1913 / 81 p. 23 (Deutscher Reichsanzeiger) scan diff

r F tio 2 reraptis d gr E Er

P S E U ————————————————— E —————— E —————————————————— E I T K Y

I a ———————— E

. Voriger joutigsr | Voriger | Heutiger Voriger | Houtiger j Voriger d Moutigor Voriger 4 N Kurs Kurs i E 2 remen

Kurs | Kurs Kurs 3 - —— A Zl E166 (1276S T S O 69 Südam-Dpffs@.| is n 187,300 G [187,75b G | Vereinsbt. SEBucol O —— Berl. Anh. Mas. 10 | [1.1 [165,26b 6 [166,75 Fein - Jute -Spinn.11 U 1 61006 as 0s Leipalg. Grdbi Bt, 88 [ 841.1 1 "50 B

Frz; Josefb. Sil 0b G )

Ee S Urs Jofefs Silb. -Pu.\4 | 1. E 10) 68/20b A | o Dampfschiff. 1s 326, 1B0b Q 1 329,60b Warsch. Komm.-Bk.… 12 176;908b G | —,— do. Cement i. L.. o Dié p. St.|—— Feldmühle Papier. 112 12

Gir E I E C, Di 1890/4 1.7 37:20 G 87, '40b e E svorig. daiiis Siu D , voi Die. -Bank 1——3|12 t 172,25 G 172/50b G do. Zichorienf. i. a L St. 106,00 B 106.00 B Felten u. Guill: 6 lie 144,50 G do, Pian. Zititmer.| 118 (18: |1.7 22 160/00B 160/00b B ai Ferd.-Nrdb. 1887/4 | 7- April (heutig.| 3 3284? à8à30628 Westdeutsche Bo dentkr. v Tk 135,00G [135,50 G do, Dampfmühlen | 7 "1 [116,60b -117,50G | Filter u. Brautech.|18 |— 821,500 B do. Werkzeug -… -/20 (25 | 1.1 E60 6 do. gar. 4 | 1,5. E joph. Dpfsch: Lit. | 1.1 ez, eaBi "111,258 Westf.-Lipp, V 5 | _— 105,00G [101,006 do. Eispalast 8,00eh B 750bB | Fintenberg Portl..| 0 Leonhard, Ls 9

110,286 Leopoldsgrube .… «-| T 139,806 G

/ a Rudolfsbahn 4 A. y er Lloyd 1.1 115,306G |115,60b8 | Wiener B t T a do. Eletrr. Werte |12 11 lensburg, chiffb,| 4 4 110/25ebB 110268 | do. (Salgt.)|4 | 1.4.10) 170 torddeut\d) " G anfvexein -| 7% 2 A lóther, * Sema 14 Leopoldshall

«Q ult. {vorig. 1151 aSaßb do. ult. svorig. | ——- do. do, Vóörz.-A, d 44 prt A N Nagykikinda-Arad . E ; Frankfurt. Chaussee 0 x \ 02000 L, ) Leykam-Josefstal

Voriger | Heutiger bax Vottger | Heutiger : Voriger | Heutiger Voriger E p Kurs pn Kurs

S. Paulo Eis. ars L —— Mosk. S. 25,27,28 Mel. -SU. H.-B. 1, 214 | veri. Bad. Lokalbahn. do. do. 5 E. 97,50b 5000 Rbl. L e Sgr S. 3,4 unk. 20| 4 ‘vers. Barmen-Elberf. . Do.G.-A.08r 4.19 E. 100,25 G do. 1000-100 | i ._ | 82,90B | 82,75B [8K versch. Berlin--Charlbg. . Port, unif. : 4 65,30b do. S. 30—33| Mein. HPf. S. 2,6, 7/4 | vers Bochum-Gel{enk.. do. ult. Lins, 5000 Rbl.| 4 A 7 —,—- l "0 uf. 1914/4 | versch. Braunschweiger - do. 1000-100 ,„ | 4 40 82,90B | —,—- t unf, 1916/4 | 1.1.7 | 95,606 Bresl. Elektrische. 3. Spec.|fr.Z- 9,75b G do. S. 34, 35, 38,| 12 unf. 1917/4 | 1.1.7 Crefeld.Straßenb. Nh de Îdnetro09 39 5 5000 Rbl. 4 l —— —,— 13 unk. 1918/4 | 1,3. Danzig. Elekt.Str. 500 U. 1000 £| j do, 1000-100" J 4 . | 83, /00B | —,— 14 unk. 1919/4 De D Eir enbahnbt.| do. 20—100, 99, ee dg Sofia Stadt uk. 16| 5 d, 99, 30þ G | 99,30 G 15 unk. 1920/4 | 1.4.10| 99; Elektr. Eo bahn. | Rumän. 1903... 99,50 Stoctholmer 1880| 4 6610 Pr —— 16 unf. 1921/4 | 1.1. do. ult. (vorig. do. 1889 4000 M! O B do. Met 4 56:18 1E —_—— y 17 unk. 1922/4 | 1.4. 40 April \heutig. do. 800 | 90,40b do. 1885 12 | —— | 97,00b ; 13% Erfurt. eleft. Strb. do. 400 „| 90 ,40b do. kleine) 1 5.6.1: »- 97,00b 0, S. 10/3% Gr. BerlinerStrb. 92,30b do. 1887| 31 —— do. Präm. -Pfdbrf.| j do. ult. svorig. do. do. v. 1903 31

1 1

A 1 30 Tee 1

92,30b Venct. 30 Lire-L. |fr.Z . St.| 58,00b —,— Mittld. Bdkr. S. 2—4| April \heutig ; .5. un R. R: Ms : Berzelius Be

92,30b Wien. Kom.-Anl.| 5 1, H T E do. S. 6 unk, 1919 1 Gr. Casseler Strb.| 6 110 —,— * do. G.-B. 1874/5 | 1.6.12 h: qu A 2 S | 99/506 Obligationen vou Banken. Beton u Monte. 10 A s 2 {1

1

1

1

1

1

S Ff

F bs b ed b 02 jut Ga MTERES brd dret brt

L 1 Hi 1 1 1 1 1 1 1 1

C I A

F = Q

ASe ' April lheutig. 115% e April heutig. Bitg do. Gubener Hutf.) Sh 116 | E d ia Def: Lotalb, Gold-Pr. 4 | 1.17 | 87, i les. Dampf, Eo: N Ph 83,60b | 82,75bG | bo. Unionbank. 84 | 84 | —— —- dô, Holz-Compt.. dö. 8/10 (10 A 1 TEdG [132.00b G h e h. e 9 | L, vor. ElbesMiffahrt - | 0 59,50 G | 59,50 G do, ult. ada. RIE do. Jute Borz.- -A. Fraust. gutterfabrits18 is [222,00 222 Lichtenberger Terr. E s 0. Sis N T. L ‘1 , 99/20b April a 7 do. Maschin.-Bau 131 14

an westbahn...15 | 1,2. Wiirtt. Bank-Anstalt.| 7 ¿fs 7 \A T do. Neurod. K. B3.| 1 e U ; O L Pton 8 3.6 do. Vereinsbank . 7 1133,00 G 1133) 00G H. GPeDi, 110 , , : h %| 1.3, 7 E o. Vorz. 4 1.1 [172/1066 172,50b G . Lit. B (Elbet.). 15 | 15. Cd R B Bernburger Masch,

. do. do. fonv.|3%/ 1.5. : E 6 Berthold Messing . a

ao Io e | p Rh doC R e T LEREE

Freund Masch. kv.| 4 | 4 Linde's Eismaschin.} © Sriedrichshall Kali| 8 . n Lindenberg Stahl. Friedrichshütte A 10 FL, Caxl Lindström -/: R. Frister, A.-G. .15 |—| 1-2 Lingel Schuhfabrik/1( Frister u.Roßm. abg 4 |— 1. b G do do, neue Froebeln Zuckerf, . % 15 |1.2 Linke-Hofm. Wk. Gaggenauer V. -A. 4 |4e do. Vorz. «Att. u Gasmotor Deuy .….| 8% 9 | 1 Ludw. Loewe u. C0.118 |— Gebhard u. Co. D. Fl Hermann Löhnert.| 7 Gebh. & Koenig . Ä C. Lorenz Geisweider Eisen .| 5 11.7 Lothr. Portl.-Zem.

__ 00 L L

|

e ou o S

OGNRNONNS

_ [2] nand r

babrn

r rst reo 4AM ANAAAAASA

R o l 2 |

E - erd l Gr S.

90 4050, 2025 | do. 810 „| do. 405 „| 91 4050, 2025 » | do. 810 „|

t

f

|

L |

A

87,75b do. Invest.- Aul.| 4 L 87,75b G 88;20b B do. S. 7 unk. Hambg.- Altonaer| 9 d 14 ry —— do. do. fonv.|3%| 1.6.14 A gla 1.5 Ÿ B 9 Y 87,75b do. Stadt 1898| / 11.7 | 88,30 G | 88,20b do. Hamburger Strb. 10 [10 | 1.1 171/60ebB |171,50b B do. v. 1903 Lit. C|/3% 6.12 —— - ais: Sire Lad "dea Bauk f. deut. Eisenb. 4 Ll | 93,50G | 93,50 G Bing Nürnb. Mt.

z ; | , , s Birkenwerd. Vz.-A. c x Ga |——- do, O -B. ( E g | 1,31 ; | Ctrbk. f. Eisbw. x3. 1034 88,90G | 88,90 G ¿ LTeoR Züricher 1889| 3% j s o, & E, B. S: do. Abri (houtig.| F dest Arno: Stb. S 2 : , do, 1908 rz. 100/49) 1.4. 99,30b Deutsche Ansiedlgsbtk. 4 | 1.1.7 8825G | 88, 25 G Bismrcthütte g

87,50b Nordd: Grdir. S. 3 94,75G | Hannov, Strb.. 65,00G | 65,00b do 1885/3 | 1.3.9 | 72, do. 83, 80, 94 x3. 1004 | 1.4.10) 93,70G | Landbank rg: 103/48) versch.l 97,00 G 97,00b G | Blumwe U. Sohn .| 7 | 6 |1.1 D Gelsenkirchen +44 do. Eis. dopp. abg. 0

4 1. . do 1902 rz. 100/4 1.4.10| 93,50b | 93; 70 G E E E t amer Bochum. Bgw. abg.| 5 |—|1.1 145,00b G do. ult. svorig. 02a 03 do, St.-Pr.| 0 S. 6, 10— 94,7 Vorz.-Akt.| 3% 1.1 | 79,25bG | 79, Í 3.0 06 P GEAA z \ 5 9 A 9 g 87,50b da O E 94,75 @ Me 34 94 11 | 79266 | T980ebG | po Ero gid-Prior. 4 7520S 5210 6 ‘1002 r: 100/4 | 1.4.10, 06600 | 09700 oren E L L | bo ult svorig. N ; [216,258 (215,30b April \houtig. b Líbedter Masch. Bz.| 0 y . , , 4

; L Jonau 1 Dpf. 82 rz:100/4 | 1.5.11 —— | —,— do. ult. svorig. 2154 hu b do. Gufßstahl | 5 [1,8 | 83,50b Luctau U. Steffen . De Verschiedene ausländische 5 GORDs, D 17 nt 96.00b G O E 0 —— —,— Retcnb. Pard. (Siib.) 4 don 86 rz. 100/4 |4 1.4,10| —y | S i April (heutig.| —a2164a/4b G. Genschow u. Co./12 |—|# Litdenscheid Metall 9 E E . . . , , , S

aw G Y e 46 N 75b Liineburg.Wachsbl. 87,20Þþ | Budapest. Spark.| A L do. S. 18 unk. 96,50b G | Magdeburg. Strb.| | 46,50 6 eorgs-Marienh. . ;

dia V g à 2 Luther Maschinen. 87,20b Chil. Hp.G-Pf.12 S 1624 | 96,25 G do. S. 19 unk. 1922/4 97,00 G Marienb.- Beendf. 1 2,2 25B LaGi do, Vorr. tb. 120 4 Y L 50G Magdeb. Alg. Gas. 6 87,20b Dän. Ldm.-B.S.4| 1 : L 14 A A R A 13% 89,50 G Meclenburg.konv. E 6 240 :

do. 405 94 4050, 2025 ,„ | do. 810 do. 405 | 96 4050, 2025 ,„ do. 810 do. 405 „| 98 4050, 2025 do. 810 | do. 405 | do. ee Do -

Pr prr rhRB

r A s s

e) S5

1-3 brd js bt pk prt fand jdk jer: Prt

- Zt

_

E —_— A. S

E S

i s amm —A—

T Berlin-Nord T -|1. h f o. Hb. Shönh.A. 1k ZW Jndustrieaktien. Boeddinghaus [10 |10-

s L j z Gebr. Böhler u. Co.12 [84,606 85,006b B Bankaktien. Hiesige Brauereien. ; Borsigwalde Terr. —|9 |

—,— 180,75 G Ung.-Gal. Verb.-B.. 142,256G [142,50b G Vorarlberger

E

D.

E ZISS

1.4

T

T:

A1

1.1 | 16,756 17,10bG | Dux- -Bodenb. Silb.- -P.j4 1.1 1163,00G |162,75b do. Gold- Prior. « Ls T do, in Kronen Til 1,4 1.4 1.1 PEL 1.4

|

E Ss

E

24 Ger iaPortl.-3. » (1.7 | 63,00b G G do. Bau- u. Krdb.. - 88,70b do. do. | 31% h 0 B (3% 85,10 G Niederwaldbahn . (2, 04006 0,00b B GermaniaPontl. 3. | / i e Berqwert.. S n 88,70b do.Inselst.-B.gar.| 3% k e R Pia, Hyß.- Pfandbr. 3% 6400 Ét 00G Gerreth, Barg : 234,00 E do. Ber au : p

Dn do. Kredv. FEL 2 : L - —,— A dgs ois - E (06 178006 do. ult. svorig. | 171b G 704714 do. Mühlen 8 , on.-Reg.100fl f ¡L -— 7-19,21|

j 88,10b V.-A.| - 5.3. / Z do. 22 unf. 1915/4 do. 1908 405 87,50b Ges E e A. : S, d do. 24 unf. 1916/4 do. 1910 405 | 3 87,90b do. Stadthyp.- Q i do. 25 unk. 1918/4 E -Engl.A. 1822| 89° 121,60b G 1909 unkv. 19| au 91,90h B J do. 26 unf, 1919/4 eine „3, 195 AEn do. 190911 utv20| 45 91,90bB | 91, do. S. 27 unk. 1920/4 —— N do. 28 unk. 1921/4 do. 29 unk. 1922/4 do. S. 20| 34 do. 28 unk, 1915) 34 do. knv. S. 11,15, 16| 3% Pr. Ctr.= Bor. . 1890/4 | 1 n E do. 1899, 1901, 1903/4 | 1 86,00b G do. 1906 unk. 1916/4 |1 L A do. 1907 unk. 1917/4 | 1. 1 1 1 J

C o * Sf S

E

P RERRE

400 6

R cor

O00

85,90 G PosenerStraßenb.| 9 113,25 G Stettiner Strßb. . ‘| L 95,30h G do. Vorz.-Akt.| 8% 95,30 G Straußhbg. - Herzf.| 6 |— 95,50h G | Südd. Eisenbahn . 6 | 6! 96,00 B Ver. Eisb.-Btr. Vz.| 0 |—

| 810 6) 405 | -

e E

[e t

Bösperde Walz 71, ’50b 71, 10s Dividende [vorl [lebt|_ G Bs Dividende |vl. [legtl3- T| Braunk. U. Britet 112 111 , q 0 J C ies S ————— ———— —— - Y 99; 30 G ünsierbamer Ban 1% T S M Berlinex Kindl-Br.j14 |14 |1. :10/232,50 G N G Ae +110 2 87,25b G 6 1b: Don-Komm. I A E do. St.- o 16 [1 10/247,00 G do. Jutespinn. 4 12 87,25 G D ult. svorig. ‘di / Berliner Unionsbr.| 3 | 0 7-5 89,75 G Bredow. Z 83,50 G M 0. M 24746 s Bock kv. und neue| s |1.10/103;25 G 85,60 G P 9.) Böhm. Brauhaus. .| 5 1.10/126,75B

Bolle Weißb. abg.. 1,10 Deutsche Bierbr. ..| © 1,10 87,00b G 87,00 G do 172; ’50bG E. Engelhardt N 110208 Oa V: Friedrihshain . 1,10 zresl. Spri é |: (93,106 6 Gebhardt Weißb.. O A G | B A T [T Germania 1.10 50,00 G 50,00 G Bruchsal, Maschfbr./20 l Hilsebein 1.10) 39,25b G 38,00b G Brüning u. Sohn 10 |- 4 80,75b G | Brüxer Kolenw.. 21

Königstadt 48) 1,10| 80,50b G E Landré Weißbier .| : 41.10 89,00b G 88,500 G | Buderus Eis. A- -D| a | Emil Busch, opt. J.115 |17

176,00b —,— Dux-Prag. Gold- Obl 8 Pg: E A Fünfkirchen-Barcs.. 9 126,256 [126,25 G Kasch.-Oderb. Gold 894 44,00G | 44,00 G do. do. 91/4 96,00 G Westd.Eisenbahn .| 0 E T7 do. Silber-Pr. 89/4 96,10 G Würzburg. Strßb.| 616 121,50G 1[122,00b G Lemberg - Czern. stfr. 4 96,25 G do. do. \tpfl. 4 Es b Lens -Ung. Stb. 1895/3

, G - Lj 219 90,10 G Auto tene ¿e und Raab Oedenb. Gld. 83/3 | Q S E . Südöst. B. (Lomb.) 2,0 1.

,25b G do. do, neue 2,60 95/00b G | Aussig-Tepliy abg| 8, ¿A V AY ; do. do, Dbl.|5 95,10 G Buschtherad. Lit.B/11/ —— do, do. Ser. E'4 E E 95,10 G do, ult. adl | —,— Lin Ó 1E Abt e 95,30 G April \heutig.| —,— Gr. Russische Eisenb. [3 f

e

April Lheutig. E 172b Malmedie u. Co. .| 8 10

212; 256 211; ‘00b do. neue - [167,00 G Mannesmannröhr. [1 213%

220,50b G 219, 75b6 | Gevelsberg. Herd . ) [1 b 1139,00 G do. A É

79,25 G 80,10 G Giesel, Zement .….| : 132,006 G | Marie, fonf.

T4, ‘00eb G 75,0Ce» B Gildemeister r & Co. 8 |9 |1. 133,75 133,75 G Marienh. E E

94,25 G 94,50 G Ihs. Girmes & Co.\10 |- |202, 75G | „Mart“ Portl. ‘3 |

200,00b 200,00b G | Gladb. Spinn. abg.| 0 73, /00b G (73,006 Märk.-Wf. Bgb.. 6 /

143,00b G |142,00b G do. Woll- Ind. [10 11 146, '50eb G 146,50b G Marfkt- U. gühlh. - E A 124256 1.1 272,00 G 271, 50þbG | H. Gladeubeck U. 110 f P Maschin. Baum. I » es

L. 10/400,00b G 1399,75 G Glas-M. Schalke. 16 122 Ä 249,000 6 250.25b G do. Breuer. ) 18 75b

1.4 [142,50b |142,50b Glauziger Zucker . [15 6 11 162,00 B do. Buckau. 1 En

1X 345,000 p 00 G Glüctkauf V.-A..…..| 0 |— |# do. Vorzugs iaties d |- -|1. 121,7 Ä

L 8 1.

E 1

m I

Ei 15 1 Le E, L Li » 1;

3ucterfabr.| 6 Breitenb. Zement..| 0 | T Bremer ÄÂllg. Gas) 5%— | do, Linoleum|12 [15 Vulkan]10 [10 Wollkämn1./16 |20

| , bie Bank 9 E i Vanca Com. Jtal. 9 |

part jmd ferck prt ded fund prrd jet dl dd, non T Ls ch4 l LFE t A l ck32

neue | | 1859 N

2 do. konf. 1880 5er do. 1er do. ult. ari April \heutig. R. Anl. 1889 25k do. 5r U. Ir] do. 90 2. Em. 25r| do. 5r U. 17! do. 3. Em. ‘20r| do, 5r U. 1c! do. 4. Em. 25x| do. S G LY! do. 94 6. Em. do, 1894 25L| do. 5x U. 1r| do. ult. s | April lheutig.|

Holl.Kom.=-Kr.-L,| 89,00bB | Jütl. Bdk.-Pf. f.gar. 3K 89,40 B Jütl, Kred.-V.S

do, do. Sl 31 do. do. S] KE Kopenh. Hbes.- Pf. j E do. Kreditv. S. 3| - 88,40bG | Mex. Bew. K.- -Ob.| 4% 89,50b Nrd. Pf. Wib. 1, 2| 88,40bG | Norw. Hyp. 1887| 3 c Oest. Kr.-L09f\.1858/ |fr.B.|0 Pest.U.K.B.S. 2,3| 4 do. Kom. Obl. S.2| 4 4 41

@AAEAAAA es S

Ls ien j r i e s

H

[ari NWINCAn

_—

%Vanca Gen. Rom | 172; 50G E Vank für Brau-Ind.. | 52,60b G 53.20 G Vank für Tiede 78 | 8 | 97,80b B Barmer Bankverein .| 6 108; | 75, 10h G do. Kreditbank .| 6 7 : Vayer. Handelsbank . Perg.-Märk. S

zO

r L i B D

i bri pri bd bi pri A

amma S

L Es ; Gebr. Goedhart. 11 1: j do. Kappel

p

1 Görl. Eisenbahnb..113 | 6 |1. , 40,00 G Mech. Web. Lind [20 1 116/506 G 116/7566 do. Maschinen 5 | 8 |1. , do. do. Sorau. 6

Pas Es A a fs A DO Fd a) O LO LO =

E a

__—_— —— do. 1909 unk. 1919/4 A S do. 1910 unk. 1920/4 87,006 | 87, do. 1912 unf. 1922/4 | 1. 87,00 G do. 1886, 89, 94, 96/3%| ve 84,90hB | —-, do. 1904 |8% C D E do. Komm.-ODbl. 01/4

7 |N 90,30 G do. do. 08 unk, 17/4 4

js js ja } == 2 —_ =— C0

Berliner Handelsges.| 9% [160,25b vöwenbrauerei. (1: ‘10/215,50eb B /218,00b G \ |282,00b G (282,50bG | Goth. Waggon V. 10 7 (144, do. do. Zittau .… 10 Waggonfbr.16 |19 16/277,00b G |279,00b G Greppiner Werke. ¿ do. do. neue|

L;

i Hi

gh Münch. Brauhaus. 1.10/113,00G [113,00 G S

69%,à70! G L Busch, É:

97,80b g 97;80b do, {neutio- eit gol” Pagenhofer L 186, 00b G (233,25bG | Bubte u. Co Met. 7 |— | 1.1 |110,000bB 109,506 | Grevenbr 1 (7 M975B [120,00 | Meggen. Wlzw..-) 7

86,9 L 186,00b G |186,00G | Capito u. Klein.….10 112 (1.7 166,00b G 165,00 G | Grißner Maschinen\17 |=| 7 94,60eb B 224,60 B do. neue|-

1 1:

N

1

en

96,00b G Czatat.-Agr.P.-A.| A 99,75 G 0: do. tleine|3 97,00b G Graz-Köflacher . .| s e 85,20 G Kaschau -D derberg| 85,20 G Kronstadt-Harom.

G

F S

10

L} E

2 cs s m F

do. Vat. Spark.) Poln. Pf. 3000 R. do. 1000-100 R.| 4%

96306 | Lembg.- Czernow. |

1 1 4E, 96,50þ G Oest.-U.Stb. i. Fr. | | 1,2. 97,60 G do. ult. svorig. | 1 1 1

|

10 =- O

Jwang.- Dombrowo. 4} 1.1. E April 2 Kursk-Chark.-A. 1888/4 Hx R 6 V Pfefferberg do. HYpÞ.- Bank. 6% | 6% [110,00b 109, 75b G Del Ns do. do. 1889 7 # 87, 106 87,10 G d Kase | Í Schöneberger | 1 10/212,40G [212,40 G 9 Q 5 ( 57,00 G 57,10 G F. Méguin u. Co. 110 tassenverein.…| 62 114,00b [114,00 G Z Ta Z Carlshütte Altw...| 6% 6 107,50B |107,50b Gr. Licht. Bv. abg.| 0 Ö g Moskau-Jar.-Arch. . ‘1.10| 87,0006 | 87,60b de. Maler: Ferin 0817 OTDB (I20R | Se erg 115 |15 1.9 251,25 8 251,256 | Caroline, Braun. ho 7 431/006 1428,25bG | do. Terrain-Ges. .| 0 | 0 7 237/006 6 230,90G | H. Meinee ….| 9 Mostau-Qurat 164,00 6 Spandauer Verg .| 5 | 5 |1.10110/2008 110,506 | Carton. Loshwig.. 2 1 L0G 407506 | Gr. Strehliß. Zem, 6 110, |1- 140'50b G [140,75b G | Mertur, Wollw. 120 [646 ; 1 1

_A—_ U S

\ l

R E

wee* ia Co

s E

i | |

4 ¿DLU Brasil. B A 110 |164,25b Riftori s ti ita : 5. E 87; ,80b rasil. Bank f 110 [U 113.5008 (13'506 Viktoria 1.10| 99,50b G [100,00 G do. ohne Gentch.15 926.00þ G [226,50bG | Grün u. Bilfinger.\ 7 10,50b [110,50 G Dr. Paul Meyer. | c ac De , D

5 [1 50,60b G | 51,00b G do do. fleine|4 e A - 1165,00 G 198,106 Cart. Masch. u. Faç.\i.L 0D.

[4

Portugies. Tabak} .10 0 a 2 2 12 Unf, 224 6 F H .R.-A. o 10 96/10b 0. do. 87, 91, 9616 .4.10| do. 1896 25x] ob Anrectaid. 2 3.|46 p. St.| 39,50b G do, Do 1906/3 : : | 87,00G | Naab- I 4 E | do. 5ST U. 1r 2.5.8, Schwed. H.-Pf.7 78| 4 94,60b Pr.Hyp.-A.-B. 1x3.120/8 36 L va SORGBR Salzb.Eisb. s Tb. 24T5b D ¿4 M Brüsseler Bank alte; tis | do. ult. svorig. | do, kündb. große| 4 94.60b S do. | | 6 G 93,00 G Südösterr.(L b)i.F| O Ler , T do. do. 389! ‘1.10| 87,106 | 87,60b Conte -BUEs EU 6-7 | Abrir (käutig.| n do. mittel, fleine| 4 94.60b L do. 25) vers: 85,90 G do. Sai ord | 24za%b Süd-Westbahn | —,— 86,75b Chemn: Bank Baudin 2 do. k. E.-A. 1889 da abn T4 do. q. 13, 12645) 1.1.7 120,60 G 120,50 G [pril lheutig.| 254244b Transkaukasische . 74,40B | 74,10b G 2 B

4 f

1

1

a]

R Ra

Benschw. Bk. u. d A] 51

87,30 G April \heutig.| T e E s:

L 89,10G | 89,10G E. Gundlach “1 [109,508 [109,50 B Milowicer Eisen... 1.1 [127,90bB |131,000G | Alfr. Gutmann .….\ 0 |—|?- 120,50b 1121 ‘00ebG | Mix und Genest .… 1.10/204,09 G 204,10b Haberm. u. Gutes 4 .1 [108,25b G [108,75 G Mühle Rüning .. -|2- 1.7 |221,00h G 218, 10h G Hackethal Draht. _ 1.1 |187,25b G (188, 25G | Mülh. Bergwerk 6 [105,80 G N 1.1 166,006 [168,00 G do. do. E 181,00G [181,50 G Müller, Gummi

S

h l

H

| |

Da |

_— i

O E O. 011 | Lad BEIDA Sts Bresl. Disk.-Bank.… 98,006 G_| 98,10 G Casseler Federstahl. |12

7s 133/106 133,106

A s

Ç L E SREIE t Auswärtige Brauereten. Charlottenhütte .… 12 |16

Chem. Fab. Butau12

Charlottenb. Wass.) 112 |12 |

n

—_ |— Bochum Viktoria] 7 | 7 [1.8 105,028 105,006 | d usa [11 [169,006 |169,50G | W. Hagelberg i 258 43,25 6 Müller, Speisef.

S. 1 2 25r, 10 | 4 :1.4.(. A do. Städt.- -Pf. 83| 91,25 G —— do. è abg. 4 ezr. 93, 50h G 93, 50b G Sat - Nagyb.| | O x . , do. 1er: : 5.6. e 74,10h G C Tas a 6 E 82: E 08006 Brauh. Nun eto 4 C E E "75b G 178,00 G Bo Griesh. Unk [14 ¿ i 248.10b 248,10 G 9 Gut 3 Vz. 0 o Nähmaschin. Koh .|

do. Ser| 4. 1.1.4.7. l do. do. 02.U. 04| - 90,00B |S do. i; abg. 3% vers. 85,10b G 85,10b G do Arad. “cet E E D T RZ E L A ta ult. - svorig. | 10946 Brieger Stadtbr.. .| 5%/ 92,00eb G | 9 92,50 G do, Grünau 111 190,756 (190,75 G Hallesche Maschin. Naphta Prod. P z

D: Le A E 90;75b 6 | —— do, do. 1906| / - : do. 190114 | 1.1.7 | 95,106 | 95,10 G L E E ; go8low-Woron. u A “April \heutig. Büchner Grfurt n 10/108,006 108,006 | do. von Heyden. 1 (269,758 [269,758 | Hambg. Elektr.- 8 8 | 8% 1.7 193, Nauh. säuref.Pr.i.L.| 0D t, 54,00 G

do, ult. {voutig.| 7B Stock. Intgs. 85,| | do. 1905 unf. 14 : vers. 95,106 G | 95,10 G af- Ki E A O 2 T PON: do. | sVé 87,30 G (Creditverein Neviges| 6% 61 109,006 1109,00 G Danziger Attienb.. | 2 (28 10/184,00 G 184,00 6 do. Hönningen... 1 147, ’50eb G 148,25b G F. H. Hammersen. | 7 12 |1. s Neptun Schiffs8w. . fs E April \heutig.| —- 1886, 8 versch. L v iet do. 1907 unf. 17| A 94,90b 94,90 G Kursf-Kiew. . . .| 5*|- Kursk-Kiew 2.8 88,80 G * | 136/906 [136,75 G Dortmunder Akt. 0 20 |1.10/353,25 G 1353,25 G do. MAG.. ets K 15 |1.11/258,00b B |257,50b G Handelsg. f. Grdb.| 1 (1. s 50 G Neu-Finkenkrug ..|— [98 —-

E

—_ A

do. 1891 S. 3| M g do. do. 1894| B | 1,4. ans ; do. 1909 unk. 19/4 do. 1902 unkv. 15| 4 89, ‘75b 6 | 90/006 Ung. Tem.-Vega| - a 24 G do. 1911 unk. 21/4 do, Ult. Ire: go do. Bodenkr.-Vf. | Ï B e ias do. 1912 unk. 22/4 | vers. Fes 00h G April \hèutig.| 90b B à90b Do D. t, Q B 1,4 de A do. Komm.-O. uk. 18/4 E 7 | 97,20 G

¿ Dänische Ldm.- -Bant.| 8 |8 | , \95 580 G versc.| 95,106 | 95,10 G *Auß erdem 124 Hub Papier. LodzerFabrikb. ukv. 15) 4117| —— S De 2 S 7 do, Union .…....-|2: |25 |1.10/403,00 G 1405, 75 G g h; Be A Neu-Grunewald . 1 i 95,30 6 anziger Privatbank| 7% | 7% [125,008 124,758 | do. Vittoria u 4 ; |1.10114,50B 1876 do. E A T Ed e Lannoveriche Bau. S Neu-Westend A .….|— 157,50eb G 110 |

versh.| 96,00b G 96,00 G Mosk.-Kasan09 ukv. 204% 93,75 G do, Ind.Gelsentk. ./10 |—|1.1 143,00b G 145,00 G do. Immobilien ..| 7 i 25 G Neue Bodengesell. - 10 | 0 1 As

e

«Ae j â B 4 alis eid init E E Hail Ovio 1 DL] 6 | 8 | 1.7 101,206 | 101,50bG | do. do. 11 utv.21/4% 1,5. 95,30b G O VMtarkstict de Ge 1227566 ha2‘766 | Düsseldorfer Adler

do. ult. svorig. | 101{à1b do. do. ukv.15/4 4, 87,306 db: ult. svorig. 122,50 G do. Dieterich

1 April \heutig.| | Moskau-Kw.-Wor. 09/4%] 1,4. 95,40 B 1

| V A 299,16B | do. Werte Albert.\80 |-— 1.1 #88) (26h 6 458, 506 | do, Masch. Egest. . 16 [14 | 1.7 281,00 6 Sus Neuß, C |u

Ap G E E s D Chemniger Werkzg.| 0 1.7 | 75,29e T do. Waggon 8 (1. C

Can. Ne «+4 94/10] 1.7 287, MEP A TIOE do. do. 10 ukv. 20/48] 1.4. 95,30 G gefaner andenen E 1117 „50eb B |117,10 G Frankf. Henning - [E 11280 6 Cöln Müsen E 1.7 | 50 ‘00ebB | 50,00 B S axburgeW, E 6 | 6 [1.7 [145,00eb B 145,80b Niederschl. atte,

do. ult. svorig. | | 237060 TUGLABRa 28 90: do, /4 4. 86,90b Deutsch-Asiatische .… | E E 122,75B 121,506 Germ. D ortmund. ch 10} S000 G Cöln-Bergw 1.1 |525,00b G |523, 95h G Harb. Eisen u. Br.(10 |— |1. : 187, 50B Nienb. Eisen A.

April (heutig. 23986098 B 8j S Moskau-Rjäsan 2B | 89,00 G Deutsche Ansiedl. ….| 8 134;00b 132/75 G Gevelsberger 3 |1.10| ZUER do. Gas- u. Elektr.| 0 1.1 5950p G | Harkort Bergwerk | Nitritfabrik

| 87,30 G Deutsche Bank 112 D lau 21 245, g0b [246,00 G Gilden Brauerei . E Concordia Bergbau 16 14 330" ’00b G 332, 00b G St. -Pr. 9 [12% E 1173, 75b G 173, 50B Nordd. Eiswerke . 87,600 do. ult. svorig. 246: ca24Tb Glückauf Gelsenk. 8 (1! B 20 chem. Fabr. [13 17 (214,256 [214,75 G do. Brückenbau .….| 7&/— |1 , 112,00 G do. do. Vorz.-A..

95,400b @ April \houtig.| - Hanau Hofbrauh. .| 34 3% 10 R Spinnerei .… .| 7% 125.006 [125,00G | do. do. Skt ic) 8A [1.1 133,606 |132,76B | do. Jute: Sp. V.

61,1 88,00B Henninger Reifbr. 31 i; E 47;30b G ck aas | Bergb V6 1190/00b G 189,60b do. do. Dt. Eff.- U: Wechselb.\ 6 | 118,006 [118,00 G x Consolid. Schalke. 119 |23 | 1.1 335,50eb G |335,00b G Harpener Bergbau. 8:19] 1: s ( 87,106 Dt. Hyp.-Bank M 8 |8 |145,70b G |145,70b Hess: Und N {E | 1993/'00b6 | Cont. El. Nürnb. .| 0 1 | 72,106 | 72,106 do. ult. svorig. | 190%à19041904b do. Gummi : 4 1 l

i —l l

do. 1905 unkv, 17| 44 | 1.1.7 | 99,90B | 99,90bB | do. Regul.-Pf. L - do, do. 1909 uf. 19/4 | 1.1.7 | 97,30 G do. St.-R. 1-225| 4 |1.3.6.9,12 93,00bB | 92,80 G do. Hp.-B.- -Pf.97 1) : Sa 25 u do 200 E uf. 21/4 | 1.3.9 | 97, 80G do. ult. svorig. | —— do.Spark-Ctr.1,2/ - N Pr. D: -V.-Zt.S. 14,15 4 | 1.4. 10) 96,25b G April lheutig.| —,— 4 : »y| versch.| 93,00 G do. Präm.-A. 64| 5

do. do, 1866

o Co Lo D D No DMDRDIRR

C PN De Q

D D

L00000

|—— Pr. Pfdb. -B.S. veri. 95,00b G

11 Pennsylv. i. DU.| |—, Mosk.-Wind.-Ryb. 97/4 do. 25 n V 4 R 95,00b G

4

14

do. ult. svorig. | —— do. do. E April lhoutig. | —— Podolische ukv. —— ——— | Rjäfan-Koslow

Amsterd.- Rotterd.| Dig ; j Rjäsan-Uralsk 1894/4

do. Boden-Kred. 113/00B do. 27 unk. 95,10b G ; b tors a » —— | Pfaudbriefeu. Schuldverschreibungen do, S unk. 1 i

920400, 10200 —,— —,— Deutschexc Hypothekenbaukeu. :30, z1uf. 1920 1 Anat. volle S. Ls 2) 5 |— G do. do. 1897/4 1A 2040, 068 rie R ; L: ci Ia, ; 008 S. 1-3) do.

9. „00h G | 86,100. | Bay b. S.:4— 14:7 98,008 98,00 G do. | o. ult. {vorig. Y

do. / Ï 86,10b- Gt A p Aas A 2 3/:1.4.10 85,80 } ,80 4: 5 1.7 90,9 2 U, 5 April heu. T Süd. Ostbahn do. 18 R E Bay. Hyp.- u. W.-B, \' 8) versch.| 87 CÍ0bG do 4 versch 48l Ls S | Italien. Merid. e

Do P 87,00b | —- do. - unverlosbar X31 1.4. 10 86 86,50b G 50G 2 gleinbahn-Oblif 1AELT , ; „19bG do. Ult. vorig. g A

do. E E E Hyp.-Bk. Pfdbr. 1 versch.| 99,756 G 2 do. B 1.1.7 | 9,60 E April lheutig. ‘Warse n R = abg. 31) versch.| —— . Komm.-ODb[. S. 2 4 1:4. 80 G' 7,80b Jtalien. Mittelm. E, 14 s —, | 68,00bG | do. & i 6 C A do 4 ; do. 3 | vers: R . 6 U. i unk. E M j do. A ¡{bout E IN de

weiz. Eidg. 12| „00e 6/6 100, 00b G .8 unf. 1918. 4.10) 97, ril \heutig.| —, 0 N do. a 2 . 19 Lo 16A a ae 100806 . 9 unk. 1980 - (4 L Luxbg. Pr.-Henri eth! | 1.1 [162,25b G |163,00eb B S. 10, 11/4 do. Ei M R. 90 1, 2 uk. 14/4 | vers. 95,00 G 95 00b G do. S. 10 unk. 1921.14 | L4. do. ult. svorig. | 162% ab Wladik. OLN 1909 1 Serb. Goldanl... i do. amort. 95| 4 Siames. Anleihe. ;

m ba fs Lo F S

S

D D N

ommt mel mi am

o020

S

MROD

R do. Nationalb. Kom. 6 16% 112,25 G 112,25 G e 40 B Au j 134/50 G do, i; Boge A.| 4) 96,00h G 96,00 G April (heutig. 1904 do. Lagerh. i. L. -| D F e R 9 9/2 W ) 2 0E 87,00b hs E: | g d a Isenbeckck_ U. C0... 6 1 8 99, ‘80 G Mr ,80 G Cottbuser Maschin. 3 2 0 87,00 6 Diskonto-Kommandit 10 [10 181,256 |181,7Seb B dteler Schloßbr. - d 1.10/100,25G 101286 Cröllwiger Papierf. 12 S i Ï do. ult V, : 1824 ata2e Klosterb. Röderh. - L. 10| 50,006b G 50 50,000 G | Daimler Motoren. |10 | 87106 ; April {heutig 1826 à24à82b König Br. Bee. ° 1 10/160,00 Q 00G | Delmenhorst. Linol.24 28 ritte Dresdner Bank... —: | 9% | 6% [149,70 [149,60b Küntetstein 4 | 1.10) G00 A 69.006 Dessauer Gas 11 |11 Alex Bs Titt vor dos v , f Leipziger Riebe . 10 110 |1.10/182,00G (182,256 | Deutsch-Atl. Teleg. 74 ; April {houtig. 149 ä 1b Tee A 7 110/186, 758 458 do. Luxemb. Berg-11 [11 161,40b Hein, Lehmann u.C.| 7 140, 75b G 143,25h 0 Dea a Dr. Kr.-Ÿ 13 13 |110/196,00G [198,00G | do, ult. svorig. | 161ä80a8 D | Bed u. Frande .. 3 |—|1. j D. ( a102è 87:25b De e Se 0A E | MEORG Löwenbr. Dortm. . 10 10 1.10/179,50 6 |178,25b e April (neutig. 1 61 HeinriGähal ; N |1.10/167, April lheutig. “102. E G Essener Bantkverein - | e | 93,00b G | 93, [00b G Merzig Brauerei. qu L012 506 151,506 do. R T [s HemmoorPortl. Q 8171 / do. E.-Itd. Car. H.| 0 |— |1.1 | 82, 80b G | 82, 11

9 ! aaf Essener Kred.-Anstalt| 8% | 8% f ‘00b G [157,006 | Doe Langendr. - 124,50 B

D E aua

1

L 144,00b G [144,50 G do. 600 J! q 1 MDE [190,50 G do. Lederpappen . 1.10 54,25 G |00eba Hartm. S. Masch.. 5 |1.7 | 1135,50 G do. Spritwerke [11 1,7 [162,50G (162,50 G Haxzer W. A U. Bli 0 : | 40,50b G do. Steingut 1s 1 e 1 1

E en,

m Wo DP S

a

(317,00bG | Has Eisen u. St.|10 |1: | 168, "25b do. Tritot Sprick - 1

f d 1339, 25b G C. E Mun |7 h 1119,25 G do. Wollkämmerei 1.1 1152, ‘25eb G 152-166 B 1 j 177;,90b Hedwigshütte } 1. 75b [151,00bG | Nordpark Terr. Á ey. St. S

1 etra Heilmann, Immob. 5 91,8066 | 91, '50bG | Nürnb. Herk.- -W.. (1.10127;

o Er

ane A E R H ba b b b m i bt bm

E

102,00b G |1 02,50b B

89/00b G | 89,10b G 80406 | 80,50 B 95 10eb G | 95,50b B

I 16,758 1120,00 B Herbrand Waggon} 7 [t 10) do. ult. svorig. 82',à%b

S f

do. -Niederl. Tel

a E

Oberschlesische „...| * | 91,00 G aare. D l g April \heutig.| 824 G à24b

j } Goth. Grundkr.-B 9 | 9 [162,90eb B 161,90b G L | do. -Oesterr. Verg 1.1 [254,006 [254,50h Hermannmühlen . ¿ ,

87,20b do. h Privatbank ..| 6? 62 a 6 Oppelner _ E : 3a 48,25 G do. -Südam. Tel. 6 a 1.1 ire 40b [113,00G | Hibernia Berg-G.| 9 |— [1.1 | 7 E do. Kotswerfe . 12 f (15 |1- i /206; (o0b [207,008 1

A A A

'@ 6 Q @ N ar

3, 4 uf. 15/4 | versch. 94,90G | 94,99b G do. S.11,12 unk. 1028 c\ch. April lheutig. 163%b do. do. 7 | 1. Spanische Ee

E

115,00 G 115,00 G Q F | s | Hamburg. Hyp.-Bank| s 9 11525b- 175,50b G Paulsh. Spitta . i! L 87906 do. -Uebers. Elett.| 10 | 1.1 [164,25b G [1164,80b G Hildebrand, Mühl.| 8 111 (1. S | do. Portl. Zement x 1 P ,60b G 21 259 G

:| i (12 Reichelbräu R 7:4 d lt. sv alen ¿tb Hilgers Berz inkerci/13 14. 1225,00b G [230,50bG | Odenw. Hartstem ade ie 7 7% (Ee [O | Sagen Ven 6 1s LOIBRE S | » par lhauda/ 10848, den Wige) 11 fBESO IOTODR | en, Saa) 1! 14 LDODS Q M Schlege Boch um 110 | 10) , Uel | 8-Y | Oelf. ‘Groß Gerau 11 (11 (1.4 145, | S aaDL Mert Sat N, Q | D 162,00 6 22 ,00b 6 Schöferhof - 10 | .10| 62,50 G \ 62,50 G Besi Asphalt ,.| 7 (201066 Did es 5.115 |1. 210, 00b G 213, 00b G E. F O Ohle's s Erben] 12 | .7 |231,10b G gieler Vank 00A 7 N ‘100/00 G 1100,00 6 Schwabenbräu |1.10/148,26b 148,25 6 do. Babcock u. W.| 7 186, 00 G Hirsch, Kupfer .…..\ 78 |1. 123,00b G | 123,75eb G | Oldenb. Eisenh. tv. 0/0 T] 48,26 6 | Königsb. Ver.-V 7 131,50 G (131,808 SUSL p12 1A /233,25bG | do, Eis. Speisew. .| 170/258 (179,268 | HirshbergerLederf.10 "7 165,106 [165,106 | Oppeln. Portl, 5 10 11 i 148006 4 E M 20206 | 82008 | U (250,266 | do, Erdöl : LBE0b G (265,500 G | Hbchster Farbwerte30 | 1. (632/006 (643,500 | Orenstein u. govpel14 |— | 1.1 [201,00bG 99,906 Leip: r Krod-Anst.| 9 |: 88 - (22000 0 | 02000bB Vereinsbr. Artern. 6 | 2111115, do. Gasglühlicht .\50 |25 |1. 456,00b 1454,25b | Hoesch, Eisen 1. St./20 22 |1. 1322,75b G | 1320,10b do. ult. svorig. | 2014à4b m : Lib, diger i vi, | 2% |-2 1121 25 G 121, '25b G Wicküler Küpper . | | do. do. Vorz. A. 5 15 [1.7 [103,70b 103, 706 Hoffmann, Stärkef.\12 | 1.1 165, 00b G 165, 50 G April \heutig.) 2024b | | Lüb, Komm t | 9 | |162,00b 6 |182,60b 6 Wiesbad. Kronenb.| 0 Y do. 3 [13 [196,00eb G 195,266 G | Hohenlohe-Werte 412 19 [T4 71,5066 |171,00bG | Dönabrüc. Kupfer S 8 [1 8 5,2 Magdeb, Bank o 6 | 6% - 113/506 G |114,00b G S : N A BEAUE do. 1 (311,506 G 1311,50 G do. ult, svorig. (170: 40 Ostd. Holzindustrie) 7% B z | x «| | Q Lb L SP , 2 y Märkische Bank | | au e (Ba Aachener Spinn... 8 C6 a. a 1 er e A A E Le „itido,eob a (Thb S Me L 4 Meck B 0% ./8 ; 19,50 Y 1 do. Kl E s - è [15 (1.11) 4 DOr A do. Uh 1 W. Bant|15 115 280. 30 G |280, 306 N 1450, En a T 00b do. Linol.u.Wachs L0H (1: 130,00 G 130,10b G Hotelbetriebs “Ges.10 110 1 [164,00 G 165,50b G 5 Ottensen. C Bed Metlbg.-Strel, Hyp. .| 4 | (95.00 6 \ 95,00 G A-G. f. Bauausf. 87/2506 87,25 G do. Schachtbau 35 (1. [398,00b G 1393,00þbG | do. Vorz.-Akt,\ 5 | 5 4 [103,75 G 104,10 6 PangeL Att.-Ge] Meining. Hyp.-Bank| 7 132, 50b 1132,75b A-G. f ‘Biürst.-Ind. [126,00b G do, Spiegelglas . 25 29 | (347, 50G 1|347,290b Hotel Disch G0 5 |— 14 B 268 | 28/256 Pause, A Mitteld. Bodenkred. . | 5 | 91,00 G | 90;00eb G A-G. f. Mont.-J. 31,00 G do. Steinzeug .. 16 [1.1 [239,90 G /238,25b Hört. -Godelh.V A0] 4 | a d c, A d do. Kreditbank | ‘-114;80b 114;75b G A-G. f. Pappenfb. do. Ton-u. Steinz.|10 |— | 1.1 145,75b 145,75 G | Hubertus Braunl.. 4 8 (1. e 9 do. De A do. ult. (votig, | S A.-G. f ‘Verkehrsw. (B22) ;00b G do. Waffen u. M..|25 |—|1. 580,00b G |583,00bG | Humboldt Masch. .| 8 | 8/4 | Peiper L au Cie. April lheutig.| —,— AdlerPrtl-Z.kv.u. n. 0 |- 116, [00b G da Waggon-Leih.|12 |— |1. 214,80b 214,00b G Humboldtmühle ..| 7 | Í 00 G Peer Baschin, -| 9 do. Privatbank .….\ 7 8 7 [118,75bG |118,75bG | Adler u. Dppenh.|11 |1 191,25 G Wasserwerke .| 5 |—| 1 | S Ludwig Hupfeld . 12 |1: Petersb. C

a

| j

ps jd nd jd pit bb m E E E

db ib I 2 m

/ j ‘¿chl 95,00 G do. Orient, E5BO./ 7 [l 11 T do. do. 1885/4 A 10 DrO 95,25 G E do. 3 3% i 86,30 G do. ult. svorig. 1 178à7%4à180b do. do. 1895/4 -y 5,16 Uk. 514 | versch.| 96,50b G 96/50 G do. S. 5 E 1780 1, 90,00 G E din, Sel-B,- 5) “rag b do. do. 1897 |4 do. gr, abg. S 7,18 uf. 224 versch. 97,00G | 97,90b G Rh. Hypbk.66- -68,83-85) 4. 95,80 G Sardin. Sek.-B. . [5% S L do. do. 18984 do. mittl. g, _— ; S. 1 uf, 16/84 1.1.7 89,10G | 89,10 G do. 1911 unk. 21 di y 96 80G | West-Sizilian. 3 —| 1 1 | m; [25 G [n 50bG | ——————— En do. kl. abg. E * Q.-ObL.E&.1 uf. 18/4 | 1.1.7 | 97,25 G 97,25 G do. 1913 unf, 23 1 I 97,70 G Anat.Eis.1kv10200/6| 4%) R jyor. | | do. S. 2 uf. 20/4 | 1.1.7 | 97,756 | 97,75b G bo. on 2 6 3! versch. ae Ü j do E 200% y 0 Braunschw. ver! b } ‘i t, 3 f i i i » , B j Í Türk. Admin.-A.| 5. , 71,20b G rau E 18, 21, a rích,| 94,50b G | 95,00bG | Do. do, 3 1.4. | | 86,20 G Deutsche Eisenbahnobligatiouen. do. 2tv(Erg) 2040 | 4% do. Bagd. E.-A. 14 i 3, 80,26h G | 80,25 G do. 23 uf. 15/4 96,20G | 96,20 G Rh. es Bodenkr. | | Bröintbaiaia | do. do. 408 , do. do. 1.7 | 78,90bG | 78,90 G do 24 Uk 18 9625G | 96,25 G 8 01, A | “Qiibas isenbahn S.1 i E Se Es do. Konsol. 1890| 1 3, “7 - j 5 c / 8, BA, 9, 9A 4 rh. 95,006 G 4 Sala F ; gypt. (Keneh-A}.) \ | do. 25 Uk. 2 96,90b G | 96,90 B 4 19 7 | e - Gottyardbahn_ U | | j |

T 5 é

n E) S

A lea

= e c 22 s enge

as

3B]

S

F

ta N S.3 2

Q G fs @|

S

do. unif. 1903, 06| 4 3.9 86,60b G 86/60b do, N

do. ult, fuorig, | P j : 0 U | Jtal. Eisenb.-O, gar. April lheutig.

do, 1905 U 1.3. 74,50 G | 14806.

E

95,00 G do. 87,50bG | Do. 83,00 G 2

Se

L, 14 (t 6:00b G Brölth. Eifenb. 1890/4} 1.4. do. Mittelm.- 97,00 G do. do. D L S, Livorno Ai 1j ai

“0998

e UBBE 2a 1

Crefelder Eisenb.-Ges. 3% u edon. Gold-Q

86,25 G Halberstadt Blkbg. 09| ; tleine| do. do. 1884 konv... Sextig, Eisenb. 1886| do do. 1895, 1903,06 3% do. 1889 T. Reg.

1908 ; Li 74,50b G | 74,50 G : v6 Zollobl. S. 1/ 4 ¡L |74, (4 74,30b G E Sächs. Bdkrd.-Bk. do. 400 Fr -Lose fr. 3 1155,50þ | Dtsch. 5 : do. do. do. Ult. vort e ( 4%] 7 G Do. do. S | G

‘titilaudil = O 2 / 100; 006 100/006 6 Schl. Bdkrd.-B. Halle- Dee dier ¿B 1.410 s TSES do. do. 11. Reg. uñúgär. 0.-N. gt.| 4 n i E88 J0: E A is 8 Ua (850068 do O. ich 85,10b-G Kremmen eUrUPP.- M | Sard.Eisenb. gar.1,2

2

S ESEE Sai Ee

S

¿e b

@ a

f c { Wittstocker. .…... -..|* 3 1.4.10) - =- s 6 do. mittel| 4 88,30h 88,50hþ B Schwzb. Hypbk. S | 95,30 G 5 \ | Schweiz. Zentr. 1880| do. fleine| 4 88,25h G 88,50 B 7s j S E TCLUE u L 95,50b Ra do. 8 unf. 1919/4 | 1.4.10| 96,00 G Lausißer-Cisenb-Ges.4 (117 Sizil. Gold 1889|

¿ Liibeck-Bück A7 P —s | —,— s a , 9 ; \ A aus 129258 1128,75 G Ds e: Í do. .18,19 unf. 19/4 vers. , 95,80 G do. 9 unk. 1917 ¡4 -4.10| 96,00 G M A W. Eis. 07 07 u j Süd- Jtal. Æ R L Mittelrheinische 16 | - 109,10b G 109,106 | Adlerhütten Glas. 11 B N 175, 50G Dtsch. Eisenhandel. 7 128,00h G 128, 00b G Hutschenreuth. Porz|11 neue A , « April (heutig,| —,- do. ‘20/21 unk. 20/4 | versch.| 96, 96,20 G do. S. 10 unk. 1921/4 | 1.1. Wilh.Luxemb. S. 9| 3

do. a s ç N p do. Vorz.-Atkt. 10% |—| 71,00b G 170, e Þ Be L Ma L i Milk “d. Ruhr| - _— 100,306 [100,50 G Adle 6: N M i (556, 50b R. W. Dinnendahl| 0 ¿ 14,156 14,75 G Hüttenheim. Spinn. D al 5 do. eva rie 16 —,—- b ‘99/23 unk, 21/4 | versch.| 96, 96,75b G do. 7 unf. 1915| 4,10 s Gut Cet d 4,10}. —s , NA Ban E T 7 1A 115, 25b [115,25b G a i: | 32,50 G Dittm.-Neuh, Gab./10 |—|?- 1176; 25b G 176,50 G Ilse, Bergbau .….- Peuy W. abg. V. A. G bas 9,10 G 9,10 do. mitt.u.kleine| 82/60b B | 82,40b B d S. 13, 13A 3 vers. 89/25 G do. 4 86, 50G 0. unty 1.4. E n v0 ilt. (v 114 G 21159) b | d: _Vorz.- A. T: 48,75 B Dommiysch Ton ..| 9 | 8 |1. 1118,90G (118,25b Int. Baug. St. -Pr.|12 Pfersee Spinnerei. 5 ‘00b G /260,50b

0. 4 Ver) , , 98,00 G Reinickd.-Liebenwald. 4%} 1.4.10 —s= E \ Av Air | 11546 Ale anderwerk . s N 128,10b G D Donnersmarchütte 16 |— |1.1 |333,00þ G [334,00þ G Feserih Asphalt ..| 9 53,50b G 152;75b G Phönix Bergbau A115 118, 260, atb

Zichipkau-FMnsterwlde s / U E G g S bal mite GUE ei S4 2,00G [112,006 |Y Éd-Gro T : / Döring u. Lehrm. [10 |—|1- 143.75bG 145,50G | do. Vorz, Att.) 5 0150G |101,50G | do. ult. /vorig. ied ci e Reu6O, ¿G0 9775 G Wstd. Bdkrd.S.1,2, 5-74 h 95,00bþ G Ausländische Sre U. traszen ajn=- E S | 6 6 12 Ra 120, Mia Ae Q) ronau e: - [1 y 164/006 6 Bo Vorz -Alt. T [110,75 G 111,10þG | Jesseniß Kaliwerke| 8 8,50b G T75b April \heutig. 26001 G aa 8 unt. 19164 | 1.4. 95,40b G obligatiouzn. Dberlaufibe : B, S9 N, A9 D ? (100,006 | Dresdener Bauges. - [11 [119,006 (119,006 | J, A, John, Alt. G.| 5 72,506 | 72,75bG | Julius Pints - , Bank ..| 8 | 136,006 [137,00bG | Allg. Boden-Akt. esdener, Pauf L L d ü R S (273,15b

.10 unf. 1918/4 Es 96,30 G Deutsche Klein- und Straßeubahn- Christiania Strsb. 1004 | 1.4.10| 90,606 | 90,60 G Oldenb, S U. SgiPB.| 9 182,00 G 183, 006 E Elettr.-G. 1236, 40b do, Gardinen 1 g |1.6 |155,000b G 155,00 G Max Jüdel u. C0./20 1 338, '00b G |339,00eb G Planiawerke 1 : 4,90b B

27 922 2 i y ferfabrit (7 [110,506 [110,50 G Plauener Spiyen -| 5 | 6 |1. 95,80b 93,00eb B 8 U E iur 86/206 obligatiouen. Osnabrücker Bank. - 7 71 (00e 123,50 G do, ult. svorig. do, Gasmotoren -|11 ‘1 150;00ebB 150,00bB | Jülich Zucterfann (1-7 325 2b G |327,00bG | do. Tüll u. Bai. : 2 | |

Er

1) 24

E E

i i I ckck S

2 Q 2 @ e E L

do. ult. svorig. | —- ) S. 8, 9/31 6| 85,25 Südd.Bodktrd. b. S. 134 h. April [houtig. ; de Kom.-D. 2 e 17/4 141 , 57006 Bd. 0E 50/3% t 86,60 G do. Staatsk.-Sh. do. do. S.3 unk, 21/4

1912, fällig1.7.14| 4% ite 98,30b G | 98,40h G do do. [34] 1.1. U 92,00 G do. do. do. 1.1.15| 4% | 1.1.7 | 98,10 G | 88,10eb G de bo. (34 1.1.7 | 87, 87,208 | do. do.“ St.-R. 1910| - 3, 83,00b G | 83,00 G | Dresd. Bbk.-Obl. gar. 98 ¡G10 S A Î t do, do. do. 1897| 3% 1, 73,60 G 73,60 G Frkf. Hyp.- -Bank S S. 14/4 A. 1 96,00 G do. do. (eisern.T.)25x| : Z 1, 72,00eh G | —,— - H.-ür. -V.S.43,46/4 | 1.3.1 , 96,10 G do. do. do. 5x U. 1r| 72,00eh G | 72,00b B ‘do. S do. - Lose fr. 3.46 p. St.| /378,00b 7 S do, Grundentl.| 4 | 1.5.11 | 85,20b B A »500, -DO, v: ¿DD,

A S N ans

———— S C L M

A v 7 Diüronexr M E Til H ¿rh 91 Ostbank f. H. “G. 124,00b G [124,00 G April \heutig.| 2362 Ry 11 Düirengt Metallw. ./12 |—|1- 207,75b G |208,25bG | Kahla, Porzellanf : T 86,80 G Allgem. Dt. Klnb.| 10213 | versch.| 72,50 G 72,50h G do, Mis „neue 119,00 G Ne do. Häuserbau . 0 M | 53,75G | 53,25B De 29 28 ‘1000 (D AA Kaiser- Aschers rob n\10 } Ss 14990 B Pongs, E Cin 154 | 117 | 00006 [98206 ia Lobe 1 Ert gas nerd| 55908 | B08 | - Amerifanise Eiseubahubonds. Shhercei, edit. 00e [min I (2 piaaie BIS, | u O a L Me DLERS alta Mala) 14 14 1E 1ND8 | e ta 48 unk. 17/4 | 1.1. j ' do: do, unk. 21 10049) L.1L,T | —— s / do, ult. ‘svorig. 204400 Alumin.-Ind. 50-14 |— / D “al 1+ 13600bG 136,50G | Kapler Maschinen 1 | 66,00 G | 66,25 G Porta- Union, Reil. 49 unk. 19/4 | 1.4. ,