Adler Pil. t.) konv. u. : n ue| 0 Adlerhütt, & Sfa8 111 | Adlerwerke . . „13 Aointraltaa ‘garte | o Vorz.-A.| Me 138 ¿abz | Alexanderwerk | 1204 00G Alfeld-Gronau 1 ; 130/25G E B.Omn.-G.| U Bod 4 -Aft Smit 1200 H do. Elekt. 5 P 59,50 et. oz (v.D.Edif. G)14 192/90B do. „ult. März! :

85; 75bzG Dessauer ( 2 194 ,00bzG Dtsch. At i Saa: 17 1 50bjG arzerW. A 1:.B j [ 50 ,00 137,606zG Dt. Lux. Bergw.' d 181 ,00bzG B Eisenw.| 8 | ; 172 Le

Z do. ult. Märg, ¡Atatazatathz | C. Heckmann . | 0 d

168/75 Dt.-Nied. Telegr! 64 | 11 t 462,90bz Dtsch.-Oest. it. Bw. 11 A 1 [5200bIG a E ; 155/008 E L Dt.-Südam.Tel| 6 | 111206 ein, Lehmann

Dt.-Uebers. Elekt! 10 (i.D 178,75 et.bzB einrihshall .

o ult. A 1 ib eld u. Frande 1e! | () d

O 06 DeutiheAsphalt 10 2E Derbrcn Wen

29. o. Dab cockœu.W.| 9x 136,00bz Hermannmübhl. 257,10G Di. L T daucd! {w.| 110 | 186 ‘2b; G HiberniaBergw.

R Sat bs | P es übt 16 2 Obi G HildebrandWibl. 4) L7 [154,75G

D 20. Q 55 50bjG 4 gers Verzink. A H, 200/25 et. bzB

| 50 | A. 5 234,00bzG do. Neven P 20 | 104,30 ilpertMaschin. :1 [96,60bzB 8 [8] 8|

Om 2 —-

I ls 99 26 DI*III®

b P A r E N A |

At 2

pk pr pre per

Tin pr pmk pom pn pk jem pem pre pmk poma jur pan pre prak pruch F: S .

@ S bumá D)

—_—_

R E E L L E F U 2A A Es =2

K t

A A

m S S R PRRRREP mi D OMDOPD bann. N Ie LSl E

HO D D n D _ “.

J 00 J bs bas bri Ps

L

S H H e a B E

E

E

O

5 | |

ei prt pr jreek ¿ H j bi i t i A C

E

[7 A

j r H S S 1344 tr“ s m

tom

O e

—_ Wh

O 00] pi

wr edes

E E :

M: 2A S D R R bo r N O *

J J O A J t E

pen J o

O

j i j j j

Dre E

—————— pi i i M i

M H Er Ex

104,80G do. Zeutral - Bod.| i SEAR do. \ Oreg. Railr. rz. 1946/4

do. Hyp.-Akt.-Bk.| 119,50 et. bzB 5 do. Leihh. konv. | 0 } 19 S0 et baE Aen Poril.-Z.| 12 | do. Pfandbriefbnk.| 8 108 40 bz Alum.-Ind 507/14 | O Reid, 648/5 5, 86 11 60bz Ammend! f.Pap. 22 E Pennsylvania 1915| 31 ) O Pittsb.Cinc.C. rz.42/4 L E S. Pacif.ofCal. rz.12/6 | N do. rz. 1955/4 |

Rheinische Bank 108 7 22 l Pwd d O Um GQr C 90'006 } S.Pac.S.Fr.T.rz50/4 99.00B St. L. u. S. Fr. 1931/6 |

tors tr tors O i B

ÆD | | H H P j jf

296,006zG ch, K | 236 ‘40bz do. Kabelwerke 127 ‘60G En upfer . E Á Un ,25 G 414 ‘0b; do. Kaliwerke . 143106 G l e E TE E 1 70,25G

167.9064 B ös Eif.u. St.|18 |: 358,50 G +4 Stärkef.[12 | 242,00bzG | HofmannWagg.|35 'i12| 147,00 et.bzG | Hohenlohe-Wke.| 9 [11 | 18 75A do. ult. März! 188,7 A. Horch u. Cie.|[12 10,00 et.bzB | Hotelbetr. -Ges.| 9 | 125 00G do. Vorz.-A.| 27,10b¿G [Hotel Disch . .| 138, 10 Deter - -Godelh.!| 300; 50bzG do. Vorz.-Akt.| 163,256 Hubertus Brnk. j 111,25G Humboldt M. | L 136 ‘00B H do. Mühle! 10 168,00b¿G Ludw. Hupfeld [10 162,75bz G Hut'chenr. Porz. 11

194 4/00bzG Hüttenh.Spinn.| 0

A Cor R A A

n D U E c bra fem park pen

e Sr: It A I Ut bab Laa i e ee O

o Hr H H H jf jf f Hr Ra EE

es

F Q; S

ck ck E ip =ck #ck

D as

f

162,4 ü0bz G do. Lin.u.Wachs) 115, 50bz zG do. Spiegelglas! 25 95 160,25bzG do. Steinzeug 115 | 115, 50G do.Ton- «uSteinz) 10 | 121,50G do. Waffen u. M./24 | 151,00G do. Wagg. Leih.|12 | | 111,00bzG | do. Wasserwerke| 43) 138, C0bzG Dit. Eisenhand.| 6 | 132,50G R. W. Dinnend.| 0 | / 396,00G DommitshTon| 8 135,00b Donnersm. H. 16 130,75 Dörinau.Lebrm.| 110 | 186 ‘20bz do. Vorz.-Akt.| 6 | SGASHZABG: bz | Dresd. Bau-C -Gf.| 5 »y 00 et. bzG do. Gardinen/|123/10 | 2400 wog G do. „Gasmotoren, 11 |—| E s Fis Weyer |16 | [13 256,00G Fl c 2 do. Eis, u. Draht|10 | 8 1,7 1148, 60G ini Baue SEP 12 do. Eisenhütte] 8 | 8 /4 |1.10/15525G eserih Asphalt| 83 do. Kammgarn) 8 | .1 134 50G do. Vor | - do. Maschinenb.| 8 |— [4 | L1 [116'00G eni 214, 75bzG do. Röhr.-Ind.| 7 | 4 [1.1 1121,50G 156,00 bz Duxer Kohlenv. 12 .1 265 40bzG | Rabla, Porzell.|12 y 9,00G do. Porzellan . T |—| .1 116,50G Kaiser-Keller |9 S 00G Dynamite Trust 10 | 184 goba Kaliwerk Al. |10 z ärz a: B 129/00G Cert Masch.-F./10 10 | 148 S0 F en ieua, 8 3

n e

C3 H H Q ODS

LIE pmk jak pre prr:

S REEES ho —_ J

Mi i H —— ————== [E H SDrai

S mi,

| | | | | | | |

Ha s r

——— ibr Ir jr i S P O3

R E

o Lo m nto bo o L M D E E S

Am D

e Mo S PRTI : R J bei

O

ia Irc pr park pmk sre pk prr pmk prt pern fremd fred Pr per pk fre prr Prem fremd fre brr jer

bd e) J prak dre pra J

D

| j 1 j j | l

0

H E e H

4 PRPI E P P i pi pri jr ri i i

J] bek prd prek a o

1 R I V Hl R R E R V E

|0] 9

AARARAS m O

lot Um Q s

bm rk erem pm Pee Pre mend Prem pem Geme jdk Pk rend feme prmaedk Prndh b beme Pee Pan pee Pera pre Pra Pee Prm Pre prreek prerk

bed pi pmk Pre p pern pre jn dk ee pr dk rem rend pre prak: jrmeedk | Pre pre reer pre prrerk prr E * S D

[Ey

H ER. E

mm A

O pie Ed (R i DO A

S S.15 unk. 1920 o. S. 16 unk. 1921

mm N N t

_— s 5

| li

I It | pt CIT jk C eme unt =FA] J bas —Y A S Een

9 5 6 | 0! 0 9 [8

Si d Me bo

S U Ti

L pa jm | H Mjr Mr E Jf

94,90bz 95/2 bz

94/40bzG Y AAES Do, Grundr.-B. S. si 93/25bzG do. do. S. 2/34 90 50G Nordd. Grdfr.S 3-5 2/208 do (S. —12| E do. S.15 Ey 1915 8E do. S.16 unk. 1917 l 2

tor tor

130;06 ei bxG 138; ,00b¿G 188 ‘00b;G 164,00G ge

4G: 00bzG 100'60@ 106,00bz

119 T5bi 323,00bzG 129 ‘00V 168,10bzG 1 Paios et.dzG

OOI O ph,

Es VAr jb HEck Hp Hr

‘Wie O4

pi —J J) bk J

do. 1910 405 ,„

R}\.-Engl.A.1822 do. fleine

do. 1859

do. konf. 1880 5er

do. ler

ult. März

R Anl. 1889 Db: do. 5r u. lr

do. 902. Em2br

do. 5r u. Ir

do. 3. Em. 2ò5r

do. Sr u. lr

do. 4. Em. 2ör

do.

e)

Cs A J t

O dD D O

Dr En abo Lo b j js jf j je j Eo

2 p jah pr pmk er] pr n} prreá dre r}

C C pt pk 7 n

Zl E Es S EREREER

19 pes 5

co S

r mi m f

O i

L s 2

11 1,4 EX 1.1 1,1 1,1 14A V4 L 1A 1,4 11

pt bt þ mr P T E T ZE

| Fi | j l

_——.

T [44

E

do. S.17 unk. 1919

Ps E E S E E I A p

e o D

Q

E, pk pen pack Pru pee Pre Jene puei

4 4 | 4 4 4 1 4

L La E - M Zl

“ck

€8,00G

244, 3! ‘bzG 95

(3 31,2 O

398 ‘0CbzG

1334. 25G

137,25 347,50G 141/50G 252 00bi G

00bzG 80 0E 82,25bzG 05,75G

116,0 00G

3 338,75bzG 231 50bzG 160;50G 142/00B

E 3180bj®

1597 75bzB 310,00bzG 170;,00bzG 300, 6 2OL R

S4)

t js s 4

,

1 f e DS R BOT t O

Ï Ï

Ei

57 _

ult. März

T

bO D S i t ps

5 5 5 4 - t 4 t 4 4 4 4 4 +4 4 4 4 4 4 4 4 4 4+ .| 4 4 4 4 4 5 5 3 4 + 4 4 4 4 4 4 4 4 .| 4 3 3 3 3

A R i R M R aE RRRRNRARNNRDDN Loo M LOOtotS

LOdS tau lei

V Hf 1E Hf Vf Wfa fm p

—————————

5 S O T R E

do. Kredit-Bk.| |135,40B An S Rh.-Westf. Bodeukrd.| 83 8; 167,25bzG Aub. c obe A 90'50G do. Disk.-Gef.| 7 A 9,25bzG | Ankerw Hngstbg, do. do. rz. 1931 5 | Hes Rostocker ¿Baut bat s 84/00bzG Annener G ligationeu. do. do. rz.1927/5 | 88,50B Russ. B. f. ausw. H.| 10 |i. D158, 75bz Aplerbe@Bergb. do. do. Ref 1951 à do. ult. M 36 G 9. do. Ref.1951/4 | 80,00G 4 Lârz| 158?à1àtbz Archimedes . . .| res h . neue i. D. 153,60G Arenbg. Bergb. 16 Is St. E. 11. M.J. 1989/4 | s U a d 95,50 C E T E E ; oden-Kre it| 7 11388,50G Aschaffenb. Pap.!| : | 3,30bzG aaffh. Bc ; 95/70bzG do. unk. 14/43) 94,30bzG G 4 affh. E i. D. 10 20bs ues S 110 1 Schles. Bank-Verein .| 7x | [153 50bz Bad. Anil Sodal95 |8 obligationen. Schwarzb. Hyp.-Bank! 5z | 110; z j (I F E B C N C Christiania Strßb.[100/4 [1.,4,10|—,— do. Landbank 40%, s 124,4 ZoE Bals Tellectne 5 ive S bir. Hdlsbf. i. Rbl.15 i. D.s258,00bz Bauiba, Mäh 6) Schiffahrtsaktien. Siegener Bk.f. H. u.G.| | 7 121,50 ct.bzB | Bk.f.Bgb.u Sud. 0 | Argo, Dampfschiff. .| 6| [4/1.1 1105,50etbzG »mnto-Gef | ; | 38,60 Ss Llovd Leb Ol T 115,00bz G ungar, Sen O ó 117,00bzG Barcelonglekt.| E) 94 10G eutich - Austral. D.| 9) 1,1 1158, 90bzG Do. ult. Märi A Baroper Wa'zw| 0 | 74,90G Hamhburg-Am. Pa. 8/i.D4 140, 75 bz Vereinsfkh. Hamburg .| | 9 D Bn, S L 102,30bz3G | ambura. Rhederei| 4| 4 Al atis 84,00bzG dana, L ass 1 +4 Disk. Batten 12 (8 192,2 25G E Mitto E ÉS n Laa a alaiatib; Westdeutsche Bodeukr.| 74 | 148.0 u D Kovh. Dpfich. Lit. C| 51i 108,00etbzB | Westf Liuy T5 8,00 ct.bzG QaU and Seestr. 0D E 75 s t: fo VetbzB | Westf.-Lipp. Ver. . 100,25G Bauv. Weißens. (i L. fr Zk S1. [1000 00b;G Sor Sw, (E | 1 12475G Satowiker 0 18 E 0, ult. März! 1045 105 bz] do lt. Mär rine u A Schles. Damvf. Co.| 6| [4/1.1170,0063G | 52° utt PAra/ do. Hartst.-J.\11 |— 4 | 146,25 E ? | 86,30bzG Ver, Elbeschiffahct .| 0|— | O E : Bazar Genuß E Mt 3 C Silefia +4 17 (28 KirMuer y, Gs. 2 | „20bz | do. ult. März/ Bedbra. Woll-J.| 0 | .1 144,75G %& | Eisenwerk Kraft|12 SebLa: ann Et 9 | | do. Vereinsbank . / Y | | D mann | 20S 2 5 endir Holzb. | Z | | 1.5 179/80G 3 Kolb u. Sh.Bw.| E | J S 100 u 12 28 (101, 0063 GarlBers Evek: 20 19 (6 [1 1 Us G do. Papiersabr 0 101,25bzG | Kölsch Walzeng.| 3 s 78'606 o. S4 ukv.13rz.103/44| 1511/102506: G M 4 (14 B Een Ll D 122,5 t bzG Obligationeu von Vaukeu. Bg.-Märk. J.-G| 4 |— 4 | 1.1 [77,00B Elekt Lieferung .|10 | Ea s de Le Su 20 |= 125,10bzG | KönMarienh.ab| 6 |—| Y

Et

wee“ S S S A M 5 Er r P 55

Hs Hl pl Hf V Ja E Mm 1E Ja H

mam

Ami Or d u

wer

k punk pak ——— P ——- O _—— R i R r 1

Riga Kommerz 4 Annabg. Steing E St.2S.W.Tr 198914 | L J. Sächsisde Bank . —,— Arnsdorf. Pap.| 94'80G Ausländische Klein- u. Straf;enbahu- | do. Bod.-Kreditbk.| 8 160/10b3 ¡G Baer und Stein 27 Südd. Boden-Kred. .| 8 —— BanninaMa! ch.| 3| 7490G do. ult. März 1404à1àtbz | Warsch. Komm.-Bk, 112 174,50G Bg. Berl. N. i. L./oD |fr.Z. Rd | Norddeutscher Llovd 104! 50bzB Mi 11h ziener Bankverein .| it. D.1138,50 ) | e 73 li 38,90bzG Bayer. Celluloid/13 12 14 | 178,50bzG Eintracht Brnk.|27 | 486,00bzG | Kevling u. Ib.| ane R . B E E 79'10G S Madeitotiis ¿tenen Württ. Bank- Anstalt . / J. P. Bemberg . 3 |( :10/56/00et. bzB | do.L. Mever i.Co| 6 Kollm. u. Jourd. h | 94,30G | Nordd. Llovd01 rz. 100/43 1.4.1099, 80G S —,— do. 08 unk. 13rz3.100/44/ 1,4,10/99,80G Bank f. deut. Eisenb.|4 | 1.1.7 9 Bergmann Elek. 12 181 ,T9bzG do. Liegniß . .| 7 [4 | e ; 4 00G Berl. Anb. Msch./10 |— 14 | 174,75 L n 83, » Oa E Las Res Ctrbk. f. Eisbw. rz.103/4 | 1,1,7 25,00G do. Cementi. L./oD fr.Z.46pSt.|770. i E “t Mens! 7 10/139 00biG do. Vorz.-A.| 6 | H E rz. 1 D G _| Deutsche ARNPTEE 4 | 1.1.7 193 00G do. Zichorienf. . i.L.|fr.Z. R 289,00B do. Unt. Züri a8 00 28 Mae Sa T, E Donau Dpf. 82rz.100/4 | 1,5. 11—,— Landbank . “72 103/44 versch. 100 00bzG do. Dampfm. .| 3 E 4 123 40G Em.-u S Ullr 10676 et.bzG | Kgsb. M, Del L, i01/ o. 86 rz. 100/4 | 1.4.10] —— ; E E | do. Eispalast 15 [— 4 11 50,59bzG | ŒEgl.WollwVzA 69 S L Baltoff 20 20 |20 4 63,00G Königsborn Ba. 12. [S

—,— ; Bk. f. orient. Eisb. uf.17] 144] 1.1.7 |—,— do. Elektr.-W. 11 [12 4; 190,30b Erdmannsd. KönigszeltPorz.| 6 | T

38 ug Banfaftien e Gab Daf 12 24 Li UiOG |QUEMSEs

| Dnaa gmfterdamer Bank ./10 [i D.[195,60 et.bzG Industrieaktien. Le Kmpt, O E EssenSteinkoble Ee Gebr. Körttr E S ntw. Zentralbank . .| 83 D r s f : 5 ; 0. Dal eryo | J,2i Ercelsior Fahrr. |: a2

Ma] Ht Hiesige Brauereien. do. Jute V.-A.| 5 4| : Joh. Fab. Bleist. 82'202 Kostbeim Cellul. 14 K

47,0G Kronprinz Met. /27

47,25bz Gb. Krüger u.C./12

91 75b Vow-Don- Komm. E 8 I Dividende |vorl|legt|Zf.|Z.-T.] do. Luckenw.W.| 0 l 1 Fas. Manstaedi 2, 20 Kruschw.Zuckerf.| 2

Mus s ie dl-Br | G i H Berl. Kindl-Br.[12 [14 4 1L.I0650B do. Masch.-Bau 14 113 h E do. Bars 9,25 Kunz Treibriem.! 75, 50bz G | Kupferw.Dt\chl.

T ) 9 do. Neur.K.V3./ 4 13 | 59.75 182,20B Berlin Unionsb. H 1 i 4 |LIOsST 00G e E S 04S, 2, Fein-ZuteSpin. Or 6 Ks ! 0. J 5 mis J p 136 ctoIG | Bib Brat! 0 e M | do. di V-A 4 [L1 [14 ‘lin u. Guill, ‘0 i , L10f1S1 T5 do. Terr.u.Bau L 5 ilt u Méurtedk 157 0v et „bzG | Küppersbusch. . T B E HANN 0 Pas i y inkenb. Portl. 3 206; G Kvffbäuserbütte S B ats p 1 128 G Äbtder, Schiffb 43,50G abe, Tietbubra, erze rgw. . S Abth Masch. 82 00bzG Lau hammer . 0,60bzG Laurabütte . do. ult. März Leipz. Grdb\.Bk.

t 3) rue S A a f f

oooooo m OLOAAA-I

4. L, 4. l e 4. ¿L L L x

a j 22 An

\

e

j | [— |

s —_ nNO

98, 00bzG 98 10b;G Sia es Deraf

98,406 isenb

Y Eisb.-Btr.Vz. 99. n Westd. Eisenb. . 99'80bzG | Würgb. Straßb.|

H M V H 4 E

24106 Dur-Bodenb.Silb.-P. 5420bI O. Gold-Prior. R in Kronen . i Gn Prag. Gold-Obl.

s Fünfkirchen-Barcs . Kasch.-Oderb.Gold ss

487,80bz Ausländische Eisenbahustamm- und | do. do.

89,00bzG p do. Silber-Pr. 89 99 75G StammprioritätLaktien. denbéras Cie fr 100,00G Aussig-Tpl. abg) 9 [i.D./4 | 1,1 [—,— do. do. 101/00G BuichtheraS L (Lp Oest.-Ung. Stb. 18993

89,30bzG ult. März 7 do. 90 ‘006 Cx. -Agr.P- -Al| 5 |i.R.D/4 | 1.1 199,50et.bzB | Ragb- Oedenb. Es 83 108,60G Graz-Köflach . 6t i.D. î S Südöst. (Lomb.) 94,50G Kaschqu-Oderb| 4 “ae 1,1.7184,00bz do. E neue 187:00G Kronst.-Harom/| 5k iD.4 Li p do. do. Obl, 120 00G Lemb-Czernow 2 —— L L do. do. Ser. E!

(%.196,0b¿G Oe.-U.St.i 8li.R.D/4 | 1.1 —,— 188;000 do. ult, Dit t tp Ge Russische Eisenb. 198; 10b;G Raab.-Oedenb.| t | i.D./4 | 1.11837 ,20bz do. do. fkleine 198/30G Salzb.E, u. Tr. 3x i.D.4 | 1.1 |— Fut «Dombrowo : 198/30G Sdöost.(Lb. E: 0 |i.D.14 | 1.1117 ‘90bz ursk. G -A. 1 1

s dD

[Ny pt D p pag Dk ———

Om I

H H Has H Er o

bm prak preé jed pk em Prem e ree clk prr rk Prm umd jeh prrerdá: M e 0E: h M S S D dw D S P pt per pn ik pk pr pk pre pk ec r ps Perl erk Per

| R C H R g L E B O A E n O

MmMO H NNNIDA N N Ds fi bn 4 J

N

erti e dera S5 ti S E Bens

4. G L, L; B, 3, 3,

O DO

E T)

E TürkTab- -R- A/10 110 4 E do. ult. März| cite

non non glas M M M CEREEREE J) i i i i i o aa

S |

S A Ee add 1 An daa ==EzEE,

rh S D

90/00G Badische Bank . as Vanca F Rhe 75 40G anca Gen om. 104606 Bank für Brau- Ind. . 77,50ect.bzG Bank für T Tbir | 0 54,70G Barmer Bankverein . | 121,19G BolleWeißb.abg| 2 54 60G do. Kreditbank .| s 107,60G DeutscheBierbr.| 5 | 99 29et.baG ener Fnd ban 105 14900G |E. Engelb. Nf, 12 80,50et.b g.-Mär erfe 150/00bzG Frie Gmthain i ere Berliner Handelsgeî.| 9 [i D.[171, Dot Gebhardt . ; ¿ 0 [0] | 4 0;

Ee E E E

J if 7 E D DOEEIA f Hn Hr V p

H f a Hx O N

e i pg E S | E ¿5 | orr

E)

o DD Ha Bo i t f, L t pr fre juaad

I

p Try f F

215,75 et. bzB 209; 00b 1282

_

A I SS E s M „fr pet pak þ [ck|]| t

m | = E

N) pmk

j

D

as p i I D ps .

Do.

pad e r in O Aa

i de ne alias

D

Ae) S S

D

do. ult. An x A176 Faltàl4bz Germania

119 ,59b ilsebein ¡G Esnigstadt