1914 / 100 p. 21 (Deutscher Reichsanzeiger) scan diff

ae E —————————————

rz

p S S E R I E 3 R ZEZ T: SFRERE E R E T I I I a R T E 2 Ua N m e ae ————— s S ; { Keutig or ! Moris î Bri | tiger | Voriger | Keutiger | Voriger | He |- Voriger | ÿ s Heutiger | Botiger | Heutiger | Voriger | Heutlger | Voriger Heutiger | Soriger 49 Heutlger | Vorigy 2 Heutigar | E origer Heutig qus ge | Eurs S ü E e Kur Ku Kurs Kurs _Kurs E i Lr L L L E E S Zee | E E L T O , x E B E ieftr. Werke] 13 | 18) E 506 E | jlöthex, Maichinen 14 ! i Us Ub A S AIEO Gs E Beaunz./| ——————————— - ¿zSüh -Dvlich. [14/14 | 1. 1 1962 ib G ©[1860,00h® Vereinsbk. Hamdburg| d. | —s G ez Î 2 f R S, 8, 9 Riel [m | 24,50h 6 SaniE, Eleki.Ste.| 4 Lud, 1390| 4 24,708 | 24 do ; {vorig; Tas do. Digk.-Bank «p 171 r + 183 3,7506 . Gubener Hutf. |1 [1 (“06 DEDG | “05 s u Huterf „Sasi10 | ‘a 1207, Es 207, '90b® V 2 p „Pe.| S. 11 unk. 1916/4 | 1.1. 94,506 G Dtjc?Eijenvahndt.| 6 1208 110508 L Kats. Verd. -Nrdb, R 1ER Labs, “Damvf. El | L % r8.TOb BEIZ 562020 | Westdeutsche Bodenkr.| 1123,00 |138 ,00b 6 , Holg-Compt...j 7 |08:005° |aS Zoe a ® rann. ! Es i euti 9 20700 G 0i22525 69 Ceyfam-Jofeftlal : S. 1.REL He) Ta Ly | Lene Be: 191,760 120 00G | bo. bo 1 S. | A dani, ult. hau. 2594400008940 Westf Lipp, Ver. .…| 5 | 5 |100,25 100,25 6 . Sute Borz. L si : &, 13 unk. 1918/4 | 1.8. y ,70bA | do. ult. shoutia.| H Kronpr. Mudolfsvahn 4 606 | 8 Ma E | 20624426 434h05 Wiener Bankverein .| S. 4 | S. 4

153,15 to8,10 158,50b° |168,7509 90,00 G) 90,75 p62 1109,50 69 1102,99 42 82, 256 | 32,25 Ü | 67,5069 | 67,259 6 9 130, "256 1139, 90b 169,500 B i683, ‘0069 201,000 6 199, ‘000 A [157,100 G ©| 157, "206? 275, 50b 6 |232,50€* B | 93, 2506 | 102,659 G 1318, ‘60h 6 01310, 50h69 i26,40b | 125,25b G 950,008 [360,00 6 138,75 6 1138,00b A P T: | ——

y

Desi. GSolb 1000 fl.| 4 4 1.4.10 | 85,90b Helsingfors Mals do. 290 fl.| 4 | 14.10 | 86,90b do. B do ult. (es | Karlsbader 1892| 4 Mai {vorig, do. 1909......| 4 dv. pa 82,00b G Kopenhagen 1892| 4 do. ky. Nente 1.7 | 81,80bG | C do, 16/11 unkv. | do. do. i | 9 20/21| 4 | bo. Silb, 1000| Es 4.10 | —,— do. 1886! 835 | i Aa Ia. Do, 100fl| 4i/s) 4.20 |—— | do. 1895| 8 | 1. bo, Pap.-Rente Wh) K —,— Lissabon as, M6 1 1; do. 1860 er Lose! 4 | —— [179,60 fleine| 4 | 1. do. 1884 er Lose fr.Z. 46 p. ‘St.| —— T Mild. 45Lire-L. B) # D Mas Eis. gr. S | do. 10 Lire-Lose|fr.Z./46 0. o, 5

S!

o

7,50b G ° 65, 5,10% Fes, Josefb, ‘Süb.-Pr. 4

bes be D e | 00

6 2. A. 4. L

po R

j o) —;, 9 . Maschin.-Bau 14 1 214; 09b G °/273, 000 G9 | Friedrichshal Kali/10 139,50 G 2 130,599 Lichtenberger Terr. ENRS h Maschin K. Vz.| 2 | |*60,60b G ©! 51,00b® Friedrichshlitte 40 157.2569 (156,900 6 ® | Linde'sEisma chin! © , Spedit.-Ver. . 16 [140,60 G /140,60b G R. Frister, A.-G. 116 252,25b G |2509,25h G Lindenberg Siahl.[12 i 8? do. do. Vorz. -A.| 9 ; s (125,25 6 Prier a. Roßm. abd, 1 | Ls ba | TEOOS Carl BERLYEM D 79,70b8 | 704 Ie E O ; atio. las Bernburger Masch.| 0 | | 54,000 | 54,90@G | Sroebeln Budferf. . 6 ©1161 0b } Lingel Suhfabri?/19 [12 Mai Uvorig, | 150,21518 do. do. 200 Är. 3 | 1. 70,7066 | Das n E! R E age N E y Berthold Mesfing - (15 (15 | 1.1 272, "50b G °268/25b G ° | Gaggenauer V-A, 4 | 73,75b 4 © 72,00 69 | Vinte-Hofm, Wagg. 17 17, Gr. Casseler Strb.| | b | 1.10 s [9 do. Nordto RDAIR s: | B: [e Ele Tbei biffahrt «| 0) Pl 1.1 | 68.75 9 | 68.75 Q Zzitrtt. Bank-Anstalt . | 9 Berzelius Bergw. 10 | 110 142,10 ° 142,906° | Gasmotor Dou - 118,492. 118, 00b 68 bo, Barz.-Ukt. Í Hambg. -Altonaer| 9.19) 13 . |——9 D konv. (ax s fer, ÉTbesMINa?Tt «! bo. Bereinsbanck* .| 5 1133, Beton- u. Monie rb.| 11 [11 154,75 6 ° |156,090b G ° | Gebhard 1. Co (1.1 [121 '00B° 1°771,90b G prt Loewe u. Co.11 Samburger Strb. [10 [10 14 72 ‘00b® 173; 2509 , do. v.1903 Lit. A 3% A Î h Ving Nürnb. Mt. [12 12 1197,90 G ° 1197,506°9 | Gebh. & Koenig . L) 2 1232, '50b-G [230,09b G Germann Löhnert. do. ult. heutig.' —,— , Lit. B (Elbet.) ./5 | Birktenwerd. Vz.-A. si, 09) | 14,50b G | 14,25 G Geisweider Eisen .| 11 137,7 7509 137,305® C, Lorenz... - Es Mai {vorig, | . do. do. fkonv./3%) Obligati Bis8marchütte .…. -| [0/9 [138/00b 6 ©1138; ‘00b | Selse nfirGen 1 |1. 182.2000 [180,306° | Lothr. Portl.-Zem. Hannov. Strb... 67,006 6 °| 67.00 . do. do. v. 1908 3% gationen Blumwe u. Sohn . 18) 3 1 R RE do. u t. {houtig. i 2E do. Eij. dop pp: abg, do. Vorz.-L 78 00b G °| 77,7559 . do. G.-P. 1874/5 y citenb.| L : P Bochum. Bgw. abg.| 1( 1137,50 G Mai vorig È 0 St.-Br. 5ebO| 92, “T5eb 6 - Heidelberg. E | e Bak: do. konv.! e T Cisbw. ra 108 4 E | 89'80@ do. Gußstahl 14 (1 1223/4002 [222,256 do. Gußstahl) 5 | 102,20b G °/102,906° Lübecker Masch. V3z.| 6 | 93, 756 | Hildesh.-Peine | 4 | 85,50 G ba E 12 falis G. Gensájow u. Co. 18 1 213,000 G ° 209,000 G ° Luckau u. Steffen. 106 | | 94; 10 G L. A S. a f Qandbank …..r3.10B| 42 a | 94,00b G Mai 1 vorig. | i Georgs-Marienh. . | B84, TAbS- | | 85, 10 Lüdenschet0 Metall O A rp 1.6.1101 O 101,608 E ———— : L Bodg g; Veclin-Noed! 0/0] 0: Lane 16.1208 T 71. E Cn ns Da bd. 2 T5. 100/48 e 5 E do. b. Schönh. A.|— jo D| 1.1 | 65, ; erb.u. Farb.Renn.|19 [19 |1. 59,50 259,25b uthe aschinen. Roe E L 4 99,75 6 Bk. f. ortent. Cisb. u?.17| 4 au R haus Í L GermaniaPortl.-Z „3/0 | 0 Í 932560 | 93, 500 60 | Magdeb. Allg. Gas. 6 bo, 83, 85, 94 r. 1004 | 1.4.10) | Gebr. Böhler u. Co.]15 | F E 1902 ra. 100 4 | 1.4.10! E | «c udufieleaktiem Sl narzaide: Zert 1 1 179 256° L m Btelens. L Ber Bu 4 Zl 19e A L T S201} “E Bösverde Walzw.. | [179,26 G 9,0989 | Ung.-Gal. Ser Donau pf, 82 r3. 109 H ° [eter ibenbensÖein. Brau :nk, u, Britet . k D E t Vorarlberge 18.9 | | A 96 ra. 10014 | 14. B A Kurs ohne lezten Dividendens Braunschw. Sohle; 79 „Bodent Ei - 7 | 83,806 | 83,80 ; g ho, Jutespian.| 25 unk. 94,506 | Ver. Cisb.-Btr. Lz.| 19,25b | 18,00b Dux Bodenb.S E E s Hiesige Brauerelen, Bredow. Zucterfabr., 26 unk. 95,25 Westd.Cisenbahn .| 16,00b 8 | 16,909 do. in Kronen T1 97 Dividende |vl. legi Z-U] Breitenb. Zement. |

L L) O. S Strßb. | [14 |—— |—— | Fünffirchen-Barcs...\b | 14.10 |- Wankaktienz Ei Rinbl-Br 14 [15 | 1.10/280,76 (200,760 9 | eer Ällg. Gas| 29 unf. 1922/4 | 1.4. 95,75b Q fasG.-Dderb. A T do. ae Ert 17 |1.10/282,00b 6 °/281,00b | do. VBuitan Í E DELAl 23 s 9 o 01/ 1,7 | 84,256 U © 84s ) i s inionsbr.| 0 | o G9 é 26,50b G * tnv. S. 11, 15,16 8 veri 88,258 | Ausländische Eisenbaßbn-Stamm- und | Lis er 4 | 1.1.7 | 82,506 |8 2208 PHE U E EEINER Bartier U Fen ees 102/8068 ° do. Wontämm. | | , j. , j j M j j 2 "Lei | | * Cir.-Bdkr.… 1890/4 | 1.4.10| 94,10b6G | Prioritätsaktienu. E ho. spl e 830 Dividenbe |vorl|leht| E 10 L o E69 Brown Bovert . t Q 30 G A Sue f S E T lie XWely9, avg. le N13 Y fbr.|20 [—— | . 1899, 1901, 1903/4 | 1.1. (S ° Kurz ohne leyten Dividenvenschetn. Def Ung. Stb. 1 11) 69,250 An deebam Be Balle 1 |— s 47 Deutsche E E B (N 9'596 ° | 89,00b 69 | Bruíal, Maschfbr.. ZE e e 1E E "a0 : 192,106 [102/08 fntio. Zeniralbank.| 8% | 5: A E. Engelhardt Nfg./13 [13 |1.10/194, 0b 6 °1195,00G° | Brlining u. Son - ai gas : L Lar ol F Russig-Tepliy abg! u 1E E Pra „Dux Gold-Obl. 71,406 | 71,206 Hzow-Don- „Rom. 15 16 223 57 2b 6 °/221, ¡50h G ° Fricdrihshain Ta ‘10! 62,00 | 69,00 G ° E ixer Kohlenw... D| ¡t Don.-Reg.100fl-L| —_,— | e AHOD URE I A 2 Buschtherad. Lit.B'12 | —| 11 | ——- i Raab-Dedenb. Gld. 8: 10) 76 50b G | 76,600 bo, ult. heutig.| | 223à!0A4lD Germania D 10! 50,00 G ° | 50,00 G ° Buderus8 Eis. A-Y| 7 | Finnl.Hyp. «V-A, —s 1910 unl L do. ult. shoutig. Südbst, B. (Lomb.) | 51,108 | 51e Mai Worig. | 221%à2à1%b eben 10] 44,50b 6 0) 49,30b 6 Emil Busch, opt. I-17 | 1812 unf. 1922/4 | { s d )| 61,10 6 U ic ï an A, ilsebein 4 ° F.W Busch,Lüdnsch.|10 | L vorig. L do. D, NEUE 2,5 | 59,906 Badische Ban , , önigstadt .10| 62,2569 | 81, s [D H, Waggonfbr.| 19 |: 19! 723,25 69 O 46

| j | do, 14 | 1 Bai do. Stadttyp. „g. | 1886, 89, 94, 98 /3%| vers | A ° Buzte U. Co., Met. | 10/208,50 G ° 1208, 506 y | | l

ls ja j A A4) 00a 0h

5 p js ———=

| |aS0D2

Mes pin

14 unf. 1912/4 | | 94, | 94,80b K Mai Ivorig. | —;— do. (Salzt.)| 15 unk. 1920/4 L E 95,10b G Erfurt. eleft. Strb.| 7 | 8 | 1.10/143,00 6 2 /142,00 6 9 Nagykikinda-Arad Gs L %

16,

) d d I O I DO TO

88,396 | 02,20 ° 1107 2 h, Lit. Ci 8 8 | 11 107,006 107,10b Q do. ult. shoutig.! 81,2008 | 81,809 206). „En fis er Lloyd} 7j 8 } 1.1 11318086 €[112;25 B ° Mai erber]

16 unf. 1921 83,30 G | £3,256 Gerdd sheutig- {13/67 do, Unionbank

jk pr pet 4 prt bes jade prd de

Gx. BerlinerStrb.!| 8%! s | 11 [152,00 G °151,00b® Dest. Lokals. Cold-Pr. do. ult. sheutig.| 152% B Bei 5 do, Schuld. .….-\ 3

O O

| |

é g H unk. 1922/4

. alie S..10 . b Präm. 1.-Pfbbrf.| El Mitild. Bdkr.S.2—4, 6| D S. 7 unk. 1922|

D Grundr.-B. S

do. do, S. 2/8) Nordd. Grdkr. S. 8—5/4 | 6, 10—12, 15/4 | 16 unk. 1917/4 | 17 unf. 1919/4 | 18 unf, 1921/4 | . 19 unf. 1922/4 j TA L GHCC A [88

A

A AO i

s P d

3. 1. 1 1. L; p. p.

S8

I

j

| 91'40b & | 91/2066 | Mok. S. 25,27,28|

Le K LoT 1.1.7 | 97,40 & | 97,60 G 5000 Rb. | 117 | 64106bB| 64,196 do. 1000-100 |

ate E

4 4 | [3X 4

p fe

do. Gold 1913, M 5

Vort. unif. TIT 02/ D do. ult. heutig.) do. S. 30—38|

Mai vorig. —— 5000 Rbl.| 4

do. 8. Spec. ‘ir B. p. St.| —,— 10,00 B do.1000-100 | 4 Kio de Janeiro 09 | | do. S. 834, 35, 88,!

800 u. 1900£| 5 |} 89, 5900 Rbl. | 4

do. 20—100 „15 } do.1000-100 | 4

Fum.Staats{ch18]| 4k | Sofia Stadt uk. 16| 5

| 2

| 4

| 4

4

8

l

r e

An 0 Co W005 L c d

js —1 A “4 [4

ck b

S juni jd pmk prá jerd rek jut

ee S ® P Des De: nis

DH A

j

Schzifsahrtsobligationen,

2EEE h Mate R

_G E

S QK L E ja bt ja’ brs bed F bus fers 5

H

Ce —je 85, 008. 85,09B 2 120,00b G6 */120,06 G ® 178,25 b 6 177,60b G ® | 93, '02bA‘| 97,50b? 83,25 | 88,25B9 432560 | 43.2589 —9 437,008 8 9 Í ° o! 82,1009 62, Lt 181, 40b 1831 090 S 2,10 G

i O C T L

®, E m A

O

i and

gamb.-Fim.Pck.x3. 100/4 (15.5. 11! 96,506 | 97,008

v. 1908 Lit. C/3 Ó | do, v. 190 % bo 3.100 /4%| 1.2.8 101,00 B [00806 B | Deutsche Anfiedlgsbk. 4

| | Gef -Ung. Stb. alte/8 As

178,00 B ° 178,006 1874/8 |

j —° E 4 1886/3 | j |

115,00 115/0080 do. Sregänzungsneß s | 1. f | 74, do. 1 rz. 100/44] 1.4.10| 99,75 G | 89,60b l 4 |

F

S E i Mi M AAEA

O S o O

4 5

p

—— o A

SaS8

Magdeburg. Eirb.| Marienb. -Beendf. Meccklb.(j.Rost.) kv.| Niederwaldbahn .|

PosenerStraßenb.| 113; 59 G Stettiner Strßb..

do. Vorz. -Aft.| 024,25bhA | Straufßbg. - Herzf.| 94,50bG | Südd. Eisenbahn. |

S ELEB H LIHN

SSS

[M ch)

| 93,396

fas prt dees dd dei

„99999002

L, es 4. y | T—9, 13. ¡82 vers. T | 91,26b G Pfirz. Hyp. „Pfandbr. (8%) vers fri E Fr. BVodfr. S. 4 rz. 11 15/45] 1.1.7 | 92,50b S EA S. 13, 14,17—19,| |

| Ga A

.| 24 unk.

k

a“ | | | | | |

1248,25 Gerresh. Gsaë5 zittel14 | [1.1 /230,25 69° ¡230,25 G 9 do. Bau- u. Krdb.. 63,60b G | 62; et Gef. f.eleftr. Untern./10 10 | A [157,100 G 155,599 do, Bergwerk? Zt | 70,506 ° | 70,5069 | do. ult. sheutig, 15 do. do. St.-Pr.137 |! 187.10b G ©1£8,00 G ° Mai ivorig. | 1582 “6D do. Müßlen 1086,00b G ° 285,005 G ° | Geveléverg. Herb. 110 l1v [1.7 [142,75 G © |143, 756° |C. D. Magirus . |223,50b G © 222,50 G 9 Giesel, Portl. Zenm.10 i111 (1.1 |152,50 152,500 G ° Malmedie u. Co. 142,756 2 142,006 ® Mannesmannröhr. 13% 247,756 G |245,5Cb G | Marie, konf. Bgw.! 3% 22, '00b B ° 22,00b G Marienh.-Koßen.. 109,50 1100,50 G ©° „Mark“ 3ortl.-B.. 138,100 6 ©/149,00b® Märt.-Ws, Bgb... [169,008 1109,00 B Markt- U. Guhlh. - 1195,75 G ® [195,76 G6 9 Maschin. Baura. 3 10 149, '9062 [148,10b G ® j bo. Buctau.…..| 6 | | 21,566 | 21,000 | do. do Vz.-A,| 6 | 164,00G [164,00 G do. Kappel... 28 217,596 G |217,90D Mech. Weh. Linben}|20 22; 50G9° 222,60bG® | do. bo. Sorau...) 6 | 67,506 © | 67,5060 do. do. Hittau …….|§ 174 75b G °/174,50b G ° Meggen. Walzwer!/10 [12 | 199,50 G ° |200,0906 G 9 5. Méguin u. Co.11 | 133,095 G 78,75b H. Meinecke 268,00 B ° [266,00 B ° Merk ur, Wollw. 62,75B © | 63,3969 } Dr. Paul Meyer. 200,90 G ° 1200,09 G ° Milowicer Et 143,50 G ©° 145,500 G ® | Mühle Rüningen .| 120,50 G ® [129,506 ® | Mülh. Berg werk . 1 | 102,506 102,50 G C, , Müller, G1 ai T 110,506 9 110,28 5 O8 116,2560 116,256 9 Speisef. ..| s | i 35,50b 126,500 G 87,50G | 87,25 G Naphta Pro d. Nobel|2 - 492 62! G (397,906 G i98,0Cp G [214,906 do. ult, sheutig. 4 { I 9230400 A05e0 B 4b 42,50 G- | 42,50 G Mai 1vorig. | 264,2510 1386,25 G 9 Nauh. {äuref.Lr.t. N L 51,2599 [152,99B ® | Neptun SchiffSW. .| B 24,7: zh L Tren ® 144256© 144,26b® | Neu-Fiukentrug ..|— (9 D| 1, 0,06 152,756 (153,75 G Neu-Srunew. i. L.,|0 D M p. St.| 1775 à 1713 È | 99,006 | 98,500 G ° | Neu-Westend A .….|— lo D| 1.7 |162,00b Q 157,00 S | 57,1060 59,00 B Neue Bodengé*sell..| 0 | 0 [1,1 95,5W G *| 79,25b G ® 128,00 [126,006 9 | Neuß, agenb. i. L.|i 05/46 p. St.| —— ai 7 1334;28b 6 © 232,006 8 ° Niederl. Kohlenw... 12 |—| 219,75b Q |218/00eb G 0/158,75b? 167,500 G 9 Niederschl. Elettr.. ‘198 7 146,25 146,256 ® 150,75 B ° [151,006 G ° | Nienb. Eijen U « | 2,75 42,50 B 9 7 | 40,0eb G®! 40,0eL Harb, Éisen u. Br 209,906 G 198,76b 6 Nitritfabrik. | 92,69% 6 | §2,80b G L (555,25b G (555,25€D G | Harkort Berg werk | Nordd. Cellulo e 1 | 49,900 | 49,90h St.ePr. 1218 201, 26b G ©199, 50H G9 | bo. neue| |- L T 1 1

| 21 000 6 °| 20,90b° bo. Gold-Prior. 4

Rumän. 1903...|/ 5 Stockholmer 1880 1166, 50b G 0) 166.0eb a9 | Pilsen-Priesen

do. 1913 unk. 24| 4% | do, kleine do. 1889 4000 #6) do, 1885| bo, 800 »„ do. kleine do. 400 90, 40680, 2025 do, 810 do, 405 91, 4080, 2925 bo, 810 Ho, 405 04, 4050, 2025 do, 810 405 26. 4050, 2025 do. 810 do. 405 282, 4050, 2025 do. 8 do, do. do. Do, 1905 do, bo, do. 1968 405 Do, 1910 405 N Eng. A. 1822| 6 do. TUeine| 5 do. 1859| 8

m O

© Lo Dad

L 3

o H p n ASS T7 1)

c R

j | j

ck L] r Loo)

1887| Î

j / —— j 2 / ,

mm Mb

do. A Venet. 80 Lire-L. fr.Z.//6 p. —— Wien. Invest.-Al.| 4 V T4 84; "90eb G! £84906 do. Stadt 1898| 4 | 1, | 85,506 | 85,50 G Büriher 1889| 8X | 2|—— |—

Verschiedene fish ae

Budapest. Spark.| 4 | il, Hp. G-Pf. D Dän. Ldm. “ia S.14| 4 M T | ——

4

1

J 4

7

T

1

L

7 | 45,1062 45,0062 | Gildemeister & Co. 9 | 9 1

1

1

L

A

6A

4

4

SE

A

S E

S

A J Y J J

[73,00eb B © e Ihs. Girmes & Co.12

| 92,25 G ° | 922562 | Gladb. Spinn. abg.| 0 2025 C0188 4000 do. Text.Schneiders| 5 j 142,0eb 6 © 142,0e b6®| do. Wol-Ind.11 |1 276,25 6 ° [278,000 6G | H. Gladenbedck U. S.110 | 0427,25 G 9 427,506 ° Glas-M, Schalke. .|22 1147,75h G 14147, 50b Glauzig zer D Gen ( ‘0 (871, 9b G 370,506 G G idauf

eini ata | —— S 0

A 1104/70b G ° 104,750

4 1267,00B [267,69 B

6 1151,60G 9 151, 6969 .10/298,50b G °/227, 75h99 1 [703,00b 194,006 | Gre venbroid

T 125,5 50b 126,905 | Gri yner Mas

A -— S Gr. Lichtf. Bv. ¿X 405/1080 4 40510660 | do. Terrai

E o __L__ELRE s

© |

brs pt jt pt jt fert jt fert fued jt fert Pert due S

_ C Q 2 N D B

| l | l

Q r o _—

O

000A L 24 I fm fes 2 d

| 8 o G RRGSEOBRRE

E E ma O U 9 | E

22 | 22228

S8 & r com M

B

(H W O O,

pa

bm p j i r t i M b Þ

O N N S A a ie Aen Sin Led n Sit D ENA 2 A

co œ

n

0 ckch

5 O SD Tr D

do.Insekft. B. gar. do. Kredv. Obl. 9

{A

b m b pi A jl js es

ps ‘puokþ ct” jadd jut - fend “ddt hd ¿bed fred Pas

e)

l [e] o

R O

to D 4 D

S

o 1 R ck O9

s

b v 1 1 Vf 1a 1D 1 V P P 1 0 10 P 1 P OR P pes S c m

A (M V A D D M E R B E

p jut pt A fund pt Pud jt dul Perl jed prt ps fd pa ded dus dus ps dus Îus Fus Fed Frs See n) al C O L c

Parr OOR f

| d O O

co

T S Zis E s Fs C R E R Mo

S ARR ere E

a ©

2,800 | . Komm.-DbL. 01/4 | Kaschau -Oderberg| 4 |—|1.1.7| —— | E i - Ban? für Br ‘aus Jnd.- |—_ |60,25bG | 60,756 E | | | 2 | r. Ruzfische Ei senb. 3 | L 4 1 ; S Mün. Brauhaus. d R an nl 224 | 2:8 | | 96, Prot a S S / | Goa G fleine/8 2 Bauk f icingen.| 8 | 8 [141,606 9 142,00 G0 Cy

f Czakat.- -Agr. P. -A.| | ¿A4 £8,500 G | do. do. Db. b | s | 939, 10b j N Hanca Lom. Jtak. .. 19 S 0 ——_ 9 G G V ; | 91

1909 unkv. 19| | 92.256 | 92,2 : 1904 3% Graz-Köflacher .….| 7 | E do. do, Ser. V4 | 1.6.11] 71,006 h Panca Gen. Rom. 12 (174256 1742660 R Ta | 0,

do. 1909T1 ukv 20! T e 10 116,506 110/50 Cavito u. lein. 12 | | 1.1023 37.0eb B °236,75 G ° Carlshütte Altw...| 6 |

00ck

Holl. Kom.-Kr.-L.) Jütl. Bdk.-Pf. gar. Jütl.Kred.-V.S. 5| +4 W E sl

do, B [120,75 G Kopen. Hbes.- E

A tonj.1880 der 4 85/99b G | 85,80 B S Ba, RA A

1er 4 86,326 @ | 86,10b Nrd. Pf. Wib. 1, 2| 4 do. ult. E he Born. Hyp. 1887| 8 N (1 v0 ul Are E est.Kr.-L of. 1858 fr. Rfj.UnL. 1889 2br| 4 Pest.U.K.B.S. 2, 3| 4 \ bo, Sr u. 1r 4 do. Kom. Obl. S.2| 4 | “n 90 arat 7 do. Vat. Spark. 0, r u. 1r Poln „Pf. 3000 R. | x o 8. Ee x do. 1000-100 R.| 44 do. «4. Em. 26r! 4 Dor es: es 2 bo, Ar 1, 10) 4 do. Anrechtsf ‘ifr.3.| do, 94 6. Em.| S@&wed. H. ¿Pf.78| do. 1894 2br| 3X [1.1.4.7.10| do. kündb. große| do, Su 18 5 [1 L). 4.7.10} do, mittel, kleine’ do, ult. A Ot do. abgest. 78! Qi Ae R S a o d | bo, 1396 26r| B |1.2.5.8,11 54 ran ha ou do. br u. 1r. 8 |1,2,5,8.11 do. do. 1906| bo Ul O Sto.Intg3.85/87| tal 1vorig. | ip do. do. 1894| do, k. E.-A. 1889, Ung. Tem. „Bega| S. 1,2 26r, 10r| 4 do. Bodenkr.-Pf.| do. der 4 4.7.10} —s T bo V0 l Mr: 1er| 4 ¡1.1 86,00b G do. Regul. Br 4

o a

229.25b® (841, obe

c 4 «V ' & 2 le Paßenh ofer. .. ¡4 | O Lembg. -Czernow.| 6 1,6,11| | Iwang.-Dombrowe81 G EL i El Barmer ! in. 6% 111 ‘c0B° 110/89b B ° P 7 0 (1.10 184,75 6 2 184. 15 Caroliz e, Braunf.. 168,10h9 159,50 o

R T | Pfefferberg j 7 c o

est.-U. Stb. i. F L L A P i j ) ; | ° 9,75 Ie r arton. L0oschviß. 25 7 1396,09 G 9 396,00 G

ili, shoutig:| 1244) MteDTe Sha F T M prrer. Handelsbank. 8,05| 8. Tas 149/5060 | SSöneberger |1.10215,25 G 2150060 Jo. olgt 2 16 15 [1.7 (213,76 G9 213,72 60

m M t N Pa do. do. 1683/4 | 1.4.10} 84,756 jer. He 1 E orfeldi 71 | 71 151/00 B ° 150/006 G ° Schultheiß... ...-+ 15 (16 | 1.9 |287,00b G ©/267,00 G Catt. Masch. i Na IEG ‘02,006 | 92,00 6 ( Res

Le Moskau-Jar.-Arh. 4 | 1,4,10 P E Berq.-Z vid Mbelges. | 9 | 8% |162,60b® [16 62/6060 | Spandauer Berg ..\ 2 | # [110/114,60b 6 °/114,506° | Casseler Federsiahi| s |— (1.1 116,60eb G 116,00eb8 | Alfr. Gutmann .….| 8 |

99,10b | -——— do, S M AuBlih. i alzb.Eisb. u.Trb.| 21 | | ; i N L at a 20e (da: A N BEOEiA a4 0040s ¿+1 6 | 6 |1.10/100,1069 | Lari Charlo ottenb. W ns 112 | 1,10 ‘209,605 G 268,756 9 | Haberm. u. Gu deb

65,007 B | 63,00b G rg. 120 „eee eee 4X) LLT 116,008 | Sübbsterr. (L) id e U | 20 86b G Nitolat Pl N E: T6 2 , Mai rig. | Bana Î h Charlottenhüite . [16 157,800 G °/165,256° | Hactethal Vragt.

S E ß do. alte 4 isl | 92/30b G | do. ult. shouti V Gà! y oiaga -vblig gationen] -D.42) ffs „Va B y 128, ‘eb 6 °/109,80b G ° Avy8wärtige Brauereien. Chem. Fab. Bu&au! A | 1459,50 G 159,25 G W. Hag elberg - j

y Mean d | / g. : bo do. fleine/4 | 1 (6250 G

j o. alte 3% versch.| 84,25 6 Mai Uorig. | 20a: Sar-Vriaf S RUE s 1119,25k 6 °/119, 506 ° ; St.-Pr.|10 | 163,00 6 2E e Lia}

A | s Szat ZNag | D Sie 2 T AAt | 9 [¿0U,VU J Elen,

| 68, 75b Q | 86,75 a j 1907 unk. 17/4 | vers{.| 34,106 6G a A H 1544 L E e s 4 14

| 87,256 | 87.25b G ¿1909 unk, 19/4 |versc,| 84,108 3 per rad E tt 6 |—| L1 104 S0cbB 104,256 | Transtautafishe . ber'8 |

| 83,70b G S j 1911 unk. 21/4 | vers.| 94,60 A y E | ELEIE

| e8'10b | B780b 1912 unk. 22/4 | versch.| 95,606 | S E EUS I E O —— S s 2 1

88,75 | 87,90b do, Komm.-D. uk. 18/4 | 1.1.7 | 25,504 | 95,5 Furl-Kiew .....| 6— [128] ——- I Éoélow-Wocon. 1837/4 | 1. | do. do. 1909 uf. 19/4 | 1.1.7 | 95,59 G « * Außerdem 54 Rbl. Papter. do. do. 1889/4 | H

L

50/10 do. E Pr.Hyp.-A.-B. abg. u

9 | Mail : S , Ausl. r. 125. “s 1.1.7 [19408 Raab- edenburg.| 25 —| 11 } | 67,756 G | Mo8tau-Kursk

N

o

de i ian

D E B

O O O L 1 aen G p pt et pund part grd prt fred purd dd jer A

v j C

Ta fa J A fus Fus fd J O dd =Y

Pap: Died: gad Pat-Gu:- Ses: Bed D D tr or en bo Co bo n e f O

p pt prt p pet prt bt prt fd g Pt Prt

Ep Nar

S L : 1994, 1205/4 | ver\.| 83 400 G

S l pa E CA L

M

S

Zt i : 2 1101/0060 [101,006 ° | Boum Vikioria ..| 7 | 7 [18 1106,25 6 ® [106.25 * Grieß. Eleftr.14 i 85,000 0 3a f. D...» L( 10106 160,50 B ° Brauh. Nürn® Erg - i [9 | 8 [1101 188,75 B ° 169,0eb B ° . Grünau 0! 2 1260b | 721 n 1c 3 1i2.0eb 6 °.112,00 B ° Brieger Stadtbr...| 5% 5% 1.9 102,00b® 104,50b G ° * von Heyden v R d 0 Gann. Hypbt.| 8% | £1 [167,50 /167,50b® Büchner Erfurt... 7 | 7 2 10/114,006 9 (114,00 G * Hönningen —____— tfseLe r Baak alte (110 |— | —— —y-- Danziger Aktienbr. 12 112 | 1.10 187,25 6 ° 2 MAQ oe tei 0 20 ül 4

: 1, 1 G 1.1 [174,255 C [175,00 G S H, Qa e 1 1 x 1 85,006 Centr.-Lantk f. Eijenb.| 75 | 141/00b 6 149,90 Dortmunder Akt. . 20 |20 |1.10/386,50 69 2 . Weiler r: B 5 1 a 1. L. 1. X.

Let 1 1 X 1 227,006 B °/235,00b G ° | i! 1 1 1 T

pt dms jn jet erd fend jet fut sd fee dns jmd dund

do eo O D

——= Err b o îo bo bo do n bs Lo p D 00ND No 14200000 Fa F fm fn fn jr Fs [l js

ck O Mo tO tO ro DO DO

147,00 6 ? |148,69h® 1/257,00b G ©/256.0eb B © /224,15b B |224,59b 1135,25b a 91344 eb G ° 447,60 G 447,508 * Wagg ls 10 | 59/50 G ° 69,50 G ° Harburg- W. . Gum. 3161

1.10/442,00b9 449, l - Ind. Gelsenk... [10 |

Bank-V evein| 6 j 197,62 6 9 [107,60 G ° do. Uniot*. ««+ - - + 25 |25 | | 7 [1.101 124,25 65 . Werke Albert. [30 |

4.

4. L E b Le 4

2.8 | 85,806 G | 8660 Coburger Kred.-Ses.….| 5 : Es do. Vittoria | s | ora.- U. ‘Disk, „Bank| 6 | 6 107,75 Eb 60/107 BOU® Düsseldorfer Adler) 6 | 5.

1.

| 98'80b .| 32,60 G

| 98/75b do. do. 1911 uk. 21/4 | 1.3.9 | 96,806 | Surkf-Kiew 4 L Pr. M n -Bt.S.14,15/4 | 1.4,10| 94,80 Q Ea l N D E G LodzerFabrikb. ufy. 15/4

i: Pod: Sud: id Gai Sd

1.7 14 5.12 10 A 8

4 O 00

QS

Î | |

S

| | 4 - j - | L AS É veri.) 87,50 Balt. Oßio i. Du! 6 | 6 | 1.7 | 89,75b | 88,50b Mosk.-Kasan 02 ukv. 20 42 | 92.250 | —— Pr. Pfdb.-B. S. 18 biz, | | do. ult. shoutig.| 90;à50eu90:h do. do, 11 ufv. 21/4 92,25b | 92,25b G 22, 26 4 |vers.| 93,996 Mai \vorig. | 87%à88b va ho U: —s | 9425bG | do. S. 27, 28 unk. | | Can. Pac 10! 10] 1,7 [192,606 [189,90 | Moskau-#w.-Wor | 93,50B | 92,6Cb 1915, 1917 | 1,4.10/ 95,106 G do, ult. sheutig. 1534a42b do. do. 10 uko. | | j

S

ed pet þd prd dund fred derd

1.10| 95,2569 | 85,25 G Chemniger Werkzg.| 0 {0 | | 1.11/323,006®© | Cóôln-Müjen | |

E | 24,00b B |€ } ult, fheuii 1986 do. Dieterich | 9 ult, 9! (1.10/152,25 G ° Cöln-Neuess. Bergwi38 | 206 25h © ¡205,25b G

_-

L | £4,00b E | 240 Mat Lvorig. | 107: do. Höfel ..…....- 110 ¡1 1! 1103406 ° [1685069 | Frankf. Henning ..| 7 j

5'508 | {5/60 5004 | 39,0996 29,000 6E 79,00b 69

141,006 2 (141,0059

6 | g 7 Go 1248 : | N i Crediiverein Neviges3| 6% | 6 7 {1,9 [124,60 G €06 do. Gas- u. Élekic.| 0 | | 94,30 6 Dânisd L adm.-Bant [S (04 [1 obe 136,40b | Germ. Dortmund .| [9/9] (19 G0 /139 75 60 Concordia Bergdau/23 128 | 4 | j 0 | 8 BL

pt pt prt fut

.10| £4 3006 | 949) Sanziger Privatba | 7/11 s [125,25 B ° Gevelssberger 8 | 1.10} 82,15 69 | 62,75G® | bo. cem. Fabr....|13 18 | 1.7 (228,59 223,2569 | bo. bo. | L p . do. Vorz.-Â. -|

.10| 85,606 6 | 84, dar En rf nf \ | 6%. De EliaMaerei -. 0j A 64,50 6 ° | 64,5069 | do. Shinneéei edi | 1,1 106,50 G ° 106 50 Harpener Bergbau.| 9 11 [1.7 (179, '50b G ©1178, 42b® ; Gummt... i

[2e | 86 E: Markstücke 6X | 6 * (1T20b 6011700 G0 Glüdcauf Gelsenk. .| 8 ; 10 e i2 ° | Consolid. Schalke. 28 123 {1 817 ‘25b G °1817,25b B bo, ult. (hsutig,| 16019 :80b » A V3. S 20G 0| 84,80 6 1 h ult. (heutig, 17D B Hofbrauh. .| 8) | C, do. ult. sheutlg.| —,— Mai Lvorig. | 1794a784b ; i 104,00 ü tp Î | 84808 | 4 Mai LYvorig. | 1178 8 enninger Reifór.| 0 | ( „2 M etivbrig l |—— do. 00 9 [11 |1.7 [18 1,00 G © [181 25h29 . Lager | », St. 3 05,00 B o

| Tauer LandeS&bankt| 64 | 256° 1110,006°2 | Hess. und Herkules| 9 } , 1DGs Cont. El. Nürnb... .| 0 |—|14 | 23,008 | 83,908 Hartm. S. Mas9Ÿ../ 5 [8 18 6,00 G 0 135,605? 9. Led De: D: [O 16 48, Q s b G Z | 29000 Amsterd.-Rotterd.] 44 S Raten Run, oed 6% | 9 (277606 127/7566 | Söcertbräu | | “4 00'606 [101256 | Harzer Werke Au.3|/ 0 | 0 310ebB°) 25,7589 | do. Spritwerte „116 (16 (1.100 41e B

1

10

{l

1. 1. [E Let 1. 1255, 5Ub G °352,00L G®° | bo. Britctenb 1... 6 |—|1.1 /160,90B 100,25b ». Ei3werke j D P 14 s I 1. 1. 1. ( S Ld flatishe ...| 6 |— do. Vorz.-A.| 5%) ô Spritn | \ t Anat, volle S. 1-2} 108'50b am Rjäjan-Uralsk „… 1894/4 L. Deutsche Anfiedl. „1 8 É [117,006 ° s Holsten .……......- j 134,506 (134,906 Hasper Eisen U. St.12 [12 154.2560 154,009? Steingut 24 |— |1,4 173,208 170,0Cb 1, | | 1. L. 1. 1. 1, Ls 1. 1. 1.

do. S. 29 unk. 1919/4 | 1.1.7 | 95, 19b G Mai Lvorig. 189% 1b B Aa do, do.

| 88 75eb G , S. 30,831 uk. 1920/4 | vers.| 95,5006 | Penns{ytv. i. DU.\ 6 | 6 | Voskau-Rjäsan 14} h S. 82,88 uf. 1922/4 | versch.| 86, 75bE | 5b A do. ult. O, 108!;b S „Ryb. 97/4 S. 28, 26... 34 vers.) 87,750 G Mai vorig. | —»— do, 1898/4 h S. 17, 18, 2485| BaE 4 £5,25 @ G BodolisGe ukv. 1921/4 . Kleinbaßn-Dblig./4 | 1

L do. 8% . Komm. „Obl. S. 2/4 , S.6,7,8 Unk. 17,184 , S. 9,10 unk. 20,21/4 11,12 unk. 1923/4

O

| 89,40b

f 4 p fd jd Pud ui jed ful gut Pud j S

E aS

is bn d f hO fe P L 3

E RE hm Ann a -_

d

b a E D

oo0oMPIO S S

M n j ja

0! 51,5002 | 52,4069 | C. Het fmann

A

5 S

** 14 do. Wa Ferwerke .…] 8 |—| T 2 do, do. 60Ÿ S. 1-8} o s 115,99B do. do. 1897/4 9 9 y o 0 ugger Vosen .…..| 88 b Masch 010! 16/122, 20b2 122,25 do. T Sp idi 11 1,6 (154,00b" 153,00 G ® EA ult. (bout bs Rees f) e Ae baus. a E as 1598 4 6 Bb ca] 12% [12% |242,50b® 1241,66b Hugo e M7 Cottbuser Maschin. ) ‘188,000 @ 128,60bG | D Woll: 11 (14 142 /06bB °/141,250 B ° a orig. |

do. 1891 S. 3 "11,1.4,7,10 L E bo.Spark-Ctr. 1,2| S. 1 0. 1902 unfv.15| 4 | LLT | BB,60bG | 89,75bB m i do, ult. {heutig.| 89% G Pfandbriefeu. Schuldverschreibungeu S. 1

. S.

Hyp

i Houtlg.! 242) b Isenbect 1. Co.

ck E

o

1 1 A

6 Mai Lvorig. Bay rab Kieler Schloßbr. ..1 5 (6 7, u. Wehselb.! | 6 [112,256 ° 112,256 ° König Br, E (9% 410 |

L As [1 l elo (ae Crölwiger Pavierf.| 9 10 |1. 185,508 9 185,756 Shü c Mai Ivorig. | 115% 8 Rybinsk. [n 110,50þ2 |113,256° | Dai L Mototein: 112 14 1.1 |386,U0L® 375.000 6 © | Hei N, 10 | 71,5965 3 ©°| 75,900b G ° ) . . « «j0 D|46 S 6 11889h Q L, | 1.1

1, E

1

Fl

932,75@® | 93,75 G ® | 62,100 | 62,20b

162, 5b G 162,006 G ¿ Bee L L:

73,600 G | 76,506 Dei. V eiss.- Bdf.| 6 |— 14 10/184,50b 6°1179,000 do. ult. {neutig | A 00 1 (127,008 6 °/126,50 G ° 9tgi Lvorig. | 82/A2 / 10154606 6 © 153,400 | bo. E.-Jnd. Car.H,| * j 0 (11 | 64,00% G °, 84,5Cb G ° 1 [161 /99b® {61,78 v Go ‘do. * “ult: snautig.| 65 GùtA4b Í j ad i

Italien. Merid.. s —| 11 | —- l ——- Slid-Ostbahn 1397/4 do. ult. shoutig| - “at064h do. 1898/4 85,56 G Mai Uvorig do. 1901 unkv. 15/4 | | —,— Stalien. Mittelm. 2,81 1 2) Li —— Warschau-Wiener 10 1 | 24,50 Q do. u al {heutig. t“ L : ör'4 | | §4,166 G M 649?;b ¿| | 986,00 G Luxbg. Pr.-Henri| 8 24 1.1 [155,00b G |155,29b | Ds do, ult. sheutig. - do. wi 5 | L SEGS | 84,70 Mai \voria. 1533; 24 b B3ladikawkas 09 uf. 20 1% 1. Dresdner Bank L | gl 502 1!42,90h® Müser, Langendr. 7 [1 4 132,25 G 182, | 95/208 | Drient. E.-B.-G.| 8 |—| «21 | | —— do. do. 12 ukv.22/48 1. , 28 o E Shoutio, "2 116OX V E E Dbers teftice l (1.1 | 92,10b G | 92,006 | 96,90 G do. ult. {heutig. - UtOT:b ë 18 unk.23 Int. ¿8 1. | j ¿0 : Mai Lvorig 150à1493, b Oppelner j | ol 69,5eb G ©| 60,25 G L I g. L. L

10| [176,60 174,50 GS Delmenkborit. Linol.|28 122 {297,75b G ©°|2S7, 60560 | Hei 10 | 10) 82,008 ® | 82,9062 | Dessauer Gas 11 1/167,600 6 ® 168,75b Q 0 S einci8h 4

Ge Co av doi

8 p.eBan? Berlin] s I 1149,89b® |449/80b & © Kunterstel

e

o o -

| 4 5% oitalb. Kom. 8% y 113,256 6©/113,25G 9 | Leipaiger Riebe 110 110 |1.19/164,ebB © 163,00 89 | Deuisch-Utl. Teleg.| Thi 1/127,256 G n Held u. Jr Ia U a

4 k; 1A L April Lvorig. | 894 & SIUUTA L T: i è s 4 DA 71127 996% 26. 10h i Hemmoor V ortl.-#. T do. 1905 unkv. 17| 4X } 1.1.7 98 63bG | 98,00b Deutscher Hypothekeubaukten. h. Hypbk.66-68,53-86 4 | ey : ho, St.eM. 1-252| 4 11.8.6.9,13| 92,00B | 92,206 Bayr. Hdlsb. S. 4—6/4 | 1.1.7 | 96,208 | 93,20 A i unk. 21/4 | do. ult. sheutig.| —— do. Serie 2 und 16/85| 1.4. 10| 87,2540 | 87,256 o. unk. 23/4 |

Mai lvorig. | —— Bay. Hyp.- u.W.-B. X''3| versch.| 90,90 6 | 80,90 B , S.180,181 unkï.24/4 | do. Präm.-A. 64| 5 | f | —,— do, unverlosbar X|3%/ 1.4. 10) 88,90 G | 86,50 G . S. 60, 69I—82 .. 88 bo. do. 1866/5 8,9 | —s | —— Berl. Hyp. R 4 | vers. 92/500 6 | | 82,50b G . &o,-Dbl, 18 uf. 23/4 bo. Boden-Kred.| 5 7

7

1.1 1.8

L LE [116,00b do, g.|3% veríc.| £4.60G | 84,60 G iw do. ILESSIE i) do, konv. St.-Db.| 8,8| 1.1

do. Palästina-Bank . 2 [160/260 G [100,75 6 do. Vorz.-Akt.| U |1,.10/113,75 G 113,756 6 do. Luxemb. Berg.|11 110 |

do. Uchberjeebant j |9 9 [165.C0n G ©/155,00 Q ° Lindenbr. Unna ..| 5 | 5 |1.10| 72,906 2 72,00

; | j i; bo. lt. sheutig.| 1278! 8AT A8 Bb Herbraud Waggon| 9 [1 Diékonto-Kommandit/20 [10 [188,00b° [188,00b & ° Lindener ‘118 18 | 1.10/156,00 @ ° 195,5009 | Mei {vorig, | 128: a6 | Hern nannmühl e | N

Mai Lvorig. | 64/6

ament t ) | 1.10/169,25 G ° 1862,25 6 ° A D E13 4 ibernia 11115 d ult SMoutig 1800 Löwenbr. Dortm. 10 10 do. Niederl. Tel.| 64 —|1.1 1118,40 B Hibernia Berg.-8./11% o g Nai Worig, | 04D 1 121,250 1217,00b®

i 8

Mai vori a8! Merzi( Brauer 9 |1.10/1162,506®© |182,506® | do, «O Berg. |11 [12 |1.1 (241,690° 2 69 bilde ebrand, Pi übr 19 7 Mai Uorig, | 1880s) E Q 5 bo: Süidarn. F el! 6 |1.1.114,25b #1 M 2 r3 V ; do. Port! Hei, 8 | 8 |1.1 /161,000 E eh69 do. -NReberj. Elekt.\11 |— (1.1 Tee a 1114 Ó ipert Ma ¿{cir en | 99, Oben. Ha L T TOL:1 126,506 2 |126,0v S L I : j Defing, Stahlw. .…| 6 | b |1.7 |1C0,256® [100,25 Mai lyorig, | 17424b mann Munition|25 [15 [1,7 [220 ,00b 6 ©/217,000 G9 | Delf. Groß Gerau. 10 |— 14 105000 105,07

z -Uebers.El. Vz.\ |— (1.1 116,256 & [119,70b6G | Hirs, Kupfer . 8 [8 1.1 131,006 G © 30, 7E 3b G9 E O (es Erben|16 16 |1. |222,90b® 223,00b 6 9 s eutsd he Asphalt . 19 26 1 113,106 02 114,1069 | Hirschberg ‘or Lederf. 10 110 | 1.1 162,25 G ° 162,250 | ! . Ei h. 0 0150 43,50 G2 45508 L 19 | | Dane od u. W.| 8 [10 |1.1( 0/173,00b G ©/173,25n G ° Höchster Farbwerke 30 |— |1.1 {634,900 635,000 Oppeln. Portl. 110 1 a [10e A v4 E O A | Brie ph 2e 1440 LON | Le ua D G Ei b Gti z 7 6 4X] 1.4.10| —y N trivacbantk .….| 6 V 1122,50 G ©° 122,50 G ° Schöfferhof | 0 | e: j B o. Eis. Speisew. .|10 (10 10/180,00 B © '181,00b® Hoesch, Eisen u. St./22 24 7 etne S: Orenstei “Ko fas 1 [174,06b G [172,00k Q Í ed A LS F 1.7 | 94, ei e I n D 20 0 C 3 10 Hamburg. Hyp.-Vankl| 9 l 88, °/185,50b® S@&zwabenbräu ) 10, Le 14 . Erdöl A 1 [228,09b G /226,25b G Hoffmann, Stärkef./10 10 [1.1 18 it 10D ) . fheutig, 1745540

versÓ.! 93,80 G i do, S. 18 unk. 22.../4 | 1.4.10 95,50E& | 95,50b G utf e isen ahn s gat nen do. fo 408 _| 4V 1.4.10 E ( Hant k od f 1 162, a li 162,00 6 ° i 4 237,50 G ° (287, 50 GO S Crdl - ¡lit . los [1.7 (590,9 "0b G 396,60b G ® | Hohenlo He-W erte g A 106 (0b [105,005 G Mai LIvorig, | 172à2ù2

| vers. 94,75b 6 | S. H ‘6/8 vers.| 84,90b G | 84,90 6 Brauns@Gweigise | | | | [6s 2kv (Erg.) 2040 », 4L 1.4.10| 99, E í je Bank .| 7% | 7K 155,00 G ° 135,00 G ° v. Tuchershe 114 114 | „289,60 82 259,506 | do. do. Vorz.-A. e | veri. 95,75b G Süd Bbkrd.-8 Bk, t Le 1,7 | 96,00 G 98,20 G Landeseisenbahn j | Gs 4 08. | 48 1.4.10) © 6 00.0% :8 e aut |! 164,50 G ° 164,50 G © Vereinsbr. Artern.| 5% 5% 1 82,50 6 ° 92. 50609 Gu bfaht fugel |12

2/3

. D . . 10 10ck a et b A Þ la bs erf but

A =3

Hilgers D ckrzinkerei

p n bs e

L-4 a Ss regem “E ERrS

er Da

OoMARWIMoO.

R s | vers. 80,25 G | 80;25 G | 85,00 A Mai Uworig. | 1970 N do. 1885/4 | Ke.»Y., f. I. u. H.| i.L.lo. D aulsh. Spit 1.10! 92,006 © | L SGwed. St.-A. 80| | i | vers. 100,40b 6 100,40b G R Wesif fäl, Bodenkr. E Sardin. Sek.-B, .| 5% 5 1.1 | —»- l— S 45bs, do. Er L P 0,100 10709 L | Peielbrin. e 11

I versch./100,69b G |100,60b G G48, 5, T. 1A4] West-Sizilian...- | 8 3,3] 1,1 | 03 006° | €2,70b | bo.

162 50b B vers. /101,50b G 101,50 8 SA, 9, 9A, 10/4 | vers, 94,000 A | 93,60% G L MEA

vers. 93,50b 6 11 unf. 18.../4 | 1.4.10| 94,006 | 24,00 G

cselder Bank-Ver. L o 64/60b G ©' 03,706 ° Reichelbräu 18/59b B °219,00b G ® | feuer Kred.-Anftialt

1 ¿dkr.-Vant

i f G0 s

20400, L050) E 3% | bo, 2040. 408 Æ| 3% | do, 1886 gr. 8% |

do. kl. 3% ds, 1890 gr. 835 |

% do. tïl.| 3% |

, St,-R, 1904| 8% |

b 1906 3% |

1888| 8 Elba Eidg. 12| 4 do, bo. 3%

|

2 %/ | 82 1160,70 B ° 160,75 G ° Nost. Mahn u. Dhl.|10 110 [1 0176,25 (176,25 G9 4 164,00b B °1163, 750 | Scilegel Bochum [10 | ¡1 01188.25 G © 1163,25 89 |

Tx M Do i

2, 3,

m b fa bus MNNOO

M

E Cs prt

00 ‘do. d d d

7 195,009 E ° 105,00 6 ° bo, Ut heutig.| 1078 6D DRAaT neue L 5b Q [167,00b G 3 [174,500 G |172,50b Mai ivorig. | 1072 5! 20 81 0101! | 68,90 6 1 324, T5b G 9'324,75b G | A. ckxch U. Cie... [16 116 | 1/186,60b G °/184,20b2 Oficlb ‘Spritu 112 112 |1.10/787,2 1144,00 S 145,25 30 G do. Z U. 6 104,00 @ [104,00 G Ottensen. Eise uw. “l 6 0 | 71,9089 | Panzer Alït.-Ges.. | V 116,750 1115,1ub Pa 9 |— 1.1 {32,00b G 166,00b A ©/159, 50b9 Beiperé u, Cie... 112 |1.7 | 165,00 G ® 1115,00 114,756 | Peniger Maschinen; 0 LT | 15,00 « 2 (137,50 G ® 137, S0G° Petersb. eleftr. Bel. 3 |— 1.1 134/000 6 133,70 E 694, 90b G ©/598,00b G ° Ludwig Hupfeld . 163,006 G °/168,005° do. Vorz. -Uit.| 1.1 [176,500 G 175,506 G .1 (195,75 G ° [195,50b & ° FutsGenzeuth Por 11 | 165,00b G © 165, ‘00b Petr.-W. abg. V.-A.| 0 | 0 [1.1 } 32,2099 32,19 G 3 Hüttenwerk C, W.| | | | Pfersee Spinnerei. [10 [10 |1. 187,25 8 ° 167,25 6 9 t 115/5060 115/26 G ° Kaysec u. Co 0/150,00b 6 ©/151,25b G9 } Phönix N aut „(18 |18 |1.7 1236 234,7069 1 (156,508 [188,50 G Ilse, Bergbau Bak 26 (1 ï 47 3,00 B 0 473,00 Do L d hautig. 237 v7! 88,006 | 84,902 Int. Baug. St. Pra N |- [215,006 1215, E, j Mai \ vorig. (34D Z .1 1381,00b G |379,59b G Jeserich ÁUsvhalt.. j 156, 10 (156,00 Julius Pi? is | 8 |—|1.1 | ) [148,75 B 1 149,596 G 1143,00b G do. Vorz. Aft N 1 [105,256 9 | 1105, E80 Planiíiawe [16 [15 | 1,1 |242,00 G 24; 1'006 ° 1 112,006 112,00bG | Jef sent Kaliwerke| L | 4.0ueb B °| 4,90eb B ® | Blauener Spigen .| 6 | [1.7 | B83, 70G © | 83, 1069 ‘1 (120,60 G ©° 120,00 G ° J.A.JoZn, Akt.-Ges.| 0 | s |1. | 86,00b G ° 86,250 | bo. Tüll u. Gard.| I Ot | 97,33b® | | 94,5uh® ‘6 1167,25þ° [167,506 ° | Marx Jüdel u. Co.| 24 | .1 480, 396 6 (470, 00b 6 Herm. ftr.| 7%) TY 1. [105,59 G © 166,60 G ® 122,50 G ° (123,96 b69 Jülich Bucterfabrit10 | 6 8 117 | —s Pongs, Sp erei. 0 I: E 90S | 24,600 262, 756 6 °1203,00b G2 Kahla, Porzellanfb.|22 4/221 1,1 (305, '60b 6 °306; 5b Poppe s Wirth...| 7 |—|1. 2,00 B 112,02ebB 311,5eh 6 °302,008 G ° Kaiser- Keller . | 6 |1.1 | 92, 25h90 | 90,50 | Porta-Union, Pril.| 6 |— 1.1 130 00b G /129,00cv G 225, 25 225,0e5 G ® | Kaliw. As eräleben, 10 110 |1. 137, 10b G ©1137, 106° ! Preßspan, Ut (ters. 6/6 1.8 | 6 | 96,50 {25,90 124,006 G ® Kalker R. 9:10 1 134, 00 133,509 Fr. Nasquin, î Farb.|123 |18 |1.7 208,76 B ® |208,7559 0141,50 G © |141,66b0 Konbdell hardt Aut... |8 S (120, ‘00 [120,00 69 | Nathgeder 28ag. ..| 6 | 8 1. 146,50b G €126 ,90 6 9 135,50 B ©° 135,508 9 | Kapler Maschinen. | 0 |—|1.1 | 69,00 G | 68,506b G |</