1896 / 250 p. 15 (Deutscher Reichsanzeiger) scan diff

|

a e. . f fk pmk

A

124,75G t Erdmannèêd. Spin. 140,25 bz G do. do. 0R

(130,75G Alf. Obligationen industrieller Gesellschaften. | Gelsenk.Bw.(100

Ruff. Nikolai-Obl. Fleine 500 T Pader Blankenb. 88-90

do. Poln. Made U 500—100 Rhl. P. —, do. do. konv. 1884 do. 150 u. 100 Rbl. P. Lübeck-Büchen gar. do. Pr.- Anl. E 186d P, Magdebuxg - Wittenberge do. n von 1866

| Obers l.Eifb. 105 do. n Ind «C.

r. (10 103,50G ÚL.f. Picard erb g. Bi i) 102,25G Wstf. Kllw.(105 103,40bz Schalker Gruben . a0 A8 : S Elf.(102)

It Obl. 4. 600 A de 2 Bank 1889 4. 2000—500 101,8 ,80bz Ff, j Buk.-V.

guetl- Chart -Usow Öbl, Li 20400—600 A 10! ,10bz Buk.-V. do. 20. 4, 2000 u. 500 6 Hol :00bz Elf, Sha ank-Ver.

o2PP

1000-——500] 109 10bzG 500

1000—5 105,50 j 10090 A 1900 02,50G 1000 |—,— :

500 u. 200|—,—

500—200 |---

2000—500]—,—

1000 100, 70G

1000 u. 500/103 '90B

600 u. 300] —,— è

[E med -==y

R RoioR R

Im O

al

s E ©

©D

O

S 00° MNOCONNE

J OD

O mm

n A

Wr 2 S S

S

Ott

M S De Wi S d E a E ©®

00 M is O Im’

tor

Le Ce A S A A

[QIEE: e s “J =Q = o [h E tor do p Grd

Jal

J I

=J

ter i im A

rhr RRRGREck

e

rc o [e]

O

aa E R

Ne S S S

R E 2 R S

r

I J

e

500 Fr. 41,10G 500 Fr. 1§85,25G 85,25à84,75085,2% bz / 102,00bz 500 Fr. 132,50 bz 131 95A, 5bz z 1 500 Fr. M 2%, 40 bz 125,75à126à125,75 à196, 50A „10 bz 500 Fr. L LARE 500 Fr. 82,50G 82,90à,80 bz 1000 fl. holl. [218,00bzG 500 Lire 55,10 bz azn LrLo etten, 00 M 116 20G 200 M

600 71/30bz 600 M 159,00 bz 609 M 121,75 bz 600 M. 118,50 bz 300 M H E afenvamns Aktien. 00 M 142,26 bz 1000 M, 143,75 bz G 500 u. 1000 A 170'50b¿G 1000 111,75 bz 600 M. E 1000 A 160,75 bz 1000 M 183,20bzG 400 M 187,75G 500 M. 170,00B 300 M 338,90 bz 500 M. 1 70 ,00 bz G 1000 A 112,50 bz 500 M 177, '50b; 1000 u. 500 M 100! 'S0bIG 1000 6 125,00bzG

10 8 (4 17 450 [155,10bzG 600 158, ,40bz G l 50àù 40à1594158 90 bz 4 (1.1 1500/1000 147,00G 4 |1.1 | 1000 [169 ,00B 411,7 | 600/300 86,%5 bz G 1.7 | 600 1123,75G ET/ | 200fl. 71,80G L1 i Aotdue 365 ,00bz G 1.7 | 3800/100091 ,75bz 1.7| 300 1116 „C0 bz G .7| 500 [133 ,00G 600 [103 ,09bz G 300 |124,10G 69 ,00B 125,75G 117,50bzG 89 0B 85,75G 131,50bzG 185,00 bz B 168,50 bz 175,50 bz 1440 bz 66,75G 103,00bz G 180,80bz G . 12,60G 166,C0G

113,00bzG 500,00 113,00bzG 113,00G 85,00G 129,25bz G 136,90bzG 98,25G 166,00et.bB 218,50bzG 115,00bzG 89,30bz G 121,50bzG 127,50et.bG 1500/8300 144,10G 300 191,90bzG 1000 1106,75B 600 1169,50G 172,00bzG

| |

-

R E Ore R

E Gar EE

tor

E

bd pk f pk jk

O E n n S E E

Bn

en

S

S

Q —_——_— e.

pak R Lem zan eund aa mend:

R R RRRE | SjDBP |

T T E o

_ A o s -—_

O Pt S E

Aa U

bi O O0 G E

Q O U

h I S tor r d. O =

u

S L) 2 = T

M ONNu O N

t

C! S S

n ti N ho on H a A I N tor A INB

Î 86,90 l s « 1 è N K 20G Ausländische Eisenbahn-Stamm- und Ss B SLa rien, Canada-Pacific . 1 100 § 53,40B Berl.-Charl. Pfdb. 408 A 85,50 bzG Aussig- R I r D .1 labg.a.500fl. 8. W.|— Gotthardbahn .. 1.1 5.0 Fr. 161,25G Boch.-GelsStrßb. 20 £ 89,80 bz Böhmische Nordb.| 8 | 84 |4 | 1.1 150 fl. P. do. pr. ult. Okt. 161,40à,10à,40bz | Bresl.Elektr. Str. 1000 u. 500 Fr. [102,30G do. pr. ult. Dft. c Jtalien. Meridion.| 6/| 6%/s|4 | 1.1 | 500 Fr. [117,25 bz do. Straßenbahn 2500 u. 500 Lire |53,40G Brünn. Lokalbahn| 5& | 55 p 1.1 200 fl. S. do. pr. ult. Oft. 117,10ù,25 bz Kref. -Uerd. Lok. kv.| 5 500 Lire 53,40G Buschthérader B. 164 llt 4} 11 200 fl. P. Ital. Mittelmeer] [5 14 | 1.7 [12 500—500 Lire]93,10bz Berl.Pfrdbhn. 1 5000 u. 2500 Lire |95,90bz do. pr. ult. Okt. S 404,25à271 bz do. pr. ult. Oft. 93,204,925 bz Hamby, Straßenb.| 3 a 200 fl. G 110,80 bz Jura-Simplon #144 LIE 200 Fr. 193,50 bz G De do. | 47 : D 17

Ih O

oi R A _ dar

J] A en _

| o

do. do. 75, 76,78fv. Mosco-Kiew-Woron.gar. d, 2000—500 A [101,80 Kredit-Bk. E ert. J. (105 do, Boden- Kredit . do. do. v. 1874 Mosco-Kursk 4°|1.5.11| 1000 u. 500 4 —,— B fl ie, Of E Berl Se a 1000—500/101,75G fl.f. a ; 500 u. 200|—, lféb. 106) Schwed., Et. A v. 45 20400—408 A ,20bz do: “do. Mosco-Smolensk gar. . 5.11] 1000—200 Thlr. [105 Oeb Komm.-B. 9 Pl : [8b.( L : N 1890 5000—500 M Mecklb. Friedr. Franz-B. : do. eine (5) 200 Thlr. Buri s Disk.-B. 250 Rbl. P|—,— Boh. Gußst. (109) O 100,20b4 di erna D 6 ei L A, 0. do, 4 1000 1000-200 2, m.u do. St. Rent. Anl. . 5000— 1000 Saalba do. do. 1000 A ¡0L30b lische Bank 1500 u.450/122,80 ' Gis..uStahl A oose ‘Pibr. v. 1878 10 Thlr. —,— Stargard-Küstrin 1892 . 500 u. 200 M Rjäsan-Koslow 2000—500 M 101 8063 » Dien Boutverein 200u. 100fl. S 9 Cat Wag 10) 900 191,00bzG SheL Bergb. rz. 102 N pa Doe G A 4 do. Hyp.-Pfbr. v. 1000 |— c R olog. Garten . O O, Mittel 1500 A 104,50bz G Deutsche Klein- Straßenbahn-Obligationen. Rybinsk 1000 u. 500 A |101,75b; Fl, Wiener Unionban! O0 I ea De 8 (10 M Königsborn (102) ' L Gan 500d 600 u. 300 A 1104,50bzG Allg. Deut. Kleinb. 0 .10 ft R E 9 104,10bz Südwestbahn gar. . 625 u. 125 Rbl. M. [102,50G j o. pr. ult. Okt. Í E e E D (108) L 1000 1200 E Fend De [102 90bBEk!.f A S E / 1000 |[100,00B Laurahütte A-G. 97,506 Dpf.82rz! do. Städte- Pfdbr. 83 3000—300 A I—,— do. Lok. u. Strb. (105 1000 u. 500 Bs O, DO kleine 125 Rbl. M. SE D j insbank 7 U e D M uraqutte 7,90bz G Don.Dpf.82rz100/4 |1.5.11/10000-400|[—,— Pf M Dos Fr 8,0 G2 f Pferdeb, L e E m ia 106,00G ff. | Warshau - Wiener 10er 1250 R. do. Vereinsban Da E 1000 196,70B Louise Tiefbau . —,—- do. Aas 1410110008 -400|—,— A : i t 1000 u.500]99,75 bz G Nolte Gas 1894 . 1000 u. 500|—,— rdd.Lloydrz100/4 |1.4.10 —,— Serbische Gold-Pfandbr. 400 86,25G do. do. (100) 1 1000 A e do. do. Ter 125 Rbl. 10250B Düss. Draht (105 1 : i 0 OYd kz 200) —, eue Sau 4050-—405 4 |862,30bzG Ausländif nbahn-Obligationen. 4 4000400 6 |10260B brf Gff. Orient.Eisb.j4 | 1.1.7 | 1000 Fr. [100006 | Ülberf Farb (10294 V UBOOILOSSOO TE | R Ce (10) S do. 1894rz100/4 | 1.4.10/5000—600]—,— en [124716 2000-1000 Pes. G.(99.00bzG S1 1000-200 f. S. |— do. do. 2000—500 „6 |101,60G If, Kasdhau-Dverber 4 L179 V E. Zti Emu 0811 Po do, zu “ult: Oft. —,— Böbrn. Nordb. Gold-Obl. T 3000—300 \ |100,00bzG Zarskoe-Selo 125 Rbl. M. [—— Deutsche Esenbahn Stamm-Aktien. Lemberg -Czernow| 74 | 614 4 |1.5.11|/ 200 fl. S. —,—— Luxemb. Pr. Hnr.| 4 32, do. b. 1886/4 | 1.5.11/ 2000—200 Kr. |—,— Dux-Bodenba 500—100 Zam: [|—,— Central-Pacific rz.1897 1000 —,= chen - Mastricht| 25 | 23 4 | 1.1 600 4 do. pr. ult. Okt. 194,29à,500bz | Sard. Sekundärb.| 7,4 | 6,4 do. v. 1887/4 | 1.3.9 | 2000—200 Kr. |[100,70bz fL.f. | “bs 9 100 e |[109,00G L T 12.1898 5 f a1 o / ¿ 4. N Oest. Nordwestb. 5x | 54 |5 | 17 | 20 fl. S. Schweiz.Zentralb.| 54 | 61 : 1000 S 84,75 bz Altenburg - Zeitz . 108 10,45 fr. é —,— do. ffeine4 | 16.6.1) 800 u. 400 Kr. [103,50G do. Silber-Prior. 300 fl. ibe Chicago-Burlgt. rz.1927 1000 82,406 Brölthaler - . . .| 44 | 3 |4 1200—300 [97/2 do. Glbthalbahn| 5F | 55 [4 | 1.1 | 200 fl. S. [—,— SchweizNordostb.| 6 | 6,6 | do. v. 1885/4 | 15.6.1211 8000—400 r. |101,00G do. Gold-Prior. 300 —,— Denv Rio: Grd. r3.1936 \ "1068 S f 7agOtLf | do. pr. ult. Oft. 139,10 bz do. pr. ult. Oft. : 1000 S 99,00B Dortm.- Gron. -E. 57 [4 T j bo: 734 15.3.91 8000-——400 Kr. |—,— Dur: Pra Gold - Obli 300 M adt Kans.-Midl. 40/6 rz.1937 inkl. Kup. 1. 6. 94 |—'— do. pr. ult. Okt. 163,50à,25à,406z | Reichenb. -Pardub.| 4/7 200 fl. K.-M. |—,— Schweiz. Unionb.| 4 | 33 irf. Anleihe v. 65 A. k».|1 1000—0 E |—,— do: P bo, 1884 300 M. 99,70G Manitoba E r3.1933 00 uf i H 600 A 51 00; bz Südöster. (Lomb.)| 4/5 ; 500 Fr. 43/40bz do. pr..ult. Ott. \ ch ch0 L } 1 1000 F rankf. üter vahn| 45 | 37 4 1000 u. 500 M 190, do. 1149. 1000—20 £ 118,80bz Lf. | Œlisb.Westb.Gold strfr 83 2000 u. 400 A 1|102,90bz do. do. 1I.bis1933 inkl. Kup. 1. 10. 93 |—, lberst.- Blankb.| 55 | 51 4 1000—600 A |130,60bz 9, E, (gar.) 200 fl. S E Westsizil.St.-Akt. do, pr. ult. Ott. —,— do. do. steuerpfl. . 3000 u. 600 A {99,60bzB do. do. 1III. rz.1937 | / E m 1 100 fl, 116,75 bs Deutsche v pr. ult. Okt. 18,70à,60bz sefb. Silber-P 5000—200 fl. S. [100,306 Oreg.-Railw.u.Nav.1925 fo, Lübe Büch Büch “V a Hi a u 146/004 Baltisd N Altenb . (A Franz Josefb. Silber-Pr. —200 fl. S. ; reg.-Nailro.u.Nav. o. übeck-Büchen 6 altische (gar. 125 R M nburg-Ze . S, 00 D, 4000 u. 2000 M 86,00 bz Fünftithen-2 Barcs gar. . 200 fl. , E A ö Pittsb. B. gar. v. Penns. f i o ô {ch [G V Rbl. M f B c 07 Zei l . 1000 g , Mainz-Ludwigsh.| 5 [5,45/4 | 1.1 | 600 M ETT 'bOet bzG R ort.Gron.(En : fonfol. Anl. 1890/4 D. 400 M Kaiser Ferdin. Nordbahn|5 200 Ba: —— Ss of Cal.rz.1905-19 1000—500 S do. pr. 'ult. Oft. 117 50bz E e f 20 L ' Marienb. E L . privileg. Anl. 18904 3, 400 M Da Do, E 1 1000—100 fl. |—,— St.LouisS.W. 1. rz. 1989 ] Bars L: Tovaditnt 100 O S E unA 1. r. 4 1000 § 2. do. pr. ult. Okt. 90,60ù,70à,40à,50 bz ¿o ns L AALLAa0O Prigniger DO, "TLenelo [L Li 100—20 £ tpr Kasch.-Oderb. Gld. e 89/4 200 ffl. 101,25 bz do. do. 14-1981 eine 00 Nbl. M. 117,40G do. pr. ult. Oft. s p do. do. h 10000—200 6 1101,25 bz St.Louis I1.Inc.-B.1989 500 u. 1000 S Bafpr. Nl 600 M. Ros Do Bb ult Oft 264 509 6A, 40bz s U 10 02 L, U, RITT. i ,90ù,60 bz Ln N , ä K ì 7 00) Pr: L ott : 93.20à93,30bz G Kronprinz Nudolfsbahn .|4 5000—200 fl. S. 199,50G Anatokische Eisenbahn R R Weichselbahn | 1000—100 Rbl. [|—,— Al A Ungar. Goldrente große/4 | 1.1. 1000 fl. 102,90B do. (Salzkamm.)Gld./4 2000—400 A |102,50bz fl.f. | do. do. Éleine 4 do. do. Fleine/4 | 1.1. 100 fl. 103,20 bz do. do. f\teuerpfl./4 | 1.5. 300 f. S. 4 do. do. pr. ult. Okt. 102,80G Oesterr.Ung.Staatsb.gar. ; 3. 500 Fr. 94,00 bz Egppt.( Keneb -Assuan) E 8 J D 4 4 5 D 9 d

O O ] ©

Mainz-Ludwh. 68/69 gar. Kursk-Kiew 2. 2000—500 M 01,50bz d. Bod.-Kred. E Georg-Mar. (103 do. 5. Anleihe Stiegl. Si A.G.fMt.J.(102)/4 | 1.4.10( 1000 1101,60G q. ) 1000 u. e Nbl, G. S do. do. v. e Mosco-Rijäsan gar. . D 2000—500 M 102,20bz NV.-B Hamb. 609/60 |—,— do.Hot.G.Kaiserh. 1000 1-5001108, E O Sdculth. Br. (106) E r. (1056 e 1890 5000500 4 Oftpreuß. Südb. 1.-1V. Orel-Griasy 600 [101,50 Westd. Bodenkr. Buder.Cisw.(102)/5 dederBraw(109) M 3 ) 101,50B Thiederh.Hyp.Ob. do. L Ane 4500—3000 «A |104,50bzG | Werrabahn 1890 1000—-100 A |[102,50G do. Uralsk 404 M do. pr. ult. Okt. U Const. d. Gr. (103) 1000 [102,30G Kaliwerke Aschrsl. E do. do. kleine i Schiffahrts - Obligationeu. 4500-300 A [1O2,:0bGf. | t ho (102 | 1000 u. 500 -% [102/00G Lf. Transkaukasische Obl, gar. 62% u. 125 Rbl. M. | —,— Württ. Bk.-Anst O Dtsch. Kaiser Gew. ee O E S S{weiz. Eidgen. rz. 98 4. 700 1000 u.5 ) / 2 do. 1 10000—1000 or. Ostd. Kleinb. Ges. (100) ks 1000 A e Hees do. do. 5er 625 NbL. 102,506z Obligationen von Bauken. L (100) u.500/111,30G L.Löwe u.Co.(100) 1000u3000/104,00G b.-Am.Pck.rz100/4 | 15.6.11/1000u.500 101,75G do. amort. St. k ia do. d X 11,4716 24000—4000 Pef. G.158,25 bz G EBEpahn At N L e Wladikawkas Oblig. 1835 125 Rbl. M. 102,25G =00 u.500/108,10G f1.f. Nordstern (103) . 1000 |—,— Enn, fdbr. v.84/85 43] 1.1.7 | 4000—100 Kr. [100,50G fL.f. | Buscht&hrad. (Gold) Obl./44| 1.4.10/ 1000 u. 500 4 |—,— Calijoruia Oreg. rz-1918 T1000 § T0, 10G Div. pro/1894/1895/8f.| 8-Tu. Stiüce zu Dest.U.Stsb.Fruz. 6%5| 5/54 | 1.1 600 Fr. T do. pr. ult. Okt. o. 70bz d. 1000 Res Altdamm-Kolberg 4,4 4,75/4 500. E a m do. p -Anleihev. 1880/4 | 15.6.1232) 8000—400 Kr. |[103,50G v4 1500130074 E do. §0. 13.1939 s g 300 A do. pr. ult. Okt. 136,10bz do. pr. ult. Oft. : ; 1000—500 s [84/106 Krefeld 44/5/4 500 |[109,75b do. “fleine 15.6,12/ 800 u. 400 Kr. |—,— 10000—200 Kr. 183,00G Sllinois-Central rz.1952 5 | / 600 M 163/2563 Raab - Oedenburg) 13 1.1 200 fl. S. [59,00bzG do. St.-Pr.| 6 | 6,6 i 20 L 1000 s 99,09B Eutin-Lübeck . 2 14 ; do. S 3, 10 E D do. 1891 300 M 99,70G Northern Pacif.1.bis 1921 90,50et bz B do. pr. ult. Ott. 43,25à.60ù,40à,60bz | Transvaalbahn. | 6 | 9 i do. 1. 12.93 Königsbg. - Cranz 6,8 4 500 M 142,00bz lan. D118. 1000—20 L [18,60bz Lf. | do. do. steuerfr. 90 10000—100 fl. |—,— do. Nr. 1-10500rz.1989 h.-Ber Í 100 fl ÞP.__1122,106bzG_ | Altdamm ‘Kolb. : j 1000 g do. pr. ult. Ott. 146,20 bz Iwangor. Dombr. 125 Ei Breslau Warschau kleine | 1.5. 400 M 86,30 bz Galiz, Carl Ludwigb.1890| 300 fl. S. [99,/90bzGkL.f. St. Joag. Valley rz. 1900 E 9 Rbl R 1000 g } Marienb. Mlawka| 2 | 24 |4 | 11 | 60A [90,75bz 125 Rbl. M. |—,— Ostpreuß. Südb. . Zoll - bligationen 5 1000—20 £ dd DO: 1000—100 fl. |—,— St.Louisu.St.Fr.rz.1931 , t / . Loose fr. |p.Stck]| 400 Fr. 193,10bzG do. Silber - Prior. 89 200 fl. 99,50bz T T i ' Aach. Kleinb. ky. ; 10200—408 Stargard-Posen .| 44 | 4F [43] 1.1.7 | 300 M |—,— Trca Mola T T E Allg, Lok. u. Sk ) erd.- ‘d. ; L . _|—,— i: do. do. mittel|4 ¿1e 500 fl. 103,20 bz _Lembh.- -Czernowißz fteuerfr. 300 fl. S. 99,90ct. bz B do. L Ergänzungônes o en. malsp do. Kronenrente . 10000—100 Kr. 99,50 bz do. do. gar. v. 1874 900 j Ne —,— Gotthardbahn

b b mm Hmn E A R Ns Ed O pm

O

o

do. do. U 1000—100 Kr. 199,50G Lf. do. do. v. 1885 Fr. A do. do. pr. ult. Olt. 99,90à,40G_ do. Gralintungêney g 500 f 500 tr 93,40G BIRE Ae NSLMRE do. G.-A. (T. d. eis Th. 10200—408 M. 89,20 bz Gfl.f. do. 10000— 900 M, dp [ordin N Mittelm.-Ob[. fr. 1000—400 M6 102,80bz G do. Choß. Neus. 1.11. 100 fl. L A Oesterr. Ung. Gold- nee S000 —TOOO L 1, do. Lokalb.GoldPrior. 100 fl. _—— do. Nordwestbahn gar. O do. do. GoldPrior.|: 10000—200 Kr. 191,70bzG do. do. Lt.B.(Elb.) E f dm ies Dio E 4.

y M S ilfen-Priesen Ei 150 fl. S. 99,75 bz )

2000—200 Kr. [102,80bzG Rab: Oedenb. Gold-Obl. ¿de 400 M. 85,80 bz Bertugtes T 10.98/44 a L IE4\LL 2000—200 Kr. 198,90bzG Neichenbg. -Pardubib( (S.)/4 |1.1. 5000—200 f. |—,— Sard. Ob ftir gar. 1.TE. enténcnte LODIE 4 «De 30 Lire E E Südösterr. Bahn (Lomb.)/3 | 1.1. 500 Fr. 172,90B kleine Wiener Kommunal-Anl. |9 | 1.1.7 | 1000 u. 200 fl. G. |107,40G O O0: neue/3 | 1.4. 500 Fr. —,— Seis Seutralb. 1880) Züricher Stadt - Anleihe/3#| 1.6.1 1000 Fr. E O do. do. Gold gar.|5 5 | L. 200 fl. S. 109,10 bz do. Nordostbahn - : Türk. Tabacks-Regie-Anl. 10e c4| 1.3 15000-200 Fr.]|—,— do. do. (Gold). 4 ‘D, 2000 u. 400 Fr. [101,256bGgr.f | Serb. Eisb.- Hyp. Lit. A. do. do. pr. ult. Okt. —,— Ung.-Gal. Verb.-B. gar |5 | 1.3. 200 fl. S. tr Sizil. Gold- Prior. rfe (4

Deutsche Eisenba n- Obligationen. Un gar. Cisb. É A. 89/45 1.2.8 9000 fl. doi do 18914 h 0. 41 2. 1000 f. 103,8 80 bz Süd-Italienishe A—H

Altdamm-Kolberg . 4 1000 M ——,— N Bergisch-Märk. 111. A. B.3 3000—300 A |99,80B gr. f. ba a as Q. 900 fl. 103,80bz dd D0. feine, 3 g j! Do. do. 2. 100 fl. 103,80bz Transvaal (Gold) 1891/5

do. do. LI1T.C. Ai 300 99,80B É 600 800 C 2, do. Eisenb.-Silb.-Anl. 4 Li 5000—100 fl. S. 1101,50G d d 1888/4 D cite Da A 3000-300 Á a A Borarlberger 1.3.9 | 1000—200 fl. S. |—,— Ba, Es 1890/4 | L. d L.| bd

pi O = 0000

o. O

Pr

U a 0

200 fl. S. 116,80G Do: BD. kleine 2000 u. 400 A |—,— kön. Willem II1. Niederl. 2000—400 /101,25G Lf. s ua do: fleine

E E Livorno-Florenz

e. 1 S . F i i .

200 fl. S. [[10/90G oes

200 Ar TES Oeste de Minas

500 Lire Csak.-Agram. Pr. p abg. a. 50 f —,— do. pr. ult. Okt. 93,25à92, §0293 29 bz tagdeburger do. | 6 200 fl. K.- —,— do. Genußscheine] 010 i Rd 16 ,90 bz Stettiner do. | 3 4 L. E O 1s do. St.-Pr.| 1.1 100 fe t Ver. Eisenb.-Betr.| | |4

1.7 | 1000/500[109,00G Fes Masch. 1.113 243 25G Lauchhamrner ky.

do. Gold-Invest.- Anl. Loose

do. Temes-Bega gar. ; do. feine! Bodenkred.- Pfbr.

do. . do. Gosld- -Pfdbr. . Grundentlaft.-Obl. do. ¿Spark LIDDE: V N

U NRN

1000—100 fl. Holl. |—,— Dux-Bodenbach . 100 fl. Bo á Gal.CarlL.B.gar. f 500 Fr. —,— Graz-Köfl. St.-A. 4 4040—2020 A 151,80bzG Mob: Strtospintet, 404 |55 00bzG Industrie-Aktien. E ha a = 66 O0EG (Dividende ist event. für 1894/95 resp. 1895/96 angegeben.) an E 2000 U. 400 M 36,25 bzG Dividende pro [1804 |1896| gf. [U E Stide Sas f do. do, St.-Pr. 2900—500 Fr. [79,00G Ahrens Borz.| 45| |4 1.10 [500 104,60bz do. Mafch. Bau 900 Fr. 79,00G Berl. Union 4 |1. 10) 600 1129,590G D Neuend.Sp. 1000 Fr. E Bockbr. konv. 4 L. 1 1000/800| 169,00 bzG Paetfahrt)

1

tor

L L

Nam f pud fik” puri did pu: fenal

E

Cr b Q [Sn =—I=J 10

1.1 | 1000 [131,00G riedr. Wilh.Vz.| 6 122,75bzG | Laurahütte .… . 609 1111,00B rister&Roßm.k 0 600 i—,— do. do. neue| 13 1000 1134,75G Gaggenau Eisen.| 0 600 [250,00G do. konv.| 0 600 [74,00bzB Gelsenfirh.Bgw.| 6 | 2000/4090 | —,— do. pr. ult. Of t. 600 1110,75G Gg.-Mar.-Hütte| 1 | 1000 190,09bz do. Tleine| 1 | 450 1704,CCB do. Stamm-Pr.| 5 | 500 1132,590bzG do. Tleine| 5 1000 1337,00G Germ. Vorz.-Akt.| 600 |[220,00bzG | Gerreshm. Glsh. 1000 1179,50 bz Ges. f. elektr. Unt. 1200 199,00 bz G Giesel Prtl.-Ztn. 300 [157,20bzG J Gladbah.Spinu. I Gladb.WollInd.|- 300 [126,75bzG | Gladb. & S. Bg. 600 [126,50 bz Glauzig. Zuckerf. 600 1136 '25b¿G Görl. Eisenbhnb. 900/300 1169,50 cbB* | do. Maschinenf. T: 600 16175G »« | Greppiner Werke p. St. 1230,00G ck= | Gr.Licht.B.u.Zg. 600 195 ,30bz 1} Gr.-Lichtf. T.-G. 1200/600 124,00 bzG Halle Maschinfb.|: 300 1203,0?bzG | Hann. Bau StPr 100 fl. |247,00G do.Masch.St.Pr. 1000 [148,75 bz Harb.-W. Gum.|* 1000 1306,00bzG ] HarkortBrückb.k. 1000 1207,00bz do. St.-Pr. 1000 1740,00bzG do. Bergwk. do. 1000/3001242,00B Harp.Brgb.-Ges. 1000 1116 25bzG do. do. ult. Ott. 300 |—,— B L 1000 1138,25 bz G artung Gußst 1000 |235,25G Hein, Lehm. Wll. | 300 1125,00B HemmoorPrtl.Z.| 1000 1200,25 bz engstenb. Weid ch| 1000 [214,5 bzB erbrand W 00 *j T: |

E S D

—,— do. pr. ult. Oft. 1009/30049%,00 bz G Leipz. Gummiw. 23,10G Ae 33,10G Leopoldshall | 2100,000 [169,20 bz do. do. St.- -Pr.| 168,49à, 1069,25 bz | Leyk. Joseft. Pap. 1 1000 102,80bzG | Ludw.Löwe&Ko./2 750 [102,80bzG | LouiseTiefbau kv.) 1500 1116 00G do. do. St.-Pr.| 0 300 |—,— Mrk. Masch.Fbr.| 74 500 1113,30ebzG | Mrk.-Westf.Bw.| 1 1000 1135,90 bz Magd. Allg. Gas| 6 1000 1158,50bzG do. Baubank| 2 1000 1121,25 bz do. Es .1| 600 1200,00bzG | Mannh. Chem. | 1000 1142,00bzG | Marie, konf.Bw. Ó .1| 1000 |—,— Marienh. - Kot U 25 | 600 [108,00B Mscch.u.Arm.Str| 3 | 600 |210,25bzG Massener Bergb. 600 1219,10bzG | Mech. Web. Lind. 300 197,50bzG Mech. Wb. Sor. 45,79G Me Wb. Zittau 321,00B Mechernich. Bw. 475,00G Mend u. Schwrt. 92,00B do. do. St.-Pr 213,259bzG | Mixu.Genest Tl. 357,80bzG | Möller u.HSt.P. [34,30bzG | Nähmasch. Koch [55,00bzG | Neufdt. Y etallw. [42,60bzG ] Neurod.Kunst.A. 165,00bz Neuß, Wagenfbr. 25463,90A65,10bz | Niederl.Kohlenw 177,00G Nolte, N.Gas-G. 138,10bzG | Ndd. Eisw.Bolle S L do. Gummi 127,00bzG do. Jute-Spin. 147,00bzG | Nrd.Lagerh. L t 153,50bzG do. Wllk. Brm. | 600 1174,00bz Nordstern Brgw. 3,60à,90à,50à174,60bz | Obershl.Chamot 1000 163,80bzG do. Eisenb.Bed. 1000 |195,10G do.EG.-J.Car.H. 1200 /127,00bzG do. Portl.-Zm. 1000 1437,00G Opp. Portl. Zem. 11,20G band -Ges. konv.

O F E

R R R R PRRRRRRRRARRRRREERRARRRER ERERRR RRrRRRRESEEEE E

“I

[uny ©

o

Er oOSEoo 10 - 70

in, _—

or

“IO0OW0© | |

oOOWDNDTNLb n

D

A [P R J Fb

dD OCOLTIRNUO

900 F E Böhm. Brh.| 9 [11 4 1.1 | 600 |246,50G n Pappenfabr. 500Fr. (er.8up.1.7.96) agg Friedrihshn. | 0 |— 4 [1.10] 600 |94,75bzG | do. Rüdröd-Hutf. 9 E 0 00G Gilfebein . 1.10/ 1000 1134,00bzG do. Wilm.Terr. | „1000—%00 E 55'40B Kaiserbr. . 1.1 | 1000 |117,60G Berzelius Brgw. | 9000 u. 500 Lire |5%,40V Königstadt. . 1.10) 1600/300|141,75G | Bielefeld. Masch. 900 Lire T Landré Wßb. 1.10| 600 |220,10bzG | Bismarcthütte . 1000 fl. I: | Mnch. B. Bz L. 10, 1200 1130,00bzG | Bliesenb.Bergw. L Nordveutshe 1.10/ 1000 1116,50 bzG S .Bgw.Vz.C A Pauenh. abg. /| li 10) 300 [220,256Gtk.f | Bochum. Gußst. 103,00B Pfefferberg i 1.10| 1000 [194,00G do. pr. ult. Oft. “E O S ultheie chIl. 1:10 300 214, 50bzG } Bonif.Ver.Bwg. 117,80G ultheiß .| 9 | 1090/300 276,90 bz:+ Braunschw.Kohl. 138,50bBk[.f. Spand. Berg 5 10| 1000 1131 50bG& do. St.-Pr 118,80G tfl.f. Vereins konv. 1.10 300 1142, 75G =' = do. Jutespinner. 147,60G do. St-Pr. . | 1000 [168,75 bz = | Bredower Zucker 123,10G Viktoria. 1000 |160,75G S | Breest uKo.Well 110,60G Bergische . 1000 }-—— | Bresl. Delfabrik —,— Brieg.St.Br 1000 [137 ,75G do. Spritfabrik 200Bco.|129,80G Dess.Wald\ch| 1000 |-—,— Bresl.W.F.Linke 1500 u.750/160,00 bz B Dortmunder. 300 —,— Brüxer Ko h 600—1200|—,— Dortm. Löw. 1000 |215,75G Bußke&Ko.Met 750 1121,50bzG do. Union 800/1060/307, ,90G* 2 in Caribreiiage And. 600 |—,— Düss.(Hoefel)) 1000 1157,50G 8 | Cassel. Federstahl 600 [107,75G Germ. Drim. 1000 |—-- S} do. Trebertrock. 1000—750/170,25bzG Glüdckauf . 1000 138, 00e bzG Charlottb. Wass. 300 /210,90bz Hessische. . . 1600/00/10. 75G Chem. W. Albert 1000 |120,50G Klostbr. Nöd. 1000 1252,00G Chem #Fb.Buckau 300 1134,10G Lpz. Br-Rieb. 1000 1203 50G Chem.iFab Milch 250 Fr. 1160,75 bz Lindbr. Unna 1000 1156,00 bzG do. Weiler] 11 600 [103,80G PosenL Hugger, | 1000 1134,00e bz B Chemn Werkzeug, 8 1500 st106,50G Neiche brau . 1000 11%,60G Concordia Brgb.| 53 600 1107,80G Ro Sha 1 T 1000 |—,— Concord. Spinn. [13

=J J I-I

6 4 9 9 4i 5 3 0 0

2% Bad bek ed ind Jed P E

| T

S EE S R E E

[E

O M

C0 D [e

158 | [Se | | Bo]

[40

Nor DO

tor do

mm mm S Get

S p fark on] punk back - F 00 ck E [2

orto

Q

aa

R S

ODOIMNíAíANDN

G | tor

Braunschweigische . . , : : y do. LandeseifenbahnI 500 M —,— Große Nuss. Eisenb. gar.|3 | 1.6.12] 625 u. 125 Rbl. M. |—,— do. Oblig. 1894/4 500 A Sab JIwang.-Dombrowo gar.|/4}| 1.1.7 | 625 u. 125 Rbl. M. [104,40B Wilhelm-Luxembg.B. 1X|3

r,

Brölthaler Eisenb.- Obl. Pfälzische . . [3d] verscch.|/2000—100/99,80G Westd. Bdk, uf. 1904/4 | 1.4.10/5000—100/105,00G Dreédener BE-T - Pfandbriefe und Schuldverschreibungen Pomr. Hp.\.7l. 1900/4 | | versch./3000—150/102,00 bz G do. do. fndb.11.4 | 1.1.7 5000—100/102,70G do. Kr. A.f.J.u.H. Deutscher Hypotheken-Vanuken. do. VILVilLunk.1904/4 versch. 5000—100/104,50bzG do.do.IT1.uf. 1905/34] 1.1.7 |[56000—100[101,C0bzG | Elberf. Bnk.-Ver. S -Defs. Pfdbr.|4 | 1.1.7 [3000—200]100,10G do.IX.uX.uk.1906 4 | | versch. 9000—100/105,00bzG Ge Aktien Essener Kred. Anft. Bruschw. DORtaY, do: e L: do: 31 versh./3000—150][101,00 bz G (Binstermin 1. 1. zu 4%; ausgenommen Reihsbantk: 81, % 1. 1, | Goth. Grndkr.-B. L-XIL u. X. ./9000—200/99,20bz G Prß.Bdkrd. rz. 110 5 | 1.1.7 (3000—75 11%,80G U. 1. 7., Bras. f. D. 4°/, 1. 7. und Noftocer Bank 4 °/, 1, 3.) do. neue 409% 00. N 5000—-200}99,90G do. lIL V. V. rz. 1005 O 5000—75 1108,00G Div. pro 189411895 Stücke zu 6 do. rivatbank do. Ml, u. X. 5000—200/100,90G do; «IV, T4115 1.7 /3000—100 117,00G Aachen. Disk.-Ges. 63 | 1000 1133,0CB Hamb. Komm.-B. do. XYVTIL. 5000—200/104,50G do. X. rz.110/47 3000—100/113,00G Amsterdam. Bank 200 fl. holl.|—,— do. Hyp.-Bank do. 1X. uk. 1900 5000—200/100,40G do. VII VIII.IX. )./3000—100/109,80G Antw. Zentralbank 300 Fr. |—,— do. Wechslerbk. E oa do. All rz. 100uf.1900 0/3000—100}[102,50G Badische Bank . 300 I—,— HannoversheBnk. r.-Pfdbr. I. 300 1122,40bz do.XN.rz. 100uf.1905 0/3000—100/104,75G Bk. f.Rheinl.u. W. 300 121,00bzG Köln. Wechslerbk. do. 11. Abth. 300 #115,90bz do. XI. rz. 100/: .10/5000—100/99,50G B.f.Sprit u.Prod. 600 167,00bz Königsb. Ver.-Bk. do.IIL. TIV. rz. 110 3000—-300}103,30bz G do. 1. unf. 1904/32 5000—100/101,00G Barmer Bankver. 600 1128,50bzG Leipziger Bank do. V. rz.100 3000—300}99,75G Pr.Ztrbd.Pf86/39|: ./9000—10C 06 10 a Baseler Bankver. 500 Fr. |—,— Leipz. Kredit-Anst. do. M. 3000—300/102,50G do. 90 unk. b.1900 Bayer. Handelsbk. 200 fl. füdd.|—,— do. Krd. u. Sparbk. do.VII.unk.b.1903 3000—300/103,25G do.94 do. 3 Berg.-Märk. Bnk. 600 1148,25G Lüb.Komm.Bk. ky. do. VIII, 3000—300/101, do. 1896 uf. 1906: Berg.-M. Ind. G. 600 1119,26bz LuxemburgerBank Dtsch.Grds {.Obl. 3000—100/101, do. Komm.-Obl.|: Berliner Bank . 1000 |111,80bzG Blgaves, Bauk, 2s, do. Tf. unk. b. 1904 4,5 do. 1896uk. 1906/32 do. Kassenverein x | 3000 [127,60G Priv.-B. do. HLIV: do.Hp.A.B.1.120/4 do. Handelsge. 1000 u.500/148,50bz Maklerbank do. VlLTI.uf.1906 do. VlL-Xll. 13. 100/4 i 01,20bzG do: pr: ult. Oft. 148,70ù,10d,50bz | Mecklenb. B. 40/9 Dtsch. Hypb. 19.1 do. XV-MIlL unabg. ./5000—-2 2; do. Makler-Ver. 1000 [125,79bz B | Mel. ‘Dp. p.-Bank Do DD. do. unk.b.1900 abg. fi 2 „6 ( do. Prod.u. Hnd. 300 F108,00G Mcklb. trlHpBE. i O V0 do. XMX-IX uf.b.1905/4 | versch.|5000— / d Börsf.-Handels-BV. 600 —,— Mein. Dp.B. 709/06 300 1129,00 Accumulat.- Fbr. 1000 182; 25 bzG E E Do DD

do. XIIs. u. XIV.33 3 2 „00 bz Brasil. Bank f. D. 1000 16s,90G Mitteld. Bodenkr. 1000 1104,80G F -G. f Anilin. 500 |228,60bzG | do. do. St.Pr. do. IX. unk. b.1905 do. XX-X{ll.uf.1905: j S Braunschw. Bank] 300 1111,00B dó. Kreditbk. J 800 [lli i,30bzG A.-G.f.Bauausf. 500 |86,25G Dessauer Gas ; Dresd. Hyp.-Obl. Pr. Hp. Vers. Zt. 6 9, do. Kreditbank 300 [105 25G do. pr. ult. Oft. A.G.f.Mont.AB 1000 134,00 b¿G Dt.Kred.u.Baub. rff. Hyp.P.XIV. do. do. 1905 4.10/: l : do.- Hann. Hypb. 600 1133,00B Nat.-B. f.Dtschld. 300 [139,4 40 bz Adler Prtl.-Zmt. 1000/500] -- do.Gasglühlicht 1: mb. Hyp.-Pfdbr. do. do. Bresl. Disk.-Bnk.| 600 |116,90bzG do. pr. ult. Okt. ,90239,10à38,75à39 4004 Admiralsgartenb 1000 78,00bzG do. Jutespinner. do. 83 uk.b.1900 Pr.Pfdb.B.XVTI do. Wechslerbank 600 [105,50bzG Niedersächf. Bank 300 [89,25 bzG Allg. B.Omn.G. 300 1231,50G do.Metallpatr.F. Do Que (a 20019: unkdb. bis 1905/34/ 1.1. YO— 1,20 bz Brüsseler Bank . 500 Fr. |—,— Nordd.Grundkred. 600 2aReO 103,10bzG Allg, Elektr.-Gs\. 500 1227,25 bzG do. Spiegelglas 0D E EOND 2000—200/99, /20bz do. Klb. Obl. uk.1904/3F| 1.1. Chemn. Bk.- Ver. 300 1117,60G Oberlausißer Bnk. U A AlsenPortl.Zem. 1000 121850G do. Thonröhren do. unk. b. 1905 2000—200/101,25 bz Rh. Hyp. .-Pf. kb.90 I Coburg. Kreditbk. 300 |98,10bzG Oesterreich. Kredit F 160 i V. |— Alum. Ind. 509/o 1000F.[127,60bzG | Donnersöm.H. ky. BEUNg- P B S.63—65/4 | 1.4. Dänische Ldm.-B. 450 |—,— do. pr. ult. Olt. 229,30à 0ùà 204230,50bz Angl.Knt. Guan. 1000 179, 50bzG | Dortm. Un. 46300 104/2%5bzG M a1 bis 1902 Danzig. Privatbk. 1500 1147,75 Lz do. Länderb. abg. . G. |— do, pr. ult. Okt. 78,256à79bz | do.St.-Pr.Lit. A Met Sp ri: 125 1500—75 |—,— do. ¿ Darmst. Bk. Gld. 250 fl.südd.1152,80bz Oldenbg. Sp.-Bk. 182,00 bz Anhalt Kohlenw. 112,75 bz do. do, p. ult. Oiït. do. 69,70,71 uk. 1804/32 do pr. ult: Okt. : —,— Osnabrücker Bank —,— AnnabgSteingut 189,00bzG | do. Vorz.-Akt.C. o, unk. bis1900 99,30 bz do.72-74 unk. 1904/35 Markstücke 84 | 1000 1153,60B Se D TOL 115,75G M eC Stei, 130,00G Dresd. au-Ges. do. II. bis1905 3000—1001101 ,20bz do. Komm.-Obl.|: e! ult. Okt. 152,90 bz Hirte). k. 6 —,— Archimedes“. 119/00b G „Chamotte M pg is „Dyp. 5000—100/104,20bz Rh.W.B.uk. 1905 Darmst. Zettelbk. 31/64 300 [—,— Peters Disk T Arenbg. Bergbau 739, 50 Düj\.Drht.-Ind. do,unkdb. bis81904/32 DessauerLandesbk. 8 600 |—,— do. Intern. Bnk. ; GAMMAe 82 00bzG A „Wag. Meininger L R Bodenkrd. Deutsche Bank . 10 [1200u. 600/185,60bz B omm. Hyp.-Bk. 146, »,00G Barg, Lagerhaus 1928, 60G Duxer Kohlen kv.

à 32 9% abg. 4“ rz.110 do. pr. ult. Okt. 185,60à,25à,75à,60bz | Pos. Provinzialbk. 107,50 bzB Baug.BerlNeust 85,60G Dynamite Trust do. unk. bis 1900 do. neueScr.VI. 1200 1181,00bz reuß. Bodenkred. 138, 909 bz do. Kais. Wilh. —,-- do. pr. ult. Oft. do. do. 1905 : Ls ‘bis 1903 Dt.Eff.Hahn 509/69 300 1[116,75G rß.Ztr.Bd. 709/69 170/80G do. Moabit . —,— as, Fb. do. do. 1907 1.34 Dt. Genossen\s{bk. 600 1[119,25G c Imm „-Akt.-Bk. 136,50G do. Kl. Bu 105,00G Egestorff Salzfb. do. Präm.-Pfbr. I]. DE, Srune chuldbf 1000 1134,00bzG nm.B. 02 —,— Berl. A Maf 143, 50G Eintracht Bgwk.

MttldBdk.31.3.1906 TEE Dt.Hy F. 759/0 600 1124,30G f T 128,90bzG do. Baz.-A t Elberf. ¿Farbenw. Nordd. Grndkr. lll. Stett. Nat. rz. 110 Deuts è Nat.-BE. 600 1115,80G Lf. | Realftreditbank 13,75G do. Charl. Bau 548,00G Elektr. Kummer do.IV.V.uf.b.1903 doc Doi 73.110 Diskonto - Komm. 0 |1200u, 600/204,10bz Reichsbank 120,50G Erdmansd. Spn. do.VI. unk. b.1904 do. do. rz.100

do.VII.unf.b.1904 do. L. unk. b. 1905

do. VIII.uf.b.1906

Nürnb. Vereinsbk.

L —_—— b S

f

No no M N =-J D t

i

—_

I OWNIDE O c

do dO

T EERLFETTES

mm E Haa

Ga E R N et e r

E A

RRRrRRRRREERRRE MNO [ry

[e P

i Ri O R R i A —A

p A a j j þ O00

O

co Is :3 wr L— noD|DN| O

i s 7

ents:

o

reti

Se: i OOO0

EDE e o L S

pad

E E S _ S [M

1 M O N R No D

i bi S pri i D Lac] Oi

S OONORSININE

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 fr.

I SEESEEREE

R ar

12-6

R | 20 | | 0008| H n

D D V5 D A D mm

2 I. J f

O

e

S

1 N S D i —J N e e ige D 00 F

, j !

pmk

L RGAWE ck LSEAELALE -”

R Ao

tor

S

C SASAZAZIZASY: ¿ SISFEASA C CCETT

Ldg

RRRREEE Fr RREE

O N

e

Q Q S D Sa| [amor R O | i p Ib D

T h C! C0

E

S

1000 1239,00 bz ibernBaw.G 1000 [141,50bzG do. pr. ult. O 1000 1111,60 bz ildebrand S2 600 188,50G fL.f. } Hir [chbg . Masch. 1000 [106,00bzG ochd. Norz.A.kv. 300 1204,00G öchst. Farbwerk. 28 300 |—,— P ütte alte| 0 1000 [762,00bzG | do. konv.) 0 600 1149, 50G do. St.-Pr.| 1000 1340,50bzG | do.St.Pr.Litt. A 600 [149,00B offmannStärke 600 |—,— ofm. Wagenbau 600 [153,00bzG üttenh. Spinn. 300 |—,— go Bergwerk. 300 138,90bzB nowrazl. S 38,75à,00à,75bz | Int. Bau ug.St 1500 [101,00bzG 1} Seferich, bett 1000/300/168,10G Kahla Porzellan|12 1000 ]—,— Kaliwk. ,Afchers[. 600 178,60bzG | Kapler Maschin. 1000 [192,00 Kattowitz. Brgw. 1000 1180,25G Keyling u. Thom. 10 £ 1181,20bzG Köblmnn. Stärke 79,90à81,10à80,90bz | Köln. Bergwerk . 600 85,00G Köln-Müsen. B. 1500 [151,10G do. do. aue 1000 [133 10G König Wilh. kv 1000/6000|351,00ebzB | do. do. St. -Pr. 1000 1163,75bzB | König. Marienh. 500 188,00bzG | KönigsbornBgw. 300 1161,00 bz; Königszelt Przll. 1000 1114,00G Körbisdorf. Zuk. 1000 1133,75G h fori ai 9 | 1000/500]110,00bz G | Lauchhammer .

+ +4 4 4 4 4 4 4 4

—r I pan pati femk pak fk jut S —- E E J

tor tor

——- S .

500 |[106,10G öferhof . | 1000 [188,756zG | Confolid.Scalk. 600 1163,00bzG Schwabenbr. 1000 1127,75G Courl Bergwerk| 1000 S Wicküler. . . 1000 1226 00 bzB Dannenbaum . .

o D 5

co

o MOoOMERIINADOMRNNn

ori

co o O I NNAY Cr MNstANONN5 J

E

Cv

e‘ et PRRRZSPRRRPRRRRRERRRRRRRERRERE E

O00

le

r] A dres | O A D bei d bum fd fk prnn frenk fund pmk fk D pmk pt D park jurnk jar fi k jt È D R Ry =I+

R n DR R N e ck= b pat bd bi S ebf ——-

B

_— 90-0 I C O ror

b O N Lci

D

[S

on T m2

e

14,29G aucks{ch Masch. 41,50bzG hön.Bw.Lit. A 120,40 bzG O M wu

po

L ian J S F r —— —_— s E E O N f f M N D G5 i

G p

tr

D N

b

162,10bzG tetschm., Musik 171,50bzG s Steinkhib 06,25G t. - Pr. ——,—— eth ite 53,25G reß panfabrik . 185,50B audw. Walter 168,00bz G | Ravensb. Spinn. 281,25bzG | Rednh. SP.LtA 139,00 bz Rhein.-Ns. Bw. 114,10bzG | Rhein. Anthrazit 152,90B Rhein. Metallw. 124,50G A ein. Sthlwrk. 238,00G . Wstf. Kalkw. 200,25G Rib ontnw. 18,00bzG Rositz. Brnk.-W. 87,25 bz G do. Zuckerfabr. 171,50bzG D .Kmg. V-A —,— ash.Kapp. 76; ,30 bz G S Thür. e 124,00 ebzB do. do. Lia 214,50G do. Wbst. 110,60G Saline a 726,00G Sangerh. 117,20b4G | Schäsfer&Wa!

=J agd

| 00 20 RRRRREE RRRRRRERZ

E

Bil

tot O

-—

Ott “J R ONOr O —_—

Jani

U

S Imo OoOoDO

T V ONPRORÉNNINENnNLO f o S —_ NDNONONIONNIO

S D

S,ck D

“J s D S -

[ey pi pi CRAR O | or

I i t A i i i R j E A P M S S Q S S G S D S S e Me A T mi

bi pi pi i j n imm E E

P RRRRR [arn | vonn | | 22

E S r Om O

pi Jod

[ur y D] D

tor, c Orte.

i E E T

(an ge co L 4 G ck I a r an er —_—

OUTODNA E O

Ratl |

T R R R s S i jt WSO |

«m co S ES E E A

Ot r

0

E-

o = DD=INDNRY 00° o S

—_——

et et s n E 5

E pa S peaò [1 D a G

RRRRRRRRRR

r or PEFRPRRRRRRRRRERRD E

|w[SA[S| RRRRRZSERS PRRRERRRRE R

Di

o ir

E i =J

es ns Qz E

E —————— ¡—

tomicr- T T pi b DDS S

PRRRRIESZ R Q g

wor

H C3 C3 E (dani D © S Le D | 20 A 00 92 —I 90 _ —_ ck mat N NRNS

i i + P

do M O D

126, ‘00 46 ElektWerke 90, 50 bzG Ls: Gub. L REID

r pi

M A

18450G Fein-Jute Aft. . 109,10 bz G Lili Masch. . raustädt. Zuer

2 L E E

A’ oNR WCRAAAUND wr bi S Mo 8 Lm I i pl i i i i bn =J = e | NBERRBRIINNDOS | r ti P

bai pk J} J] bi TD

I M SS wr L wi | E ck— r ek

ONRNIOIOPIINXRNOD C S haet tS ette L AIS omm R 1 © —- M A] oN|SSONIRO| wr * wr or

, A 157, 50 As 6 Dampfmühl 101,25G do. pr. ult. Oft. 203,80à,40à204,75 bz | Rh.-Westf. Bhkrd. 239,75bzG | EshweilerBrgw. Südd. Bod.-Kred. :

3000—20(/100,90G Dorttäd. Bank-V. 300 [125 90G Rostocker Bank . 2000—10( 1109,10G Dresdner Bank. . 600 [154,90bz Russ. B. f.ausw. —,— ea O mpt do. do. 2000—100]/99,80G do. pr. ult. Okt. 154,25à,10A,76d,60bz | do, pr. ult. O t 6 —,—- do Hot. Kaiserh.

tp T: bek: pel bank: jupk

Lc)

_— fi 2

——

1,

HPck Gd C3 Ar s f C2

S

aaen

E Aa t i ck