1913 / 103 p. 22 (Deutscher Reichsanzeiger) scan diff

e A! Voriger Heutiger | Voriger Heutiger | Voriger Heutiger | Voriger E Hautiger | Boriger Kurs Kurs Kurs

Kurs Kurs f

1 121,758 1121,75 B

129,506 - [129,50 G ‘7 |227,90b [224,00b G /389,00b G 1384,00 G 151,506 [150,50b G /132,00b G 133,10b G | 89,50b G | 88,75b G 111,006 [111,006 —— | _—

| 61,256 | 51/25 G 139,00B [145,C0b 183,006 [182,00b G 1252,50G [252,00b G [199,50b G |196,25b G /185,00b G |184,00b G /292,10b G [290,50b G 99,00G | 99,00 G /328,75b G |321,00b G 118756 118,75 G /293,00b G |293,00b 116,50b G |115,25b G | 10,256 | 9,506 | 41506 | 41,506 111,506 111/50 G 96,25b

134/756 [135,006 131,60b G 131; ‘00b G | 78,50b G | 78,00b G 0 |4 1

4 loutigor | Voriger Houtiger | Boriger T p Ä Voriger Aer eiger Woutiger | Becges Kurs res x S H E R A E Ea bg-S Südam-Dpfsch. [10] 10| 1,1 [196,25b [191,75b Vereinsbk. Hambur; 2 9 | —— | —— Berl. Anh. Masch. [10 E T2 | Medl.-Str. H.-B. 1, 2/4 | versch.| 94,5066 | 94,50G | Bad. Lokalbahn... d, E bbgeS Dampfschiff. 15/20 | 1.1 308,75b [303,25 Wars. i li5 | 177508 /176,00b do. Cement i. L: o D L S : do. ult. shoutig.! B Ls tsf.-Bank 1—3| B 12 174,006 | —,— . Hichorienf. i. L 208

T e S1 Ba |aiaée [a Mel Gaigras, | .|—- do E U M 4 | versch, 95,606 | 9580G |Barmen-Elberf. . E ; L: s 1. s | 2E Mai lvorig. MIERR, eà4/a31,a4aAb Westdeutsche Bodenkr. | 74 | 7% 137,256 1137,25 G 5 Dmge, n | | 1100/00 G 100008 ; Eiépalast ……| 0 2

„A 08r3 b 191 | | Î S | É erregten - [31 versch.| 85,50 G 85,50 G Berlin-Charclbg. . P EEE S unif L 02 T E 2E a2 aw 7 M i L Mein. H.-Pf. S. 2,6, 7/4 | versch. 95,006 6 | 86,000 @ | Bochum-Gelsenk.. 87206 | 87206 &oph. Dpfsch. Lit. C| 6 4 1.1 109,506 [109,30b G | Westf.-Lipp. Ver... | 5 L a ea i * 000 R6bl.| i do. S. 8, 9 uk. 1914/4 | versch.| 95,000 G | 95,00b G | Braunschweiger 91/20b e L bdeuticher Lloyb| s] 7| 1.1 118,400 G |116,60bG | Wiener Bankverein . | 7% | 7% [128,006 |128,50b . Elektr. Werke. Mai Uvorig r do. 1000-100 11 unk. 1916/4 | 1.1.7 85,200 6 95,200 G | Bresl. Elektrische. | 84/00 G do, Ult. E 119% Leibe do. ult. {2ves: —,— . do. Vorz-A. | 87,10G Mai lvorig. | 116% 1iTA8 ¿aT/b Mai lvorig. | —,— ; Gubener Hutf.

s | | S D g 2 unk. 1917/4 95,40 G Crefeld. Straßenb. do. 3. Spec. fr.. 6 p. St.| 9,80 G do. S. 34, 35, 38,| 12 unk. 1917 l 0H G Et i | x | | 39 5000 Rbl. | 13 unf. 1918/4 | 1.3.9 | » Danzig. Elekt.Str. 30b Shles. Dampf. Co. | 0| ay | 79,80b do. Unionbank. .| 8% | 8X | —— |—— . Holz-Compt.. O 5 do. 1000-100 , 14 unf. 1919/4 | 1.5. 95,90 G Dtsch Cisenbahnbt. 70,30bQ Ver, Elbeschiffahrt . J 0! E | 66,00b G do. Ult. (0: —,— G : Jute Vorz.-A.| Mai \vorig. . Maschin.-Bau | :

4 4 4 4 4 l , 20—10 Sofia Stadt uk. 16| 5 15 unk. 1920/4 | 1.4.10 96,20 G Elektr. Hochbahn. f do. 20—100, sia S 7 Württ. Bank-Anstalt. | 7 4 . Neurod. K. Vz.| © 4 T 13 4 4 3 T

S | | 4 |

163,506 [163,50 G | Leipzig. Grdbs.-Bk.| 8% | 8 1. 152,50b G /153,50þb G do. Gummiwaren| 8 | 150,25b G 146, '50b do. Pian. Zimmer.|18 1 300,00b G ¡294,25b G do. Werkzeug

| 58,256 | 57,006 Leonhard, DIonan D 9 133,25 G 133; '00eb G | Leopoldsgrube .…. [238,75b G 0220 R FL Leopoldshall

—| A

1.1 (146,266 6 14725906 Fein - Jute -Spinn. 11 550,008 /550,00B Feldmühle Papier. [12 [14 196:00B8 106,008 | Felten u. Guill....| 6 | 111,506 111,50 G Filter u. Brauteh. 7,75% | 5/1066 | Fintenberg Portl. 170/506 G 1172,00bG | Flensburg. Schiffb. 101,206 6 [101 "25 G Flöther, Maschinen 245, 25b G 246,00b G A rRIIES Chaussee! 0 | | 99,75b G | 98,00b G Gas110 | /102,75b /100,00b Saz. Zuderfabrik /237,00b G (236, 00b G Freund Masch. kv. | 53 ‘00b Friedrichshall Kali [188,60 G Friedrich8hütte ... 148,50 G R. Frister, A.-G. . | 43006 | Zristeru.Roßm. abg| [255,00b Froebeln Zuderf. . /143,50b G Gaggenauer V.-A. (155,25bG | Gä8motor Déuyz [199,75bB | Gebhard u. Co. | 11 ,50b G Gebh. & Koenig 2

o

5

1 |

—,—- r3. Iojefb. Silb.-Pr.|4 S e aliz, C. Ludw. 1890} 4

—_—— L aen O: 18874 160/00 B 160,00 B gâr. 4 133,00B [133,00 B Stabe. Rudolfsbahn, 4 E U do. (Salzk U —,—- —_— Nagyfkikinda-Arad . ——- —,—- Def. Lokalb. Gold- Pr. E 110,75 G 111;00b B . Schuld\{. «+8 124,50b G /124,50b G ; do. 200 Kr.) 2 4b

[al] Do E RR 12" =-—| Le 5

Pr R R

| 83,506 | 83,50 G do. St. -Pr.| 210,00 G 210,00 G Leykam- Josefstal . [225,00b G [221,00ebG | Lichtenberger Terr.| /230,00b G 228,00 G Linde's Eismajschin.; [140,00b 1138,50b Lindenberg Stahl.| [185,60b G 1183,25 6 Carl Lindström [20 |267,25b G |253,25bG | Lingel Schuhfabrik 1:

| 85,756 | 835,506 do. do. neue|— [180;00b6 | 180,25 G Linke-Hofm. Wk., -35 |1 | 78,10bG | 78,50b G do. Vorz.-Aft.| 41%) 4% [130,006B |130,00bB | Ludw. Loewe u. Co.|18 118 | [180,00 G 180,00 G Hermann Löhnert.| Ti81 231,006 1/228,00b C S. «Spand [20 |20 |

S!

D

bo bo

edes DE Des dees Pt Pet P Dg M Pes Pat fti Pa: Bde MEMOE oann Rae

GANARAREZ

D

921! i do. Nordwestbahn... t L Rum.Staats\{ch13 Stockholmer 1880| 16 unk. 1921/ E 96,60 G do. ult. heutig. R has i e iee A 00: s Tleitie 17 unk. 1922/4 | 1.4. 97,00b G Mai E ¿b . do. do. Vereinsbank . 153/50 G [133,50 G . Spedit.-Ver. .

Q ) M do 1885 [31] vers. 85,90b G | Erfurt. elekt. Strb.| 7 | 7 I —— —,— * do. v. 1903 Lit. ae E a F do. feine S. 10/3 1.1. 87,100 G | Er. BerlinerStrb.| 83 8%/| 1.1 |165,00b G |165,00b G . Lit. B (Elbet.). | 5 do. 0! o, E L o do. Präm.-Pfdbrf.\4 | 1.: 135/60b | do. ult. shoutig.| 168 : do. do. konv. 8% 96 4050, 2025 Venet. 30 Lire-L. f 21 Mitild. Bdkr. S. 2—4/4 94,50 G Mai \vorig. 166!bà166 B ¿Dp bo, V, 1903/38 do Bo Wien. Kom.-Anl.| 5 i do. S. 6 unk. 1915/4 95,00 G Gr. Casseler Strb. 5 | 1.10/107,00b [106,50 G . do. G.-B. 1874/5 do. 405 - ‘do. Invest.-Anl.| i 2 do. S. 7 unk. 1922/4 97,00 G Hambg.- Altonaer} 9 | 9 | 1,1 | —— —,— . do. do. konv. 3% 5 4050, 2025 . do. Stadt 1898| 4 31 86,00 G Hamburger Strb. |10 [10 | 1.1 [173,90b [174,00B do. do. v. 1903 Lit. C|3% 0 3

O

l wte 1s

: . do. Vorz.- -À. Schiffahrtsobligationen. Bernburger Masch.| 0 dia Ba 0) Obliaati Bank irre Messing . 5amb.-Am.Pck.rz. 100/4 |15.5.11 u Banken. erzelius Bergw. . io S. 2 r3. 100/41 1.2.8 b galonuen vo UEER Beton- Uu. Monierb. E A AEINESC E Bank f: deut. Eisenb. /€ | 1.1.7 | 29808 | 82808 |Birsanwerd, Ba |

Nor : Ctrbk, f, Eisbw. rz. 103/ y | ), H pn 2 : |

7/768 e eo 10-100 40 L410 S Cable | 17 | R S Sa |Biomarchiite 1868006 | Geizweider Gisen (11 15 1.7 211008 20929 | Lotyr, Partien. E do, 83, 85, 94 rz. 100/4 | 1.4.10| 9325 Landbank. …rz. 103/44 versch.| 97,00b | 97,00bG | Blumwe u. Sohn.|\7 (6) | 96758 | Gelsenkirchen 186,75b 6 |183,75b@ | do. Eij. dopp. abg. 0 | 0 70;00b do. 1902 r. 100/4 | 1.4.10| 93,0 C L 5 Bochum. Bgw. abg. /142,00b dor E borg 1863à) VateataL do. St.-Pr.| 0 | 0 Y 7

Senate

DNO.TO O Aba

D

m S S E L S E G S L C A Moral E)

86,25 G Mai (vorig. 1874/3 94,25 G Hannov. Strb... 64,75b B | 64,75 B do. 1885/3 94,10b G do. Vorz.-Akt. 76,75b G | 78,50 B do. Ergänzungsneß/3 94,50 G | Heidelberg. Strb. —_| Ll |—— —,— do. Gold-Prior. 4 95,25b G Hildesh. -Peine Pilsen-Priesen

95,75b G A —,—- —,— Reichnb. Pard. O l

do. S Nordd. Grtfr. S

é S. 6, 10— 1 15 unf. 1915 16 unk. 1917/4 17 unf. 1919/4 18 unf. 1921/4 19 unk. 1922/4 E abs Ca 13% 729, 13, ¿[84 v versch.| 85,10 G Niederwaldbahn .

mrr b va A S j N A

do. do. 810 Züriher 1889} 3% 6.14 do. B -B, S. 96,50 G do. ult. sheutig. ¿2 Dest.- -Ung. Stb. alte|3 N gas

do. 405 94 4050, 2025 do. 810 do. 405 96 40530, 2025 do. B10 5 do. 405 98 4050, 2025 810

L 405

. kTonvertierte!|

400

D L O G

= 3

i pa [E

4 1 iters do. Gußstahl 12414 1.7 |217,20b [216,00b Mai lvorig. | 183% àg4ei à83%Lu844A83%eàä84b Lübedter Masch. Be 0 | anon Donau Dpf. 82 rz. 100/4 —s Bt. f Si U IA A L a, do, ult. heutig. 218% a aab do. Gußstahlo | 5 S [103,006 G |[100,10b G Luckau u. Steffen . |6 | G do. 86 13. 100/4 [1 , Mai Vorige Z1GARGDADZA 104A E D G. Genschow u. Co. [12 112 | Lj p: /25b G N 00bB | Lüdenscheid Metall| 9

y 2 dms Bodg. Berlin-Nord 011244] | 42,900G | 42,00 G Georgs-Marienh. .|4 | 5 Lüneburg. Wachsbl.| 9 | 96,00b G | Magdeburg. Strb.) —,— [180,90bG | Ung.-Gal. Verb.-B.. 85'60B do. Hb. Schönh.A.|— |oD| 1.1 | 64,006 | 66,00 G do. Vorr. kb. 1204| 6 | 7 | Luther Maschinen.| 6 96,50 G Marienb.- - Beendf.| 138,50 G |138,50b Vorarlberger , Industrieaktien. Boeddinghaus [10 [L ll 160,00 B Gerb. u.Farb.Renn.|18 [19 |1. z Magdeb. Allg. Gas.| 6 | 89,10 G Mecklenburg.konv.| R E L Baukakti Gebr. Bbhler u. Co.112 | 200ebB |237,25b GermaniaPortl.-3.| 0 [T 2; do. Bau- U. Krdb..| 5 | 0 E je S Dux-Bodenb. S Ss (or. 4 M S aukaktien. Hiesige Brauereten. Borsigwalde Terr.|—| 67,00G | 67,00bG | Gerresh. Glashütte/14 14 [1.1 | N do. Bergwerk |8 166,006 1166,00b do. Gold-Prior. 4 71 75b G | Bösperde Walzw... .7 | 85,5 | 83,90B Ges. f.elektr.Untern.|10 [L 167,70b B do. dó. St.-Pr.| 169,00G 1170,00 B do. in Kronen . 5 72:90 G Dividende f E Dividende | v1. legt[Z-T] Braunk. u. Briket .|12 178;00b G (180,00 G do. ult. sheutig.| 159%à60 do. Mühlen r: E Dux-Prag. Gold-Obl. [ f Aaisterdamer Bantk.. E e R E, Braunschw. Kohle .|10 [11 |1. i‘ | —— Mai Worigs 168àLà Malmedie u. Co. S7 Es Fünfkirchen-Barcs. cas 506 Antw. Zentralbank.. S Berliner Kindl-Br. 14 14 1. .10/285,00G [285,006 do. St.- Pr.[11 112 [1.1 | /209/00 B Gevelsberg. Herd . g4 [10 [1.7 | 1142,50 G Mannesmannrößr. |12%/13% 127,50G (127,506 | Kash.-Dderb. Gold 89/4 e Azow-Don-Komm. . 1, 15 [23650b | „Do. i St.-Pr.|16 116 |1.10/252,10b G 254,00b G do. Jutespiun.]12 | : 222,25bG | Giesel, Zement .….| 3 110 |1. [142,30b do. neuét| |— 25 unk. 1918/4 96,00b G | 93,900 G | Ver. Eisb.-Btr. V3. 47,00b G | 49,00 B do. do. 91) 4 , da: ult. heutig.| 235/àG%a%b Berliner Unionsbr. 0 |1.10| 6250G R Bredow. Zuckerfabr.| 6 #4 | 79,50b Gildemeister & Co. 8/9 9 [140,00 G Marie, kons. Bgw.| 4|

6 unk. 1919/4 95,70b G | 95,70b G | Westd. Eisenbahn. | T Ps do, Silber-Pr. 89/4 s Mai R S | 290% A2454b Bock kv. und neue 6 |/1,10/105,00G 105, Breitenk. Zement.. | 0 i | 76,25bG | Ihs. Girmes & Co.|10 | ; ‘210,106 G Marienh.-Koßn.. t

7 unf. 1920/4 95,80b G | 96,00 B Würzburg. Strßb.| 124,50b G |124,75b Aera Czern. ftfr. /4 E Badische “Bánk A, E Böhm. Brauhaus. 1.10/125, 50b G |124,00b G Bremer Âlg. Gas| 51) A | 95,00 G Gladb. Spinn. abg.| 0 | 0 |1. | 73,50 G Mark“ Porítl.- G |

unf. 1921/4 96,206 | 96,20b G / do. pfl. 4 S Banca Com, Ital. s E Bolle Weißb. abg.. 1.10/130,00G 1[134,00bG | ho, Linoleum'12 |15 |1.1| /194,00bG | do. Woll-Ind.10 11 |1. 151 ;90b [149,00b | Märk.-Wf. Bgb..| 6 |

2 : 1.10| 86,50bG | 87,50G | ho, Vulkan|10 [10 |1.1 | [142,00eb G | H. Gladenbeck U. S.10 | 138,006 | Markt- u. Kühlh. .|

unk. 1922/4 97,00eh B | 97,00b G Dei -Ung. Stb. 1895/3 , Bauca Gen. Rom A A S Gi Deutsche Bierbr. : A | 92/20 i S. 20/35 89,306 G | 89,300 G | Ausländische Eisenbahnstamm- und ae 1s A Bank für Brau-Ind..| 4 | 4 | 54006 | 54/00b6 | E- Engelhardt Nfg.13 18 |1.10/215,25b 6 215,006 | do. WouUtämm.16 |20 [1.1 | /274,75bG | Ölas-M, Schalke. 16 22 |1. T 50b G |250,25eb G | Maschin. Baum. | E Ó 1 {ch s y 75,70 G } 1.10| 75,25 G 74,75 G Bres31l. Spritfabrik. | 21 |21 11.1 | —— [399,75b G Glauziger Zucker . | 0 [1.6 160, 75 G Z2h0R do. Bréêuer. . .|

3 unk. 1915/8Ÿ 89,60G | 89,60 G Raab-Dedenb. Gld. 833 | y , Bank für Thüringen. | 7% | 8 [144,008 [144,008 | Friedrichshain ...- 5 fnv. S. 11, 15, 16/35 86,106 | 85,00b G Stammprioritätsaktien. Südöst. B. (Lomb.)|2,60 10 82106, Barmer Bañkverein .| 6% | 6% (112,106 |112,76b | Gebhardt Weißb... L T A Brown Boupri 47 [7 [24] [142,000 G | Glüauf Brk.Brl. V 0 | 0 |11 |24,006 | 24,006 | do. Butau. 3 1.10/ #9 , Bruchsal, Maschfbr.|20 |— [1.1 | |343,00b Gebr. Goedhart. | 178,60b 1176,10 do. Vorgugêaftien|

2 o. o 2 i x. Ctr.-Bdkr... 1890/4 | 95,100 G | 95,10 G do. do. neue 2,60 j bo: Kreditbank . a N A Germania . 1899, 1901, 1903 4 95,00b G | 94,80b G | Aussig-Tepliß abg] 8,8| Zl L | E E do. do. Obl.|5 97,60b B 151/256 [151,256 | Hilsebein s ic ry Na Brüning u. Sohn .]10 [12 |1. 7 —,-- Görl. Eisenbahnb..| [239,006 [240,00 B do. Kappel. I , , Brüxer Kohlenw. .|21 /23 | do. Maschinen …..!| S /125,60b 1125, T5b Mech. Web. Lind

1

1906 unk, 1916 4 | 11.7 | 95006 | 9500b G Buschtherad. Lit.B/111 —— P06 G 75,10b G Vers Mrk Elberfeld| 7 | 7% [14550b@ (146,75sb | Königstadt :

1907 unf. 1917/4 | 0 N E Buderus Eis. A- D G1 1K 116;10b G Goth. Waggon Vz.|/10 [10 154,00b G 1151 ,00 G do.” do. So”:au . , ; 1197,50 G (197, 50b G do. do. Zittau .

N h O b ba

1

Verschiedene ausländische Fonds.

Budapest. Spark.| 4 Chil. Hp.G-Pf.12| 5 Dán. Ldm.-B.S.4| 4 do. do. | 3% | do.Jnselst.-B.gar.| 31 do. Kredv. Obl. 9| Don.-Reg.100fl-L

d S

worn L T L Ip oe COAAMLDOOO s A O

R an

96/25b G | 96,266

11 1,90 G 101,90 G 750 G | 48,00 G 518/50G [518,50 G 518,506 [518,50 G 0/101,00b 1|102,50b 1014200 6 /141,50b 7 [212,00b G |210,00b G /201,50b G /201,00b G ¿1.7 7 | 82,75b l Es

105,256 |105,00b G | 91,75G | 91,506 /114;00eb G 113,00b | 92,00b G | 92,00b 132,50G 1132,50 G | 49,50b | 45,00B 124,10b 122,16b G 124,75b 1[122,00b

|384,80b /377,00b

1345,00b G |338,00b

‘10/139,75@ [139,75 G 168,00b [168,00b G 5 /161,00b 183,00 G /151,00b B |150,25b G 141/506 [140,25b

[151,00b G |150,00b G [140,00b G 149,60 G 2/282,00b G /280,00b

119/75b G 118,00 G | 73,00b | 71,00b G | 62,76b | 62,75b G 1320,00b G 1315,50

172,50eb G 171,00b G 106,50B [106,50 B 133,75b [139;,75b

B A

p N pi j fi pi i O 4 On 0 p pi pi 4 DO

Hrrr ie: Lad: Fe Ad Fife

einri ami ——

HONNNN

s Pfälz. Hyp.- -Pfandbr. 31 versh.| 85,50G | 85,60 G PosenerStraßenb.| | %

, ,

Si y Pr. Bodkr. S. 4 x3. 115/4%| 1.1.7 [113,25 G 113,25 G Stettiner Strßb. . ,

Parana aa aa)

164/00b do. S .13,14,17-19,21/4 versch.| 94;80b G | 94,80b G do. Vorz.-Akt.| L unt. 1915/4 | 1.1.7 | 95,00b G | 95,10 G Straußbg. - Herzf.| unf. 1916/4 | 1.4.10] 95,25G | 95,25 G Südd. Eisenbahn .| 6

E) dot

MTmOOoOrLNSSOD

S0 z509 S C

810 M6 4 ?

405 „| 4

1908 405 „/| 4

. 1910 405 „| 4

t\.-Engl.A. 1822} 5

r kleine} 5

0, 1859| 3

. konf. 1880 5er| 4 1er| 4 |

4

4

4

4

4

4

4

4

L S 1—

, Finnl.Hyp.-V.-A.| 94;10b | 94,25b 2E do. do. 38 —_— y do. do. Stadthyp.- -K.| Do: 1909 unkv. 19 ; do. 1909TT ufv20! Holl.Kom.-Kr.-L.| 3 | Jütl. Bdk.-Pf. gar.| 3% Jütl. Kred.-V.S.5| do. do. S.5| 3% do. do; S Kopenh. Hbes\.-Pf.| do. Kreditv. S. 3 Mex. Bew. K.-Ob.| Nrd. Pf. Wib. 1,2| Norw. Hyp. 1887 |1.3.0.9.12 S Oest.Kr.-Los\.1858|fr. 1.3.6.9.12 - 86,50b G Reit. U.K.B E 9 S

A

cte

On On

pa

, , d 90,80b A

S] 121 mrr R R prr R R

O

AAAEAO Li at

R D U P

F js 4 Ps js fs A Do s A

, ,

M i A j jm

Gm Ao NIOINOR

E Q

Hrrr

p s i O 14 fes fs (in fs bn js fs dl

Anna A8

O O O L

a ja

mm

ult. sheutig.| Mai lvorig. | 1}. Anl. 1839 25x|

D

fend jeu! fk bnd: jd fend fue fd ded Pri dai: fall: ferd [ult dund dend gl arp oaoraaT R R bt A at] pt jus jd jt Þd J J l bt f I I J

S U. Ll 4 . 90 2. Em. 25r| 4

S L

8. Em. 25x

O0L U: T

4. Em. 25r| 4 |[1.3.6.9.12] E do. Kom. Obl. S. Tit 18 [1.3.6.9.12} e—— ere do. Vat. Sva

94 6. Em.| 4 |1.1.4.7.10| 86,80b G | Poln. Pf. 3000 R.| 4% 1894 25r! 3% |1.1.4.7.10| De do. 1000-100 R.| 4% i 5r U. 1r| 3% |1,1.4.7.10| 78,50b G | Portugies. Tabak) 4% do. ult. sheutig.| —,— Raab-G.P.-A. ex.| 21 Mái \vorig. | —— do. Anrechts\. |fr.Z.| H do. 1896 25r 2 25.8.1 Schwed. H.-Pf.78| 4 do. 5r U. 1r| 3 |1.2,5.8.11 do. kündb. große| 4 do. ult. sheutig.| —,— do. mittel, kleine] L P r do. abgest. 78| o. k. E.-A. 1889 , Städt.-Pf. 83 S. 1 2 25r, 10r 1.1.4.7. 88,40b G N S T do. 5er 1,4.(. 5 | 90,25b do. do. 1906| do. 1er An | 90,40b Stock. Intgs. 85, do. ult. sheutig./ 1886, 87| 4 Mai \vorig. | do. do. 1894| 3%

do. 1891 S. 3 E Un( em.-Bega do. 1902 unkv. 15 89/406 G 89,25b B A T B i do. ult. sheutig, aab do. do. i. Kr.| 31 | 4 4 | 4

L

o

| |

94,90b G | 95,00G “] do. ult. sheutig.} —,— : Z r Handel8ges. | 92 | 9 [1 i Landré Weißbier . 1909 unk. 1919/4 95,00b G | 95,20 G ¿ Mai (vorig, | 100,256 | Sf NussqGe Eisenb.|8 s E Ale (RedAg, 16 161b E N owinbkeret.. Emil Busch, opt. I.|15 |17 |1.4 | 297,006 | Greppiner Werke. 11 |1 1910 unk. 1920/4 95,30b G | 95,40b G | Taakat.-Agr.P.-A.| 2 do. do. fleine)3 E IT N : Mai ori | | 1614à601b Münch, Brauhaus. 116,00G 116,00bB | Busch, Waggonfbr./16 |19 |1.10| 282,000 G | Grevenbroich [118,00B [118,008 | do. do. 1912 unk. 1922/4 95,50b G | 96,50G | Grag-Köflacher . e JIwang.-Dombrotwo.… 4% 97,30 G bo. Syy: «Bank. ¿ {6% [110,00b G [110,106 | Pavenhofer -10/237,50G [237,50 G | Bugte u. Co., Met.| 7 |—|1.1| /108,25b Gripner r Maschinen!|17 |1 |279,50G [279,10b Meggen. Wlzw.. 1886, 89, 94, 963% 85,10b G | 85,00b G | Kaschau -Dderberg) D Kursk-Chark.-A. 1888/4" —,— do Kassenverein, .| 62 | 7 116,006 [116,006 | Pfefferberg .10/188,50G 1188,50G | Capito u. Klein.….[10 12 |1.7 | (165,00b G Licht. By. abg.| 0 | | 63,506 | 63,7566 | do. 1904/35 0G |ADIVDE |Seonte Varou. E do, do. 1889/4 85,60 G do, Makler-Verein| 7 | 7 [108,506 [108,500 | SHöneberger ‘10/212,76G 212,756 | Carlshütte Altw...| 64 6 |1.7 | 107,00 G O Terrain-Ges. . [234,006 1234,00 G F: Méguin u. Co.11 Komm.-Obl. 01/4 | 95,70b G | 95,70b G | Lembg.- Czernow. 153,00b Moskau-Jar.-Arh. 4 F Brasil. Bank f. D.. 10 [164,00ebB 164,308 | SHultheiß 9 /259,00b G /258,50b | Caroline, Braunk..|30 [30 |1.1 | /400,00bG | Gr. Strehliß. Beni ß 140,506 [140,00b G Meinecke do. 08 unk. 17/4 | 96,00G | 98,00 G S g Ha L , Moskau-Kursk —— |—— Brnschw.Bk, u. Krd.-A.| 6 [112506 [1125606 | Spandauer Berg .… [111,206 G [110,756 | Carton. Loschwiß. 25 [25 |1. 410008 | Grün u. Bilsinger.| 7% 116,00B [117,00b Merkur, Wollw. 97,90G | 97,30 G Do E I IOUI| Moskau-Smolensk 86,60 G L do. -Hann. Hypbk.| s 8% [166,00B [166,00B Viktoria [102,00b G [102,50 G do. ohne Gens. 15 [15 (1.7 | /223,00 G E. Gundlach... [6 108, 256 |108,00eb G | Dr. Paul e 8850 G Bresl, Disk.-Bank.. | 98,25b 98,25 G Cart. Masch. u. Faç.-ji.L joD.| | | 89,30 G Alfr. Gutmann . [117,50G [117,50b Milowicer ‘Eisen..]| 88,50 106,756 [106,250 G | Mix und Genest …| (

86,50b | 86,400 G Mai lvorig. Nikolai -Obligationen 4 aa 87,006 | 87,00G | RaabeBedenburg.| 63,76b G | 63,75b@ | ho, do. fleine 4 Brüsseler Bank alte ‘lo Casseler Federstahl.|12 |— [1.1 | /130,00bG | Haberm. u. Gues10 | 4E : t Charlottenb. Wasßs.|12 [12 | |210,50b G Hackethal Draht... 11 14 V [181,00b G 1179, TsebG | Mühle Rüning rid 4 | 47,2596 | 45, 25 G Müth. Bergwerk 11 8

G ; D E

E

R

[ri E U l am

E

O Fe

m

do. 12 unk. 22 4 |

ae / do. 87, 91, 96/81 96;70eb B Aa

c“ 01

ad 0“ Z

_—

on O - 0- Po

fes

o j j

Roi R Io p P Do o

ia =—J þs J J J J

Hanno O S

R R S

M A i A jr GABE R ESL E S

) p

R @ E

x Centr.-Bank f. Eisenb.

T

A 85 50b G Rg Chemn. Bank-Verein| 5 , ,

5

6

E44

Î

s h]

N js jn ja

[ T

N P A. 120/35 Salzb.Eisb.u.Trb.| Orel-Griasi .…. 1887/4 pr t ; i V e L apf Auswärtige Brauereien. Charlottenhütte.. .112 116 |1. : |220,00b W. Hagelberg . A 010 E. |

Chem. Fab. Butau|12 11. | [169,00b Hagener Gußst. Vz|0|0 |1.

108,008 Bochum Viktoria. | 7 [1.8 [106,50 G [106,50 G L y St.-Pr.| T 172,50 G ene Mein lis [30

» Brauh. Nürnberg . 10 180,506 @ 177,50b G * Griesh. Eleftr.! 14 ha 114 /252/25b Hambg. Eleftr. -W. 8|

Brieger Stadtbr.. .9 | 95,000 G | 94,25 G . Grünau [44] 188,50 G F. H. Hammersen.| 7 |1

E S Büchner Erfurt :10/109,758 1[109,75b * von Heyden... 1 na 1) |257,70b Handel8g. f. Grdb.| 44 |

135,75b 1[136,80b Danziger Altienb.. :10/188,00G [188,00 G - Hönningen.| 9410 |1.7 | 1153,50bG | Hdst. Bellealliance.| Î i 6 |

06000 (16GOB | oriinunder Att. 110 356,006 355,25 G De: nate O [15 [15 1.11 /265,00þ | Hannoversche Bau. | 0 |—|

E Zer an iren E erren E . Oranb. St.-P.| 8 L A4 [133,50bG | do. Immobilien ..\ 7 |7|

4 Y , Weiler .…..…..|12 |— |1. y | M 116 114 |

115,006 [115,00bG | Düsseldorfer Adler| 10] 95,25G | 95,00eb G i Anibeil ‘ho [1.1 154, s 8 I Wangon 7 /s do. Dieterich 11/299, 50G 299,906 Werke Albert. 180 /450,00b Harburg-W. Gum.| 0 | 6 1151,50b G |152,25bG | Neuß, Wagenb. i. L.|/i95 6 P. S ——

119,106 [110,40B R S ddira 201008 156,506 | Chemniger Werkzg. 80/006 | Harb. Eisen u. Br.|10 # 162,006 [161,25bG | Niederl. Kohlenw. . 1 12 [1,4 (217,00b G |213,25b G

1 5 t 02 f Müsen.…....| | ed |

00 g Deutide U L 134006 (134006 Germ, Dortmund - 10/12950B [139,508 | Cöln Bergw... po | ite Da S, [12% 1.7 n: 106 |171,50bB Nitas Elen Ae.) 0D itel

RPoA Dis Vint 418 12% |245,756b [245,00bG | G eger 10) 59006 |68,00G | po. Gaz- u. Elektr. 60 50G | bo. Brildenbau .…| 7% [1.1 |108,00ebG 108,758 | Nitritfabrik ; [14 127; 128/25b G

Ba ‘do, ult. shoutig.| 248%ACaW Gilden-Brauerei 10| 69506 | 69,006 | @oncordia Bergbaus16 |338/00bG | do, do. St.-Pr.| s [1.1 130,006 |130,006 | Nordd. Eiswerke ..| 0 |— |1. 44,60b G

O6 “O 2A04à a a2 A a: 10126256 [124108b@ | po, chem. Fabr..118 11 1222006 | Harpener Bergbau. | s | 9 |1.7 195,30b6 [193,400 | do. do. Vorz.-A...| ( i 65,50 G

, E E B iA 9 | | 1 V? 2 |

85,40 G D S Bart Baclin/ 9 | 9 40108 (ia610b@ | Denninger Reifbr.| 3% 0 (1.10 50'00bB | 4876B | do. Spinnerei 7% E E 199119,0 (88/028 a R S 6 a 105.0008

R 4 I Hess. und Herkules | 17,00 G do. 600 ch M) 8 81D 11.7 6,00G 194, 00 G bo. Gummi... 3 | 2 (E E

Consolid. Schalke. 19 los :10/154,25 G 154,25 G / | Nationalb. K | 61 Sl ie Cont. El Nürnb... |0 | 86,25b ; do. Palästina: Bank. [A 11225 6 1152006 | Höcherlbräu | 988:00bG | Hartm. S. Masch..| 5 | 5 |1.7 144256 [142/00bG | do. Lagerh. i. L. D .St.| 630,00 G 2 x [147,00b G Harzer W. A U. B| ( G [1.1 | 39,50 G | 39,00h G do. Seen. G L 10| 81,00G | 81,00G

S [EBE | 2 rue M Ueberseebank.…. 167,006 G [167,200 | Losen 10 , do. Wasserwerke .,| 87

Div N 35 ae 10 181;00b 180,50b Hugger Posen o... 20ER 1008 Cottbuser Maschin.| 3 56,50b Hasper Eisen u. St.|1( a 173;59b G 171 „15b G do. Spritwerke . hs 116 [1 10/254, 05G [253,90b G Y do. ult. sheutig.| 181 aab Isenbeck u. N 152 ¿1 10/105.80 G 105.80 G Cröllwigzer Papierf./12 [163,00b C. Heckmann 10/119,50b G [118,00 G do. Steingut .…... 25 2714| 1.4 (301,00G 1300,00b G Mai lvorig. | 180% zb Kieler So Fs 10 52006 5010bG | Daimler Motoren. 10 /338,00bG | Hedwigshütte |1.4 152,00b G 150,25b G do. Trikot Sprick .|11 |—] 1.5 [150,756 [150;60b G ! Dresdner Bank E 8% (149, 50b [149,75b Mtostery. E . S 16410 G Delmenhorst. Linol.|24 1335,00þb G | Heilmann, Immob.| 5/0] Ï Li 83,50G | 33,00b G do. Wollkämmerei [10 110 (4.1 144; T5b G 144, 16b G do. ult. sheutig. ! 180A 150b oitig B, Dees s 176, ;50b Hein Lehmann u.C.| 7 139,25 G [138,00 G Nordpark Terr. [o ede p. St. 1375 G [1375b G

{ Kunterstein [128,00 G Heinrichs8hall .…... [3 Î 84,00b | 84,00b Nürnb. Herk.-W...| 8 1.10/133,75 G [133,766 [18 .10/176,10b G | Oberschl. Eisb.- -Bd. il Su Lad [103.90b 102,00b 8

70 00bG | Dessauer Gas... [11 |1 Dr. Á f. A e E 006 | 1,006 | Leipziger Riebe . 185506 | Deutsh-Atl. Teleg.| 78 11 I L.L. 1 124,256 [122,75bG | do. ult. sheutig.| —a104/à{alàgià4ib .10/155,25b G |154,00eb B Mai Uvorig. | 1014à%21à1b

j R inbens, Unna 68/50 G i; Luxemb. D 11 111 | 1.7 7 (ine [160,00b G Be U. ane Y z è . D) , = T2 4 (24 2ER | B | Dindener 10207006 207,008 | °°- Mai Lvorig’ | 180LAWAIGLa b Sechrand Waggon 1 T G Essener Kred.-Anstalt| 81 81 [154/50b [154,75b eat, A E f C R ; [2.4 1155, 50G [152,10b Hermannmühlen 484 Si (139,10 6 [138,75 B do. E.-Ind. Car. H.| 0 Zl 1 | 83,50bþ G | 84,80b G 86/50b S Goth. Grundfkr.-Bank| 9 | 9 |161,00bB 161,75b G itr Q E A 1.7 [119,50 G 119/50b G . -Niederl. Tel] 6% [118,75 G Hibernia Berg.-G. | 9 | A T do. ult. sheutig.| 84à45b -50b G N do. Privatbank .| 62 Nb 11RD | ee ag A ae 1 | 91/006 | 91,006 : „Oesterr. Berg.|11 [11 |1.1 1254/00 G |/254,00G | Hildebrand, Mühl.| 8 | [153,106 153,10 G Mai \vorig. | 84à4à85b 86,20b N 5 amburg: Hyp. -Bank| g Oberschlesische .…. .| 5% , /230,00b G /227,50b G do. Kokswerke …..|12 [15 | |1.1 [210,00b G [206,75b 85,80b G S 109,006bB 109,25b do. Portl. Zemeni| 3 | 8 |1.1 150,006 [149,10b Odenw. Hartstein...| 71) 7A L [120,25 G 218,006 G 1213,75b Oeking, Stahlw. ..| 7/6 [1.7 [98,50 G

1.1 | S ToerR Nopvai E - H 76,49b E | . -Süidam. Tel.| 6 |— [1.1 [114,506 [114,50b G Hilgers Verzinkerei|13 | E _172ùà24 àvb . do. 1897/4 Handelsbank Lodz [12 169,006 6 159,00b Oppelyer S4 1 LIO| 60006 | SgDOD E . eUebers. Elek ft110 | |— [1.1 1165; '25b G [164,00bG | Hilpert Maschinen 6 | 478 Uk 221 | versch. 96,50b G B Rh. Hy jpb 2 4.10 95,40 G Sardin. Sek.-B. %| 51 E E 4 do. 1898/4 E Hannoversche Bank.…| 74 S 3 89,00 G do, 1911 E 21/4 | 1.14 | 98,906

1.4 va a L Paulsh. Spitta .….| 4 | 48/1. 10) 87,75B | 87,75B Hindrichs - Auffer-| | E 25EU i S 3133 7 West-Sizilian. 13% | 8%) 1.1 | 69,10 6 E S ildeSheinner 2 | TA S. 1 uk. 16/34] 1.1.7 Bn h: 6 1918 Ub, 28/4 { 11.7 | 91806 s , , dildesheimer Bank.

19242906 19%0068 | Reichelbräu [11 [111.7 |188,50G [188,50 G L iri / | , Y au Munition|15 do. mittl. avg.| 4 * Q-DbL.S.1 uk. 18 7 Anat.Eis.1kv102004]| 4% 163,00b G 163,00 G Rost. Mahn u. Ohl.|10 N ‘10/176,00G [176,00 G tai Lvorig. | | 164%à “b mann Munition) j do. kl. abg.! do. S. 2 Uuk. 20 | ; 97,50b G | 97,50 G do. S. 50, 69—82 ..|: v c\ch.| 85,60 G do. do. 2040, ] 4k

f do. Ko.-Obl. 13 uk. 23/4 | 1.4.10| 98,00 G

1 7 /872,00b 345,00eb B Schlegel Bochum 10 [10 [L 10/159,25b G 168, 50 G Deutsche E E 5 A oes i S lcibtäho |- s ( . o 1 l , j , do, ult. sheut.| Zraunshw. L è | Deutsche Eisenbahnobligationen. | do. do. 498 | 1 Mai Bg dor. | Braune Lan 94,60b G | 94,70 G do. do. 3/4 1.4.10| 85,80 G tsch s h g do. 2kv(Erg) 2040 ,„ | 48 i 95,90G | 95,906 | Rh.-Westfäl. Bodentr.| | Braunschweigische

1285006 127/508 | Schöfferhof .……| 0 | 0 |1.10| 63,256 | 63,00G | po, Babcod u. W, 7 | 8 |1.10/146,756 [147,008 | Höchster Farbwerke/30 | (645,90b (638,00b | Oldenb. Eisenh. kv,| 0 |0 [1.7 | D OOPG, |faooI a | S gabenbrüu. zee 11. 1 Ea E * Eis.Speisew.. 10 10 1101802566 180,006 | Hoesch, Eisen u. St.20 22 |1.7 323,75b 6 322,25bG | Oppeln. Portl.-Z..| 5 [10 | 1.1 154,00b 6 T E D. 7,75b G | e do. S. 23 uk. E L F Ra Stu E a 4 N Sinner [14 (1:3 Frdü |1.1 |/280,00b G |276,00bG | Hoffmann, Stärkef. 12 10 |1.1 164,50b G /166,50b Orenstein u. Kovpel|14 |—| 1.1 205,00b G |203,30b G do, Bagd. E.-A. 1| .3.9 | 80, ; S, 24 uk. 18/4 | 96,25 G 96,25 G S. 1, 3, 5, 7, TA} | Landeseisenbahn S.1/3%| 1.1.7 | 84,25b 84,00b Bs E 0E do. do. 2 ca , 79,00b G Ï .25 Uuk. | | 96 40b G 96,50 G 8, 8A, 9, 9A 4 | vers. 95,00b G 95,00b G Is do. S.3 34 i I E22 Egypt. (Keneh-A}.). 3%! Fs L

V A, (Gf 5E do. do. 32 vers. 98,106 E aut 25,90b | 24,80b G d N ; 1889 4 f ; 2 ¿1 vers | 85,090 a E, Ug. estbahn 3 9020 abg. rg. 125/44 1.1.7 120,50 G Mai {vorig. Transkaukasische .5er|3 | Ee ; Com U S He Sid j do. g./4 | versch.| 93,00 B Aue na L T 2 Mt do. ler/3 |15.6.12| 73,75 B dd. dit shoutig. 109! , i j [31] verich.| 84,80 G Ver. Arad. u.Czan./| E E E ies S 4 De ( N 1904/4 | 1.1.7 | 94,50b G do. Pr.-Att.| Se! ZA E J Koslow-Woron. e 86,20b s bi N E 1085 Í j 1905 unk. 14/4 | versch.| 95,00 G ; do. do. 3 E Dänische Ldm.-Bant.| 90,10eb G ; 1907 unf. 17 4 | versch.| 95,00b G l Kursk- Kiew... 5— 128] —— | Kursk-Kiew A Défizider Privatbank| 2 j 1909 unf. 19/4 | vers.) Ms *Außerdem 424 Rubel Papier. O Ua 15) f E S s 1911 unt. 21/4 | versh.| 95, ——- ——- —————— 0 asan0 0 L F 1912 unk. 22/4 |versh.| 96,50 G Balt. Ohio i. DU.| 6 16 | 1.7 | 97,70b | 97,30b do. do. 11 ufkv.21/44 it . Komm.-D. uf. 18/4 | 1.1.7 Ds do. ult. batopi D s u gs: R s do. 1909 Uk 9/4 | 1.1.7 i M 1 vori osfa v.-W Í 000 _ DOIOI E 2 4 | 13.9 97,50b G ; a 7 91/10| 1.7 |239,75b [236,20b do. do. 10 ukv. 20/45 A 3 S -V.-Zt.S.14,15/4 | 1.4.10 96,25 G do. ult. sheutig.| 2áleb G à40%/à41à40ebG à403a4b | do. do. [4 q 34 | vers.| 92,75 G Mai Ao 236TH Ta àTàVAKANaGRaTIb Moskau-Rjäsan | pidb- -B.S.18—22/4 versch. 95,00b G Pennsylv. i. DU.| 6 |—| 1.1 | 114,00b | —,— E a e -Ryb. 97/4 . 25 unk, 1914/4 | 1.4. 10) 95,00 G do. Ult. {vori —— do 1898! x 27 unf. 1915/4 | 1.4.10 De Mai lvorig. | —,— Bobolisehe tv, 1921 1% . 28 unf. 1917/4 | 1.4.10] 95,25 ———— ——— | Rjäsan-Koslow 29 unf. 1919/4 | 1.1.7 | 95,50b G Amsterd.- Rotterd.| 4 S 11 |—— —— Rjäjan-Uralsk 1894/4 30,31 uf. 1920/4 | versch.| 95,90 G N Anat. volle S. 1- M L ——,— do. do. 1897/4 32,33 Uf. 1922/4 1410 ch9 do. 60ÿ S. 1- 3 | A L [112;,60b G 115,00b do. i; 100 iti is L é . S: 23/33] 1.4.10] 89,50 do. ult. sheutig. y 2 De joy, Q LLOS Be S 26 u M 1.1.7 | 89,75 G Ri oie [s T Süd-Dstbahn

[F

1396,00G 1395,2566 | Müller, Speisef. …| 8 | [154,50 G 154, 50 G Nähmaschin. Koch . 1 190,00G (189,75eb G /148,50eb B 147,00bG | Naphta Prod. Nobel| Li |339,50b G |336,50b G [151,00G [151,006 Nauh. säuref.Pr.i. L, oD St. | 52,00 G 53,00 G [102,006 [101,75 G Neptun Schiffsw. . | 4 29, 00b G | 79,90eb G | 47,75G | 47,50G Neu-Finkenkrug ..|—| 57,00 B 125,506 [125,50b Neu-Grunewald d 1600 G /296,00b G |292,00b G Neu-Westend A, (0D|1.7 | 158,00b G 0/137,00b G 136,00bG | Neue Bodengesell. ‘11 | 78,50b G

2

an

mora TrR R pad pas mi fend: fait: fu fue: juad:: fee: end ‘fend J Q: fred‘ frnd

o O

) | T Müller, Gummi ..| 8 11

[u D

à/109b

Carr

E

Ö

8% ad v

2

210905 T

i i ani 7 1]

Nck ck ck „ck Vck M oon ja SDS S S O Ie

10995 N

? Darmjt. Bank Gld.. 4 5 E do. Marfkstücke| M do. ult. {Waun

j; Mai Uwvorig. | 4A Dessauer Landesbank| ,

| | | |

aa

ti pi jan fai fi fmd ferm fk fd fund fend fmd

E v or ers |

tes

—-

Mai lvorig. c g i do. 1905 unkv. 17| 4X | 1.1.7 | 99,80b G | 99,80b G do-op 07 1 do. St.-R. 1-252| 1.3.6.9.12| 92,900 G | —,— do.Spark-Ctr. 1,2 do. ult. sheutig.| Mai lvorig. | do. Präm.-A. 64 do. do. 1866 do. Boden-Kred. do. konv. St.-Ob.| Schwed. St.-A. 80] 20400, 10200 A6} 3B do. 2040, 408 AÆ6| 3% do. 1886 gr.| 3% do. do, fl.| 3% do. 1890 gr.| 3% do. do; Lj 36 do, St.R. 1904| 3% do, 1906 do. 1888 Schweiz. Eidg. 12 do, do. do. Eisenb. R. 90 Serb. Goldanl... é do. amort. 95| 4 Siamesj. Anleihe. Spanische unabg. do, gr. abg.

|

Es

R A i

450,50b

=— 345/00 6 aé’roug (120006 | Pfandbriefeu. Schuldverschreibungen | / f Deutscher N HTESE

25S iz Tou

p p p ja pt p C0 A 1-4 O J D

| | l l

AANKAKF

O

Een E S M ci oi ito

NINOOS

|9

s do. Serie 2 und 16\3% /| . S. 17, 18 6/34 versG. 85,00b G Jtalien. Merid. —| 1.1 112,10b G |110,25b | t ps alia g Bap. Buperit, Le N 2 veri 80008 | : Kleinbahn-Obli 95,00 G do. ult. sheutig. E: do. 1901 unkv. 15/4 E

87,50B | 87,50ebB Berl, Up Br. fd6r 4 versch.| 93,00b G j do. 13% 93,60 G Mai lvorig. | 1114b LRIIRRE Ee 10x|4

L E E E ai [3% O, 85,00 G - Komm.-Dbl. S. 2/4 || 96,605 G Stalien. Mittelin.| 3,4|2.æ| 1.1 | —— |— do. 57/4 A E L 02 Tv O E N S. 6 u. 7 unk. 17/4 | 96/60b G do. ult. sheutig. E de: do. 1r/4 A ; j 5, 6 ul 14 1 bert \ch.| 100,00 G | 1 S. 8 unk. 1918../4 | 96,60b G Mai lvorig. do. dv. S. 9/4 19, 20 ut. 18/44 verid: 1100806 B . S. 9 unk. 1920.4 | 96,60b G Quxbg. Pr.-Henri 64/,/—| 1.1 [168,00b [166,00b | do. S. 10, 11/4 s Tal G! 94,60b G | 10 unk. 1921.4 )| 97,25 G do. ult. sheutig.| 169{à8%b Wladik. Oblig. 1909/41 m S vers. | | 97,50 G Mai l vorig. | 186!/þ 6 à63/à166h i do. 12 ufkv.22/4

1 24 U R 19 Us Drient. E.B.-G.| 7 [=]| 1.1 | =— [178,10b ho, 1865/4 but}

173b j do. 1895/4 137 14 Uf. 19 | versch. 95,00b G y do. ult. sheutig. « 15, 16 ut. 21/4 | versch.| 96,00 G j do. | 89,00 G

Aan m O 0

|

101, /25B 101,25b G | R 88,00eb G

N S L E E CEREEES

Roi

& Nano

S

Sz

87,75b G | 87,75b G | 79,25b G | 79,40b | 93,90b B

—_——

Haro o 2

ouaRcoo

SSSSESEE R

m

Ql Q Q S E

Gi n 1

5

Sees C oa acer Ms Pa pft fmd” fut pi ‘fi Pd PiL E E R R I P O A f C 1a M DO Min p fa Eb “bd DO P

e

QAAARAAR

125,50 G 124,00b Oelf. Groß Gerau. |11 [11 |1. /142,00b 170,406 [170,25 G E. F. Ohle's Erben|12 [16 |

MOMmOOONINI

9350b G Immob.V Verkehrsbantk)| i.L 2.

F Kieler Bank 7 g Königsb. Ver.-Bank .| 7 93/50 G Landbank 93,60 G Leipziger Kred.-Anst.| 9 82,10 G E Lib. Komm.-Bank .…| 8 87,60 G E Luxemburger Bank. | 9 64,90b G E Magdeb. Bank-Verein| 6 A Märkische Bank 6 S M Mecklenb. Bank 40% .| 8 | 62; | do. Hyp.- u. W. -Bant 15 | SOE Mecdklbg.-Strel. Hyp. ,| 4 7210 G Meining. Hyp.- -Bank, 8710 G Mitteld. Bodenkred. . 7120 G do. Kreditbank E M do. ult. sheutig.

M H i i ja

—— fe f f E âo

R —_—

1 D N D NDSP S: Pad firk:das

o N

s

2%

I]

[

D 1 A e 1 L

ad

| ÿ | . Gasglühlicht .|50 |25 | | 158,006 (L296 Vereinsbr, Arien. 6 | 0 1.10) 82,600 118106 « Gang 0 12 [17 [108/606 (0360G | do. ult. sheutig.| 172àT25AT2b Mai lvorig. |203{à4b E A e A sd Ae 28'50G | 28/50 G * Gußstahlfugel [12 [12 |1.3 /203,00b 6 |202,25b G Mai lvorig. | 1694à71b Osnabrück. Kupfer. | 6 | 0 | 67,00 B t Wiesbad. Kronenb.| 0 | 0 |1.10| 28, | .1 |226,00b G |292,00bG | A. Har u. Cie.. 112 [15 |1.11/215,00eb B /208,00b Ostd. Holzindustrie] E [113,50 G 1 /129,75b G 130,25 G Hotelbetrieb8- Gef. [10 [10 41. 4 157,25b G 156,00b G Ostelb. Spritwerke|12 12 0 [270,50 G 5 6

| 96,50G | 96,50 G . Jutespinnerei /20 20 |

| . Kaäabélwerke...| 7 |—|

tr 1 140,00bG |140,00bG | do. _ Vorz.-Akt.| 5 | 5 [1.4 104,606 [104,606 | do. Vorzugs| "98/25 G 31 | 80,00B | 79,00 G Ottensen. Ns: 5/6

286,006 288,108 | Aachener Spinn.. [E (068 T l 00 95,00 h „00b k ; . Vinol.u.XBaMSs10 |—| E 95,006 | 95,006 | Accumulat.-Fabr. | 72,006 | 72,006 | Panzer UAkt.-Ges..| 6 | 6 | 95,80b 134,006 [133,10bG | Passage u 1. 10704

jt

ex | , Srddl 232 /15240b 152,75bG | y, Tuchersche 14 |1.7 262,00 G /262,00b G 7 477,16b 470,006 G | Hohenlohe-Werke -11 11/14 171,75b |171,00b@ | do. ult, (houtig,| 2064à zàlaab do. Konsol. 1890| 4 B39 1 —— ; "96 uk. 97,00G | 97,006 . S. 10 unk. 15... 4 | 1.1.7 | 95,25b G | 95,25 G do. 1904/34 1. Sen 1894| 3%!

wz

M

ps p pt jd j þrrd jed

| 95,00 G 95,00 G S111 Unt 18 4 | | 1.4.10 95,50b G | 95,50 G Brölt. Eisenb. 1890/45 Sibi Jtal. Eisenb.-D . gar. | 2,4|

, , x 24 y Mittelm.-O. 87 28 87,25 G ¿D 12,408 uk. A E 1.1.7 7 | 96,00b G | 96,00 G do. do. 1900 49 14 S do. 88.00 G . S. 13 unk, 22.4 | 96,50G | 96,50b G | grefelder Eisenb.-Ges.|3% 1.4.10] s Ran cat A do. S. 3% .| 86,00G | 86,00 G Halberstadt-Blkbg. 09/4 | 1.1. acedon. Go |

Mai lvorig. 7 a S. 20 Ls do. 1905| 4 3. 5,80 Danz. Hyp.-Verein . , 8 | ; | “dd do. i Sächs. Bdkrd. ¿Bl 9 1.7 | 97,756 | 97,75 G do. do, 1834 fonv... 3% 1.1. j Jo: tleine s |

do. unif. 1903,06 Di , m j _S. 10, do. ult. Sig S ,12-Ld,

R

Sd

S

D R ARANAMNWOAD S

E 4

1 /126,00b G 127,50 G Hotel Dish O. F 372,006 G 1370,00b G Höxt.-Godelh.V.-A.|

1 |340,25b G |339,75b Hubertus Braunk.

1 /226,00G [226,00 G Humboldt Masch... | t

i 148,00b G 1147,00b B Humboldtmühle ..| 7 | .1 /573,00b G |553,00h G Ludwig Hupfeld . ./112 |1‘

12 2

I

A

5

5 | l do. 1908 76,00 G ; 0 | 5 |

“| [136,25b 137,50bB | A.-G,. f Anilinfb. 120 | 456,75b /450,00b . Schachtbau 35 35 | 89,00b 90,80b A.-G. f. Bauausf. | | 82,50b G | 84,00b . Spiegelglas 25 |25 [114,256 114,50ebB | A.-G. f ‘Bürst.-Ind.| 125,908 [126,90 B . Steinzeug 16 [16 117,306 G |117,30b Paucksh, Masch.. : { A.-G. f. Pappenfb.| 40 | 70,50b G | 70,75b i LümouStéinz.10 / Mai \vorig. | —, A.-G. f. Verkehrsw./13 |13 | 1.1 [219,00b G |214,75b G . Waffen u. M..|25 32 [1.1 | l 98,50b E do. Privatbank .….| 7 | [119,906 [119,90 G AdlerPrtl-Z.kv.u.n.| 0 | 6 /119,00b 1[110,50b . Waggon-Leih./12 [12%] 1.1 /198,00b [200,50 G Huitschenreuth.Porz/11 [11 E Y Mittelrheinische 6 | 6% 1103,00 G [103,00 G Adler u. Oppenh.|11 |11 | 192,25b G 192,25 G . Wasserwerke .| 5 |—|1.1 E Hüttenheim. Spinn. 0 1 E M Mülheim a. d. Ruhr| 4 | 4% | 97,506 | 97,50 6 Adlerhütten Glas .\11 |13 179,00b G [178,00b Dtsch. Eisenhandel. | 7 |— [1.1 129,006 [129,00b& | Ilse, Bergbau , E Nat.-Bank f. Deutshl.| 7 | 7 [115,30b G [115,50b Adlerwerke 30 i 1/445,25b 1439,00bG | R. W. Dinnendahl| 0 | 0 [1.7 | 14,00G | 14,006 Int. Baug. St.- Pr.12 | 96, N do, ult. sheutig.| 1153b Admiralsgarten.. | 27,00b 28,90 B Dittm.-Neuh. Gab./10 [10 |1.1 /162,50b G |166,75eb B | Jeserich Asphalt 9 5 Mai lvorig. | 1154à%b do. Both l | 4450b | 46,75 G Dommißs{h A 9 | 8 [1.4 E ea do. nis Pet 5 5 | 0 | L P 1286, 0 125,00eb G | Donnersmar hütte/16 .1 1829; | Jesseni ( | 7 (115906 116258 Cie Gronau. i: h F Döring U. Lehrm. [10 |- .1 152,00b G |151,00bG | J. A. John, Aft. G, 5 167;00b G 164/25b G do. Vorz.-Akt. .| 6 | .1 (112,00 G 112,00 G Max Jüdel u. C0./20 |—|

Ri e hebe: billi fab: ide (ali S5 U P

O N

| i 5 S S

1 1

[106,50 G 106/50 G do. Vorz. -Aft.

[158,006 [158,00eb G | Peipers u. Cie.

169,20b [164,50bG | Peniger Maschin. 4 O

| 23,75G | 23,00bG | Petersb, elektr. Bel.| 78 1. 132; 00b G

433,00b G /434,25b G do. neue|— |— |1. 129, 25b G

[214,75 G [214,75 G do, Vorz.-Akt. . 110%) 1. [174,40b G

[156,75 6 [155,506 | Petr.-W, abg. V.-A.| 0 |— |1. | 8;90B

[102,756 [102,75 G Pfersee Spinnerei. | 5 110 |1. [164,00 G 7,75b G | 8,50b G | Phönix Vergbau A| [15 118 | 1.7 1265, [261,90b G 77,75bG | 76,00bB | bo, ult. sheutig.| 266% ad R (ùSLUG%àGb

(375, 10b G 1371 „80h Mai lvorig. | 262%ugeZui à2xugia14ag/agb

110,00 G 110,00 G Julius Pintsh .….| 8 T E: 1.1 [151,50 G 1651 „00 G

1339; 25b G 338, 00bG | Planiawerke .….... [15 14 |1.1 [262,00 G 262; „00b G

[112,25b G |113,50B Plauener Spigen .| 5 | 6 2 | | 90,50 G

pn pan fmd dd fm jet p jr fred sre

14: j E A Sizil. Gold 1889 L E Süd-Ital. A-H .….|2,4 1A D 88,00 G Wilh.Luxemb. S. 9| 3 | 1.4. Ld T4, [Lide

m

NARRA

A E CLAE

Q i A a

0 88/00 G

| [2

Ausländische Klein- u. Straßenbahn- || ordd. Örundtredit . 6

Kreditanstalt .| 7

S

,

ll

obligationen. L Oberlausizér Bank ..' 8

aab arr Rh

R EREEER

j bl. S 15,75 J M Tai | E 2D do. S, 1.7 | 89,756 36,75 G Gk 1008 l Portug. Eisenb. 1886| 3 | s 400 FrL Lofelfe.3.| 6p. St. Reds | LO: Hyp.-Bk, E 1bodou do. S. 1, 2/31 versch.| 86,756 | 88,75b G do do, 1895, 1908,06 E do. 1889 I. Reg.| 4% CLTISE Bas I S u L A Sg. Bdkrd.-B. S. 1-5 S706 | 94200B | Sreinmen No | do. do. II. Reg.| Mai vorig. 1624à 181% do. S. 7, 10—12/4 |versh.| 46G [L O S A h 5. 85106 | 850066 | minder (gt 1.4.10 —— O Ungar. G.-R. gr. 4 | 1.1. 83,75b do S. 14-Unk 114 | 4640] 94/800 G . Hypbk S.2 2-614 | vers. 99,008 Rae Lausiger Eisenb.-Ges.'4 | | Schweiz. Zentr. 1880 Î

do. mittel : 85,10b do. S.15,16 unk. 17/4 | versch. | 95,20 G : 4 HOLLIE l LOEO 9580G | 9680G | Sübec-Büchen gar. 84 | J