1913 / 203 p. 11 (Deutscher Reichsanzeiger) scan diff

(E C I T LIN O M T ZEZZIT E E O S SINAEESSRS R T C T-Z Se Ä T N rTrEO G R R eTCT O E RS I E OEITGRENES E L ÄTESDEOETCTSESD E TISSTNESNDON R KS Se E S

Hautlger | Voriger Heutiger | Boriger H | P urs P | Kurs | E Foige DenEpa Botiger Houtiger | Voriger Heutiger | Vori ger Heutiger | Voriger

m a R Orr P | Hautig »r | Voriger Kurs

84,25 G 84,26 4 Hbg-Südam-Dpfsch.'10| 14 | 1.1 [187,500 6 © Ö Kurs Kurs 82,75G | 82,75 A do. ult. shoutig.| 18TATAZD s 1G Baricy & Daa 2 1E h o | L S. 20,10b® [21,0/eb | Filter u. Brauteq [18 28 [12 d E Kurs i August E d omm.- 12 |12 |172,50B ° 172,256° | bo. Elektr. Werke. h, | 'E0eb G 171,800 G | Finfenberg # Ar 690060 | 600000 e e A 0600 a aas amp Hansa, Dampfschiff./1520 | 1.1 1300,005° Ä sf. Bank 1—4/12 |12 [174,756 |174,90b6® | bo. do. Vorz.-A. 101; mebuer Geb. 4 99,006 0 E Lan S e ET N s 83,896 | 83806 do. “ult. sheutig. 298%b 8 Ï9.8:64300à299! 430 Westbeutsce Bodentr,| 7K | 7% (137,756 (137,766® | do. Gubener Dutf 14 50/28 Ao Ca eee j 1961 pet (0430020044300 4d Wesif.-Lipp, Ver.....| 5 | 5 | 99,1560 99,75 @ ° do. Holz-Compt 6 50,250 Q eo40se 83,00 6 Kopk, Dpfsch. Lit. C| a s| LL 117,25 80 117.25 y 4 ult, sheutig. 12 1% [———° | do, Suite Vorz.-A.| 0 12S DOD G OLZESON A 87,00 G Norddeutscher Llovd| Ta J) 117,106 6 °|116, T5BO Hua I —,— R De B, s 29 R300 Mrt tra | HE a % do. Unionbank. . 8x" | T |—® |——° do. Spedit. -Ver. . E 15 | 114766 176208 E U Sanne ch4 H 12 i ‘84,9060 | 84,50b G0 | A g E : do. do. Borz.-A.| 9 | 226,0 er. Elbejsiffahrt . | ol Ol 0] 1.1 /69,102b B °| 69,50b G ©° | Württ. Bant-Anstalt. | 7 11 E ——9 Bertbul Meise 15 Bre, do, Vereinsbank . 7 7 [131,256 [131,256 9 1 Berzelius Bergw. . 20 0b A (821,766 6 ° Beton- u. Monierb. 10 122,00 @ (112200 tin U g ren et./12 1162560 ie 00b

Schiffahrtsobligationen. Obligatiouen von Banken. Birkenwerd. Vz.-A.| 0 [i 09

Hamb.-Am.Pck.rz. 100] v Bank f. deut. Eisenb.|4 | 1.1.7 | —,— —,— DiSmarthilte .---| 2 2

Las 188) 94 10b | —— |Térbk. f. Eisbw.rz.108/4 | 11.7 | 87508 | 87x08 | Elmwe u. Sohn. ena Bus 95,10 0 96,10 134,256 1133,75b

do. S. 2 100| x 6 E N 4 1641| 996106 | So TL | Deutsche Aasiedlg8bt. 4 | 1.1.7 | 84,50b 6 | 84,75 0 Boum. Bgw. abg, 5 | 8 Landbank... rz. 103/44] versch.| £84,00b G | 94,00b G *: Gußstahl pr 220.906 [219,106 do. ult. {dauti, 184421243 Lüdenscheid Metal 124,75b 6 °124,50b 6 ° 95,006 G | §4,506 6

do. Nordd. Lloyd 01 rz. 100/4% ¿l 14.10/ 97,50 G 97,50 G N JETOOIL 14: -30 ult. heutig.| 2207(a%a21 à20/à21%/0 Auç t | a8 àZî ü Ö 3.1004 | 1410| s A |97,60b@ | Bt, f. orieni.Eisb.ut.17/4W 1.1.7 | —— |—— |Bobg Bei 218)A18% D do. Guß stah! 5 [16 (24250 | 94,5060 | Luther Maschinen. 14.10| 92608 | 92606 E I 0 [1.1 | 40,10b® | 40,26B® | ®, Gensow u. Co12 112 [1.1 186/256 a °/186/26b6° | Magdeb, Ale, Gay, 95,106° | 85,106 © s N y ; eorgs-Marieny. .| 5 |—|1.7 | 93,0066 | 95,008 | do. Baus- v. Krdb.. Reichnb. Pard. (Eins) Donau Dpf. 82 rz. 1001/4 | 1, E Boeddinghaus 10 [10 158,908 ° |158,008° | do. Vorr. kb. 1204| 7 |— ; i / var Ba A 500 as oes, «(7 | Ung-Gal. Verb.-B.. a O O T U S | Industrieaktien. Gebr. Böhler u. Co. 12 [15 | 1.1 /232,75b® 233,00 6 ° | Gerb. u-Farb. Renn. 18 1s |11 264/6060 (26480bB® | bo, Dor EtPr s 20800 Ls, 178268 178258 A otavlveraer A _y © Kurs ohne leßten Dividendenschein. Bözperde Walzw 4 L o E A GermaniaPoril.-Z.| 0 |— 7 | 74,80 G 75/00b 6 do CSHS 0 ns E W250 1A ö | 6,506 | Gerresh. Glashütte/14 14 | 1.1 (226,75 |227,00t° [medi '20b B 1145. e [e S iGnh: SUbP. Hiesige Brauereien. Br raunk. u. Briket .|11 |— 192,156 [192,500 @ | Ges. f.eleftr.Untern./10 10111 7E E Tes E u. Co. . 1146:20b B [145,006 G 2 iw Cal du) Goid-Prior. Vantaliien. L Z rauns{chw. Kohle .| 11 237 00b G ©/237,66b9 bo. ult. sheutig,| 151! iu 1h : d do: E 20200 20000 157,756 ° do. in Kronen . ° Kurs e ividende |vl. [leßt[Z-T] do. Jutespinn.) 12 232,00eb G |232,09b G August ¿Avorig. | 1514 Mari Bgw. #7008 ps 169,50b® Fünfkirhen-Barcs3.. rs ohne leßten Dividendenshein,. Berliner Kindl-Ex.|14 |14 |1.10/289,25G | 1239, 239,256 Bredew. Zucterfabr.| 6 |— 53,000 G | £4,50b do. neue| 145 5 ett AN L O27 B | 0276 170 506° Kasch.-Oderb. Gold 89 ü do. St.-Pr.|16 116 |1. 10/257,00 G 1256,25 Breitenb. Bement..| 0 | 0 63,75 G ° | 68,75b0 Gevel8b i a Aa r B fred Ma ems Lide 6 bo DN 91 Tee arl lest] Berliner Lniontbr.| 3 | 0 |110| 68,006 | 68, 2h Bremer Alg. Gas) 5% 5 83'60G° | 89606 ° | Giesel, L ae ' 17 (83208 M Co | L Ss B 87,006 6 °| 28,00b 6 9 12700 a do. Silber-Pr. 89 81 ’25b 6 Amsterdamer Bank. . % 111 |—— [5 Bock kv. und neue] 6 1:20 100,006 G [100;00b & do. Linoleum|12 [15 183,50v G °/186, 7569 | Gildemeister L Col 9 j 142,5 50G 152 00s Dei A0 S 11230 6 0108,00 E ° 33,25 6 9 Lemberg - Czern. fifr. E Antw. Zentralbank. .| 8% | 8 | ——© 29 Böhm. Brauhau3..| 5 1.10/123,256 [123,00b G do, Vulkan|10 [10 135,256 |[137,10b 6 ° | Jhs. Girmes & Co.|10 235 00b 6 5/236, 00 B ° Se u, Sill. E E —_——9 “y do. do. pfl. —— y Wzow-Don-Komm. [14 [16° [247,50b® ¡247,900 | Volle Weißb. abg.. |0 1.10/129,25 G do. Wolkämm.]16 |20 267,506 ° /267,5069 | Gladb. Spinn. abg.| 0 59,50 6 9 | 59,50 S C! "Saal 22000 Bresl. Spritfabrik. |21 |21 408,25b G [408,50 G do. Woll-Ind.|11 157,60 G 157.50b G Bo, Ba Ti a0 O0 00g ® [141,30b 6 °/140,25b G © | H. Gladenbeck u. S./10 119,506 ° |121;75bB® | do. do. e A.| s [1 31 'aube 131 10h60 .7 '408,0Cb & '413,00b 2 1 [353 00b B © 354,006 G ®

6 Dest.-Ung, Sib. 1896 70,90 @ ' do. ult. fhoutig. 247A lb Deutsche Vierbr. ..| 5 | 2 |1.10| 84,906 | Bot Bövéri Es 1341,00 09 1347, ,00b 6 ° Gías-M. Schalke ,.|16 [216,00h®9 |216,90b® do. @tappel . 11 |— ‘10 115,60 6 115,00 G

, 102.00 © O August Uorig. | 247553570 E. Engelhardt Nfg. 18 1.19 200,500 G s Ei „Dux Gold-Obl. 71,108 h Badische Bank 6 7 1320000 | Friedrichshain . :10/ 69,006 | 6 Bruchsal, Maschfbr./20 20 L S A / 1132,00 1132,00 6 ° ch L E | auzi S i 5 h pr Deb: Gold-Dbl: Brüning u. Sohn .[10 [12 D E S Glauziger Zucker 2140 As 0b G „166, 0006 | Mech. Web. Linden F 90 | nstamm- un —,— Glückauf Brk.Brl.Vz| 0 1 /26,10eb G ° 25,75b G ° | do. e Sorau . U ch aD 162,75 6 ° /162,90b9 146 80b G '145,80b G

1.4,10| 74,60b G ( Banca Com. Ital. irk gi Germania... e ar eris Stammprioritätsaktien. Südöst. (Lomb.)|2,60 1.1.7 | 52,896 9 Banca Gen. Rom. id de teae Silsebein Pee v ó A 35,00b G | Brüxer Kohlenw... .|21 |23 —— bo: T neue l j Buderus Cij. A-D| 6 |7 109/40b® |109,25b G © | Gebr. Goedhart.…|11 i 173,50b® |176,50B® | bo. do. Zitt 8 265,00b G ©°/265, 'C0b G ° Th. Goldschmidt 112 1 1291,50 G 201,75 G M0, \ jitiau ….| 6 0 [1.7 [149,506 1139,50 G 139,50 ° 139,006 6 2

Hcutlger | Voriger Kurs

P

| Houtiger | Voriger Kurs —_—-° —_—2 Frz. Josefb. Silb.-Pr. 117,50 B ® 117,60 E | Galiz. C. Ludw. 1890 —_— R Ds Ferd.-Nrdb. 1887 —_—- S do. gar. e Kronpr. Rudolfsbahn —_,— 101/0062 (Salzk.) Et E fifkinba-Arad . ——_ 9 Lokalb. Gold-Pr. 107/00 8 ° 107,0966G © } do. Óchuldsch. 129/256 G °/128,250 G °

. S. 25,27,28 Mekl.-Str. H.-B. 1, 2/4 g 91,608 Bad. Lokalbahn. N ne Rbl. —_— do. S. 83,4 unk. 20/4 j. 92,90 8 Barmen-Elberf. 79,76G | 79,75b G do. (3% .| 84,206 | 84,206 Berlin-Charlbg. . Mews E -Pf. S. 2,6, 74 20 R S T S 5000 RbI. —_— E S. 8, 9 uk. 1914/4 d raunschweiger .

i s do.1000-100 L 81,606 | 81,50Q . S. 11 unk. 1916/4 93,50 & Bres[. Elektrische. do 3. Spec. do. S. 34,35, 38, . S. 12 unk. 1917/4 | 1.1. 93,6066 | Crefeld. Straßenb. Rio de Janeiro 09 R 39 5000 Rbl. . S. 18 unk. 1918/4 : 93,806 G | Danzig. Elekt.Str. 500 u. 1000 £ —— do. 1000-100 . 14 unk. 1919/4 | 1,5. 94,10b G Etettr. Hogbahn.

bo. 20—100 . 16 unk. 1920/4 94,400 @ | Elektr. Hochbahn Rum.Staats\ch13 . 16 unk. 1921/4 | 1.1. n 94,70b G | do. ult. { eutig. Rumüän. 1903. , 17 unk. 1922 4 ry 18 As Vene h S 20a | Exfurt. elett. Geb. do: 5 135,20b Gr. BexlinerStrb. 90 4080, 2025 92,75 G do. ult, ha vat d 810 93,00 G August Wworig d, ( 95,00 @ Gr. Casseler Strb. ck s 84,90 G Hambg.- Altonaer “ard Hamburger Strb. do: 2408 do. ult. jun: August \vorig

Hannov. Strb...

do. Vorz. -Akt. Heidelberg. Strb.

BUSERdP „Peine

L Magdeburg. Strb. y Marienb.-Beendf.

Mecklenburg.konv.

5s 2 R E Pfl. Hyp.- „Pfandbr. 2 ih. Niederwaldbahn . ¿T y PosenerStraßenb.

E : Le Et S. 4 rz. 115/44 U G T 0.S.13,14,17-19,21/4 [ch.| 92, Stettiner Str 92,76eb G - a do. Vorz. -Akt.

S. Paulo Eis. gr. Le —_— —s E do. G Ü Li 96.396 G D: inet rial 65

do. Gold 13 gut. L 97,002 G E 65,40 @

LT j 1.7 171 1.7 101008 101,008 | Flensburg. Schtffb.| 4 |— |1.7 131,906 è 131,00 G yk E Hine [251, (0b 6 9 Plöther, Maschinen|14 Z é 244/50b 6 °/246 50h® S: 0 M G40 rg R. a 0 (1. E 80,2569 Linde's Eismaschin. 9 |_29, h as 10 11. 106° /201,1069 | Lindenb

He ator o 235,500 & Frauft. Zudterfabrit 18 118 |1.9 |220,25b G |220,75bB | Carl ‘Linbirbm 30 : 1.1 150,006 ° 150/006 ° N redribbail Kal A ry 134/0000 133/506 0 y “v SGuUOUNS

P11, ,00b9 1 _— A 132,09 G ° [132,00 G ° Sriedrichshütte 6 N [1.7 192,755 6 182,00 G L M Wt. (86 LS 1.4 La 1.1 S LT LX LA 1.T

2e fa pa ps dra ra drs dra pa 14 pes

Prt Frak pnk prt dret! b b js t 2 P O0

‘20A 1,29 G do. 1000-100 5,69b A do. S. 30—33

[+4]

Port. unif. ITI 02

“-- v S

14

Z. _ A Q

L 2||S|swo*| |

S E R

Fra 1 Prt Jt Prt

dit 98,50 Q Sofia Stadt uk. 16 97,0006 | Stoctholmer 1880 99,30bÞ B do, Meine 89,70ebe | do. 1835 83,70eb G | do. Heine —,— do. 1887 -—- Venet. 80 Lire-L. 93,50b Wien. Kom.-Anl. S. 6 unk. 1916/4 93,90b do, Invest.-Anl. ¿Li S. 7 unk. 1922/4 8B,C0b do. Stadt 1898| 4 n A do. (8% 88,10b Züricher 1889| 3% 6. - do. Grundr. „B, S 8/4 89,00b do. S. 23% 88,100 Nordd, Grdkr. S. 38—5/4 . S. s, 10—12/4

89,00b

5 ; 7 Hi « 15 É, 1915!

S Verschiedene ausländishe Fonds. d fo Ben |

' 88,00b . 17 unk. 1919/4 38.c0d Budapest. Spark. . 18 unf. 1921/4 83.00h Chil. Hp.G-Pf.12 . 19 unk, 1922/4 83,00b Dán. Ldm. E S.4 a/ 88,00b S R 88.80eb G | 89,09b B n ane E E 89,800b 6 | 89,000 B | Dn „Reg. 100fl-L

| 88,10 n | 88106 | Finnl. U A.

do. 88,600 88,750 do, Stad is: „K.

88,00b l : 1909 unkv, 19 G x do. 190911 ufkv20 Holl.Kom.-Kr.-L. Iütl.Bdtk.-Pf. gar. Jütl, Kred.-V.S.5| Do, Do Pa do: Do O0 Kopenh. Hbes.-Pf. do. Kreditv, S. 8 Mex. Bew. K.-Ob. Nrd. Pf. Wib. 1, 2 Norw. Hyp. 1887 Dest.Kr.-Lo\.1858 Pest.U.K.B.S. 2,8 do. Kom. Obl. S.2 do. Vat. Spark. Poln. Pf. 3090 R. do. 1000-109 R. do ör U. 1r Portugies. Tabak bo. ult. sheutig. S L ex.) R E (uorig, —,— Ekw Ee A do. 1896 25r| 3 |1.2.5.8.11 D 4 T f; do 5r U. 1r| 3 |1,2.5.8. 5 s o. kündb, große do. ult. sheutig. do, mittel, kleine L vovia, 9 c Ste. n A I de do. 02 U. 04 S. 1, 2 25x, 10x VEL y D L

do. be Le do. Ler ;10| 90,10b Sto. Intgs. 85, do. ult. sheutig. v M N Ela Ung. Tem.-Bega

do. 1891 S. 8 4.7.1 do. 1902 unkv. 15 L N 60'ZoebB| 90 90, 20b A S Hoenee E

do. ult. sheutig.|= do. Megue, „Pf.

bra po p44 pes dus pra 410 fa p pa bo tot at ee

1A

- Nordwesibahn. ée ,00b G [120,50 A Y au 90 fa 121 , do. v. 1908 —,— —— , Lit. B (Elbet.). 160,50b 6G ©°/160,00b B ® , do. do. fkonv. . do. do. v. 1903 . do. G.-P. 1874 106,50» 106,50b ¿ da do. tonv. 9 do. do. v. 1908 Lit. C 174'Seb G °|173/80b Dest-Ung. Stb. alte 1874 R Tas —,—9 —_—9 do. Ergänzungsney 74,006 2 74,106 do. Gold-Pri —— Pilsen-Priesen

| 42,100 G ©| 43,10b G ° | R. Frister, A.-G. .|15 |16 |1.1 [253.50 ° el

258 bob Q 01282, 606° | Frister u.Rofm. abg) g/4/5/|1. T8 60G T8B0DA ° ads U REA T: Ey e ne AL 00 R ® Ce T [112% 1. 161.206 0°100,200 00 Hermann Löhnert.| 7 | 3 gen 3.-A.| 4 ¡— (1.7 | 69,906 | 69,90b C. Loren 2

200,50 8 0 /200,50 G ° Gasmotor Deug 9 .7 11382,000 B 1132,50 B Lothr, Bartl -rtane F | 12,2566 | 12,50G | Gebhard u. Co. . 18 [12 |11 |179,10b® |174,606° | bo. Eis. dopp. ab

150,50b 150,50b | Gebh. & Koenig 25 15 |1.2 [210,25b69°/211,25b° | do. St-Pr 96,75 B ° 26,75 B9 Geisweider Eisen . ‘15 -— |1,7 167,090 G |!66,00b Lübecker Masch, Vz. 136,75 6 © |137,00B° | Selsentirchen 110 |10 184/20b® |182/60b° | Sudau u. Steffen -

- F

Il larnaor ian a

_

bes 0D jt +4 do do Tro Lo

S o œ© »ck

ps ps I

S. 10/8 räm.-Pfdbrf. 4 dkr. S. 2—4/4

de E ———————————

2790, A

7

do 7 ues L- F

G O [A O o S

S

O

Ton» Er!

A% | | o

e on T co j S P P R D

C M]

|S

1

p l b A A l

©

do. 83,85, 94 rz. 1001/4 do. 1902 rz, 100/4

aRLRBRODOE

do. 405 94 4050, 2025 do. 810 do. 405 96 4050, 2025 do. 810 do. 405 98 4050, 2025 do. 819 do. 405 do. konvertierte do. 400 é do.

.

ck00 Det pa es pa hund pet ed

ck cs do

Es EE R

[ S

Sm j R j pt jt jt þs

25/500 3

_

Fa Dn ps pa ja 1a da Gn ps

SLEECECRERESE 4-3

bt ps jd jet Ah |€

tra fs dea 200 db dis dra §74 5a 5:4 2-8 §4,bA ded dra §74 Fri ba Ca de d p 2 S En En U E I Fi Fus Jus Frs Js Jus dd drk ded ded ded dus D Do D D

R a

T. 20S 2 9D 29S M

F AODAOSA

|

[e E S s s pa p p a 4 pra b ps þ mrr

R

A

22 unf. 1915/4 | 1.1. ; , 24 unf. 1916/4 | 1.4. 3, zu Straußbg. - Herzf. 1918/4 | 1.1. „O Südd. Eisenbahn .

25 unk. 26 unf. 1919/4 | 1.1. p Ver. Etsb.-Btr. Vz. 27 unf. 1920/4 y Westd.ÉEisenbahn .

28 unk. ap L ; Würzburg, Strßb. 29

ck_ eo __

bs Ia he fes ÉGSI SA A IS L dra fol bes (A SUII UR J S2 E S de I J P E M P R DA I N

In Ho dns F des b fra do M F O l “4 “l “A l 00

M mm ANHANAA

do. do. 1908 405 do. 1910 405 ,„ 4 -Engl.A. 1822 kleine Ie 1859 24 konf. 1880 5er 1er 4 ult. rg August (vorig. Nis. Anl. 1889 25r Do. S U. T do. 90 2. Em. 25r do. T U 10L do. 83. Em. 25r do. 6e U. UL do. 4. Em. 25r do. r :U. Lr do. 94 6. Em. do. 1894 25r

©

bs d papa fai g pes ti ba dS NOOMNNNA O

_ bt b

ao 212100 NO0E

| 2a ch| pa ta ta pa ta ta ta pa dre pi dus da s T fs Frs 1 fa ft Ft Prt Furt Joi Jeb fert

PPO| O j

© —— E E E De

Do |

M + _ M + S

des J js J fand fund fond fs fd J fd F * 0f furt furt ei Fand

O

s

ben

—_ S

K Rana

r ESÓS

R i 3 F F P n fe fa ja j n fm je jm i j

L 23 unk. “1016| zt . fnv. 6.11, 16, 163% . Ctr.-Bdkr.. , 1890/4 . 1899, 1901, 1903/4 1906 unk. 1916/4 1907 unk. 1917/4 1909 unk. 1919/4 1910 unk. 1920/4 1912 unk. 1922/4 1886, 89, 94, 963%

1904/34 Komm.-ObL[. 01/4 do. 03 unk. 17/4 do. 12 unk. 224 do. 87, 91, 96 3%

E

“o E E o

N i aae arate Cap oann nh bo Do O At —= N O

60 1.,4.10| 62,75 G do. do. neue L B Königstadl % 1.10| 80 0 Kurs ohne legten Dividendenschein. do. bo. Db. 117 go Ban: für Brau-Ind.. Ö ph ol E Landró Weißbier . A 41 d E00 6 B e M T 1.5.1 Í Bank für Thitringen. 8 [135/75b G °1135 7660 | Löwenbraueret.…..|12 |1.10/212 Hl aggonfdr./16 [19 293,006 G /296; 2506 j Görl. Ei B E 109/26b 109, 10vo Münch. Brauhaus e 4 s y Bußke u. Co., Met.| 7 |7 | Hörl. Eisenbahnb..| 6 230,50G [231,50 G ‘neue| |—| 1,6,12| „— do. Kreditbank | o 0 | Pavenhofer. [14 10 (235,00 G |234/75bG | EWito u. Klein. ./12 |— 1.6.12| 72,50b Bayer. Handelsbank . | 147,00 G ° 147:00 6 ° Pfefferberg [10 178,59 G 1178; 560 G Carlshlitte Altw...| 6 |— 1.1.7 | 97,106 | Berg.-Märk. Elberfeld) % [144/506 ° |144/50b0 | SHöneberger .… 215256 [215266 | Caroline, Braunk../380 |30 L1LT | --- BVeriiner Handelsges. | 2% | 9% [158,00 G ° 1158 50b G ° | SHultheiß.….. “s |1,9 /268,30G [257,25b G Cartonn. Loschwiß. 25 |— 1.4,10| 84.89 G y do. ult. sheutig.! Lab e Spandauer Berg .16/107,0C0 1108,00b G do. ohne Gensch.|15 |— 1.4.10| 84,80b August Worig. | 15 Vittobin 4 | 1.1 [100;00eb B [100;00eb B | Cart. Masch. u. Fag. E A L E do. Hyp.-Bank.…. 109.00 G © |109,00b® Casseler Federstahk.|1 l 1.3.11} 84,30 Q do, E Y 117,906 0 117,00 G ° Ser E P 1.5,11| —- do. Makler-Verein| 25 G ° [1052560 5 ét arlottenhütte .….16 |— 1.5.11| 89,80b Brasil. Bank f. D... 168.00B 166008 i De Denen. Ghem. Fab. Budau/12 10 O O B ets 160/508 [160508 | Boum Viktoria..| 7 106,506 1107,30b@ | d. , „St.-Pr.12 10 14.10 —— Bruschw.Bk. 1. Krd.-A. 112,256 ° [112,256 0 | Brauh. Nürnberg .| 9 ¡72,006 [172,00b G - Griesh. Eleltr./14 [14 1.1.7 | —— do. -Hann. Hypbk.| û 157,00 & © 167,00 & ° Brieger Stadibr.. .| 51% 06,75eb B | 96,60 G . Grünau 10 [10 16610 Britsseler Bank alte . |10 o 0 p Biliiex Erfurt. 105,26eb 6 |106,50b G * von Heyden. 114 114 15.6.12| —— Se Nane, Se | 7% 135,50 G ° 195,00 6 ° BRarges E 12 184/00 & 184/00 G » Be O . +10 I 1. 6 August \vorig. | 274 B àzb chemn. Bank-Verein 104,75 6 ° 0 | Dortmunder Att. . 365,10G 1365,10 . Mil 15 [15 W U v 1 ECA - Raid, 616 [L1 Ko3low-Woron. 1887/4 | 1.4.10| 84,30b 6 Coburger Kred.-Ges.. 8626 B °| 86106 0 do. Union 413,50 G 41350 8 . Dranb. St.-P.| 8 2 1905 unk. 14/4 : Ver. Arad. u.Czan.| 5 e 1.1 „is y do. do, 1889/4 | 1.4.10| Com.- u. Disk.-Bank 107,206 [107,0Cb a ° | 20. Di 112,10 G [112,10 G . Weiler 12 1907 unf. 17/4 j do. Pr.-Akt.| 6 1.1 Kurz3k-Kiew …. 4 | 1.2.8 do, ult. sheutig. Düsseldorfer Adler 95,600B | 93,00b G - Ind.Gelsenk. ./10 10 1909 unk. 19/4 gz LodzerFabrikb. ufv.15/4 | 1.1.7 August \vorig. do. Dieterich 302,00 G 2302.00 G Werke Albert. 380 |30 1911 unk. a4 : Kurzkt-Kiew. . . .| 5*|—-|1.2.8| —— Mosk.-Kasan09 ukv.20/4 1.1.7 Creditverein Neviges| 107,60 & ° 107,609 G © bo. Höfel 154,758 1154,75 B Chemniger Werkzg.| 0 |— 0. 1912 unt. 22/4 | 95, A 42% Rubel Papier. do. do. 11 ukv.21/4%| 1.5.11 Dänische Ldm.-Bank. 136,40b® (195,90 G ° Frankf. Henning 110,75G 1109,75 G Cöln- -Müsen O ; Komm.-D. uk. 18/4 j do do, UvibiL| 117 Danziger Privatbank 123,106 ° 1232560 | Serm. Dortmund. 134,008 [134,006 | Cln-Neuess.Bergw|80 [88 j . bo, 1909 uf. 19/4 | 1.1. Balt, Ohio |. DU.| 6 |—| 1.7 | 89,25b |—— Mozskau-Kw.-Wor. 09/4% 1.1.7 | 2, i Darnist. Bank Gld.. Sb o |AERBeGler SOGIDO [80168 | O O Er 0440 A 100 00a 1100,10b@ | do-Hp.-V.-Pf.97 1 bo. 1911 uk. 21/4 | 13. Ds A (hanlig. 006 : do. do. 10 ukv. 20/4Ÿ 1.4.10) S do, Markftücke| / (114,10,0 [114,10þ0 | Gilden-Brauerei 64260 | 04080 | TOMCoTDi@ DEXgoauTs [28 do. 1905 unkv. 17 É 1.1.7 | | , do.Spark-Cir. 1, 2 H.-V.-Ht. S. 14, 15| a i 0. 91a do. do. /4 | 1.4.10| 84, do. ult. sheutig.| z Glückauf Gelsenk. . 123,508 [123,59 B bo. hem. ba 13 do. St.-R. 1-252 1.3.6,9.12| 92,10 @ pr A Ñ 15/4 | 1,4. August \vorig. D f 1b Moskau-Rjä 4 1.2.8 | —— Auc { s Sanau E 1 Mcdedea y do. Spinnerei L 5 o o 6G | 18d versch. Can. 2 17 [217,766 [218,506 @ | Mo3kau-Rjäsan : , i ugust (vorig. Hanau Hofbrauh. . : E F onsoli ¿2) 7% 74 11 123,006 ° 123,000 | Hartort Bergwerk | d -2 E -Ryb. 97/4 1.4.10] 84, Dessauer Landesbank| 6% | 6% [109,25b®° [105,56060 | Henninger Reifbr., :10| 38,256 | 38,26b@ | Consolid, Schalke. 19 |28 339,00b G °/336,60b G ° St.-Pr./121 185,00b B |184,25b G N H A | Hef. und Herkules 0/149,50G (149,608 | ugut, {hSutig, 338,75b do. Brüdtenbau .…| 75) Es 0000BS | D a BIO 74256 74/95 6 August \vorig. | —às35à?h bo, do, St.-Pr.| 8L| 115,25 6 ° 115,25 6 ° G

do. ult. sheutig. : P August vorig. vie pf dd. „B.S.18—22) S versŸ. 3,00 do. ult. sheutig. S 0 do. 1898/4 | 1.4.10 y 12 Deutsch-Asiatische 121,756 ° |1 ° S L O 1914 4 Le x Unzu {vorige (20 IBN dk Podolis e ukv. 1921 4% 1.5.11 y Deutsche Ansiedl. L d 122,25 G ° 120A 6 Höcherlbräu ! ) j Cont. El. Nürnb 197,606 [197,75b @ . El. Nürnb. ..| 0 | 0 [1.4 | 80,0060 | 80,00 69 | Harpener Bergbau. | 9 |— } 1.7 1192.9 11 ial oDA 126.006 136006 | D. Vorz.-A,| 5 | 51/14 | 84/6066 °| 83,766° | do, ult. shoutig.| 186,59 1 ae A I E p.

do. Präm.-A. 64 D é a do. 1866 Pfandbriefe u. Schuldverschreibungen bo S. 27 unk. 1915/4 | 1.4.10) 98,10 @ Pennjylv. i. Di.| 6 |—| ul l— Rjäsan-Koslow 4 | 14.10 Deutsche Bank [12% 12% /248,00b @ °/245,1060 | D ynger do. ult. las od! b. : ugger Posen . , do. Wasserwerk 98,008 | 88,00 Q do. Wasserwerke ..| 8 132,156 ° 132,75 G ° August ori 188.21 a 107508 [197508 | Cottbuser Maschin.| 3 42,606 5 | 42,50 G bo. ; B00 de) 9 9 2 | oa 00b& 1190,90b i: C

do, do. Boden-Kred. do. S. 28 unk. 1917/4 | 14.10) 9,008 | 28 do. ult. shsutig, Riäsan-Uralsk 1894/4 | 1.8.9 do. konv. St.-ODb. E 20 eters 1920 4 L, Se 5 i vodie Us do. 1897/4 | 1.5.11 August \vorig Sa AYaTb Sienbedt Uu. Co. Schwed. St.-A. 80 Bayr. Hblab. S. 4-—6 E | or 5 do. do. 1898/4 1.4;:10| —s Dt. Eff.- u. Wechselb. 6 [111,506 ° [111,506 0 Kieler Schloßbr. . T römi

s h König Br. Beek 162,758 [162,758 | &rdUlwiger Papierf,| 9 176,006 [176,006 | Hartm, S. Masch. 1/5 142,50b |142,75b Trikot Spri .|11 |1 Daimler Motoren.|10 332/00b G © E LA P . Trikot Spri . [11 11

)| 67,50G | 67,506 | Se, : 00b G °/329,00b A ° } Sarzer Werke .…. of 1| 37,00b G ° | 37;60b G ° Wollkämmerei [10 180508 (180506 | Delmenhorst. Linol./24 322,00b G °/323,75b° | Hasper Eisen u. St.12 7 [167,500 B [167,100 | Nordpark Terr. [D p. È

20400, 10200 #6 E Dt. Hyp.-Bank Berlin 143/106 © (143.06 6 ° ; N E î i a 1. L ties E8,06b Q | 68,50G | Dessauer Gas... 11 175,606 6 °/176,30b@ | T. Hectmann |110/116,756 [115,756 | Nürnb. Herk.-W..| s | s [1.1 118,76B [115,758 t | [U

T 07,100 97,10 @ 82, MEUL: 1922/4 .| 95,00 G Amsterd.-Rotterd. Â. ,50 z o a Ti. a sr cel& 11,619 t Br, do. 2040, 408 # 23| 3 88,90 G Anat. volle S. 1-2 115 90b 1a S id-Oftbahn 1897/4 j: bo: Narb Ot E Q s. (1a | Kunterstein do, 1886 gr. do. Palästina-Bank. 103,75b 8 °/104,20b 6 © Leipziger Rieheck A

192,60@ |192,00A | LeUUY At. Teleg,) 7% 123,266 ° (123,266 ° | Hedwigshütte o ¿ P NAENO, ELQU e f 1178,00G [178,009 & do. Luxemb. Berg.|11 143,00eb G |146.10b 6 ° Seilriaui Immob. x 137,90 B 1137, 25 6 Oberschl. Eisb.-Bedf 8% 6 /1. ia: 23 006° 92,2509

4 do, Serie 2 und 163% 1.4,10| 85,00 | 85, ÿ / Bay. Hyp.-u. W.-B. X'|3 : 20A S , 26 A 14/3 do. 60% S. 1-3| 6 | 5 114,70b® Marie do. do. fl. 17, 18,2481 ; do. ult. {houtig. 8 I 1991 unkv. 15| do. Ueberseebank...| 6 164,756 ° |164,75G ° Lindenbr. Unna do. bo. l Diskonto-Kommandit [182,50b G °/182,8060 Lindener 158,80G [158,80 G do. ult. sheutig.| 148!à147/à148/01473à48%a1484{v | Sein, Lehmann u.C.| 121,206 (121,30 G t Áudust {ora 145!.àl 6721457 3D 4 L 4 4 1

Y Bex, Gyp-BL Psdb. N oes Br 250A 91, , Kleinbahn-Dblig. August Lori 4 C YP.s r./4 j V o A ugust Lorig do, o. T. do. “4 3% 90,108 | gtalien, Mertd, .|5*/z/5%/| 1. Warschau-Wiener 10r|4 'istonio-Kommandit Lindener... 0 B O August die b Merzig Brauerei. .— Dresdner Bank 81 8 ‘8% 1147,80b 6 °/147, T5b® Müser, Langendr. | 7 87,50 do. ult. sheutig.| 148b Oberschlesische 88,00 @ ° | 87,00 6 ° neue|—|— 14300b 1140,25bG | Held u. Frandcke ..| , -Ntederl, Tel. 6% 61 112,106 0 1112,10 G ° HemmoorP E 8

.| 84,009 6 k do. ¡L s 8r 4 .| 78,40b G . Komm.-Dbl. S. 2/4 ¡S 84; 50G do. ult. heutlg. 10(b do. x ör

do. 1906 ( è do. o. 1r/4

1888 d N

2 August \vorig. | 147%)48b Oppelner J 68,C0G | 68,00 G 1 L

oe Dr. Ke-A £ I. u. H. 1,8. (0.D/ 0,00@ | 0,00@ | YULL, Spitta . E 4 1.10| 81,506 | 81,50 G ; rDefterr. Berg.(11 (111.1 (265756 ° (266606 ° | Herbrand Waggon 7 | 9 |L

. -Südam. Tel.| 6 | 6%/ 1.1 [109,106 ° 1109,10 G ° Hermannmüh! en E 8 Ah

1

“1.

L

FLA

1.

L

103,266 ©° |103,2569 | do. Maschinen .….| 8 122,75 | 155,25b A |156, 1666 | Goth. Waggon Vz [10 1 (22158 6 169:60b A 8 „Móguin O A A | 93008 | 99,00B | Greppiner Werke. 11 200/008 ° (202.00bG° | S. Meinece 9/9] | 417,806® 418,006 ® | Grevenbroich 6 121,10b6 ° 124,00bB ° | Merfur, Wollw. .. 120 20 (419,50 E [419,50 G Grißner Maschinen|17 265,00 B ° 266,006° | Dr Paul Meyer. .| 7% T S 50% G | /230,5Cb Gr.Lichterf.By. abg. 63,756 | 63,806 ° Milowicer Ei se. 4 H G 1311600 | 92, Ey do, Terrain-Ges. e 207,90 G ° 206,000 | Mix und Genest .. | 121, 156° 131,75 Gr. Strehliy. Zem. 141,256° |141,256° | Mühle Rüningen .| 206,06b G [206, 00bG | Grün u. Bilfinger. 115,008 ° 115,908 | Mülh Bata 220,00b G ol [219,166 G | E. Gundlach 101,756° 161,756° | Müller, Gummi... 1 145; 00D, 144,75b° | Uifr. Gutmann …. 121,00b° [120,00b6° | Müller, Speijef 148,008 ° |147,008° | Haberm, u. Gues 93,25b 6°| 93,256 ° | Nähmaschin. Koch . |: 11 287,60 6 ° Sz |237, -50b 6 Hackethal Draht... 185, e 185,25b G ° | Naphta-Prod.Nobel|14 |22 161,26 161,25 6 do. neue 177,6 [177,75 B do. ult. sheutig.| 4 251 2b 6 c 268,25 Le 9. Hagelberg s 55, 000 160) °| 57;00b6° | August (vorig. | 874à8ì 1371 l 54,507 Hagener Gußst. Vz. Nauh. \auref.Pr.i.L.| /278,60b G 279,006 | Hallesche Maschin...) 75,00 6 ° E 25h0 NAiL Sai A A 131,76b G © 131,26 | Hambg. Élektr.-W. 150,258 [150,268 | Neu-Finkentrug …| 211,50b 211/,00b G9 F. H. Hammersen. 147,00 E ° 147, 9069 | Neu-Grunemwald . 2 140,75b 6 ° 140,256 ° | Handelsg. f. Grdb. 144,00 6 ° 144,006 | Neu-Westend A... 439,10b G 9440,00 6 2 Hölsft. Bellealliance 101,806 ° 101 , 1569 | Neue Bodengesell. 13 63/,50bG | 64,606 | Hannoversche Bau. Neuß, Wagenb. i. L195.

-

El

Ausfig-Teplig abe] 3,8|11,2| 1.1 —_—° do. do. Ser. E

Buschtherad. Lit.B|11#12 | 1,1 —-9 —_—-® do. ult. (apt v —,—- Gr. Russe Eisenb. August \vori E do. o. leine Czaëtat.-Agr.P.- Sl A Aragennta acher . 7 T Lee Kaschau -Oderberg| 4 | 4 |1,1 Kronstadt-Harom. 63/5,85/1,5. L EL R 7 08 Y Dest.-U.St A d E sheuis. 152b _ Nikolai „Obligationen do. do. kleine

do. 1906/83 August |vorig. e ge Gyps N lr. 906 84 do. ult. Sept... Orel-Griafst .…..1887 D L IBA A Raab-Dedenbur / Ti b do. dd, 1889

n C TRRP L A0 Salzb.Eisb.u. Trb. 8 2 s Süd=-Westhahn Südösterr. (Lb) i.F 0 Transkaukasische “der

abg. rz, 125/43| 1.1. 50 F ) D b 126,44 do. ult. E 27 ARib, S 7 do.

133; 75 20 123/75b® 282,20D 282,75 B 115,25 ° 115,25 6 ° 66,80 B © | 57,00B° 38.50b G ©| 38,7566 ® 240,10b 6

168,506 6 166, 107,76b° [198,0Ch 6 ° 134,506 ©° 124,50b 6 ° 121,006 ° 184,096 375,003 6 373, 200 B

=

Fn fm A A F b fa A O [l A

O a

Fs

1 Iwang.-Dombrowo. 1|—-° e A -A. 1888 Nf do. 1889 11 Sabtan-din, -Arw. A Moskau-Kursfï

1 Moskau-Smolensk .

F Qa —_

Bonn

o

F f n Fn F t jet bt R A

pas Ft js O D O o do Do Mo TO O Po I

R PP Arr mm

Q EATEZUN

en rap o

Err REEES ba f ba a bo do bo bo ho ba I ck ck

R A Or O

u 00

R O F j f fs js j fm jn O m O [ENENENEAEPT E NENENENENENEDT N E)

05 00 P 1 1D P e P 1 N DEDE

Fs A R AMNAADOODOANR

E CIE

K

Q

A On 24

© cr

.| 38,006 | £8,006 | 71,006 @ ©| 72,6096 © | 58,006 | 58.006 1.1695 Q 1695 6 1468,00B (148,506 68,10b® | 67,606 6 © 188,00b E © 195,50b G 9 128,000 [124,00b B 57,006 G | 59,00 G 113,756b 113,906 ° 13,00b 6 ©' 13,5006 ° 41,50€ | 41,506° 155,00b © 153,005 6 ° 117,906 6 © 117,500 6 ° 79,50b © 72,90b 6 9 ./596,00b 601,00 G

) 84,00b B | 83,50D 0/258, 75b 1258,25 6 238,90b £ ©/227,00 6 9 142,00b 6 °143.00 B ° 132,90 @ ° 138,5eb B °

R pt je pt fd pt M A S O23 HN8NARO C I E Ls m E) [s] SoaetiSls] b d pi js A

R,

D| Ap 0j

m

t Q. Qi j

—_

E, | =I J

e

Cm R bed

{0 jo i95 1

tO J

50,00 B §0,009 B do. Immobilien 127 "606° 1127 '80b Ni

| 1 1 n 7 j iederl. Kohlenw. T do. Masch. Egest. . 302,00b 6 |301,100 8 | Niederl. Clektr. . |£4,75b G °| 54,76b | do. Waggon 143,100 G |141,99bG | Nienb. Éisen A... 328,70 G 326,50b } Harburg-W. Gum. 143,756 [143,75 G Nitritfabrif 1 219,00G [2192,00 G Harb. Eisen u. Br. 148,50 148,5069 | Nordd. Eiswerke

e

O S

S

D D O N

2 9j 8 6 | 0 0]

C A

O

F

10+ 1 1+ 09 0 1-00 D P P 1 P P D P= S

oo03| H Fa js bs s A A s Qu pt fai b fs a ir N A e

R R 5

. 55M

ba fe bo

A

w-4

356 /00b G |355,00b G HZ208 (115208 Deutscher Hypothekenbanken.

O

gean

2)

snd pak fut pat S

pt n jt fd þ REErEER

e

F

b p Den pa fs p pt

ck Fra þurá perd pet do O

E S Es Ps D b aja ara ja

Ta vor

M AOOLWNOPORNS

71; 0060 | 70,756° | do. ult. sheutig.| 132, ¡75 G © |132,50b° August Uorig: | | | |

pt fd jet jr ded 23 N

t

4

s 1 Cg fs 0 F b F BO DO DO Do S0

A A

91,006 6 °) 80,0069 | bo. E.-Ind. Car. H.|

S

0/148,100 6 [148,00 G do. ult. jheutig.! 124,25 [124,10 G ° August borg, |

L ¿L S. 19, 20 uk. 18| 14 ./100,00b G , S. 8 unk. 1918. j 1 1 S 10/153,25 G 1153,25 G bo. Kotswerke .…. 112 1 L ©'229,50b E ® 1 1 7 L

G1; 8 Uf. 14/4 ¿ 92,50b G do, S. 9 unk. 1920... Lp 95, 3989 do. ult. shsuti L do. S. 3, 4 uk. 15/4 |versch.| 92,60 6 "E10 Unk. 1921. (4 | 14.1 95,505 @ A z Wladit. blig. 1909, 4 4‘ _ . ‘11,12 unk. 1923/4 / Qurbg, Pr.-Henri|6:/,]| "8 | 1.1 [167,00b 6 °|—,—® d. O Lat IZA

2E

149,25 B ° E do. Portl. Zement! 8 | 8 |1. : 153,CCd S 9 E ——,— Odenw. Hartstein. X TL S

152,50b B 1 53'006 Oeking, Stahl.

11.

1.1.

bo, LL

S. 5, 6 uk. 144% / 99,006 G . S. 6 u. 7 unk. 174 L 95,00 G August Lvorig. ad L 1.1. do. E 95,256 | Jtalien. Mittelm.| 3,4] 2,8| 41 | do. S G 914 ies Schweiz. N 12 M LL

n 93,50b 6 Elberfelder Bank-Ver.| 63% 045060 | g o | Reichelbräu 13 | 194,506 [194/50 /

1,1. 2 T OROO G | 28208 s . „Uebers. Elekt./10 [11

1.4.

ot S

| —- Essener Bankverein n 92:00b6 | 93006 | Nofst. Mahn u. DhL, 10 110 | [1.10/171,00 6 [171,00 G 186,00b G °(164,76b G ® | Hibernia BVerg.-G.

S. 7, 8 uk. 18/4 : h | 89,09 G 66 Tb Sch B m 58, 58, S. 18,14 uk. 19/4 | ver , S. „(8 1.1.7 „0 do. ult. heutig.| 166à%a%aTA 81 : 84,00 G Ö s / Iba 50, , R en | LOPRAOLLONRN do 1895/4 10| 85,70b | 85,76b Essener Kred.-Anstält| 8% | 8X 153,808 9 154,00b B ° legel Bochum 10 10 | n 8 O oa * Angust \vorigs| 14H18 ee 1 | 50,506 G | 50,60 G August |vorig. 10 al643b Hilgers Verzinkerei13 | 213, 00b6 °/211,506° | Oe lf. Groß Gerau.

S. 15,16 uf. 21/4 , S. R Cs 18 22/4 | ve : [81 1.1. 85,00 G E.-B.-G,| 7 | 8 1.) 1182,60b® 183,70h® : : L | L E EN 16 3% 98 n. Hypb. 66-68,83-85/4 | 1.4. 934008 | bo. ult. Ca 183200 raa do, C IBTE T LLIO E S Fe Vrivatvan Bant| 9 | 9 [158,76 166,76 6 2 i 2: 14 Deutsche Usph : do. K.-Dbl.S.1 uf. 18| 41 L unk. 21 4 1 95,20b G do ugust {vorig. | 182a A do, v i 1.4,10| E O s G Privatb ant N 113,306 ° 113,306 ° Schwa enbräu . «110 [10 |1 ioles: 75G (153,75b G } Babe O 7 11 1122,50 B ° [122,75 6 ° Hi lpert N 6 | 97, 00b 97,00b G ° E. F, Ot e ’g Erb E 1 A L a E En | e l M fe e E M e Zer À C Ee [t IORCIOO, | R SMAEG L: 14 L S R | p Cl Spione ho 10 L0G 1200 | mans muna nd Send 1 | 0, 69 | ; 83,40b G 0 f E TEE D0dz 14 b 80bh® 7 [14 | 7 et y T „D ai Munition|15 2 9b 2 Gs , Braunschw. Hannover versch.| 93,256 6 | 93, do So DbL, E 23| ¡2% 4. 98,00 G West-Sizilian. ..8'] al E 68150 N 8756 do. do. 2040, | 45| 1.4.10 92/200 | [E Hannoversche Bank. | 7 134,50b 6 °134,256 ° | Vereinsbr. Artern. | 6 | 16| 90,00 B | 99/00 B i End! fi Les 267,00b 6 ©/260,90b Q ° Hirsch, Kupfer . 7 22000 Bo 228, 30h Eivein. Vort. 3 do, S. 23 uf. 15/4 | 1.1.7 93,500 G do. do. (3%) 1.4. 83,89 A D 00, 408 | 4X] 1.4.10 92,30 G | 92108 Hildesheimer Bank. 9 1163 126b G ©1163, 956° Wicküler Küpper . 47] 11/119,50 B 119,50 B » aëglühsit 25 7 431, (00e G 481, „50b G HirschbergerLederf.| 10 | 1165,25 |1685.256° | do 5 eue i l | Deutsche D O Ca S ÉEIO G do. 22v(Erg) 2040 | 4 1.4.10| 92,10 6 e Im mob.Verkehrsbank| i.L. lo. D./261,00b 6 |262,00@ | Biesbad. Kronenb. 0 | 0 |1.1c| 26 50b 6 | 27,50b 6 . do. Vcrz.-A.| 5 |—|1.7 [103,00b 193,008 | Höchster Farbwerke/30 | 615,10b 6 °618,80b° ; ult. shouti 92,106 | 92,1 Kieler Bank | 94,006 © | 94/008 ° . Gußstahltugel |12 ; 170,00b G °/170, (0b G ° | Hoesch, Eisen u. St./22 /350,90b G 346,75b G * Augu tas : Sutespinneret |20 1 /815,00b G ©312,25b G ° | Hoffmann, Stärkef.|12.| /168,00b 6 °/168,00b 6 ° 3

78,606 A | 79,00bG | do. S. 24 uf. 18/4 | 1.4.10| 94,90 A , Aen R G do. do. 408, | 45 14.10 Braunschweigische 7 e 108 Ba Man [l \ do. Serie 3. E .12| 92,25 @ E r lieu Ce Aachener Spinn...| 5 | 5 S , Kabelwerke...| 7 :1 [123,900° [133,90b®0 | Sohenlohe-Werke | Accumulat.-Fabr. .|25 | [356, 76b 6 ° 354'00b G ° . Kaliwerke .….| 9 ‘1 122/25b G °/121,25b° Via E led E [148,00b G |148,90b

T7000 T0008 | bo, L A Ie I 08 8, 8A, 9, 9A 4 92,25 6 S. 81,00 G | bB 0, 26 uf. 21/4 | 1.4.1 ; Landeseisenbahn A 5s y | A S S “t S. 10, 11/84 14.10 95,00 8 e Cr R Sa'coba | do. S. E t Geneh-AN) oo'roa | 50000 M Leipziger Ared.-Anit.| o 26 |L 88,00b G | 87,60b A S. 2-9, 12-15, 193% vers.| 84,59b G do. S. 11 unk. 18. 8§4,00b G do. 1904| 88 ——- E E v 63608 | 63,706 Sib Gt Ba 8 151,90 6 oto! 9069 |A.-G. f Anilinfb.. st20 |23 | 1.1 ‘436,50b B °435,25 B ° Linol.u Wachs|10 | 5 |1.1 128,756 ° [129,25 6 ° g Ba Brölth. Eisenb. 1890/4) ial jen 08 | 96.40 Luxemburger Bank . LZEbe 17,106 ° | A.-G. f. Bauausf. 6 [1.2 | 85.00b B °| 84,25b @ ° . Schachtbau …|35 [35 |1. 374/00bG © 373 75 @ © | A e A I | 69,006 Magdeb. Bank-Verein E /169,26b B ° | A-G. f, Bürsi.-Ind. 1.7 [115,908 [117,75B Ee a8 (8 1 O ROO S A AOG D l B otceBotiedz d 112 [16 L 113,906° [115,908 A.-G. f, Pappenfb.| 2 3 |14 | 60,00G° | 61,5060 . Steinzeug . 118 | : 226 T5b B ° 227.50 6 ° |

bo SSO (+84 1.4.10| 85,00 @ do. S. 12, 128 uk. 20 K A Hyp.-Verein . l L127 | —— s S. 18 En 22. A e do. do. 1900| 4 M E Une -D., S , Crefelder Eisenb.-Gefs.| 8% 2 | | 62.006 9 T | 83] | | 95,808 | Halberstadt-Blkbg. 09 ( 2 Mac edon. Gold-Obl. | 84806 Mie Bank E 6 (22,0060 120756 ° AeS f. Verkehrsw.|18 |1: /213,00b G °211/00bG ° | do. Ton-u.Steinz. 10 110 [11 1878089 (1870060 | Soiel Di l à (1 | 72,806 do. Hyp.- u. W.-Bank|15 233,256 © | Adlec 1 Bolz 1 112'6bB° 110,00bG° | do. Waffen u. M../25 32 [1.1 /606,60b 6 °608,50b | Hört.-Gudelh.V.-A,| 0 | 4"

e | e ch6 = é 31 veri —,—- el l L E 74,90 G d . Hyp.-Bk. 4 er —_,— 5 â L N 94,60 G do. do. 1884 fkonv.. do. kleine! a | 85,75 G Portug. Eisenb. 18286} 83 | 1 ( 5, do do, 1895,1908, 06 84 do. 1889 I. Reg. 2 84,500 Mecklbg.-Strel. Hyp. . | 4 96,006 | Adlerhütien Glas. [11 | Ea T GA é b aggon-Veth. 12 2 1241. 198,90 080009 | uber Diaune | 8 lg

1132.25 G ° Adlerwerke 30 Is 26,25 y asserwerke .| 5 | 4 [1,1 | 93,78 93, 006° Humboldt Masch. .| 81

L 5 /

6! 16S S E E do. c ¿1198 E 136008 100 24 E | .1165,90h 63,50b j er.24 unf. 23 TA o. o. S. ¡8% j 4 | veri | i é: B, S. 1-5| ; 92,10b G 92,20h @ Halle-Hettstedter . . 13% S bo l Reli E Meini 19. Sup. Bank| 97.008 4% | 83,2560 | Admiralsgarten. "126,006 ° /401,75b ¿ Dtich, Eisenhandel.) 1 122,006 ° [122,006° | Humboldtmüßle ..| 0 |—| 4 | 6% (113,30 6 ° [113,300 do. L | 26,006° | R. W. Dinnendahl| 0 |— |1.7 | 20,2566 | 20,10þ6 | Ludwig Hupfeld . . 12 |—

5 44 4 I R 92,50b G S. 83.20b @ | 83,40 B 1 S. 7, 10—12/4 | vers 32 . mmen-Neuru wi L Z | Sai ui L ind EEE [Sg ci Sn 9 Ie Uta [eia 2 Sa 2 s C WE mittel ¿1 D 7 S.15,16 unk. 17/4 | versch.393,50 8 do, S. 8 unk. 191 s , , Lausizer Eisenb. ‘Gef 4] | ES d f | 40,756 ° | 40,756 ° | Dittm.-Neuh. Gab.| | A E R B Teine| 4 4 é 87,63b 87,90b , &,18,19 unk. 19/4 | versch.| 93,600 B do. S. 9 unk. 191 .10| 94,20G | 94,296 Libed-Büchen gar. [8%] Sizil. Gold 1/889] A 1410 —” 6 4106 o. G u 4 Alexanderwerk .… 1 24/006 6 | 1 22/60 6 SItmidi® as e E "S8 e) o N N Bos B q S0 U C Ne 7 (96,106 | 956,106 | Med. Fr.-W. Eis, 07 4 | S | Vils Buremb, S, 9.8 | L541 a L 118,506 @ ©1118 50b 6 ° Alfeld-Gronau. . | 74,75B° | 74,75B° | Donnersmarchütte|16 |20 | 1.1 (326,506 ° |321,006° Sl Séue, EtaVchis lia S 86,00 G 6x 1028080 [1628060 Sus ied 1178206 6 °}178,006 A ° Döring u, Lehrm 10 [1.1 [124/606 ° (124/506 ° | Jeseric) Asphalt .…| 9 [12 _0 04406° | do Elektr.- G. H | T | do. Vorz.-Akt. 1 [104,006 |104,006° | do. Vorz.-Aït.| 5 | 6

L 1 do. ult. sheutig.| —— .20, 21 unf. 20/4 | vers. H S À (6 do, S 1 7 unk. 191 .10| 88,596 | 88,50 @ Nordh.-Wernigerode. |4 1.4.10 do, Kron.-Rente| 4 . 18, 18 A3 vers 1, e 02,8 .| 97,20 G 97,20 G Neiniccktd.-Liebenwald. 4) 1.4,10 96,0006 | Nuslä indische Klein 11. Straßenba Nat.-Bank f. Deutichl.| E 14 1052 24408 fo E shoutig. 12407 |[240,25b 1[239,70b Dresdener Bauges. z 122,096 ° 122,00 G ° Jejsenib Kaliwerke] O , ü ; | j

L E: Ks E L L L L ¡L 2,28 unk. 21/4 | vers, do L August \ vori 22,28 unk. 21/4 | versd ; 4 Fron. «Reni L e | Se 34 85,006 | 685,008 | bo, 1910 unkv. 20/4 1.4.10 M do, mitt.u.kleine| 4 E 1,260 81,006 é S. 8, 9/3%/ 1.4.10 i L Fou e N do. do. b. 4.10| 85,106 | 86,106 | Teutoburg.Wald-Esb./4%| 1.4.10 96,00 @ obligatiouen. do. ult. fart 46 August Uorig. | 239: nie E E E 8 |— 16 [168/250 169,00 . A. John, Alt.-G.| 5 | 0- vorig. | 114þb do. Häuserbau .| G 0 bo, Gasmotoren 11 ( 140,00b G °/1 39,00 G ° Max Jüdel u. Co. 20 [24 |

[1.

L

1,

L

L

L

Ès

L

L

1.

L

1

1

Ÿ

H.

L

O Ei end R. 90 Secb. Goldanl... do. amort. 95 Siames. Anleihe. Spanische unabg. do. gr. abg. %o, mittl. abg. do. kl. abg. do, ult. sheut. Aug. abg. (vor. Türk. Admin.-A. do, Bagd. E.-A. 1 do. O S do. Konsol. 1890 do. unif. 1903,06 do. ult. sheutig. August \vorig. do, 1905 do, 19083 do. Zollobl. S. 1 do, 400 Fr.-Lose B. do. ult. E 165 August l vorig Us G.-R. gr.| 4 Í ez 86,00b

pl jut fd jd fd prt pr ft fut ju Do ¿o

Amma TLES

- 5%

T

0

1. 1. 1. 1.

E ckck E

I Irre

anno R. ee fa e Be 0 FE e P P

5e 87,75 G

27 ‘c0b 8 268.25 6

89,006 28,756 86,50 26,5069

90 99 ©

[r o

_ 12 s ara Le A E e E E E Is Ps Edi Ses

M _

[ch4

0

E

S D

[204,00b 1204,C0 B