1894 / 48 p. 15 (Deutscher Reichsanzeiger) scan diff

§-

200 Mz F _Huschtöhrader B. }4 | s O D E Wars Hau Wiener| 114| |4 | 1.1 | 60 Rbl. P. |234,75bzG 625 u, 12 Rbl M. . ult. Feb. G 22762561 do. pr: ult. Feb. sl, 234,60ù, 712387 754234, 509

é 110425G Amsterd. -Rotterd. d s |— - 6 188 1009 fl. holl. gan

E Ee NRybins8?-Bologoye L. É 101,10bz Crangtautafi gar 101,19bz Transk f ObL. L. gar. 102.10 6B do.

95,70G Warschau- Leretpol p 99,40G do. kleine 94,00 bz Warschau - Wiener 10er —,— do. do. 5er 22G 1 ds. ler —,— Wladikawka3 Oblig. gar. 95,90 bzG Zarskoe-Selo

99 ‘00bz G (aliforniaOregoarz.1918 4 190B fl.f. | Gentral-Pacific rz.1895 92,50G do. cz.1896 93,50G do. rz.1897 101,40 bz do. rz.1898 92,380G do. rz.1939 ——— nag, Burïgt. rz.1927 T Denver-Rio Grde.rz.1936 87,80 Illinois - Central rz.1952 86,590B Kansa38-Midbland rz.1937 83,10G Manitoba (St. Paul M.) 80,10 bz B North. -Pacific I. bi8 1912 83,50et. bz G do. TI. bis1933/6 108,70 bz do. ITI. rz. 1937/6 101,80 bz do.Nr.1—105007z. 1989. 5 100,50B Dreg.-Railw.u. Nav. Bds 5 5 104,508 St. Joaq. Valley rz. 1900/6 108,69G SthPac. ofCal.rj.1905-12!6 103,60G St.LouisS. W. 1. rz.1989/4 —— St. Louisu.St.Fr.rz. 1931/6 L T do. do. 14.193115 70,590B St. Louis 11. Ince.- Bs.

5 4 61,40bz Aachen-Mastricht . . ._.]4 61,10 bz Anatolische Eisenbahn .°.|5 103,00 bz G do. do. inesó 98,30 bz Botthardbahn S SFtalien. Eisenb.-ObL. gar. 103,25 bz S do. do. Teine| 103,25 bz G do. Ftittelin.-ObL. ftfr.! 103,25bzG do. do. kleine 103,25 bz S König Wilh. Li1, Niederl.

Türk. Zoll-Oblig. kleine|5 | 1.1.7 | 500 Fr. 199,90G A “Prag g A Oblig. |1 do. do. pr. ult. Febr. : —,— do. Loose volla. . .[fr.\p. Stck| 400 Fr. 98,60 bz & 1891 do. do. pr. ult. Febr. 7,259à98,75 bz u. Weftbh.Gold ftrfr.83 do. (Egypt. Tribut.) ./4t| 10.4.0| 1000—20 L —,— do, È0: iteueryfi. do. do. kleine 10. 4. 10! 100—20 L —,— do. fteuerfr. 90

e Goldrente große|4 | 1.1.7 E ‘4 6,20B Fünft „Joieis. Silber-Pr.

E |

1000 u. 100 Kbl. M.[104 Prv. oro{1892 fg Lim] Stäge zu Gal.CarlL.B. gar. Zanata Pacific . t s F 69,50 bz

100 Rbl. M. Aachen - Mastricht] 23 600 [62,506;G „Köfl. St.-A. tr 1250 Rbl. Altdzmm-Kolberg| 44/5 500 A 1104,60bs SaiFauoHt L St-l 39,60B Gotttardbahn . 1159,00bz 309 M 189,50 bz erg - Czernow E do. pr. ult. Feb. 158, 8015S 70à159,10à158,90bz

625 Rbl. Altenburg-Zeig. .| 9/15] „125 Rb KFrefcid . - . 14 500 «& 172,0906zB Ocft.U.Stsb. rni A do. neue’ 50 9/6 s 1.4 500 fr. 125 Nbl. M. Krefcld-Uerdingen| 2 500 Æ 89,50G do. pr. ult. Närs 132,902,50bz | Stalien.Meridion. LET 500 106 3,0064 kf. 125 Rbl. M. Dactm.-Gron.-E. 44 600 119,00bz TERE Baan [102,10G , do. pr. ult. Feb. 106,60à105,75 bz R E do. pr. ult. Feb. 119,504,10bz | do. p. ult. Feb. 102,006y Ital. Mittelmeer l 17 r 50 bz 1090 # Eutin-Lüb.St.-A.| 17 6809 45,90 bz Oeft. Nordweftb. S ILLZ [A S. 1107,00bzG do. pr. ult. Feb. 79,25à78,20 bz 1000 F Erbe (Süterbaßn 1000 2, 500 4 167,00 bs 20. Þ. ult. Feb. i: et Jura - Simplon 4 li 200 Fr. 61,40 by 1000 F ¿erst.- Blanfb. 1009-600 „6 |—,— do. Elbtbalbabn 41 L1- 200 fl. S. do. do. St.-Pr. „500 Fr. |—,— 1000 F wh.-Bexb. gar. 500 fl. südd. 227,756; B do. p. ult. Feb. 122,2 A121, 7051 na Le o 500 Fe. |34,50bzG 609 4. 145,00bz Raab - Dedenburg| # | i Lt „200 gs S. {30,60bzG Luxemb. Pr. 4 1.17 1 900 F 167,40bz 4 L in [5

do. mittel/4 | 1.1.7 96,50B ünffirhen-Barcs gar. . e do. Fleinel4 | 1.1.7 100 fl. 96.50B aliz.GarlLudwigb. 1890 do. do. pr. ult. Febr. 96,10bzŒ, Marz 95,90bzG | Kaiser Ferdin. Nordbahn do. Kronenrente . . ./4 | 1.6.12] 10006-1090 Kr. 191,96B kL.f. wi e E do. do. pr. ult. Febr. 1,75à,90et. bz B, März 91,60à,70 bz )! do. Gold-Invest.-Anl. ¿U 1000—400 S [102, 00B gasau-Obb.Öld.-Pt8i do. Loofe p.S 100 fl. 960,50 bz - do. do. Temes-Bega gar.|5 | 1.4. 5000—1000 fl. |—,— do. Silber-Prior. 89 do. do. Eleine/o | 1.4.10 100 fl. —,— Kronprinz Rudolfsbahn . do. Bodenkredit . . .43| 1.4.1000 5000—100 fl. |—,— do. (Salzkam.) Gold do. do. Gold-Pfdbr. 5 2400—240 A |—,— Ler BELEE strfr. do. Grundentlast.-Obl./4 10000—100 fl. |—,— euervfi. Venetianer Loose .. 30 Lire 26,50G Mébrische art Wiener Kommunal-Anl. 5 [1.1.7 | 1000 u. 200 fl. S. [106,40G Möhr.-Schlef. Zentralb. Züricher Stadt-Anleihe e 6.12 1000 Fr. 99,50B Desterr.Ung.Staatsb.gar. do. do. gar. v. 1874| Türk. Tabacks-Regie-Akt.|9è] [4 | 1.3 | 500 Fr. |—,— do: Do v. 1885/3 do. do. pr. ult. Febr. —,— do. Ergänzungsneßtz g. 3 Eisenb riocitäts-Aktica uud Obligatioueu do. Cho. Neuf. I. 11.5 eubahu-Priocité iiea uud Obligatisnem. Oefterr. e ‘Gold-s ior 4 Altdamm-Kolberg . [4 | 1.4.10 1000 102, 50G do. Lokalb.Gold-Prior.|4 Bergi|h-Märk. 111. A.B.! !34| 1.1.7 3000—300 # |99,70B do. Nordwreftb. gar.) ? M Do E C. 3 300 M §9,70G oo. do. Gold- e ePlsd.e -Magd. Lit. A. 4 600 A —,— do. do. Lt.B. (E etb.) Braunschwei he 3000—300 « 1105,408 Oftrau-Friedland . Braunschw. andeseifenb.! L 500 M —,—_ Pilsen- Priclen Breslau-Warschau . . .5 800 K Naab-Dedenb. Gold-Obl. 18 D.-N.Aovd (NRost.-Wrn.)/4 3000—500 |—,— NKeichenbg.-Pardubiß(S.)/4 E -Blankenb.84,88/4 500 u. 300 A |—,— Südöster. Bahn e übeck-Büchen gar. 4 3000—500 A |—,— do. V: neuei3 Magdeburg - - Wittenberge/3 600 4 E do. do. Gold. gar. 5 Mainz-Ludwh. 68/69 gar. 4 600 A4 —,— do. Do. Gold)/4 do. - do. 75,76 u.78 ïfv.|4 1900 u. 500 A I—,— Ung.-Gakl. Berb.-B. gar.|5 do. do. v. 1874/4 600 M Ung. Eisf.-G.-A. 89 5000/44 ba D v. 1881/4 1000 u. 500 46 103,3 30G do. Do, 1000/41 do. do. do. [32 1000—509 98, 90G do, Do, 500/42 Mecklb. Friedr.-Franz-B.!3# 5000—500 |—,— do. Do. 106/44 Dai eniAe Lik B, (37 300 M 99,60G do. Eisenb.-Silb.-Anl.|41 5000—-100 Æ S. ¡98,808 gr.f. do. do. Lit. E.|34 3000—300 «A 199,660G Vorarlberser |4 1000209 fl. S. |¡—,— Livorno- orenz ei (Nieders{chl. Zwgb.) )3È 3000—300 A 199,40bzG : Macedon. G G... do. Stargard - ‘Posen 4 | 300 u. 150 4A —,— do. sd Südbahn 46 1500—300 [|—,— Baltische 200 Zis: 101,50G Deste de Minas 1500—300 A I—,— Brest-Grajewo. . . .…. l N Fils 101,90SB Port. Gisb. 86 i. K. 2.1.92 . 125 Rbl. M.180,50@ do. 89 i. K. 1.4.92

IV.) 600 —,—- Große Ruf. Eisenb. gar. 13 1000 u. 500 A |—,— SIyangor.-Dombrowo gar.| 45 . 125 REI, D7.1103,70G Sard. Obl. ftfr. gar. L. IT. 600 4 96,758 do. do. eine

900 u. 200 Æ# [|—,— Koslow-Woronesch Öbl. 4 j 600 6 97,00bs Lf. | Sweiz. Zentralb. 1880;

500—50 M —_—,— : do. do. 1889/4 1500—300 101,40G Kursk-Chark.-Asow Obl.|4 696 A 26,80 bz do. do. 1883| 4 | 600 „6 36,90 tz GTL.f. do. do. 1896)

1000—100 —— do. do. 500 1.100 A |—,— 2000—500 A 196,208 do. Nordostbabn . Lo sowo- Se vastopol . . 200 Sér —,—— Serb. Eisb.-Hyp. Lit. A.| 5 200 Sér 104,60G Mosco-Jaroslaw | 1000—100 Nbl. P. ¡—,— do. o L 1000—200 f. S. 192,50G Mosco-Kursk 1000 u. 500 A 191,60B Sizil. Geld-Pricr. itrfr.| i 3000—300 # 1[101,80G Mosco-Rijäsan gar. . 2000-590 A 197,50bz do. de. 1891/4 1000 1. 500 « 1102,40bzG Mosco- Smolensk gar. [6 1900—200 Zee [102,80 Ez Süd-Italienis@e. . 8 500—100 Aa: |—,— Vrel-Griafy 6090 M 96,70 bz t Do. do. kleinc!3 100 Ztr —— do. 4 600 é —— : Transvaal (Gold) gar.!5 1500 u. 300 A |—,— Bote: MNIO: Qu a (5 2500 1. 500 Frs. | —,— do. do. 1891/5 300 fl. 92,50G jäsan-Koslow 2000—500 # j96,706;B do. do. 1888/4 300 M —,— Riaschk-Morczansk se 200 Zur 103,00B do, do. 1890/4 1009 fl. —,-— Dortm. Löro.| 10 | |4 i: 72,50G Rybinsk-Bologoye . 209 Des: 96, 80bz G Wilbelm-Luxeribg. Bahnl|3 500 Frs, —,—— |

E (S Union Do E üf.(Hoefel)| 9 |— 4 4 „HpVAG. Zert.!| [33] versch. 5000—100j96,25 bz Ditkonto- Komm.| 6| 6 [1200 u.600]189,50 bz Wrsch. Disk. Bank V /260HbL.P. Hessische. . .| 8 |— 4 Pfandbriefe und Schuldvershreibungen h. Hyp. -Pfbr.90/4 4 | verich./3000—100]100,80G do. vr. ult. Feb.) 190,502189, 60% 90A, 60bz j Wetmar. Bank Me 300 1[151,C0B pz. L Br.Rieb.| 10 | |4

Deutscher Supotheïeu-Vauken, do. Ser.62—65/4 | 1.4.10/2000—100}101,60G Dortmd. Bank-V.| | | 300 1106,30G Westfälishe Bank) 5 | 450 1114,50£;G Widüler. 9 |—

Bf. Z.-Zin, Stlie zu do. do. unk. b.1902| 4 | 1.4.10/2000—100 103,00G Dresdener Bank | T[ 55 | 600 - 1139. 70h Wien. Bankverein! 7 | | 109 fl. |—,— Wiesb. Kron. 4 E

Anh.-Defs. E rf 1.1.7 13000—200]—,— d [34 F | versch. /2000—100195,90 bz G pr. ult. Feb.| 139,602140à139,60bz do. vr. ult. Feb. —— Anilin-Akt.-Gef.!|

Braunshw-Hann. 4 | versch. 5000—200 101,40bz G do. Konmm.Ob[./35/ 1.4.10/1000-—500/95,90bz G Dresdener Bk.-V.! 63 | | 1000 1[105,75bzG Wiener Unionbank] 7} | | 200 A. |—,— A.-B .f.Baugusf.| St do. do. /| 1.7 |[5000—200/95,75G Schles. Bodenkrd. B | vers 3000—150 E do: Nf, I.u.H. 9! 30 E do. pr. ult. Feb. ——, AdlerPritl. „Zem.| 0j Dts. Grd. Gotha! | do. do. rz.110/45| vers .13000—150|— Essen. Kred.-Anst.| 7 | 600 1130 ),00bzB Württ. Bk. Anst f { 600 |—,— Admiralsgartenb] 3 | r.-Pfdbr. [I.! L 900 113269 do. do. 4 | veri). 3000—200[101,7 70G Ge raerKredit frZ.| | ; do. Vereinsbank | 600 j—,— Allg. Elettr. -Gf.| a do. [II. Abth.! 17 | 300 110850B do.do. MRDLEO E 1.4.10/5000—200 103 40G Goth. Gradkr.-B.| 3E | | 600 89" 3064 G : Angl. Knt. Guait.| 112]

do.] ITI. IV.ri. 116 1.7 |3000—300199,10G do. do. 31! 1.1.7 '3000—200/96,50G do. neue 409%! 37 | | 600 |94,00G Obliggtiouen von Vankeu. do. pr. ult. Feb.| L |3000—300195,0IG do. do. [L 3! 1.4.10/5000—200/96,508 do. Privathk.| 5 | 600 |112,10G Bank f. Driental. Gisenb. [44] 1.1.7 [—,— AplerbeXSteink.| 7 1 r

2 0 A9. 4D HAAnE R! G

Wed S S Wi M bard pak jarnk pack pk p

D I ad Un f S [4

omo on t

_

D I 09

fei ps i duk prak hol Dem Jad jer fands prnerd nar . . . R

1000 § Lübe en |4 1000 # 79 9065 do. pr. ult. Feb. 145 25a145 bz Keióeno „Bardukb.| 3 do. pvr. ult. eh. 67,50à,70à,30bz 1000 § 86,00 bz Mainz -Ludwigsh. E 600 G 1116,25bz Südöster. (Lomb.)| 500 E 48/4063 Schweiz. Zentralb 4 | L1| 500 Fr, 1[121,10bj 1000—500 # [72,40G do. pr. ult. Feb. / 116,40à,25bz | vo, pr. ult. Feb. 48, 9047,60 bs, März48,23à47,40bz | do pr. ult. Feb. 121,20bz 1000 # E E Marienb. Mlawka Ei 600 187,00 b; G Lng. „Galiz. ( a A0 E: 7 200 f. S. Schweiz. Nordostb 4 1E 500 Fr. 1111,60bz 1009 F D do. pr. ult. Feb. 87,10à86, 60A ,75bz | Ber. Azad. u. E | R T1 109 F P. 1163 30 bz do. pr. ult. Feb, i 111,70à,40à,60 64 1000 97,506zB Ndsl.-Märk.gar. |4 e 300 ¡01,80 bz do. St.-Pr.| 5 | |44/1.1.7 O 1000 F 108 00S Osi. Südbahn §00 4 90,30bzG ° Schweiz. Unisnb.| 2/5] |4 | L1 500 Fr. —,— inkl. Kup. 1. 10. 93./81,50bz G bo. br. ult. Feb. 90,10289, 75090 „40 bz do. pvr. ult. Feb. 80,40à,10bz do. 1. 12.93 }56.90bz aalbahn . . t | E 300 27,30b4 G Westsizil.St.-Bkt.| 32/5] |4 | 11! 50 Lire [48,70B S E 4| 11

f De Pk 2 Park fork Jak

R [

ur S Sn S E, OURN No O

tor

Ink fs fa U 1e jf D D D *

Jin R R I 014

d bes OU R, Jul N J Les (1s (EPA

J I J funk furt prnk funk fk funk

E E E SSE C

prak jrek

|

do. 28,50 bz Stargacd-Posen .| 45 | | | 300 M 101,75 bz Baltis@e (gar.) . 125 NRbI. M. 167,60G

do. 70,00B MWeimar-Gera | 300 A 16,00bz G Donethahn (gar.) 120 Rbl. M. 1116,60bz ; ; E

1000 # —,— Werrabahn. N 2004 55 60G Jroangor. Dombr. 125 Nbl. 1109,90 bz Deutsche ESiscubahtu-Stammm- Prioritäten.

1900—500 F |104,80bzG do. pr. ult. Feb. 55,60 bz Kursk - Kiew . :

ut a L 1. v4 A E mili. pie Le (D “s 2 S j :

48 73 756zG Xnusiändisch{che C S A 1 S Reg 6E) Ei s E ae

1000 f E Albrehisbahn . | 2 | Ruff. Südb. gar. j |

O m ooo

bed C O O DO *

20 £ S E Altdamm - Kolbg.| 44 | 44 il 500 „6 111,50bzG 125 Rbl. M. 172,75 bz Altenburg-Zeits . 2 [179'40E! 125 Rbl. M. 1150,50bzG BreslauWars 4 600 E74 64,590 bz G ; i E or ron.Gn 00 M 120,50 bz :000—100R6bI. 176,90B 1rf. } Marienb. Mlawka 600 6 116,30G 30900u1000RBL.P.176,90B Mecklenb. Südb. 200 N 76,60 bz Ostpreuß. Südb. 600 4 ,9063G

Q

J A

© O

T Aussig-Tepli 20 | N abg.a 2,590 304,006 do. do. große

1090—500 fi. Hel. [101,30G Boh a e Nord 5 | [4 | 6:85 Of E 154 R do. pr. ult. Feb. 10200—4098 „« [89,10G do. p. ult. Feb.| R Wars. -Terespol 1000 u.100RbI.T?]109,50 bz G Prigni E 300 A e 75G 408 M 89,75E; G Böhm. Westbahn M L M do. do. fleine 100 Rbl. M. 1109,50 bz G Saalbahn . 300 A 98,00bzG

1000 Frs. 103, 25ect. bz G do. v. ult. Feb. S ® 9,26 N. P. Superdividzubs. 1, , Eupe Beimerteei 4 600 89,00 bz G

1.7 | 1000 192,90 éz ontg Wilb. ko. 600 [106,90b¡G j Siotberger Zint 37,00bz 1.6| 600 84,50 bz B do. do. St.-Pr. 10090 ¡165,00G do. St.-Pr. 300 104,75 bz 1000 100,75G Sn: Marienh. 600 [59,00 tzG ThaleEif.St.-Y. 600 }91,90bz 300 |174,60bz R: Przli. 1000 |1141,00G ThüringerSalin. 500 184,60bz 300 176,008 rövtsdorf. Zuk. 600 [106,25bzG | do. Nadlu.Stahl 1000 89,25G Kurf îrstend.- Gf. 125 |1542,00tzG j Titel, Kunsttövf. 1000 |— 600 |—,— Lauchhammer . 600 179,09GB Union, Chem. #6. 600 131, 756zG 400 |—— _ do. konv. 50 [104,00B U. d. Lind., Bauv. 600 600 1117,50G Laurabütte . .. 690 [123,00b¿zG Veloce, Ft.D fg. 500 Le.[73, 50G 600 177,50B do. pr. ult. Feb. 123,80à,30bz | do. Vorz.-Akt. 500 2e.196,25G 600 [120 50bzG f Leopoldsgrube. . 1000 [80,09 bz S Br. Köln-Rottw. 1200 1155,90 bz 600 198.75 & Leopold83hall . . 189/300 (82,90 bz G Ver. Hrfsht. Fbr. 1000 1135,75 bz 100,89 dz do. do. St.-Pr. 609 1117,50G Vikt.-Syeic).-G. 500 148,25 bz G 200 Ludw. Löwe &Ko. 1000/600|281,25bzG | Voigt u. Winde 300 1133,25G 300 161,70bz LouiseTiefbau kv. 300 159,00 bz Volpi u. Schlüt. 300 194, 60G 61,90à,60bz o, do. St.-Pr. 300 1100,!0G Vorw. Biel. Sv. 600 1126,00 61 B 169/309{150,00bzB | Mrk. Mash.Fbr. 600 |97,00bz G Westeregeln Akk. 1000’ [146,106bzG 1000 175 00B Mrk.-Westf.® 3j. 600 1148,50bz Westf.Drht End. 600 3109,75b;G 600 j51,00bzG Mogd. Allg. Gas 300 [102,75G do. Union S.-P. 1200/800 [152,30 bz 1000 1137,00bzG do. Baubank 390 Wilbelmshütte . 1200/200158,25 bz D 1009 [143,00bzG do. Bergwerk? 300 235,00G Witt. Gußsthlw. 500 1118,75GB 10 £ 1134,75 bz ° do. Straßenb. 500 [140,808 Wrede, Mälz. (.|- 1000 168,50G [134 25à,60bz | Marie, kons. Bro. 300 139,40bz Wurmrevier. 690 137,005: G 600 [112,25bzG | Marienb. - Koßn. 600 [50,60bzG Mi a ees 1000 166,80bzG 1509 1132,50 bz Ms{.u Brm.Str 1009 [107,503 G j Zellft.-#b. Ioh 4 | LE! 1000 1219, 75B 1030/6000|242,10G E ener Bergb. 1000 146,25 bz 500 190,50bzG . Wb. Sor. 1000 [142,756 G Berichtigung. (Amtlihe Kurse.) Vorgestern: 300 182,60bz G Nes Zittau/14 1000 |170,00B 4 Bodenkred.-Psdbr. X. 96,20G. Geltern : 1000 [104,75 bz Die ernih. Bw.| 4 3000 |78,00bzG oln. 44 2/0 Pfdbr. 67,10G. kl. f. Deutsch-Nord. 600 |50/10G Lloyd (Rost. -Wor.) 101,25G. 1000 163,90bzG 1000 1135,006zG 1000 |—,— E dean Nichtamtliche Kurf LRE E t tamtiile urt, 1000 181,50bzG ) H 1

600. F E und Pfaudbriefe 1200/80 {98 50bz G F 5.1 g. S zu vi ,

000 1102 004B | AadhenerSLA. E .10 [5000—500/97,7vet. 1G 1500 86,00bzG Kottbuser do. B [59000—500|—,— 1000 116 30bz Dortmund. do. 93/32 [3000-—-500 97,10G 116.402,252 4063 | Duisburger do. 132 1500-100097 ,00G 1006 [150008 | Erfurter do. .10 1000—200/97,70G 300 95 00 6G Hildeskeim. Do, |1000—200 —— 1000 67 75B M.-Gladb, do. [2000—200|97,50B 600 [71,096 do. do. (8 102,75G ' L 00 —,—

J J J} a A

e) Qo O L OIQOS

S FRECBEEREEEEE

1ckAN 00 00 o

U L1 17 |

C G

R H LA p I LIE belges ta des C f N bk | jmd jdk ja fk prrck prr Punk bark þrrdk ¡f

v

BEA L 500 Lire 148,00bzG Lire 48,10G E Dannenbaum . .| 43 500 Lire 81,25 bzG Zudufétrie-Aktien, Danz. Dele: Aft. O 1000— 109 Al n 81,50 bz (Dividende ist event. für 1892/93 resp. 1393/94 angegeben.) do. do. St. -Pr. 5 100 fl. So : O Dividende pro [1892/1893] Bf. Ps sea ul Dee Saa es 2 500 Frs. E Abr. A irn 0 18 1.16] 300 147,00G do. Bergw.-WVer. 4040——2020 M 158,50bzG _do. ¿| 2 |— (4 [1.10] 1500 173,50G (fr. Gommern) 404 58,50bzG ¡L.1 .10 1000/3800 |02.10bz G do, do. Tonv. 3000—590 A |62,80bzG Böbra. Brb. |1.1| 600 1223,00G do 00, Jutespiunes, 2000 u. 400 A 145,80G Friedrich8hn. [E 10| 690 182, 50G Spitegel oe [1.10] 1900 187,75b¿¡G v4 Thonröhren

2000 u. 400 A 125,25G Hilsebein 2500—500 Frs. 162,80bz Königstadt. [1.10] 1509/50"1110,60 bz G Ga Hütte [1.10] 600 153,00 b; G Do. konv.

500 Frs. 62,80 Hz Landrs Wb. 1000 Frs. E NorddeutsGe 1.10] 1900 173,60G T)ortim. Un. 4300 1000 Frs. N N Payenh. abg. 11.10] 300 1271 ,00bz*-# | do.St.-Pr.Lit. A 1000 Frs. L feferberg [1.10] 1000 [144 25b& - | zo. do. p. ult. Feb. 500 Fr3. E GEZ Schönb Sl. 1.10} 300 206, CObGB Sresd.Bau-Sef. 500 Frs. 69,90 bz Schultheiß . 1.9 1000/800/235,50 bz G | Düûfs. Chamotte 900 Frs. F 2E Spand. Berg! 1000 1132.25 bG2 | Dü).Drht.-Ind.| 600 [97,00B 2 | Düfieldorf. Wag.)

pat jo pre ey

13 J A] fb jet 3 E Pr P C f

M

Om

D du

S

F

bank jd juark park pour

os Qa ait

brd jun frank

a

1a E DO BO O DO Duo S bl tf k bl jf bme jf Cr D Do s En T Us Uo Uo Do | Uo T U jf jf fa fa La É É

D 000000 C0 O L ata fa

E

T T N |

E

-

O

Ik bk prr jerdl jk pur fac pmk pur erk jrrdk jk jurk [rek

E | ry

J] J

C

èa Q fn fa Has n f P P e i 1 1 B R N

wr

r. H

= b J J b N

D

Ort O t

L

S fk ib Lt Pl 1 (fe a (f L Fi fir T I O Ld fa

Fi J l J A mt j A A J

et e S pak punnd

line pi bn jn p pl f p p u a . §: D . *

.

Saa -Küstrin 1892 . Weimar-Geraer . Werrabahn E 4 do. 1890 t) Wisrmar-Carow |

PoreGtobahn gar. Böhm. Nordb. Gold-Obl.

Buschtéhrad. (Gold) Obl. 4 sam

"F

R O A oor N

E E I CIOrS

[uy

b 9 5

O C

Ld Junt Vi E O do a

bnd bak bank bund [ink mk bank bark bak bend pk jrrnk jun bk deck pmk funk ds umb jft beek I Q

Pf f O E E P n 1E Q S

J fark park fund fark J =IUQUO

E

—_ MOoMMOOIINLuAN

A m 00 A J t s

premk fk I-I C O t M

p j pl

O

O as ana

pad O

p M N O O

500 Lire S Union Gratw| 5 1000-——500 Lire Nereins fontz.! 51! 3 101,10bG DuzerKoblen ko. i 5C00 u. 500 Lire |51,00bzG do, St-Pr. 71 500 Lire S Viktoria. . .| 6 500 fl. Holl, |103,60G | 1000 fl. 103. 60G Bergische . | de 1000 fl. Sr Dortmunder. (265) —- p

wr

burn jun pur jk fund pel fern pr pru pemdk pmk pam pur juni Tf

L

S Via pr. M M Man

1000 i126, 50bG S pnamite Trust!

1000 [108,50G F do. pr. ult. Feb.!|

Gert Masch.55b.| 34]

1000 js Elberf Karben 1 8 |

300 Elberf. Farbenfb. 18 A S: Spn. bt weiler Braw 4

flöther Mast | E

| A R RER

ai tam

E

O Pon Jui Jem erde: Died Je! ete 2m Juen pem pem beer pak jur

E E P E Pr O5 P 1E Pr 1E Pn Pm 1 Pm 1 1E 1E 1A 1Ar 1E P S O S nt ins f nt f R P R pl b f A m A bl bt D bl perl bl f fl br

O tr

E: en ei er 14 T n | or

E Silber- do. Gols do. s

©

S A

U je j jj j (f U LO D E f DO fa F fj fa [l O5 b jmd

pmk pra pet eral prenk. jaunk pack O jeund 2

O BEIM w bark bel pmk jeh fen pur Jack frank jb purk prtl jmd park mrk fund prr ferm

T5 f f T R

E 2] =2 “I uy S

I D cen on

hrem

Jf N Er Hl 1e N 1A C P N M H M 1B DR 1 IPr O Mer H H C D H T OD M 1. 1p 1a m S V f D: F 155 1 f. 1Þ= N VEck Na N 3 N CIT dan Pr Mm I Hf Mf H MPck H jf Hf fm

Tk hl ps P a S S E CE R ae E

S 5

E p A p R)

[S N LAEN 5D O D”

o] s

onrb Summif.| 1 terausftädt. Zueer| 7 7 |— eereitnd Masch. k.| 14 | ertster&Roÿm.t. 0 |—

300 184,258 Mend. u. Schwrt.| 0 1006/5001128,75 bz G do. do. St.-Pr. L 6 200/800 [227,25 Mix u.Senest Tk.

300 113,00G MÖsll. A 0 ags genau Gifen. 0 |— 1000 139,50 bz G NeueBri.Omnb.|18 Gelsenkrch%.Bgw. 9 | 1500/6060 1150,80 bz Neufdt. Metallw. j Z do. pr. ult. Feb.! 150,50à51,40251 bz } Neurod. Kunft. A.| 71908 G Gg. A 0 | | 1009 171,50 6zG Neuß, Wa enfbr.) 150,00bzG do. eine| 0 e .7| 750 171,50bzG Nolte, N.C 3G.) 153,00bzB do. Stamm-Pr.| 4 | .7 | 1500 |—,— Ndd. Éisw. Bolle 2 804153 10à152,90bz | do. Fleine| 4 |—- 300 |—,— do. Jutr-Spin.|

600 [117,0068zG | Germ. Vorz.-Akt} | 500 68,50G Nrd. Lagerh. Brl.!| 109c/s00 186,50 G Bea Glsh. 8 | 116,40bz ho: L) 1500 1111,50G GSiefel. Prtl.-Zmn) 2 | 95,60B do. pr. ult. Feb.

|

SN

e

e O D

s e 8 ; S

) pk

s,

S s pr L e: ED f fn fs n P R 16 P 1s C3 1 P E 1E e r r D

I R

dd dere pra S Prei Pre Cred aub: frank jut feu pat juni

p ma Q S

1&1 |

_

1 i

h A p N O fn fi N m fi f N N Rig D

Int pu prak prak pad jer park pur park park prak pruch

E m-r

Pr S Pl bed funk Ld

L 1 x E E 1 1 ve

brd dank jer jak pank band jer

cen * F?

A =I—A=A

O

E

prak e,

Wr

Ee E

Ord C

[3000—300 102,50bz G Stett.Nat.Hp.Kr.! | | Hamb. Komm. -B.| 200.46 Bco.1102,10B medes . N do.VIT. unk.b.190 .1.7 |[3000—300/103,00G r3.110/44| 1.1.7 13000—150|—,— pamb. Hyp.-Bank 11500 u.7501137.106;G Obligationen litieteletèr Seselischaften. A, Bergbau. 40 | Dtsch. Grdsch. Obl erf /3000—100 101,00bzG do. do. rz.1104 | 1.1.7 (3000—200/102,50G a Bank . N 105,50 bzG Bf. Z.-Tux. Stilcke zu Baro pWalzwerk| 0 | 4E r?

I

3 3 3 03 4 34 *

vó-

4

4

5

5

6

i

1000 60,90 bz Gladb. &S.Bg.| 0 | 4 33,80G do. WUk. Brm. 1000 189,25 bz G Glauzig. Zucerf.| s u 4

600 190,00et. bz G Görl. C isenbhnb.| 9 9 |— 4 1900 |—,— do. Maschinenf.k.| 7 | |4 500 |—,— Greppiner Werke] 4 |—14 16090 1136,00B Sr. Brl. Pfdbhn. [125] -— 4 l

4

Á

4

6

4

s

d.

4

4

¡6

6

4

ON a Sn g D 2 S5 T5 US US S U

P S tir vir

( do.ï.-TI, utbb1904 4 | Ders —100/102,59bz G do. do. rz.100 30009-—200/101,30G Köln. Wes lerbE.! 600 97, 60# Alla.Sl.-G.r 10018 .4.10/1000—-500}99,60 bz arßz, Lagerhaus! 4L| bos Do, 13000—109]95,006z Südd. Bod. -Kred./4 | vers. 2000—100/102,60G Königsb. Ber. -BL fin gab G Baue Bes Bis. Hypb. 1x. -I1. 5 ./3000—200/111,25G do. do. 133! 1.4.10/2000—100/97,90G Leipziger Bänk . do. do. [90002 200/102,50 bz G ‘chipz. Kredit-Anst. do. do. 4 | 1.4.10} 102,590bz G Bauk - Aktien. Lüb. Komm. Bk.cv.| do. do. ¡95 | 1.4. LU/0UUU— ZUU 95,60G (Hinsötermiu 1.1. zu 4°/,, aus8gezoumen Reichshazk: 3/, */, 1, L Luxemburg. Bank) Dresd. Hyp.-Obl. : i: —— Ki. 1. 7.,, und Rostoder Bank 4 °/, 1. 8.) Magdeb. Bank-V.| Pu. Bu: -P.X1V.4 | 1103,00G Div. pro/1892/1393| Stü zu Magdeb. Priv.-B.| Dyp. [Pee 4.10): —— Aach. Disk. j. abg. | 65} 1000 1117,00bzB Makler bank N A7 1 0|101,0062 Alla. D-Hnd.Gv.| 3 | 1008 Mecklenb. B. 40/9 R unk. pig 1900 4 7 0/102,75bz Amsterdam. Bank | [200 fl. boll.|—,— Mel. Hyyp.- -Bayk| do. do. Bu 2000— 200/9500 bz Aniw. Zentralbak.| | 300 Fr. [109,75 bz Mein. Hp. B, 709/g| M&l. P rz. R i O E is eg E | e —- d Mitteld. Kreditbk. E do. 0. 9 bz G f.Kbeinl. u.W.| F 101,106 do. pr. ult. Feb. ——,— Drtm.Union (110) [1000 u.560|110,00B . Gub. Hutfb.| / 7 i—| do. do. .7 |3000—100|94,75G B.f.Spritu. Prod. | 600 17100G Nat.-B. f. DiGl.!| | |- 800 110/2551 Elberf. Farb. (105) [1000 u.500[107,75bzG - Hol, Kmvt.| E Meininger. . 44 |3000—50 1101, 10G _ Barmer Bankver.| | 600 [116,006zG do. pr. ult. Feb.! 110,25à,10 bz | Erdmannêd Spin. 300 |—— . Hot.Kaiserb.| ns unf. b. 1900| .10/3000—100 102,80bzG | Baseler Bankver.) | 500 Fr. |—,— Niedersächs. Bank| 54 | 300 |—,— Erin, Gercerks@. . 1000 |—,— . Immob. G.| | o. Prm.-Pfbr.! | 30_ 128,90bz Bayer. Mär But, | 10200 fl.}üdd.1—,-— Norddeut\che Bk. 4! 4 500, AMBc9.1126,30bzG Frist. &Rßm (105) [1000 1.500 99.20 bz G : Jutespinner. 0 Nordd. Grd. fv./4 | 1.1.7 |3000—300/100,75b4G | Berg.-Märk.Buk.! | 600 |—,— Nordd.Grundkred.| 1 | 600 /96,30B Gelsenk. Bw.(100) 100,75bGtL.f. do. Lagerhof . [0 do. IV.unk. b.1903/4 | 1.1.7 13000—100/102,50G Brg.Mk. Ind. Gf. Y 102,25G Dberlausiger Bk.| 6 | 64 600 1110,00 bzB Gr. Berl. Pferdeb. 12000-—100[102, 2506 ff. do. do. St.-Yr.!| | ver O E 97,40bzG Oesterr. Kredit . .|9!/.6] | 160 fl. P. |—,— do. do. 11. (100) Fre 60[102,50G fl.f. do. Lukenw.® ü älzis v c n| 44 } 57 | 3000 1130,80bz do. Þr. ult. Feb. | 224 40ù,10à,502,10b, März224,40à | Hamb. Amer. Pf. 100,296 do. Masc@.Baus| Ein. 1205 | 1.1.7 13000—150|—,— do. Handel3gef.! | 5 [16000 1.5001133,75b: G do. Länderb.abg A E G. |——,— Harp. Bergbau . 104,50B do. Neuend. SP.| do. I.rz.100/4 | L.L7 |3000—150|—,— do. pr. ult. Feb. | 134,40à133,60bz | Oldenbg. Sp.- Bb | —,— S | HugoHendckel (105) do. konv. rz. 100/4 | | 1.1.7 |13000—150|—,— do. MaklerVer. l 73 | 1000 ‘I15,10bz3G OsnabrütFer Bcnk! | 200 —— Z encktelWIfsb. 105 | vers |— } pes D ELET

112,90G Nordstern Brgw. 145,10bzG | DberschlChamot 127,50bzG do. Gisenb.Beb. 71,00G do.E.-J.Car.H. 244,90bz do. Portl.-Ze:n. 71,00bzG Opp. Porl.-Zezm. 362,00G 3f, Ges. konv. 207,00bzG aud | MAO 106,75 bzG bön. Dw. Lit. À| 5 90à106,50 bz do. abg eft.| 97,10et. bz G Pin „Musik 73,00 %zG luto Steinkhl1b.|1

—,— do. do. St.-Pr.|1

136,006zG | Vongs, Spinner.

| 100,20 bz Pref:spanfabrik . | | 1500/800/287,50bzG j Ravensb. Spinn.| | 126,10G MNednh. SP.Lt A | 146,80G Nhein.-2f. Bw. | 68,10bzG | Rhein. Anthrazit | 136,90 bz Nhein. Sthlwrfk. 9 ,10à136,90bz } RiebeXMeontnw. 151,00b¿G Zons Bruak.-W.

—,—— E 23,30G Sihl m «A —,— do. Stickmasch. 108,801 G do. Thür. Brk. 109,25G do. do. St.-Pr. 121,0063G do. Wbst.-Fabr. 00à120,90 bz SLie Salzun Fus

—,— Schäffer &W 344,00bzG | Sgalker Ge 3,50bzG Serin s 4,50 bzG Sghles. Ÿ bs ms 28,40bzG do. do. St.-Pr./1 138,50 do. Portl. -Zmitf. 61,00bzG do. Kohlenwerke 140,50 bz do. Lein.Kramsta 43,75 bz G Schulz-Knaudt . 148,50G Sedck, Mübhlenb. Siemens, Glash. 147,25bzG& } Spinn und Sohn 76,00 bz G SpinnNenn u Ko 137,75 bz Stadtberg. Hütte 64,50G Staßf.Chem. Fb. 60,30G Stett. Bred.Zem 111,00G Stett. Ch.Didier 140%G | do. Straßenbahn 25 o. enbahn 19 25G do. Bun L 39,50 bz do. ds, St-Pr.

f -

7A

600 1[100,00G Anilin-Fab. rz.105/4 50900 1107,50G Baug. BerlNeust| 0 | /1000—750j129 80S Berl. Hot.G.Part.|4 500 u. 200/100,40bz do. Humboldtb ‘| U [320 i174908G do. do. 1890! 500—500 1100,49 bz do. Kais. Wilh. x |— | f 900 118,396 Boch. Gußst. (103)| 1500 [103508 do. Moabit . E 250 Fr. Buder. Eisw. (102)|5 1000—200/105 00G fl.f. do. Kl. O

600 106, ; 30G Centr.Hot.I1(110) 500 183,258 Berl. A.Omn.GB.12 | 1500 1112,50B Const. o.Gr. (103) ; 104,99B do. Anh.Masch.| 73| 600 198,60G Deff. Gas (105) 1600 u.500108,505ÆFTLf. do. Baz.-Ä.-G.|10 | 500 —,— do. aiser (100) 1000 1.900[108,506G , do. A Bau-V.| T 600 1135,90 61 Dtsch. Kaiser (100 1000 1100,20 bz », Charl. Pfdb, 0

300. 1{110,30G Don. Dmpfs.v82 10000u400¡—,— „Dampfmühl 1124| i 300 97,80 bz do. von 1886 190004400’ . ElckiWerke| S

S

Il

O tot t

Ö 0: Stralsunder do.

Li 1000 E Wandsbeck. do. 91/4 E 113,70et.bB T Hvp. Psdbr. 2 1000 R Rhpr.Ob. xn.x111./35 600 [109.256zB | Bremer St.-A.93/33 800 ¡123,50bz G Bern. a ce J 1000 [46,0063 G | Destecr.-Ung. Bk. 10 amel eins 1500/800/122,00 bz Ostpr.Pr.-OVII. « "lo7'006bzG

O E Eisenvaha-Stantm- und Stamm-Prior.-Aktieu,

1900 108,76B Dividende vro [1992/1098|Hf./Z.-T./Stics zu] 600 [134,005G | Brünn. Lokalbahn| 54|— [4 | 1.1 200A S a

L Gais8bergbabn . .| |— 4 |1.4 200 fiP|—,— 300 E Paul. Neu-Nupp.| | |4 | 1.4 500,4 |113,/08 1000 |69,25bz Bank-Aktien. 600 1144,00bzG Divibenbe pro [1893|1993|Hf.|Z.-L.|Gt. zu 6] 1000 162,50et.bB Erfurt. Bk. 66t/o, 5 0 E O 600 192,20B Kieler Bank . 8714 |1.1| 600 |—,— 9500 (73,90 bzG Pren Sprit-Bk.

or

C: 00 D —-

Pad

|2000—200|—— 15000-—20C] E |5000— 200/|— S S /5000—500/97,75bzG | 500 Fr. |—,—

G

400 225,Cc0G Sr. Licht. B.u.Zg| 34| 218,75b¿G } Sr. Lichtf. T.-G.| 30 | 122,408G | Halle Maschinfb. 85

212 25G Hatnb. Amft. Pt. 7925,00bzG ‘bo. M ult. î A 92,50G E . Strßünb.| O | 127,50bz G ann. g.St Pr.| 3¿ 160,50bzG do.Maschnfb.ky.| 116,25bzG | do. do. St.-Pr.| 17

i S E N V E idem R E E E BOPLO E

bb pur tek jen bek bek derd dund brm pak dek Peck Puck dend bk pk Jen fremd ck prnn Park peerb Prm Pack prndk drnk frck þunk C pt fri f pel erri pee Pm pm Sei nl frem mem Pememedh fred pad prr sren fremd: hard fnak. bark, ju Þ

oie r

Un i —a C) 90 M U ja 0D I T L

Wp

ot

t j bri f I A D A Pt jf

C M9 f

j

j j

tor-

R mai aaa f

R’ I’ J

E L L. E [L L [1.1 L E. l L E F: L l. bt,

31 T

Tr ch@

Ferd Peri fei BrY pk ied

j i

G 1 4 u

I —__—S

—J l A pk J J A] J bl Df d J funk þu

v

r Na D O I C p-t

brend pee park pre fred per Pk pu pu prak fred pem

87,75 bzG Hanfa, Dmpyficz.| 3 |- 70,75G rb. -W. Gum.!| 25 | S Harkrt.Brükb. k.| 9 |— 75,255 do. St.-Pr.| 110 |

M or

——————

19

wars

2 g ©

or C N AC S a6 A ata BEE t

f

J t A J] A J N] i

* * - . . . . . .

22 O

88,00 bz G do. De A D 3 E17 116,75B |} Harp. Brgb.-G 118,25bzG do. do. ult. L S 240,256G | Hzctm. MfFfbr.! 60,50bzG Parzer Gisenw. T 95,00# do. St.-Pr.| -- 1350.00B | Hein, Lehm. Wllb 122,25 bu G mmoorPrtl. Z 155,190G erbrand Wa g 167,75 bzG | Hibern.Bgw. O) I Sol do. pr. ult.

{ 300 [131.10 hz ildebrand, ri 13 »2, 20à131 (60ù,70bz ft, Farbwrk. 92 106; G Börderbütie alte do. fTkonv. 72'50G do. St.-Pr. 91,90bzG offm. Wagenb. 124,09bzG »üttenh. Spinn. 72,00bzG ugo Bergwerk. 1435,00 Inowrazl.Steinf 125,00bzG | FInt.Baug.StPr 86,00B “i id E pblt. 123,50G Kaliw., «A 157,00G Kapler Maschin .1154,25G Kattowitz. Brgw. 85, 50G Kaufm. Knstdrk. 144,50bzG | Kette,Dpf.Elb\s{ 175,00bzG | Keylingu. Thom. 108,00et.bG | Kz Ey Stärke 81,50et.bzG | K Dit A 165,75bzG f Köln-Müjen. B. 64 50bzG do, do, konv,

t

J! C1 =.])

Ik pu jed park pmk

E GGEA D Q i s O 00 O5 V0 I t jd ja Ca N

E

S 22

t L s

T E ELEF TF1 111141

I

A

L

i | M f Pr (Pr | 1 E

134] veri. /2000— S do. inet

S7 1 aa E L abers I

}

L L K 309 |88,00bzG reuß. Leihb. fv.) 6 | 6 |4 | L.1 |1000/402[95,00G 300 Na hn.-Wstf. Bk.kv.| 2 | 3 |4 |1.1| 300 115,756zG C00 Hal 0G [ COMR: ankgef| 0 |— |4 |L1| 500 [55,00G 300 [192.7565 | Svarib.B.40/d E s i 104,40bz Obligationen indutrieller Gesellschaften. 94,00bzG |Bf.| B.-T. | Stüde zu ] 360/7006 G | Berlin. Zichor. r4.198)4 [1.1.7 [1000 u.500—— 182/6000 | Dts. Asph. 13. 105/44/1.4.10/ 500 103,75 ba 15 6 G Doríúm. Bergbauges. 45 1.1.7 | 600 182,60G | GermaniaPeril Zemn!'4 |1.4.10| 1000 [98/00bz

149,10G A 28 006G | Wnigsb.Pferdeb. 1095/6 |1.4.10/8000—b00

130,75 bz In Liquidation befindliche Gesellschaften.

123,30 bz S In Liquidation getretene GesellsGhaften werden franko Zinsen 40,00et.bz G | gehanvbelt, ist Rittzahlung erfolgt, so bedeutet der Kur3 6 X S

162,40bz G |Stüdcke zu | zurüde. |

e Bauges. f.Mittelwobhnung.|300 A] 1476,00B 96,10bzG i 2 | 113,40bzG Indufstrie-Actien,

163.00bzG (Dividende ift event. für 1892/93 refp. für1893/94 angegebe:.z 86,09N Dividende pro |1892/1893|{Z8f.] Z.-T.|Stck.zu4]

203,75bzG | Alfelv-(Sronau . x B U 600 |—,— 90,00B „Häuserbau . 1 :

|

|

0 0/5000-—500/103,10B l.f. do. Pappenfabr.| 44 - 19000 |—,— f Wilra.Terr.|2 1000 1.500[104.10G Berzelius Brgro. 110 1000-—500/103,25G Bielefeld. M: ald. 10 | 19! 1000 u.500|—,— Bismarcthütte . S) |— 103,25G Boch. Bgw.Bz.G| | ——— : Boum. Gußst. 101,60G fl.f. do. pr.ult. Febr. 103,40G Bonif.Ver. Bgro. 109,30G Borussia Bergw. 1103 80bzG Braunschw Koÿ]k. iw as do. St. «Pr. 100,60 bz do. Intesyinner. —,— 5 Bredower Zutker 5000-—200/1C0,40G .f. Breestu. Ko. Well 1200 |—,— L Bresl Elektr.St. 1000—500/102,70B kl.f. do. Oelfabrik. 30090—200}101,50 bz do. Straßenb. 1000—500|—,— Bresl W. F.Linke|1 1000 [102,00b¿B Brüxer Kohlen 500 u. 200|—,— E ke&Ko Met, 500-200 [104,50et.bz B Caffel Federstab! . 04,006 fl.f. Charlottb. Waff. 5000—-500N—, Chemn Werkzeug 1090 3, Sn Dreb. 9/1009 u.5001—, Tonfoli Schal 660 X Tourl Bergwerk

Wr H

1.2 7 8! Nürnb. Bereinsbk.| [ch./5 5000—100/102,30G Berliner Bank. ZA a S c T4 26 |

I

£

do. TIT.IV.neue!4 | vers./3000—150/101,00G do. Prod.u.Hnd.!| | 300 196, 50bzG Ostfries. Bk. 609/60! A e F ibernia Berawk. do.V.VI.uk.1900/4 | ve 1h.) 3000—150/102,50bzG Bôörf.- Dae els-V.! i 600 |I—,— Betersb. Disk.-B.| 6 | 250R6l. B. t s id do. konv. rz.100/35!| 1.1.7 |3000—150}96,090G D hw. Bank! | 300 #{108,60G do. Intern. Bk.| 10 | ¡[250RbI[. P.I—- ,— Kali-2Wt. Aschersl. Prß.Bdfkrd.rz.1105 | 1.1.7 (3000—75 113,2%5G Kreditbank! 300 1112,10G Boum, Hyp.e Bk. 11200 1110.Cc0G Königsborn (102 do. [II.F.Tl.rz.100/5 | versch./5000—75 1107,70G T Hann. Hyp. | 600 —,— osener Provinz . | ; 1500 |—,— König Wilh. 4 bo. TV., l 115 44 T 3000—100 115,10G Brem. Bk. Mrfft.! 1000 1102,30G Preuß. Bodencreb.!| 600 128,70 bz upp (100) O X. 4 110 ry L.LT7 (3000100) 111,75G Bresl. Disk.-Bnk.!| 600 199,25 bz gr Ztr. Bod. 602/0! 600 160,25 bz L T Part... 101,20B do. Wechslerbf.! | 609 198,75bzG r Dor -Afkt. «Bk. 600 1193,00bzG Louise Tiefb. Part.| 3006 101,25B Brüffeler Bank . | 500 Fr. |—,— A. G. 29/0] 1500 1104,29G L.Loewe u. Ko. (109)| do. XIIT. Tz. 100 102,50 bz Chemn. Bk.-Ver. 57-300 1107 10G do, E 4 do. XIV. rz.100! 1 - us E Goburg. Kreditbk.| do. XI. rz.100| g Dâniscze Ldm.-B.! e 80-85! j Danzig. Privatbk.! 1890 uk. b.1900| e ; DarmstädterBank, 250 fi.\üdd.]—,— Nostocker Bank .| 600 175,00bzB Obershl.Eisb. 105 : f.Mk.-A.anam.| 54 | | 1090 [138,60bz Nusi.B.f. ausw. H.) |250Rb1.B. 98,10 bz do.E.J.C.H.(100) wu pr. ult. Feb.! : 139,25à138,90 bz do. pr. ult. Feb.! 7,70à98,25à,10 bz afiagePart (102) Darmít. Zettelbk. | 3,70 j ! 300 1100,60G Sächsis®ze Bank . | 600 1[118,005zB Pjefert.B 3r. (105)! - DessauerLandesbk.' 7 | 600 1136,90þ! Schaafh. lea V. | 1000 [117,75 dz [ker Gruben/4 do. VII-XII, r; 100 „| Deutsche Bank. | !1200 u.600[168,606. G bo. L l 40 111745001 SchultheißBr 105! do, XV.-XVIIIL.| .| j 102,80bz G do. pr. ult. Feb. 169,50A168 78 à169,25à68,60ù,75bz | SÖleßs@. Bt B, 3000--800/112,10G TLE do.do.v.92 (105)! S do.uk.b. 190014 | . 1102,80 bz G Dît.Efff. Hahn90®/9; o [—| 300 1[108,10G Südd. Bod.-Kreb. 600 I—,— Siemens u. Halske! rz.100/34! verf 8 96,00 bz G DE Ge LIMET| i l 600 {112,0064G Ungar. Kredit»: Bk. 200 fl. 1—,— Tiele-Winkler | | l

L n

A RO 1B s P 1 E fx m moLNMNNbEU

N T E

E E D L E L A s) L.

bm pk pen fee puri pr band Denk jur buen fund fem pruch

en 5 Bc C

Go

[F]

E

d

prak prak pru vent P vreuk jen [Ey T D ds A a

e O E T fa dis pes pa

j j j

huuck jaunk jou pmck pee jrusk jaacb jun jed jueck pel „prt jeh prak pack jeu fd jak Jerak pauk jer jemadk femek peecb pumck jumd prud fenck pmk peed jerub jrnk jed jou Ii fan dk jm punk j fe jrdk fern prnn jen pu rk fred jmd T pet jerdk pk rk jn jur jem jmd fred drk fer jur prmdk back jer derd ps R S

rort park jer pm Punk Cf jb

wor S e S S

N S p

1500 1108,C0 B Msöll.&Hollb. 105| 320 221,00G Naphta (Nobel) e 1000 19475G Nolte-Gas . 2000 1151,90 bz Norddeutsch{. io

x s

300 197,25bzG Pr.J Imm B. MpSt.| 40 T Nealkreditbank . .| | 1500 |---— Reichsbank L 16

N

n A Q) M D O I E M a M MN O

A

ta} C 2 C C P N ck

pre 0e Pop

E

O S @

De

Day I en

E

[ey

R E

Di Mr E R E

qn P oefer t | _- Q“ fs CN I O R O N OOOOO0OBE

E

ck SSS

Smn

T eT T ALS LA S dA des dekjtes des bed d=b pes pu d

funk

R

p N

L E

A O00

00 |54,00G ì a t Kohlenw L 4 00 [79,5063 G 100,50zG | Annener Gßst.ke.| 4 |— (4 300

0,50 112,25 bz (S 126,25G Ascan., Chezm.ko.| 3 | [4 600 (:32,00bz H

Pr GoBAE: Zert. 44 14.10 5000-1001 —,— Dtsch.Grundshbk.| 64 | | 1000 [117,00G do. pr. ult. Feb.) —— Westeregein Alkali! do. | bers.|5000—100/101,70B Dt.Hyp.-Bk. 6099) 7 | 600 1118,50G N.-B. Hmb. Coo i; C S vi do, 1905/4 1.4.10 5000—100]102,90G Deutsche Nat.-Bk.! 6 600 [100,60G Wrs. Komm.-B.|

ege O

N Gr E Ee ppe ch4 J fs

E R CEEE E E E E E E CEEEZ

8} |2004Bco. —,—— Westf.Grl,v. P.D.! |250RtL.P.]—,— Zookogis{. Garten!

[1 4 [11 A [1.7 BE

Bnk Fred Fen fand Prt Park S J f 1 fk S t O I fark fn P f R P i 3 fn f R R P R i D fn L L I I En Pn Lad fink Pet fs Df P fra R N

e ———S E SSSLE

SSSST

Þck 1a S a 15m 1a 1. 16ck 1er 1A Ms C fa Ms a Fer

U f 1E f 1b 1a f 1E Af Ofen Dp 1A 1F x P fn 1E

fn ivi did DL Die dad did deni des: ank Jah: dente jk aud ank: été punk

WwW-I A N O) D fn

S S S EELTE oor

R