1896 / 146 p. 17 (Deutscher Reichsanzeiger, Sat, 20 Jun 1896 18:00:01 GMT) scan diff

§000—500 «A a E v. Jan ä : : P E a fri sow Obl 4

- fun

600 „4, 100——1000 #11012 M up B.fauew.H,| 9 | 12 260RbL.P.]—,— 1006 u. 500 A [10125 ult. Jun 19 ¡7óuI9T, 10 Obligationen von Banken Seel Bars (S) 2000--500 „4 (U BSB 1 i De T 146) G00 HaTIE ‘nta Bk.Ocient. bt [1.17 | 1000 Fr. [100,26G | Srdmanns E

1000». Ob a 102206@ Schaaffh.Bnk.-B. , uu blipätionen industrieller Gesellschaften, a &Rßn

do. . 1,4,10/1000-—5

2000-500 A |10250bz SleiBank,Ver.| 5 |129,70G tf. | À Anilin-Kabr4 106 500 u. 200/105 0064 G Gallent Bn 5 000—-200 M [104,60 bz , DOD.eNreD. E Berl.Elektr. Weck 1000 u.500[102,4CebGk.f. er A 600 101; 5B , Kredit-Bk. I, do.Hot.G.Kaiferh. 500 u. 200|— ,— Mai 105) 2000—500 A 1101,20G t. . pr. ult. Juni —,— do. do. 1890 500-200 |— lSE 105

2000—500 A 1101,60G V.-B.Hamb.60° [—,— Boch.Gukßst, (103) l 404 A —,— Brs. omm.-B. V Buder.Gisw.(102) 625 u. 125 Rbl. M. [102,70bzG Disk. -Bk.| 9, ¿ P, Sena, Ti 110) 625 u. 125 Rbl. M. |—— Weimari he . E E Charlot.Wasserro. 125 Nbl, M. |—,— Westd. Bodenkr. 123 60G Conft. d. Gr. (103) 1250 Rb1[, 104,60bz Westfälische Bank 6 124, 75B Deffau Gas (105) 625 RbI. 10460G 2 Wien. Bankverein T do. Gas 92 (105) 125 Rbl. 103,506; B? f do. pr. ult. Juni e Dtsch. KaiserGew. 103,20G* * Wiener Unionbank| 84 | 8} | 200 fl, ]—,— Donnersmarkhütt

Dios bo

Jank pad Lena

5000—500 «A I 3 5000— 1000 4 do 3 As 101 ,00B Kursk-Kiew. * . Í G V4 | 1.1. 104,00G klf. Mosco-Kiew-Woron. gar. i Olrpreuß- t L,-I s M L Mos fan gi 890 U. 300 .. E e: Cr mo gar. x Ï —_,— Orel-Griasy . 4500-300 M 103, ‘70bŒHI. P V do do * 1889

E 102,10bGll. Y Deutsche Klein - und Straßeubahn-Obligatiouen. Mjäsan-Koslow ..

?

fr. |—,— Leinb. (1024 1000——500 A [104,30G De M L. ie 66,80 bz G e ‘Lok. u. “Strb, 105 4 L 1000 u. 500 A [105,25 E D if Ob L gar. 34 1.

Lao u.500|— ,—

aEE Fs S, i O Pub J {J a = {J J

o eo.

O

P bie Ea Ia SIRAS

O _—

1000 |101,75B 1000 [105,10b 500 u. 200/105/50 500—200 [106,00 bz G 2000—

prak dk pk Pen R R Juen 2} hamm C0 he J ®

bn jut prt prt jt ÉÉ fert fercb rk °

1600 I—,— In 4.105) 1000—200 lie Berg, 13,102 500 I—,— vet Aschrsl. 1900 -1103,00B Köntgsborn (102) 1000 |—,— König Wilh. (102) 1000 u.50C] —,— ried. Krgpt N (u 1000 u.500|—,— aurah. H.-A.(100 1000 |[100,00G LouiseTitefbau do. 1000 196,80G L.Lôwe u. Co(100) 1000 u.50C]—,— Ml. &HUb.(1065)

©

Fri Sf J l j J J bi

Siem. ads (103 er. Ss E 4000 10 101 ,00b1G

oolog. Garten . 5000—500/103 } 70bz Bkf. 90000, 609 u. 300[102,8 ,30B

1000 198, 50 bz B D E Schiffahrts - : Obligationen. on.Dpf.82 rz100/4 | 1.5.11[10000 -400|—,— 1000u3000]104 20 bz G do. 86rz100/4 | 1.4.10/10000-400|— 500 u. 2001105,00B b.-Am.Pck.rz100 M 15.5.11 [1000 u.500[102 „90et. bz G 4

Wtr 7

do

unab perck bnd juaà Jak fred funk funk jer bera red: fund juenk Sard: P LA E

I prt Du rk I Pk Ler D i ld

orps

R kleine 64,90 bz G Gr. Berl. Pferdeb. rz. 100 A E t cigu 60G fl.f. arshau - Wiener 0er

dke G.165,70G Ds. Kleinb. Bel 7100) T N m: o o Lo C a

4000—200 r. [101,30G IL.f. / do, de. Ler E MRLAKM E Wladikawkas Obkig, gar.

4040—404

126 Rbl. M, 1102,606zG do. pr. ult. Juni —,— Drtm.Union(110

200 Kr. Albre(tsbahn gar. « «5 j 2 Altd Î es ctm.Union(110) S 7 8000-—400 Kr. [106,20G I i Zarskoe-Selo 125 Rbl. M. ; Württ. Bk.-Anst. 7-17 2 | i; _ do, (100)|4 1000 u.50 |100,60G FI.f. | Nolte Gas 1394 ordd.Lloyd rz100/4 | 1.4.10|5000—200| ———

do. s e. , 800 u. 400 Kr. |105,20G Böhm. Nordb. Gold. L i do, Vercinsbank| 7 Düss. Drabt (105) 44 1000 |— Nordd. Eisw (103) 2000—200 101, 75G do. 1894rz100 /

1.4.10|5000—500]—,— 8000—-400 Kr. 1102,00B Buschtährad. (Gold) Obl California Oreg. rz.1918 1000 # ——,— Gal.GarlL.B.gar.| C ETEE i 100, Da B ux-Bodenbah E entsche Eisenbahn-Stamm-Aktien, raz-Köfl. St. „A. i 28 rade jamcls Sten, Pr. Hnr.| 4 | 33/5]4 500 Fr. 88/95 b 9000—909 Kr. j ds, do. rz. 1897 1000 # j 1894/1895181. Kaschau -Oderberg L E U Ven Sebi ald [6s SEAAB 20 L

do. 1000—20 2 |—--— do. do. rz.1898 1000 Div. pro L--Tm.| Stüde zu : 1000—20 §8 |—,— T Edbridee R I 1000 / 88/70bz G Aachen - Mastricht) 24 L 600 « [90.25bz Semberg-Giernow e Sard. Sekundärb. 104,25 bz kf.

__| Oest.11.Stsb. Frnz 1. 500 1508 E E '

E 34 DervrsioGed. r21936 O A 28206 Altenburg Sei - 108 16 E 1419/0064 do. pr. ult. Juni Ha oba 402152, 90bz Mv lt Suni a ll 4 E UOS L

Llinois-Gentral rz.1952 1000S 101,50bz B Bröllha s 09—309 102,50bzG do. pr. ult, Juri 130,80 bz aggiiaga raiu ne ' 0s

ans.-Midl. 49/6 rz.1937 inël. Kup. 1. 6. 94 [59,80 Meld ti 8 500 « [110,75 bz do: Œbthalbahn| 53 | [4 | 1.1 | 200 fl. G. |-,— bo SiePr 4 500 341,50ù,25 bs Manitoba rz.1933 1000 101 60G Oortm.-Gron.- 600 E do. pr. ult. Funî 139,25 bz S&weiz. Ünieik Í ; fes V F e. sz 56 60h, G è | Raab - Oedenburg 9 200 fl. G. [53,00bzG do. pr. ult. Juni / 91 "802,90 bz 1000 u. 500 4 B ues Retchenb.-Pardub. 200 fl. K.-M. |—,— Transvaalbahn . 6 |1.1. 1000 fl, holl. [210,75 bz @ 1000—.600 129 50 bz kl Südöster. (Lomb.) 990 Fr. 43,90G Westsizil.St. Akt. 31/54 | 1. 50 Lire 59 ,00B : P t 4G do, pr. ult. Juni 43,70à,75ùà,70 bj Deuts amm- Priorität 108006 M Ludwh, Ns gar. 500 fl. Jütd. |242%bzG | Beer h Gar) D A, Altdamm - Kolbg. A 50) 4 122,006 102,10G Lübeck-Büchen 600 « [152,00bz do. -Pr.-A. E auUDI Altenburg-Zei 300 108,75 bz do. pr. ult, Juni 152,40 bz

[68,75 bz Maid e Q gon, 5 [5,454 | 1.1 | 600 „« [119,00et. bz G | Baltiscye ¡gar.) . ai x. ult. Zuni 119,20à,10bz | Jwangor. Dombr. St.Louis u. St.Fr.rz. 1931 E S de enb.Mlawka| 2 | 24 |4 | 1.4 | 600 188, 30 bz ö Kursk-Kiew .

103,20G do. do. 1z.1931 ? blen St.Louis 11. Inc.-B,1939| 24,40 bz do. F ane O. ú 88,50à,30et. Èd0 bz Warsh.- DE La 100,40G |f1.f. E L L S 102,00 L a 100 Rbl. M. |—

Ostpr. n 600 4 90,20 bz T . l , Aach. Kleinb. ky.

103,25G Warsatt-Wiener ¿ 60 Rbl. P. |—,— 1000-000 f, Holl, 1100.,60G trnard-Pos H R0N | ho pri ult: Juni P 62%G Allg, Lok. u, Strb.

99,40 bz Aachen-Mastriht ) Ca M S n. h 10200 000 A Nus Stargard-Pesen | 44 | 44 [11.17 | 304 [—-— Weichselbabn. A Uns | 1000— 100 bt, [—,— Alten. Schmalsp. 9310G do. II. Grgänzungöney 2040—408 A |89,75bzG Ausländische E und Stamm-Prior.-Aktien, | Amsterd.-Rottero. | 1000 fl. hol. [—,— Brl. Charl. Pfdb. 92,00 b 408 91,50G Canada-Pacific .| 24 Lie “1005 so40ouG | BrelWletirGte 93/40 E Lt (Keneb- Assuan) 90 £ 91/60bz G Aussig-Tepliy . . E | Bl 15 (4 abg. a. 500 fl. d. W.| —,— Gotthardbahn . .| 7/5 1.1.95 500 Fr. 173,10 bz do. Straßenbahn 68 ar | fat 1000 wo ge, (86 F ote e E [E evi woe R E 105 50bz a e On 90000 Lire [98,30 b. D Eriber Q[10l | Tia | LL | 00A, ® 108,00G do. pr. ult. Juni | T itbovo | Sue Ce az à d 0. Mittelm. „Obl. ftfr. 5000 qu 200 Lire 95 70G Mus ae e 10} itl 200 fl. P. 66.60A267 b Jtal. Mittelmeer 9 [— [4] 17? |125009—500 I 40 : aer do. 111,508 do. fleine 96,50 bz Csak.-Agram 1 L7 111/006 o. pr. u un 75 bz E I : ; s ¿G Jura-Simplon 1. 2 : 18808 | Rin mnen, E op E p [F BaBnaiab ib [—l| 11 | fun [0 l P Eve [ti| ge, [20% | Seba 500 Fr. A Berl. Lagerhof .| 2 |— |fr.| . | 600 [113,00G lsenkch. Bgw.| 6 | 7 |4 | ü. E i r t Industrie-Aktien. do. do. St.-Pr.| 5 |— |fr.| . | 600 |—,— e e R e T T Med ie 404 «6 58,75 bz G / do. Lukenwo. l 10 [10 1000 1146 80G Gg.-Mar.-Hütte 1000 [95 70 bz @ Mad, Allg. Gas 3000—500 M 187,90 bzG (Dividende isi event. für 1894/95 resp. 1896/96 angegeben.) do. Masch. Bau 184 e— 600 1275,00 bz G do. leine 750 195,70 bz G do, Baubänk 2000 u. 400 «« 167,10B Divibaibe: ves [1604 [1605/8 [uses ul De Neuend.Sp. 9 600 183,75 bz G do. Stamm- 111,00b¿G | do, Bergwerk

O-A

(R

S

prets pru jm jem pre Pur jureh Junk bend per Junk derk pri far jut M A Mr . *

Punk pu jmd pam prr prenk I Be pra pra pem jut park jam rek jeread Pran jen ancl jen - . . - . . S G 2S: *M .

bn ta bia fa S S ta be f j j En bo U if O je F

S Q 2 nA J F N =2 =Z “As ta S

A P E Ma La jf Ls o 14 La Lu D A T4 fb e La fa D

g ck4Y b p 2) I I A A

“S E =J A R I

. do. nueue v. 85 de dd: Fleine v. 1887 Tárt. Anleibe v. M kv. i L L D 14 | , do. pr. ult. Juni | | , do. D. 11 i: inl Juni l Heine Í toufol. Anl. 1890 4 Anl. 1890 : Jn Aigattonen h feine Doi R ‘ult. Juni . Loose vollg. . Dc DE: UIL Juni er E Bree do. do. Pi do. T pr. ult. Juni! d. Free ANl o. pr. ult. G A d. eis. / s de AOD . Loose : AeG E far

0. ; Bodenkred. „Pfbr.

0. dd, Gole-P “3 ho. Grundentlast.- do. Spark. Ps, IV. L do. do. 1 L

n p 4 o T Lf bla glas fas a! CAS CAS 1e (fas glas zin fn j S2

rer Ta pot O wr

p e deb tei pa pes ged pukitos os

jan D

,

do, 1000—20 £ I Dux Fe Peag Gold- DO

Id 2] bu jm =Y F J Q

D

21,20à,25%,20 bz

4000 u. 2000 # 194,75 bzG o do. 1851 e 4 94,90 bz Elisb, Westb. tb.Gold \trfr.83

1 fsteu

6000 20D U L do. F do: feuer a . ranz o er-Pr

500 Fr. E Cnftiahen Bare gar. .

aliz. Carl Ludwigb. 1890

400 Fr. 107,90 bz 5 1108 80ùà,60bz E E i

E se £500 ‘95 bz : / 100 fl. 104, 204 gui Oberb Gld. Pr 89

do. Silber-Prior. 89

10000-—100 Ker. B 60etbB[k.f. Kronprinz Rubolisbahn.

40bzG do. (Salzkamm.)Gld.

10 200—408 A 190. 60bzGIL.f. | 29 (Sal 1000 400 M 1104,00bz tf. pa Ee ; R Desterr.Ung.Staatsb.gar. 5000—1000 f, I—,— do. f gar. v. 1874 100 fl. —,—- do, do. v, 1885

5000—100 fl. |—,— 10000—200 Kr. |92,50bz 10. SRETE

2400—240 « |—,— j oß. Neuf. I. TL. 10000—100 fl. |—,— Orr Ih ibi

T SAREE

peré pra Bals aal pam pre fes freun juauch panad Ee S 0 E S D S ars ia funk fand das fu

A

Int fert y 1j brd CIT f dun Denk furt ert

do. pr. ult. un 112,606 Eutin-Lübeck .

A halbert- ‘Güterbahn

103, ‘80 bz PIOTTTEIATRON, É bis 1921 —,— do. do. IT.bi31933 103,50 bz do. do. III. rz.1937 —,— do. Nr. 1-10500rz.1989 —,— Oreg.-Railw.u.Nav.1925 100,00 bz ittsb. B. gor v. Pennf. —,— t. Joaq. Valley rz.1900 -—,— S. Me . of Gal. rz.1905-12

St.Louis S.W. I. rz.1989

il

E t.- Blan ônigs Herb Cranz

En 6 Us J J O C prak jmd o

E L R E

da E

wirs —- prî bard pem

ete o « .

¡fn je n ia É j 16 1s V L 1E P S

er Ba

e 2 n fi Pra fund D A

100 fl. P. 122,75G BreslauWarschau 129 Vtv1, V. 166,00B Dort.Gron.ECn\ch. 126 Rbl. —,— Marienb. Mlawïa| 5 20 £ —_ ,— Ostpreuß. Südb.| ? 125 Rbl. M. 174,75G Prigniyer ..…., 1000 u.100RbI.M|—,— Deutsche Alein- 1

600 M 70/50b1 G 800 152,25 bz 600 „X 123,75 bz 800 „6 119,75 bz 300 «A —,— aftenbahn-Aktien. 400 141 b¿ex.Bezr. 1000 A 143,25 bz 500 u. 1000 A 1171 ‘00B 1000 « |110/50bzG

600 A 185,00G 181,00G 165,00G 351,00 bz 175, ‘00b) 115,400 '10b¡G

107 50B 126/25 bz G

138 50bzG 129,00bz G 124, 106 300 174,90bz 339 50G 1000 |126,00bzG 300 164,00et.bzG- 600 181 ,75@ 1000 |81/,00bzG 1000 [107,506 G 178,00bz G

1800bzB 49,25G 80,25G 179,606 , 13,50B

Le

Dp f f

i O0

Wos

S DNNE S

r =

- F T O

O C G E p N P

WoORoSENs F 44

ps ch %

£21

cl C |

- baa pern fande denk arn

j f f fe t p e | D jj 1 j A

m A- 2 mS @

p prt n A À OO0SI

OONOR m ©

bo

D oer =_ s

pak

2000—200 Kr. |[103,10bzG do. Lokalb. GoldPrior. 7 99,00 bzG ; Venetianer Loofe . 30 Ure do. Nordwestbahn gar.

Dies: Kommunal-Anl. 1000 u. 200 fl. G. |[108,75B {l.f. E do R U do. do. pr. ult, Juni s 4A S Gold-Obl. Neichenbg.- Du

Deutsche Eisenbahun-Obligationen, Südösterr. Bahn (Lomb

do: do. neue 1000 E

J O duk C pak junk pmk jam br J J jb J A J

O P M 1E fa J jt pas 16a ¡Â (fn jan ¡f ¡f ¡Jd E E mam R @Q i d act Pack bend fucd Jf

J

,

—,—— Livorno-Florenz —,— Macedon. Gold - Priorit. 86,10G do. do. o. Oeste de Minas 72,30B Portugies. Send 1836 72,30G do. 89 N 1. 4. 96 110,60 bz Sard. Obl. stfr. gar. L. 11. 101,75bGlfI.f. Stn b E A E weiz. Zentra —,— do. Nordostbahn . 105,75 bz G Serb. Gisb.-Hyp. Lit. A. —,— do. R 105,75 bz G can Gold-Prior. ae do. do. 105,75 bz G do. do. —,— do, E L 6000100 | E 102,20 bz E AZE. 100,006; G Vorarlberger 4 |1.3. 000— —,— s s Transvaal (Gold) 1891

2, Große Nuff. Eisenb. gar.|3 625 u. 125 Rbl. M. |—,— do. do, 1888 —,— Fyangor.-VDombrowo 3 4i 625 u. 125 Rbl, M. 1105,00 bz do, do. 1890 —,-— Koslow-Woronesh I./4 600 A 101,25 bz G do. Oblig. 1894 —,— do. do. 1886 4 2000—500 « [101 ,26bGIl.f. Wilbelm-Luxembg. B.IX

,

Tr -

= L

P

=J Go dO C5 c

L] S) a

b A erch prnck sand pen 2 R E E E pa M H L J

61

2000 u. 400 A 137,40B j 1 Lm. | t detfahrt 2 2000/400] —,— do, El v 111,00b è 2500—500 Fr. 181,00G Ahrens Borz. L10| 1500 [114,00bzG do, Pappen ch §00 [112 00bzG Germ. Vorz. Akt. S3 C0 Marie. tons, Bw. 500 Fr. 81,00G Berl. Union 1.10| 6090 1137,10bzS | do. idrod.s 1000 192,006, G Gerreshm. Glsh. 128,25G Marienh. ¿Lau 1000 Fr: L et un U ea E o e E E E E Se. i ort qum 164,50 bz Msch.u Arm.

L. —— m. Br Ï 249, erzeltus Brgro. 137,00b . Prtil.- 25 bzC 1.1C| §00 197 ,00bz Bielefeld. Mal : b Sn E S Bergb.

do, do. Gold gar. 3000—300 «# 1100,25 bzG do, do. r nt

300 A —,— Ung.-Gal. Verb.-B. gar. 600 u. 300 A |—,— lnger Eisb. E, 89 —,— 0

,

O

Altdamm-Kolberg . Bergisch-Märk. IIL, A.B. do. ps ITI. C. Berl.- d. Lit. A.

Dns fweiglshe

dese senbahn Lit

Grölthaler Eisenb.-Obl. Halberst. Blankenb. 88-90 do. do. konv. 1884 Magdeburg - Wit gar: L a Magdeburg - Wittenberge atnz-Ludwh. 68/69 gar. E do. 75,76,78 kv. do. do. v. 1874

As

e-r

T 5 8

E

M

6 8

ps

Go R R

F Qi

T

b00Fr. ex.Kup. 1.7.95]—,— riedrihshn. 1000 1339,906z3B | Gladbach Spinn. 08 500 Lire 88,00bzB Cilsebein A 1.10| 1000 |148,75bzB | Biamarckhütte . L L 10s E 1000—500 Lire 188,60G ; aiserbr. . 5000 u. 500 Lire [56,25G Königstadt. . 500 Lire 56,25G Landró W b. 1000 L 100,30 bz G Mnch.B. 2

220 50bzG | Gladb.WollJInd. 173,29bzG | Gladb. &S. Bg. 83,75 bz G Glauzig. Zuckerf., 160,60bzG | Göîörl. Eisenbhnb. 10à160,40bz | do. Maschinenf. k. 121,106z3G { Grevpiner E 114,00bz Gr.Ucßt. B.u.Z 130,2 5bz | Gr. Lichtf. Mi 174,2 5G lle Maschinfb. 65,75B ann.Bau StPr . [440,00G do.Masch.St.Pr 93 50G Datiea: . Gum. 1200/600134, 60B r!rt.Brückb. 7. 300 [194,25 S do, St-Pr. 100fl. |—,— do. Bergw?. do. 1000 1129,25bzG } Harp. Brgb.-Gf. 1000 |244,00bz G do. do. ult, Juni 1000 1213, 75B Hartm. Ms{fbr. 1000 1630; 00bzG Hein Lebin: Wb 1000/80. 1253,50 bz emmoor Prtl.Z 1000 1134,70 bi ber ftenb. Masch

158,00bz G | Mech. Wb.Zittau 112,25G Mend. u. Schwrt. 221,50 bz G do. do. St.- 235,60bzG | Mix u.Genest 93,00G Möller u .HSt. P -- 53,75G Iteufdt. Metallw. 333 00B Neurod. Kunst. A. 800 1425,00bzG | Neuß, Wagenfbr, 500 1103,75G Niederl. Kohlenw 500 1227,00bzG | Nolte,N.Gas-G. 1300/8 [369,75 bz B Nvd.Eisw. Bolle 400 [130, ,00G do. Gunimt . 400 148, E do. Zute-S in. 1300/20 138, 50bzG | Nrd,Lagerh, 2 800 [15 7,75G do. WUk, Sem. ,Tod157,60ù 90A,75 bz | Nordstern Brgw. 600 1192 30 bz E l[Chamot 1000 |—,-— do. senb.Bed. 500 1123,50G 26 G.-I.Car. H. 1000 1179,00G o Doi nes 1000 [156,25 b; G p. Vortl.

[Ui | P ees

I D S

1000 1[126,00bzG | Bliesenb.Bergw. 1600/600/148,70 bz Bockch.Bgw.Bz.C 600 |248,00bz B L um. Gußst 1200 [129,009 9 be, ult. Juni 1000 1128,50G Bonif Ber Denn, 300 1238,60G* 2 | Braunschw Kobl. 1000 [196,50bG = | do. St.-Pr. 300 1237,00bG do. Jutespinner 1250/800 293,00bz G} Bredower Zute1 1000 [140,00G 7&4 Hn Ae 300 1145,60G Z | Bresl. Delfabril\: 1000 [177,25bG = | do. Spritfabrik 1000 172,006G S Bresl W.F.Linke Brüxer Kohlenw, 1000 139,5 50G Buztke&Ko.Met, 1000 |—,— Cartonnage Ind, 300 |—,— KaN el Sia 1600 |223,00G Trebertro

—,— Gharlonb, Wass. 163,00G Et

Chem. W. Albert —,— Chem Fb.Bukau :1125,00G Chem.Fab Milch . 1269,25G do, Weiler 208,75 Chemn Werkzeug| 154,90 bz Concordia Brgb. 146,00 bz Concord. Spian. 208,40bzG | Confolid.Schalk. —,— Courl Bergwerk 189,30G Dannenbaum . .| 2s 132,25G Danz.Delm. Akt. 3 196,50G do. do. St.Pr.| 5 169,75bzG | Deffauer Gas . 222,00G Dt.Kred.uBaub. 86,50G do.Gasglüblichi|1: 127,80bzG do. Jutespinner. 30,90G do.Metallpatr.F. 81,75 bzG do. Spiegelglas 246,50 bz do. Thonrs a 244,80bzG | Donnersm.H. kv

|

1 fs fi D n D ns fert S fk j fend Pork Funk fark Ferd J Lk Junk L ff fk bs J bm CO i brt =y Q J R N

O

Dr

ere S

GOOoO ONO m

0

E

Q IND r _— R gi a * Ta _—_— O O d ck O h E E

R R T

S Tn

{l ¿Sm zin jn psd pas (s Jh Ii pi sis, gi (fn 1s Ie g

t

® . 5

J J

0 4

1000 100,75 bz Norddeuts. de 1000 100,75 bz h enh. abg.

O funk J funk J J

0 26 32 34

- b - -

R S

100 L 104,00G erbers . 500 Fr. —_,— önb Schl. Schultheiß . Spand. Berg Vereins konv. do, St. -Pr. Viktoria. . Bergische

S I S

I O Fu jf pi

Ins pr n J t

di D

n t p bed

do r ck O en O D

_—_

L

Gs C5 0 r

p O S Ep

bi i

pee erk femed pet jdk rank pra puek pk pem furck jk pad jr jur D per a S

[O

-——

tp

[By S) pak

6 300 —,-- 8 600 159,25 bz 159,10à158,90à159,10b4 7 1000 1118,60 biG 300 140; 90 bz klf. 600 1142,80bzG Brieg.St.Br 600 128,10G Dess.Waldsch 600 113, ‘40 bz Dortmunder. |26# 600 |[122/50et.bzO Dortm. Lôw. 124 200,/46Bc0o.1129,70B do. Union/18 1500 1.750[158,80G Düs (Hoefel)| 9 600—1200}135,70G Germ. Drtm [10 750 118 80G i Hessisde 7 600 105,80et. bj G lostbr Röd. 11 600 1106,75G Lyz.Br.Rieb.|10 1000-750168 ,00bzG Lindbr. Unna| 300 N11, ,80G osenPugger 10 1000 1121, ‘60G eihelbrau .|12 300 130, 5G Shöferb i beil

D t

1.1.7 [3000—150[100,00G St.N.H.Kr.b1905/3{| 1.1.7 |3000—200/101,30G Dortmd. Bank-V. versch.|3000—150[100,00G Südd. Bod.-Kred./4 | versh.|2000—100|—,— Dresdener Bank ; ./3000—150/103 40 bz G do. do. 34| 1.4,10/2000—100 100, 50bzB do. pr. ult. Zuni .15000—100105,50 bz G Westd. Bdk. uk.1904/4 | 1.4.10/5000—100/104 90 bz G Dresdener Bk.-V. ch./5000—100j/106,00G do. do. Enbb. 11/4 | 1.1,7 |5000—100/103,00G do. Kr.A.f.J.u.H. „7 13000—150|100,00G do.do.TTT.uf.1905/34| 1.1.7 |[5000—100]101,20G Essener Kred.Anst. ./3000—150/101,30G Goth. Grndkr.- 7 |3000-—75 [115,50G Bauk-Uktien. do. neue 4029/9 ./5000—75 [108,50G Binstermin 1, 1. zu 4 °/%; au3genommen Reichsbank: 3%, % (1, 1 | do, roe 3000—100/117,10G u. 1, 7,, und Rostocker Bank 4 °/, 1, 3.) mb. Komm.-B 3000—100/112,50G Div. pro|1894/1895]| &tuae zu 46 Umb. yp.-Bank 3000—100/101,70 bz G Aachen.Disk.-Ges.| 64 | 6} 1000 1131,80G echslerbf. 3000—100/103,10G Amiterdam. Bank |200 fl. boll. |— Hannovers heBnk 3000—100 105, 25 bz G Antw: Zentralbank 6 | 300 Fr. |—,— öln Wechslerbk. Badische Bank . 4 300 I—,— Königsb. Ver.-Bk. 5000—100 101 DG Bk. \Rheinl.u.W. 390 1123,50G Leipziger x Bank... 5000—-100]99,80 bz G B.f.Syrit u.Pcod.| 34 600 1[70,50G Leipz. Kredit-Anst. 5000—100 103,40 bz Barmer Bankver. 64 600 1128,00bzG do. Krd. u.Sparbk. 5000—100/100,75 bz S Baseler Bankver. 6 | 500 Fr. |—,— Lüb. Komm.Bk. ky. 5000—100/102,00 bz G Bayer. H /19/8.05 [200 fl.südbd.|—,— Luxembur erBank ä 7F 600 98 7 94 8

D Es

Pom. Hp.kv.rz.100

Pfandbriefe und Schuldverschreibungen do. III. IV. neue y „Hp. uk, 1900 Deutscher Hypotheken-Banken. DD ViILVliLunk 1904

Bud. -Defs. Pfdbr. 1,7 [3000—200]/102,10G do.IX.uX.uk.1906 Brnschw. Hannov. do. konv. rz.100 ILL L, u.LV.Tonv. 5000—200]/99,75 bz G do. u L

do, l-l. LIIL, lil, fv, 5000—200/99,75 S Prß.Bdkrd, rz.110 do. 1, u. L do. lll, V. VL rz.100 on do. IV. rz.115

do. X. rz.110 DiiÉ Grd. Goa

L aur uan “F o.Ill,rz. L00uf.1900 do, IL. Abth. do, III, IV. rz.110

do.Liï, rz. 100uf.1905 do. XX. rz. 100: do, V 73.100 do. LV, unk. 1904|: do, VL Pr. Ztrbd.Pf86/89: Ho. VILunk. b, 1903 do, VIII.

do. 90 unkb, 1900 Dt{ch.Gròd ch.Obl.

do.94 do.

do. 1896 uk. 1906|: Ddo. 1.11, unk. b.1904 do. IILIV.

do. Komm.-Obl. do. VII.VITIL

do. 1896 uf. 1906|: do.Hp.A.B. 1.120 Dtsch. Hypb. I-M. Do. DO, do. do.

Do, ViL-IL, 13.100 209, do.

do, LI.-IVlil unabg.

do, unk.b.1900 abg. do, IX, unk.b.1905 Dresd. Hyp.-Obl.

do.UL-ILlunk.b 1905

do. X1TII, u. X1V, rff. „XIV. Frte Be H p A E wp. .1900

do, ILI-ILIL uf. 1905 Pr.Hp.V.A.G.Zt. E GRE ps Do, -LOUD, e ck

ne M. E Pr, Pfdb. B X V1]

do. unk. b, 1905 MF1l. Hypb. rz.125

unkdb, bis 1905 do. Klb. Obl. uk.1904 do, l 6A do. unk. ARAEO bo, IL :d0, ¿

Rh. „Dup-. “Vier. 90 S. 62 Meininger

“4 S.63—65! Do Cu IA 0 /oaba.

C

E S

P A 6 1 16 f 1 H C V O e O5 P Af Af 1 Af D 1E Af Sf An: 1 Jn 3 1E fan 15 Df U 1 m Af 1m Ds Df Sm O 1 P f 1 1 P îr P Os E E G3 A

bG 138. .25bz G 99 10G. 175 ,00bz G 198,00bz G 110, 50b¡ G 81,80G 108 ,290bzŒ 121,25 bz @ 1139,75bzG 93,75 bz G 116 00bz 169 30G 178.25 bz @ 1170 00b¿ G 169 50bzG 106 50B 121,50bzG 120, 50G 133, 10G altel5 ,25b@S 94 ,75bzG 113, 25bzG 215,00 b¿G 192,506; B 170; ,10bz G 182 50B 157,50 # 146,50bz G 122,00bz G 213,25 bz G

A O 00 ‘J Mp ns 04

[Ey e -

pak

—OODOLOSSOSOODNO o qm

sw

D Ves Ja pf 15 Wn ¿6e f 15 Bf M U ¡Fe 2fn esa (Pn 1 Van 1Su 1 1j F P S E E

7 8

cen

s rauereten [my

M OOINANN Q Pm À fark baus prrdk pra

—IJ i J frù ack J

S AT A L rak pk

tb HO G3 pam 1. Ct Þ «t QO C! l C! f ps C C

b J O

a U N C5 S Pr E E f O

wp [02

E] |

P21 2 S Se

300 [123,70B erbrand Wagg. 1000 [131,60G ener Bi: 600 [176,00B Daf „Ges. eg

239,00G do. pr. ult. Juni 75,90à176à175.90bz | Paucksch Masch. 127,25G ildebrand, Mh1. 1000 1165,52G höôn.Bw. Lit. À 184,30 bz irs{bg. Masch. 1000 [143 40B do. A.abg. 210,00bzG daa d. Vorz. A. ko! 1200 1121,25 bz G iets{m., Mu k

bak T jun jr jet per r

C G D eni

r A

o e t hi bs enk D De) Cg A bes bart duk mrd & pu

®° o

—_—— 1 f 1E 16 1 E D n E Pn f 7E Hl 16 Pn M Of 2m

E R I Or | J

_— O O M r D D 10-—

bas D C N O 00 D T! P fa 20RD 00 Fr drk uar No

I

l

O o0S

I] E Le fers pu bi 2 J J

230,25bz G stff, Farbwork. 28 1000 1420,50 bz G nd S 600 112,00et. bz B St. - Pr. 300 116,00G Fei , Spinner.

134 30bz G erhütte alte| 0 98, 50bzG do. kons. 94, 50G do. Sit. Pr. 107,00et.bB | do.S1.Pr. Litt.A 204,00 bz G ofm. Wagenb. 115,508 enh. Spinn. 972,00bzG ugo De 148,00 bz nowrazl n 329,50bz G S a

147,90 bz Feserid, sph t. 136,75bzG | Kahla ,Nihert [

Peri T Me A L P E m4 A

G

Cr fr

250 Fr. |159,50B Schöfferhof . 124 107,10G S{hwakenbr. 1600 [—,— Wiüler. . n 600 1108,25G Accumulat.-Fbr.|10 500 |[107,60G Anilin-Akt,- (19 124 §00 160, '00et. bzB A.-G. f.Bauaus 300 1131,25 A.G.f.Mont.AB| 1000 1109,50 b; G Ad!er Prtl.-Zem.| 0 300 [109,25B Admiralggartenb 4 Allg. B.Omn.G. 12 | 300 [14040bz As Elektr.-Gf.|11 140,10 bz AlsenPortl.Zem. 300 186,00bz Alum. Ind. 500/010 600 u.1200][108,80G Angl. Knt. Guan.| 7 600 [122,00G do. pr. ult. Funi 160 fl. P. |—,— AnnabgSteingut 219,70à,30 by Aplerbeck Steink. 200 fl. G. |— -- Archimedes . 300 |180,75B Arenbg, Bergbau 500 |—,— Barop Walzwerk 1000 « 1114,90G Bard V Lagerhaus 600 E aug. BerlNeu

200 [144,10G

107,00 bz 143906 174 2et. bz O L LEE

Se 25b1 O 17, 75 bzO 3000 158,90 bz O 1000 |[127,10G

500 191,60G

. 4 = »

E14

1000 139,75 bz G reßspanfabrik 1000 1109,50 bz G aub). Malter 300 1169,50GB Nayensb. Dn. 500 [102,00G Rednh. SP. egten e Bw. 57,75G Nhein. Anthrazit 178,25B Rhein. Metallw. |1 170,50bzG | Rhein. Sthlwork. 285,50bzG | Rh. Wstf. Kalkw. 137,80G NiebeckŒMortnaw. 119,00bzG | Rosiß. Brnk.-W. i52 00 bz do. Zuckerfabr. 125,75G Säcchs.Kmg. V-A 256, 50G do, OUE 189,50 b 34,50 bz e ae R 73 50B do. E 144,00bzG | Saline 213,00bz® | San erd. Mas 61,10G 240,00B 119,00B 113,25B 150, 50bzG 600 1154, ‘006: G 153,75ù054, 25054 bz 600/100€ 149,508 1000 1106,25 bz 189/800 191,25 bz & 600 124, 50G 200 fl.

1000/620 340,2 25 s Siemens, Glad. 11 300 175 ¿0bzG Land Eo 305 [1095061 G pinnRenn u Ko

I f fund SS SSS S

5000—100]99,80 bz G Berg.-Märk. Bnk 148,00B Magdeb. Bank-V. 5000—100/102,00bzG ‘| Berg.-M. Ind. G. §00 115,25 bz Maateb. Priv.-B. Berliner Bank . 19090 1113,90bz Malklerbauk. ./5000—200 101 ,60 b; G do. Kafsenverein 3000 1127,30G Medcklenb. B. 4009/9 ./5000—200/103,50 bz G do. Handelsgef. 1000 u.500|150,10 b; Medckl. Hyp. „Bank .|5000—200 103/50 bz G do. pr. ult. Werl 150,10à149,90à150,25à,10bzs | Mein.Hp.B. 709/0 .|5000—100/105,30G do. Makler-Ber 9 1000 1124,00G Mitteld. Bodenkr. ./3000—200/100,20 bz G do. Prod.u. Hnd. 300 1116,50G do. Kreditbk. ./5000—100/101,30bzG | Börs.-Handels-V. 6 600 |114,10G do. pr. ult. Juni i z Braun F: Bank 4 300 1112,25G Nat.-B. f.Dt Hld. .10/5000—100/104 80G Le reh ant 54 300 1108,50bzG do. pr. ult. ./5000—100]100,00G ann. Hypk, 600 1137,30bzG Niedersächs. Dank Bet Disk. 600 1118,30b6zG Nordd.Grundkred. 5000—100/101,30G do. Wechglerbenk 600 1105,40G ea: er Bnk. 5000—100/102,10G Brüsseler Bank . 500 Fr. |—,— Oesterreich. Kredit Chemn. Bk. -Ver. 300 1117,80G do. pr. ult. Dun! Goburg. Kreditbk, 300 199,10G do. Länderb. a Di e Ldm.-B. 0 |—,— Oldenbg. Sp. Bk. Danz rivatbk. 1500 |—,— Osnabrücker Bank Darmít. k. Gld, 84 [250 fl.\üdd. E Slicuf Br. 60° A A E ult, Junt k. 600 Marfk\tüde | 8} [| 1000 154, ,00bz B Deteat: Disk.- pr. ult. Juni 153,75 bz do. Intern. Buk. Darmst., Zettelbk. H d 300 |—,— omm. Hyp.-Bk.

Ha AS t

SSSSS:

NA— De

J m prá J fmd juni wr-D-- Si--

Uo RD ae | n j

ps dO wr

TE TE ED jan punk jeu punà dund pmk Q dend fend jumk pmk T

tr eo ar A! SEBES

A A A A A J puri J A A A pu puré rk as js A Sie

pee meA E by

I f dna Da Fk duns Ta Îe duk denk fs La 1j ffe j fe Dae denk [A

0 | E R R du OWOWDOS Il = o] T 22 |

P “i dD

o Sr

148,80bzG | Kaliw,, Aschersk.

217,75G Dortm. Un. 546300 —,— Kapler chin 1133,25G do.St.-Pr.Lit. A 48,75bzG . |] Kattowitz. Brgw. 100,00B do.do. p. ult. Juni 48,40ù43, 9H5A48, 60bz | Keyling u. Thom. 99,75ùà,40 bz ee Bau-Ges. 1300/80c[168,10G Köhlmnn.Stärke 207,25 bz G Dis: Chamoite . 1000 Köln Bergw. . .

s Wr

S-A J Punk Punk fri ck funk F [ert Prunk C) CIO M Fund Pru Fnd Funk J fei r P Pa

"Dr

em Jm jan chJ denz Juen * Fei ay Ph brd pr prk S D D

Funk If. unk Fami Pak Peck Pn fen Peck fend end F p unk jpunnà Ss

E T F S pr D

A Wr

O | o] E

ete]

143,50bzG | Düß.Drht.-Ind. 600 75 ‘7oet. bzB Köln-Müsen, B. 116,10G Düû t Wag. |i 1000 29, 00S do. do. konv. 698,00bzG | Duxer Kohlen kv. 1000 |173,00et.bB | Köni Wilh, ky 108 [171/7564G | do. do. St-Pr. 172,50à171 ,90 hz | König. Marienb. 600 93,00 bz G Rees, Przli 1500 1158,75G Körbisdorf. Zuk. 1000 1131,50bzG | Kurfürstend.- Gf. 1000/8000|326,75G Lauchhammer . 500 188,10G do. konv. 300 1165,906zG | Laurahütte . 1000 [113,75G do. pr. ult. Juni 1000 1134,00bzG | Leipz. Sni: 1000/600]116,00bz G | Leopoldsgrube . 1200/800|246,75G Leopolds j Ey 128 3,90 G egt A Í ter. Zose Dee "%G Ludw.Löwe &K Fo. )

LouiseTi f 000 133,50G h T Spe

S

S5 Ft n f s B P P I

S |

_—_ D t ck O

pi O

ROONOIRA A N

nd fend jemand Jum ful þr A S *

pk pi pri I i Sk Jnt A P J 4 A

P i F

68,30G Dynamite eus 126,75bzG j do. pr. ult. Juni ENA Ma S Ge 4 S Bgwk. Elberf. Farbenw. Erdmansd. Spn,

Eschroeiler Brgw cin-Jute Akt,

ther O. E reun riedr. Bild. By

rifter&Roß do. N uf

As i Gaggenau Fijen. 1 148,50bz G do, - konv,

pk OON

° L

t

Inli aeiesl

2s 1 A É pt pt pur fiiab fri pioutl: font dani rand dru fac S «Fi % R d

=A

Pre ——__—J O

bs —J D I bi J b O o” D =-J irt fk pak 207 J pn

ch4 unk, bis 1902. do, unk.

0. do.69,70,71 uk.1904 do. 72-74 unf.1904

bo, s 1806 do. do. 1907

do. Komm.-Obl. do. „o M ttld « P dA

RNh.W.B, uk.1905 do.unkdb.bis1904 Shleï, Bodenkrd. s Ms Eo al, do. O rz.110 9,19.V,. 0. 9, do. VL unf. b.1904 , unk, bis A do. VILnunk.b.1904 ] Pit Biatt Z rnb, Ver älz!she . ei -N.H.Kr. rz 110 0m. Hyp.I. ri ‘120 do. do, rz.110 do. T.r3,100 do. do, rz.100

—= | O0

L ani

S dd

ck_— E E mm =J J S LA E K ot Tin

UNINIINMIBREOD

S. M D M-W .

E Eio LELETA

—t dak D duk

W Q

Deffauer Landeshk. 8 600 I—,— of, Provinztialbk. Deutsche Bank . 10 [1200 u. 187,40 bzB „Bodenkred. do. pr. u: „Zuni 187,10 bz „Ztr.Bd. 709/09 t neue S 1200 1182,20bzG . Hyp.-Akt.-Bk. R Ca 300 [116/25G .Imm.B. LET fens{chb 600 120; 80G . Pfandbriefbk.

Di Grunt d\{uldb 1000 [134, ,5bzG itbank ,

Dt.Hyp.-Bk. 7 Bos 600

Deuts e Nat. «Bk. ; Rh.- „Bödkrd, 2 Diskonto - Komm. 1200 u.600h: Rostocker Bank, 3000—200[102, 50 bz G do. p. ult, Juni 207,908,604208, 400104

ck82

e) Tee er rund prak pak dund fn

R D I S2

[S s 1E

|

pred pt pet 20s - n a meh; S

ESS SDDD

wr

D D

11S1| 1%

jrmá Free J s if t f E Q S a

dk pri fem jam erc pen O0

Ee S

j S R ck J Punk ps J J bund

Sl 1616 1 10ck (P E e d was p gin D f 10a 1m gn P 5 1 U 1E A f in E A f E S Of D Em Of D Of P D

R

T 464

o S Go Go I Go Lo V5 C3 1E V3 V5 G N jr.

BNRnOA

Ine ilali lis] 0m]

A J nd J b O [e «Fe L L T] puank aae dana S S D S P D N P

A A fark fk 2Y Df) ui fes J A A

ror pad poud wr

tr pra pt tk pa j puA gms d fuk dl tb prt gb jrnv r pu ps dk r au tund jam pk J J C) pan prr 2J Pre pern fremd Perm jt ÉFT Prunk 2nJ J frck Jus

J «_— L duk J pad tet pa D) m Oi R D Ss E S dumb jus. jun dend jun jus ini. pmk l aja

- r S S E S Go

Jad Dinii dund Juni

—__— p pa ck ck ==J S | =ck=